The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nazriyah310, 2019-12-05 05:34:46

BUKU TRANSFORMASI PENGURUSAN 2020

BUKU TRANSFORMASI PENGURUSAN 2020

ISI KANDUNGAN

PERKARA HALAMAN

Falsafah Pendidikan Negara, Visi & Misi Sekolah, Profil 2
Sekolah
Sejarah Sekolah 3
Logo dan Moto Sekolah 4
Lagu Sekolah 5
Ikrar Guru, Piagam Kualiti 6
Piagam Pelanggan 7
Dasar Kualiti Sekolah, Prinsip dan Falsafah Warga SKTA 8
Kedudukan Kelas Tahun 2020 9
Pelan Pergerakan Kecemasan 10
Sekapur Sireh, Seulas Bicara 11-12
Pengurusan Kurikulum
Bil Minggu / Hari Persekolahan Sesi 2020 29
Hari Kelepasan Am Johor 30
Takwim Aktiviti Persekolahan 31-52
Jadual Pencerapan Bulan Januari-Oktober 2020 53
Kedudukan Guru-Guru dan Kakitangan 54-55
Jawatankuasa Pengurusan Kelas 56
Kumpulan Guru Bertugas Mingguan 59
Pengurusan Hal Ehwal Murid / Carta Organisasi HEM 75-92
Pengurusan Kokurikulum / Carta Organisasi KoKurikulum 93-111

1

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada

Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat

dan negara.”

VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah : SK Taman Anggerik
Alamat Sekolah : Jalan Bukit Kempas Utama, 81200 Johor Bahru
Kod Sekolah : JBA1095
Gred Sekolah :B
Sesi : Pagi
Keluasan Sekolah : 3.0351 hektar
No Telefon / Fax : 07-5546966
Email : [email protected].
Website : www.sktajb.com
Guru Besar : Zanariah binti Said

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Taman Anggerik telah membuka lembaran
sebagai sebuah sekolah baru pada 1 Januari 2001.

Seramai 11 orang tenaga pengajar dengan seorang Guru Besar
telah ditempatkan di sekolah ini dan 227 orang murid telah
mendaftarkan diri pada hari pertama pendaftaran. Bilangan ini
meningkat sehingga 298 pada tahun 2002. Kini, jumlahnya mencapai
394 orang dengan 30 orang tenaga pengajar, 4 orang staf dan 5
orang pekerja am.

Pada awal permulaan sekolah dibuka, hanya 6 buah kelas dengan
setiap aliran hanya 1 kelas. Berbanding kini, peningkatan sehingga 12
kelas di mana setiap aliran dua kelas.

Pembaharuan juga dapat dilihat dengan adanya Pendidikan
Prasekolah yang telah beroperasi mulai 1 Januari 2004.

Sekolah Kebangsaan Taman Anggerik terletak di Jalan Bukit
Kempas Utama, Taman Anggerik. Sekolah ini berhampiran dengan
Lebuhraya Skudai dan Lebuhraya Utara Selatan. Lokasinya
berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Kempas
untuk sekolah rendah manakala sekolah menengah yang terhampir
adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Impian Emas.

LOGO DAN MOTO SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Taman Anggerik dengan cogan kata “Tekun
Amal Jaya”.
Logo tersebut dapat ditafsirkan sebagai :

i. Bentuk bulatan logo melambangkan kesempurnaan.
ii. Buku melambangkan sumber ilmu.
iii. Lingkaran bergerigi melambangkan Sains dan Teknologi

bermula di sekolah.
iv. Bulatan bertindih melambangkan terdapat 4 pasukan rumah

pasukan.
v. Biru, kuning, dan merah adalah warna sekolah, iaitu :

 Biru melambangkan perpaduan.
 Kuning melambangkan kemegahan dan kematangan

fikiran.
 Merah melambangkan keberanian.

LAGU SEKOLAH

Tekun Amal Jaya
Cogan kata amalan bersama

Untuk jayakan cita-cita
Berjasa kepada Negara

Sekolah Taman Anggerik
Pelajarnya putera – puteri
Berdiri megah di atas bukit
Gedung ilmu untuk semua

Belajarlah untuk Berjaya
Tuntut ilmu penuh di dada

Inilah perjuangan kita
Putera-puteri SKTA

Pada ibu bapa tercinta

Pada guru insan yang mulia

Kami berikrar dan berjanji

Jayakan wawasan SKTA

Jayakan wawasan SKTA

IKRAR GURU SK TAMAN ANGGERIK

KAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN ANGGERIK JOHOR BAHRU
KOMITED MELAKSANAKAN TUGAS YANG DIAMANAHKAN DALAM

 MEMBANTU PENGURUSAN PERKHIDMATAN DENGAN MEMATUHI
DASAR-DASAR KERAJAAN DIBAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA.

 MEMBANTUPENGURUSAN KEWANGAN, MEMATUHI PROSEDUR
PERBELANJAAN YANG DIPERUNTUKAN MENGIKUT PEKELILING
PERBENDAHARAAN.

 MELAKSANAKAN PENGURUSAN AKADEMIK PEMBELAJARAN DAN
PENGAJARAN ABAD KE-21 DENGAN SEPENUHNYA.

KAMI DENGAN INI BERIKRAR MEMATUHI TRANSFORMASI PENDIDIKAN, MEMBINA
PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA DENGAN
BERTEMAKAN „TEKUN AMAL JAYA‟

PIAGAM KUALITI

 MENGAMALKAN PENGAJARAN GURU YANG BERKESAN.

 MENGAMALKAN SISTEM PEMANTAUAN P&P YANG BERTERUSAN.

 MEMPASTIKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SENTIASA CEMERLANG.

 MEMPASTIKAN PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM KE PERINGKAT
KEBANGSAAN.

 MENENTUKAN SEGALA SURAT, LAPORAN ATAU MAKLUMAT DIBERI
PERHATIAN/TINDAKAN SEGERA, LENGKAP DAN TEPAT.

PIAGAM PELANGGAN
SK TAMAN ANGGERIK

Kami warga SKTA dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk :-

 Memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini
bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan Negaraagar
mencapai matlamat wawasan 2020.

 Memastikan kami sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan
keperluan pelanggan dengan memberi layanan yang mesra, cekap
dan jawapan yang segera kepada setiap pelanggan yang berurusan
dengan kami.

 Menyediakan pendidikan yang sempurna dan menyeluruh kepada
anak didik agar dapat menghasilkan `out-put‟ mengikut kehendak
pelanggan.

 Menyediakan tempat belajar yang selesa,persekitaran dan budaya
sekolah yang kondusif.

 Melahirkan insan yang mempunyai personaliti dan berakhlak mulia,
positif bermotivasi dan berketrampilan demi meningkatkan
pencapaian akademik dan kokurikulum.

 Bersedia dansanggup menerima cadangan,pendapat, syor dan
teguran yang membina.

DASR KUALITI SEKOLAH

KAMI WARGA SKTA DENGAN PENUH
KOMITMEN, KOMITED SERTA PEKA KEPADA PERUBAHAN BAGI MENJAMIN MASA
DEPAN SEKOLAH YANG CEMERLANG. OLEH ITU KAMI AKAN BERUSAHA SEDAYA

UPAYA DAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEMBERI PERKHIDMATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AGAR ANAK DIDIK KAMI MENJADI INSAN

YANG SEIMBANG DAN LENGKAP
( ALL ROUNDER VERSATILE ) BERKETRAMPILAN, BERKEWIBAWAAN, BERAKHLAK

MULIA DAN PANDAI MENGGUNAKAN ILMU UNTUK KEPENTINGAN DIRI,
BANGSA, AGAMA DAN NEGARA.

PRINSIP DAN FALSAFAH
WARGA SK TAMAN ANGGERIK

PENDIDIKAN YANG BERTERUSAN UNTUK KESEJAHTERAAN DAN
KECEMERLANGAN HAKIKI BERTERASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA (FPN)

MELALUI PENGHAYATAN :

S Semangat juang tanpa henti.

K Kemahuan dan Kecintaan kepada ilmu.

T Telus, Tabah dan Tawakkal demi mencapai
kecemerlangan.

A Amanah dan tanggungjawab mesti
disempurnakan.

