The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 9w2plk, 2019-12-24 23:02:42

DOKUMEN STANDARD PENGURUSAN 2020 bab 1

DOKUMEN STANDARD PENGURUSAN 2020 bab 1

MOTO

BERILMU, BERIMAN, BERAMAL

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

TAG LINE SEKOLAH

SEKOLAH KITA, TANGGUNGJAWAB KITA, KEBANGGAAN KITA

TAG LINE PPD

K S LEAD

MATLAMAT

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,

berketerampilan dan sejahtera.

1

IKRAR GURU SK DARUL HIKMAH

BAHAWASANYA KAMI,
GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH,

DENGAN INI BERIKRAR,
DAN BERAZAM DENGAN SATU TEKAD,

MENJADIKAN SEKOLAH INI,
SEKOLAH GEMILANG,

DALAM BIDANG KURIKULUM,
DAN KOKURIKULUM,

KAMI BERJANJI,
AKAN MEMASTIKAN KEJAYAAN BERTERUSAN,

MENCURAH TENAGA DAN USAHA KAMI,
DEMI MENCAPAI,

KELULUSAN TAHAP MINIMA DALAM UPSR,
KAMI JUGA BERIKRAR,

AKAN MELAHIRKAN MODAL INSAN,
YANG SEIMBANG DARI INTELEK,
ROHANI, EMOSI DAN JASMANI,

SELARAS DENGAN KEHENDAK PPPM,
BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN,

KEPADA TUHAN,
KAMI AKAN MEMARTABATKAN,

PROFESION KEGURUAN
DEMI MARUAH, BANGSA DAN AGAMA.

2

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Guru Yang Berpekerti Mulia,
Berpandangan Progresif Dan Saintifik,
Bersedia Menjunjung Aspirasi Negara

Serta
Menyanjung Warisan Kebudayaan Negara,

Menjamin Perkembangan Individu
Dan

Memelihara Suatu Masyarakat
Yang Bersatu Padu, Demokratik, Progresid Dan Berdisiplin

LAGU SEKOLAH

BERILMU BERBAKTI
KAMI SEMUA AKAN BERUSAHA
UNTUK MENCAPAI CITA-CITA
HARUMKAN NAMA SEKOLAH KITA

(ULANG RANGKAP 1)
KORUS:

DARUL HIKMAH
KAULAH SANJUNGAN KAMI
TEMPAT KAMI MENIMBA ILMU
UNTUK MENCURAH BAKTI YANG SUCI

(ULANG KORUS)

ITU WAWASAN DAN IKRAR KAMI
BERILMU DAN BERBAKTI

KEPADA BANGSA JUGA PERTIWI
SEMOGA TUHAN AKAN MEMBERKATI (2X)

3

Saya mewakili semua guru, DENGAN ini berikrar dan berjanji akan berusaha
bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran KPI yang telah ditetapkan bagi
merealisasikan Aspirasi Juara 2019 Pejabat Pendidikan Daerah Kota Setar.

KRITERIA SASARAN
KEHADIRAN MURID 95.00%
1.58%
DISIPLIN
ENROLMEN MURID 240
3
BAND SEKOLAH
PERATUS PENCAPAIAN MINIMUM % (/54)
PERATUS MENCAPAI A SEMUA MATA PELAJARAN % (3/54)
PERATUS GAGAL SEMUA MATA PELAJARAN % (3/54)

………………………………………….
( ZAIDI BIN IBRAHIM )

Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Darul Hikmah

4

5

DASAR SEKOLAH

1. Semua murid berhak mendapat pendidikan yang terbaik dengan adil dan saksama.
2. Semua murid mempunyai potensi untuk berjaya dan sekolah bertanggungjawab mencungkil segala

bakat dan potensi yang ada pada diri murid dan mengembangkan potensi tersebut.
3. Segala bentuk pendidikan yang disampaikan kepada murid mestilah yang terbaik dan dirancangkan

dengan teliti dan sempurna.
4. Segala bentuk sumber pengajaran dan pembelajaran yang ada mestilah digunakan semaksimum

mungkin bagi meningkatkan pencapaian objektif pengajaran.
5. Proses pentaksiran dan penilaian murid hendaklah dibuat secara menyeluruh dan mengikut

piawaian yang ditetapkan dan tindakan penambahbaikan dan pemulihan mesti dibuat hasil daripada
proses penilaian tersebut.
6. Segala bentuk hukuman dan ganjaran terhadap murid mestilah mengikut prosedur yang telah
ditetapkan dalam menangani masalah disiplin serta salah laku murid dan setiap hukuman bertujuan
mendidik dan membentuk peribadi individu menjadi baik.
7. Kebajikan murid perlu diutamakan dan semua murid mempunyai hak untuk berasa selamat dan
selesa apabila berada di dalam kawasan sekolah.
8. Semua murid mestilah dilayan dan diberi perhatian yang saksama tanpa mengira apa-apa faktor
peribadi atau pencapaian akademik.
9. Setiap staf akademik mestilah menunjukkan kebolehan dan menerapkan amalan profesionalisme
yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.
10. Setiap kakitangan sokongan dan staf akademik hendaklah sentiasa berusaha bersungguh-sungguh
dalam segala aspek bagi menjayakan matlamat sekolah ke arah kecemerlangan pelajar dan
organisasi.
11. Kebajikan staf diutamakan agar semua pihak berasa selesa, selamat dan mempunyai semangat
kekitaan demi kelangsungan hasrat dan cita-cita murni menterjemahkan visi dan misi sekolah.
12. Pihak pentadbir sekolah hendaklah bersifat terbuka dan adil terhadap semua staf terutama dalam
menangani sebarang permasalahan dan konflik yang timbul.
13. Pentadbiran dan pengurusan kewangan dalam semua aspek hendaklah telus dan bersih dari segala
prasangka.
14. Setiap warga sekolah mempunyai hak dan bertanggungjawab untuk mencapai suasana aman, selesa
dan ceria terhadap persekitaran sekolah.
15. Semua waris pelajar perlu dilayan dengan baik dan mempunyai hak untuk mengetahui pencapaian
dan prestasi anak mereka.
16. Semua rekod pelajar dan staf dianggap sulit dan hanya akan ditunjukkan kepada yang berhak
sahaja.
17. Semua warga sekolah mestilah sentiasa menjaga nama baik sekolah walau di mana sahaja mereka
berada.
18. Semua warga sekolah perlu dimaklumkan tentang kegiatan ataupun aktiviti yang dijalankan oleh
pihak sekolah dari semasa ke semasa begitu juga dengan para waris sekiranya program dan aktiviti
yang dijalankan melibatkan murid-murid.

6

FOKUS SEKOLAH

1. Meningkatkan pencapaian dalam semua ujian, pentaksiran dan peperiksaan.
 Unjuran pencapaian 70.00% peperiksaan UPSR tahun ini (2020)
 Mendapat minimum 2A dalam setiap kali ujian / peperiksaan
 Peningkatan dari segi kuantiti dan kualiti

2. Ke arah 0% gagal semua mata pelajaran dalam setiap ujian
 Semua murid dapat menguasai 3M / 4M sebelum melangkah ke SMK

 Murid LINUS dapat membaca dan menulis sebelum bulan Jun
 Mengurangkan murid pemulihan

3. Disiplin Guru, Pelajar dan Staf
 Ketepatan waktu hadir ke sekolah / bertugas (datang awal)
 Sifar ponteng sekolah / kelas
 0% tidak siap kerja rumah
 Sifar merokok dalam kawasan sekolah
 Mesra pelanggan / Melayan segara penuh keikhlasan

4. Mendapat tempat dalam acara peringkat PKG / Daerah

 Pertandingan ko-akademik  Unit beruniform

 Olahraga / Permainan  Prasekolah

5. Kebersihan / Keceriaan berada pada tahap optimum

 Bilik-bilik darjah  Bilik guru dan bilik-bilik khas

 Bilik air dan tandas  Makmal dan bengkel

 Kafeteria  Padang , kawasan sekitar dan saliran

6. Kewangan
 Perbelanjaan yang terancang dan berhemah

 Tiada teguran pihak audit  Mematuhi prosedur kewangan

7. Budaya Kerja Cemerlang

 Proaktif dan Inovatif  Kesungguhan dalam menjalankan tugas

 Menepati masa / Bijak mengurus masa

 Kerja sebagai satu ibadah  Rasa kekitaan /kesepunyaan

 Ada standard Q  Bertindak secara profesional

 Ikhlas & Amanah  Ada visi dan misi

8. Penampilan diri staf dan pelajar
 Sentiasa berpakaian kemas, lelaki bertali leher semasa bertugas
 Memakai blazer (guru lelaki) pada setiap hari Ahad semasa Perhimpunan

 Sentiasa Kelihatan segak / tampan dan ceria
 Sentiasa bersih fizikal dan mental
 Sentiasa menjaga imej peribadi dan profesion
 Bersongkok hitam (jika ingin memakai)
 Sihat rohani dan jasmani

9. Meningkatkan ketrampilan pelajar lelaki
 Melantik Ketua Kelas
 Memaksimumkan penyertaan pelajar lelaki mewakili sekolah

10. Menghayati visi, misi dan moto sekolah.

7

FOKUS PERANCANGAN AKADEMIK

1. Meningkatkan prestasi akademik semua aliran dari segi pencapaian dan penguasaan murid
dalam kemahiran, nilai dan sikap seperti mana yang ditekankan dalam objektif sukatan
pelajaran standard kandungan.

2. Membasmi buta huruf melalui program LINUS dan meningkatkan penguasaan murid dalam
kemahiran 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul). Penguasaan kemahiran
membaca dan menulis diteruskan lagi untuk murid-murid yang menghadapi masalah
pembelajaran melalui program pemulihan khas.

