The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by davinicute, 2021-10-13 04:36:22

BUKU PROGRAM PRA

BUKU PROGRAM PRA

MESYUARAT AGUNG PIBG
SMK BANDAR SERI PUTRA

KALI KE 11

TARIKH :
23 OKTOBER 2021
HARI : SABTU
MASA : 8.00 PAGI

TEMPAT :
LOKASI MAS

PERASMI:
TUAN PPD

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 1

PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU SMKBSP

ISI KANDUNGAN

PERKARA ms
3
Kata Alu-aluan Penasihat PIBG SMK Bandar Seri 4
Putra 5
6
Kata Alu-aluan YDP PIBG SMK Bandar Seri Putra 7 - 11
12 - 13
Atur Cara Mesyuarat Agung PIBG SMK Bandar Seri 14 - 15
Putra Kali ke-11 Sesi 2021/2022 16 - 20
Agenda Mesyuarat Agung PIBG SMK Bandar Seri 22 - 48
Putra Kali ke-11 Sesi 2021/2022 49
Minit Mesyuarat Agung PIBG SMK Bandar Seri Putra 50 - 55
Kali ke-10 Sesi 2020/2021 57 - 62
Senarai Kehadiran Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-10 63 - 64
Sesi 2020/2021 (Ibu Bapa / Penjaga)
Senarai Kehadiran Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-10
Sesi 2020/2021 (guru)

Laporan Aktiviti Tahunan PIBG Sesi 2020/2021

Penyata Kewangan PIBG SMK Bandar Seri Putra Sesi
2020/2021
Pelantikan AJK PIBG SMK Bandar Seri Putra Sesi
2021/2022
AJK Pelaksana Majlis Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-
11 Sesi 2021/2022
Maklumat Ringkas Unit Kurikulum, Unit Hal Ehwal
Murid (HEM), Unit Kokurikulum dan PPKI
Usul-usul Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi
2021/2022

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 2

KATA ALU-ALUAN PENASIHAT PIBG

SMK BANDAR SERI PUTRA

Bismillahirrahmanirrahim...
Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Hormat Untuk Semua...

Segala pujian bagi Allah, tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W,
keluarganya serta para sahabatnya. Dalam kesempatan ini, ingin saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan
izin-Nya jua dapat saya menukilkan sepatah dua kata dalam ruangan ini. Juga dengan keizinan-Nya kita dapat bersama-sama
menghadiri Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SMK Bandar Seri Putra Kali Ke-11. Pertamanya, setinggi-
tinggi penghargaan ditujukan kepada Ahli Jawatankuasa Pelaksana Mesyuarat Agung PIBG 2020/2021 atas segala komitmen
tidak berbelah bahagi mereka dalam menjayakan program ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Ahli Jawatankuasa
PIBG dan ibu bapa yang sudi melapangkan masa untuk hadir dalam mesyuarat kali ini.

Mesyuarat PIBG merupakan satu wadah untuk mewujudkan ruang permuafakatan antara ibu bapa dan guru-guru
dalam mendepani pelbagai isu yang sudah tentunya semakin mencabar dalam dunia pendidikan hari ini . Sesebuah sekolah
tidak mungkin mampu membantu melakar kegemilangan untuk para pelajarnya sekiranya jurang atau kerenggangan hubungan
sentiasa terjadi di sana-sini antara guru dan ibu bapa. Hal ini kerana aspirasi sesebuah sekolah hanya akan tercapai apabila
segala visi dan misi murni sekolah serta Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) disambut baik dan disokong penuh oleh para
ibu bapa itu sendiri. Perkara yang lebih utama ialah permuafakatan yang erat antara ibu bapa dan sekolah menjadikan
sesebuah institusi pendidikan seperti SMKBSP ini mampu berdiri ampuh kerana segala kekurangan dan keterbatasan yang
dihadapi oleh pihak sekolah diisi oleh PIBG itu sendiri. Pendek kata kehadiran semua dalam mesyuarat kali ini amat bermakna
kerana kita dapat berbincang dan mencari kata sepakat demi kepentingan masa depan anak-anak.

Pandemik Covid-19 yang melanda sejak awal tahun lepas telah sedikit sebanyak mengubah cara pengajaran dan
pembelajaran warga pendidik dan anak-anak di seluruh negara. Situasi ini menyebabkan pembelajaran secara bersemuka
menjadi sukar kerana penutupan sekolah-sekolah untuk membendung jangkitan virus ini. Dalam masa yang singkat, mereka
perlu menyesuaikan diri dengan norma baharu dalam dunia pendidikan iaitu melalui Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah
(PdPR) menggunakan pelbagai kaedah dalam talian dan luar talian. Kerjasama dan penglibatan ibu bapa dan penjaga juga
amat penting dalam memantau dan memastikan anak-anak turut serta dalam PdPR dan tidak ketinggalan dalam pembelajaran.

Sungguhpun banyak cabaran yang perlu kita tempuhi semasa tempoh pandemik tersebut, saya yakin kita akan dapat
bersama-sama menempuhi tempoh yang sukar ini dengan kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan ibu bapa serta
penjaga. Oleh yang demikian, saya menyeru semua pihak menghulur sumbangan bakti dalam apa-apa bentuk untuk
memastikan kejayaan anak-anak di SMK Bandar Seri Putra.

Akhir kata, saya amat berharap barisan peneraju PIBG yang baharu dilantik bagi sesi 2021/2022 akan meneruskan
usaha murni dalam merangka dan melaksanakan program PIBG yang mampu menjana kecemerlangan SMK Bandar Seri Putra.
Sekian, terima kasih.

(RADIN HSHIMAH BT RADIN HASSAN)
Penasihat PIBG
SMK Bandar Seri Putra

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 3

KATA ALU-ALUAN PENASIHAT PIBG
SMK BANDAR SERI PUTRA

Bismillahirrahmanirrahim…
Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Hormat Untuk Semua...

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul bagi
menjayakan Mesyuarat Agung PIBG SMK BSP kali ke 11 tahun 2021. Saya mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa
dan guru yang dapat turut sama meluangkan masa bagi menjayakan Mesyuarat Agung pada kali ini.

Saya, bagi pihak PIBG SMK BSP, amat yakin dengan sokongan dan kehadiran ibu bapa dan guru ini dapat
menyemarakkan semangat pentadbir dan guru-guru SMK BSP dalam mendidik serta membangkitkan kemenjadian
pelajar di sekolah kita ini. Peranan, tanggungjawab serta sokongan PIBG amat diperlukan dalam menjayakan program-
program pendidikan dan kokurikulum yang telah dirancang oleh pihak sekolah, Gandingan PIBG dan pentadbiran sekolah
diharapkan dapat memberikan kesan positif terhadap segala aktiviti seterusnya memberian faedah yang besar terhadap
masa depan pelajar-pelajar kita.

Pandemik Covid-19 yang telah melanda dunia sejak tahun 2020, banyak memberi impak dalam pengendalian aktiviti
serta program di sekolah. Keperihatinan dan pemantauan ibu bapa yang jitu dalam menjayakan pembelajaran norma
baharu secara dalam talian amat diperlukan. Ini sedikit sebanyak dapat membantu perkembangan anak-anak dalam
usaha melahirkan pelajar yang berketrampilan, berwibawa dan cemerlang di bidang kurikulum dan kokurikulum.
Permufakatan antara ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah merupakan kunci kejayaan tersebut.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada AJK PIBG sesi 2020/2021
terutama semua Penolong Kanan sekolah yang bertindak sebagai ex-officio dan juga kepada Pengetua sekolah, selaku
Penasihat PIBG yang telah banyak memberi sokongan dan kerjasama dalam melaksanakan program sepanjang tahun.
Saya berharap, kerjasama erat ini dapat diteruskan lagi bersama AJK baru sesi 2021/2022. Terima kasih juga kepada
semua ibu bapa, penjaga, komuniti sekitar, guru-guru serta pentadbir SMK BSP yang tidak jemu-jemu menyahut seruan
PIBG dalam menjayakan pelbagai aktiviti dan program di SMK BSP. Semoga SMK Bandar Seri Putra cemerlang dalam
semua aspek.

Sekian, terima kasih.

(ISKANDAR SYAHRIL BIN IBRAHIM SUKRI)
YDP
PIBG SMK BSP
Sesi 2020/2021

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 4

ATUR CARA
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-11

SESI 2021/2022

09.00 pagi : Pendaftaran ibu bapa dan guru melalui Google Form

09.30 pagi : Kata alu-aluan Pengerusi Majlis

Bacaan doa

Ucapan oleh Encik Iskandar Syahril bin Ibrahim Sukri

(YDP PIBG sesi 2020/2021)

Ucapan dan Perasmian oleh Puan Radin Hashimah

binti Radin Hassan

(Pengetua SMK Bandar Seri Putra)

10.00 pagi : Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-11 Sesi 2021/2022 bermula

12.00 tengah hari : Bersurai

AGENDA
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-11

SESI 2021/2022

1. Ucapan Penasihat - Puan Radin Hashimah bt Radin Hassan (Pengetua)
2. Ucapan Pengerusi - Encik Encik Iskandar Syahril bin Ibrahim Sukri (YDP PIBG)
3. Membentang dan menerima Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-10 pada 22 Februari 2020
4. Membentang dan menerima Laporan Aktiviti Tahunan PIBG Sesi 2020/2021
5. Membentang, menerima dan meluluskan Penyata Kewangan PIBG yang Beraudit bagi Akaun

Tahunan Berakhir pada 31 Disember 2020
6. Menerima dan membahaskan usul (jika ada)
7. Pemilihan Ahli Jawatankuasa PIBG bagi sesi 2021/2022

 Yang Dipertua
 Naib Yang Dipertua
 Setiausaha Kehormat
 Bendahari Kehormat
 5 orang wakil ibu bapa / penjaga
 1 orang wakil PPKI
 5 orang wakil guru
8. Pemilihan Juruaudit Dalaman
9. Hal-hal lain
10. Ucapan Penangguhan

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 5

MINIT
MESYUARAT

AGUNG
PIBG KE-10

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 6

TARIKH MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG
HARI SMK BANDAR SERI PUTRA KALI KE-10
MASA
TEMPAT SESI 2020 / 2021

: 22 FEBRUARI 2020
: SABTU
: 9.30 PAGI
: DEWAN UTAMA SMK BANDAR SERI PUTRA

1.0 Ucapan alu-aluan Yang Dipertua PIBG / Pengerusi Mesyuarat

1.1 Encik Zulhizzam bin Hamzah, Yang Dipertua PIBG mengucapkan terima kasih kepada
pengerusi majlis, pentadbir sekolah, ahli PIBG 2019/2020 dan mengalu-alukan
kehadiran ibu bapa dan guru-guru ke Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-10 SMK Bandar
Seri Putra. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan surah al-Fatihah.

1.2 Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa pelaksana Mesyuarat
Agung PIBG kali ke-10 ini.

1.3 En. Zulhizzam juga menjelaskan fungsi PIBG, antaranya :

i. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid.
ii. Menambah sumber kewangan bagi melengkapkan kemudahan sekolah.
iii. Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi antara sekolah

dengan masyarakat setempat.
iv. Meningkatkan keceriaan sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang

kondusif.

1.4 En. Zulhizzam mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa kerana pada tahun
2019 seramai 3020 orang pelajar telah membayar sumbangan PIBG iaitu sebanyak
88.3 peratus. Jumlah 10 peratus yang tidak menyumbang adalah dari golongan asnaf.

1.5 Beliau juga menjelaskan pecahan wang sumbangan PIBG terbahagi kepada 3 iaitu :

i. 4 K (Keceriaan, Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan)
ii. KCM – Program Kecemerlangan Sekolah
iii. Tadbir Urus PIBG : Beretika, Ketelusan, Akaunabiliti, Efektif & Efisien

1.6 Setiap permohonan membaiki atau pembinaan perlu dipohon melalui kertas kerja.
Kertas kerja perlu mempunyai dua sebut harga dengan kontraktor untuk dibuat
perbandingan. Pada tahun 2019, kos membaiki tandas mencecah RM 10,000.00 dan
bayaran dibuat melalui cek. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang
banyak memberi sumbangan kepada sekolah.

