The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Final brochure of EU for Cizitens 2018 financed project DS4S: Digital Storytelling for Seniors.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by petja.janzekovic, 2018-12-07 02:49:56

Digital Storytelling for Seniors

Final brochure of EU for Cizitens 2018 financed project DS4S: Digital Storytelling for Seniors.

Keywords: DS4S,EU FOR CITIZENS,Ljudska univerza Ptuj,Ljudska univerza Ormož,Pučko otvoreno učilište Varaždin

DIGITALNO
PRIPOVEDNIŠTVO

ZA SENIORJE

TRI MESTA, TRI ZGODBE
TRI GRADA, TRI PRIČE

Program Evropa za državljane 2018

EU ZA DRŽAVLJANE 2018
DS4S: Digitalno pripovedništvo za seniorje

Projekt DS4S sodi med projekte Evropa za državljanje, področje Bratenje mest, namenjen pa je
pripravi novih medkulturnih digitalnih vsebin v obliki treh pripovednih videoposnetkov, ki bodo
temeljili na lokalnih mitih sodelujočih partnerskih mest.

V projektu sodelujemo Ljudska univerza Ptuj (Slovenija), Ljudska univerza Ormož (Slovenija) ter
Pučko otvoreno učilište Varaždin (Hrvaška). Namen DS4S je preoblikovanje že obstoječih, a še
ne zabeleženih zgodb, v digitalne video-pripovedi, kar pomeni, da smo skušali razviti inovativne
načine pripovedovanja lokalnih zgodb, s poudarkom na zanimivih osebah iz preteklosti
partnerskih mest. Projekt smo izvedli medgeneracijsko, z vključevanjem prostovoljcev in
upokojencev z namenom dviga digitalnih kompetenc starejših ter nadgrajevanja socialnih
kompetenc za prostovoljce, spodbujanja aktivnega državljanstva in bogatenja regionalne
turistične ponudbe.

Digitalna orodja so v smislu lokalnega pripovedništva docela neizkoriščena, pa čeprav gre za
starodavna mesta s pisano in izrazito zanimivo zgodovino. Obstajajo skupni zgodovinski »miti«,
ki verbalno krožijo kot »dejstva«, vendar do danes v poljudnejši obliki še niso bili zapisani in
predstavljeni javnosti. Tudi zato je uporaba digitalnih orodij zelo dobrodošla.

Pričujoča brošura prinaša kratke predstavitve izvedenih aktivnosti, fotografije in opise delavnic,
seveda pa smo posebno pozornost namenili tudi zelo uspešnemu zaključnemu dogodku
v Varaždinu na Hrvaškem, ki je potekal 2. oktobra 2018 in na katerem smo združili preko 230
udeležencev z obeh strani meje.

2

Ptujska Romeo in Julija

Po Ptuju krožijo govorice, da ima tudi naše mesto
slavno ljubezensko zgodbo, ki se je je prijelo ime
Ptujska Romeo in Julija.

Zgodba temelji na resničnih dogodkih. Kronist
Minoritskega samostana na Ptuju govori o dveh
bogatih družinah, eni ptujski, drugi pa močno
povezani s Ptujem, še bolj pa z bližnjo okolico.
Dogodki so postavljeni v sredo 17. stoletja,
natančneje v leto 1654.

Grofica Irma

Zadnja ormoška grofica Irma Wurmbrand je umrla leta
1970 in je pokopana v rodbinski kapeli v parku. Ormožani
se je spomnijo kot dobre, a malce ekscentrične gospe, ki je
gojila veliko ljubezen do rož in zelenja. Vendar so bile njena
največja strast kače. Legenda pravi, da se v kačji podobi
še vedno rada vrača v grad da preveri, če je tudi danes v
gradu vse tako, kot mora biti.

Balovi grofice Malatinsky

Suzana Malatinsky nije bila plemičkog roda, bila je udana i još k tome
protestantkinja, što je bilo ‘kriva’ vjera u ono vrijeme (18.st.). No bila je
lijepa te je uspjela privući grofa Kazimira Draškovića koji je kupio njenu
rastavu od Suzaninog supruga po cijeni kapetanskog čina. Tako je ona
postala grofica Drašković i istinska vladarica palače Drašković u Varaždinu.
Organizirala je niz balova i plesova pod maskama napravivši puno dugova
koje je njezin suprug uredno podmirivao sve dok nije umro i ostavio velike
dugove. Suzana se uskoro preudala i postala grofica Nadasdy, a time i
najmočnija i najbogatija banica.