3. Meningkatkan budaya membaca dalam kalangan pelajar dengan memantapkan lagi
pelaksanaan program NILAM dan Rakan Membaca secara lebih berkesan. Mewujudkan
waktu NILAM untuk murid-murid tahap satu dalam jadual waktu.

4. Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkasakan Bahasa Inggeris selaras dengan
Dasar Kementerian melalui program MBMMBI. Melaksanakan KSSR seperti yang
ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

5. Meningkatkan keyakinan diri pelajar dengan konsep pembestarian ilmu iaitu melatih murid
mendapatkan maklumat dan boleh mempersembahkan hasil kerja atau karya mereka
menerusi kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).

6. Mengintegrasikan penggunaan Makmal Komputer agar semua pelajar dapat mengaksesnya
terutama melalui kewujudan Makmal Bahasa (MBMMBI) serta elemen TMK dan RBT dalam
KSSR.

7. Meningkatkan peratus pencapaian tahap penguasaan minimum semua mata pelajaran
untuk semua aliran. Meningkatkan peratus pencapaian UPSR 2019 kepada 76.19% dengan
sekurang-kurangnya 3 orang pelajar mendapat 6A.

8

9

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN TAHUN 2020

GURU BESAR
ZAIDI BIN IBRAHIM

PK PENTADBIRAN PK HEM PK KOKURIKULUM
ZULKIFLI BIN AHMAD ZULKHAIRI BIN CHE PA SITI HAJAR BINTI OTHMAN

PEMBANTU TADBIR PEMBANTU PENGURUSAN MURID PEMBANTU OPERASI
SURELAWATI BINTI AHMAD ZURIADA BINTI AHMAD ABDUL KARIM BIN HASSAN

10

MAKLUMAT GURU DAN STAF SEKOLAH 2020

BIL NAMA No. K/P Alamat Email
1 Zaidi bin Ibrahim 650614025291 [email protected]
2 Zulkifli bin Ahmad 640417025461 [email protected]
3 Zulkhairi bin Che Pa 700113025771 [email protected]
4 Siti Hajar binti Othman 760509025692 [email protected]
5 Abd Hamid bin Zainol 610712025467 [email protected]
6 Affan bin Abdullah 760902025867 [email protected]
7 Anisha Sultana binti Amirol Mominin 740710715080 [email protected]
8 Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi 720511025580 [email protected]
9 Asmak binti Ismail 840704715090 [email protected]
10 Azemi bin Ahmad 620417025279 [email protected]
11 Basiroh binti Mutalib 641212025702 [email protected]
12 Bushra binti Marzuki 720112025532 [email protected]
13 Chin Kim Loong 650410025775 [email protected]
14 Eshah binti Ismail 620620025178 [email protected]
15 Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar 801218095074 [email protected]
16 Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman 670926025571 [email protected]
17 Mohamad Izham bin Abdul Rashid 790819115105 [email protected]
18 Mohd Nizat bin Omar 690227025757 [email protected]
19 Muhamad Syakirul Naim bin Awang 790508025225 [email protected]
20 Nor Farizahani binti Md Saad 800110025862 [email protected]
21 Othman bin Yusoff 650330025329 [email protected]
22 Rosni binti Md Rejab 680710025336 [email protected]
23 Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan 840930086472 [email protected]
24 Rozmi bin Rashid 620504026069 [email protected]
25 Rozoh binti Ramli 770224025866 [email protected]
26 Ulaiya binti Ali 750330715088 [email protected]
27 Zuhairi bin Abd Rahman 650129115349 [email protected]
28 Zurina binti Mohd Saad 641016025158 [email protected]
29 Abdul Karim bin Hassan 600513025545 [email protected]
30 Surelawati binti Ahmad 751109025138 [email protected]
31 Zuriada binti Ahmad 801207025150 [email protected]

11

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Darul Hikmah atau nama ringkasnya SK Darul Hikmah, merupakan sebuah Sekolah
Rendah yang terletak di Alor Tajar, Alor Setar, Kedah.

Berdasar sejarah penempatan Guru Besar yang pertama, sekolah ini dibuka pada sekitar tahun 1960-an
dengan Guru Besar yang pertama ialah Cikgu Wan Abdullah bin Wan Ibrahim.

Dahulunya, sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Tok Sibil. Sekolah ini diberi nama sempena
nama kampung tersebut iaitu Kampung Tok Sibil, kemudian ditukar nama atas sebab tertentu pada
penghujung tahun 1990-an semasa pentadbiran Guru Besar Cikgu Madowan bin Ahmad.

Sekolah Kebangsaan Darul Hikmah
KM 4 Jalan Jelai / Jalan Datuk Kumbar
06500, Alor Setar
Kedah Darul Aman

Sekolah Kebangsaan Darul Hikmah ini terletak di Jalan Jelai, Alor Tajar, Kedah. Pekan terdekat dengan
sekolah ini ialah Alor Mengkudu ,Pekan Tokai dan Pekan Tanah Merah, Pendang

VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI

Sekolah Kebangsaan Darul Hikmah akan menjadi sebuah sekolah yang cemerlang dalam daerah Kota
Setar menjelang tahun 2020

MISI

- Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan.
- Melahirkan murid cemerlang dalam akademik serta melaksanakan program kurikulum dengan

berkesan.
- Mewujudkan pengurusan HEM yang cemerlang di samping pembentukan sahsiah yang terpuji.
- Menjadi juara dalam setiap pertandingan yang disertai.
- Prasarana yang lengkap, kondusif dan selamat serta hubungan baik dengan komuniti.
-
OBJEKTIF

. Mencapai kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum akademik dengan menekankan kecemerlangan
kuantitatif ke arah zero defect (0%) Gred D dan E dalam ujian dan peperiksaan untuk setiap mata
pelajaran.

. Melahirkan murid yang mengamalkan akhlak yang baik
. Membentuk generasi murid sebagai pemimpin yang disegani
. Memperkembangkan potensi diri murid dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan kepimpinan.
. Menjadikan SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH , sebuah sekolah yang mengamalkan Budaya Ilmu,

Sekolah Penyayang dan Perkhidmatan Penyayang.
. Warga sekolah berusaha ke arah mewujudkan sekolah yang produktif, berkualiti dan cemerlang.
. Meningkatkan kecemerlangan secara berterusan secara sepasukan.
. Mengekalkan pencapaian cemerlang dalam bidang kokurikulum, disiplin dan keceriaan meliputi

kebersihan, keselesaan dan keindahan persekitaran.

12

FALSAFAH DAN NILAI
Usaha yang terancang, terkawal dan berterusan berasaskan panduan ilmu, budaya dan suasana
pembelajaran yang murid yang berpengetahuan, seimbang, cemerlang, berakhlak mulia dan
bertanggungjawab untuk mengamalkan cara hidup yang baik serta mampu memberi sumbangan yang
bermanfaat kepada agama, diri dan negara

PIAGAM PELANGGAN
Kami , warga SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH, Dengan Penuh Tekad Dan Iltizam Berikrar Dan
Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk :
 Memastikan semua murid dapat tempat belajar pada hari pertama persekolahan dimulakan
 Mendidik Murid Supaya Beragama dan Mematuhi Perintah Tuhan
 Membimbing Murid Membentuk Sahsiah Yang Mulia Melalui Pemupukan, Penghayatan Dan Amalan
Nilai-Nilai Murni Selaras Dengan Falsafah Pendidikan Negara
 Melahirkan Insan Berilmu, Berfikiran Matang, Berdaya Juang, Produktif Dan Berketrampilan Menjurus
Kepada Matlamat Wawasan 2020
 Melahirkan Murid-Murid Berbudaya Penyayang Kepada Diri, Keluarga, Masyarakat, Bangsa Dan Negara.
 Membimbing Murid-Murid Ke Arah Peningkatan Dan Kecemerlangan Akademik Dan Kokurikulum.
 Mewujudkan Iklim Sekolah Yang Berbudaya Cemerlang, Berilmu, Bersih Dan Harmoni.
 Memastikan Sekolah Peka Dan Responsif Dengan Kehendak Dan Keperluan Pelanggan-Murid, Guru,
Masyarakat (Ibu Bapa) Dan Negara/ Kerajaan.
 Memastikan Kawasan Dan Bangunan Sekolah Dalam Keadaan Bersih, Cantik Dan Selamat Sebagai
Sekolah Dalam Taman
 Sentiasa Bersedia Dan Sanggup Menerima Pandangan, Cadangan, Syor Dan Teguran Yang Membina Dari
Semua Pihak Demi Mempertingkatkan Kecemerlangan Akademik Dan Koakademik.

13

IKLIM SEKOLAH
BERBUDAYA CEMERLANG, BERILMU, BERDISIPLIN, BERSIH DAN HARMONI

LENCANA SEKOLAH

Pengertian Lencana

 Biru : Melambangkan perpaduan antara kaum

 Kuning : Melambangkan ketaatan kepada Raja dan Negara

 Hijau : Melambangkan suasana atau persekitaran yang sihat

 Merah : Melambangkan kejituan semangat perjuangan warga sekolah

 Buku : Melambangkan keutamaan kepada kurikulum

 Mata Pena : Melambangkan hala tuju sekolah ke arah kecemerlangan

 Rangkaian Gelung Rotan : Melambangkan permuafakatan antara warga sekolah

 Perisai : Melambangkan kekuatan sahsiah dan peribadi

MOTTO

Motto sekolah ini ialah “ BERILMU, BERIMAN BERAMAL” yang membawa pengertian bahawa murid
sekolah ini berkeyakinan dengan apa yang dipelajari dan terus berusaha mencapainya.

