The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Jurnal Kepimpinan & Pengurusan SMKB 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Buku Digital | JEA2035 SMK LKTP Belitong, 2019-12-23 11:54:25

Jurnal Kepimpinan & Pengurusan SMKB 2020

Jurnal Kepimpinan & Pengurusan SMKB 2020

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PRAFRASA

Jurnal Pengurusan Sekolah merupakan satu dokumen rasmi yang diguna pakai sebagai
panduan asas bagi pihak Pengurusan Sekolah dan guru-guru dalam merancang dan
melaksanakan pelbagai tugas supaya sekolah dapat digerakkan dengan lancar dan
berkesan. Sehubungan dengan itu, Jurnal Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah Menengah
Kebangsaan LKTP Belitong, terbahagikan kepada 5 bahagian iaitu;

Bahagian A - Kepimpinan dan Pengurusan
Bahagian B - Pengurusan Kurikulum
Bahagian C - Pengurusan Hal Ehwal Murid
Bahagian D - Pengurusan Kokurikulum
Bahagian E - Takwim
dan Lampiran pula merupakan nota panduan berkaitan tugas dan kebajikan guru yang
diambil daripada pekeliling Perkhidmatan Pendidikan.
Semoga warga sekolah dapat memanfaatkan Jurnal Kepimpinan dan Pengurusan ini dalam
menjalankan tugas selaras dengan ikrar guru seperti berikut:

Bahawasanya Kami
Guru-Guru Malaysia
Dengan Ini Berikrar
Mendukung Terus Cita-Cita Kami
Terhadap Tugas Kami
Dan Menyatakan Keyakinan Kami
Pada Cita-Cita Murni Pekerjaan Kami
Kami Akan Berbakti
Kepada Masyarakat
Dan Negara Kami
Kami Sentiasa Menjunjung
Perlembagaan Negara
Kami Mengamalkan
Prinsip-Prinsip Rukun Negara
Pada Setiap Masa

i

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

ii

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

UCAPAN ALU-ALUAN PENGETUA

Untuk Semua Guru dan Anggota Kakitangan Pelaksana
SMK LKTP Belitong
86000 Kluang, Johor Darul Takzim
Bismillahirahmanirrahim, Assalamualaikum w.b.t dan Salam Negaraku Malaysia

Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana
dengan izinNya kita masih lagi diberi kekuatan dan kesungguhan untuk memikul amanah sebagai
pendidik. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Jawatankuasa
Jurnal Pengurusan & Takwim Sekolah 2020 kerana telah berjaya menyempurnakan buku ini.
Sesungguhnya, buku ini sangat penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada guru-guru dan
Anggota Kakiktangan Pelaksana (AKP) dalam rangka melaksanakan tugas dengan lebih efisien dan
berfokus.

Bidang pendidikan negara sememangnya bersifat dinamik bagi memenuhi keperluan
semasa khususnya di peringkat global. Oleh hal yang demikian, warga pendidik dan AKP
merupakan arkitek sosial yang memikul tanggungjawab yang besar dalam memberikan
pendidikan, menyampaikan ilmu, membentuk peribadi dan sahsiah sekali gus menjana potensi
murid ke arah yang lebih optimum. Sehubungan dengan itu, diharapkan buku ini dapat membantu
guru-guru dan AKP membuat perancangan dan menyediakan program-program khusus dalam
semua aspek sepanjang tahun 2020 bagi merealisasikan cita-cita tersebut.

Kita sebagai warga pendidik perlu sentiasa memperlengkapkan diri dengan pelbagai ilmu
dan kemahiran bagi mendepani cabaran masa hadapan. Dalam hal ini warga pendidik seharusnya
bekerja sebagai satu pasukan bermula di peringkat panitia masing-masing sehingga ke peringkat
yang lebih tinggi. Ilmu dan kemahiran yang dimiliki oleh individu seharusnya dikongsi dan
dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Secara tidak
langsung hal ini dapat membentuk warga SMKB yang berketrampilan professional, berkualiti dan
beretika.

Saya yakin dan percaya bahawa semua warga pendidik sekolah ini akan terus beriltizam
dan berusaha memacu para murid sekolah ini ke arah kecemerlangan. Saya berharap visi dan misi
sekolah ini akan jua dapat dicapai. Oleh itu kecemerlangan hendaklah dicari bukan dinanti. Semoga
SMK LKTP Belitong akan terus maju jaya dan cemerlang di dalam pelbagai bidang serta menjadi
kebanggaan kita bersama.

Selamat menjalankan tugas sepanjang tahun 2020.
‘Akademik Pertama, Sahsiah Diutama’
‘Sederap Bekerja Bagi Mendapat Reda Allah’
Yang menjalankan amanah,

MAHIZAN BINTI MUHAMMUD
Pengetua,
SMK LKTP Belitong

iii

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

KETERANGAN PERIBADI

Nama
Alamat Rumah

E-mail
No. K/Pengenalan

Tarikh Lahir
Nama Bank
No. Akaun Bank
No. Akaun Simpanan
No. Pendaftaran Kenderaan
Nama Skim Perkhidmatan

Sekarang
Tarikh Mula Berkhidmat
Tarikh Disahkan dalam Jawatan

Tarikh Pencen
Tarikh Masuk Ke dalam
Perkhidmatan Sekarang
Tarikh Masuk Ke SMKB

Tarikh Kenaikan Gaji
No. SPP

No. Kementerian
No. KWSP

No. Fail Jabatan Pelajaran
No. Cukai Pendapatan
Kumpulan Darah
No. Polisi Insuran

iv

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

KANDUNGAN

i - vi Mukadimah
1 - 30 A - Pengurusan dan Kepimpinan
31 - 44 B - Pengurusan Kurikulum
45 - 52 C - Pengurusan Hal Ehwal Murid
53 - 60 D - Pengurusan Kokurikulum
61 - 64 E - Takwim
Lampiran

v

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

BAHAGIAN A
KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020
SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

GAGASAN ASPIRASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG

Dalam memastikan visi dan misi SMKB dapat dicapai, Pihak Pengurusan Sekolah telah merangka satu
Gagasan Aspirasi yang perlu difahami, dihayati dan diamalkan oleh semua warga sekolah termasuklah
Pekerja Swasta, Anggota Kakitangan Sokongan, dan Guru-guru dalam merealisasikan Slogan Sederap
Bekerja Bagi Mendapat Reda Allah. Dalam ertikata lain, semua warga sekolah dituntut memahami konsep
SMART, FOKUS dan TERSOHOR dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada mereka secara
bersama bagi melahirkan sekolah yang Cemerlang , Gemilang, dan Terbilang.
SMART - Warga sekolah dalam bekerja hendaklah;

1. Bijak merancang Pengajaran dan Pembelajaran yang sesuai, tepat, berinovasi dan kreatif supaya
objektif pengajaran dapat dicapai dengan jayanya.

2. Bijak menggunakan pendekatan abad ke-21 dalam Pengajaran dan Pembelajaran.
3. Bijak dan kreatif dalam menyampaikan Kemahiran Aras Tinggi (KBAT) supaya hasrat untuk melihat

kemenjadian murid pada masa akan datang tercapai.
4. Bijak mengaplikasikan semua teknik dan kaedah Pengajaran supaya matlamat pengajaran

berfokuskan murid dapat dilaksanakan dengan berkesan.
5. Bijak menyerapkan konsep penyayang di dalam kelas supaya pelajar berasa selesa dan dihargai dan

seterusnya pengajaran dan pembelajaran lebih mudah meresap dan diterima oleh pelajar.
6. Bijak merancang dan melaksanakan aktiviti kokurikulum dan sukan supaya aktiviti yang dilaksanakan

dapat menyokong Kemenjadian Murid secara keseluruhan
FOKUS - Warga Sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab bagi mencapai sasaran yang ditetapkan
hendaklah:

1. Fokus kepada perancangan dan pelaksanaan program-program yang memberi impak tinggi baik
dalam bidang akademik, sahsiah, kokurikulum dan sukan supaya keputusan akhirnya berjaya
menempatkan pelajar dan sekolah pada kedudukan terbaik di peringkat daerah, negeri dan
kebangsaan.

2. Fokus kepada pelaksanaan tugus-tugas penting seperti pengajaran dan pembelajaran,
pembentukan sahsiah murid, aktiviti kokurikulum dan sukan yang dapat menaikkan imej sekolah di
peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

3. Fokus kepada kerja yang berkualiti khasnya dalam Pengajaran dan Pembelajaran, sukan dan
permainan supaya kejayaan yang cemerlang dapat dicapai terutamanya di peringkat daerah, negeri
dan kebangsaan

4. Fokus dalam usaha-usaha yang berterusan bagi memartabatkan SMK LKTP Belitong di peringkat
daerah, negeri dan kebangsaan.

TERSOHOR - Warga Sekolah dalam hasrat melahirkan pelajar yang berjiwa besar hendaklah:
1. Memiliki kepercayaan bahawa guru-guru dan pelajar -pelajar berkemampuan untuk mencipta
kecemerlang dalam pelbagai bidang baik di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan
2. Memiliki keyakinan bahawa usaha gigih dan komitmen yang tinggi sahaja mampu melahirkan pelajar
yang cemerlang dan mampu menjadi juara dalam semua pertandingan yang disertai.
3. Memiliki minda positif bahawa strategi yang dilaksanakan berkesan dan mampu membawa kejayaan
kepada pelajar dan sekolah.
4. Memiliki keinginan dan cita-cita menempatkan SMK LKTP Belitong berada di kedudukan terbaik dan
menjadi juara dalam pelbagai bidang yang disertai di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
5. Memiliki minda bergelar juara dalam semua aktiviti yang disertai di peringkat daerah, negeri dan
kebangsaan.

'SMART', FOKUS, TERSOHOR - Adalah rangkuman fomula untuk mencapai impian, cita-cita dan harapan bagi
merealisasikan SMK LKTP BELITONG terus CEMERLANG, GEMILANG dan TERBILANG dalam makna yang
lebih mulia SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH.

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 1 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

SMART

Merancang

Minda Juara FOKUS ISTIQAMAH

[ Yakin, Mencapai Visi | melaksana |
Percaya, Doa,

Tawakal ]

TERSOHOR

Cemerlang,
Gemilang,
Terbilang

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 2 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu, Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara.

STRATEGI PELAKSANAAN

Ke Arah Merealisasikan Visi, Misi, Kami Warga SMKB LKTP Belitong akan :
• Cemerlang Dalam Bidang Kurikulum.
• Cemerlang Dalam Bidang Kokurikulum.
• Melahirkan Pelajar Yang Memiliki Sahsiah Terpuji.
• Mewujudkan Suasana Kondusif Dalam Bilik Darjah dan Pentadbiran Sekolah.
• Mempraktikkan Pengurusan Kewangan Yang Cekap.
• Menjalinkan Persefahaman Yang Erat Dalam Kalangan Warga Sekolah , PIBG dan

Komuniti serta Pihak Swasta.

