The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by glaizans, 2016-11-18 12:01:55

Bidegi_1_28072016

Bidegi_1_28072016

90.49 90.76 90.59
90.52 89.9090.42
g
20 89.48
89.94 0.25 2
RS 0+ 00,00 90.08 90.50 90.48 90.67 89.76
- 400,00 90.04
89.77
90.47
90.32 90 90,65 1188,00
9089.94500,00
90.425.0 Lattelekom 89.71
90.29 R gr 1188,00
90.43 90.39
orient Trasessākum s 0+00
898.96.475

90.12 stāvoklislabs 15 90.43 90.42
15
7315030100001
90.45 t89.7689.85 90.55 901.405080 90.20 90.36 89.80
90.40 90.50 90.32
90.05 89.71
90.29 90.43
89.64
3.5 d450 pl 90.18 90.43 90.14 90.10

89.94 89.40 89.66 90.23
89.81 90.23
1515 25 25 90.34 90.41 t89.59 89.92 90.30
25 15 89.87 89.4490.19
90.40 89.28 89.71 90.24
25
90.39 90.31
89.76 90.13
90.12 6.0 90.30
R
RB;RS 0+ 60,80 90.20 89.66 90.18 89.64
89.84 90.12
RS 0+ 44,39 stāvoklislabs 89.50 gr
KB 0+ 39,30 89.50
90.05 R +20
RB 0+ 19,30 5.0 90,40
- 400,00 89.71

90 gr t.89.84 90.08

Veikt grāvja tīrīšanu 90.08 90.05 3L2att6ele0kom0100149 89.59
pk 1+45 - pk 6+26
90.14 89.80 90.08 89.45
Piezīmes: 89.45

89.92 4.5 901.003081

90.13 90.12 Lattelekom 89.55

89.55 orient 89.97
90.04

90.12

89.57 89.56 89.95
89.29 89.86
90.13 50 orient 90.05
90.13 89.26
Saglabāt esošo caurteku, 89.99
veikt caurtekas tīrīšanu 89.85 89.87
89.56

20

90.05 +40 89.10
90,15
79.69 89.46
89.46
89.75
89.51
40

Apzīmējumi: 89.86 89.61

89.83

proj. ceļa seguma mala 89.79 45 89.93 89.84
proj. augstuma atzīme 89.74
likvidējams objekts
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums 89.94 88.95

Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm 89.57 89.17 89.72 89.47
89.16
89.78
89.55
15 89.50

50 +60 89.46
89,82 89.28

1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā. 89.30 89.18 89.28 gr 89.44
2. Izmēri un augstumi doti metros. 89.08 89.18
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 89.24
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.
30 89.29 89.18

89.38 89.48 89.38 88.76

89.19 Veikt grāvja tīrīšanu
pk 1+23 - pk 3+95
t.89.04 30

89.17 88.86 +80
35 88.99
89,37
88.90
Lattelekom
89.18
89.10

orient 89.02

88.52

88.69

88.53 88,83 88.79 88.61 1+00
87.80
88.39 88.68 88.62
87.80 88.57 5 88.60
5
87.02
86.98 88.35

gr

88.06

ĢP daļ.vad.L.Dembovska 88.19 88.26
Izstrādāja L.Dembovska 88
Amats:
87.98

+20 88.05 88.32
88,32 87.31
88.12 88.21

88.22

Uzvārds: 88.12 88.05 88.01
88
87.81

87.75 88.13

Paraksts: 87.79

87.40

10

Datums: 40 +4087.71 87.88 87.80
50 87,97
03.2016. Objekts: 03.2016.
Auliciema ceļu pārbūve 87.31
Kokneses pagastā
87.55 87.73
Autoceļa Bidēgi - Auliciems
pārbūve km 4.74 RB 1+ 87,53 87.31 87.47
RB;RS 1+ 68,25 87.14
RB;RS 1+ 48,90 400,00
Rasējums: Pasūtītājs: 87.11 86.86 32600100022
200,00
87.27 87.14 87.38 400,00 5
0.10 5
Reģistrācijas Nr. 90000043494 gr 500,00
200,00
Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novada dome 87.20
Kokneses novads, LV-5113 87.18

Ceļa trases plāns 87.22 +60
87,80
87.38
Lattelekom
87.09
87.08 87.61
87.18
87.42 87.45 86.61
87.38

87.37

Pasūtījuma Izpildītājs: 87.02 +80 86.77
numurs: 87,66
Projektēšanas birojs Austrumi 86.78
Mērogs: 18 Novembra iela 16, Rēzekne
Marka: Tel.: 26821100
Stadija: Fax.: 64605672
[email protected]
TP

2.1-6.2/4 86.30 86.98 87.11

1:500 40 87.31 87.47 87.08
TS 30 86.76
87.37
Lapa:
TS-2-1 gr

ent

86.78 + 80
87,66
2.1-6.2/4 Pasūtījuma 86.77
numurs: Ceļa trases plāns
1:500
TS Mērogs: Rasējums:
Marka:
Lapa: Stadija: 03.2016. Objekts: RS 40 87.31 87.47 86.30
TS-2-2 Auliciema ceļu pārbūve 2+07,43
TP Kokneses pagastā 30 87.08 86.98
86.94 86.76
Autoceļa Bidēgi - Auliciems orient 87.37 87.11
pārbūve km 4.74 87.03 90,00
86.91 gr
5.2
ĢP daļ.vad.L.Dembovska 30
Izstrādāja L.Dembovska 2+00
Izpildītājs: 03.2016. Lattelekom87,58
400,00 4.5
Projektēšanas birojs Austrumi Reģistrācijas Nr. 90000043494 40
18 Novembra iela 16, Rēzekne Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, 30
Tel.: 26821100
Fax.: 64605672 Kokneses novads, LV-5113 86.78
[email protected]
Kokneses novada dome 86.63 86.44
86.80
86.94 86.91

Pasūtītājs: Datums: Paraksts: Uzvārds: Amats: 5
0.10 5
87.35

47,14 35 87.48 87.18 86.63
2+ 87.17
RB;RS 1ū5d..0lī3m.2.08166.2.9 86.75 87.46 87.37
85.95 87.20 86.35
orient86.8768.7286.29 87.58 86.65 86.76

86.94 +
87,5270
YX==528758410500 30 30 86.28 87.18 86.79
86.91 86.85 86.31 t85.77 86.24 86.65 87.01
d500
stāvoklislabs 87.10 b 86.49
86.44
87.17

87.34 gr 85.98t85.44 86.93

86.92 87.24 30 t85.37d200b 86.82
86.38 86.57 86.59

0 86.53 86.2856.45
+ 487,64
87.12

87.05 Lattelekom 40 45 86.60
87.41 45
87.47

RB;RS 3+ 21,53 87.18 87.25

gr 87.61 87.20

RB;RS 3+ 71,91 87.49 87.41 5.2 5
5.0 86.63
32600100111 87.36 87.21 86.79 86.81
87.39 86.73
87.81 87.57 60 86.93 86.84
+87,87
89.85 87.60
89.28
87.68 87.78 87.28 Saglabāt esošo caurteku,
87.80 87.84 veikt caurtekas tīrīšanu
87.61 4.9
87.59 87.02 86.94 t.86.61
901,8000,00
88.35 88.06 87.83

