The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ROSENI BINTI MOHD NUSI Moe, 2019-12-24 03:41:30

Takwim2020_AEA6059

SMK Taman Panglima

Keywords: SMKTP

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

TAMAN PANGLIMA

34000 TAIPING Tel: 05-8069786
PERAK DARUL RIDZUAN Faks: 05-8078498

E-mel: [email protected]

Kepada: Ruj. Tuan : SMKTP/
Ruj. Kami :
…………………………………………… Tarikh : 02 JANUARI 2020

(Sila tulis nama guru dengan huruf besar)

SMK Taman Panglima,
Assam Kumbang 34000 Taiping,
Perak Darul Ridzuan.

Tuan/ Puan,

PELANTIKAN MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB, AMANAH DAN
TUGAS-TUGAS BAGI SESI PERSEKOLAHAN 2020

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan, telah dipilih untuk
melaksanakan tanggungjawab, amanah dan tugas-tugas seperti yang
tersenarai di dalam Buku Pengurusan Takwim Sekolah tahun 2020.

3. Sebagai makluman tuan/puan, tanggungjawab, amanah dan tugas-
tugas yang diberikan telah pun mengambilkira kebolehan dan keupayaan
tuan/ puan. Dengan perlantikan ini,diharap tuan/puan mampu melaksanakan
tanggungjawab, amanah serta tugas-tugas dengan penuh ikhlas, dedikasi
dan berwawasan.

4. Adalah diharapkan sumbangan pengorbanan dan komitmen yang
bakal tuan/puan berikan itu dapat membantu matlamat sekolah kita
mencapai Visi dan Misi SMK Taman Panglima serta matlamat Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025).

5. Kerjasama, sokongan serta pengorbanan tuan/puan didahului
dengan jutaan terima kasih.

Sekian. Terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Selembar BicaraPengetua

SMK Taman Panglima, Assam Kumbang
(SETAPAK)

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam SETAPAK di Hadapan

Hasrat menjadikan SMK Taman Panglima Assam Kumbang, “SETAPAK di Hadapan”
merupakan iltizam yang perlu diterjemah, dipamer, dan dihayati oleh semua warga
SMKTP. Kecemerlangan yang dihajati khususnya bersandarkan kepada sasaran iaitu
berlakunya peningkatan pencapaian sekolah, lonjakan kurikulum, kokurikulum dan
sahsiah di peringkat daerah mahupun di peringkat negeri, pengurusan kewangan yang
baik serta peningkatan imej sekolah. Sedemikian rupa, demi iltizam Memperkasa
Panglima, kita harus menghayati empat elemen yang menjadi asas kepada kejayaan
iaitu ikhlas, bersungguh-sungguh, berkeyakinan bermotivasi tinggi dan berdisiplin
tinggi.

Berlabuhnya tirai 2019 menyaksikan pelbagai tindakan telah berjaya dilaksanakan
untuk penambahbaikan dan perubahan yang melibatkan keberkesanan kualiti kerja
terhadap kawalan mutu kerja di sekolah. Perubahan-perubahan dasar di peringkat
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) menuntut semua warga pendidik supaya berubah dari budaya lama kepada budaya
baharu.

Dalam usaha ke arah transformasi dan pembaharuan sistem pendidikan ini, bermula dari
dalam bilik darjah menjadi fokus pihak sekolah untuk mengekalkan matlamat asas iaitu
melahirkan modal insan kelas pertama dan membentuk generasi rabbani. Pada masa kini,
modal insan yang berkualiti dari segala aspek menjadi prasyarat utama kepada kejayaan
untuk meningkatkan imej sekolah sekaligus mampu membentuk masyarakat yang
bertamadun seiring dengan perkembangan semasa.

Menempoh era globalisasi, ditambah dengan kepesatan pendidikan abad ke-21 yang
pelbagai, menuntut kita sebagai pendidik untuk lebih peka serta menguasai teknologi dan
pengetahuan yang baru sesuai dengan cabaran anak didik pada masa kini. Kejujuran,
keikhlasan, kerjasama dalam melaksanakan amanah merupakan tunjang kepada
guru melaksanakan Pdpc dalam suasana ceria dan gembira. Pelaksanaan Subject Based
Classroom (SBC) tahun 2020 akan memberi ruang dan peluang kepada murid mengikut
gaya pembelajaran di peringkat tinggi sebagai pendedahan awal. Seterusnya menimbulkan
keseronokan dalam menimba ilmu ketika berada di sekolah. Di samping itu, menerapkan
nilai kasih sayang serta budaya saling hormat menghormati antara semua warga SETAPAK.

Akhir kata semoga sesi persekolahan tahun 2020 akan seiring dengan azam dan tekad
untuk meningkatkan kualiti dan professional diri yang menuntut kepada perubahan
berdasarkan perkembangan pendidikan semasa untuk mencapai prestasi yang
membanggakan dalam semua aspek.

Sekian wassalam dan terima kasih.

v

KANDUNGAN

A SURAT PELANTIKAN PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB i - ii
KANDUNGAN iii
WATAK PANGLIMA iv
ID & KATA LALUAN LAMAN SESAWANG v
Selembar Bicara Pengetua 1-4

B IKRAR 5-7
Visi, Misi, Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Motto, Slogan Sekolah Falsafah Sekolah 8 - 20
Piagam Pelanggan, PPPM, Inspirasi Sistem & Murid
Tonggak 12 21-28
29
C PROFIL SEKOLAH
Sejarah Sekolah 30
Logo, Warna, Lagu Sekolah, Slogan, Nilai Sekolah 31
32
D PERATURAN-PERATURAN AM 33-35
E PENGURUSAN & PENTADBIRAN 36-39

Barisan Pentadbir 40
Key Performance Indicator (KPI) Kurikulum, HEM, 41
Kokurikulum 42
Hari Kelepasan Am Negeri Perak dan Persekutuan 43-44
Penggal Persekolahan 45-46
Senarai Nama Guru Kelas dan Penyelaras 47
Senarai Guru Bertugas 48
Pelan Sekolah 49

Carta Organisasi Pengurusan Sekolah 50
Carta Organisasi Pengurusan Pejabat 51-59
Carta Organisasi Pengurusan (Bidang)
Takwim Utama Sekolah 60
Dasar Pengurusan dan Pentadbiran
Standard Operating Procedure (SOP) Pdpc 61-72
Jam Kredit Mata Pelajaran KBSM dan KSSM
Jadual Waktu Pdpc Tingkatan Men Ren dan Men Atas 73
(50min)
Pakej Mata Pelajaran Tahun 2020 74-75
Profesional Learning Communities (PLC)
Jadual Penjaminan Kualiti PBS (Pengesanan) 76-85

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 86-87
(Panduan Tugas) 88-90

F PENGURUSAN KURIKULUM
Carta Organisasi Kurikulum
Renungan Bersama
Takwim Kurikulum

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM
(Panduan Tugas)
Senarai Pencerapan Pdpc Guru (eRPH, SKPMg2, PBPPP)
Jadual Pencerapan Hasil Kerja Bertulis Murid Ting 1 - 5

G PENGURUSAN HEM 91
Carta Organisasi HEM 92-95
Takwim HEM 96-118
Dasar Pengurusan HEM
119-137
JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM
(Panduan Tugas) 138-146

H PENGURUSAN KOKURIKULUM 147-148
Dasar Pengurusan Kokurikulum 149
Carta Organisasi dan Takwim Kurikulum 150
151
JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 152
Carta Organisasi JK Kokurikulum
Jadual Pemantauan Kokurikulum 153-154
Takwim Kelab dan Persatuan / Unit Uniform
Senarai Guru Penasihat Unit Uniform 155
157
Senarai Guru Penasihat Kelab & Persatuan 158-160

Carta Organisasi JK Majlis Sukan Sekolah 160-161
Prinsip Pelaksanaan 1M 1S
Standard Operating Procesur (SOP) 162
163
Takwim Sukan & Permainan, 1M1S, Rumah Sukan 164
165 166
Senarai Guru Penasihat Rumah Sukan
Takwim Kelab Sukan dan Permainan 167-179
Senarai Guru Penasihat Kelab & Permainan
Tugas-tugas Khas Kokurikulum

I TAKWIM 2020

KAMI GURU SMKTP

WATAK PANGLIMA PERKASA
P Perkasa dalam pelbagai bidang
A Akhlak mulia menjadi visi
N Nasihat-menasihati dalam kehidupan
G Gigih dalam melaksanakan tugas
L Lonjakan kecemerlangan institusi pendidikan
I Integriti menjadi pedoman
M Menghargai masa setiap ketika
A Akur pada setiap arahan
P Pendidikan sepanjang hayat jadi tuntutan
E Efisien dalam pelbagai bidang
R Rajin usaha tangga kejayaan
K Kesabaran menjadi pegangan
A Amanah dalam tindakan
S Sanggup berkorban demi bangsa dan negara
A Adab sopan menjadi amalan.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu
kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa

yang pada diri mereka “

(QS. Ar Ra’d: 11)

“Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan
hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk
akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok.”

(HR. Baihaqi).

iii

Website / URL

SAPS - SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH
https://sapsnkra.moe.gov.my/
ID: PW:

SOS - SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SEMUA SISTEM)
https://sps1.moe.gov.my/indexsso.php
ID: PW:

EOPERASI – SISTEM PENGURUSAN GURU
https://eoperasi.moe.gov.my/

EMISONLINE – SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH
https://emisonline.moe.gov.my/

APDM - SISTEM PENGURUSAN MURID
https://apdm.moe.gov.my/
ID: PW:

FROG VLE
aea6059.1bestarinet.net
ID: PW:

SPLG – SISTEM PENGURUSAN LATIHAN KPM
https://splkpm.moe.gov.my/i_splg/
ID: PW:

SSDM – SISTEM SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID
https://ssdm.moe.gov.my/
ID: PW:

PAJSK –PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI DAN
KESIHATAN

https://pajsk.moe.gov.my/index.php
ID: PW:
e-PANGKAT – MODUL NAIK PANGKAT
https://epangkat.moe.gov.my/login.php
ID: PW:
egTukar – MODUL PERTUKARAN GURU
https://epgo.moe.gov.my/
ID: PW:
esarana - PIBG
https://sarana.moe.gov.my/index.php
ID: PW:

ivSMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

IKRAR INTEGRITI MALAYSIA

KAMI, RAKYAT MALAYSIA YANG MERDEKA DAN BERWAWASAN,
DENGAN TULUS DAN SUCI HATI, BERIKRAR MEMANTAPKAN DAN
MEMPERKUKUHKAN MARUAH DAN INTEGRITI DIRI, KELUARGA,

MASYARAKAT, AGAMA, BANGSA DAN NEGARA KAMI.
KE ARAH ITU KAMI;

 Mematuhi sepenuhnya perlembagaan persekutuan dan undang-
undang

 Mematuhi dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
 Mempertingkatkan integriti dengan mengamalkan nilai-nilai

murni dan beretika
 Bekerjasama sepenuhnya dengan

mana-mana pihak untuk mencegah sebarang perlakuan jenayah,
salah laku dan semua perbuatan tidak berintegriti
 Menyokong dan bekerjasama bagi mengambil tindakan tegas
terhadap mereka yang menggugat integriti masyarakat dan
Negara dan
 Membudayakan integriti sebagai amalan hidup secara individu
dan berpasukan.

