The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ahmadawang_70, 2019-01-14 18:48:25

buku pengurusan dan pentadbiran skhmt 2019 Latest 1-converted

BUKU PENGURUSAN
SEKOLAH 2019
Sekolah Kebangsaan
Sungai Haji MatahirTawau

Muka Surat 1

I IS SI I K KA AN ND DU UN NG GA AN NSEKAPUR SIREH GURU BESAR 1
PROFIL SEKOLAH 2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 3
FALSAFAH SK SG HJ MATAHIR 4
MATLAMAT SK SG HJ MATAHIR 5
OBJEKTIF SK SG HJ MATAHIR 6
VISI DAN MISI SEKOLAH 7
PIAGAM PELANGGAN 8
FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN 9
BUDAYA KERJA SEKOLAH 10
KALENDER PERSEKOLAHAN 15
HARI KELEPASAN AM 16
TAKWIM PEPERIKSAAN 17
SENARAI GURU & KAKITANGAN 18
ENROLMEN MURID 19
JADUAL GURU BERTUGAS 20
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PENTADBIRAN 24
MAJLIS PENGURUSAN PENTADBIRAN 25

i. Jawatankuasa Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah 25
ii. Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 26
iii. Jawatankuasa Bertindak Kurikulum 27
iv. Jawatankuasa Bertindak Hal Ehwal 28
v. Jawatankuasa Kokurikulum 29
BIDANG TUGAS KURIKULUM 34
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 37
MAJLIS PENGURUSAN KURIKULUM 38
i. Guru Kelas 44
ii. Ketua Panitia 44
iii. Tugas Khas Unit Kurikulum 45
iv. Penyelaras Bilik Bilik Khas 46
CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 47
i. Jawatankuasa Bertindak Hal Ehwal Murid 48
CARTA ORGANISASI KO KURIKULUM 49
i. Jawatankuasa Bertindak Ko kurikulum 50Muka Surat 2

S SE EK KA AP PU UR R S SI IR RE EH H D DA AR RI I G GU UR RU U B BE ES SA AR RAssalamualaikum dan salam sejahtera...

Bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. kerana masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada
tahun 2019 bagi meneruskan wadah perjuangan dalam bidang pendidikan ini. Tahun 2018 mencatat banyak
sejarah dan kenangan indah buat sekolah kita. Tahun 2018 adalah menjadi petunjuk kejayaan dan
kecemerlangan hasil kerja seluruh warga guru dan staf sekolah yang amat dedikasi, ikhlas, berkerjasama dan
memberikan komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Semoga
kedatangan tahun 2019 akan menyuntik semangat dan keazaman untuk lebih cemerlang dalam
meningkatkan kualiti pendidikan.Seperti kata pepatah “Kejayaan itu bermula dari satu langkah ke hadapan”,
justeru itu tunaikanlah dengan penuh ikhlas

Kesediaan dan kemahiran guru adalah faktor utama dan terpenting untuk memastikan kejayaan
sekolah dan pembelajaran Abad ke-21. Ia boleh dilaksanakan dengan memperkukuhkan hubungan dan
pendekatan, inisiatif tersendiri, menggunakan segala sumber dan kemudahan sedia ada, memantau,
menganalisis pengajaran dan pembelajaran untuk menyokong dan memahami kepimpinan sekolah yang
merencanakan perubahan pendidikan.

Buku Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 2019 ini merupakan dokumen rasmi bagi melicinkan
perjalanan untuk mencapai hala tuju sekolah yang cemerlang. Jadikanlah buku ini sebagai rujukan dan
panduan semasa menjalankan tugas. Semoga impian kita untuk melahirkan modal insane minda kelas
pertama dapat direalisasikan selaras kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Diharap semoga program
yang dirancan, tanggungjawab yang diamanahkan dapat disempurnakan dengan sebaik mungkin.

Guru berkualiti mampu menjadi role model untuk membentuk generasi yang berilmu, inovatif,
berdaya saing, berketerampilan,berakhlak mulia, cekal menghadapi cabaran serta semangat cintakan
Negara, iaitu aset yang sangat bernilai yang mampu menjulang Negara ini ke arah kecemerlangan.Saya
berharap guru-guru dapat menghayati visi dan misi sekolah dalam merealisasikan kecemerlangan SK Sungai
haji Matahir dalam semua bidang sama ada kurikulum, kokurikulum dan pengurusan. Harapan saya juga
semoga guru-guru dapat bekerja tanpa mengenal erti jemu atau penat lelah, berkhidmat penuh ikhlas untuk
membela nasib pelajar kita.
Akhir kata, saya berharap para pendidik dapat bersikap proaktif dan dapat mengamalkan budaya
kerja cemerlang yang menjadi pegangan para pendidik selama ini.

Sekian terima kasih


“ JADIKAN BUDAYA SERONOK BEKERJA AMALAN KITA” “
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”..........................................
AYIDULBAHRI BIN MISBAH
GURU BESAR
SK SUNGAI HAJI MATAHIR
Muka Surat 3

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

P PR RO OF FI IL L S SE EK KO OL LA AH H


Nama sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI HAJI MATAHIR


Alamat : SK SUNGAI HAJI MATAHIR
PETI SURAT 781,
91008 TAWAU, SABAH.


Kod sekolah : XBA 3046

Gred : SKM(B)


Sesi : Pagi

Keluasan : 2.93 ekar


E-mail : [email protected]

Website : httpps://sksghmatahir.wordpress.com


Guru Besar : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH

Muka Surat 4

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019
F FA AL LS SA AF FA AH H P PE EN ND DI ID DI IK KA AN N K KE EB BA AN NG GS SA AA AN NPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh

dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara

Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak

mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan

negara.

Muka Surat 5

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

F FA AL LS SA AF FA AH H S SE EK KO OL LA AH H K KE EB BA AN NG GS SA AA AN N S SU UN NG GA AI I H HA AJ JI I M MA AT TA AH HI IR R

Bahawa pelajar di sekolah ini mempunyai kebolehan

daya fikir, berpotensi dan berkemahiran untuk

berkembang maju dari segi inteleknya. Maka kami


pendidik di sekolah ini yang mempunyai keupayaan

akademik dan ikhtisas akanmmemberikan peluang yang


seluas – luasnya kepada pelajar kami supaya menjadi

insan yang sempurna dari segi jasmani, rohani serta


intelek dan dapat melahirkan insan yang berguna

kepada diri sendiri, ibubapa, agama, masyarakat dan

negara.
Muka Surat 6

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


M MA AT TL LA AM MA AT T S SE EK KO OL LA AH H K KE EB BA AN NG GS SA AA AN N S SU UN NG GA AI I H HA AJ JI I M MA AT TA AH HI IR R

Melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia,

berketerampilan dan sejahtera. Menyediakan mutu

pengajaran dan pembelajaran yang baik dan


berkesan.

Menyediakan iklim sekolah yang selesa, ceria dan


selamat.


Muka Surat 7

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019O OB BJ JE EK KT TI IF F S SE EK KO OL LA AH H K KE EB BA AN NG GS SA AA AN N S SU UN NG GA AI I H HA AJ JI I M MA AT TA AH HI IR R

Dapat meningkatkan prestasi sekolah ke arah sekolah


cemerlang.


Dapat melahirkan pelajar yang sempurna dari segi

jasmani, rohani dan intelek. Dapat meningkatkan

jalinan permaufakatan dengan masyarakat


setempat.

Dapat mewujudkan iklim sekolah yang selesa, ceria dan


selamat.