86.89

88 +8880,20

88.16 87.94 87.99 87.01 87.00
86.96 87.28 87.50
89.00

90.04 88.07 87.28 45
45 30

88.22 87.59

89.60 88.31 88.10 87.74 87.41
87.80
+60 89.19 88.64 88,60 gr 87.92
90,48
45
90
88.56 87.42 87.48
88.62
89.27 88.85 87.80

90.01 Lattelekom 50 87.24

91.01 89.67 89.25 88.71 88.03
89.10
90.71 +20 88.58
89,19
90.66 90.13 89.49 88.41 87.87

90.91 90.38 89.80 89.20 88.33 87.83 Piezīmes:
90.38
gr 1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
+80 Lattelekom orient 89.71+40 89.22 88.70 88.14 2. Izmēri un augstumi doti metros.
91,02 90.29 89.8289,86 88.63 88.54 3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 88
90.77 gr 89.04 88.45 32600100042 4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.
90.72 89.83 88.61
30 30 88.85 88.7848.90
91.34 90.66 89.73
30 90.34 90.29 90.24 89.99 30 89.25 89.05 88.94
4.5 65 90.24 45 45
4.990.64 89.52
91.08 91.01 90.59 5 89.98 55 40 30 4.9 89.05 88.09
130,0091.00
500,00
90.05 89.61 5 89.80 89.18 118300,,0000
89.96 89.82 3+00
89.93
90.55 89.93

91.18 90.61 90.38 89.03
91.40 90.46

90

91.12 90.82 90.62 proj. ceļa seguma mala
proj. augstuma atzīme
90.84 90.29 likvidējams objekts
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums
5 89.88 Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm
0.10 2
AXMK4x50

91.77

79.69

Apzīmējumi:

2.1-6.2/4 Pasūtījuma Ceļa trases plāns
numurs:
1:500 Rasējums:
TS Mērogs:
Marka: 03.2016. Objekts: proj. ceļa seguma mala
Lapa: Stadija: Auliciema ceļu pārbūve proj. augstuma atzīme
TP-2-3 Kokneses pagastā likvidējams objekts
TP Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums
Autoceļa Bidēgi - Auliciems ĢP daļ.vad.L.Dembovska Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm
pārbūve km 4.74 Izstrādāja L.Dembovska

Izpildītājs: 03.2016. 79.69

Projektēšanas birojs Austrumi Reģistrācijas Nr. 90000043494
18 Novembra iela 16, Rēzekne Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,
Tel.: 26821100
Fax.: 64605672 Kokneses novads, LV-5113
[email protected]
Kokneses novada dome Apzīmējumi:

Pasūtītājs: Datums: Paraksts: Uzvārds: Amats:

Piezīmes: 71,91

RS 5+ 60,10 1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
RB 5+ 59,47 2. Izmēri un augstumi doti metros.
- 230,00 3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.
98,63 89.85

32600100050 RS 4+ RB 4+ 72,62 RB;RS 4+ 28,32 89.95
230,00
4.589.95

90.72 90

90.04

92.23 89.91 90.24

- +60 90.11
92,60
93.56
90
90.79

t.93.5

93.01 92.96 90.52

5 5 5 15 93.13 93.28 92
93.89 93.72 93.26
93.40 20
92.94
94 90.01

94.16 93.41 93.41 93.55 93.44 93.00 91.33 90.91 90.71
93.59 93.37 91.41 90.9
93.63 2v 0.4kV
gr
93.99 94.19 93.16 20 90.42 90.19
92.46
93.29 92.70 5 91.01 80
92.78 91.49 1,02
93.99 93.82 94.01 93.76 93.46
93.99 94.07 orient
93.82 Lattelekom 93.24 4.5

+40 93.75 92.17 90.98
93,87 91.32
94 92.18

94.13 +60 +20 93.55 15 10 v.ap.83.09 91.32
Lattelekom 94,15 93,59 91.84
94.34 gr 93.68 91,48

t.93.2 94.26 AXMK4x50
92.59
5.0 93.21 91.28
R 93,28
94.40 110 93.42
+80 orient 94 94.27 93.72
94,43 orient gr 93.86 93.81 92.21 90.34
30
91.23 91.68
91.08
93.92 91.26

94.39 94.36 93.17 30
30
93.44 gr d63 DVK pl +80 +20 91.14 91.34
92,95 91,87 90.77
91.71
91.16
94.51 93.52 93.59 91.12
94.51
91.64
94.45 10 b Lattelekom 35 94.23 94.13 92.58 orient t.91.56 92.17 gr 91.73 4+00
94.46 92.25
92.33 Lattelekom +40 92.27 91.76 4.5
92.41 92.31 92,23 92.19
94.47 94.39 R94.43 30 91.43
94.47 5.0 92.51
94.58 94.53 94.62 94.43 94.22 93.73 93.17 93.01 5
94.93 94.46 94.14 93.84 93.08
94.62 93.13 orient 91.93
94.49
94.64 94.44 93.14 5.0 92.03 3.5 91.93
94.59 94.48 93.27 92.20 R 5.0
94.47 p.d. 94.61 R 91.72
70 92.16
94.53 95.59 92

3.5 94.64 95.28 95.41 35 130,00 5.0

94.53 94.46 t.93.19 92.39 92.62 92.01
92.22
gr 5.0 92.27 t.91.00

94.62 pagrabs 95.46 94.69 93.41 353535 92.57 92.66 500,00
93.13 130,00
Drujas 94.68 92.59 92.74 g 91.89
92.69 92.74
94.64 93.2735 35 35

94.67

Caurteka Ø300. L=8m akm 95.07 92.81 92.76
93.27 92.81
94.69 AXMK 4 x 50

5+00 93.29

800,00 a.d. AXMK 4 x 50 92.32

N t.91.73 b.br. 92.78

92.63 91.58

93.09 t.91.09 92.40 92
92.53
92.98 92.38
AXMK 4 x 50
X=278050 93.82 Lattelekom
Y=585200
93.26

32600100049 93.18

93.60

32600100025 92.35

93.06

Caurteka Ø300. L=8m t.90.66

Atjaunot esošo nobrauktuves segumu, 20m2
Caurteka Ø300. L=10m

2.1-6.2/4 Pasūtījuma Ceļa trases plāns
numurs:
1:500 Rasējums:
TS Mērogs:
Marka: 03.2016. Objekts: proj. ceļa seguma mala
Lapa: Stadija: Auliciema ceļu pārbūve proj. augstuma atzīme
TS-2-4 Kokneses pagastā likvidējams objekts
TP Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums
Autoceļa Bidēgi - Auliciems ĢP daļ.vad.L.Dembovska Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm
pārbūve km 4.74 Izstrādāja L.Dembovska

Izpildītājs: 03.2016. 79.69

Projektēšanas birojs Austrumi Reģistrācijas Nr. 90000043494
18 Novembra iela 16, Rēzekne Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,
Tel.: 26821100
Fax.: 64605672 Kokneses novads, LV-5113
[email protected]
Kokneses novada dome Apzīmējumi:

Pasūtītājs: Datums: Paraksts: Uzvārds: Amats:

1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.