MATLAMAT

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH

FALSAFAH

[ 'SMART', FOKUS, TERSOHOR ]

MOTTO

AKADEMIK PERTAMA, SAHSIAH DIUTAMA

FALSAFAH SEKOLAH

Pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Belitong adalah satu proses yang
berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Dengan asas kepercayaan bahawa setiap
pelajar mempunyai potensi yang boleh dikembangkan dan berhak untuk mendapat Pendidikan

yang sempurna. Setiap guru berkewajipan untuk berusaha memberikan pendidikan yang
bermutu, Keupayaan dan segala sumber yang ada akan digunakan dengan sepenuhnya dalam

satu pengurusan yang berkesan serta berteraskan semangat kerjasama.
A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 3 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

SPM

GPS
4.69

CALON CALON PERATUS
CEMERLANG LULUS
68
1 [semua A] 100%

CALON CALON 71
CEMERLANG

1 [semua A]

PT3

GPS 3.5

PERATUS CALON PAJSK
MENGUASAI CEMERLANG

50% 3 ORANG [A]

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 4 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

LOGO SEKOLAH

BIRU HIJAU
Melambangkan kejujuran Melambangkan keindahan
dan kehijauan.
dan keharmonian.
EMPAT GARISAN
JANGKA LUKIS Menggambarkan Kesejagatan
Melambangkan teras sistem iaitu empat penjuru alam yang
seharusnya tidak menjadi
pendidikan era kini adalah sempadan dalam menimba
berpusatkan kepada ilmu pengetahuan.
teknologi moden.
KUNING
BUKU Melambangkan kesetiaan
Melambangkan peluang kepada raja dan negara
serta undang-undang dan
pendidikan dan ilmu peraturan-peraturan sekolah.
pengetahuan yang begitu luas

terbuka yang ditawarkan
kepada pelajar.

MERAH
Melambangkan keberanian dan

ketekalan dalam mencapai
matlamat dan cita-cita bersama.

LAGU SEKOLAH

Sekolah Menengah Belitong
Berdiri Megah Tersergam

Menabur Bakti Mendidik Kami
Jasamu Guru Kami Hormati
Kecemerlangan Impian Kami
Berdisiplin Jadi Amalan
Kami Berazam Menimba Ilmu
Agar Menjadi Insan Berguna

Warna Biru Lambang Kemegahan
Berilmu Beramal Dan Berbakti

Hasrat Dan Cita-Cita Kami Semua
Menuju Ke Arah Wawasan

Mari Semua Berganding Bahu
Impian Jadi Kenyataan

Sekolahku Yang Kusayangi
Jasamu Tetap Kukenang

Ciptaan dan Lirik oleh:
Allahyarham Radzali bin Mohd Nor (AMN, PPM)

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 5 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG
JALAN ANGGERIK FELDA ULU BELITONG
86000 KLUANG
JOHOR DARUL TA’ZIM

No. Telefon/Faks: 07-7863909
Kod Sekolah: JEA 2035

Rujukan kami: JEA2035. 100-19/9/2/(1)
Tarikh: 1 JANUARI 2020

Semua Guru
Tuan,
PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH
MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan pihak Sekolah berbesar hati melantik tuan/ puan sebagai Ahli
Jawatankuasa seperti mana yang tercatat dalam Jurnal Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah
berkuat kuasa pada 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Disember 2020.
3. Kami berkeyakinan bahawa tuan/puan dapat melaksanakan tanggungjawab dengan penuh
dedikasi dan berintegriti, cekap dan berkesan.
4. Adalah diingatkan bahawa dalam menjalankan tugas, tuan/puan mesti sentiasa merujuk
Pekeliling Perkhidmatan Pendidikan dan Surat Siaran daripada mana-mana pihak
bertanggungjawab dan berkepentingan.

Sekian, wassalam.
‘Akademik Pertama, Sahsiah Diutama’
‘Sederap Bekerja Bagi Mendapat Reda Allah’
Yang menjalankan amanah,

PN. HJH. MAHIZAN BINTI MUHAMMUD
PENGETUA
SMK LKTP BELITONG

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 6 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

CARTA PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH

PN. HJH. MAHIZAN BINTI MUHAMMUD
Pengetua

PIBG

EN. ZULKAPLI BIN AHMAD EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Kokurikulum
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Pentadbiran

PN. HJH. NUR ATIFFA BINTI Guru Kanan EN. ZAMRI BIN ABDULLAH PN. HJH. NORIAH BINTI
ATIM Sains & Matematik Guru Kanan Sains SELAMAT

Guru Kanan Bidang Bahasa Kemasyarakatan Guru Kanan Teknik &

Vokasional

PN. SAIMAH BINTI ABD
RAHMAN

Kaunselor Sekolah

MAJLIS TINDAKAN SEKOLAH

JK SISTEM SEKOLAH KUALITI

LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 7 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA MAJLIS TINDAKAN SEKOLAH

PENGERUSI
PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD

Pengetua

TIMBALAN PENGERUSI
EN. BASIR BIN IBRAHIM

Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1
EN. ZULKAPLI BIN AHMAD

Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2

Penolong Kanan Kokurikulum

AHLI JAWATANKUASA

PN. HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM Guru Kanan Bidang Bahasa

Guru Kanan Sains & Matematik

EN. ZAMRI BIN ABDULLAH Guru Kanan Sains Kemasyarakatan

PN. HJH NORIAH BINTI SELAMAT Guru Kanan Teknik & Vokasional

PN. SAIMAH BINTI ABDUL RAHMAN Kaunselor

PN. SITI SHAHIRAH BINTI MUSA Penyelaras Pendidikan Khas

PN. HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM Setiausaha Kurikulum

PN. LIZA BINTI DAUD Setiausaha HEM

EN. AZHAR BIN REZALI Setiausaha Kokurikulum

PN. YUSSLIANA BINTI MOHD YUSSUF Setiausaha Peperiksaan SPM

PN. ROZITA BINTI DAHLAN Setiausaha Peperiksaan Dalaman

PN. HJH NIK FAUZIAH BINTI NIK HUSEIN Setiausaha Peperiksaan PT3

PN. TUMIAH BINTI ZAKARIA Setiausaha PIBG

EN. MOHAMAD SHAMRIN BIN JAMAIN Setiausaha Sukan

EN. AKBAL BIN SHARIFF Ketua Guru Disiplin

EN. NORAZIZ BIN AHMAD Pengerusi KEBIRUS

PN. FAIRUZI BINTI RAHAMAT Guru Perpustakaan Dan Media

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 8 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

CARTA PENGURUSAN KURIKULUM

PN. HJH. MAHIZAN BINTI MUHAMMUD
Pengetua

EN. BASIR BIN IBRAHIM
Penolong Kanan Pentadbiran

PN. HJH. NUR ATIFFA BINTI ATIM
Guru Kanan Bidang Bahasa

Setiausaha Kurikulum

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA
Bidang Bahasa Bidang Sains & Bidang Sains Bidang Teknik &

Matematik Kemasyarakatan Vokasional

PN. SURAYA HANOM BINTI SABNI AKADEMIK
Guru Data & Maklumat
GURU KANAN MATA PELAJARAN
PN. FAIRUZI BINTI RAHAMAT GURU CEMERLANG
Guru Perpustakaan & Media JK JADUAL WAKTU

JK PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
JK PUSAT SUMBER SEKOLAH

JK KECEMERLANGAN AKADEMIK
MAJLIS KURIKULUM
JK PEMANTAUAN PdP
JK KAJIAN TINDAKAN
JK MAKDIS
JK STEM
JK ICT
JK PLC
JK PENDIDIKAN SIVIK

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 9 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

CARTA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PN. HJH. MAHIZAN BINTI MUHAMMUD
Pengetua

EN. BASIR BIN IBRAHIM EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan Kokurikulum
Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

PN. LIZA BINTI MOHD DAUD
Setiausaha HEM

KAUSELOR MAJLIS HEM

AHLI JAWATAN KUASA

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

LEMBAGA DISIPLIN

LEMBAGA PENGAWAS

SPBT

BIASISWA

KANTIN

KEBAJIKAN PELAJAR/TAKAFUL

PERHIMPUNAN

BUKU DAFTAR SEKOLAH / JADUAL KEDATANGAN MURID

PROGRAM 3K

PENYELARAS TINGKATAN

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 10 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

CARTA PENGURUSAN KOKURIKULUM

PN. HJH. MAHIZAN BINTI MUHAMMUD
Pengetua

EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Kokurikulum EN. ZULKAPLI BIN AHMAD
Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM

EN. AZHAR BIN REZALI
Setiausaha Kokurikulum

MAJLIS KOKURIKULUM & SUKAN KOPERASI SEKOLAH
UNIT KOKURIKULUM UNIT SUKAN

KELAB / PBB KELAB SUKAN/ RUMAH SUKAN SPTS
PERSATUAN PBSM 1M1S OLAHRAGA
PENGAKAP CATUR JERAI
BAHASA KRS HOKI KINABALU
KADET POLIS LEDANG
KH KATERING KADET BOMBA BOLA JARING SANTUBONG
JPAM BOLA SEPAK
SAINS / MATEMATIK SEPAK TAKRAW
PANDU PUTERI
P. ISLAM BOLA BALING
RENJAR PUTERI
GEO / SEJ PUTERI ISLAM OLAHRAGA

R. NEGARA /
KEBUDAYAAN

KOPERASI /
PENGGUNA

KEWANGAN DAN
AKAUNTAN MUDA

KOMPUTER

KELAB KERJAYA /
PRS

PENCEGAHAN
JENAYAH

PENCINTA ALAM
DAN KITAR SEMULA

KEJARA

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 11 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN JURNAL SEKOLAH

PN. HJH. MAHIZAN BINTI MUHAMMUD

Pengetua

EN. ZULKAPLI BIN AHMAD EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Kokurikulum

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Pentadbiran

PN. LIZA BINTI MOHD DAUD PN. HJH. NUR ATIFFA BINTI ATIM EN. AZHAR BIN REZALI

Setiausaha HEM Setiausaha Kurikulum Setiausaha Kokurikulum

PN. HJH. NUR ATIFFA BINTI EN. ZAMRI BIN ABDULLAH PN. HJH. NORIAH BINTI
SELAMAT
ATIM Guru Kanan Sains & Matematik Guru Kanan Sains Kemsyarakatan
Guru Kanan Teknik &
Guru Kanan Bidang Bahasa
Vokasional

PN. SAIMAH BINTI ABD RAHMAN EN. HASRIN BIN SUPERDI

Guru Kaunselor Guru Penyelaras ICT

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 12 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN
SEKOLAH KUALITI (SPSK) & SKPMG 2