14

SENARAI GURU BESAR

Bil Nama Guru Besar Tempoh
1 Wan Abdullah bin Wan Ibrahim 1969 - 1972
2 Abdul Hamid bin Othman 1973 - 1977
3 Ahmad bin Hanafiah 1978 - 1979
4 Fadzil bi Hussain 1980 - 1984
5 Md. Shahbudin bin Ishak 1985 - 1988
6 Bakar bin Abdul Rahman 1989 - 1990
7 Hamdi bin Ghazali 1991 - 1992
8 Omar bin Hamid 1993 - 1995
9 Madowan bin Ahmad 1995 - 2001
10 Mustapha Kamal bin Abu Hassan 2001 - 2003
11 Nor Zaiyati binti Abd Razak 2003 - 2010
12 Md. Yussof bin Omar 2010 – 17/2/2012
13 Syed Mohamad Khairizam bin Syed Shith Alhabshee 1/8/2012 – 12/10/2014
14 Samion bin Ahmad 16/10/2014 – 15/10/2018
15 Zaidi bin Ibrahim mulai 16/10/2018

15

JAWATANKUASA
DOKUMEN STANDARD PENGURUSAN 2020

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim

Timbalan Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad

Naib Pengerusi I : Puan Zukhairi bin Che Pa

Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman

Setiausaha Pentadbiran : Puan Asmak binti Ismail

Setiausaha Kurikulum : Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid

Setiausaha Unit Hal Ehwal Murid : Puan Bushra binti Marzuki

Penolong Setiausaha Unit HEM : Puan Nor Farizahani binti Md Saad

Setiausaha Kokurikulum : Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan

Penolong Setiausaha Unit Kokurikulum : Puan Hajah Ulaiya binti Ali

Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Azemi bin Ahmad

: Encik Chin Kim Loong

: Encik Othman bin Yusoff

: Puan Rozoh binti Ramli

16

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2020

Kumpulan A
Sekolah-sekolah di negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

2 01.01.2020 31.01.2020 19 11
1
01.02.2020 29.02.2020 20 9
2
01.03.2020 12.03.2020 10 7
1
JUMLAH HARI 49
16
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
6
13.03.2020 21.03.2020 9

22.03.2020 31.03.2020 8

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 21.05.2020 11

JUMLAH HARI 41

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22.05.2020 06.06.2020 16

07.06.2020 30.06.2020 18

01.07.2020 23.07.2020 17

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

24.07.2020 01.08. 2020 9

02.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21

01.10.2020 31.10.2020 20

01.11.2020 19.11.2020 11

JUMLAH HARI 71

CUTI AKHIR TAHUN

20.11. 2020 31.12. 2020 42

17

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI KEDAH DARUL AMAN TAHUN 2020

Bil HARI KELEPASAN AM HARI TARIKH
HIJRAH
1 Tahun Baru Cina MASIHI
2 Israk dan Mikraj (*)
3 Awal Ramadan (*+) Sabtu – Ahad 25-26/01/2020 30 JAW – 01 JAK 1441
4. Hari Pekerja
5. Hari Wesak Ahad 22/03/2020 27 Rejab 1441
6. Hari Raya Puasa(*)
7. Hari Keputeraan SPBYDP Agong Jumaat 24/04/2020 01 Ramadan 1441
8. Hari Keputeraan Sultan Kedah
9. Hari Raya Qurban Jumaat 01/05/2020 08 Ramadan 1441
10. Awal Muharam ( Maal Hijrah )
11. Hari Kebangsaan Ahad 07/05/2020 14 Ramadan 1441
12. Hari Malaysia
13. MaulidurRasul Ahad - Isnin 24 – 25/05/2020 01-02 Syawal 1441
14. Hari Deepavali (*)
15 Hari Krismas Sabtu 06/06/2020 14 Syawal 1441

Ahad 21/06/2020 29 Syawal 1441

Jumaat – Sabtu 31/7 – 01/08/2020 10-11 Zulhijjah 1441

Khamis 20/08/2020 01 Muharam 1442

Isnin 31/08/2020 12 Muharam 1442

Rabu 16/09/2020 28 Muharram 1442

Khamis 29/11/2020 12 Rabiulawal 1442

Sabtu 14/11/2020 28 Rabiulawal 1442

Rabu 25/12/2020 10 Jamadilawal 1442

Catatan:
*Tertakluk kepada pindaan ** Hari Kelepasan Am Negeri

Peringatan : 1) Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan, maka hari
tersebut digantikan dengan hari keesokannya dan jika hari yang kemudiannya
itu pula sedia menjadi kelepasan, makan hari yang berikuTuanya dijadikan hari
kelepasan am

2) Jika Hari Kelepasan Am jatuh pada hari Sabtu cuti itu tidak diganti dengan hari
berikuTuanya

18

DASAR-DASAR UTAMA SEKOLAH

1. Dasar Kurikulum Sekolah

Dasar Kurikulum Sekolah digubal sesuai dengan kurikulum kebangsaan sebaran Pusat Perkembangan
Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia, bagi meningkatkan mutu pencapaian akademik ( -
aspirasi: SEMUA WARGA MALAYSIA PERLU MENDAPAT PENDIDIKAN MINIMUM 11 TAHUN – DASAR
PENDIDIKAN NEGARA ). Semua pihak mestilah terus berusaha dengan tenaga padu dan bersungguh-
sungguh ke arah meningkatkan kecemerlangan akademik secara berterusan ‘on going improvement
process’ dengan semangat ‘strive for excellence’. Dasar kurikulum SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL
HIKMAH, Alor Setar menekankan kecemerlangan kuantitatif berdasarkan set piawaian yang telah
ditetapkan.

Bagi memastikan sasaran piawaian yang telah ditetapkan tercapai, pihak sekolah telah menetapkan 4
program utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 iaitu;

1. Program pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ( ETL : implementation of teaching and
learning ) yang berkesan dengan menekankan penggunaan teknik pedagogi yang efektif. Usaha
mengelakkan penyusutan atau pembaziran waktu yang disebabkan oleh guru dibuat dengan
bersungguh-sungguh dan menyeluruh.

Dasar Operasi:

I. Menepati masa
II. Melaksanakan PdPC yang berkualiti
III. Menanda buku dan hasil kerja murid secara efektif dan tekal
IV. Menjalankan ujian secara terancang
V. Melakukan analisis dan tindak ikut dan tindak turut yang operatif
VI. Melaporkan hasil ujian secara komprehensif
VII. Program Intervensi – Pemulihan dalam kelas biasa murid-murid tahap 2. Program lanjutan dari

pemulihan tahap 1.

Dasar Operasi:

i. 100 % tahun 1, 2 dan 3 menguasai 2M, 100% menguasai Matematik
ii. Semua murid yang mencapai tahap kurang daripada 40% perlu diberi perhatian teliti dan

dibantu dengan pelaksanaan program khas.
iii. Program pengesanan, intervensi dan pemulihan adalah keutamaan dan wajib dilaksanakan.
iv. Kelas pemulihan dijalankan dengan penyusutan minimum 50% dalam tempoh 2 bulan

mengikut program.
v. Rekod pelaksanaan program perlu dikemas kini.

19

1) Program Membaca Sekolah
Dasar Operasi:

1. Setiap murid akan disediakan untuk satu minggu dengan sebuah buku.

2. Bahan bacaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib dibaca.

3. Jumlah bacaan mengikut tahap

Minimum - 3 buah buku - kumpulan terbaik

Minimum 2 buah buku - kumpulan sederhana

Minimum 1 buah buku - kumpulan lemah

4. Program Membaca Sekolah dilaksanakan bersama dengan Program Nilam.
- Penilaian dibuat pada bulan Jun dan bulan September.

- Anugerah akan diberikan kepada pembaca-pembaca buku terbanyak.

2) Program Kegemilangan Akademik Sekolah

Perbincangan dalam mesyuarat panitia mata pelajaran hendak berfokus kepada cara untuk
mencapai gred A dalam mata pelajaran teras ( Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan
Sains ).

Dasar Operasi:

1. Program Head-count setiap murid mesti dilakukan
2. Kenal pasti setiap murid berpotensi A, B, C.
3. Kenal pasti murid berpotensi D dan E untuk diminimumkan bilangan mereka supaya nilai

GPS dapat ditingkatkan.
4. Pemantauan rapi kumpulan-kumpulan ini dilakukan secara tekal.

2. Dasar Kokurikulum Sukan dan Permainan Sekolah

Dasar Kokurikulum SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH dirancang dan akan dilaksanakan untuk
memastikan kecemerlangan dalam bidang kokurikulum berterusan. Dasar Kokurikulum sekolah
menetapkan tahap pencapaian yang disasarkan:

Sukan & Permainan : Bola sepak, bola baling, bola jaring, olahraga, Shahibba
Kelab/Persatuan
: Persatuan Bahasa, Persatuan Matematik & Sains, Persatuan Agama
Unit Beruniform Islam, Kelab Pencegahan Jenayah & Kelab, Kelab Doktor Muda

: Bulan Sabit Merah Malaysia ,Tunas Kadet Remaja Sekolah, Pengakap
Kanak-Kanak dan Pergerakan Puteri Islam

Sekurang-kurangnya penyertaan dalam pertandingan/pencapaian sehingga berjaya mewakili daerah ke
peringkat negeri dan kebangsaan.

20

3. Kokurikulum Akademik

Dasar Koakademik dibina adalah untuk memastikan rekod yang cemerlang dalam bidang tersebut
dicipta. Setiap mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan
Pendidikan Islam menjadi johan dalam setiap penyertaan peringkat zon akademik. Sekurang-kurangnya
3 bahagian daripada keseluruhan penyertaan berjaya mewakili daerah ke peringkat negeri.

