The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by md.nali, 2019-12-03 02:48:47

Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2020

Manual Pengurusan SK,Abi 2020
JALAN ABI BATAS PAIP,
01000 KANGAR,

PERLIS
Tel/Faks: 04-9760912
E-mail : [email protected]
http://www.sekabi.edu.my


1 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020

2 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA

MENDUKUNG CITA-CITA HENDAK

M Me en nc ca ap pa ai i p pe er rp pa ad du ua an n y ya an ng g l le eb bi ih h e er ra at t d di i k ka al la an ng ga an n s se el lu ur ru uh h m ma as sy ya ar ra ak ka at tn ny ya a, ,

m me em me el li ih ha ar ra a s sa at tu u c ca ar ra a h hi id du up p d de em mo ok kr ra at ti ik k, , m me en nc ci ip pt ta a s sa at tu u m ma as sy ya ar ra ak ka at t y ya an ng g a ad di il l
d di i m ma an na a k ke em ma ak km mu ur ra an n n ne eg ga ar ra a a ak ka an n d da ap pa at t d di in ni ik km ma at ti i b be er rs sa am ma a s se ec ca ar ra a a ad di il l d da an n

s sa ak ks sa am ma a, , m me en nj ja am mi in n s sa at tu u c ca ar ra a l li ib be er ra al l t te er rh ha ad da ap p t tr ra ad di is si i- -t tr ra ad di is si i k ke eb bu ud da ay ya aa an nn ny ya a
y ya an ng g k ka ay ya a d da an n b be er rb ba ag ga ai i c co or ra ak k, , d da an n m me em mb bi in na a s sa at tu u m ma as sy ya ar ra ak ka at t p pr ro og gr re es si if f y ya an ng g

a ak ka an n m me en ng gg gu un na ak ka an n s sa ai in ns s d da an n t te ek kn no ol lo og gi i m mo od de en n. .

M Ma ak ka a k ka am mi i, , r ra ak ky ya at t M Ma al la ay ys si ia a b be er ri ik kr ra ar r a ak ka an n m me en nu um mp pu uk ka an n s se el lu ur ru uh h t te en na ag ga a d da an n
u us sa ah ha a k ka am mi i u un nt tu uk k m me en nc ca ap pa ai i c ci it ta a- -c ci it ta a t te er rs se eb bu ut t b be er rd da as sa ar rk ka an n a at ta as s p pr ri in ns si ip p- -p pr ri in ns si ip p

y ya an ng g b be er ri ik ku ut t : :

K KE EP PE ER RC CA AY YA AA AN N K KE EP PA AD DA A T TU UH HA AN N

K KE ES SE ET TI IA AA AN N K KE EP PA AD DA A R RA AJ JA A D DA AN N N NE EG GA AR RA A
K KE EL LU UH HU UR RA AN N P PE ER RL LE EM MB BA AG GA AA AN N

K KE ED DA AU UL LA AT TA AN N U UN ND DA AN NG G- -U UN ND DA AN NG G

KESOPANAN DAN KESUSILAAN


3 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020

ISI KANDUNGAN

Bil Kandungan Muka Surat
1 Pelan Sekolah Kebangsaan Abi 1
2 Kata Aluan Guru Besar 2
3 Data Peribadi 3
4 Maklumat Guru & Staff Sokongan 4
5 Visi dan Misi 5
6 Lagu Sekolah 6
7 Falsafah Pendidikan Negara 7
8 No. Tel Sekolah-Sekolah Negeri Perlis 8-9
9 Hari Pelepasan Am Negeri Perlis. 10
10 Jadual Gaji , PPPM 2013 - 2025 11
11 Peraturan Am Sekolah 12-14
12 Senarai Guru Kelas 15
13 Jadual Guru Bertugas Mingguan 16-22
14 Jawatankuasa Pentadbiran 23-29
15 Jawatankuasa Induk Kurikulum 30-35
16 Jawatankuasa Induk Unit HEM 36-40
17 Jawatankuasa Induk Ko Kurikulum 41-50
18 Takwim Perancangan Aktiviti 51-63
19 Senarai semak program sekolah 64-674 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


PELAN SEKOLAH KEBANGSAAN ABI5 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


SEKOLAH KEBANGSAAN ABI
Bismillahirahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ,
Alhamdulillah dengan izin Allah s.w.t. Struktur Organisasi Pentadbiran & Pengurusan SK Abi telah berjaya disiapkan dengan
baik dan sempurna. Terima kasih kepada Jawatankuasa yang terlibat menjayakan Buku Struktur Organisasi Pentadbiran &
Pengurusan Sekolah Kebangsaan Abi.
Matlamat utama sekolah ialah untuk meningkatkan Kualiti Pengurusan dan Peningkatan Pencapaian Akademik , Sahsiah Murid
dan Kokurikulum ke satu tahap yang membanggakan dan boleh bersaing di peringkat nasional. Pembudayaan ICT dalam pengurusan
dan pembelajaran di bilik-bilik darjah akan membantu peningkatan kualiti sekolah ini. Pengwujudan laman web sekolah merupakan
informasi penting yang dapat dikongsi bersama dengan sekolah - sekolah di negeri Perlis dan sekolah- sekolah lain di Malaysia
amnya.
Kepada semua warga pendidik di SK Abi ini, saya berharap semua dapat memanfaatkan Buku Panduan ini sebagai garis panduan
dalam menjalankan tugas seharian. Semua guru diingatkan agar meningkatkan kemahiran masing-masing supaya lebih kompeten
dalam segala urusan kerja dan juga pengajaran dan pembelajaran kerana ia mampu mewujudkan idea yang kreatif dan inovatif.
Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada semua warga Guru SK Abi dan staff
sekolah ini yang sentiasa meningkatkan mutu kerja dan berusaha ke arah peningkatan kualiti dan minda kelas pertama. Bekerjalah
dengan tulus ikhlas dan berintergriti semoga apa yang kita kerjakan mendapat keberkatan daripada Allah s.w.t. dan sama-samalah
kita jayakan untuk melihat SK Abi terus cemerlang dan gemilang di peringkat negeri, negara dan antarabangsa


Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Bersama Mencipta Kejayaan


EN. MD NAZIR B NIK ALI
Guru Besar
SK Abi

Tarikh: 01 Januari 2020
6 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


DATA PERIBADI


Nama : ……………………………................................……

No. Kad Pengenalan : …………………………………...............................

Tarikh lahir : …………………………………..............................

MAKLUMAT PERKHIDMATAN1. Nama Jawatan : .…………………………................……………………

2. Jawatan : ..................................................................
3. Gred Jawatan : …………………………................…………………...

4. Tarikh Lantikkan : …………………………................…………………….
5. Tarikh Disahkan : …………………………................…………………….

6. Tarikh Naik gaji : …………………………................…………………….
7. No. Fail JPN : …………………………................…………………….

8. No. Cukai Pendapatan : …………………………................…………………….
9. No. KWSP : …………………………................…………………….

10. Kelulusan Akedemik : …………………………................…………………….

11. Kelulusan Ikhtisas : …………………………................…………………….
12. Opsyen : …………………………................…………………….
13. Tarikh Opsyen : …………………………................…………………….

14. Nama Isteri/Suami :...................................................................

15. Tempat Bertugas Isteri/Suami:...........................................................
7 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


SEKOLAH KEBANGSAAN ABI,
01000 KANGAR,
PERLIS.


BIL NAMA NO KAD ALAMAT NO TELEFON BIMBIT
PENGENALAN
1 MD NAZIR B NIK ALI 711013025217 14, JLN HIJRAH 6, TMN HIJRAH,01000 KANGAR 0194192672
PERLIS.
2 NOR SABIRAH BT ABU SAMAH 680530095054 NO 4, JALAN DUA, TAMAN REPOH PERMAI, 0194774543
01000 KANGAR,PERLIS
3 SAIPUL BAHRI BIN BANIYAMI 690505035219 LOT 515, KM 2.5, JLN KELAB GOLF PUTRA, 0194780509
01000 KANGAR, PERLIS
4 AZHARIN B ARIFFIN 730101105317 NO 7, TAMAN BINTONG AMAN,01000 KANGAR, 0194226386
PERLIS
5 ABU BAKAR B OTHMAN 680218025895 12 LRG SATU, OFF JLN PADANG KATONG,01000 0134354610
PERLIS
6 AL NISA BT MD NASIR 810716075812 NO.2 LORONG 4, TAMAN BUKIT KAYANGAN, 0192024154
01000 KANGAR, PERLIS
7 AZHARI BIN AHMAD 640101095105 7,ABI KAMPONG TENGAH,01000 KANGAR 0194642004
PERLIS
8 AZIZAN BIN GHANI 810804095063 NO.11, JLN BESERI PERMAI 3,TMN BESERI 0125776466
PERMAI,02400 PERLIS
9 CEK WA BT OTHMAN 731126025684 NO.72,JLN SEK.KEB.ABI,ABI BATAS PAIP,01000 0194252702
KANGAR PERLIS
10 HARTINI BT KHAMIS 760807055478 NO.70,LORONG HIJRAH,TMN HIJRAH,01000 01158939369
KANGAR,PERLIS
11 MAIZAH BT HAMID 711108095066 743,KM5,JALAN KELAB GOLF PUTERA,01000 0194319279
KANGAR,PERLIS
12 MARDIANA BT MANSOR 790508095100 160,JLN SEKOLAH DERMA,LORONG PAK 0194549579
BIDIN,KG PONDOK,01000 KANGAR PERLIS
13 NUR ATIQAH BT ISMAIL 890518145464 NO 30 A, KG GUAR SYED ALWI, 01000 KANGAR, 0104505464
PERLIS
14 MOHAMAD FAISAL B.SALIM 870424095197 225 JLN PANGLIMA HASHIM,KG ABI,01000 0105651503
PERLIS
15 MOHAMAD RAZIF B MAHMUD 780805025353 BATU 9 ½,JLN KANGKONG,06650 ALOR 0174114167
SETAR,KEDAH
16 MOHAMAD TARMIZI B. MAT ROS 740910095023 NO. 1, JLN HIRAH 8,TAMAN HIJRAH FASA 0174413154
2,01000 KANGAR,PERLIS
17 NAZRI BIN RAMLI 720814095009 NO.2,LORONG 3,TMN SERI BINTONG 0195649718
MAJU,01000 KANGAR,PERLIS
18 NOORJASIMAH BT JUSOH 660808095078 NO.73,KG NESAM,BINTONG,01000 0195768500
KANGAR,PERLIS
19 NUR ISMANIZA BT. ISHAK 800522095090 PS.626,KG KURONG BATANG,01000 KANGAR 0196593954
PERLIS
20 NURUL IMAN BINTI AHMAD 850423025092 N0.1482,KG SEMPERING,JLN KG. 0194482110
SALANG,01000 KANGAR,PERLIS
21 ROSILAH BT OTHMAN 661018085822 BATU 8,KAMPUNG PADANG MALAU,JLN KAKI 01140731124
BUKIT,02400 BESERI,PERLIS
22 SAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH 720213095169 NO.481, LORG ABI 16, BT 1 JLN ABI BATAS PAIP 0125552224
01000 PERLIS
23 SALMA BT ABDULLAH 720720075250 LOT 1437,BATU 3,JLN SANTAN,LORONG 0195467052
SURAU,01000 KANGAR
24 [email protected] BT DERHAMAN 811112035080 24,JLN MASMUDA UTAMA 3,TMN 0194948288
MASMUDA,01000 KANGAR,PERLIS
25 SITI MARIAM BT HAMZAH 811024025114 LOT 892,KM8,JLN PADANG MELANGIT,02400 0184643593
BESERI PERLIS
26 WAN NUR AZMA WAN SENAPI 780207095204 LOT 3336,JLN STADIUM UTAMA,01000 0195625871
KANGAR PERLIS
27 YAZMI BIN MOHD NOOR 711201095087 NO.4430,KM10,KG BESERI DALAM,02400 0124407976
BESERI,PERLIS
28 ZAHARAH BT ABDUL WAHAB 680504025108 NO.8,JLN MASMUDA,TMN 0195657273
MASMUDA,BINTONG
8 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


29
30 RASIDAH BT ISMAIL 750205026320 NO.4,LRG 5,TMN BUKIT KAYANGAN,01000 0122371909
KANGAR PERLIS
31 HATIBAH BT OTHMAN 591218095098 N0.25,KAMPUNG SYED OMAR,01000 KANGAR 0175737874
PERLIS
32 ASIAH BT DEH 660814095066 RUMAH GURU SEKOLAH KEB. 0175333598
ABI,KANGAR,01000 KANGAR PERLIS
33 ROSHAFIZA BT RAMLI 871119095048 5103,JLN ABI BATAS PAIP,01000 0172838849
KANGAR,PERLIS


DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
KURIKULUM KEBANGSAAN
"... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum
yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan"


Akta Pendidikan 1996
[Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997]
9 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020NKRA PENDIDIKAN

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) PENDIDIKAN
Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi
tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan
berkemampuan.


