The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by myhomeroomku, 2022-04-17 23:37:57

MODUL RUJUKAN HOMEROOM

MODUL RUJUKAN HOMEROOM

MODUL AKTIVITI HOMEROOM
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

KUANTAN

Disediakan oleh:
WAN NURUL HIDAYAH BT MOHD

NAZARI

Sekumpulan pelajar sebaya menjalani hidup bersama dalam
suasana persaudaraan dengan seorang guru penasihat yang
berfungsi sebagai pembimbing dan penjaga dalam ruang waktu
yang tidak terbatas.

1) Menjadi teras dan pusat kegiatan seluruh aktiviti pembelajaran
dan perkembangan pelajar

2) Mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih hidup dan
praktikal berasaskan hubungan mesra.

3) Melengkapkan diri para pelajar dengan pelbagai
pengetahuan dan pengalaman kea rah melahirkan individu
yang berfikiran rasional, kritikal, berpandangan jauh, cepat
dan tepat membuat keputusan.

4) Membentuk sikap dan sahsiah yang dinamis, berinisiatif,
sanggup bekerja keras, berani mencuba, tabah, bercita-cita
tinggi, bertanggungjawab dan berdikari.

5) Menyedia dan melengkapkan diri para pelajar dengan nilai-
nilai masyarakat dan negara.

KANDUNGAN MODUL

Bil Topik M/S
1 Pengertian Homeroom
2 Mengenal Diri
3 Adab Menuntut Ilmu
4 Adab Dengan Guru
5 Adab Dengan Ibubapa
6 Adab Dengan Rakan - Rakan

“Jika kamu tak tahan menanggung penatnya belajar maka
kamu akan menanggung peritnya kebodohan demikian “

- pesanan dari tokoh tersohor islam, imam as syafie-

MODUL 1:
MENGENALI DIRI

“Self-worth comes from
one thing – thinking
that you are worthy.”
– Wayne Dyer

MENGENAL DIRI:
KNOW YOUR VALUE

Masa: 1 jam Langkah -langkah aktiviti:
Topik: Sesi Taaruf dan Pengenalan Diri
1) Ice breaking session
Objektif aktiviti: - guru bertanya khabar dan
1) Penasihat dan pelajar mengenali
satu sama lain bertukar maklumat tentang pelajar
2) Memastikan para pelajar dapat dan guru sendiri bagi mewujudkan
membangunkan keyakinan diri, ‘kepercayaan’ dan saling
memahami kekuatan dan memahami
kelemahan diri 2) Guru meminta pelajar-pelajar
3) Mengetahui cara untuk membawa untuk menyenaraikan 5 kelebihan
identity sendiri dan mensyukuri diri pelajar dan 2 kelemahan yang
nikmat yang diberikan ingin diperbaiki. Guru boleh
berkongsi pengalaman sendiri
Alatan yang diperlukan: sekiranya perlu
1. Kertas mahjong 3) Guru meminta pelajar untuk
2. Marker menyenaraikan apa yang pelajar
3. Selotape ingin capai dalam hidup (jangka
masa pendek, (di maktab, 5 tahun
akan datang, 10 tahun dan 30
tahun dari sekarang)
4) Pelajar membentangkan maklumat
yang berkaitan kepada guru
homeroom dan rakan – rakan
homeroom menggunakan kertas
mahjong atau
5) Guru memberikan maklum balas
dan nasihat serta perkongsian
mengenai tujuan mengenali diri

MENGENALI DIRI:
DISPLIN

Masa : 1 jam menghadapi atau melihat rakan – rakan
Alatan diperlukan: Laptop dan buku nota yang melanggar displin dan pandangan
mereka mengenai isu terbabit
Objektif: Menanamkan sikap berdisplin dan
matang dalam kalangan pelajar 2) Berkongsi maklumat / perkongsian guru
- Link: https://youtu.be/g6BtbIiJ_rc
Langkah -langkah aktiviti:
1) Memahami permasalahan pelajar (cadangan link)
- guru bertanya khabar dan perasaan - Guru boleh menambah atau berkongsi
mereka sepanjang menempuh pdpr
- guru bertanya tentang apa yang mereka pandangan masing – masing mengenai
fahami tentang erti berdisplin isu displin pelajar.
- Guru bertanya dan meminta pelajar - Elakkan dari menggunakan ayat- ayat
berfikir tentang pengalaman pelajar negatif atau ayat menghakimi pesalah
- Guru boleh meminta wakil-wakil pelajar
memberikan pendapat mereka.

