The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by guru besar fakeh abd. samad, 2019-01-29 18:54:17

MANUAL PENGURUSAN SKFAS 2019

MANUAL PENGURUSAN SKFAS 2019

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 1

KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKASURAT

1. KANDUNGAN 1

2. KATA-KATA ALUAN 2

3. AKU JANJI 3

4. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA 4

5. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NEGARA 5

6. VISI DAN MISI 6

5. OBJEKTIF DAN BUDAYA SEKOLAH 7

6. FALSAFAH SEKOLAH 8

7. PIAGAM PELANGGAN 8

8. LENCANA DAN LAGU SEKOLAH 10

9. SEJARAH SEKOLAH 11

10. PELAN SEKOLAH 13

11. HARI KELEPASAN AM 14

12. PENGGAL PERSEKOLAHAN 15

13. ENROLMEN MURID 17

14. PERJAWATAN GURU 18

15. PERJAWATAN AKP 23

16. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 25

17. JAWATANKUASA KURIKULUM 35

18. JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 41

19. JAWATANKUASA KOKURIKULUM 47

20. JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS 70

21. REKOD PENGAJARAN DAN PENCERAPAN 71

22. TAKWIM SEKOLAH 75

23. GURU BERTUGAS MINGGUAN 94

24. CATATAN 99

V12019. Semua kandungan dikemaskini berdasarkan data pada 28 Januari 2019

Disusun oleh:
En. Mohd Shahir bin Hashim, Guru Penyelaras Bestari, SK Fakeh Abd. Samad

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 2

KATA-KATA ALUAN

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Salam hormat dan selamat bersama kembali menghadapi tugas yang diamanahkan
bagi sesi persekolahan 2019. Kepada ahli baru SKFAS, saya ucapkan selamat
datang dan berharap telah bersiap sedia untu menjadi ahli yang aktif bagi
merealisasikan SKFAS menjadi sekolah berkesan menjelang 2020.

Walau bagaimanapun saya perlu mengingatkan diri saya serta akan terus
mengingatkan warga SKFAS bahawa perjalanan untuk mencapai matlamat ini
masih berliku dan mencabar. Gelombang terkini menuntut warga sekolah
melakukan perubahan dalam konteks transformasi pendidikan. Transformasi
membawa erti perubahan dan penambahan serta kesinambungan. Selaras dengan
itu setiap guru perlu mengetahui dan memahami Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia.

Dengan adanya Buku Panduan ini, saya pasti ianya menjadi panduan kepada
semua guru dan kakitangan sekolah ini untuk menjalankan tugas dan
tanggungjawab dengan lebih berkesan dan sistematik. Saya berharap buku ini
dapat memberi fokus apa sahaja usaha kita untuk mencapai matlamat SKFAS
sebagai sekolah cemerlang dalam segala bidang.

Marilah kita sentiasa menjadi pelengkap kepada setiap rakan kita dengan cara
kerjasama sepasukan, mengutamakan gerak kerja proaktif, sentiasa mencari
pembaharuan melalui inovasi, memperkayakan gerak kerja melalui kreativiti dan
sentiasa memberikan kepatuhan kepada ketua agar setiap usaha kita mendapat
keberkatan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(TN. HJ. SAUPI BIN JUSOH)
Guru Besar

SK Fakeh Abd Samad

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 3

AKU JANJI

Kami, warga SK Fakeh Abd. Samad sesungguhnya berjanji bahawa kami akan mematuhi
peruntukan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993,
Perintah- Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan dan
arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh kerajaan dari semasa ke semasa
sepanjang tempoh perkhidmatan saya dengan Kerajaan.
Maka dengan itu kami berjanji, sebagaimana di bawah peraturan 4 Peraturan-Peraturan
Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa kami:

i.Akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan kerajaan;
ii.Akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur,

amanah dan bertanggungjawab;
iii.Tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
iv.Tidak akan bercanggah dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi

saya bercanggah dengan tugas awam saya;
v.Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah

bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas
rasmi saya sehingga menjejaskan saya sebagai pegawai awam;
vi.Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya
sendiri;
vii.Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan
nama perkhidmatan awam;
viii.Tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar
untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain
berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
ix.Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai
ingkar perintah.

Kami sesungguhnya faham bahawa jika kami disabitkan kerana telah melanggar Aku
Janji ini, kami boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan
Pegawai Awam (Kelakuan Tatatertib) 1993.

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 4

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 5

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 6

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA

MISI

MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN YANG BERKUALITI

UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI
MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 7

OBJEKTIF SEKOLAH

 Melengkapkan pelajar dengan ilmu pengetahuan melalui kaedah P & P yang berkesan.
 Memastikan semua guru dan kakitangan sokongan mengamalkan budaya kerja

cemerlang.
 Menggerakkan dan memantapkan aktiviti ko kurikulum. Mengembangkan bakat pelajar ke

tahap optima.
 Menanamkan rasa cinta kepada sekolah, rakan – rakan dan warga SKFAS. Sentiasa

menjaga nama baik sekolah dan seluruh warganya.
 Mewujudkan permuafakatan dengan agensi luar, masyarakat dan komuniti

BUDAYA SEKOLAH

• Perancangan strategik dibina dan dilaksana
• Menyediakan kemudahan PdP yang terbaik.
• Semua murid diberi peluang yang sama rata untuk akses ilmu pengetahuan dan

kejayaan.
• Menyediakan guru yang efektif melalui pembelajaran yang berterusan.
• Menggalakkan guru memajukan diri dalam bidang iktisas dan profesional.
• Menanam semangat ‘sense of belonging’ dan collobrative pada warga SKFAS.
• Memberi perkhidmatan kaunter bertaraf 5 bintang kepada pelanggan.
• Perkhidmatan yang terbaik kepada semua ‘stake holder’

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 8

FALSAFAH SEKOLAH

Semua murid mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang berilmu dan bersahsiah mulia.
Melalui pendidikan yang berkesan dan bimbingan yang berteraskan keutuhan diharap dapat
melahirkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

PIAGAM PELANGGAN

Murid
 Memastikan semua murid selamat sepanjang berada di kawasan sekolah.
 Memastikan semua murid menerima P & P mengikut masa yang diperuntukkan.
 Memastikan semua murid yang mendaftar di sekolah ini mendapat tempat yang sesuai
dan selesa.
 Memastikan semua pelajar mendapat bantuan buku teks pada hari pertama sesi
persekolahan.
 Memastikan segala bantuan dan sumbangan diterima oleh murid yang layak.
 Memastikan semua pelajar tahun 3 hingga 6 mendapat peluang menyertai kegiatan
kokurikulum mengikut minat dengan kebenaran ibubapa/penjaga.

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 9

Guru dan Kakitangan
 Memastikan setiap guru dan kakitangan diberi layanan yang adil dan saksama tanpa pilih
kasih.
 Memastikan semua guru dan kakitangan dilindungi sepanjang berada di kawasan
sekolah.
 Memastikan kebajikan guru dan kakitangan diutamakan.
 Memastikan setiap permasalahan guru dan kakitangan diselesaikan dengan segera.
 Memastikan guru dan kakitangan disahkan dalam jawatan antara 1 hingga 3 tahun.