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) diperkenalkan sebagai usaha menyusun
semula dan menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan
dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai relevan untuk memenuhi keperluan semasa
serta menghadapi cabaran abad ke-21.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Pentaksiran Berasaskan Sekolah merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik
yang mampu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan
psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum

Standard Sekolah Rendah (KSSR).


10 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020DASAR SATU MURID SATU SUKAN
Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-
kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan
Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama
kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada
masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan
Prestasi
Tinggi Sekolah (SPTS).
MBMMBI
Dasar MBMMBI ialah dasar kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memastikan
penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan dan
sekolah menengah serta memastikan murid boleh menguasai bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris dengan fasih dan betul.11 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025)12 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


13 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020
MOTO SEKOLAH


Bersama Mencipta Kejayaan / SK Abi Nombor 1

VISI SEKOLAH
“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”


MISI SEKOLAH
“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”.
MATLAMAT SEKOLAH
i. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu
ii. Melahirkan insan yang beriman, berilmu berakhlak mulia.

Berketerampilan dan sejahtera
iii. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan Negara
iv. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia
14 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020
PIAGAM PELANGGAN
 Kami berjanji akan melayan semua tetamu sekolah dengan mesra dan sentiasa membantu
menyelesaikan masalah berkaitan pengajaran dan pembelajaran murid sekolah ini.

 Kami akan berkhidmat seoptimum mungkin bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti murid-
murid, cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum.

 Kami akan menjaga keselamatan murid-murid semasa di sekolah dan berjanji akan
mengambil tindakan sewajarnya bagi mempastikan mereka dalam keadaan terkawal.

 Berjanji menyempurnakan dan menjawab surat-surat penting dengan segera sebelum
tempoh.

 Kami akan sentiasa menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan agensi-agensi setempat
bagi meningkatkan kerjasama untuk kebaikan murid-murid.
BUDAYA KERJA SEKOLAH

 Memahami dan menghayati Matlamat Sekolah, Objektif Sekolah dan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, JPNPs dan KPM setiap
masa.
 Mementingkan kualiti dan kesan pendidikan.
 Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.
 Mengamalkan kerja secara berpasukan.

 Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.

 Mengamalkan perkhidmatan penyayang.
 Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
 Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
 Kerja adalah ibadah.

15 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020LAGU SEKOLAH

(SK ABI TERUS MAJU)

Penuh harapan mara ke depan
Ilmu dibekalkan
Ajaran guru kepada kami
Menjadi ingatan

Moga kita diberkati
Ilmu yang diperolehi
Bersatu kita maju
SK Abi terus maju

Disiplin diri maruah dijulang dijulang
Hormati guru sentiasa
Ibu bapa dan keluarga keluarga
Setia mesra selamanya

Penuh harapan mara ke depan
Ilmu dibekalkan
Ajaran guru kepada kami
Menjadi ingatan

Moga kita diberkati
Ilmu yang diperolehi
Bersatu kita maju

SK Abi terus maju
SK Abi terus maju

16 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020PERATURAN-PERATURAN AM SEKOLAH

Untuk melicinkan lagi jentera pentadbiran dan pengurusan sekolah ini, maka dinyatakan beberapa peraturan am untuk
panduan semua guru.

ARAHAN AM
1.1 Selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP), guru-guru adalah tertakluk kepada Perintah-Perintah Am,
Ordinan Pelajaran 1957, Akta Pendidikan 1996, Pekeliling Perkhidmatan serta Surat Perkhidmatan Ikhtisas
yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

1.2 Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi arahan-arahan tersebut.

1.3 Guru-guru dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh mentafsir dengan tepat akan kandungan
Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.

1.4 Guru hendaklah menghayati Tatasusila Profesion Keguruan dan menjunjungnya sebagai satu pekerjaan /
dan bukan mata pencarian semata-mata.

1.5 Semua guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang.

1.6 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan.

1.7 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas.

1.8 Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga harta
benda sekolah.

1.9 Guru-guru dilarang berhubung terus dengan kedutaan asing dan membuat sebarang kenyataan melalui media
massa.

1.10 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas.

1.11 Semua guru adalah guru disiplin, maka hal-hal disiplin tidaklah seharusnya dibiarkan dan dianggap hanya
sebagai tanggungjawab guru disiplin sahaja (Rujuk SPI Bil. 10/2001).

1.12 Elakan dari memukul murid-murid atau sebarang perlakuan yang boleh mencederakan mereka
(Rujuk SPI Bil. 7/1995).

1.13 Pihak luar yang hendak menggunakan sebarang kemudahan dan peralatan sekolah hendaklah mengemukakan
permohonan secara bertulis kepada Guru Besar.

2. KEDATANGAN GURU
2.1 Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum loceng persekolahan dibunyikan.

2.2 Guru dikehendaki mengetik (punch in) kedatangan guru sebaik tiba di sekolah dan mengetik (punch out)
semasa hendak pulang (guru hendaklah punch in atau punch out sendiri).

2.3 Guru yang bertugas mingguan dikehendaki berada di kawasan sekolah 20 minit sebelum waktu persekolahan
bermula.

2.4 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan dan sebab-sebab
yang wajar. Guru mesti memberitahu Guru Besar atau Guru Penolong Kanan secepat mungkin sebelum
masa sekolah dimulakan supaya jadual guru ganti dapat disediakan.

2.5 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.

17 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 20202.6 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan.

(Semua guru diingatkan untuk mengamalkan ketepatan masa sepanjang waktu bertugas di sekolah
dengan mematuhi SPI BIL.2/1981)

3. KELUAR WAKTU MENGAJAR
3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam waktu mengajar kecuali jika ada sesuatu perkara
yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pendidikan dengan syarat mendapat kebenaran daripada
Guru Besar /Guru Penolong Kanan.

3.2 Guru yang mendapat kebenaran keluar dari kawasan sekolah dikehendaki mengisi Borang Kebenaran Keluar
Semasa Bertugas/menulis di dalam buku kebenaran keluar dengan menulis nama, sebab-sebab keluar, waktu
keluar, waktu masuk semula serta menanda tangani borang/buku berkenaan.

3.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk murid-murid melalui Guru
Penolong Kanan / Penyelaras Kelas.

# Guru Besar/Guru Penolong Kanan tidak bertanggung jawab atas apa-apa kemalangan yang berlaku
terhadap mana-mana guru yang keluar tanpa kebenaran.

4. CUTI
4.1 Cuti Penggal Persekolahan
Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP(PP)0064.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Guru Besar tidak lebih sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan
tugas-tugas selain daripada tugas mengajar.

4.2 Cuti Sakit
4.2.1 Guru yang sakit hendaklah mendapat sijil cuti sakit yang dikeluarkan oleh pegawai perubatan
kerajaan/doktor swasta. Guru yang mendapat cuti sakit perlu memaklumkan kepada Guru
Besar/Guru Penolong Kanan secepat mungkin supaya jadual guru ganti dapat disediakan.

4.2.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun.

4.2.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke
Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menentukan pembayaran
gaji.
(Rujuk Perintah Am Bab C dan Pekeliling Perkhidmatan Bil 2/2006)

4.3 Cuti Tanpa Gaji
4.3.1 Mengikut Perintah Am Bab C, cuti tanpa gaji boleh dipohon atas sebab –sebab persendirian yang
mustahak.

4.3.2 Kelayakan cuti tanpa gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak
melebihi 180 hari.

4.3.3 Cuti tanpa gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.

4.3.4 Kelulusan cuti tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Jabatan
Pendidikan Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia.

4.3.5 Borang permohonan hendaklah dihantar Ke Jabatan Pendidikan Negeri 10 minggu sebelum tarikh
bercuti.

18 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


4.4 Cuti Rehat Khas
4.4.1 Cuti Rehat Khas ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.

4.4.2 Cuti boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas sebab-sebab kecemasan dan upacara agama
bagi tempoh 10 hari dalam setahun.

(Rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil.8/2017)
4.5 Cuti keluar negeri
4.5.1 Semua Guru yang hendak bercuti keluar negeri mesti mendapat kelulusan dari Jabatan Pendidikan
Negeri dengan mengisi borang permohonan yang ada di pejabat selewat-lewatnya 4 minggu sebelum
tarikh bercuti.

5. PAKAIAN
5.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat timur.

5.2 Pakaian yang berbentuk seluar ‘jeans’ dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan.

5.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.

(Rujuk SPI BI. 7/2001 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/1985)

5.4 Guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai :
5.4.1 Guru perempuan – seluar trek / panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju trek dan kasut
sukan tanpa tumit.

5.4.2 Guru Lelaki – seluar trek / panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju trek dan kasut
sukan.

6. PERHUBUNGAN SESAMA GURU
6.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama guru, sentiasa
dapat mengawal tutur kata masing-masing dan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.

6.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa guru-guru /murid-murid /staf sokongan yang lain
menerima pandangan/fahaman/pendapat/ kepercayaannya.

6.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan (berpuak-puak) yang berdasarkan kepada kaum, status sosial,
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

7. BILIK GURU/BENGKEL/BILIK KHAS
7.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru/bengkel/bilik khas adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini
termasuk keselamatan harta benda di dalam bilik guru/bengkel/bilik khas.

7.2 Guru dilarang merokok dalam kawasan sekolah.

7.3 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah dianggap sebagai
‘non-teaching period‘. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-
perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.

7.4 Guru yang terakhir berada di dalam bilik guru/bengkel/bilik khas perlulah memastikan lampu, kipas angin
dan alat penghawa dingin dimatikan.

7.5 Guru-guru dan murid-murid hendaklah bekerjasama dalam menjimatkan penggunaan elektrik di bilik
darjah/bengkel/bilik khas dan bilik guru supaya pembaziran dapat dielakkan.

7.6 Guru tidak digalakkan membenarkan murid berada di bilik guru.

19 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020
7.7 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai
dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak.

8. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN GURU
8.1 Sekiranya guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan mereka boleh berurusan dengan
Ketua Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir/Guru Besar.

8.2 Guru yang menghadapi sebarang masalah dalam bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan Ketua
Panitia atau Guru Penolong Kanan.

9. ARAHAN/TUGASAN GURU
9.1 Guru yang diberi tugasan berbentuk kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid atau tugas-tugas khas
pentadbiran, mestilah melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.

