The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by has mohd, 2020-03-30 11:19:08

SENARAI SEMAK KM

KSSR TAHUN 1 (SEMAKAN)

Keywords: PENDIDIKAN KHAS

KEMAHIRAN MANIPULATIF / KSSR TAHUN 1( SEMAKAN )

Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.1 Pergerakan asas bahagian kepala

Standard Pembelajaran : 1.1.1 Menoleh ke arah kiri dan kanan

1.1.2 Mendongak dan menunduk kepala

1.1.3 Menggeleng kepala

1.1.4 Mengangguk kepala
___________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama murid : _______________________________________________ Kelas : PPKI Aktif

Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan “belum menguasai”, “menguasai dengan bimbingan” atau “menguasai”,
berdasarkan pemerhatian terhadap murid.

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH BELUM MENGUASAI MENGUASAI CATATAN
MENGUASAI DENGAN
1 Murid faham dan boleh memberi
tindakbalas apabila diminta meniru BIMBINGAN
tunjuk cara menoleh ke arah kiri.

2 Murid faham dan boleh memberi
tindakbalas apabila diminta meniru
tunjuk cara menoleh ke arah kanan.

3 Murid faham dan boleh memberi
tindakbalas apabila diminta meniru
aksi menoleh ke arah kiri dan kanan
sebelum melintas jalan.

4 Murid meniru aksi guru mendongak
kepala.

5 Murid mendongak kepala apabila
diminta mendongakkan kepala.

6 Murid meniru aksi guru menunduk
kepala.

7 Murid menunduk kepala apabila
diminta menundukkan kepala.

8 Murid meniru aksi guru menggeleng
kepala.

9 Murid menggeleng kepala apabila
diminta menggelengkkan kepala.

10 Murid meniru aksi guru
mengangguk kepala apabila diminta
menganggukkan kepala.

11 Murid melakukan pergerakan asas
bahagian kepala dengan betul
semasa menyanyikan lagu ’ Kalau
Rasa Gembira’
i) dongak kepala
ii) tunduk kepala
iii) geleng kepala
iv) angguk kepala

Refleksi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Guru : …………………………………

KEMAHIRAN MANIPULATIF / KSSR TAHUN 1( SEMAKAN )

Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.2 Pergerakan asas bahagian tangan tanpa alatan

Standard Pembelajaran : 1.2.1 Meregang tangan pelbagai arah

1.2.2 Mengayun tangan ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan

1.2.3 Memusingkan tangan mengikut arah dan lawan jam

1.2.4 Memusingkan pergelangan tangan mengikut arah dan lawan jam
___________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama murid : _______________________________________________

Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan “belum menguasai”, “menguasai dengan bimbingan” atau “menguasai”,

berdasarkan pemerhatian terhadap murid.

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH BELUM MENGUASAI MENGUASAI CATATAN
MENGUASAI DENGAN
1 Murid faham dan boleh memberi
BIMBINGAN
tindakbalas apabila diminta meniru
aksi meregang dan mengayun
tangan secara bebas.

2 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi meregang dan mengayun
tangan mengikut rentak muzik.

3 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi mengayun tangan ke depan
dan ke belakang.

4 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta
mengayun tangan ke depan dan ke
belakang.

5 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi mengayun tangan ke kiri dan
ke kanan.

6 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta
mengayun tangan ke kiri dan ke
kanan.

7 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila menari dengan
mengayun tangan ke depan dan ke
belakang, ke kiri dan kenan
mengiringi lagu ’Tinggi-tinggi
Gunung Kinabalu’.

8 Murid meniru aksi guru

memusingkan tangan mengikut
arah dan lawan jam

9 Murid memusingkan tangan

mengikut arah dan lawan jam

10 Murid meniru aksi memusingkan

pergelangan tangan mengikut arah
dan lawan jam

11 Murid memusingkan pergelangan

tangan mengikut arah dan lawan
jam

Refleksi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Guru : …………………………………

KEMAHIRAN MANIPULATIF / KSSR TAHUN 1( SEMAKAN )

Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.2 Pergerakan asas bahagian tangan tanpa alatan

Standard Pembelajaran : 1.2.5 Menolak dan menarik tangan secara individu dan berpasangan – 9.2.2020, 10.2.2020, 11.2.2020

___________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama murid : _______________________________________________

Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan “belum menguasai”, “menguasai dengan bimbingan” atau “menguasai”,

berdasarkan pemerhatian terhadap murid.

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH BELUM MENGUASAI MENGUASAI CATATAN
MENGUASAI
1 Murid faham dan boleh memberi DENGAN
BIMBINGAN
tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru menolak tangan sendiri .

2 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru menarik tangan sendiri .

3 Murid meniru aksi menolak tangan

sama seperti pada gambar yang
dilihat.

4 Murid meniru aksi menarik tangan

sama seperti pada gambar yang
dilihat.

