The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TUGASAN 2 PENGHASILAN PRODUK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NURALIYAH MASHITA BM SK6, 2021-11-08 01:04:29

GKEB1072

TUGASAN 2 PENGHASILAN PRODUK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA
KOTA KINABALU, SABAH

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PPISMP)

[BM / TESL / BC / MuzikSEKOLAH RENDAH]
(AMBILAN JUN 2021 KEMASUKAN SEPTEMBER 2021)

KERJA KURSUS
SEMESTER 1, TAHUN 1

SESI JUN - DIS 2021

NAMA PELAJAR : NURALIYAH MASHITA BINTI MALAWI

NO KAD PENGENALAN : 020104120268

ANGKA GILIRAN : 2021072310149

KUMPULAN/UNIT : BM SK 6

KOD/NAMA KURSUS : GKEB1072 KEMAHIRAN BELAJAR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 / 3
Penghasilan Produk / Penulisan Akademik

(40%)

TARIKH MULA 22.10.2021 / 17.11.2021

TARIKH HANTAR 8.11.2021 / 3.12.2021

NAMA PENSYARAH : TUAN ABDUL HALIM TAHIR
JABATAN/UNIT : PENDIDIKAN HOLISTIK

Dengan ini saya mengaku bahawa saya TANDATANGAN TARIKH
telah menerima maklum balas dari 8.11.2021
pensyarah kerja kursus ini dan saya telah Aliyah Mashita
merujuk dan memahaminya.

GKEB1072 KEMA

Kema
Berf

AHIRAN BELAJAR

ahiran
fikir

Pengenalan Membantu
membuat
Kemahiran berfikir boleh ditakrifkan pertimbangan
sebagai kebolehan menggunakan minda secara logik
seseorang untuk mencari makna, dan rasional
memahami sesuatu, membuat
pertimbangan dan keputusan atau
menyelesaikan isu. Kemahiran berfikir
secara menaakul dapat membantu
dalam membuat pertimbangan secara
logik dan rasional kepada semua
kemahiran dan strategi berfikir.
Kemahiran berfikir telah dikumpulkan
dalam susunan hierarki daripada yang
paling asas kepada yang paling rumit.
Operasi mental, pengetahuan dan sikap
adalah tiga komponen pemikiran.
Operasi mental kognitif dan metakognitif
ialah dua kategori operasi mental.
Kemahiran mudah dan kaedah atau
proses yang rumit diliputi oleh operasi
kognitif yang digunakan untuk mencari
makna.

FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT | WWW.CORDELIA.COM

Memupuk &
mewujudkan
pemikiran yang

baik dan
berkesan

Kepentingan Mengamalkan
n Kemahiran budaya
berfikir
Berfikir
secara kritis
dan kreatif

Mengelakkan
kesilapan
berfikir

Penerangan K

MEMUPUK &
MEWUJUDKAN PEMIKIRAN
YANG BAIK DAN BERKESAN

Pemikiran yang baik dapat dilihat dari hasilnya
seperti kesimpulan yang dibuat adalah lebih
dipercaya. Keputusan yang baik adalah hasil
daripada pengurusan yang baik, iaitu melihat
pilihan-pilihan baru dan bukan melihat satu
aspek sahaja. Semasa membuat keputusan
seseorang itu juga akan terlibat dengan
kemahiran-kemahiran kecil
membuat keputusan

Kepentingan

MENGAMALKAN
BUDAYA BERFIKIR SECARA

KRITIS DAN KREATIF

Pemikiran kritis dan kreatif sangat diperlukan
untuk tenaga kerja pada masa hadapan.

Kemahiran untuk menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan menjadi keperluan bagi
kebanyakan pekerjaan. Oleh itu, semua pihak
seharusnya terlibat dan memainkan peranan

yang penting terutama guru
sama ada yang sedang mengajar

di sekolah ataupunyang masih
dalam latihan.

Penerangan K

MENGELAKKAN
KESILAPAN BERFIKIR

Kita sering melakukan kesilapan semasa
berfikir terutama ketika membuat sesuatu
keputusan dan menyelesaikan masalah.
Kesilapan yang sering kita lakukan semasa
berfikir adalah kerana berfikir secara terburu-

buru, sempit, kabur dan bercelaru

Kepentingan

MEMBANTU MEMBUAT
PERTIMBANGAN SECARA LOGIK

DAN RASIONAL

Kemahiran berfikir mampu membuatkan
seseorang terhindar dari membuat keputusan
atau pertimbangan yang tidak masuk akal kerana
dengan adanya kemahiran berfikir kita mampu

berfikir secara logik dan rasional.