Muka Surat 8

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


V VI IS SI I S SE EK KO OL LA AH H K KE EB BA AN NG GS SA AA AN N S SK K S SU UN NG GA AI I H HA AJ JI I M MA AT TA AH HI IR R

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara

Sejahtera.

M MI IS SI I S SE EK KO OL LA AH H K KE EB BA AN NG GS SA AA AN N S SU UN NG GA AI I H HA AJ JI I M MA AT TA AH HI IR R

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang


Berkualiti UNtuk Membangunkan Potensi


Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.


Muka Surat 9

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


P PI IA AG GA AM M P PE EL LA AN NG GG GA AN NKami warga SK Sungai Haji Matahir dengan penuh
amanah dan tanggungjawab secara berterusan akan;
• Memastikan semua murid mendapat layanan yang sama serta
pendidikan yang sempurna sesuai dengan konsep

pendemokrasian pendidikan.

• Berusaha dengan gigih serta berterusan bagi mencapai
kecemerlangan dalam bidang kurikulum, sahsiah, kokurikulum

serta pengurusan dan pentadbiran.

• Memastikan semua masalah diambil tindakan mengikut keperluan
dan keutamaan.


• Sentiasa menjalin interaksi padu dengan ibu bapa, masyarakat
serta komuniti sosial yang lain ke arah kemajuan dan
perkembangan sekolah.


• Memastikan aspek pengurusan dan pentadbiran lebih responsif
dan reaktif.


• Sentiasa menerima dan mengalu-alukan pandangan, syor serta
teguran membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan
kecemerlangan pendidikan.


Muka Surat 10

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

F FO OK KU US S P PE EN NG GU UR RU US SA AN N P PE EN ND DI ID DI IK KA AN N▪ Guru Besar yang berkesan
.
▪ Sekolah yang berkesan.

▪ Guru yang profesional.

▪ Kurikulum yang relevan

▪ Sistem Penilaian dan Peperiksaan.

▪ Pembinaan Insfratruktur Sokongan Pengajaran dan
Pembelajaran.

▪ Pembinaan Institusi Perancangan dan penyeliaan
yang berkesan sistem

▪ pentadbiran.

▪ Pembangunan Staf yang komprehensif.

▪ Pembinaan hubungan luar dan masyarakat.


▪ Pengurusan kewangan yang cemerlang.


Muka Surat 11

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


B BU UD DA AY YA A K KE ER RJ JA AS SE EK KO OL LA AH H


1. Memahami dan menghayati :


1.1 Falsafah Pendidikan Negara
1.2 Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah


2. Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah, Jabatan dan
Kementerian Pendidikan pada setiap masa.

3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.


4. Menentukan objektif (setiap fungsi).

5. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan.


6. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.

7. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.


8. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.


9. Kepimpinan melalui tauladan.

10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.

11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan berkemahiran.


12. Kerja adalah ibadah.


Muka Surat 12

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

KEHADIRAN
1. Guru hendaklah berada di kawasan sekolah sekurang-kurangnya 5 minit
sebelum waktu belajar. Kehadiran ke sekolah dan balik hendaklah dicatat

dalam Buku Kedatangan setiap hari bertugas.
2. Guru yang tidak dapat hadir ke sekolah atau terpaksa datang lewat hendaklah
memberi kenyataan dan sebab yang wajar kepada pihak sekolah secepat

mungkin.
3. Jadual waktu untuk proses pengajaran dan pembelajaran serta jadual guru
ganti mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.

4. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu sekolah

kecuali dalam keadaan kecemasan.
5. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang diadakan tepat pada masanya.
6. Semua guru juga diwajibkan menghadiri sebarang majlis atau acara sekolah

samada rasmi atau tidak rasmi.


KELUAR WAKTU MENGAJAR
1. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah sepanjang waktu

persekolahan kecuali ianya suatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau
arahan dari Kementerian Pendidikan, Jabatan Pelajaran Negeri atau
Pendidikan Daerah dengan syarat mendapat kebenaran dari pihak pentadbir.

2. Guru dikehendaki mencatat atau mengisi buku rekod keluar setelah mendapat
kebenaran dari pihak pentadbir.
3. Guru bertanggungjawab menyediakan kerja bertulis atau tugasan kepada
pelajar sebelum meninggalkan sekolah (kursus, mesyuarat dan sebagainya)

melalui guru relief atau Guru Penolong Kanan.


PERHIMPUNAN SEKOLAH

1. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah tepat pada
masanya.
2. Guru hendaklah memakai pakaian yang lengkap serta memakai tanda nama.
3. Guru bertugas dikehendaki memastikan pelajar bersedia tepat pada masanya

dan tentatif perhimpunan berjalan lancar.
4. Semua guru diminta menunjukkan perlakuan yang baik (tidak berbual dsb)
kerana pada waktu itu tumpuan pelajar adalah pada guru yang dianggap

sebagai role model.


Muka Surat 13

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1. Guru hendaklah melaksanakan P&P mengikut jadual waktu yang telah
ditetapkan. Guru mesti melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi,

cekap dan penuh tanggungjawab.
2. Guru hendaklah masuk ke kelas tepat pada masanya.
3. Merancang P&P yang berkesan sebelum masuk ke kelas. Buku Persediaan

Mengajar perlu dibawa setiap kali masuk ke kelas.
4. Guru perlu prihatin dan peka dengan keadaan pelajar. Guru hendaklah
menegur pelajar yang tidak menumpukan perhatian atau tidak masuk/lewat ke
kelas.
5. Semua butiran dalam Buku Rekod Mengajar hendaklah disempurnakan

dengan lengkap dan teliti. Semua guru wajib menyerahkan buku rekod pada
setiap hari Jumaat untuk ditandatangani oleh Guru Besar/Guru Penolong
Kanan.

6. Setiap guru matapelajaran hendaklah memastikan sekurang-kurangnya
pencapian minima 50% lulus tercapai dan peningkatan 3% setiap mata
pelajaran dari pencapaian tahun sebelumnya.
7. Guru matapelajaran hendaklah memastikan Standard Akademik yang
ditetapkan oleh Panitia Matapelajaran masing-masing dilaksanakan dengan

berkesan.
8. Guru hendaklah melaksanakan Audit Akademik bagi mengenalpasti
pencapaian murid dari semasa ke semasa dan menentukan program

peningkatan / penambahbaikkan yang perlu dibuat.

TUGAS
1. Guru yang diberi tugas berkaitan kurikulum hendaklah melaksanakan tugas

tersebut dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.
2. Semua aktiviti luar dari bilik darjah hendaklah dirancang dengan teliti dan
mesti mendapat kelulusan dari Guru Besar sebelum dilaksanakan.
3. Semua pembelian mesti mendapat kelulusan dari Guru Besar.

4. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugasan / arahan misalnya
menghadiri mesyuarat, guru terbabit mesti mematuhinya dan tidak boleh
mengarahkan orang lain untuk menggantikannya tanpa pengetahuan Guru
Besar.
Muka Surat 14

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

PAKAIAN
1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profession keguruan.
2. Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan pendek tidak dibenarkan bagi

guru-guru perempuan
3. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang yang
sesuai.

4. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang
sesuai.

BILIK GURU


1. Kebersihan dan keselamatan peralatan di dalam bilik guru adalah
tanggungjawab semua guru.
2. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru kecuali atas

urusan yang tidak dapat dielakkan.
3. Guru sewajarnya mewujudkan perasaan kekitaan (tidak berpuak-puak) dan
sentiasa mengawal tutur kata supaya tidak menyinggung pihak yang lain.

BILIK-BILIK KHAS


1. Guru-guru yang menguruskan bilik khas bertanggungjawab untuk menjaga
kebersihan, keselamatan dan keceriaan bilik tersebut.