4. Dasar Keselamatan

Pihak sekolah mahu menjadikan SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH, sebuah sekolah yang selamat
dan kondusif. Bagi memastikan keselamatan murid pada tahap terbaik, pihak sekolah amat mengambil
berat akan keselamatan para muridnya terutamanya ketika hadir dan waktu pulang dari sekolah serta
semasa dalam kawasan sekolah. Masa persekolahan tahun 2020 bermula 7:30 pagi dan pulang pada
pukul 1:20 tengah hari. Bagi memastikan keselamatan para murid terjamin perkara berikut mestilah
dipatuhi:

Dasar Operasi:

4.1 Semasa dalam kawasan sekolah:

 Para murid hanya dibenarkan memasuki kawasan sekolah mulai jam 7.00 pagi dan pulang
selewat- lewaTuanya 2:00 petang. ( kecuali jika ada aktiviti kokurikulum dan sebagainya )

 Semua murid wajib memakai pakaian sekolah, bertag nama, berkasut hitam dan berstokin
hitam.

 Semua murid dikehendaki berada di dalam kelas setiap masa persekolahan. Kebenaran keluar
hanya dikeluarkan oleh guru di kelas sahaja menggunakan Pas Kebenaran Keluar.

 Bagi mengelakkan berlaku sebarang masalah jika berlaku kemalangan guru-guru perlu
mengambil tindakan serta-merta dengan menghantar murid ke hospital dan seterusnya
memaklumkan kepada ibu bapa/ penjaga murid berkenaan dengan segera.

 Ibu bapa/ penjaga yang berhasrat mengambil / membawa anak-anak mereka keluar sekolah
hendaklah mendapat keizinan dari Guru Besar dan mencatatkan di buku khas di pejabat.

4. 2 Semasa Kegiatan Kokurikulum:

 Semua aktiviti kokurikulum hendaklah di bawah kawalan dan pengawasan guru setiap masa.
 Semua guru pembimbing hendaklah mengutamakan keselamatan murid di bawah kawalan

guru.
 Penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum hendaklah disertai oleh surat kebenaran ibu

bapa/penjaga.
 Guru pembimbing hendaklah mengingatkan murid mengenai keselamatan semasa aktiviti,

semasa perjalanan datang dan balik dari sekolah.

4.3 Semasa kelas tambahan:

 Murid hendaklah diingatkan agar sentiasa berkawan semasa datang dan pergi mengikuti
program sekolah.

 Semua murid dikehendaki memakai pakaian rasmi sekolah sepanjang masa dalam kelas
tambahan; melainkan kes tertentu dengan kebenaran Guru Besar.

21

4.4 Semasa lawatan belajar:

 Lawatan ke luar negeri Kedah hanya dibenarkan setelah mendapat kebenaran bertulis dari
pendaftar sekolah-sekolah negeri Kedah manakala lawatan dalam negeri, hanya dibenarkan
setelah mendapat kebenaran bertulis dari Pejabat Pendidikan Daerah Kota Setar.

 Semua murid yang turut serta dalam lawatan belajar hendaklah mendapat kebenaran bertulis
dari ibubapa/penjaga.

 Tindakan mendapatkan rawatan doktor akan dilakukan sesuai dengan situasi murid berkaitan;
dan akan dimaklumkan kepada pihak ibubapa/penjaga dengan serta merta.

 Pihak sekolah dan guru yang mengiringi lawatan diingatkan agar mengambil segala langkah
keselamatan dan kebajikan demi kebaikan murid terbabit.

 Sekurang-kurang mesti ada seorang guru bersama-sama murid di atas bas rombongan
 Laporan bertulis ( dokumentasi ) hendaklah disediakan dengan lengkap selepas 10 hari aktiviti

lawatan tamat.

4. 5. Menerima Pelawat:

 Semua pelawat dialu-alukan berurusan dengan pihak sekolah dan hendaklah dimulakan di
pejabat.

 Semua pelawat diminta melapor diri di pondok pengawal keselamatan dan mendapat Kad
Pelawat untuk berada dalam kawasan sekolah. Pas Pelawat hendaklah sentiasa dipakai semasa
berada dalam kawasan sekolah.

 Borang Akuan Telah Menemui Pegawai hendaklah dilengkapkan dan diserah kembali kepada
Pengawal Keselamatan yang bertugas.

5. Dasar Pakaian Guru Sekolah

Semua guru hendaklah berpakaian seperti mana arahan cara berpakaian kakitangan guru oleh
Kementerian Pendidikan serta Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah.

 Semua guru mestilah sentiasa berpakaian kemas dan segak; selesa mata memandang wajar
dengan profesion perguruan.

 Pakaian mestilah tidak menimbulkan provokasi.
 Hiasan-hiasan, solekan diri, pemakaian barang kemas bagi pakaian wanita hendaklah

bersederhana keadaannya.
 Lencana nama hendaklah sentiasa dipakai sepanjang masa bertugas dan urusan rasmi

sekolah.
 Rambut guru lelaki disisir kemas untuk mengelakkan anggapan “double standard” kepada

murid -murid.
 Kasut kulit bertutup dan berstokin adalah cara yang terbaik.
 Elakkan memakai kasut getah atau selipar semasa mengajar dan sepanjang berada dalam

kawasan sekolah.
 Tali leher hendaklah dipakai oleh guru-guru lelaki semasa bertugas.
 Tangan baju lengan panjang hendaklah dibiarkan labuh sepanjang masa bertugas.
 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani mestilah mengikut peraturan berpakaian yang

ditetapkan.
 Guru-guru digalakkan memakai pakaian seragam unit-unit beruniform masing-masing pada

setiap hari Rabu persekolahan sebagai dorongan kepada murid untuk memakai pakaian
tersebut pada setip hari Rabu persekolahan
 Tidak dibenarkan memakai baju koperat di sekolah. Baju Koperat hanya dibenarkan dipakai
untuk kerja-kerja lapangan sahaja

22

6. Dasar Komunikasi
Bagi meningkat kegemilangan dan martabat profesion perguruan dasar komunikasi dalam kalangan
guru perlu dibina kerana ia merupakan satu elemen penting. Komunikasi yang efektif di kalangan guru-
guru amat penting dalam urusan kerja supaya dapat menjalankan tugas dengan cekap, pantas dan
bijaksana.
Dasar komunikasi yang dibina bila diamalkan oleh para guru akan mewujudkan suasana yang positif.
Guru-guru perlulah mempraktikkan amalan seperti;

 Bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat, bahasa rasmi iaitu Bahasa Melayu dan
bahasa kedua iaitu Bahasa Inggeris.

 Beradab sopan ketika berbicara secara lisan dan bertulis.
 Mengamalkan kata ucap bertatasusila seperti Assalamualaikum, Terima Kasih, Salam

Sejahtera, dan Selamat Pagi, Thank You, Good Morning, Good Afternoon dan sebagainya
 Elakkan kelucahan dan kebiadaban ketika berbicara secara lisan dan bertulis.
 Tidak bersenda gurau berlebihan yang boleh menimbulkan syak wasangka dengan perkataan

membawa makna ‘lucah’ dan ‘cabul’.
 Guru dan murid dibenarkan menggunakan kemudahan telefon sekolah untuk tujuan

komunikasi rasmi dan kecemasan. Kegunaan peribadi tidak digalakkan.

23

RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat
di kalangan seluruh masyarakaTuanya.
Memelihara satu hidup demokrasi,mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden; berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita berikut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut;

Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan.

TERAS PERKHIDMATAN

 Berazam meninggikan perkhidmatan
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab
 Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
 Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
 Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara
 Berpegang teguh kepada agama

WAWASAN PENDIDIKAN

 Perpaduan
 Stail Pengurusan dan Kepimpinan
 Perkhidmatan Penyayang
 Pengupayaan ( Empowerment )
 Sistem Pengesanan Yang Efektif
 Budaya Ilmu
 Sekolah Penyayang
 Budaya Kecemerlangan

24

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.

TONGGAK DUA BELAS

PENGURUSAN BILIK DARJAH

25

MATLAMAT
 Mewujudkan sistem pengurusan bilik darjah yang efektif
 Menanamkan rasa kekitaan dan pemilikan sepunya dalam kalangan murid-murid dan kelas
 Meningkatkan semangat menyayangi keindahan bilik darjah/bilik khas dan persekitaran

sekolah

OBJEKTIF
 Mewujudkan persekitaran kelas dan sekolah yang merangsang minda
 Mewujudkan persekitaran kelas dan sekolah agar sentiasa kondusif
 Meningkatkan sikap menyayangi dan menghargai keindahan

SENARAI TUGAS GURU KELAS

1. PENGAWASAN KELAS

 Pastikan kelas sentiasa bersih dan kemas.
 Galakkan AJK Keceriaan Kelas menghias kelas dengan bahan-bahan yang berkaitan

pembelajaran dan keilmuan.
 Memastikan agar Jadual Waktu Kelas, Jadual Giliran Bertugas Harian, Surat Pekeliling dan

Arahan GURU BESAR / Sekolah kepada murid dan ibu bapa sentiasa dipamerkan.
 Melantik dan menyelia AJK Kelas.

2. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID

 Maklumat perlu diisi sendiri oleh guru kelas dan pastikan ketepatan dan kesahihan maklumat
berkenaan.