MENGENALI DIRI:
MENSYUKURI NIKMAT YANG DIBERIKAN

Masa : 1 jam - guru memperjelaskan objektif dan
Alatan: Kertas mahjong atau kertas A4 membahagikan pelajar ke dalam
Objektif aktiviti: kumpulan kecil

- Menyuntik semangat dan perasaan - guru meminta pelajar berbincang
bersyukur pelajar atas segala nikmat mengenai apakah nikmat yang diperolehi
yang dimiliki oleh setiap kumpulan
(10 nikmat)
- Melahirkan pelajar yang matang

Langkah -langkah aktiviti: 2) Perkongsian idea
1) Memahami pemikiran pelajar - Guru meminta setiap kumpulan

- guru bertanya khabar dan perasaan membentangkan hasil perbincangan
mereka mereka kepada semua pelajar
- Guru membuat kesimpulan

MENGENALI DIRI:
YAKIN AKAN KEBOLEHAN DIRI

Masa : 1 jam
Nama aktiviti: Fantasi kejayaan (lakonan)
Objektif aktiviti:

1) Pelajar dapat mengembalikan keyakinan dan memperkuatkan semangat untuk berjaya
2) Pelajar dapat membayangkan kejayaan diri bagi menaikkan semangat untuk lebih berusaha

Langkah -langkah aktiviti:
- Guru menerangkan mengenai aktiviti
- Guru memperjelaskan mengenai perlunya mempunyai impian dan angan – angan
- Pelajar boleh menggunakan buku nota atau menggunakan kertas A4 untuk menulis satu impian yang
paling ingin dicapai dan guru memberikan masa untuk pelajar membayangkan mereka dikehendaki
menyampaikan ucapan atas kejayaan yang dicapai di atas pentas
- Pelajar perlu membayangkan mereka sebagai orang yang berjaya di dalam sesuatu bidang dan
dikehendaki berkongsi ucapan dan penghargaan serta nasihat buat pendengar (rakan
sehomeroom). Guru boleh menyediakan ruang yang sesuai bagi sidang ucapan tersebut sekiranya
boleh.

MODUL MENGENAL DIRI:
MENGURUSKAN BELANJAWAN HARIAN

Masa: 1 Jam
Aktiviti: perbincangan berkumpulan dan perkongsian
Objektif:
1) Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap tanggungjawab menguruskan kewangan sendiri dan

mengelakkan pembaziran.
2) Mendidik pelajar mengatur keutamaan dalam pengurusan kewangan
3) Meningkatkan kematangan dan sikap bertanggungjawab di dalam diri pelajar

Langkah-langkah:
1) Guru memaklumkan mengenai aktiviti yang akan dijalankan dan objektif aktiviti
2) Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan
3) Guru menyerahkan kertas mahjong dan marker kepada setiap kumpulan
4) Guru meminta pelajar berbincang mengenai tujuan perlunya memahami pengurusan
pembelanjaan yang betul
5) Pelajar-pelajar dikehendaki berbincang dan mengkategorikan setiap pembelanjaan yang utama,
keperluan dan kehendak
6) Pelajar akan membentangkan hasil perbincangan
7) Guru merumuskan hasil perbincangan aktiviti

MODUL 2:
MENUNTUT ILMU

“The seeking of knowledge is
obligatory for every muslim.”

– Al-Tirmidhi –

MENUNTUT ILMU :

ADAB MENUNTUT ILMU

- guru boleh menggunakan material yang

Masa : 1 Jam disediakan atau menggunakan material

Objektif aktiviti: sendiri

1) Pelajar dapat mengamalkan adab (poster dan link ceramah disediakan)

menuntut ilmu yang terbaik dan - link ceramah :

menghormati guru dan ibubapa untuk - https://www.youtube.com/watch?v=dzve
mendapatkan keberkatan menuntut ilmu. c5tczaq