2. Pelajar tidak dibenarkan berada di bilik ini kecuali dengan kehadiran guru.
3. Guru yang menggunakan bilik-bilik ini mesti memastikan bilik tersebut berada
dalam keadaan kemas sebelum meninggalkannya.
4. Bilik-bilik ini adalah Kawasan Larangan Merokok.


JADUAL KEDATANGAN

1. Guru Kelas bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat yang

diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak mengenainya
yang tercetak di bahagian dalam kulit hadapan.
2. Nama pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada setiap
hari pada waktu pertama.

3. Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat. Guru tidak dibenarkan
membawa balik buku Jadual Kedatangan Pelajar.
4. Guru kelas mesti menghubungi ibu bapa jika pelajar tidak hadir selama 3 hari

berturut-turut atau berselang seli dalam seminggu.
5. Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh GPK
HEM.
Muka Surat 15

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

CUTI
1. Cuti Rehat atau Cuti Penggal.
Mengikut Pekeliling KPM, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah

menggantikan cuti rehat, tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar
tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti penggal dalam satu-satu tahun itu
(Perintah Am 50 (a) Bab C) untuk menjalankan tugas selain mengajar.


2. Cuti Sakit
Sijil sakit perlu untuk mendapat cuti. Ketua Jabatan boleh beri cuti sakit
apabila seseorang pegawi itu disahkan tidak sihat untuk menjalankan tugas-
tugas jawatannya oleh PPK / LP / Panel Doktor. Pengesahan itu hendaklah di

atas sijil sakit yang diterima mengikut Perintah Am Bab C 1 (xi).

3. Cuti Tanpa Gaji

Mengikut Perintah Am Bab C, CTG boleh dipohon atas sebab-sebab
persendirian yang mustahak. PAC 14 (b) – Urusan sendiri di dalam Malaysia
atau PAC 14 (c) – Urusan sendiri di luar Malaysia. Kuasa melulus ialah Ketua
Jabatan (Pengarah JPN). Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak
30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan. Had maksimum 360 hari.

Syarat minimum layak memohon CTG ialah 6 bulan perkhidmatan yang
melayakkan.


Perintah Am 14 A Bab C menyatakan tiada gaji bagi tempoh tidak hadir
bekerja tanpa cuti – jika sesorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi suatu
tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu
sebab yang munsabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa

gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu.

4. Cuti Rehat Khas
Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005 – kadarnya 7 hari

dalam satu tahun kelendar. Guru Besar boleh meluluskan CRK kepada PPP
yang berkenaan asalkan tidak menganggu atau menggugat pengajaran dan
pembelajaran (P&P) di sekolah.

Muka Surat 16

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019
K KA AL LE EN ND DE ER R P PE ER RS SE EK KO OL LA AH HA AN N T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9
Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari
Hari Persekolahan 02.01.2019 31.01.2019 23

Hari Persekolahan 01.02.2019 28.01.2019 20

Hari Persekolahan 01.03.2019 22.03.2019 16

Cuti Pertengahan Penggal I 23.03.2019 31.03.2019 9
I
Hari Persekolahan 01.04.2019 30.04.2019 22

Hari Persekolahan 01.05.2019 24.05.2019 18

Hari Persekolahan
Hari Persekolahan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 25.05.2019 09.06.2019 16
Hari Persekolahan 10.06.2019 30.06.2019 15

Hari Persekolahan 01.07.2019 31.07.2019 23

Hari persekolahan 01.08.2019 09.08.2019 7

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 10.08.2019 18.08.2019 9

II Hari Persekolahan 19.08.2019 31.08.2019 10
Hari Persekolahan 01.09.2019 30.09.2019 21

Hari Persekolahan 01.10.2019 31.10.2019 23

Hari Persekolahan 01.11.2019 22.11.2019 16
CUTI AKHIR TAHUN 23.11.2019 31.12.2019 39

Jumlah

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am
Jumlah Hari Cuti Penggal


Muka Surat 17

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

H HA AR RI I K KE EL LE EP PA AS SA AN N A AM M T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9HARI-HARI KELEPASAN TARIKH HARI

Tahun Baru 2019 01.01.2019 1


Tahun Baru Cina 05 - 06.02.2019 2


Pesta Kaamatan 30 – 31 05.2019 2


Hari Pekerja 01.05.2019 1


Hari Wesak 19.05.2019 1

Hari Raya Puasa* 05 - 06.06.2019 2


Hari Kebangsaan 31.08.2019 1


Hari Raya Qurban 11 – 12 08.2019 2


Hari Malaysia 16.09.2019 1


Awal Muharam (Maal Hijrah) 1434H 01 – 02.09.2019 2


Hari Deepavali* 28.10.2019 1

Maulidur Rasul 09.11.2019 1


Krismas 25.12.2019 1

Muka Surat 18

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

T TA AK KW WI IM M P PE EP PE ER RI IK KS SA AA AN N T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9PEPERIKSAAN TARIKH
12 – 14 MAC 2019
1. UJIAN PENCAPAIAN PENILAIAN MURID (UPPM) 1

2. PEPERIKSAAN SELARAS – PERTENGAHAN PENGGAL

3. UJIAN PENCAPAIAN PENILAIAN MURID (UPPM) 2
13 – 17 MEI 2019
4. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
25 – 27 JULAI 2019
5. UJIAN PERCUBAAN UPSR
23 – 26 SEPTEMBER 2019
6. UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
03.08 NOVEMBER 2019
7. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNMuka Surat 19

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

S SE EN NA AR RA AI I G GU UR RU U & & K KA AK KI IT TA AN NG GA AN N T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9

BIL NAMA PPP/ AKP GRED JAWATAN
1 AYIDULBAHRI BIN MISBAH DG38 GURU BESAR
2 AHMAD BIN AWANG DG42 PK PENTADBIRAN
3 ABD FATTAH CHELAMPE DG42 PK HAL EHWAL MURID
4 AHLIDIN BIN MOHAMAD DG44 PK KOKURIKULUM
5 IMRAN BIN IDRIS DG32 GURU
6 SEMIWATI BINTI JONGKULIN DG44 GURU
7 WAHAB BIN BADU DG44 GURU
8 JUMADIN BIN TUNRU DG44 GURU
9 NORAINI BINTI BANDU DG44 GURU
10 SUHANA BINTI HABE DG32 GURU
11 NURSIAH BINTI PALLE DG42 GURU
12 HALIMATUSAADIAH BINTI OSMAN DG44 GURU
13 KESSYMAZUANA BINTI ABAS DG42 GURU
14 ERWAN BIN MOHD SAINI DG42 GURU
15 SAADIAH BINTI SANIN DG44 GURU
16 AMIRAH BINTI MOHD TARMIZI DG41 GURU
17 SITI SARINAH BINTI SAKARANG N 17 AKP
18 MOHD NORAZLAN BIN NAYAN FT 29 AKP
19 MEGAWATI BINTI NORDIN N 19 AKP


Muka Surat 20

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

E EN NR RO OL LM ME EN N M MU UR RI ID D & & G GU UR RU U K KE EL LA AS S T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9BIL. MURID JUMLAH
BIL DARJAH
L P
1 6 CEMERLANG 17

1 5 CEMERLANG 11
1 4 CEMERLANG 14

1 3 CEMERLANG 21
1 2 CEMERLANG 11

1 1 CEMERLANG 19
JUMLAH 93
1 PRA SEKOLAH 25

JUM. KESELURUHAN 118

Muka Surat 21

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

J JA AD DU UA AL L G GU UR RU U B BE ER RT TU UG GA AS S T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9


BULAN MING TARIKH NAMA GURU TAJUK MINGGUAN CATATAN

1 02.01.2019 Cik Amirah binti Mohd Tarmizi Selamat Datang Ke
Hingga En. Jumadin bin Tunru Sekolah
04.01.2019

