The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by matkialtis, 2021-09-10 00:28:01

CERAMAH PPD KEMAMAN

CERAMAH PPD KEMAMAN

SEMESTER 2
*** SEJARAH ISLAM ( 940 /2 )
*** KERJA KURSUS (940 /4 )

SEJARAH ISLAM
940/2

ARAHAN: JAWAB TIGA SOALAN
MASA : 1 ½ JAM

SEJARAH ISLAM

PERINGATAN !!!
SEBELUM PEPERIKSAAN
1. PERSIAPAN FIZIKAL / PSIKOLOGI
2.RANCANG PEMBELAJARAN
3. KENAL PASTI TAJUK FOKUS
- LIHAT ANALISIS SOALAN KEBELAKANGAN
- LIHAT SET PERUNCINGAN

SEJARAH ISLAM

PERINGATAN !!!
SEMASA PEPERIKSAAN
1. BACA KESEMUA SOALAN
2. KENAL PASTI 3 SOALAN YANG AKAN DIJAWAB
3. RANCANG MASA
4. RANCANG JAWAPAN

SEJARAH ISLAM

JAWAPAN :
KEPERLUAN :

1. PENGENALAN
2. ISI / FAKTA
3. PENUTUP / KESIMPULAN

SEJARAH ISLAM

PENILAIAN JAWAPAN CALON :
1. PENGETAHUAN : FAKTAYANG BAKAL

DIKEMUKAKAN
2. TAAKULAN : KEFAHAMAN DAN PENGOLAHAN

FAKTA
3. KOMUNIKASI : PERSEMBAHAN DAN

PEMERENGGANNAN

SEJARAH ISLAM

PENGENALAN :
1. PASTIKAN CALON MEMBERIKAN GAMBARAN

YG MENYELURUH
* DEFINISI
* LATAR BELAKANG
2. SENARAIKAN SECARA UMUM APAKAH YG AKAN
DIHURAIKAN DALAM BAHAGIAN ISI / FAKTA

SEJARAH ISLAM

CONTOH : HURAIKAN KEPENTINGAN PENGGUBALAN
PIAGAM MADINAH PADA ZAMAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
- LATAR BELAKANG PIAGAM
- KANDUNGAN UTAMA
- KEPENTINGANNYA : SELESAIKAN MASALAH WARGA

MADINAH, PERUNDANGAN TERTINGGI NG, MENGUKUR
KESETIAAN WARGA MADINAH DLL

SEJARAH ISLAM

FAKTA :
1. KENAL PASTI TUGASAN SOALAN; KATA KUNCI

SOALAN
2. KENAL PASTI FOKUS SOALAN
3. KENAL PASTI TEMPOH MASA DAN TEMPAT

CONTOH : HURAIKAN PELAKSANAAN ETIKA DALAM
PEPERANGAN PD ZAMAN RASULULLAH S.A.W.

SEJARAH ISLAM

KATA KUNCI SOALAN FAKTA SECARA
 BINCANGKAN KOMPREHENSIF
 HURAIKAN
 JELASKAN
 PERIHALKAN

SEJARAH ISLAM

KATA KUNCI SOALAN SOALAN ARAS TINGGI
 SEJAUH MANAKAH
 ANALISISKAN
 NILAIKAN
 BANDINGKAN

SEJARAH ISLAM

KEPERLUAN FAKTA
 POIN UTAMA
 HURAIAN BERSERTA CONTOH
 KESIMPULAN KECIL

ISU : BERAPA FAKTA : LIHAT KEHENDAK
SOALAN

SEJARAH ISLAM

FAKTA MESTI MENGANDUNGI:
1. FAKTA UTAMA : ETIKA PEPERANGAN TELAH DIKENAL

PASTIKAN DILAKSANAKAN SEBLM TERCETUSNYA
PEPERANGAN
2. HURAIAN :
2.1 SEBELUM PEPERANGAN MENYERU MUSUH

MENERIMA ISLAM + KEPENTINGAN + CONTOH
2.2 MEMBAYAR JIZYAH + KEPENTINGAN + CONTOH

SEJARAH ISLAM

KESIMPULAN
1. PERENGGAN TERAKHIR
2. SATU SAHAJA
3. ELAKKKAN PENGULANGAN ISI
4. PENEGASAN

SEJARAH ISLAM

TEMA 1

TAJUK APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?
MASYARAKAT JAHILIYAH KEJAHILAN; DIKAITKAN DENGAN KEHIDUPAN
KETAMADUNAN; DIKAITKAN DGN KEMAJUAN
STRUKTUR MASYARAKAT ARAB SEBELUM ISLAM

SEJARAH ISLAM

TEMA 1 ZAMAN APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?

