The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ Moe, 2021-10-03 14:29:25

AZLIRUL AZWAN

PBPPP 2021

PBPPP

PENILAIAN
BERSEPADU

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

NAMA : AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ
JAWATAN
TAHUN : PPP
TEMPAT
BERTUGAS : 2021

DAERAH : SMK RAJA MUDA MUSA,
45600 BESTARI JAYA,
SELANGOR

: KUALA SELANGOR

MAKLUMAT

MAKLUMAT

PERIBADI

KP SAINS KOMPUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

MAKLUMAT PERIBADI KELULUSAN
AKADEMIK
NO. K/P : 830128-05-5629
1. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS
JAWATAN : Guru Akademik Biasa Dg41 KOMPUTER (KOMPUTER INDUSTRI)

JANTINA : Lelaki 2. DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH

AGAMA : ISLAM NOMBOR RUJUKAN

TEMPAT LAHIR : Gemas

TARIKH LAHIR : 28 / 01 / 1983 NO. RUJUKAN JPN : A56414/KS
: 20187951
OPSYEN NO. GAJI : SG
021442259030
1. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi NO. CUKAI
PENDAPATA : 11 / 03 / 2021
KEMAHIRAN N
PENGISYTIHAR
MS WORD AN HARTA
MS POWER POINT
MS PUBLISHER MAKLUMAT WARIS
MS EXC EL
NAMA : NUR NAZLIAH BT
ADOBE PHOTOSHOP WARIS ZAINOL
TERDEKAT
JAVA/PHP/MYSQL : ISTERI TERCINTA
HUBUNGAN WARIS : 013-7043755
IMOVIE APPLE
NO. TELEFON WARIS
BAHASA
KATA SEMANGAT
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS “ KERJA ITU IBADAH TUGAS ITU AMANAH”
BAHASA ARAB

PERKAHWINAN TUGAS – TUGAS
KURIKULUM DAN
TARAF : KAHWIN KOKURIKULUM
PERKHAHWINA
N : NUR NAZLIAH BT 1. Jurulatih Utama Penataran Kurikulum 64 Kolej
ZAINOL
NAMA : GURU Vokasional 2013 Bagi Mata Pelajaran
SUAMI/IST Pangkalan Data Kolej Vokasional, Kolej
ERI : SMK RANTAU PANJANG Vokasional, 2013

PEKERJAAN 2. Panel Penyediaan KSKV Bagi Mata Pelajaran
SUAMI/IST
ERI Pangkalan Data Kolej Vokasional,BPTV, (2012 –
2015)
ALAMAT
MAJIKAN 3. Panel Penyediaan Geran Per Kapita (PCG) Bagi
ISTERI/SUAMI
Mata Pelajaran Pangkalan Data Kolej
MAKLUMAT Vokasional,BPTV, (2012 – 2014)
PERLANTIKAN
4. Panel Pembinaan Dokumen Pentaksiran Standard
TARIKH PERLANTIKAN : 01 / 04 / 2010
: 06 / 09 / 2013 Kompetensi DPSK, Lembaga Peperiksaan, (2012
TARIKH – 2015)
PENGESAHAN : 01 / 02 / 2017
JAWATAN 5. Panel Pembinaan Bahan Teknologi Maklumat dan
: //
TARIKH MASUK KE Komunikasi, BPK, (2013-2014)
JAWATAN
BERPENCEN 6. Panel Penghasilan Item Untuk Penilaian Akhir

TARIKH PENCEN (TEORI) Bagi Kursus KPD-Unit Teknologi dan
Multimedia, Lembaga Peperiksaan, (2012 – 2015)
JAWATAN
7. Panel Penghasilan Item Untuk Penilaian Akhir
1. PANITIA SAINS KOMPUTER
2. PENOLONG PENYELARAS JADUAL WAKTU (AMALI) Bagi Kursus KPD-Unit Teknologi dan
3. P. SETIAUSAHA TEKNOLOGI MAKULMAT Multimedia, Lembaga Peperiksaan, (2012 – 2015)

DAN KOMUNIKASI/ LAMAN WEB 8. Jurulatih Utama Program Latihan Untuk Guru
SEKOLAH
4. AJK 3K (PLUG) bagi Mata Pelajaran Teknologi
5. AJK INFORMASI SEKOLAH Maklumat dan Komunikasi (TMK) Sekolah
6. ALK KOPERASI SEKOLAH Rendah, Daerah Kuala Selangor, (2013-2014)
7. GURU PENASIHAT KELAB REKACIPTA
8. GURU PENASIHAT KRS SEKOLAH 9. Panel Pembinaan Item Soalan Sains Komputer,
9. JURULATIH BOLA SEPAK
LPM (2017 – Kini)