 Rekod Kedatangan Murid hendaklah sentiasa kemas kini.
 Rekodkan kedatangan murid setiap hari sebelum jam 8:30 pagi dan pastikan ditutup pada

setiap hujung bulan.
 Buku Rekod Kedatangan Murid hendaklah sentiasa disimpan di pejabat. Adalah dilarang sama

sekali dibawa keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran bertulis daripada Guru Besar.
 Memastikan keselamatan dan kebersihan buku.
 Melaporkan kepada PK HEM dan Guru Besar perihal kedatangan murid untuk diambil tindakan

sewajarnya.
 Sijil sakit dan surat ibu bapa murid hendaklah disimpan selamat dalam Sampul Kecil Kelas

berkenaan.
 Merekodkan pergerakan murid – pertukaran masuk dan keluar murid dalam Buku Besar

Pendaftaran Murid sambil memastikan agar maklumat yang dicatatkan tepat dan benar.

3. BUKU REKOD KAWALAN KELAS

 Maklumat perlu diisi sendiri oleh guru mata pelajaran yang mengajar mengikut jadual.
 Buku Rekod hendaklah sentiasa disimpan di kelas dan dibawa bersama ke bilik-bilik khas

sekiranya PdPC dilaksanakan di luar kelas. Adalah dilarang sama sekali dibawa keluar dari
kawasan sekolah tanpa kebenaran bertulis daripada Guru Besar.
 Memastikan keselamatan dan kebersihan buku.

26

4. FAIL PERIBADI

 Pastikan setiap murid mempunyai Fail Peribadi yang lengkap mengandungi :
i Rekod Ujian Bulanan / Pentaksiran Berasaskan Sekolah / Peka / Pafa
ii Buku Rekod Kesihatan
iii Salinan Sijil Lahir
iv Salinan Kad Pengenalan Ibu/ bapa
v Salinan rekod Maklumat Murid – SMM
vi Salinan Sijil Nikah / Cerai Ibu/ Bapa ( untuk yang berkaitan sahaja)

 Maklumat i – vi hendaklah sentiasa dikemas kini.

5. FAIL PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

 Markah setiap ujian bulanan dan lain-lain pentaksiran kendalian sekolah hendaklah sentiasa
diurus dan dikemas kini dengan segera selepas setiap ujian dan pentaksiran.

 Semak dan pastikan agar buku-buku rekod dan pelaporan ini ditandatangani sendiri oleh
ibu/bapa murid sahaja.

6. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT)

 Semua guru kelas adalah AJK SPBT Sekolah.
 Semua guru kelas adalah bertanggungjawab menyemak dan memastikan hak kelayakan

pinjaman dan membantu mengagihkan buku-buku tersebut kepada murid yang berhak dan
layak.
 Sentiasa mengingatkan murid agar menggunakan buku tersebut dengan wajar di samping
menjaga keselamatan dan kebersihan buku pinjaman tersebut.
 Membuat laporan lengkap terhadap kehilangan dan kerosakan buku-buku pinjaman tersebut.
 Memastikan bahawa buku yang hilang diganti oleh murid berkenaan.
 Memastikan agar buku pinjaman ini dikutip dan diagihkan semula pada hujung tahun di bawah
pengawasan guru SPBT dan PK HEM

7. PROGRAM RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN( RMT)

 Guru kelas merupakan jawatankuasa RMT.
 Guru Kelas hendaklah membantu memastikan agar murid-murid yang layak sahaja mendapat

manfaat dari program ini. Namun senarai ganti boleh disediakan apabila ada murid berkenaan
tidak hadir pada hari-hari tersebut.

8. AM

 Sentiasa memberi bimbingan dan nasihat kepada muridnya tentang pembelajaran, disiplin,
kebersihan, sosialisasi, kekemasan pakaian dan kerja serta perkembangan sahsiah diri mereka.

 Sentiasa bertanggungjawab terhadap kebajikan setiap murid di dalam kelasnya.

27

PANDUAN PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID

1. GURU KELAS MENGISI BUTIRAN MURID
a) Menerima Buku Jadual Kedatangan Murid.
b) Mengumpul butiran murid yang dikehendaki dan semakan Surat Beranak dan dokumen-
dokemen lain berkenaan. Pastikan No. Surat Beranak / No. Kad Pengenalan, alamat
rumah serta no. telefon adalah tepat dan terkini.
c) Mengisi semua butiran dalam Jadual Kedatangan tersebut. Perhatian: Tempoh masa
untuk melengkapkan semua maklumat yang dikehendaki adalah dua minggu atau sebulan
( untuk murid baru ) daripada hari pertama penggal pertama.
d) Senarai nama murid mesti mengikut abjad. Butiran bilangan pendaftaran masuk sekolah
mesti lengkap.

2. GURU KELAS MEREKODKAN KEDATANGAN MURID
a) Mencatat kedatangan murid setiap hari persekolahan sendiri
b) Menyerahkan buku berkenaan ke pejabat untuk tindakan selanjunya pada masa kedua
( tidak lewat jam 8:30 pagi ).
c) Murid dilarang mengambil Buku Jadual Kedatangan Murid dari pejabat. Hanya guru sahaja
dibenarkan mengambil buku tersebut.
d) Buku Jadual Kedatangan Murid tidak dibenarkan sama sekali dibawa balik ke rumah atau
disimpan di tempat lain. Segala urusan rekod/rujukan mesti dibuat di pejabat.
e) Semua ruang yang disediakan hendaklah diisi dengan butiran yang diperlukan.

3. GURU KELAS BERTINDAK MENJAYAKAN PROGRAM SIFAR PONTENG
a) Semasa menyemak rekod kedatangan dan mengambil tindakan seperti prosedur kerja yang
ditetapkan sekiranya ada murid yang tidak hadir tanpa kenyataan.
b) Tindakan berikut perlu dilaksanakan:
i. Hubungi rumah murid yang tidak hadir melalui telefon.
ii. Hantar surat amaran mengikut prosedur jika tidak hadir 3 hari berturut-turut atau 10 hari
jika berselang seli (amaran 1, 2 dan 3). Jika telah sampai kali ke-3, hendaklah disertakan
dengan Surat Pekeliling Pendidikan Wajib.
iii. Melawat rumah murid yang bermasalah untuk berbincang dengan ibu, bapa atau penjaga.
iv. Hantar murid yang bermasalah untuk sesi kaunseling. Isi borang yang disediakan untuk
makluman Guru Kaunseling.

28

PERANCANGAN KELAS

BIL ITEM KETERANGAN

1 Jadual Waktu Sentiasa kemas kini

Disahkan oleh Guru Besar

Jelas

Format yang seragam

2 Jadual Giliran Bertugas Melibatkan semua murid

Kelas Dipamerkan di kelas

Agihan untuk lima hari

Ada penyeliaan oleh guru kelas dan ketua darjah

3 Carta Organisasi Kelas/ Bilik Wujudkan AJK

Pengerusi: Guru Kelas

S/U : Ketua kelas

Pen. S/U : Pen. Ketua Kelas

4 Senarai Nama Murid Pamerkan: nama, tarikh lahir, cita-cita

5 Pencapaian dan Analisis Mengikut kumpulan:

Ujian A – cemerlang B - harapan C - potensi

Pamerkan markah peperiksaan, peratus kelulusan dan Tahap

Penguasaan dengan seliaan guru serta sentiasa dikemaskini.

Dipamerkan untuk tujuan penambahbaikan.

6 Sudut Pameran Hasil Kerja Bahan pameran terdiri daripada :

Murid Contoh penulisan/ ukisan/ buku skrap

Bahan pembelajaran

Kelolaan AJK Pameran

Kemas/ teratur/ menarik

7 Sudut Mata Pelajaran Bahan sentiasa dikemas kini dan merangsang minda murid

Sebagai bahan ulang kaji/ pengukuhan

Menarik dan mencabar pemkiran murid.

8 Kad Kebenaran Keluar Kelas Keluar dengan kebenaran guru sahaja.

Ketua darjah diberi 2 kad jika ketiadaan guru sahaja

Membawa bersama pas keluar kelas.

9 Fail Disiplin Disediakan mengikut bilangan ahli dalam kelas

Diisi oleh guru yang mengajar di kelas setiap kali murid

melanggar disiplin sekolah :

- tidak siap / tidak buat kerja/tidur dalam kelas/ bergaduh/

mencuri/tidak membawa buku/bahan kerja/ kelakuan

negatif/ lain-lain

* Nyatakan tindakan yang diambil terhadap murid seperti:

 Kelas tahanan siapkan kerja

 Nasihat

 Rujuk kepada guru kaunseling/ disiplin

 Rujuk kepada PK HEM

 Rujuk kepada GURU BESAR

10 Maklumat Kehadiran Murid Ditulis pada sudut kiri atas papan hitam.

Mencatat kehadiran murid selewat-lewaTuanya pada masa

pertama pembelajaran.

Menulis nama murid yang tidak hadir.