PENGERUSI
PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD

Pengetua

TIMBALAN PENGERUSI
EN. BASIR BIN IBRAHIM

Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1
EN. ZULKAPLI BIN AHMAD

Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2

Penolong Kanan Kokurikulum

EN. RAHMAT BIN YUSOF PN. SURAYA HANOM BINTI SABNI

Setiausaha SPSK Setiausaha SPKMG 2

PENYELARAS

PK O1/ 3.1.2 Pengurusan Panitia PN. HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
PK 02 / 3.1.3.1
PK 03 / 3.1.3.1 Pengurusn Jadual Waktu EN. BASIR BIN IBRAHIM

PK04/S4 Pengurusan PdP PN. HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
PK 05 / 3.1.4.1
Pengurusan Pencerapan
PK 06
Pengurusan Peperiksaan PN. ROZITA BINTI DAHLAN
PK 07
PK O8 Pengurusan Semakan Hasil Kerja
PK 09 Murid
PK 10
Pengurusan Mesyuarat PN. NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU
PK 11
Pengurusan Aduan Pelanggan PN. SAIMAH BINTI ABDUL RAHMAN
PK 12
Pengurusan Pusat Sumber PN. FAIRUZI BINTI RAHAMAT
3.2
3.2.4.1 Pengurusan Perkembangan Staf PN. HJH NORIAH BINTI SELAMAT
3.2.7.1
Pengurusan Perolehan Dan PN. ZAFIDA BINTI MASTURI
PK 13 /3.3.6 Penilaian

3.3 Pengurusan Kawalan Dokumen PN. JAMALIAH BINTI NASRIN
3.3.2 Dan Rekod Kualiti

Pengurusan Kokurikulum EN. AZHAR BIN REZALI

Pengurusan Sukan EN. MOHAMAD SHAMRIN BIN JAMAIN

Pengurusan Penilaian Kokurikulum EN. ASRUL FADHLI BIN JAILANI

Pengurusan Bimbingan Dan PN. SAIMAH BINTI ABDUL RAHMAN
Kaunseling

Pengurusan HEM PN. LIZA BINTI MOHD DAUD

Pengurusan Disiplin EN. AKBAL BIN SHARIFF

Pengurusan Data Dan Google DL PN. SURAYA HANOM BIN SABNI

Pengurusan ICT EN. HASRIN BIN SUPERDI

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 13 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PBS

PENGERUSI
PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD

Pengetua

TIMBALAN PENGERUSI
EN. BASIR BIN IBRAHIM

Penolong Kanan Pentadbiran
PENTAKSIRAN SEKOLAH & PENTAKSIRAN PUSAT

NAIB PENGERUSI 1
EN. ZULKAPLI BIN AHMAD

Penolong Kanan HEM
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

NAIB PENGERUSI 2

Penolong Kanan Kokurikulum
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI SUKAN & KOKURIKULUM

AHLI JAWATANKUASA
PN. HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM PENJAMINAN KUALITI - PENGESANAN

PENJAMINAN KUALITI - PEMANTAUAN

EN. ZAMRI BIN ABDULLAH PENJAMINAN KUALITI - PENYELARASAN
PN. HJH NORIAH BINTI SELAMAT PENJAMINAN KUALITI - PEMENTORAN

KAUNSELOR PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
SETIAUSAHA KOKURIKULUM PAJSK

KETUA PANITIA
GURU CEMERLANG

GURU DISIPLIN
JU MATA PELAJARAN

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 14 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA PAK 21 Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
PENGERUSI PN HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Penolong Kanan HEM

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum

PENYELARAS PN. HJH NORIAH BINTI SELAMAT Guru Kanan Teknik Vokasional

GURU KANAN MATA PELAJARAN

AHLI KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
JAWATANKUASA

GURU-GURU MATA PELAJARAN

JAWATANKUASA STEM Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Penolong Kanan HEM
TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Kokurikulum
NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Guru Kanan Sains & Matematik
Guru Kanan Teknik Vokasional
NAIB PENGERUSI 2
Pertanian
PENYELARAS 1 RBT
Ketua Panitia Sains
PENYELARAS 2 PN. HJH NORIAH BINTI SELAMAT JU Teknologi Hijau
SETIAUSAHA PN. AZZYATI BINTI AHMAD Kaunselor/
PN. YUSSLIANA BINTI MOHD YUSSUF Motivasi/ Kerjaya STEM
PN. SITI AISHAH BINTI OTHMAN
JU STEM-J EN. AKBAL BIN SHARIFF
PN. WAN NORHAFIZA BINTI WAN
IBRAHIM
PN. SAIMAH BINTI ABDUL RAHMAN

JAWATANKUASA PLC Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Penolong Kanan HEM

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum

PENYELARAS TN. HJ SAREÁT BIN DARWAN

AHLI JAWATANKUASA KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 15 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN MESYUARAT GURU

DAN MESYUARAT PENGURUSAN

PENGERUSI PN HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Pengetua

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum

SU MESYUARAT PN. SAIMAH BINTI ABD RAHMAN Kaunselor
KEPIMPINAN

SU MESYUARAT GURU PN. MUZAITUL AKMA BINTI MOHAMMAD

PENCATAT PN. NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU
MESYUARAT GURU PN. NOR AZAH BINTI AB AZIZ

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN FIZIKAL

JAWATANKUASA KEWANGAN

PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Pengetua

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum

SETIAUSAHA PN. ZAFIDA BINTI MASTURI PT Kewangan

AHLI GURU KANAN MATA PELAJARAN
JAWATANKUASA KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

JURU AUDIT EN. ABDUL GHAFFAR BIN ABU BAKAR
DALAMAN EN. ASRUL FADHLI BIN YAILANI

JAWATANKUASA INOVASI Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM
SU LDP
NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD GPM
Penyelaras Pembangunan
NAIB PENGERUSI 2

PENYELARAS PN. FARIDAH BINTI SAAD
GURU KANAN MATA PELAJARAN

GURU CEMERLANG

AHLI PN. HJH NORIAH BINTI SELAMAT
JAWATANKUASA

PN. FAIRUZI BINTI RAHAMAT

EN. MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 16 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH

PENGERUSI PN HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Pengetua

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Data & Maklumat
SETIAUSAHA PN. SURAYA HANOM BINTI SABNI
GURU KANAN MATA PELAJARAN

PN. SAIMAH BINTI ABD RAHMAN Kaunselor

PN. FAIRUZI BINTI RAHAMAT GPM

PN. ROZITA BINTI DAHLAN Penilaian & Peperiksaan
AHLI PN. HIDAYAH BINTI ABDUL HAMID SPBT
JAWATANKUASA EN. MOHD JALLUDIN BIN KASMAN Pembangunan
Disiplin
EN. AKBAL BIN SHARIFF SU Sukan
EN. MOHAMAD SHAMRIN BIN JAMAIN SU Kokurikulum
EN. AZHAR BIN REZALI PT Kewangan
PN. ZAFIDA BINTI MASTURI

JAWATANKUASA LATIHAN DALAMAN (LDP)

PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Pengetua

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Kanan Teknik Vokasional
SETIAUSAHA PN. HJH NORIAH BINTI SELAMAT PT Kewangan

PEN. SETIAUSAHA PN. ZAFIDA BINTI MASTURI

GURU KANAN MATA PELAJARAN

AHLI GURU CEMERLANG
JAWATANKUASA
KAUNSELOR

JAWATANKUASA PA SISTEM Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Penolong Kanan HEM
TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Kokurikulum
NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD

NAIB PENGERUSI 2

PENYELARAS EN. MUHAMAD ADNAN BIN SAMURI
AHLI JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 17 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH
PENGERUSI PN HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD
Pengetua

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum
Perabot
SETIAUSAHA EN. MOHD JALLUDIN BIN KASMAN
PEN. SETIAUSAHA PN. TUMIAH BINTI ZAKARIA

EN. AZHAR BIN REZALI

EN. MOHD FAIZAL BIN MOHD NASIR Elektrik
Air dan Pembentongan
AHLI EN. RAHMAT BIN HJ YUSOF Stok dan Inventori
JAWATANKUASA
PN. ZAFIDA BINTI MASTURI

PN. SURIYANI BINTI YUSOF Stok dan Inventori

JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Penolong Kanan HEM
TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Kokurikulum
NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD
Bilik Mesyuarat Khalifah
NAIB PENGERUSI 2 Dewan Bestari
Bilik Seminar Ibnu Sina
PENYELARAS EN. ZAMRI BIN ABDULLAH Bilik Addin
PN. FARIDAH BINTI SAAD Bilik Ibnu Khaldun
PN. HJH KAMALIA BINTI IBRAHIM Pusat Sumber
PN. NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU Bilik Ibnu Al Khindi (BBM)
EN. NORAZIZ BIN AHMAD Bilik Ibnu Al Farabi (APD & Studio)
EN. ABDUL GHAFFAR BIN ABU BAKAR Bilik Peperiksaan
PN. FAIRUZI BINTI RAHAMAT Pusat Akses
EN. ASRUL FADHLI BIN YAILANI Bilik BOSS (SPBT)
EN. MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA Bilik Kaunseling
PN. YUSSLIANA BINTI MOHD YUSSUF Bilik Disiplin
Bilik Pengawas
AHLI PN. NURSYIDAH BINTI RABIT Bilik PIBG
JAWATANKUASA PN. HIDAYAH BINTI ABDUL HAMID Bilik Kokurikulum
Makmal Komputer
PN. SAIMAH BINTI ABD RAHMAN Bilik Ibnu Al Radzi (Kesihatan)
EN. AKBAL BIN SHARIFF Smart GYM
EN. MUHAMAD ADNAN BIN SAMURI Stadium
TN. HJ SARE’AT BIN DARWAN
EN. AZHAR BIN REZALI
EN. HASRIN BIN SUPERDI
PN. NOR AZAH BINTI AB AZIZ
PN. AZLINA BINTI BOKO
EN. MOHAMAD SHAMRIN BIN JAMAIN

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 18 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN SURAU

PENGERUSI PN HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Pengetua

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum

SETIAUSAHA EN. NORAZIZ BIN AHMAD

BENDAHARI PN. NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU

EN. ZAMRI BIN ABDULLAH

AHLI PN. HJH KAMALIA BINTI IBRAHIM
JAWATANKUASA
EN. MOHD. JALLUDIN BIN KASMAN

JAWATANKUASA HAL EHWAL PEKERJA

PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Pengetua

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum
Ketua Pembantu Tadbir
PENYELARAS PN. ZAFIDA BINTI MASTURI Pembantu Am

PN. JAMALIAH BINTI NASRIN

PENYELARAS EN. RAHMAT BIN HJ YUSOF
PEMBERSIHAN

PENYELARAS PENGAWAL EN. MUHAMAD ADNAN BIN SAMURI
KESELAMATAN

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 19 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA GERAKAN PAYUNG

BIL JAWATAN NAMA DAN ALAMAT NO. TELEFON

1. PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD 013-7693931
11A, JLN PERWIRA 1/7, TAMAN TITIWANGSA, 86000 KLUANG

2. TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM, 011-12379969
NO.70 JALAN ZAM 15, TAMAN SRI LAMBAK, 86000 KLUANG, JOHOR

3. NAIB PENGERUSI 1 EN.ZULKAPLI BIN AHMAD, 013-7803001
NO.94 JALAN CEKAL 16, TAMAN SRI LAMBAK, 86000 KLUANG, JOHOR.

4. NAIB PENGERUSI 2

5. SETIAUSAHA PN. ROZITA BINTI DAHLAN 013-7357125
6. BENDAHARI NO. 80, JALAN AZAM 1 , TAMAN SRI LAMBAK. 86000 KLUANG, JOHOR 019-7732049
018-7626500
7. PEPERIKSAAN PN. HJH NIK FAUZIAH BINTI NIK HUSEIN, 011-41159889
(SU PEP. SPM) NO. 90, JALAN CEKAL 16, TAMAN SRI LAMBAK, 86000 KLUANG, 019-7772065
JOHOR. 012-7495857
014-8383262
PN. YUSSLIANA BINTI MOHD YUSSUF. 013-7712731
NO. 219, JALAN CEKAL, TAMAN SRI LAMBAK, 86000 KLUANG, JOHOR.

