The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by laisma1974, 2021-01-20 08:27:41

Buku Soalan MT 2021

Buku Soalan

1 (a) Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

73 562

Rajah 1
Nyatakan nilai tempat bagi digit yang terbesar.

Puluh
Ribu
Puluh ribu
Ratus ribu

(b) Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor.

73 562

Rajah 2
Cerakinkan nombor yang diberi mengikut nilai digit.

700 000 + 30 000 + 500 + 60 + 2
70 000 + 3 000 + 500 + 60 + 2
70 000 + 3 000 + 500 + 600 + 2
70 000 + 3000 + 5 000 + 60 + 2

2 (a) Rajah 3 menunjukkan dua keping kad nombor P dan Q. Nilai kad nombor R tidak
ditunjukkan.

Rajah 3
Nilai kad R adalah sama dengan jumlah kad P dan kad Q.
Nyatakan nilai kad R.

2 754

3 028

4 071

4 261

(b) Hitung jumlah nilai ketiga-tiga kad itu.
3 028
4 261
6 056
7 289

SKAJIL 2020 MT TAHUN 5

3 (a) Maklumat di bawah menunjukkan satu situasi.

Eng membawa 1 201 keping pinggan kaca untuk diedarkan kepada dua buah
pasar raya. Selepas penghantaran hanya 989 pinggan sahaja yang dapat
dibekalkan dan yang bakinya didapati telah pecah.
Kenal pasti anu.

Bilangan pinggan yang telah diedarkan
Bilangan pinggan yang pecah
Jumlah pinggan
Bilangan pasaraya

(b) Cari nilai anu.
102
118
212
2 190

4 (a) Dalam sebuah kotak terdapat 1 403 biji manik.
Berapakah jumlah manik di dalam 6 buah kotak yang sama?

8 576 biji
1 403 biji
8 418 biji
4 209 biji

(b) Berapakah jumlah manik bagi 10 buah kotak yang sama?

12 300 biji
14 000 biji
14 300 biji
14 030 biji

5 (a) Rajah 4 menunjukkan tiga keping kad nombor R, S dan T.

Rajah 4
Bahagikan nombor pada kad R dengan nombor pada kad T.

3 680

SKAJIL 2020 MT TAHUN 5

3 682
18 405
18 415

(b) Bahagikan jawapan pada (a) dengan nombor pada kad S.
920.0
920.5
3 678.5
3 686.0

6 (a) Kamu diberi tiga kad nombor. Nombor terbesar dibahagi dengan nombor dua digit. Hasil
bahaginya ditolak dengan nombor terkecil.

Apakah jawapannya?
193
189
179
139

(b) Nilai digit 9 dalam nombor terbesar dibahagi dengan nombor terkecil. Hasil
bahaginya ditolak dengan nombor dua digit.
Apakah jawapannya?
225
215
210
205

7 (a) Rajah 5 menunjukkan empat kad nombor perpuluhan.

0.91 0.19 0.9 0.1

Rajah 5
Susun nombor perpuluhan berikut secara urutan menurun.

0.91 ---> 0.9 ---> 0.19 ---> 0.1
0.1 ---> 0.19 ---> 0.9 ---> 0.91
0.9 ---> 0.19 ---> 0.91 ---> 0.1
0.91 ---> 0.1 ---> 0.19 ---> 0.9

SKAJIL 2020 MT TAHUN 5

(b) Darabkan nombor perpuluhan terkecil dengan 9.
0.9
1.0
1.9
9.9

8 (a) Kamal mempunyai 100 biji telur. 30 biji telur didapati pecah dan bakinya digunakan untuk
membuat kek.
Berapakah peratusan telur yang pecah?
10%
20%
30%
50%

(b) Berapakah peratusan telur yang digunakan untuk membuat kek?
80%
70%
50%
30%

9 (a) Rajah 6 menunjukkan tanda harga bagi suatu barang.

RM1 000

Rajah 6
Berapakah bilangan wang kertas RM100 yang sama nilai dengan harga barang itu?

100
50
20
10

(b) Bundarkan RM1 787.50 kepada ringgit yang terdekat.
RM1 780.00
RM1 787.00
RM1 788.00
RM1 790.00

10 (a) 30 ribu + 16 ratus x 2 puluh =

SKAJIL 2020 MT TAHUN 5

62
620
6 200
62 000

(b) 70 ribu + 200 ratus รท 8 puluh =
70 500
70 250
7 025
725

11 (a) Umur Anis ialah 10 tahun 8 bulan. Beza umur Anis dengan emaknya ialah 23 tahun 10 bulan.
Berapakah umur emaknya?

13 tahun 2 bulan
24 tahun 6 bulan
34 tahun 6 bulan
36 tahun 8 bulan

(b) Berapakah jumlah umur mereka ?
45 tahun 2 bulan
40 tahun 6 bulan
34 tahun 2 bulan
30 tahun 6 bulan

12 (a) Rajah 7 menunjukkan seutas tali.

Rajah 7
Nyatakan panjang, dalam cm, tali itu.

3 900 cm
390 cm
39 cm
3.9 cm

(b) Umar memotong beberapa bahagian tali itu untuk membentuk sebuah segi tiga sama sisi.
Hitung panjang, dalam cm, satu sisi segi tiga sama sisi itu.

SKAJIL 2020 MT TAHUN 5

0.13 cm
1.3 cm
13.0 cm
130 cm

13 (a) 10 kg 500 g kacang diisi sama banyak ke dalam 10 buah bekas.
Hitung jumlah jisim, dalam kg dan g, kacang di dalam setiap bekas.
1 kg 50 g
1 kg 500 g
2 kg 50 g
2 kg 500 g

(b) Hitung jumlah jisim, dalam kg dan g, kacang di dalam 7 buah bekas.
7 kg 200 g
7 kg 250 g
7 kg 300 g
7 kg 350 g

14 (a) 9 l 480 ml + 5 l 620 ml =
17 l 100 ml
16 l 100 ml
15 l 100 ml
14 l 100 ml

(b) 7 l 500 ml - 2 l 800 ml =
3 l 700 ml
4 l 700 ml
5 l 700 ml
6 l 700 ml

15 (a) Rajah 11 terdiri daripada bentuk dua matra.

SKAJIL 2020 MT TAHUN 5

Rajah 11
Antara ciri-ciri berikut, yang manakah bukan ciri-ciri segi empat sama?

4 sisi
4 sudut tegak
1 permukaan rata
1 permukaan melengkung
(b) Berapakah bilangan sisi 2 buah segi empat sama yang serupa?
4
6
8
16

SKAJIL 2020 MT TAHUN 5


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Mari Membaca Suku Kata KV+KVK dan KVK+KV
Next Book
Tommee Tippee Electric Breast Pump, very quiet USB rechargeable and portable unit with Massage & express modes Cheap