The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by HENG ZHEN MING Moe, 2022-07-12 10:38:39

BUKU PENGURUSAN SJKC UK DIH 2022

BIL ISI KANDUNGAN M/S

1 Visi & Misi Sekolah & Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1
2 Piagam Pelanggan 2

3 Matlamat Sekolah 3
4 Rancangan Utama Sekolah 4
5 Carta Organisasi Sekolah 5
6 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 6
7 Anjalan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 7

8 Takwin Sekolah 8-11
9 Penggal Persekolahan Tahun 2022/2023 12-13
10 Sejarah Sekolah 14-20

BAHAGIAN KURIKULUM
11 Carta Organisasi Kurikulum 21
12 Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran &Kurikulum Sekolah 22-25
13 Jadual Guru Mata Pelajaran Kelas Tahun 2022/2023 26
14 Jadual Pencerapan PdP/Semakan Latihan/Buku Kerja 27

15 Latihan Minimum Mata Pelajaran 28-29
16 Panduan Am Dan Tanggungjawab Guru Dan Kakitangan 30-32
17 Jadual Program Bacaan Pagi 33

18 Guru Bertugas/ Catatan Perhimpunan Penggal 1 Dan 2 34-35
19 Senarai Nama Kakitangan & Staf Sekolah 36-37
BAHAGIAN HAL EHWAL MURID
20 Carta Organisasi Hal Ehwal Murid (HEM) 38
21 Takwim Unit Hal Ehwal Murid 2022/2023 39-40

22 Jawatankuasa Kecil HEM 41
23 Pelan Sekolah Dan Pelan Laluan Kecemasan Sekolah 42-43
24 Jadual Waktu Tugas Guru Penyayang 44-46

25 Peraturan Disiplin Murid 47-50
BAHAGIAN KOKURIKULUM
26 Carta Organisasi Kokurikulum 51
27 Jawantankuasa Kokurikulum Sekolah 52
28 Takwin Aktiviti Kokurikulum 53-54

29 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 55
30 Jadual Guru Penasihat Kokurikulum 56
31 Jadual Waktu Mingguan Kokurikulum 57

32 Jadual Guru Pembimbing Dan Pengiring 58
33 Senarai Nama Kakitangan & Staf Sekolah 51
34 Senarai Nama Guru Mengiring Murid-murid Ke Upacara Pengebumian 59
35 Lagu Sekolah 60i

PENGURUSAN

2022/2023

PENTADBIRAN

1

PIAGAM PELANGGAN

服 务 准 则


Kami warga SJK ( C ) Uk Dih dengan penuh tekad dan iltizam,
berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk:
1. Bersedia setiap masa memberi pendidikan yang saksama kepada
semua murid dengan berkesan dan mesra.2. Memastikan semua guru menjalankan pembelajaran dan
pemudahcaraan yang berfokus dan berkesan.


3. Melahirkan murid yang berdisiplin, berakhlak mulia dan
bertanggungjawab.4. Memastikan semua murid melibatkan diri secara aktif
dalam unit beruniform, persatuan, olahraga dan sukan

permainan.


5. Peka terhadap masalah dan kehendak pelanggan dengan layanan
yang baik dan bersopan.


6. Sentiasa berhubung mesra dan bersedia menerima pandangan,

syor, teguran yang membina dari semua pihak demi
mempertingkatkan prestasi kecemerlangan.


7. Sentiasa menuju ke arah kecemerlangan pendidikan melalui staf

yang berdedikasi , berdisiplin dan bertanggungjawab serta
produktif.


8. Sentiasa bersedia meningkatkan kualiti pendidikan selaras dengan

Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia.


2

Matlamat Sekolah

1.Mencapai KPI kehadiran murid.

2.Peningkatan Penguasaan Tahap Minimum
PBD dan berfokus kepada pendidikan

berkualiti.

3.Memastikan murid berdisiplin dan berakhlak

mulia.

4.Memastikan murid-murid menyertai semua
aktiviti kokurikulum dan sukan yang ditetapkan.5.Perwakilan murid-murid dalam bidang
pertandingan akademik dan kokurikulum yang

ditetapkan di peringkat daerah Manjung.


6.Memupuk budaya membaca dan menggalakkan
pembelajaran sepanjang hayat.育智华小的目标1.达致学生出席指标。


2.提升学生课堂评估掌握能力及专注素质教

育。


3.确定学生守纪律和持有高尚品德。

4.确定所有学生参与规定的课外活动与运动。


5.在曼绒县所规定的学术、课外活动比赛争取誉。


6.培养阅读文化及鼓励终生学习。

3

RANCANGAN UTAMA SEKOLAH

TAHUN 2022/2023
1. Meningkatakan prestasi kurikulum khasnya
menguasai Tahap Minimum dalam Bahasa
Malaysia, Bahasa Ingggeris dan Matematik di

semua peringkat (Tahun 1 hingga Tahun 6).
提升国语,英语和数学达致最低水平的成绩。

2. Peningkatan pencapaian PBD dan berfokus
kepada pendidikan berkualiti.

提升学生课堂评估掌握能力达到至少第三级
(基本掌握)的水平。


3. Meningkatkan prestasi pertandingan
akademik / kokurikulum sehingga peringkat
daerah.
参与校外学术和课外活动的表现需达县际。


4. Menceriakan persekitaran sekolah.
美化校园。


5. Mencapai KPI kehadiran murid.
达致学生出席直播。

6. Meningkatakan Budaya Membaca.

提升阅读素养。


Harapan dengan kerjasama semua
guru,kakitangan sokongan,
murid-murid, ibu bapa dan masyarakat

setempat, kita dapat mencapai matlamat ini.


希望在全体教职员、学生、家长

及地方人士的努力和配合下,
达到设定的目标。

46

11 Anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
十一项具体革新
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia fan Bahasa Inggeris.
3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
4. Tranformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatakan di setiap sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelasaian khusus berasaskan keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.Gelombang 2 (2016-2020)
Memacu peningkatan sistem
1. Memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua
mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika/kerohanian dan identiti nasional.
2. Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-
perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan
3. Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah
bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan standard antarabangsa
4. Menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan untuk immersion BI dan mengukuhkan
penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa
5. Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid untuk
menangani isu kapasiti
6. Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti Orang Asli dan kumpulan minoriti
lain, pintar cerdas dan berkeperluan khas
7. Memperluas tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan pembekal pendidikan
vokasional swasta
8. Mengukuhkan Bahagian utama KPM, menyusun semula peranan Kementerian, JPN dan PPD untuk
meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan

Gelombang 3 (2021 - 2025)
Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir-urus kendiri

1. Membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih meluas dari segi pelaksanaan
kurikulum dan peruntukkan belanjawan bagi sekolah yang layak
2. Meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme dibimbing rakan sejawat, iaitu guru dan pemimpin
sekolah saling membimbing, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan sejawat mempunyai
kebertanggungjawaban memenuhi standard profesionalisme
3. Meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam Bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris dan menyediakan lebih pilihan untuk mempelajarai bahasa tambahan
4. Melaksanaan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk
meningkatkan standard pembelajaran
5. Mengukuh dan mentransformasi Kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada
peringkat Kementerian
6. Mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan
persekolahan
7

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2022/2023
SJK(C) UK DIH, KG KOH, 32000 SITIAWAN, PERAK.

甘文阁育智国民型华文学校
二零二二/二三年行政历

Penggal Pertama (49 hari ) 第一学期
Minggu Tarikh Perkara
周 日期 事项 Tindakan


01-20.03.2022 Semakan Awal Tahun/Penggubalan Jadual Waktu 年初检讨/编排课程表 GB & PK
01.03.2022 06.03.2022 Mesyuarat Kewangan & Aset ke-2/2022 学校资产会议 PK1 / PT Guru
-- - 16.03.2022 Mesyuarat Guru / Kurikulum / HEM / Kokurikulum 教务会议(一) Semua Guru
20.03.2022 17.03.2022 Semua Guru
18.03.2022 Mesyuarat Panitia / ICT ke-1 科目委员会议(一)
LDP 1 - Bengkel CIDS 教师在职培训
21.03.2022 21.03.2022 Persekolahan 2022 bermula/Transisi bermula 开学日/迎新计划开始 Semua Guru
1 - 24.03.2022 LDP 2 - Bengkel CIDS 教师在职培训 Semua Guru
25.03.2022 25.03.2022

28.03.2022
2 - 28.03.2022 Program Bacaan Pagi/Prog. Anak Angkat bermula 晨读/领养计划开始 Guru Berkenaan
31.03.2022
01.04.2022

04.04.2022 04.04.2022 Pentaksiran Tahap Penguasaan Murid 学生能力评估 PK1
3 - 06.04.2022 Mesy. J/K Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS) -1 学校资料管理会议 GB /G.Data
08.04.2022 09.04.2022 Mesyuarat Agong PIBG 家教协会大会 Semua guru dan
ibu bapa murid
11.04.2022 Cuti Peristiwa- Good Friday
4 - 14.04.2022 Transisi tamat, buat laporan Guru Berkenan
15.04.2022
GMP Tahun 1
15.04.2022 迎新计划完毕/作报告
18.04.2022 Cuti Hari Nuzul Al-Quran 可兰经降世日假期
5 - 19.04.2022 Makluman
PKHEM
21.04.2022
22.04.2022 Latihan Kecemasan 紧急疏散练习(一)
25.04.2022
6 - 28.04.2022 Pertandingan Melukis Poster “ Kempen Anti Dadah” 反毒海报比赛 P.Seni
29.04.2022
02.05.2022 Cuti Perayaan Hari Raya Puasa 开斋节假期
7 - 03-04.05.2022 Makluman
06.05.2022 05-06.05.2022 Cuti Perayaan (HRP)Yg Diperuntukan KPM 教育部特赐的开斋节假期 Makluman

09.05.2022
8 - 11.05.2022 Hari Anti Denggi (Program Cari dan Musnah) 灭蚊日 PKHEM
13.05.2022
16.05.2022
9 - 16.05.2022 Perayaan Hari Guru 庆祝教师节 Semua Guru
20.05.2022
23.05.2022
10 - - Hari Bersekolah Seperti Biasa 上课日 Makluman
27.05.2022