Justifika
Kema
Berf

asi Alat
ahiran
fikir

Kepentingan peta minda dapat menghasilkan
nota kerana setiap kali nota dicatat, peta
minda mampu menguruskannya dalam

bentuk ringkas yang mudah diasimilasi dan
dinngati otak. Peta minda boleh digunakan
untuk membuat nota bagi sebarang sumber

seperti buku, kuliah dan syarahan,

Peta minda sangat sesuai

digunakan untuk membuat
nota pada sesebuah topik PET

untuk suatu mata MIN
pelajaran berdasarkan
prinsip penggunaannya.

Tujuan peta minda ini
membolehkan pelajar mencatat

nota dengan mudah serta
mengingat sesuatu dengan mudah
di samping menggabungkan serta
menyeimbangkan kegunaan otak

kanan dan kiri semasa belajar.

Ingat kembali. Setiap kali maklumat
diimbas kembali dari ingatan, peta minda

membenarkan idea yang lintas pada
fikiran dicatat dengan pantas dalam
keadaan terurus. Catatan yang dilakukan
tidak perlu dalam bentuk ayat penuh.


Satu teknik mengrafik yang
sungguh berkuasa dimana ia
TA mampu membekalkan kunci
universal ke atas membuka
NDA potensi pemikiran seseorang.

Peta minda juga dapat meningkatkan
kreativiti seseorang kerana untuk

mencetuskan suatu idea ia memerlukan
kekreativitiannya. Peta minda

membebaskan pemikirannya daripada
pemikiran linear dan membolehkan idea-

idea baru bercambah dengan baik.

RUJUKAN Kiong, T., Bin, J.,
(n.d.). KEPENT
MENGAMBIL N

04. Kemah
bela

Kemahiran, P., K
Menengah, S., C
Component in S
Thinking Skills in

(Malay
http://spaj

Scribd. (2021). Sc
start_page=1&vie

, Yunos, M., Mohamad, B., Othman, W., Yee, D., & Heong, M.
TINGAN PETA MINDA SEBAGAI ALAT BERFIKIR DALAM
NOTA KULIAH. https://core.ac.uk/download/12005865.pdfhiran Berfikir. (2021). Blogspot.com. http://kemahiran-
ajar.blogspot.com/p/04-kemahiran-berfikir.htmlKreatif, B., Kritis, D., Pengajaran, D., Pembelajaran, D., Di, K.,
Chew, F., Peng, & Nadaraja, S. (2014). Learning of Literature
Secondary Schools Implementation of Critical and Creative
the Teaching and ). Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu -JPBM
y Language Education Journal -MyLEJ, 4(2), 10–24.
j.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/article/viewFile/78/78


cribd. https://www.scribd.com/embeds/101897365/content?
ew_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf

RUJUKAN Dr. Yahya Othman
Bahasa

https://www.acade
Penga

Devi Setiawan. (
Download. Adoc.p

Salihuddin Bin M
(2014, August 11
ARAS TINGGI DEN

https://www.resea
R_DALAM_KEMA

n. (2014). Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran
a Melayu Daripada Perspektif Guru. Jurnal Bahasa.
emia.edu/5294040/Pelaksanaan_Kemahiran_Berfikir_Dalam_
ajaran_Bahasa_Melayu_Daripada_Perspektif_Guru


(2015). KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS - PDF Free
pub; ADOC.PUB. https://adoc.pub/kemahiran-berfikir-secara-

kritis.html


Md. Suhadi, Baharuddin Aris, Mohamed, H., & Johor Bahru.
1). PENGUASAAN PELAJAR DALAM KEMAHIRAN BERFIKIR
NGAN PEMBELAJARAN KAEDAH SOKRATIK. ResearchGate;

unknown.
archgate.net/publication/274701598_PENGUASAAN_PELAJA
AHIRAN_BERFIKIR_ARAS_TINGGI_DENGAN_PEMBELAJARA

N_KAEDAH_SOKRATIK


Click to View FlipBook Version