2 07.01.2019 Pn. Suhana bini Habe Disiplin Dan Peraturan
Januari Hingga Cik Saadiah binti Sanin Sekolah
11.01.2019

3 14.01.2019 Pn. Semiwati binti Jongkulin Tanggungjawab Murid
Hingga En. Imran bin Idris Terhadap Ibu Bapa
18.01.2019

4 21.01.2019 Pn. Noraini binti Bandu Menghormati Guru &
Hingga Pn. Halimatusaadiah binti Osman Kakitangan Sekolah
25.01.2019

5 28.01.2019 Pn. Nursiah binti Palle Menangani Gejala
Hingga En. Erwan bin Saini Vandelisme
01.02.2019

6 04.02.2019 Cik Amirah binti Mohd Tarmizi Bercakap Benar
Februari Hingga En. Jumadin bin Tunru
08.02.2019

7 11.02.2019 Pn. Suhana bini Habe Menjaga Keselamatan
Hingga Cik Saadiah binti Sanin Peralatan Sekolah
15.02.2019

8 18.02.2019 Pn. Semiwati binti Jongkulin Pengurusan Masa/
Hingga En. Imran bin Idris Menepati Masa
22.02.2019

9 25.02.2019 Pn. Noraini binti Bandu Menghormati Pelawat/
Hingga Pn. Halimatusaadiah binti Osman Tetamu
01.03.2019

Mac
10 04.03.2019 Pn. Nursiah binti Palle Tabiat Suka Membaca
Hingga En. Erwan bin Saini
08.03.2019

11 11.03.2019 Cik Amirah binti Mohd Tarmizi Tanggungjawab
Hingga En. Jumadin bin Tunru Sebagai Murid
15.03.2019 Sekolah
Mac
12 18.03.2019 Pn. Suhana bini Habe Menjaga Keselamatan
Hingga Cik Saadiah binti Sanin Diri Dan Rakan-Rakan
22.03.2019Muka Surat 22

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019BULAN MING TARIKH NAMA GURU TAJUK MINGGUAN CATATAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA (23-31 MAC 2019)

13 01.04.2019 Pn. Semiwati binti Jongkulin Menceria Dan
Hingga En. Imran bin Idris Menjaga Keindahan
05.04.2019 Sekolah


April 14 08.04.2019 Pn. Noraini binti Bandu Menjaga Perwatan
Hingga Pn. Halimatusaadiah binti Diri & Kebersihan
12.04.2019 Osman Diri


15 15.04.2019 Pn. Nursiah binti Palle Baik Dan Buruk
Hingga En. Erwan bin Saini Sikap Meniru Dan
19.04.2019 Menipu


16 22.04.2019 Cik Amirah binti Mohd Tarmizi Masa Dan Rehat Di
Hingga En. Jumadin bin Tunru Kantin
26.04.2019


17 29.04.2019 Pn. Suhana bini Habe Hormat Dan Patuh
Hingga Cik Saadiah binti Sanin Kepada Ketua
03.05.2019


Mei 18 06.05.2019 Pn. Semiwati binti Jongkulin Tanggungjawab
Hingga En. Imran bin Idris Sebagai Pelajar
10.05.2019


19 13.05.2019 Pn. Noraini binti Bandu Bagaimana Menjadi
Hingga Pn. Halimatusaadiah binti Seorang Yang
17.05.2019 Osman Berjaya


20 20.05.2019 Pn. Nursiah binti Palle Permainan Yang
Hingga En. Erwan bin Saini Baik Dan Selamat
24.05.2019

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25 .5.2019 – 9.6.2019)

10.06.2019 Cik Amirah binti Mohd Tarmizi Bagaimana Menjadi
21 Hingga En. Jumadin bin Tunru Seorang Yang
14.06.2019 Berjaya

17.06.2019
22 Hingga Pn. Suhana bini Habe Tabiat Makan Dan
21.06.2019 Cik Saadiah binti Sanin Pemakanan Yang
Jun Seimbang

23 24.06.2019 Pn. Semiwati binti Jongkulin Menjaga Kebersihan
Hingga En. Imran bin Idris Diri
28.06.2019Muka Surat 23

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


BULAN MING TARIKH NAMA GURU TAJUK MINGGUAN CATATAN

24 01.07.2019 Pn. Noraini binti Bandu Menjadi Seorang
Hingga Pn. Halimatusaadiah binti Pelajar Yang
05.07.2019 Osman Cemerlang

25 08.07.2019 Pn. Nursiah binti Palle Sikap Tolong
Julai Hingga En. Erwan bin Saini Menolong Dan
12.07.2019 Berterima Kasih

26 15.07.2019 Cik Amirah binti Mohd Tarmizi Bersikap Jujur Dan
Hingga En. Jumadin bin Tunru Amanah
19.07.2019

27 22.07.2019 Pn. Suhana bini Habe Taat Kepada
Hingga Cik Saadiah binti Sanin Perintah Allah
26.07.2019

28 29.07.2019 Pn. Semiwati binti Jongkulin Disiplin D Rumah
Hingga En. Imran bin Idris Dan Di Luar Sekolah
02.08.2019

Ogos 29 05.08.2019 Pn. Noraini binti Bandu Kebaikannya Menjadi
Hingga Pn. Halimatusaadiah binti Seorang Ulat Buku
09.08.2019 Osman
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 10.8.2019 – 18.8.2019)

30 19.08.2019 Pn. Nursiah binti Palle Keburukan
Hingga En. Erwan bin Saini Pembaziran Elektrik
23.08.2019 Dan Air

31 26.08.2019 Cik Amirah binti Mohd Tarmizi Keselamatan Di
Hingga En. Jumadin bin Tunru Jalanraya
30.08.2019

32 02.09.2019 Pn. Suhana bini Habe Menepati Dan
Hingga Cik Saadiah binti Sanin Menghargai Masa
Ogos 06.09.2019
September
33 09.09.2019 Pn. Semiwati binti Jongkulin Bertanggungjawab
Hingga En. Imran bin Idris Kepada Diri Sendiri
13.09.2019

34 16.09.2019 Pn. Noraini binti Bandu Bagaimana Menjadi
Hingga Pn. Halimatusaadiah binti Murid Yang Berjaya
20.09.2019 Osman


Muka Surat 24

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019BULAN MING TARIKH NAMA GURU TAJUK CATATAN
MINGGUAN

35 23.09.2019 Bertanggungjawab
Hingga Pn. Nursiah binti Palle Kepada Keluarga
27.09.2019 En. Erwan bin Saini


Oktober Menggunakan
36 30.09.2019 Cik Amirah binti Mohd Tarmizi Masa Dengan
Hingga En. Jumadin bin Tunru Aktiviti Yang
04.10.2019 Berfaedah


37 07.10.2019 Pn. Suhana bini Habe Bersikap Jujur
Hingga Cik Saadiah binti Sanin Dan Amanah
11.10.2019


38 14.10.2019 Pn. Semiwati binti Jongkulin Berdisipilin
Hingga En. Imran bin Idris Kepada Diri
18.10.2019


39 21.10.2019 Pn. Noraini binti Bandu Faedah
Hingga Pn. Halimatusaadiah binti Osman Mengamalkan
25.10.2019 Suka Menabung

Oktober
November 40 28.10.2019 Pn. Nursiah binti Palle Mengamalkan
Hingga En. Erwan bin Saini Sikap Suka
01.11.2019 Menolong