9.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugasan/arahan, misalnya menghadiri mesyuarat, pergi ke
Jabatan Pendidikan atau sekolah lain, guru hendaklah mengambil inisiatif dan tindakan sendiri.

9.3 Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarah guru lain melaksanakan tugasannya tanpa pengetahuan
Guru Besar. Jika tugasan itu terpaksa dijalankan oleh pihak lain atas persetujuan sesama sendiri, maka ia
mesti sampai ke pengetahuan Guru Besar.

(Rujuk SPI BI. 7/2001 – Garis Panduan Guru Bertugas di Sekolah)

10. BUKU REKOD MENGAJAR
10.1 Guru diberi sebuah buku Rekod Mengajar dan mesti bertanggungjawab terhadap keselamatan buku tersebut
kerana ia merupakan SKT setiap guru kecuali guru bimbingan dan kaunseling.

10.2 Semua butiran yang ada dalam buku Rekod Mengajar hendaklah diisi dengan teliti, kemas dan lengkap.

10.3 Buku rekod ini hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah pada setiap hari jumaat untuk disemak dan
ditandatangani oleh Guru Besar atau Guru Penolong Kanan.
(Rujuk SPI BIL. 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran)

10.4 Jika seseorang guru bercuti, buku rekod tersebut hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan.

10.5 Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah pada hari terakhir tahun persekolahan.

10.6 Laporan polis perlu dibuat bagi guru yang kehilangan buku Rekod Mengajar.

11. JADUAL WAKTU
11.1 Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu kelas untuk dipamerkan dalam kelas sendiri
dan diedarkan kepada semua murid di kelas masing-masing..

11.2 Jadual waktu kelas hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar terlebih dahulu sebelum dipamerkan di
dalam kelas.

11.3 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran Guru Besar.

11.4 Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh jawatankuasa Jadual Waktu dan ditanda tangani oleh Guru
Besar/Guru Penolong Kanan atau guru yang dipertanggungjawab menyediakan jadual guru ganti.

11.5 Jadual Waktu Induk hendaklah disediakan oleh jawatankuasa Jadual Waktu sebelum bermula sesi
persekolahan tahun berikutnya berpandukan maklumat yang disediakan oleh pihak pengurusan.

20 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


12. JADUAL KEDATANGAN MURID
12.1 Setiap guru kelas akan diberikan sebuah buku Jadual Kedatangan Murid. Guru kelas bertanggungjawab
**** memasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-
kehendak mengenainya yang tercetak di bahagian dalam buku tersebut.

12.2 Jadual kedatangan murid hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada setiap hari oleh guru kelas
pada waktu pertama. Sekiranya guru kelas tidak hadir, penyelaras kelas bertanggungjawab menandanya.

12.3 Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat pada setiap hari (sebelum jam 9.00 pagi).

12.4 Murid yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselang-seli dalam satu minggu, ibu bapa/penjaga
hendaklah dihubungi secara bertulis.

12.5 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh Guru Penolong Kanan HEM.

12.6 Guru tidak dibenarkan membawa balik buku Jadual Kedatangan Murid.

13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
13.1 Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah.

13.2 Jika ada murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja hendaklah
dibawa ke pengetahuan pihak pentadbir sekolah.

13.3 Ketua Panitia hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan peralatan di dalam bilik-
bilik khas seperti makmal, bengkel dan sebagainya.

13.4 Penggunaan peralatan yang terdapat di dalam bilik darjah atau bilik-bilik khas di luar waktu persekolahan
atau masa cuti hendaklah mendapat kebenaran Guru Besar dan perlu direkodkan.

13.5 Penggunaan bilik-bilik khas oleh murid-murid pada waktu sekolah, hujung minggu atau waktu cuti
hendaklah bersama guru.

14. KEBERSIHAN
14.1 Kebersihan kawasan sekolah dan bilik darjah adalah tanggungjawab guru, staf sokongan dan murid.

14.2 Jadual giliran bertugas murid hendaklah disediakan oleh guru kelas. Alatan membersihkan kelas hendaklah
digunakan dengan baik dan disimpan dengan selamat.

14.3 Guru yang bertanggungjawab ke atas bilik khas seperti bengkel , bilik kaunseling , makmal dan sebagainya
perlu menjaga bilik tersebut dengan baik.

15. SURAT-MENYURAT
15.1 Semua surat rasmi yang berkaitan dengan hal sekolah atau perjawatan hendaklah ditulis melalui Guru Besar
supaya surat itu dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang berkenaan.

15.2 „Letter head’ sekolah tidak boleh diguna pakai tanpa kebenaran Guru Besar.

16. SURAT YANG DITERIMA
16.1 Apabila guru-guru menerima surat yang telah diminitkan untuk sesuatu tindakan, guru berkenaan hendaklah
segera mematuhi arahan dan jangka masa yang diberikan.

16.2 Jika surat yang dituju kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Guru Besar, surat itu boleh
disimpannya sendiri setelah diambil tindakan.21 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


17. PELAWAT
17.1 Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar /Guru Penolong Kanan terlebih dahulu.

17.2 Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil syarikat, juru jual kecuali dengan kebenaran Guru
Besar /Guru Penolong kanan.

18. MEMBELI BARANG
18.1 Guru yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran Guru Besar dengan menggunakan borang
pesanan kawalan dalaman yang boleh didapati di pejabat sekolah.

18.2 Borang pesanan kawalan dalaman mesti diisi oleh guru dan mendapat sokongan daripada Guru
Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Guru Besar.

18.3 Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan ( LO ).

18.4 Segala Invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam buku stok dengan kemas.

# Guru Besar tidak akan menanggung segala kos pembelian tanpa kebenarannya.
19. AKTIVITI KOKURIKULUM
19.1 Guru yang ditugaskan menjadi guru penasihat aktiviti kokurikulum hendaklah menjalankan tugas dengan
cekap dan berkesan.

19.2 Semua mesyuarat, perjumpaan atau aktiviti pasukan permainan/rumah/persatuan/kelab/badan
beruniform dan lain hendaklah diadakan selepas waktu sekolah kecuali dalam hal-hal tertentu dan
setelah mendapat kebenaran Guru Besar.

19.3 Guru-guru tidak digalakkan memanggil murid keluar dari bilik darjah semasa P d P sedang dijalankan.

19.4 Guru-guru bertanggungjawab mengawas dan memastikan murid-murid mematuhi peraturan sekolah, menjaga
keselamatan mereka semasa perjumpaan/aktiviti kokurikulum di sekolah atau di luar sekolah.

19.5 Guru-guru harus fahami bahawa aktiviti kokurikulum adalah tugas rasmi setiap guru.
20. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
20.1 Semua guru diwajibkan menghadiri perhimpunan sekolah pada masa-masa dan hari-hari yang ditetapkan.
Perhimpunan rasmi diadakan pada hari Isnin dari jam 7.45 pagi hingga 8.15 pagi. Perhimpunan rasmi
sekolah adalah termasuk dalam jadual waktu rasmi guru dan dianggap sebagai waktu kerja guru.

20.2 Loceng pertama pada hari berkenaan akan dibunyikan pada jam 7.30 pagi untuk melaksanakan perhimpunan
rasmi sekolah. Semua guru dan murid wajib hadir ke tempat perhimpunan. Guru akan bersama-sama murid
menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri Perlis dan Lagu Sekolah. Guru hendaklah berada di majlis
sehingga tamat perhimpunan.

20. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

20.3 Selepas perhimpunan dijalankan, guru-guru yang mengajar pada waktu kedua hendaklah beredar terus untuk
memulakan pengajaran pada hari berkenaan.

20.4 Guru bertugas dan guru disiplin hendaklah mengawas pergerakan murid-murid masuk ke kelas masing-
masing dengan dibantu oleh pengawas sekolah.

20.5 Guru lelaki hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher manakala guru
perempuan hendaklah berpakaian kemas, bersopan santun dan tidak memakai selipar/sandal.
22 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


21. MESYUARAT GURU
21.1 Guru-guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua
Panitia dan lain pada bila-bila masa.

21.2 Sekiranya seseorang guru itu tidak dapat hadir kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan, guru
berkenaan hendaklah mendapat kebenaran daripada atau memaklum kepada Guru Besar/Guru Penolong
Kanan.

22 BUKU STOK / INVENTORI
22.1 Ketua Panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok , inventori dan memastikan maklumat dalam buku
stok dan inventori adalah tepat, lengkap, dan sentiasa kemas kini. Buku ini akan disemak dari semasa
ke semasa oleh Guru Besar / Guru Penolong Kanan.


23. TANDA NAMA
23.1 Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah / luar sekolah.

24. KEAHLIAN BADAN KEBAJIKAN STAF STB / PIBG/LAIN
24.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli Badan Kebajikan Staf STB.

24.2 Jumlah yuran Badan Kebajikan Staf STB tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

24.3 Semua guru juga secara automatik menjadi ahli Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG).

24.4 Demi kepentingan perkhidmatan dan profesional perguruan, guru-guru dinasihatkan supaya menjadi ahli
mana-mana persatuan yang diikhtiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

25. ARAHAN DAN PEKELILING
25.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan hendaklah dibaca
dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.

25.2 Sekiranya arahan/pekeliling itu diberi terus kepada guru , maka hendak lah disimpan di dalam fail khasnya.

25.3 Sekiranya arahan/pekeliling itu dari Kementerian Pendidikan Malaysia/Jabatan Pendidikan Negeri, guru
hendaklah mengembalikan dengan segera setelah diambil tindakan.


26. TELEFON /MESIN FAKSIMILI/MESIN FOTOSTAT/RISO SEKOLAH
26.1 Penggunaan telefon/mesin faksimili sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah direkodkan
penggunaannya.

26.2 Guru dibenarkan mengunakan mesin fotostat untuk tujuan PdP sahaja.Sekiranya kuantiti bahan PdP banyak
maka guru digalakkan mencetak bahan dengan menggunakan mesin riso dengan bantuan Pembantu Operasi
(PO) sekolah.


27. KUNCI BILIK-BILIK KHAS
27.1 Semua kunci hendaklah disimpan di Pejabat Sekolah.

27.2 Jika guru hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, guru berkenaan mestilah mendapat kebenaran dari
Guru Besar. Guru berkenaan perlu bertanggungjawab terhadap bilik itu sepenuhnya.

27.3 Sewaktu cuti penggal persekolahan, semua kunci bilikbilik khas hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah.

27.4 Murid-murid tidak dibenarkan mengambil kunci bilik-bilik khas dari pejabat sekolah.

23 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


28. MAJLIS/ACARA RASMI SEKOLAH
28.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis/acara rasmi sekolah.
Surat tunjuk sebab perlu dikemukakan kepada pihak pentadbir atas kegagalan hadir.

29. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
29.1 Mengajar Di dalam Kelas
29.1.1 Seseorang guru tidak digalakkan duduk sepanjang masa di dalam kelas sewaktu mengajar.
Apabila berada di dalam bilik darjah, guru hendaklah mengajar sambil mengawasi kelakuan murid-
murid. Semasa murid-murid membuat kerja bertulis, guru seharusnya memantau setiap murid dan
mengenal pasti murid yang lemah supaya dapat diberi bimbingan dengan serta-merta.