Ibubapa / Penjaga
 Memastikan ibubapa/penjaga yang berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan
diselesaikan secepat mungkin.
 Memastikan setiap pembayaran dari ibubapa/penjaga diberi resit rasmi dengan segera.
 Memastikan permohonan pertukaran murid diselesaikan dengan segera.
 Setiap cadangan dan usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak
sekolah.
 Memastikan keselesaan di atas segala urusan yang dilakukan di pejabat.

Stake Holder
Memastikan setiap arahan dan maklumat yang diperlukan oleh PPD, JPN dan KPM mendapat
tindakan sehari selepas surat atau arahan yang diterima.
Sekiranya anda tidak berpuas hati dan mempunyai permasalahan dengan perkhidmatan yang
diberi, sila berjumpa dengan Guru Besar dengan menghubungi talian 09-5383341

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 10

LENCANA SEKOLAH

 Buku menerangkan Budaya Ilmu.
 Warna Biru melambangkan perpaduan kaum.
 Warna Hijau melambangkan Agama Islam sebagai Agama Rasmi.
 Warna Kuning lambang ketaatan kepada raja.
 Lambang lain adalah berkaitan denga sains dan teknologi, kecemerlangan kokurikulum

dan sahsiah murid.

LAGU SEKOLAH

SK Fakeh Abd Samad Hijau lambang agama rasmi
Sekolah bertuah dan bersejarah Kuning kedaulatan di raja
Mendidik putera puteri tercinta Merah ke arah maju jaya
Menjadi rakyat yang berguna Biru tanda perpaduan benderaku

Kami bertekad janji akan belajar Jasa guru murni kami sanjungi
Budaya bersuka sesungguh hati Jadi kenangan hingga ke akhir nanti
Rukun negara kami sanjungi Segala ilmu yang dibekalkan
Berdisiplin hingga harmoni Panduan masa hadapan

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 11

SEJARAH SEKOLAH

Sekitar tahun 1930, sekolah ini

dikenali sebagai sekolah rakyat yang dibina
penduduk setempat. Tempat belajar di
bangunan Surau Batu Tujuh dan tiada
sebarang kelengkapan kerusi dan meja.
Sekolah ini dikelolakan oleh Tn. Hj.
Shamsuddin.

Atas inisiatif En. Perada bin Abdul Lawatan KDYMM Sultan Abu
Samad serta penduduk kampong, sekolah Bakar (1932)
beratap nipah dibina. En. Abdul Samad bin
Abdul Manan (Tok Pakeh Samad) menjadi
tenaga pengajar kepada 15 orang murid.

Pada tahun 1932, KDYMM Sultan Pada tahun 1945, sekolah ini diambil
Abu Bakar melawat sekolah ini dan alih oleh kerajaan sebagai sebuah sekolah
menamakannya Madrasah Attarbiyah Al- bantuan penuh kerajaan. En. Abd. Malik bin
Islamiyah. Tiga guru dilantik iaitu Tok Said dilantik sebagai Guru Besar yang
Pakeh Samad, Tn. Hj. Mohamad dan Tn. Hj. pertama. Sebuah bangunan bersaiz 60x20
Sharif yang mengajar Agama Islam, Bahasa dibina di tapak sekarang dengan usahasama
Arab dan Bahasa Melayu. penduduk tempatan.

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

Bangunan pertama bersaiz 60x20 MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 12
Bangunan 4 bilik darjah dan 1 pejabat.
Pada tahun 1963, bangunan beratap
genting dengan 4 bilik darjah dan 1 pejabat
dibina untuk menampung 300 pelajar. Pada
tahun 1975, bangunan 2 tingkat dengan 8
bilik darjah dibina. Bilangan murid ialah
485 orang.

Pada 1976, KDYMM Sultan Ahmad
Shah merasmikan bangunan kantin.
Seterusnya pada tahun 1981, sebuah
bangunan 3 tingkat didirikan dengan 8 bilik
darjah dan stor.

Pada 16 Februari 2012, YH Dato’
Abdul Halim bin Abd. Samad (anak Tok
Pakeh Samad) merasmikan penukaran nama
sekolah kepada SK Fakeh Abd. Samad.

Pada tahun 2003, sebuah lagi
bangunan 4 tingkat dan sebuah makmal
komputer dibina. Pada Februari 2012, SK
Fakeh Abd. Samad memulakan
persekolahan satu sesi.

Bangunan 2 tingkat © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
www.skfas.edu.my
SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PEN

PELAN S

TANGKI AIR PAD

TANGGA 5 DINAMIK 5 BESTARI 5 PINTAR 5 AKTIF
TANGGA BILIK GURU 6 PINTAR
TANGGA BILIK MUZIK 6 CERDAS 6 AKTIF 6 DINAMIK
TANGGA KLINIK GIGI BILIK KEMAH
BILIK KAUNSELING BILIK GERAKAN

DEWAN TERBUKA

TAMAN PRASEKOLAH M
KOM

PRASEKOLAH PRASEKOLAH 1 BESTARI 1 PINTAR

D 3 CERDAS 3 PINTAR 3 AKTIF TANGGA
2 AKTIF 2 CERDAS 3 DINAMIK TANGGA
BILIK PSV KEDAI BUKU PEMULIHAN PEND. KHAS TANGGA
LORONG

JQAF PEND. KHAS

TANDAS TANGGA 2 DINAMIK 2B
P. KHAS
TANDAS LORONG TANGGA PENDIDIKAN KHAS

PENDIDIKAN TAPAK BIL
KHAS PERHIMPUNAN

PONDOK ILMU

KANTIN TAMAN DAN
KOLAM

NGURUSAN DAN TAKWIM 2019 13

SEKOLAH

DANG SEKOLAH

5 CERDAS MAKMAL SAINS 1 STOR TANGGA TANDAS
TANGGA TANDAS
6 BESTARI MAKMAL SAINS 2 STOR TANGGA TANDAS G
TANGGA TANDAS
DEWAN DATO’ ABD. HALIM STOR

HIRAN HIDUP SURAU WUDUK TANGKI
SEPTIK
MAKMAL MAKMAL F
MPUTER 1 KOMPUTER 2

R 1 AKTIF 1 CERDAS ESTOR

4 CERDAS STOR 4 AKTIF 4 PINTAR TANGGA TANDAS
3 BESTARI STOR TANGGA TANDAS
BILIK SPBT SUIS 4 BESTARI 4 DINAMIK TANGGA WUDUK C
SUIS TANGGA WUDUK
STOR B&K WROOM BILIK JQAF