41 04.11.2019 Cik Amirah binti Mohd Tarmizi Keselamatan
Hingga En. Jumadin bin Tunru Semasa Cuti
08.11.2019 Sekolah

11.11.2019
42 Hingga Pn. Suhana bini Habe Membantu
15.11.2019 Cik Saadiah binti Sanin Ibubapa

November
18.11.2019 Pn. Semiwati binti Jongkulin Kebersihan
43 Hingga En. Imran bin Idris Kawasan Sekolah
2.11.2019 dan Bilik Darjah

CUTI AKHIR TAHUN(23.11.2019 – 31.12.2019)
Muka Surat 25

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

C CA AR RT TA A O OR RG GA AN NI IS SA AS SI I P PE EN NG GU UR RU US SA AN N P PE EN NT TA AD DB BI IR RA AN N T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9


Muka Surat 26

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

M MA AJ JL LI IS S P PE EN NG GU UR RU US SA AN N P PE EN NT TA AD DB BI IR RA AN N T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9
JAWATANKUASA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH (MKS)

Penaung : Pengarah Pelajaran Negeri Sabah

Penasihat : En. Darman Shah Hj Asakil
Pegawai Pelajaran Daerah, Tawau

Ketua Pentadbir : En. Ayidulbahri bin Misbah
Guru Besar

Tim. Ketua Pentadbir : En. Ahmad bin Awang
Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Ketua Pentadbir : En. Abdul Fattah bin Chelampe
Penolong Kanan HEM

En. Ahlidin bin Muhamad
Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : En. Jumadin bin Tunru

Bendahari : Pn. Siti Sarinah bt Sakarang

Bendahari Kebajikan : Pn. Noraini binti Bandu

KTBM : Pn. Siti Sarinah bt Sakarang (PT. N19)
En. Muhamad Nurazlan b Nayan (FT. FA29)
Pn. Megawati bt Nurdin (PPM N17)

Jaga Sekolah : En. Ahmad bin Yusuf
En. Indrasah bin Unding
En. Iskandar bin Indrasah


Pembersihan : Pn. Halimah Badrun
Pn. Sarlina Burhansyah
En. Nordin Badrun
Muka Surat 27

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)


Pengerusi : En Ayidulbahri bin Misbah

Timbalan Pengerusi : En. Ahmad bin Awang

Setiausaha : En. Wahab bin Badu

Ahli : En. Mohd Norazalan bin Nayan Pusat Akses)
Pn. Semiwawati binti Jongkulin (Pusat Sumber)
Pn. Halimatusaadiah binti Osman (Pemulihan)
En. Ahlidin bin Mohamad (Bilik Sains)
Pn. Kessymazuana binti Abas (Pra Sekolah)
Pn. Siti Sarinah binti Sakarang (Pentadbiran)
Pn. Noraini binti Bandu (SPBT)
Cik Saadiah binti Sanin (PJ)
En. Syeid Idrus bin Ahmad (Stor)
Semua ketua panitia

Muka Surat 28

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

JAWATANKUASA BERTINDAK KURIKULUM (KSSR)

Penaung : Pegawai Pelajaran Daerah, Tawau

Penasihat : Pen. Pegawai Pelajaran Daerah, Tawau

Pengerusi : En. Ayidulbahri bin Misbah
Guru Besar

Tim. Pengerusi : En. Ahmad b Awang
Penolong Kanan 1

Setiausaha : Pn. Suhana bt Habe

Ahli Jawatankuasa :

1. K.P. Bahasa Melayu - Pn. Nursiah bt Palle
2. K.P. Bahasa Inggeris - Pn. Noraini binti Bandu
3. K.P. Matematik - Pn. Suhana bt Habe
4. K.P. Sains - En. Ahlidin bin Mohamad
5. K.P. Pendidikan Islam - En. Imran b Idris
6. K.P. TMK/RBT - En. Wahab b Badu
7. K.P. PJK - Cik Saadiah bt Sanin
8. K.P. PKS - En. Jumadin bin Tunru
9. Penyelaras Pusat Sumber - Pn. Semiwati bt Jongkulin
11. Penyelaras Buku Teks - Pn. Noraini bt Bandu
12. Unit Penilaian & Peperiksaan - Cik Amirah bt Mohd Tarmizi
13. Pemulihan - Pn. Halimatusaadiah bt Osman
14. Sejarah - En. Abdul Fattah b Chelampe
15. J-Qaf/BA - Cik Amirah bt Mohd Tarmizi
16. LINUS - Pn. Halimatusaadiah bt Osman
17. PBS - Pn. Nursiah binti Palle
18. Headcount - Cik. Amirah binti Mohd Tarmizi
19. Penyelaras Thn 6 - En. Ahlidin b Muhamad
20. Penyelaras Dialog Prestasi - Pn.Halimatusaadiah.
21 Penyelaras MBMMBI - Pn. Noraini binti Bandu -
22. Penyelaras Transisi - Cik Saadiah binti Sanin
Muka Surat 29

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

JAWATANKUASA BERTINDAK HAL EHWAL MURID


Penaung : Pegawai Pelajaran Daerah, Tawau

Penasihat : En. Salamah b Paita
P.Pegawai Pelajaran Daerah, Tawau

Pengerusi : En. Ayidulbahri bin Misbah
Guru Besar

Tim. Pengerusi : En. Abdul Fattah b Chelampe
Penolong Kanan HEM

Setiausaha : Cik Amirah bt Mohd Tarmizi

Ahli Jawatankuasa :

1. Disiplin - En. Imran bin Idris

2. RMT - Pn. Halimatusaadiah

3. Kantin - En. Erwan bin Mohd Saini

4. 3K - En. Jumadin bin Tunru

5. KWAPM - NursiahPalle

6. Buku Teks - Pn. Noraini bt Bandu

7. Kebajikan Murid - Pn. Siti Sarinag binti Sakarang

8. PS1M - Pn. Suhana binti Habe

9. Bimbingan - Cik Saadiah bt Sanin

10. Pendaftaran/Pertukaran Murid - Pn. Sarinahakarang

11. Pengurusan Data - En. Wahab b Badu

12. PPDa - Pn.Semiwati bt Jongkulin/Nursiah
Muka Surat 30

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


JAWATANKUASA BERTINDAK KOKURIKULUM

Penaung Pegawai Pelajaran Daerah, Tawau

Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah, Tawau

Pengerusi : En. Ayidulbahri bin Misbah
Guru Besar

Tim. Pengerusi : En. Ahlidin b Muhamad
Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha Koko : En. Wahab b Badu
Setiausaha Sukan : Cik Saadiah bt Sanin

Ahli Jawatankuasa :

1. Unit Beruniform :Cik. Amirah binti Mohd Tarmizi ( Penyelaras )

1.1 Pengakap : En. Jumadin bin Tunru
1.2 PPIM : Pn. Semiwati bt Jongkulin
1.3 TKRS : En. Erwan bin Mohd Saini

2. Kelab & Persatuan : Pn. Semiwati bt Jongkulin ( Penyelaras )

2.1 Bahasa : Pn. Halimatusaadiah binti Osman
2.2 Rukunegara : Pn. Suhana binti Habe
2.3 Dokto Muda : Pn. Nursiah binti Palle
2.4 PAI/BA : Cik Amirah bt Mohd Tarmizi

