The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by CKDESIGN, 2018-03-07 03:42:37

GEZE_DEURSLUITSYSTEMEN

GEZE_DEURSLUITSYSTEMEN

GEZE deursluitsystemen

OVERZICHT VAN GEZE - DEURSLUITSYSTEMEN
OPBOUW-, GEINTEGREERDE DEURDRANGERS EN VLOERVEREN

BEWEGUNG MIT SYSTEMOverzicht deursluitsystemen

Innovatieve deursluitsystemen van GEZE

Inhoudsopgave 4 Deursluitsystemen
GEZE-deursluitsystemen

GEZE opbouw-deurdranger met glijrail 5 Overzicht
Korte beschrijving van de varianten 8
Overzichtstabel GEZE Systeem TS 5000

GEZE opbouw-deurdranger met schaararm 10
Korte beschrijving van de varianten 12
Overzichtstabel GEZE Systeem TS 4000/TS 2000
14
Algemene productinformatie voor GEZE opbouw-deurdranger
15
Geïntegreerde GEZE-deurdranger - Boxer-serie 17
Korte beschrijving van de varianten
Overzichtstabel GEZE Boxer-serie 18
20
GEZE-Vloerveer
Korte beschrijving van de varianten 22
Overzichtstabel GEZE-vloerveren 24
26
Visuele impressies 28
GEZE opbouw-deurdranger met glijrail
GEZE opbouw-deurdranger met schaararm 30
Geïntegreerde GEZE-deurdranger - Boxer-serie
GEZE-vloerveren

GEZE-huis: Toepassingsmogelijkheden van GEZE-producten

Overzicht deursluitsystemen 3

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

Overzicht Innovatieve deursluitsystemen van GEZE

GEZE-deursluitsystemen - veelzijdig en betrouwbaar

Ontelbare visuele en technische mogelijkheden

Als mondiaal toonaangevende aanbieder van deurtechnieksystemen biedt GEZE innovatieve oplossingen voor deursluitsystemen. Met de
voortgaande ontwikkeling van de producten van GEZE spelen wij sinds jaar en dag in op de behoeften van klanten, zodat wij doelgerichte
oplossingen kunnen bieden voor individuele eisen, esthetisch, functioneel en betaalbaar.

Deurdrangers van GEZE overtuigen door middel van intelligente functionaliteit, sterke prestaties, duurzaamheid en consistent design. GEZE
voert een kwaliteitsbeheersysteem dat is gecertificeerd conform ISO 9001. GEZE-deur- en vloerveren zijn getest en gecertificeerd conform de
normen EN 1154, EN 1155 en EN 1158. De vervaardiging van deze producten wordt regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke keuringsin-
stanties. Dit alles bij elkaar garandeert de uitstekende kwaliteit van de GEZE-producten.

De ondersteuning en advisering van onze klanten staat bij GEZE centraal. Van de planning van het ontwerp tot de uitvoering en het onderhoud
aan de systemen. Een eersteklas reserveonderdelenmanagement rondt het service aanbod af.

De nieuwe GEZE-deurdranger TS 5000 ECline: Hoog betredingscomfort en grote sluitkracht

Met de nieuwe TS 5000 ECline zet GEZE opnieuw een stap vooruit in de ontwikkeling van deurdrangers en brengt hiermee een volledig geop-
timaliseerde en innovatieve deurdranger op de markt. Deze deurdranger komt tegemoet aan de eisen op het gebied van brandveiligheid en
barrièrevrijheid. Deuren met deurbreedtes tot 1.250 millimeter (EN 5) kunnen hiermee makkelijk en zonder veel inspanning worden geopend.
Bij gevaar sluiten de TS 5000 ECline-deuren op een veilige en betrouwbare wijze.

Op www.geze.com/ecline vindt u gedetailleerde informatie over de nieuwe TS 5000 ECline.

Overzicht van de GEZE-deursluitsystemen Opbouw-deurdranger met schaararm
Opbouw-deurdranger met glijrail

TS 5000 ECline TS 4000
Geïntegreerde deurdrangers Vloerveer

Boxer 2-4 TS 550 NV

Verdere informatie met betrekking tot de GEZE-deurdrangers staat vermeld in de desbetreffende productcatalogus voor deurdrangers.

4 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen Deursluitsystemen

GEZE opbouw-deurdrangers met glijrail Overzicht

GEZE opbouw-deurdranger met glijrail

Korte beschrijving van de varianten

Voor 1-vleugelige deuren
Deurdrangers voor 1-vleugelige deuren met glijrail staan voor moderne sluittechniek voor elke deur. De enorme variatie die de deursluit-
techniek van GEZE biedt, bijv. met elektromechanische vastzetting, met rookmeldcentrale of met „freeswing“-vrijloopfunctie, is de passende
technische oplossing voor elke situatie. Door te voldoen aan de DIBt-richtlijnen voor vastzetinstallaties evenals andere normen en richtlijnen
zoals bijv. DIN EN 1154 en 1155, zijn deze producten tevens voorzien van een CE-markering c.q. een algemene goedkeuring voor toepassing
op rook- en brandwerende deuren.

TS 1500 G: Deurdranger met glijrail
De opbouw-deurdranger TS 1500 G met glijrail voor 1-vleugelige deuren is in het bijzonder geschikt voor
binnendeuren met deurbreedtes tot 850 mm en kan zonder aanpassing op rechter en linker aanslagdeu-
ren worden gebruikt.

TS 3000 V: Deurdranger voor een deurbreedte tot 1.100 mm
De opbouw-deurdranger TS 3000 V is geschikt voor 1-vleugelige rechter en linker aanslagdeuren tot een
breedte van 1.100 mm en voor montage op brand- en rookwerende deuren.

TS 5000 ECline/TS 5000 L ECline: Deurdrangers met hoog gebruikscomfort en hoge sluitkracht
Deze opbouw-deurdrangers zijn geschikt voor barrièrevrije, makkelijk te openen 1-vleugelige deuren
van maximaal 1.250 mm breed (sluitkracht EN5). Zij vormen de ideale systeemoplossing voor barrièrevrij
bouwen en garanderen een hoog gebruikscomfort dankzij een in de glijrail geïntegreerde ondersteuning
voor het openen.

TS 5000/TS 5000 L: Deurdranger voor deurbreedtes tot 1.400 mm
Deze opbouw-deurdrangers voor 1 vleugelige deuren staan voor een duidelijke lijnvoering. Deze zijn
toegelaten voor het gebruik op brand- en rookwerende deuren. Speciale uitvoering: GEZE-deurdranger
TS 5000 S met vanaf voorzijde instelbare sluitvertraging.

Opbouw-deurdranger met glijrail 5

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

Overzicht GEZE opbouw-deurdrangers met glijrail

Deurdranger met elektrische vastzetting
Door de elektromechanische vastzetting in de glijrail kunnen deze opbouw-deurdrangers traploos op
een exacte vastzethoek worden ingesteld. In combinatie met een externe rookmeldcentrale (bijv. RSZ
6) wordt de vastzetting in geval van brand of het uitvallen van de stroom opgeheven en wordt de deur
veilig gesloten.

TS 5000 EFS: Deurdranger met vrijloopfunctie
De opbouw-deurdranger TS 5000 EFS voor 1-vleugelige deuren is voorzien van de „freeswing“-vrijloop-
functie. Hierdoor kan de deur worden gebruikt met slechts minimale krachtsinspanning in zowel de
open- als de sluitrichting, nadat de deur één keer is geopend. In combinatie met een externe rookmeld-
centrale wordt de elektrische vrijloopfunctie geactiveerd en wordt de deur in geval van brand automa-
tisch veilig gesloten.

TS 5000 RFS: Deurdranger met vrijloopfunctie en rookmeldcentrale
De opbouw-deurdranger TS 5000 RFS voor 1-vleugelige deuren is voorzien van een geïntegreerde rook-
melder alsmede de„freeswing“-vrijloopfunctie. Hierdoor kan de deur worden gebruikt met minimale
krachtsinspanning in zowel de open- als de sluitrichting, bijv. in bejaardenhuizen of ziekenhuizen nadat
de deur één keer is geopend. Via de geïntegreerde rookmeldcentrale wordt de elektrische vrijloopfunc-
tie geactiveerd en wordt de deur in geval van brand automatisch veilig gesloten.