3

Delavnice na Ljudski univerzi Ptuj,
11. - 13. 9. 2018
Mentor: Simon Macuh
So-mentorica: Tanja Božič
Sodelujoči: Cecilija Bernjak, Hilda Čeh, Hedvika Sokolovič,
Želimir Sarić, Ivan Donik, Dušan Šilak, Slava Šarc,
Renata Horvat, Manja Fras
Videoprodukcija lokalne zgodbe Ptujska Romeo in Julija.
Udeleženci delavnice so zgodbo pretvorili v animiran video
posnetek. Pod okriljem mentorja so se prvič seznanili s
postopkom snemanja, pripravili scenarij, iz slanega testa
oblikovali figure in sceno, posneli zvočno podlago in se pri tem
izjemno zabavali.

4

5

Delavnice na Ljudski univerzi Ormož,
11. - 13. 9. 2018
Mentor: Simon Macuh
So-mentorica: Marina Korpar
Sodelujoči: Irena Braučič, Marija Lah, Vladimir Kostanjevec,
Matilda Aleksič, Aljozija Rotar, Milena Zorčič,
Ana Ratek, Frida Lukner
Snemanje video zapisa Par kratkih o grofici Irmi je v Ormožu
zbudilo veliko zanimanja. Pritegnilo je posameznike, ki so grofico
osebno poznali in so radi predstavili zanimive podrobnosti
iz njenega življenja. Snemanje je za udeležence pomenilo
poseben tehničen in ustvarjalen izziv, ki so se ga ob mentorski
pomoči z velikim veseljem lotili. Glede na izkazan interes, se bo
zgodba o zadnji ormoški grofici gotovo pripovedovala še naprej.

6

7

Radionice na Pučkom otvorenom učilištu Varaždin,
11. - 13. 9. 2018
Mentori: Bojana Barlek, prof. i Rajko Guščić, prof.
Sudionici: 15 učenika 1. Gimnazije Varaždin
Pod stručnim vodstvom mentora učenici 1. Gimnazije Varaždin
upriličili su kratki prikaz iz priče koja se temelji na balovima
grofice Suzane Malatinsky iz 18. stoljeća. Kako bi priča bila što
vjerodostojnija učenici su se dosjetili posuditi povijesne kostime
Hrvatskog nacionalnog kazališta u Varaždinu, a kao mjesto
radnje nakon nekoliko proba u Gimnaziji odabrali su dvoranu
palače Sermage u Varaždinu. Sve su snimili na video i naučili
kako napraviti kratak video film koji je kasnije pogledala grupa
umirovljenika čitajući prije toga priču o grofici Suzani.

8

9

Zaključni dogodek v Varaždinu, 2. oktober 2018
Mednarodni zaključni dogodek projekta smo organizirali 02.10.2018 v Varaždinu na Hrvaškem.
Namenjen je bil predstavitvi projektnih rezultatov, obveščanju širše javnosti in lokalnih politik
ter predstavitvi treh digitalnih izdelkov, nastalih na osnovi izbranih zgodb v partnerskih mestih.
Partnerji iz POU Varaždin so v ta namen pripravili vse potrebno za kakovostno izvedbo
zaključnega dogodka, ki so ga popestrili tudi z bogatim kulturnim programom.
Dogodek smo pričeli s prihodom udeležencev iz Ormoža in Ptuja v Varaždin, kjer smo se

10

srečali s kolegi iz Varaždina v restavraciji RAJ. Po krajšem druženju in okrepčilu smo se razdelili
v štiri skupine in napotili na voden ogled muzejskih zbirk v Starem gradu in palači Sermage.
Glavni dogodek je potekal v stavbi Kino GAJ. Tam so se udeleženci najprej registrirali, prejeli
pripravljeno promocijsko gradivo in se namestili, čemur so sledili pozdravni nagovori gospe
Lane Velimirović Vukalović ravnateljice POU Varaždin, direktorice Ljudske univerze Ormož,
gospe Viki Ivanuša in predstavnice Ljudske univerze Ptuj, gospe Tanje Božič. Vse tri govornice
so poleg uvodnih govorov predstavile tudi rezultate projekta.
Temu je sledil kulturni program, nastop z glasbeno točko dijakov Glasbene šole Varaždin,

11

čemur so sledile predstavitve rezultatov vseh treh partnerjev. Ljudska univerza Ptuj se je
predstavila s posnetkoma pripovedovanja zgodbe na terenu in animacijo, izdelano na njeni
osnovi, Ljudska univerza Ormož s posnetki pripovedovanja zgodb starejših udeležencev, POU
Varaždin pa s filmčkom uprizorjene kostumirane igre.
Po zaključku glavnega dela dogodka so še enkrat nastopile predstavnice partnerskih
organizacij in izrazile zadovoljstvo s partnerstvom in odlično izpeljanim projektom, saj
smo presegli vse zastavljene cilje. Izrazile so tudi pripravljenost in veselje nad bodočim
sodelovanjem v projektih, ki nas še čakajo.
Dogodek in nastopajoče je povezoval Dušan Šilak iz Ljudske univerze Ptuj.
Kosilo so nam pripravili v restavraciji RAJ. To je bila tudi priložnost za medsebojno spoznavanje,

12

sklepanje morebitnih
bodočih poslovnih
partnerstev in izmenjavo
mnenj. Ob 16. uri pa
smo se Ormožani in
Ptujčani poslovili od naših
varaždinskih prijateljev in
se odpravili proti domu.