3. Sukan & Permainan : Pn. Halimatusaadiah (Penyelaras)

3.1 Futsal : En. Imran bin Idris
3.2 Badminton : Pn. Kessyimazuana binti Abas
3.3 Bola Jaring : Pn. Noraini binti Bandu

4. Penyelaras Aktiviti

1.1 Sambutan Hari Guru : En. Jumadin bin Tunru
En. Wahab bin Badu
Pn. Halimatusaadiah binti Osman

1.2 Sambutan Hari Raya : En. Imran bin Idris
Pn. Semiwati binti Jongkulin
Pn. Nursiah binti Palle.Muka Surat 31

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


4.1 Jamuan Akhir Tahun : Pn. Suhana binti Habe
Pn. Kessymazuana binti Abas
En. Ahlidin bin Mohamad

4.2 APC : Cik Amirah binti Mohd Tarmizi
Pn. Noraini binti Bandu
En. Erwan bin Saini
Cik Saadiah binti Sanin

4.3 Hari Kebangsaan : Pn. Kessymazuana binti Abas
Cik Saadiah binti Sanin.


LEMBAGA DISIPLIN DAN TATATERTIB


A. STAF SEKOLAH

Pengerusi : En. Ayidulbahri Misbah

Setiausaha : En. Ahmad b Awang

Ahli Jawatankuasa : Semua PK


B. PELAJAR SEKOLAH

Pengerusi : En. Ayidulbahri Misbah

Tim. Pengerusi : En. Abdul Fattah b Chelampe

Setiausaha : En. Imran b Idris

Ahli Jawatankuasa : Semua Pengawas dan Ketua Kelas


Muka Surat 32

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


UNIT PERKEMBANGAN STAF DAN KURSUS / CERAMAH

Pengerusi : En. Ahmad b Awang


UNIT PERHUBUNGAN AWAM

Pengerusi : En. Ayidulbahri b Misbah
Setiausaha PIBG : En. Erwan bin Mohd Saini


UNIT PERANCANGAN DAN PENILAIAN KURIKULUM & KOKURIKULUM

Pengerusi : En. Ayidulbahri Misbah

Tim. Pengerusi : En. Ahmad b Awang

Setiausaha : Pn. Noraini binti Bandu

Ahli Jawatankuasa : En. Abdul Fattah b Chelampe
En. Ahlidin Muhamad
Semua Ketua Panitia

UNIT JADUAL WAKTU

Ketua : En. Ahmad b Awang
Pn. Halimatusaadiah bt Osman


UNIT REKOD PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN

Ketua : Pn. Sarinah bt Sakarang


UNIT PERABOT & BANGUNAN SEKOLAH

Ketua :

UNIT DATA & MAKLUMAT

Ketua : En. Ahmad b Awang
En. Wahad b Badu

UNIT ICT

Ketua : En. Muhd, Nurazlan b Nayan


Muka Surat 33

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


GURU KELAS PENOLONG

Tahun 1 : Cik Saadiah bt Sanin - Pn. Semiwati binti Jongkulin
Tahun 2 : En. Wahab bin Badu - En Ahmad bin Awang
Tahun 3 : En. Erwan bin Mohd Saini - Cik Amirah binti Mohd Tarmizi
Tahun 4 : En. Jumadin bin Tunru - Pn. Noraini binti Bandu
Tahun 5 : Pn. Nursiah binti Palle - En. Imran bin Idris
Tahun 6 : Pn. Suhana bt Habe - Pn. Halimatusaadiah binti OsmanTUGAS-TUGAS KHAS

1. Juru Acara : En. Jumadin bin Tunru / Cik Saadiah binti Sanin.

2. Backdrop : En. Ahlidin / En. Md. Nurazlan

3. Peralatan/Logistik : En. Md. Nurazlan/Wahab/Pekerja Swasta

4. Makanan : Pn. Semiwati/Noraini/Sarinah/Nursiah

5. Pungutan Derma : En. Ahmad / En. Ahlidin / Abd Fattah

6. PA Sistem/Teknik : En. Wahab / En. Md. Nurazlan

7. Sijil : En. Md. Nurazlan bin Mohd Nayan

8. Hadiah : Pn. Kessyimazuana/Megawati/Suhana

9. Persembahan : Cik. Amirah/ Pn.Suhana

10. Kebersihan : Cik Saadiah & Pekerja Pembersihan.

11. Keselamatan : En. Imran & Pengawal Keselamatan

12. Pengangkutan : En. Ahmad bin Awang.
Muka Surat 34

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


BAHAGIAN PENTADBIRAN

1. EN. SAMSUL BIN LAMBO

- Mengemaskini Sistem Fail Pejabat
- Menyelenggara Stor & Peralatan Pejabat
- Mengambil dan Menghantar Surat
- Urusan Emel sekolah
- Urusan Keluar/Masuk Pelajar2. PN. SITI SARINAH SAKARANG

- Menyelenggara Urusan Gaji & Tuntutan Kakitangan
- Urusan Persuratan Pejabat
- Menyelenggara Buku Kewangan / Berkaitan Audit
- Pendaftaran Prasekolah, Tahun 1 & Tingkatan 1
- Urusan Percetakan


Muka Surat 35

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


B BI ID DA AN NG G T TU UG GA AS S K KU UR RI IK KU UL LU UM M T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9

BIL BAHAGIAN BIDANG TUGAS

1. Mempunyai sebuah Buku/ Fail Rekod Mengajar yang kemaskini dan
menyerahkan kepada PK1/Guru Besar pada masa yang ditetapkan
setiap minggu
2. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan
kandungan Sukatan Pelajaran yang berkenaan.
1. Guru Matapelajaran 3. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan
matapelajaran serta menentukan matlamat yang harus dicapai di akhir
setiap pembelajaran dan pengajaran
4. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan bagi matapelajaran yang
diajar dengan lengkap dalam tempoh setahun dan melaksanakan
pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang disediakan.

1. Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat.
2. Mencatatkan minit mesyuarat dan menyediakan maklum balas
mesyuarat
3. Menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada semua
2. Setiausaha Kurikulum guru panitia.
4. Menghubungi ahli-ahli panitia untuk memperolehi maklumat segera
tentang isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan panitia.

1. Menjadi pengerusi panitia matapelajaran.
2. Memastikan Sukatan Pelajaran yang diterima adalah betul dan
mengedarkan kepada anggota panitia.
3. Mengetuai panitia matapelajaran bagi merangka Rancangan Pelajaran
Tahunan dan Harian.
4. Bermesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat panitia untuk
diedarkan kepada ahli dan sesalinan kepada pengurusan sekolah
5. Mengagihkan pembahagian tugas di antara anggota panitia mengenai
penyediaan soalan ujian, peperiksaan pertengahan tahun dan akhir
3. JK Kurikulum Sekolah tahun.
6. Merangka takwim panitia mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali
setahun.
7. Menentukan target matapelajaran Berasaskan Peperiksaan Akhir Tahun
dan peperiksaan UPSR semasa
8. Berusaha menambah ABM dan memastikan penggunaan yang
maksimum dan berkesan.
9. Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang pengajaran,
rancangan, sukatan pelajaran, ujian dan lain-lain.
10. Menentukan anggaran perbelanjaan bagi program kurikulum dan
panitia matapelajaran.
11. Menyediakan maklumat serta laporan guru-guru dalam panitianya.
12. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi
pendidikan , pusat sumber, makmal dan bengkel.

Muka Surat 36

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

13. Merangka dan melaksanakan program kurikulum seperti program UPSR
dan sebagainya.
14. Memberi input yang imaginative dan inovatif bagi mempertingkatkan
prestasi kurikulum sekolah.

