The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dausonichi830817, 2018-12-30 09:38:11

RPT Muzik Y5 2019

RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 5

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
1 Modul 1 1.1 1.1.1 Menyanyikan lagu Mendengar dan TP 1(1.1.1) CD Lagu
Adikku Sayang dengan mengecam aras pic
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan pic yang pic yang betul. yang dimainkan. Adikku
1-4 Muzikal daripada pelbagai betul. TP 2(1.1.1) Sayang
JANUARI
repertoir. Mengajuk pic yang
2019
didengar secara
menurun dan menaik.

Menyanyikan lagu
dengan pic yang
betul.

MINGGU
2 Modul 1 1.1 1.1.3 Menyanyikan Solfa Latihan pic TP 3 (1.1.3) CD lagu
dengan betul. menggunakan solfa- TP 4 (1.1.3) Bahan kursus
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi solfa do, re, mi , do,re,mi,fa,so.
6-11 Muzikal daripada pelbagai fa , so , la.
JANUARI repertoir. - menyanyi solfa dalam Latihan isyarat tangan
2019
pelbagai corak irama Curwen.

Menyanyi solfa
sambil
membuat isyarat
tangan Curwen.
1

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
3
Modul 1 1.1 1.1.4 Menyanyikan lagu Latihan pic secara TP 3 (1.1.4) Kad imbasan
13-18 secara accelenrando lembut (p),sederhana
JANUARI Pengalaman Menyanyikan lagu Mengaplikasi accelerando dan ritardando dengan lembut (mp), kuat (f)
2019 Muzikal daripada pelbagai dan ritardando dalam betul. dan sederhana kuat
repertoir. nyanyian. (mf) yang ditetapkan.

Menyanyi lagu adikku TP 4 (1.1.4)
sayang
. secaraaccelerando dan
ritardando.

MINGGU
4 Modul 4 4.1 4.1.1 Mengenal dan menulis Mengenal istilah dan TP 1 (4.1.1) Kad imbasan
simbol muzik dengan simbol muzik. simbol muzik
Membaca dan Membaca dan Menulis simbol dan istilah. betul.
20-25
JANUARI Menulis Notasi menulis notasi muzik. - Piano ( p ) Menulis semula simbol
muzik.
Muzik
- Mezzo piano
2019
( mp )
- Forte ( f )
- Mezzo forte ( mf )
- DC
- Fine
- DS
- Staccato
- Tekanan
- beransur lembut
2

- beransur kuatMINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
5 Modul 4 4.1 4.1.2 Mengenal dan menulis Penerangan tentang TP 4 (4.1.2) Kad imbasan
Menama dan menulis not E, not E,F,G, A, B, C’, D’ bentuk not semibrif
Membaca dan Membaca dan F, G, A, B, C‟ dan D‟ pada dengan betul. dan minim beserta Baluk
27
JANUARI Menulis Notasi menulis notasi muzik. baluk. nilainya. TP 5 (4.1.2) Latihan
Muzik- 1 E F G A B C’ D’ Mengenal kedudukan notasi
FEBRUAR - Semibrif not E,F,G, A, B, C’
I 2019 - Minim Bertitik dan D’, pada baluk
- Minim
- Krocet Menulis not E,F, G, A,
- Kuaver B, C’dan D’ pada
baluk dalam bentuk
Menama dan menulis not E, semibrif,,minim
F, G, A, B, C’, D’ pada bertitik, minim
baluk. ,krocetdan kuaver
- semibrif dengan betul.
- minim

MINGGU
6 Modul 1 1.4 1.4.1 Meniup rekoder Postur ketika meniup TP 1 (1.4.1) Rekoder
Memainkan not E,F,G, A, dengan ton yang baik. rekoder.
Pengalaman Memainkan rekoder B, C’ dan D’ dengan ton TP 2 (1.4.1)
3-8 Muzikal secara ensembel yang baik Pernafasan dan
FEBRUAR - memainkan not perlidahan dengan
I 2019
- penjarian not E, F, G, A, sebutan ‘tu’.
3

B, C‟ dan D‟
- pernafasan Meniru dan
- perlidahan (dengan memainkan rekoder
sebutan tu) not E,F,G,A,B,C’,D’
- embouchure mengikut nilai not.
- postur

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
7 Modul 1 1.4 1.4.2 Memainkan rekoder Latihan penjarian not TP 3 (1.4.2) Rekoder
berdasarkan skor E,F,B, A, G,C’ ,D’
Pengalaman Memainkan rekoder Memainkan rekoder
10 - 15
Muzikal secara ensembel berdasarkan skor. - Frasa Memainkan rekoder
FEBRUAR - memainkan frasa lagu . mengikutskor.
I 2019
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

MINGGU
8 Modul 1 1.4 1.4.2 Memainkan rekoder Latihan penjarian not TP 3 (1.4.2) Rekoder
berdasarkan skor E,F,B, A, G,C’ ,D’
Pengalaman Memainkan rekoder Memainkan rekoder
17-22
FEBRUAR Muzikal secara ensembel berdasarkan skor. - Melodi. Memainkan rekoder
- memainkan frasa lagu
mengikutskor.