11 Doa Belajar Menampal doa belajar di dinding hadapan kelas.

12 Ikrar Murid Mempamerkan ikrar murid

29

13 Kata-kata Mempamerkan kata-kata hikmat / perangsang di dalam kelas.
Hikmat/Perangsang
Sentiasa diingatkan kepada murid dan sentiasa dipamerkan
14 Visi dan Misi Sekolah Dipamerkan di dalam kelas dan bilik-bilik khas
15 Lagu Sekolah Dinyanyi dan dihayati oleh semua murid
Menyediakan bahan bacaan yang sesuai- buku, majalah, surat
16 Sudut Bacaan khabar
Nyatakan peralatan yang terdapat di kelas
17 Kad Inventori Kelas

JADUAL KERJA KEBERSIHAN KELAS

PERKARA AMALAN KEBERSIHAN
Meja Guru . Kemas dan beralas rapi
Meja Murid . Laci mengandungi bahan dalam keadaan kemas
. Disusun kemas
Kerusi Guru . Ruang bawah meja / dalam meja sentiasa dibersihkan
Kerusi Murid . Susunan meja sentiasa teratur ikut perancangan.
Papan Tulis . Sentiasa bersih dan selamat digunakan
. Sentiasa rapat kemeja bila tiada pengguna
Tingkap . Bersih dan sedia untuk digunakan seterusnya.
. Pemadamnya sedia untuk memadamkan papan.
Papan Kenyataan . mempunyai set alat tulis yang sedia untuk digunakan
. dengan optimum
Lantai . mempunyai cermin.
Kipas , Lampu dan Siling . bebas dari habuk
. boleh digerakkan dengan sempurna
Penyodok sampah, Penyapu, bakul . sentiasa dibersihkan.
sampah dan bulu ayam . Memaparkan maklumat berilmu dan merangsang
Kaki lima laluan kelas dan longkang
minda murid.
. sentiasa dikemaskini.
. menggunakan bahan hasil kerja murid dan bahan kerja

asli
. guru-guru.
. bebas dari sampah
. disapu setiap hari
. berfungsi
. bersih
. dipadamkan bila tidak diperlukan atau ketika tiada

murid
dalam kelas.
. diletakkan di tempat yang sesuai – di belakang kelas

. Dibersihkan
. Dibasuh sebulan sekali

30

GURU KELAS TAHUN 2020

BIL NAMA GURU NAMA KELAS

1 PUAN BUSHRA BINTI MARZUKI 1 UKM
2 PUAN HAJAH BASIROH BINTI MUTALIB 1 USM
3 PUAN ROSSHIRLEYZAWATI BINTI MOHD THAUZAN 2 UKM
4 PUAN ROSNI BINTI MD REJAB 3 UKM
5 ENCIK KU AHMAD JAMIL BIN KU SEMAN 3 USM
6 PUAN HAJAH ZURINA BINTI MOHD SAAD 4 UKM
7 PUAN NOR FARIZAHANI BINTI MD. SAAD 4 USM
8 ENCIK AZEMI BIN AHMAD 5 UKM
9 PUAN ANISHA SULTANA BINTI AMIROL MOMININ 5 USM
10 PUAN ULAIYA BINTI ALI 6 UKM
11 ASMAHAN BINTI ABDUL RAHMAN @ RADZI 6 USM
12 ENCIK ABDUL HAMID BIN ZAINOL 6 UUM
13 PUAN ROZOH BINTI RAMLI PRASEKOLAH

31

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN 2020

PENGERUSI
Zaidi bin Ibrahim

TIMBALAN PENGERUSI
Zulkifli bin Ahmad

NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI ll
Zulkhairi bin Che Pa Siti Hajar binti Othman

JK SKPMg2 JK INVENTORI DAN ASET
Penolong Kanan Pentadbiran Nor Farizahani bin Md Saad

JK PPPM 2013-2025 JK PERJAWATAN DAN PENTADBIRAN
Mohamad Izham bin Abdul Rashid Penolong Kanan Pentadbiran

JK PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH JK AUDIT DALAMAN
Affan bin Abdullah Anisha Sultana binti Amirol Mominin

JK PBPPP JK PERANCANGAN STRATEGIK
Penolong Kanan Pentadbiran Mohamad Izham bin Abdul Rashid

JK PENILAIAN & PEPERIKSAAN JK PSS / MEDIA
Mohamad Izham bin Abdul Rashid Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar

JK JADUAL WAKTU JK KEWANGAN
Penolong Kanan Pentadbiran Surelawati binti Ahmad

JK BILIK MESYUARAT / GERAKAN JK KEBAJIKAN STAF
Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan

JK PENGURUSAN PEMBANGUNAN / JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH
PREMIS SEKOLAH Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman

Mohd Nizat bin Omar JK PEMBESTARIAN SEKOLAH
Affan bin Abdullah
JK e-SPLG
Othman bin Yusoff JK PROGRAM GURU MUDA
Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan
JK LEMBAGA TATATERTIB
Penolong Kanan Pentadbiran

32

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2020

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Puan Surelawati binti Ahmad
Ahli Jawatankuasa : Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
: Puan Bushra binti Marzuki
: Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan
: Puan Zuriada binti Ahmad
: Encik Abdul Karim bin Hassan

Jawatankuasa Lembaga Tatatertib

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Setiausaha : Encik Zulkifli bin Ahmad
Ahli Jawatankuasa : Encik Zulkhairi bin Che Pa
: Puan Siti Hajar binti Othman

Jawatankuasa Kewangan Sekolah

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Puan Surelawati binti Ahmad
Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia dan Guru Prasekolah
Juruaudit Dalaman : Puan Anisha Sultana binti Amirol Mominin
: Puan Ehsah binti Ismail

Jawatankuasa Audit Dalaman Sekolah

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Ahli Jawatankuasa : Encik Zulkifli bin Ahmad
: Encik Zulkhairi bin Che Pa
: Puan Siti Hajar binti Othman
: Puan Anisha Sultana binti Amirol Mominin ( JuruAudit )
: Puan Hajah Eshah binti Ismail ( Juruaudit )

Jawatankuasa Perancangan Strategik

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
Penolong Setiausaha : Puan Asmak binti Ismail
Ahli Jawatankuasa : Puan Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar
: Puan Hajah Eshah binti Ismail
: Encik Affan bin Abdullah
: Semua ketua panitia mata pelajaran

33

Jawatankuasa Inventori Dan Pengurusan Aset Sekolah

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Encik Zulkifli bin Ahmad
Timb. Pengerusi : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Puan Siti Hajar binti Othman
Naib Pengerusi I : Puan Nor Farizahani binti Md Saad
: 1. Puan Hajah Ulaiya binti Ali
Naib Pengerusi II : : 2. Encik Muhamad Syakirul Naim bin Awang
: 1. Encik Chin Kim Loong
Setiausaha : : 2. Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan
: 1. Puan Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi
Pemeriksa Aset Alih : 2. Puan Anisha Sultana binti Amirol Mominin

Kerajaan

Pegawai Pemeriksa Harta

Modal dan Inventori

Pegawai Pemeriksa Setor

Jawatankuasa Pembangunan / Fizikal Sekolah / Premis / Bencana Alam dan Banjir

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Encik Mohd Nizat bin Omar
Ahli Jawatankuasa : Encik Abdul Karim bin Hassan
: Tuan Haji Zuhairi bin Abd Rahman
: Puan Ehsah binti Ismail
: Tuan Haji Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman
: Puan Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi
: Encik Rozmi bin Rashid

Jawatankuasa Pengurusan Data Maklumat Sekolah/ HRMIS/ e-Operasi / SPS / SAPs / SSDM
/ APDM )

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim Guru Data Maklumat
Timbalan Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad Pegawai Data Sekolah
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa S/U Peperiksaan/RPCU/SAPs
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman PAJSK
Setiausaha 1 : Encik Affan bin Abdullah i-Keps / SEGAK
Setiausaha 2 : Puan Surelawati binti Ahmad SSDM
Ahli Jawatankuasa : Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid Data Pemulihan
: Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan Data Prasekolah
: Tuan Haji Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman APDM
: Encik Mohd Nizat bin Omar
: Puan Ehsah binti Ismail
: Puan Rozoh binti Ramli
: Semua Guru Kelas
: Encik Abdul Karim bin Hassan

34

Jawatankuasa Pengisytiharan Harta

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Setiausaha : Puan Surelawati binti Ahmad
Ahli Jawatankuasa : Encik Zulkhairi bin Che Pa
: Puan Siti Hajar binti Othman

Jawatankuasa Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ( PPPM )

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
Ahli Jawatankuasa : Encik Affan bin Abdullah
: Puan Bushra binti Marzuki
: Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan
: Ketua Panitia Mata Pelajaran
: Pembantu Tadbir Kewangan
: Guru Bimbingan dan kaunseling
: Penyelaras Unit-unit Kokurikulum
: Setiausaha Sukan Sekolah / Penyelaras 1M1S

Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ( SKPMg2 )

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
Ahli Jawatankuasa : Encik Affan bin Abdullah
: Puan Bushra binti Marzuki
: Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan
: Ketua Panitia Mata Pelajaran
: Pembantu Tadbir Kewangan
: Guru Bimbingan
: Penyelaras Unit-unit Kokurikulum
: Setiausaha Sukan Sekolah / Penyelaras 1M1S

Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ( PBPPP )

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Setiausaha : Encik Zulkifli bin Ahmad
Ahli Jawatankuasa : Encik Zulkhairi bin Che Pa
: Puan Siti Hajar binti Othman
Urusetia : Tuan. Haji Azemi bin Ahmad
: Puan Surelawati binti Ahmad

35

Jawatankuasa Jadual Waktu

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Setiausaha : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Ahli Jawatankuasa : Puan Siti Hajar binti Othman
: Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid

Jawatankuasa Pusat SumberSekolah ( JKPSS ) / Media

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim KP Bahasa Melayu
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad Penyelaras PSS/BBM/NILAM
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa Penyelaras PSV
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman Penyelaras APP/TV Siaraya
Ketua Penyelaras : Tuan Haji. Azemi bin Ahmad
Setiausaha : Puan Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar
Ahli Jawatankuasa : Puan HajahAsmahan binti Abdul Rahman @ Radzi
: Encik Rozmi bin Rashid
: Semua Guru BM dan BI

Jawatankuasa Pembestarian Sekolah / Makmal Komputer / Google Classroom / Multimedia

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi II
Ketua Penyelaras : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Ahli Jawatankuasa
: Puan Siti Hajar binti Othman

: Encik Affan bin Abdullah Penyelaras ICT/ SSQS/STS/VLE

: Encik Mohamad Syakirul Naim bin Awang Penyelenggaraan

: Tuan Haji Zuhairi bin Abdul Rahman Multimedia

: Semua Guru Mata Pelajaran Google Classroom

Jawatankuasa Melindungi Masa Instruksional

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
Ahli Jawatankuasa : Encik Abdul Karim bin Haji Hasan
: Puan Asmak binti Ismail
: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