IKRAR KUALITI

Kami Guru-Guru SMK TAMAN PANGLIMA
Dengan ini, memperbaharui ikrar kami,
untuk bekerja dengan penuh komited dan dedikasi yang berteraskan

kualiti.
Kami berazam, akan meningkatkan kualiti perkhidmatan kami,

melalui langkah-langkah seperti berikut:

1. Memberi perkhidmatan kepada pelanggan dengan penuh
kemesraan.

2. Berusaha menjamin kualiti berasaskan piawaian yang
ditetapkan dari semasa ke semasa.

3. Berusaha meningkatkan prestasi dengan mengelakkan
kesilapan, penyelewengan dan pembaziran.

4. Berusaha meningkatkan ilmu untuk memajukan diri sendiri.
5. Mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan.
6. Sentiasa mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan dari

semasa ke semasa.
7. Menjadikan kecemerlangan sebagai budaya kerja dan

peningkatan kualiti sebagai proses yang berterusan.

1 PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

VISI

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

MISI

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara.

MOTTO SEKOLAH

BERUSAHA, BERILMU, BERJAYA

SLOGAN SEKOLAH

SETAPAK di Hadapan

FALSAFAH SEKOLAH

PANGLIMA SENTIASA TANGKAS DAN PERKASA

PIAGAM PELANGGAN SMK TAMAN PANGLIMA

Kami warga pendidik SMKTP, Assam Kumbang dengan tekad dan iltizam,
berikrar dan berjanji akan melaksanakan tugas kami untuk :
1. Menyediakan Program Pendidikan Kurikulum, Kokurikulum, Kesahsiahan,
Pengurusan dan Kepimpinan yang terbaik bagi memenuhi kehendak pelajar,
ibu bapa, dan negara.
2. Memastikan proses dan pelaksanaan Program Pendidikan yang disediakan
selaras dengan Falsafah dan Wawasan Pendidikan Negara.
3. Memastikan semua pelajar dapat memperoleh ilmu dalam suasana yang
kondusif.
4. Memastikan pencapaian akademik, kokurikulum, dan sahsiah pelajar
sentiasa berada pada tahap yang terbaik.
5. Memastikan supaya semua pelajar, ibu bapa, dan masyarakat akan
mendapat layanan yang mesra dan terbaik tanpa mengira latar belakang
sosio-ekonomi, agama, dan keturunan.
6. Memastikan keindahan bangunan dan keceriaan kawasan akan sentiasa
berada pada tahap yang baik.

2 PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

7. Memastikan semua WARGA SMK Taman Panglima menguruskan masa dan
sentiasa mementingkan kebersihan rohani dan jasmani.

8. Membina hubungan yang kukuh lagi mesra di samping hormat-
menghormati di antara semua pihak.

OBJEKTIF SEKOLAH

1.PEMBENTUKAN 2.PENCAPAIAN
SAHSIAH TERPUJI KURIKULUM TOP 10
PERINGKAT DAERAH

6.PENINGKATAN IMEJ 3.PENCAPAIAN
ORGANISASI KOKURIKULUM TOP 5
PERINGKAT DAERAH
5.PENGURUSAN KEWANGAN
CEMERLANG 4.PENCAPAIAN SUKAN &
PERMAINAN TOP 10
PERINGKAT DAERAH

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
akan dilaksana dalam tempoh 13 tahun:

1. Gelombang 1 (2012-2015) menumpukan kepada usaha memperbaiki
sistem dengan memberi sokongan guru dan tumpuan kepada kemahiran
asas.

2. Gelombang 2 (2016-2020) mempercepatkan penambahbaikan sistem.
3. Gelombang 3 (2021-2025) ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang

lebih fleksibel.

5 ASPIRASI SISTEM PPPM (PPPM 2013 – 2025)

1. AKSES - 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada
prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.

2. KUALITI -Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

3. EKUITI -50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,
sosioekonomi, dan gender) menjelang tahun 2020.

4. PERPADUAN-Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.

5. KECEKAPAN - Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

3 PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

6 ASPIRASI MURID PPPM (PPPM 2013 -2025)

Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpim
Kemahiran Dwibahasa
Etika dan Kerohanian
Identiti Nasional

TONGGAK 12

4 PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

SEJARAH SEKOLAH

Pada tahun 1997, kementerian
pendidikan berusaha mencari tapak
sekolah yang sesuai di kawasan Taman
Panglima, bagi memenuhi kehendak
penduduk tempatan yang mahukan
sebuah sekolah menengah didirikan.
Selain itu, dengan terdirinya Sekolah
Menengah tersebut akan mengurangkan populasi sekolah-sekolah berdekatan yang sudah
padat. Pencarian tapak sekolah akhirnya terjawab apabila tapak sekarang telah dipilih
untuk pembinaan dua buah sekolah iaitu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.

Apabila proses tender selesai maka syarikat yang berjaya terpaksa pula berhadapan
dengan penduduk yang sedang menduduki tapak tersebut. Seramai lebih kurang 14 buah
keluarga yang kebanyakannya mengembala lembu dan kambing yang menduduki tanah
tersebut terpaksa diarah mengosongkan tanah tersebut. Beberapa penduduk terbabit
enggan mengosongkan tanah tersebut, namun setelah pihak pejabat daerah campur
tangan, maka pengembala lembu tersebut mengosongkan tapak tersebut.

Mulai bulan Oktober maka kerja-kerja pembersihan kawasan dilaksanakan oleh Syarikat
Anjung Emas, selaku sub kontraktor yang bertanggungjawab membina sekolah. Selepas
itu, kerja-kerja penambakan tanah seluas 5.07 hektar siap ditambah sepenuhnya pada
bulan Februari 2000. Kerja-kerja penanaman cerucuk mula dilaksanakan mulia bulan
Februari 2000 dan tamat akhir bulan Mac. Pembinaan sekolah siap sepenuhnya pada
bulan April tahun 2001. Pada tanggal 1 Ogos 2001 Tuan Hj. Hassan B. Ali dilantik menjadi
‘Care Taker’ sekolah oleh Tuan Pegawai Pendidikan Daerah LMS. Mulai saat itu maka
peralatan sekolah seperti kerusi meja dan perabot-perabot lain mula dihantar ke sekolah.

Pada 28 Ogos 2001, penyerahan kunci sekolah dilaksanakan. Majlis tersebut
berlangsung di Bilik Guru dengan dihadiri oleh beberapa agensi kerajaan dan pihak
kontraktor. Jabatan Pendidikan Negeri diwakili oleh Tuan Hj. Mohd B. Osman, Penyelia
Penyelenggaraan, manakala Tuan PPD LMS pula mewakilkan Encik Abd. Shukur B. Mohd
Desa, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pengurusan Sekolah, Encik Mohd Said B. Azmi,
Penyelia Pembangunan PPD LMS dan Encik Mohd Sabri B. Mohd Daud.

PROFIL SEKOLAH

No Pendaftaran Sekolah : AEA6059 Gred : B Sesi : Pagi Sahaja
Lokasi Pendaftaran : Bandar
Ruang Makan Kantin : 900 kps Tarikh Tubuh : 01/02/2002
Bilangan Murid : 390
Bilangan Guru : 44 Bilangan Bilik Darjah : 30
No Telefon : 058069786
Bilangan Kelas : 21

Bilangan Bukan Guru : 7

No Faks : 058078498

KEDUDUKAN SEKOLAH

Jabatan Pelajaran Negeri : PERAK PPD/PPG/PPDK : PPD LARUT/MATANG/SELAMA

Kod PKG : PKG TAIPING

Majlis Bandaran/Kerajaan Tempatan : Majlis Perbandaran Taiping

Daerah Pentadbiran : Larut Matang & Selama

Kawasan Parlimen : Taiping Dewan Undangan Negeri : Aulong

Bandar/Pekan Terdekat : Taiping Mukim : ASAM KUMBANG

Sekolah Rendah Terdekat : ABA6058 SK TAMAN PANGLIMA 0.2 km

Sekolah Menengah Terdekat : AEB6056 SMK DARUL RIDWAN 3km

5 PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

RODA LOGO SEKOLAH

BUKU Melambangkan sains dan teknologi
GELANG moden. Sekolah ini sedang memajukan
BERANGKAI bidang akademik selaras dengan keperluan
BULAN negara yang pesat membangun dan seiring dengan
SABIT kemajuan sains dan teknologi.
Melambangkan sumber ilmu yang juga merupakan bahan terpenting
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Sekolah juga berusaha menjayakan aktiviti kokurikulum di semua
peringkat sama ada peringkat sekolah, daerah, negeri, ataupun
kebangsaan.
Melambangkan nilai murni dalam keagamaan yang berteraskan
Agama Islam sebagai agama rasmi. Menekankan sifat kerohanian
yang baik.

Warna ungu WARNA SEKOLAH

Warna Melambangkan semangat waja, kegagahan, bersungguh- sungguh,
kuning dan mempunyai keazaman yang kuat dalam segala hal demi
memajukan diri. Tidak mudah berputus asa dan sentiasa berani
Hitam mengharungi segala cabaran.
Putih Melambangkan kesetiaan.
Setia kepada raja dan negara, sekolah dan masyarakat amnya.
Bersifat tenang dan bersedia menempuh cabaran dalam kehidupan
seharian. Berdisiplin dalam semua perkara yang dilakukan.
Melambangkan keteguhan semangat dan cita cita.
Bermaksud kesucian hati semua warga sekolah dan penuh integriti

LAGU SEKOLAH

Semoga diberkati Tuhan
Aman Bahgia sepanjang masa

Jauhkan segala rintangan
SMK Taman Panglima

Usah bosan kita berusaha
Menimba ilmu bekalan diri

Jayakan lambang kita
untuk membuktikan bakti

SMK Taman Panglima
Berusaha tangga kejayaan
Berilmu tuntutan agama

Berjasa kala berjaya

SMK Taman Panglima

6 PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

SLOGAN SEKOLAH

SETAPAK di Hadapan

Beriman Sifat semula jadi manusia percaya kepada kewujudan Tuhan dan
kekuasaanNya. Oleh itu, kepercayaan kewujudan Tuhan adalah
menjadi kewajipan setiap manusia.