29.1.2 Semasa kerja-kerja amali, guru dalam makmal sains/bengkel kemahiran hidup tidak dibenarkan
meninggal murid semasa waktu mengajar. Guru-guru pendidikan jasmani hendaklah berada bersama
murid-murid semasa murid-murid menjalankan gerak kerja.
29.1.3 Aktiviti PdP di dalam bilik darjah tidak boleh diganggu oleh sebarang urusan lain kecuali atas
arahan tertentu oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan.
29.1.4 Guru tidak dibenarkan keluar dari bilik darjah semasa PdP untuk hal-hal yang tidak penting.
29.2 Kerja-Kerja Bertulis
29.2.1 Kerja-kerja bertulis mestilah diberikan dengan secukupnya dari semasa ke semasa seperti termaktub
dalam Dasar Kurikulum Sekolah.
29.2.2 Buku latihan murid/buku kerja murid serta kerja-kerja murid hendaklah diperiksa dan ditanda tangani
oleh guru.
29.2.3 Guru Besar/Guru Penolong Kanan pada bila-bila masa boleh meminta buku latihan/buku kerja murid
untuk disemak. Guru mata pelajaran hendaklah dengan segera menyerah buku-buku berkenaan di
pejabat/ bilik Guru Besar/Guru Penolong Kanan apabila diminta berbuat demikian.
29.3 Penggunaan Peralatan Sekolah
Sebarang penggunaan peralatan sekolah hendaklah secara betul mengikut peraturan yang ditetapkan seperti
berikut:
29.3.1 Guru berkenaan perlu mendapat kebenaran ketua panitia atau penjaga stok.
29.3.2 Bertanggungjawab mengembalikan semula peralatan yang dipinjam kepada ketua panitia/penjaga
stok dengan segera, tidak hilang, rosak atau dipinjamkan kepada orang lain dan sebagainya.
29.3.3 Guru hendaklah membuat laporan serta-merta kepada Guru Besar/Polis jika alatan yang dipinjam
hilang/rosak.
29.4 Hal-hal Lain
29.4.1 Setiap guru adalah bertanggungjawab ke atas prestasi akademik dan keputusan yang baik tentang
murid-murid yang diajarnya tidak kira sama ada di kelas-kelas peperiksaan atau tidak.
(Rujuk Akta Pendidikan 1996– Seksyen 19)

29.4.2 Guru-guru tidak boleh membiarkan murid-murid “belajar sendiri” di dalam kelas kerana cara
sebegini sesuai dilakukan oleh mereka di luar bilik darjah/luar sekolah.
29.4.3 Guru-guru mata pelajaran hendaklah membuat tindak susul selepas prestasi murid-muridnya dikenal
pasti bagi membaiki segala kekurangan atau kelemahan yang ada.
29.4.3 Penggunaan telefon bimbit semasa PdP dan mesyuarat adalah tidak benarkan.

Disemak dan dimurnikan oleh Guru Penolong Kanan Pentadbiran pada Disember 2019

24 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


SENARAI TENAGA PENGAJAR 2019
BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN NO. TELEFON EMEL

1 MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR DG44 PSR – Pengajian 0194192672 [email protected]
Melayu
2 NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN DG44 PSR – Pengajian 0194774543 [email protected]
Melayu
3 SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM DG44 PSR – Pendidikan 0194780509 [email protected]
Muzik
4 AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM DG 44 SMP (Bahasa 0194226386 [email protected]
Melayu)
5 ABU BAKAR B OTHMAN GURU CEMERLANG DG44 PSR – Matematik 0134354610 [email protected]
6 AL NISA BT MD NASIR GURU PENOLONG DG42 ISM – Pengajaran 0192024154 [email protected]
Bahasa Inggeris
7 AZHARI BIN AHMAD GURU PENOLONG DG41 PSR – Pengajian 0194642004 [email protected]
Matematik
8 AZIZAN BIN GHANI GURU PRASEKOLAH DG41 DP – Pra Sekolah 0125776466 [email protected]
9 CEK WA BT OTHMAN GURU PENOLONG DG44 PSR - Sains 0194252702 [email protected]
10 HARTINI BT KHAMIS GURU PENOLONG DG34 DP – Matematik/ 0194283036 [email protected]
BM
11 MAIZAH BT HAMID GURU PENOLONG DG41 PSR – Pengajian 0194319279 [email protected]
Melayu
12 MARDIANA BT MANSOR GURU PENOLONG DG41 Bachelor Satera – 0194549579 [email protected]
Bahasa Inggeris
13 NOR ATIQAH BT ISMAIL GURU PRASEKOLAH DG41 ISM – Pra Sekolah 0174337604 [email protected]
14 MOHAMAD FAISAL B.SALIM GURU PENOLONG DG41 ISM – Pendidikan 0105651503 [email protected]
Sains
15 MOHAMAD RAZIF B MAHMUD GURU PEND ISLAM DG44 ISM - Usulluddin 0174114167 [email protected]@edu.my
16 MOHAMAD TARMIZI B. MAT ROS GURU PENOLONG DG44 PSR - Sains 0174413154 [email protected]
17 NAZRI BIN RAMLI GURUPEMULIHAN DG34 PSR – Pengajian 0195649718 [email protected]
Melayu
18 NOORJASIMAH BT JUSOH GURU PENOLONG DG34 PSR – Pengajian 0195768500 [email protected]
Melayu
19 NUR ISMANIZA BT. ISHAK GURU PENOLONG DG44 DP – Bahasa 0196593954 [email protected]
Inggeris
20 NURUL IMAN BINTI AHMAD GURU PEND ISLAM DG41 ISM - Usuluddin 0194482110 [email protected]
21 ROSILAH BT OTHMAN GURU PEND ISLAM DG42 PSR – Pendidikan 01140731124 [email protected]
Islam
22 SAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH GURU PEND ISLAM DG29 ISM- Pendidikan 0125552224 [email protected]
Islam
23 SALMA BT ABDULLAH GURU PENOLONG DG41 PSR – Pengajian 0195467052 [email protected]
Melayu
24 [email protected] BT DERHAMAN GURU PENOLONG DG32 ISM – Muzik dan 0194948288 [email protected]
Kesenian
25 SITI MARIAM BT HAMZAH GURU PEND ISLAM DG44 ISM – Pengajian 0184643593 [email protected]
Quran & Sunnah
26 WAN NUR AZMA WAN SENAPI GURU PENOLONG DG41 Bacelor 0195625871 [email protected]
Pendidikan -
Sejarah
27 YAZMI BIN MOHD NOOR GURU PENOLONG DG44 PSR – Pengajian 0124407976 [email protected]
Melayu
28 ZAHARAH BT ABDUL WAHAB GURU PEND ISLAM DG44 PSR – Pendidikan 0195657273 [email protected]
Islam
29


25 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP )
BIL NAMA KAKITANGAN JAWATAN GRED NO. TELEFON EMEL

1 RASIDAH BT ISMAIL PEMBANTU TADBIR 0122371909 [email protected]
2 HATIBAH BT OTHMAN PEMBANTU AM PEJABAT 0175737874 [email protected]
3 ASIAH BT DEH PEMBANTU PENGURUSAN MURID 0175333598 [email protected]
4 ROSHAFIZA BT RAMLI PEMBANTU PENGURUSAN MURID 0172838849 [email protected]

JADUAL AKTIVITI PETANG TAHUN 2020

A. KELAS TAMBAHAN BERFOKUS(TAHUN 6) – FASA 1
HARI MASA AKTIVITI/SUBEK GURU /PENGAWAS
1.35 PM – 2.00 PM MAKAN/SOLAT ZOHOR GURU B&K/GURU PENYELARAS TAHUN 6
ISNIN 2.00 PM – 3.00 PM BAHASA MELAYU GURU B.MELAYU
3.00 PM – 4.00 PM MATEMATIK GURU MATEMATIK
1.35 PM – 2.00 PM MAKAN/SOLAT ZOHOR GURU B&K/GURU PENYELARAS TAHUN 6
SELASA 2.00 PM – 3.00 PM BAHASA INGGERIS GURU B.INGGERIS
3.00 PM – 4.00 PM SAINS GURU SAINS


B. KELAS KAFA
HARI MASA AKTIVITI TENAGA PENGAJAR
ISNIN 2.30 PM – 5.30 PM KELAS KAFA (TAHUN 1 – 5) GURU KAFA
SELASA 2.30 PM – 5.30 PM KELAS KAFA (TAHUN 1– 5) GURU KAFA
KHAMIS 2.30 PM – 5.30 PM KELAS KAFA (TAHUN 1 – 5) GURU KAFA
26 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


TAKWIM PERSEKOLAHAN 2020


KUMPULAN B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,
Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya.

Penggal Cuti & Hari Persekolahan Mula Akhir Jumlah Minggu
I Hari Persekolahan 01.01.2020 12.03.2020 11
Cuti Pertengahan Penggal 1 13.03.2020 21.03.2020 1
Hari Persekolahan 22.03.2020 21.05.2019 9
Cuti Pertengahan Tahun 22.05.2020 06.06.2020 2
II Hari Persekolahan 7.06.2020 23.07.2020 7
Cuti Pertengahan Penggal 2 24.07.2020 01.08.2020 1
Hari Persekolahan 2.08.2020 19.11.2020 16
Cuti Akhir Tahun 20.11.2020 31. 12.2020 6
Jumlah 53

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am (214)
Jumlah Hari Cuti Penggal (73)
* Cuti Berganti sempena hari perayaan utama


HARI KELEPASAN AM NEGERI PERLIS 2020

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
1 Tahun Baru Cina 25 – 26 Januari Sabtu dan Ahad
2 Israk & Mikraj 23 Mac Isnin
4 Hari Pekerja 1 Mei Jumaat
5 Hari Wesak 7 Mei Khamis
6 Hari Keputeraan DYMM Raja Perlis 17 Julai Jumaat
7 Nuzul al-Quran 11 Mei Isnin
8 Hari Raya Puasa 24 – 25 May * Ahad dan Isnin
9 Hari Kebangsaan 31 Ogos Isnin

10 Hari Raya Qurban 31 Julai – 1 Ogos * Jumaat dan Sabtu
11 Hari Malaysia 16 September Rabu
12 Awal Muharram (Maal Hijrah) 20 Ogos Khamis
13 Hari Deepavali 14 November Sabtu
14 Hari Keputeraan SBP Yang di-Pertuan Agong 6 Jun Sabtu
15 Maulidur Rasul 29 Oktober Khamis
16 Hari Krismas 25 Disember Jumaat

* Tertakluk kepada perubahan
27 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 20202.0 PENGURUSAN PEJABAT SEKOLAH


2. 1 PENTADBIRAN SEKOLAH

GURU BESAR EN MD NAZIR B NIK ALI
GPK PENTADBIRAN PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH
GPK HAL EHWAL MURID EN SAIPUL BAHARI B BANIYAMI
GPK KOKURIKULUM EN AZHARIN B ARIFFIN
KETUA PEMBANTU TADBIR PN RASHIDAH BT ISMAIL


ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)

PEMBANTU TADBIR PN RASHIDAH BT ISMAIL
PEMBANTU AM PEJABAT PN HATIBAH BT OTHMAN
PEMBANTU PENGURUSAN MURID PN ASIAH BT DEH
PN ROSHAFIZA BT RAMLI


1.3 JAWATANKUASA MAJLIS MESYUARAT AKP

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI
NAIB PENGERUSI PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH
SETIAUSAHA PN RASHIDAH BT ISMAIL
AJK PN ASIAH BT DEH
PN ROSHAFIZA BT RAMLI
PN HATIBAH BT OTHMAN

28 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


CARTA ORGANISASI PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2020


GURU BESAR
EN MD NAZIR B NIK ALI SETIAUSAHA
PIBG
PN ROSHAFIZA BT RAMLI

GPK PENTADBIRAN GPK HEM GPK KOKURIKULUM
PN NOR SABIRAH BT ABU EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI EN AZHARIN B ARIFFIN
SAMAH