BILIK JQAF

BESTARI 2 PINTAR 1 DINAMIK TANGGA B TANDAS

PUSAT SUMBER TANGGA

LIK GURU PEJABAT A

TEMPAT LETAK KERETA

GARAJ
BASIKAL

PONDOK PENGAWAL

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 14

HARI KELEPASAN AM

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 15

PENGGAL PERSEKOLAHAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 16

CUTI PERAYAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 17

ENROLMEN MURID

GRED SEKOLAH :A
MODEL SEKOLAH : SEKOLAH RENDAH MODEL BESTARI
KOD SEKOLAH : CBA 4013
PPD : KUANTAN

BILANGAN MURID DAN KELAS 2019

TAHUN BIL MURID BIL KELAS

SATU 188 2
DUA 188 5
TIGA 169 5
EMPAT 165 5
LIMA 167 5
ENAM 152 5
PEND. KHAS INTEGRASI 41 7
PRASEKOLAH 50 2
JUMLAH 1169 39

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 18

PERJAWATAN GURU

JAWATAN BILANGAN
GURU BESAR 1
GPK PENTADBIRAN 1
GPK HAL EHWAL MURID 1
GPK KOKURIKULUM 1
GPK PENDIDIKAN KHAS 1
GURU PENYELARAS BESTARI 1
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1
GURU DATA 1
GURU PROGRAM INTEGRASI 13
GURU AKADEMIK 39
GURU PEMULIHAN 2
GURU BIMBINGAN 2
GURU PRA SEKOLAH 2
GURU PENDIDIKAN ISLAM 17
JUMLAH 83

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 19

KAKITANGAN AKADEMIK

BIL. NAMA GURU JAWATAN & OPSYEN
1. SAUPI BIN JUSOH GB (PM-AM)

2. MAZLAH BT MANAP GPKP (BM)

3. CIK ZAIREY BIN CHE MANSOR GPKHEM

4. GPKKO

5. MOHD RIZA BIN ABDUL LATIF GPKPK

6. MOHD SHAHIR BIN HASHIM GURU BESTARI (SN)
7. SITI ZAINATU AKMAL BINTI BAKAR GURU MEDIA (MT)
8. MOHAMAD RASYIDI B OTHMAN GURU DATA (BA)

9. NORIZAN BIN HASAN GBSM

10. ZAKIAH BT. HUSSIN GBSM

11. FARIDAH BT. MOHAMAD PPKI

12. JAMALIAH BT. HASSAN PPKI

13. JUAHARI BIN KAMARUDDIN PPKI

14. MARZUKI BIN MOHAMAD PPKI

15. MAIDATULHANIM BT MOHAMED PPKI

16. MOHD HARIF B MOHD ZIN PPKI
17. NURUL JANNAH BT. OTHMAN PPKI

18. SHARIFAH AINI BT SYED HASIN PPKI

19. SITI IRYANI SOLEHAH BT MOHAMAD PPKI

20. SUHAILY BT SULAIMAN @ SELAMAN PPKI
21. ZAITIAKTAR BT ZAINUDDIN PPKI
22. ADNAN BIN SEMAN PI(PPKI)

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 20

23. NADZIRAH BT ABDUL RAHMAN PI(PPKI)
24. SITI HABSAH BT MAT PI(PPKI)
25. ROHANA BT ARIFFIN PRA
26. WAHIDAH ARIANI BT MAT WAHI PRA
27. MARZUKY BIN MOHAMAD PEMULIHAN
28. NURUL FATANAH BT RAZALI PEMULIHAN
29. AINI FADZLINA BT HASSAN BI
30. ATIKAH MUNIRAH BT ABDUL KARIM BI
31. CHEONG WEI VIAN BI
32. ELEY YUSNITA BT LONG BI
33. NORHASIMAH BT HJ. HUSAIN BI
34. OBIDAH BT OMAR BI
35. RADZIAH BT ABD AZIZ BI
36. SITI NUR AZIDA BT NORAZMAN BI
37. ZOOL FADLY BIN NAHARUDDIN BI
38. ERINC SUZANA BT MOHD KAMAL BM
39. JASMANI BIN ENJAH BM
40. MASLIANA BT HASIAN BM/PSV
41. MOHAMED B MAN BM
42. NORMAJIDAH BT ABD MANAF BM
43. RAFIAH BT OMAR BM
44. ROZILA BT NORDIN BM
45. SAL FARINA BT KAMALUDDIN BM

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 21

46. ZAINON BT ZAKARIA BM
47. ZAITON BT MAJID BM
48. AINON HASNITA BT AHMAD GHANI MT/BM
49. JUNAIDAH BT MOHAMAD MT/PJ
50. MARJAM BT. MAT SAAD MT
51. MOHD FADLEE BIN MOHD ZUBRI MT
52. NAZERIN BIN HUSAN MT/PJ
53. ROSNISHAM BT. ISMAIL MT
54. SAIFATUL NURUL ZAIMA BT A GEHANI MT/PK
55. ZARIANI BT ZAHARI MT/BM
56. AZIDAH BT BUDIN SN
57. MASLIZA BT MOHAMAD RAZALI SN
58. MUHAMMAD HAFIZ BIN OMAR SN
59. NOHAYATI BT NGAH SN/MT
60. ROSMARINA BT OTHMAN SN
61. SAKINAH BT. MUKHTAR MZ
62. MOHAMAD ASWADI B ABD AZIZ RBT
63. WAN JASNIZAM JASRIN BIN WAN JASMIN RBT
64. NORIZAN BT ZAKARIA BA
65. ROSELINA BT HASHIM BA
66. ROZALINA BT MOHD SALLEH RAIBI BA
67. ABDUL RAHMAN BIN MAZLAN PI
68. ASILAH BT MOHD SOLEH PI

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 22

69. ASMAH BT HASSAN PI
70. FAUZIAH BT NIK KOB PI
71. JAMALIZAN BIN JALIL PI
72. NAHDIYYAH BT NASSRUDDIN PI
73. NOOR HAFIZA BT MAT YASSIN PI
74. NOORLIA BT MD SAAD PI
75. NORMI BT SHAARI PI
76. NUR BAITI BT RAMLI PI
77. RABI’AH BT. ABD.RAHIM PI
78. SITI ASFULLIZAN BT MOHAMAD NOH PI
79. SITI MAZURA BT HARUN PI
80. SUZIYANI BT SAMSUDIN PI
81. YOHAIZRIN BT ZULKIFLI PI
82. ZAKIAH BT ABD GHANI PI
83. ZAWANAH BT ZULKIPLI PI

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 23

PERJAWATAN AKP

JAWATAN BILANGAN
KETUA PEMBANTU TADBIR 1
PEMBANTU TADBIR 2
PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PRA SEKOLAH) 2
PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPKI) 4
JURUTEKNIK KOMPUTER 1
PEMBANTU OPERASI 2
JUMLAH 12

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 24

KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK

BIL NAMA JAWATAN
1. CHE WAN ZAINUN BT WAN ISHAK KPT N22
2. SULAIMAN BIN MOHAMAD RASID JK FT29
3. NUR SYAZANA BT ABDUL MUSALLEB PT N17
4. MARIAM BT ABD. KADIR PT N17
5. MURTAZUDDIN BIN MOHAMED MOKHTAR PPM N17
6. HAIDAWATI BT MOHD NOOR PPM N17
7. AZLITA BT AB RAZAK PPM N17
8. NURHANIM BT ALIAS PPM N17
9. CHE MAZIDA ASMA BT CHE ABD MALEK PPM N17
10. NORHASIMAH BT ABD MALIK PPM N17
11. SHAMSUDDIN BIN AHMAD PO N14
12. ZULKIFLI BIN NOH PO N14