10. Panel Pembinaan Item Soalan Sains Komputer

, Selangor (2017 – Kini)

11. Jurulatih Utama Sains Komputer Negeri

Selangor(2017 – Kini)

12. Jurulatih Sains Komputer IBSE Kebangsaan

(2020 – Kini)

13. Pengerusi Panitia Sains Komputer Daerah

Selangor(2018 – Kini)

14. Seteriat Kadet Remaja Sekolah Daerah Kuala

Selangor

KANDUtUamaNFaGil PABPPNP

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM
BAHAGIAN 2 : INSTRUMEN GENERIK

• Dimensi 1
• Dimensi 2

BAHAGIAN 3 : INSTRUMEN FUNGSIONAL

• Dimensi 1

BAHAGIAN 4 : INSTRUMEN KEBERHASILAN

KANDUNGAN

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

KP SAINS KOMPUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

01 | GKPURSUAIANKSAKDOEMMPIKUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

KOD QR : 01 | GURU AKADEMIK

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

02 | TUKGPASSAITNUSGKAOSMLAPIUNTER / ASK

TUGAS DALAM SEKOLAH TUGAS LUAR SEKOLAH

1. PANITIA SAINS KOMPUTER 1. Jurulatih Utama Penataran Kurikulum
64 Kolej Vokasional 2013 Bagi Mata
2. PENOLONG PENYELARAS JADUAL WAKTU Pelajaran Pangkalan Data Kolej
Vokasional, Kolej Vokasional, 2013
3. P. SETIAUSAHA TEKNOLOGI MAKULMAT DAN
KOMUNIKASI/ LAMAN WEB SEKOLAH 2. Panel Penyediaan KSKV Bagi Mata
Pelajaran Pangkalan Data Kolej
4. AJK 3K Vokasional,BPTV, (2012 –2015)
5. AJK INFORMASI SEKOLAH
3. Panel Penyediaan Geran Per Kapita
6. ALK KOPERASI SEKOLAH (PCG) Bagi Mata Pelajaran
Pangkalan Data Kolej
7. GURU PENASIHAT KELAB REKACIPTA Vokasional,BPTV, (2012 – 2014)

8. GURU PENASIHAT KRS SEKOLAH 4. Panel Pembinaan Dokumen Pentaksiran
9. JURULATIH BOLA SEPAK Standard Kompetensi DPSK, Lembaga
Peperiksaan, (2012 – 2015)

5. Panel Pembinaan Bahan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi, BPK, (2013-
2014)

6. Panel Penghasilan Item Untuk Penilaian
Akhir (TEORI) Bagi Kursus KPD-Unit Teknologi
dan Multimedia, Lembaga
Peperiksaan, (2012 – 2015)

7. Panel Penghasilan Item Untuk Penilaian
Akhir (AMALI) Bagi Kursus KPD-Unit
Teknologi dan Multimedia, Lembaga
Peperiksaan, (2012 – 2015)

8. Jurulatih Utama Program Latihan Untuk
Guru (PLUG) bagi Mata Pelajaran
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK) Sekolah Rendah, Daerah Kuala
Selangor, (2013-2014)

9. Panel Pembinaan Item Soalan Sains
Komputer, LPM (2017 – Kini)

10. Panel Pembinaan Item Soalan Sains
Komputer , Selangor (2017 – Kini)

11. Jurulatih Utama Sains Komputer
Negeri Selangor(2017 – Kini)

12. Jurulatih Sains Komputer IBSE
Kebangsaan (2020 – Kini)

13. Pengerusi Panitia Sains Komputer
Daerah Selangor(2018 – Kini)

14. Seteriat Kadet Remaja Sekolah
Daerah Kuala Selangor

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

03 | SKUPRSAATILNASNKTOIKMAPNUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

KOD QR : 03 | SURAT LANTIKAN

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

04 | PKELPASPAOINRASNKOPMROPUGTREARM/ ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

KOD QR : 04 | PELAPORAN PROGRAM

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

05 | MKIPNSITAMINESSYKUOAMRPAUTTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

KOD QR : 05 | MINIT MESYUARAT

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

06 | PEKRPASNACINASNKGOAMNPSUTTREART/EGAISKK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

KOD QR : 05 | PERANCANGAN STRATEGIK

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

07 | SAKPSASRAAINNSKKEORMJAPUTATEHRU/NAASNK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

KOD QR : 05 | SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

RANCANGAN

PELAJARAN TAHUNAN

KP SAINS KOMPUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

01 | GKPURSUAIANKSAKDOEMMPIKUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