30.05.2022 Lawatan Sambil Belajar Persatuan Sains & Matematik 一日游 P.Guru Penasihat
11 - 28.05.2022 Taklimat Pembudayaan PLC & Perbengkelan 公开课会议及工作坊 Semua Guru
01.06.2022
03.06.2022 LAD 3 教师在职培训 Semua Guru
04.06.2022 hingga 12.06.2022 (9 hari) CUTI PENGGAL 1 第一学期假期

8

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2022/2023
SJK(C) UK DIH, KG KOH, 32000 SITIAWAN, PERAK.
甘文阁育智国民型华文学校
二零二二/二三年行政历

Penggal Kedua (58 hari ) 第二学期
Minggu Tarikh Perkara
周 日期 事项 Tindakan
13.06.2022 Latihan Hari Sukan Bermula PK 3 / Semua Guru
1 - 13.06.2022 Pertandingan Tulisan BM KP Bahasa &
14.06.2022
17.06.2022 国语硬笔比赛 Semua Guru
20.06.2022
PK1 / PT Guru
2 - 20.06.2022 Mesyuarat Kewangan & Aset ke-3/2022 学校资产会议 PK1 / Semua Guru
24.06.2022
24.06.2022
30.06.2022
27.06.2022 - Hari Bersekolah Seperti Biasa 上课日 Makluman
3 - 01.07.2022
01.07.2022 KP Bahasa &
28.06.2022 Pertandingan Mendeklamasi Sajak,bercerita & Syarahan BC 诗歌&演讲比赛 Semua Guru
04.07.2022
4 - Bulan Julai Bulan Bahasa 语文月 KP Bahasa &
Semua Guru
08.07.2022
Mesyuarat Guru / kurikulum / HEM / Kokurikulm / Panitia / ICT Ke-2
11.07.2022 教务会议(二)/科目委员会议 Semua Guru GB /
G.Data
5 - 11-15.07.2023 KP Bahasa &
14.07.2022
15.07.2022 Mesy. J/K Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS)- 2 学校资料管理会议
Pertandingan Ujian Bertulis BC 华语写作比赛 Semua Guru
18.07.2022
6 - 22.07.2022 Pelaksanaan Sukan Tara PK 3 / Semua Guru
22.07.2022
25.07.2022 Pelancaran Bulan Merdeka
PKKK
7 - 28.07.2022 国庆月 Semua Staf
29.07.2022 29.07.2022 Sukan Tahunan Sekolah 学校运动会
01.08.2022 PK.HEM
8 - 05.08.2022 Kem Sahsiah 品格营 Semua Staf
05.08.2022

08.08.2022
9 - 08.08.2022 Mesyuarat Kewangan & Aset ke-4/2022 学校资产会议 PK1 / PT Guru
11.08.2022
KP BM
12.08.2022 Pertandingan Bercerita / Syarahan BM
15.08.2022 PK1 / Semua Guru
10 - 15-19.08.2022 Ujian Pentaksiran Kali 1 2022/2023 (Tahap 2)
19.08.2022 17.08.2022 Pertandingan Tulisan Dan Kaligrafi BC 硬笔&书法比赛 KP BC

22.08.2022
11 - 23-26.08.2023 Minggu Sambutan Hari Kebangsaan 国庆日周 HEM
26.08.2022


29.08.2022 30.08.2022 Pertandingan Melukis Poster Patriotik 国庆日海报比赛 PK KK & PK
12 - 31.08.2022 Cuti Hari Kebangsaan 国庆日假期 Makluman
02.09.2022 02.09.2022 Mid-Autumn Festival 庆中秋节 PKKK

03.09.2022 hingga 11.09.2022 (9 hari) CUTI PENGGAL 2 第二学期假期
9

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2022/2033
SJK(C) UK DIH, KG KOH, 32000 SITIAWAN, PERAK.
甘文阁育智国民型华文学校
二零二二/二三年行政历

Penggal Ketiga (91 hari ) 第三学期
Minggu Tarikh Perkara
周 日期 事项 Tindakan
12.09.2022
1 - 15.09.2022 Pert. Ujian Bertulis B.Melayu 国语书写比赛 KP BM
16.09.2022 16.09.2022 Hari Malaysia 马来西亚日假期 Makluman
19.09.2022
2 - 21.09.2022 Latihan Kecemasan 紧急疏散练习(一) PKHEM
23.09.2022
26.09.2022
3 - 26.09.2022 English Language Competition 英语常识比赛 KP BI
30.09.2022
03.10.2022
4 - 19.10.2022 Nursery Rhyme & Story Telling Competition 英文诗歌&讲故事比赛 KP BI
07.10.2022
10.10.2022
PKKK
5 - 08.10.2022 Merentas Desa Semua Guru
14.10.2022 越野赛跑
17.10.2022
6 - - Hari Bersekolah Seperti Biasa 上课日 Makluman
21.10.2022
Cuti Perayaan Deepavali 屠妖节假期
24.10.2022 Makluman
24.10.2022 Cuti Perayaan Deepavali Yg Diperuntukan KPM 教育部特赐的屠妖节假期 Makluman
7 - 25.10.2022 Cuti Perayaan Deepavali Yg Diperuntukan KPM 教育部特赐的屠妖节假期 Makluman
26.10.2022
28.10.2022 PKKK
28.10.2022 Sukan Tahunan Sekolah 运动会 Semua Staf
31.10.2022
8 - 04.11.2022 Hari Keputeraan Sultan Perak 霹雳苏丹诞辰 Makluman
04.11.2022
07.11.2022
9 - 08.11.2022 Pert. Kuiz Matematik 数学比赛 KP MT
11.11.2022
Mesyuarat Guru / kurikulum / HEM / Kokurikulm / Panitia / ICT Ke-3
教务会议(三)/科目委员会议 Semua Guru GB /
14.11.2022 14-18.11.2022 G.Data
10 - 15.11.2022 Mesy. J/K Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS)- 3 学校资料管理会议 KP MZ
18.11.2022 16.11.2022 Pertandingan Menyanyi 歌唱比赛 G.Penasihat
Pertandingan Badminton 羽球比赛

21.11.2022
11 - 21-25.11.2022 Pentaksiran / Ujian Prestasi Sekolah 校内评估 /评审 PK 1
25.11.2022

28.11.2022 28.11.2022 Pertandingan Kuiz Sains 科学回答比赛 KP.Sains
12 - 29.11.2022 Pertandingan Bola Keranjang “3 On 3” 三人篮球赛 G.Penasihat
02.12.2022 01.12.2022 Pertandingan Mengarang BC 华语写作比赛 G.Penasihat
PK1&Semua
05.12.2022 Hari Penyampaian Hadiah
13 - 07.12.2022 颁奖日 Guru
08.12.2022
09.12.2022 Hari Kanak-kanak 儿童节 PKKK& Semua
Guru
10.12.2022 hingga 31.12.2022 (22 hari) CUTI PENGGAL 3 第三学期假期
02.01.2023 Cuti GantiTahun Baru Tahun 2023 新年元旦 Makluman
1 - 02.01.2023 PK1 / PT
04.01.2023
06.01.2023 Mesyuarat Kewangan & Aset ke-1/2023 学校资产会议
10

Mesyuarat Guru / kurikulum / HEM / Kokurikulm / Panitia / ICT Ke-4
09.01.2023 教务会议(四)/科目委员会议
2 - 09.01.2023 Semua Guru GB /
10.01.2023
G.Data
13.01.2023 Mesy. J/K Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS)- 4 学校资料管理会议
16.01.2023
3 - - Hari Bersekolah Seperti Biasa 上课日 Makluman
20.01.2023

23.01.2023
4 - - Hari Bersekolah Seperti Biasa 上课日 Makluman
27.01.2023


30.01.2023
5 - 02.02.2023 Pemilhan Tokoh Murid 模范生选举 PKHEM
03.02.2023


06.02.2023
6 - 06.02.-08.02.2022 Pemulangan dan Pinjaman Buku SPBT 归还贷书 PKHEM
10.02.2023


13.02.2023 Hari Ibubapa 家长日 PK 1
7 - 13.02.2023 Semua Guru
17.02.2023 Hari Graduasi 毕业/休业式典礼
18.02.2023 hingga 12.03.2022/2023 (22 hari) CUTI AKHIR TAHUN 年终假期1 1

12

13

校史
本校创于一九一八年,迄今倏已七十七载矣,追溯先贤林奇郎、李可祯、 左绍曾、陈
克朗、刘萱友、林仕端、陈承芳、王鸿藩诸公,佥鉴于当时本埠侨童渐多,对于振兴教育,
培植人才,刻已不容缓,遂倡议发动募款建校,议定 实兆远、甘文阁、礼当芭为校址,定
名为育智学校,斯时幸赖社会人士,热诚匡扶,校舍乃于是年八月八日落成,公举林君其
郎为董事长,聘李鹤康与赵康新二公任教,创校伊始,学子寥寥无几,加以师资缺乏,所
授之科目多似国内私塾。翌年聘林君守胚(JP,AMN)为校长,校政逐渐改良,林校长辞职从
商,由张君旭莅任,张校长辞职,由陈君恒愚接任。后因该校址处于偏僻,交通不 便,遂

迁至甘文阁、巫来由甲(立侨路),陈校长恒愚另有高就,由陈君书官继任。陈校长书官自
动辞职,其职位由刘君应龙长校,并附设女子职业学校, 刘校长别有高就,聘林君莱荃为
校长,林校长任职时,胶价惨跌,学校经费困乏,林校长不辞巨艰,悉力扶持。


迨一九三十三年本校添办初级中学,聘郑君锦顺为校长。翌年郑校长锦顺回槟任教,由高鸿铿
校长接任。高校长莅任后,对校务之发展尤不遗余力, 加之董教通力匡扶合作,故校誉远播,深
获学生家长之信任,以致学生人数班级继增。是年(即一九三四年)为本校初中首届毕业,次年高
校长应聘星洲三山学校,其职位由黄校长叶生接任。斯年公举董公发旺为董事长,董公对于本校煞
费心机,坚苦卓绝,贡献殊多,令人钦佩。