2) Guru dapat menegur pelajar yang https://www.youtube.com/watch?v=-
mempunyai masalah sebelum mereka m02nCVqVGU&t=151s

memulakan sesi pembelajaran 3) Tekankan kepentingan untuk

3) Menaikkan semula semangat pelajar mengamalkan adab tersebut

untuk menuntut ilmu walaupun dalam terutamanya menghormati guru

tempoh pdpr walaupun tidak menyukai guru tersebut

4) Guru boleh berkongsi pengalaman

Langkah -langkah aktiviti: sendiri sekiranya perlu

1) Memahami permasalahan pelajar
- guru bertanya khabar dan perasaan

mereka sepanjang menempuh pdpr
2) Menerapkan dan memperingatkan

pelajar tentang adab menuntut ilmu

MENUNTUT ILMU :
READ MORE, GAIN MORE

Masa : 1 jam Langkah -langkah aktiviti:
Objektif aktiviti: - guru bertanya pendapat pelajar tentang
kepentingan mengamalkan budaya
- Menanamkan sikap dan budaya membaca dan meminta pelajar
membaca dan mengurangakn amalan menyenaraikan kelebihan membaca
membuang masa - Guru meminta pelajar berkongsi buku-
buku dan tajuk – tajuk bersesuaian yang
- Memahami pentingnya amalan boleh dibaca oleh pelajar
membaca - Guru berkongsi video tentang membaca
dan memberi perkongsian yang
Alatan diperlukan: sepatutnya (link ceramah : Link:
- Buku nota
- Laptop dan video https://youtu.be/lkDBImBAmN0 )

MODUL 3:
ADAB DENGAN

GURU

“Education is the key to success in life,
and teachers make a lasting impact in

the lives of their students.”
Solomon Ortiz

ADAB KEPADA GURU:
HORMATI PENDIDIK ANDA

Masa : 1 jam Langkah -langkah aktiviti:
Alatan: Kertas Mahjong / Marker / Laptop 1) Guru dan pelajar berkongsi maklumat
mengenai khabar masing – masing
Objektif aktiviti: 2) Guru bertanya pelajar tentang apa yang
1) Pelajar memahami tentang adab mereka fahami tentang guru, dan adab
menghormati guru demi mendapatkan 3) Guru meminta para pelajar
keberkatan ilmu menyenaraikan apa adab – adab apabila
2) Pelajar mengetahui dan dapat bersama guru dan pendidik secara
mengimplementasikan adab – adab berpasangan
terbaik menghormati guru di sekolah 4) Guru membenarkan para pelajar untuk
atau di rumah berkongsi dan membentangkan apa
yang mereka dapat kepada semua ahli
homeroom
5) Guru berkongsi ceramah yang berkaitan
(cadangan versi islamik:
https://youtu.be/2m62cb-q81k)

MODUL 4:
ADAB DENGAN

IBUBAPA

We never know the love of a parent till
we become parents ourselves. –
Henry Ward Beecher

ADAB KEPADA IBUBAPA:
SAYANGI IBUBAPA

Masa : 1 jam Kredit: PELITA ILMU: ADAB-ADAB
Alatan: Kertas Mahjong / Marker / Laptop
TERHADAP IBU BAPA
Objektif aktiviti:
1) Pelajar memahami tentang adab (cikgudieba.blogspot.com)
menghormati ibubapa demi 4) Guru membenarkan para pelajar untuk
mendapatkan keberkatan hidup
2) Pelajar mengetahui dan dapat berkongsi dan membentangkan apa
mengimplementasikan adab – adab yang mereka dapat kepada semua ahli
menghormati ibubapa homeroom
5) Guru berkongsi pendapat dan
Langkah -langkah aktiviti: merumuskan apa yang telah diperlajari
1) Guru dan pelajar berkongsi maklumat berdasarkan pembentangan pelajar -
tentang keluarga masing – masing pelajar
2) Guru berkongsi link
https://youtu.be/ECZLWA5Fe7o
3) Guru meminta para pelajar membuat
peta minda mengenai adab -adab
kepada ibubapa
Cth:

MODUL 5:
ADAB DENGAN
RAKAN - RAKAN

““A real friend is one who walks in
when the rest of the world walks out.”