PN. NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU
NO 257, JLN CEKAL 8, TAMAN SRI LAMBAK, 86000 KLUANG, JOHOR

EN. MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

PENEMPATAN DAN 325 JLN CEKAL 6, TAMAN SRI LAMBAK, 86000 KLUANG, JOHOR

8. KESELAMATAN

EN. HASRIN BIN SUPERDI

1 JLN PERMATA 13/4, TAMAN PERMATA 860000 KLUANG , JOHOR

9. KENDERAAN EN. AZHAR BIN REZALI
96 CEKAL 6, TAMAN SRI LAMBAK , 86000 KLUANG , JOHOR

TN. HJ SAREAT BIN DARWAN
455 JLN CEKAL 9 , TAMAN SRI LAMBAK 86000 KLUANG, JOHOR

10. MAKANAN DAN PN. NORLELA BINTI MIJAN 013-7537125
MINUMAN 019-7546801
PN. HJH NORIAH BINTI SELAMAT 019-7826299
173,JLN CEKAL 10, TAMAN SRI LAMBAK 86000 KLUANG , JOHOR 013-773488
019-7481630
11. KECEMASAN DAN PN. SITI AISHAH BINTI OTHMAN
RAWATAN 31, JLN AZAM 13, TAMAN SRI LAMBAK 86000 KLUANG JOHOR

PN. TUMIAH BINTI ZAKARIA
54, JLN KENANGA, FELDA ULU BELITONG 86000 KLUANG , JOHOR

EN. RAHMAT BIN HJ YUSOF
55, JLN KG. MAJID 3/1 TAMAN KG. MAJID , 86000 KLUANG, JOHOR

12. PENGINAPAN

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 20 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

AHLI JAWATANKUASA PIBG

PENASIHAT
PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD

YANG DIPERTUA
TN. HJ SAADON BIN JONIT

SETIAUSAHA
PN. TUMIAH BINTI ZAKARIA
PENOLONG SETIAUSAHA
PN. NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU

BENDAHARI
EN. ASRUL FADHLI BIN YAILANI
PENOLONG BENDAHARI
PN. YUSSLIANA BINTI MOHD YUSSUF

AHLI JAWATANKUASA
EN. RAHMAT BIN HJ YUSOF PN. SURAYA HANOM BIN SABNI
EN. ZAMRI BIN ABDULLAH PN. RASHIDAH BINTI HASAN
PN. HAJARATUL SAADAH BINTI OTHMAN EN. ISA BIN AHMAD DALI
EN. MOHD SHARUDIN BIN BASRI EN. MANSOR BIN HASAN
PN. HJH FATIMAH BINTI SAID EN. KAMALSAH BIN SAAT

KETUA BIRO KSIB EN. KAMALSAH BIN SAAT
PENYELARAS PIBK PN. SITI SAHIRAH BIN MUSA

BIRO MAKLUMAT EN. HASRIN BIN SUPERDI

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 21 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PAKEJ MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH

SUBJEK TINGKATAN 1, 2 & 3
TERAS
BIL JAM WAKTU JUMLAH
WAKTU

1. BAHASA MELAYU 4.0 8

2. BAHASA INGGERIS 3.0 6

3. MATEMATIK 3.5 7

4. SAINS 3.5 7

5. SEJARAH 2.0 4

6. PENDIDIKAN ISLAM 2.0 8 54

WAJIB

7. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2.0 4

8. GEOGRAFI 2.0 4

9. REKA BENTUK & TEKNOLOGI 2.0 4

10. PENDIDIKAN SENI VISUAL/ PENDIDIKAN MUZIK 1.0 2

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4

SUBJEK 4S2
TERAS
BIL JAM WAKTU JUMLAH
WAKTU

1. BAHASA MELAYU 4.0 8

2. BAHASA INGGERIS 3.0 6

3. SEJARAH 2.0 4

4. MATEMATIK 3.5 7

5. PENDIDIKAN ISLAM 3.0 6

WAJIB 2.0 4 60

6. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

ELEKTIF

7. FIZIK 3.0 6

8. KIMIA 3.0 6

9. MATEMATIK TAMBAHAN 3.5 7

10. PERTANIAN 3.0 6

SUBJEK 4S3
TERAS
BIL JAM WAKTU JUMLAH
WAKTU
1. BAHASA MELAYU 4.0 8
3.0 6 58
2. BAHASA INGGERIS 2.0 4
3.5 7
3. SEJARAH 3.5 7
3.0 6
4. MATEMATIK
2.0
5. SAINS

6. PENDIDIKAN ISLAM

WAJIB

7. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 4

ELEKTIF

8. REKA CIPTA 3.0 6
2.0 4
9. PENDIDIKAN SENI VISUAL 3.0 6

10. EKONOMI

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 22 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4

SUBJEK 4 DOMESTIK
TERAS
BIL JAM WAKTU JUMLAH
WAKTU

1. BAHASA MELAYU 4.0 8

2. BAHASA INGGERIS 3.0 6

3. SEJARAH 2.0 4

4. MATEMATIK 3.5 7

5. SAINS 3.5 7 58
6. PENDIDIKAN ISLAM 3.0 6

WAJIB

7. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2.0 4

ELEKTIF

8. PEMBINAAN DOMESTIK 8.0 16

SUBJEK 4 PVMA
TERAS
BIL JAM WAKTU JUMLAH
WAKTU
1. BAHASA MELAYU 4.0 8
3.0 6 58
2. BAHASA INGGERIS 2.0 4
2.0 4
3. SEJARAH 2.0 4

4. MATEMATIK

5. PENDIDIKAN ISLAM

WAJIB

6. PENYEDIAAN DAN PENYAJIAN MAKANAN (SKM) 16.0 32

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 5

SUBJEK 5S2
TERAS
BIL JAM WAKTU JUMLAH
WAKTU

1. BAHASA MELAYU 4.0 8

2. BAHASA INGGERIS 3.0 6

3. SEJARAH 2.0 4

4. MATEMATIK 3.5 7

5. PENDIDIKAN ISLAM 3.0 6

WAJIB

6. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2.0 4 65

ELEKTIF

7. FIZIK 3.0 6

8. KIMIA 3.0 6

9. BIOLOGI 3.0 6

10. MATEMATIK TAMBAHAN 3.0 6

11. PERTANIAN 3.0 6

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 23 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 5

SUBJEK 5S3
TERAS
BIL JAM WAKTU JUMLAH
WAKTU

1. BAHASA MELAYU 4.0 8

2. BAHASA INGGERIS 3.0 6

3. SEJARAH 2.0 4

4. MATEMATIK 3.5 7

5. SAINS 3.5 7

6. PENDIDIKAN ISLAM 3.0 6 58

WAJIB

7. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2.0 4

ELEKTIF

8. REKA CIPTA 3.0 6

9. PENDIDIKAN SENI VISUAL 2.0 4

10. PRINSIP AKAUN 3.0 6

SUBJEK 5 DOMESTIK
TERAS
BIL JAM WAKTU JUMLAH
WAKTU
1. BAHASA MELAYU 4.0 8
3.0 6 58
2. BAHASA INGGERIS 2.0 4
3.5 7
3. SEJARAH 3.5 7
3.0 6
4. MATEMATIK

5. SAINS

6. PENDIDIKAN ISLAM

WAJIB

7. PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2.0 4

ELEKTIF

8. PEMBINAAN DOMESTIK 8.0 16

SUBJEK 5 PVMA
TERAS
BIL JAM WAKTU JUMLAH
WAKTU
1. BAHASA MELAYU 4.0 8
3.0 6 58
2. BAHASA INGGERIS 2.0 4
2.0 4
3. SEJARAH 3.0 6

4. MATEMATIK

5. PENDIDIKAN ISLAM

WAJIB

6. PENYEDIAAN DAN PENYAJIAN MAKANAN (SKM) 16.0 32

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 24 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

GURU TINGKATAN

TINGKATAN 1

PENYELARAS : PN. NORLELA BINTI MIJAN

1 AMAL PN. HAIRANI BINTI ALIAS

1 BAKTI PN. AZYYATI BINTI AHMAD

1 CEMERLANG EN. RAHMAT BIN HJ YUSOF

TINGKATAN 2

PENYELARAS : PN. AZLINA BINTI BOKO

2 AMAL PN. NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU

2 BAKTI PN. TUMIAH BINTI ZAKARIA

2 CEMERLANG PN. SURAYA HANOM BINTI SABNI

TINGKATAN 3

PENYELARAS : PN. HJH NIK FAUZIAH BINTI NIK HUSEIN

3 AMAL EN. NORAZIZ BIN AHMAD

3 BAKTI PN. SITI AISHAH BINTI OTHMAN

3 CEMERLANG EN. MUHAMAD ADNAN BIN SAMURI

TINGKATAN 4

PENYELARAS : PN. WAN NORHAFIZA BINTI WAN IBRAHIM

4S2 PN. HJH KAMALIA BINTI IBRAHIM

4S3 EN. MOHAMAD SHAMRIN BIN JAMAIN

4 DOMESTIK PN. NOR AZAH BINTI AB AZIZ

4 PVMA PN. SITI MASNURIN BINTI ZAIN

TINGKATAN 5

PENYELARAS : EN. ABDUL GHAFFAR BIN ABU BAKAR

5S2 PN. MUZAITUL AKMA BINTI MOHAMMAD

5S3 EN. MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA

5 DOMESTIK EN. HASRIN BIN SUPERDI

5 PVMA PN. HIDAYAH BINTI ABDUL HAMID

PENDIDIKAN KHAS

PENYELARAS : PN. SITI SHAHIRAH BINTI MUSA

GURU TINGKATAN PN. RUZAIFIZAH BINTI MOHD ALWI

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 25 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JADUAL GURU BERTUGAS