I 2019
- memainkan melodi
kaunter
- memainkan melodi

4

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
9 Modul 1 1.4 1.4.2 Memainkan rekoder Latihan penjarian not TP 3 (1.4.2) Rekoder
berdasarkan skor E,F,B, A, G,C’ ,D’
Pengalaman Memainkan rekoder Memainkan rekoder
24
FEBRUAR Muzikal secara ensembel berdasarkan skor. - kaunter Memainkan rekoder
- memainkan frasa lagu

mengikutskor.
I - 1 MAC - memainkan melodi
2019 kaunter
- memainkan melodi

MINGGU
10 Modul 1 1.4 1.4.3 Memainkan rekoder Latihan pernafasan. TP 3 (1.4.3) Rekoder
mengikut tempo
Pengalaman Memainkan rekoder Memainkan rekoder dalam berdasarkan skor Meniup rekoder frasa Skor latihan
3 - 8 Muzikal secara ensembel pelbagai tempo. dengan betul. demi frasa.
MAC


5

2019 Memainkan rekoder
mengikut tempo
berdasarkan skor.MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU 11
Modul 3 3.1 3.1.1
Mengenalpasti Penerangan ringkas TP 3 (3.1.1) CD lagu
10 - 15 MAC
2019 Apresiasi Menghayati muzik Memberi pendapat muzik popular tentang muzik Video
Muzik daripada pelbagai tentang muzik yang Malaysia dengan popular Malaysia. TP 4 (3.1.1)
repertoir. didengar atau ditonton betul.
Contoh: menggunakan Memperdengarkan TP 5 (3.1.1)
terminologi muzik secara muzik popular dan
- Muzik Popular berpandu. muzik tradisioanal TP 6 (3.1.1)
- Muzik Tradisional Ciri muzik: secara kuiz.
Malaysia
- Muzik klasik - Alat Muzik Mengecam dan
Barat (contoh: alat bertali, mengenalpasti ciri
- Muzik Asia tiupan) muzik berkenaan.
- Cara Persembahan


6

MINGGU 12
Modul 3 3.1 3.1.1 Mengenalpasti Penerangan ringkas TP 3 (3.1.1) CD lagu
17-22 MAC 2019 muzik tradisional tentang muzik
Apresiasi Menghayati muzik Mengenalpasti muzik Malaysia dengan tradisional Malaysia. TP 4 (3.1.1)
Muzik daripada pelbagai yang didengar. betul.
repertoir. Memperdengarkan TP 5 (3.1.1)
Ciri muzik: muzik tradisioanal
secara kuiz. TP 6 (3.1.1)
Alat muzik (contoh: alat
bertali, tiupan) Mengecam dan
mengenalpasti ciri
Cara persembahan muzik berkenaan.

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
14 Modul 2 2.1 2.1.1 Mengajuk dan Tunjukcara TP 2 (2.1.1) Slaid
mengenalpasti kesan penghasilan bunyi. penceritaan
Penghasilan Menghasilkan idea Menghasilkan pelbagai bunyi yang didengar . TP 3 (2.1.1)
31 Mac -
5 APRIL Muzik muzikal kreatif kesan bunyi untuk Murid melakukan Alat perkusi
mengiringi persembahan. latihan dalam TP 4 (2.1.1)
2019
. kumpulan untuk
menghasilkan kesan TP 5 (2.1.1)
bunyi.
TP 6 (2.1.1)

7

MINGGU
15 Modul 2 2.1 2.1.2 Mencipta corak irama Latihan dalam TP 3 (2.1.1) Alat perkusi
atau melodi yang kumpulan.
Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta corak irama mudah. TP 4 (2.1.1) Kad Gambar
7-12 Muzik muzikal kreatif mudah.
APRIL
Persembahan
2019
Meter – 2 kumpulan.
4


MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
16 Modul 2 2.1 2.1.2 Mencipta corak irama Latihan dalam TP 3 (2.1.1) Alat perkusi
atau melodi yang kumpulan.
Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta corak irama mudah. TP 4 (2.1.1) Kad Gambar
14 - 19
APRIL Muzik muzikal kreatif mudah. Persembahan

