The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dausonichi830817, 2018-12-30 09:40:57

RPT Muzik Y6 2019

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

1 MINGGU FOKUS
1 Pengalaman Muzikal TP 1
1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. Mengajuk pic.
Nyanyian
-Pic TP 2
Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai
repertoir.

2 MINGGU FOKUS
2 Pengalaman Muzikal TP 1
1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. Mengajuk pic.
Nyanyian
-Pic TP 2
Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai
repertoir.

3 MINGGU FOKUS
3 Pengalaman Muzikal TP 1
1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. Mengajuk pic.
Nyanyian
-Pic TP 2
Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul1 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai
repertoir.
4 MINGGU
4 FOKUS TP 1
Pengalaman Muzikal 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. Memainkan alat perkusi dengan mengajuk corak
- meter 2 3 4 irama.
Perkusi 4 4 4
-meter

1.2 Memainkan alat perkusi.
5 MINGGU
5 FOKUS TP 1
Pengalaman Muzikal Meniru pergerakan berdasarkan bentuk muzik
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik TP 2
Muzik dan Gerakan yang didengar. Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
Bentuk muzik - bentuk muzik bentuk muzik
TP 3
1.3 Bergerak mengikut muzik. Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
bentuk muzik
TP 4
Melakukan pergerakan mengikut situasi atau tema
atau puisi berdasarkan bentuk muzik,


2 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

TP 5
Membuat interpretasi dan ekspresi diri dari muzik
yang didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur.
TP 6
Merancang pergerakan kreatif dari muzik yang
didengar dan melakukan pergerakan mengikut situasi
atau tema atau puisi berdasarkan bentuk muzik,
harmoni dan tekstur secara ekspresif.

6 MINGGU
6 FOKUS 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik TP 1
Pengalaman Muzikal yang didengar. Meniru pergerakan berdasarkan bentuk muzik
- bentuk muzik TP 2
Muzik dan Gerakan Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
-Bentuk muzik bentuk muzik
TP 3
Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
bentuk muzik
TP 4
1.3 Bergerak mengikut muzik. Melakukan pergerakan mengikut situasi atau tema
atau puisi berdasarkan bentuk muzik,
TP 5
Membuat interpretasi dan ekspresi diri dari muzik
yang didengar dan melakukan pergerakan mengikut


3 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur.
TP 6
Merancang pergerakan kreatif dari muzik yang
didengar dan melakukan pergerakan mengikut situasi
atau tema atau puisi berdasarkan bentuk muzik,
harmoni dan tekstur secara ekspresif.


7 MINGGU TP 1
7 FOKUS 1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, G, A, B, C’ dan Meniru dan memainkan not E, F, G, A, B, C’ dan D’.
Pengalaman Muzikal D’ dengan ton yang baik. TP 2
Memainkan rekoder not C, D, E, F, G, A, B, C’ dan
Rekoder C D E F G A B C’ D’ D’.
-Penrlidahan dan Penjarian - memainkan not

TP 3
– penjarian not C, D, E, F, G, A, B, C’ dan D’ Memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G, A, B, C' dan
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. - pernafasan D'. mengikut tempo berdasarkan skor .
- perlidahan (dengan sebutan tu)
- embouchure - postur
8 MINGGU
8 FOKUS 4.1.1 Menulis simbol dan istilah TP 1
Membaca dan Menulis Notasi Muzik - tie Mengetahui simbol dan istilah muzik
- slur TP 2
Simbol muzik - fermata Mengetahui dan memahami simbol dan istilah muzik,


4 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

-Slur - common jenis not, nilai not dan meter
-Tie TP 3
-Common time Mengetahui, memahami dan menulis simbol dan
-Fermata istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya,
serta meter.
4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

9 MINGGU TP 1
9 FOKUS 4.1.2 Menama dan menulis not C, D, E, F G, A, Mengetahui simbol dan istilah muzik
Membaca dan Menulis Notasi Muzik B, C’, D’ pada baluk. TP 2
Mengetahui dan memahami simbol dan istilah muzik,
Not C tengah dan D jenis not, nilai not dan meter
C D E F G A B C’ D’ TP 3
- Semibrif Mengetahui, memahami dan menulis simbol dan
4.1 Membaca dan menulis notasi muzik. - Minim istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya,
- Krocet serta meter.
- Kuaver TP 4
Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda

rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C’
dan D’.