Berilmu Manusia sebagai hamba Tuhan dan berfungsi sebagai pemimpin
dengan tugas yang dinyatakan memerlukan penguasaan ilmu
dunia dan akhirat.

Beramal Berilmu tanpa beramal adalah perbuatan yang tidak sempurna.
Ilmu yang dimiliki boleh membentuk peribadi manusia menjadi baik,
diperkembangkan dan dipergunakan untuk kesejahteraan manusia,
membangun manusia dan matlamatnya, mengikut lunas-lunas yang
ditentukan oleh Tuhan

NILAI SEKOLAH

Bertanggungjawab Semua warga sekolah melaksanakan kewajipan yang
ditetapkan mengikut kehendak institusi.

Perpaduan Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan perpaduan
melalui semangat berpasukan.

Amanah Semua warga sekolah melaksanakan ketetapan yang telah
digariskan.

Ikhlas Semua warga sekolah menjadikan sifat jujur dan telus
sebagai amalan.

Cekap Semua warga sekolah mengamalkan pengurusan yang cekap
dan berterusan.

Prihatin Semua warga sekolah peka dan mengambil berat terhadap
semua perkara.

Penyayang Semua warga sekolah mengamalkan budaya sekolah
penyayang

Permuafakatan Semua warga sekolah berusaha mendapatkan
permuafakatan Pendidikan dalam organisasi dan komuniti.

7 PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

PARA PERATURAN-PERATURAN AM
1
ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru dan staf sokongan adalah
tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah
Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki membaca,
memahami dan mematuhi Perintah Am tersebut.

1.2 Guru hendaklah menghayati tatasusila* profesion keguruan
dan menjunjungnya. Guru sebagai satu profesion dan bukan
sebagai satu pekerjaan semata-mata. *(rujuk dalam eRPH)

1.3 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan
menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang -
TONGGAK 12.

1.4 Semua guru hendaklah menjalankan tugas sebagai SATU
PASUKAN – “TEAM” (Together Everyone Achive More)

PARA PAKAIAN GURU SEMASA BERTUGAS.
2 (Dibaca bersama Surat Pekeliling bil. 6/1985)

2.1 Guru dan staf sokongan hendaklah berpakaian kemas, sesuai
dengan profesion keguruan dan sebagai kakitangan awam.

2.2 Baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru dan kakitangan
perempuan. Guru lelaki diwajibkan bertali leher.

2.3 Seluar potongan dan jenis ’jeans’ tidak dibenarkan. Guru dan
kakitangan mestilah berkasut kulit yang bersesuaian dengan
cara berpakaian ke pejabat dan imej seorang guru dan
kakitangan awam.

2.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai
pakaian yang sesuai iaitu seluar sukan yang panjang dan sesuai,
kemeja T, kemeja sukan, baju sukan dan kasut sukan.

2.5 Pakaian semasa Perhimpunan Rasmi mestilah kemas dan bagi
guru-guru lelaki wajib bertali leher. Digalakkan memakai kot
atau blazer (guru lelaki dan guru perempuan).

2.6 Guru dan staf sokongan dikehendaki memakai pakaian batik
buatan Malaysia pada hari KHAMIS setiap minggu. Bagi guru
dan staf sokongan lelaki, dikehendaki memakai baju batik
berlengan panjang dan berkolar, manakala guru dan staf
sokongan perempuan pula dikehendaki memakai pakaian batik
yang bersesuaian. (Surat JPA(S)TT.193/37/Jld.4(86) bertarikh
30.6.2005)

2.7 Pada hari RABU, guru dikehendaki memakai uniform lengkap
Unit Uniform yang dipimpin atau dianggotai, manakala guru
lain hendaklah memakai uniform KRS atau yang bersesuaian.

2.8 Guru lelaki digalakkan memakai pakaian kebangsaan Baju
Melayu lengkap bersamping dan bersongkok warna hitam atau
biru tua pada hari JUMAAT (Surat JPA(S) TT.193/37/Jld.4(77)
bertarikh 15.3.2005)

8 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

PARA KEHADIRAN
3 3.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti yang telah

ditetapkan oleh pihak sekolah.

3.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah pada pukul
7.20 sebelum waktu belajar dan `Punch Card’ semasa sampai
dan sewaktu balik sekolah.

3.3 Guru yang tidak hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah
memberikan kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru
mesti memberitahu pihak sekolah seawal yang mungkin.
Kegagalan memaklumkan kelewatan boleh menimbulkan
kekecohan dan kekeliruan.
(Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1981 – Ketetapan Masa di sekolah-
sekolah)

3.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu
sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan.

3.5 Guru dan staf sokongan yang tidak mengesahkan kehadiran
akan diberi amaran dan diambil tindakan.

3.6 Guru dan staf sokongan yang sering HADIR LEWAT ke sekolah
akan diambil tindakan kecuali ada sebab-sebab yang
munasabah dan tidak dapat dielakkan serta mendapat
kebenaran Pengetua.

PARA KELUAR WAKTU MENGAJAR ATAU PEJABAT
4
4.1 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan keluar dari kawasan
sekolah semasa waktu sekolah atau pejabat kecuali jika terdapat
sesuatu hal atau perkara yang penting dan tidak dapat dielakkan
atau arahan dari JPN/PPD dengan syarat mendapat kebenaran
dari Pengetua atau Penolong Kanan.

4.2 Setelah mendapat kebenaran daripada pengetua, guru dan staf
sokongan tersebut dikehendaki mengisi Kad atau Borang
Kebenaran Keluar dengan mencatat nama, waktu keluar dan
waktu sampai balik dari urusan tersebut dan sebab keluar.

4.3 Sebelum meninggalkan sekolah guru diminta meninggalkan
kerja bertulis untuk pelajar melalui guru bertugas/ guru ganti/
ketua kelas/ Penolong Kanan.

4.4 Guru-guru dan staf sokongan dinasihatkan supaya
menggunakan waktu luar masa bertugas untuk menguruskan
hal-hal peribadi.

4.5 Semua guru hendaklah memberi kerja bertulis kepada pelajar
sebelum meninggalkan sekolah. Sila catat tindakan memberi
latihan tersebut dalam eRPH.

4.6 Waktu balik guru:
Hari Isnin hingga Khamis pada pukul 2.30/3.20 petang.
Hari Jumaat pada pukul 12.00 tengah hari.

9 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

PARA e-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (eRPH)
5
5.1 Semua guru perlu mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil
3/1999 dalam penyediaan eRPH.

5.2 Berdasarkan SPI Bil 3/1999 ada menyatakan Rekod Pengajaran
dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk
yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. la
haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan
dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi
kuasa.

5.3 eRPH hendaklah disediakan dengan cermat dan teratur serta
sentiasa dalam keadaan terkini.

5.4 Refleksi mestilah dilengkapkan sebaik sahaja tamat Pdpc. Cara
penulisan refleksi mestilah tepat dan seiring dengan Objektif
pelajaran pada hari itu. Jumlah murid yang mencapai objektif
ditulis dalam bilangan daripada jumlah pelajar hadir pada hari
kejadian contohnya 25/30 murid boleh menghurai……. (Bukan
peratusan (%))

5.5 Guru bertanggungjawab menghantar eRPH yang lengkap
hingga Isnin minggu berikutnya, secara atas talian pada setiap
hari Jumaat. Penghantaran ini akan direkodkan secara
automatik dalam sistem. Kegagalan menghantar eRPH yang
lengkap akan menyebabkan tindakan tatatertib terhadap guru.

5.6 Guru juga bertanggungjawab menjaga keselamatan eRPH,
kerana eRPH merupakan Sasaran Kerja yang dicerap dan
penetapan pengskoran dalam SKPMg2 dan PBPPP.

5.7 eRPH mesti disiapkan walaupun guru bercuti atau berkursus
dan Pdpc direkodkan sebagai ditangguh kerana ketiadaan guru.

PARA BUKU JADUAL KEDATANGAN.
6
6.1 Guru Kelas (GK) bertanggungjawab sepenuhnya mengisi rekod
Kedatangan Murid. Tanggungjawab ini “TIDAK BOLEH”
ditugaskan kepada murid.

6.2 GK perlu memaklumkan kepada Penyelaras Tingkatan/ PK HEM
supaya mengisi kehadiran pelajar jika guru tidak dapat hadir
bertugas pada hari tersebut

6.3 Pengisian eKehadiran melalui APDM hendaklah dilengkapkan
sebelum pukul 10 pagi setiap hari. Jika guru tiada, Penyelaras
Tingkatan hendaklah mengambil tugas guru kelas dalam semua
perkara.

6.4 GK dikehendaki menghantar surat kepada ibu bapa/ penjaga
jika didapati seseorang murid itu tidak hadir 3 hari berturut-
turut atau 10 hari berkala tanpa sebab, gunakan borang-
borang khas yang disediakan dalam sistem SSDM. Guru kelas
perlu mengikut prosedur Amaran 1, Amaran 2, dan Amaran 3.

10 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

PARA TAKLIMAT GURU DAN STAF SOKONGAN.
7
7.1 SEMUA GURU dan STAF SOKONGAN DIWAJIBKAN HADIR pada
setiap Taklimat/ Mesyuarat/ Contact Time yang disampaikan
oleh Pengetua, semua Penolong Kanan atau mana-mana pihak
yang berkeperluan dari semasa ke semasa.

7.2 Guru-guru diminta membawa Fail yang dibekalkan dengan
kandungan Buku Pengurusan dan Takwim Sekolah, Rancangan
Tahunan subjek masing-masing, Headcount, ruang fail
Akademik, Kokurikulum, HEM, dan lain-lain potfolio dibawah
tanggungjawab guru.

7.3 Guru-guru dilarang menggunakan telefon bimbit untuk
membalas sms atau melayari facebook, membawa tugasan
lain seperti menyemak kertas peperiksaan dan lain-lain semasa
sesi Taklimat/ Mesyuarat/ Contact Time kecuali
berkepentingan atas urusan rasmi.

PARA MESYUARAT GURU DAN STAF SOKONGAN.
8
8.1 Semua guru dan staf sokongan wajib hadir dalam Mesyuarat
Guru dan Staf Sokongan yang diadakan.

8.2 Guru-Guru dan Staf Sokongan juga wajib hadir dalam
mesyuarat-mesyuarat yang dipanggil oleh Penolong Kanan
Pentadbiran, Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan
Kokurikulum, Guru-guru Kanan, Ketua-ketua Panitia Mata
Pelajaran dan sebagainya

8.3 Kehadiran guru ke mesyuarat MESTI TEPAT pada masa
mengikut surat panggilan atau memo yang diberikan.

PARA KURSUS-KURSUS DALAM PERKHIDMATAN ( LADAP )
9
9.1 Semua guru mesti hadir kursus-kursus dalaman yang dianjurkan
dari semasa ke semasa mengikut masa yang ditetapkan.