PENTADBIRAN GURU B&K

PN CHE WA BT OTHMAN KO AKADEMIK
A. PANITIA M/P
1. MAJLIS TERTINGGI - AKADEMIK B’FUNGSI
2. PPS HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM - PENG. KEHIDUPAN
3. KEWANGAN
4. ASET&INVENTORI 1. DISIPLIN A. KELAB & PERSATUAN - SOSIAL/RIADAH/
5. PENGURUSAN ICT 2. PENGAWAS SEKOLAH KREATIVITI
- KEROHANIAN&NILAI
3. PROJEK SUSU 1 M’SIA
6. PENGURUSAN DATA
7. BANGUNAN SEKOLAH 4. SSDM @ APDM B. BADAN BERUNIFORM NILAI MURNI
8. SKPMg2 5. KWAPM/BIASISWA/E-KASIH B. J-QAF
9. LADAP 6. PEND. PENCEGAHAN DADAH C. SUKAN & PERMAINAN C. RPI
10. SPS
7. SEKOLAH SELAMAT

11. PAK-21 12. PENCERAPAN 8. EMK D. RUMAH SUKAN
13. GG & MMI 9. KESIHATAN & KEBERSIHAN
14. B. GURU
10. RMT
15. B.MESYUARAT 11. KECERIAAN KELAS E. PAJSK KOKURIKULUM
16. SURAU 12. RIMUP
13. SPBT
17. KAFA 14. KEBAJIKAN A.TUNAS KADET REMAJA
18. PAPAN INFORMASI
19. BKGS 15. KANTIN B. PUTERI ISLAM
C. LAWATAN/PLBD
20. TUGAS-TUGAS KHAS 16. PENYELARAS KELAS D. PERKHEMAHAN
17. LAWATAN & REKREASI
21. PROGRAM MEGA
22. BILIK-BILIK KHAS 18. KEDAI BUKU SEKOLAH E. PRO PODIUM
23. AKTIVITI KELAS 19. BENCANA
24. GURU KELAS 20. PIBKKURIKULUM

PANITIA M/P PUSAT SUMBER SEKOLAH PENGURUSAN
PANITIA M/P 1. JADUAL WAKTU INDUK
1. B.MELAYU 10. MUZIK/P KESENIAN 1. PERPUSTAKAAN 2. PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN

2. B.INGERIS 11. B.ARAB 2. BBM 3. KSSR 11. TRANSISI

3. MATEMATIK 12. PEMULIHAN KHAS 3. TV/EDUWEB TV 4. PAK-21 12. MBMMBI
4. SAINS 13. PRASEKOLAH 4. MAKMAL KOMPUTER 5. KEC.UPSR

5. PEND. ISLAM 5. PROGRAM NILAM 6 KAFA/PAFA

6. PJK 7. PBS

7. DSV/PSV 8. PRASEKOLAH

8. SEJARAH 9. LINUS & PEMULIHAN

9. RBT/TMK 10. J-QAF


29 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020
2.0 PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH


2.1 JAWATANKUASA MAJLIS PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
SETIAUSAHA* PN ROSHAFIZA BT RAMLI GURU PENOLONG
AJK PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
PN RASHIDAH BT ISMAIL PEMBANTU TADBIR

2.2 JAWATANKUASA PEMERKASAAN DAN PEMAJUAN SEKOLAH

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA EN ABU BAKAR B OTHMAN GURU CEMERLANG
AJK PN HARTINI BT KHAMIS LAMAN WEB SEKOLAH
PN ALNISA BT MD NASIR SKPMG2 – KURIKULUM
PN HARTINI BT KHAMIS SKPMG2 –HEM
PN SILAH @ NORSILAH BT SKPMG2 –KOKURIKULUM
DERHAMAN
EN MOHAMAD RAZIF B MAHMUD PEMBANGUNAN/INFRASTRUKTUR
PN ZAHARAH BT ABDUL WAHAB SETIAUSAHA PIBG
PN RASHIDAH BT ISMAIL PEMBANTU TADBIR
PN MARDIANA BT MANSOR PENYELARAS ALIRAN TAHAP 1
PN HARTINI BT KHAMIS PENYELARAS ALIRAN TAHAP 2


2.3 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI PN PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN RASHIDAH BT ISMAIL PEMBANTU TADBIR
AJK EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
EN AZIZAN B GHANI GURU PRASEKOLAH
PN NUR ATIQAH BT ISMAIL GURU PRASEKOLAH
JURU AUDIT DALAMAN EN ABU BAKAR B OTHMAN GURU PENOLONG
30 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


2.4 JAWATANKUASA ASET DAN INVENTORI SEKOLAH

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA EN MOHAMAD RAZIF B MAHMUD PEGAWAI ASET
AJK PN RASHIDAH BT ISMAIL PEMBANTU TADBIR
EN YAZMI B MOHD NOOR PEGAWAI PEMERIKSAAN PELUPUSAN
EN NAZRI B RAMLI PEGAWAI PEMERIKSAAN PELUPUSAN
EN AZHARI B AHMAD PEGAWAI PEMERIKSAAN PELUPUSAN
PN WAN AZMA BT WAN SENAPI PEGAWAI PEMERIKSA
EN AZIZAN B GHANI PEGAWAI PEMERIKSA
EN SAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH PEGAWAI PEMERIKSA
PN SITI MARIAM BT HAMZAH PEGAWAI STOR
PN NURUL IMAN BT AHMAD PEGAWAI STOR
PN AL NISA BT MD NASIR PEGAWAI STOR

2.5 JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PN SITI MARIAM BT HAMZAH PENYELARAS ICT/DATA/GOOGLE
CLASSROOM
PEN. SETIAUSAHA EN ABU BAKAR B OTHMAN I-THINK
AJK PN RASHIDAH BT ISMAIL PEMBANTU TADBIR DATA

2.6 JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH ,DATA & MAKLUMAT

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA EN YAZMI B MOHD NOOR GURU DATA
PEN. SETIAUSAHA PN NURUL IMAN BT AHMAD GURU PSS
AJK PN NOR ISMANIZA BT ISHAK PENYELARAS ALIRAN TAHAP 1
PN HARTINI BT KHAMIS PENYELARAS ALIRAN TAHAP 2
EN AZIZAN B GHANI GURU PRASEKOLAH
PN NUR ATIQAH BT ISMAIL GURU PRASEKOLAH


31 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


BIL. PERKARA PENGERUSI PENYELARAS @ SETIAUSAHA
1 SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH GPK PENTADBIRAN GURU DATA - En Yazmi B Mohd Noor
2 SISTEM PENGURUSAN GURU GPK PENTADBIRAN GURU DATA - En Yazmi B Mohd Noor
3 SISTEM PENGURUSAN MURID GPK HEM GURU DATA - En Yazmi B Mohd Noor
GURU KELAS
PEMBANTU TADBIR – Pn Rashidah Bt Ismail
4 DATA PEPERIKSAAN & GPK PENTADBIRAN SUPEP (UPSR) – En Abu Bakar B Othman
PENTAKSIRAN SUPEP (DALAMAN )/PENYELARAS PBS – Pn Nurul Iman
Bt Ahmad
5 PENTAKSIRAN BERASASKAN GPK PENTADBIRAN PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS), PENTAKSIRAN BILIK
SEKOLAH (PBS) / PBD DARJAH (PBD) & PEPERIKSAAN DALAMAN - Pn Nurul
Iman Bt Ahmad
PENTAKSIRAN PUSAT (UPSR) & DAPA - En Abu Bakar B
Othman
SEGAK – En Mohd Faisal B Salim
SAPS – Pn Hartini Bt Khamis
GPK KOKURIKULUM PBD – Pn Maizah Bt Hamid
PAJSK – En MOHD FAISAL B SALIM
GPK HEM PSIKOMETRIK(PPsi) – Pn Che Wa Bt Othman
PIBK/SARANA
6 PBD GPK PENTADBIRAN PENYELARAS PBD – Pn Maizah Bt Hamid
7 HRMIS GPK PENTADBIRAN KETUA PEMBANTU TADBIR – Pn Rashidah bt Ismail
8 SKPMg2 SEMUA GPK SEMUA SETIAUSAHA
PEGAWAI PELAKSANA STANDARD (PPS)
9 PBPPP GURU BESAR GPK PENTADBIRAN – Pn Nor Sabirah Bt Abu Samah
10 PIBK GPK HEM S/USAHA PIBG – Pn Zaharah Bt Abdul Wahab
11 Epelaporan GPK PENTADBIRAN j-QAF – En Mohd Razif B Mahmud
12 EMIS & DATA GURU BESAR GURU DATA – En Yazmi B Mohd Noor
GURU ASET - En Mohd Razif B Mahmud
GURU Espata – En Mohd Razif B Mahmud

2.7 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PENYELENGGARAAN DAN LANDSKAP SEKOLAH

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN MOHAMAD TARMIZI B MAT ROS PENYELENGGARAAN/INFRASTRUKTUR
AJK EN NAZRI B RAMLI BANGUNAN SEKOLAH
EN MOHAMAD RAZIF B MAHMUD LANDSKAP SEKOLAH
EN AZHARI B AHMAD GURU ALAM SEKITAR & LESTARI
PN RASHIDAH BT ISMAIL PEMBANTU TADBIR
EN AZIZAN B GHANI GURU PRASEKOLAH
PN NUR ATIQAH BT ISMAIL GURU PRASEKOLAH
32 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


2.8 JAWATANKUASA DIGITAL HUB MAKER

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHARI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA EN HARTINI BT KHAMIS SU HEM
AJK EN MOHD FAISAL B SALIM SU SUKAN
EN AZIZAN B GHANI GURU PRASEKOLAH
PN NOR ISMANIZA BT ISHAK PENYELARAS ALIRAN TAHAP 1
EN MOHAMAD TARMIZI B MAT ROS

2.9 JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP) / SPLKPM

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PN CHE WA BT OTHMAN GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
PEN. SETIAUSAHA PN MARDIANA BT MANSOR SU JADUAL WAKTU
AJK EN AZIZAN B GHANI PENGERUSI BADAN KEBAJIKAN STAF
PN NURUL IMAN BT AHMAD GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
EN YAZMI B MOHD NOOR GURU DATA

2.10 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PN RASHIDAH BT ISMAIL SU PENTADBIRAN
PEN. SETIAUSAHA EN YAZMI B MOHD NOOR GURU DATA
AJK PN NOR ISMANIZA BT ISHAK PENYELARAS ALIRAN TAHAP 1
PN HARTINI BT KHAMIS PENYELARAS ALIRAN TAHAP 2

33 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


2.11 JAWATANKUASA BENCANA

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
AJK EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
EN SAHIMIN B CHE SALLEH PEGAWAI PERHUBUNGAN
SEKOLAH
PN CHE WA BT OTHMAN GURU B&K
PN SALMA BT ABDULLAH GURU SPBT
PN HARTINI BT KHAMIS SU HEM
EN YAZMI B MOHD NOOR SU DATA
EM MOHD RAZIF B MAHMUD GURU ASET
YDP PIBG
PEGAWAI PERHUBUNGAN POLIS
PEGAWAI PERHUBUNGAN BOMBA
PENYELIA KAWALAN KESELAMATAN
PENGURUS SYARIKAT KEBERSIHAN SEKOLAH
PENGUSAHA KANTIN SEKOLAH