KEDUDUKAN KELAS TAHUN 2020

BILIK PAK 21 BILIK SEJARAH BILIK MBMMBI BILIK MORAL BILIK BAHASA
ARAB

BILIK AKSES BILIK J-QAF 6 INTELEK 6 INOVATIF 5 INTELEK 5 INOVATIF

MAKMAL BILIK RABT BILIK SPBT 1 INTELEK 1 INOVATIF
KOMPUTER
TANDAS
KEDAI BUKU BILIK BILIK SAINS BILIK BILIK MURID
PENGURUSAN PEMULIHAN KESIHATAN

SUKAN

BILIK MEDIA 3 INOVATIF 2 INTELEK 2 INOVATIF BILIK BBM TANDAS
GURU

PUSAT SUMBER SEKOLAH BILIK PENJANA SURAU
ILMU

DEWAN SRI ANGGERIK PADANG
PRA SEKOLAH
3 INTELEK

BILIK MUZIK BILIK SPBT 4 INOVATIF BILIK OPERASI BILIK
PENTAKSIRAN KAUNSELING

4 INTELEK BILIK PEJABAT
MESYUARAT

PELAN PERGERAKAN KECEMASAN

RUMAH
PAM

KANTIN

DATARAN KEJAT TEMPAT
BERKUMPUL

PADANG

PARKIR

Sekapur Sireh,

Seulas Bicara

PUAN GURU BESAR

Segala pujian dan rasa syukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan
izinNya, kita bertemu bagi sama-sama memperbaharui iltizam,
memperteguhkan tekad dan menyuntik semangat baharu yang lebih jitu untuk
melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang dipikul bersama dalam
mendidik anak bangsa dan memaksimumkan potensi individu dalam
kecemerlangan pendidikan negara.

Saya mengambil kesempatan merakamkan jutaan terima kasih dan setulus
penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas jasa bakti yang telah
dicurahkan dalam menyampaikan didikan dan mencurahkan ilmu
pengetahuan kepada anak didik yang memerlukan ilmu bagi memajukan diri,
agama, bangsa dan negara. Tahniah saya ucapkan atas komitmen tuan puan
yang sentiasa berkobar-kobar dan dengan keazaman yang tinggi dalam
menentukan kejayaan dan kecemerlangan yang berterusan bagi sekolah ini.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi,

Kita sebagai warga pendidik harus menyedari dan memahami tentang
hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mentransformasi sistem
pendidikan Negara sebagaimana dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (2013-2025). Sehubungan dengan itu, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
telah diberi penekanan yang merangkumi tujuh elemen iaitu kurikulum,
pedagogi, pentaksiran, sumber, kokurikulum, sokongan masyarakat dan bina
upaya guru. KBAT di dalam bilik darjah diperkukuhkan melalui Program i-Think
iaitu satu program yang membantu pihak sekolah memupuk kemahiran daya
berfikir, menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat, mahir
dalam penyelesaian masalah dan berupaya menghasilkan jalan penyelesaian
secara kritis dan kreatif dalam kalangan murid.

Satu transformasi dalam dunia pendidikan yang memerlukan satu bentuk
pembelajaran yang lebih menyeronokkan, mudah, global dengan dibantu oleh
bantuan peralatan pendidikan yang terkini. Pembelajaran dan Pengajaran
Abad ke-21 iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan pemikiran kreatif
merupakan empat ciri utama yang perlu diberi perhatian dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Kita sebagai pendidik berfungsi sebagai
pemudahcara yang mampu menggalakkan murid berfikir sehingga boleh
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan serta mempunyai kemahiran
berkomunikasi secara positif.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi,

Kita merupakan pemegang amanah dalam merealisasikan visi dan misi
pendidikan negara. Dengan semangat kental, usaha yang gigih, kita
mengharungi segala cabaran dan merebut segala peluang bagi mencapai
segala sasaran yang diharapkan. Teruskanlah melaksanakan tugas dengan
amanah dan tulus ikhlas. Justeru, imej profesion keguruan dapat ditingkatkan.
Nasihatilah murid-murid dengan berhemah dan sentuhlah hati mereka dengan
keluhuran, keikhlasan dan kemurnian jiwa tuan-puan.

Akhir kata, jadilah seorang murrabi yang dapat menjalankan peranan dan
tanggungjawab yang diamanahkan dalam menjana transformasi pendidikan
negara. Setiap daripada kita adalah sangat diperlukan dan memerlukan.
Justeru, amalkan sikap bertoleransi, kerja sepasukan, semangat kolaborasi dan
berfikir secara kritis dan kreatif bagi meletakkan Sekolah Kebangsaan Taman
Anggerik ini lebih maju dan gemilang pada tahun-tahun berikutnya. Sekian.
Terima Kasih.

DO YOUR BEST TO BE THE BEST

Guru Besar,
SK Tama Anggerik

Pengurusan
Kurikulum

PANDUAN GURU UNTUK MENJANA KECEMERLANGAN SKTA

1. PENDAHULUAN
a. Setiap kita mempunyai tanggungjawab untuk meletakkan Sekolah
Kebangsaan Taman Anggerik pada tahap cemerlang, dihormati
dan disegani.

b. Oleh itu, setiap guru haruslah menjalankan tugas kurikulum,
kokurikulum dan memantapkan sahsiah murid dengan penuh
iltizam, ikhlas dan kesedaran.

c. Setiap guru perlu menghayati mengenai visi dan misi sekolah.

d. Sehubungan itu, risalah ringkas ini diharap dapat menerangkan
secara ringkas mengenai pengurusan harian sekolah. Sekiranya
guru menghadapi sebarang masalah, biasakanlah diri berbincang
dengan rakan-rakan dan selesaikan secara profesional. Ketua-
ketua Panitia, Guru Kaunseling, Guru Penolong Kanan dan Guru
Besar sendiri sentiasa bersedia membantu. Polisi kita adalah telus
dan terbuka.

e. Pastikan guru-guru sentiasa merujuk kepada pekeliling-pekeliling
Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran
Daerah,Buku Panduan Tugas Sekolah, Buku Panduan Pelajar,
Prosedur-prosedur kerja dan tatasusila Profesion Perguruan Malaysia
agar kita sentiasa berada di landasan yang betul.

2. SIKAP GURU
a. Guru harus mempunyai „high expectation’ terhadap setiap murid.
Kita harus menganggap bahawa murid kita itu mempunyai potensi
untuk bejaya dalam banyak bidang. Terpulang kepada guru untuk
mencungkil potensi mereka.

b. Kita harus menyedari hakikat betapa pentingnya kurikulum tersirat
‘hidden curriculum’
i. Kita adalah ‘role model’ untuk menjadi inspirasi dan ikutan
anak didik kita. Apa yang kita lakukan memberi
impak/kesan kepada murid.
ii. Nilai-nilai murni keagamaan,moral harus ditanam dengan
serius dan istiqamah.

c. Semua murid berhak untuk dikenali, dilihat dan menjadi
sebahagian
daripada proses pendidikan. Tidak ada murid yang dinafikan untuk
menerima pendidikan - pendidikan untuk semua.
14

3. KEMAHIRAN GURU
a. Kita perlu menjadikan diri kita pakar bukan sahaja dalam subjek
atau „content‟ malah pakar untuk menjadikan pelajar kita „leaners
for life‟(mengajar atau mendidik).

b. Kita harus sentiasa mengamalkan TQM dengan sentiasa mencari
jalanbagaimana untuk kita menyampaikan pengajaran dan
pembelajaran (P&P) secara objektif dan berkesan. Sekiranya
seseorang pelajar itu tidak belajar kita perlu bertanya kenapa.
Barangkali kita penyebabnya. Oleh itu kita perlu membetul,
perbaiki, menyusun dan mempelbagaikan kaedah,misalnya:
i. Teknik bahasa merentas kurikulum
ii. Teknik P&P „brain storming‟ STRUM/PPAS
iii. Teknik berasaskan „research‟/Kajian Tindakan
iv. Teknik Putaran (ajar-uji-ajar semula-uji semula)
v. Teknik „peear-group‟/rakan sebaya
vi. Penggunaan ABM yang menarik dan berkesan
vii. Pendekatan „Multiple Intelligent‟ (MI)

4. PROFESIONALISME GURU -
a. Iklim
i. „High Expectations dan low stress‟
 PAK 21 and Project Based Learning
ii. Suasana yang supportif/mendorong/kondusif

b. Pengurusan
i. Memahami matlamat sekolah.
ii. Mengetahui sistem disiplin dan mengajar secara berhemah
dan berhikmah.
iii. Menepati masa.

iv. Menyelesaikan tugas menepati waktu.Semua tugas yang
diserahkan hendaklah diambil tindakan dengan segera.

v. Dokumen/tugasan yang telah diambil tindakan hendaklah
diserahkan kepada pejabat untuk tindakan seterusnya.
Sekiranya salinan diperlukan hendaklah difotokopi dan
difailkan.