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 25

JAWATANKUASA PENGURUSAN
DANPENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI PENGERUSI NAIB PENGERUSI
GPK HAL EHWAL MURID GURU BESAR GPK PENDIDIKAN KHAS

TIMBALAN PENGERUSI
GPK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI
GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SEKOLAH
KETUA PEMBANTU TADBIR

Pengurusan dan Perancangan Pelupusan Harta Benda
Sekolah Pengurusan dan Penyeliian
Buku Panduan Pengurusan Bangunan, Peralatan dan Perabot
Sekolah Pengurusan Stok dan Inventori /

Penyediaan Takwim Sekolah Aset

Pengurusan Kewangan Sekolah Pengurusan Data dan Maklumat
Sekolah
Pengurusan Latihan Dalam Pengurusan Teknologi Maklumat
Perkhidmatan dan Komunikasi
Pengurusan Rekod dan

Dokumentasi

Pengurusan Laporan Nilai © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
Prestasi www.skfas.edu.my

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad
“Changing the Way Pupils See the Future”

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 26

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN

PENGERUSI
SAUPI BIN JUSOH

TIMBALAN PENGERUSI
MAZLAH BT MANAP

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
CIK ZAIREY BIN CHE MANSOR GPK KOKO MOHD RIZA BIN ABDUL LATIF

SETIAUSAHA
CHE WAN ZAINUN BT WAN ISHAK

PENOLONG SETIAUSAHA
NUR SYAZANA BT ABDUL MUSALLEB

AHLI-AHLI JAWATANKUASA

ZOOL FADLY BIN NASARUDDIN (ASET)
MOHD SHAHIR BIN HASHIM (TEKNOLOGI MAKLUMAT, LAMAN WEB)
MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN ( DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH,

APLIKASI ONLINE)
ZAKIAH BT HUSSIN (PKKP)
ASMAH BT HASSAN (NKRA DAN SKPMg2)
FAUZIAH BT NIK KOB (PBPPP)
WAN JASNIZAM JASRIN BIN WAN JASMIN (BANGUNAN)
ERINC SUZANA BT MOHD KAMAL
(PENYELIAAN DAN PENCERAPAN PAK 21)
NORIZAN BIN HASAN (KEBITARAAN)
NOORLIA BT MD SAAD (LADAP)

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 27

PENGURUSAN KELAS

PENYELARAS PRASEKOLAH

SYIDI BIN OTHMAN (GWUARHUIDDAAHTAAR)IANI BT MAT WAHI

PN ROSNISHAM BT ISMAIL (GURU MEDIA)

BESTARI WAHIDAH ARIANI BT MAT WAHI

DINAMIK ROHANA BT ARIFFIN

EN MOHD SHAHIR BIN HASHIM (GURU PENYELARAS BESTARI)

CIK MASLIANA BT HASIAPNEN(PYEEGLAARWAASI ATASHEUTN) 1
PN ZAKIAH BINTI HUSNAOINR(MGAUJRIDUAHKABTUANBSDELMOARN)AF

PN ROHANA BINTI MOHAMED TAHAR (PENYELAR

1 AKTIF NOOR HAFIZA BT MAT YASSIN

1 BESTARI SITI NUR AZIDA BT NORAZMAN

1 CERDAS ROZALINA BT MOHD SALLEH RAIBI

1 DINAMIK AINI FADZLINA BT HASSAN

1 PINTAR ZAWANAH BT ZULKIPLI

AS LADAP)
SEMUA KETUA
EN MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN (GURU

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 28

DATA) PENYELARAS TAHUN 2

PN ROSNISHAM BT ISMARILAB(GI’AUHRUBTMAEBDDI.AR)AHIM

EN MOHD SHAHIR BIN HASHIM (GURU PENYELA

2 AKTIF NORHAYATI BT NGAH

2 BESTARI ZAINON BT ZAKARIA

2 CERDAS SAIFATUL NURUL ZAIMA BT ABD
2 DINAMIK GEHANI

ASILAH BT MOHD SOLEH

2 PINTAR CHEONG WEI VIAN

RAS BESTARI)
CIK MASLIANA BT HASIPAENNY(PEELGARAWASATI AAHSUENT)3

OBIDAH BT OMAR

3 AKTIF NOOR KAMARIAH BT ABDUL KADIR
3 BESTARI ROSMARINA BT OTHMAN
3 CERDAS SAKINAH BT MUKHTAR
3 DINAMIK NORIZAN BT ZAKARIA
3 PINTAR MARJAM BT MAT SAAD

PN ZAKIAH BINTI HUSAIN (GURU KAUNSELOR)

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 29

PN ROHANA BINTI MOHAPMEENDYETLAAHRAARS(TPAEHNUYNE4LARAS LADAP)

SEMUA KETUA PANI NOORLIA BT MD SAAD

4 AKTIF NORHASIMAH BT HJ HUSAIN
4 BESTARI ERINC SUZANA BT MOHD KAMAL
4 CERDAS MASLIZA BT MOHAMAD RAZALI
4 DINAMIK SITI ASFULLIZAN BT MOHAMAD NOH
4 PINTAR ROZIAH BT MUHAMMAD

5 AKTIF PENYELARAS TAHUN 5
5 BESTARI SAL FARINA BT KAMALUDDIN
5 CERDAS
5 DINAMIK JAMALIZAN BIN JALIL
5 PINTAR YOHAIZRIN BT ZULKEPLI
RADZIAH BT ABD AZIZ
FAUZIAH BT NIK KOB
ZARIANI BT ZAHARI

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

6 AKTIF MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 30
6 BESTARI
6 CERDAS PENYELARAS TAHUN 6
6 DINAMIK MUHAMMAD HAFIZ BIN OMAR
6 PINTAR
AINON HASNITA BT AHMAD GHANI
NORMI BT SHAARI
ROZILA BT NORDIN
NURBAITI BT RAMLI
ELEY YUSNTA BT LONG

KELAS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INKLUSIF (PPKI)

2 NURKASIH SITI IRYANI SOLEHAH BINTI MOHAMAD
3 NURKASIH SHARIFAH AINI BINTI SAID HASIN
4 NURKASIH NURUL JANNAH BINTI OTHMAN
5 NURKASIH 1 SUHAILY BINTI SULAIMAN @ SELAMAN
5 NURKASIH 2 JUAHARI BIN KAMARUDDIN
6 NURKASIH 1 MAIDATULHANIM BINTI MOHAMED
6 NURKASIH 2 ZAITIAKTAR BT ZAINUDDIN