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 7

1.7 PIBG ada juga menerima wang sumbangan dari pihak luar seperti :
i. AXIATA – Sumbangan kepada 210 orang pelajar asnaf.
ii. Masjid Bandar Seri Putra- Program untuk Darwih
iii. Lembaga Zakat Selangor
iv. Hospital Pakar Tawakal – Sumbangan makanan kepada calon SPM dan PT3.

1.8 Pihak sekolah bersama barisan AJK PIBG telah berjaya mengubah suai Dewan Terbuka
menjadi 4 buah kelas untuk murid-murid SMK Bandar Seri Putra. Kelas tersebut dapat
menampung ketidakcukupan bilik darjah. Sumbangan wakaf dapat dikumpulkan
sebanyak RM 20,000.00 dan dapat membeli 450 set kerusi/meja serta papan putih.

1.9 Mesyuarat bersama PIBG dibuat 5 kali setahun dan juga berhubung melalui aplikasi
Whatsapp untuk membincangkan sesuatu isu. Empat ahli telah digugurkan daripada
menjadi AJK PIBG kerana tidak dapat memberi komitmen atas kekangan masa.

2.0 Membentang dan menerima Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-9 yang bertarikh 26
Januari 2019

2.1 Encik Zulhizzam bin Hamzah, Yang Dipertua PIBG membentangkan Minit Mesyuarat
Agung PIBG Kali Ke-9 dengan merujuk Laporan aktiviti PIBG SMK Bandar Seri Putra
sesi 2019 pada muka surat 2-7.

2.2 Cadangan pengesahan oleh Puan Yasrina bt Mohd Yasin dan disokong oleh En. Adlan
Hidayat b. Halim.

3.0 Membentang dan menerima Laporan Aktiviti Tahunan PIBG Sesi 2019/2020

3.1 Encik Zulhizzam bin Hamzah, Yang Dipertua PIBG membentangkan Laporan
Aktiviti Tahunan PIBG Sesi 2019/2020 dengan merujuk buku program muka surat
10-13.

3.2 Perkara berbangkit daripada Laporan Aktiviti Tahunan PIBG

3.2.1 Tanggungjawab PIBG memberi sumbangan kepada murid yang ditimpa
musibah sebagai tanggungjawab sosial.

4.0 Membentang, menerima dan meluluskan Penyata Kewangan PIBG yang Beraudit bagi
Akaun Tahunan Berakhir pada 31 Disember 2019

4.1 Puan Rosedawati bt Yusoff, Bendahari Kehormat membentangkan Penyata Kewangan
PIBG yang berakhir pada 31 Disember 2019 dengan merujuk buku program muka surat
14 – 22.

4.2 Perkara-perkara berbangkit daripada Penyata Kewangan PIBG

4.2.1 Puan Rohaizah bt Aziz bertanya sama ada bayaran sewa bas ke Paya Bakau di
bawah unit kurikulum atau di bawah unit kokurikulum. En Mohd Fareed

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 8

menjelaskan bahawa sewa bas tersebut adalah dibawah unit kurikulum.

4.2.2 Encik Zamri bin Abdul Rasid bertanya adakah pihak sekolah menggunakan
peruntukan yang diturunkan oleh KPM memandangkan kos penyelenggaraan
sekolah yang telah dibelanjakan dalam jumlah yang besar. En Mohd Fareed
menjelaskan bahawa pihak sekolah telah memohon peruntukan kepada pihak
PPD dan ke Pejabat Pendidikan Selangor. Tetapi tidak semua permohonan
peruntukan akan diterima.

4.2.3 En. Saufi bertanya mengapa ada dua akaun iaitu akaun 1 dan akaun 2 sebagai akaun
menumpang. Puan Rosedawati (Bendahari PIBG) menjelaskan isu itu akan dijawab
selepas peletakan jawatannya sebagai bendahari PIBG.

4.2.4 Puan Hazliana Binti Sulaiman bertanya mengenai sumbangan kepada guru
tingkatan, hadiah persaraan, Jamuan Malam Karnival, LADAP di Melaka dan
Majlis Apresiasi. YDP PIBG En Zulhizzam menjelaskan semua permohonan telah
diputuskan dalam mesyuarat bulanan.

4.2.5 En Azlan Hidayat Bin Halim berkongsi pengalaman sebagai bapa, guru dan
pentadbir sekolah. Ibu bapa diharapkan supaya tidak berkira untuk menghargai
jasa guru-guru yang banyak menabur bakti kepada murid-murid. Sumbangan
ketika persaraan dan perpindahan ke sekolah lain adalah sebagai penghargaan
buat mereka.

4.2.6 Dato Anas bin Jaafar juga memberi respons kepada ibu bapa supaya tidak berkira
dengan guru-guru. Ucapan tahniah kepada PIBG.

4.3 Datuk Anas bin Jaafar mencadangkan Penyata Kewangan PIBG yang Beraudit bagi
Akaun Tahunan Berakhir pada 31 Disember 2019 diterima dan diluluskan. Cadangan
disokong oleh Puan Juliana bt Mohamad.

5.0 Menerima dan Membahaskan Usul

5.1 Pengerusi meminta ahli mesyuarat untuk merujuk buku program muka surat 30-31 untuk
menerima dan membahaskan usul sekiranya ada.

5.2 YDP memaklumkan semua usul yang akan disenaraikan pada muka surat 30-31
diluluskan untuk tindakan.

5.3 YDP juga menerima usul daripada pihak sekolah yang meminta perutukan PIBG untuk
menambah baik alat siar raya sekolah.

6.0 Pembubaran Ahli Jawatankuasa PIBG bagi sesi 2019/2020

YDP PIBG mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa, guru-guru dan AJK PIBG sesi
2019/2020 atas kerjasama yang diberikan dan membubarkan jawatankuasa PIBG sesi
2019/2020 dengan rasminya.

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 9

7.0 Pelantikan Pengerusi Sementara

En. Mohd Fareed Faheim bin Mohd Elyas Majeed, selaku Penolong Kanan telah melantik
Encik Muhammad Sugemi bin Mustaffar sebagai pengerusi sementara bagi mengendalikan
pemilihan AJK PIBG sesi 2020/2021.

8.0 Encik Muhamad Sugemi bin Mustaffar bertugas sebagai pengerusi sementara.
Pemilihan AJK PIBG 2020/2021 dilakukan secara cadangan ahli mesyuarat dan pengundian.

Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG bagi sesi 2020/2021

Penasihat : Puan Radin Hashimah binti Radin Hassan
: Encik Iskandar Syahril bin Ibrahim Sukri
Yang Dipertua Encik Abdul Razak bin Aya
: Puan Azizah binti Mohidin
Naib Yang Dipertua : : Puan Noor Azura binti Ahmad
: 1. Encik Ishak bin Ahmad
Setiausaha Kehormat 2. Encik Izad bin Ismail

Bendahari Kehormat 3. Encik Adlan Hidayat bin Halim
4. Encik Hashim bin Othman
AJK Ibu Bapa 5. Encik Gobi Subramaniam
6. Encik Hairul Shah bin Hasuana (wakil PPKI)

AJK Guru 1. Puan Zetty Akhtar bt Abdul Kadir (Penolong Setiausaha)
2. Puan Musalwa bt Ma`arof (Penolong Bendahari)
3. Puan Azrina bt Hashim
4. Puan Nor Hariza bt Abdul Kadir
5. Encik Mohd Pidrus bin Khalil

Juruaudit Dalaman :

Mesyuarat memutuskan juruaudit dalaman akan dipilih oleh AJK PIBG dengan nasihat
pengetua.

9.0 Hal-hal Lain

9.1 Puan Khairul Bariah membuat aduan tentang pasukan sekolah bola jaring. Sekolah
dikatakan tidak memberi sokongan dan latihan yang sepatutnya kepada pasukan
tersebut.

9.2 Puan Khairul Bariah mencadangkan kepada sekolah untuk menegur murid-murid SMK
Bandar Seri Putra yang berkelakuan tidak sopan di sekitar kawasan kediamannya.

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 10

10.0 Ucapan Penangguhan

10.1 Penolong Kanan Pentadbiran mengucapkan tahniah kepada AJK PIBG sesi 2020/2021
yang baru dilantik. Beliau berharap agar usaha sama pihak sekolah dan PIBG dapat
membangunkan modal insan yang sentiasa diberkati Allah SWT.

10.2 Encik Iskandar Syahril Bin Ibrahim Sukri, YDP PIBG sesi 2020/2021 mengucapkan
terima kasih atas kepercayaan yang diberi kepada beliau dalam menerajui PIBG. Beliau
berharap agar ibu bapa memberi komitmen dan sentiasa menyokong usaha PIBG
khususnya pihak sekolah dalam memastikan kecemerlangan sahsiah dan akademik
semua murid.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.50 tengah hari.

Pencatat minit Mesyuarat Agung PIBG Kali ke-10 sesi 2020/2021

1. Puan Naemah binti Che Mat
2. Puan Nur Hashimah Laily binti Haroon
3. Puan Azrina binti Hashim
4. Puan Vickneswary a/p Nagarathinam
5. Puan Hanim Syamimi binti Ishak

Disediakan oleh: Disemak dan disahkan oleh:

(AZIZAH BINTI MOHIDIN) (ISKANDAR SYAHRIL BIN IBRAHIM SUKRI)
Setiausaha Kehormat PIBG Yang Dipertua PIBG
SMK Bandar Seri Putra SMK Bandar Seri Putra
Sesi 2020/2021 Sesi 2020/202

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 11

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-10 SESI 2020/2021 (IBU BAPA / PENJAGA)

BIL NAMA BIL NAMA BIL NAMA
1 SUHAILAH BINTI OTHMAN 115 MOHD SAUFI BHITAMI
2 YASRINA BINTI MOHD YASIN 58 TETY JAMALUDIN 116 AZEMI B. AZIZAN
3 AZMAWATI BINTI SHAARI 117 SHAMSINAH AB RAHIM
4 NORAFIDAH 59 HAZLIANA SULAIMAN 118 NOR HAZIMAH BT. OMAR
5 NORMA SHAARI 119 SUHAILA WAHAB
6 DATO ANNAS BIN JAAFAR 60 FAUZIAH BT. ARIFFIN 120 SALISWAISMA SULONG
7 SUJARTO HALMI 121 ABD RAHMAN DIN
8 MAZLINDA MD SAAD 61 MASYITAH BT. ABU BAKAR 122 RIZAL ABD RAHIM
9 NOORHAFIZA 123 NORASIAH MD SANI
10 FARA AZIZ 62 NORHASMIRA KAMARUDDIN 124 ZURINA RODZOKLH
11 FAZILAH MIHAT 125 RUZITA BT. AB RAHMAN
12 ZULKIFLEE MOHAMED 63 NIK NURUL HUDA 126 ROSELY B. MOHD YUSOF
13 HASHIM OTHMAN 127 MAKHTARUDIN A MAJID
14 HAMIDAH SUTAJI 64 YUSNIZA IRDANURIANI SANI 128 MOHD YUNUS BIN ZAMRI
15 M. FAIZAL B. MAT ALI 129 NURHAZLINA A. RAHMAN
16 NOR HAYATI MD AMIN 65 ZAINUL HISYAM B. MAT DAUD 130 CHE LOKMAN B. IBRAHIM
17 RAHMAH ABDULLAH 131 AJIS JAPAR B. NUSI
18 IR. ZAMIL HISHAM B. ABDUL RASHID 66 ANITA BT. TALIB 132 ZAMIMAH MUHAMMAD
19 SENITAMULIATI BT. ZULKIFLI 133 HAZLIMA AWI
20 KASMIRITH SULAIMAN 67 ROFIZA ABU HASAN 134 NORHAYATI YAKOB
21 MUHAMMAD AZZAM B. APRIL 135 MOHD AZEUDI BIN YOB ZAKARIA
22 NORKHAIDA BT. SIDMA 68 MOHD AMZAR ABU BAKAR 136 DR. HAZAMI JAHARI
23 MOHD KHAIRUL EFFENDI ARRIFIN 137 NORANIZA BT. MD NATA
24 NURUL AINIE ISMAIL 69 MURUGAN A/L VAITHI PALANISAMY 138 SOFIAN ABD MOIN
25 MOHD RIZALLUDDIN ZAINAL ABIDIN 139 JULIANA SEMAN
70 NOR HAZIMAH BT. OMAR
26 TENGKU MOHD ZUKRI
71 ISMAIL MD ALI
27 ROSELY BIN MOHD YUSOF
28 FARAH HANIM BT. MOHD NOR 72 MOHAMAD FADLI MOHD YUSOFF
29 NOOR ASHIIKIN BT. ABU BAKAR
30 NORMA BT. JAMADIN 73 AHMAD FAISAL MAT SAAD
31 NOR HAIZON B. HUSIN
32 MAFRINA MARJONO 74 NURUL HAIZA CHE MOHD
33 MOHAMAD ZAKI YUSOF
34 HANIZA ADNAN 75 SHAHRUL NAZRI B. SALEH
35 SYAFRINA ISMAIL
36 FAKHIFAH FAHMI BT MOHD IBRAHIM 76 KHAIRUL BARIAH NAIM