9.2 Sekiranya seseorang guru tidak dapat hadir kerana sesuatu
sebab yang tidak dapat dielakkan, guru-guru berkenaan
hendaklah memberitahu Pengetua sekurang-kurangnya sehari
sebelum Program/ Kursus itu diadakan. Guru yang tidak hadir
mesti menyerahkan Surat Penjelasan kepada Pengetua/ PK
Pentadbiran tanpa GAGAL.

9.3 Semua kursus yang dihadiri oleh guru termasuk PLC boleh
dimasukkan maklumatnya di dalam sistem eSPLG untuk
direkodkan.

PARA ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH.

10 10.1 Semua guru wajib hadir dalam semua majlis, program, aktiviti
atau acara rasmi sekolah.

10.2 Jika guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab tidak dapat
dielakkan, guru berkenaan mestilah memberitahu pengetua

11 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

terlebih dahulu. Guru yang tidak hadir mesti menyerahkan
Surat Penjelasan kepada Pengetua/ PK Pentadbiran tanpa
GAGAL.
10.3 Semua guru mestilah berpakaian mengikut protokol sesuatu
majlis sama ada rasmi, separuh rasmi atau tidak rasmi.

PARA JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI.
11
11.1 Semua guru mesti mematuhi jadual waktu mengajar dengan
sepenuhnya.

11.2 Semua guru yang mengajar dikehendaki berada di dalam kelas/
di tempat mengajar mengikut jadual waktu yang ditetapkan.

11.3 Semua guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas kecuali jika
dipanggil/ diarahkan oleh Pengetua.

11.4 Jika ada guru yang tidak dapat hadir, guru-guru tertentu akan
diminta menggantikannya yang dimaklumkan melalui telegram
official Jadual Ganti. Guru juga boleh merekodkannya di dalam
eRPH.

11.5 Guru bertanggungjawab berada di kelas ganti tepat pada masa
dan memantau tugasan yang ditinggalkan oleh guru subjek
atau memberi tugasan lain kepada pelajar.

PARA SURAT ARAHAN / PEKELILING.
12
12.1 Semua Surat Arahan atau Pekeliling yang diedarkan kepada
semua guru hendaklah dibaca dengan teliti dan difahami
sepenuhnya. Setiap guru mesti menyimpan surat tersebut di
dalam fail yang disediakan dan mematuhi arahan.

12.2 Sekiranya ada keraguan, guru diminta terus berjumpa dengan
Pengetua atau PK Pentadbiran untuk mendapatkan penjelasan.

12.3 Guru tidak digalakkan membuat andaian sendiri atau membuat
keputusan yang bertentangan dengan arahan tanpa
pengetahuan Pengetua atau PK Pentadbiran.

12.4 Sebarang perubahan perlulah dimaklumkan terlebih dahulu
kepada Pengetua dan PK Pentadbiran.

PARA TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB YANG DIAMANAHKAN.
13
13.1 Setiap guru akan diberi tugas berbentuk kurikulum, HEM,
Kokurikulum, Pentadbiran, dan Tugas-tugas Khas. Setiap Guru
mestilah melaksanakan tugas yang diberikan dengan cekap,
dedikasi dan bertanggungjawab dengan penuh integriti dan
amanah.

13.2 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas sekolah,
misalnya membawa murid bermain atau menghadiri mesyuarat
bagi pihak sekolah maka tugas itu hendaklah dilaksanakan
sendiri dan dilaksana mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

12 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

13.3 Tugas yang sepatutnya dilaksanakan oleh guru sendiri, tidak
boleh diserahkan kepada murid-murid, misalnya mengawasi
kedatangan Kokurikulum, memegang kunci sekolah,
mengambil soalan peperiksaan di pejabat dan sebagainya.

13.4 Sekiranya sesuatu tugas itu terpaksa diarahkan kepada guru
lain kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan dan
dipersetujui oleh pihak yang menggantikannya, Pengetua
mestilah diberitahu dengan segera tanpa Gagal.

13.5 Guru dan staf sokongan mestilah mengutamakan
keselamatan diri dan pelajar sepanjang menjalankan tugas
tersebut di kawasan sekolah.

13.6 Waktu tidak mengajar/ waktu luang (Free period) adalah
waktu bekerja dan boleh digunakan untuk tugas Guru Ganti,
merancang persediaan Pdpc, memeriksa buku latihan atau
perjumpaan/ pertemuan khas dengan pelajar bermasalah
(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981 bertarikh 14.9.1981)

PARA PENGGUNAAN ALAT – ALAT/ HARTA BENDA SEKOLAH.
14
14.1 Guru dan staf sokongan adalah bertanggungjawab menjaga
semua jenis alat atau harta benda sekolah dan menggunakan
dengan betul mengikut peraturan-peraturan tertentu.

14.2 Setiap guru mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran
pihak yang bertanggungjawab dan merekodkannya dalam
Buku Log serta menjaga semua alatan yang dipinjam serta
mestilah dipulangkan segera setelah digunakan.

14.3 Setiap Guru mestilah melaporkan sebarang kerosakan/
kehilangan dengan segera kepada Pengetua, PK Pentadbiran,
PK HEM atau PK Kokurikulum.

PARA STOK SEKOLAH
15
Guru dan staf sokongan yang dipertanggungjawabkan mengurus dan
menjaga stok harta sekolah mestilah :

15.1 Mencatatkan dalam Kad Stok apabila menerima barang
pesanan dengan segera. (KEWPA 2/3 atau KAD PETAK)

15.2 Semua invois/ bil yang diterima hendaklah dicatatkan rekod
stok dan diserahkan semua kepada Pembantu Tadbir tidak
lewat SEMINGGU dari tarikh menerima invois/ bil dan
ditandatangani pada borang pesanan sekolah di bahagian
perakauan oleh Ketua Panitia.

15.3 Semua stok dan inventori mestilah direkod dan disemak pada
setiap bulan dan dicatatkan dalam Buku Stok yang disediakan.

15.4 Buku Stok mestilah sentiasa disimpan dengan selamat.

13 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

PARA GURU BERTUGAS MINGGUAN (GBM)
16 16.1 GBM mesti berada di kawasan sekolah pada jam 7.00 pagi dan

meninggalkan sekolah 10 minit selepas waktu persekolahan.
16.2 GBM mesti memastikan semua pelajar telah berada dan

bersedia/ duduk di tapak perhimpunan awal pagi.
16.3 GBM mestilah memastikan persiapan/ kemudahan

Perhimpunan Rasmi Mingguan disediakan dengan sempurna:
seperti sistem siaraya, CD lagu-lagu rasmi, Laptop/ CD player,
kerusi guru, pengerusi majlis, pembaca doa dan bendera.
16.4 GBM mestilah memastikan semua pelajar dan semua guru
telah bersedia sebelum mengarahkan pengawas menjemput
Pengetua, PK dan GK ke majlis Perhimpunan Rasmi.
16.5 GBM mestilah memastikan aturcara Perhimpunan Rasmi
Mingguan berjalan lancar dan terkawal.

a. Pelajar dan guru berdiri sewaktu ketibaan pengetua
ke tapak perhimpunan

b. Nyanyian Lagu : i. Negaraku ii. Negeri Perak
c. Bacaan Doa
d. Bacaan Ikrar Pelajar
e. Ucapan Guru Bertugas Minggu ini

(Pengumuman aktiviti sepanjang minggu bertugas)
f. Pengumuman/ Hadiah/ Cenderamata
g. Ucap utama Pengetua/ PK/ GK
h. Nyanyian Lagu Sekolah
### Tidak ada sebarang pengumuman selepas Nyanyian Lagu
Sekolah. ###

PARA PESANAN DAN PEMBELIAN.

17 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan memesan barang-barang/
perkhidmatan tanpa kelulusan daripada Pengetua. Prosedur pesanan
dan pembelian mestilah dipatuhi:
17.1 Cadangan pembelian hendaklah dibuat kepada Ketua Panitia
dengan mengisi Nota Minta yang boleh diperolehi/ disediakan
di pejabat sekolah.
17.2 Ketua Panitia perlu menyemak dan mendapatkan baki Wang
Peruntukan Panitia daripada Pembantu Tadbir sebelum
berbincang cadangan tersebut dengan Guru Kanan dan
Pengetua.
17.3 Setelah cadangan diluluskan dan Nota Minta ditandatangani
oleh Pengetua, dapatkan sebutharga daripada syarikat
terbabit. Sekurang-kurangnya tiga syarikat.
17.4 Isikan borang pesanan tempatan (LO) dalam tiga salinan
(salinan asal dan kedua untuk pembekal dan salinan ketiga
untuk simpanan sekolah).

117.5 Borang pesanan tempatan mestilah ditandatangani oleh

14 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

17.6 Pengetua.
Barang diterima hendaklah disemak dengan teliti dan
17.7 penerimaan perlu direkod dengan serta merta dalam buku stok
17.8 dan perakuannya ditandatangani oleh Penyelia Stok dan
17.9 disahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran.
17.10 Satu cop dengan perkataan: Diterima dan Dimasukkan Dalam
17.11 Buku Stok No.____ hendaklah digunakan ke atas bil pembelian
17.12 itu.
17.13 Semua bil pembelian hendaklah diserahkan ke pejabat dengan
serta merta setelah dimasukkan ke dalam stok supaya pihak
sekolah boleh membuat pembayaran dengan segera.
Sekiranya barang itu adalah untuk kegunaan serta merta,
catatan hendaklah dibuat di dalam bil itu, ditandatangani oleh
penyelia stok dan disahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran.
Barang-barang yang diterima hendaklah disimpan di tempat
yang telah ditetapkan dan selamat.
Setiap keluaran hendaklah dicatatkan ke dalam buku stok dan
ditandatangani oleh penerima sebagai akuan terima.
Buku stok hendaklah ditutup setiap akhir tahun dan diserahkan
ke pejabat sekolah untuk disemak.
Semua buku borang pesanan tempatan hendaklah disimpan
dengan selamat.

PARA AMALAN YANG TIDAK HARUS DILAKUKAN SEMASA MEMBUAT
18 PEMBELIAN

18.1 Membeli barangan atau peralatan tanpa menggunakan Borang
Pesanan bagi pembelian yang melebihi dari RM200.

18.2 Pembelian yang dibuat secara spontan (selalunya bila terjumpa
sesuatu barang, terus dibeli) adalah tidak digalakkan.

18.3 Mengambil barang dahulu tanpa mengisi Nota Minta, membuat
pesanan kemudian dan kadang-kadang terlupa mengeluarkan
borang pesanan.

