The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Proiect de curs PORTOFOLIU_st.gr.ARH-161_IORDAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by raduneeds, 2020-12-19 10:46:18

portofoliu_videomodelare 1

Proiect de curs PORTOFOLIU_st.gr.ARH-161_IORDAN

arhitect

PORTOFOLIU

de arhitectură

IORDAN Ana-Lucia

IORDAN Ana-Lucia arhitect

educație

2016 - prezent | Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea
Urbanism și Arhitectură, Specialitatea Arhitectură, Chișinău
2013 - 2016 | Liceul Teoretic „Gaudeamus”, Chișinău

despre mine limbi vorbite

Am 23 de ani și sunt studentă română | nativ
la UTM, Chișinău în anul V, rusă | avansat
specialitatea Arhitectură. engleză | începător

contact aptitudini

0 00 000 000 AutoCAD | ArchiCAD | SketchUp |
Lumion |
nume.pre[email protected] | InDesign | Photoshop
Republica Moldova, Chișinău
Microsoft Office (Word, Excel)

experiențe anterioare

2015 - 2018 | Voluntară în cadrul ONG-ului „Tinerii Moldovei”
2018 | Administrator în cadrul Proiectului Social „Cunoaște-ti
Tara”

experiențe în proiectare

2019 | practică în birou de arhitectură, (anul 3 de facultate), 4
săptămâni

competențe și abilități sociale

Experiență de comunicare dobândită în urma activităților de
voluntariat în cadrul ONG-ului „Tinerii Moldovei”

Interacțiune cu oamenii după experiența mea de participare
la diverse proiecte, concursuri, școală coreografică (Irida, Artico
2013-2014), cursuri de pictură (UTM 2016)

Abilități de comunicare interculturale dobândite în cadrul mai
multor activități de voluntariat în România, Academia Tinerilor
Integri (București 2015), ARC (programul de tabără pentru dias-
pora, Eforie Nord 2015, Sulina 2016), Universitatea de Vară Izvoru
Mureșului (Izvoru Mureșulu, 2015) Formarea “Dezvoltare Person-
ală” (Iași 2016)

2

4+ 20+ 60+ 999+

ani de studii de proiecte de obiecte de ore nedormite

04 14

24 38

3

CASA PENTRU 7 FAMILII, Iași, str. Păcurari 31 S-01 38.045

Figura 1. Plan Situație 5.735 F
F
Concept, Plan Situație, Plan Parter
0.516
Ce este o comunitate? Cum
au apărut primele comunități?
Care este baza pentru formarea
acestor comunități?

Conceptul proiectului pe care intenționăm să-l
facem a pornit de la aceste întrebări aparent
simple, dar foarte sugestive pentru noi. Ținând
cont de trecutul istoric al Iașiului și zona în
care se află situl, o zonă cu instituții care pro-GSEducationalVersion
movează cultura. Am decis să folosim triburile
geto-dace, care au format o comunitate și nu
au fost mulțumiți de achiziționarea de elemente
de cultură materială de la alte popoare. Le-au
adoptat, le-au transformat și le-au îmbogățit
adesea, îmbinându-le în creațiile lor tradițio-
nale și făcând o civilizatie profund originală.

4

DOWN UP

9 DOWN DOWN 8550
8 9 8600
7 9
6 8 8
5 7 7
4 6 6
3 5 5
2 4 4
1 3 3
2 2
UP 1 1
W CAT 89GRxx00.3.10500
89GRxx00.3.10500 UP
DOWN
9 10750

889GRxx00.3.10500
789GRxx00.3.10500
13.336 6DOWN
59
4
38
27
UP 16
5
DOWN 4
9 3
2
8 1
7
6 UP
5
F 4
3
2 F 21.561
UP 1

89GRxx00.3.10500
89GRxx00.3.10500

S-02

DOWN 28.185
9

8
7
6
5
4
3
2
1
89GRxx00.3.10607
UP
DOWN
8 AG

7 78GRxx00.3.10550
6
5
4
3
2
UP 1

10.91389GRxx00.3.10500
89GRxx00.3.10500 DOWN DOWN
89GRxx00.3.10500 9
9
22.051 8 8
F 7 7 E-01
6 6
DOWN 5 5
9 4 4
3 3
8 2 2
7 UP 1 UP 1
6
5 89GRxx00.3.10500
4
3 DOWN UP
2
UP 1 9
8
7
6
5
4
3
2
1