JANUARI 2020

HARI TARIKH MINGGU NAMA GURU BERTUGAS

Rabu PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH
-
1-2 1 MUHAMAD ADNAN BIN SAMURI (K) TUMIAH BINTI ZAKARIA
Khamis FARIDAH BINTI SAAD HJH KAMALIA BINTI IBRAHIM

Ahad PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT
-
5-9 2 NORAZIZ BIN AHMAD (K) FAIRUZI BINTI RAHAMAT
Khamis ROZITA BINTI DAHLAN AZLINA BINTI BOKO@LAGANDA

Ahad PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
-
12-16 3 RAHMAT BIN HJ YUSOF (K) HJH NIK FAUZIAH BINTI NIK HUSEIN
Khamis HIDAYAH BINTI ABDUL HAMID LIZA BINTI MOHD DAUD

Ahad PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
-
19 - 23 4 MOHD JALLUDIN BIN KASMAN (K) MUZAITUL AKBAR BINTI MOHAMMAD
Khamis NOR AZAH BINTI AB AZIZ NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU

Ahad PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH
-
26 - 30 5 MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA (K) NURSYIDAH BINTI RABIT
Khamis NORLELA BINTI MIJAN RUZAIFIZAH BINTI MOHD ALWI

HARI FEBUARI 2020

Ahad TARIKH MINGGU NAMA GURU BERTUGAS
-
PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT
Khamis
2-6 6 AZHAR BIN REZALI (K) SITI SHAHIRA BINTI MUSA
Ahad SITI AISHAH BINTI OTHMAN WAN NORHAFIZA BINTI WAN IBRAHIM
-
PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
Khamis
9 - 13 7 AKBAL BIN SHARIFF (K) SURAYA HANOM BINTI SABNI
Ahad HASRIN BIN SUPERDI YUSSLIANA BINTI MOHD YUSSUF
-
PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
Khamis
16 - 20 8 ABDUL GAHFFAR BIN ABU BAKAR (K) HAIRANI BINTI ALIAS
Ahad
- SAIMAH BINTI ABDUL RAHMAN MOHAMAD SHAMRIN BIN JAMAIN

Khamis PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH

HARI 23 - 27 9 ASRUL FADHLI BIN YAILANI (K) AZYYATI BINTI AHMAD
HJ SARE’AT BIN DARWAN SITI MASNURIN BINTI ZAIN
Ahad
- MAC 2020

Khamis TARIKH MINGGU NAMA GURU BERTUGAS

Ahad PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT
-
1-5 10 MUHAMAD ADNAN BIN SAMURI FARIDAH BINTI SAAD (K)
Khamis TUMIAH BINTI ZAKARIA HJH KAMALIA BINTI IBRAHIM

PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM

8 - 11 11 NORAZIZ BIN AHMAD FAIRUZI BINTI RAHAMAT (K)
ROZITA BINTI DAHLAN AZLINA BINTI BOKO@LAGANDA

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 26 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

Ahad JADUAL GURU BERTUGAS
-
PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
Khamis
22 - 26 12 RAHMAT BIN HJ YUSOF HJH NIK FAUZIAH BINTI NIK HUSEIN (K)
Ahad Mac HIDAYAH BINTI ABDUL HAMID LIZA BINTI MOHD DAUD
-
PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH
Khamis
29 Mac - 13 MOHD JALLUDIN BIN KASMAN MUZAITUL AKMAR BINTI MOHAMMAD (K)
HARI 2 April NOR AZAH BINTI AB AZIZ NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU

Ahad TARIKH MINGGU APRIL 2020
-
NAMA GURU BERTUGAS
Khamis
PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT
Ahad
- 5-9 14 MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA NURSYIDAH BINTI RABIT (K)
NORLELA BINTI MIJAN RUZAIFIZAH BINTI MOHD ALWI
Khamis
PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
Ahad
- 12 - 16 15 AZHAR BIN REZALI SITI SHAHIRA BINTI MUSA (K)
SITI AISHAH BINTI OTHMAN WAN NORHAFIZA BINTI WAN IBRAHIM
Khamis
PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
Ahad
- 19 - 23 16 AKBAL BIN SHARIFF SURAYA HANOM BINTI SABNI (K)
HASRIN BIN SUPERDI YUSSLIANA BINTI MOHD YUSSUF
Khamis
PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH
HARI
27 - 30 17 ABDUL GAHFFAR BIN ABU BAKAR HAIRANI BINTI ALIAS (K)
Ahad
- SAIMAH BINTI ABDUL RAHMAN MOHAMAD SHAMRIN BIN JAMAIN

Khamis MEI 2020

Ahad TARIKH MINGGU NAMA GURU BERTUGAS
-
PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT
Khamis
3-7 18 ASRUL FADHLI BIN YAILANI AZYYATI BINTI AHMAD (K)
Ahad HJ SARE’AT BIN DARWAN SITI MASNURIN BINTI ZAIN
-
PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
Khamis
10 - 14 19 MUHAMAD ADNAN BIN SAMURI FARIDAH BINTI SAAD
Ahad TUMIAH BINTI ZAKARIA (K) HJH KAMALIA BINTI IBRAHIM
-
PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
Khamis
17 - 19 20 NORAZIZ BIN AHMAD FAIRUZI BINTI RAHAMAT
HARI ROZITA BINTI DAHLAN (K) AZLINA BINTI BOKO@LAGANDA

Ahad PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH
-
26 - 28 21 RAHMAT BIN HJ YUSOF HJH NIK FAUZIAH BINTI NIK HUSEIN
Khamis
HIDAYAH BINTI ABDUL HAMID (K) LIZA BINTI MOHD DAUD

JUN 2020

TARIKH MINGGU NAMA GURU BERTUGAS

PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT

31 - 4 22 MOHD JALLUDIN BIN KASMAN MUZAITUL AKBAR BINTI MOHAMMAD
NOR AZAH BINTI AB AZIZ (K) NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 27 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

Ahad JADUAL GURU BERTUGAS
-
PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
Khamis
7 - 11 23 MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA NURSYIDAH BINTI RABIT
Ahad Jun NORLELA BINTI MIJAN RUZAIFIZAH BINTI MOHD ALWI
-
PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
Khamis
14 - 18 24 AZHAR BIN REZALI SITI SHAHIRA BINTI MUSA
Ahad Jun SITI AISHAH BINTI OTHMAN (K) WAN NORHAFIZA BINTI WAN IBRAHIM
-
PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH
Khamis
21 - 25 25 AKBAL BIN SHARIFF SURAYA HANOM BINTI SABNI
Ahad Jun HASRIN BIN SUPERDI (K) YUSSLIANA BINTI MOHD YUSSUF
-
PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT
Khamis
28 Jun - 26 ABDUL GAHFFAR BIN ABU BAKAR HAIRANI BINTI ALIAS
HARI 2 Julai
SAIMAH BINTI ABDUL RAHMAN (K) MOHAMAD SHAMRIN BIN JAMAIN
Ahad
- JULAI 2020

Khamis TARIKH MINGGU NAMA GURU BERTUGAS

Ahad PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
-
5-9 27 ASRUL FADHLI BIN YAILANI AZYYATI BINTI AHMAD
Khamis HJ SARE’AT BIN DARWAN (K) SITI MASNURIN BINTI ZAIN

Ahad PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
-
12 - 16 28 MUHAMAD ADNAN BIN SAMURI FARIDAH BINTI SAAD
Khamis TUMIAH BINTI ZAKARIA HJH KAMALIA BINTI IBRAHIM (K)

HARI PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH

Ahad 17 - 23 29 NORAZIZ BIN AHMAD FAIRUZI BINTI RAHAMAT
- ROZITA BINTI DAHLAN AZLINA BINTI BOKO@LAGANDA (K)

Khamis TARIKH MINGGU OGOS 2020

Ahad NAMA GURU BERTUGAS
-
PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT
Khamis
2-6 30 RAHMAT BIN HJ YUSOF HJH NIK FAUZIAH BINTI NIK HUSEIN
Ahad HIDAYAH BINTI ABDUL HAMID LIZA BINTI MOHD DAUD (K)
-
PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
Khamis
9 - 13 31 MOHD JALLUDIN BIN KASMAN MUZAITUL AKMAR BINTI MOHAMMAD (K)
Ahad NOR AZAH BINTI AB AZIZ NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU
-
PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
Khamis
16 - 20 32 MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA NURSYIDAH BINTI RABIT
Ahad NORLELA BINTI MIJAN RUZAIFIZAH BINTI MOHD ALWI (K)
-
PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH
Khamis
23 - 27 33 AZHAR BIN REZALI SITI SHAHIRA BINTI MUSA
SITI AISHAH BINTI OTHMAN WAN NORHAFIZA BINTI WAN IBRAHIM (K)

PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT

30 Ogos 34 AKBAL BIN SHARIFF SURAYA HANOM BINTI SABNI
- 3 Sep HASRIN BIN SUPERDI YUSSLIANA BT MOHD YUSSUF (K)

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 28 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JADUAL GURU BERTUGAS

SEPTEMBER 2020

HARI TARIKH MINGGU NAMA GURU BERTUGAS

Ahad PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM
-
6 - 10 35 ABDUL GAHFFAR BIN ABU BAKAR HAIRANI BINTI ALIAS
Khamis SAIMAH BINTI ABDUL RAHMAN MOHAMAD SHAMRIN BINN JAMAIN (K)

Ahad PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK
-
13 - 17 36 ASRUL FADHLI BIN YAILANI AZYYATI BINTI AHMAD
Khamis HJ SARE’AT BIN DARWAN SITI MASNURIN BINTI ZAIN (K)

Ahad PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH
-
20 - 23 37 MUHAMAD ADNAN BIN SAMURI (K) FARIDAH BINTI SAAD
Khamis TUMIAH BINTI ZAKARIA HJH KAMALIA BINTI IBRAHIM

Ahad PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT
-
27 - 1 38 NORAZIZ BIN AHMAD (K) FAIRUZI BINTI RAHAMAT
Khamis
ROZITA BINTI DAHLAN AZLINA BINTI BOKO@LAGANDA
HARI
OKTOBER 2020
Ahad
- TARIKH MINGGU NAMA GURU BERTUGAS

Khamis PENYELARAS: HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM

Ahad 4-8 39 RAHMAT BIN HJ YUSOF (K) HJH NIK FAUZIAH BINTI NIK HUSEIN
- HIDAYAH BINTI ABDUL HAMID LIZA BINTI MOHD DAUD

Khamis PENYELARAS: GKMP SAINS DAN MATEMATIK

Ahad 11 - 15 40 MOHD JALLUDIN BIN KASMAN (K) MUZAITUL AKBAR BINTI MOHAMMAD
- NOR AZAH BINTI AB AZIZ NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU

Khamis PENYELARAS: ZAMRI BIN ABDULLAH

Ahad 18 - 22 41 MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA (K) NURSYIDAH BINTI RABIT
- NORLELA BINTI MIJAN RUZAIFIZAH BINTI MOHD ALWI

Khamis PENYELARAS: HJH NORIAH BINTI SELAMAT

25 - 28 42 AZHAR BIN REZALI (K) SITI SHAHIRA BINTI MUSA
SITI AISHAH BINTI OTHMAN WAN NORHAFIZA BINTI WAN IBRAHIM

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 29 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PELAN LANTAI

4S3 4S2
4D 5S3 5S2

5PVMA 5D

4PVMA

A - KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN [ 30 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

BAHAGIAN B
PENGURUSAN KURIKULUM

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020
SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG

JADUAL PENCERAPAN GURU TAHUN 2020

Pencerapan mengikut ketetapan SKPMg2 :

1. Pencerapan kendiri : Januari - Mac
• Setiap guru perlu menentukan pencapaian sendiri dalam Pdpc mengikut instrumen SKPMg2.
• Guru perlu menentukan mata pelajaran , kelas dan masa bagi pencerapan kendiri dan menghantar
borang instrumen kepada penyelaras untuk pengisian markah online.
• Setiap guru perlu menghantar borang SKPMg2 bersama eviden selewat-lewatnya 20 Februari 2020.

