The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dausonichi830817, 2019-05-05 14:54:24

Math Tahun 2 k1 - 2018

Math Tahun 2 k1 - 2018

[40 markah]

Jawab semua soalan.

1. 999 tulis dalam bentuk perkataan ialah

A. Sembilan ratus sembilan
B. Sembilan ratus sembilan puluh
C. Sembilan ratus sembilan puluh satu
D. Sembilan ratus sembilan puluh sembilan

2. Seratus dua puluh tiga ditulis dalam bentuk angka ialah

A. 112
C. 132
B. 123
D. 321

3.

  ratus  puluh  sa 

Nombor yang diwakili oleh dekak – dekak ialah

A. 332 C. 362
B. 371 D. 352

4. Berapakah hasil tambah 5 ratus dengan 2 ratus? 

A. 7 ratus C. 1 ratus
B. 3 ratus D. 5 ratus 

5. Kira.

850 + 112 = ________ 

A. 112 C. 962
B. 850 D. 952

6. Kira.

985 ‐ 412 = ________ 

A. 512 C. 562
B. 537 D. 573

7.

500     520  530  540 

Apakah nombor yang perlu diisi pada petak kosong di atas?

A. 500 C. 511

B. 510 D. 515

8. Kira.

759 + 159 = ________ 

A. 918 C. 962
B. 850 D. 912


 

9.

 620   630     650   660 

Apakah nombor yang perlu diisi pada petak kosong di atas?

A. 620 C. 640

B. 520 D. 650

10. Dalam angka manakah nilai digit 2 mempunyai nilai tertinggi?

A. 205 C. 923

B. 821 D. 842

11. Cerakinkan 845 mengikut nilai digit
A. 800 + 40
B. 800 + 5
C. 800 + 40 + 5
D. 800 + 50 + 4

12. Kira.

549 ‐ 412 = ________ 

A. 112 C. 131
B. 130 D. 173


 

13. Nilai digit 8 dalam nombor 821 ialah

A. 8 C. 800

B. 80 D. 08

14. Bundarkan 823 kepada ratus terdekat.

A. 500 C. 700
B. 600 D. 800

15. Kira.

444 ‐ 312 = ________ 

A. 132 C. 123
B. 130 D. 103

16. 400  500  X 

200  300  C. 500
D. 400
Apakah nilai X?
A. 600
B. 300

17. Akmal mempunyai 350 biji gula – gula. Akmal memberikan Arif 50

biji gula – gula. Berapakah baki gula – gula Akmal?

A. 300 C. 250

B. 350 D. 200


 

18. Adib mempunyai 100 biji guli. Salleh mempunyai separuh

daripada guli Adib. Berapakah bilangan guli Salleh?

A. 50 C. 60

B. 500 D. 10

19. Bulan ketiga dalam sebuah kalendar ialah bulan ____________.

A. Mac C. Januari
B. April D. Februari

20. Cerakinkan 423 mengikut nilai digit

A. 40 + 20 C. 400 + 20

B. 200 + 30 D. 400 + 20 + 3

21. Kira.

A. 300 C. 200
B. 500 D. 100

22. Hari ini ialah hari Ahad. Esok ialah hari _____________.

A. Isnin C. Ahad
B. Selasa D. Jumaat


 

23. 65 sama dengan C. 50 + 6
A. 6 + 5 D. 600 + 5
B. 60 + 5

24.

Ahmad adalah lebih ___________ daripada Siti.

A. tinggi C. rendah

B. panjang D. gemuk

25. Anis ada RM5.00. Dia membeli sebuah buku dengan harga

RM2.00. Berapakah baki wang Anis? 

A. RM5.00 C. RM3.00

B. RM1.00 D. RM2.00

26. Apakah waktu yang ditunjukkan oleh muka jam

A. Pukul 1 C. Pukul 6
B. Pukul 12 D. Pukul 7


 

27. 2 Jam selepas waktu yang ditunjukkan ialah

A. Pukul 2 C. Pukul 4
B. Pukul 3 D. Pukul 5

28.

Rajah 1 di atas menunjukkan beberapa kotak cili. Berapakah

jumlah semua cili tersebut ?  

A. 30 C. 300

B. 330 D. 303 

               29. Sembilan ratus lima puluh tujuh

Nombor di atas ditulis dalam angka ialah

A. 955 C. 917

B. 957 D. 977


 

30. Tulis nilai gambarajah yang ditunjukkan.

A. 35 C. 300
B. 350 D. 305

31. Pak Abu ada 112 ekor ayam dan 202 ekor itik. Berapakah jumlah
. ayam dan itik yang Pak Abu ada kesemuanya.

A. 314 C. 310

B. 304 D. 300

32. Terdapat 304 batang pen merah dan 200 batang pen biru di dalam
. sebuah kotak. Berapakah beza bilangan pen merah dan pen biru.

A. 504 C. 500

B. 204 D. 104

33. Nilai digit 1 dalam nombor 8 021 ialah

A. 1 C. 100

B. 10 D. 1 000


 

34. Cerakinkan 8 423 mengikut nilai tempat

A. 8 ratus + 3puluh C. 800 + 20 + 3

B. 8 ribu + 4 ratus + 2 puluh + 3 sa D. 8 000 + 400 + 20 + 3

 

35. 2 876 – 64 =

A. 2 313 C. 2 502
B. 2 812 D. 3 402

36. Bundarkan 7 823 kepada ratus terdekat.

A. 7 700 C. 8 700
B. 7 800 D. 8 800

37. Dalam angka manakah nilai digit 5 mempunyai nilai tertinggi?

A. 2 105 C. 4 953

B. 5 261 D. 6 542

38. Berapakah hasil tolak 8 00 dengan 40?

A. 4 C. 760
B. 40 D. 200


 

39. Sebuah segi empat tepat mempunyai ____________ sisi.

A. 3 C. 5
B. 4 D. 6

40.

 

Berapakah jumlah bentuk segi tiga dan bentuk segi empat dalam rajah
tersebut?

A. 3 C. 9
B. 5 D. 13

10 
 


Click to View FlipBook Version