37 AZRI MOHAMAD AZIZ 77 AIDAFARA BT. SULAIMAN

38 NORANIZA MD NOR 78 MARZUIN MD KAJI
39 MOHD FARIS BIN NGADOAN
40 AZIZOI B. UNTONG 79 MOHD ROSKIS ABD RAHMAN
41 ROZAINA BT. JAAFAR
42 JULIANA SEMAN 80 NIK ZURIANANI NIK ABDULLAH
43 MUHAMAD YUSUF HASAN
44 NOOR ISMAWATY NORDIN 81 HAWATI BT. MARHASAN
45 KHAIRUL AZMI B. MD RAZALI
46 AZNIYAH ABU 82 MOHD ILZA IZDHWAN
47 NUR SAKINAH DZULKIFLY
83 MIOR AHMAD KAMIL B. MIOR 140 SUZIK ABD KARIM
ABDULLAH

84 SAFRINA MARJONU 141 WAN UBAIDILLAH WAN ABAS

85 NORFUZIANA SARIB 142 KHAIRUL ABDUL HAMID

86 HARIZA ADNAN 143 SITI RAUDZAH ABD MOKTI

87 MOHAMAD ZAKI 144 NOOR AINI BT. RAZALI

88 KU SUZANAWATY BT. KU BAKAR 145 NOR HAWANI BT. ABD GHANI

89 NIK HUSNI B. NIK SOH 146 MADZNAH BT. ISMAIL

90 WAN SABARUDIN BIN WAN AHMAD 147 MARYAM ISMAIL

91 ZAKARIA IBRAHIM 148 MISNORLAINI BT. ABD MAJID

92 NOR AZITA BAHAROM 149 NIK MAYA

93 FARIDAH MUDA 150 ROHAIZAH BT. AZIZ

94 SALMIAH BT. MAT YASIF 151 ISKANDAR SYAHRIL BIN IBRAHIM
SUKRI

95 HALIZA BT. ADAM 152 NOR AZLINA ISA
96 MOHD AMIN B. MISON
97 AKMAL BARIZAH B. MOHD 153 ISHAK B. AHMAD
98 SURIANI ABU BAKAR
99 MOHD ZUL HUSNI BIN MUHD LUTFI 154 NAIDA BT. MOHD SALEH
100 ZAMIL FUAT ZULKIFLI
101 BUNGAWATI BT. ABDUL 155 ANIZAH MOHAMMAD
102 RAHAYU JUSUH
103 MONALIZA BT. MOHAMMAD 156 M BAKAR ADZUMAH
104 ZETTY AKHTAR BT. ABDUL KADIR
157 YANTI BT. ABU ZANAR

158 MOHAMAD NIZAM MUSTAFA

159 SHAHRUL NAZRI B. SALEH

160 TENGKU MOHD ZUKRI

161 FARAH HANIM BT. MOHD NOR

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 12

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-10 SESI 2020/2021 (IBU BAPA / PENJAGA)

BIL NAMA BIL NAMA BIL NAMA
172 AZIMIL B. UNTONG 212 ADLAN HIDAYAH HALIM
173 NOR AZITA BAHAROM 192 ROSMAN B. AB RAHIM 213 SYAMSUL FAHMI B. MUSA
174 SITI NAZIHA ABDULLAH 214 HAZLINA AWI
175 NORAIHA ZAINUDDIN 193 JUNAITA M. RAMLY 215 NORHAYATI YAKOB
176 MOHD ZAMIZAN 216 AHMAD RUHAIZI ABDUL HAMID
177 GOBI R. SUBRAMANIAM 194 MOHAMMAD AZNI HASRAN 217 KARTINI ALI
178 SAADIAH BT. AHMAD 218 MOHD RASID ABDUL HAIR
179 NUR FARANI SUPIAN 195 KHAIRI KHALID A. RAHMAN 219 ROZAINA BT. JAAFAR
180 MOHD NORFAIZAN 220 AZIZUL B. UNTONG
181 SAIFUL HISHAM MANSOR 196 NOR AISHAH RAZALI 221 SITI NAZIHA ABDULLAH
182 SAKIRAH YASING 222 ISMANIZAM ISMAIL
183 NOR ZAIRINA BT. MD SAID 197 NORHAIDA BT. SIDEK 223 ZAIMA MURAT
184 NORA BT. AB MAJID 224 JULIANA SEMAN
185 HASLIZAMINA BT. HASAN 198 ABD RAHMAN DIN 225 SALMIAH BT. MAT YUSIFF
186 KAMARUL AFIZI KOSMAN 226 KHAIRUL AZMI B. MD RAZALI
187 KHAMSI ARIFFIN 199 MARYANI YAACOP 227 NORIZAN MD TALIB
188 SARIFAH ALI 228 RUZITA BT AB RAHMAN
189 SARASWATHY 200 AHMAD FAISAL MAT SAAD 229 SYAFRINA ISMAIL
190 AMRUL OMAR 230 WAN SUHAIDAH WAN ZAIN
191 ZANARIMAN B. WASILI 201 AZIZAH MOHIDIN 231 AHMAD RUHAIZI ABDUL HAMID
48 ZAIMATUL ANIZA GHAZALI 162 JASMANIAR BT. ZAINUL
49 SHUHAIZA MOHD ZAKHIR 202 FADHLINA ALIAS 163 FARIDAH BT. NAZRI
50 RAJA NOOR HAYATI RAJA MAD 164 M. HATTA
51 RAZA AFIDA RAJAB 203 SITI FAIZAH 165 NIK ZURIANA BT. NIK ABDULLAH
52 AZAMUCHLISA AZURA ADAM 166 AMIR ZAKRI MAHMAD MAHYIDIN
204 RAFEAH BT. SYAMSUDIN
53 ROHA ABU HASSAN 167 SUHAIMI OMAR
205 FAZILAH BT ABDULLAH
54 MISNORLAINI ABD MAJRO 168 KU SUZANAWATY BT. KU BAKAR
55 ROHAYA AHMAD 206 AHMAD KAMAL B. BASARI 169 JEF HAZIMIN JAAFAR
56 NOR AZLINA ISA 170 NUR AMINAH
57 IZAD ISMAIL 207 ENGKU ROHANI ENGKU AZIZ 171 WAN SUHAIZAN WAN ZAIN

208 AZURA BT. TAJUDDIN

209 NORAZIAH BT. MHD YUSOFF

210 MOHD YUNUS B. BAHARI

211 MAZIDAH BT. ABD WAHID

105 AZMAWATI BT. SHEARI

106 SUHAILAH BT. OTHMAN

107 RAIDAH HAMZAH

108 NORSA’DIAH YAACOB

109 FARIDAH ANUM ISMAIL

110 ERDEYWANA FARIDDA BT. ABU
BAKAR

111 ABDUL RAZAK AYA

112 YUSLIZAM BT. MOHAMMAD

113 ZULKIFLEE MOHAMED

114 ZANARIMAL B. WASULI

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 13

MESYUARAT AGUNGSPEINBAGRAKIAKLEIHKAED-1IR0ASNESI 2020/2021 (GURU)

BIL NAMA BIL NAMA BIL NAMA

1 RADIN HASHIMAH BINTI RADIN HASSAN 41 RAHAYU JUSUH 81 AB. RAZAK HUSSIN
MOHD FAREED FAHEIM B MOHD ELYAS
42 MOHAMAD NUR AZRI B. AZMI 82 NOOR AZURA AHMAD
2
MAJEED 43 MOHAMAD ARIFF B. CHE ANJANG WAN AMALINA ASILAH BINTI WAN
83
3 CHE TOM BINTI AHMAD 44 LEE SUK THENG
45 NURUL HAZIRAH BADRUL FIKLI LONG
4 SITI ROSNAH BINTI TAHA 46 AZIZAH MOHIDIN 84 MARIATI MAHBOB
5 HAPIZOH BINTI TALIB 85 HAMIDAH SUTAJI
6 NORAINI BINTI ABD GHANI 47 AZIMARIANA LIMAN 86 SITI NOOR ZHAFARINA ROSLAN

7 NORAINI BINTI ABDUL RAHMAN 48 NURZALIKHA BT ZAKARIA SITI MUSITAH BINTI SOEFJAN
49 NUR ANIS SYALANA 87
8 YUSNAINI BINTI YUSOF 50 KOO TIANG TAT
9 SITI SAKINAH BINTI MOHD HALIBAB 51 SURIA BINTI MOHD SALLEH JOENES
10 ZAIMATUL ANIZA BINTI GHAZALI 52 SURAYA CHE OTHMAN 88 JULIANA MOHAMED
11 NOR HARIZA ABDUL KADIR 89 NAIDA BINTI MOHD SALEH
12 SHUHAIZA MOHD ZAKHIR 53 MAI SHATIRAH MUSA 90 MOHD NORZAILANI B. MOHD NOR
91 NORHAYATI BINTI MD NOR
13 SAADIAH AHMAD 54 HARTINI BINTI MOHD ALI 92 SITI RAMIZAH JAMINGAN
55 SUHAYA SAHLAN
14 CHE MAHERAN CHE MUSA TUAN NOR AYUNIE BT. TUAN
15 RAMLAH BT MAT RIPIN 56 ZURINA DAUD 93