TS 5000 R/TS 5000 L-R: Deurdranger met rookmeldcentrale
Deze opbouw-deurdrangers met elektrische vergrendelingshoek en geïntegreerde rookmeldcentrale
zijn goedgekeurd voor montage op 1-vleugelige brand- en rookwerende deuren. In geval van brand
wordt de rookmelder geactiveerd en sluit de deur automatisch.

6 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen Deursluitsystemen

GEZE opbouw-deurdrangers met glijrail Overzicht

Voor 2-vleugelige deuren

De geïntegreerde sluitvolgorderegeling (ISM) zorgt er bij 2-vleugelige deuren voor dat beide deuren in de juiste volgorde sluiten. Als de deur
wordt gesloten blijft de loopdeur in de wachtstand staan totdat de standdeur is gesloten en de loopdeur via de sluitvolgorderegeling loslaat.
De 2-vleugelige deursluitsystemen uit de ISM-serie bieden vele specifieke instelmogelijkheden. Verschillende varianten, bijv. met elektromecha-
nische vastzetting, met rookmeldcentrale of„freeswing“-vrijloopfunctie, voldoen aan vrijwel elke eis.
Door te voldoen aan de DIBt-richtlijnen voor vastzetinstallaties evenals andere normen en richtlijnen zoals bijv. DIN EN 1154, 1155 en 1158, zijn
deze producten tevens voorzien van een CE-markering c.q. een algemene goedkeuring voor toepassing op rook- en brandwerende deuren.

TS 5000 ISM/TS 5000 L-ISM/TS 5000 L-ISM VPK: Deurdranger met sluitvolgorderegeling

Systeemoplossingen zijn opgebouwd uit twee TS 5000's met instelbare sluitkracht 2 - 6 conform EN 1154,
gecombineerd met de ISM-glijrail, getest conform EN 1158 en goedgekeurd voor brand- en rookwe-
rende deuren.
Voor niet-scharnierzijde standaard of paniekfunctie uitsluitend op de loopdeur: TS 5000 L-ISM
Voor niet-scharnierzijde volledige paniekeisen tot X-maat 125 mm: TS 5000 L-ISM VPK

TS 5000 ISM-EFS: Deurdranger met vrijloopfunctie

Bij de systeemoplossing TS 5000 ISM-EFS voor 2-vleugelige deuren wordt met behulp van de ISM-EFS-
glijrail en de deurdranger TS 5000 E Hy op de loopdeur de „freeswing“-vrijloopfunctie gerealiseerd. De
deur moet eenmalig tot ca. 90° worden geopend, om de „freeswing“-functie te activeren. De standdeur
wordt door middel van een opbouw-deurdranger TS 5000 automatisch gesloten. In geval van brand
wordt de elektrische vrijloopfunctie door middel van een externe rookmeldcentrale geactiveerd en
wordt de deur automatisch veilig gesloten.

TS 5000 E-ISM/TS 5000 L-E-ISM/TS 5000 L-E-ISM VPK: Deurdranger met elektromechanische vast-
zetting
Deze opbouw-deurdrangers voor 2-vleugelige deuren met geïntegreerde, onzichtbare sluitvolgordere-
geling zijn bovendien voorzien van een elektromechanische vastzetting in de glijrail, zodat de vastzet-
hoek traploos kan worden ingesteld. In geval van brand wordt de vastzetting samen met een externe
rookmeldcentrale geactiveerd. Deze deurdrangers zijn goedgekeurd voor brand- en rookwerende deu-
ren.

TS 5000 R-ISM/TS 5000 L-R-ISM/TS 5000 L-R-ISM VP: Deurdranger met vastzetting en rook-
meldcentrale

Deze systeemoplossing voor 2-vleugelige deuren met een elektromechanische vastzetting aan weerszij-
den en geïntegreerde rookmeldcentrale is goedgekeurd voor rook- en brandwerende deuren. In geval
van brand wordt de rookmelder geactiveerd en sluit de deur automatisch. Voor de niet-scharnierzijde:
TS 5000 L-R-ISM (standaard of de paniekfunctie alleen op de loopdeur) en TS 5000 L-R-ISM VP (volledige
paniekeisen tot X-maat 100 mm).

TS 5000 R-ISM-EFS: Deurdranger met vrijloopfunctie en rookmeldcentrale

Bij de systeemoplossing TS 5000 R-ISM-EFS voor 2-vleugelige deuren wordt met behulp van de R-ISM
EFS-glijrail en de deurdranger TS 5000 E-HY op de loopdeur de „freeswing“-vrijloopfunctie gerealiseerd.
De deur moet eenmalig tot ca. 90° worden geopend. De standdeur sluit automatisch via een opbouw-
deurdranger TS 5000. In geval van brand wordt de elektrische vrijloopfunctie door de geïntegreerde
rookmeldcentrale geactiveerd en sluit de deur goed en veilig.

Opbouw-deurdranger met glijrail 7

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

GEZE opbouw-deurdrangers met glijrail

Overzichtstabel GEZE Systeem TS 5000

Voor 1-vleugelige deuren

Overzicht TS 1500 G
TS 3000 V
TS 5000 ECline
TS 5000 L ECline
TS 5000
TS 5000 L
TS 5000 E
TS 5000 L-E
TS 5000 R
TS 5000 L-R
TS 5000 EFS
TS 5000 RFS

Goedgekeurd voor brand- en rookwerende ●●●●●●●●●●●
deuren 13)

Barrièrevrij conform DIN 18040 tot EN1 EN4 EN5 EN5 EN4 EN4 FSA FSA FSA FSA FSA FSA
een deurbreedte (max.) in mm 750 1100 1250 1250 1100 1100 FL FL

Sluitkracht conform EN 1154 1 1-4 3-5 3-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-5 2-5

Deurbreedte (max.) in mm 750 1.100 1.250 1.250 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.250 1.250

Toepassingsmogelijkheden

Montage op het deurblad, scharnierzijde ●●● ● ● ● ●●

Kopmontage, scharnierzijde 9) ●●● ●4) ●4)

Openingshoek (max.) scharnierzijde 8) 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 8) 180° 8) 180° 180°

Montage op het deurblad, niet-scharnierzijde ● ● ● ● ●

Kopmontage, niet-scharnierzijde 9) ●● ●
Functies

Sluitkracht, instelbaar ●●●●●●●●●●●

Openingsdemping, instelbaar ●2) ●12) ● ●12) ● ● ● ● ●

Hydraulische eindslag, instelbaar ●●●●●●●●●●●●

Sluitvertraging, instelbaar ●1)

Sluitsnelheid, instelbaar ●●●●●●●●●●●●

Openingsondersteuning geïntegreerd ●●

Openingsondersteuning uitschakelbaar ●●

Flexibele openingsbegrenzing ● ●●●●●● ●10)

Mechanische vastzetting 3) ●●●●●●

Elektromechanische vastzetting ●●●●

Elektromechanische vastzetting voor vrijloop ●●

Rookmeldcentrale, geïntegreerd ●● ●

Mechanische sluitvolgorderegeling,
geïntegreerd

● = ja
* = tot EN4 /1.100 mm met standaard en tot EN5/1.250 mm met ECline-dranger

1) Model TS 5000 S met sluitvertraging
2) Model TS 3000 V BC
3) Naderhand uit te breiden, niet bij brand- en rookwerende deuren
4) Speciaal model
5) Systeemoplossing bestaande uit 2 opbouw-deurdrangers TS 5000 (L) en bijpassende ISM-, E-ISM- c.q. R-ISM-glijrail voor de montage
op de scharnier- of niet-scharnierzijde (uitvoering BG)
6) Vrijloopfunctie op de loopdeur,

Systeemoplossing bestaande uit 1 opbouw-deurdranger TS 5000 E-HY op de loopdeur en 1 opbouw-deurdranger TS 5000 op de standdeur
7) Maximale deurbreedte van de loopdeur