公元一九三六年本邑育智中学、国民中学、中正中学、民德中学合并为南华中学,本校

复为完全小学。同年本校经费拮据,幸赖校董廖依财与江修忠二公慷慨资助。一九三七年
黄校长辞职另就,由方校长向明莅任,方校长接任后,校务蒸蒸日上,学生与日俱增,以
致校舍不敷容纳,遂由校董王秉惠 (O.B.E)、徐明注、董发旺、刘萱友、江修忠、游利云、
徐俤俤、陈亚俤、林奇郎、陈云官、林其官诸公发起组织建校委员会,发动筹建大规模永
久性校舍, 终日奔走,舌敝唇焦,不稍顾恤,并获实兆远三山俱乐部及热心教育人士林守
駓(JP,AMN)、王叔金(JP)、倪永新(PPM)、洪茂坤(PJK)、谢依玖,陈兴科、李芳球、李可
祯、畅常才、游国顺、姜贞坤、郑守勋、游国燕、程克梨、杨光淦、秦国煌、程和仁、朱
清奇、杨光唐、李芳天、董尊泗、李子基、郑四俤、江传灿、 陆永财、陈天都、何连发、

张秉发、陈兆钟、陈道天、秦国烺、陈承恩、徐明书、陈发忠诸君,以及树胶公会、万裕
成栈、乐群俱乐部、胜丰公司、罗玉蕊女士等,慷慨资助,数月间募款一万余元,兴工年
余,将近完成,不幸太平洋战争爆发,日寇南进,遂陷停顿,建筑物被日寇残害,搬移贻
尽,功败垂成,殊深痛惜。


一九四十五年日寇屈膝,马来亚光复后,一般热心教育人士王秉惠(O.B.E)、徐明注、
杨光唐、谢依玖、庄志昂、徐俤俤、李子基、陈承恩、廖依财、林仕端、林奇官、陈承团、
洪茂坤(PJK)、陈玉山、江修忠、倪永新(PPM)、 谢建成诸公,闻风而起,重振校务,公举
王君秉惠(O.B.E) 为董事长。徐君明注 为副董事长,财政廖君依财,继聘方校长向明。复
校未几,学生激增,以致原有教室不敷应用,后经校董会议议决,先建六间教室应用,并

获实兆远三山倶乐部资助,于一九四八年工程即告竣成。


一九四九年方校长另有高就,由教务主任郑君文旺接任,斯时幸赖侨贤董教群策群力,
校务欣欣向荣,学生与时俱增,董事长王徐二公咸认欲奠定百 年树人之计,莫若建校,于
14

是齐心协力,再建六间教室,遂将旧校地及实兆远三山俱乐部店铺出售作为建校经费,
并得实兆远中华公会捐助伍佰元,林心汉医生(JP,DPMP)捐助伍佰元,未几堂皇校舍,遂告
完峻。


一九五七年本校加入薪金制,次年学生增至六百五十一人,男女教职员共有二十一位,

原有十二间教室仍不敷容纳,逐再增建一间教室,除获教育局津贴建校金一千八百元外,
不敷之款由实兆远三山俱乐部捐垫。一九五五年 王董事长染疾逝世,由副董事长徐君明注
升任。


一九六一年不幸徐董事长与世长辞,公举倪君永新(PPN)为董事长。倪董事长认真办学,
并得董事及赞助人阮爱华(PPN)、王挺生(JP, PMP)、谢依玖、徐本炎、徐俤俤、倪永记、
陈云官(PPM)、郑章正、廖依财、徐明书、张克俊、陈亨乐、陈兆霖、程元官、李绍章、陈
元清、邹依金、徐福俤、陈亨烺、叶生德、 郑可仁、张贤俊医生、杨武明、王文怡、陈连

山、袁培、周炳昌、欧依西、江佳耀、王秉忠、何有隆、陈天仁、杨泉金、李学熙、陈承
恩、郑卿棠、苏天俤、叶镜溪、张文光、徐传福、徐传泰、徐传象、陈孔雄、廖朝魁、陈
永仙、林依元、 陈利祺、李子基诸公,同心协力,校务蒸蒸日上。一九六二年本校加入统
一薪金制。一九六五年增办幼稚班。


一九七二年政府颁布阿兹新制,加入新薪制则成为政府公务员,保留旧 职统一薪金制,
则属于中央局雇员。一九七四年三月三十一日本校照章组织 家长教师协会。首任主席陈桂
秋君,后由陈光霖君,林懋生君分任,副主席徐南乡君连任六年,首任秘书李贵兴君,财
政陈光霖君,同年五月十八日召开第一次理事会议,议决筹组建筑大礼堂委员会。一九七四年十一月一日本校建委会始告成立,经获学校注册官批准向外 募捐,并蒙人
力及劳工部长拿督何文翰律师协助申请捐款者豁免所得税。后因礼
堂图测延搁,至一九七八年三月十七日始由建委会主席阮爱华(PPN, AMN)君主持动土礼。
同年十一月二十日招人投标,建筑商张清华君以九万一千五百元得标,大礼堂将于一九八
十年完成启用。


一九七八年二月二十六日本校筹组校友会,公举主席游万良君,总务林懋生(PJK)君,
财政郑可元君。一九七八年十二月十七日本校董事长倪永新君因健康欠佳来函辞职,公选

阮爱华(PPN, AMN)君为董事长,同年十二月底郑文旺校长荣休,郑校长在本校连任三十七
年,为本校作出了极大的贡献。


郑校长荣休后,其遗缺由方既忠校长接任。方校长年轻有为,对校政更是驾轻就熟。他
上任后,即马不停蹄协助鸠收大礼堂之捐款,添置大礼堂内部的设备及装修,同时也进行
筹备礼堂开幕及千人宴之工作,黉宇巍峨之大礼堂终于如期在 15-11-1980,由当时我国劳
工及人力部长拿督何文翰律师主持开幕。 此外,方校长在内亦整顿校风,学生无论在学术
或是运动方面,都有很特出的表现。


一九八九年五月,方校长调升至班台直民华小掌校,其空缺由本校校友潘作义校长填补。
潘校长在任时,除将学校低洼的后院填高外,又建了一间图书室,命名为‘李木宋图书

室’。从此,同学们就有了一个良好的阅读场所,获益不浅。


15

潘校长在一九九一年年终光荣退休。教育局委派林明亭校长填补其空缺。 林校长上任
后,即将原有之旧体育室与贮藏室改建为两间教室,将上下午班改在上午上课。在各同事
的合作下,林校长积极地提升学生的学习风气,同时也协助筹建了一座双层建筑物,上层
为图书馆,冷气电脑室及电视广播教育室,底层作为食堂。该建筑物命名为‘游万良图书
馆’及‘三山同乡会食堂’, 在 1994 年初落成启用。除此之外,又将旧食堂改为科艺室,

原有的图书室改为科学室。一九九五年中,校方又扩建男女厕所及增建体育室及贮藏室各
一间, 又获得教育部拨款兴建两间教室。在师生们的合作之下,校方也增添了几幅壁画与
花圃,使校园美化不少。


林明亭校长于一九九六年光荣退休。教育局委派陈铭德上任代替其空缺。陈校长上任后
为了配合时代需求把电脑课程安排在正课进行。与此同时,学生人数不断增加。因此,在
2000 年董家教、校友会等连同三山同乡会筹建一座二层楼建筑物,内有:行政室、教员办
公室、电脑室、视听室、会议室与教室等共九间课室。新校舍耗资三十万令吉,并在 2001

年启用。命名为“三山纪念楼”。2002 年育智华小升为 A 型小学。教育局正式派来三位行
政人员。当时学生人数达 540 人。在 2003 年,学校首次主办“食堂日义卖会。在董家教、
校友会、三山同乡会与家长们以及许多热心人士热烈支持下,筹获 RM36,929 款项,以装
置礼堂与全校教师音响设备。陈铭德校长于二零零四年荣休。


在同年黄家栋校长接任其空缺。黄校长提倡爱心学校;对学生爱护有加,深的学生和家
长的爱戴。黄校长在任时把旧的厕所拆除改建一间舒适的男女厕所,并在课室和厕所之间
兴建一座多元活动中心连接两座建筑物,增添有盖活动中心,避免学生日晒雨淋,同时也
让酒家租借礼堂办酒席时更加方便和卫生。黄校长也为教师停车位进行维修和换锌板,并
铺上“粹柏油石”。黄校长更把幼儿园和科学室之间的空间美化成一个小游乐园,让小朋

友们多一个嬉戏空间。在 2010 年,在董家教、校友会、三山同乡会和许多热心人士的协助
下首次主办了“我来自新村”嘉年华,空前轰动,并筹获 RM 110,000。黄校长于二零一三
年九月调升至国民华小掌校。


二零一三年九月育智华小迎来了首位女校长-林秀钦硕士。2013 年假期她发现现有的两
座建于 1948 和 1949 年的校舍都被白蚂蚁严重的侵袭了。她得到董事部的协助更换了其中
一座建筑物的天花板。在 2014 年开始向政府申请紧急拨款重建一座双层校舍,以一劳永逸
解决白蚂蚁问题。2015 年获得政府拨款但却是要更换其中最古老的一座校舍的屋顶。当时

家协主席陈修志向教育局官员表示大力反对,并要求重建该校舍。二零一五年九月教育局
批准了重建计划。在三山同乡会会长已故周明钦先生、董事长李祖霖先生、家教协会主席
陈修志 AMP PPT 先生和校友会主席余根东先生的带领下,同年十一月二十五日进行动土礼
后开始动工建校。重建的校舍是一座双层拥有八间课室、老师办公室、迷你电脑室、茶水
间、行政室和办公室。校方除了得到教育部拨款,学校保姆三山同乡率先举办新春歌会为
建校筹得 RM100,888.00。董事会,家教协会(徒步竞走)和校友会(举办宴会)也兵分三
路为新校舍筹款。共筹得一百多万。堂皇的新校舍于二零一六年中竣工,耗资六十五万。
在校友会主席余根东先生的建议下新校舍和三山纪念楼之间也建了一座桥把二座建筑物衔
接起来。


在建校的当儿,学校的礼堂安装了二台大型风扇,新的音响设施和新钢琴。也为礼堂进行粉

刷,同时也在礼堂墙上画上四幅梅、兰、菊和竹的壁画。三山纪念楼,食堂和厕所也都一一


16

粉刷过,也在厕所加上一幅壁画。三山纪念楼内的办公室、行政室和老师办公室也迁移至新
的校舍。原本的空间改为冷气新式图书馆、科学室和课室。这样一来可以集中所有的学生活
动空间。楼上的会议室则改成宗教室。