Jawatankuasa Pemandu KBAT / PLC / STEM / i-THINK / Kajian Tindakan

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi
Naib Pengerusi I : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi II
Ketua : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Penyelaras 1
Penyelaras 2 : Puan Siti Hajar binti Othman
Ahli Jawatankuasa
: Puan Asmak binti Ismail – PLC / KBAT/ Kajian Tindakan

: Encik Othman bin Yusof – STEM

: Encik Affan bin Abdullah – i-THINK

: Semua ketua panitia mata pelajaran

36

Jawatankuasa Sistem Latihan Guru & Staf / e-SPLG

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Encik Othman bin Yusoff
Ahli Jawatankuasa : Encik Muhamad Syakirul Naim bin Awang
: Puan Zuriada binti Ahmad
: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

Jawatankuasa Produktiviti / NKRA / Dan Penilaian Kendiri

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim Penyelaras PBD /PBS
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad Guru Data Maklumat
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa Setiausaha Peperiksaan
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman Pemulihan
Setiausaha : Puan Rosshirleyzawati bti Mohd Thauzan Prasekolah
Ahli Jawatankuasa : Encik Affan bin Abdullah Guru Bimbingan
: Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
: Puan Hajah Eshah binti Ismail
: Puan Rozoh binti Ramli
: Puan Asmak binti Ismail
: Semua Ketua Panitia

Jawatankuasa Prasekolah

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Puan Rozoh binti Ramli
Pen. Setiausaha : Puan Zuriada binti Ahmad
Ahli Jawatankuasa : Encik Affan bin Abdullah
: Encik Abdul Hamid bin Zainol
: Puan Bushra binti Marzuki

Jawatankuasa Guru Muda

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan
Ahli Jawatankuasa : Encik Mohamad Syakirul Naim bin Awang
: Puan Asmak binti Ismail
: Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
: Puan Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar

37

Jawatankuasa Protokol Majlis Sekolah

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Puan Siti Hajar binti Othman
Naib Pengerusi I : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi II : Zulkhairi bin Che Pa
Setiausaha : Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan
Bendahari I : Puan Surelawati binti Ahmad
Bendahari II : Puan Hajah Ehsah binti Ismail

Penyelaras Majlis, Perayaan Dan Sambutan

Badan Kebajikan Guru Dan Staf Sokongan Sekolah ( IMTIAZ )
: Sambutan Hari Guru
: Jamuan Sekolah / Hari Raya

Unit Kurikulum

: Majlis Anugerah Cemerlang dan Penyampaian Sijil Prasekolah
: Program Solat Hajat dan Bacaan Yaasin UPSR
: Majlis Penyampaian Sijil Tahun 6 dan Keputusan UPSR

Unit Hal Ehwal Murid
: Majlis Khatam Al-Quran Perdana
: Sambutan Ihya’ Ramadhan
: Sambutan Isra’ dan Mikraj

Unit Kokurikulum Kejohanan Olahraga Sekolah
: Merentas desa
: Sambutan Bulan Kebangsaan
: Hari Malaysia
: Sambutan Maulidur Rasul
: Sambutan Ma’al Hijrah
: Hari Kantin & Hari Keusahawanan
: Bulan Sukan Negara
: Mesyuarat Agung PIBG
:

Ahli Jawatankuasa Kerja : Encik Rozmi bin Rashid
Siaraya : Encik Chin Kim Loong
Buku Program : Tuan Haji Zuhairi bin Abd Rahman
Jurugambar : Puan Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar
Dokumentasi : Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
: Encik Mohd Nizat bin Omar
Pentas / Backdrop : Encik Abd Hamid bin Zainol
Persiapan Dewan : Puan Hajah Ulaiya binti Ali
Kawalan Murid : Puan Asmak binti Ismail
Sambutan : Puan Rosni binti Md Rejab
Jamuan : Puan Hajah Zurina binti Mohd Saad
Persembahan : Puan Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi
Hadiah / Cenderamata : Tuan Haji Azemi bin Ahmad
Pencalonan

38

Jawatankuasa Upacara Dan Perhimpunan Sekolah

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Encik Mohd Nizat bin Omar
Ahli Jawatankuasa : Encik Abd Hamid bin Zainol
: Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
: Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan
: Encik Rozmi bin Rashid
: Puan Nor Farizahani binti Md Saad

Jawatankuasa Kedai Buku Sekolah

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Puan Hajah Zurina binti Mohd Saad
Ahli Jawatankuasa : Puan Bushra binti Marzuki
: Encik Muhamad Syakirul Naim bin Awang
Juruaudit Dalam : Encik Othman bin Yusoff
: Puan Hajah Ehsah binti Ismail
: Encik Mohd Nizat bin Omar
: Puan Surelawati binti Ahmad

Jawatankuasa Surau Sekolah

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Puan Hajah Basiroh binti Mutalib
Ahli Jawatankuasa : Encik Muhamad Syakirul Naim bin Awang
: Tuan Haji Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman
: Encik Mohd Nizat bin Omar
: Puan Hajah Ulaiya binti Ali
: Puan Bushra binti Marzuki
: Puan Nor Farizahani binti Md Saad

Jawatankuasa Bilik Gerakan / Bilik Mesyuarat ( Bilik PSS )

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Puan Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar
Ahli Jawatankuasa : Puan Asmak binti Ismail
: Encik Rozmi bin Rashid

39

Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim ( S/u Sukan )
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad ( Penolong S/u Sukan )
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Tuan Haji Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman
: Puan Hajah Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi
Ahli Jawatankuasa : Tuan Haji Zuhairi bin Abd Rahman

: JK Penggalakan Sukan Puan Siti Hajar binti Othman
: JK Sumber Manusia Encik Zulkifli bin Ahmad
: JK Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah Encik Zulkhairi bin Che Pa
: JK Pemantauan & Penilaian Puan Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar
: JK Peningkatan Profesionalisme Ketua Panitia BM
: JK Teknikal Ketua Panitia PJPK
: JK Kewangan Puan Surelawati binti Ahmad
Puan Asmak binti Ismail

Jawatankuasa Bilik – Bilik Khas

Pengerusi : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Pengerusi : Encik Zulkifli bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Naib Pengerusi II : Puan Siti Hajar binti Othman
Setiausaha : Tuan Haji Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman

Penyelaras Puan Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar

: Puan Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar ( Pusat Sumber Sekolah )
: Puan Asmak binti Ismail ( Bilik Bimbingan )
: Puan Nor Farizahani binti Md Saad ( Bilik BOSS/SPBT )
: Encik Affan bin Abdullah ( Makmal Komputer )
: Encik Othman bin Yusoff ( Makmal Sains )
: Encik Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman ( Inventori Bilik Sukan )
: Tuan Haji Zuhairi bin Abdul Rahman ( Bengkel Kemahiran Hidup )
: Puan Hajah Basiroh binti Mutalib ( Surau Al-Hikmah )
: Puan Rosni binti Md Rejab ( Kafetaria / kantin )
: Puan Hajah Asmahan binti Abd Rahman ( Bilik Guru )
: Puan Hajah Zurina binti Mohd Saad ( Kedai Buku Sekolah )
: Encik Abdul Hamid bin Zainol ( Dewan Sekolah )
: Puan Hajah Eshah binti Ismail ( Bilik Pemulihan )
: Strategic Alliance Guard Sdn Bhd ( Pondok Pengawal )

40

Badan Kebajikan Guru Dan Staf Sokongan Sekolah ( IMTIAZ )

Penasihat : Encik Zaidi bin Ibrahim
Timb. Penasihat I : Encik Zulkifli bin Ahmad
Timb. Penasihat II : Encik Zulkhairi bin Che Pa
Timb. Penasihat III : Puan Siti Hajar binti Othman
Pengerusi : Puan Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan
Setiausaha : Puan Hajah Ulaiya binti Ali
Pen. Setiausaha : Puan Hajah Eshah binti Ismail
Bendahari : Puan Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar
Ahli Jawatankuasa : Encik Mohd Nizat bin Omar
: Encik Chin Kim Loong
: Encik Mohamad Izham bin Abdul Rashid
: Tuan Haji Zuhairi bin Abd Rahman
: Puan Hajah Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi

41

JADUAL AGIHAN PENCERAPAN
PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH 2020

BULAN
Bil Nama Penuh Guru
FEBRUARI
MAC
APRIL
MEI
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER

1 Zaidi bin Ibrahim PKP PKP

2 Zulkifli bin Ahmad GB GB

3 Zulkhairi bin Che Pa GB GB

4 Siti Hajar binti Othman GB GB

5 Asmak binti Ismail PKP GB

6 Eshah binti Ismail GB PKP

7 Affan bin Abdullah PKP PKK

8 Mohd Nizat bin Omar GB PKH

9 Rozoh binti Ramli PKP GB

10 Abd Hamid bin Zainol PKP GB

11 Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi PKH PKK

12 Azemi bin Ahmad GB PKH

13 Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan GB PKK

14 Chin Kim Loong PKK GB

15 Zurina binti Mohd Saad GB PKK

16 Rozmi bin Rashid PKH PKK

17 Anisha Sultana binti Amirol Mominin GB PKH

18 Mohamad Izham bin Abdul Rashid PKP GB

19 Rosni binti Md Rejab PKP PKK

20 Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman PKK PKH

21 Othman bin Yusoff GB PKH

22 Basiroh binti Mutalib PKK PKH

23 Bushra binti Marzuki PKP PKK

24 Nor Farizahani binti Md Saad GB PKP

25 Ulaiya binti Ali GB PKK

26 Muhamad Syakirul Naim bin Awang PKK PKH

27 Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar PKP PKK

28 Zuhairi bin Abd Rahman PKH GB

42

JADUAL AGIHAN SEMAKAN
BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH 2020