ZAITUN TATA SUSILAWATI BT 57 AZRINA HASHIM MAHMUD
16 58 MISNORLAINI A. MAJID 94 ZUBAIDAH BINTI ZULKIFLI
59 KHOMISAH MOHD YUSOF 95 IDA SUHANA BT. MAT JIN
MOHAMMAD
17 SITI HAJAR BINTI SHARUDIN SABRI NAZATUL FATIN FARZAH BT 96 HABIB BIN ISMAIL
18 NOOR MAYA BINTI ABU SAMAH 60
19 AIMI SURAYA MOERDANNY 97 ZARINA JAMALUDIN
SAFARIN AZUAR 98 RASIMAH MOHD RIDZUAN
20 NURUL SHAFIQAH BINTI MOHD DANMAR 99 WAN ASUZA WAN ABDULLAH
61 RAIDAH HAMZAH
21 ALIDAH MUSTAFA 100 NORZIYANI BINTI NOORDIN
62 ROHAIZAH BINTI AZIZ
22 NORASHIKIN HUSIN 63 ROHANA BINTI ABDUL RASHID NORZARINA BT HARUN @
23 TAN CHING HONG 64 FARIDAH ANUM BT ISMAIL 101
24 SURAYA MAAIL 65 TAMILARASEE A/P JAYA RAMAN
25 NUR JURANI SUPIAN 66 HASLIZAMINA BT HASAN ZAKARIA
26 NORIZA SUHADI 67 MUHAMMAD AMEER SYAHID 102 AZLIN MD ARIFF
27 WAN NORAIDAH MOHAMMAD 68 ROSZULIZA BINTI SAMPAI 103 NOR AZIMAH BT RAMLI
28 RAJA NOOR HAYATI BINTI RAJA MUDA 69 A. LOGANATHAN 104 NORMA BINTI JAMADIN
29 NORAISHAH HUSSAIN 70 AZITA AZIZAN 105 HALIZA BINTI ADAM
30 MADIHAH SABARIAH BINTI MUHAJIR 106 MOHD AZRUL SAMSUDIN
107 NUR AMINAH SATAR
108 SURAYA HARUN
109 NIK SITI MARIMA NIK YAACOB
110 NOR ZAIRINA MD SAID

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 14

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-10 SESI 2020/2021 (GURU)

BIL NAMA BIL NAMA BIL NAMA

121 MADZNAH BT ISMAIL 137 SHAMSIAH OTHMAN 152 RAHMAH ABDULLAH
122 KOH LEE CHIN 138 MAZIRAH BINTI ABDUL RAHMAN 153 ANIZAH MOHAMMAD
123 NORHAYATI RASID 139 SITI KHADIJAH BINTI ABU HASSAN 154 RADZIAH MANSOR
124 MARYATI ISMAIL 140 AZIZAH JUNID 155 HANEM SYAMIMI ISHAK
125 ZETTY AKHTAR BT ABDUL KADIR 141 RAZAK MISLAN 156 BABA ISMAIL
126 NURUL SYUHADA BT ABD MAZID 142 MOHD SAMSUDDIN HARUN 157 SITI ZAHRAH MOHD FAKHRI
127 KHAIRUL NINA MUSA 143 NOORHAFIZA MASROM 158 ABU BAKAR MAAN
128 KAMSIAH BT JAAFAR 144 MOHD PIDRUS B. KHALIL 159 WANITHA A/P KASI
129 AZREEN BT ASNAWI 145 NOOR HALIMATON NORDIN 160 MARZUIN MD RAJI
130 MAARAN A/L PARAVAMSIVAM 146 SARIFAH ALI 161 AIN ZUBAIDAH M. YUNAN
131 NUR ATHIRAH BT TAHIR 147 SUZANA HARUN 162 AZLINA M. HAMAL
132 NURUL ALIA SHAFIKA BT ALI 148 NAEMAH CHE MAT 163 HAMIDAH BT MAHMUD
133 NORHAYATI BT AB GHANI 149 SITI RAUDZAH BINTI AB MOKTI 164 SUHAINA MUSTAFFA
134 SAKIRAH YASING 150 NIK NURULHUDA BINTI NIK ISMAIL 165 HATIMAH NAIM
135 MOHD KHAIROL NIZAM B. HARUN 151 YUSNIZA IRDANURIANI SANI 166 SURAYA RIMAN
136 FARIDAH BT ABDULLAH 167 MUSALWA MA’AROF
31 RUZANA BT TAIB 71 NORILHAM BT HJ HASSAN 111 TEO MEI LIN
32 NURUL ASILLAH BINTI ABDUL RAZAK 72 FAUZIAH ABDUL SAMAD 112 NORHAYATI BT ROSALI
33 NOR HAWANI BT ABDUL GHANI 73 KHAMSI ARIFFIN 113 NOR FAIZAH BINTI ABD HAMID
34 NOOR AINI BT RAZALI 74 NAKIAH AHMAD 114 RUZITA BT. NGAH

35 AZAMUCHLISA AZURA ADAM NUR HASHIMAH LAILY BINTI 115 CHE MAHERAN CHE MUSA
75
36 RAZA AFIDA RAJAB 116 ZAKIAH MOHD MESBAH
37 ROSEDAWATI BT YUSOFF HAROON 117 NORIZA BINTI ABDULLAH
76 AHMAD MUNAWAR BIN BASIR
77 SARASWATHY A/P GOVINDASAMY MUHAMMAD SUGEMI BIN
118
38 SITI HAJAR BT SANI 78 ROHANA JALAL
MUSTAFFAR
39 M. NURFAIZAN B MOHD REJAL 79 SALMAH BINTI JAAFAR 119 NADIA BT YUSOFF
40 ROZIMAH BINTI MUDA 80 FAUZILAH BINTI MIHAT 120 NOR HASIMAH BT WANAN

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 15

LAPORAN
AKTIVITI TAHUNAN

PIBG
2020/2021

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 16

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG
SESI 2020/2021

1.0 PENDAHULUAN

Sepanjang sesi 2020/2021, PIBG SMK Bandar Seri Putra telah bergiat aktif dalam usaha membantu sekolah
menyediakan prasarana yang kondusif, membaik pulih kemudahan, menaik taraf infrastruktur, mengumpulkan
dana untuk diagihkan kepada murid-murid yang ibu bapanya terkesan akibat pandemik covid-19 ,
mengumpulkan dan mengumpulkan sumbangan kepada murid-murid yang kematian ibu atau bapa, serta
memberi sokongan padu dalam setiap aktiviti sekolah. Bukan sahaja daripada aspek pembangunan sekolah, PIBG
juga memberi penekanan terhadap peningkatan prestasi akademik murid-murid, pembinaan karektor dan
sahsiah terpuji dalam kalangan murid serta menggilap potensi murid dalam bidang kokurikulum. Segala usaha
yang dijalankan adalah bertepatan dengan Aspirasi Murid dan Aspirasi Sistem dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia. Pihak PIBG telah memberikan sumbangan yang komprehensif dalam usaha menjadikan
SMK Bandar Seri Putra sebuah institusi pendidikan yang kompetitif dan berdaya saing dengan perkembangan dan
kemajuan pendidikan semasa. PIBG akan terus memainkan peranan yang penting dalam memajukan sekolah
untuk mencapai kecemerlangan dalam semua aspek dengan memberi sokongan moral dan bantuan kewangan
dalam program yang dijalankan oleh pihak sekolah.

2.0 PENGUNDIAN

Pengundian AJK Ibu Bapa dibuat secara sistem cadangan dan sokongan yang mana pilihan dibuat secara kiraan
majoriti. Manakala pemilihan barisan AJK Guru telah dipilih oleh pihak pentadbir sekolah. AJK PIBG sesi
2020/2021 adalah seperti berikut:

Yang Dipertua : Encik Iskandar Syahril bin Ibrahim Sukri
Encik Abdul Razak bin Aya
Naib Yang Dipertua : Puan Azizah binti Mohidin
Puan Noor Azura binti Ahmad
Setiausaha Kehormat :

Bendahari Kehormat :

AJK Ibu Bapa : 1. Encik Ishak bin Ahmad
2. Encik Izad bin Ismail
3. Encik Adlan Hidayat bin Halim
4. Encik Hashim bin Othman
5. Encik Gobi Subramaniam
6. Encik Hairul Shah bin Hasuana (wakil PPKI)

AJK Guru 1. Puan Zetty Akhtar bt Abdul Kadir (Penolong Setiausaha)
2. Puan Musalwa bt Ma`arof (Penolong Bendahari)
3. Puan Azrina bt Hashim
4. Puan Nor Hariza bt Abdul Kadir
5. Encik Mohd Pidrus bin Khalil

Juruaudit Dalaman : 1. Encik Azhar bin Husin

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 17

3.0 KEAHLIAN PIBG
Bilangan ahli PIBG SMK Bandar Seri Putra semakin bertambah.

BIL TAHUN JUMLAH AHLI JUMLAH

1 2011 GURU IBU BAPA 738
2 2012 1519
3 2013 46 692 2152
4 2014 2291
5 2015 71 1448 2437
6 2016 2659
7 2017 107 2045 3008
8 2018 3090
9 2019 120 2171 3318
10 2020 3399
133 2304

145 2514

145 2863

165 2925

174 3144

181 3218

4.0 SUMBANGAN TAHUNAN

Ibu bapa menyumbangkan sebanyak RM50.00 untuk satu keluarga sebagai kutipan sumbangan PIBG.

5.0 MESYUARAT JAWATANKUASA PIBG 2020/2021

5.1 Mesyuarat Jawatankuasa PIBG telah diadakan sebanyak 6 kali bertujuan untuk membincangkan perkara-
perkara semasa dan menyelaraskan aktiviti persatuan dengan aktiviti sekolah.

5.2 Kehadiran ahli jawatankuasa adalah seperti berikut:

BIL JAWATAN NAMA KEHADIRAN

1 Penasihat 1 2 34 5 6
(Pengetua) 7/3/20 5/9/2 2/12 13/3/2 3/7/20 25/9/2
020 /202 021
2 Yang Dipertua 20 21 021
0
3 Naib Yang /
Dipertua Pn. Radin Hashimah binti Radin / X/ / /
Hassan / // X / /
4 Setiausaha / // / X
Kehormat En. Iskandar Syahril bin /
Ibrahim Sukri
5 Bendahari En. Abdul Razak bin Aya
Kehormat
Pn Azizah binti Mohidin / /X / / /

Pn. Noor Azura binti Ahmad / / / / / /

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 18

6 AJK Ibu bapa Prof. Dr. Ishak bin Ahmad / // / / /

7 AJK Ibu bapa En Izad bin Ismail / // / X /

8 AJK Ibu bapa En. Adlan Hidayat bin Halim / X/ / X X

9 AJK Ibu bapa En. Hashim bin Othman / // / X /

10 AJK Ibu bapa En. Gobi Subramaniam / // / / /

11 AJK Ibu bapa En. Hairul Shah bin Hasuana / // / X /
(PPKI)

12 AJK Guru (Pen. Pn Zetty Akhtar bt Abdul / // X X /
SU) Kadir

13 AJK Guru (Pen. Pn. Musalwa bt Ma`arof / // / X /
Bend)

14 AJK Guru Pn Azrina bt Hashim / // X X /

15 AJK Guru Pn. Nor Hariza bt Abdul Kadir / / / / X /

16 AJK Guru En Mohd Pidrus bin Khalil / // / X /

Turut Hadir

17 PK Puan Rusnah Mohamed Khairi TB TB TB TB / /

18 PK HEM Pn. Afidah binti Daud / X/ / / /

19 PK Kokurikulum Pn. Siti Rosnah bt Taha / // / X TB

20. PK Petang Pn. Norlizah binti Markom TB TB TB / / /

21. PK PPKI Pn. Arita binti Zainuddin TB TB / / X /

22. Juruaudit En. Azhar bin Husin X XX X X X
Dalaman

23. GKMP Bahasa Pn.Noraini bt Abdul Rahman / // / X /

24. GKMP Sains & Pn . Yusnaini bt Yusof / // / / /
Mate

25. GKMP Pn. Siti Sakinah bt Halibab / / CB CB X X
Kemanusiaan

26. GKMP Tek & Pn Zaimatul Aniza bt Ghazali / // / X TB
Vok

27 Wakil PK PPKI En. Habib bin Ismail TB / / TB TB TB

28 PK Kokurikulum Pn. Manisa binti Rahmat TB TB TB TB TB /

Petunjuk: / Hadir
X Tidak hadir dengan kenyataan
XX Tidak hadir tanpa kenyataan
CH Cuti Haji
CB Cuti Bersalin
TB Tidak Berkenaan