2019
Meter – 3 kumpulan.
48

MINGGU
17 Modul 1 1.1 1.1.5 Menyanyi lagu Abang Mendengar lagu TP 3 (1.1.5) CD lagu
Balik Kampung secara Abang Balik
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan dinamik. dinamik. Kampung. TP 4 (1.1.5) Kad imbasan
21 - 26
APRIL Muzikal daripada pelbagai - lembut (p) Menyanyikan lagu
- sederhana lembut (mp )
repertoir.
2019
- kuat (f )
- sederhana kuat (mf) Menyanyikan lagu
Abang balik kampung
secara dinamik.
MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
18 Modul 1 1.1 1.1.2 Menyanyi lagu Menyanyikan TP 5 (1.1.2) CD Lagu
berkembardengan laguAbang Balik
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi lagu berkembar. dengan betul. Kampung. TP 6 (1.1.2)
28 APRIL
- 3 MEI Muzikal daripada pelbagai Menyanyikan lagu
repertoir.
2019
Adikku Sayang.

9

Menyanyikan kedua-
dua lagu
secaraberkembar.


MINGGU
19 Modul 1 1.2 1.2.1 Memainkan alat Mengenal skor perkusi TP 1 (1.2.1) Alat perkusi
perkusi mengikut lagu
Pengalaman Memainkan alat Memainkan corak irama meter berdasarkan Skor perkusi
5-10 MEI
2019 Muzikal perkusi berdasarkan skor. skor. Tepukan irama
Meter – 2 3 4 berdasarkan skor
4 4 4 perkusi.

Memainkan alat
perkusi mengikut skor
secara berkumpulan.MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
Modul 1 1.2 1.2.2 Memainkan alat Mengenal skor Alat perkusi


10

20 perkusi mengikut perkusi. Skor perkusi
Pengalaman Memainkan alat Memainkan alat perkusi tempo yang ditetapkan. TP 2 (1.2.2)
Muzikal perkusi dalam pelbagai tempo. Memainkan alat
12-17
MEI 2019 perkusi mengikut skor. TP 3 (1.2.2)

Memainkan alat
perkusi mengikut
tempo.

MINGGU
24 Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Membuat pergerakan TP 1 (1.3.1) CD lagu
mengikut warna ton berdasarkan muzik
Pengalaman Bergerak mengikut Membuat pergerakan dan irama yang yang didengar.. TP 2 (1.3.1)
9-14 JUN Muzikal muzik. berdasarkan muzik yang didengar.
2019
didengar. Membuat pergerakan TP 3 (1.3.1)
- warna ton berdasarkan irama.
- irama


MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
25 Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Cadangan Aktiviti: TP 4 (1.3.2) CD lagu
mengikut warna ton - bergerak berdasarkan
Pengalaman Bergerak Membuat pergerakan dan irama yang situasi, tema atau puisi TP 5 (1.3.2)
11

16-21 JUN Muzikal mengikut muzik. berdasarkan muzik yang didengar.
2019 didengar.
- warna ton
- irama


MINGGU
26 Modul 1 1.4 1.4.4 Meniup rekoder Latihan pernafasan. TP 4 (1.4.4) Rekoder
mengikut dinamik
Pengalaman Memainkan rekoder Mengaplikasikan dinamik yang ditetapkan. Penjarian not TP 5 (1.4.4)
23 - 28
JUN 2019 Muzikal secara ensembel dalam permainan rekoder berdasarkan skor.
- lembut (p) TP 6 (1.4.4)
- sederhana lembut (mp ) Meniup mengikut
- kuat (f) dinamik.
- sederhana kuat (mf) 1.4.2


MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
12

27 Modul 1 1.4 1.4.5 Meniup rekoder Contoh: TP 4 (1.4.5) Rekoder
berdasarkan skor - bekerjasama dalam
Pengalaman Memainkan rekoder Mengamalkan nilai murni dengan betul. kumpulan TP 5 (1.4.5)
30 Jun - 5
JULAI Muzikal secara ensembel semasa aktiviti memainkan - bertoleransi semasa
2019 rekoder. melakukan aktiviti TP 6 (1.4.5)
muzik
- bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi
- mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru -
menghormati arahan

MINGGU
28 Modul 2 2.1 2.1.3 Mencipta corak irama Mengajuk melodi. TP 3 (2.1.3)
mudah mengikut
Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta dan menyanyikan kreativiti masing- Mengimprovisasi TP 4 (2.1.3)
7-12
JULAI Muzik muzikal kreatif. melodi mudah. masing. jawapan kepada
soalan.
- mengajuk melodi
2019
- mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada „soalan‟
melodi yang diberikan.
13

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
29 Modul 2 2.1 2.1.3 Menghasilkan kesan Mengimprovisasi TP 4 (2.1.3)
bunyi mengikut bunyi mengikut
Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta dan menyanyikan kreativiti masing- kreativiti. TP 5 (2.1.3)
14-19 Muzik muzikal kreatif. melodi mudah. masing.
JULAI - mengajuk melodi
2019
- mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada „soalan‟
melodi yang diberikan.