2. Pencerapan yang dilaksanakan oleh pemantau pertama : Mac - Jun
3. Pencerapan yang dilaksanakan oleh pemantau kedua : Julai - Oktober

PENCERAPAN PERTAMA MAC - JUN PEMANTAU
TARIKH NAMA GURU PENGETUA
SITI SHAHIRA BT MUSA GKMP SM
GKMP SK
1 MAC 2020 YUSSLIANA BT MOHD YUSSUF GKMP TV
- GKMP SM
SITI AISHAH BT OTHMAN GKMP BAHASA
12 MAC 2020 ROZITA BT DAHLAN PENGETUA
SURAYA HANOM BT SABNI GKMP SM
GKMP SM
MUZAITUL AKMAR BT MOHAMAD PK KOKO
GKMP SK
22 MAC 2020 SITI MASNURIN BINTI ZAIN GKMP BAHASA
- GKMP TV
WAN NORHAFIZAH BT WAN IBRAHIM PENGETUA
2 APRIL 2020 RAHMAT BIN HJ YUSOF GKMP BAHASA
RUZAIFIZAH BT MOHD ALWI GKMP SK
GKMP SM
NORAZZYEAN NADIA BT ABU GKMP BAHASA
GKMP TV
NORLELA BT MIJAN GKMP TV
PENGETUA
AZYYATI BINTI AHMAD GKMP TV
GKMP TV
5 APRIL 2020 FAIRUZI BINTI RAHAMAT GKMP SK
- GKMP SK
HAIRANI BINTI ALIAS GKMP BAHASA
30 APRIL 2020 NORAZIZ BIN AHMAD GKMP SM
NIK FAUZIAH BT NIK HUSSEIN PENGETUA
PK AKADEMIK
MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA PENGETUA
GKMP SK
MUHAMMAD ADNAN BIN SAMURI GKMP BAHASA
PENGETUA
MOHD JALLUDIN BIN KASMAN PENGETUA
PK KOKO
LIZA BT MOHD DAUD GKMP SM
GKMP TV
3 MEI 2020 HIDAYAH BT ABDUL HAMID GKMP BAHASA
- HASRIN BIN SUPERDI PENGETUA
FARIDAH BT SAAD PENGETUA
14 MEI 2020 AZLINA BT BOKO@LAGANDA

SHAMRIN BIN JAMAIN

14 JUN 2020 AZHAR BIN REZALI
-
AKBAL BIN SHARIFF
18 JUN 2020 ABDUL GHAFFAR BIN ABU BAKAR
ZAMRI BIN ABDULLAH

TUMIAH BT ZAKARIA

SARE’AT BIN DARWAN

NORIAH BT SELAMAT

21 JUN 2019 NUR ATIFFA BT ATIM
-
KAMALIA BINTI IBRAHIM
30 JUN 2020 NOR AZAH BINTI AB AZIZ
ASRUL FADHLI BIN YAILANI

NURSYIDAH BINTI RABIT

ZULKAPLI BIN AHMAD

BASIR BIN IBRAHIM

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 31 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PENCERAPAN KEDUA JULAI - OKTOBER PEMANTAU
TARIKH NAMA GURU PK HEM
SITI SHAHIRA BT MUSA

5 JULAI 2020 YUSSLIANA BT MOHD YUSSUF PENGETUA
-
SITI AISHAH BT OTHMAN PK HEM
16 JULAI 2020 ROZITA BT DAHLAN PENGETUA
SURAYA HANOM BT SABNI
PK HEM

MUZAITUL AKMAR BT MOHAMAD PK AKADEMIK

SITI MASNURIN BINTI ZAIN PK KOKO
19 JULAI 2020 WAN NORHAFIZAH BT WAN IBRAHIM
- PENGETUA
23 JULAI 2020
RAHMAT BIN HJ YUSOF PENGETUA
RUZAIFIZAH BT MOHD ALWI PK HEM

NORAZZYEAN NADIA BT ABU PK AKADEMIK

NORLELA BT MIJAN PENGETUA

AZYYATI BINTI AHMAD PENGETUA

FAIRUZI BINTI RAHAMAT PK HEM

2 OGOS 2020 HAIRANI BINTI ALIAS PENGETUA
- NORAZIZ BIN AHMAD PK KOKO
NIK FAUZIAH BT NIK HUSSEIN PENGETUA
13 OGOS 2020 MUSTAFA KAMAL BIN YAHYA PK KOKO

MUHAMMAD ADNAN BIN SAMURI PENGETUA

MOHD JALLUDIN BIN KASMAN PK AKADEMIK

16 OGOS 2020 LIZA BT MOHD DAUD PENGETUA
-
HIDAYAH BT ABDUL HAMID PK HEM
27 OGOS 2020 HASRIN BIN SUPERDI PK AKADEMIK
FARIDAH BT SAAD
PENGETUA

AZLINA BT BOKO@LAGANDA PK KOKO

SHAMRIN BIN JAMAIN PENGETUA

1 SEPT 2020 NUR ATIFFA BT ATIM PK AKADEMIK

KAMALIA BINTI IBRAHIM PENGETUA

- NOR AZAH BINTI AB AZIZ PENGETUA
17 SEPT 2020 ASRUL FADHLI BIN YAILANI PENGETUA
NURSYIDAH BINTI RABIT PENGETUA

ZULKAPLI BIN AHMAD PK AKADEMIK

BASIR BIN IBRAHIM PK KOKO

CATATAN
1. Jadual yang disediakan boleh di ubahsuai mengikut persetujuan pemantau dan guru yang dipantau tetapi
masih dalam semester yang sama.
2. Guru yang dicerap hendaklah menyerahkan Buku Rekod Mengajar atau Fail Rekod Mengajar yang telah
dikemaskini diawal waktu pencerapan.
3. Guru perlu memastikan pencerap ditempatkan di bahagian ‘belakang tengah’ kelas - pastikan ada kerusi dan
meja yang sesuai.
4. Pemantau dan guru yang dicerap akan mengadakan sesi perbincangan selepas pencerapan dan pemantau
perlu membuat laporan pengesahan dalam buku rekod mengajar atau fail rekod mengajar diruangan yang
disediakan (Bahagian K dan M : Standard 4 : Pembelajaraan dan Pemudahcaraan)
5. Selepas pencerapan, guru dikehendaki menghantar buku latihan / nota yang digunakan pada masa
pencerapan, selewat-lewatnya tiga hari selepas pencerapan. Sila hantar buku mengikut bilangan pelajar
yang hadir pada hari tersebut.
6. Pemantau perlu menggunakan instrumen pencerapan PK 04/1 dan perlu diisi dalam 3
salinan, iaitu kepada guru yang dicerap, salinan ketua panitia dan setiausaha JK
Pemantauan P&P untuk disimpan dalam fail SPSK Panitia dan SPSK PK 04.
7. Guru yang dicerap perlulah menyimpan salinan laporan pencerapan dalam fail profil diri
bagi tujuan rekod PBPPP.
8. Pencerapan bagi guru-guru yang mengajar mata pelajaran tingkatan 1, 2 dan 3 perlulah
diselaraskan dengan instrumen PBS atau KSSM.

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 32 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN

BULAN TINGKATAN MATA PELAJARAN PENYEMAK
SATU BAHASA MELAYU GKMP BAHASA

FEBRUARI DUA BAHASA INGGERIS GKMP BAHASA
TIGA PENDIDIKAN ISLAM GKMP SK / PK 1

EMPAT MATEMATIK GKMP SM / PK HEM

LIMA SEJARAH PENGETUA

SATU SAINS GKMP SM

MAC DUA RBT GKMP TV / PK KOKO
TIGA MATEMATIK GKMP SM

EMPAT BAHASA INGGERIS GKMP BAHASA

LIMA PERTANIAN DAN BIOLOGI PENGETUA

SATU RBT GKMP TV / PK HEM

APRIL DUA GEOGRAFI, PJK GKMP SK
TIGA SAINS GMP SM/ PK KOKO

EMPAT BAHASA MELAYU GKMP BAHASA

LIMA MATEMATIK , PSV PENGETUA

SATU SEJARAH , PJK GKMP SK

MEI DUA MATEMATIK GKMP SM/ PK 1
GKMP BAHASA
TIGA BAHASA MELAYU

EMPAT SAINS , PVMA GKMP SM , GKMP TV

LIMA BAHASA INGGERIS , REKA CIPTA PENGETUA

SATU PENDIDIKAN ISLAM GKMP SK / PK HEM

JUN DUA BAHASA MELAYU GKMP BAHASA
GKMP SK/ PK 1
TIGA SEJARAH

EMPAT FIZIK, KIMIA, PERTANIAN GKMP SM , GKMP TV

LIMA MATE TAMBAHAN, BAHASA MELAYU PENGETUA

SATU GEOGRAFI GKMP SK / PK HEM

DUA SAINS GKMP SM / PK KOKO

JULAI TIGA BAHASA INGGERIS GKMP BAHASA
EMPAT SEJARAH , EKONOMI , PSV GKMP SK , GKMP TV

LIMA PENDIDIKAN ISLAM , PRINSIP AKAUN PENGETUA

SATU MATEMATIK GKMP SM / PK HEM

OGOS DUA PENDIDIKAN ISLAM GKMP SK
TIGA RBT , PJK GKMP TV , GKMP SK

EMPAT BIOLOGI , MATE TAMBAHAN GKMP SM / PK KOKO

LIMA FIZIK , KIMIA , SAINS PENGETUA

SATU BAHASA INGGERIS GKMP BAHASA

SEPTEMBER DUA SEJARAH GKMP SK
TIGA GEOGRAFI GKMP SK / PK 1

EMPAT PENDIDIKAN ISLAM , REKA CIPTA , PJK GKMP SK , GKMP TV

LIMA PVMA PENGETUA

CATATAN
1. Guru mata pelajaran dikehendaki menghantar buku latihan mengikut jadual yang ditetapkan.
2. Buku latihan yang dihantar hendaklah mengikut seperti yang diminta oleh penyemak.
3. Buku latihan perlu dihantar bersama-sama borang PK 06/1, Laporan Semakan Latihan Murid yang telah dilengkapkan. (2 salinan)
4. Buku hendaklah disusun dan diikat dengan kemas.
5. Buku boleh diambil semula selewat-lewatnya dua hari selepas penghantaran.
6. Borang penyemakan yang telah dilengkapkan oleh penyemak perlu diserahkan kepada Panitia MP untuk difailkan.
7. Guru mata pelajaran dikehendaki mengambil tindakan yang sewajarnya berdasarkan ulasan penyemak.
8. Guru mata pelajaran dan penyemak boleh berbincang dan membuat ketetapan tarikh dalam masa yang telah ditetapkan.
9. Guru mata pelajaran yang tidak tersenarai dalam jadual, diminta berbincang dengan Guru Bidang yang berkenaan untuk