TP 5
Menama dan menulis pada baluk simbol dan istilah
muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya, meter
serta not C,D,E,F,G,A, B, C’ dan D’ dengan betul.


5 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

TP 6
Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C’
dan D’ dengan betul dan konsisten.
10 MINGGU
10 FOKUS 1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam TP 1
Pengalaman Muzikal pelbagai tempo. Memainkan alat perkusi dengan mengajuk corak
irama.
Perkusi TP 2
-Tempo Memainkan corak irama mengikut tempo.
TP 3
1.2 Memainkan alat perkusi. Memainkan corak irama dengan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut
tempo.
TP 4
Memainkan corak irama dengan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut
tempo berdasarkan skor


TP 5
Memainkan corak irama dengan dinamik yang6 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
konsisten.
TP 6
Memainkan corak irama dengan dinamik yang
betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
ekspresif dan konsisten.

11 MINGGU TP 1
11 FOKUS Mengajuk pic.
Pengalaman Muzikal 1.1.2 Bernyanyi lagu dua lapisan suara. TP 2
Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul..
Nyanyian TP 3
-Dua lapisan suara Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf) yang betul.
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai TP 4
repertoir. Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f
) atau sederhana kuat (mf) yang betul.

TP 5

Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan

artikulasi yang betul dan konsisten.

TP 6

Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,

pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul

secara ekspresif dan konsisten

7 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
12 MINGGU TP 1
12 FOKUS 4.1.4 Menulis meter. Mengetahui simbol dan istilah muzik
17-22 Membaca dan Menulis Notasi Muzik TP 2
MAC - menulis angka atas dan angka bawah bagi Mengetahui dan memahami simbol dan istilah muzik,
2019 Meter meter 2 3 4 jenis not, nilai not dan meter

4 4 4 TP 3
Mengetahui, memahami dan menulis simbol dan
4.1 Membaca dan menulis notasi muzik. istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya,
serta meter.
TP 4

Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C’
dan D’.
TP 5
Menama dan menulis pada baluk simbol dan istilah
muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya, meter
serta not C,D,E,F,G,A, B, C’ dan D’ dengan betul.8 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

TP 6
Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C’
dan D’ dengan betul dan konsisten.


13 MINGGU FOKUS TP 1
14 Penghasilan Muzik 2.1.1 Menghasilkan pelbagai kesan bunyi untuk Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
31 Mac - mengiringi persembahan. TP 2
5 APRIL Warna ton Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar
2019

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. TP 3
Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
irama atau melodi mudah.
TP 4
Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.
TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.
14 MINGGU FOKUS
15 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor TP 3


9 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

7-12 Memainkan frasa lagu not C, D, E, F, G, A, B, C' dan
APRIL Rekoder . - memainkan frasa lagu D'. mengikut tempo berdasarkan skor .
2019 -frasa lagu - memainkan melodi kaunter
- memainkan melodi
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.


15 MINGGU FOKUS TP 4
16 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
14 - 19 yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
APRIL Rekoder . - memainkan frasa lagu atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
2019 -Melodi kaunter - memainkan melodi kaunter sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
- memainkan melodi TP 5
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan

skor secara konsisten.

TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres
16 MINGGU FOKUS TP 4
17 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
21 - 26 yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
APRIL Rekoder . - memainkan frasa lagu atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
2019 sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
-Melodi - memainkan melodi kaunter
TP 5

10 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

- memainkan melodi Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten.
TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres17 MINGGU TP 1
18 FOKUS Mengetahui simbol dan istilah muzik
28 APRIL - Membaca dan Menulis Notasi Muzik 4.1.3 Menulis nilai not dan tanda rehat. TP 2
3 MEI Mengetahui dan memahami simbol dan istilah muzik,
2019 jenis not, nilai not dan meter
Nilai not dan tanda rehat
TP 3
Mengetahui, memahami dan menulis simbol dan
4.1 Membaca dan menulis notasi muzik. istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya,
serta meter.
TP 4

Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C’
dan D’.
TP 5
Menama dan menulis pada baluk simbol dan istilah11 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

muzik, jenis not, nilai not dan tanda rehatnya, meter
serta not C,D,E,F,G,A, B, C’ dan D’ dengan betul.
TP 6
Menama dan menulis pada baluk simbol dan
istilah muzik, jenis not, nilai not dan tanda
rehatnya, meter serta not C,D,E,F,G,A, B, C’
dan D’ dengan betul dan konsisten.