Piezīmes: RB 6+ 33,29

X=278100
Y=585050

32600100048 Veikt grāvja tīrīšanu
pk 5+76 - pk 6+98

95.12 93.56

95.41 95.27 94.17
95.49
95.63 94.96 t.93.28
95.47
95.44 94.55 93.52 5.0
95.19 R
95.32 95.13 95.11 94
+80
95.38 t.94.93 94.25 10 45 94,43
94.12 45
94.19 t.93.5093.99 94.19
93.96 94.19
95.34 94.2735 35 35 30 30 30 93.71 94.14 93.99
35 35 93.99
95.51 94.76 94.47 35 35 94.42 93.93
95.61 94.30 94.19
95.48 95.44 94.92 94.03 93.84 93.82
95.23 94.64 94.55
95.54 95.37 95.40 95.16 95.17 95.40 95.29 93.96 93.78 94.24 94.13
95.13 94.71 95.11 95.18 Lattelekom
95.22 95.12 95.15
95.38 95.28 94.79 35
95.25 94.35 95.21
95.18 95.04
94.64 94.95 94.97
95.25 orient
95.37 94,70 gr
95.28 95.32 +20 94.63 94.53
gr 95.46 95.41 +80 +60 +40 94,95 94.66
t.95.04 4.5 +40 +20 95,66 95,52 95,36 95.0595,17 94.83 9
95,86 95,77
+60 95.40 gr
95,91
95.43 95.28 95.40 95.37 95.45 95.28 Lattelekom 94.88 orient Lattelekom 94.53
95.38 95.30 94.51
gr 10
95.42 95.37
95.28 95.27 95.25 95.27 94.64 94.40 94.45 10 b
grāvis 10 94.58 94.46
95.46 95.29 94.96 95.71 94.97 10
95.40 95.24 grāvis 95.26 94.46
94.34 10 94.47
95.07 95.30 94.35 94.53 94.47
95.29 94.50 94.93
95.00 95.35 95.56 95.31 ūd.līm.95.24 10 10

95.25 95.26 94.62
10
95.39 10.03.2016.
94.67
t.94.89 95.49 95.47 R 94.61 94.47
95.53 8.0
8.0 94.53
R
95.40

95.13 94.51 94.41 94.53

7315030100003 t.94.80 10

94.62

95.47 94.43

10

32600100047 4.5 95.09 Drujas
N
95.36 95.29 94.69

95.11 32600100047 94.58
10
95.43 94.94

95.33 95.44 95.54 orient

95.37

95.54 94.57

800,00 94.69
6+00
7+00 95.59 95.06 94.68
95.32
95.61

95.16 Lattelekom

gr

Veikt grāvja tīrīšanu Caurteka Ø300. L=9m 95.12
pk 6+95 - pk 7+63
95.48 95.05
95.41
95.44

95.14

95.57

95.13

95.54

95.53

95.24

32600100116

95.38 95.33 9+00
8+00
t.95.04 32600100133 95.39 95.19 94.79 94.7905.23 94.92
4.9
+80 95.01
- 17R0S,070+ 78,71 95,95
95.50 95.47 95.34 sm 9il6t.s39 95.28

95.42 95.04
95.35
4.5 95.64 95.16 gr
95.50
būvm ateriāli95.4995.4795.7010 1096.22 100 95.5095.3495.50 95.54
95.58 10 95.30 94.95 95.17 95.21
95.63 95.40
95.77 95.47 95.46
95.47 95.44
+60 95.44 95.47 95.51 95.68 +60
5,91 95.19 95.71 95,85
95.32 95.55 95.73 95.51 95.48 95.58
95.68 95.63
95.58 95.59 96.b97ūvgruži 95.71 +40 .52
95.56 95.58 95,94
95.45 95.76 95.68 95.68 0
95.76 95.28 t.95.25 47
95.17 95.43 95.61 95.69 +20 95.45
95.51 95.7796,00
95.61 95.88 95.30
95.74 95.62
95.41 95.95

95.53 95.63 95.58 95.77 95.85 95.78 95.70 96,05 95.60
95.62 95.49 95.58 95.57
gr 95.47 95.70 95.74 95.87 +80 95.88 95.8595.86 95.27
95.61 95.78 96,0795.99 95.82 95.45
95.71 95.77 4.5 95.50 95.42
95.60 4.9
95.53 95.60 95.65 95.83 95.86 gr 95.40
95.81
95.31 95,99 95.36 +60 95.88 95.56 95.69 95.80
95.88 96,08 95.93
95.31 +20 95.73 +40 95.82 96.00 95.83 94.88 95.83 95.68 96.50
95.55 96,03 96,06 95.91
gr 95.84 95.96 95.72 96.35 95.89
95.94
95.93
95.27

95.04 95.91 95.89 95.89
95.12
95.34 95.77

95.20 95.34

95.82 95.79 95.74 95.00
95.79
95.11 95.62 95.95

95.74

95.12 94.96

95.26 95.69

95.63

32600100095 RB 8+ 56,14
- 170,00
Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.

Amats: Uzvārds: Paraksts: Datums: Pasūtītājs: Izpildītājs:

Apzīmējumi: Kokneses novada dome Projektēšanas birojs Austrumi
18 Novembra iela 16, Rēzekne
proj. ceļa seguma mala Reģistrācijas Nr. 90000043494 Tel.: 26821100
proj. augstuma atzīme Fax.: 64605672
likvidējams objekts Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, [email protected]
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums Kokneses novads, LV-5113

79.69 Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm ĢP daļ.vad.L.Dembovska 03.2016.
Izstrādāja L.Dembovska
03.2016. Objekts: Pasūtījuma
Auliciema ceļu pārbūve numurs: 2.1-6.2/4
Kokneses pagastā
Mērogs: 1:500
Autoceļa Bidēgi - Auliciems Marka: TS
pārbūve km 4.74 Stadija:
Lapa:
Rasējums: TP TS-2-5

Ceļa trases plāns

2.1-6.2/4 Pasūtījuma Ceļa trases plāns
numurs:
1:500 Rasējums:
TS Mērogs:
Marka: 03.2016. Objekts: proj. ceļa seguma mala
Lapa: Stadija: Auliciema ceļu pārbūve proj. augstuma atzīme
TS-2-6 Kokneses pagastā likvidējams objekts
TP Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums
Autoceļa Bidēgi - Auliciems ĢP daļ.vad.L.Dembovska Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm
pārbūve km 4.74 Izstrādāja L.Dembovska

Izpildītājs: 03.2016. 79.69

Projektēšanas birojs Austrumi Reģistrācijas Nr. 90000043494
18 Novembra iela 16, Rēzekne Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,
Tel.: 26821100
Fax.: 64605672 Kokneses novads, LV-5113
[email protected]
Apzīmējumi:

Pasūtītājs: Paraksts: Datums: Uzvārds: Amats:

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.

