The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PEMBENTANGAN TOR-PPD

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by asnurasnur, 2019-03-21 02:29:45

tor-PPD

PEMBENTANGAN TOR-PPD

PERANAN PPD
DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM TS25

TERM OF REFERENCE (TOR)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

TERM OF REFERENCE
(TOR)

TERM OF REFERENCE
(TOR)

RUMUSAN PERANAN PPD

PERANAN PPD PROGRAM TS25

POLC

A Pelaksanaan

Prapelaksanaan

 Maklum Balas Pelanggan B  Pencapaian KPI
 Sumber Manusia  Keberhasilan
 SIP+, SISC+, IAB dan IPG C Pasca
 Ancaman Luaran dan Dalaman
 Bilangan Sekolah Pelaksanaan

PDCA

PENGURUSAN RISIKO

PELAKSANAAN

Sumber Manusia  Kawalan pertukaran PGB
 Pembangunan Profesionalisme
01  Infrastruktur
 ICT
 Kewangan

Bimbingan

02

Penilaian Keberkesanan

03

04

Penambahbaikan

PASCA PELAKSANAAN

01 PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

02 PERKONGSIAN AMALAN BAIK

03
PENANDA ARAS

PERANAN PPD DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TS25

A. Prapelaksanaan B. Pelaksanaan C. Pascapelaksanaan
PRAPROGRAM 1 – 3 TAHUN Tahun ke 4 ke atas

Pengenalpastian Dan Pelaksanaan Latihan, Penerusan dan pengukuhan
Pemilihan Sekolah Yang bimbingan intervensi amalan sekolah yang telah
Akan Menjalani PTS25 penambahbaikan mengikut melaksanakan PTS25
rangka kerja PTS25.

A

Prapelaksanaan Program TS25

Pengenalpastian Dan Kriteria Pemilihan Sekolah TS25 Baharu

7 Tahap kesihatan PGB KRITERIA 1 Sekolah yang tidak terlibat program khas
Rekod kesihatan baik dan bebas
penyakit kronik atau menerima sokongan dana yang banyak

6 Infrastruktur Cth: Sekolah Amanah, Sekolah
Infrastruktur asas yang lengkap Angkat, Sekolah Berprestasi Tinggi
dan International Baccalaureate
5 Capaian Internet
Akses internet yang baik 2 Bilangan murid

Antara 150 hingga 1000 orang
murid

4 Kualiti PGB 3 Tempoh baki perkhidmatan PGB

dan PK

Melebihi 3 - 5 tahun dalam
tempoh perkhidmatan

Komitmen dan bersedia untuk berubah.

B

Pelaksanaan Program TS25

PELAKSANAAN

Sumber Manusia  Kawalan pertukaran PGB
 Pembangunan Profesionalisme
01  Infrastruktur
 ICT
 Kewangan

Bimbingan

02

Penilaian Keberkesanan

03

04

Penambahbaikan

PENGURUSAN TADBIR URUS AM
TS25

PENGURUSAN TADBIR URUS AM
TS25

PENGURUSAN TADBIR URUS AM
TS25

PENGURUSAN TADBIR URUS AM
TS25

BIMBINGAN TS25

PENILAIAN KEBERKESANAN
TS25

C

Pasca Pelaksanaan Program TS25

PASCA PELAKSANAAN

01 PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

02 PERKONGSIAN AMALAN BAIK

03
PENANDA ARASCARTA ALIR

CARTA ALIR

CARTA ALIR

CARTA ALIR

CARTA ALIR


Click to View FlipBook Version