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 31

JAWATANKUASA – JAWATANKUASA KECIL PENGURUSAN
DAN PENTADBIRAN

BIL JAWATANKUASA BIDANG TUGAS

1 KEWANGAN DAN AKAUN 1.Merancang belanjawan.
2.Membuat agihan /
SETIAUSAHA pindahan peruntukkan.
CHE WAN ZAINUN BT WAN ISHAK (KPT) 3.Menyemak buku tunai.
4.Mengambil tindakan ikut
AUDIT DALAMAN laporan audit
ABDUL RAHMAN BIN MAZLAN 5.Meluluskan pembelian.
ADNAN BIN SEMAN

AHLI JAWATANKUASA
NUR SYAZANA BT ABDUL MUSALLEB (PT)
SEMUA KETUA PANITIA

2 ASET 1. Menerima dan
menyemak peralatan atau
SETIAUSAHA (PEGAWAI ASET) perabot yang dihantar.
ZOOL FADLY BIN NASARUDDIN 2. Rekodkan ke dalam buku
stok.
AHLI JAWATANKUASA 3. Melabel perabot dan
NAZERIN BIN HUSAN peralatan mengikut kategori
WAHIDAH ARIANI BT MAT WAHI (PRA) yang betul.
MOHD SHAHIR BIN HASHIM (ICT) 4.Menghantar laporan ke
SITI ZAINATUL AKMAL BT BAKAR JPN / PPD Kuantan.
SEMUA KETUA PANITIA 5.Membuat permohonan
pelupusan dan lupuskan
setelah mendapat kelulusan

3 PENGURUSAN TEKNOLOGI 1.Membina carta organisasi.
2.Menyusun Jadual operasi
MAKLUMAT makmal.

SETIAUSAHA (GURU PENYELARAS BESTARI) 3.Menyelaras jadual
penggunaan makmal.
MOHD SHAHIR BIN HASHIM
4.Menceria dan menjaga

AHLI JAWATANKUASA kebersihan makmal.
SULAIMAN BIN MOHAMAD RASID (JK) 5.Membimbing dan
SEMUA KETUA PANITIA membantu guru dalam
SEMUA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING penggunaan peralatan
(khidmat teknikal).

6.Merancang pembangunan

staf dalam TMK.

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 32

4 PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA 1.Mengumpul,

mengemaskini data setiap

SETIAUSAHA (GURU DATA) bulan.

MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN 2.Memproses dan

menghantar data ke Jabatan.

AHLI JAWATANKUASA 3.Melaksanakan tugas

MARZUKY BIN MOHAMAD arahan GB dari masa ke

NUR SYAZANA BT ABDUL MUSALLEB (PT) masa.

SULAIMAN B MUHAMAD RASID (JK)

SEMUA GURU KELAS

SEMUA PENYELARAS ALIRAN

5 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 1.Mengurus surat rasmi,
menyebar maklumat,
SETIAUSAHA 2.Membuat budget,
NOORLIA BT MD SAAD pelaporan prestasi
perbelanjaan, perancangan
AHLI JAWATANKUASA kursus, fail LDP, kad
ZAKIAH BT ABD GHANI pelaporan latihan.
SEMUA KETUA PANITIA 3.Menyediakan maklumat /
pengkalan data LDP di
sekolah.
LDP dan cadangan
penambahbaikan.

6 NKRA DAN SKPMg2 1.Merancang dan
melengkapkan ahli jawatan
SETIAUSAHA kuasa induk mengikut unit
ASMAH BT HASSAN masing-masing.
2.Melengkapkan semua
AHLI JAWATANKUASA keperluan yang berkaitan
ROSELINA BT HASHIM (SU KURIKULUM) dengan NKRA dan
JUNAIDAH BT MOHAMAD (SU KOKU) SKPMg2.
SUZIYANI BT SAMSUDIN (SU HEM)
SUHAILY VT SULAIMAN (SU PPKI)
MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN (DATA)
MOHD SHAHIR BIN HASHIM (ICT)
KETUA PANITIA
SEMUA KETUA UNIT

7 PBPPP 1. Memastikan proses
penilaian PBPPP berjalan
SETIAUSAHA lancar.
MAZLAH BT MANAP 2. Membuat hebahan
mengenai maklumat terkini
PBPPP.

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 33

AHLI JAWATANKUASA 1.Bertanggungjawab kepada
CIK ZAIREY BIN CHE MANSOR e-sprata
MOHD RIZA BIN ABD LATIF 2. Memastikan bangunan
FAUZIAH BT NIK KOB sekolah selamat dan
kondusif untuk digunakan.
8 BANGUNAN
1.Menyusun jadual
SETIAUSAHA (GURU BANGUNAN) pencerapan
WAN JASNIZAM JASRIN BIN WAN JASMIN 2.Memastikan dokumentasi
diurus dengan baik.
AHLI JAWATANKUASA
MOHD FADLEE BIN MOHD ZUBRI 1. Mengenalpasti dan
NORIZAN BIN HASSAN merancang projek untuk
SULAIMAN BIN MOHAMAD RASID kebitaraan sekolah.
MURTAZUDDIN BT MOHAMED MOKHTAR
1.Merancang dan
9 PENCERAPAN DAN PENYELIAAN melengkapkan bilik gerakan.
2.Mengemaskini data dan
PAK 21 maklumat PKKP.

SETIAUSAHA
ERINC SUZANA BT MOHD KAMAL

AHLI JAWATANKUASA
ROSNISHAM BT ISMAIL
SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA PENYELARAS TAHUN

10 KEBITARAAN SEKOLAH

SETIAUSAHA
NORIZAN BIN HASSAN

AHLI JAWATANKUASA
MOHD SHAHIR BIN HASHIM
SITI NUR AZIDA BT NORAZMAN
ZOOL FADLY BIN NASARUDDIN
ZAINON BT ZAKARIA

11 PKKP

SETIAUSAHA
ZAKIAH BT HUSSIN

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 34

AHLI JAWATANKUASA 1. Membina laman web
SITI MAZURA BT HARUN (SUP DALAMAN) 2. Menyelenggara dan
MOHAMAD ASWADI BIN ABDUL AZIZ mengemaskini laman web.
(SUP UPSR) 3. Memuat naik foto dan
WAHIDAH ARIANI BT MAT WAHI (PRA) maklumat penting.

12 LAMAN WEB 1. Menyelaras program
pembangunan dalam
SETIAUSAHA (PENTADBIR LAMAN) dalam dan antara
MOHD SHAHIR BIN HASHIM (GPB) komuniti.