Guru 2 Alam : Pagi Dan Petang

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

02 | BKOPRSAANINGSSKEORMAHPUTUTEGRA/SASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

Tiada Borang

Serah Tugas

BAHAGIAN 1 : VITAE KURIKULUM

SKOP BIDANG

TUGAS UTAMA

03 | RAKPNCSAAINNGSAKONMPPELUATJEARR/AANSKTAHUNAN

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

KOD QR : RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

KANDUNGAN

BAHAGIAN 2 : GENERIK

DIMENSI 1

PROFESIONALISME

KP SAINS KOMPUTER / ASK

AZLIREUL1AZWAN BIN AEB2DUL AZIZ E3
NGilUaRi U AKADEMIK BIASA
No S10aJlhn Asliaamh12 Potensi
[email protected]
Taman Bayu Alam, A3.1 Kepimpinan
013-7711751 45000 Kuala Selangor, Berwawasan
dan Membuat
A1.1 Amalan A2S.1elaMngeonr gDu.Etamakan Keputusan

Profesional Pencapaian A3.2 Penyesuaian
Perubahan
A1.2 Hubungan A2.2 Kepantasan
A3.3 Keinginan
dengan Bertindak Menimba
Pengetahuan
Pelanggan A2.3 Kematangan
A3.4 Pemikiran
Emosi dan Kreatif dan
Inovatif
Keyakinan Diri

A2.4 Budaya Kerja

Sepasukan

A2.5 Berfokuskan

Pelanggan

E4 E5

Keilmuan dan Kesediaan dan
Pengetahuan Kewibawaan

A4.1 Dasar-dasar Kerajaan A5.1 Kesediaan menjalankan
A4.2 Peraturan dan Pekeliling Arahan/Tugas- tugas Lain
A4.3 Penguasaan Bidang Tugas
A4.4 Teknologi Maklumat A5.2 Keupayaan melaksanakan
Bimbingan Pementoran
dan Komunikasi (TMK)

BAHAGIAN 2 : GENERIK

DIMENSI 1

PROFESIONALISME

KP SAINS KOMPUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

BAHAGIAN 2 : GENERIK

DIMENSI 2

PENGLIBATAN

KP SAINS KOMPUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] AN1o.110 JlJnaAllianma1n2 dan Jaringan
T45a0m0a0nK(uBNaaylaeuStAewllaamong,rokr,ing and Linkages)
013-77117H5u1 bungan
Luar Selangor D.E

E2 A2.1 Sumbangan Profesional
dan/atau Sosial
Sumbangan

BAHAGIAN 2 : GENERIK

DIMENSI 2
JALINAN DAN JARINGAN

KP SAINS KOMPUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

Item 1 hingga 4 : Scan Kod QR

BAHAGIAN 2 : GENERIK

DIMENSI 2

SUMBANGAN

KP SAINS KOMPUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

Item 1 hingga 3 : Scan Kod QR

KANDUNGAN

BAHAGIAN 3 : INSTUMEN FUNGSIONAL

DIMENSI 3

KEMAHIRAN

KP SAINS KOMPUTER / ASK

PdpAZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ
GURU AKADEMIK BIASA
Guru
[email protected] No 10 Jln Alam 12

013-7711751 Taman Bayu Alam,
45000 Kuala Selangor,

Selangor D.E

E1 Perancangan

A1.1 Pengetahuan
A1.2 Perancangan
A1.3 Pengetahuan Pentaksiran

E2 Pelaksanaan

A2.1 Penyampaian
A2.2 Penggunaan Sumber Pendidikan
A2.3 Kemahiran Komunikasi
A2.4 Teknik Penyoalan
A2.5 Penglibatan dan Penguasaan

Pembelajaran Murid

E3 Pentaksiran

A3.1 Penilaian Prestasi Murid

KANDUNGAN

BAHAGIAN 4 : INSTRUMEN KEBERHASILAN

BAHAGIAN

KEBERHASILAN

KP SAINS KOMPUTER / ASK

AZLIRUL AZWAN BIN ABDUL AZIZ

GURU AKADEMIK BIASA

[email protected] No 10 Jln Alam 12
Taman Bayu Alam,
013-7711751 45000 Kuala Selangor,
Selangor D.E

Item 1 hingga 3 : Scan Kod QR


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เราเอง
Next Book
Walk in the Spirit October 2021