8 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen

GEZE opbouw-deurdrangers met glijrail

Voor 2-vleugelige deuren Deursluitsystemen

TS 5000 ISM 5) Overzicht
TS 5000 L-ISM 5)
TS 5000 L-ISM-VPK 5)
TS 5000 ISM-EFS 6)
TS 5000 E-ISM 5)
TS 5000 L-E-ISM 5)
TS 5000 L-E-ISM-VPK 5)
TS 5000 R-ISM 5)
TS 5000 L-R-ISM 5)
TS 5000 L-R-ISM-VP 5)
TS 5000 R-ISM-EFS 6)

Goedgekeurd voor brand- en rookwerende ●●● ● ●●●●●● ●

deuren 13)

Barrièrevrij conform DIN 18040 tot EN4/ EN4/ EN4 FSA FSA FSA FSA FSA FSA FSA FSA
een deurbreedte (max.) in mm 1.100 1.100 1.100 FL FL
EN5/ EN5/
Sluitkracht conform EN 1154 1.250* 1.250*

2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 5/2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 5/2 - 6

Deurbreedte (max.) in mm 1.400 1.400 1.400 1.2507) 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.2507)

Toepassingsmogelijkheden

Montage op het deurblad, scharnierzijde ● ●● ● ●

Kopmontage, scharnierzijde 9)

Openingshoek (max.) scharnierzijde 8) 180° 8) 8) 180° 180° 8) 8) 180° 8) 8) 180°

Montage op het deurblad, niet-scharnierzijde ●● ●● ●●

Kopmontage, niet-scharnierzijde 9)

Functies

Sluitkracht, instelbaar ●●● ● ●●●●●● ●

Openingsdemping, instelbaar ●●● ●●●●●●

Hydraulische eindslag, instelbaar ●●● ● ●●●●●● ●

Sluitvertraging, instelbaar

Sluitsnelheid, instelbaar ●●● ● ●●●●●● ●

Openingsondersteuning geïntegreerd

Openingsondersteuning uitschakelbaar

Flexibele openingsbegrenzing ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●11) ●

Mechanische vastzetting 3) ●●●

Elektromechanische vastzetting ●●●●●●

Elektromechanische vastzetting voor vrijloop ● ●

Rookmeldcentrale, geïntegreerd ●●● ●

Mechanische sluitvolgorderegeling, ●●● ● ●●●●●● ●
geïntegreerd

8) Openingshoek (max.) niet-scharnierzijde, zie hoofdstuk: Overige informatie voor opbouw-deurdrangers

9) Voor brandwerende deuren met bijbehorend bewijs van geschiktheid

10) Uitsluitend voor montage op deurblad

11) Slechts beperkt bruikbaar

12) Openingsdemping in kopmontage niet-scharnierzijde niet effectief

13) Geldig voor Duitsland. Specificaties voor andere landen kunnen afwijken en zullen daarom moeten worden vergeleken met de locale vereis

ten. Neem hiervoor contact met GEZE Benelux op of uw contactpersoon voor meer informatie like on page 12.FSA = vastzetinstallatie
FSA FL = vastzetinstallatie vrijloop
i.o. = in ontwikkeling

Opbouw-deurdranger met glijrail 9

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

Overzicht GEZE OPBOUW-DEURDRANGERS MET SCHAARARM

GEZE opbouw-deurdranger met schaararm

Korte beschrijving van de varianten

Voor 1-vleugelige deuren
Van de kleinste opbouw-deurdranger tot vele varianten voor brand- en rookwerende deuren: de serie deurdrangers met schaararm bieden
veelzijdige combinatiemogelijkheden. Ze hebben een variabel instelbare sluitkracht en zijn zonder aanpassingen zowel geschikt voor rechter
als voor linker aanslagdeuren.

TS 1000 C: Deurdranger met instelbare sluitsnelheid tot een deurbreedte van 950 mm
Bij de opbouw-deurdranger TS 1000 C zijn sluitsnelheid en eindslag instelbaar. De variabele sluitkracht
in twee zwaartes kan eenvoudig worden ingesteld door het draaien van de lagerbok voor de schaararm.

TS 1500: Deurdranger met instelbare sluitsnelheid tot een deurbreedte van 1.100 mm
Bij de opbouw-deurdranger TS 1500 zijn sluitsnelheid en eindslag instelbaar. De variabele sluitkracht in
twee zwaartes kan eenvoudig worden ingesteld door het draaien van lagerbok voor de schaararm. De
TS 1500 is optioneel verkrijgbaar met montageplaat en is zonder aanpassing geschikt voor rechts- en
linksdraaiende aanslagdeuren.

TS 2000 NV: Deurdranger met instelbare sluitkracht tot een deurbreedte van 1.100 mm
Bij de opbouw-deurdranger TS 2000 NV met traploze sluitkracht conform DIN EN 1154 in de zwaartes
2-4 kan de sluitsnelheid gemakkelijk vanaf de voorzijde worden ingesteld. De instelling van de eindslag
gebeurt via een ventiel aan de voorzijde.

TS 2000 V: Deurdranger met variabele sluitkracht tot een deurbreedte van 1.250 mm
Bij de opbouw-deurdranger TS 2000 V met variabele sluitkracht conform DIN EN 1154 in de zwaartes
2-4 kan de sluitsnelheid eenvoudig vanaf de voorzijde worden ingesteld. De instelling van de eindslag
gebeurt via de schaararm.

TS 4000: Deurdranger met openingsdemping
Bij de opbouw-deurdranger TS 4000 kan de sluitkracht vanaf de voorzijde worden ingesteld. De ope-
ningsdemping alsmede de thermostabiele sluitsnelheid met visuele sluitkrachtaanduiding zijn eveneens
makkelijk vanaf de voorzijde in te stellen.

TS 4000 E: Deurdranger met elektromechanische vastzetting
De opbouw-deurdranger TS 4000 E met elektromechanische vastzetting is in combinatie met een ex-
terne rookmeldcentrale goedgekeurd voor montage op brand- en rookwerende deuren. In geval van
brand of bij stroomuitval laat de vastzetting los en wordt de deur automatisch veilig gesloten. De sluit-
kracht en thermostabiele sluitsnelheid met visuele sluitkrachtaanduiding zijn eveneens makkelijk vanaf
de voorzijde in te stellen.

10 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen Deursluitsystemen

GEZE OPBOUW-DEURDRANGERS MET SCHAARARM Overzicht

TS 4000 R: Deurdranger met geïntegreerde rookmelder

Deze opbouw-deurdrangers met elektromechanische vastzetting en een in een drangerbehuizing ge-
ïntegreerde rookmeldcentrale zijn goedgekeurd voor montage op brand- en rookwerende deuren. In
geval van brand wordt de rookmelder geactiveerd en de deur sluit automatisch. Bij 2-vleugelige deuren
moet de TS 4000 R op de loopdeur worden gemonteerd.

TS 4000 EFS: Deurdranger met vastzetting en vrijloopschaararm

De opbouw-deurdranger TS 4000 EFS is uitgerust met de "freeswing"-functie. Hierdoor kan de deur wor-
den gebruikt met minimale krachtsinspanning in zowel de open- als de sluitrichting, nadat de deur één
keer is geopend. In combinatie met een externe rookmeldcentrale wordt de elektrische vrijloopfunctie in
geval van brand geactiveerd en wordt de deur automatisch veilig gesloten.

TS 4000 RFS: Deurdranger met vrijloopschaararm en rookmeldcentrale

De opbouw-deurdranger TS 4000 RFS is voorzien van een geïntegreerde rookmeldcentrale en de
„freeswing“-vrijloopfunctie. Hierdoor kan de deur worden gebruikt met minimale krachtsinspanning in
zowel de open- als sluitrichting, bijv. in bejaardenhuizen of ziekenhuizen, nadat de deur één keer is ge-
opend. In geval van brand wordt de elektrische vrijloopfunctie door de geïntegreerde rookmeldcentrale
geactiveerd en sluit de deur automatisch en veilig.

TS 4000 Tandem: Deurdranger voor zeer grote en zware deuren

De TS 4000 Tandem is een combinatie, bestaande uit de deurdrangers TS 4000 EN 5-7 en TS 4000 EN 1-6.
De deurdrangers zitten op een adapterplaat met gemeenschappelijke as. Geschikt voor deurbreedtes
> 1.600 mm met een sluitkracht > EN7.