Walter Winchell

MODUL ADAB DENGAN RAKAN - RAKAN:
PENGURUSAN BULI

Masa : 1 jam situasi pembulian. Para pelajar akan
Alatan: Kertas Mahjong / Marker / Laptop melakonkan watak pembuli dan mangsa
buli. Bincangkan mengenai tindakan
Objektif aktiviti: yang wajar di ambil bagi mengatasi kes
1) Pelajar memahami tentang adab tersebut.
menghormati rakan - rakan 4) Guru juga boleh meminta para pelajar
2) Pelajar mengetahui risiko terlibat dalam untuk menonton mana-mana video,
kes buli dan tindakan yang perlu diambil artikel atau mana-mana sumber
sekiranya mereka terlibat di dalam kes mengenai kes pembulian yang berlaku
buli atau meminta para pelajar berkongsi
pengalaman mereka sendiri.
Langkah -langkah aktiviti: 5) Cadangan link kes buli:
1) Guru memaklumkan mengenai tajuk a) https://youtu.be/iIx7h4tyc9k
perbincangan b) https://youtu.be/Rxm9H0r-JmE
2) Guru berkongsi link c) https://youtu.be/OQEbA12Tetg
https://online.fliphtml5.com/aepyf/urhm/
3) Guru membahagikan pelajar kepada
kumpulan kecil dan memberikan contoh

MODUL 6:
PENYUCIAN JIWA

“Do not worship except Allah ; and to parents do good
and to relatives, orphans, and the needy. And speak to

people good [words] and establish prayer and give
zakah.” Then you turned away, except a few of you,

and you were refusing.”

Surah Baqarah Ayat 83

MODUL HAFAZAN:
MINI ULUL ALBAB

Masa : 1 Jam Peralatan: Al-quran / Aplikasi al-quran dalam

Aktiviti: Hafazan surah (Mini Ulul Albab- telefon bimbit
berlatih hafazan bersama rakan – rakan
homeroom sambil dibimbing oleh guru Langkah – Langkah:
penasihat) Prep: bagi bukan Muslim 1) Guru Penasihat Homeroom memulakan

Objektif: perjumpaan dengan memberi salam &
Memberi peluang pelajar membuat hafazan bertanya khabar kepada anak-anak
Mendidik sikap saling membantu homeroom.
Menggalakkan usaha menghafaz dan meneroka 2) Guru Penasihat Homeroom menerangkan
ilmu Al-Quran dalam kalangan pelajar mengenai aktiviti dan objektif aktiviti
Membina generasi muslim profesional 3) Para pelajar membuat hafazan dan
Membentuk budaya fikir dan zikir berteraskan mempraktiskan bacaan bersama rakan-rakan
Al-Quran. homeroom dan guru penasihat
4) Guru penasihat boleh menyemak bacaan
pelajar

MODUL RAMADHAN:
PENYUCIAN HATI DENGAN AYAT SUCI

Masa : 1 Jam
Aktiviti: Bertadarus Al -Quran bersama-sama mengikut surah yang telah ditetapkan.

Objektif: Pelajar didedahkan dengan amalan tadarus dan menghayati bulan Ramadhan dengan
menjalankan aktiviti yang mendekatkan diri kepada-Nya. Semoga Ramadhan kali ini membawa seribu
keberkatan buat kita semua.

Langkah -langkah aktiviti:
1. Guru memaklumkan mengenai surah yang akan dibaca.
2. Guru boleh mengagihkan ayat kepada pelajar mengikut kreativiti guru atau boleh dibaca
keseluruhan surah secara beramai-ramai
3. Guru bebas menyambung aktiviti hr mengikut keperluan masing- masing dan pulang ke
kediaman masing- masing.

(NOTIS: RUJUK LAMPIRAN JADUAL BAGI PEMBAHAGIAN SURAH SETIAP
HOMEROOM)

JADUAL PEMBAHAGIAN JUZ UNTUK TADARUS SLOT HOMEROOM

Bil Homeroom Juz (Ayat)
1 1A / 3G JUZ 1
2 1B / 3H JUZ 2
3 1C / 3I JUZ 3
4 1D / 3J JUZ 4
5 1E / 3K JUZ 5
6 1F / 3L JUZ 6
7 1G / 4A JUZ 7
8 1H / 4B JUZ 8
9 1I / 4C JUZ 9
10 1J /4D JUZ 10
11 1K / 4E JUZ 11
12 1L / 4F JUZ 12
13 2A / 4G JUZ 13
14 2B / 4H JUZ 14
15 2C / 4I JUZ 15
16 2D / 4J JUZ 16
17 2E / 4K JUZ 17
18 2F / 4L JUZ 18
19 2G / 5A JUZ 19
20 2H / 5B JUZ 20
21 2I / 5C JUZ 21
22 2J / 5D JUZ 22
23 2K / 5E JUZ 23
24 2L / 5F JUZ 24
25 3A / 5G JUZ 25
26 3B / 5H JUZ 26
27 3C / 5I JUZ 27
28 3D / 5J JUZ 28
29 3E / 5K JUZ 29
30 3F / 5L JUZ 30