RS 11+ 51,60 Y=X=582476759050 RB 10+ 51,89 RS 9+ 98,47 Veikt grāvja tīrīšanu
- 20000,00 pk 9+28 - pk 10+28

32600100134

94.99 94.96 95.27 d50ker t.94.55
94.78 94.93 95.06 95.18
25 94.91 d50ker
94.87
94.88 94.86 95.29 95.57 95.69 55
5
95.80 95.83
95.59 5
30 30 95.81
94.7904.73 95.56
94.64
94.69 95.31

c.a.92.68 94.33 95.00 95.30 95.60 d50ker 95.68 95.67 95.52 95.60
95.40 95
94.33 c.a.92.86 d160.plEVOCAB STING (1250N) 94.58 94.66 94.83 94.98 95.10 95.05 94.93 95.23 94.95 95.30 95.43 95.30
c.a.92.45 c.a.92.24c.a.92.50 94.39 94.32 94.43 94.59 94.80 94.96 95.08 95.19 95.12 95.50 95.45 95.47
+40 94.37
94.42 94,56 gr +20 94,90 94.57 t.94.1694.76 94.92 95.34 95.71
94.26 94.5494,75 94.71 94.91 95.78
13 94.48 d50ker 94.40 94.50 3.594.67 +60 95.16 95.62 9
93.78 5.0 95,19 95.27
94.36 94.22 95.08 gr +40 95.38 +20 95.52 95,62 95.74 +80 +60 95.68
94.34 93.76 9u4d..0li0m94.00 R 94.93 95,34 95,48 95.57 95,75 95,85 95.71
94.59 94.89 95.09 95.43 gr 95.37 95.77 gr
93.89 94.21 +80 10 95.29 95.63
999444...441308 15 15 95,0594.54 94.75 94.84 945.95 10 10 15 95.16 5 95.51 95.4965.45 d50ker95.9455.4695.59
94.21 94.71 94.76 94.76 94.83 94.82 10 95.32 15 95.31 95.47 95.47
94.9542.56 94.77 94.95 95.05 95.27 95.21
94.25 94.33 94.49 94.71 94.88 94.96 95.26
5.0 95.03
R 94.75 5 94.91 5 R 5.0 95.24
5.0 R
94.01 5000,00 95.20 95.29

c.a.92.74 93.99 gr 94.81 94.90 5 94.75 94.94 95.09 95.0795.18
93.83
5.0 d50ker 94 94.17 94.37 94.33 94.46
R
5 55 Caurteka Ø300. L=8m95.14
94.67 5 94.74 94.94 94.94 t.95.75
94.40 5
94.27 3.5 gr
893.69 55 94.38 94.69 94.69 94.57 šķemb9a6s.05 95.00
.45 d50ker 94.24 94.97
94.78 94.99 94

c.a.92.39 93.88 93.98 95.03
5
10 6 93.92 94.02 Caurteka Ø300. L=8m d501k5er 95.01
93.78 0.15 2 t.94.25 94.59 94.71
5 94.50 94.76
94.03
11+00
93.81 10+00
5000,00
93.82 32600100078 t.95.66 32600100

Veikt grāvja tīrīšanu 32600100133
pk 10+74 - pk 11+43

t.93.65

Y=X=582478709050

2.1-6.2/4 Pasūtījuma Ceļa trases plāns
numurs:
1:500 Rasējums:
TS Mērogs:
Marka: 03.2016. Objekts: proj. ceļa seguma mala
Lapa: Stadija: Auliciema ceļu pārbūve proj. augstuma atzīme
TS-2-7 Kokneses pagastā likvidējams objekts
TP Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums
Autoceļa Bidēgi - Auliciems ĢP daļ.vad.L.Dembovska Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm
pārbūve km 4.74 Izstrādāja L.Dembovska

Izpildītājs: 03.2016. 79.69

Projektēšanas birojs Austrumi Reģistrācijas Nr. 90000043494
18 Novembra iela 16, Rēzekne Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,
Tel.: 26821100
Fax.: 64605672 Kokneses novads, LV-5113
[email protected]
Kokneses novada dome Apzīmējumi:

Pasūtītājs: Datums: Paraksts: Uzvārds: Amats:

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.
RB 12+ 81,88
- 3000,00 FA-2Jaunbūvējamafiltraka RS 11+ 51,60
- 20000,00
RS 12+ 60,08 32600100075
- 30R0B0,1020+ 57,62
93.08 92.92 92.00 - 20000,00
93.08 92.41
92.40 92.05 d50ker
d50 ker 93.22 94.63
d50 ker d50ker 93.98

CHMSaSvVie-Wnoj2u4mkVau9z5m-2a4v0a 92 93.81 94.42
91.99
d50ker 9

94.88

92.57 d50 ker
d50 ker
92.75 92.02 93.40 93.73 94 94.43
c.a.91.46 d160.plEVOCABFLEX(450N) 92.46 d50 ker 92.32 92.53 c.a.92.35 94.06
91.92d50 ker 92.41 92.69 93.00 d50ker 94.07
c.a.91.77 c.a.91.65 92.6902.46 92.92 c.a.91.70 93.77 94.18 94.69
92.54 92.73 c.a.91.07 93.88
92.71 93.07 92.c8.2a.91.37 c.a.90.89 92.12 c.a.91.34 c.a.92.04
92.38
+4 d50 ker +20 92.84 93,01 +80 gr 92.48 +60 c.a.92.54 c.a.92.67 c.a.92.68
92,d50 ker 93,22 92,81 92,81 999333...782678
92.67 d100 ker +40 +20 93.72 c.a.92.86 d160.plEVOCAB STING (1250N)
92.99 gr 93.19 92.98 93.04 d50 ker d100 ker 93,04 93.1693,39 93.39 93,74 +80 +60 94.33 c.a.92.45 c.a.92.24c.a.92.50
92.84 93.10 d100 ker 93.58 94,05 94,32
93.08 92.73 92.63 92.79 gr 93.08 gr +40
92.66 92.48 92.63 93.44 94,56
93.03 92.96 92.01 92.23 93.33 93.16 93.45 gr 94.42
9933.4.164
93.06 92.87 92.89 92.41 92.10 92.36 92.49 92.10 92.82 9922..9933 93.43 94.22
92.37
92.79 92.25 92.21 92.68 93.14 94.09 94.36
91.87 5 94.03 93.73 94.34
3.5 92.83 92.83 92.59 92.38 92.03 92.5292.67 t92.79d300b 92.72 94.09 94.13 94.26
92.93 92.77 91.85 t92.73 93.89
5.0 92.35 93.58 94.12 94.19
R 92.96 949.036.69 94.21
92.86 92.9593.01 R 91.88
5.0 R
92.61 92.44 d100ker d50ker 2.0 R 94.01 93.78 94.25
2.0
92.61 92.55 92 92.53 3.5 stāvoklislabs 5.0 93.95
R 94.0293.9994.01
92.7092.7992.7982.9802.66 92.56 slēgtateritorija 3.5 94.01 c.a.92.74
92.69
92.48 92.50 92.57 13+00 92.54 d100ker 91.98 92.50 5.0
92 R
92.16
93.80
gr 92.44 93.91 93.79 93.7963.6893.69
92.53
92.42 d50 ker 92.61 gr
d50 ker
12+00 Paredzēt grāvja tīrīšanu t.93.56 93.9737.41 93.5973.6493.61 93.9536.45 c.a.92.39 10 6
pk 6+95 - pk 7+63 93.78 0.15