menentukan tarikh semakan buku bagi kelas masing-masing.

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 33 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

TARIKH MESYUARAT PANITIA [1]

TARIKH MASA PANITIA TURUT HADIR
BAHASA MELAYU PK PENTADBIRAN
ISNIN/ SELASA
30 / 31 DISEMBER 2019 BIOLOGI GKMP SAINS DAN MATEMATIK

TARIKH KIMIA PK KOKURIKULUM
AHAD
FIZIK PK HEM
02 JUN 2020
ISNIN BAHASA INGGERIS PK PENTADBIRAN

03 JUN 2020 SAINS PENGETUA
SELASA
SEJ ARAH GKMP SAINS KEMASYARAKATAN
04 JUN 2020
ISNIN PENDIDIKAN ISLAM GKMP BIDANG BAHASA

10 JUN 2020 2.30-4.30PM GEOGRAFI GKMP SAINS KEMASYARAKATAN
TARIKH
AHAD MATEMATIK/ M. TAMBAHAN PENGETUA

06 SEPT 2020 REKA BENTUK TEKNOLOGI GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
ISNIN
PEND. SENI VISUAL GKMP SAINS KEMASYARAKATAN
07 SEPT 2020
SELASA PEND. JASMANI & P. KESIHATAN GKMP SAINS KEMASYARAKATAN

08 SEPT 2020 EKONOMI GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL
ISNIN
PRINSIP AKAUN GKMP TEKNIK DAN VOKESIONAL
14 SEPT 2020
REKA CIPTA GKMP TEKNIK DAN VOKESIONAL

PEMB. DOMESTIK & PVMA GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

TARIKH MESYUARAT PANITIA [2]

MASA PANITIA TURUT HADIR
BAHASA MELAYU PK PENTADBIRAN

BIOLOGI GKMP SAINS DAN MATEMATIK

KIMIA PK KOKURIKULUM

FIZIK PK HEM

BAHASA INGGERIS PK PENTADBIRAN

SAINS PENGETUA

SEJ ARAH GKMP SAINS KEMASYARAKATAN

PENDIDIKAN ISLAM GKMP BIDANG BAHASA

2.30-4.30PM GEOGRAFI GKMP SAINS KEMASYARAKATAN

MATEMATIK/ M. TAMBAHAN PENGETUA

REKA BENTUK TEKNOLOGI GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

PEND. SENI VISUAL GKMP SAINS KEMASYARAKATAN

PEND. JASMANI & P. KESIHATAN GKMP SAINS KEMASYARAKATAN

EKONOMI GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

PRINSIP AKAUN GKMP TEKNIK DAN VOKESIONAL

PEMB. DOMESTIK & PMSKM GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

REKA CIPTA PK PENTADBIRAN

TARIKH MESYUARAT PANITIA [3]

MASA PANITIA TURUT HADIR
BAHASA MELAYU PK PENTADBIRAN

BIOLOGI GKMP SAINS DAN MATEMATIK

KIMIA PK KOKURIKULUM

FIZIK PK HEM

BAHASA INGGERIS PK PENTADBIRAN

SAINS PENGETUA

SEJ ARAH GKMP SAINS KEMASYARAKATAN

PENDIDIKAN ISLAM GKMP BIDANG BAHASA

2.30-4.30PM GEOGRAFI GKMP SAINS KEMASYARAKATAN

MATEMATIK/ M. TAMBAHAN PENGETUA

REKA BENTUK TEKNOLOGI GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

PEND. SENI VISUAL GKMP SAINS KEMASYARAKATAN

PEND. JASMANI & P. KESIHATAN GKMP SAINS KEMASYARAKATAN

EKONOMI GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

PRINSIP AKAUN GKMP TEKNIK DAN VOKESIONAL

PEMB. DOMESTIK & PMSKM GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

REKA CIPTA PK PENTADBIRAN

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 34 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
3 OBJEKTIF

Memahami Prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia
berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan , meningkatkan
1 standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian (ekuiti),
menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta
memaksimumkan keberkesanan sistem.

2 Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan
setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025.

Menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem
pendidikan, termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pelajaran
3 Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu
dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi
perkhidmatan awam.

9 BIDANG KEUTAMAAN
1 Profesion Perguruan
2 Kepimpinan Sekolah
3 Kualiti Guru
4 Kurikulum dan Pentaksiran
5 Kecekapan Pelbagai Bahasa
6 Penglibatan Ibu bapa dan Masyarakat
7 Peluang Pasca Menengah
8 Penggunaan Sumber Kementerian Yang Efisien dan Efektif

5 ASPIRASI SISTEM
1 AKSES
2 KUALITI
3 EKUITI
4 PERPADUAN
5 KECEKAPAN

6 ASPIRASI MURID
1 PENGETAHUAN
2 KEMAHIRAN BERFIKIR
3 KEMAHIRAN MEMIMPIN
4 KEMAHIRAN DWI BAHASA
5 ETIKA DAN KEROHANIAN
6 IDENTITI NASIONAL

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 35 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

BUDAYA KERJA GURU CEMERLANG

1. Minat atau cinta terhadap profesion; 2. Mahir dalam bidangnya;
 Satu kemestian.  Mengemaskini pengetahuan.
 Ikhlas dalam menjalankan tugas.  Melalui pembacaan, perbincangan dengan
 Daya tahan yang tinggi hadapi cabaran guru berpengalaman, hadiri kursus, seminar
 Hindar dari kecewa dan putus asa. dll.
 Proses P & P akan menyeronokkan.
 Meningkatkan minat murid.

3. Bijak mengurus P & P (efisyen) 4. Mengajar dengan berkesan;
 Banyak ruang untuk guru mengajar.  Libatkan diri dengan aktiviti yang berkaitan
 Tiada stres. dengan murid dan rakan setugas.
 Bukan pemerhati yang pasif atau penyibuk
yang tidak membantu sebarang tugas.

5. Menunjukkan sikap yang baik/ positif; 6. Wujudkan pengurusan kelas yang berjaya;
 Menjadi idola atau model untuk dicontohi.  Mulai urus kelas pada hari pertama masuk ke
 Murid tak mahu guru ada mood yang tidak kelas.
baik.  Adil, tegas serta konsisten dalam usaha
 Ahli Falsafah Perancis “Keputusan yang paling mendidik murid.
baik dibuat oleh seseorang setiap hari ialah  Elak buat peraturan yang tidak mampu
keputusan untuk memiliki mood yang baik dilakukan.
pada hari itu”

7. Merancang waktu mengajar; 8. Mengekalkan hubungan yang baik;
 Perkara yang perlu dipelajari murid.  Bekerjasama dengan rakan guru dan murid.
 Pengajaran lebih berkesan melalui latihan atau  Kemahiran ini perlu ada dan sangat penting.
aktiviti yang praktikal (sesuai),
 Merancang masa mengajar supaya tidak
kesuntukan masa pada akhir tahun.

9. Komunikasi yang berkesan; 10. Memiliki kemahiran untuk bertanya;
 Mahir untuk menyampaikan idea atau  Kemuka soalan – alat pengajaran yang sangat
maklumat dengan jelas dan mudah difahami penting.
terutama murid.  Sesi soal jawab lahirkan fikiran yang produktif.
 Murid tidak faham isi pengajaran kerana guru  Soalan secara umum dan individu. Kemukakan
tidak mahir untuk sampaikan maklumat soalan terlebih dahulu sebelum panggil nama
dengan jelas. – peluang untuk berfikir.
 Buat rumusan dan garis panduan yang tidak
mengelirukan.

11. Memiliki berbagai teknik atau kaedah mengajar; 12. Membina kejayaan murid;
 Menarik minat murid terhadap P & P.  Berorientasikan peperiksaan.
 Cabaran guru hadapi pelbagai tahap  Menyediakan tugasan / soalan yang
kebolehan dan keupayaan. membantu murid berjaya.
 Pelbagai perwatakan dan kerenah.

13. Memiliki harapan yang tinggi; 14. Mewujudkan suasana yang selesa;
 Tidak mudah putus asa.  Tidak mewujudkan kelas yang
 Jika murid negatif- usaha atasi masalah, bukan “menggerunkan” seperti ketika berada dalam
menerima saja keadaan itu tanpa usaha untuk “rumah hantu”.
membaikinya.  Kelas ceria membantu pengajaran yang
berkesan.
 Tak perlu hias hingga menjadi hotel mewah
bertaraf lima bintang, memadai kelas yang
simple tetapi selesa.

15. Mengamalkan kelonggaran;
 Peka dan prihatin terhadap kehendak atau
perasaan murid.
 Janganlah kelonggaran sampai keterlaluan
(ambil kesempatan).
 Pepatah Inggeris “The flexible shall not be
bent out of shape”.