AHLI JAWATANKUASA
MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN
SULAIMAN BIN MOHAMAD RASID (JK)

14 PROFESIONAL LEARNING

COMMUNITY (PLC)

SETIAUSAHA
ROSELINA BT HASHIM

AHLI JAWATANKUASA
SEMUA PENYELARAS TAHUN

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 35

JAWATANKUASA KURIKULUM

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

PENGERUSI
SAUPI BIN JUSOH

TIMBALAN PENGERUSI
MAZLAH BT MANAP

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
CIK ZAIREY BIN CHE MANSOR GPK KOKO MOHD RIZA BIN ABDUL LATIF

SETIAUSAHA
ROSELINA BT HASHIM

ERINC SUZANA BT MOHD KAMAL (SETIAUSAHA MESY. GURU, PAK 21)
SITI MAZURA BT HARUN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN)
ASWADI B ABDUL AZIZ (PEPERIKSAAN UPSR)
ROSMARINA BT OTHMAN (PBD)
NURUL FATANAH BT RAZALI (LINUS 2.0)

MARZUKY BIN MOHAMAD (PEMULIHAN, BACA CEPAT KAWANKU)
MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN (JADUAL WAKTU)
ATIKAH MUNIRAH BT ABDUL KARIM (PROTIM)
WAHIDAH ARIANI BT MAT WAHI (PRA SEKOLAH)
JASMANI BIN ENJAH (MBMMBI)

MUHAMMAD HAFIZ BIN OMAR (KECEMERLANGAN UPSR)
SITI ZAINATU AKMAL BT BAKAR (MEDIA)
MOHD SHAHIR BIN HASHIM (I-THINK)
NUR BAITI BT RAMLI (CAQ)

ROZALINA BT MOHD SALEH RAIBI (TRANSISI TAHUN 1)
SEMUA KETUA PANITIA

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 36

KETUA – KETUA PANITIA

BAHASA MALAYSIA
JASMANI BIN ENJAH

BAHASA INGGERIS
ATIKAH MUNIRAH BT ABDUL KARIM

MATEMATIK
ROSNISHAM BT ISMAIL

SAINS
AZIDAH BT BUDIN

PENDIDIKAN ISLAM
NAHDIYYAH BT NASSRUDDIN

BAHASA ARAB
MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN

RBT
WAN JASNIZAM JASRIN BIN WAN JASMIN

TMK
MOHD SHAHIR BIN HASHIM

MUZIK
SAKINAH BT MUKHTAR

SEJARAH
MOHAMED BIN MAN

PENDIDIKAN MORAL
MOHAMAD ASWADI BIN ABDUL AZIZ

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
MUHAMMAD HAFIZ BIN OMAR

PENDIDIKAN SENI VISUAL
MASLIANA BT HASIAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 37

JAWATANKUASA – JAWATANKUASA KECIL KURIKULUM

BIL JAWATANKUASA BIDANG TUGAS

1 PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN 1.Memastikan semua murid
tahun 6 akan mengambil
SETIAUSAHA UPSR dan urusan
SITI MAZURA BT HARUN (SUP) berkaitannya berjalan lancar.
2. Memastikan semua
AHLI JAWATANKUASA peperiksaan dalaman
MOHAMAD ASWADI BIN ABDUL AZIZ (UPSR) berjalan dengan lancar.
ROSMARINA BT OTHMAN (PBD) 3. Menyelia sistem
SEMUA KETUA PANITIA pengurusan peperiksaan
SEMUA PENYELARAS TAHUN (SAPS).
4. Menganalisis keputusan
peperiksaan.
3.Memastikan setiap panitia
menentukan penyedia
soalan peperiksaan
dalaman.

2 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH 1.Memastikan PBD
dijalankan mengikut

SETIAUSAHA prosedur.
ROSMARINA BT OTHMAN 2.Mengumpul maklumat
pencapaian PBD.

AHLI JAWATANKUASA 3.Memastikan laporan
MOHAMAD ASWADI BIN ABDUL AZIZ (UPSR) berkaitan PBD dihantar
NOOR KAMARIAH BT ABDUL KADIR mengikut arahan.

SEMUA PENYELARAS TAHUN

SEMUA KETUA PANITIA

3 JADUAL WAKTU 1.Menyediakan jadual waktu
kelas dan individu.
SETIAUSAHA 2.Membantu GPK 1
MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN membuat jadual ganti.

AHLI JAWATANKUASA
NORHAYATI BT NGAH
ZARIANI BT ZAHARI
FAUZIAH BT NIK KOB

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 38

4 LINUS 2.0 1. Menjalankan program
untuk mengatasi masalah
SETIAUSAHA asas 3M murid.
NURUL FATANAH BT RAZALI
1.Mengenal pasti murid yang
AHLI JAWATANKUASA belum menguasai 3M melalui
MARZUKY BIN MOHAMAD ujian diagnostik.
SEMUA KETUA PANITIA 2.Memastikan kelas
SEMUA GURU BM/BI/MATH KELAS AKHIR pemulihan berjalan lancar.
3.Menyediakan data dan
5 PROTIM membuat laporan.
4.Melaksanakan tugasan
SETIAUSAHA arahan GB dari masa ke
ATIKAH MUNIRAH BT ABDUL KARIM masa.

AHLI JAWATANKUASA 1. Memastikan pelaksanaan
NAZERIN BIN HUSAN dasar MBMMBI di sekolah.
NORHAYATI BT NGAH
ELEY YUSNITA BT LONG 1.Merancang program dan
MUHAMMAD HAFIZ BIN OMAR kursus motivasi kepada
murid tahun 6 untuk
6 MBMMBI meningkatkan prestasi dan
pencapaian UPSR.
SETIAUSAHA 2.Merancang dan
JASMANI BIN ENJAH melaksanakan aktiviti
selepas UPSR untuk murid
AHLI JAWATANKUASA tahun 6.
NORHASIMAH BT HJ. HUSAIN
SEMUA GURU BM DAN BI

7 KECEMERLANGAN UPSR

SETIAUSAHA
MUHAMMAD HAFIZ BIN OMAR

NAIB SETIAUSAHA
ZAKIAH BT HUSSIN

BENDAHARI
NORMI BT SHAARI

AHLI JAWATANKUASA
SEMUA GURU TAHUN 6
SEMUA GBSM

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 39

8 PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. Memastikan PSS sebagai
sumber maklumat dan ilmu
SETIAUSAHA (GURU MEDIA) melalui kaedah konvensional
SITI ZAINATU AKMAL BINTI BAKAR dan moden.

NAIB SETIAUSAHA 1. Memastikan program
SITI MAZURA BT HARUN pemulihan berjalan dengan
baik.
AHLI JAWATANKUASA
OBIDAH BT OMAR (NILAM TAHAP 1) 1. Memastikan pengurusan
ROZILA BT NORDIN (NILAM TAHAP 2) prasekolah berjalan dengan
SAKINAH BT MUKHTAR (BILIK TAYANGAN) baik.
ZAWANAH BT ZULKIPLI (PERPUSTAKAAN)
FARIDAH BT MOHAMAD (PERPUSTAKAAN) 1. Menyediakan
persekitaran
9 PEMULIHAN pembelajaran yang
sesuai dengan
SETIAUSAHA pembelajara abad ke-21.
MARZUKY BIN MOHAMAD