92.50 92.53 t.92.32

32600100074 92.5192.6912.6492.9624.6952.51 32600100187

93.82

t.92.56 Caurteka Ø300. L=8m 7315030100003

Hidrotehniskā būve Nr.1 Saglabāt esošo caurteku,
FA-1Jaunbūvējamafiltraka veikt caurtekas tīrīšanu

Hidrotehniskā būve Nr.2
FA-3Jaunbūvējamafiltraka

t.92.56 14+00 32600100213 5000,00 32600100220 5000,00
15+00
+40 92.02 Caurteka Ø300. L=9m
2 92,96 t.91.58
91.98

92.06 91.84 t.91.67

92.5 92.04 90.99 91.03

92.48

92.19 91.08 91.09

92.14 91.58 91.10 90.69 90.63 91.85 91.74

92.61 3.5 92.12 92 91.37
d50 ker 92.66 92.37 91.94 d50ker 91.31
92.61 d50 ker 92.77 91.22
d50 ker R g 92.55
5.0 92 1.09
9292.23 5.0 92 92.67
d50 ker92.09 R 92.82
d50 ker92.43 90.50 91.36 91.5491.5191.4591.45 92.65 91.07
d50 ker1091.2190.80 91.71
92.7 d50 ker 91.58 92.42 92.37 92.66
d50 ker92.2891.5990.86 92.49 92.43 c.a.91.06
d50 kerc.a.91.0491.29 92.17 91.94 91.99 92.01
d50 ker 91.50 b
d50 ker92.35
d50 ker92.57 91.92
93.03 92.39 91.82 91.62 91.64 92.44 92.26

gr 92.99 92.30 c.a.90.55 92.02 AHXAMK-W 3x150/3512/24kV 91.56 91.00 91.44 91.84 91.77 92.13 92.06 91.92
92.84 91.93 91.35 91.58
93.08 93 +60 +80 91.87 91.80 91.55 gr32600100171 c.a.89.99 91.79 92.10 92.60 91.66
92.2092,51 92,06 91.71 91.65 91.32 91.46 91.58 92.00 92.59
92.03 gr gr +20 91.73 +40d50 ker 92.69 92.14
91.97 91,76 92,06 gr +60 92.55 +80 92.60 92.38 91.97
91.59 92,53 92,72 92.47 gr +20
92.75 91.58 c.a.90.24 91,76 92.57 92,06
c.a.91.46 d160.plEVOCABFLEX(450N) 91.62 91.27 92.17
919.14.856 91.30 c.a.90.31 92.06 92,47
92.71 91.96 92.20
c.a.9 92.21 9911..7795

c.a.90.03 c.a.89.81

91.06 c.a.91.19

91.91 c.a.91.34

CHMSaSvVie-Wnoj2u4mkVau9z5m-2a4v0a 91.39 c.a.90.57

91.21

91.27 tīrums d50ker tīrums tīrums
RS 14+ 47,14
93.06 tīrums
92
92 92.03 92.94 92.36

93.08 91.43 92.52
93.08
92.32 91.83 91.40
91.51
91.25

32600100215 - 5000,00 RS
RB

FA-4Jaunbūvējamafiltraka 15+
15+
Piezīmes:
0098,,4376
1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.

Amats: Uzvārds: Paraksts: Datums: Pasūtītājs: Izpildītājs:

Apzīmējumi: Kokneses novada dome Projektēšanas birojs Austrumi
18 Novembra iela 16, Rēzekne
proj. ceļa seguma mala Reģistrācijas Nr. 90000043494 Tel.: 26821100
proj. augstuma atzīme Fax.: 64605672
likvidējams objekts Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, [email protected]
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums Kokneses novads, LV-5113

79.69 Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm ĢP daļ.vad.L.Dembovska 03.2016.
Izstrādāja L.Dembovska
03.2016. Objekts: Pasūtījuma
Auliciema ceļu pārbūve numurs: 2.1-6.2/4
Kokneses pagastā
Mērogs: 1:500
Autoceļa Bidēgi - Auliciems Marka: TS
pārbūve km 4.74 Stadija:
Lapa:
Rasējums: TP TS-2-8

Ceļa trases plāns

32600100159 32600100219 16+00 5000,0032600100123
17+00
90.39

90.68 89.33

91.97 91.09 90.83 90.81 90.83 c.a.89.34 89.32 89.42
91.5
91.07 91.77 90.57 90.40 90.31 90 tīrums 88.53 88.40
91 90.13 89.49
90.52 būvgruži 89.56 c.a.87.95 88.52
d50ker 89.20
91.06 91.48 90.07 90.12 89.32
90.08
91.35 90.88 89.67
89.32
91.63 91.42 90.97 1090.98 90.95 c.a.89.54 90.75 89.79 89.25 88.71 88.77 88.78 88.67 d50ker 88.68
91.20 91.28 91.04 90.69 89.65 89.57 88.94
9911..7795 91.27 90.91 89.88 88.98
91.66 91.16 90.75
90.99 90.77 90.66 90.05 c.a.88.29 88.92 88.6d350ker
90.47 89.53
+20 gr +40 91.29 gr +60 +80 c.a.88.92 89.55 89.05 d100 ker 88.97
92,06 91,64 91,22 90,80 90.01
91.00 gr 90.11 +20 89.85 gr +40 89.08 +60 gr 89.12 +80 89.18 88.99 89.06
89,99 89.62 89,67 89,44 89.8096.24 89,28 88.99 88.85
90.46 90,38 90.31 89.10 gr 50ker
90.44 89.06
88.97 89,21 87.25d160. pl EVOCAB FLEX (450N)
89.28 88.99 88.87
c.a.90.37 c.a.89.91 91.06 88.91

c.a.89.24

c.a.87.88 c.a.87.64 89.09 c.a.87.54

tīru tīrums 90.81 90
d50ker
92.36 92.18 92.06 91.27 89.77 d50ker
92 91.79 tīrums 89.39
90.31 tīrums
tīrums
d50ker 88.93

91.02 89.34

89.29

RB 15+ 39,86 32600100141 RS 16+ 29,60 d50ker RS 17+ 05,25
- 5000,00 - 6000,00 RB 17+ 02,40
- 6000,00

X= Piezīmes:
Y=58
1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.

Amats: Uzvārds: Paraksts: Datums: Pasūtītājs: Izpildītājs:

Apzīmējumi: Kokneses novada dome Projektēšanas birojs Austrumi
18 Novembra iela 16, Rēzekne
proj. ceļa seguma mala Reģistrācijas Nr. 90000043494 Tel.: 26821100
proj. augstuma atzīme Fax.: 64605672
likvidējams objekts Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, [email protected]
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums Kokneses novads, LV-5113

79.69 Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm ĢP daļ.vad.L.Dembovska 03.2016.
Izstrādāja L.Dembovska
03.2016. Objekts: Pasūtījuma
Auliciema ceļu pārbūve numurs: 2.1-6.2/4
Kokneses pagastā
Mērogs: 1:500
Autoceļa Bidēgi - Auliciems Marka: TS
pārbūve km 4.74 Stadija:
Lapa:
Rasējums: TP CD-2-9

Ceļa trases plāns

2.1-6.2/4 Pasūtījuma Ceļa trases plāns
numurs:
1:500 Rasējums:
TS Mērogs:
Marka: 03.2016. Objekts: proj. ceļa seguma mala
Lapa: Stadija: Auliciema ceļu pārbūve proj. augstuma atzīme
TS-2-10 Kokneses pagastā likvidējams objekts
TP Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums
Autoceļa Bidēgi - Auliciems ĢP daļ.vad.L.Dembovska Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm
pārbūve km 4.74 Izstrādāja L.Dembovska

Izpildītājs: 03.2016. 79.69

Projektēšanas birojs Austrumi Reģistrācijas Nr. 90000043494
18 Novembra iela 16, Rēzekne Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,
Tel.: 26821100
Fax.: 64605672 Kokneses novads, LV-5113
[email protected]
Kokneses novada dome Apzīmējumi:

Pasūtītājs: Datums: Paraksts: Uzvārds: Amats:

1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.