18.4 Guru membeli barang menggunakan wang peribadi boleh
membuat tuntutan kepada pihak sekolah.

PARA KESELAMATAN MURID
19
19.1 Semua guru yang mengajar, sama ada di dalam bilik darjah, di
makmal, bilik-bilik khas di padang atau di mana sahaja, adalah
bertanggungjawab terhadap keselamatan murid di bawah
jagaannya. Oleh itu, guru hendaklah sentiasa berhati-hati dan
mengawal dengan rapi setiap pelajar supaya tidak berlaku
kemalangan atau kecederaan.

19.2 Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan, guru yang
bertanggungjawab hendaklah mengambil tindakan sewajarnya
dengan segera dan melaporkan kepada Guru Bertugas.

15 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

19.4 Semua Guru Kanan/ Ketua Panitia/ Penyelaras Bilik-Bilik Khas
adalah bertanggungjawab mengadakan langkah-langkah
keselamatan dan peraturan atau tatacara keselamatan bagi
bahagian masing-masing.

19.5 Guru-guru dan murid-murid mesti mematuhi peraturan latihan
kecemasan dan keselamatan.

PARA PENGGUNAAN TELEFON SEKOLAH
20
20.1 Telefon sekolah hanya boleh digunakan untuk Urusan
Pentadiran sekolah/ Urusan Rasmi sahaja.

20.2 Guru-guru dan staf sokongan sekolah tidak digalakkan
menggunakan untuk urusan peribadi.

PARA KELAB GURU DAN KAKITANGAN
21
21.1 Semua guru dan staf sokongan yang berkhidmat di sekolah ini
secara automatik menjadi ahli Kelab Guru dan Kakitangan
(KGKT) SMK Taman Panglima.

21.2 Semua guru dan staf wajib terlibat dalam semua aktiviti yang
dianjurkan oleh KGKT.

21.3 Yuran KGKT juga perlu dijelaskan sekurangnya sebahagian
dalam tempoh 6 bulan pertama.

PARA BILIK GURU
22
22.1 Semua guru adalah bertanggungjawab menjaga susunan
perabot dan kebersihan di dalam, serta sekitar bilik guru pada
setiap masa.

22.2 JK Kelab Guru adalah bertanggungjawab sepanjang masa untuk
memantau dan mengurus hal ehwal bilik guru supaya sentiasa
berada dalam keadaan sempurna.

22.3 Guru yang ditugaskan menguruskan bilik-bilik khas perlu berada
di bilik-bilik khas tersebut.

22.4 Guru-guru juga perlu menjaga keselamatan dan
bertanggungjawab terhadap peralatan eletrik yang digunakan
agar tidak lebih pengguna.

22.5 Bilik Kerja dan Ruang rehat mestilah sentiasa bersih dan kemas
serta memanfaatkannya dengan baik.

22.6 Peralatan eletrik yang tidak digunakan hendaklah ditutup
terutama semasa guru-guru pulang.

22.7 Guru-guru tidak digalakkan menyimpan buku atau kertas
lebihan/ terpakai lebih dari 2 tahun.

16 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

PARA PELAWAT / ORANG LUAR
23
23.1 Orang luar termasuk jurujual tidak dibenarkan berjumpa
dengan guru-guru dan staf-staf sokongan tanpa kebenaran
daripada pengetua terlebih dahulu.

23.2 Oleh itu, guru-guru dan staf sokongan diingatkan supaya
bertanya kepada pihak yang hendak berjumpa itu sama ada
telah mendapat kebenaran daripada pengetua atau tidak.

23.3 Pelawat yang mendapat kebenaran untuk berjumpa guru atau
murid diberi satu “PAS PELAWAT” dari pondok pengawal
keselamatan (disediakan oleh JK Sekolah Selamat) untuk hari
berkenaan sahaja. Adalah menjadi tanggungjawab guru
mengarahkan orang berkenaan melapor diri di pondok
pengawal keselamatan sekiranya “PAS PELAWAT” tidak
ditunjukkannya.

23.4 Pelawat atau orang luar juga DILARANG berjumpa dengan guru
atau murid di bilik darjah atau semasa guru sedang mengajar.

PARA GURU-GURU BERURUSAN DI PPD/ JPN
24
24.1 Guru-guru tidak dibenarkan menelefon atau pergi sendiri ke
PARA PPD/ JPN menguruskan hal-hal perkhidmatan/ perjawatan
25 tanpa kebenaran Pengetua.

24.2 Guru-guru dan staf sokongan yang dibenarkan pergi berjumpa
dengan pegawai-pegawai di PPD/ JPN mestilah berpakaian
kerja.

MENULIS SURAT RASMI

25.1 Semua surat berkenaan dengan hal sekolah atau perjawatan
hendaklah ditulis melalui dan salinan kepada Pengetua supaya
surat itu dapat dipanjangkan kepada pihak-pihak tertentu.

25.2 Semua surat rasmi sekolah hendaklah menggunakan format
surat rasmi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia.

PARA CUTI SAKIT
26
26.1 Guru dan staf sokongan sekolah yang tidak dapat hadir
bertugas kerana sakit hendaklah memberitahu pengetua
mengikut tatacara berikut:

26.2 Menelefon/ SMS/ Telegram Pengetua atau Penolong Kanan
Pentadbiran.

26.3 Sampaikan maklumat SMS/ Telegram dengan kadar segera
kepada unit Jadual Ganti.

26.4 Melaporkan diri kepada Pengetua sebaik sahaja balik bertugas.

17 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

PARA 26.5 Menyerahkan Sijil Sakit kepada Pengetua atau KPT di pejabat
27 tanpa GAGAL.

26.6 Guru dan Staf perlu mengisi HRMIS untuk semua cuti yang
diambil.

CUTI REHAT.

27.1 Guru-guru dan staf sokongan sekolah hendaklah memohon
kebenaran daripada pengetua terlebih dahulu sebelum bercuti
dengan mengisi borang permohonan cuti dan pengisian dalam
sistem HRMIS selewat-lewatnya 2 MINGGU sebelum bercuti.

27.2 Pengetua berhak menolak permohonan cuti tesebut atas
sebab-sebab kepentingan sekolah dan murid-murid.
Cuti untuk tujuan ini hanya dibenarkan 10 hari dalam setahun
(bagi guru).

27.3 GURU-GURU DAN STAF SOKONGAN SEKOLAH TIDAK
DIBENARKAN BERCUTI ATAU MENINGGALKAN TUGAS
SEKOLAH SEBELUM PERMOHONAN CUTI DILULUSKAN OLEH
PENGETUA.

PERINGATAN :
Sebarang cuti tanpa kebenaran/ kelulusan daripada pihak
yang berwajib, gaji guru dan staf sokongan berkenaan
DIPOTONG dan tindakan tatatertib boleh diambil.

PARA CUTI TANPA GAJI.
28
28.1 Semua guru dan staf sokongan tidak digalakkan mengambil
cuti tanpa gaji kerana urusan peribadi kecuali atas perkara-
perkara yang tidak dapat dielakkan dan tidak menjejaskan
pentadbiran sekolah serta kepentingan murid-murid.

PARA CUTI UMRAH
29
29.1 Semua guru dan staf sokongan perlu membuat permohonan
cuti ini sebulan lebih awal. Cuti umrah selama 7 hari sekali
selama tempoh perkhidmatan adalah cuti tanpa rekod.

PARA MEMOHON CUTI LAIN DARIPADA DI ATAS.

30 30.1 Sila semak dari pejabat sekolah mengenai syarat-syarat
memohon sesuatu jenis cuti yang ditetapkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia. Misalnya permohonan cuti ke luar negara
hendaklah dikemukakan kepada PPD melalui pengetua
SEBULAN sebelum tarikh bertolak.

30.2 Jika sebarang aktiviti dengan agensi luar dari jabatan dan
memerlukan Cuti Tanpa Rekod mestilah memaklumkan secara
bertulis kepada pihak sekolah/ Pengetua. Pengetua berhak
tidak membenarkan jika mengganggu pentadbiran sekolah
serta kepentingan murid-murid.

18 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

30.3 Sebarang tugasan luar kawasan sekolah di waktu sesi
persekolahan sedang berjalan mestilah dengan pengetahuan
pihak sekolah.
(ada sokongan surat panggilan).

30.4 Kelulusan keluar dari sekolah perlulah kebenaran dari
pengetua dahulu. Kekerapan keluar akan menyebabkan Pdpc
guru terganggu. Guru perlu bijak memilih keutamaan tugas.

Peringatan:
Sebarang cuti tanpa kebenaran/ kelulusan daripada pihak
yang berwajib, gaji guru dan staf sokongan berkenaan
DIPOTONG dan tindakan tatatertib boleh diambil.

PARA TANDA NAMA
31
31.1 Semua guru dan kakitangan hendaklah sentiasa memakai
tanda nama pada waktu persekolahan, majlis rasmi di
sekolah/ di luar sekolah.

31.2 Tanda nama mestilah mengikut saiz yang ditetapkan.

PARA KUNCI Semua kunci adalah hak milik SMK Taman Panglima dan
32 32.1 mestilah sentiasa disimpan di pejabat sekolah.
32.2 Kalau ada guru atau staf sokongan yang ingin menyimpan kunci
pendua bilik tertentu perlu mendapat kebenaran daripada
32.3 Pengetua dengan mengisi rekod pemegang kunci di pejabat.
Walau bagaimanapun guru/ staf sokongan tersebut
bertanggungjawab terhadap bilik berkenaan sepenuhnya.
Kunci tersebut mesti diserahkan ke Pejabat Sekolah/ KPT
sebelum bercuti. Jika ada yang tidak menyerahkan kunci
tersebut sebarang kehilangan atau risiko yang berlaku
terhadap bilik tersebut semasa bercuti menjadi
tanggungjawab guru / staf sokongan tersebut.

PARA PENGGUNAAN INTERNET SEKOLAH
33
33.1 Guru-guru dan staf sokongan digalakkan menggunakan
kemudahan internet untuk mendapatkan maklumat terkini
berkaitan perkhidmatan dan bahan bantu mengajar.

33.2 Guru dan staf sokongan sama sekali DILARANG
menyalahgunakan kemudahan internet sekolah dengan
melayari laman-laman web yang tidak dibenarkan dan
menjaga kerahsiaan kata laluan wifi sekolah.

33.3 Semasa waktu persekolahan atau waktu pejabat, guru, dan
staf sokongan tidak dibenarkan melayari “facebook” atau
sebarang laman sosial yang akan mengganggu tugas.