c. Menyertai/menjalani kesemua program sekolah dan menjalankan
kesemua aktiviti kokurikulum dengan bermatlamat kejayaan
cemerlang dan gemilang.

d. Penampilan
i. Cara pakaian yang kemas dan lengkap. Guru hendaklah
berpakai kemas, bertali leher, kemeja berlengan panjang
dan tanda nama yang sesuai dengan profesión keguruan.
Lengan baju tidak boleh dilipat.
ii. Guru lelaki hendaklah mempunyai potongan rambut yang pendek
dan guru perempuan yang berambut panjang hendaklah disisir
dan diikat dengan kemas.
iii. Guru perempuan hendaklah berpakaian kemas serta sopan selari
dengan amalan akhlak yang mulia.

iv. Gaya komunikasi jelas dan berkesan.
v. Gaya berjalan mempamerkan keterampilan, kewibawaan

dan keyakinan diri.

e. Kerahsiaan
Segala maklumat yang dibincang oleh/denganpihak pengurusan
sekolah adalah ditakrifkan sebagai bahan rahsia. Perbincangan
secara terbuka tidak dibenarkan di tempat-tempat umum seperti
kantin, tempat letakkereta, di tempat menunggu dan rehat dalam
kawasan sekolah dan kepada/dengan yang tidak berkenaan.

f. Etika Guru
i. Guru tidak dibenarkan sama sekali berniaga dalam waktu
persekolahanseperti jualan langsung, promosi barangan,
insurans dan lain-lain. Tindakan akan diambil sekiranya
mengingkari arahan ini.
ii. Guru tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah.
iii. Guru dibenarkan makan dan minum di kantin sahaja pada
waktu rehat.

5. TUGAS GURU
a. Guru Bertugas
i. Masa
Guru bertugas mestilah berada di kawasan sekolah untuk
menyelia perjalanan sekolah 20 minit lebih awal dan
mengelolakan Perhimpunan Pagi (7.10 pagi) dan
Pergerakan Murid (senyap dan tersusun).
ii. Tugas
Pada waktu rehat suasana di kantin dan peraturan-
peraturan kantin hendaklah dipastikan diikuti
 Murid beratur (tertib,senyap dan tidak berebut-rebut)
semasa membeli makanan.
 Baca doa makan dalam keadaan senyap dan tertib.

16

 Masukkan pinggan,mangkuk,sudu garpu ke dalam
tempat yang disediakan.

 Pembuangan sampah oleh murid dikawal/sentiasa
bersih dan ceria.

 Rondaan kelas (murid-murid tidak dibenarkan duduk
dalam kelas).

iii. Bangunan
 Pastikan bangunan, peralatan dan persekitaran
sekolah dalam keadaan selamat dan tidak
mendatangkan bahaya yang boleh menyebabkan
kecederaan dan perkara-perkara yang tidak diingini.
Lapor segera sekiranya ada bahagian
bangunan,peralatan dan lain-lain yang boleh
mendatangkan bahaya kepada pihak pengurusan.
 Pastikan bangunan dan persekitaran bersih dan ceria
(rondaan).

b. Guru Kelas
i. Guru kelas adalah orang yang paling tepat mendisiplinkan
murid di dalam kelasnya.
ii. Kenali semua murid anda.
iii. Ketahui latar belakang, kemampuan dan masalah mereka.

iv. Cuba terangkan dengan baik visi,misi dan aspirasi murid
agar mereka dapat membentuk keperibadian yang
unggul dan berdaya saing pada masa hadapan.

v. Laporkan masalah murid anda kepada mereka yang
berkenaan, guru kaunseling, badan kebajikan,GPK
HEM/Guru Besar

vi. Galakan mereka membina „self respect’ dan „respect for
other’.

vii. Galakan mereka bersiap sedia menghadapi P&P
- membuat kerja rumah, tabiat kerja baik dan kemas.

viii. Galakan murid-murid aktif dan mengambil bahagian
dalam aktiviti harian sekolah.

ix. Galakan murid berbincang mengenai masalah P&P
dengan kawan-kawan dan guru.

x. Pastikan penampilan diri menepati peraturan sekolah.
xi. Siasat ketidakhadiran murid & ambil tindakan sewajarnya.
xii. Pastikan murid-murid menceria dan membersihkan kelas

serta persekitaran kelas setiap ketika.

xiii. Suarakan „expectation‟ anda kepada murid berkaitan
kemajuan, pencapaian pelajaran,tingkah laku dan nilai
murni (kaitan dengan pengalaman semasa).
Contohnya:- Cara penjimatan air dan bekalan elektrik
sekolah, budaya memberi salam, menjaga harta benda
sendiri dan orang lain.

xiv. Anda harus tegas, rasional, berhemah, berwibawa dan
berketrampilan pada setiap masa.

c. Guru Subjek
i. Galakan sikap positif terhadap murid-murid anda.
ii. Sentiasa bersiap sedia menghadapi kelas dengan
matlamat yang jelas. Gunakan ABM secara berkesan.
iii. Menepati masa,riang,tegas dan adil.

iv. Murahkan pujian.
v. „Class control‟.
vi. Selesaikan sendiri masalah disiplin yang melibatkan P&P

subjek anda.
vii. Kerja rumah harus diberi secara memadai bilangannya,

konsisten dan perlu disemak segera setiap masa.

d. Waktu lapang/ free period – pekeliling Bil 3/1981

6. PENGURUSAN TUGASAN GURU
a. Rutin Harian
i. Waktu 7.00 pagi hingga 2.00 petang ialah waktu
persekolahan rasmi sesi pagi.
ii. Guru-guru dianggap mahir menguruskan masa tersebut
secara optimum dan berkesan bagi menjana „core
business‟.
iii. Guru-guru diminta datang ke sekolah awal iaitu sebelum
jam 7.00 pagi. Masuk ke kelas masing-masing tepat pada
waktunya. Mereka yang lewat dikehendaki memberi
kenyataan bertulis kepada Guru Besar.
iv. Kehadiran Guru : Perakam waktu hendaklah diketik sebaik
sahaja sampai ke sekolah.
v. Guru-guru bertugas diwajibkan menjalankan perhimpunan
setiap hari bersama pengawas bertugas,untuk:-
 Doa, ikrar, lagu (Sekolah/Bangsa Johor/Negaraku)/
(Senaman Ringkas).
 Menyampaikan maklumat (ringkas dan tepat).

18

 Guru Besar/GPK akan menyampaikan nasihat
mengikut giliran mingguan.

 Tindakan-tindakan disiplin/Peringatan terhadap
pelanggaran disiplin.

vi. Guru hanya dibenarkan pulang pada jam 2.00 petang
(Ahad – Khamis) untuk menyiapkan/membuat
persiapan/melaksanakan tugas arahan pengurusan.

vii. Perakam waktu hendaklah diketik sekali lagi sebelum
pulang.

b. Perhimpunan
i. Perhimpunan Mingguan dianggap tonggak budaya
sekolah. Ianya diadakan setiap minggu iaitu pada hari
Ahad (7.20 - 7.50 pagi).
ii. Perhimpunan sekolah dikendalikan oleh Guru Pengawas,
Guru Bertugas dan Pengawas.
iii. Ianya wajib dihadiri oleh semua murid dan guru. Sila lapor
kepada Guru Besar/GPK sekiranya tidak dapat bersama
dalam perhimpunan tersebut.

iv. Guru bertugas bertanggungjawab memastikan:-
 Semua persiapan untuk perhimpunan disediakan lebih
awal.
 P.A Sistem, Muzik Iringan, Pembaca Doa, Susuncara
(pastikan ucapan Guru Besar/GPK pada susunan yang
terakhir).
 Semua guru wajib hadir.
 Merekodkan secara rasmi amanat Guru Bertugas, GPK,
Guru Besar.
 Perhimpunan dikawal dengan lancar, senyap, masuk
barisan awal, keluar dengan senyap dan tersusun.

v. Semua murid dan guru sepatutnya mencatat amanat
penting daripada Guru Bertugas, GPK dan Guru Besar dan
maklumat-maklumat penting lainnya.

c. Cuti/Guru Tidak Hadir.
i. Cuti sakit dibenarkan dengan sokongan surat akuan doktor
kerajaan/doktor swasta.
ii. Cuti rehat dibenarkan atas budi bicara/kebenaran Guru
Besar (ia bukan menjadi suatu hak pemohon).

iii. Cuti tanpa rekod dan lain-lain seperti yang tertakluk dalam
Perintah dalam Perintah Am Bab C hendaklah dibuat
permohonan sekurang-kurangnya 7 hari daripada tarikh
cuti yang dipohon.

iv. Pastikan guru-guru memaklumkan kepada Guru Besar atau
GPK atau guru terdekat jika anda sakit/berkursus/bertugas
di luar sekolah/kecemasan dengan SEGERA (telefon).

v. Pastikan tugasan disedia/diberi kepada anda.Setiap
lembaran kerjaatau tugasan kepada murid hendaklah di
serahkan kepada GPK 1untuk diserahkan kepada guru
ganti berserta rekod mengajar.

vi. Sekiranya anda sakit, pastikan ada Sijil Sakit yang sah untuk
diserahkan kepada Guru Besar.

vii. Kebenaran Guru Besar hendaklah diperolehi jika guru ingin
keluar dari kawasan sekolah untuk sebarang tujuan dan
perlu dicatat dalam Buku Keluar.