Dogodka se je skupaj
udeležilo 238 oseb. Iz
Slovenije jih je prišlo 181,
od tega 90 iz Ptuja in 91 iz
Ormoža, 57 udeležencev
pa je prišlo iz Varaždina.

Udeležbo slovenskih
udeležencev na
zaključnem dogodku smo
omogočili z avtobusnimi
prevozi v Varaždin, ki nam
jih je zagotovilo podjetje
Arriva Štajerska kot
najugodnejši ponudnik.
Odhodi in prihodi ptujskih
in ormoških udeležencev
so potekali izpred
železniške postaje Ptuj in
avtobusne postaje Ormož.

13

O zaključku projekta

Projekt DS4S je omogočil razvoj in produkcijo inovativnih zgodb s
poudarkom na zanimivih dogodkih iz preteklosti iz partnerskih mest. V
ta namen smo partnerji na delavnicah pripravili scenarij, video in zvočno
gradivo ter ga tudi produkcijsko obdelali. Cilj delavnic je bila izvedba
digitalnega pripovedovanja, izdelanega z osnovnimi informacijskimi
orodji iz video posnetkov, posnetih s pametnimi telefoni.

Partnerji smo v predhodnem projektu (PBP: Present based on past)
že zbrali zanimive - a ne dobro znane - lokalne zgodbe in jih objavili v
pisni obliki, kar je predstavljalo osnovo za digitalno nadgradnjo. Osebne
zgodbe, čeprav zanimive kot take, običajno niso del kulturne dediščine
in so v nevarnosti, da jih pozabimo. DS4S to preprečuje in zgodbe
pripoveduje v digitalni video obliki.

Poseben cilj je bil aktiviranje upokojencev in povečanje njihove
vključenosti v nove medije, demistificiranje pametnih telefonov ter
digitalnih orodij s pomočjo mentorjev.

Projekt je v lokalnem okolju naletel na veliko zanimanje, saj se je delavnic
in zaključnega dogodka skupaj udeležilo preko 250 ljudi. Menimo, da
smo z ustrezno tematiko in izvedbo državljane spodbudili k refleksiji o
lastni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti na obeh straneh meje, kar nas
navdaja z optimizmom, ko razmišljamo o prihodnjih sodelovanjih.

Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in se udeleževali
projektnih aktivnosti. Vaš velik interes nam daje zagon za nove projekte,
ki so in bodo namenjeni prav vam. Zahvala gre tudi vsem sodelujočim
organizacijam, zavodom, društvom in nenazadnje tudi odličnima
partnerjema LU Ormož in POU Varaždin, slednjemu še za odlično
organiziran in izpeljan zaključni dogodek.

Projekt financira EACEA (Evropska agencija za kulturo, izobraževanje ter
avdiovizualne medije) iz programa EU za državljane.

14

EU ZA DRŽAVLJANE 2018

Ime projekta: DS4S: Digitalno pripovedništvo za seniorje
DS4S: Digital Storytelling for Seniors

Democratic engagement and civic participation

Številka pogodbe: 2017 - 3093 / 70 - 001
Založnik: Ljudska univerza Ptuj, Slovenija
Za založnika: Tanja Božič, Dušan Šilak, Petja Janžekovič
Urejanje: partnerstvo projekta DS4S: Digitalno pripovedništvo za seniorje

© Avtorji: Tanja Božič, Dušan Šilak, Petja Janžekovič, Marina Korpar,
Mojca Volk, Viki Ivanuša, Lana Velimirović Vukalović

© Fotografije: Tanja Božič, Marina Korpar, Lana Velimirović Vukalović,
Ljudska univerza Ormož, Pučko otvoreno učilište Varaždin
© Ilustracije: Suzane Bernat

Vsi prispevki izražajo izključno mnenja avtorjev.
Avtorji so odgovorni za vsebino prispevkov.

Tisk: ALINEA TISK, Moškanjci 95j, Gorišnica, Slovenija
Leto: 2018

Število izvodov: 300

Avtorstvo: CC Creative Commons open license, partnerji projekta DS4S

Prelom in oblikovanje: Tanja Božič, Petja Janžekovič, Artists&Poor’s

www.ds4s.eu

15

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Provedbu ovog projekta financira Europska komisija.
Sadržaj publikacije isključivo je odgovornost autora i ni u kojem slučaju ne predstavlja stavove Europske komisije.


Click to View FlipBook Version