19 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

33.4 Guru dan staf sokongan juga dilarang sama sekali
menggunakan internet sekolah untuk urusan peribadi yang
tidak berkaitan dengan perkhidmatan sebagai kaki tangan
kerajaan.
Guru dan staf sokongan juga diminta menutup wifi sekolah

33.5 (pada Handphone peribadi) sekiranya tidak diperlukan untuk
memberi laluan kepada guru dan murid yang
menggunakannya untuk Pdpc di dalam kelas.

PARA PENGGUNAAN SISTEM TELEGRAM RASMI
34 34.1 Semua guru dan staf dikehendaki menggunakan sistem SMS

melalui telegram dengan cara berhemah, sopan, beradab, dan
saling menghormati.
34.2 Maklumat rasmi perlu mendapat kebenaran dan dalam
pengetahuan Pengetua atau PK Pentadbiran.
Semua keputusan mestilah diperoleh dahulu daripada
Pengetua atau PK.
34.3 Pentadbiran sebelum dimuat naik ke telegram rasmi untuk
hebahan.
34.4 Sistem ini hanya digunakan untuk urusan rasmi sahaja.

34.5 Gambar-gambar aktiviti yang diambil dan dimuat naik ke
sistem ini hendaklah tidak lebih dari 5 keping. Keseluruhan
gambar hendaklah dimuatnaik ke Google Drive rasmi SMKTP
untuk simpanan dan rujukan.

Saya yang menjalankan amanah,

…………………………………………….
()
GURU/ STAF SOKONGAN
SMK TAMAN PANGLIMA

20 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

PENTADBIRAN SMK TAMAN PANGLIMA

NAMA : NOR AZLI BIN OTHMAN
JAWATAN : PENGETUA DG52
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 02/01/2018
OPSYEN : SAINS SUKAN
SUBJEK MENGAJAR : PSK

NAMA : MAZNAH BT MOHD MAHAIYUDIN
JAWATAN : PK PENTADBIRAN DG52
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 14/12/2017
OPSYEN : SEJARAH
SUBJEK MENGAJAR : SEJARAH

NAMA : ABD. RAZAK B RAMLI
JAWATAN : PENOLONG KANAN HEM DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 16/08/2017
OPSYEN : PENDIDIKAN SENI VISUAL
SUBJEK MENGAJAR : PSV, PM

NAMA : ROHANA BT MAHAMMAD
JAWATAN : PK KOKURIKULUM DG52
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 16/03/2017
OPSYEN : PENDIDIKAN SENI VISUAL
SUBJEK MENGAJAR : PSV, PSK

NAMA : NOORHASIMAH BT. WAHAB
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2004
OPSYEN : FIZIK , MATEMATIK
SUBJEK MENGAJAR : FIZIK, SAINS

NAMA : ZALINA BT TAHIR
JAWATAN : GK VOTEK DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2009
OPSYEN : KH, SAINS PERTANIAN
SUBJEK MENGAJAR : RBT, SRT

21

NAMA : ZARIFAH BT MOHAMED YASIN
JAWATAN : GK KEMANUSIAAN DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/12/2009
OPSYEN : PENDIDIKAN ISLAM
SUBJEK MENGAJAR : PEND. ISLAM, TASAWWUR

NAMA : AYU MAWARNI BT HASHIM
JAWATAN : GURU KANAN BAHASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2006
OPSYEN : PEND SENI VISUAL
SUBJEK MENGAJAR : PSV, BM

GURU-GURU SMK TAMAN PANGLIMA 2020

NAMA : ABD. HALIM B. JAAFAR
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2016
OPSYEN : SEJARAH
SUBJEK MENGAJAR : SEJARAH

NAMA : ABD MOHSIN BIN MUSA
JAWATAN : GURU AGAMA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 02/01/2018
OPSYEN : BAHASA ARAB , PEND ISLAM
SUBJEK MENGAJAR : PEND. ISLAM

NAMA : NORSHUHADA ZURINA BT ZULKIFLI
JAWATAN : GURU BMK DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/06/2019
OPSYEN : BIMBINGAN DAN KAUNSERLING

NAMA : AINON BINTI MOHD ARIF
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG52
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/12/2009
OPSYEN : GEO & EKONOMI
SUBJEK MENGAJAR : BM, GEO

22

NAMA : AMRAN BIN OTHMAN
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 06/10/2008
OPSYEN : PENG. MELAYU , SAINS
SUBJEK MENGAJAR : SAINS, GEOGRAFI

NAMA : ANANDHA JOTHY A/P SAMY KANOO
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 05/09/2002
OPSYEN : MATEMATIK, B.TAMIL
SUBJEK MENGAJAR : MATEMATIK, BT, PM

NAMA : FAKHRIAH BINTI SULAIMAN
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/11/2008
OPSYEN : KIMIA
SUBJEK MENGAJAR : KIMIA, MATEMATIK

NAMA : FARIDAH BT MD SAAD
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/06/2007
OPSYEN : PEND. SENI VISUAL
SUBJEK MENGAJAR : PSV , BM

NAMA : HAJAR AKMA B. AHD. ZAMZURY
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/04/2004
OPSYEN : BIOLOGI, SAINS
SUBJEK MENGAJAR : BIOLOGI, SAINS

NAMA : HOW TEIK SOON
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG52
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 07/01/2012
OPSYEN : MATEMATIK
SUBJEK MENGAJAR : MATEMATIK

23

NAMA : JUNAIDAH BINTI ABD GHANI
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2009
OPSYEN : MATEMATIK
SUBJEK MENGAJAR : MATEMATIK

NAMA : MARIYAH BT SAAD
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2004
OPSYEN : PRINSIP AKAUN , EKONOMI
SUBJEK MENGAJAR : PA, SEJARAH

NAMA : MASLINA BT MAT ISA
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 11/06/2018
OPSYEN : BIOLOGI, MATEMATIK
SUBJEK MENGAJAR : SAINS

NAMA : MEGAT KHAIRUDDIN BIN PUTEH
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2012
OPSYEN : PENG. MELAYU, MUZIK
SUBJEK MENGAJAR : MUZIK, BM

NAMA : MOHD FAZLI BIN MOHAMMAD @OMAR
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/07/2009
OPSYEN : SAINS SUKAN & KESIHATAN
SUBJEK MENGAJAR : PJK, SEJARAH

NAMA : NIK ROSLINDA BINTI NIK LAH
JAWATAN : GURU AGAMA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/08/2012
OPSYEN : PEND. ISLAM, BAHASA ARAB
SUBJEK MENGAJAR : PEND. ISLAM, PJPK

24

NAMA : NORMAH BT MOHAMAD HASHIM
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/07/2019
OPSYEN : SAINS RUMAH TANGGA
SUBJEK MENGAJAR : RBT DAN SRT

NAMA : NOR HASHIMAH BINTI HASSAN
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/07/2003
OPSYEN : BIOLOGI, KIMIA
SUBJEK MENGAJAR : KIMIA, SAINS

NAMA : NOR ISZALINA BINTI ISHAK
JAWATAN : GURU AGAMA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2014
OPSYEN : PEND. ISLAM, BAHASA ARAB
SUBJEK MENGAJAR : PEND. ISLAM, PJPK

NAMA : NOR KAMALIAH BINTI MOHD HASHIM
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2014
OPSYEN : PENGURUSAN PERNIAGAAN
SUBJEK MENGAJAR : B. INGGERIS

NAMA : NORDDIN BIN MAJID
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2006
OPSYEN : PENG. MELAYU, SASTERA MELAYU
SUBJEK MENGAJAR : B.MELAYU

NAMA : RAFIZAH BINTI HASSAN
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2002
OPSYEN : PENG. MELAYU
SUBJEK MENGAJAR : B.MELAYU

25

NAMA : ROSENI BINTI MOHD NUSI
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2012
OPSYEN : MULTIMEDIA, PSV
SUBJEK MENGAJAR : SEJARAH

NAMA : RODZIAH BT ISMAIL
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG48
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2006
OPSYEN : PENGAJIAN MELAYU, SAINS SUKAN
SUBJEK MENGAJAR : SEJARAH, GEO

NAMA : SALEHUDDIN B. OTHMAN
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2005
OPSYEN : PENG. MELAYU, ICT
SUBJEK MENGAJAR : RBT, PJK

NAMA : SARASVATHY A/P L. MANIAN
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG52
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/07/2003
OPSYEN : B. INGGERIS, GEO
SUBJEK MENGAJAR : B. INGGERIS

NAMA : SARASWATHY A/P MUNIANDY
JAWATAN : GURU TEKNIK DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/11/2007
OPSYEN : PERDAGANGAN, EKONOMI
SUBJEK MENGAJAR : PERNIAGAAN, PM

NAMA : SITI ANIZA BINTI KAMARUDDIN
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG41
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2014
OPSYEN : PEND. SAINS SUKAN
SUBJEK MENGAJAR : SEJARAH, PJPK

26

NAMA : SITI MINAH BINTI ABDUL RAHIM
JAWATAN : GURU AGAMA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/06/2007
OPSYEN : PEND. ISLAM & SEJARAH
SUBJEK MENGAJAR : PEND. ISLAM

NAMA : SITI NURIZAN BT YUSOF
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2011
OPSYEN : PEND. SENI VISUAL&KREATIF
SUBJEK MENGAJAR : B. INGGERIS

NAMA : SOFIAH BT MAN

JAWATAN : GURU TEKNIK DG44

TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 21/06/2006

OPSYEN : PERDAGANGAN, EKONOMI

SUBJEK MENGAJAR : PERNIAGAAN, BM, RBT

NAMA : YUSNYZAM BIN MOHD SHARIF
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/06/2007
OPSYEN : PRINSIP AKAUN, EKONOMI
SUBJEK MENGAJAR : EKONOMI, RBT, PJK

NAMA : YEAP KEAN HONG
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/03/2019
OPSYEN : TESL
SUBJEK MENGAJAR : B.INGGERIS

NAMA : ZALEHA BINTI YUSUF
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2009
OPSYEN : KEJURUTERAAN ELETRIK
SUBJEK MENGAJAR : ASK, SAINS

27

NAMA : ZURITA BINTI ZAINUDIN
JAWATAN : GURU AKADEMIK BIASA DG44
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/01/2015
OPSYEN : BIOLOGI, MATEMATIK
SUBJEK MENGAJAR : BIOLOGI, MATEMATIK

STAF SOKONGAN SMK TAMAN PANGLIMA 2020

NAMA : AINEE HAYATY BINTI RASHID
JAWATAN : PEMBANTU TADBIR N19
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 03/12/2009

NAMA : SOMARAJA A/L SUBRAMANIAM
JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT N11
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 16/02/2005

NAMA : MUHAMMAD ABDUL HADI BIN YAHAYA
JAWATAN : PEMBANTU MAKMAL C19
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/08/2011