MODUL RAMADHAN:
YASSIN (PENYUCIAN HATI)

Masa : 1 jam 2. Guru bebas menyampaikan maklumat dan
Objektif aktiviti: nasihat mengikut keperluan (Memberikan
1) Pelajar didedahkan dengan amalan peringatan buku2 yang perlu dibawa pulang,
mendapatkan maklumat terutamanya no
menghayati bulan Ramadhan dengan telefon pelajar dan ibubapa, mengambil
menjalankan aktiviti yang mendekatkan diri gambar dan menyampaikan maklumat
kepada-Nya. Semoga Ramadhan kali ini mengenai tugasan hari raya homeroom
membawa seribu keberkatan buat kita semua.
2) Guru memberi peringatan dan nasihat Tugasan Homeroom
sebelum pelajar mula bercuti berhari raya dan - Guru dan pelajar perlu mencipta kad
menjalankan Pdpr di rumah masing – masing. digital hari raya, dan kad digital hari
Guru – guru yang masih belum ada contact guru. Boleh dilakukan mengikut
pelajar homeroom masing- masing boleh kreativiti masing – masing)
mendapatkan data yang diperlukan. - Tarikh akhir penghantaran : 16 Mei 2022
3) Menyerahkan tugasan hari raya kepada (Guru-guru penasihat boleh berkongsi
pelajar kad masing- masing kepada guru-guru
lain sempena hari raya dan hari guru)
Langkah -langkah aktiviti:
1. Guru memaklumkan mengenai surah yang

akan dibaca.

MODUL RAMADHAN:
SOLAT HAJAT DAN SOLAT TAUBAT

Masa : 1 jam Langkah-langkah:
1. Penasihat memaklumkan mengenai aktiviti
Tempat: Mengikut ketetapan homeroom masing-
solat terlebih awal bagi memberi peluang
masing
pelajar membawa telekung dan membuat
Objektif aktiviti: pelajar yang
1. Membentuk sikap persediaan yang diperlukan
2. Penasihat telah memilih pelajar lelaki yang
mengutamakan solat dan cinta pada Ilahi dan
akan menjadi imam
ibadah. 3. Aktiviti diteruskan dengan tazkirah pelajar
2. Menanamkan sikap kepimpinan dan
yang telah dipilih terlebih awal. Guru
kematangan sebagai pemimpin dan hamba
penasihat boleh meminta pelajar
yang taat dan beriman.
menyediakan teks tazkirah terlebih awal.
4. Penasihat meminta mana- mana pelajar untuk

merumuskan apa yang difahami.

MODUL MENGENAL TUHAN:
CINTAKAN AKHIRAT / REMAJA TERBILANG ISLAM

Masa: 1 Jam Langkah-langkah:
Aktiviti: Perkongsian maklumat : 12 ikon remaja 1) Guru memilih seorang pelajar untuk
muslim yang patut diteladani mempengerusikan slot pada hari
Objektif: tersebut.
1) Meningkatkan kesedaran pelajar terhadap 2) Pelajar yang terpilih memulakan bacaan
ummul kitab alfatihah, membuka majlis
peranan remaja terhadap tanggungjawab dengan memilih pelajar untuk
terhadap diri, agama dan bangsa. membacakan doa dan etc
2) Mengasah bakat kepimpinan berlandaskan 3) Pelajar akan membacakan objektif slot
ciri-ciri yang digariskan dalam Islam pada hari tersebut dan membacakan teks
yang disediakan dengan nada sebagai
penceramah.
4) Perbincangan boleh dilaksanakan bagi
para pelajar bertukar pendapat.