Voor 2-vleugelige deuren

De 2-vleugelige deursluitsystemen uit de serie IS met geïntegreerde hydraulische sluitvolgorderegeling zijn goedgekeurd voor montage op
brand- en rookwerende deuren. De geïntegreerde sluitvolgorderegeling met beveiliging tegen opzettelijke beschadiging zorgt er bij 2-vleuge-
lige deuren voor dat beide deuren in de juiste volgorde sluiten. Als de deur wordt gesloten blijft de loopdeur in de wachtstand staan totdat de
standdeur is gesloten en de loopdeur via de sluitvolgorderegeling loslaat. De sluitkracht conform EN 1154 met visuele sluitkrachtaanduiding en
de sluitsnelheid zijn makkelijk vanaf de voorzijde in te stellen. De instelling van de eindslag gebeurt via de schaararm.

TS 4000 IS: Deurdranger met geïntegreerde sluitvolgorderegeling

Het opbouw-deursluitsysteem TS 4000 IS met geïntegreerde hydraulische sluitvolgorderegeling is goed-
gekeurd voor montage op brand- en rookwerende deuren. De sluitkracht conform EN 1154 zwaarte 1-6
met visuele sluitkrachtaanduiding en de sluitsnelheid zijn makkelijk vanaf de voorzijde in te stellen.

TS 4000 E-IS: Deurdranger met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en elektromechanische
vastzetting

Het opbouw-deursluitsysteem TS 4000 E-IS met geïntegreerde hydraulische sluitvolgorderegeling en
elektromechanische vastzetting is goedgekeurd voor montage op brand- en rookwerende deuren. De
elektromechanische vastzetting is conform EN 1155 traploos instelbaar tussen 80° en 175°. De sluitkracht
conform EN 1154 maat 1 - 6 met visuele sluitkrachtaanduiding en de sluitsnelheid kunnen vanaf de
voorzijde worden ingesteld.

TS 4000 R-IS: Deurdranger met sluitvolgorderegeling, vastzetting en rookmeldcentrale

Het opbouw-deursluitsysteem TS 4000 R-IS met elektromechanische vastzetting en geïntegreerde rook-
meldcentrale is goedgekeurd voor montage op brand- en rookwerende deuren. In geval van brand
wordt de rookmelder geactiveerd en de deur sluit automatisch. De elektromechanische vastzetting is
conform EN 1155 traploos instelbaar tussen 80° en 175°. De sluitkracht conform EN 1154 zwaarte 1 - 6
met visuele sluitkrachtaanduiding en de sluitsnelheid zijn instelbaar vanaf de voorzijde.

Opbouw-deurdrangers met schaararm 11

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

GEZE OPBOUW-DEURDRANGERS MET SCHAARARM

Overzichtstabel GEZE Systeem TS 2000/TS 4000

Voor 1-vleugelige deuren

Overzicht TS 1000 C
TS 1500
TS 2000 NV
TS 2000 V
TS 4000 maat 1 - 6
TS 4000 maat 5 - 7
TS 4000 E
TS 4000 R
TS 4000 EFS
TS 4000 RFS
TS 4000 Tandem

Goedgekeurd voor brand- en rookwerende ● ●●●●●● ●
deuren 9)

Barrièrevrij conform DIN 18040 tot EN3 EN4 EN4 EN4 EN4 FSA FSA FSA FSA
een deurbreedte (max.) in mm 950 1.100 1.100 1.100 1.100 FL FL

Sluitkracht conform EN 1154 2/3 3/4 2 - 4 2/4/5 1 - 6 5 - 7 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 >7

Deurbreedte (max.) in mm 950 1.100 1.100 1.250 1.400 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 >1.600

Toepassingsmogelijkheden

Montage op het deurblad, scharnierzijde ●●●●●●● ● ●

Kopmontage, scharnierzijde ●6) ●6) ●6)

Openingshoek (max.) scharnierzijde 8) 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180°

Montage op het deurblad, niet-scharnierzijde ●7) ●7) ●7) ●7) ●7)

Kopmontage, niet-scharnierzijde ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●

Functies

Sluitkracht, instelbaar ●●●●●●●●●● ●

Openingsdemping, instelbaar ●2) ●2) ● ● ●

Hydraulische eindslag, instelbaar ●●●●●●●●●● ●

Sluitvertraging, instelbaar ●1)

Sluitsnelheid, instelbaar ●●●●●●●●●● ●

Mechanische vastzetting 3) ● ● ● ● ● ●4)

Elektromechanische vastzetting ●●

Elektromechanische vastzetting voor vrijloop ●●

Rookmeldcentrale, geïntegreerd ●●

Sluitvolgorderegeling, geïntegreerd

● = ja

1) Model TS 4000 S met sluitvertraging
2) Model TS 2000 NV BC/TS 2000 V BC
3) Niet bij brand- en rookwerende deuren
4) Vergrendelingsschaararm uitsluitend tot EN6 effectief
5) Systeemoplossing bestaande uit een TS 4000 IS/E-IS/R-IS op de loopdeur in combinatie met een tweede TS 4000/E/R-IS op de

standdeur en ontkoppelmechanisme in het kozijn
6) Alleen met glijrail, sluitkracht EN3, geen DIBt-goedkeuring
7) Als parallelarm montage
8) Openingshoek (max.) niet-scharnierzijde, zie hoofdstuk: Overige informatie voor opbouw-deurdrangers
9) Geldig voor Duitsland. Specificaties voor andere landen kunnen afwijken en zullen daarom moeten worden vergeleken met de locale ver-
eisten. Neem hiervoor contact op met GEZE Benelux of uw contactpersoon voor meer informatie.

FSA = vastzetinstallatie
FSA FL = vastzetinstallatie vrijloop

12 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen Deursluitsystemen

GEZE OPBOUW-DEURDRANGERS MET SCHAARARM

Voor 2-vleugelige deuren

TS 4000 IS 5) Overzicht
TS 4000 E-IS 5)
TS 4000 R-IS 5)

Goedgekeurd voor brand- en rookwerende ●●●

deuren 9)

Barrièrevrij conform DIN 18040 tot EN4 FSA FSA
deurbreedte (max.) in mm 1.100

Sluitkracht conform 1154 1-6 1-6 1-6
1.400 1.400
Deurbreedte (max.) in mm 1.400
● –8)
Toepassingsmogelijkheden 180° ●

Montage op het deurblad, scharnierzijde ● ● ●
● ●
Kopmontage, scharnierzijde ● ●
● ●
Openingshoek (max.) scharnierzijde 8) 180° ● ●

Montage op het deurblad, niet-scharnierzijde ●

Kopmontage, niet-scharnierzijde ●

Functies

Sluitkracht, instelbaar ●

Openingsdemping, instelbaar

Hydraulische eindslag, instelbaar ●

Sluitvertraging, instelbaar

Sluitsnelheid, instelbaar ●

Mechanische vastzetting 3) ●

Elektromechanische vastzetting

Elektromechanische vastzetting voor vrijloop

Rookmeldcentrale, geïntegreerd

Sluitvolgorderegeling, geïntegreerd ●

Opbouw-deurdrangers met schaararm 13

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

GEZE OPBOUW-DEURDRANGERS

Algemene productinformatie voor GEZE opbouw-deurdranger

Overzicht Afmetingen van deursluitsystemen Deurbreedte (max.) in mm

conform EN 1154 tot 750
van 750 tot 850
Zwaarte 1 van 850 tot 950
Zwaarte 2 van 950 tot 1.100
Zwaarte 3 van 1.100 tot 1.250
Zwaarte 4 van 1.250 tot 1.400
Zwaarte 5 van 1.400 tot 1.600
Zwaarte 6
Zwaarte 7

Aanwijzingen voor deurdrangers met glijrail bij montage op de niet-scharnierzijde
Let op: De max. openingshoek van de deur moet door middel van een deurstopper of het gebruik van de GEZE T-Stop-glijrail worden begrensd!

