The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shamsulshah36, 2021-03-18 21:22:57

projek matematik simpanan

projek matematik simpanan

SIMPANAN

3.1.1 menGENAL PELBAGAI JENIS
SIMPANAN DAN PELABURAN

Nama : Muhammad Shamsul
Shah Bin Samsudin

Sekolah : SMK SERI SAMUDERA

KELAS:3A4

Guru Pembimbing
Cikgu Nazariah Fadhlina

Panduan Melaksanakan Aktiviti Pembelajaran
Berasaskan Projek (PBL)

Mata Pelajaran : Matematik

Kelas : Tingkatan 3
Bidang Pembelajaran : Nombor Dan Operasi

Tajuk Projek : Dipilih Daripada Bab 3

Kemahiran : Membezakan Jenis –Jenis Simpanan Dan Pelaburan

Guru Pembimbing : Cikgu Nazariah Fadhlina

Isu Permasalahan : Murid Mengalami Kesukaran Membezakan Ketiga-Tiga
Jenis Simpanan Dan Perlaburan

Objektif Projek
Mengenal tiga jenis simpanan dan pelaburan
Mengetahui kelebihan dan kekurangan jenis simpanan dan pelaburan
Membvezakan ketiga – tiga jenis simpanan dan pelaburan

Kenapa Perlu Belajar

Pengetahuan tentang simpanan dan pelaburan
dapat membantu seseorang merancang kewangan

Konsep simpanan dan pelaburan digunakan dalam bidang
perbankan, saham,hartanah,perniagaan,kewangan dan
perakaunan

Akaun simpanan

 Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan
sebarang amaun mengikut kemampuannya.

 Pemegang akaun menerima kadar faedah
berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh
simpanan.

 Kadar faedah adalah lebih rendah berbanding
dengan akaun simpanan tetap.

 Pemegang akaun boleh dikeluarkan dengan
meggunakan kad debit melalui mesin teler

automatik (ATM)

Akaun Simpanan Tetap

 Menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh
masa tertentu seperti 3 bulan,9 bulan atau 1 tahun.

 Pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah yang lebih
kompetitif berbanding dengan akaun simpanan.

 Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh
matang.

 Sekiranya wang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka
kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan
dan akan dibatalkan pada suatu masa.

 Sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun

Akaun Semasa

 Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk
tujuan peribadi atau perniagaan.

 Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada
pihak lain melalui cek.

 Simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah sebaliknya
dikenakan caj perkhidmatan. Namun terdapat juga bank
yang membayar faedah kepada pemegang akaun semasa.Hal
ini tertakluk kepada pihak bank.

 Pemohon akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk
membuka akaun.

 Selain itu, pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad
debit dan saluran lain seperti pembankan internet,
pembankan telefon dan sebagainya.

 Pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraf
iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan, tetapi
dengan caj faedah.

Kebaikan Akaun Simpanan

o Penyimpan akan mendapat faedah (ganjaran) atas
simpanan.

o Urusan seperti pemindahan wang, pembayaran bil,
permohonan pinjaman dan semakan baki dalam akaun
simpanan boleh dilakukan atas talian.

o Kad ATM (Auto Teller Machine) membantu memudahkan
pengeluaran wang dari mesin ATM pada bila – bila masa.

o Keselamatan wang dijamin oleh Perbadanan Insurans
Deposit Malaysia (PIDM).

Kekurangan Akaun Simpanan

Akaun simpanan biasanya menawakan kadar faedah yang lebih rendah
daripada kenderaan pelaburan lain.

Perbandingan Antara Akaun Simpanan, Akaun Simpanan Tetap
Dan Akaun Semasa

Ciri Perbandingan Akaun Simpanan Akaun Simpanan Tetap Akaun Semasa
Jumlah yang kecil Jumlah yang besar Jumlah yang besar
1.Meminimumkan Untuk
membuka Akaun

2.Perujuk Untuk membuka Tidak perlu perlu Perlu
Akaun

3.Cara Pengeluaran wang Di kaunter bank atau Perlu beri notis. Tidak Menggunakan cek atau kad
dengan kad juruwang menggunakan cek atau juruwang elektronik
4.Faedah/Bunga atas elektronik juruwang elektronik Tidak dibayar
simpanan Dibayar mengikut tempoh
dan jumlah simpanan Dibayar lebih tinggi Boleh
5.Pemohonan overdraf mengikut tempoh
oleh pelanggan Tidak boleh simpanan

Tidak boleh

6.Pengeluaran wang di Boleh. Menggunakan kad Tidak boleh mengeluarkan Boleh. Menggunakan kad
cawangan Lain juruwang elektronik wang dari mana- mana juruwang elektroik
cawangan
7.Jumlah pengeluaran Boleh dikeluarkan secara Boleh dikeluarkan secara
sedikit Mesti mengeluarkan wang sedikitr
sekaligus

Maklumat berkaitan

Refleksi kendiri

Setelah menghasilkan Projek PBL Matematik ini, saya
dapat mempelajari kemahiran simpanan. Kemahiran ini
sangat penting untuk dipelajari kerana konsep simpanan
digunakan untuk menyimpan wang yang berlebihan.

Selain itu, Konsep simpanan digunakan dalam bidang
perbankan dan sebagainya.

Pengajaran yang saya perolehi melalui projek ini
ialah saya seharusnya rajin membuat penyelesaian
matematik, sentisa berusaha memperbaiki diri untuk
mendalami ilmu teknik penyelesaian matematik dan
sentiasa membuat latihan penyelesaian matematik secara
konsisten.

Membuat Projek PBL Matematik
menggunakan aplikasi powerpoint

Meneliti soalan projek PBL,
memilih sub topik dan Mencari
bahan sumber rujukan yang sahih

Sumber Rujukan

Chin Kam Choon,(2019).Matematik Tingkatan 3.
Pustaka Yakin Pelajar Sdn.Bhd. Selangor Darul Ehsan

https://www.scribd.com/presentation/402731674/
Tingkatan-3-Matematik-Bab-3


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ancient Egypt - 01.02 2021
Next Book
PERATURAN PERTANDINGAN PIDATO DALAM TALIAN SMKTTA TAHUN 2021