1. Menyediakan Sukatan Pelajaran bagi setiap anggota.
2. Menyediakan Rancangan Mengajar Tahunan
3. Mencadangkan buku teks dan buku rujukan.
4. Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan.
5. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan.
4 JK Panitia Matapelajaran 6. Mengadakan mesyuarat panitia.
7. Menyediakan dan menyebarkan alat bantuan mengajar.
8. Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas dan alat-alat bagi
matapelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya.
9. Mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1986 Panitia Matapelajaran.
10. Melaksanakan arahan dan keperluan sekolah,PPD,JPN,KPM

1. Menyediakan takwim/jadual peperiksaan dan mengedarkannya.
2. Menyediakan senarai pembuat soalan dan memastikan murid dan
kesahan soalan.
3. Mengurus peperiksaan dan memastikan keselamatan soalan.
5 JK Peperiksaan dan 4. Menganalisa dan melaporkan keputusan peperiksaan dalaman dan
Penilaian awam.
5. Menyediakan, mengisi, menyemak borang kemasukan peperiksaan
UPSR dan menghantar ke JPN.
6. Menyedia/melengkapkan bilik-bilik peperiksaan.

1. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.
2. Menyediakan jadual waktu induk sekolah/persendirian dan kelas.
6 JK Jadual Waktu 3. Mengubah jadual waktu dari semasa ke semasa mengikut keperluan.
4. Menyediakan jadual waktu ganti bagi guru yang tidak hadir ke sekolah.

1. Melaksanakan tugas-tugas berkaitan Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan
Kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh Guru Besar.
2. Menyediakan data-data untuk dihantar ke PPD,JPN, KPM.
3. Menyedia dan merekod data untuk pembangunan sekolah.
7 Guru Data 4. Menjalankan tugas-tugas berkaitan pengurusan data yang diarahkan
dari semasa ke semasa.
5. Memberi khidmat nasihat kepada guru-guru berkenaan pengurusan
data dan maklumat peringkat sekolah.

1. Menyediakan peraturan penggunaan PSS.
2. Menyedia dan memproses senarai alat-alat yang ada.
3. Menyedia alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan oleh semua
bahagian mengikut keutamaan.
4. Berbincang dengan GB berhubung pembelian alat-alat mengikut
8 JK Pusat Sumber keutamaan dan kemampuan sekolah.
Sekolah 5. Merancang anggaran belanjawan tahunan.
6. Berhubung rapat dengan bahagian perkhidmatan sebaran pendidikan –
PKG, PSPN dan lain-lain agensi.
7. Sebagai jurufoto sekolah – merakamkan peristiwa-peristiwa penting
sekolah dan memasukkan ke dalam album sekolah.
Muka Surat 37

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

8. Menggubal polisi perpustakaan dan peraturan-peraturan
penggunaannya.
9. Berusaha mendapatkan koleksi bibliografi, katalog-katalog buku baru
untuk diedarkan kepada guru-guru bagi memilih buku-buku yang sesuai.
10. Mengurus dan mengemaskini kerja-kerja berikut:
- Merekod semua buku yang ada stok
- Mengelas, mengkatalog, dan memproses buku.
- Menyedia buku rekod penggunaan perpustakaan.
- Melantik pengawas perpustakaan dan menentukan tugas-tugasnya.
11. Merancang aktiviti tahunan perpustakaan seperti :
- Sudut pameran
- Pameran Buku Baru
- Minggu/Bulan perpustakaan dan Bulan Membaca.
- Mengadakan pertandingan banyak membaca (NILAM)
- Membuat potongan akhbar
- Mengadakan penerbitan seperti ”Berita Perpustakaan”
12. Membaik pulih buku yang rosak dan menjilid.
13. Membuat hapuskira, menutup kira-kira dan membuat anggaran
belanjawan bagi tahun yang berikutnya.
14. Menghias cantik perpustakaan supaya menjadi ”Gedung ilmu”

1. Mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru terutama selepas
menghadiri taklimat/kursus dan bengkel.
9 JK Perkembangan Staf 2. Membuat anggaran belanjawan bagi pembangunan staf.

1. Menyelaras penggunaan komputer.
10 JK ICT 2. Mengadakan kursus dalaman yang berkaitan penggunaan komputer

1. Menyediakan dan menguatkuasakan peraturan penggunaan kerusi,
meja, almari dan sebagainya.
11 JK Pembangunan/ 2. Menerima, mengagih dan menyimpan peralatan sekolah yang baru
Inventori serta menghapuskira peralatan lama mengikut prosedur.
3. Menjaga stok dan inventori.

1. Menyedia dan melaksanakan SKPM
12 JK SKPM 2. Memantau semua aspek yang berkaitan dengan kualiti

1. Menguruskan peralatan dan bahan dengan sempurna
2. Menyediakan Buku Rekod Penggunaan Bilik dan pinjaman peralatan
mengikut spesifikasi ISO.
13 JK Bilik-Bilik Khas 3. Memastikan kebersihan, keceriaan dan keselamatan bilik pada tahap
cemerlang.
4. Memastikan maklumat terkini dipaparkan pada bilik berkenaan.
1. Ketua hendaklah membuat semakan stok harta modal dan inventori
14 JK Aset sekurang-kurangnya setahun sekali.
2. Berbincang dengan PT utnuk proses hapuskira/pelupusan.Muka Surat 38

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

C CA AR RT TA A O OR RG GA AN NI IS SA AS SI I P PE EN NG GU UR RU US SA AN N K KU UR RI IK KU UL LU UM M T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9
Muka Surat 39

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019
M MA AJ JL LI IS S P PE EN NG GU UR RU US SA AN N K KU UR RI IK KU UL LU UM M T TA AH HU UN N 2 20 01 19 9JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Naib Pengerusi 1 : EN. ABDUL FATTAH BIN CHELAMPE
Pen. Kan. Hal Ehwal Murid (HEM)

Naib Pengerusi 2 : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD
Pen. Kan. Kokurikulum (PK KOKO)

Setiausaha : PN. SUHANA BINTI HABE

AJK : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
Semua Guru Kelas/ Penyelaras Kelas
Setiausaha Peperiksaan Sekolah

Semua Setiausaha Jawatankuasa Pelaksana


JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Naib Pengerusi 1 : EN. ABDUL FATTAH BIN CHELAMPE
Pen. Kan. Hal Ehwal Murid (HEM)

Naib Pengerusi 2 : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD
Pen. Kan. Kokurikulum (PK KOKO)

Setiausaha : PN. SUHANA BINTI HABE

AJK : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
Muka Surat 40

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR/AKADEMIK
Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Penyelaras : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD


Setiausaha : PN. NORAINI BINTI BANDU

AJK : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran


JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Setiausaha : CIK. AMIRAH BINTI MOHD TARMIZI

AJK : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran


JAWATANKUASA JADUAL WAKTU SEKOLAH


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Penyelaras : PN. HALIMATUSSADIAH BINTI OSMAN

AJK : Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA HEADCOUNT


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Penyelaras : CIK AMIRAH BINTI MOHD TARMIZI
AJK : Semua Guru Kelas

Muka Surat 41

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019JAWATANKUASA PLC


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Penyelaras : EN. ERWAN BIN MOHD SAINI

AJK : Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PPPM

Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Naib Pengerusi 1 : EN. ABDUL FATTAH BIN CHELAMPE
Pen. Kan. Hal Ehwal Murid (HEM)

Naib Pengerusi 2 : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD
Pen. Kan. Kokurikulum (PK KOKUM)

Penyelaras : EN. IMRAN BIN IDRIS

AJK : Semua Guru Kelas dan Ketua Panitia

JAWATANKUASA SLDP – KPM


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Naib Pengerusi 1 : EN. ABDUL FATTAH BIN CHELAMPE
Pen. Kan. Hal Ehwal Murid (HEM)

Naib Pengerusi 2 : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD
Pen. Kan. Kokurikulum (PK KOKUM)