X 1 X 100
2 max. 90
140 Y
80 140 Y
A 70

60
50

100 110 120 130

X 110
max. 100

90
B 80

70
60
50

100 110 120 130

1 = opdekhoogte max. 15 mm A = 1-vleugelige systemen
2 = vlakke deur B = 2-vleugelige systemen
X = afstandsmaat draaipunt tot draagvlak glijrail Y = deuropeningshoek
X-maat max. = 100 mm

Bij een grotere X-maat wordt gebruik gemaakt van speciale aanslagmaten - op aanvraag.

Aanwijzingen voor deurdrangers met schaararm bij montage op de niet-scharnierzijde

B
A

A = dagkant Een deuropening tot 180° is slechts mogelijk indien onderstaande
B = dagkant + 2 dikte van de deur + 2 draaipuntafstand maten niet worden overschreden:
A = 70 mm en B = 200 mm
14 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen Deursluitsystemen

GEZE GEINTEGREERDE DEURDRANGERS Overzicht

GEZE Geïntegreerde deurdranger - Boxer serie

Korte beschrijving van de varianten

Voor 1-vleugelige deuren

De geïntegreerde deurdranger Boxer is volledig in het deurblad en het kozijn ingebouwd. De glijrail is alleen bij een geopende deur zichtbaar.
De sluitkracht conform DIN EN 1154, de sluitsnelheid, de hydraulische eindslag en de hydraulische openingsdemping kunnen in ingebouwde
toestand gemakkelijk vanaf de bovenkant worden ingesteld. Voor brandwerende deuren is een extra bewijs van geschiktheid voor de deur
vereist. Bij een openingshoek van ca. 120° moet de deuropening worden begrensd.

Boxer: Geïntegreerde deurdranger voor 1-vleugelige deuren
De geïntegreerde deurdranger Boxer voor 1-vleugelige deuren in de uitvoeringen EN 2-4 en EN 3-6 kan
zonder aanpassingen voor zowel linker als rechter aanslagdeuren worden gebruikt.
De variant EN 2-4 2V heeft bovendien een onafhankelijke ventielbesturing voor het regelen van de eind-
slagsnelheid. Daarmee kan de deur tijdens de laatste 10°-openingshoek niet alleen versneld maar ook
afgeremd worden.

Boxer E: Geïntegreerde deurdranger met elektromechanische vastzetting
De geïntegreerde deurdranger Boxer met elektromechanische vastzetting in de glijrail is geschikt voor
1-vleugelige deuren. De E-glijrail met elektromechanische vastzetting is getest conform EN 1155. De
houdkracht van de vastzetting kan traploos worden ingesteld, het vastzetpunt kan tussen ca. 80° en
ca. 120° worden ingesteld. Het vastzetspunt kan worden genegeerd, d.w.z. dat de deur waar nodig ook
verder kan worden geopend.

Boxer EFS: Geïntegreerde deurdranger met elektrische vrijloopfunctie
De vrijloopfunctie van de geïntegreerde deurdranger Boxer EFS EN4 maakt het mogelijk 1-vleugelige
deuren barrièrevrij te betreden. Dankzij de ,,freeswing’’ vrijloopfunctie kan de deur worden gebruikt met
minimale krachtsinspanning in zowel de open- als de sluitrichting, bijv. in bejaardenhuizen of ziekenhui-
zen, nadat de deur één keer is geopend. De deurdranger kan zonder aanpassingen worden gebruikt voor
zowel rechts- als linksdraaiende aanslagdeuren.

Boxer P: Geïntegreerde deurdranger voor pendeldeuren
De geïntegreerde deurdranger Boxer 2-4 met pendelglijrail is geschikt voor gebruik op lichte pendeldeu-
ren met lage gebruiksfrequentie.

Geïntegreerde deurdrangers 15

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

Overzicht GEZE GEINTEGREERDE DEURDRANGERS

Voor 2-vleugelige deuren
Het systeem Boxer ISM voor 2-vleugelige deuren bevat een geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling. Dit zorgt ervoor dat de loopdeur
sluit nadat de standdeur is gesloten. Als bij geopende deuren de loopdeur wordt gesloten, dan blijft deze in de wachtstand staan totdat de
standdeur is gesloten en de loopdeur via de sluitvolgorderegeling loslaat. Het systeem kan zonder aanpassing voor rechts- en linksdraaiende
deuren worden gebruikt. Daarnaast is de sluitvolgorderegeling van de ISM-rail goed beveiligd tegen vernieling, d.w.z. dat het systeem niet
wordt beschadigd als de loopdeur vanuit de wachtstand opzettelijk wordt dichtgeduwd. De ISM-glijrail is alleen zichtbaar als de deur openstaat.

Boxer ISM Deurdranger met geïntegreerde sluitvolgorderegeling
Het systeem GEZE Boxer ISM voor 2-vleugelige deuren is opgebouwd uit de Boxer 2-4 of de Boxer 3-6
in de deurvleugels en de ISM-glijrail met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling conform EN
1158 in het kozijn.

Boxer E-ISM: Deurdranger met elektromechanische vastzetting
Het systeem GEZE Boxer E-ISM voor 2-vleugelige deuren bestaat uit de Boxer 2-4 of Boxer 3-6 in de
deuren en de ISM-glijrail in het kozijn. De glijrail is voorzien van een geïntegreerde sluitvolgorderegeling
conform EN 1158 en een elektromechanische vastzetting aan weerszijden conform EN 1155. De houd-
kracht van de vastzettingen kan traploos worden ingesteld, het vastzetpunt kan tussen ca. 80° en ca. 120°
worden ingesteld. Het vastzetpunt kan worden genegeerd, d.w.z. dat de deur waar nodig ook verder kan
worden geopend.

Boxer ISM-EFS: Geïntegreerde deurdranger met vrijloopfunctie
Het systeem GEZE Boxer ISM-ESF voor 2-vleugelige deuren bestaat uit de Boxer EFS met vrijloopfunctie
op de loopdeur, een Boxer 2-4 op de standdeur en de ISM-glijrail met geïntegreerde sluitvolgordere-
geling conform EN 1158 in het kozijn. Dankzij de ,,freeswing’’-vrijloopfunctie kan de loopdeur worden
gebruikt met minimale krachtsinspanning in zowel de open- als de sluitrichting, bijv. in bejaardenhuizen
of ziekenhuizen, nadat de deur één keer is geopend.

16 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen

GEZE GEINTEGREERDE DEURDRANGERS

Overzichtstabel GEZE Boxer-serie Deursluitsystemen

Voor 1-vleugelige deuren Voor 2-vleugelige deuren

Boxer maat 2 - 4/2 Overzicht
- 4 2V
Boxer 3 - 6
Boxer E maat 2 - 6
Boxer E maat 3 - 6
Boxer EFS
Boxer P
Boxer ISM
Boxer E-ISM
Boxer ISM-EFS

Goedgekeurd voor brand- en rookwerende ●●●●● ●●●

deuren 1)

Barrièrevrij conform DIN 18040 tot EN4 EN4 FSA FSA FSA FL EN4 EN4 FSA FSA FL
deurbreedte (max.) in mm 1.100 1.100 1.100 1.100

Sluitkracht conform EN 1154 2-4 3-6 2-4 3-6 4 2-4 2 - 4/3 - 6 2 - 4/3 - 6 4/2 - 4
Deurbreedte (max.) in mm 1.100 1.400 1.100 1.400 1.100 1.100
Deurgewicht (max.) in kg 130 180 130 180 130 1100/1400 1100/1400 1100/1100
Toepassingsmogelijkheden 80
Drangerelement in deurblad geïntegreerd ● ● ● ● ● 130/180 130/180 130
Glijrail in deurframe geïntegreerd ● ● ● ● ● ●
Openingshoek (max.) 120° 120° 120° 120° 120° ● ●●●
Functies 120° ●●●
Sluitkracht, instelbaar ● ● ● ● ● 120° 120° 120°
Openingsdemping, instelbaar ● ● ● ● ● ●
Eindslag, instelbaar ● ● ● ● ● ● ● ● ●3)
Sluitsnelheid, instelbaar ● ● ● ● ● ●●●
Mechanische vastzetting 2) ● ● ● ● ●●●
Elektromechanische vastzetting ● ● ● ●●●
Elektromechanische vastzetting voor vrijloop ●
Mechanische sluitvolgorderegeling,
geïntegreerd ●


●●●

● = ja

1) Voor brandwerende deuren is een extra bewijs van geschiktheid voor de deur vereist.
2) Naderhand uit te breiden, niet bij brand- en rookwerende deuren
3) Sluitkracht alleen instelbaar op de standdeur

FSA = vastzetinstallatie
FSA FL = vastzetinstallatie vrijloop

Geïntegreerde deurdrangers 17

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

Overzicht GEZE-VLOERVEREN

GEZE-vloerveren

Korte beschrijving van de varianten

Voor 1-vleugelige deuren
GEZE-vloerveren sluiten op betrouwbare wijze en visueel onopvallend aanslag- en pendeldeuren van verschillende materialen. Het productas-
sortiment omvat systemen voor geringe en hoge deurgewichten en tevens deurdrangers die geschikt zijn voor gebruik bij brand- en rookwe-
rende deuren.