AHLI JAWATANKUASA
SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA PENYELARAS TAHUN
SEMUA GURU BM DAN MT

10 PRASEKOLAH

SETIAUSAHA
WAHIDAH ARIANI BT MAT WAHI

AHLI JAWATANKUASA
ROHANA BT ARIFFIN
SUZIYANI BT SHAMSUDDIN
CHE MAZIDA ASMA BT CHE ABD MALEK
NORHASIMAH BT ABD MALIK

11 PEMBELAJARAN ABAD 21

SETIAUSAHA
ERINC SUZANA BT MOHD KAMAL

AHLI JAWATANKUASA
SEMUA PENYELARAS TAHUN

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 40

12 UNIT KHAS 1. Menjalankan tugas-tugas
khas yang diarahkan
PENYELARAS I-THINK mengikut arahan semasa.
MOHD SHAHIR BIN HASHIM

PENYELARAS CAQ
NUR BAITI BT RAMLI

PENYELARAS PROGRAM BACAAN CEPAT
KAWANKU
MARZUKY BIN MOHAMAD

PENYELARAS TRANSISI TAHUN 1
ROZALINA BT MOHD SALLEH RAIBI

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 41

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID (HEM)

PENGERUSI
SAUPI BIN JUSOH

TIMBALAN PENGERUSI
CIK ZAIREY BIN CHE MANSOR

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
MAZLAH BT MANAP GPK KOKU MOHD RIZA BIN ABDUL LATIF

SETIAUSAHA
SUZIYANI BT SAMSUDIN

MARZUKY BIN MOHAMAD (KESELAMATAN DAN SEKOLAH SELAMAT)
SHARIFAH AINI BT SAID HASIN (KEBERSIHAN DAN KECERIAAN)
MOHD FADLEE BIN MUHD ZUBRI (DISIPLIN)
ZAKIAH BT ABD GHANI (PENGAWAS)
SITI ZAINATUL AKMAL BT BAKAR (PENGAWAS PUSAT SUMBER)
ZAKIAH BT HUSSIN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)
NAZERIN BIN HUSAN (SKIM PINJAMAN BUKU TEKS)
MASLIANA BT HASIAN (KANTIN)
MASLIZA BT MOHD RAZALI (RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN)
ASMAH BT HASSAN (BANTUAN PELAJARAN)
MOHD SHAHIR BIN HASHIM (APDM)

MUHAMMAD HAFIZ BIN OMAR (PENEMPATAN SEKOLAH MENENGAH)
NOOR HAFIZA BT MAT YASSIN (PIBK/E-SARANA)
NORIZAN BIN HASAN (SEKOLAH PENYAYANG)

ABD RAHMAN BIN MAZLAN (PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH)
ROHANA BT ARIFFIN (PENCEGAHAN DENGGI DAN KESIHATAN)

MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN (BINA INSAN)

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 42

JAWATANKUASA – JAWATANKUASA KECIL HAL EHWAL
MURID

BIL JAWATANKUASA BIDANG TUGAS

1 KESELAMATAN DAN SEKOLAH 1. Penarafan Bangunan-
April dan Ogos.
SELAMAT
2. Latihan Pengungsian
PENYELARAS Bangunan- 2 kali.
MARZUKY BIN MOHAMAD
3. Pelan Laluan Kebakaran-
SETIAUSAHA Semua Bilik.
MOHAMED BIN MAN
4. Pemeriksaan setiap
AHLI JAWATANKUASA hujung bulan- catat,
JAMALIZAN BIN JALIL rekod dan failkan.
JASMANI BIN ENJAH
5. Sudut kenyataan Sekolah
Selamat.

2 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 1. Mengawasi kebersihan
dan keceriaan.
PENYELARAS
SHARIFAH AINI BT SAID HASIN 2. Projek penanaman
pokok.
SETIAUSAHA
WAHIDAH ARIANI BT MAT WAHI 3. Tatacara penjagaan
kebersihan.
AHLI JAWATANKUASA
AINON HASNITA BT AHMAD GHANI 4. Anugerah Kelas
SAKINAH BT MUKHTAR Terbersih.
AZIDAH BT BUDIN
5. Gotong-royong bersama
PIBG.

3 DISIPLIN DAN PENGAWAS 1. Mengatur program
disiplin.

PENYELARAS 2. Ikut SOP kes disiplin.

MOHD FADLEE BIN MOHD ZUBRI (DISIPLIN) 3. Penyampaian watikah

ZAKIAH BT ABD. GHANI (PENGAWAS) pemimpin kecil.

SITI ZAINATU AKMAL BT BAKAR (PENG. PSS) 4. Membuat keputusan

kesalahan disiplin.

SETIAUSAHA 5. Kes berat- SSDM.

SITI ASFULLIZAN BT MOHAMAD NOH 6. Cetak dan failkan laporan

(DISIPLIN) bulanan SSDM.

NOORLIA BT MD SAAD (PENGAWAS) 7. Melantik pengawas.

NADZIRAH BT ABDUL RAHMAN (PENG. PSS) 8. Menasihat dan

membimbing pengawas.

9. Kursus kepimpinan.

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 43

AHLI JAWATANKUASA 10. Melantik pengawas PSS.
MOHAMAD ASWADI BIN ABDUL AZIZ 11. Menasihat dan
(DISIPLIN)
SUZIYANI BT SAMSUDDIN (DISIPLIN) membimbing pengawas
NUR BAITI BT RAMLI (PENGAWAS) PSS.
ROZILA BT NORDIN (PENGAWAS)
NORMAJIDAH BT ABD MANAF (PENG. PSS) 1. Merangka rancangan
tahunan program.
4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
2. Menyelaras rekod
PENYELARAS bimbingan.
ZAKIAH BT HUSSIN
3. Ceramah kerjaya.
SETIAUSAHA 4. Program PRS.
NORIZAN BIN HASSAN 5. Motivasi murid.
6. Khidmat kaunseling-
AHLI JAWATANKUASA
MARJAM BT MAT SAAD masalah disiplin.
MOHD HARIF BIN MOHD ZIN 7. Laporan bulanan.

5 SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. Cap buku baru.
2. Pemeriksaan berkala
PENYELARAS
NAZERIN BIN HUSAN buku teks.
3. Borang G.
SETIAUSAHA 4. Pesanan buku- dapatkan
SUHAILY BT SULAIMAN
surat penurunan kuasa.
AHLI JAWATANKUASA 5. Pelupusan buku ikut
FAUZIAH BT NIK KOB
NORIZAN BT ZAKARIA SOP.
RADZIAH BT ZAKARIA
ZAINON BT ZAKARIA 1. Perjanjian sebut harga.
WAN JASNIZAM JASRIN BIN WAN JASMIN 2. Periksa keadaan dan

6 KANTIN makanan kantin.
3. Laporan kendiri kantin
PENYELARAS
MASLIANA BT HASIAN bulanan.
4. Pastikan kantin bersih
SETIAUSAHA
ZAITIAKTAR BT ZAINUDDIN gred A.

AHLI JAWATANKUASA
ROSMARINA BT OTHMAN
ROZIAH BT MUHAMMAD

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 44

YOHAIZRIN BT ZULKEPLI
SITI NUR AZIDA BT NORAZMAN
ZARIANI BT ZAHARI

7 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 1. Perjanjian RMT.

2. Buku Rekod Kedatangan

PENYELARAS RMT.