*** Sekiranya pegawai dikesan tidak hadir bertugas tanpa cuti atau
tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab 2 hari berturut-
turut maka Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan
dengan memberhentikan segala emolumen dengan serta-merta.

d. Kehadiran hari Sabtu
*** Hari Sabtu ke-2 dan ke-4 merupakan hari bekerja. Guru
diwajibkan hadir untuk menjalankan tugas seperti berikut:-
i. Kelas Tambahan.
ii. Aktiviti Kokurikulum.
iii. Pertandingan.
iv. Kursus, Mesyuarat, Taklimat.
v. Gerakerja Kemasyarakatan, Kerja-kerja Sosial, Gotong-
royong dan lain-lain.

Alasan/Surat Sokongan/Surat Cuti Sakit yang kukuh hendaklah
diberi sekiranyatidak dapat hadir.

e. Pakaian Unit Beruniform

Semua guru adalah diminta memakai pakaian unit beruniform

mengikut unit masing-masing selaras dengan garis panduan dan

pekeliling melalui Surat Pekeliling Iktisas Bil 8/2007 bertarikh 7 Ogos

2007 dan surat rujukan JPNJ/KOKO/1866 Jld.2 (07) bertarikh 14

Januari 2010 pada setiap hari Rabu sebagai usaha

menyemarakkan minat murid supaya bersemangat dan aktif

dalam kegiatan kokurikulum.

20

7. TANGGUNGJAWAB/KOMITMEN GURU
a. Peruntukan PCG
i. Pembelian Keperluan P & P
Setiap pembelian keperluan untuk tujuan P&C, panitia
matapelajaran mestilah dibuat melalui Ketua Panitia dan
Guru Besar akan menentukan pesanan dan pembelian
diluluskan. Ketua Panatia mesti membuat Anggaran
Belanja Mengurus (ABM) bagi panatia masng-masing.
(bergantung kepada kewangan tahun semasa).

b. Disiplin Dan Pergerakan Murid.

i. Galakan murid-murid supaya memikirkan „akibat‟ dari

melakukan sesuatu yang melanggar peraturan /

bertentangan. Ini akan menghindarkan mereka daripada

dikenakan tindakan disiplin.

ii. Semua murid bertanggungjawab menjaga kebersihan,

keselesaan dan keselamatan bilik darjah setiap masa. Guru

yang mengajar waktu akhir setiap sesi mesti

memastikan murid-murid membersihkan dan

mengemaskinikan kelas 10 minit sebelum balik.

iii. Guru tidak dibenarkan menghukum, mendera

menggunakan kata-kata kasar dan kesat kepada murid.

Segala masala berkaitan hukuman hendaklah dirujuk

kepada Guru Besar/GPK HEM/GPK Ko-Kurikulum.

iv. Keselamatan murid sentiasa diberi keutamaan semasa

berada dalam kawasan sekolah, bilik Pembelajaran dan

bilik-bilik khas (MakmalKomputer/Akses/Sains/RBT).

Guru-guru hendaklah sentiasa berada bersama-sama

murid.

v. Guru-guru hendaklah sentiasa memberi ingatan dan

teguran kepada murid supaya menjaga keselamatan diri

semasa di sekolah atau di luar sekolah terutama di atas

jalan raya.

vi. Murid yang dikenal pasti mengidap penyakit seperti

semput/lelah, gila babi, jantung berlubang (surat

doktor/permohonan ibu bapa), tidak sempurna anggota

hendaklah dikecualikan daripada menyertai PJK/Sukan.

Jika terdapat murid sakit, guru bertugas hendaklah

mengambil tindakan sewajarnya.

vii. Guru-guru tidak boleh membenarkan murid balik awal

tanpa kebenaran Guru Besar.

viii. Pergerakan murid semasa sedang belajar harus pada

tahap minimum.

ix. Sekiranya murid perlu keluar kerana arahan guru pastikan
murid memakai ‘pas keluar’.

x. Guru hendaklah memastikan murid yang keluar ke tandas
kerana keperluan. Murid perempuan dibenarkan ke
tandas bersama kawan (tidak boleh berseorangan).

c. Rekod e-kehadiran Murid
i. Hanya guru sahaja dibenarkan mengisi butiran dan
kedatangan murid. Kehadiran murid mesti dikemaskini
daripada APDM pada awal pagi setiap hari persekolahan.
ii. Pastikan semua maklumat dan butiran murid sentiasa
dikemaskini dan dilengkapkan dengan tepat dan betul.
Semak, lengkapkan data murid.
iii. Hantar laporan bulanan kehadiran ke pejabat setiap akhir
bulan.

iv. Laporkan ke pejabat (GPK HEM/Guru Besar) sekiranya
terdapat murid yang tidak hadir lebih dari 3 hari tanpa
kenyataan untuk tindakan selanjutnya.

d. Buku Rekod Persediaan Mengajar

i. Ia merupakan dokumen penting sebagai ukuran tentang

profesionalisme, mutu kerja serta taraf seorang guru. Ia

merupakan rekod rasmi berterusan P&P dan maklumat

berkenaan pencapaian serta kemajuan murid yang diajar.

ii. Guru bertanggungjawab menyelia,menyusun,mengisi serta

merekod segala maklumat berkaitan P&P yang diajar.

Maklumat asas seperti surat-surat pekeliling

ikhtisas, tatasusila profesional tugas-tugas guru, sukatan

pelajar. Peruntukan masa pengajaran mestilah diteliti dan

difahami dengan jelas oleh guru.

iii. Butir-butir diri guru, jadual waktu, senarai tugas, takwim

sekolah, senarai cuti, sasaran tahun P&P, rancangan

tahunan, rancangan harian, rekod aktiviti

guru/pencapaian-pencapaian/peringkat (di sekolah dan

di luar) penggunaan rujukan, perbincangan profesional,

ulasan penyeliaan serta markah kemajuan dan

pencapaian murid mestilah dilengkapkan dengan kemas

mengikut garis panduan yang diberi.

iv. Rancangan Kerja Tahunan boleh di fotokopi (mesti jelas)

untuk dilekatkan dengan kemas. Walau bagaimanapun,

tulisan tangan yang kemas, komputer, taip amat

digalakkan.

v. Buku Rekod Persediaan Mengajar hendaklah dihantar

kepada Guru Besar pada setiap. Hari Khamis sebelum jam

2.30 petang.

22

vi. Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 Penyediaan Rekod pengajaran
dan pembelajaran.

 Rancangan pelajaran tahunan.
 Rancangan pelajaran harian.
 Hendaklah diurus dengan sempurna dan dapat

dikemukakan dengan serta merta apabila
dikehendaki.

*** Penalti :
Guru tidak melebihi RM 5,000.00/3 bulan penjara/kedua-
duanya. Guru Besar tidak melebihi RM 500.00/3 bulan
penjara/kedua-duanya.

e. Menghadiri Mesyuarat
Panggilan mesyuarat dilakukan dengan pengetahuan dan
kebenaran pentadbiran. Surat pemberitahuan/panggilan
mesyuarat perlu diedarkan sekurang-kurangnya sehari sebelum
mesyuarat dijalankan supaya semua dapat membuat persediaan.
Catatan mesyuarat/kehadiran mesti dicatat. Semua mesyuarat
yang diadakan di peringkat Sekolah/PPD/JPN/Kementerian adalah
wajib dihadiri. Sekiranya ada sesuatu halangan/masalah,
pengganti perlu dicari. Sila maklumkan secara rasmi kepada Guru
Besar. Semua keputusan mesyuarat di luar kawasan sekolah
hendaklah dilaporkan kepada GPK/ Guru Besar dalam laporan
Minit Curai (format laporan disediakan).

f. Kursus-kursus Profesionalisme

Semua guru akan ditentukan mengikut keperluan apa jua kursus

yang berkaitan dengan profesion,yang dianjurkan oleh

Kementerian Pendidikan dan Jabatan-jabatan, PPD yang

berkaitan dengannya. Semua dapatan kursus wajib

disebarluaskan kepada rakan sejawatan. Satu salinan minit curai

hendaklah diserahkan kepada Guru Besar.Guru-guru digalakkan

meningkatkan taraf profesionalisme masing-masing dengan

mengambil/mengikuti kursus-kursus lanjutan yang bersesuaian.

