The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by GaruzIT Fryer, 2019-05-01 07:32:09

Test

Testing

BORANG PERSETUJUAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN IMUNISASI

No.Rujukan: 6736/2020/4289385

Anak tuan/puan bernama SITI UMAIRA SOLEHA BINTI MOHD ABD HAAFIZDIIN akan diberikan
perkhidmatan kesihatan sekolah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia seperti di bawah:

1. Pemeriksaan fizikal

2. Rawatan

3. Imunisasi :

Tahun Satu
- Vaksin DT (Difteria Tetanus) Dos Tambahan
- Vaksin MR (Measles, Rubella)

Tingkatan Satu ( Perempuan sahaja )
- Vaksin HPV(Human Papilloma Virus)

Tingkatan Tiga
- Virus ATT (Tetanus Toxoid)

4. Saringan Thalassaemia Tingkatan Empat

Saya bernama __________________________________________, no KP:________________________
ibu/bapa/penjaga kepada murid di atas telah membaca dan faham maklumat kesihatan yang diberikan dan
bertanggungjawab di atas apa-apa keputusan yang diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya
dengan ini:

BERSETUJU perkhidmatan kesihatan sekolah seperti di atas diberi kepada anak di bawah jagaan.
TIDAK BERSETUJU perkhidmatan kesihatan sekolah seperti di atas diberi kepada anak di bawah jagaan.

Tandatangan ibu/bapa/penjaga: Tarikh Cetakan Surat: 29/04/2019
----------------------------------------------------- Tarikh Cetakan: 29/04/2019 | Masa: 10:45:28am (1 / 1)
Tarikh:

PPowowereerdedbybyTTCCPPDDFF(w(wwwww.tc.tpcdpfd.of.rogr)g)


Click to View FlipBook Version