12 Ikon Remaja Muslim Yang Patut Anda Teladani

OLEH MARINA • 3 MAR 2017 •

Siapa sangka, begitu ramai remaja Muslim yang melindungi dan mempertahankan Rasulullah
hebat dalam kalangan umat terdahulu. Mereka s.a.w daripada terkena panahan pihak musuh
berjaya mengukir sejarah dan mengharumkan ketika Perang Uhud.
nama Islam di mata dunia. Talhah bin Ubaidillah tergolong dalam kalangan
Berikut disenaraikan beberapa ikon pahlawan 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi
Islam yang hebat ketika usia remaja antaranya; Muhammad s.a.w dikurniakan kekayaan
duniawi. Namun, hal tersebut tidak membuatkan
1– Zubair Bin Al-Awwam dirinya alpa, bahkan beliau menjadi seorang
yang sangat pemurah dan dermawan. Hartanya
Ketika berusia 15 tahun, beliau memeluk Islam dihabiskan demi Islam dan membantu mereka
dan menjadi pemimpin dakwah Islam, anggota yang memerlukan.
berkuda Islam, tentera Islam yang paling berani
menentang musuh dan handal menghunus 3 – Sa’ad Bin Abi Waqqas
pedang. Zubair bin al-Awwam adalah salah Sa’ad bin Abi Waqqas; seorang pemuda Mekah,
seorang sahabat Rasulullah s.a.w yang termasuk berketurunan terhormat dari kedua ibu bapa
dalam kalangan 10 orang sahabat yang dijamin yang mulia. Beliau amat membenci agama dan
syurga. cara hidup masyarakat Mekah yang menyembah
berhala ketika itu. Pada usia 17 tahun (ada
2- Talhah Bin Ubaidillah pendapat mengatakan 15 tahun), beliau
Beliau adalah pemuda yang bijak, berfikiran memeluk Islam dibantu oleh Saidina Abu Bakar
tajam, gagah berani, jujur, tidak pernah berlaku as-Siddiq.
khianat dan tidak mengingkari janji. Sekitar usia Pengislaman Sa’ad bin Abi Waqqas mendapat
15 tahun, beliau memeluk Islam. tentangan daripada kaum kerabatnya, terutama
Jasanya terhadap Islam adalah apabila beliau ibunya. Namun, beliau lebih memilih Islam dan
sanggup mengorbankan dirinya sendiri demi tetap dengan pendiriannya. Seawal usia

remajanya, beliau sudah melibatkan diri dengan beliau tidak sanggup untuk mengumandangkan
aktiviti memanah. azan selepas Baginda wafat.
Ternyata apa yang dilakukannya itu
dimanfaatkan untuk berjihad bersama Rasulullah 8 – Tsa’labah Bin Abdul Rahman
s.a.w dalam beberapa peperangan antaranya, Ketika berusia 17 tahun, Tsa’labah bin Abdul
Perang Badar dan Perang Uhud sehingga Rahman memeluk Islam. Suatu ketika, beliau
menjadi salah seorang pemanah terbaik Islam terlihat seorang wanita dalam keadaan aib tanpa
suatu masa dahulu. disengajakan. Lalu, Tsa’labah memencilkan diri
ke sebuah gua dan menangisi dirinya saban hari
4 – Al-Arqam Bin Abi Al-Arqam kerana takut dan bimbang dengan balasan Allah
Pada awal kedatangan Islam, agama ini masih swt terhadapnya.
belum dikenali ramai dan ditentang habis- Hal tersebut sampai ke pengetahuan Rasulullah
habisan oleh penduduk Madinah ketika itu. Lalu, s.a.w dan Baginda menenangkan Tsa’labah
muncul seorang pemuda bernama al-Arqam bin hingga akhirnya beliau wafat di riba Baginda
Abi al-Arqam yang ketika itu berusia 16 tahun s.a.w.
membuka pintu rumahnya untuk dijadikan pusat
dakwah Islam di kota Madinah selama 13 tahun. 9 – Imam Syafie
Imam Syafie atau nama sebenarnya, Muhammad
5– Zaid bin Tsabit bin Idris merupakan pengasas bagi mazhab
Zaid bin Tsabit; seorang sahabat Rasulullah Syafie dan memiliki susur galur dengan Nabi
s.a.w yang mempunyai tubuh badan yang kecil. Muhammad s.a.w. Kehebatan luar biasanya
Sungguhpun begitu, semangatnya untuk mulai terserlah ketika usianya masih muda.
membantu dakwah Islam tidak pernah luntur. Beliau berjaya menghafal al-Quran ketika
Bermula pada usianya 13 tahun, beliau sudah berusia 7 tahun dan menghafal kitab al-
mulai menyibukkan diri dengan urusan umat Muwatta’ karya Imam Malik sekitar usianya 10
Islam. Apabila mendengar seruan jihad beliau tahun.
tanpa berlengah terus berangkat bersama kaum Disebabkan kecerdikan dan daya ingatan yang
Muslimin yang lain. luar biasa, Imam Syafie diberi kepercayaan oleh
gurunya untuk memberikan fatwa sendiri dan
6- Tariq Bin Ziyad mengajar di Masjidil Haram ketika berusia 15
Pada masa pemerintahan al-Walid Bin Abdul tahun. Ramai ulama memuji Imam Syafie,
Malik, Khalifah Bani Umayyah Tariq bin Ziyad termasuklah gurunya sendiri.
melakar sejarah kerana berjaya menakluk Imam Malik berktata;
wilayah Sepanyol. Ketika itu usianya masih “Tidak ada lagi keturunan Quraisy yang
muda, iaitu kurang dari 30 tahun. lebih pandai daripada Imam Syafie.”