8. PENTADBIRAN

a. Pejabat Sekolah/Penggunaan Telefon/Kemudahan

Hanya untuk urusan rasmi. Sila catat di dalam buku telefon setiap

panggilan yang dibuat dan segala bayaran panggilan hendaklah

dibayar kepada pembantu tadbir. Panduan menggunakan telefon

bimbit di kalangan guru-guru dan kakitangan sekolah mengikut

pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia

KP(BS)B543/041/Jld.III(28) bertarikh 15 Januari 2004 seperti berikut :

Penggunaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran serta

aktiviti-aktiviti sekolah yang lain seperti semasa perhimpunan

sekolah, mesyuarat, aktiviti kokurikulum, mengawas peperiksaan

dan sebagainya adalah dilarang sama sekali.

b. Bilik Rehat Guru
i. Bilik Rehat Guru merupakan cermin guru, staf dan
pentadbiran sekolah. Ianya harus memperlihatkan
budaya kemas, ceria, menampilkan keilmuan, senyap,
efisien serta berfungsi dengan cekap, tepat, telus dan
tegar.
ii. Kebersihan dan keceriaan Bilik Guru hendaklah sentiasa
dijaga. Setiap guru hendaklah sentiasa mempastikan
susunankekemasan dan keceriaan dan mengelakkan
keadaan tidak terurus, timbunan buku-buku latihan/kerja di
atas meja.

c. Keselamatan/Pelawat
Sekiranya guru-guru melihat/bersua seseorang yang tidak dikenali,
beri salam, sila tanya nama dan pengenalan pelawat tersebut
dengan sopan santun dan hulurkan bantuan dengan mesra.
Iringi/tunjukkan mereka ke pejabat. Semua pelawat diminta
berurusan di pejabat terlebih dahulu untuk apa jua tujuan serta
malaporkan dan memperkenalkan diri. Semua pelawat akan
diminta memakai tag ‘Pas Pelawat’ dan mengisi Buku Pelawat Am.
Satu borang kebenaran masuk perlu diisi dan ditandatangani oleh
pihak pengurusan sekolah. Murid-murid dilarang membawa
keluarga/kawan-kawan dan orang luar masuk ke kelas tanpa
kebenaran pejabat/Guru Besar/GPK. ‘Jurujual’ adalah dilarang
sama sekali masuk ke bilik guru, lain-lain bilik di bangunan sekolah
tanpa kebenaran Guru Besar/GPK.

24

d. Kenyataan Media
Guru-guru dan staf tidak dibenarkan sama sekali membuat
sebarang kenyataan kepada media mengenai apa jua
perkara.Sila rujuk kepada Guru Besar.
Segala urusan surat mesyuarat perhubungan ke
PPD/JPNJ/Kementerian Pelajaran mestilah dibuat melalui dan
salinan kepada Guru Besar atau mendapat kebenaran Guru Besar
terlebih dahulu.

e. PENUTUP
Risalah Panduan Transformasi Pengurusan 2020 ini merupakan
dokumen rasmi yang perlu dibaca, diteliti, difahami, diikuti dan
dilaksanakan oleh semua warga SK Taman Anggerik, Johor Bahru.

Sila tandatangani akuan penerimaan.

Nama :
Tarikh :

KOD TATA KELAKUAN PERKHIDMATAN AWAM KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA

Kod Tata Kelakuan Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan tingkah laku
yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang warga Kementerian
Pelajaran Malaysia. Ini untuk memastikan kelakuan mereka semasa dan
selepas bertugas adalah sentiasa selaras dengan kehendak undang-undang
dan peraturan semasa. Dengan ini imej dan reputasi mereka sebagai warga
Kementerian Pelajaran Malaysia yang berintegriti tinggi dan berwibawa
sentiasa terpelihara. Kod Tatakelakuan Kementerian Pelajaran Malaysia adalah
seperti berikut

KESELAMATAN DAN KERAHSIAAN MAKLUMAT
Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah pada bila-bila masa:

Menentukan semua maklumat dan dokumen terpenting sentiasa terpelihara
dan disimpan di tempat yang selamat sebagaimana yang dinyatakan di
dalam Arahan Keselamatan Kerajaan.
Tidak berkelakuan cuai sehingga boleh membahayakan keselamatan atau
menyebabkan terdedahnya kerahsiaan sesuatu maklumat atau dokumen
terperingkat
Tidak mendedahkan apa-apa maklumat terperingkat dengan apa cara jua
kepada mana-mana orang yang tidak berhak memperolehinya samada
semasa atau selepas beliau berkhidmat kepada kementerian ini.
Tidak membuat salinan atau menggunakan mana-mana dokumen terperingkat
dengan apa cara jua pun untuk kepentingan peribadi kecuali setelah
mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia yang akan bersara
dikehendaki menyerahkan semua dokumen terperingkat yang ada padanya
kepada Ketua Jabatan selaras dengan kehendak Akta Rahsia Rasmi 1972
tanpa menunggu arahan untuk berbuat demikian.

MEMBUAT PERNYATAAN AWAM DAN PERHUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA
Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia pada bila-bila masa tidak
boleh:

Membuat atau menghebahkan apa-apa pernyataan awam secara bertulis
atau lisan mengenai perkara-perkara terperingkat Jabatan melainkan setelah
mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan.
Menerbitkan apa-apa maklumat atau bahan terperingkat di dalam mana-
mana media cetak atau elektronik seperti akhbar, majalah, jurnal, buku, radio,
televisyen dan sebagainya melainkan setelah mendapat kebenaran daripada
Ketua Jabatan.

26

Membuat pernyataan awam atau membincangkan perkara terperingkat
dengan apa cara jua pun sehingga boleh menjejaskan imej/reputasi
Kementerian Pelajaran Malaysia khususnya dan perkhidmatan awam amnya.

PENGISYTIHARAN HARTA
Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah mengisytiharkan
secara bertulis dengan disokong oleh dokumen-dokumen berkaitan (jika perlu)
mengenai segala aset yang dipunyai olehnya,atau suami/isteri atau anaknya
atau mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri/suami atau anaknya kepada
Ketua Jabatan apabila dilantik sebagai pegawai/staf Kementerian Pelajaran
Malaysia.

Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia dikehendaki mengisytiharkan
apa-apa perolehan harta benda atau pelupusan harta benda sedia ada
samada yang dimiliki oleh dirinya sendiri,isteri/suami atau anaknya secepat
mungkin selepas perolehan atau pelupusan harta benda itu.

KEGIATAN KEAGAMAAN
Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia adalah pada bila-bila masa
ditegah menganut, mengikut dan mengamalkan ajaran sesat serta menyertai
atau menyokong kegiatan-kegiatan yang merbahayakan ketenteraman awam

DADAH DAN MINUMAN KERAS
Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia adalah pada bila-bila masa
ditegah:

Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengedaran dadah.
Menggunakan atau mengambil dadah (kecuali bagi maksud perubatan
sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang
didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971).
Memiliki, menjual atau mengedar dan meminum minuman keras di premis
bekerja.

Pihak Jabatan berhak memeriksa pada bila-bila masa mana-mana warga
Kementerian Pelajaran Malaysia yang disyaki:

Terlibat dalam penyalahgunaan dadah.
Memiliki, menjual atau mengedar dan meminum minuman keras di premis
bekerja

MENYALAHGUNAKAN ASET DAN PERSONAL
Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia adalah pada bila-bila masa:

Dikehendaki menggunakan aset Jabatan untuk tujuan rasmi secara cermat
dan bertanggungjawab tanpa mendatangkan kerosakan atau kerugian
kepada Jabatan.
Tidak boleh menggunakan aset atau personal Jabatan untuk kepentingan
peribadi kecuali dengan kebenaran pehak pengurusan Jabatan.Pihak Jabatan
boleh menuntut gantirugi daripada mana-mana warga Kementerian Pelajaran
Malaysia yang didapati telah menyalahgunakan aset Jabatan sehingga
menyebabkan ia rosak atau tidak boleh dibaiki lagi.