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 36 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

KENYATAAN DI BAWAH MERUPAKAN
20 CIRI PERIBADI YANG SAYA CARI SEBAGAI
RAKAN KONGSI PROFESIONAL GURU CEMERLANG

1. Sikap yang positif - keupayaan untuk melihat situasi dan orang daripada sudut
yang positif.

2. Paras tenaga yang tinggi - bertenaga serta mempunyai stamina untuk bekerja
keras dan tidak mudah mundur.

3. Kemesraan - penampilan diri yang menarik orang kepadanya.
4. Integriti - dipercayai, tabiat baik yang kukuh, kata-kata dan perbuatannya

seiring.
5. Bertanggungjawab - sentiasa menyempurnakan tugas, tidak memberi alasan,

tugas yang diberi sentiasa selesai.
6. Imej kendiri yang baik - berasa yakin pada diri sendiri, pada hidup dan orang

lain.
7. Tenaga mental - keupayaan untuk terus belajar seiring dengan pertambahan

tugas.
8. Daya kepimpinan - berpengaruh ke atas orang lain.
9. Daya kepengikutan - kesediaan untuk patuh, bekerja dalam pasukan dan

menuruti ketua.
10. Tiada masalah peribadi - urusan peribadi, rumah tangga dan kehidupannya

terus rapi.
11. Kemahiran interpersonal - keupayaan menawan orang dan mengembangkan

potensi mereka.
12. Unsur kecindan - mesra dan mudah berjenaka.
13. Daya ketahanan - berupaya untuk bingkas semula bila berdepan masalah.
14. Rekod yang baik - mempunyai kejayaan dan pengalaman.
15. Daya keinginan yang tinggi - kepingin untuk membangun dan mengembangkan

potensi diri.
16. Disiplin diri - bersedia untuk berkorban dan menangani kejayaan.
17. Kreatif - berupaya untuk mencari penyelesaian dan merungkai masalah.
18. Keanjalan - tidak gentar untuk merubah, cair, mengalir mengikut perubahan

organisasi.
19. Melihat cara menyeluruh - berupaya untuk melihat secara total danmelimpasi

kepentingan diri.
20. Intuisi - boleh meramal dan merasai sesuatu situasi tanpa data yangkonkrit.
Sekian. Selamat bertugas

Idea sumbangan daripada Tn. Hj. Sareat bin Darwan
Guru Cemerlang Bahasa Melayu SMKB

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 37 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PERANCANGAN STRATEGIK
KECEMERLANGAN KURIKULUM

FOKUS

1. MEMASTIKAN GURU MENGAJAR MENGGUNAKAN PEDAGOGI
DAN PENDEKATAN ABAD KE-21

2. MEMASTIKAN GURU MENINGKATKAN KUALITI P&P MELALUI
LDP DAN PLC

3. MEMASTIKAN PENANDAAN BUKU LATIHAN BERKESAN
MEMENUHI STANDARD PENANDAAN LEMBAGA
PEPERIKSAAN MALAYSIA

4. MEMASTIKAN PEMANTAUAN GURU MEMENUHI STANDARD 4
SKPMg2

5. MEMASTIKAN PELAJAR MENDAPAT LATIHAN YANG CUKUP
(100 SET LATIHAN) UNTUK MENGHADAPAI PEPERIKSAAN

6. MEMASTIKAN PENCAPAIAN PT3 GPS 3.5
7. MEMASTIKAN SASARAN PENCAPAIAN KECEMERLANGAN

SPM GPS 4.69
8. MEMASTIKAN PENCAPAIAN A DAN B (SUBJEK TERAS) BAGI

PELAJAR (BINTANG)
9. MEMASTIKAN 1 ORANG PELAJAR MEMPEROLEH A DALAM

SEMUA MATA PELAJARAN PT3 DAN SPM

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 38 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PROGRAM KECEMERLANGAN SEKOLAH

BIL PROGRAM TINDAKAN TARIKH CATATAN

1 KELAS TAMBAHAN / TUISYEN/ PANITIA FEBRUARI-
OKTOBER

2 KELAS PREP MALAM AJK JANUARI -
(TING 5S2 & 5S3) KECEMERLANGAN OKTOBER

3 KELAS TAMBAHAN CUTI PENGGAL PANITIA MAC, JUN &
SEPTEMBER

4 KEM MOTIVASI TINGKATAN 3 DAN 5 UBK JUN

5 KEM BINTANG TINGKATAN 5 DAN 3 AJK BINTANG JUN

6 KEM GOLDEN HARVEST AJK OKTOBER
DAN KEM KECEMERLANGAN SPM KECEMERLANGAN

7 TEKNIK MENJAWAB SPM PANITIA/ UBK MAC &
(SUBJEK TERAS) OGOS

8 TEKNIK MENJAWAB SPM PANITIA/ UBK MAC &
(SUBJEK ELEKTIF) OGOS

9 KOLABORASI BERSAMA SMSJ (MT) PANITIA MT OGOS
GURU MUDA

TARIKH PEPERIKSAAN DALAMAN

BIL JENIS PENTAKSIRAN / PEPERIKSAAN TARIKH CATATAN

1 PENILAIAN KURIKULUM 1 8/3/2020 - 10/3/2020

2 PENTAKSIRAN / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN 4/5/2020 - 19/5/2020
TAHUN 30/8/2020 - 3/9/2020

3 GERAK GEMPUR PT3

4 PERCUBAAN SPM 17/8/2020 - 3/9/2020

5 PENTAKSIRAN / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 8/10/2020 - 22/10/2020

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 39 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

MAJLIS KURIKULUM

PENGERUSI
PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD

Pengetua

TIMBALAN PENGERUSI
EN. BASIR BIN IBRAHIM

Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1
EN. ZULKAPLI BIN AHMAD

Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2

Penolong Kanan Kokurikulum

AHLI JAWATANKUASA

GURU KANAN MATA PELAJARAN
GURU CEMERLANG
KAUNSELOR

GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA
GURU PENYELARAS PENDIDIKAN KHAS

KETUA GURU SPBT
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DALAMAN

GURU JADUAL WAKTU

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 40 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

PENYELARAS KSSM PN. NURSYIDAH BINTI RABIT

BIDANG BAHASA

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS
KETUA PANITIA
KETUA PANITIA HJ SARE’AT BIN DARWAN SETIAUSAHA EN. MUSTAFA KAMAL BIN
YAHYA
SETIAUSAHA PN. HAIRANI BINTI ALIAS
PN. MUZAITUL AKMAR BIN
MOHAMMAD

BIDANG SAINS KEMASYARAKATAN

SEJARAH GEOGRAFI

KETUA PANITIA PN. TUMIAH BINTI ZAKARIA KETUA PANITIA PN. FAIRUZI BINTI RAHAMAT

SETIAUSAHA PN. FARIDAH BINTI SAAD SETIAUSAHA

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN SENI VISUAL

KETUA PANITIA PN. KAMALIA BINTI IBRAHIM KETUA PANITIA PN. NORLELA BINTI MIJAN
SETIAUSAHA
SETIAUSAHA PN. NOR AZZYEAN NADIA BINTI
ABU

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

KETUA PANITIA PN. LIZA BINTI MOHD DAUD

SETIAUSAHA PN. AZLINA BINTI BOKO

BIDANG SAINS DAN MATEMATIK

MATEMATIK DAN MATEMATIK TAMBAHAN SAINS

KETUA PANITIA PN. NURSYIDAH BINTI RABIT KETUA PANITIA EN. AKBAL BIN SHARIF
SETIAUSAHA PN. SURAYA HANOM BINTI SETIAUSAHA PN. HJH. NIK FAUZIAH BINTI NIK
KIMIA SABNI FIZIK HUSEIN
KETUA PANITIA KETUA PANITIA
PN. WAN NORHAFIZA BINTI BIOLOGI PN. NOR AZAH BINTI AB AZIZ
WAN IBRAHIM KETUA PANITIA
PN. YUSSLIANA BINTI MOHD
YUSSUF

BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI EKONOMI

KETUA PANITIA PN. ROZITA BINTI DAHLAN KETUA PANITIA EN. ASRUL FADHLI BIN YAILANI

SETIAUSAHA EN. MUHAMAD ADNAN BIN
SAMURI

PEMBINAAN DOMESTIK PRINSIP AKAUN
KETUA PANITIA
KETUA PANITIA EN. MOHD JALUDIN BIN PERTANIAN EN. ABDUL GHAFFAR BIN ABU
KASMAN KETUA PANITIA BAKAR
PENDIDIKAN KHAS
REKACIPTA PENYELARAS PN. YUSSLIANA BINTI MOHD
YUSSUF
KETUA PANITIA EN. MOHD JALUDIN BIN
KASMAN PN. SITI SHAHIRA BINTI MUSA

PENYEDIAAN DAN PEMBUATAN MAKANAN (PVMA)

KETUA PANITIA PN. HIDAYAH BINTI ABDUL
HAMID

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 41 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA

JURNAL KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LKTP BELITONG 2020

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Pengetua

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum

SU PEPERIKSAAN PN. YUSSLIANA BINTI MOHD YUSSUF SPM

AWAM PN. HJH. NIK FAUZIAH BINTI NIK HUSSEIN PT3

SU PEPERIKSAAN PN. ROZITA BINTI DAHLAN
DALAMAN PN. NOR AZZYEAN NADIA BINTI ABU

EN. HASRIN BIN SUPERDI
SU PBD PN. AZLINA BINTI BOKO

ICT EN. HASRIN BIN SUPERDI

GURU KANAN MATA PELAJARAN

AHLI GURU CEMERLANG
JAWATANKUASA
KAUNSELOR

JAWATANKUASA PEMANTAUAN PdP Pengetua
Penolong Kanan Pentadbiran
PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Penolong Kanan HEM
TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Kokurikulum
NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Guru Kanan Bidang Bahasa

NAIB PENGERUSI 2

SETIAUSAHA PN. HJH. NUR ATIFFA BINTI ATIM
AHLI GURU KANAN MATA PELAJARAN

JAWATANKUASA GURU CEMERLANG

JK PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK
PENGERUSI PN. HJH MAHIZAN BINTI MUHAMMUD Pengetua

TIMB. PENGERUSI EN. BASIR BIN IBRAHIM Penolong Kanan Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 1 EN. ZULKAPLI BIN AHMAD Penolong Kanan HEM

NAIB PENGERUSI 2 Penolong Kanan Kokurikulum

SETIAUSAHA PN. SAIMAH BINTI ABDUL RAHMAN Kanselor

PN. HJH NUR ATIFFA BINTI ATIM Program Kecemerlangan SPM
PENYELARAS EN. SAREAT BIN DARWAN Program Bintang & Golden
Harvest

Program Kecemerlangan PT3

EN. ASRUL FADHLI BIN YAILANI Kelas Tambahan SPM Dan PT3

BENDAHARI EN. ASRUL FADHLI BIN YAILANI

AJK DISIPLIN EN. AKBAL BIN SHARIFF

JAWATANKUASA GURU KANAN MATA PELAJARAN
PEMANTAU AJK PIBG DAN PENGURUSAN FELDA

B - PENGURUSAN KURIKULUM [ 42 ]

SEDERAP BEKERJA BAGI MENDAPAT REDA ALLAH | AKADEMIK PERTAMA SAHSIAH DIUTAMA


Click to View FlipBook Version