2.12 JAWATANKUASA INDUK SARANA (PIBK )

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 2 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK KURIKULUM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PN NOR ISMANIZA BT ISHAK PENYELARAS SARANA
AJK PN ZAHARAH BT ABDUL WAHAB SU PIBG
EN YAZMI B MOHD NOOR SU KURIKULUM
PN HARTINI BT KHAMIS SU HEM
PN ALNISA BT MD NASIR SU KOKURIKULUM
EN YAZMI B MOHD NOOR GURU DATA
PN CHE WA BT OTHMAN GURU B&K

2.13 JAWATANKUASA KELAS PEMBELAJARAN ABAD- 21 (PAK -21)

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PN AL NISA BT MD NASIR GURU PENOLONG
AJK PN NORISMANIZA BT ISHAK PENYELARAS ALIRAN TAHAP 1
PN HARTINI BT KHAMIS PENYELARAS ALIRAN TAHAP 2
SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU KELAS


34 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


2.14 JAWATANKUASA PENCERAPAN PdPc

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
AJK PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SEMUA KETUA PANITIA


2.15 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN JADUAL GURU GANTI ( MMI )

PENGERUSI PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN SHAHIMIN B CHE ABD SALLEH SU JADUAL WAKTU
AJK PN SITI MARIAM BT HAMZAH MENTOR
PN CHE WA BT OTHMAN MENTOR
EN MOHD TARMIZI B MAT ROS JADUAL GURU GANTI – ISNIN &
RABU
EN ABU BAKAR B OTHMAN JADUAL GURU GANTI – SELASA &
KHAMIS
PN WAN NUR AZMA BT WAN SENAPI JADUAL GURU GANTI – RABU &
JUMAAT
PN NURUL IMAN BT AHMAD JADUAL GURU GANTI – KHAMIS &
SELASA
PN SALMA BT ABDULLAH JADUAL GURU GANTI – JUMAAT
& ISNIN

2.16 JAWATANKUASA BILIK MESYUARAT

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN NOR ATIQAH BT ISMAIL GURU PENOLONG
AJK PN MAIZAH BT HAMID BILIK OPERASI PBD
EN MOHD RAZIF B MAHMD BILIK j-QAF

2.17 JAWATANKUASA PENGURUSAN SURAU SEKOLAH & JOM SOLAT

PENASIHAT EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
PENGERUSI PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 1 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 2 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA EN SAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH FAIL & DOKUMENTASI
PENYELARAS EN MOHAMAD RAZIF B MAHMUD FIZIKAL & INFRASTRUKTUR
AJK PN SITI MARIAM BT HAMZAH INVENTORI & ALATAN
PEKERJA PEMBERSIHAN KEBERSIHAN & KECERIAAN
PN ZAHARAH BT AMBUL WAHAB PENERBITAN & SUDUT BACAAN
PN ROSILAH BT OTHMAN/GURU KAFA AKTIVITI SURAU


35 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


2.18 JAWATANKUASA BILIK GURU

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN ZAHARAH BT ABD WAHAB SU PIBG/SARANA
PEN SETIAUSAHA EN MOHD TARMIZI B MAT ROS GURU PENOLONG
AJK EN ABU BAKAR B OTHMAN GURU PENOLONG
EN YAZMI B MOHD NOOR GURU PENOLONG
EN SHAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH GURU PENOLONG

2.19 JAWATANKUASA JAWATANKUASA KELAS KAFA

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN ROSILAH BT OTHMAN PENYELARAS KAFA
PEN. SETIAUSAHA PN NUR HAFIZAH BT MT DESA PEN. PENYELARAS KAFA
AJK SEMUA GURU KAFA

2.20 JAWATANKUASA PAPAN INFORMASI SEKOLAH

PENASIHAT EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
PENGERUSI PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN SALMA BT ABDULLAH GURU PENOLONG
PENYELARAS PN MAIZAH BT HAMID GURU PENOLONG
AJK SEMUA KETUA PANITIA DAN SETIAUSAHA


2.21 JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN GURU & STAF (BKGS)

PENAUNG EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
PENASIHAT PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
PENGERUSI EN AZIZAN B GHANI GURU PENOLONG
SETIAUSAHA PN WAN NUR AZMA BT WAN SENAPI GURU PENOLONG
BENDAHARI PN NUR ATIQAH BT ISMAIL GURU PENOLONG
AJK PN RASHIDAH BT ISMAIL PEMBANTU TADBIR
PN HATIBAH BT OTHMAN PEMBANTU AM PEJABAT36 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 20202.22 TUGAS-TUGAS KHAS GURU


BIL. PERKARA PENYELARAS @
(SETIAUSAHA)
1 MESYUARAT GURU EN AZIZAN B GHANI/ GURU BERTUGAS MINGGUAN
2 LADAP /e-splg PN CHE WA BT OTHMAN
3 RADIO SEKOLAH EN NAZRI B RAMLI
4 ICT ( GOOGLE CLASSROOM ) PN SITI MARIAM BT HAMZAH
5 KEDAI BUKU SEKOLAH PN ZAHARAH ABDUL WAHAB
6 FOTOGRAFI/VIDEO PN AL NISA BT MD NASIR
7 PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH EN SAHIMIN CHE ABD SALLEH
8 BACAAN DOA EN MOHD RAZIF B MAHMUD
9 DIGITAL HUB MAKER PN HARTINI BT KHAMIS

*NOTA : JIKA SETIAUSAHA TUGAS-TUGAS KHAS TIDAK HADIR, GURU BERTUGAS MINGGUAN AKAN MENGAMBIL
ALIH TUGASAN

2.23 PROGRAM MEGA SEKOLAH -

FLOOR MANAGER
BIL NAMA PROGRAM SETIAUSAHA BENDAHARI UNIT
@ PENYELARAS

1 MESYUARAT AGUNG PIBG EN ABU BAKAR PN ZAHARAH PN SITI MARIAM
PIBG / HEM

2 MERENTAS DESA EN YAZMI PN NORSILAH PN SITI MARIAM
KOKURIKULUM
EN MOHD FAISAL B
3 BALAPAN & PADANG PN NORSILAH PN WAN NUR AZMA KOKURIKULUM
SALIM
4 SAMBUTAN HARI GURU EN AZIZAN GHANI PN W NOR AZMA PN NUR ATIQAH KOKURIKULUM
HARI KOKURIKULUM/
5 EN NAZRI PN NORSILAH PN CEK WA KOKURIKULUM
HARI KANTIN
6. PERKHEMAHAN EN NAZRI PN HARTINI PN WAN NUR AZMA KOKURIKULUM
7. HAC & APRESIASI/ GURU EN YAZMI PN MAIZAH PN SITI MARIAM PENTADBIRAN

8. SAMBUTAN MERDEKA PN WAN N AZMA PN SALMA PN NOORJASIMAH KOKURIKULUM
MAJLIS HARI RAYA & KOKURIKULUM/
9. EN SAHIMIN PN SITI MARIAM PN ROSILAH
SUMBANGAN PANITIA P ISLAM
PEMBANGUNAN
10 PN CHE WA PN HARTINI PN ZAHARAH HEM/PANITIA PAI
SAHSIAH MURID
PENTADBIRAN/
LAWATAN PENANDA
11. EN MOHD TARMIZI PN ZAHARAH PN NUR ATIQAH BADAN KEBAJIKAN
ARAS
GURU
MAJLIS PERSARAAN
12 EN MOHD RAZIF PN MARDIANA PN NORSILAH B KEBAJIKAN G&S

PENDAFTARAN
13 EN AZIZAN GHANI PN NUR ATIQAH PN NUR ATIQAH HEM
PRASEKOLAH
14 PENDAFTARAN TAHUN 1 EN AZHARI PN MARDIANA PN ROSILAH HEM
LAWATAN SEKOLAH
15 PN HARTINI PN MAIZAH PN WAN NUR AZMA HEM
( MURID )
37 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 20202.24 PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

BIL BILIK-BILIK KHAS NAMA GURU PENYELARAS
1 PERPUSTAKAAN /BILIK TAYANGAN PN NURUL IMAN BT AHMAD
2 BBM PN HARTINI BT KHAMIS
4 MAKMAL KOMPUTER/PUSAT AKSES PN SITI MARIAM BT HAMZAH
5 BILIK SAL PN AL NISA BT MD NASIR
7 BILIK @ BENGKEL RBT @ TMK EN MOHD TARMIZI B MAT ROS
8 BILIK PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN PN NURUL IMAN BT AHMAD
9 BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING PN CHE WA BT OTHMAN
10 BILIK MUZIK PN SILAH @ NORSILAH BT DERHAMAN
11 BILIK MESYUARAT PN NUR ATIQAH BT ISMAIL
12 BILIK PEMULIHAN KHAS EN NAZRI B RAMLI
13 BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL PN NOORJASIMAH BT JUSOH
14 BILIK SAINS PN CHE WA BT OTHMAN
15 SETOR SUKAN/BILIK PJ EN MOHD FAISAL B SALIM
16 BILIK PENGAWAS SEKOLAH PN WAN AZMA BT WAN SENAPI
17 BILIK KESIHATAN PN NOORJASIMAH BT JUSOH
18 BILIK AKTIVITI PAI 1/B ARAB/CELIK JAWI/JQAF EN SAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH
22 GALERI WARISAN SEKOLAH PN ALNISA BT MD NASIR
24 BILIK GURU PN ZAHARAH BT ABD WAHAB
25 BILIK BOSS/SPBT PN SALMA BT ABDULLAH
27 SURAU EN MOHD RAZIF B MAHMUD
28 BILIK OPERASI PBS/PBD PN MAIZAH BT HAMID
29 BILIK OPERASI UPSR / THN 6 EN ABU BAKAR BT OTHMAN
30 PEJABAT SEKOLAH/MESIN FOTOSAT PN HATIBAH BT OTHMAN
31 DEWAN MURNI EN MOHD RAZIF B MAHMUD
32 PENGURUSAN KANTIN EN MOHD TARMIZI B MAT ROS
33 BILIK CETAK/BILIK FAIL PN HATIBAH BT OTHMAN
34 BILIK SIAR RAYA/RADIO EN NAZRI B RAMLI38 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020
2.25 SENARAI GURU KELAS 2020

KELAS NAMA KELAS NAMA GURU KELAS 1 GURU KELAS 2

ABU BAKAR PN MARDIANA BT MANSOR EN MOHD RAZIF B MAHMUD
TAHUN 1
UMAR PN WAN NUR AZMA BT WAN SENAPI EN /PN X

ABU BAKAR PN NUR ISMANIZA BT ISHAK PN CHE WA BT OTHMAN
TAHUN 2 PN SILAH @ NORSILAH BT
UMAR PN MAIZAH BT HAMID
DERHAMAN
ABU BAKAR PN SALMA BT ABDULLAH PN SITI MARIAM BT HAMZAH
TAHUN 3
UMAR EN AZHARI B AHMAD EN NAZRI B RAMLI

ABU BAKAR EN ABU BAKAR B OTHMAN PN NURUL IMAN BT AHMAD
TAHUN 4
UMAR EN MOHD TARMIZI B MAT ROS PN ROSILAH BT OTHMAN

ABU BAKAR EN SAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH EN YAZMI B MOHD NOOR
TAHUN 5
UMAR PN NOORJASIMAH BT JUSOH EN MOHD FAISAL B SALIM

ABU BAKAR PN ZAHARAH BT ABD WAHAB PN AL NISA BT MD NASIR
TAHUN 6
UMAR PN HARTINI BT KHAMIS EN/PN X

MANJAKU SYG EN AZIZAN B GHANI PN ROSHAFIZA BT RAMLI
PRASEKOLAH
DIDIKKU SYG PN NOR ATIQAH BT ISMAIL PN ASIAH BT DEH


39 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020

3.0 PENGURUSAN KURIKULUM


3.1 VISI, MISI, OBJEKTIF DAN KOMITMEN KURIKULUM

VISI KURIKULUM

Berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik bagi semua mata pelajaran menjelang tahun

2020.MISI KURIKULUM


 Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara terancang dan

berkesan dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan yang terkini.

