The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Bahan ini disediakan oleh cikgu Noor Aniza, seorang guru yang berpengalaman dalam Bahasa Melayu SPM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PTI KTS, 2021-05-24 02:31:52

PENDAHULUAN KAEDAH MISOP SPM 2021

Bahan ini disediakan oleh cikgu Noor Aniza, seorang guru yang berpengalaman dalam Bahasa Melayu SPM

MENULIS PENDAHULUAN
MENGGUNAKAN KAEDAH

M.I.S.O.P

Oleh : Cikgu Noor Aniza binti Che Soh
Guru BM SMK KIJAL

OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP) :
Pada akhir pembelajaran, saya dapat
menulis satu perenggan pendahuluan
lengkap.

KRITERIA KEJAYAAN (KK)
1. Mengenal pasti isu dan arahan
soalan
2. Menulis pendahuluan dengan
menggunakan kaedah M.I.S.O.P

STANDARD KANDUNGAN

3.4- Menulis untuk menghasilkan
sesuatu penulisan secara terancang.

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2.1- Menulis untuk menghuraikan
perenggan secara kritis dan kreatif
menggunakan bahasa yang gramatis

Apakah fungsi pendahuluan?

Menarik perhatian dan minat
pembaca
Menunjukkan arah kepada pembaca
tentang persoalan yang akan
disentuh dalam isi karangan

Menjelaskan tema karangan secara
ringkas bertepatan dengan kehendak
soalan

• Infographic Style

Jenis Pendahuluan

1) Jenis definisi
2) Jenis pendapat
3) Jenis suasana
4) Jenis persoalan
5) Jenis peribahasa
6) Jenis puisi
7) Jenis akronim

MENULIS PENDAHULUAN DENGAN KAEDAH M.I.S.O.P

Kaedah yang digunakan M- MASA
bertujuan memberi gambaran
bahawa pendahuluan karangan
bukanlah sesuatu yang susah.

I - ISU

S -SEBAB
O – OLEH ITU,
P –PERSOALANNYA,

SOALAN BAHAGIAN B (70 markah)

“Berdasarkan pemerhatian saya, sikap orang ramai masih belum berubah
kerana sifat-sifat baik seperti belas ihsan, sopan santun, sabar, merendah
diri, toleransi dan hormat- menghormati belum menjadi cara hidup kita.
Lebih banyak lagi perlu dilakukan untuk menyemai nilai-nilai murni ini dalam
kalangan rakyat Malaysia terutamanya generasi muda”

Dipetik daripada ucapan Tan Seri Panglima Lee Lam Thye
Utusan Malaysia 12 Julai 2018

Sebagai respon terhadap kandungan ucapan di atas, setiap individu perlu
memainkan peranan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan
masyarakat.

Jelaskan peranan-peranan tersebut.

Analisis soalan

ISU Nilai murni yang masih rendah dalam diri .
generasi muda di Malaysia.
ARAHAN
SOALAN Peranan setiap individu dalam
menyemai nilai-nilai murni dalam
kalangan masyarakat

SUBJEK • Peranan ibu bapa
• Peranan pihak sekolah
• Peranan masyarakat
• Peranan kerajaan

CONTOH 01Era pascaperindustrian dan
PENANDA pascaglobalisasi yang serba mencabar
WACANA akal dan minda kita,……….
MEMULAKAN
PENDAHULUAN 02 Dasawarsa ini, sering meniti dari bibir
ke bibir umat manusia di segenap
penjuru dunia tentang ……………….

03Dalam mendepani arus modenisasi
ini,……….

04 Dalam mendepani arus modenisasi
tanpa limitasi ini, ……..

M ( M•aIsnaf)ographic DSatlyalmemendepani arus modenisasi tanpa limitasi ini,

I ( Isu) isu nilai murni yang masih rendah dalam diri masyarakat di Malaysia
terutama generasi muda sering diwar-warakan di media massa sama
ada media elektrionik atau media cetak.

S ( Sebab) Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang
bakal menghambat dalam membentuk masyarakat yang bersahsiah terpuji.Hal
ini demikian kerana, penerapan nilai murni dalam diri masyarakat dipandang
enteng oleh sesetengah pihak.

O ( Oleh itu,) Terdapat pelbagai kesan sekiranya nilai murni tidak disemai dalam diri
( Selain arahan masyarakat kini antaranya hilang rasa hormat antara satu sama lain.
soalan)

P ( Persoalannya, Lantaran itu, terdapat pelbagai peranan yang perlu
arahan soalan)
dimainkan oleh setiap individu dPaolarmtfomlieonyemai nilai-nilai

murni dalam kalangan masyarakat

Jom...kita mulakan

(M)Dalam mendepani arus modenisasi tanpa limitasi ini, (I)
isu nilai murni yang masih rendah dalam diri masyarakat di
Malaysia terutama generasi muda sering diwara-warakan di
media massa sama ada media elektrionik atau media cetak. (S)
Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan
rintangan yang bakal menghambat dalam membentuk
masyarakat yang bersahsiah terpuji.Hal ini demikian kerana,
penerapan nilai murni dalam diri masyarakat dipandang enteng
oleh sesetengah pihak.(O) Oleh itu, terdapat pelbagai kesan
sekiranya nilai murni tidak disemai dalam diri masyarakat kini
antaranya hilang rasa hormat antara satu sama lain.
(P) Lantaran itu, terdapat pelbagai peranan yang perlu
dimainkan oleh setiap individu dalam menyemai nilai-nilai murni
dalam kalangan masyarakatSelamat Mencuba


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Beriman Kepada Kitab Tahun 3
Next Book
แบบประเมินการคัดเลือก กศน5ดี พรีเมี่ยม กศน.ตำบลบางพุทรา