PAKAIAN
Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah mematuhi Garis
Panduan Pakaian semasa bekerja sebagaimana yang ditetapkan di bawah
mana-mana Pekeliling Perkhidmatan atau Surat Pekeliling yang berkuatkuasa
dari masa ke semasa dengan memberi perhatian kepada perkara berikut:

Sentiasa berpakaian kemas, bersih dan bersopan semasa menjalankan tugas
rasmi kecuali untuk melaksanakan tugas tertentu.
Tidak boleh berpakaian menjolok mata dan boleh mendatangkan anggapan
negatif seperti penampilan pegawai menghadiri pesta atau perkelahan.

KETIDAKHADIRAN BERTUGAS
Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah hadir bertugas
pada setiap hari bekerja melainkan;

Setelah mendapat kelulusan cuti rehat/tidak berekod daripada Ketua Jabatan
atau kelulusan Sijil Cuti Sakit daripada pengawai perubatan. Setelah mendapat
kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan kerana kematian ahli
keluarga, kemalangan sehingga mengalami kecederaan, bencana dan
sebagainya.

Bahagian Sumber Manusia

Kementerian Pelajaran Malaysia

Tarikh: Mac 2003

28

BILANGAN MINGGU DAN HARI PERSEKOLAHAN SESI 2020

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA AKHIR BIL
PERSEKOLAHAN MINGGU

HARI PERSEKOLAHAN 01.01.2020 12.03.2020 11

CUTI PERTENGAHAN 13.03.2020 21.03.2020 1
PENGGAL 1
22.03.2020 21.05.2020 9
1

HARI PERSEKOLAHAN

CUTI PERTENGAHAN 22.05.2020 06.06.2020 2
TAHUN

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA AKHIR BIL
PERSEKOLAHAN MINGGU

HARI PERSEKOLAHAN 07.06.2020 23.07.2020 7

CUTI PERTENGAHAN 24.07.2020 01.08.2020 1
PENGGAL 2
02.08.2020 19.11.2020 16
2

HARI PERSEKOLAHAN

CUTI AKHIR TAHUN 20.11.2020 31.12.2020 6

HARI-HARI KELEPASAN AM JOHOR DARUL TAKZIM

BIL PERISTIWA TARIKH HARI
25 JANUARI SABTU
1 TAHUN BARU CINA 26 JANUARI AHAD
08 FEBRUARI SABTU
2 HARI THAIPUSAM **
23 MAC ISNIN
3 HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN
JOHOR ** 24 APRIL JUMAAT
JUMAAT
4 AWAL RAMADHAN * 01 MEI KHAMIS
AHAD
5 MAULIDUR RASUL HARI PEKERJA 07 MEI
24 MEI ISNIN
6 HARI WESAK 25 MEI SABTU
06 JUN JUMAAT
7 HARI RAYA AIDILFITRI *
31 JULAI KHAMIS
8 HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
9 HARI RAYA HAJI * 20 OGOS ISNIN
10 AWAL MUHARAM RABU
KHAMIS
11 HARI KEBANGSAAN 31 OGOS KHAMIS
SABTU
12 HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER JUMAAT

13 HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR ** 24 SEPTEMBER

14 MAULIDUR RASUL 29 OKTOBER
15 HARI DEEPAVALI * 14 NOVEMBER
16 HARI KRISMAS
25 DISEMBER

* Tertakluk kepada perubahan.
** Hari Kelepasan Am Negeri

30

TAKWIM AKTIVITI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

Minggu Tarikh DISEMBER 2019 HEM KOKURIKULUM
/Masa
PENTADBIRAN KURIKULUM Pendaftaran Mesyuarat
26 dan taklimat Pengurusan
Khamis Mesyuarat Tahun 1 2020 Kokurikulum
Pengurusan Mesyuarat Bil.1/2020
27 Bil.1/2020 Pengurusan
Jumaat HEM Bil.1/2020
Pendaftaran
28 Tahun 2 – 6
Sabtu

29
Ahad

30
Isnin

31
Selasa

JANUARI 2020

Minggu Tarikh PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
/Masa
1 Hari pertama Pengurusan Diri
1 persekolahan Tahun 6-GBK
Rabu Transisi Tahun Taklimat Disiplin
1
2 Pengurusan
Khamis MMQ bilik darjah
Pelan Tindakan
3 / Operasi 2020

Jumaat

4

Sabtu

5 Perhimpunan

Ahad rasmi

Nilai Murni:

Matlamat

2 belajar
6 Mesyuarat

Isnin Panitia

M/pelajaran

Teras

7 Mesyuarat Pengurusan Senamrobik

Selasa Kecemerlang bilik darjah Jom sihat

an Tahun 6 /

Post Mortem

UPSR 2019

8 Program sinar Pemantauan

2 Rabu pagi: B&K kantin

Learning Walk mingguan

9 MMQ Pengurusan

Khamis Taklimat PSS bilik darjah

Tahap 1 –

Guru Media

10

Jumaat

11 Perjumpaan

Sabtu Ibu Bapa

Tahun 6

12 Perhimpunan Program Perhimpunan

Ahad rasmi penyayang bulanan koku

Nilai murni:

Kasih sayang

13 Mesyuarat Pengurusan Latihan ragbi

Isnin Pengurusan bilik darjah

PSS

14 Mesyuarat Pengurusan 1M1S-

Selasa panitia bilik darjah mesyuarat

M/Pelajaran pertama

Elektif permainan

3 15 Program sinar Pengurusan Latihan ragbi
Rabu
pagi: bilik darjah

Panitia BM

PLC Guru

Subjek teras

16 MMQ Pemantauan Latihan ragbi

Khamis Taklimat PSS kantin

Tahap 2 – mingguan

Guru Media

17

Jumaat

18

Sabtu

19 Perhimpunan Program

Ahad rasmi budaya salam

Nilai murni: - Tahun 1

4 Kasih sayang
keluarga

20 Mesyuarat Unit

Isnin HEM - AJK Kecil

32

21 Mesyuarat Perjumpaan 1M1S
Selasa KEBIRUS pengawas
Taklimat Latihan bicara
22 Sinar pagi: penjagaan berirama
Rabu Panitia BI buku teks
Perjumpaan Latihan ragbi
23 MMQ Learning Walk Murid Tahun 6
Panitia Teras bersama
4 Khamis GB/GBK

24 TAHUN BARU CINA
Jumaat TAHUN BARU CINA

25 Sinar Latihan kawad
Sabtu pagi:Panitia kaki
Matematik
26 PLC- TSS Latihan kawad
Ahad Subjek Teras kaki

27
Isnin

28
Selasa

5 29
Rabu

30 MMQ
Khamis

31
Jumaat

Minggu Tarikh FEBRUARI 2020 HEM KOKURIKULUM
/Masa PENTADBIRAN KURIKULUM

1
Sabtu

62 Perhimpunan Kelas Program 3 S
Ahad Senyum, Sapa,
rasmi tambahan

Nilai murni: Tahun 6 Salam

Hormat- bermula

menghormati

rakan

3 Mesyuarat Pengisian Latihan kawad

Isnin Pengurusan amalan baik kaki

Bil.2 murid - SSDM

4 LDP- Google Mesyuarat Mesyuarat

Selasa Classroom Hem bersama rumah sukan

Guru Bil.1

Kelas/Guru

Disiplin

5 Sinar Spot Check Mesyuarat unit

6 Rabu pagi:Panitia Buku Teks uniform Bil.1
Bahasa Arab

6 Latihan kawad

Khamis kaki

7

Jumaat

8 HARI THAIPUSAM
Sabtu

9 Perhimpunan Ujian Markah

Ahad Rasmi Pengesanan keceriaan kelas

Nilai murni: Tahun 6 bermula

Hormat-

menghormati

keluarga

10 Ujian Latihan bola

Isnin Pengesanan sepak

Tahun 6

Bengkel Teknik

Menjawab

Panitia BM –

Tahun 6

11 Ujian 1M1S
Pengesanan
7 Selasa Tahun 6

Bengkel Teknik

Menjawab

Panitia BI -

Tahun 6

12 Sinar pagi: Mesyuarat

Rabu Panitia Sains kelab /

persatuan Bil.1

13 MMQ Latihan bola

Khamis sepak

14 Latihan bola

Jumaat sepak

15 Kursus Kem Bestari

Sabtu Kepimpinan Solat Tahap 1

16 Perhimpunan Pelantikan Perhimpunan

8 Ahad rasmi pengawas, PSS bulanan Koku
Nilai murni:

Keikhlasan

34

17 Bengkel Teknik Latihan bola

Isnin Menjawab sepak

Panitia Math -

Tahun 6

18 Bengkel Teknik Latihan bola

Selasa Menjawab sepak

Panitia Sains -

8 19 Tahun 6 Latihan Aktiviti koku-
Rabu Sinar pagi -
Panitia kebakaran Siri 1 unit uniform