另外,食堂楼上的‘游万良图书馆’则改为会议室。还有一座旧课室则改为特别课室如

音乐室、美术室、体育室、贩卖部和资料中心。旧的科学室则改成数学室。


2016 年学校进行了美化计划。把校园前面的和两座建筑物之间的地都铺上地砖和种上
植物。部分草场也重新种草。新的篮球场也开始动工。学校也进行转型计划。全部的课室
都改为数码课室,数码课室耗资约二十多万。学校也在二零一七年全面转型数码学校。


2017 年八月学校假期,学校开始进行另一个美化计划。在家协主席陈修志的带领下,
学校后门入口处建立了一座拱形葡萄架来种植葡萄花费了二万多令吉有 76 年校友报效。除

此之外应为现有的科艺室已陈旧不堪也不符合现在的新的课程,所以也在同时学校的后门
旁兴建一间新的科艺室花费了八万令吉。


二零一八年的五月二十五日,在董事部,家协,保姆三山同乡会,校友会四大机构及全
体教职员同心协力下,本校成功举办新楼宇开幕典礼及设宴 100 席欢庆本校创校一百周年
纪念,也出版百年特刊作为纪念。在同年的十二月十七日,本校获得教育部的特别拨款
RM60,000 更换了右边 F 楼的屋顶和消灭此中的白蚂蚁。


二零一九年正月二十五日,林秀钦校长被调往他校服务,而刘彩清校长则从甘光马坡华
小调来本校掌校。同年的十月一日,本校获得教育部的特别拨款 RM50,000 更换了礼堂的屋

顶,这间礼堂已有三十年的历史了。


二零二零年十二月七日,本校获得教育部的特别拨款 RM40,151.00 来维修倒塌的篱笆。


二零二一年,本校获得教育部的特别拨款 RM50,00.00 来维修 BLOK F 的四间课室的屋瓦
(维修幼稚园课室隔壁的四间课室), 但是维修工程却正式进行于二零二二年三月。


二零二二年一月二十四日,刘彩清校长荣休,本县教育局则从邦喀岛华联一校调派冯堰

翎校长来本校掌校。

17

SEJARAH SEKOLAHSJK(C) Uk Dih diasaskan pada penghujung tahun 1918. Sekolah ini merupakan sekolah
Cina yang pertama di Daerah Manjung. Pada awal abad 20-an, ramai orang Cina berhijrah dari
Negeri China ke negara ini. Sebahagian daripada mereka telah menjadi perintis pembukaan
Ladang Li Tong. Berikutan pembukaan Kampung Koh sebagai penempatan baru, ramai orang
Cina dari kawasan lain telah berpindah ke Kampung Koh. Dengan bertambahnya penduduk,
maka jumlah kanak-kanak juga bertambah ramai. Oleh itu, pembesar-pembesar Cina tempatan
menyedari keperluan untuk menyediakan sekolah untuk kanak-kanak yang cukup umur itu
belajar.

Antara pembesar-pembesar Cina di Kampung Koh yang mengambil berat terhadap
kepentingan pendidikan kanak-kanak pada masa itu ialah En.Ling Kee Long, En. Lee Kor Din, En.
Joe Siew Chen, En. Ding Kek Long, En. Lau Hiong Yeu, En. Ling Su Duan, En. Ding Seng Hong
dan En. Wong Hung Kwan. Sebagai barisan pengasas Sekolah Uk Dih, mereka telah
menghadapi banyak cabaran dan kesulitan terutamanya masalah kewangan. Namun, dengan
semangat juang yang padu, demi kepentingan pendidikan kanak-kanak di Kampung Koh,
mereka meneruskan azam dengan sedaya-upaya mendapatkan wang yang cukup supaya
sekolah dapat dibina. Perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil apabila Sekolah Uk Dih
diasaskan dengan rasminya di Ladang Li Tong pada 8 Ogos 1918.


Pada mulanya, Sekolah Uk Dih hanya mempunyai 2 orang guru dan bermula dalam
keadaan yang serba kekurangan pada tahun 1918 dengan bangunan bilik darjah berdinding
papan dan beratap nipah. Bilangan murid juga tidak berapa ramai. Kedudukan sekolah agak ke
pedalaman Kampung Koh menyebabkan murid-murid terpaksa berjalan agak jauh untuk belajar
di sekolah. Menyedari masalah ini, tapak sekolah telah dipindahkan ke Kampung Melayu. Pada
masa itu, kursus vokasional bagi perempuan juga mula diajar di Sekolah Uk Dih.


Pada tahun 1929, ura-ura untuk mencantumkan Sekolah Uk Dih dengan Sekolah Kuok
Ming tidak berjaya dan empat tahun kemudian, iaitu pada tahun 1933, sekolah ini mula membuka
kelas menengah bagi menampung murid-murid yang tamat persekolahan sekolah rendah.
Bahagian kelas menengah ini kemudiannyadihentikan pada tahun 1936. Bahagian kelas menengah ini bersama kelas menengah di Sekolah
Kuok Ming, Sekolah Chung Cheng dan Sekolah Min Te disatukan menjadi Sekolah Tinggi Nan
Hwa, Sitiawan.
Pada tahun 1936, bilangan murid telah bertambah menyebabkan bilik darjah yang sedia
ada pada masa itu tidak mencukupi. Oleh itu bangunan tambahan sekolah perlu dibina bagi
menampung murid yang kian bertambah. Justeru, Jawatan Kuasa Pembinaan Bangunan
Sekolah di bawah pimpinan En. Doon Fah Wong telah dibentuk bagi memikul tanggungjawab
menguruskan pembinaan bangunan tambahan sekolah. Jawatankuasa itu mendapat sokongan
dan kerjasama penuh orang ramai di Kampung Koh dalam kempen memungut derma untuk
tabung pembinaan bangunan sekolah. Jawatankuasa ini telah berjaya mengumpulkan
RM 10,000.00. Pembinaan bangunan sekolah dimulakan pada tahun 1941 namun Perang Dunia
Kedua meletus sebelum bangunan ini siap dibina. Pada tahun 1942, bangunan sekolah yang
separuh siap dibina itu telah dirobohkan oleh tentera Jepun.

Selepas Perang Dunia Kedua, pembesar-pembesar Cina tempatan sepeti En. Wong Beng
Hea O.B.E dan rakan-rakannya berusaha semula membangunkan Sekolah Uk Dih. Dengan
kerjasama dan pertolongan Persatuan San San, sebuah bangunan yang mengandungi 6 buah

18

bilik darjah telah dibina pada tahun 1948. Setahun kemudian, bilangan murid bertambah
berlipat kali ganda disebabkan murid-murid yang terganggu pendidikan mereka semasa
penaklukan Jepun telah mula mendaftar diri untuk melanjutkan pelajaran di sekolah. Sekali lagi
keperluan untuk membina bangunan tambahan sekolah menjadi agenda. Dengan penjualan
tanah tapak sekolah yang lama , kerjasama Persatuan San San dan sumbangan derma Dr. Ling
Sing Han serta Persatuan Chung Hwa, bangunan sekolah tambahan dengan 6 bilik darjah mula
dibina.


Sekolah Uk Dih menerima bantuan penuh kerajaan pada tahun 1957. Sekolah ini
menerima RM 1800.00 untuk membina sebuah lagi bilik darjah menjadikannya 13 bilik darjah.
Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Uk Dih ditubuhkan pada 31 Mac 1974. Mesyuarat kali
pertama Ahli Jawatankuasa PIBG diadakan pada 18 Mei 1974 dan mesyuarat tersebut
merancang untuk menubuhkan satu Jawatankuasa Pembinaan bagi membina sebuah dewan
besar yang boleh menambung 1000 orang di Sekolah Uk Dih memandangkan enrolmen murid
sudah melebihi 700 orang. Pada 1 November 1974, jawatankuasa tersebut ditubuhkan. Ahli-ahli
jawatankuasa pun berusaha bertungkus lumus memungut derma daripada

ibubapa dan penduduk Kampung Koh untuk membina dewan tersebut. Upacara meletakkan
batu asas bangunan dewan disempurnakan oleh En. Ong Ai Hwa AMN, PPN pada 17 Mac 1978.
Bangunan dewan siap dibina pada tahun 1980 dengan perbelanjaan lebih kurang RM
150,000.00. Keseluruhan perbelanjaan adalah dari hasil derma orang ramai. Dewan ini
dinamakan Dewan Ong Ai Wah.


Pada tahun 1992, cadangan untuk membina sebuah bangunan kantin yang baru telah
dibincangkan. Kemudiannya cadangan ini diubah kepada membina sebuah bangunan dua
tingkat, kantin di tingkat bawah dan sebuah perpustakaan di tingkat atasnya. Pertengahan tahun
1993, pembinaan bangunan tersebut telah dimulakan dan siap sepenuhnya pada awal tahun
1994. Kantin tersebut dinamakan Kantin Persatuan San San manakala perpustakaan diberi
nama Perpustakaan Yew Wan Leong. Perbelanjaan keseluruhan pembinaan bangunan ini ialah
RM 142,318.70 termasuk sumbangan kerajaan sebanyak RM 15,000.00.


Pada hujung tahun 1994, pihak kerajaan melalui projek baik pulih telah membina semula 2
buah bilik darjah di atas tapak lama dengan jumlah perbelanjaan RM 40,000.00. Bermula
dengan 2 orang guru pada tahun 1918, kini sekolah ini mempunyai 25 orang guru dan 356 orang
murid.

Pada tahun 2002, satu pekeliling telah dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Perak Darul
Ridzuan mengenai Penggredan Sekolah-Sekolah Menengah dan Sekolah-Sekolah Rendah Bagi
Negeri Perak Tahun 2002. SJK(C) Uk Dih telah termasuk dalam senarai penggredan semula iaitu
dari Gred B ke Gred A. Tarikh kuatkuasa penggredan semula sekolah-sekolah ini ialah mulai 1
Disember 2001.

Pada 5hb Mac 1999, cadangan untuk membina sebuah bangunan yang mempunyai 6
bilik darjah, 1 buku kedai, 1 bilik cetak dan bilik computer dibangkitkan. Lembaga Pengurus
berhasrat untuk menukar sekolah menjadi sekolah bestari. Mesyuarat jawatankuasa pembinaan
pertama diadakan pada tahun 2000. Pembinaan bangunan tersebut telah dimulakan dan siap
sepenuhnya pada tahun 2001. Bangunan ini dinamakan Bangunan Memorial San San.
Pebelanjaan keseluruhan pembinaan bangunan ini ialah RM 233,000.00 dan kerajaan
menyumbangkan sebanyak RM 20,000.00.