NAMA : SHAHRUL NIZAM BIN MD ZAKI
JAWATAN : PEMBANTU MAKMAL C19
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/10/2015

NAMA : UMAI KALSOM BINTI ABD. WAHAB
JAWATAN : PEMBANTU MAKMAL C19
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 16/07/2003

NAMA : YATI BT SAID
JAWATAN : PEMBANTU MAKMAL C19
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/08/2011

NAMA : AZAMHURI B AB RASHID
JAWATAN : PEMBANTU MAKMAL C19
TARIKH BERKHIDMAT DI SMKTP: 01/10/2018

28

KPI (Key Perfomance Indicator)

PENGURUSAN SASARAN
100%
BIL PERKARA 100%
1 NKRA / SKPMg2 100%
2 Prestasi PBPPP / e-PRESTASI PERAK
3 Pematuhan tarikh on/off e-sistem Cemerlang
4 Pengurusan Kewangan

BIL PERKARA KURIKULUM SASARAN
1 PBD PERINCIAN 100%
2 PT3 100%
Semua Tingkatan 5 orang
3 SPM Kelas peperiksaan 30%
5
4 PUSAT SUMBER Straight A 90%
% Lulus 5 orang
5 ICT: Komunikasi
melalui VLE GPS Johan Daerah
% Lulus 100%
6 eRPH Straight A 100%
NILAM 100%
Budaya 3B 50%
Kolaborasi Rangkaian PSS 30%
30%
Guru
Pelajar 100%
Ibu bapa
Komuniti
Lengkap dan Penghantaran
eRPH

HAL EHWAL MURID SASARAN
BIL PERINCIAN 95%
1 Kehadiran semua murid 5%
2 Penurunan kadar ponteng sekolah 100%
3 Sifar Kes Rokok 100%
4 Sifar Kes Dadah 90%
5 3K(KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESELAMATAN) 100%
6 Solat Zohor Berjemaah 100%
7 Perkhidmatan Kaunseling & Kerjaya—1Murid 1Kerjaya

KOKURIKULUM

1. Online Fail Kokurikulum Ada dan lengkap 100%

2 Anugerah Kecemerlangan KOKU Peringkat Daerah Johan

3 PBB Koreksional menyertai pgkat kebangsaan 20 orang

4 Sukan MSSD (Balapan) Memanah ke peringkat 3 pingat

Daerah Emas 1 org

5 Kelab & Muzik Johan

Persatuan Daerah

6 PAJSK Minimum C 100%

29

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK DAN PERSEKUTUAN

Bi Hari Kelepasan Am Tarikh Hari
l
01 Tahun Baharu 2020 1 JAN 2020 RABU
02 Thaipusam 8 FEB 2020 SABTU
03 Tahun Baharu Cina 25-26 JAN 2020 SABTU

04 Hari Pekerja 1 MEI 2020 JUMAAT

05 Hari Wesak 7 MEI 2020 KHAMIS

06 Nuzul Al Quran 10-11 MEI 2020 AHAD/ISNIN

07 Hari Raya Puasa* 24-25 MEI 2020 AHAD

08 Hari Raya Qurban 31 JULAI 2020 JUMAAT

09 Hari Kebangsaan 31 OGOS 2020 ISNIN

10 Awal Muharam 1442H 20 OGOS 2020 KHAMIS

11 Hari Keputeraan DYMMYDPA 6 JUN 2020 SABTU

12 Hari Malaysia 16 SEPT 2020 RABU

13 Hari Deepavali 14 NOV 2020 SABTU

14 Hari Keputeraan Sultan Perak 20 NOV 2020 JUMAAT

15 Hari Keputeraan Nabi SAW 29 OKT 2020 KHAMIS

16 Hari Krismas 25 DIS 2020 JUMAAT

* Tertakluk kepada pindaan .Peringatan :-

Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang

berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari

kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am. Jika hari kelepasan am

itu jatuh pada hari sabtu, maka hari sabtu itu juga adalah merupakan hari kelepasan am dan tidak

diganti pada hari-hari yang lain.

29 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

CUTI DAN HARI MULA AKHIR BIL .HARI /
PERSEKOLAHAN MINGGU

Hari Persekolahan 2 JAN 2020 13 MAC 2020 49/11 minggu

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 9/ 1 minggu
14 MAC 2020 - 22 MAC 2020 40/9 minggu

Hari Persekolahan 23 MAC 2020 22 MEI 2020 16/2 minggu
35/7 minggu
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 9/1 minggu
74/16 minggu
23 MEI 2020 - 07 JUN 2020 42/6 minggu

2 Hari Persekolahan 8 JUN 2020 24 JULAI 2020 198 hari
217/ 43m
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
25 JULAI 2020 - 2 OGOS 2020

Hari Persekolahan 3 OGOS 2020 20 NOV 2020

2
CUTI AKHIR TAHUN 21 NOV 2020 - 1 JAN 2021

JUMLAH
Jumlah hari persekolahan termasuk cuti am

Jumlah hari cuti penggal 76/10m
*Hari persekolahan tidak boleh kurang 190 hari Jumlah 198 HARI
hari persekolahan

30 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

SENARAI GURU PENYELARAS TINGKATAN & GURU KELAS 2020

KOD NAMA GURU PENYELARAS
1 1INO RAFIZAH BT HASSAN NOORHASHIMAH
2 1DMK NOR KAMALIAH BT HASHIM HASSAN
3 1PRA NORMAH BT HASHIM
MOHD FAZLI
4 2INO AMRAN B OTHMAN
RODZIAH BT
5 2DMK SITI ANIZA BT KAMARUDDIN ISMAIL

6 2PRA MASLINA BT MAT ISA JUNAIDAH BT
ABD GHANI
7 3INO SITI NURIZAN BT YUSOF
HAJAR AKMA BT
8 3DMK ANANDHA JOTHY A/P SAMY KANOO AHMAD
ZAMZURY
9 3PRA NIK ROSLINDA BT NIK LAH

10 3PROG SITI MINAH BT ABD. RAHIM

11 4 STEM1 SAFINA BT KAMARUDDIN

12 4 KS1 MARIYAH BT SAAD

13 4 STEM2 FARIDAH BT MOHD SAAD

14 4 STEM3 FAKHRIAH BT SULAIMAN

15 4 KS2 NORDDIN B. MAJID

16 5ST ZURITA BT ZAINUDDIN

17 5VT1 AINON BT MOHD ARIF

18 5KM1 SARASWATHY A/P MUNIANDY

19 5KM2 NOOR FARHANA BT ABD RAZAK

20 5KM3 NORISZALINA BT ISHAK

Tugas / Tanggungjawab Guru Penyelaras Tingkatan:

● Menguruskan penempatan pelajar mengikut prestasi dan aliran
● Memastikan guru-guru tingkatan melengkapkan eKehadiran dalam APDM.
● Sekiranya guru kelas Tidak Hadir (mesyuarat/ kursus/ cuti sakit/ cuti bersalin/ cuti tanpa

rekod/cuti rehat dan lain-lain) maka tugasnya akan diambil oleh Penyelaras Tingkatan.
● Menyediakan laporan bulanan kehadiran pelajar mengikut tingkatan.
● Menyediakan laporan data pelajar ponteng dan rumusan data diserahkan kepada Kauselor.
● Menguruskan pendaftaran pelajar baru
● Memastikan surat peringatan pertama, kedua dan terakhir ketidakhadiran pelajar pelajar

tanpa sebab dihantar tepat pada masanya.
● Menyelia dan menyerahkan senarai nama mengikut streaming untuk tahun berikutnya kepada

Penolong Kanan HEM sebelum cuti akhir tahun.
● Merancang program peningkatan kecemerlangan bagi tingkatan masing-masing.
● Merancang kelas tambahan masa cuti bersama SU PROGRAM KECEMERLANGAN.

31 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2020

GURU BERTUGAS MINGGUAN:
Bertanggungjawab meronda dan memantau seluruh kawasan sekolah untuk

meninjau serta menilai tahap / status berikut:

⮚ Pengurusan Perhimpunan Rasmi Mingguan, Perhimpunan Pagi Harian, Disiplin
Pelajar, Keselesaan, Kebajikan dan Kesihatan Pelajar.

⮚ Mengumumkan aktiviti Mingguan pada Perhimpunan Rasmi pada hari Isnin
Bertugas.

⮚ Menyambut kehadiran murid di Pintu Masuk / Pintu Pagar Utama, memantau
tahap dan keadaan Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan : Tandas Pelajar,
Bilik Darjah dan Persekitaran Sekolah secara keseluruhan.

⮚ Bertanggungjawab menulis laporan / ulasan harian bagi Minggu berkenaan
dalam Buku Laporan Guru Bertugas.

⮚ Menyerahkan Buku Laporan Guru Bertugas ke Pejabat Sekolah pada hari
JUMAAT sebelum jam 12.00 tgh hari (atau hari KHAMIS jika Jumaat Cuti
Umum sebelum jam 1.00 ptg)
JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020