Bil Nama Penuh Guru MINGGU

1 Zulkifli bin Ahmad 1234567
2 Zulkhairi bin Che Pa
3 Siti Hajar binti Othman GB GB GB GB GB GB GB
4 Asmak binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
5 Eshah binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
6 Affan bin Abdullah GB GB GB GB GB GB GB
7 Mohd Nizat bin Omar GB GB GB GB GB GB GB
8 Rozoh binti Ramli GB GB GB GB GB GB GB
9 Abd Hamid bin Zainol GB GB GB GB GB GB GB
10 Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi GB GB GB GB GB GB GB
11 Azemi bin Ahmad GB GB GB GB PKP PKP PKP
12 Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan GB GB GB GB PKP PKP PKP
13 Chin Kim Loong GB GB GB GB PKP PKP PKP
14 Zurina binti Mohd Saad GB GB GB GB PKP PKP PKP
15 Rozmi bin Rashid GB GB GB GB PKP PKP PKP
16 Anisha Sultana binti Amirol Mominin GB GB GB GB PKP PKP PKP
17 Mohamad Izham bin Abdul Rashid GB GB GB GB PKP PKP PKP
18 Rosni binti Md Rejab GB GB GB GB PKP PKP PKP
19 Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman GB GB GB GB PKP PKP PKP
20 Othman bin Yusoff GB GB GB GB PKP PKP PKP
21 Basiroh binti Mutalib GB GB GB GB PKP PKP PKP
22 Bushra binti Marzuki GB GB GB GB PKP PKP PKP
23 Nor Farizahani binti Md Saad GB GB GB GB PKP PKP PKP
24 Ulaiya binti Ali GB GB GB GB PKP PKP PKP
25 Muhamad Syakirul Naim bin Awang GB GB GB GB PKP PKP PKP
26 Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar GB GB GB GB PKP PKP PKP
27 Zuhairi bin Abd Rahman GB GB GB GB PKP PKP PKP
GB GB GB GB PKP PKP PKP
43 GB GB GB GB PKP PKP PKP

JADUAL AGIHAN SEMAKAN
BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH 2020

Bil Nama Penuh Guru MINGGU

1 Zulkifli bin Ahmad 8 9 10 11 12 13 14
2 Zulkhairi bin Che Pa
3 Siti Hajar binti Othman GB GB GB GB GB GB GB
4 Asmak binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
5 Eshah binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
6 Affan bin Abdullah GB GB GB GB GB GB GB
7 Mohd Nizat bin Omar GB GB GB GB GB GB GB
8 Rozoh binti Ramli GB GB GB GB GB GB GB
9 Abd Hamid bin Zainol GB GB GB GB GB GB GB
10 Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi GB GB GB GB GB GB GB
11 Azemi bin Ahmad GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
12 Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
13 Chin Kim Loong GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
14 Zurina binti Mohd Saad GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
15 Rozmi bin Rashid GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
16 Anisha Sultana binti Amirol Mominin GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
17 Mohamad Izham bin Abdul Rashid GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
18 Rosni binti Md Rejab GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
19 Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
20 Othman bin Yusoff GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
21 Basiroh binti Mutalib GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
22 Bushra binti Marzuki GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
23 Nor Farizahani binti Md Saad GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
24 Ulaiya binti Ali GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
25 Muhamad Syakirul Naim bin Awang GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
26 Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
27 Zuhairi bin Abd Rahman GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
GB PKH PKH PKH GB PKK PKK
44 GB PKH PKH PKH GB PKK PKK

JADUAL AGIHAN SEMAKAN
BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH 2020

Bil Nama Penuh Guru MINGGU

1 Zulkifli bin Ahmad 15 16 17 18 19 20 21
2 Zulkhairi bin Che Pa
3 Siti Hajar binti Othman GB GB GB GB GB GB GB
4 Asmak binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
5 Eshah binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
6 Affan bin Abdullah GB GB GB GB GB GB GB
7 Mohd Nizat bin Omar GB GB GB GB GB GB GB
8 Rozoh binti Ramli GB GB GB GB GB GB GB
9 Abd Hamid bin Zainol GB GB GB GB GB GB GB
10 Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi GB GB GB GB GB GB GB
11 Azemi bin Ahmad PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
12 Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
13 Chin Kim Loong PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
14 Zurina binti Mohd Saad PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
15 Rozmi bin Rashid PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
16 Anisha Sultana binti Amirol Mominin PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
17 Mohamad Izham bin Abdul Rashid PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
18 Rosni binti Md Rejab PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
19 Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
20 Othman bin Yusoff PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
21 Basiroh binti Mutalib PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
22 Bushra binti Marzuki PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
23 Nor Farizahani binti Md Saad PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
24 Ulaiya binti Ali PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
25 Muhamad Syakirul Naim bin Awang PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
26 Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
27 Zuhairi bin Abd Rahman PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
PKK GB PKP PKP PKP GB PKH
45 PKK GB PKP PKP PKP GB PKH

JADUAL AGIHAN SEMAKAN
BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH 2020

Bil Nama Penuh Guru MINGGU

1 Zulkifli bin Ahmad 22 23 24 25 26 27 28
2 Zulkhairi bin Che Pa
3 Siti Hajar binti Othman GB GB GB GB GB GB GB
4 Asmak binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
5 Eshah binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
6 Affan bin Abdullah GB GB GB GB GB GB GB
7 Mohd Nizat bin Omar GB GB GB GB GB GB GB
8 Rozoh binti Ramli GB GB GB GB GB GB GB
9 Abd Hamid bin Zainol GB GB GB GB GB GB GB
10 Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi GB GB GB GB GB GB GB
11 Azemi bin Ahmad PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
12 Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
13 Chin Kim Loong PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
14 Zurina binti Mohd Saad PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
15 Rozmi bin Rashid PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
16 Anisha Sultana binti Amirol Mominin PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
17 Mohamad Izham bin Abdul Rashid PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
18 Rosni binti Md Rejab PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
19 Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
20 Othman bin Yusoff PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
21 Basiroh binti Mutalib PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
22 Bushra binti Marzuki PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
23 Nor Farizahani binti Md Saad PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
24 Ulaiya binti Ali PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
25 Muhamad Syakirul Naim bin Awang PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
26 Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
27 Zuhairi bin Abd Rahman PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
PKH PKH GB PKP PKP PKP GB
46 PKH PKH GB PKP PKP PKP GB

JADUAL AGIHAN SEMAKAN
BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH 2020

Bil Nama Penuh Guru MINGGU

1 Zulkifli bin Ahmad 29 30 31 32 33 34 35
2 Zulkhairi bin Che Pa
3 Siti Hajar binti Othman GB GB GB GB GB GB GB
4 Asmak binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
5 Eshah binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
6 Affan bin Abdullah GB GB GB GB GB GB GB
7 Mohd Nizat bin Omar GB GB GB GB GB GB GB
8 Rozoh binti Ramli GB GB GB GB GB GB GB
9 Abd Hamid bin Zainol GB GB GB GB GB GB GB
10 Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi GB GB GB GB GB GB GB
11 Azemi bin Ahmad PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
12 Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
13 Chin Kim Loong PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
14 Zurina binti Mohd Saad PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
15 Rozmi bin Rashid PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
16 Anisha Sultana binti Amirol Mominin PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
17 Mohamad Izham bin Abdul Rashid PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
18 Rosni binti Md Rejab PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
19 Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
20 Othman bin Yusoff PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
21 Basiroh binti Mutalib PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
22 Bushra binti Marzuki PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
23 Nor Farizahani binti Md Saad PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
24 Ulaiya binti Ali PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
25 Muhamad Syakirul Naim bin Awang PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
26 Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
27 Zuhairi bin Abd Rahman PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK
47 PKH PKH PKH GB PKK PKK PKK

JADUAL AGIHAN SEMAKAN
BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH 2020

Bil Nama Penuh Guru MINGGU

1 Zulkifli bin Ahmad 36 37 38 39 40 41 42
2 Zulkhairi bin Che Pa
3 Siti Hajar binti Othman GB GB GB GB GB GB GB
4 Asmak binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
5 Eshah binti Ismail GB GB GB GB GB GB GB
6 Affan bin Abdullah GB GB GB GB GB GB GB
7 Mohd Nizat bin Omar GB GB GB GB GB GB GB
8 Rozoh binti Ramli GB GB GB GB GB GB GB
9 Abd Hamid bin Zainol GB GB GB GB GB GB GB
10 Asmahan binti Abdul Rahman @ Radzi GB GB GB GB GB GB GB
11 Azemi bin Ahmad GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
12 Rosshirleyzawati binti Mohd Thauzan GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
13 Chin Kim Loong GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
14 Zurina binti Mohd Saad GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
15 Rozmi bin Rashid GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
16 Anisha Sultana binti Amirol Mominin GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
17 Mohamad Izham bin Abdul Rashid GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
18 Rosni binti Md Rejab GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
19 Ku Ahmad Jamil bin Ku Seman GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
20 Othman bin Yusoff GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
21 Basiroh binti Mutalib GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
22 Bushra binti Marzuki GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
23 Nor Farizahani binti Md Saad GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
24 Ulaiya binti Ali GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
25 Muhamad Syakirul Naim bin Awang GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
26 Halimatun binti Ab Lah @ Abu Bakar GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
27 Zuhairi bin Abd Rahman GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
GB PKP PKP PKP GB PKH PKH
48 GB PKP PKP PKP GB PKH PKH

49


Click to View FlipBook Version