Matematik

20 MMQ Latihan bola

Khamis sepak

21

Jumaat

22

Sabtu

23 Perhimpunan Pelancaran

Ahad Rasmi PPDa

Nilai murni:

Kebersihan

24 PLC-Learning Aktiviti PPDa Latihan bola

Isnin Walk jaring

Panitia Elektif

25 Motivasi Siri 1 1M1S

Selasa Tahun 6

26 Sinar pagi - Aktiviti koku-

9 Rabu Unit B&K Kelab /
persatuan /

Impak tinggi 1

27 MMQ Latihan bola

Khamis jaring

28

Jumaat

29 Majlis

Sabtu Kecemerlang

an dan

Mesyuarat

Agung PIBG

Minggu Tarikh PENTADBIRAN MAC 2020 HEM KOKURIKULUM
/Masa KURIKULUM
10 Perhimpunan Pelancaran Pelancaran
1 rasmi Ponteng Sifar minggu BM
Ahad Nilai murni:

Bertanggungjawab

2 Mesyuarat

Isnin AJK PSS

3 1M1S

Selasa

4 Sinar pagi: Aktiviti Koku-

Rabu Panitia unit beruniform
Sejarah
10
5 MMQ

Khamis

6

Jumaat

7

Sabtu

8 Perhimpunan Orientasi Penutup

Ahad rasmi peraturan minggu BM

Nilai murni: sekolah - Unit

Bertanggungjawab Disiplin

9

Isnin

10 1M1S - Latihan

Selasa rumah sukan

11 11 Sinar pagi: Aktiviti koku-
Rabu Panitia Sains Kelab /

persatuan

Impak tinggi

12 MMQ Penutup PPDa

Khamis

13

Jumaat

14

Sabtu

15

Ahad

16

Isnin

17 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
Selasa

18

Rabu

19

Khamis

20

Jumaat

21

Sabtu

22 Perhimpunan Spot check

12 Ahad rasmi buku teks
Nilai murni: Tahap 1

Prihatin

36

23 HARI KEPUTERAAN SULTAN JOHOR
Isnin

24 Mesyuarat 1M1S-latihan

Selasa SKPMg2 rumah sukan

Serahan PPS

25 Sinar pagi: KP Aktiviti koku-
PAI unit uniform
12 Rabu
26 MMQ

Khamis

27

Jumaat

28

Sabtu

29 Perhimpunan

Ahad rasmi

Nilai murni:

Sayangi

flora&fauna

13 30 Lesson Study Audit Diri Anda Mesyuarat
Isnin BM, BI, MT &
Unit Disiplin pengurusan

Sains Koku Bil.2

31 Mesyuarat Latihan rumah

Selasa Pengurusan sukan

Bil.3

& Kewangan

Minggu Tarikh PENTADBIRAN APRIL 2020 HEM KOKURIKULUM
/Masa Latihan rumah
13 KURIKULUM sukan
1
Rabu Sinar Latihan rumah
pagi:Panitia sukan
2 Moral
Khamis
MMQ

3
Jumaat

4
Sabtu

5 Perhimpunan Orientasi
Ahad rasmi Peraturan
Nilai Murni: sekolah
6 Menghormati
Isnin jiran Sukantara
Semakan fail
SKPMg2

7 Semakan fail Sukantara
Sukantara
14 Selasa SKPMg2 Sinar pagi:
8

Rabu Panitia Muzik

9 MMQ Sukantara
Khamis

10
Jumaat

11
Sabtu

12 Perhimpunan Orinteasi Perhimpunan
Ahad rasmi kehadiran bulanan Koku
Nilai murni: penuh Acara akhir
13 Berterima padang
Isnin kasih
Acara akhir
padang

14 Pengisian Acara saringan
SPLG
15 Selasa
15 Sinar pagi:
Rabu Panitia RBT

16 MMQ Raptai penuh
Khamis sukan tahunan

17
Jumaat

18
Sabtu

19 Pelancaran Kejohanan
Ahad Guru Sukan Tahunan
Penyayang
20
Isnin Lesson Study Orientasi DWEN 1M1S
BM, BI, MT dan
16 21 Sains Aktiviti Koku-
Selasa Sinar pagi: Kelab /
Panitia BA Persatuan
22
Rabu

38

23 MMQ - AWAL RAMADHAN
Khamis Tazkirah
CUTI DIBAWA
Ramadhan
Mesyuarat HEM 1M1S - teori
16 24 bersama Guru dalaman
Jumaat Kelas

25
Sabtu

26
Ahad

27
Isnin

28

17 Selasa

29 Sinar pagi -
Rabu Panitia BI

30 MMQ
Khamis

Minggu Tarikh PENTADBIRAN MEI 2020 HEM KOKURIKULUM
/Masa KURIKULUM
17 Pengisian 1M1S - teori
1 PBPPP / serah HARI PEKERJA dalaman
18 Jumaat borang
keberhasilan CUTI DIBAWA
2
Sabtu Sesi bersama
Guru Disiplin /
3 SSDM
Ahad
Sinar pagi:
4 Panitia Moral
Isnin
HARI WESAK
5
Selasa

6
Rabu

7
Khamis

8
Jumaat

9
Sabtu

10 Perhimpunan Pelancaran
Ahad rasmi mentor-
Nilai murni: mentee
11
Isnin Bertanggungjawab

12 Mesyuarat
Selasa Pengurusan
Bil.4
13
Rabu 1M1S - teori
dalaman
14
19 Khamis Sinar pagi:
Panitia
Sejarah

15
Jumaat

16 Hari Guru
Sabtu

17 Perhimpunan PKSR 1/UPPM Perhimpunan
Ahad rasmi 2 bulanan Koku
Nilai murni:
18 Terima kasih PKSR 1/UPPM
Isnin Cikgu 2

19 PKSR 1/UPPM 1M1S – teori
2 dalaman
20 Selasa
20 PKSR 1/UPPM
Rabu 2

21 PKSR 1/UPPM Khatam Quran
Khamis 2

22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Jumaat

23
Sabtu

24 HARI RAYA AIDILFITRI
Ahad

25
Isnin

26 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Selasa

27
Rabu

40

28 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Khamis

29
Jumaat

30
Sabtu

31
Ahad

Minggu Tarikh PENTADBIRAN JUN 2020 HEM KOKURIKULUM
/Masa KURIKULUM
21
1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Isnin
HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG
2
Selasa Perhimpunan Dialop prestasi Pelancaran
rasmi PBS Tahap 1 minggu
3 Nilai murni: matematik
Rabu Bersyukur Dialog prestasi
Tahun 4 & 5 Sambutan Hari
4 MMQ Guru
Khamis Sinar pagi:
Panitia TMK
5
Jumaat

6
Sabtu

7
Ahad

8
Isnin

9
Selasa

10
Rabu

11
Khamis

12
Jumaat

13
Sabtu

14 Perhimpunan Perangi Penutup
Ahad rasmi vandalism minggu
Nilai murni: GBK & Disiplin matematik
15 Menepati janji
Isnin Program RIMUP
Dialog prestasi - Hari raya
Tahun 6

16
Selasa

22 17 Sinar pagi: Aktiviti koku-
Rabu B&K persatuan /
kelab
18 MMQ
Khamis

19
Jumaat

20
Sabtu

21 Perhimpunan Hari Terbuka Pengisian Pelancaran

Ahad rasmi amalan baik minggu Sains

Nilai murni: murid - SSDM

Beramah

mesra

22 Semakan fail- Mesyuarat HEM

Isnin fail panitia bersama Guru

oleh SU Kelas

Kurikulum &

GPK Kurikulum

23 23 Dialog prestasi 1M1S
Selasa j-QAF

24 Sinar pagi: Aktiviti koku-
Rabu Panitia BM unit beruniform

25 MMQ
Khamis

26
Jumaat

27
Sabtu

28 Perhimpunan Pelancaran
Bulan Sahsiah
Ahad rasmi Murid

Nilai murni:

Kebersihan

sekolah

24 29 Mesyuarat
Isnin Kurikulum

30 1M1S-
Selasa Pertandingan
antara
kumpulan

42

Minggu Tarikh PENTADBIRAN JULAI 2020 HEM KOKURIKULUM
/Masa
KURIKULUM Aktiviti koku-
1 kelab /
Rabu Sinar pagi: persatuan
Panitia BI