TS 500 NV/TS 500 N EN 3: Vloerveer voor deuren tot een breedte van 1.100 mm
Met de varianten TS 500 NV en TS 500 N EN 3 zijn twee vloerveren beschikbaar voor het gebruik op
deuren met een maximale deurbreedte van 1.100 mm. De uiterst geringe totale hoogte van slechts
42 mm is een aantrekkelijk voordeel in nieuwbouw en bij renovatie.

TS 550 NV: Vloerveer voor zware deuren en deuren met hoge gebruiksfrequentie
De TS 550 NV is doelgericht doorontwikkeld en wordt gebruikt bij zware 1-vleugelige aanslag- en pen-
deldeuren. De veelzijdigheid en degelijkheid maken de TS 550 NV ideaal voor gebruik in drukbezochte
ruimtes.

TS 550 NV F: Vloerveer voor brand- en rookwerende deuren
De TS 550 NV F is speciaal bedoeld voor visueel onopvallend gebruik bij zware rook- en brandwerende
deuren. Dankzij de geringe bouwhoogte van slechts 54 mm kan de vloerveer ook in bestaande bouw
eenvoudig worden geïnstalleerd. De sluitsnelheid en de hydraulische eindslag zijn regelbaar. De geïn-
tegreerde vaste openingsdemping voorkomt dat de deur ongecontroleerd openslaat. De sluitkracht is
traploos van bovenaf instelbaar. Het veiligheidsventiel voorkomt opzettelijke overbelasting.

TS 550 NV E: Vloerveer met elektromechanische vastzetting
De TS 550 NV E is getest conform DIN EN 1155 en kan door de elektromechanische vastzetting traploos
worden ingesteld tussen 75° en 160°. Daarmee is het mogelijk de vastzetduur van de deur naar eigen
voorkeur in te stellen. De sluitsnelheid en de hydraulische eindslag zijn regelbaar. De sluitkracht is trap-
loos van bovenaf instelbaar. Een veiligheidsventiel voorkomt opzettelijke overbelasting. De vloerveer is
door het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt) goedgekeurd voor gebruik met bekende rookmel-
dersystemen.

TS 550 E-G/TS 550 F-G: Vloerveer met hendel en glijrail
Deze varianten met hendel en glijrail worden gebruikt voor deuren met opliggende scharnieren. Bij bei-
de varianten is dankzij de niet-uitstekende drangeras in combinatie met een uitermate platte hendel een
openingshoek van 180° bij een vloerspeling van 9 mm mogelijk. Een veiligheidsventiel voorkomt opzet-
telijke overbelasting. Door een elektromechanische vastzetting conform DIN EN 1155 kan de TS 550 E-G
worden ingesteld op een punt tussen 80° en 150°.

18 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen Deursluitsystemen

GEZE-VLOERVEREN Overzicht

Voor 2-vleugelige deuren
De GEZE-vloerveren sluiten op betrouwbare wijze en visueel onopvallend aanslagdeuren van verschillende materialen. De vloerveren voor
2-vleugelige deuren zijn voorzien van een geïntegreerde sluitvolgorderegeling conform EN 1158 of als extra van een elektromechanische
vastzetting.

TS 550 IS: Vloerveer met geïntegreerde sluitvolgorderegeling
De TS 550 IS wordt gebruikt voor 2-vleugelige deuren. Een veiligheidsventiel voorkomt opzettelijke over-
belasting. De TS 550 IS is tevens geschikt voor vleugels met een ongelijke breedte.

TS 550 E-IS: Vloerveer met elektromechanische vastzetting
Met de TS 550 E-IS kunnen 2-vleugelige deuren met behulp van een elektromechanische vastzetting
conform EN 1155 traploos tussen 80° en 175°, onafhankelijk van elkaar en voor een zelf te bepalen duur,
worden vergrendeld. De sluitsnelheid en de hydraulische eindslag zijn instelbaar. De sluitkracht is trap-
loos van bovenaf regelbaar. Een veiligheidsventiel voorkomt opzettelijke overbelasting. De dranger is
voor het gebruik in combinatie met bekende rookmeldersystemen getest, goedgekeurd en gecertifi-
ceerd door het Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt).

TS 550 IS-G/TS 550 E-IS-G: Vloerveer met hendel en glijrail
Deze vloerveervarianten met hendel en glijrail worden gebruikt voor 2-vleugelige deuren met dragende
scharnieren. Door de niet-uitstekende drangeras in combinatie met een extreem platte hendel is een
openingshoek van 180° bij een vloerspeling van 9 mm mogelijk. Een veiligheidsventiel voorkomt opzet-
telijke overbelasting. Via een elektromechanische vastzetting conform DIN EN 1155 kan de TS 550 E-IS-G
exact worden ingesteld op een punt tussen 80° en 150°.

Vloerveren 19

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

GEZE-VLOERVEREN

Overzichtstabel GEZE-vloerveren

Voor 1-vleugelige deuren

Overzicht TS 500 NV
TS 500 N EN 3
TS 550 NV
TS 550 NV F
TS 550 NV E
TS 550 F-G
TS 550 E-G

Goedgekeurd voor brand- en rookwerende ●●●●
deuren 1)

Barrièrevrij conform DIN 18040 tot EN4 EN3 EN4 EN4 FSA EN4 FSA
deurbreedte (max.) in mm 1.100 950 1.100 1.100 1.100

Sluitkracht conform EN 1154 1-4 3 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6
Max. deurbreedte [mm]
Deurgewicht (max.) in kg 1.100 950 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Toepassingsmogelijkheden
Aanslagdeuren (rechts/links) 150 100 300 300 300
Openingshoek (max.)
Pendeldeuren ●●●●●●●
Functies 170° 170° 170° 180° 180° 180° 180°
Sluitkracht, instelbaar
Openingsdemping, vast ●●●
Hydraulische eindslag, instelbaar
Sluitsnelheid, instelbaar ● ●●●●●
Mechanische vastzetting ●●●●●
Elektromechanische vastzetting ● ●●●●●
Mechanische sluitvolgorderegeling ●●●●●●●
geïntegreerd ●●●

●●

optie optie

85° 85° 85° 75° 80°

Vastzethoek 90° 90° tot tot tot

105° 105° 165° 160° 150°

120° 120°

● = ja

1) Geldig voor Duitsland. Opgaven voor andere landen kunnen afwijken en moeten derhalve uit de plaatselijke bepalingen worden gehaald.
Neem hiervoor contact op met de plaatselijke GEZE-vestiging/vertegenwoordiging.