Pada tahun 2010, tandas baru lelaki dan perempuan dibina, tandas lama dirobohkan dan
kawasan itu dijadikan tempat serbaguna yang berbumbung bagi murid berehat, meletak basikal
dan menjalankan aktiviti.

19

Pada awal tahun 2015, bangunan Blok B iaitu bilik darjah separa papan yang dibina pada
tahun 1948 telah diserangi oleh anai-anai dengan teruk dan diisytiharkan sebagai bangunan
berbahaya oleh JKR. Justeru, Lembaga Pengurus Sekolah, PIBG dan Persatuan Alumni
bermesyuarat untuk membina sebuah bangunan dua tingkat yang mempunyai 8 bilik darjah, bilik
guru, bilik guru besar dan pejabat. Mesyuarat juga memutuskan untuk menaikkan taraf sekolah
menjadi sekolah bestari pendidikan multimedia di Daerah Manjung. Semua bilik darjah akan
dilengkapi dengan smart board dan sekolah akan menuju ke era baru digital.

Pembinaan bangunan ini bermula pada bulan November 2015 dan siap pada bulan Julai
2016. Selepas bangunan baru siap dibina, pembinaan gelanggang bola keranjang
berbumbung akan bermula. Projek besar ini dianggar akan menelan perbelanjaan sebanyak
satu juta. Ahli-ahli jawatankuasa pembinaan berusaha bertungkus lumus memungut derma
daripada komuniti, alumni, ibubapa dan penduduk Kampung Koh. Pengasas Sekolah Uk Dih
iaitu Persatuan San San juga dapat memungut derma sebanyak RM100,888.00 melalui Malam
Nyanyian Amal kepada sekolah. Persatuan Alumni mengutip derma melalui program Makan
Malam Amal dan PIBG menjalankan program Jogathon. Keseluruhan perbelanjaan pembinaan
adalah dari hasil derma orang ramai dan kerajaan memberi bantuan sebanyak RM200,000.00.

Dengan usaha daripada komuniti setempat dan bantuan kerajaan, sekolah ini telah
berubah daripada 2 blok bangunan separa papan sehingga menjadi sekolah yang mempunyai
infrastruktur dan kemudahan asas yang agak lengkap pada hari ini.

Pada 25 Mei 2018, atas usaha dan kerjasama dari LPS, PIBG, Persatuan San San,
Persatuan Alumni dan semua warga sekolah, sekolah Berjaya mengadakan Majlis Perasmian
Bangunan Baharu Sekolah dan Majlis Jamuan Makan Malam Ulang Tahun Sekolah ke-100 yang
dihadiri oleh 1000 orang tetamu. Majalah Ulang Tahun Sekolah ke-100 yang mencatatkan
sejarah perkembangan sekolah juga Berjaya diterbitkan.


Pada 17.12.2018, pihak sekolah mendapat peruntukkan khas sebanyak RM 60,000.00
daripada KPM membaiki bumbung yang rosak serta membasmi anai-anai bangunan demi
menyediakan kawasan yang selamat dan kondusif untuk anak murid.


Pada 25.01.2019, Pn Ling Siew King telah bertukar ke sekolah lain. Pn Lau Kin Chen dari
SJKC Kg. Merbau telah bertukar ke sekolah ini. Pihak sekolah menerima peruntukkan khas dari
KPM pada 01.10.2019 sebanyak RM 50,000.00 untuk membaiki bumbung dewan sekolah yang
telah dibina 30 tahun.

Menerima peruntukkan khas dari KPM pada 07.12.2020 sebanyak RM 40,151.00 untuk
membaiki pagar yang runtuh.

Tahun 2021, sekolah telah menerima peruntukkan khas dari KPM sebanyak RM 50,000.00
untuk membaiki 4 bilik darjah dari Blok F. Tetapi projek membaiki bumbung 4 bilik darjah akan
dijalankan pada bulan March tahun 2022.

Pada 24.01.2022 Guru Besar Pn. Lau Kin Chen telah bersara wajib dan diganti dengan
Pn.Fong Yin Leng dari SJKC HWA LIAN 1.
20

PENGURUSAN

KURIKULUM

课程事务管理2022/20231JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH TAHUN
2022/2023
SJK C UK DIH, SITIAWAN


1) JK PENGURUSAN SEKOLAH 2) JK JADUAL WAKTU
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB : PN TUNG MEEI JIUN SETIAUSAHA : PN TUNG MEEI JIUN
PENGERUSI
SETIAUSAHA : CIK LIM XIN PEI PEN. : CIK KOO SHI LEE
SETIAUSAHA (PKKK)
PK HEM / PK KOKU / PK HEM / PK KOKU /
AJK : AJK :
GURU DATA GURU ICT


3) JK PENGURUSAN ASET & 4) JK PENILAIAN & PEPERIKSAAN
PEMERIKSAAN STOK
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENASIHAT : PN FONG YIN LENG
PEGAWAI ASET : PN TUNG MEEI JIUN PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN
NAIB EN HENG ZHEN
SETIAUSAHA : PN ZURAINI BT OMAR PENGERUSI : MING
PEMERIKSA EN HENG ZHEN MING PN BONG CHIEW
PELUPUSAN : / PN BONG CHIEW LEE SETIAUSAHA : LEE
ASET
PEMERIKSA : Cik KOO SHI LEE PEN. CIK TING LEE MING
ASET ALIH / EN ONG HOE DIEH SETIAUSAHA
SEMUA KETUA
PENGURUSAN : PN SIVA A/P KRISNAN AJK PANITIA / GURU
STOK
KELAS


5) JK PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH 6) JK PENGURUSAN SKPMg2
(JPMS)
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB
PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN SETIAUSAHA : PN TUNG MEEI JIUN
CIK TING LEE MEING PK HEM / PK KOKU /
SETIAUSAHA : AJK :
(GURU DATA) GURU DATA/ICT
PK HEM / PK KOKU GURU MEDIA / GURU
AJK :
/ GURU MEDIA PBS / GURU B&K
PASUKAN
SEMUA KETUA PANITIA PELAKSANA
SEKOLAH (PPS)
7) JK KEWANGAN & AUDIT 8) JK LADAP

PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB : PN TUNG MEEI JIUN NAIB : PN TUNG MEEI JIUN
PENGERUSI PENGERUSI
PN ZURAINI (PEMBANTU
SETIAUSAHA : SETIAUSAHA : PN LOH MEEI LIAN
TADBIR)
PK HEM / PK KOKU PK HEM / PK KOKU /
AJK : AJK :
/ GURU MEDIA GURU MEDIA
JURUAUDIT DALAMAN GURU ICT
SEMUA KETUA
SEMUA KETUA PANITIA
PANITIA
22

9) JK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH 10) JK PBPPP/LNPT
(SPS)
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG

CIK TING LEE MING
SETIAUSAHA 1 : SETIAUSAHA : PN TUNG MEEI JIUN
(PENGURUSAN SEK)
PN TUNG MEEI JIUN
SETIAUSAHA 2 : AJK : PK HEM / PK KOKU
(PENGURUSAN GURU)
EN HENG ZHEN MING
SETIAUSAHA 3 : (PENGURUSAN MURID) PN SOO MEE GION
SEMUA GURU PEMBANTU TADBIR12) JK KOMUNITI PEMBELAJARAN
11) JK ICT
PROFESIONAL (PLC)
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB : PN TUNG MEEI JIUN NAIB : PN TUNG MEEI JIUN
PENGERUSI PENGERUSI
SETIAUSAHA : CIK TING LEE MING SETIAUSAHA : PN PANG JUNG LING
PK HEM / PK KOKU /
AJK : AJK : SEMUA GURU
GURU MEDIA


13) JK PUSAT SUMBER SEKOLAH 15) JK PAPAN KENYATAAN

P. BC -
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG DALAM DEWAN :
EN DING KOR HO
NAIB : PN TUNG MEEI JIUN : P. SENI -
PENGERUSI PN KOK SAW KHIN
P.LAWATAN - GURU
SETIAUSAHA : PN CHONG FUNG LING :
YANG BERTUGAS
PK HEM / PK KOKU / GURU PENGAWAS -
AJK :
ICT PN NGU NAN ING

SEMUA KETUA PANITIA BELAKANG : PK PENTADBIRAN &
DEWAN CIK TING L M
PK HEM & GURU
B&K

14) JK DATA & KELAS DIGITAL PK KOKU

PENGERUSI : PN FONG YIN LENG DEPAN TANDAS : SEBELAH KIRI -
ANUGERAH
KECEMERLANGAN
SETIAUSAHA : PN TUNG MEEI JIUN
(PK KOKU)
CIK TING LEE MING
AJK : (KOM.GURU & KELAS SEBELAH KANAN -
HIP (EN TAY J B)
DIGITAL)
PN BONG CHIEW LEE
(PBS & SU PEPERIKSAAN)

PN ISMANIZA (ONLINE &
GAMBAR AKTIVITI SEK)
23

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH TAHUN 2022

SJK C UK DIH, SITIAWAN1) JK INDUK KURIKULUM 2) JK PBS / PENJAMINAN KUALITI
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB
PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN NAIB PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN
SETIAUSAHA : CIK LIM XIN PEI SETIAUSAHA : PN SOO MEE GION
PK HEM / PK KOKU /
AJK : GURU DATA SUP(SPPBS) : PN BONG CHIEW LEE
SEMUA GURU AJK : SEMUA GURU
3) JK PROGRAM SEGAK 4) JK MBMMBI

PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB
PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN NAIB PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN
EN TAY JECK BOON
SETIAUSAHA : PN ONG HOE DIEH SETIAUSAHA : (BI)
AJK : SEMUA GURU TAHAP 2 PEN.SETIAUSAHA : PN SAZLINDA (BM)
AJK : SEMUA GURU BI

SEMUA GURU BM
5) JK PROGRAM KECEMERLANGAN
AKEDEMIK 6) JK PEMULIHAN
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB
PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN NAIB PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN
PN KOK SAW KHIN &PN SOO
SETIAUSAHA : MEE GION SETIAUSAHA : PN DOON MEE DING
SEMUA GURU SEMUA GURU BM
AJK : BM/BI/BC/SC/MT AJK : TAHAP 1
SEMUA GURU
TAHUN 6 MATEMATIK TAHAP 17) JK GOOGLE CLASSROOM/CIDS 8) JK ROGRAM TRANSISI T1
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB PN HENG ZHEN MING
PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN NAIB PENGERUSI : (PK HEM)
PN QUAH SIEW FONG/PN
SETIAUSAHA : CIK TING LEE MING SETIAUSAHA : LOH MEE LIAN
SEMUA GURU MP
AJK : SEMUA GURU AJK : TAHUN 1