7– Bilal Bin Rabbah 10 – Usamah Bin Zaid
Beliau adalah pemuda berkulit hitam yang Zaid bin Haritsah, seorang pahlawan Islam yang
berasal dari Habsyah dan memiliki suara yang mati syahid ketika Perang Mut’ah. Kehebatan
cukup merdu. Beliau memeluk Islam ketika Zaid diwarisi oleh anaknya, Usamah seorang
masih menjadi hamba kepada Umayyah; seorang pemuda yang gagah dan berani di medan perang.
penyembah berhala. Ketika berumur 15 tahun, Usamah sudah
Bilal diseksa oleh Umayyah di tengah padang mengikuti Perang Khandaq dan kemudiannya
pasir yang sangat panas kerana pengislamannya. mengikuti ayahnya dalam Perang Mut’ah.
Dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar. Manakala sekitar usianya 18 tahun, beliau
Sungguhpun begitu, Bilal tetap teguh dengan dilantik menjadi panglima pasukan untuk
Islam. melawan pasukan Rom pada zaman Umar bin
Beliau merupakan muazzin pertama dalam Islam al-Khattab.
pada zaman Rasulullah s.a.w. Kesedihan Bilal
atas kewafatan Rasulullah s.a.w menyebabkan

11 – Mus’ab Bin Umair Baginda Nabi s.a.w bersabda;
Mus’ab bin Umair hidup pada zaman Rasulullah “Sesungguhnya, Konstantinople akan
s.a.w. Beliau dikenali sebagai pemuda paling ditakluk oleh kalian. Maka sebaik-baik
tampan dan kaya di kota Mekah berketurunan pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-
Quraisy; Mus’ab bin Umair bin Hasyim bin baik tentera adalah tentera yang
Abdul Manaf bin Abdud bin Qushahy bin Kilab m e n a k lu kn ya .”
al-Abdari al-Quraisyi.
Saban hari, hidupnya dilimpahi dengan pelbagai Hadis riwayat Ahmad.
kekayaan dan kenikmatan dunia. Asalnya, Terdapat ramai lagi tokoh pahlawan Islam yang
keluarga Mus’ab bin Umair adalah penyembah hebat sejak usia belia remaja. Sesungguhnya,
berhala, gemar pada pesta keraian dan nyanyian. umat Islam kini seakan ‘kehilangan’ remaja
Namun, setelah Islam datang, Mus’ab bin Umair Muslim hebat seperti dahulu yang meletakkan
sanggup meninggalkan segala kemewahan Islam dan akhirat sebagai keutamaan dalam
tersebut walaupun diseksa oleh kedua orang hidup mereka. Jika ada sekalipun, hanyalah
tuanya, semata-mata untuk mengikut ajaran segelintir dan itupun masih belum mampu
Rasulullah s.a.w. menandingi kehebatan remaja dahulu.
Berbeza keadaan dan situasi remaja Muslim kini
12– Sultan Muhammad al-Fateh yang berasa hebat apabila memiliki teman
Sultan Muhammad al-Fateh mempunyai aura wanita, teman lelaki, memiliki gajet yang
tersendiri kerana kehebatan luar biasanya yang terkini, fesyen yang up to date dan sebagainya.
berjaya menakluk kota Konstantinople pada usia Mudah-mudahan, kita juga mampu meneladani
21 tahun (pendapat lain mengatakan 19 tahun). sikap dan keperibadian mereka walau sedikit.
Kisah beliau juga turut dikhabarkan oleh InsyaAllah.
Rasulullah s.a.w.


Click to View FlipBook Version