The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Migam.org, 2020-02-14 06:40:36

TABELA OPŁAT I PROWIZJI (Volkswagen Bank)

Tabela Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
dla rachunków kredytowych – obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku

Rodzaj usługi do rachunku kredytowego Wysokość opłaty lub prowizji
Wyciąg bankowy (za każdy pełen miesiąc) 10,00 PLN
Sporządzenie wyciągu z historii rachunku 100,00 PLN
Potwierdzenie salda rachunku 10,00 PLN
Wydanie opinii bankowej o Kliencie – wydawanej na wniosek Klienta 50,00 PLN
Wypożyczenie karty pojazdu po upływie 45 dni od dnia zawarcia umowy kredytu 35,00 PLN
Udzielenie warunkowej zgody na sprzedaż przedmiotu umowy 100,00 PLN
Zmiana terminarza spłat* 100,00 PLN
Inne zaświadczenia o kredycie wydawane na prośbę Klienta 30,00 PLN
Decyzja o przeznaczeniu należnej od zakładu ubezpieczeń kwoty odszkodowania, 30,00 PLN
w związku ze zgłoszeniem przez Klienta zdarzenia rodzącego odpowiedzialność
zakładu ubezpieczeń – wydana na wniosek zakładu ubezpieczeń lub Klienta
Zmiana lub ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń 200,00 PLN
Odnowienie zabezpieczeń bez opłat


Opłaty związane z upomnieniami Wysokość opłaty lub prowizji
Opłata za pierwsze upomnienie, wysyłane po upływie 7 dni od dnia 3,40 PLN
wymagalności należności
Opłata za drugie upomnienie, wysyłane po upływie 30 dni od dnia wymagalności 3,40 PLN
należności
Opłata za trzecie upomnienie, wysyłane po upływie 50 dni od dnia wymagalności 3,40 PLN
należności

Opłaty windykacyjne Wg rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych
przez Bank kosztów, lecz nie więcej niż:
Jeżeli dochodzona kwota zaległych należności jest wyższa niż 500 PLN i nie 150,00 PLN
większa niż 1.500 PLN
Jeżeli dochodzona kwota zaległych należności jest wyższa niż 1.500 PLN i nie 750,00 PLN
większa niż 5.000 PLN
Jeżeli dochodzona kwota zaległych należności jest wyższa niż 5.000 PLN i nie 850,00 PLN
większa niż 10.000 PLN
Jeżeli dochodzona kwota zaległych należności jest wyższa niż 10.000 PLN i nie 950,00 PLN
większa niż 50.000 PLN
Jeżeli dochodzona kwota zaległych należności jest wyższa niż 50.000 PLN 1 250,00 PLN


Dodatkowe opłaty ponoszone przez niekonsumentów Wysokość opłaty lub prowizji
Opłata za całkowitą spłatę kredytu przed terminem 100,00 PLN* nie dotyczy zmiany terminarza spłat w skutek spłaty częściowej kredytu przed terminem określonym w umowie, w przypadku Kredytobiorców będących
konsumentami w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckimVOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O.
67 01 09 18 1 / 1 ODDZIAŁ W POLSCE
[ 7 ] Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa


Click to View FlipBook Version