24

10) JK HIP (HIGHLY IMMERSIVE
9) JK KAJIAN TINDAKAN PROGRAMME)

PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB PN KOO SHI LEE (PK
PENGERUSI : PN NGU NAN ING PENYELARAS : KOKU)
SETIAUSAHA : PN SAZLINDA KETUA PANITIA : EN TAY JECK BOON
AJK : SEMUA GURU BM AJK : SEMUA GURU BI
11) JK KBAT 12) JK TASK FORCE ISU BEG BERAT
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
PN TUNG MEEI JIUN (PK
SETIAUSAHA 1 : 1) NAIB PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN
EN HENG ZHEN MING
SETIAUSAHA 2 : (PK HEM) SETIAUSAHA : PN NGU NAN ING
CIK KOO SHI LEE (PK
SETIAUSAHA 3 : KOKU) AJK : SEMUA GURU KELAS
AJK : SEMUA GURU :
13) JK HEADCOUNT 14) JK NILAM
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB
PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN NAIB PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN
CIK CHONG FUNG
SETIAUSAHA : CIK TING LEE MING SETIAUSAHA : LING
SEMUA GURU BM / BI
AJK : SEMUA GURU AJK : / BC
15) JK PEMILIHAN MRUID KE TINGKATAN 1 16) JK KESELAMATAN JALAN RAYA
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB
PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN NAIB PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN
SETIAUSAHA : EN HENG ZHEN MING SETIAUSAHA : PN SAZLINDA
PK KOKU/GURU BM
AJK : T6/GURU BI T6 AJK : SEMUA GURU BM
: GURU KELAS T6 :


17) JK PROGRAM PLaN
PENGERUSI : PN FONG YIN LENG
NAIB
PENGERUSI : PN TUNG MEEI JIUN
PENYELARAS : EN DING KOR HO (POR)
CHAN JIE YI (BM)
TAY JECK BOON (BI)
LIN XIN PEI (MATH)
SEMUA GURU BM/
AJK : BI/MATH (TAHAP 1)

25JADUAL PENCERAPAN P&P DAN SEMAKAN LATIHAN / BUKU KERJA MURID

SJK C UK DIH, KAMPUNG KOH, 32000 SITIAWAN, PERAK DARUL RIDZUANTAHUN 2022/2023


BIL NAMA GURU APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEP OKT PENCERAP


1 FONG YIN LENG 2 2
2 TUNG MEEI JIUN 1 1
3 HENG ZHEN MING 1 1

4 KOO SHI LEE 1 1
5 NGU NAN ING 4 1 4

6 KOK SAW KHIN 3 1 3
7 SOO MEE GION 3 1 3

8 CHAN JIE YI 4 1 4
9 ONG HOE DIEH 4 1 4

10 LIM TECK FANG 4 1 4
11 LOH MEEI LIAN 4 1 4
GB (1)
12 LOO HAW LENG 2 1 2 PK 1 (2)

13 BONG CHIEW LEE 3 1 3 PK HEM
(3)
14 PANG JUNG LING 2 1 2 PK KK(4)
15 HOO KIEW HIONG 3 1 3

16 SAZLINDA 2 1 2
17 TAY JECK BOON 3 1 3

18 TING LEE MING 4 1 4
19 CHONG FUNG LING 2 1 2
20 GOH MEE HAH 3 1 3

21 LIM XIN PEI 2 2 1
22 ISMA 3 1 3

23 DOON MEE DING 2 2 2 1
24 QUAH SIEW FONG 4 4 1
25 DING KOR HO 2 2 1

*** Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran guru-guru adalah tertakluk kepada
keperluan semasa dan minimum 2 kali setahun ****
27

PANDUAN AM DAN TANGGUNGJAWAB GURU &
KAKITANGAN1. KEHADIRAN PEGAWAI (Pegawai bermakna Guru & Kakitangan Sekolah)
Setiap pegawai dimestikan mengambil tumbprint yang telah disediakan apabila
sampai untuk bertugas dan sewaktu pulang(pada hari-hari bertugas). Semua guru
dikehendki berada di sekolah selewat-lewatnya jam 7:15 am. Guru bertugas
sebagai guru penyayang pada pagi 7.00 am.

Pegawai yang tidak dapat hadir bertugas
a. Jika seseorang pegawai tidak dapat hadir bertugas kerana sesuatu sebab seperti
sakit/kemalangan pegawai tersebut hendaklah menghubungi Guru Besar atau
Penolong Kanan(Pentadbiran) secepat mungkin supaya Jadual Ganti dapat
disediakan. TANPA PEMBERITAHU GB atau PK dianggap cuti rehat.
b. Pegawai yang mendapat cuti sakit tidak boleh berada dimana-mana tempat
melainkan dirumahnya atau ditempat beliau mendapatkan rawatan.

c. Sijil sakit atau Surat Akuan Doktor hendaklah diserahkan kepada Guru Besar atau
Penolong Kanan( Pentadbiran) apabila beliau kembali bertugas. Sahlaku
tempoh seminggu.
2. KESETIAAN
Semua pegawai diharapkan memberi kerjasama dan kesetiaan kepada sekolah.
Ini demi mengharumkan nama sekolah, mempertingkatkan kecekapan dalam
menjalankan tugas, mempertingkatkan prestasi sekolah dan mempastikan
kelancaran perjalanan pentadbiran sekolah.
Guru-guru juga meminta untuk menanamkan semangat kesetiaan dan semangat sekolah
penyayang kepada murid-murid serta membantu mereka memahami peraturan sekolah.
3. SIKAP GURU TERHADAP MURID
Guru hendaklah mempunyai sikap positif dan penyayang terhadap murid serta memahami dan
bersimpati terhadap masalah-masalah mereka. Hermat terhadap guru perlu dikekalkan dalam
bentuk”earning the respect dan not torcing to be respected”. Semua tindakan yang dikenakan
terhadap murid mestilah bercorak pendidikan.
Guru-guru diminta untuk mengenali nama setiap murid dalam kelasnya dan melibatkan semua
murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Elakkan terdapat “the nameless and faceless student”
di dalam kelas.
Guru perlu cuba mamahami murid-murid secara mendalam supaya membantu mereka mengatasi
awal kanak-kanak.
4. PAKAIAN
Guru-guru hendaklah mematuhi etika perguruan dan “code of conduct” yang diterima oleh
masyarakat umum. Pakaian guru dan kakitangan mestilah bersesuaian untuk menjalankan tugas.
Baju “T” hanya sesuai untuk kokurikulum dan Pengajaran Pend. Jasmani (Rujuk Pekeliling Ikhtisas
Bil.6/1985.KP.(BS)8591 Jld.11/36)
5. KERJA KELAS
5.1 Guru tidak dibenarkan duduk sahaja semasa mengajar.
Dalam kelas guru-guru dikehendaki mengajar serta mengawas kelakuan
murid. Walaupun kerja-kerja diberikan kepada murid, guru seharusnya
bertindak cergas terhadap murid dan memberi bantuan dan pertolongan
kepada murid.
5.2 Kerja-kerja memeriksa buku rampaian, kertas ujian dan sebagainya tidak
dibenarkan dibuat dalam bilik darjah dalam masa sepatutnya mengajar.
30

Walau bagaimanapun jika terdapat latihan-latihan yang memerlukan
pembetulan pada masa itu, maka guru bolehlah memeriksa kerja-kerja yang
telah diberikan.
5.3 Rampaian/latihan untuk murid hendaklah diadakan sebanyak mungkin.
Semua latihan dan rampaian yang diberi hendaklah diperiksa oleh guru.
Pastikan murid membuat pembetulan di atas kerja-kerja latihan dengan teliti
dan segala kesalahan di “ highlight”kan supaya murid sedar dan faham sebab
kesalahan tersebut.
5.4 Mengulangkaji/Kerja Tambahan perlu diadakan terutama bagi murid Tahun 6.
Kelas ini perlu dirancang supaya mendapat hasil yang maksimum. “Belajar
sendiri” atau membuat kerja sendiri tidak dibenarkan.

6. JADUAL GANTI
Apabila seseorang guru ditugaskan mengganti guru yang tidak hadir bertugas. Beliau dikehendaki
mengajar mata pelajaran yang telah ditetapkan jika boleh (meneruskan usaha guru yang
digantikan). Jika tidak guru ganti bolehlah menyentuh perkara-perkara yang berfaedah dan
memberi ilmu pengetahuan kepada murid. Tidak dibenarkan “membuat kerja sendiri”


7. TUGAS KOKURIKULUM
7.1 Semasa menjalankan tugas aktiviti kokurikulum, guru pengawas/guru
bertugas dikehendaki berada di tempat aktiviti itu dijalankan untuk membimbing dan juga
menjaga keselamatan murid.
7.2 Adalah diharapkan semua pegawai dapat menghadiri aktiviti-aktiviti di mana pasukan/murid
sekolah ini mengambil bahagian sama ada di kawasan sekolah atau di luar kawasan sekolah.
Kehadiran guru-guru dan kakitangan sekolah di aktiviti tersebut akan memberi dorongan dan
galakan kepada murid-murid yang mengambil bahagian.
8. KURSUS
Setiap pegawai adalah digalakkan mengikuti kursus-kursus yang dikeluarkan oleh pihak PPD/JPN/
Kementerian atau kursus-kursus yang dianjurkan oleh badan-badan yang diakui sah. (Sediakan
minit curai)
9. MENULIS SURAT/ BERJUMPA PIHAK SEKOLAH
Sebarang surat-menyurat atau berjumpu dengan pihak atasan hendaklah melalui Guru Besar iaitu
melalui saluran tertentu sebagaimana termaktub dalam Peintah Am tersebut.
10. BUKU REKOD MENGAJAR
Buku rekod mengajar hendaklah ditulis dengan kemas dan teratur dan sentiasa
kemaskini. Semua butir dibawah hendaklah dilengkapkan.
a) Butir Peribadi Guru
b) Jadual Waktu Peribadi
c) Jadual Waktu Kelas ( bagi guru kelas)
d) Daftar buku rujukan guru
e) Senarai Buku Teks Murid
f) Sukatan Pelajaran yang lengkap bagi semua matapelajaran yang diajar
g) Rancangan pelajaran yang lengkap
h) Rekad pelajaran mingguan/harian
i) Keputusan ujian
j) Soalan-soalan ujian
k) Daftar murid
Buku rekod mengajar hendaklah diserahkan ke Pejabat Sekolah setiap hari Jumaat. Guru yang
tidak hadir bertugas TIDAK dibenarkan menulis “ CUTI SAKIT ” atau “CUTI TANPA REKOD”
ditempat rekod pengajaran harian. Rekod pengajaran yang sepatutnya dituliskan bagi
memudahkan Guru Ganti menjalankan pengajaran. Guru yang tidak hadir bolehlah
memaklumkan bahawa pengajaran tidak dijalankan di akhir muka surat buku tersebut.31