TAJUK PENGERTIAN UMMAH

MASYARAKAT ISLAM NABI MUHAMMAD S.A.W. PENYATUAN UMMAH
PERANAN ANSAR & MUHAJIRIN

KHU.AL RASYIDIN PERKEMBANGAN MASY ISLAM

SEJARAH ISLAM

TEMA 1 ZAMAN APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?

TAJUK PENGERTIAN UMMAH

MASYARAKAT ISLAM NABI MUHAMMAD S.A.W. PENYATUAN UMMAH
PERANAN ANSAR & MUHAJIRIN

KHU.AL RASYIDIN PERKEMBANGAN MASY ISLAM

SEJARAH ISLAM

TEMA 1 ASPEK APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?

TAJUK KANDUNGAN UTAMA
PERLEMBAGAAN MADINAH
PEMERINTAHAN
PERANAN / KEPENTINGAN **

SISTEM PEMERINTAHAN STRUKTUR PEMERINTAHAN

TEMA 1 SEJARAH ISLAM

TAJUK APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?
CIRI – CIRI KEPEMIMPINAN
KEPEMIMPINAN NABI BAGINDA S.A.W. SEBAGAI NEGARAWAN
MUHAMMAD S.A.W. ** DASAR – DASAR NABI MUHAMMAD S.A.W.
KEJAYAAN NABI MUHAMMAD S.A.W.

TEMA 1 SEJARAH ISLAM

TAJUK ASPEK
KONSEP KHALIFAH DALAM SISTEM POLITIK
INSTITUSI KHALIFAH CARA – CARA PEMILIHAN KHALIFAH
PERANAN / TANGGUNGJAWAB KHALIFAH

SEJARAH ISLAM

TEMA 1

TAJUK TOKOH ASPEK

SUMBANGAN ABU BAKAR AL SIDDIQ - PEMBENTUKAN INST KHALIFA
KHALIFAH - KEJAYAAN – KEJAYAAN
UMAR AL KHATTAB - PEMBAHARUAN – PEMBAHARUAN

UMAR ABDUL AZIZ - KEADILAN DALAM PEMERINTAHAN

HARUN AL RASYID - SUMBANGAN / KETOKOHAN **
- FAKTOR KEJAYAANNYA

TEMA 1 SEJARAH ISLAM

TAJUK ASPEK
KERAJAAN KHULAFA AL RASYIDIN
BENTUK KERAJAAN TURKI UTHMANIYYAH
PEMERINTAHAN KERAJAAN DI ANDALUSIA ( ABAD KE- 13 ) **
KERAJAAN ISLAM DI INDIA ( ABAD KE- 16 )

TEMA 1 SEJARAH ISLAM

TAJUK ASPEK
PENGERTIAN JIHAD, MATLAMAT DAN PEMBAHAGIAN
JIHAD DAN ETIKA; PELAKSANAAN DAN KEPENTINGAN **
PEPERANGAN STRATEGI

SEJARAH ISLAM

TEMA 1 TOKOH APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?