6.0 RINGKASAN AKTIVITI DAN SUMBANGAN PIBG SESI 2020/2021

6.1 Program PIBG
 Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-10
 Dana Prihatin Putra Covid-19 2020
 Sumbangan Raya Dana Putra Covid-19 dan Infaq Ramadan 2020
 Pemasangan Banner Covid-19
 Menyediakan makanan & minuman untuk calon SPM 2020
 Sumbangan Solidariti 3.0 2021
 Pemasangan Banner SPM 2020

6.2 Menghulurkan sokongan dari segi kewangan / tenaga dalam menjayakan aktiviti-

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 19

aktiviti Unit Pentadbiran dan Kurikulum
 Pendaftaran Murid Tingkatan 1 2020
 Majlis Cakna dan Penetapan Target SPM 2020
 Majlis Bacaan Yasin dan Solat Hajat SPM 2020
 Majlis Anugerah Kualiti Akademik 2020

 Program Modul PdPr Pandu Lalu Semasa SPM 2020

 Program Gempur Minda Gerak Cemerlang Tingkatan 5
 Majlis Anugerah Cemerlang SPM 2020

6.3 Menghulurkan sokongan dari segi kewangan dalam menjayakan aktiviti-aktiviti
Unit Hal Ehwal Murid
 Majlis Gotong-Royong Perdana dan Pematuhan SOP 2020 dan 2021
 Majlis Pelantikan Pemimpin Pelajar 2020
 Program Local Agenda 21 - Anugerah Sekolah Hijau 2020
 Program Inovasi dan Kreativiti – Anugerah Sekolah Hijau
 Pengimbas suhu untuk kegunaan warga sekolah
 Alat Pembesar Suara dan Stereo untuk Bilik HEM
 Kipas Berdiri untuk Bilik HEM
 Pembelian Printer untuk kegunaan SU dan Bendahari PIBG
 Pembelian Meja murid

6.4 Menghulurkan sokongan dari segi kewangan / tenaga dalam menjayakan aktiviti-
aktiviti PPKI
 Program Bumi Hijau
 Program Sukaneka

6.5 Menghulurkan sokongan dari segi kewangan / tenaga dalam menjayakan aktiviti-
aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling
 Program Motivasi KCM Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

6.6 Menghulurkan sokongan dari segi kewangan dalam pembangunan dan infrastruktur
sekolah
 Baik pulih tandas dan pam air
 Pembelian Sistem Siar raya Dewan
 Servis pendingin hawa dewan
 Baik pulih pagar sekeliling sekolah
 Pembelian papan putih untuk kelas-kelas yang memerlukan
 Membaiki saluran air di atas bumbung Blok PPKI
 Pemasangan gril di Bilik Darjah dan tingkap dewan
 Pembelian kipas berdiri untuk kegunaan di dewan Ketika SPM
 Papan putih untuk kegunaan di dewan Ketika SPM

6.7 Menghulurkan sokongan dari segi kewangan dalam program-program melibatkan

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 20

guru
 Sumbangan untuk majlis perpindahan guru
 Sumbangan untuk majlis persaraan guru

6.8 Menghulurkan sumbangan kepada murid
 Sumbangan kepada murid yang berjaya dalam SPM
 Sumbangan kepada kematian ahli keluarga murid
 Sumbangan kepada murid-murid asnaf

7.0 PENUTUP

PIBG SMK Bandar Seri Putra telah menggembleng tenaga bersama-sama pihak sekolah dengan menjayakan
program-program yang telah dirancang agar dapat memberi manfaat kepada semua murid. Diharapkan dengan
sokongan yang berterusan daripada PIBG akan membantu pihak sekolah mencipta lebih banyak kecemerlangan
pada masa akan datang.

Disediakan oleh: Disemak dan disahkan oleh:

AZIZAH BINTI MOHIDIN) (ISKANDAR SYAHRIL BIN IBRAHIM SUKRI)
Setiausaha Kehormat PIBG Yang Dipertua PIBG
Sesi 2020/2021 Sesi 2020/2021
SMK Bandar Seri Putra SMK Bandar Seri Putra

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 21

PENYATA KEWANGAN
PIBG

SMK BANDAR SERI
PUTRA

BAGI TAHUN BERAKHIR
2020

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 22

LAPORAN JURUAUDIT DALAMAN UNTUK TEMPOH PERAKAUNAN BERAKHIR PADA
31 DISEMBER 2020

LAPORAN JURUAUDIT KEPADA:
JAWATANKUASA PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU(PIBG), PENTADBIR
SEKOLAH DAN SEMUA AHLI PIBG SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

BANDAR SERI PUTRA, SELANGOR.
BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020.

Mengikut kehendak undang-undang PIBG Sekolah-sekolah Malaysia dan
Perlembagaan PIBG SMK Bandar Seri Putra, dengan ini saya memberi laporan hasil
pemeriksaan yang telah diperbuat mengikut cara-cara yang serupa dan lazim
dilakukan.

a. Skop dan Cara Pengauditan
Tugas pengauditan adalah berasaskan semakan rekod,dokumen, pemerhatian
dan pertanyaan dengan bendahari selari dengan Perlembagaan Persatuan Ibu
Bapa dan Guru(PIBG) di bawah tanggungjawab Audit Dalaman SMK Bandar
Seri Putra. Saya juga dapati rekod-rekod telah disimpan dengan betul dan
berpuas hati dengan segala keterangan yang diperolehi.

b. Laporan
Cara pengeluaran dan pengendalian wang didapati diselenggara mengikut
prosedur yang betul. Segala penyata kewangan telah dibentangkan dan
disahkan oleh jawatankuasa yang diberi kuasa. Rekod-rekod kewangan dan
dokumen berkaitan telah disemak dan didapati teratur.

c. Pada pendapat juruaudit penerimaan dan perbelanjaan wang PIBG diurus
dengan baik dan teratur sejajar dengan kehendak pengurusan kewangan PIBG.
Juruaudit mengesyorkan bagi perkhidmatan pembelian dan penambahbaikan
infrastruktur SMK Bandar Seri Putra yang melibatkan kos melebihi RM5000
hendaklah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 sebut harga dan kos yang
melibatkan RM10 000 dan ke atas hendaklah mendapatkan sekurang-kurangnya
3 sebut harga. Ini bagi memberi perbandingan kos yang berkesan dan
mengoptimumkan pengurusan wang PIBG yang datangnya dari sumbangan
ibubapa dan pihak yang terlibat.

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 23

PIBG SMK BANDAR SERI PUTRA
(BANK MUAMALAT

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 24

PIBG SMK BANDAR SERI PUTRA(BANK MUAMALAT)
PENYATA PENERIMAAN DAN PERBELANJAAN PIBG

BAGI TAHUN BERAKHIR 2020

BAKI AWAL - BANK RM RM
BAKI AWAL - TUNAI 82,627.30
JUMLAH BAKI AWAL
82,627.30
PENERIMAAN
AKAUN WAKAF 10,900.00
AKAUN KAUNSELOR 2,050.00
AKAUN SUMBANGAN COVID-19 21,492.50
AKAUN PATUH SOP 1,805.00
AKAUN ARWAH RIDHUAN BUJANG
AKAUN SUMBANGAN TABUNG ARWAH 4219.00
YAYASAN HASANAH 9,702.00
3,000.00
JUMLAH PENERIMAAN
53,168.50
PERBELANJAAN
PENGELUARAN AKAUN WAKAF KE CIMB 23,520.00
AKAUN BELANJA ZAKAT
AKAUN TUMPANG 33,960.00
AKAUN BELANJA CAJ BANK 12,600.00
AKAUN SERVICE BANK
AKAUN BELANJA SUMBANGAN COVID-19 56.00
AKAUN BELANJA KAUNSELOR 240.00
AKAUN KEBAJIKAN DALAMAN SEKOLAH 20,450.00
2,700.00

500.00

JUMLAH PERBELANJAAN 94,026.00
LEBIHAN / (DEFISIT) 41,769.80

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 25

PIBG SMK BANDAR SERI PUTRA(BANK MUAMALAT) JURNAL PENERIMAAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 2020

TARIKH AKAUN WAKAF RUJUKAN JUMLAH
100.00
1 01-01-20 WAKAF KERUSI MEJA 100.00
50.00
2 01-01-20 WAKAF KERUSI MEJA 100.00

3 01-01-20 WAKAF KERUSI MEJA 1,000.00
20.00
4 01-01-20 WAKAF KERUSI MEJA 50.00
20.00
5 01-01-20 WAKAF KERUSI MEJA (ISMAIL BIN MD ALI)
500.00
6 01-01-20 WAKAF KERUSI MEJA 2,500.00
2,000.00
7 01-01-20 WAKAF KERUSI MEJA
100.00
8 03-01-20 WAKAF KERUSI MEJA (ANISAH) 2,000.00

9 03-01-20 WAKAF KERUSI MEJA (HASLINA AWI) 250.00
100.00
10 03-01-20 WAKAF KERUSI MEJA (MOHD ARSYAD ZAIN) 2,000.00

11 03-01-20 WAKAF KERUSI MEJA 10.00

12 04-01-20 WAKAF KERUSI MEJA

13 05-01-20 WAKAF KERUSI MEJA

14 07-01-20 WAKAF KERUSI MEJA (SUHAILI ABU BAKAR)

15 09-01-20 WAKAF KERUSI MEJA (JULAINA JAMALUDDIN)

16 10-02-20 WAKAF KERUSI MEJA

17 25-02-20 WAKAF KERUSI MEJA

JUMLAH WAKAFKERUSI MEJA 10,900.00

TARIKH AKAUN SUMBANGAN COVID-19 RUJUKAN JUMLAH
1 21-03-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 10.00
2 20-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19
3 20-04-20 ISMAIL BINMD ALI 100.00
4 20-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 500.00
5 20-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
6 20-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19
7 21-04-20 PRIVATE TRANSFER-SUMBANGAN COVID-19 20.00
8 21-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
9 21-04-20 NURAZLINA BINTI BABA
10 21-04-20 SOHIF BIN MAT 50.00
11 21-04-20 FADHILA BINTI AHMAD 100.00
12 21-04-20 NOR ELIZA AHMAD ZULKIF
13 21-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 10.00
14 21-04-20 NORMAN EZRY BIN MOHD A 50.00
15 21-04-20 NURUL AFZAN BIN OMAR 50.00
16 21-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 250.00
17 22-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 500.00
18 22-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 10.00
19 22-04-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
100.00
200.00
200.00
100.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 26

20 22-04-20 HASHIM BIN HASAN 100.00
21 22-04-20 ZULKAFFLE BIN ZAKARIA 300.00
22 22-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 50.00
23 22-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 50.00
24 22-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 200.00
25 22-04-20 ZAKARIA BIN IBRAHIM 30.00
26 22-04-20 NAZLEEN BINTI MOHDEMRAN 500.00
27 22-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 100.00
28 22-04-20 HAYATI BTE ABDULWAHID 100.00
29 22-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 100.00
30 22-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 500.00
31 23-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 50.00
32 23-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 50.00
33 23-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 100.00
34 23-04-20 MASJID BSP -SUMBANGAN COVID-19 3,000.00
35 23-04-20 NUROSIELAWATI BT MAZLAN 100.00
36 23-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 100.00
37 24-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 200.00
38 24-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 20.00
39 24-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 50.00
40 24-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 100.00
41 24-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 100.00
42 24-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 10.00
43 24-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 10.00
44 24-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 24.50
45 25-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 10.00
46 25-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 80.00
47 25-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19
48 25-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 5.00
49 26-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 100.00
50 26-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 30.00
51 26-04-20 FARIDAH BT MUDA 50.00
52 26-04-20 SUMBANGAN COVID-19 50.00
53 27-04-20 ROSILAWATI SALLE 50.00
54 27-04-20 SORAYA BINTI SHAHAD 100.00
55 27-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 500.00
56 29-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 30.00
57 29-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 50.00
58 30-04-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 100.00
59 30-04-20 KHAIRUL ANUAR BINJA'APAR 500.00
60 01-05-20 NURUZUL'IZZI BINTI ALIAS 1,000.00
61 01-05-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 200.00
62 04-05-20 NORMAH BINTI ASHAK 100.00
63 04-05-20 HAIRINA BINTI OSMAN 300.00
64 05-05-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 100.00
65 05-05-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19
66 05-05-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 5.00
67 06-05-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 300.00
68 06-05-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19
69 06-05-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 5.00
70 07-05-20 INSTANTTRANSFER-SUMBANGANCOVID-19 30.00
30.00
20.00 27
200.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022