MINGGU
30 Modul 2 2.1 2.1.3 Mencipta corak irama Mencipta karya muzik TP 6 (2.1.3)
mudah mengikut untuk mengiringi
Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta dan menyanyikan kreativiti masing- persembahan.
21 - 26
JULAI Muzik muzikal kreatif. melodi mudah. masing.
- mengajuk melodi
2019
- mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada „soalan‟
melodi yang diberikan.


14

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
31 Modul 2 2.1 2.1.3 Mencipta corak irama Mencipta karya muzik TP 6 (2.1.3)
mudah mengikut untuk mengiringi
Penghasilan Menghasilkan idea Mencipta dan menyanyikan kreativiti masing- persembahan
28 JULAI
- 2 OGOS Muzik muzikal kreatif. melodi mudah. masing.
- mengajuk melodi
2019
- mengimprovisasi
„jawapan‟ kepada „soalan‟
melodi yang diberikan.
MINGGU
32 Modul 1 1.1 1.1.6 Menyanyikan lagu Menyanyikan lagu
dengan sebutan, dengan betul. TP 6 (1.1.6)
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan sebutan pic,dinamik dan
4 - 9
OGOS Muzikal daripada pelbagai yang betul. artikulasi dengan Menyanyi secara
repertoir. konsisten. ekspresif.
2019

15

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
34 Modul 1 1.1 1.1.7 Mengamalkan nilai Menyanyikan lagu
murni dalam aktiviti dengan betul dan TP 6 (1.1.7)
Pengalaman Menyanyikan lagu Mengamalkan nilai murni muzik. mempamerkan nilai
18-23
OGOS Muzikal daripada pelbagai semasa aktiviti menyanyi. murni dalam aktiviti
muzik.
repertoir.
2019


MINGGU
35 Modul 1 1.2 1.2.3 TP 6 (1.2.3)
Memainkan corak Memainkan corak
Pengalaman Memainkan alat Memainkan alat perkusi irama secara ekspresif irama berdasarkan skor
25-30
OGOS Muzikal perkusi dengan dinamik dan konsisten. mengikut kumpulan.
berdasarkan skor.
2019
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp)
- kuat (f)


- sederhana kuat (mf)

16

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
36 Modul 1 1.2 1.2.4 Mengamalkan nilai Menunjukcara dalam TP 6 (1.2.4)
murni semasa aktiviti kumpulan;----.-
Pengalaman Memainkan alat Mengamalkan nilai murni muzik dijalankan. .bekerjasama dalam
25-30
Muzikal perkusi semasa aktiviti memainkan kumpulan -
OGOS alat perkusi. .bertoleransi semasa
2019 melakukan aktiviti
muzik -
.bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi -
.mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
.menghormati arahan
ketua/konduktor/guru .Modul 3 3.1 3.1.1 Mengenalpasti muzik Penerangan tentang TP 6 (3.1.1)
klasik barat. muzik klasik barat.
Apresiasi Menghayati muzik Memberi pendapat tentang
17

Muzik daripada pelbagai muzik yang didengar atau Mendengar dan
repertoir. ditonton menggunakan mengecam muzik
terminologi muzik secara berkenaan.
- Muzik klasik barat berpandu.
Ciri muzik: Kuiz
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)

- Cara Persembahan


MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
37 Modul 3 3.1 3.1.1 Mengenalpasti muzik Penerangan tentang TP 6 (3.1.1)
klasik barat. muzik Asia.
Apresiasi Menghayati muzik Memberi pendapat tentang
8 - 13 Muzik daripada pelbagai muzik yang didengar atau Mendengar dan
SEPTEMB repertoir. ditonton menggunakan mengecam muzik
ER 2019
terminologi muzik secara berkenaan.
- Muzik Asia berpandu.
Kuiz
Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

MINGGU
38 Modul 4 4.1 4.1.3 Menulis notasi dan Mengenal dan menulis TP 5 (4.1.3) Kad imbasan
simbol muzik dengan simbol. TP 6 (4.1.3)
Membaca dan Membaca dan Menulis nilai not dan tanda betul dan konsisten. Baluk
15-20