Piezīmes:

32600100103 32600100032 32600100058 32600100172 RB 17+ 52,07 RS 17+ 05,25
RB 17+ 02,40
89.68 89.34 89.50
88,99 89.56
89.5589.53
t.88.21
89.21 89.53

tīrums 88.68 c.a.88.05 89.52 t.88.28
Caurteka Ø300. L=8m
90.84 89.13 tīrums 89.36 89.16 89.33
d50ker
d100 ker 89.35 89.01

90.09 89.23 89.29 tīrums 88.87
5.0 88.93
tīrums tīrums R 89.10 88.89
gr tīrums
3.5 89.08 88.87
19+00 88.36 c.a.87.63 89.12 88.88 88.90
90 5.0 89.19 c.a.87.45 89.01 tīrums
9090.56 88.99 R 89.23
88.35 89.04 88.93
90.56 89.98 88.38 88.28 t88.17 88.21 88.72 88.51 88.74 c.a.87.70 89.06c.a.8879..6182 c.a.87.67 c.a.87.64
90.47 90.62 89.89 88.90 88.74 88.71 88.91
90,91 90.04 88.95 stāvoklislabs c.a.87.62 d1608.9.p1l3EVOCAB STING (1250N) c.a.87.40 AHXAMK-W 3x150/3512/24kV c.a.87.37 c.a.87.22 c.a.87.25d160. pl EVOCAB FLEX (450N)
90.44 89.89 88.86 88.87
90.31 +80 +60 89.17 d50ker +40 +20 89.08 89.03 +80 8888..8877 88.89 88.85 88.91
90,33 89,62 89,09 88,95 89,03 88.87
gr gr d300 b d50ker gr gr +60 +40 88.89 +20 ,21
89,08 89,12 89,16
d50ker 89.17 89.34 89.05 88.87 88.76 88.90 89.02 89.04 gr 88.81 88.72 gr d50ker

88.75 88.61 88.79 88.84 88.88 d50ker 88.97 88.91 89.02 88.99 88.87 88.91 d50ker 88.80 88.96 89.06
88.60 88.45 88.84 88.80 88.85
88.54 88.74
88.22 d50ker 87.92 88.78
88.16 88.65
89.74 88.68 t87.82 88.24 88.67 R gr 5.088.79 88.37
5.0 R 88.53
88.62 88.66 88.66 88.71 88.61 88.70
88.48 88.47
88.52 88.45 731503010000488.4588.59 88.45 88.35 88.47
88.34 88.47
90.01 89.48 88.48 88
90.14 89.62 88.85 d50kearramzeme
88 3.5 88.55

87.86 87.85 88.13 aramzeme aramzeme
87.57
88.35 88.31 88.36 88.37

t.88.06 88 7883.17150838.109100002 5000,00 5000,00
18+00
87.9588.00 Caurteka Ø300. L=8m 32600100123
87.98 t.88.15

Y=X=582471706000

19+00 32600100099 20+00 800,00
800,00

90.0 90.27 91.02 91.23 91.11 91.48 90.43 gr
90.14 90.41 91.49 91.57
90.88 90.33 90.43 89.41 89.16
9911..3469 89.89
91.54 89.62 89.63
91.42
90.55 90.51 90.54 91.42 91.70 91.62 91.14 90.09 91.14
90.49 91.75 91.09
90.56 91.49 d50ker91.7291.77 90.95 91.13 89.97
90.60 5 5 5 5 90.51 91.43 91.70 91.68 d50ker 89.95
90 91.35 91.49 91.63
9 90.76 90.77 91.16 91.17 90.94 90 90.10 v.ap.104.42
91.29 91.42
90.47 90.78 91.15 90.84 90.75 90.69 90
90 90.92 90.68 90.60 90.77
90. gr d50ker d50ker +20 +40 gr +60 d50ker +80 91.09 91.22 90.77 90.46
91,36 91,71 91,87 91,83 91.10 90.67
90,91 gr 90.97 +20 +40 d50ker
91,35 91,10 +60
91,61 90.78 90,84 gr 90.45 +80
90.52 90,42
90.81
90.68
90.96
90.73
1v110kV 90.63 90.45 90.46
v.ap.98.23
1v110kV 91.37 3v20kV
1v110kV 90.84 tīrums s

90.8 90.90 90.92 v.ap.104.08 1v110kV 91.49 tīrums tīrums
91.00
91.13 91.46 91.04 90.69
91.08
90.90 d50ker 90.68
tīrums
91.79 91.77 91.27 90.87
91.87
90.51 91.17 3v20kV

90.70 90.78 32600100154 91.36
91.69
91.25 d50ker

32600100103 32600100131 32600100150 32600100024 RB 20+ 77,78 600100038
RS 20+ 59,38
Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.

Amats: Uzvārds: Paraksts: Datums: Pasūtītājs: Izpildītājs:

Apzīmējumi: Kokneses novada dome Projektēšanas birojs Austrumi
18 Novembra iela 16, Rēzekne
proj. ceļa seguma mala Reģistrācijas Nr. 90000043494 Tel.: 26821100
proj. augstuma atzīme Fax.: 64605672
likvidējams objekts Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, [email protected]
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums Kokneses novads, LV-5113

79.69 Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm ĢP daļ.vad.L.Dembovska 03.2016.
Izstrādāja L.Dembovska
03.2016. Objekts: Pasūtījuma
Auliciema ceļu pārbūve numurs: 2.1-6.2/4
Kokneses pagastā
Mērogs: 1:500
Autoceļa Bidēgi - Auliciems Marka: TS
pārbūve km 4.74 Stadija:
Lapa:
Rasējums: TP TS-2-11

Ceļa trases plāns

2.1-6.2/4 Pasūtījuma Ceļa trases plāns
numurs:
1:500 Rasējums:
TS Mērogs:
Marka: 03.2016. Objekts: proj. ceļa seguma mala
Lapa: Stadija: Auliciema ceļu pārbūve proj. augstuma atzīme
TS-2-12 Kokneses pagastā likvidējams objekts
TP Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums
Autoceļa Bidēgi - Auliciems ĢP daļ.vad.L.Dembovska Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm
pārbūve km 4.74 Izstrādāja L.Dembovska