18 MINGGU FOKUS 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik TP 1
19 Pengalaman Muzikal yang didengar. Meniru pergerakan berdasarkan bentuk muzik
5-10 MEI TP 2
2019 Muzik dan gerakan - bentuk muzik Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
Tekstur - harmoni bentuk muzik
- tekstur TP 3
1.3 Bergerak mengikut muzik. Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
Cadangan Aktiviti: bentuk muzik

- bergerak berdasarkan situasi, tema atau puisi TP 4
Melakukan pergerakan mengikut situasi atau tema
atau puisi berdasarkan bentuk muzik,
TP 5
Membuat interpretasi dan ekspresi diri dari muzik
yang didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur.
12 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

TP 6
Merancang pergerakan kreatif dari muzik yang
didengar dan melakukan pergerakan mengikut situasi
atau tema atau puisi berdasarkan bentuk muzik,
harmoni dan tekstur secara ekspresif.
20 MINGGU FOKUS TP 4
20 Pengalaman Muzikal Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
12-17 1.4.3 Memainkan rekoder dalam pelbagai tempo. yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
MEI 2019 Rekoder atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
-Memainkan rekoder dalam pelbagai tempo sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
TP 5
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan

skor secara konsisten.
TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres

MINGGU
21
19 - 24
MEI 2019
MINGGU Cuti pertengahan tahun
22
26 – 31


13 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

MEI
2019
MINGGU Cuti pertengahan tahun
23
2-7 JUN
2019
21 MINGGU FOKUS TP 4
24 Pengalaman Muzikal Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
9-14 JUN 1.4.4 Mengaplikasikan dinamik dalam permainan yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
2019 Rekoder rekoder atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
-Mengaplikasikan dinamik sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
- lembut (p) TP 5
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. - sederhana lembut (mp yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
- kuat (f) skor secara konsisten.
- sederhana kuat (mf).
TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres


22 MINGGU FOKUS TP 1
25 Pengalaman Muzikal Mengajuk pic.
16-21 1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi , fa , so, la, ti, do’. TP 2
JUN 2019 Nyanyian - menyanyikan solfa dalam pelbagai corak irama Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul.
-solfa do,re,mi,fa,so,la,ti,do’ TP 3
Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut


14 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
repertoir. sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 4
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f
) atau sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 5
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan
artikulasi yang betul dan konsisten.
TP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,
pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul
secara ekspresif dan konsisten.
23 MINGGU
26 FOKUS TP 1
23 - 28 Apreasiasi Muzik Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
JUN 2019 3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang TP 2
Alat Muzik didengar atau ditonton menggunakan terminologi Menyatakan cara persembahan muzik atau
-Perkusi mengenal pasti alat muzik sesuatu ensembel.
-Bertali muzik secara berpandu. TP 3
-Tiupan Ciri muzik: Menyatakan cara persembahan muzik dan mengenal
pasti alat muzik sesuatu ensembel.15 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

- Alat Muzik (contoh: alat bertali, alat muzik TP 4
3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai tiupan, alat perkusi) Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton
repertoir. daripada aspek alat muzik dan cara persembahan.
- Cara Persembahan TP 5
Contoh: Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar
Muzik Popular atau ditonton daripada aspek alat muzik dan cara
- Muzik Tradisional Malaysia persembahan.
- Muzik Klasik Barat TP 6
- Muzik Asia Membuat penilaian muzik pilihan sendiri yang
didengar atau ditonton dan mengenal pasti identiti

utama muzik tersebut.

24 MINGGU FOKUS 3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang TP 1
27 Apreasiasi Muzik Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
30 Jun - 5 didengar atau ditonton menggunakan terminologi TP 2
JULAI Alat Muzik muzik secara berpandu. Menyatakan cara persembahan muzik atau
2019 -Perkusi Ciri muzik: mengenal pasti alat muzik sesuatu ensembel.
-Bertali - Alat Muzik (contoh: alat bertali, alat muzik TP 3
-Tiupan tiupan, alat perkusi) Menyatakan cara persembahan muzik dan mengenal
pasti alat muzik sesuatu ensembel.
- Cara Persembahan TP 4
3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton
repertoir. daripada aspek alat muzik dan cara persembahan.
TP 5
Contoh: Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar
atau ditonton daripada aspek alat muzik dan cara


16 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

Muzik Popular persembahan.
- Muzik Tradisional Malaysia TP 6
- Muzik Klasik Barat Membuat penilaian muzik pilihan sendiri yang
- Muzik Asia didengar atau ditonton dan mengenal pasti identiti
utama muzik tersebut.
25 MINGGU FOKUS TP 1
28 Pengalaman Muzikal Mengajuk pic.
7-12 1.1.4 Mengaplikasi crescendo dan decrescendo TP 2
JULAI Nyanyian dalam nyanyian. Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul.
2019 -crescendo dan decrescendo TP 3
Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
repertoir. sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 4
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f
) atau sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 5
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan
artikulasi yang betul dan konsisten.
TP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,
pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul17 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

secara ekspresif dan konsisten.