5 Menamakan setiap pergerakan

tangan yang dilakukan :
i) tarik
ii) tolak

6 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru menolak tangan kawan.

7 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru menarik tangan kawan.

8 Murid faham dan boleh bertindak

balas semasa aktiviti berikut
dijalankan :
i) tarik tangan guru
ii) tolak tangan guru

9 Murid faham dan boleh bertindak

balas semasa aktiviti berikut
dijalankan :
i) tarik tangan kawan
ii) tolak tangan kawan
iii) tolak tapak kaki kawan

10 Murid boleh menamakan jenis

aktiviti yang dilakukan :
i) tarik
ii) tolak

11 Murid faham dan boleh memberi

tindak balas semasa permainan
tarik tali dijalankan.

Refleksi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tandatangan Guru : …………………………………

KEMAHIRAN MANIPULATIF / KSSR TAHUN 1( SEMAKAN )

Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.3 Pergerakan asas bukan lokomotor bahagian kaki tanpa alatan

Standard Pembelajaran : 1.3.1 Membengkok dan meluruskan lutut
Mengangkat kaki kanan dan kiri secara bergilir
1.3.2
Melakukan pergerakan menendang
1.3.3

___________________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama murid : _______________________________________________

Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan “belum menguasai”, “menguasai dengan bimbingan” atau “menguasai”,

berdasarkan pemerhatian terhadap murid.

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH BELUM MENGUASAI MENGUASAI CATATAN
MENGUASAI DENGAN
1 Murid faham dan boleh memberi
BIMBINGAN
tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru membengkok lutut.

2 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta
membengkok lutut.

3 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru meluruskan lutut.

4 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta
meluruskan lutut.

5 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru mengangkat kaki kanan.

6 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru mengangkat kaki kiri.

7 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru mengangkat kaki kanan
dan kaki kiri secara bergilir-gilir.

8 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi menendang.

9 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta
menendang.

10 Murid dapat bersama-sama

melakukan aktiviti pergerakan
dengan betul melalui nyanyian :
i) bengkok lutut
ii) lurus lutut
iii) angkat kaki kanan
iv) angkat kaki kiri
v) tendang kaki

Refleksi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Guru : …………………………………

KEMAHIRAN MANIPULATIF / KSSR TAHUN 1( SEMAKAN )

Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.3 Pergerakan asas bukan lokomotor bahagian kaki tanpa alatan

Standard Pembelajaran : 1.3.4 Melakukan pergerakan berlari setempat

1.3.5 Melakukan pergerakan melompat setempat

_______________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama murid : _______________________________________________

Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan “belum menguasai”, “menguasai dengan bimbingan” atau “menguasai”,

berdasarkan pemerhatian terhadap murid.

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH BELUM MENGUASAI MENGUASAI CATATAN
MENGUASAI
1 Murid faham dan boleh memberi DENGAN
BIMBINGAN
tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru berlari setempat.

2 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta berlari
setempat.

3 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru
aksi guru melompat setempat.

4 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta
melompat setempat.

5 Murid berlari setempat dalam

gelung yang disediakan.

6 Murid melompat setempat dalam

gelung yang disediakan.

7 Bilangan lompatan setempat yang

dibuat berterusan :

i) satu lompatan
ii) dua lompatan
iii) tiga lompatan
iv) empat lompatan
v) lima lompatan

8 Murid boleh menamakan dengan

betul pergerakan yang dilakukan :
i) lari setempat
ii) lompat setempat

Refleksi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tandatangan Guru : …………………………………

KEMAHIRAN MANIPULATIF / KSSR TAHUN 1( SEMAKAN )

Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.4 Pergerakan asas lokomotor bahagian kaki tanpa alatan

Standard Pembelajaran : 1.4.1 Melakukan pergerakan berjalan ke hadapan, pergerakan ke sisi dan mengundur

____________________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK

Nama murid : _______________________________________________

Arahan : Tandakan ( / ) pada ruangan “belum menguasai”, “menguasai dengan bimbingan” atau “menguasai”,

berdasarkan pemerhatian terhadap murid.

BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH BELUM MENGUASAI MENGUASAI CATATAN
MENGUASAI
1 Murid faham dan boleh memberi DENGAN
BIMBINGAN
tindakbalas apabila diminta berjalan secara
bebas.

2 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta meniru aksi
guru :

i) berjalan ke hadapan

ii) pergerakan ke sisi

iii) mengundur

3 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta melakukan
pergerakan :
i) berjalan ke hadapan

ii) pergerakan ke sisi

iii) mengundur

4 Murid faham dan boleh memberi

tindakbalas apabila diminta melakukan
pergerakan dengan iringan muzik lagu :

i) berjalan ke hadapan

ii) pergerakan ke sisi

iii) mengundur

Refleksi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Guru : …………………………………


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Yorkshire AA AGM Booklet 2020
Next Book
Rajah Sama Luas