FSA = vastzetinstallatie

20 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen

GEZE-VLOERVEREN

Voor 2-vleugelige deuren Deursluitsystemen

TS 550 IS Overzicht
TS 550 E-IS
TS 550 IS-G
TS 550 E-IS-G

Goedgekeurd voor brand- en rookwerende ● ● ● ●
deuren 1)
EN4 FSA EN4 FSA
Barrièrevrij conform DIN 18040 tot 1.100 1.100 3-6
deurbreedte (max.) in mm 3-6 1.400
3-6 1.400 3-6
Sluitkracht conform EN 1154 1.400 250 1.400
Max. deurbreedte [mm] 250
Deurgewicht (max.) in kg
Toepassingsmogelijkheden ●●●●
Aanslagdeuren (rechts/links) 180° 180° 180° 180°
Openingshoek (max.)
Pendeldeuren ●●●●
Functies ●●
Sluitkracht, instelbaar ●●●●
Openingsdemping, vast ●●●●
Hydraulische eindslag, instelbaar
Sluitsnelheid, instelbaar ●●
Mechanische vastzetting ●●●●
Elektromechanische vastzetting
Mechanische sluitvolgorderegeling
geïntegreerd

Vastzethoek 80° 80°
tot tot
175° 150°

Vloerveren 21

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

Overzicht GEZE opbouw-deurdrangers met glijrail

Visuele impressies

GEZE opbouw-deurdranger met glijrail

BMW Welt, München, Duitsland (foto: Robert Sprang)

Textiel- en industriemuseum, Augsburg, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)
22 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen

GEZE opbouw-deurdrangers met glijrail

Deursluitsystemen

Overzicht

Schoolgebouw, Friedrichshafen, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)

Seniorentehuis Augustinum, Stuttgart, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)

Opbouw-deurdranger met glijrail 23

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

Overzicht GEZE OPBOUW-DEURDRANGERS MET SCHAARARM

Visuele impressies

GEZE opbouw-deurdranger met schaararm

Mövenpick Hotel, Stuttgart Airport, Duitsland (foto: Nikolas Grünwald)

Sport Hal, Zadar, Kroatië (foto: Robert Les)
24 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen

GEZE OPBOUW-DEURDRANGERS MET SCHAARARM

Deursluitsystemen

Overzicht

Sport Hal, Zadar, Kroatië (foto: Robert Les)

Sparkasse, Ulm, Duitsland (foto: Nikolas Grünwald)

Opbouw-deurdrangers met schaararm 25

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

Overzicht GEZE GEINTEGREERDE DEURDRANGERS

Visuele impressies

GEZE geïntegreerde - deurdranger - Boxer serie

Gerechtsgebouw in Gent, België (foto: Erwin Kamphuis)

Kreissparkasse, Ludwigsburg, Duitsland (foto: Lazaros Filoglou)
26 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen

GEZE GEINTEGREERDE DEURDRANGERS

Deursluitsystemen

Overzicht

Vitra Haus, Weil am Rhein, Duitsland (foto: Oliver Look)

Andels Hotel, Berlin, Duitsland (foto: Stefan Dauth)

Geïntegreerde deurdrangers 27

Deursluitsystemen Overzicht deursluitsystemen

Overzicht GEZE-VLOERVEREN

Visuele impressies

GEZE-vloerveren

Vector-bedrijfsgebouw, Stuttgart, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)

GEZE GmbH, Leonberg, Duitsland (foto: Nikolas Grünwald)
28 GEZE-deursluitsystemen

Overzicht deursluitsystemen

GEZE-VLOERVEREN

Deursluitsystemen

Overzicht

Augustinum, Stuttgart, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)

Glas Trösch, Kempten, Duitsland (foto: Nikolas Grünwald)

Vloerveren 29

Innovatieve systeemoplossingen

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE GEZE-PRODUCTEN

Deursluitsystemen Deurtechniek
01 Opbouwdeurdrangers
Overzicht 02 Vastzetvoorzieningen
03 Geïntegreerde deurdrangers
04 Vloerveren 13
05 Schuifbeslagsystemen en lineaire geleidingen 23
Automatische deursystemen
11 02 01
06 Draaideuren 06 22 06
07 Schuif-, telescoop- en vouwdeuren 11
08 Halfronde- en ronde schuifdeuren 17
09 Carousseldeur 08
10 Aanstuurelementen en sensoren 14 04
RWA en raamtechniek
11 Bovenraamsluiters 20 07
12 Elektrische openings- en vergrendelsystemen 07 10
13 Elektrospindel- en lineaire aandrijvingen
14 Elektrische kettingaandrijvingen
15 Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)
Veiligheidstechniek
16 Vluchtwegsystemen
17 Toegangscontrolesystemen
18 Panieksloten
19 Elektrische deuropeners
20 Gebouwbeheersssytemen
Glassystemen
21 MSW Manuele schuifwandsystemen
22 IGG Geïntegreerde glassystemen
23 GEZE Patch Fittings Mono glassystemen

30 GEZE-deursluitsystemen

Innovatieve systeemoplossingen

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE GEZE-PRODUCTEN

Deurtechniek Deursluitsystemen

Deurdrangers van GEZE overtuigen door veelzijdige func- Overzicht
ties, grote kracht en een lange levensduur. Een uniform
15 17 21 15 design, de combinatie met alle gangbare deurbreedten en
21 12 gewichten en individuele instellingen vereenvoudigen de
05 keuze. Ze worden steeds verder ontwikkeld en uitgebreid
03 met moderne features. Zo kan bijvoorbeeld aan de vereisten
van de brandbeveiliging en de barrièrevrijheid worden tege-
18 16 moet gekomen met één deurdrangersysteem.
09 19
Automatische deursystemen

Automatische deursystemen van GEZE bieden onbegrens-
de mogelijkheden op het gebied van deurvormgeving.
Ultramoderne, innovatieve en krachtige aandrijftechniek,
veiligheid, barrièrevrij gebruikscomfort en een uniform
aandrijfdesign zijn karakteristiek voor deze systemen. Met
automatische schuifdeuren van GEZE kunnen de meest
veelzijdige gebruikseisen in een gebouw worden gereali-
seerd. Speciale constructies worden in een eigen bedrijfs-
unit vervaardigd.

RWA en raamtechniek

GEZE biedt rond het openen en sluiten van ramen oplossingen
voor de meest uiteenlopende situaties. Het complete
assortiment reikt van energie-efficiënte aandrijfsystemen
voor de dagelijkse ventilatie tot en met complete lucht toe-
en afvoeroplossingen, ook als gecertificeerde NRWG’s (na-
tuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties).

Veiligheidstechniek

De GEZE veiligheidstechniek is toonaangevend als het gaat
om brandpreventie, toegangscontrole en beveiliging te-
gen diefstal in vlucht- en reddingswegen. Voor elk van deze
toepassingen biedt GEZE individuele oplossingen en afge-
stemde concepten die de beantwoording van diverse vei-
ligheidsvereisten verbinden met een een intelligent systeem
dat deuren en ramen in geval van gevaar gecoördineerd
sluit.

Gebouwbeheerssystemen

Door middel van een gebouw-beheerssysteem kunnen
deur-, raam- en veiligheidstechniek oplossingen worden
geïntegreerd in de veiligheid en controle van gebouwen.
Als centraal besturings- en visualiserings-systeem bewaakt
SecuLogic verschillende automatiserings-componenten in
de gebouwen-techniek en biedt het veiligheid dankzij vele
netwerk-mogelijkheden.

Glassystemen

Glassystemen van GEZE bieden een open en transparante
vormgeving van ruimten. Oplossingen van glas kunnen
onopvallend worden ingepast in de architectuur van het
gebouw. GEZE biedt de meest uiteenlopende technolo-
gieën voor functionele, hoog belastbare en esthetische
schuifwand- of schuifdeursystemen met veel ruimte voor
vormgeving en veiligheid.