M TARIKH GURU BERTUGAS

1 28/12/2019 - TN. HJ YUSNYZAM BIN MOHD SHARIF
02/01/2020 PN. SARASVATHY A/P MANIAN

2 06/01/2020 - EN. AMRAN BIN OTHMAN
10/01/2020 PN SITI ANIZA BINTI KAMARUDDIN
PN. HAJAR AKMA BINTI AHMAD ZAMZURY

3 13/01/2020 - EN. HOW TEIK SOON
PN. ZURITA BINTI ZAINUDIN
17/01/2020 PN. ZALEHA BT YUSUF

4 20/01/2020 - PN. ANANDHA JOTHY A/P SAMY KANOO
24/01/2020 PN. SOFIAH BT MAN
PN SAFINA BT KAMARUDDIN

5 27/01/2020 - PN. FARIDAH BINTI MD SAAD
31/01/2020 PN.RODZIAH BT ISMAIL

6 03/02/2020 - TN HJ ABDUL MOHSIN BIN MUSA
07/02/2020 PN. AINON BT MOHD ARIF
PN. NORSUHADAH ZURINA BINTI ZULKIFLI

7 10/02/2020 - EN MEGAT KHAIRUDDIN BIN PUTEH
14/02/2020 PN. NORMAH BINTI MOHD HASHIM

PN NOOR FARHANA BT ABD RAZAK

8 17/02/2020 - EN. MOHD FAZLI B. MOHAMMAD @ OMAR
21/02/2020 EN. SALEHUDDIN BIN OTHMAN
PN. HJH RAFIZAH BT HASSAN

9 24/02/2020 - EN ABD HALIM BIN JAAFAR
28/02/2020 PN. MARIYAH BINTI SAAD
CIK SARASWATHY A/P MUNIANDY

32 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

10 02/03/2020 - PN SITI NURIZAN BINTI YUSOF
06/03/2020 PN HJH SITI MINAH BINTI ABDUL RAHIM

11 09/03/2020 - PN. JUNAIDAH BT ABD GHANI
13/03/2020 PN NIK ROSLINDA BINTI NIK LAH

16/03/2020 - 20/03/2020 CUTI PENGGAL 1

12 23/03/2020 - PN. ZALEHA BT YUSUF
27/03/2020 PN MASLINA BINTI MAT ISA
PN. ANANDHA JOTHY A/P SAMY KANOO

PN NOOR FARHANA BT ABD RAZAK

13 30/03/2020 - PN. FAKHRIAH BT SULAIMAN
PN. HAJAR AKMA BINTI AHMAD ZAMZURY
03/04/2020 PN. SARASVATHY A/P MANIAN

14 06/04/2020 - EN. ABDUL RAZAK BIN YUSOF
PN. NOR KAMALIAH BINTI MOHD HASHIM
10/04/2020 PN SITI ANIZA BINTI KAMARUDDIN

15 13/04/2020 - EN. NORDDIN BIN MAJID
PN. HJH NOR HASHIMAH BT HASSAN
17/04/2020 PN. FARIDAH BINTI MD SAAD

16 20/04/2020 - PN. NORSUHADAH ZURINA BINTI ZULKIFLI
EN. YEAP KEAN HONG
24/04/2020 PN. NORMAH BINTI MOHD HASHIM

17 27/04/2020 - CIK SARASWATHY A/P MUNIANDY
EN. SALEHUDDIN BIN OTHMAN
01/05/2020 PN MASLINA BINTI MAT ISA

18 04/05/2020 - PN. SARASVATHY A/P MANIAN
05/05/2020 EN. AMRAN BIN OTHMAN

19 11/05/2020 - PN. RODZIAH BT ISMAIL
15/05/2020 PN. FARIDAH BINTI MD SAAD

20 18/05/2020 - PN. ZURITA BINTI ZAINUDIN
22/05/2020 TN. HJ YUSNYZAM BIN MOHD SHARIF

25/05/2020 - 05/06/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21 08/06/2020 - PN SITI ANIZA BINTI KAMARUDDIN
PN. ANANDHA JOTHY A/P SAMY KANOO
12/06/2020 PN. MARIYAH BINTI SAAD

22 15/06/2020 - PN. SOFIAH BT MAN
TN HJ ABDUL MOHSIN BIN MUSA
19/06/2020 PN SITI NURIZAN BINTI YUSOF

23 22/06/2020 - PN. AINON BT MOHD ARIF
EN. ABDUL RAZAK BIN YUSOF
26/06/2020 PN NOR ISZALINA BINTI ISHAK

24 29/06/2020 - PN. HAJAR AKMA BINTI AHMAD ZAMZURY
PN. FAKHRIAH BT SULAIMAN
03/07/2020 PN NIK ROSLINDA BINTI NIK LAH

25 06/07/2020 - PN. ZALEHA BT YUSUF
EN. MOHD FAZLI B. MOHAMMAD @ OMAR
10/07/2020 PN. HJH ROSENI BINTI MOHD NUSI

33 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

SMK TAMAN PANGLIMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SETAPAK di HADAPAN

26 13/07/2020 - PN. HJH RAFIZAH BT HASSAN
17/07/2020 PN. HJH NOR HASHIMAH BT HASSAN
PN. JUNAIDAH BT ABD GHANI

27 20/07/2020 - PN HJH SITI MINAH BINTI ABDUL RAHIM
24/07/2020 EN MEGAT KHAIRUDDIN BIN PUTEH

27/07/2020 - 31/07/2020 CUTI PENGGAL 2

28 03/08/2020 - PN NIK ROSLINDA BINTI NIK LAH
07/08/2020 PN. NORSUHADAH ZURINA BINTI ZULKIFLI

29 10/08/2020 - PN MASLINA BINTI MAT ISA
14/08/2020 EN. NORDDIN BIN MAJID
PN SAFINA BT KAMARUDDIN

30 17/08/2020 - PN. MARIYAH BINTI SAAD
21/08/2020 CIK SARASWATHY A/P MUNIANDY

31 24/08/2020 - PN. NOR KAMALIAH BINTI MOHD HASHIM
28/08/2020 EN ABD HALIM BIN JAAFAR

32 31/08/2020 - EN. YEAP KEAN HONG
04/09/2020 PN. JUNAIDAH BT ABD GHANI
PN NOOR FARHANA BT ABD RAZAK

33 07/09/2020 - PN. NORMAH BINTI MOHD HASHIM
11/09/2020 PN NOR ISZALINA BINTI ISHAK
PN HJH RAFIZAH BINTI HASSAN

34 14/09/2020 - EN. AMRAN BIN OTHMAN
18/09/2020 PN. FAKHRIAH BT SULAIMAN

35 21/09/2020 - TN HJ ABDUL MOHSIN BIN MUSA
25/09/2020 PN HJH SITI MINAH BINTI ABDUL RAHIM

36 28/09/2020 - EN. ABDUL RAZAK BIN YUSOF
02/10/2020 PN. SOFIAH BT MAN

37 05/10/2020 - EN ABD HALIM BIN JAAFAR
09/10/2020 PN HJH ROSENI BINTI MOHD NUSI

38 12/10/2020 - PN. HJH NOR HASHIMAH BT HASSAN
16/10/2020 PN SITI NURIZAN BINTI YUSOF
PN NOOR FARHANA BT ABD RAZAK

39 19/10/2020 - PN NOR ISZALINA BINTI ISHAK
23/10/2020 EN. MOHD FAZLI B. MOHAMMAD @ OMAR
PN SAFINA BT KAMARUDDIN

40 26/10/2020 - PN. AINON BT MOHD ARIF
30/10/2020 PN. ZURITA BINTI ZAINUDIN

41 02/11/2020 - EN MEGAT KHAIRUDDIN BIN PUTEH
06/11/2020 PN. RODZIAH BT ISMAIL

42 09/11/2020 - EN. NORDDIN BIN MAJID
13/11/2020 EN. YEAP KEAN HONG

43 16/11/2020 - EN. SALEHUDDIN BIN OTHMAN
20/11/2020 TN. HJ YUSNYZAM BIN MOHD SHARIF

34 | PANGLIMA SENTIASA TANGKAS & PERKASA

PENGAWAS PSV 2

PJPK 2 BILIK ELIT 2
BILIK ELIT 1
PJPK 1 BILIK VLE 2

Bilik 1PD
Makan
VVIP / BILIK VLE 1
Sarana

36

BILIK SENI VISUAL BILIK SRT

BILIK MUZIK

DEWAN JAB BM2

DEWAN JAB BM1
DEWAN JAB SEJ 2

PENTAS JAB SEJ 1
DEWAN
PK1/Hem/Koko BILIK BILIK
KETUA PEP
BIDANG DLM

BILIK
DISIPLIN

37

JAB PEND ISLAM 1 JAB PEND ISLAM 2

JAB JAB BM
GEOG 2 4

JAB JAB BM
EKO 3

JAB PA JAB
PN/BT/
PM

JAB ASK

BILIK KULIAH BILIK
KOKU

JAB JAB BI
MATH 1
TAMB
JAB BI
JAB 2
MATH 3
JAB BI
JAB 34V2
MATH 2
JAB BI
JAB 4
MATH
1CARTA ORGANISASI PENGURUSAN, SMK TAMAN PANG

PENGET

PIBG

PENOLONG KANAN PENOLONG
PENTADBIRAN HAL EHWAL

KURIKULUM PENTADBIRAN BIM. & KAU
DISIPILIN & P
GURU KANAN PENGURUSAN PERKHIDMATAN KWAPM & B
M. PELAJARAN KURIKULUM PERTUKARAN
PENGURUSAN SEKOLAH APDM /
PUSAT PENDIDIKAN PENGURUSAN PEJABAT KESIHA
SUMBER ABAD 21 KEWANGAN DAN AUDIT
ASET / STOK/ KESELAM
PEPERIKSAAN JADUAL INVENTORI BIASISW
WAKTU FIZIKAL/BANGUNAN KEBAJI
MAKMAL DAN PERABOT KANT
KOMPUTER DATA SEKOLAH SPB
MAJALAH SEKOLAH SURA
TEKNOLOGI KEMANUSIAAN PERANCANGAN
VOKASIONAL STRATEGIK MAJLIS KETU
PEND. ISLAM PEMBANGUNAN STAF 3K
RBT PEND. MORAL SKPMg2 / NKRA
ASK PENGISYTIHARAN PEGAWAI P
PERNIAGAAN PEND. SENI HARTA PSIKOM
PERAKAUNAN SEJARAH PRESTASI LPNT / PBPPP/
EKONOMI ASAS ePRESTASI SEKOLAH PE
SRT GEOGRAFI
PJPK BBAAHHAASSAA SAINS & BILIK-BIL
PSK MATEMATIK
MUZIK B.MELAYU
B.INGGERIS SAINS
TASAWUR B.TAMIL MATEMATIK
MATH TAM

KIMIA
BIOLOGI

FIZIK

40 | SETAPAK dI HADAPAN PANGLIMA PE

GLIMA, ASAM KUMBANG, TAIPING

TUA

KAUNSELOR

KANAN PENOLONG KANAN
L MURID KOKURIKULUM

UNSELING KELAB UNIT PERMAINAN
PENGAWAS PERSATUAN BERUNIFORM
BANTUAN BOLA BALING
SSDM BICARA KREATIF KRS HOKI
ATAN PBSM
MATAN THE ADVENGERS CLUB KADET POLIS BOLASEPAK &
WA & PENGAKAP FUTSAL
IKAN SAINTIS MUDA RENJER PUTERI
TIN PEWARIS PUTERI ISLAM SEPAK TAKRAW
BT INOVASI KASPA BOLA JARING
AU K.KOREKSIONAL BOLA TAMBAR
UA MURID KEMBARA SUNNAH BADMINTON
K SURI BESTARI SUKAN & OLAHRAGA
PERHUB. BUMI HIJAU PERMAINAN
METRIK AKUSTIKA KO-AKADEMIK
ENYAYANG VISUAL MENSA RUMAH SUKAN
MULTIMEDIA PERMAINAN MERENTAS DESA
OLAHRAGA KUIZ PENGGUNA
KARNIVAL SAINS
1MURID 1SUKAN KO-AKADEMIK BI
KO-AKADEMIK BM
KOPERASI KO-AKADEMIK

GURU-GURU MATA PELAJARAN P.ISLAM
MUZIK
LIK KHAS PANITIA MATA PELAJARAN KUIZ SEJARAH
KARNIVAL
ANTIDADAH

ERKASA


Click to View FlipBook Version