71 07-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 20.00
72 07-05-20 SHMSUALKAMAR BIN ABDULLAH 25.00
73 07-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
74 07-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
75 07-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
76 07-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 200.00
77 08-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 30.00
78 08-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 20.00
79 08-05-20 RUZITA BINTI AB RAHMAN 100.00
80 08-05-20 1DD MUBARAK BIN AMOHD 150.00
81 08-05-20 NURUL FATIN BINTIKAMALLUD 50.00
82 08-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 10.00
83 08-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
84 08-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
85 08-05-20 NOR ZUHRAH BT MUSTAFA 100.00
86 08-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 15.00
87 08-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
88 08-05-20 MD SALLEH BIN SAID 500.00
89 08-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 5.00
90 08-05-20 NOR ELIZA AHMAD ZULKIF 200.00
91 08-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 20.00
92 09-05-20 HANIM SYAMIMI BT ISHAK 200.00
93 10-05-20 DAUD BIN MOHAMAD 500.00
94 10-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 200.00
95 10-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 30.00
96 11-05-20 HANA YASMEIN BINTI ISHAK 100.00
97 11-05-20 NURUL AFZAN BIN OMAR 100.00
98 11-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
99 11-05-20 ATM DEPOSIT- DEMAND 250.00
100 11-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
101 11-05-20 HANIZA BINTI ADNAN 20.00
102 11-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 150.00
103 11-05-20 ROZIAH CHE EMBI 20.00
104 12-05-20 SAADIAH BT TARMIJI 20.00
105 12-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
106 12-05-20 MOHAMAD FAUZI BIN SUKI 100.00
107 12-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
108 12-05-20 SITI FATMA ZUHRA BINTI DIN 20.00
109 12-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
110 12-05-20 AZIZAH BINTI JUNID 50.00
111 13-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
112 13-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 5.00
113 13-05-20 NARPISAH HANIM BINTI S ALI 50.00
114 13-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
115 13-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
116 13-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
117 13-05-20 BAIDZURA BINTI [email protected] 100.00
118 13-05-20 NORHAYATI BINTI [email protected] 50.00
119 14-05-20 FARIDAH BT ABU BAKAR 100.00
120 14-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
121 14-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 150.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 28

122 14-05-20 NORMABINTI JAMADIN 50.00
123 14-05-20 KHAMSI @ KHAMSIAH BINT 200.00
124 14-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 550.00
125 14-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 150.00
126 14-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
127 14-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19
128 15-05-20 NORHASLIZAKEPELI& AS 30.00
129 15-05-20 YUSNIZA SANI 50.00
130 15-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
131 15-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
132 15-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
133 15-05-20 HANIM SYAMIMI BT ISHAK 200.00
134 15-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 200.00
135 15-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 200.00
136 15-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 10.00
137 15-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
138 15-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
139 16-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
140 16-05-20 MOHD NAJIB BIN MOHD SOM 100.00
141 17-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 50.00
142 18-05-20 SAADIAHBTTARMIJI 100.00
143 18-05-20 NUR AMINAH BINTI SATAR 20.00
144 18-05-20 NUR AZURA BT ADAM 200.00
145 18-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 600.00
146 20-05-20 MOHD HAZLAN BIN HAMZAH 1,000.00
147 22-05-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19
148 27-05-20 MOHD SABIRIN BIN MOHAM 3.00
149 27-06-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 10.00
10.00
JUMLAH AKAUNSUMBANGAN COVID-19 10.00
21,492.50
TARIKH AKAUN KAUNSELOR
05-03-20 KAUNSELOR RUJUKAN JUMLAH
06-03-20 KAUNSELOR 500.00
12-06-20 KAUNSELOR 250.00
17-07-20 KAUNSELOR 250.00
10-08-20 KAUNSELOR-PEMBAYARAN BOOTH KUIS 200.00
20-09-20 KAUNSELOR 250.00
600.00
JUMLAH AKAUN KAUNSELOR
2,050.00

TARIKH AKAUN PATUH SOP RUJUKAN JUMLAH
1 07-07-20 ABDHALIM BAIJAN 50.00
2 08-07-20 FAZILA BINTI ABDUL
3 09-07-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
4 09-07-20 NURUL AFZAN BIN OMAR 200.00
5 09-07-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGAN COVID-19 100.00
6 09-07-20 ANISAH BINTI ABD WAHAB 100.00
7 09-07-20 CIK AZIZAH BINTI HUSSE
8 09-07-20 AHMAD FIRDAUZ ABDUL MUTALI 20.00
9 10-07-20 ROSILAWATI SALLEH 5.00

20.00
100.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 29

10 10-07-20 NUR AZURA BT ADAM 500.00
11 10-07-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGANCOVID-19 20.00
12 10-07-20 ROZEYATI BINTI KAMSIR 30.00
13 10-07-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGANCOVID-19
14 10-07-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGANCOVID-19 150.00
15 10-07-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGANCOVID-19 200.00
16 14-07-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGANCOVID-19 100.00
17 24-07-20 INSTANT TRANSFER -SUMBANGANCOVID-19 100.00

JUMLAH AKAUN SUMBANGAN PATUH SOP 10.00
1,805.00

TARIKH AKAUN SUMBANGAN ARWAH RIDHUAN BUJANG RUJUKAN JUMLAH

1 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 10.00

2 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 50.00

3 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 10.00

4 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 50.00

5 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 100.00

6 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 100.00

7 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 10.00

8 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 1.00

9 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 30.00

10 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 20.00

11 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 100.00

12 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 50.00

13 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 5.00

14 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 20.00

15 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 50.00

16 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 50.00

17 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 50.00

18 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 100.00

19 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 100.00

20 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 27.00

21 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 150.00

22 26-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 10.00

23 27-08-20 MURAD BIN ADAM 50.00

24 27-08-20 ANISAH BINTI ABD WAHAB 30.00

25 27-08-20 SHARUL NIZAM BIN ABDUL 100.00

26 27-08-20 RAUDZAH BINTI ARIPPI 100.00

27 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 30.00

28 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 100.00

29 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 10.00

30 27-08-20 ISKANDAR SYAHRIL BIN 30.00

31 27-08-20 NIK EVELYN MYEDA BI 100.00

32 27-08-20 AZRINA BINTI ASARI 50.00

33 27-08-20 ZAMBERI BIN SEKAWI 100.00

34 27-08-20 SYAHRUL AZREEN BIN M 30.00

35 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 50.00

36 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 200.00

37 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 100.00

38 27-08-20 MUHAMMAD ZAINUDDIN ISM 15.00

39 27-08-20 AHIDA HUSNA BT AZMAN 50.00

40 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 150.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 30

41 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 100.00
42 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 1.00
43 27-08-20 FARIDAH HUSNI 10.00
44 27-08-20 NOLISHAM BINTI JALIL 50.00
45 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 20.00
46 27-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG
47 27-08-20 FARAWAHIDA BINTI ABD 200.00
48 27-08-20 NORHAMIMI BINTI MOHD 50.00
49 27-08-20 MOHD AZWAN RAMLI
50 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 300.00
51 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 20.00
52 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 10.00
53 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG
54 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 120.00
55 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 20.00
56 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 50.00
57 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 10.00
58 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 20.00
59 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 30.00
60 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG
61 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 200.00
62 28-08-20 MR MUHD YUSOF MAHMUD 100.00
63 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 100.00
64 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG
65 28-08-20 INSTANT TRANSFER -AR RIDHUAN BUJANG 50.00
10.00
JUMLAH AKAUN ARWAH RIDHUAN BUJANG 50.00
100.00
200.00
10.00
4,219.00

TARIKH AKAUN SUMBANGAN TABUNG ARWAH RUJUKAN JUMLAH
1 09-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
2 09-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
3 09-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
4 09-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 30.00
5 09-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 60.00
6 09-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
7 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH
8 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
9 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
10 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH
11 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
12 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
13 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH
14 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
15 10-09-20 ISHARUL NIZAM BINABDUL 10.00
16 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
17 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
18 10-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 200.00
19 11-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
20 11-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 200.00
21 11-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 150.00
22 11-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 40.00
100.00
30.00
50.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 31

23 11-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
24 11-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 40.00
25 11-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
26 11-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
27 11-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
28 12-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
29 12-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
30 18-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH
31 18-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
32 18-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
33 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
34 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
35 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
36 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH
37 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
38 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 300.00
39 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH
40 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
41 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
42 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 30.00
43 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
44 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
45 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
46 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
47 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
48 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 30.00
49 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 200.00
50 24-09-20 MOHAMAD YAZID 100.00
51 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 300.00
52 24-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 200.00
53 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
54 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
55 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
56 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 200.00
57 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
58 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 300.00
59 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
60 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 30.00
61 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
62 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
63 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
64 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 200.00
65 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 150.00
66 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 30.00
67 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
68 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 2.00
69 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 200.00
70 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
71 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
72 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
73 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 300.00
100.00
30.00 32
50.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022

74 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
75 25-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 200.00
76 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH
77 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
78 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
79 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
80 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
81 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
82 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
83 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
84 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 8.00
85 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
86 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
87 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
88 26-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
89 27-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
90 27-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
91 27-09-20 A ROZI BIN JAMALUDDIN 100.00
92 27-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
93 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 150.00
94 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
95 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
96 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
97 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
98 28-09-20 PUAN RAFIDAH BINTI YUS 20.00
99 28-09-20 FADHILA BINTI AHMAD 30.00
100 28-09-20 SERIBAIYAH BINTI ADNAN 20.00
101 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 30.00
102 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 300.00
103 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
104 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
105 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 50.00
106 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
107 28-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 20.00
108 30-09-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 750.00
109 05-10-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 500.00
110 06-10-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 2.00
111 07-10-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 100.00
112 08-10-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
113 09-10-20 INSTANT TRANSFER -TABUNG ARWAH 10.00
10.00
JUMLAH AKAUN SUMBANGAN-TABUNG ARWAH 9,702.00

TARIKH AKAUN TUMPANGAN RUJUKAN JUMLAH
15-09-20 YAYASAN HASANAH 3,000.00

JUMLAH AKAUN TUMPANGAN 3,000.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 33

PIBG SMK BANDAR SERI PUTRA(BANK MUAMALAT) JURNAL PEMBAYARAN RUJUKAN JUMLAH
BAGI TAHUN BERAKHIR 2020 M000056 23,520.00

TARIKH AKAUN WAKAF 23,520.00
21-02-2020 WAKAF KERUSI MEJA

JUMLAH BELANJA AKAUN WAKAF

TARIKH AKAUN ZAKAT RUJUKAN JUMLAH
21-04-2020 SUMBANGAN ZAKAT PELAJAR UTK PKP 000055 10,000.00
04-05-2020 SUMBANGAN ZAKAT PELAJAR UTK PKP 000059 1,109.00
26-06-2020 PEMBAHAGIAN KEPADA PELAJAR MISKIN 000065 2,916.00
12-08-2020 ZAKAT-RAWS 000070 13,218.00
02-09-2020 ZAKAT-RAWS 000071 5,178.00
21-12-2020 ZAKAT-RAWS 000073 1,539.00

