The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by apmedia, 2019-07-08 04:59:02

STF 0918-1 bæklingur Stjórnendafræðslan

Samband stjórnendafélaga er
heildarsamtök stjórnenda á öllu landinu
Samband

stjórnendafélaga
STF fer jafnframt með samningsrétt fyrir hönd allra verkstjóra- og stjórnendafélaga.
Skrifstofa okkar er í Hlíðasmára 8 í Kópavogi og er opin frá kl. 8.00 til 16.00
alla virka daga. Skrifstofan veitir alhliða upplýsingaþjónustu fyrir félagsmenn í - samstaða og styrkur
aðildarfélögum STF t.d. upplýsingar um réttindi og kjör, samninga og sjúkrasjóð.
Nánari upplýsingar um sambandið, lög þess og reglugerðir má finna á vefsíðu STF.Aðildarfélög STFBrú félag stjórnenda Reykjavík Stjórnendafélag Vesturlands Stjórnendafræðslan
Stjórnendafélag Suðurnesja Stjórnendafélag Vestfjarða
Verkstjóra-og stjórnendafélag Stjórnendafélag Norðurland vestra
Hafnarfjarðar Stjórnendafélag Austurlands Allt námsframboð Stjórnendafræðslunnar byggist
á skilgreiningu þekkingar, leikni og hæfni sem
Berg félag stjórnenda Norðurlandi eystra Verkstjórafélag Vestmannaeyja verkstjórar og aðrir millistjórnendur þurfa að hafa til
Stjórnendafélag Jaðar Akranesi Stjórnendafélag Suðurlands að sinna sínum mikilvægu störfum af kostgæfni.Nánari upplýsingar


Aflaðu þér nánari upplýsinga um nám og kjör hjá Sambandi
stjórnendafélag og Háskólanum á Akureyri.

Skúli Sigurðsson, [email protected] sími 553 5040
Vefslóð: http://stf.is/; Háskólinn á Akureyri:
Stefán Guðnason, [email protected], sími 460 8088
Vefslóð: http://www.simenntunha.is/is/stjornendanam;

Samband

stjórnendafélaga.
.
.
Hlíðasmári 8 201 Kópavogur Sími 553 5040 www.stf.is

Hugtökin þekking, leikni og hæfni eru undirstaða „Hæfniramma um íslenska menntun“ Viðskiptavinir Stjórnendafræðslunnar eru starfandi og verðandi verkstjórar og aðrir
sem mennta og menningarmálaráðuneyti gefur út. Nám Stjórnendafræðslunnar er á milli stjórnendur. Lögð er áhersla á að námið falli að þörfum fyrirtækja í öllum
3. og 4. þrepi hæfnirammans. Þeir eru tengiliðir yfirstjórnenda við almenna starfsmenn starfsgreinum. Hafa skal hugfast að verkstjórar / milli stjórnendur eru fulltrúar
og eiga að tryggja að stefna fyrirtækisins, áætlanir og fyrirmæli skili árangri. vinnuveitanda og bera ábyrgð gagnvart þeimFjarkennsla og fjarnám

Nám Stjórnendafræðslunar er 100% net- og fjarnám Stjórnendur eru lykilstarfsmenn
Framleiðni fyrirtækisins Starfsmannasamtöl
Námið er í 5 lotum Umhverfisvöktun Þróun og þekking undirmanna
Gæði afurða og þjónustu Starfsumhverfi og öryggi
1. lota: Ég – Stjórnandinn / millistjórnandinn Velferð starfsmanna Samfélagsleg ábyrgð
Þessi lota lýtur að einstaklingnum sjálfum, skilningi á eigin stöðu, kröfum til hans og möguleikum Nýráðningar og þjálfun
til að byggja sig upp til framtíðar.
Stjórnendafræðslan er samstarfsvettvangur Samband stjórnendafélaga
2.1 - 2.2 lotur: Ég og samstarfsfólkið. STF, Samtaka atvinnu lífsins SA og Háskólans á Akureyri (símenntun) HA
Tvískipt lota og telur 23 vikur, fjallar um millistjórnandann sem skipuleggjanda, yfirmann og um menntun og þjálfun verkstjóra og annarra milli stjórnenda.
ábyrgðarmann daglegra starfa undirmanna. Hlutverk hans er að búa til lausnir og framkvæma,
fyrst og fremst í þeirri skipulagseiningu sem hann stýrir.


3. lota: Fyrirtækið – skipulag Kennarar stjórnendanámsins
Lotan fjallar skipulagsheildina og stöðu skipulagseiningarinnar innan hennar, samþættingu þar á
milli, heildar yfirsýn og boðleiðir. Gæðakerfi og önnur rekstrar stjórnunarkerfi eru sérstaklega til Allri kennarar Stjórnendanámsins eru sérfræðingar á sínu sviði og starfa í
umfjöllunar.
ráðgjafafyrirtækjum og við mennt stofnanir:

4. lota: Fyrirtækið - rekstur Arnheiður Eyþórsdóttir Jón Rúnar Pálsson
Lotan snýst um rekstrarhæfni millistjórnandans, beitingu hennar í eigin skipulagseiningu og Auðbjörg Björnsdóttir Smári S. Sigurðsson
þátttöku hans í mótun og framkvæmd rekstrar skipulagsheildarinnar.
Björgvin Franz Gíslason Stefán Guðnason

5. lota: Fyrirtækið – umhverfið Eðvald Möller Steinunn Ketilsdóttir
Þessi lota fjallar um stefnu og stöðu fyrirtækisins í ytra umhverfi sínu; samfélag, markaði, Edda Björgvinsdóttir Svala Guðmundsdóttir
viðskiptavini, keppinauta og birgja.
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson Þórður S. Óskarsson
Haukur Skúlason Þórður Sverrisson
Lotur skiptast í vikulanga fjarkennsluáfanga. Hildur Friðriksdóttir Ögmundur Knútsson


Click to View FlipBook Version
Previous Book
05_July_2019_Essential_College_Info
Next Book
Uge 27+28