2 MMQ

24 Khamis
3
Jumaat

4
Sabtu

5 Perhimpunan
Ahad rasmi
Nilai murni:
6 Sabar
Isnin
Mesyuarat
AJK PSS

7 Latihan 1M1S -
Selasa kebakaran Siri 2 Senamrobik
Jom Sihat
25 8 Sinar pagi: Aktiviti koku-
Rabu Panitia BA Unit uniform

9 MMQ Program Nilai
Khamis Murni & Akhlak
Mulia
(PAI/PM)

10
Jumaat

11
Sabtu

12 Perhimpunan Ceramah Perhimpunan
Ahad rasmi keibubapaan bulanan Koku
Nilai murni: Pelancaran
Rajin minggu BA

13 Mesyuarat 1M1S
Isnin pengurusan
Aktiviti koku-
Bil.5 Kelab /
persatuan
26 14 Impak tinggi
Selasa

15 Sinar pagi:
Rabu Panitia Sains

16 MMQ
Khamis

17

26 Jumaat
18
Sabtu

19 Perhimpunan UPPM3 Penutupan
Ahad rasmi UPPM3 minggu BA
Nilai murni:
20 Bertolak ansur
Isnin

21 UPPM3 1M1S
Selasa

27 22 UPPM3 Aktiviti koku-
Rabu Sinar unit uniform
pagi:Panitia
Matematik

23 MMQ
Khamis

24
Jumaat

25
Sabtu

26
Ahad

27 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Isnin

28
Selasa

29
Rabu

30
Khamis

31 HARI RAYA QURBAN
Jumaat

Minggu Tarikh PENTADBIRAN OGOS 2020 HEM KOKURIKULUM
/Masa KURIKULUM

1 CUTI DIBAWA
Sabtu

2
Ahad

44

3 Bengkel Tahun Latihan ragbi
Isnin 6 BM

4 Bengkel Tahun 1M1S
Selasa 6 BI

5 Sinar pagi: Aktiviti koku-
Rabu Panitia kelab /
Sejarah persatuan
28
6 MMQ Motivasi Tahun
Khamis 6

7
Jumaat

8
Sabtu

9 Perhimpunan Pelancaran
Ahad rasmi bulan
Nilai murni: kemerdekaan
10 Amanah
Isnin Bengkel Tahun Aktiviti
6 Matematik patriotisme Latihan ragbi

11 Bengkel Tahun Aktiviti 1M1S
Selasa
6 Sains patriotisme

29 12 Sinar pagi: Aktiviti Aktiviti koku-
Rabu Panitia patriotisme unit uniform
Agama
13 MMQ Aktiviti
Khamis patriotisme

14
Jumaat

15
Sabtu

16 Perhimpunan Perhimpunan
bulanan koku
Ahad rasmi
1M1S
Nilai murni:

Yakin diri

17 Mesyuarat

Isnin pengurusan

Bil.6

30 18 Dialog Prestasi
Selasa tahun 6

19 Sinar pagi : Aktiviti koku-
Rabu Tazkirah Awal kelab /
Muharram - persatuan
20 PAI
Khamis
AWAL MUHARRAM

21

30 Jumaat
22
Sabtu

23 Perhimpunan Aktiviti Pelancaran
Ahad rasmi patriotisme minggu Sejarah
Nilai murni:
24 Bersyukur Aktiviti Mesyuarat
Isnin patriotisme pengurusan
Mesyuarat koku Bil.3
25 Panitia Teras Aktiviti 1M1S
Selasa patriotisme

31 26 Sinar pagi: Aktiviti Aktiviti koku-
Rabu Panitia Muzik patriotisme unit uniform

27 MMQ Bimbingan
Khamis Kaunseling -
Persediaan
28 UPSR
Jumaat

29
Sabtu

30 Perhimpunan Perjumpaan Sambutan hari Penutup

Ahad rasmi ibu bapa kemerdekaan minggu Sejarah

Nilai murni: tahun 6

32 Sayangi
Negara

31 HARI KEBANGSAAN
Isnin

Minggu Tarikh SEPTEMBER 2020 HEM KOKURIKULUM
/Masa PENTADBIRAN KURIKULUM
32 1M1S
1 Pecutan UPSR
Selasa Aktiviti koku-
Pecutan UPSR kelab /
2 persatuan
Rabu Impak tinggi

3 MMQ Pecutan UPSR Solat Hajat
Khamis Perdana

46

4 Pecutan UPSR
Pecutan UPSR
32 Jumaat
5

Sabtu

6 Perhimpunan Majlis restu
Ahad rasmi UPSR
Nilai murni: B.Kaunseling
7 Bersangka
Isnin baik

8 UPSR
UPSR
33 Selasa
9
Rabu

10 UPSR
Khamis

11
Jumaat

12
Sabtu

13 Perhimpunan Perhimpunan
Ahad rasmi bulanan Koku
Nilai murni:
14 Berdikari
Isnin
UPSR

15 UPSR
HARI MALAYSIA
Selasa

34 16

Rabu

17 MMQ Lawatan Ilmu
Khamis

18
Jumaat

19
Sabtu

20 Perhimpunan Program Penutup bulan

Ahad rasmi pasca UPSR patriotisme

Nilai murni:

35 Baik hati
21 Mesyuarat Dialog prestasi

Isnin Pengurusan Koku

Bil.7

22 Motivasi Tahun Program Pem.
Selasa 4 dan 5 -B&K Sahsiah Sukan

23 Sinar pagi: Aktiviti koku-
Rabu Panitia TMK unit uniform

35 24 HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
Khamis

25
Jumaat

26
Sabtu

27 Perhimpunan

Ahad rasmi

Nilai murni:

Jujur

28 Program PSS IKEP Tahun 6

Isnin bersama

36 29 Panitia

1M1S

Selasa

30 Sinar pagi : Ceramah Aktiviti koku-
Rabu Panitia RBT kesihatan Kelab /
persatuan
Pertandingan
dalaman

Minggu Tarikh OKTOBER 2020 HEM KOKURIKULUM
/Masa PENTADBIRAN KURIKULUM Analisis IKEP
36 MMQ Pelancaran
1 minggu Panitia
37 Khamis Perhimpunan Muzik
rasmi Taklimat
2 Nilai murni: kemuncak
Jumaat Sayangi Diri koku
1M1S -
3 pertandingan
Sabtu kumpulan

4
Ahad

5
Isnin

6
Selasa

48

7 Sinar pagi: Taklimat Aktiviti koku-
Rabu Unit sekolah unit uniform
B.Kaunseling Kawalan / SBP /
8 MMQ KRK

37 Khamis

9
Jumaat

10
Sabtu

11 Perhimpunan Perhimpunan
Ahad rasmi bulanan koku
Nilai murni:
12 Hargai masa
Isnin
Taklimat
13 Program rehat merentas
Selasa minda (4-6) taman
1M1S
38 Merentas
14 taman
Rabu
Sinar pagi:
Panitia BM

15 MMQ Ceramah awal
Khamis remaja

16
Jumaat

17
Sabtu

18 Perhimpunan PKSR 2 Pelancaran
Ahad rasmi PKSR 2 minggu RBT
Nilai murni:
19 Berdisiplin Mesyuarat
Isnin Koku Bil.4

20 PKSR 2
PKSR 2
Selasa

39 21

Rabu

22 PKSR 2
Khamis

23
Jumaat

24
Sabtu

25 Perhimpunan Pelancaran Pemulangan Hari Kualiti Unit

Ahad rasmi Bulan Bahasa buku teks Koku

Nilai murni: Tahap 1

Berbudi

bahasa

26 Pemulangan

Isnin buku teks

tahap 2

27 Mesyuarat Pembahagian 1M1S

Selasa Akhir buku teks

40 pengurusan Tahap 1
Bil.8

28 Sinar pagi: Pembahagian

Rabu Panitia buku teks

Agama Tahap 2

29 MAULIDUR RASUL
Khamis

30
Jumaat

31
Sabtu

NOVEMBER 2020

Minggu Tarikh PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM
/Masa
41 Perhimpunan Majlis Orientasi ke Hari Anugerah
1 rasmi Graduasi Sekolah Kecemerlangan
Ahad Nilai murni: Prasekolah & Menengah - koku
Hargai Diri Tahun 6 B&K
2
Isnin MMQ Sinar pagi:
Panitia Muzik
3
Selasa Sambutan
Maulidur Rasul
4
Rabu

5
Khamis

6
Jumaat

7
Sabtu

50


Click to View FlipBook Version