JUMLAH BELANJA AKAUN ZAKAT 33,960.00

TARIKH AKAUN TUMPANG RUJUKAN JUMLAH
12-02-2020 DUIT TUMPANGAN TUISYEN RAKYAT 2019 M000052 1,600.00
14-02-2021 SUMBANGAN MASJID UNTUK ASNAF (BULAN NOV, DEC, JAN & FEB) M000051 8,000.00
15-09-2020 YAYASAN HASANAH M000072 3,000.00

JUMLAH AKAUN TUISYEN RAKYAT 2019 12,600.00

TARIKH AKAUN CAJ BANK RUJUKAN JUMLAH
14-02-2020 CAJ BANK 0.50
26-02-2020 CAJ BANK 0.50
09-03-2020 CAJ BANK 0.50
23-04-2020 CAJ BANK 0.50
04-05-2020 CAJ BANK 0.50
04-05-2020 CAJ BANK 0.50
05-05-2020 CAJ BANK 7.00
05-05-2020 CAJ BANK 0.50
15-05-2020 CAJ BANK 0.50
15-05-2020 CAJ BANK 6.00
03-06-2020 CAJ BANK
04-06-2020 CAJ BANK 10.00
11-06-2020 CAJ BANK 16.00
16-06-2020 CAJ BANK
0.50
0.50

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 34

29-06-2020 CAJ BANK 0.50
27-07-2020 CAJ BANK 0.50
04-08-2020 CAJ BANK 0.50
10-08-2020 CAJ BANK 0.50
12-08-2020 CAJ BANK 0.50
12-08-2020 CAJ BANK 0.50
10-08-2020 CAJ BANK 0.50
12-10-2020 CAJ BANK 0.50
21/12/2020 CAJ BANK 0.50
14-01-2020 CAJ BUKU CEK 7.50
56.00
JUMLAH BELANJA AKAUNCAJ BANK

TARIKH SUMBANGAN COVID-19 RUJUKAN JUMLAH
05-05-2020 SUMBANGAN PELAJAR TOPOP DIGI M000060 7,500.00
15-05-2020 SUMBANGAN COVID-19 M000060 7,500.00
10-06-2020 SANITASI BANGUNAN SEKOLAH M000064 980.00
20-07-2020 KHEMAH M000067 1,080.00
04-08-2020 SUMBANGAN COVID 19 M000058 3,390.00

JUMLAHBELANJA AKAUN COVID-19 20,450.00

TARIKH AKAUN KAUNSELOR RUJUKAN JUMLAH
02-12-2020 DUIT TUMPANGAN UNIT KAUNSELING M000053 1,500.00
10-06-2020 DUIT TUMPANGAN UNIT KAUNSELING M000063 750.00
10-08-2020 DUIT TUMPANGAN UNIT KAUNSELING M000069 450.00

JUMLAH BELANJA AKAUN KAUNSELOR 2,700.00

TARIKH AKAUN SERVICE BANK RUJUKAN JUMLAH
01-01-2020 SERVICE BANK 20.00
01-02-2020 SERVICE BANK 20.00
01-03-2020 SERVICE BANK 20.00
01-04-2020 SERVICE BANK 20.00
01-05-2020 SERVICE BANK 20.00
01-06-2020 SERVICE BANK 20.00
01-07-2020 SERVICE BANK 20.00
01-08-2020 SERVICE BANK 20.00
01-09-2020 SERVICE BANK 20.00
01-10-2020 SERVICE BANK 20.00
01-11-2020 SERVICE BANK 20.00
01-12-2021 SERVICE BANK 20.00

JUMLAH BELANJASERVICE BANK 240.00

TARIKH AKAUN KEBAJIKAN DALAMAN SEKOLAH RUJUKAN JUMLAH
12-10-2020 SUMBANGANKEPADA PELAJARYANGKEMATIANPENJAGA
M000074 500.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 35

JUMLAH BELANJA AKAUN KEBAJIKAN DALAMAN SEKOLAH 500.00

Disediakan Oleh, Disemak dan Disahkan oleh,

…........................ …...................................
(ISKANDAR SYAHRIL BIN IBRAHIM SUKRI) Yang
(NOOR AZURA BINTI AHMAD) Dipertua PIBG Sesi 2020/21 SMK BANDAR SERI
Bendahari Kehormat PIBG SMK Bandar PUTRA
Seri Putra

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 36

GROUND , 1 st & 2nd FLOOR , D32 & D33,

JALAN 0ED/\N , PUSAT BANOAR 4, SEXSYEN 9,

43650, BANDAR BARU BANGI , SELANGOR
Nombor bebas to1 / Toll f ree number 1 - 300 - 88 - 8787

P1BG St'IK kMDAR SERI PUTRA sv I I 12l 2020 - 31 / 12/ 2020
PERSIARAN SERI PUTRA 1 12 00001055718

PEXYATA AKAUN BANDAR eARU BAIJGI
OAAD CA MON IND
TOTAL TIYR
EkOING BALANCE
TO . 00 .00 43, 799.80 CI8 Ben tnJ r Subscr 1p
CIB I1on th1y Subscr I p
500 . 00 . 00 PIBG S8K BMDAR SERJ
50 . 00
. 00 43, 299. 60
1, 539 . 00 . 00 43, 299. 30
. 50 10 . 00 41 , 760 . 30
. 00
10 . 00 41, 759. 80
2, 060 . 00 41 , 769.80 Ua kaI sebuhkan anakk

3 rd Pa r ty Transf er
8OH0 SA8 I A I i4 818 80HA8

41 , 769. 80

P ENGETLIA I
PK 1 )

PK HEM )
PK KO |

Utf: Perhati
nJi lanoen

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 37

PIBG SMK BANDAR SERI PUTRA

(BANK CIMB-CIMB ISLAMIC)

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 38

PIBG SMK BANDAR SERI PUTRA
PENYATA PENERIMAAN DAN PERBELANJAAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 2020

PIBG 4K KCM JUMLAH
RM RM RM RM

BAKI AWAL - BANK 40,962.34 11,470.98 27,729.01 80,162.33
BAKI AWAL - TUNAI 40,962.34 11,470.98
JUMLAH BAKI AWAL 27,729.01 80,162.33

PENERIMAAN 68,900.00 26,500.00 67,950.00 163,350.00
KUTIPAN KELAS 23,520.00 26,500.00 23,520.00
AKAUN PEMBAYARAN BALIK 1,176.00 2,560.00 1,176.00
AKAUN SUMBANGAN KOJIRA 70,510.00 28.02
AKAUN HIBAH DITERIMA 28.02 410.00
TUNGGAKAN PIBG 2019 410.00 2,560.00
AKAUN BAKI KCM DIPULANGKAN
94,034.02 191,044.02
JUMLAH PENERIMAAN

PERBELANJAAN 43,511.00 11,800.00 2,498.00 46,009.00
AKAUN PERALATAN 7,561.00 7,561.00
AKAUN BELANJA MESYUARAT PIBG 2,000.00 14,127.35
AKUAN PENYELENGARAAN/PEMBAIKAN 900.00 4,000.00 12,700.00
AKAUN TUNTUTAN PANITIA 7,250.00 14,127.35
AKAUN BELANJA HADIAH/CENDERAHATI 832.95
CAJ OLEH BANK 26.50 12,060.00 832.95
AKAUN KAUNSELOR 2,560.00 26.50
AKAUN BELANJA COVID-19 10,998.00 1,132.00
AKAUN SANICARE SERVICE 1,152.00 39,627.35 7,250.00
AKAUN PROGRAM SEKOLAH 3,464.00 58,611.66 12,998.00
AKAUN KHAIRAT KEMATIAN 9,219.00 58,611.66
PEMULANGAN KCM F3 1,152.00
AKAUN UNIT PPKI 1,300.00 19,524.00
AKAUN UNIT PEPERIKSAAN
9,219.00
JUMLAH PERBELANJAAN 78,964.45 17,800.00 2,560.00
1,300.00
JUMLAH LEBIHAN / (DEFISIT) 56,031.91 20,170.98 1,132.00

BAKI AKHIR - DI BANK(31/12/2020) 55,884.86 20,170.98 136,391.80
BAKI AKHIR - DI TUNAI 147.05
134,814.55

134,667.50
147.05

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 39

PIBG SMK BANDAR SERI PUTRA
JURNAL PENERIMAAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 2020

TARIKH AKAUN PEMBAYARAN BALIK RUJUKAN JUMLAH
23-04-20 PEMBAYARAN BALIK PEMBELIAN KERUSI MEJA-WAKAF RUJUKAN 23,520.00

JUMLAH AKAUN PEMBAYARAN BALIK 23,520.00

TARIKH AKAUN SUMBANGAN KOJIRA JUMLAH
17-01-20 SUMBANGAN KOJIRA BSP 1,176.00

JUMLAH SUMBANGAN KOJIRA 1,176.00

TARIKH AKAUN HIBAH DITERIMA RUJUKAN JUMLAH
31-01-20 HIBAH BULAN JAN 2020 RUJUKAN 4.34
29-02-20 HIBAH BULAN FEB 2020 RUJUKAN 2.51
31-03-20 HIBAH BULAN MAR 2020 4.00
30-04-20 HIBAH BULAN APR 2020 4.75
31-05-20 HIBAH BULAN MAY 2020 6.45
30-06-20 HIBAH BULAN JUN 2020 5.97

JUMLAH HIBAH DITERIMA 28.02

TARIKH AKAUN KUTIPAN KELAS JUMLAH
04-03-20 PIBG 68,900.00
12-03-20 4K 26,500.00
14-03-20 KCM 67,950.00

JUMLAH AKAUN KUTIPAN KELAS 163,350.00

TARIKH AKAUN TUNGGAKAN PIBG 2019 JUMLAH
09-03-20 KUARSA 2019 50.00
24-06-20 OPAL 2019
360.00
JUMLAH AKAUN TUNGGAKAN PIBG 2019
410.00

TARIKH AKAUN BAKI KCM DIPULANGKAN RUJUKAN JUMLAH
01-08-20 PEMULANGAN MENGIKUT KELAS 2,560.00

JUMLAH AKAUN BAKI KCM DIPULANGKAN 2,560.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 40

PIBG SMK BANDAR SERI PUTRA
JURNAL PERBELANJAAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 2020

TARIKH AKAUN PERALATAN RUJUKAN PIBG 4K KCM
02-01-20 DEPOSIT KERUSI MEJA C000504 18,000.00 2,498.00
15-01-20 DEPOSIT KERUSI MEJA C000505 17,550.00
03-02-20 WHITEBOARD2UNIT C000510
22-07-20 WHITE BOARD C000535 678.00
11-09-20 UNIT DISIPLIN-SETPEMBESAR SUARA DOMESTIC 1,822.00
11-09-20 PENGAWAS- PEMBELIAN KEN PRO DOMESTIC
28-09-20 BEKAL DAN PASANGWHITE BOARD,KIPAS,GRIL IN HOUSE 370.00
10-10-20 PEMBELIAN PRINTER PIBG TUNAI 312.00
4,130.00
649.00

JUMLAH BELANJA PERALATAN 43,511.00 2,498.00

TARIKH AKAUN BELANJA MESYUARAT PIBG RUJUKAN PIBG 4K KCM
25-02-20 BUKU PROGRAM MESYUARAT AGONG PIBG 2019/2020 C000515 966.00
18-02-20 JAMUAN MESYURAT AGONG PIBG 2019/2020 C000511 1,000.00
24-02-20 JAMUAN MESYURAT AGONG PIBG 2019/2021 C000512 1,020.00
02-03-20 HADIAHAJKPIBG 2019/2020 C000513 750.00
02-03-20 BANNER, HAMPER, ALATULIS UTK MES PIBG 2019/2020 C000516 504.00
02-03-20 INTENSIFUTKBENDAHARI, SU,PBENDAHARI, P.SU C000516 600.00
16-03-20 JAMUAN MESYRT AGUNG PIBG 19/20 C000517 2,400.00
29-06-20 BELANJA MESYUARAT PIBG 1 TUNAI 21.80
05-09-20 BELANJA MESYUARAT PIBG 2 TUNAI 26.70
23-09-20 BELANJA MAKAN MESYRT 1 TUNAI 100.00
23-09-20 BELANJA MAKAN MESYRT 2 TUNAI 172.50