Izpildītājs: 03.2016. 79.69

Projektēšanas birojs Austrumi Reģistrācijas Nr. 90000043494
18 Novembra iela 16, Rēzekne Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,
Tel.: 26821100
Fax.: 64605672 Kokneses novads, LV-5113
[email protected]
Kokneses novada dome Apzīmējumi:

Pasūtītājs: Datums: Paraksts: Uzvārds: Amats:

RS 22+ 68,35 RB 22+ 51,49 Piezīmes:
- 3000,00
1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.
5.0
t.79.91 R 86.13 326001000

RS 21+ 97,0586.36 Caurteka Ø300. L=8m
86.33
83.08 86.3386.21 86.58
gr

84.20 85.43 86.13 86.18

84 4v 0.4kV 32600100043 86.20 86.29 87.65 87.84
86.09
82.35 86.17 t.85.00 87.08
86.82
83.26 85.21 86 86.17 85.96 5.0 86.73 87.98
83.34 R d50ker gr
82.07 82.46 82.86 83.94 85.27 85.95 85.96 tīrums 87.91 88.58 89.66
82.02 82.14 84.02 85.67 3.5 87.78
85.72 tīrums tīrums
82.02 83.33 83.64 85.81 85.75 85.71 86.09 87.45 87.49 90.45
0ū2d.0.l3īm.2.08126..02 83.32 83.80 85.15 85.41 86.04 87.61 9089.19
+80 82.21 82.41 83.54 84.77 84.85 85.55 87.17 908889.8.247tīrums
82,38 82.24 82.50 84.45 87.23
2.05 gr 82.31 1kab+60 86.26 87.07 88 898.90.605
0.4kV83,36 88 89.24
83.45 gr +40 85.33 85.48 +20 86.14 88.39 89.02 90.18
83.36 84,73 85,70 88.40
81.84 81.85 84.59 85.43 gr 85.84 86,19 d50ker +80 86.53 88.07 88.68 90.04
84.54 86,72 88.15
85.26 85.54 85.94 86.16 86.65 +60 +40 88.19 88.54 89.77
86.46 87,44 88,23 89.85
TransformatorsbalstTāP-7644 orient 87.86 gr 88.50 +20 89,80
87.66 89,02
d100 ker 81.74 88.35 gr 89.90
d100 ker
81.80 82.49 84.30
82.14 3v20kV 85.35 3v20kV 89.75
orient 1kab0.4kV d50ker
80.97 82.19 82.80 83.7784 85.18 85.40 3v 20kV v.ap.96.47 87.52 89.76 89.95
82.51 84.85 84.74 84.99 86.33
86 87.01 90.10 v.a
86.06
82 91.04 91.14
3v 88.16 91.09
d50 ker 20kV 89.57 91.09 90.0
1v110kV 90.82
80.77 3000,00
d50ker 87.37 1v110kV

82.30 86.63 1v110kV 89.11 89.63
1v110kV 89.05

22+00 89.16
3000,00
81.21

32600100065 21+00

Y=X=582377704000

HidrotehniskābūveNr.3

23+00 32600100091 24+00 87.14

d50ker 81.80 d100 ker 32600100218
82.24 ker d50

80.81 81.18 82.15 81.47 81.64 82.05 83.19
81.82 ker
81.72 85.39 85.81
81.75 d50
80.97 81.59 d50ker d100 d50 82.29 RS 24+ 58,17 85.93
81.29 ker ker 83.30 - 2000,00 85.88
5 84 86.03
8686.06
d100 ker 82.60 82.18 t80.19 d100 ker 82.07 84.05 84.88 86.20
d100 ker 82.61 d400b d100ker 84.06 84.88 86 86.15
d100 ker 81.92 82.50 82.31 82.64 83.31
d50 ker 82.34 82 82.46 83.42 84.25 84.9584.99 86.01
82.70 83.52 ker 84.93 86.14
81.28 82.46 81.57 81.94 82.44 t80.15 82.80 83.44 84.78 87.25
82.58 d50kerd50ker t81.29 82.74 d50 86.43
82.45 82.72 85.08
81.84 81.85 gr izskalojums82.03 82.46 82.66 82.55 d400 b +80 81.79ker +20 85.37 ker +40 86.65 +60 ker 87.31
82.36 82.51 7d50 ker 82,77 d100ker d100 83.36 84,53 d50 85,78 87,01 d50
81.89 82.04 +40 +60 82.07 82.72 gr
82.12 82.03 +20 82,83 82,74
82.21 +80 82.02 81.79 82.01 82,72 82.74 gr d50ker 82.63 gr 83,37
82.2482,38 0ū2d..0lī3m.2.08126..02
82.05 82,28 82.54 87.26 87.31
87.19
82.73 82.71 82.44 82.17 83.20
82.06 82.07
82.67 82.39 82.42

82.46 82.07 82.03 82.05 82.02 82.77 82.81 82.90 82.54 81.99 83.19
82.14 82.02 applūdusi teritorija
ker ker
82.24 83.02 83.09 82.46 d100 d100

82.20 83.13 d100 ker ker 84
d100
82.35

tīrums tīrums

84.06 83.28 82.92 82.22 82.87
83.52
82.93 d50ker 83.75 84.50

32600100046 83.17 86.58

RB 23+ 08,72 FA-5Jaunbūvējamafiltraka Piezīmes:
- 3000,00
1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.

Amats: Uzvārds: Paraksts: Datums: Pasūtītājs: Izpildītājs:

Apzīmējumi: Kokneses novada dome Projektēšanas birojs Austrumi
18 Novembra iela 16, Rēzekne
YX==528737640500 proj. ceļa seguma mala Reģistrācijas Nr. 90000043494 Tel.: 26821100
proj. augstuma atzīme Fax.: 64605672
likvidējams objekts Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, [email protected]
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums Kokneses novads, LV-5113

79.69 Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm ĢP daļ.vad.L.Dembovska 03.2016.
Izstrādāja L.Dembovska
03.2016. Objekts: Pasūtījuma
Auliciema ceļu pārbūve numurs: 2.1-6.2/4
Kokneses pagastā
Mērogs: 1:500
Autoceļa Bidēgi - Auliciems Marka: TS
pārbūve km 4.74 Stadija:
Lapa:
Rasējums: TP TS-2-13

Ceļa trases plāns

YX==528737420500

7315030100005 t.87.04 8432600100124FA-6Jaunbūvējamafiltraka
Hidrotehniskā būve Nr.4
1600,00 Caurte
26+00
32600 25+00 CaurtekaØ300.L=8m 86.20
t.86.97 1600,00
t.83.70