18

SEPTEMB menulis notasi menulis rehat. Menamakan not.
ER 2019 muzik notasi muzik
-Semibrif
- minim bertitik
-minim
-krocet
-kuaverMINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
39 Modul 4 4.1 4.1.4 Menulis meter lagu Mengenal meter lagu. TP 5 (4.1.4) Kad imbasan
dengan betul. TP 6 (4.1.4)
Membaca dan Membaca dan Menulis meter. Menulis meter lagu Baluk
22-27
SEPTEMB menulis notasi menulis - menulis angka atas dan 2 3 4
notasi muzik
angka bawah bagi meter
4 4 4
muzik
ER 2019


MINGGU
40 Modul 1 1.4 1.4.4 Meniup rekoder Latihan pernafasan. TP 4 (1.4.4) Rekoder
mengikut dinamik
Pengalaman Memainkan rekoder Mengaplikasikan dinamik yang ditetapkan. Penjarian not TP 5 (1.4.4)
29
SEPTEMB Muzikal secara ensembel dalam permainan rekoder berdasarkan skor. TP 6 (1.4.4)

- lembut (p)

ER - 4
- sederhana lembut (mp ) Meniup mengikut
19

OKTOBE - kuat (f) dinamik.
R 2019 - sederhana kuat (mf) 1.4.2
MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
41 Modul 1 1.4 1.4.4 Meniup rekoder Latihan pernafasan. TP 4 (1.4.4) Rekoder
mengikut dinamik
Pengalaman Memainkan rekoder Mengaplikasikan dinamik yang ditetapkan. Penjarian not TP 5 (1.4.4)
6 - 11 Muzikal secara ensembel dalam permainan rekoder berdasarkan skor.
OKTOBE - lembut (p) TP 6 (1.4.4)
R 2019
- sederhana lembut (mp ) Meniup mengikut
dinamik.

20

- kuat (f)

- sederhana kuat (mf)1.4.2MINGGU
42 Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Cadangan Aktiviti: TP 4 (1.3.2) CD lagu
mengikut warna ton - bergerak berdasarkan
Pengalaman Bergerak Membuat pergerakan dan irama yang situasi, tema atau puisi TP 5 (1.3.2)
13-18
OKTOBE Muzikal mengikut muzik. berdasarkan muzik yang didengar.

didengar.
R 2019
- warna ton
- irama

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
43 Modul 1 1.1 1.1.2 Menyanyi lagu Menyanyikan TP 5 (1.1.2) CD Lagu
berkembardengan laguAbang Balik
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi lagu berkembar. dengan betul. Kampung. TP 6 (1.1.2)
20-25
Muzikal daripada pelbagai
OKTOBE
repertoir. Menyanyikan lagu
R 2019 Adikku Sayang.

Menyanyikan kedua-
dua lagu

21

secaraberkembar.Modul 1 1.1 1.1.1 Menyanyikan lagu Mendengar dan TP 1 (1.1.1) CD Lagu
dengan pic yang betul. mengecam aras pic
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan pic yang yang dimainkan. Buku teks
Muzikal daripada pelbagai betul. TP 2 (1.1.1)
repertoir. Mengajuk pic yang Buku
didengar secara Panduan
menurun dan menaik. Guru

Menyanyikan lagu
dengan pic yang betul.

MINGGU MODUL STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGUASAAN
(TP )
MINGGU
44 Modul 1 1.3 1.3.1 Membuat pergerakan Cadangan Aktiviti: TP 4 (1.3.2) CD lagu
mengikut warna ton - bergerak berdasarkan
Pengalaman Bergerak Membuat pergerakan dan irama yang situasi, tema atau puisi TP 5 (1.3.2)
27 - 1
Muzikal mengikut muzik. berdasarkan muzik yang didengar.
NOVEMB
didengar.
ER 2019
- warna ton
- irama
22

Modul 1 1.1 1.1.1 Menyanyikan lagu Mendengar dan TP 1 (1.1.1) CD Lagu
dengan pic yang betul. mengecam aras pic
Pengalaman Menyanyikan lagu Bernyanyi dengan pic yang yang dimainkan. Buku Teks
Muzikal daripada pelbagai betul. TP 2 (1.1.1)
repertoir. Mengajuk pic yang Buku
didengar secara Panduan
menurun dan menaik. Guru

Menyanyikan lagu
dengan pic yang betul.
*** TP ( Sila rujuk DSKP untuk keterangan Tahap Penguasaan )


23


Click to View FlipBook Version