TAJUK

KETOKOHAN DALAM MUHAMMAD AL FATEH CIRI – CIRI KEPEMIMPINAN
KETENTERAAN SALEHUDDIN AL AYYUBI PENAKLUKAN CONSTANTINOPLE
KETOKOHAN

SEJARAH ISLAM

TEMA 1

TAJUK BENTUK HUBUNGAN ASPEK

HUBUNGAN HUBUNGAN DIPLOMATIK - PELAKSANAAN
LUAR SISTEM NAUNGAN - KEPENTINGAN HUBUNGAN DIPLOMATIK

PERJANJIAN - PELAKSANAAN ZAMAN KHU AL RASY
- PELAKSANAAN ZAMAN BANI UMAIYAH**

- KEPENTINGAN ZAMAN ABBASIYAH
- KEPENTINGAN ZAMAN UTHMANIYYAH

SEJARAH ISLAM

TEMA 2 ASPEK APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?
SISTEM EKONOMI
TAJUK KEGIATAN EKONOMI CIRI – CIRI EKONOMI ISLAM
INSTITUSI EKONOMI KEGIATAN EKONOMI ZAMAN NABI S.A.W.
EKONOMI
ZAMAN BANI ABBASIYAH
KESULTANAN MELAKA

PERANAN BAITUL MAL
PELAKSANAAN BAITUL MAL
PELAKSANAAN ZAKAT

TEMA 2 SEJARAH ISLAM

TAJUK ASPEK APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?
INSTITUSI EKONOMI
EKONOMI PELAKSANAAN CUKAI
- JENIS – JENIS CUKAI
- KHARAJ
- JIZYAH

SEJARAH ISLAM

TEMA 2 ASPEK APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?

TAJUK

PENDIDIKAN ZAMAN CIRI – CIRI SISTEM PENDIDIKAN

UMAIYYAH DAN ABBASIYAH INSTITUSI – INSTITUSI PENDIDIKAN

PENDIDIKAN PENDIDIKAN DI MESIR INSTITUSI PENDIDIKAN

PENDIDIKAN DI ACHEH FAKTOR PERKEMBANGAN
INSTITUSI – INSTITUSI PENDIDIKAN

SEJARAH ISLAM

TEMA 2 ASPEK APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?
PERKEMBANGAN
TAJUK ILMU AQLI DAN ILMU NAKLI
SUMBANGAN TOKOH FAKTOR PERKEMBANGAN
INTELEKTUAL
IBNU SINA PERUBATAN

AL KHWARIZMI MATEMATIK

AL GHAZALI AQLI DAN NAKLI

IBN KHALDUN KETAMADUNAN

SEJARAH ISLAM

TEMA 2 TOKOH APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?
IBN BATUTTAH **
TAJUK PELAYARAN / PENINGKATAN PERADABAN

PENEROKAAN IBN MAJID KARYA / TEKNOLOGI PELAYARAN

AL MAS’UDI GEOGRAFI DAN PELAYARAN

SEJARAH ISLAM

TEMA 2 ASPEK APAKAH YANG PERLU DIFOKUS?
SENI BINA INDIA **
TAJUK CIRI – CIRI SENI BINA
SENI BINA ANDALUSIA BINAAN YG DIHASILKAN
SENI BINA
CIRI – CIRI SENI BINA

SEJARAH ISLAM

TEMA 3

TAJUK ASPEK APAYANG PERLU DIFOKUS?

FAKTOR PELUASAN KUASA BARAT POLITIK, EKONOMI, SOSIAL/ AGAMA
DAN TEKNOLOGI **
PELUASAN KUASA
KEMEROSOTAN**
BARAT KESAN PELUASAN KUASA BARAT
KEBANGKITAN TOKOH DI MESIR
REAKSI MASYARAKAT TEMPATAN DI GERAKAN ANTIPENJAJAH
MESIR DAN ALGERIA

SEJARAH ISLAM

TEMA 3

TAJUK ASPEK ASPEK LOKASI

GERAKAN FAKTOR KEBANGKITAN FAKTOR DALAMAN SYRIA DAN MESIR **
FAKTOR LUARAN
NASIONALISME

TEMA 3 SEJARAH ISLAM

TAJUK APAYANG PERLU DIFOKUS?

PERANG DUNIA 1 FAKTOR PEMBABITAN TURKI UTHMANIYYAH
PERANG – PERANG YANG BERLAKU
IMPAK PEMBABITAN **

SEJARAH ISLAM

TEMA 3

TAJUK ASPEK ASPEK LOKASI

NEGARA BANGSA FAKTOR PEMBENTUKAN FAKTOR DALAMAN TURKI **
FAKTOR LUARAN MESIR **


Click to View FlipBook Version