MASLIZA BT MOHD RAZALI 3. Ujian rasa.

4. Sudut RMT.

SETIAUSAHA 5. Guru Bertugas RMT.

MAIDATUL HANIM BT MOHAMED

AHLI JAWATANKUASA
AINI FADZLINA BT HASSAN
CHEONG WEI VIAN
JAMALIAH BT HASSAN
OBIDAH BT OMAR
SITI IRYANI SOLEHAH BT MOHAMAD
NOOR KAMARIAH BT ABDUL KADIR
SAIFATUL NURUL ZAIMA BT ABD GEHANI
SITI MAZURA BT HARUN
ZAWANAH BT ZULKIPLI
ROZALINA BT MOHD SALLEH RAIBI

8 BANTUAN PENDIDIKAN 1. Agihan wang KWAPM
apabila terima surat.
PENYELARAS
ASMAH BT HASSAN (YAYASAN PAHANG) 2. Edar surat kepada yang
layak.
SETIAUSAHA
FARIDAH BT MOHAMAD (KWAPM) 3. Pantau gaji terkini
penjaga dalam sistem.
AHLI JAWATANKUASA
NOOR HAFIZA BT MAT YASSIN (KWAPM) 4. Edar borang permohonan
SUZIYANI BT SAMSUDIN YP.
(INSURANS/TAKAFUL)
NORHASIMAH BT HJ HUSAIN 5. Kumpul borang- bawa ke
NORHAYATI BT NGAH pejabat YB.
NURUL JANNAH BT OTHMAN
6. Muat turun borang.
7. Buat laporan-penjaga

hantar ke pejabat takaful.

9 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID 1. Pendaftaran guru kelas
dalam sistem.
(APDM)
2. Kemaskini dan cetak data
PENYELARAS murid secara bulanan.
MOHD SHAHIR BIN HASHIM (APDM)
3. Padam murid bertukar.
4. Edar surat pilihan feeder.

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 45

MUHAMMAD HAFIZ BIN OMAR (PENEMPATAN 5. Permohonan ke sekolah
SEKOLAH MENENGAH) kawalan.
NOOR HAFIZA BT MAT YASSIN
(PIBK/SARANA) 6. Sijil tamat sekolah.
7. Isi data PIBK dengan

kerjasama penyelaras
program.

10 SEKOLAH PENYAYANG 1. Susun program tahunan.
2. Sambutan ulang tahun
PENYELARAS
NORIZAN BIN HASAN murid.
3. Rai kehadiran murid.
SETIAUSAHA 4. Ziarah cakna.
ZAKIAH BT HUSSIN 5. Rekod dan dokumentasi.

AHLI JAWATANKUASA
ATIKAH MUNIRAH BT ABDUL KARIM

11 PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 1. Rancang program
tahunan.
(PPDa)
2. Ceramah antirokok dan
PENYELARAS dadah.
ABDUL RAHMAN BIN MAZLAN
3. Sudut PPDa.
SETIAUSAHA 4. Penyebaran maklumat.
ROSNISHAM BT ISMAIL 5. Laopran dan

AHLI JAWATANKUASA dokumentasi.
ASILAH BT MOHD SOLEH
SITI HABSAH BT MAT 1. Pemeriksaan kesihatan.
ZAITON BT MAJID 2. Penyimpanan RKM dan

12 KESIHATAN DAN DENGGI kad gigi di bilik kesihatan
dan berlabel.
PENYELARAS 3. Laporan bulanan denggi.
ROHANA BT ARIFFIN 4. Laporan penarafan
tandas.
SETIAUSAHA 5. Ceramah denggi dan
JUNAIDAH BT MOHAMAD (KAD KESIHATAN kesihatan.
DAN GIGI) 6. Peti pertolongan cemas.

AHLI JAWATANKUASA
ELEY YUSNITA BT LONG (KAD KESIHATAN
DAN GIGI)

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 46

SAL FARINA BT KAMALUDDIN (DENGGI) 1. Program sahsiah murid.
NURUL FATANAH BT RAZALI (DENGGI) 2. Kerjasama dengan guru-
JUAHARI BT KAMARUDDIN (TANDAS)
guru PAI.
13 BINA INSAN 3. Anugerah Sahsiah

PENYELARAS Terpuji secara berkala.
MOHAMAD RASYIDI BIN OTHMAN

SETIAUSAHA
RABI’AH BT ABD. RAHIM

AHLI JAWATANKUASA
ADNAN BIN SEMAN
NAHDIYYAH BT NASSRUDDIN
ROSELINA BT HASHIM

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 47

JAWATANKUASA KOKURIKULUM

JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM

PENGERUSI
SAUPI BIN JUSOH

TIMBALAN PENGERUSI
GPK KOKU

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI
MAZLAH BT MANAP CIK ZAIREY BIN CHE MANSOR MOHD RIZA BIN ABDUL LATIF

SETIAUSAHA
JUNAIDAH BT MOHAMAD

SETIAUSAHA SUKAN
MOHD FADLEE BIN MOHD ZUBRI

ASILAH BT MOHD SOLEH (PENYELARAS UNIT BERUNIFORM)
SITI NUR AZIDA BT NORAZMAN (PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN)

MOHD HARIF BIN MOHD ZIN (PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN)
SEMUA KETUA GURU PEMIMPIN UNIT BERUNIFORM

SEMUA KETUA GURU PENASIHAT KELAB DAN PERSATUAN
SEMUA KETUA GURU PENASIHAT SUKAN DAN PERMAINAN

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 48

UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS

ASILAH BT MOHD SOLEH

BIL JAWATANKUASA

1 PENGAKAP

JUAHARI BIN KAMARUDDIN (KETUA)

SHARIFAH AINI BT. SAID HASIN (SETIAUSAHA)

NURUL JANNAH BT. OTHMAN

SUHAILY BT. [email protected]

JAMALIAH BT. HASSAN

JAMALIZAN BIN JALIL

JASMANI BIN ENJAH

MAIDATULHANIM BT. MOHAMED

MOHAMAD ASWADI BIN ABDUL AZIZ

MOHD HARIF BIN MOHD ZIN

NORIZAN BIN HASAN

SITI IRYANI SOLEHAH BT. MOHAMAD

ZAITIAKTAR BT. ZAINUDDIN

FARIDAH BT MOHAMAD

2 PUTERI ISLAM

YOHAIZRIN BT ZULKEPLI (KETUA)
NORMI BT SHAARI (SETIAUSAHA)
ASMAH BT. HASSAN
SUZIYANI BT. SAMSUDIN
HALIMATON SAADIAH BT. BAKAR
NADZIRAH BT. ABDUL RAHMAN
NOOR HAFIZA BT. MAT YASSIN
NORHASIMAH BT. HJ HUSAIN

SEKOLAH KEBANGSAAN FAKEH ABD. SAMAD © 2019 SK FAKEH ABD. SAMAD
“Changing the Way Pupils See the Future” www.skfas.edu.my

FB: Laman Rasmi SK Fakeh Abd. Samad


Click to View FlipBook Version