 Memastikan proses pembudayaan ilmu akan dapat meningkatkan pengetahuan warga SKA

dalam pelbagai bidang.MATLAMAT KURIKULUM


Matlamat pendidikan di sekolah rendah adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara
seimbang dan bersepadu meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan
yang seimbang , harmonis dan berakhlak mulia.


OBJEKTIF KURIKULUM


Unit Kurikulum Sekolah Kebangsaan Abi akan berusaha sedaya upaya untuk mencapai objektif seperti

berikut:
 Mencapai prestasi cemerlang dalam PPT, PAT dan UPSR.

 Mempastikan setiap murid berada sekurang-kurangnya di Tahap Penguasaan 3 (TP 3).

 Melaksanakan PdP yang terancang, mutakhir dan berkesan.
KOMITMEN KURIKULUM
 Memupuk budaya ilmu.
 Membimbing guru dan murid ke arah budaya mengajar dan belajar yang cemerlang.
“Akademik Cemerlang, STB Terbilang”
 Mempastikan setiap murid mencapai aspirasi yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.40 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 2020


PENGERUSI
EN MD NAZIR B NIK ALI
(GURU BESAR)NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3
PN NORASHIKIN BT SAAD PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI
(GPK HAL EHWAL MURID) (GPK PENTADBIRAN) (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA
PN ALNISA BT MD NASIR

PENGURUSAN DATA
AKADEMIK
CEMERLANG EN YAZMI MOHD NOOR


PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
PANITIA M/PELAJARAN KELAS KURIKULUM

PRASEKOLAH MANJAKU SYG (1)
EN AZIZAN B GHANI
JADUAL WAKTU PAK-21
PRASEKOLAH DIDIKKU SYG(2) EN SAHIMIN PN ALNISA MD NASIR

BAHASA MELAYU PN NUR ATIQAH BT ISMAIL

PN YAZMI B MOHD NOOR PEMBANGUNAN
PROGRAM
TAHUN 1 AKADEMIK KECEMERLANGAN

PN MARDIANA/PN W.AZMA EN YAZMI PN HARTINI
BAHASA INGGERIS
PN ISMANIZA
TAHUN 2 PEMULIHAN KHAS
PN ISMANIZA/PN MAIZAH ICT /GOOGLE EN NAZRI B RAMLI
CLASSROOM
MATEMATIK PN SITI MARIAM
EN ABU BAKAR OTHMAN TAHUN 3 HAMZAH PRASEKOLAH
PN SALMA/EN AZHARI EN AZIZAN GHANI
PSS
SAINS PN NURUL IMAN AHMAD
PN CHE WA OTHMAN TRANSISI TAHUN 1
TAHUN 4 PN MAIZAH HAMID
EN ABU BAKAR/EN TARMIZI PENILAIAN &
PEND. AGAMA ISLAM PENTAKSIRAN
EN SAHIMIN CHE ABDUL TAHUN 5 EN ABU BAKAR J-QAF
SALLEH EN SAHIMIN/PN JASIMAH EN MOHD RAZIF
MAHMUD
PJPK TAHUN 6
EN FAISAL SALIM PN HARTINI/PN JAHARAH

RBT/TMK
EN MOHD TARMIZI MAT
ROS PEND MUZIK/KESENIAN SEJARAH
BAHASA ARAB


EN MOHD RAZIF MAHMUD PN NORSILAH DERHAMAN PN W NUR AZMA W SENAPI41 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020
3.1 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 PN NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIFUL BAHRI BIN BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PN AL NISA BT MD NASIR GURU BAHASA INGGERIS
AJK EN YAZMI B MOHD NOOR SU PEMBANGUNAN AKADEMIK
PN HARTINI BT KHAMIS SU KECEMERLANGAN UPSR
EN ABU BAKAR B OTHMAN PENYELARAS UPSR/KETUA PANITIA M3
EN NAZRI B RAMLI GURU PEMULIHAN
PN NURUL IMAN BT AHMAD GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA/SU PEP
DALAMAN/PENYELARAS PBS
PN NOR ISMANIZA BT ISHAK KETUA PANITIA B1
PN CHE WA BT OTHMAN GURU BIMB & KAUNSELING/KP SAINS/
PENYELARAS PLC/LDP SEKOLAH/SPLKPM
PN MARDIANA BT MANSOR PENYELARAS TRANSISI TAHUN 1
EN YAZMI B MOHD NOOR KP BAHASA MELAYU
EN AZIZAN B GHANI PENYELARAS PRASEKOLAH
EN SHAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH KP PENDIDIKAN ISLAM/ PENYELARAS
JADUAL WAKTU
EN FAISAL B SALIM KP P.JASMANI & KESIHATAN
PN NORSILAH BT DERHAMAN KP PENDIDIKAN MUZIK
PN SILAH @ NORSILAH BT DERHAMAN KP PENIDIKAN KESENIAN (MZ & PSV)
EN MOHAMAD TARMIZI B MAT ROS KP RBT& TMK
PN WAN NUR AZMA BT WAN ISHAK KP SEJARAH
EN MOHD RAZIF B MAHMUD KP BAHASA ARAB/PENYELARAS PROGRAM j-
QAF42 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


3.2 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIFUL BAHRI BIN BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
PENYELARAS M.PELAJARAN PN AL NISA BT MD NASIR SU KURIKULUM

JAWATAN
BIL PANITIA
KETUA PANITIA SETIAUSAHA AJK
PN NOOR JASIMAH BT SEMUA GURU BM
01. BAHASA MELAYU EN YAZMI B MOHD NOOR
JUSOH
PN NUR ISMANIZA BT PN WAN NUR AZMA BT
02. BAHASA INGGERIS
ISHAK WAN SENAPI SEMUA GURU BI
EN ABU BAKAR B
03. MATEMATIK PN HARTINI BT KHAMIS
OTHMAN EN AZHARI/EN NAZRI
EN MOHD TARMIZI B MAT
04. SAINS PN CEK WA BT OTHMAN
ROS EN FAISAL B SALIM
EN SAHIMIN BT CHE
05. PENDIDIKAN ISLAM PN ROSILAH BT OTHMAN
ABDUL SALLEH SEMUA GURU PAI
SEMUA GURU PJK
06. P.JASMANI & KESIHATAN EN FAISAL B SALIM EN AZHARI B AHMAD

DUNIA SENI VISUAL/ SILAH @ NORSILAH BT
07. PN MAIZAH BT HAMID SEMUA GURU PSV/DSV
PENDIDIKAN SENI VISUAL DERHAMAN
PENDIDIKAN PN SILAH @ NORSILAH BT SEMUA GURU MZ/PKS
08. PN MAIZAH BT HAMID
MUZIK/KESENIAN DERHAMAN
EN MOHD TARMIZI B SEMUA GURU
09. RBT/TMK PN HARTINI KHAMIS
MAT ROS RBT/TMK
PN WAN NUR AZMA BT SEMUA GURU SEJARAH
10. SEJARAH PN SALMA BT ABDULLAH
WAN SENAPI
PN NURUL IMAN BT EN MOHD RAZIF B -
11. BAHASA ARAB
AHMAD MAHMUD
PEMULIHAN KHAS
14 EN NAZRI B RAMLI - -


43 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


3.3 JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA PN NURUL IMAN BT AHMAD PENYELARAS PSS/GPM
AJK PN SITI MARIAM BT HAMZAH UNIT MAKMAL KOMPUTER
PN HARTINI BT KHAMIS UNIT BBM
EN / PN X UNIT TV/WEB TV/ASTRO
PN SILAH @ NORSILAH BT DERHAMAN UNIT FOTOGRAFI
PN SALMA BT ABDULLAH PENYELARAS PROGRAM NILAM
PN NORJASIMAH BT JUSOH GURU DATA NILAM
SEMUA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
PEMBANTU PSS (PUSTAKAWAN)


3.4 JAWATANKUASA PENGURUSAN TUGAS-TUGAS KHAS KURIKULUM


3.4.5 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PN NURUL IMAN BT AHMAD PENYELARAS PBS
PEN. SETIAUSAHA 1 PN MAIZAH BT HAMID PENYELARAS PBS TAHAP 1
PEN. SETIAUSAHA 2 PN HARTINI BT KHAMIS PENYELARAS PBS TAHAP 2
AJK EN ABU BAKAR B OTHMAN SU PEPERIKSAAN & HEADCOUNT
EN NAZRI B RAMLI LATIHAN
EN YAZMI B MOHD NOOR PENYELARASAN
EN ABU BAKAR B OTHMAN PEMENTORAN
EN SAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH PEMANTAUAN
PN NURUL IMAN BT AHMAD PENTAKSIRAN SEKOLAH/PUSAT
PN CEK WA BT OTHMAN GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
EN FAISAL B SALIM GURU SEGAK
EN YAZMI B MOHD NOOR BAHASA MELAYU
PN MARDIANA BT MANSOR BAHASA INGGERIS
EN ABU BAKAR B OTHMAN MATEMATIK
PN CEK WA BT OTHMAN DUNIA SAINS & TEKNOLOGI/SAINS
EN SAHIMIN BT CHE ABDUL SALLEH PENDIDIKAN ISLAM
PN WAN NUR AZMA BT WAN SENAPI SEJARAH
EN MOHAMAD TARMIZI B MAT ROS RBT &TMK
EN FAISAL B SALIM PEN. JASMANI & KESIHATAN
PN MAIZAH BT HAMID DSV/PSV
PN SILAH @ NORSILAH BT DERHAMAN DUNIA MUZIK/KESENIAN
EN. MOHD RAZIF B MAHMUD BAHASA ARAB


44 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


3.4.7 JAWATANKUASA PRASEKOLAH

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
SETIAUSAHA EN AZIZAN B GHANI GURU KELAS PRASEKOLAH
AJK PN NOR ATIQAH BT ISMAIL GURU KELAS PRASEKOLAH
PN ASIAH BT DEH PEMBANTU PENGURUSAN MURID
PN ROSHAFIZA BT RAMLI PEMBANTU PENGURUSAN MURID


3.4.8 JAWATANKUASA PROGRAM J-QAF

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN MOHD RAZIF B MAHMUD PENYELARAS PROGRAM J-QAF
AJK EN SAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH GURU PENDIDIKAN ISLAM
PN ZAHARAH BT ABDUL WAHAB GURU PENDIDIKAN ISLAM
PN SITI MARIAM BT HAMZAH GURU PENDIDIKAN ISLAM
PN ROSILAH BT OTHMAN GURU PENDIDIKAN ISLAM
PN NURUL IMAN BT AHMAD GURU BAHASA ARAB


3.4.9 JAWATANKUASA PEMULIHAN

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN NAZRI B RAMLI GURU PEMULIHAN
AJK SEMUA GURU B MELAYU TAHAP 1 (TAHUN 1-3)
SEMUA GURU B INGGERIS TAHAP 1 TAHUN 1-3)

SEMUA GURU MATEMATIK TAHAP 1 (TAHUN 1-3)


3.4.10 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN/PEMBANGUNAN AKADEMIK