11. MASA TIDAK MENGAJAR( Free Periods)
Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 mengenai Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang( Free
Period) oleh Guru-guru.
1. Guru-guru di sekolah biasanya mempunyai waktu-waktu tidak mengajar/waktu luang (free period)
seperti yang ditetapkan dalam waktu mengajar masing-masing. Didapati ada sebahagian kecil
guru-guru menganggapnya sebagai masa tidak bekerja. Anggapan ini adalah salah dan perlu
diperbetulkan.
2. Oleh itu adalah diingatkan semua guru bahawa waktu tidak mengajar/ waktu luang adalah masa
bekerja.
3. Guru adalah tidak dibenarkan menjalankan aktiviti direct sales dalam masa
lapang atau di sekolah kepada rakan sekerja atau ibubapa di sekolah.
4. Masa lapang juga tidak boleh menggunakan smartphone untuk tonton
youtube dan aktiviti peribadi kecuali untuk manfaat murid.
5. Guru Besar boleh mengarahkan guru-guru menggunakan masa itu antara lain
untuk:-
a) Menggantikan guru-guru yang tidak hadir bertugas.
b) Membuat persediaan pengajaran seperti membaca buku tambahan, membuat nota
pengajaran, menyediakan alat pengajaran dan sebagainya.
c) Memeriksa buku latihan/kerja murid.
d) Mengadakan pertemuan khas dengan murid bermasalah pelajaran yang diajar.
e) Penyeliaan aktiviti gerakerja kokurikulum.
f) Menjalankan tugasan dan arahan yang di perlu oleh GURU BESAR dari semasa ke
semasa.
TEGASnya waktu tidak mengajar itu mestilah diisikan dengan kerja-kerja yang
memberi faedah kepada murid-murid khasnya dan kepada sekolah amnya.
12. KELUAR WAKTU MENGAJAR

Tidak dibenarkan guru-guru meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu bertugas kecuali
jika sesuatu perkara yang penting dan tidak dapat dielakkan atau diarahkan oleh GURU BESAR
untuk menjalankan sesuatu tugasan.
Seseorang guru sekiranya terpaksa meninggalkan kawasan sekolah semasa waktu bertugas
atas sebab yang tidak dapat dielakkan (mestilah jelaskan sebab dan munasabah) atau arahan
dari Guru Besar, maka beliau MESTIlah dapat kebenaran guru besar sehari sebelum dan juga
MENANDATANGANI dalam BUKU KELUAR atas kebenaran GURU BESAR.
Seseorang guru datang bertugas tidak sampai 4 jam dan keluar tidak balik atau balik terus
adalah diminta mengisi borang permohonan dan dianggap cuti rehat untuk hari tersebut.
13. PENGAMBILAN CUTI
Rujuk pada Perintah Am Bab C, sebarang permohonan cuti CRK perlu dimaklumkan kepada
Ketua Jabatan sekurang-kurang tiga hari sebelum cuti diambil. Sebarang permohonan cuti CRK
melalui SMS pada hari cuti tersebut tidak akan dilayan dan DIANGGAP sebagai TIDAK HADIR
BERTUGAS kecuali kecemasan ( mesti disertakan dokumen yang boleh membuktikan).
Tandatangan Guru:_____________________
( )
32

SJKC UK DIH 育智华小

PROGRAM BACAAN PAGI TAHUN 2022/2023

2022/2023 年晨读计划

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
Bil Nama Guru 姓名
Perhimpunan BM SAHSIAH BI 华语

1 Quah Siew Fong 柯秀凤老师 1A (SAHSIAH) 3B 1A
3B
2 Loh Meei Lian 罗美莲老师 1B 1B 1B 1B

3 Pang Jung Ling 彭俊玲老师 2A 2B 1A 4A

6B
4 Hoo Kiew Hiong 胡娇香老师 2B (SAHSIAH) 3A 2B
5 Loo Haw Leng 卢巧玲老师 3A 6A 6B 3A

6 Bong Chiew Lee 黄秋莉老师 3B 训练羽球 3B

7 Lim Teck Fang 林舒榛老师 4A 训练华语笔试

8 Ding Kor Ho 陈可豪老师 4B 训练篮球

9 Ngu Nan Ing 吴南音老师 5A 1B 5A 5A

10 Ong Hoe Dieh 翁和俤老师 5B 训练乒乓 5B


11 Kok Saw Khin 郭秀娟老师 6A 2B 5B 6A

12 Soo Mee Gion 苏美娟老师 6B 训练数学笔试

13 Chong Fung Ling 张凤玲老师 4A((BI) 训练国语笔试

14 Sazlinda 6A 6B(BM) 4B(BM)

15 Goh Mee Hah 吴美霞老师 3A 1A 2A 6B

16 Ismaniza 2A 3A(BM) 4A(BM)

17 Lim Xin Pei 林欣佩老师 4B(BI) 2A 5B

18 Doon Mee Ding 董美珍老师 训练 OLAHRAGA

19 Tay Jeck Boon 郑泽文老师 5A 4A 6A 2A


20 Ting Lee Ming 陈俐名老师 1A 4B 2B 4B

21 Chan Jie Yi 陈劼怡老师 5B 3B 5A


33

SJKC UK DIH

GURU BERTUGAS / CATATAN PERHIMPUNAN
PENGGAL 1 / 2 TAHUN 2022/2023


Minggu Nama 姓名 Guru Kelas catatan


1 Chong Fung Ling 张凤玲老师

2 Doon Mee Ding 董美珍老师

3 Goh Mee Hah 吴美霞老师


4 Lim Pei Xin 林佩欣老师

5 Tay Jeck Boon 郑泽文老师

6 Ting Lee Ming 陈俐名老师

7 Chan Jie Yi 陈劼怡老师

8 Quah Siew Fong 柯秀凤老师 1A


9 Loh Meei Lian 罗美莲老师 1B

10 Pang Jung Ling 彭俊玲老师 2A

11 Hoo Kiew Hiong 胡娇香老师 2B

12 Loo Haw Leng 卢巧玲老师 3A

13 Bong Chiew Lee 黄秋莉老师 3B


14 Lim Teck Fang 林舒榛老师 4A

15 Ding Kor Ho 陈可豪老师 4B

16 Ng Nan Ing 吴南音老师 5A

17 Ong Hoe Dieh 翁和俤老师 5B

18 Kok Saw Khin 郭秀娟老师 6A


19 Soo Mee Gion 苏美娟老师 6B

20 Chong Fung Ling 张凤玲老师

21 Doon Mee Ding 董美珍老师

22 Goh Mee Hah 吴美霞老师

23 Lim Pei Xin 林佩欣老师34

SJKC UK DIH

GURU BERTUGAS / CATATAN PERHIMPUNAN
TAHUN 2022/2023

Minggu Nama 姓名 Guru Kelas catatan


1 Tay Jeck Boon 郑泽文老师


2 Ting Lee Ming 陈俐名老师

3 Chan Jie Yi 陈劼怡老师

4 Quah Siew Fong 柯秀凤老师 1A

5 Loh Meei Lian 罗美莲老师 1B

6 Pang Jung Ling 彭俊玲老师 2A


7 Hoo Kiew Hiong 胡娇香老师 2B

8 Loo Haw Leng 卢巧玲老师 3A

9 Bong Chiew Lee 黄秋莉老师 3B

10 Lim Teck Fang 林舒榛老师 4A

11 Ding Kor Ho 陈可豪老师 4B


12 Ng Nan Ing 吴南音老师 5A

13 Ong Hoe Dieh 翁和俤老师 5B

14 Kok Saw Khin 郭秀娟老师 6A

15 Soo Mee Gion 苏美娟老师 6B

16 Ngu Nan Ing 吴南音老师


17 Chong Fung Ling 张凤玲老师

18 Doon Mee Ding 董美珍老师

19 Goh Mee Hah 吴美霞老师

20 Chong Fung Ling 张凤玲老师

21 Doon Mee Ding 董美珍老师

22 Goh Mee Hah 吴美霞老师


23 Lim Pei Xin 林佩欣老师
24 Quah Siew Fong 柯秀凤老师 1A


35PENGURUSAN


HAL EHWAL MURID
学生事务管理2 0 2 2 / 2 0 2 3

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID (HEM)

2022/2023
PENGERUSI
PN. FONG YIN LENG (GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI
PN. TUNG MEEI JIUN (PK I)
SETIAUSAHA
PN. TIONG MEE HOONG (PK HEM)

HAL EHWAL MURID PENCEGAHAN DADAH KESELAMATAN / KECEMASAN
EN. HENG ZHEN MING PN DOON MEE DING EN TAY JECK BOON
BIMBINGAN & KAUNSELING/ PENCEGAHAN SPBT
PROGRAM CAKNA JENAYAH PN. GOH MEE HAH
PN. LIM TECK FANG PN ISMANIZA

3K (KECERIAAN/ DISIPLIN /SSDM KEBAJIKAN / BIASISWA
( SWASTA)
KESELAMATAN/ KESIHATAN) PN NGU NAN ING PN. TIONG MEE HOONG
EN. TAY JECK BOON


KANTIN / RMT /
PROGRAM SUSU
KWAPM / KEBAJIKAN/ PN. LOO HAW LENG PROGRAM PENYAYANG
BIASISW PN CHONG FUNG LING
PN. KOK SAW KHIN
PENGURUSAN DATA
MURID (APDM) SARANA IBU BAPA &
PN. SOO MEE GION KOMUNITI
PN. HOO KIEW HIONG
KEM SAHSIAH/ MOTIVASI
PN. LIM TECK FANG ANTI DENGGI
PN. SAZLINDA