Overzicht GEZE-productassortiment 31

GEZE deursluitsystemen

GEZE GmbH GEZE Service GmbH Bulgaria India Scandinavia – Denmark
P.O. Box 1363 Niederlassung Süd-West GEZE Bulgaria - Trade GEZE India Private Ltd. GEZE Danmark
71226 Leonberg Reinhold-Vöster-Straße 25 Representative Office MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate Branch office of GEZE Scandinavia AB
Germany 71229 Leonberg Nickolay Haitov 34 str., fl. 1 Ekkattuthangal Mårkærvej 13 J-K
Tel. +49 (0) 1802-923392 1172 Sofia Chennai 600 097 2630 Taastrup
GEZE GmbH Fax +49 (0) 7152-92 33 63 Tel. +359 (0) 24 70 43 73 Tamilnadu Tel. +45 (0) 46-32 33 24
Reinhold-Vöster-Straße 21-29 [email protected] Fax +359 (0) 24 70 62 62 Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00 Fax +45 (0) 46-32 33 26
71229 Leonberg [email protected] Fax +91 (0) 44 30 61 69 01 [email protected]
Germany GEZE Service GmbH [email protected]
Telefon +49 (0) 7152-203-0 Niederlassung Süd China Singapore
Telefax +49 (0) 7152-203-310 Parkring 17 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Italy GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
www.geze.com 85748 Garching bei München Shuangchenzhong Road GEZE Italia S.r.l 21 Bukit Batok Crescent
Tel. +49 (0) 1802-923392 Beichen Economic Development Via Giotto, 4 #23-75 Wcega Tower
Germany Fax +49 (0) 89-120 07 42-60 Area (BEDA) 20040 Cambiago (MI) Singapore 658065
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH [email protected] Tianjin 300400, P.R. China Tel. +39 (0) 29 50 695-11 Tel: +65 6846 1338
Planken 1 Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0 Fax +39 (0) 29 50 695-33 Fax: +65 6846 9353
97944 Boxberg-Schweigern GEZE Service GmbH Fax +86 (0) 22-26 97 27 02 [email protected] [email protected]
Tel. +49 (0) 7930-92 94-0 Niederlassung Mitte [email protected]
Fax +49 (0) 7930-92 94-10 Oberurseler Str. 69 GEZE Italia S.r.l South Africa
[email protected] 61440 Oberursel GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Via Lucrezia Romana, 91 GEZE Distributors (Pty) Ltd.
Tel. +49 (0) 1802-923392 Branch Office Shanghai 00178 Roma 118 Richards Drive, Halfway House,
GEZE GmbH Fax +49 (0) 6171-63 327-19 11D, Building 2, Youyou Century Tel. +39 (0) 6-72 65 311 Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685,
Niederlassung Süd-West [email protected] Plaza Fax +39 (0) 6-72 65 3136 South Africa
Breitwiesenstraße 8 No. 428, South Yanggao Road [email protected] Tel: + 27 (0) 113 158 286
71229 Leonberg GEZE Service GmbH 200127 Pudong, Shanghai, P.R. China Fax: + 27 (0) 113158261
Tel. +49 (0) 7152-203-594 Niederlassung West Tel. +86 (0) 21-523 40 960 Poland [email protected]
Fax +49 (0) 7152-203-438 Nordsternstraße 65 Fax +86 (0) 21-644 72 007 GEZE Polska Sp.z o.o.
[email protected] 45329 Essen [email protected] ul. Annopol 21 Switzerland
Tel. +49 (0) 1802-923392 03-236 Warszawa GEZE Schweiz AG
GEZE GmbH Fax +49 (0) 201-8 30 82-25 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. Tel. +48 224 404 440 Bodenackerstrasse 79
Niederlassung Süd-Ost [email protected] Branch Office Guangzhou Fax +48 224 404 400 4657 Dulliken
Parkring 17 Room 17C3 [email protected] Tel. +41 (0) 62 285 54 00
85748 Garching bei München GEZE Service GmbH Everbright Bank Building, No.689 Fax +41 (0) 62 285 54 01
Tel.: +49 (0) 89-120 07 42-50 Niederlassung Nord-Ost Tian He Bei Road Romania [email protected]
Fax.: +49 (0) 7152-203-77050 Bühringstraße 8 510630 Guangzhou, P.R. China GEZE Romania S.R.L.
[email protected] 13086 Berlin (Weissensee) Tel. +86 (0) 20-38 73 18 42 IRIDE Business Park, Turkey
Tel. +49 (0) 1802-923392 Fax +86 (0) 20-38 73 18 34 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a, GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
GEZE GmbH Fax +49 (0) 30-47021733 [email protected] Building 10, Level 2, Sector 2, San. ve Tic. Ltd. Sti.
Niederlassung Ost [email protected] 020335 Bucharest İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Bühringstraße 8 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd Tel.: +40 (0) 21 25 07 750 Sanayı Bolgesi
13086 Berlin (Weissensee) GEZE Service GmbH Branch Office Beijing Fax: +40 (0) 21 25 07 750 Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0 Niederlassung Nord Room 1001, Tower D [email protected] Tuzla-Istanbul
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17 Theodorstr. 42-90, Haus 11 Sanlitun SOHO Tel. + 90 (0) 216 455 43 15
[email protected] 22761 Hamburg No. 8, Gongti North Road, Russia Fax + 90 (0) 216 455 82 15
Tel. +49 (0) 1802-923392 Chaoyang District OOO GEZE RUS [email protected]
GEZE GmbH Fax +49 (0) 40-219 07 16-19 100027 Beijing, P.R.China Gamsonovskiy Per. 2
Niederlassung Mitte/Luxemburg [email protected] Tel. +86 (0) 10-59 35 93 00 115191 Moskau Ukraine
Adenauerallee 2 Fax +86 (0)10-59 35 93 22 Tel. +7 (0) 495 933 06 59 LLC GEZE Ukraine
61440 Oberursel (b. Frankfurt) Austria [email protected] Fax +7 (0) 495 933 06 74 ul. Viskoznaya, 17,
Tel. +49 (0) 6171-63 610-0 GEZE Austria [email protected] Building 93-B, Office 12
Fax +49 (0) 6171-63 610-1 Wiener Bundesstrasse 85 France 02660 Kiev
[email protected] A-5300 Hallwang GEZE France S.A.R.L. Scandinavia – Sweden Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
Tel: +43/6225/87180 ZAC de l’Orme Rond GEZE Scandinavia AB [email protected]
GEZE GmbH Fax: +43/6225/87180-299 RN 19 Mallslingan 10
Niederlassung West [email protected] 77170 Servon Box 7060 United Arab Emirates/GCC
Nordsternstraße 65 Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70 18711 Täby, Sweden GEZE Middle East
45329 Essen Baltic States Fax +33 (0) 1 60 62 60 71 Tel. +46 (0) 8-7323-400 P.O. Box 17903
Tel. +49 (0) 201-83 082-0 GEZE GmbH Baltic States office [email protected] Fax +46 (0) 8-7323-499 Jebel Ali Free Zone
Fax +49 (0) 201-83 082-20 Dzelzavas iela 120 S [email protected] Dubai
[email protected] 1021 Riga Hungary Tel. +971 (0) 4-88 33 112
Tel. +371 (0) 67 89 60 35 GEZE Hungary Kft. Scandinavia – Norway Fax +971 (0) 4-88 33 240
GEZE GmbH Fax +371 (0) 67 89 60 36 Hungary-2051 Biatorbágy GEZE Scandinavia AB avd. Norge [email protected]
Niederlassung Nord [email protected] Vendel Park Industriveien 34 B
Haus 11, 1. OG - Theodorstr. 42-90 Huber u. 1. 2073 Dal United Kingdom
22761 Hamburg-Bahrenfeld Benelux Tel. +36/23/532-735 Tel. +47 (0) 639-57 200 GEZE UK Ltd.
Tel. +49 (0) 40-2 19 07 16-27 GEZE Benelux B.V. Fax +36/23/532-738 Fax +47 (0) 639-57 173 Blenheim Way
Fax +49 (0) 40-2 19 07 16-28 Industrieterrein Kapelbeemd [email protected] [email protected] Fradley Park
[email protected] Steenoven 36 Lichfield
5626 DK Eindhoven Iberia Scandinavia – Finland Staffordshire WS13 8SY
Tel. +31 (0) 40-26 290-80 GEZE Iberia S.R.L. Branch office of GEZE Scandinavia AB Tel. +44 (0) 1543 44 30 00
Fax +31 (0) 40-26 290-85 C/ Andorra 24 Herralantie 824 Fax +44 (0) 1543 44 30 01
[email protected] 08830 San Boi de Llobregat Postbox 20 [email protected]
(Barcelona) 15871 Hollola
GEZE vertegenwoordiger Tel. +34 902 194 036 Tel. +358 (0) 10-40 05 100
Fax +34 902 194 035 Fax +358 (0) 10-40 05 120
[email protected] [email protected]

Id.Nr. 148332 · Vers. NL 131014 · Wijzigingen voorbehouden


Click to View FlipBook Version