26 MINGGU FOKUS TP 1
29 Penghasilan Muzik 2.1.2 Mencipta corak irama mudah. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
14-19 TP 2
JULAI Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar
2019 Mencipta corak irama TP 3
- meter. 2 3 4 Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
4 4 4
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. irama atau melodi mudah.
TP 4

Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.
TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.
27 MINGGU FOKUS TP 1
30 Penghasilan Muzik 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
21 - 26 TP 2
JULAI Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar
2019 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah - mengajuk melodi TP 3
- mengimprovisasi ‘jawapan’ kepada ‘soalan’ Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
irama atau melodi mudah.


18 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. melodi yang diberikan. TP 4
Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.
TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.

28 MINGGU FOKUS TP 1
31 Pengalaman Muzikal Mengajuk pic.
28 JULAI - 1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik. TP 2
2 OGOS Nyanyian Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul.
2019 -Dinamik TP 3
- lembut (p) Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai - sederhana lembut (mp ) (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
repertoir. sederhana kuat (mf) yang betul.
- kuat (f)
TP 4
sederhana kuat (mf) Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f
) atau sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 5
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan
artikulasi yang betul dan konsisten.19 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

TP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,
pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul
secara ekspresif dan konsisten.

29 MINGGU
32 FOKUS 1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan dinamik TP 1
4 - 9 Pengalaman Muzikal berdasarkan skor. Memainkan alat perkusi dengan mengajuk corak
OGOS irama.
2019 Perkusi - lembut (p) TP 2
-Dinamik - sederhana lembut (mp Memainkan corak irama mengikut tempo.
TP 3
kuat (f)
1.2 Memainkan alat perkusi. Memainkan corak irama dengan dinamik lembut
- sederhana kuat (mf)
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut
tempo.
TP 4
Memainkan corak irama dengan dinamik lembut
(p) atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f)
atau sederhana kuat (mf) yang betul mengikut
tempo berdasarkan skor

TP 5
Memainkan corak irama dengan dinamik yang20 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
konsisten.
TP 6
Memainkan corak irama dengan dinamik yang
betul mengikut tempo berdasarkan skor secara
ekspresif dan konsisten.

30 MINGGU FOKUS TP 1
34 Pengalaman Muzikal Mengajuk pic.
18-23 1.1.6 Bernyanyi dengan artikulasi yang betul. TP 2
OGOS Nyanyian Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul.
2019 -staccato TP 3

-legato - staccato Bernyanyi dengan sebutan, pic dan dinamik lembut
- legato (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f ) atau
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai sederhana kuat (mf) yang betul.
repertoir. TP 4
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa dan dinamik
lembut (p) atau sederhana lembut (mp ) atau, kuat (f
) atau sederhana kuat (mf) yang betul.
TP 5
Bernyanyi dengan sebutan, pic, solfa, dinamik dan
artikulasi yang betul dan konsisten.
TP 6
Bernyanyi lagu dua lapisan suara dengan sebutan,
pic, solfa dan dinamik dan artikulasi yang betul
secara ekspresif dan konsisten.21 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


31 MINGGU FOKUS 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik TP 1
35 Pengalaman Muzikal yang didengar. Meniru pergerakan berdasarkan bentuk muzik
25-30 TP 2
OGOS Muzik dan gerakan - bentuk muzik Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
2019 - harmoni bentuk muzik
-Harmoni
- tekstur TP 3
1.3 Bergerak mengikut muzik. Melakukan pergerakan yang ditetapkan berdasarkan
Cadangan Aktiviti: bentuk muzik

- bergerak berdasarkan situasi, tema atau puisi TP 4
Melakukan pergerakan mengikut situasi atau tema
atau puisi berdasarkan bentuk muzik,
TP 5
Membuat interpretasi dan ekspresi diri dari muzik
yang didengar dan melakukan pergerakan mengikut
situasi atau tema atau puisi berdasarkan bentuk
muzik, harmoni dan tekstur.
TP 6
Merancang pergerakan kreatif dari muzik yang
didengar dan melakukan pergerakan mengikut situasi
atau tema atau puisi berdasarkan bentuk muzik,
harmoni dan tekstur secara ekspresif.
32 MINGGU FOKUS TP 4
36 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
25-30 yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
OGOS atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau


22 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

2019 Rekoder . - memainkan frasa lagu sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
-Melodi kaunter - memainkan melodi kaunter TP 5
- memainkan melodi Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten.


TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres


MINGGU FOKUS TP 4
34 37 Pengalaman Muzikal 1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor Memainkan melodi atau melodi kaunter dengan ton
8 - 13 yang baik mengikut tempo dan dinamik lembut (p)
SEPTEMB Rekoder . - memainkan frasa lagu atau sederhana lembut (mp ) atau kuat (f) atau
ER 2019 -Melodi kaunter - memainkan melodi kaunter sederhana kuat (mf) berdasarkan skor.
-Dinamik - memainkan melodi TP 5
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
1.4 Memainkan rekoder secara ensembel. skor secara konsisten.


TP 6
Memainkan melodi dan melodi kaunter dengan ton
yang baik mengikut tempo dan dinamik berdasarkan
skor secara konsisten dan ekspres23 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

35 MINGGU FOKUS TP 1
38 Apreasiasi Muzik Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
15-20 TP 2
SEPTEMB Koir Menyatakan cara persembahan muzik atau
ER 2019 mengenal pasti alat muzik sesuatu ensembel.

3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang TP 3
3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai didengar atau ditonton menggunakan terminologi Menyatakan cara persembahan muzik dan mengenal
repertoir. muzik secara berpandu. pasti alat muzik sesuatu ensembel.
TP 4
Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton

daripada aspek alat muzik dan cara persembahan.
TP 5
Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar
atau ditonton daripada aspek alat muzik dan cara
persembahan.
TP 6
Membuat penilaian muzik pilihan sendiri yang
didengar atau ditonton dan mengenal pasti identiti
utama muzik tersebut.36 MINGGU FOKUS TP 1
39 Apreasiasi Muzik Mengecam jenis muzik yang didengar atau ditonton.
22-27 TP 2
SEPTEMB Lagu Rakyat Menyatakan cara persembahan muzik atau
ER 2019

24 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

mengenal pasti alat muzik sesuatu ensembel.
TP 3
3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 Memberi pendapat tentang muzik yang Menyatakan cara persembahan muzik dan mengenal
repertoir. didengar atau ditonton menggunakan terminologi pasti alat muzik sesuatu ensembel.
muzik secara berpandu. TP 4
Membicarakan muzik yang didengar atau ditonton
daripada aspek alat muzik dan cara persembahan.
TP 5
Membicarakan muzik pilihan sendiri yang didengar
atau ditonton daripada aspek alat muzik dan cara
persembahan.
TP 6
Membuat penilaian muzik pilihan sendiri yang
didengar atau ditonton dan mengenal pasti identiti
utama muzik tersebut.

37 MINGGU FOKUS TP 1
40 Penghasilan Muzik 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
29 TP 2
SEPTEMB Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar
ER - 4 Mencipta melodi - mengajuk melodi TP 3
OKTOBER -Improvisasi - mengimprovisasi ‘jawapan’ kepada ‘soalan’ Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
2019
melodi yang diberikan. irama atau melodi mudah.
TP 4
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama25 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

atau melodi mudah.
TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.


38 MINGGU FOKUS TP 1
41 Penghasilan Muzik 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk corak irama dan melodi yang didengar.
6 - 11 TP 2
OKTOBER Mengenal pasti kesan bunyi yang didengar
2019 Mencipta melodi - mengajuk melodi TP 3
-Improvisasi - mengimprovisasi ‘jawapan’ kepada ‘soalan’ Menghasilkan kesan bunyi atau mencipta corak
melodi yang diberikan. irama atau melodi mudah.
TP 4
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. Menghasilkan kesan bunyi dan mencipta corak irama
atau melodi mudah.

TP 5
Menghasilkan kesan bunyi , mencipta corak irama
dan melodi mudah mudah.
TP 6
Mencipta karya muzik untuk mengiringi
persembahan.
26 |

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MUZIK


KSSR TAHUN 6

MINGGU / TARIKH MODUL, TAJUK, STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


27 |


Click to View FlipBook Version