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PN HARTINI BT KHAMIS PENYELARAS TAHUN 6
PEN. SETIAUSAHA PN NOORJASIMA BT JUSOH PEN. PENYELARAS TAHUN 6
AJK PN CEK WA BT OTHMAN GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
EN SAHIMIN B CHE ABDUL SALLEH PENYELARAS KEROHANIAN
PN AL NISA BT MD NASIR FOTOGRAFI & DOKUMENTASI
EN ABU BAKAR B OTHMAN SU PEPERIKSAAN/UPSR
45 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


3.4.11 JAWATANKUASA TRANSISI TAHUN 1

PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI 1 NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI 2 EN SAIPUL BAHRI B BANIYAMI GPK HEM
NAIB PENGERUSI 3 EN AZHARIN B ARIFFIN GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA PN MARDIANA BT MANSOR PENYELARAS TRANSISI TAHUN SATU
PEN. SETIAUSAHA PN NUR ISMANIZA BT ISHAK PENYELARAS ALIRAN KELAS TAHAP 1
AJK PN WAN NUR AZMA BT WAN SENAPI GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1
EN AZHARI B AHMAD GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1
PN ROSILAH BT OTHMAN GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1
PN CEK WA BT OTHMAN GURU BIMBINGAN & KAUNSELING

3.4.12 JAWATANKUASA SEGAK


PENGERUSI EN MD NAZIR B NIK ALI GURU BESAR
NAIB PENGERUSI NOR SABIRAH BT ABU SAMAH PK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA EN FAISAL B SALIM KP PJPK
PEN SETIAUSAHA PN WAN NUR AZMA BT WAN JUSOH GURU PJPK
AJK SEMUA GURU KELAS

KALENDAR PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN TAHUN 2020
[Perincian Peperiksaan DAN Pentaksiran bagi Tahun 1 – 6]

PEPERIKSAAN TARIKH PEPERIKSAAN MARKAH MASUK SERAH KEPUTUSAN
KE SISTEM(SAPS ) KEPADA WARIS
PENTAKSIRAN BERASASKAN BULAN 1 – BULAN 5 BULAN 1 – BULAN 5 IKUT KEPERLUAN
SEKOLAH (PBS) BULAN 6 – BULAN 11 BULAN 6 – BULAN 11 & SIMPANAN FAIL
TAHUN 1 - 6 *Penrekodan offline *Penrekodan offline
PENTAKSIRAN BERASASKAN BULAN 1 – BULAN 5 BULAN 1 – BULAN 5 IKUT KEPERLUAN &
BILIK DARJAH (PBD) BULAN 6 – BULAN 11 BULAN 6 – BULAN 11 SIMPANAN FAIL
TAHUN 1,2 DAN 3 *Penrekodan offline *Penrekodan offline
UJIAN DIAGNOSTIK JANUARI - -
(PEMULIHAN)
UJIAN MAC : TAHUN 4, 5, 6 MAC 2020 MAC 2020 MAC 2020
(Ujian Tahun 6 Kali-1)

PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN :
TAHUN 4,5,6 MEI 2020 MEI /JUN 2020 MEI/JUN 2020
(Ujian Tahun 6 Kali-2)

PERCUBAAN UPSR JULAI 2020 JULAI/ OGOS 2020 JULAI/ OGOS 2020
(Ujian Tahun 6 kali-3)-
PRA UPSR OGOS 2020 OGOS 2020 IKUT KEPERLUAN &

46 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


(Ujian Tahun 6 kali-4) SIMPANAN FAIL

UPSR SEPTEMBER 2020 - NOVEMBER 2020

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020 NOVEMBER 2020
: TAHUN 5-6
KAFA JANUARI – OGOS OGOS IKUT KEPERLUAN &
SIMPANAN FAIL


GRED PRESTASI PEPERIKSAAN/UJIAN
GRED PERATUSAN ULASAN
A 80% - 100% Cemerlang
B 65% - 79% Baik
C 50% - 64% Sederhana
D 40% - 49% Mencapai Tahap Minimum
E 0% - 39% Belum Mencapai Tahap Minimum
TH Tidak hadir

 Tertakluk kepada arahan Lembaga Peperiksaan Malaysia @ SAP

SENARAI GURU KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 (2020)


TAHUN 6
KUMPULAN MATA PELAJARAN NAMA GURU CATATAN
PENYELARAS:
KUMPULAN 1 EN YAZMI B MOHD NOOR

BAHASA MELAYU
KUMPULAN 2 PN NOOR JASIMAH BT JUSOH
TAHUN 6
KUMPULAN MATA PELAJARAN NAMA GURU CATATAN
PENYELARAS
KUMPULAN 1 PN NOR ISMANIZA BT ISHAK

B.INGGERIS
KUMPULAN 2 PN ALNISA BT MD. NASIRTAHUN 6
KUMPULAN MATA PELAJARAN NAMA GURU CATATAN
PENYELARAS:
KUMPULAN 1 EN ABU BAKAR B OTHMAN

MATEMATIK
KUMPULAN 2 PN HARTINI BT KHAMIS


47 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


TAHUN 6
KUMPULAN MATA PELAJARAN NAMA GURU CATATAN
PENYELARAS
KUMPULAN 1 PN CEK WA BT OTHMAN

SAINS
KUMPULAN 2 EN FAISAL B SALIM
JADUAL KELAS TAMBAHAN BERFOKUS (TAHUN 6) 2020 – FASA 1

HARI MASA AKTIVITI/SUBEK GURU /PENGAWAS


ISNIN 1.35 PM – 2.00 PM MAKAN/SOLAT ZOHOR PENGGERAK/GURU BIMBINGAN & KAUNSELING


2.00 PM – 3.00 PM BAHASA MELAYU GURU B.MELAYU3.00 PM – 4.00 PM MATEMATIK GURU MATEMATIKSELASA 1.35 PM – 2.00 PM MAKAN/SOLAT ZOHOR PENGGERAK/GURU BIMBINGAN & KAUNSELING


2.00 PM – 3.00 PM BAHASA INGGERIS GURU B.INGGERIS3.00 PM – 4.00 PM SAINS GURU SAINS


JADUAL KELAS TAMBAHAN MALAM (TAHUN 6) 2020 – FASA 1

HARI MASA AKTIVITI/SUBEK GURU /PENGAWAS


ISNIN 8.30 PM – 10.00 PM BAHASA MELAYU GURU BAHASA MELAYU


SELASA 8.30 PM – 10.00 PM BAHASA INGGERIS GURU BAHASA INGGERIS


RABU 8.30 PM – 10.00 PM MATEMATIK GURU MATEMATIK


KHAMIS 8.30 PM – 10.00 PM SAINS GURU SAINS48 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


JADUAL PEMANTAUAN DAN PENCERAPAN GURU (PdPc )2019


KALI PERTAMA KALI KEDUA KALI KEEMPAT
BIL NAMA GURU CATATAN
(JAN-MAC) (APR -JUL) (OGOS-NOV)

1 AZIZAN BIN ABIDIN
2 NOR SABIRAH BT ABU SAMAH GURU BESAR
3 NOR ASHIKIN BT SAAD
4 SAIPUL BAHRI BIN BANI YAMI [email protected]
5 MOHD FAISAL BIN SALIM
6 MOHD TARMIZI B MAT ROS
7 NOOR JASIMAH

1 ABU BAKAR B OTHMAN
2 AZHARI B AHMAD GPK PENTADBIRAN
3 MOHD RAZIF BIN MAHMOUD [email protected]
4 YAZMI B MOHD NOOR
5 SITI MARIAM BT HAMZAH [email protected]
6 NURUL IMAN BT AHMAD
7 MARDIANA BT MANSOR

1 NAZRI BIN RAMLI
2 MAIZAH BT HAMID
3 AL NISA BT MD NASIR GPK HAL EHWAL MURID
4 SAHIMIN B CHE ABD SALLEH [email protected]
5 SALMA BT ABDULLAH
6 AZIZAN B GHANI
7 WAN NUR AZMA BT WAN SENAPI

1 ROSILAH BT OTHMAN
2 NUR ATIQAH BT ISMAIL
3 CHE WA BT OTHMAN GPK KOKURIKULUM
4 ZAHARAH BT ABDUL WAHAB
5 HARTINI BT KHAMIS [email protected]
6 [email protected] BT DEHAMAN
7 NOR ISMANIZA
49 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan

Manual Pengurusan SK,Abi 2020


JADUAL PEMERIKSAAN BUKU LATIHAN DAN BUKU KERJA MURID


KELAS TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
M/PELAJARAN
B.MELAYU GPKP GPKP GPKP GPKP GPKP GPKP
KP B.MELAYU KP B.MELAYU KP B.MELAYU KP B.MELAYU B.MELAYU KP B.MELAYU
B.INGGERIS GPK HEM GPK HEM GPK HEM GPK HEM GPK HEM GPK HEM
KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS
MATEMATIK GPKP GPKP GPKP GPKP GPKP GPKP
KP MATE KP MATE KP MATE KP MATE KP MATE KP MATE
SAINS GB GB GB GB GB GB
KP SAINS KP SAINS KP SAINS KP SAINS KP SAINS KP SAINS
PENDIDIKAN GPK KOKU GPK KOKU GPK KOKU GPK KOKU GPK KOKU GPK KOKU
ISLAM KP B.MELAYU KP B.MELAYU KP B.MELAYU KP B.MELAYU KP B.MELAYU KP B.MELAYU
SEJARAH GPK KOKU GPK KOKU GPK KOKU GPK KOKU GPK KOKU GPK KOKU
KP SEJ. KP SEJ. KP SEJ. KP SEJ. KP SEJ. KP SEJ.
TMK/RBT GB GB GB
KP TMK/RBT KP TMK/RBT KP TMK/RBT
B.ARAB GPK HEM GPK HEM GPK HEM GPK HEM GPK HEM GPK HEM
KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS KP B.INGGERIS

TARIKH SERAH BUKU TULIS DAN BUKU KERJA MURID
KELAS TARIKH SERAHAN TARIKH SERAHAN MAKLUMAT TINDAKAN
1 2
TAHUN 17/02/2020 - 15/06/2020– 1 Setiap guru mata pelajaran hendaklah menghantar buku
1 21/02/2020 19/06/2020 latihan/kerja bersama-sama senarai nama pelajar dengan
menandakan nama pelajar yang menghantar.
TAHUN 02/03/2020 – 29/06/2020 - 2 Pada serahan pertama, guru mata pelajaran hendaklah
2 06 /03/2020 03/07/2020 menyerahkan mana-mana separuh buku latihan/kerja.

TAHUN 25/03/2020 – 04/08/2020- 3 Pada tarikh serahan kedua, guru ,mata pelajaran hendaklah
3 31/4/2020 07/08/2020 menyerahkan baki buku latihan/kerja yang belum dihantar
seperti para 2 di atas.
TAHUN 06/04/2020 - 17/08/2020 – 4 Guru-guru mata pelajaran perlu mengisi borang penghantaran
4 10/04/2020 21/08/2020 daripada Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Borang ini
hendaklah dihantar terus kepada penyemak yang ditetapkan
dalam jadual serahan.
TAHUN 20/04/2020 - 01/09/2020 – 5 Penyemak hendaklah mengembalikan segera buku yang telah
5 24/04/2020 04/09/2020 disemak kepada guru mata pelajaran dan menyerah borang
semakan kepada Guru Besar/ Guru Penolong Kanan Pentadbiran.
TAHUN 27/04/2020 – 06/07/2020 – 6 Sebarang makluman tambahan akan dimaklumkan dari masa ke
6 30 /04/2020 10/07/2020 masa.

CATATAN
 Semua ketua panitia bagi setiap mata pelajaran juga dikehendaki memeriksa buku latihan/nota murid
sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.50 SK Abi Nombor [email protected] Bersama Mencipta Kejayaan


Click to View FlipBook Version