Penyelaras : EN. WAHAB BIN BADU

AJK : Semua Ketua PanitiaMuka Surat 42

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


JAWATANKUASA PEMANTAUAN DAN PENCERAPAN


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Naib Pengerusi 1 : EN. ABDUL FATTAH BIN CHELAMPE
Pen. Kan. Hal Ehwal Murid (HEM)

Naib Pengerusi 2 : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD
Pen. Kan. Kokurikulum (PK KOKUM)

Penyelaras : PN. SUHANA BINTI HABE

AJK : Semua Guru Kelas dan Ketua Panitia


JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)


Penyelaras : CIK SAADIAH BINTI SANIN

AJK : Guru Mata Pelajaran Tahun 1


JAWATANKUASA MAJLIS SAMBUTAN


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD
Pen. Kan. Kokurikulum

Setiausaha : PN. NORAINI BINTI BANDU

AJK : Semua Guru


Muka Surat 43

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019JAWATANKUASA SIARAYA & LAWATAN
Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD
Pen. Kan. Kokurikulum

Setiausaha : EN. WAHAB BIN BADU

AJK : Semua Guru

JAWATANKUASA
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMG2)


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Penyelaras/ Urusetia : EN. WAHAB BIN BADU

AJK : Pen. Kan. Hal Ehwal Murid (HEM)

Pen. Kan. Kokurikulum (PK KOKO)
JAWATANKUASA
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Naib Pengerusi 1 : EN. ABDUL FATTAH BIN CHELAMPE
Pen. Kan. Hal Ehwal Murid (HEM)

Naib Pengerusi 2 : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD
Pen. Kan. Kokurikulum (PK KOKO)

Penyelaras/ Setiausaha : PN. NURSIAH BINTI PALLE

AJK : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

Muka Surat 44

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019JAWATANKUASA DIALOG PRESTASI SEKOLAH


Pengerusi : EN. AYIDULBAHRI BIN MISBAH
Guru Besar

Timb. Pengerusi : EN. AHMAD BIN AWANG
Pen. Kan. Pentadbiran (PK1)

Naib Pengerusi 1 : EN. ABDUL FATTAH BIN CHELAMPE
Pen. Kan. Hal Ehwal Murid (HEM)

Naib Pengerusi 2 : EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD
Pen. Kan. Kokurikulum (PK KOKUM)

Penyelaras/ Setiausaha : PN. HALIMATUSAADIAH BINTI OSMAN

AJK : Semua Ketua Panitia Mata PelajaranMuka Surat 45

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019


AGIHAN MATAPELAJARAN 2019Bil Waktu
Bil Nama Opsyen Tahun Subjek Jumlah
Waktu

5 DSV 2
4 DSV 2
1 Ayidulbahri Misbah 4 PK 1 51 M3 6
1 SNS 3
2 Ahmad Bin Awang PSR - PM 2 SNS 3 13
5 PK 1

3 BM 12
3 SNS 3
3 Abd. Fattah B Chelampe PSR - PM 154 SNS 4
5 SNS 4
6 SNS 4
4 Ahlidin Bin Mohammad SAINS 14
6 TMK 2


4 PI 6
5 PI 6
6 PI 6
5 Ust Imran bin Idris PAI 32
5 PJ 2

6 PJ 2
5&6 TK 4
1 BM 12
1 PJK 3
2 PJK 3
3 PJK 3
6 Saadiah Binti Sanin P. Jasmani 22
4 MZ 1

7 Suhana Binti Habe Matematik 4 M3 6 22
Muka Surat 46

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

5 M3 6
6 M3 6
6 PSV 2
6 PK 1
6 MZ 1


1 BI 10
2 BI 10
8 Erwan bin Mohd Saini BI/P. Seni 3 BI 10 306 BI 10
9 Noraini Binti Bandu BI 5 BI 10 23
2 PKS 3
4 BM 10
3 M3 6
3 PKS 3
10 Jumadin bin Tunru Sains 22
5 MZ 1
6 SEJ 2

2 M3 6
4 TMK 2
11 Wahab Bin Badu K. Hidup 22
2 BM 12
5 TMK 2
1 PI 6

Ustz Semiwati Binti 2 PI 6
12 PAI 32
Jongkulin 3 PI 6
1&2 TK 4
1 BA 3
2 BA 3
3 BA 3
4 BA 3

5 BA 3
13 Ustz Amirah Binti Tarmizi PAI 6 BA 3 32
4 SEJ 2
5 SEJ 2
3&4 TK 4
3 MZ 1


4 BI 10
Halimatusaadiah binti
15 Pemulihan 4 PJ 2 12
Osman

16 Kessymazuana Binti Prasekolah 30

Muka Surat 47

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019
Abas


5 BM 10
6 BM 10

1 PKS 3
17 Nursiah Palle PSR - PM 23


Muka Surat 48

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

SENARAI J/K DAN TUGAS KHAS GURU-GURU

SK SUNGAI HAJI MATAHIR, TAWAU
TAHUN 2019GURU KELAS TAHUN 2019


TAHUN 1 SAADIAH BINTI SANIN


TAHUN 2 WAHAB BIN BADU


TAHUN 3 ERWAN BIN MOHD SAINI

TAHUN 4 JUMADIN BIN TUNRU

TAHUN 5 NURSIAH BINTI PALLE

TAHUN 6 SUHANA BINTI HABEKETUA PANITIA TAHUN 2019


BM PN. NURSIAH BINTI PALLE

BI PN. NORAINI BINTI BANDU


MATEMATIK PN.SUHANA BINTI HABE


SAINS EN. AHLIDIN BIN MOHAMAD


PI EN. IMRAN BIN IDRIS

SEJARAH EN. ABD. FATTAH CHELAMPE

PJ/PK CIK SAADIAH BINTI SANIN


PKS EN. JUMADIN BIN TUNRU


B. ARAB CIK AMIRAH BINTI MOHD TARMIZI


TMK/RBT EN. WAHAB BIN BADUMuka Surat 49

PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2019

SENARAI NAMA AHLI JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM 2019
TAHUN 2019

BIL TUGAS/ JAWATAN NAMA GURU

1 SETIAUSAHA KURIKULUM PN SUHANA BINTI HABE
2 SETIAUSAHA STAFF EN. JUMADIN BIN TUNRU
3 PENYELARAS PSS PN. SEMIWATI BINTI JONGKULIN
4 SETIAUSAHA PEPERIKSAAN 1 CIK AMIRAH MOHD TARMIZI
6 SETIAUSAHA PBS PN. NURSIAH BINTI PALLE
7 HEADCOUNT CIK AMIRAH BINTI MOHD TARMIZI
8 BIMBINGAN KAUNSELING CIK SAADIAH BINTI SANIN

9 GURU DATA EN. WAHAB BIN BADU
10 PENYELARAS ICT EN. NORAZLAN MOHD NAYAN
11 PENYELARAS JADUAL WAKTU PN. HALIMATUSAADIAH BINTI OSMAN
12 PENYELARAS TAHUN 6 EN. AHLIDIN MOHAMAD
13 SULDP EN. WAHAB BIN BADU
14 SETIAUSAHA DIALOG PRESTASI PN. NORAINI BINTI BANDU
15 PENYELARAS PLC EN. ERWAN BIN MOHD SAINI
16 PENYELARAS PPPM EN. IMRAN BIN IDRIS
17 PENYELARAS TRANSISI PN. SAADIAH BINTI SANIN
18 PENYELARAS LINUS PN. HALIMATUSAADIAH BINTI OSMAN
20 GURU PEMULIHAN PN. HALIMATUSAADIAH BINTI OSMAN


6Muka Surat 50


Click to View FlipBook Version