38

TAKWIM UNIT HAL EHWAL MURID 2022/2023BULAN PERKARA TINDAKAN
MAC 1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk / Kecil (1) Unit HEM -JK Unit HEM
2022 : 16.03.2022
2. Orientasi Murid Tahun 1 2022 : 18.03.2022 -Semua guru
3. RMT Tahun 2 -6 bermula: 21.03.2022 -Guru Bertugas RMT
4. Pengurusan Data APDM(1) : 23-31.03.2022 -JK Pengurusan Data Murid / Guru Kelas
5. Minggu Kebersihan : 23.03-25.03.2022 -Guru Kelas
6. Majlis Perlantikan Pengawas : 28.03.2022 -JK Badan Disiplin
7. Minggu Kesihatan - Borang Kesihatan: Ukuran tinggi
/ berat badan : 28-31.3.2022 -Guru Kelas
8. Ukuran tinggi / berat badan murid RMT -Guru Penyelaras RMT


APRIL 1. Pertandingan Kebersihan bermula -JK Kebersihan & Keceriaan
( 01.04.2022)
2. Mesyuarat Agung PIBG : 09.04..2022 -JK PIBG / Semua guru
3. Kantin Berhemah -JK Kantin & Kesihatan
4. Minggu Keselamatan & Kebakaran: -JK Keselamatan
Latihan Kecemasan 1 : 21.03.2022
6. Kempen Anti Dadah -JK Anti Dadah
- Pertandingan Mewarna dan Melukis Poster (Anti -JK Anti Dadah
Dadah):28.04.2022

MEI 1. Minggu Anti Denggi 09-13.05.2022 -JK Anti Denggi
2. Gotong royong (Program Cari dan Musnah) - JK Kebersihan, keceriaan & Anti Denggi
11.05.2022
3. Pengurusan Data APDM(2) : 15-20.05.2022 -JK Pengurusan Data Murid / Guru Kelas


JUN 1. Hari Ibu bapa -JK Induk HEM
2. Sambutan Hari Jadi bulan Jan-Jun - JK Peyayang
JULAI 1. Mesyuarat JK HEM (2) : 11.07.2022 - JK Induk HEM


OGOS 1. Minggu Pencegahan Jenayah -JK Pencegahan Jenayah
2. Kem Sahsiah untuk Tahap 2: 05.08.2022 - JK B&K
3. Sambutan Bulan Kemerdekaan - JK 3K

SEPT 1. Latihan Kecemasan 2 - 21.09.2022 - JK Keselamatan
2. Minggu Kesihatan (26-30.09.2022) - JK Kesihatan
3. Ceramah dan Pertandingan mewarna RMT - JK RMT


39

OKTI 1. Data APDM (3) : 10-14.10.2022 -Guru Kelas


1. Mesyurat JK HEM(3) : 15.11.2022 -JK Pengurusan Data Murid/ Guru Kelsa
NOV 2. Pertandingan Bola Keranjang 09.11.2022 -PKHEM & En.Ong Hoe Dieh
3. Pertandingan Badminton 16.11.2022 -PKHEM dan Pn.Bong Chiew Lee


DISEMBER Sambutan Hari Jadi Julai - Disember - JK Peyayang

JAN 1. Mesyuarat JK HEM (4) :09.01.2022 JK Induk HEM
2. Permohonan RMT 2023 -JK RMT


FEB
-PK HEM & Guru Tahun 6
1. Pemilihan Tokoh Murid:02.02.2023 -JK SPBT
2. Pemulangan dan Pinjaman Buku SBPT 06.02.2022
3. RMT tsmst 17.02.2023
-JK RMT

MAC 1. Orientasi Murid Tahun 1 /2023 - 2022 -PKHEM dan Semua Guru


* tertakluk kepada pindaan atas arahan JPN / PPD.
Tindakan yang perlu diambil sebelum melaksanakan aktiviti/program:

- Semua kertas kerja mesti dihantar kepada Guru Besar dan PK Hem sebulan dari tarikh perlaksanaan untuk kelulusan.

- Mendapat kelulusan sebelum pembelian dibuat.


40

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID TAHUN 2022/2023

SJK (C) UK DIH


PENGERUSI: PN. FONG YIN LENG (GB)

N. PENGERUSI: EN. HENG ZHEN MING ( PK HEM )


SETIAUSAHA: CIK CHAN JIE YI


AJK :

HAL EHWAL MURID : EN. HENG ZHEN MING ( PK HEM )


KANTIN / RMT / PROGRAM : PN. LOO HAW LENG


KWAPM / KEBAJIKAN / BIASISWA : PN. KOK SAW KHIN

ANTI DENGGI : PN. SAZLINDA BT ABDUL KARIM


3K (KECERIAAN/KESELAMATAN/
KESIHATAN): EN. TAY JECK BOON


PROGRAM PENYAYANG: PN. LIM TECK FANG

KEM SAHSIAH / MOTIVASI : PN. LIM TECK FANG


BIMBINGAN & KUASELING /
PROGRAM CAKNA : PN. LIM TECK FANG

PENCEGAHAN JENAYAH : PN. ISMANIZA BT ISMAIL


PEND.PENCEGAHAN DADAH (PPDa): PN. DOON MEE DING


SPBT: PN. GOH MEE HAH

DISIPLIN / SSDM : PN. NGU NAN ING


PENGURUSAN DATA MURID : PN. SOO MEE GION


SARANA PENGLIBATAN IBU BAPA
& KOMUNITI ( PIBK ): PN. HOO KIEW HIONG


KESELAMATAN / KECEMASAN : EN. TAY JECK BOON


KEBAJIKAN / BIASISWA (SWASTA) : PN. TIONG MEE HOONG ( PK HEM )

41上学时段


1. 家长在家比徐观察学生是否发烧、喉咙痛、咳嗽或呼吸困难等症状。若有这些症状,请务必带

孩子去医治治疗,切记不可送往学校。请家长通知校方关于孩子的健康状况。

2. 家长必须于早上 7:20 之前送孩子进入校园,汽车必须停在校方指定的停车位置,学生必须步行

走进课室。

3. 学生必须根据路线图箭头的标志走向检测区测量体温及使用搓手液洗手后走回自己的课室。
4. 学生在课室门口座位图上确认自己的的座位。,然后回到自己的座位上

5. 学生必须常保持与他人有 1 米安全社交距离。

6. 学生必须在自己的座位上自习,不可随意走动,直到老师给予指示。

7. 学生在校园内必须戴上口罩。

8. 如果家长有要事欲提早接孩子回家,请到办公室处理申请提早接孩子回家。家长需得到校方允

准,才能签名后离校禁止直接到课室接孩子回家。WAKTU PERSEKOLAHAN


1. Ibu bapa/penjaga memeriksa keadaan kesihatan anak sama ada mempunyai gejala suhu badan
melebihi 37.5 C, demam, sakit tekak, sukar nafas dan lain-lain. Sekiranya murid mempunyai gejala
o
seperti di atas, sila membawa anak mendapatkan rawatan doctor dan tidak dibenarkan hadir ke

sekolah. Sila maklumkan keadaan kesihatan anak kepada pihak sekolah.

2. Ibu bapa/penjaga perlulah hantar anak ke sekolah sebelum 7:20am.

3. Murid perlu mengambil suhu badan dan mencuci tangan dengan sanitasi tangan dan ikut laluan anak
panah ke kelas.

4. Murid merujuk kepada pelan lantai kelas dan memastikan tempat duduk.

5. Murid perlulah mengamalkan penjarakan sosial 1 meter. Tidak boleh bergerak tanpa kebenaran guru.
6. Murid mesti sentiasa memakai pelitup separuh muka sepanjang tempoh berada di sekolah.

7. Jika ibu bapa ingin membawa anak balik awal, perlulah mendapat kebenaran daripada guru dan

membuat rekod di buku rekod balik awal.45

下课时段

1. 下课时段,家长不被允许为孩子送餐。

2. 学生将在各自课室用餐。
3. 学生可以订购食堂的餐点,也可自备食物。

4. 学生用餐前必须正确地洗手

5. 学生用餐前根据正确的折口罩方法折口罩并放进口罩收纳袋里。
6. 用餐后把食物包装袋丢进有盖垃圾桶。

7. 将餐具带回家清洗,并用抹布把桌子抹干净。
8. 禁止共用餐具或食物.

WAKTU REHAT
1. Ibu bapa tidak dibenarkan menghantar makanan pada waktu rehat

2. Murid-murid akan makan di dalam kelas
3. Murid-murid boleh menempah makanan daripada pihak kantin atau membawa bekalan dari rumah
4. Sebelum makan, perlu mencuci tangan dengan caara yang betul

5. Murid perlu melipat pelitup muka dengan ara yang betul
6. Selepas makan, perlu membuangkan pembalut makanan ke dalam tong sampah yang tertutup
7. Bekas makanan dan alatan makanan dibawa pulang untuk cuci

8. Murid perlu mengelap meja dengan kain pengelap
9. Murid-murid tidak dibenarkan berkongsi makanan, minuman dan peralatan makanan.

放学时段

1. 家长请根据放学时间表准时接送孩子回家。

2. 家长请准守校园规则,交通工具的时速仅限于 10km/j,注意安全。
3. 家长请在篮球场前的小学家长停车处等候接送学生。(请参阅育智华校路线表)

4. 家长无需下车,车辆必须根据放学路线指南行驶。
5. 学生在教师的指导下上车。请家长耐心等待学生安全上车。
Waktu Balik

1. Ibu bapa / penjaga sila menepati masa untuk mengambil anak.
2. Ibu bapa / penjaga yang membawa kenderaan wajib mematuhi had laju 10km/j di dalam Kawasan

sekolah.
3. Ibu bapa / penjaga perlu menunggu anak dalam kenderaan di ruang tempat menunggu sekolah

rendah. (Sila rujuk Pelan Laluan SJKC Uk Dih)
4. Ibu bapa tidak perlu turun dari kenderaan. Ibu bapa perlu mematuhi laluan kenderaan yang
ditetapkan olah pihak sekolah.

5. Murid-murid naik kenderaan mengikut panduan guru. Mohon kerjasama ibu bapa / penjaga sabar
menunggu giliran demi keselamatan murid.


46


Click to View FlipBook Version