86.9587.1587.2187.2187.22 86.1886.20 86.07

86.55 86.12 83.93

87.21 86.61 85.91 84.37 85.07 86.25
86.01 86.09
87.50 87.00 gr 85.67 84.65
86.30
87.1 87.68 87.71 R 3.5 86.50 np 86.32
87.46 87.75 5.0 86.34
87.62 d???b 5.0 10 86.24
87.81 R 84.06 86.24
87.94 87.34 86.17 d50 ker d50 ker 84 84.28 86 86 RS 26+ 61,74 86.04
87.328c7..a2.7868.76.417 86.53 86 d50 ker - 2000,00
87.81 87.45 86.85 84.10 84.1410 15 86.22
87.75 87.44 86.85 d50 ker
87.41 87.15 86.47 85.46 84.99 d50 ker 85.01
85.00
87.60 87.55 86.83 87.38 85.96 85.68 84.69 83.91 83.97 83.85 85.26
87.35 87.13 84.83 84.27 15 20 85.29
87.57 87.44 87.26 87.15 86.94 86.27 83.73 85.31
87.71 86.17 izsk8a4.l2o2ju84m.3s1 85.22
noj 83.91 85.15
87.86 86.15 84.18
d50k8e7r.8387.97 87.79 87.81 87.60 86.85 +80 d50 ker gr 84.37 +20 83.48 +40 84.89 +60
87.77 87.67 86,53 84,45 85,18 86,13
87.72 +40 +60 87.34 85,13
+20 87.48 87,96 87,58 84.82 84.41
+80 ker 88,01 gr 87.39 86.11 85.02 84.32 84.27 84.27
87,82 d50 84.52
gr 87.91 87.10 85.75 85.08 84.27 84.25
87.21 84.27
88,06 87.87
87.60 84.26
87.83 87.68 85.94 85.31 84.21 84.75
87.87
8 85.39
87.31 8
applūdusiteritorija 84.38
86 84.28 84.30

32600100119 tīrums 84.61 84.28 tīrums

87.81 0ū2d..0lī3m.2.08146..28 84.39

ker 87.53 85.77 84.2584.36 85.08
d50 87.35
tīrums tīrums

88.05 t.83.77
88

86.58 RB 24+ 92,3787.35 RB 26+ 21,26
- 2000,00 RS 25+ 75,55
FA-7Jaunbūvējamafiltraka

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Izmēri un augstumi doti metros.
3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.

Amats: Uzvārds: Paraksts: Datums: Pasūtītājs: Izpildītājs:

Kokneses novada dome Projektēšanas birojs Austrumi
18 Novembra iela 16, Rēzekne
Apzīmējumi: Reģistrācijas Nr. 90000043494 Tel.: 26821100
Fax.: 64605672
proj. ceļa seguma mala Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, [email protected]
proj. augstuma atzīme Kokneses novads, LV-5113
likvidējams objekts
Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums ĢP daļ.vad.L.Dembovska 03.2016.
Izstrādāja L.Dembovska
79.69 Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm 03.2016. Objekts:
Auliciema ceļu pārbūve
Kokneses pagastā Pasūtījuma 2.1-6.2/4
numurs:
Autoceļa Bidēgi - Auliciems 1:500
pārbūve km 4.74 Mērogs: TS
Marka:
Rasējums: Stadija: Lapa:
TS-2-14
Ceļa trases plāns TP

2.1-6.2/4 Pasūtījuma Ceļa trases plāns
numurs:
1:500 Rasējums:
TS Mērogs:
+ 20 Marka: 03.2016. Objekts: proj. ceļa seguma mala
Lapa: Stadija: Auliciema ceļu pārbūve proj. augstuma atzīme
TS-2-15 Kokneses pagastā likvidējams objekts
TP Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s ceļa segums
Autoceļa Bidēgi - Auliciems ĢP daļ.vad.L.Dembovska Nesaistītu minerālmateriālu segums nobrauktuvēm
pārbūve km 4.74 Izstrādāja L.Dembovska 79.69

Izpildītājs: 03.2016.

7.62 Projektēšanas birojs Austrumi Reģistrācijas Nr. 90000043494 Apzīmējumi:
18 Novembra iela 16, Rēzekne Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,
Tel.: 26821100
Fax.: 64605672 Kokneses novads, LV-5113
[email protected]
Kokneses novada dome

Pasūtītājs: Datums: Paraksts: Uzvārds: Amats:

+ 40 tīrums 1500,00 Piezīmes:

87.16 87.10 86.95 1. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā. RB 26+ 85,92 RS 26+ 61,74
87.36 2. Izmēri un augstumi doti metros. - 2000,00 - 2000,00
TB 28+ 45,39 3. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Nobrauktuvju šķērsprofilus un parametrus skatīt rasējuma lapā CD-4.
206
gr 86.76 FA-9Jaunbūvējamafiltraka

+ 60 86.63 86.71

84.12 d50ker
84.18
86.93 86.65 86.09 85.08
86.71 85
15.0 86.20 86.38 85.57 0ū2da..0plī3pm.l2ū.0d81u46s.i.1t8eritorija 84.09 85.28 86.27 85
R 84.08 84.08
86.53 86.67 86.54 86.39 tīrums 86.06 tīrums
85.96
86.52 86.04 tīrums 86
86.44 86.5866.58 86.02
86.66 86.09 86 tīrums

86.52 85.90 86.25
86.33 85.64 85.83
86.57 86.54 86.51 86.36 86.33 86.20 85.75 85.41 84.58 84.93 85.95 86.59 86.09
86.36 86.24 85.80 85.45 8844..8659 84.93 86.30
86.50 86.42 86.06 85.59 85.16 84.87 85.40 86.32
86.29 85.72 85.35 85.00 858.51.816 86.34
86.28 86.17 86.18 +80 gr 85.40 85.24 +20 gr 85.90 86,21 d50 ker 86.54 +80 86.24 +60
86.25 85.50 84.88 85.09 85,47 85.93 86.58 86,65 86,13
86.15 86,11 85.41 +60 +40 d100 ker 85.00 d50 ker gr 86.24 d50 ker
85.65 85,55 84.85 85,14 d100 ker 86.46 d50 ker 86.04
0,00 + 80 +40 +20 d50 ker 86,38 86 d50 ker 84.49 84.51 d50 ker 86.39
86,52 86,45 85.87 d50 ker d50 ker 86.75
86.26 gr 83.85 84.40 86.31
85.88
86.13 86.28 85.37 85.09 85.84 85.93 86 86.21 86.19 86.22 86.41
86.03 86.23 85.03 85.86 85.96 86.73
6.12 86.27 86.18 85.99 84.65 85.57 86.65
0 85.94 84.75
85.18 84.35 86.11 85.87

86.04 85.91 84 5.0 8686.11 85.83 85.93 86.41 R 86
85.87 85.85 R 5.0
86 84

85.11 83.71 3.5 86.71 86.22

28+45 85.76 85.57 85.87 85.92 85.77 86.63
15.0 85.89
R
28+0085.74

gr 85.6985.39 3,0% 27+00 jamafiltraka
hniskā būve Nr.4
85.42 700,00
CaurtekaØ300.L=8m
85.8685.8585.66 85.19 1500,00d50 ker 32600100211 t.85.43

5.77 85.18 3,0% 3,0% FA-8Jaunbūvējamafiltraka
Hidrotehniskā būve Nr.5
85.81 85.68 32+00 t.85.35

5.72 84.98

d400b 84.93 0ū9d..0lī3m.2.08146..93
tāvoklisviduvējsb 84a.9p4plūdis

5 85.50 84.89 84.81

84.96

85.46 85.13

85.67 85.50 85.25
.78 d100 ker

orient85.52 84.43

+ 20

85.67 85.61 85.07

85.67 85.76 85.66

YX==528737320000

85.50


Click to View FlipBook Version