JUMLAH BELANJA MESYUARAT PIBG 7,561.00

TARIKH AKAUN PENYELENGARAAN/PEMBAIKAN RUJUKAN PIBG 4K KCM
13-01-20 DEPOSIT BAIKI TANDAS - IZZ TECHNIC RESOURES C000506 900.00 2,500.00
23-01-20 BAIKI TANDAS - IZZ TECHNIC RESOURES C000507 2,500.00
31-01-20 BAIKI TANGKI AIR UTAMA, BAIKI TANDAS, PAIP DLL C000508 6,800.00
06-01-20 MEMBAIKI PAGAR/TUKAR DAWAI C000525

JUMLAH BELANJA PENYELENGARAAN /PEMBAIKAN 900.00 11,800.00

TARIKH AKAUN TUNTUTAN PANITA RUJUKAN PIBG 4K KCM

04-02-20 TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU SPM C000509 1,060.00

12-05-20 SEWAAN BAS KE PAYA BAKAU(BIOLOGI) C000513 1,000.00

04-05-20 DOKUMENTASI CAKNA DAN PENETAPAN TARGET SPM 20 C000518 180.00

12-08-20 PEMBELIANDAPURDANKETUHAR C000538 2,000.00

11-10-20 BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SPM 2020 DOMESTIK 8,764.00

27-10-20 SEWAAN PENGANGKUTAN PEP,MOD SEJ DAN SOKET MAKMAL DOMESTIK 1,123.35

JUMLAH BELANJA TUNTUTAN PANITIA 14,127.35

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 41

TARIKH AKAUN KHAIRAT KEMATIAN RUJUKAN PIBG 4K KCM
05-05-20 SUMBANGAN KEPADA KELUARGA ARWAH RIDHUAN TUNAI 4,219.00
25-10-20 SUMBANGAN ARWAH -KELUARGA ARW ROHAYA DOMESTIC 2,000.00
28-11-20 SUMBANGAN ARWAH -KELUARGA ARW ROHAYA TUNAI 1,000.00
28-11-20 SUMBANGAN ARWAH-KELUARGA FARHANA TUNAI 1,000.00
28-11-20 SUMBANGAN ARWAH- KELUARGA KAMARUDDIN TUNAI 1,000.00

JUMLAH TUNTUTAN KHAIRAT KEMATIAN 9,219.00

TARIKH AKAUN CAJ OLEH BANK RUJUKAN PIBG 4K KCM
02-01-20 CAJ BANK 0.50 4K KCM
13-01-20 CAJ BANK CIMB 0.50
15-01-20 CAJ BANK 0.50
23-01-20 CAJ BANK RUJUKAN 0.50
31-01-20 CAJ BANK TUNAI 0.50
03-02-20 CAJ BANK TUNAI 0.50
04-02-20 CAJ BANK TUNAI 0.50
18-02-20 CAJ BANK TUNAI 0.50
24-02-20 CAJ BANK 0.50
25-02-20 CAJ BANK 0.50
02-03-20 CAJ BANK 1.00
16-03-20 CAJ BANK 0.50
20-04-20 CAJ BANK 1.00
04-05-20 CAJ BANK 0.50
12-05-20 CAJ BANK 0.50
14-05-20 CAJ BANK-PERTUKARAN TANDATANGAN
02-06-20 CAJ BANK 10.00
10-06-20 CAJ BANK 1.00
11-06-20 CAJ BANK 0.50
15-06-20 CAJ BANK 1.50
29-06-20 CAJ BANK 0.50
08-07-20 CAJ BANK 0.50
14-07-20 CAJ BANK 0.50
17-07-20 CAJ BANK 0.50
22-07-20 CAJ BANK 0.50
22-07-20 CAJ BANK 0.50
04-08-20 CAJ BANK 0.50
14-08-20 CAJ BANK 0.50
28-09-20 CAJ BANK 0.50
0.50
JUMLAH BELANJA CAJ BANK
26.50
TARIKH AKAUN BELANJA HADIAH/CENDERAHATI
12-03-20 HADIAH/CENDERAHATI GURU PINDAH PIBG
29-06-20 PERSIAPAN SUMBANGAN HARI RAYA 300.00
23-09-20 PEMBERIAN PIZA -4 BAIDURI 61.30
30-12-20 HADIAH/CENDERAHATI GURU PINDAH 190.70
280.95
JUMLAH BELANJA HADIAH/CENDERAHATI
832.95

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 42

TARIKH PROGRAM KAUNSELOR RUJUKAN PIBG 4K KCM
20-04-20 GEMPUR MINDA GERAK CEMERLANG SPM C000519 1,750.00
20-04-20 PROGRAM MOTIVASI T1 DAN T2 C000521 1,500.00
12-04-20 PROGRAM MOTIVASI T4 C000529 2,000.00
22-06-20 PROGRAM MOTIVASI T3 C000530 2,000.00

JUMLAH BELANJA KAUNSELOR 7,250.00

TARIKH AKAUN COVID-19 RUJUKAN PIBG 4K KCM
10-06-20 BEKAL DAN PASANG SOAP DISPENSER-PASCA PKP C000524 4,000.00 2,000.00
10-06-20 TERMOMETER-PASCA PKP C000526 1,000.00
10-06-20 POSTER,BANNER,FLIP KAD,TAPE-PASCA PKP C000527
17-07-20 PEMBELIAN K3 INFRARED TEMPERATURE C000536 2,998.00
05-08-20 SUMBANGAN KEPADA PELAJAR MISKIN PKP DOMESTIC 3,000.00

JUMLAH BELANJA COVID-19 10,998.00 2,000.00

TARIKH AKAUN SANICARE RUJUKAN PIBG 4K KCM
15-07-20 PENYELENGARAAN PERALATAN KEBERSIHAN(JAN,FEB,MAC) AUTOPAY 576.00
27-10-20 PENYELENGARAAN PERALATAN KEBERSIHAN(JUL,OGO,SEPT) DOMESTIC 576.00

JUMLAH BELANJA AKAUN SANICARE 1,152.00

TARIKH AKAUN PROGRAM SEKOLAH RUJUKAN PIBG 4K KCM
13-07-20 GOTONG ROYONG PEMATUHAN SOP C000533 904.00
14-07-20 UNIT 4K-PROGRAM GOTONG ROYONG C000534 2,500.00
11-09-20 LOCAL AGENDA 21-SEK HIJAU DOMESTIC 1,500.00 1,500.00
11-09-20 LOCAL AGENDA 21-SEK HIJAU-CENDAWAN DOMESTIC 500.00
28-09-20 GOTONG ROYONG PENCEGAHAN DENGGI C000532 12,060.00
12-10-20 HARI ANUGERAH KUALITI DOMESTIC 560.00
30-12-2020 MAJLIS LAMBAIAN KASIH SANJUNGAN BUDI DOMESTIC

JUMLAH BELANJA AKAUN PROGRAM SEKOLAH 3,464.00 4,000.00 12,060.00

TARIKH AKAUN PULANGAN RUJUKAN PIBG 4K KCM
18-09-20 PULANGAN KCM F3 TUNAI 2,560.00

JUMLAH BELANJA AKAUN PULANGAN 2,560.00

TARIKH AKAUN UNIT PPKI RUJUKAN PIBG 4K KCM
07-10-20 BUMI HIJAU PPKI-HIDROPONIK DOMESTIC 300.00
07-10-20 SUKANEKA PPKI2020 DOMESTIC 1,000.00

JUMLAH BELANJA AKAUN UNIT PPKI 1,300.00

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 43

TARIKH AKAUN UNIT PEPERIKSAAN RUJUKAN PIBG 4K KCM
24-12-20 KERTAS KAJANG
DOMESTIC 1,132.00
JUMLAH BELANJA AKAUN UNIT PEPERIKSAAN
1,132.00

Disediakan Oleh, Disemak dan Disahkanoleh

…............................................. …...................................
(NOOR AZURA BINTI AHMAD) (ISKANDAR SYAHRIL BIN IBRAHIM SUKRI)
Bendahari Kehormat PIBG Yang Dipertua PIBG
SMK Bandar Seri Putra Sesi 2020/21
SMK BANDAR SERI PUTRA

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 44

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 45

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 46

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 47

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 48

Q CIMB ISLAMIC Statement of Account

CII\\B Islamic Bank Berhad (671390-H) 1-002- 3992

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU Page I Halaman Page 1 of 1
SElt I\JE NENGAH KEBANGSAAN Statement“Date I 7arikh Penyala 3 /12/2020
BANDAR SERI PUTRA
KAJANG Branch / Cawangan
43000 SE LANGOR
UNIVER SITE KEBANGSAAN N\ALAYSIA
Lot 1 048 1.05. Level 1, Wsma UNIKEB,
Unlversili Kebangsaan Malaysla,
43600 UKM Bangi, Selangor

Current Account-i Transaction Details / Butir-butir Transaksi Akaun Semasa-/

Account No /Vo Akaun g6 -0045$7$-8
Eligible for Protecoon by PIDM)

Descnptlon " ” " Cheque / RefNo Wnhdrawaf DeposRs Tax Balance
€¥sJ‹npsi No Cek / Rujukari Penge/uaran Qeyos/t

OPENING BALANCE 81959218 3,000 00 128,589.50
125,589 50
i R IBG
SUMBANGAN PELAJA R 140417134 950.00 126,539.50
MISKIN PKP 1
YUNUS BIN 0 THMAN 981SD9411 301 4,120.00 130,659.50
15’1Z7D?C INS I ANT TRA NSFER 9815D9411303 70.00 130,729.50
DC RI SESI PETANG 129,597.50
MUS ALWA BT 83077499 1,132.00
MUS ALWA BT MA’A ROF
CDM CASH DE POSIT 9815D43481 12 1,260.00 130,857.50
CDM CASH DEPOSIT 9815D0251 428 4,370.00
i R I BG \ 35,227.50
UI4IT PEPE RIKSAAN 83635624 560.00 134,667.50

r.zai—A s WANG

SUtV'BER MUSTA KIM ENTE
CDU CASH DEPOSIT
CDf4 CASH DEPOSIT
TR IBG
I fiajlis Lamb alan

ñ6S/h

TOK.IIIA GROUP RESOURCE

CLOSING BALA NCE I BAGI PENUTUP 134,667.50

8dPanpcYuaran No of•eposlts Total Wlthdtawal JTmontalal hDDepeo(xs:›itssit
BH Deposit Jum/a/i Pengeiuaran (RM) _

(RM) 10,770.00
4,692.00

“" End of Statement I Penyala Tamat ”“ ’

Elective 1 September "y018, Service Tax has been Imposed on selected products and services only. Please note that tha Bank isinthe mldst
otupddtngapplcab!emate1as, rttsandcharges,Thesechangeswllberefecedlnduecoufse.

The Bank must be informed of any error, lrregularllles or dlscrepancles In Ihls stalemenl within 14 days from the date ol the statement,
failingv/hich the information reflected In lhls stalement Is daamed la be correct and accurate. Please log Inlo C1MB
website al NN)_fii §b k Of Hwy cl h/sI fr|jc,com,m for ltte statemenl's ex |anatory noles. Bank or CIMB iSIdITIiC Bank

You can perform fund lransfere, accounl enquiries, blll payments, payroll or supplier payments and more vla C b c anne o

For more information, call our Business Call Cenler at 1300 880 828 Monday to Frlday (7am - 7pm) and Saturday(8am *P^) •xcluding public

holldays or emall us at jI Iy§ u§lnesscar [email protected] com,

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 49

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2021/2022 50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sambutan Hari Kanak-Kanak
Next Book
Cumnor House Boys Chronicle