The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Disediakan oleh Nor Airin Azwa binti Azhar daripada kelas 21B.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 306-3-airin, 2022-09-05 11:37:54

TUGASAN 1 EDUP3043-PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

Disediakan oleh Nor Airin Azwa binti Azhar daripada kelas 21B.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, JALAN KUALA KETIL,

08000, SUNGAI PETANI,
KEDAH DARUL AMAN

Nama : NOR AIRIN AZWA BINTI AZHAR

Angka Giliran : 2021252340027

No. K/P : 010806-03-0794

Program : IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Ambilan : JUN 2021

Kumpulan/Unit : 21B

Nama Pensyarah : PUAN KAMALA A/P SENGALRAYAN

Tarikh Hantar : 5 SEPTEMBER 2022

PENGESAHAN PELAJAR
Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki dan fahami.

Tandatangan Pelajar: Airin Tarikh : 5 SEPTEMBER 2022

AKTIVITI PENGAJARAN

PENGURUSAN
BILIK DARJAH

SUSUNAN KEADAAN
FIZIKAL PSIKOSOSIAL

AKTIVITI PAK-21 - Menurut Wardyawaty Rajikal & Mohd Isa Hamzah (2020), PAK 21
merupakan pendekatan yang sesuai sinonim dalam melahirkan generasi
PERANAN GURU berkemahiran.
SEBAGAI PEMANGKIN - Antara aktiviti PAK 21 seperti Mix-n-match yang memerlukan murid
bergaul dan bergerak meneroka bahan atau perkara yang boleh dipadankan
KREATIVITI dengan bahan yang dia ada.
- Aktiviti melafazkan pantun bertemakan kenegaraan sempena menyambut
PERANAN GURU hari kemerdekaan bagi memupuk nilai patriotisme.
DALAM MEMBINA
AKTIVITI HUBUNGAN POSITIF -Guru berperanan melakukan aktiviti yang kreatif menggunakan
pendekatan belajar sambil bermain
-Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (2017), pendekatan
belajar sambil bermain adalah berstruktur dan terancang.
-Aktiviti menarik seperti Gallery Walk, Hot Seat dan Role Play
BILIK DARJAH - Guru haruslah sentiasa berkomunikasi dengan
PERDANA pelajar supaya dapat membina hubungan positif
- Guru boleh memberikan tugasan secara
berkumpulan yang memerlukan kerjasama dan
perbincangan

BILIK DARJAH

INKLUSIF
- Guru boleh bersoal jawab dengan murid untuk
mendapatkan maklum balas dengan kerap
- Guru boleh melaksanakan aktiviti pembelajaran
secara kooperatif yang menggalakkan interaksi
murid tipikal dengan murid berkeperluan khas dalam
kelas.

PERANAN GURU - Guru bertanggungjawab mengasah
SEBAGAI PEMANGKIN kreativiti murid dalam pengajaran
melalui aktiviti kendiri dalam bilik
KREATIVITI darjah

PENGAJARAN BILIK DARJAH -Guru perlu menggunakan pengajaran
PERDANA berpusatkan murid seperti kerja
PERANAN GURU berkumpulan bagi melibatkan diri secara
DALAM MEMBINA BILIK DARJAH aktif
HUBUNGAN POSITIF INKLUSIF -- Guru harus menerapkan unsur nilai
murni dalam pengajaran supaya dapat
membentuk peribadi pelajar yang mulia

-Guru sewajarnya menggunakan pengajaran
berasaskan bahan seperti modul bagi
mewujudkan interaktif yang lebih berkesan
-Guru berperanan mencipta pembelajaran
melibatkan komunikasi dua hala dengan
pelajar supaya mereka melibatkan diri secara
aktif dalam kelas

PERANAN GURU -Guru bertindak mewujudkan persekitaran
SEBAGAI PEMANGKIN yang kondusif dengan mengekspresikan
kreatif dan apresiasi seni
KREATIVITI


SUSUNAN BILIK DARJAH
FIZIKAL PERDANA -Guru perlu menyusun kedudukan
pelajar kepada beberapa kumpulan
PERANAN GURU DALAM -Guru harus menyediakan jadual
MEMBINA HUBUNGAN bertugas untuk pelajar mengikut
kebolehan mereka
POSITIF
-Guru sewajarnya menempatkan pelajar ini
BILIK DARJAH dalam kedudukan berhampiran papan putih
INKLUSIF -Susunan bilik darjah mestilah memudahkan
pergerakan pelajar dan akses kepada
bahan-bahan pembelajaran.

PERANAN GURU -Guru menggunakan laras bahasa secara
SEBAGAI PEMANGKIN kreatif yang mudah difahami dan sopan
-Guru menggunakan variasi pergerakan
KREATIVITI fizikal misalnya mimik muka dan tangan
semasa berkomunikasi

PSIKOSOSIAL BILIK DARJAH -Guru sebagai role model yang mengurus
PERDANA bilik darjah bagi pembelajaran yang
PERANAN GURU DALAM kondusif
MEMBINA HUBUNGAN BILIK DARJAH -Guru perlu sentiasa memuji pelajar bagi
INKLUSIF meningkatkan motivasi mereka
POSITIF
-Guru perlu memberi sokongan fizikal dan
moral kepada pelajar agar mahir dalam
pelajaran
-Guru seharusnya peka terhadap
keperluan pelajar semasa dalam kelas

RUJUKAN Kementerian Pendidikan Malaysia. (2017). Kurikulum
Standard Praskolah Kebangsaan (Semakan). Penulis

Haliza, H. & Joy Nesamalar, S. (2017). Pengurusan Bilik Darjah
dan Tingkah Laku. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Syed Ismail, S. I. et al. (2018). Pengurusan Bilik Darjah
dan Tingkah Laku. Sasbadi Sdn. Bhd.

Wardyawati Rajikal & Mohd Isa Hamzah. (2020). Kajian Sistematik
Abad ke-21 (PAK21) dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam (GPI).

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zikri. (2021). Konsep 6C dalam Pembelajaran Abad ke-21
(PAK-21). https//zik.my/konsep-6c-dalam-pembelajaran-

abad-ke-21-pak-21/

SEKIAN TERIMA
KASIH


Click to View FlipBook Version