CAT S-02

DOWN 6
5
4
3
2
1
56GRxx00.3.10500
6 56GRxx00.3.10500UP
5
4 F UP
3
2 56GRxx00.3.10500
1

DOWN

DOWN

6
5
4
3
2
UP 1

DOWN 22.051
9

8
7
6
5
4
3
2
1
89GRxx00.3.10500
89GRxx00.3.10500 UP W

DOWN

9
8
7
6
5
4
3
2
UP 1

F

2287.3.49677

5

107508600

S-01

10700

Figura 2. Plan Parter

Plan Etaj, Secțiune Longitudinală S-01
Făcând o legătură între
această civilizatie și tema
proiectului, am ales ocupatia
de bază a acestui grup, for-
mat din 7 familii de ceramică,
deoarece este un domeniu

artistic care este de interes acum, iar obiectele
realizate manual sunt din ce în ce mai apreci-
ate. Scopul pe care îl urmărim în acest proiect
este de a crea conditii favorabile de viată, de
muncă și de odihnă într-un spatiu comun, așa
că vrem să ne amintim cultura și rădăcinile,
să promovăm traditiile și interesul pentru is-
toria și evolutia culturală a poporului român.

Figura 3. Plan Etaj

GSEducationalVersion

6

S-02

W

S-01

72.063

S-02

Figura 4. Secțiune Longitudinală

7

Fațade, Secțiuni

Figura 5. Fațada principală, str. Păcurari

Figura 6. Fațada de Nord

Figura 8. Secțiune Longitudinală

8

Figura 7. Fațada de West

Figura 9. Secțiune Transversală

9

Plane, Imagini tridimensionale

W89GRxx0.0.310500DOWNUP
89GRxx0.0.310500
DOWN 9
9 F8
7
8 6
7 5
6 4
5 3
4 2
3 1
2
UP 1 Figura 11. Pan

GSEducationalVersion

Figura 10. Pan Parter

GSEducationalVersion

Figura 12. Imagini tridimensionale 10

n Etaj

11

Compoziția generală a proiectului:

Figura 13. Compoziția generală a proiectului

12

13

Campusul Universității de Arhitectură din RM, Chișinău Analiza situației, schemă de evoluție a conceptului, Plan General

Figura 1. Schema situațională

Figura 2. Schema transportului Figura 3. Schema zonării funcțio

14

onale Figura 4. Plan General

Figura 5. Schema de evoluție a conceptului

15

Plane

Figura 6. Plan Parter

Figura 7. Plan Etaj 2

16

Figura 8. Plan Etaj 1

Figura 9. Plan Etaj 3

17

Secțiuni, Legende, Imagini tridimensionale

Figura 10. Secțiune Longitudinală

Figura 11. Secțiune Transversală

Figura 12. Imagini tridimensionale 18

Functia principală a campusului
este cea de instruire și pregătire
profesională a specialiștilor în do-
meniul urbanismului, arhitecturii,
designului și artelor. La zonificarea
terenului și la elaborarea solutiilor
pentru edificiile propuse, se tine
cont de cerintele actuale ale per-
soanelor cu nevoi speciale, care vor

studia și locui în
campusul dat.

Componenta încăperilor asigură
desfășurarea continuă și logică al

procesului de studii, activitătilor
metodice, studiilor suplimentare și

individuale, sportive, de
agrement și alimentatie publică.

La elaborarea campusului se tine
cont de specificul obiectivului,

solutii de ordin functional, tehnic și
sanitaro-igienic, constructiv și spa-

tial-volumetric.

19

Fațade, Imagini tridimensionale
FATADA ÎN AXELE 1-22
FATADA ÎN AXELE A-R

FATADA ÎN AXELE 22-1

FATADA ÎN AXELE R-A

Figura 13. Fațade

Figura 14. Imagini tridime2ns0ionale

21

Compoziția generală a proiectului

Figura 15. Compoziția generală a proiectului

22

23

Desfășurate cu dimensiuni și materiale de constructieS+P+1EPlanimetrii 200 710 1040 1 Subsol
2 Subsol
Scopul proiectului: 11235
Proiectul în execuție
a avut ca scop or- -2,800 730
ganizarea tuturor
desfășuratelor pentru 23900
o mai bună citire a
proiectului în dimensi- 1230
uni și pentru elaborar-
ea pașaportului color- 150
istic pentru procurarea
produselor necesare -3,300
pentru contrucții.
2400
600

subsol: Planul amplasării mobilierului

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 09

Subsol: Planul amplasarii mobilierului Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes

1 1 Subsol

2

2 Subsol

1

43
56

2

87

subsol: Plan desfășurate

Figura 1. Planimetrii subsol, etaj 24 S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 09
Subsol:Plan desfasurate Eta

, 1 Dormitor
matrimonial
1200 750 750 1420
1800 2 Dormitor copii 1
300 2 600 2000 3 Dormitor copii 2
4 Spălătorie
2225 3 5 WC
6 Baie/WC
910 7 Garderobă
8 Antreu
1 1780 900
450 1550 600
223 500 8 4 300

6 850 200

500 500 545
940
7 5 600
850
1800 1000 220 350

870

160 350 355 350

1800

500
545

etaj: Planul amplasării mobilierului NR Elaborat Data

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 2
...
Etaj: Planul amplasarii mobilierului
2 ...
NR Elaborat Data ...

99 1 Carazanu Ana-Lucia 1 Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ... PE
...
1 Do... rmitor
2 ... matrimonial
...

3 ... PE
...
2 Dormitor copii 1

3 Dormitor copii 2

4 Spălătorie

2 36 7 10 11 5 WC
6 Baie/WC
2 3 7 Garderobă
8 Antreu

1 5 89 12
32
1 33 13 14
31 28 27
4 37 8 34 4
7 21
20 17
6
5 16 15

26 23 22 19 18

30 29 25 24 35

36 25

etaj: Plan desfășurate tel. +373 69 047 099

NR Elaborat Data NR Elaborat Data
5
99 1 Carazanu Ana-Lucia 1 Carazanu Ana-Lucia 6
... S.R.L. "BALMARIN PROIECT" ...

aj:Plan desfasurat2e ... 2 ...
... ...

...

Desfășurate subsol 2-3

1-2

190 715

663 815 620
690

715 415
470 470
415

3-4 4-1

1088 233
233
1200 233
233
200
590
190
2000 224 200
224
224 1230 202 192 192 192 192 192 180 1430
224 1340 790

202 415
715

Subsol

NR Elaborat Data

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 7
...
Subsol Sc 1:30
2 ...
5-6 ...

Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ... PE
...

6-7

410 410 410 410 410 450 2000 762 548 410 410 410 410 410 408

580 800 762 580
480 960 480
1100
158 1088 1400 183
166 166
183 1388 158
1688 468

7-8 985 400 400 400 400 400 446 8-5

150 600 150 600 150 600 150 150 600 150 600 150 600 150 600 150 600 150 810 150
400 400 400 400 400 408

Figura 2. Desfășurate subsol Subsol

26

NR Elaborat Data

9

13.Caramida decorativa 2-3 12.Piatra artificiala

1-2 TRAVERTIN

3-4 14.Granit 15 14.Granit 15 4-1 13.Caramida decorativa

Subsol

NR Elaborat Data

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 8
...
Subsol Sc 1:30
2 ...
...

Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ... PE
...

5-6 12.Piatra artificiala 12.Piatra artificiala 6-7
TRAVERTIN TRAVERTIN

7-8 13.Caramida decorativa 13.Caramida decorativa 8-5

Subsol

27

NR Elaborat Data

10

Desfășurate etaj, dormitor matrimonial, dormitor copii 2-3

1-2235 296 296 296 296 296 292 200 2694 200
474
661 661 661

1710 1934

390 150 650 460 630
1555 78 460

900 78

650

450 650 2000 650
300 250
210

100

3-4 4-1

1326 1020

2694 1128 800

2000 400
650
450
474 600 150

104

Dormitor matrimonial NR Elaborat Data

5-6 S.R.L. "BALMARIN PROIECT" 6-7tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 11
...
Etaj: 1. Dormitor matrimonial Sc 1:30
2 ...
...

200 Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 100 PE
200 3 ...
...

54

500 498 252 496 246 404 496 275 200

2694 2700

80

356

100

7-8 8-5

894 100 100 280 280 280 280 280 254 200
690
20
120 480 480 480 480

900 900

2700 602 596 20
2000 160
1630
200
2000 220

575

43 635 356 900
970
700
860
Dormitor pentru copii

100

Figura 3. Desfășurate dormitor matrimonial, dormitor copii

28S.R.L. "BALMARIN PROIECT" NR Elaborat Data

tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 13
...
Etaj: 2. Dormitor pentru copii 1 Sc 1:30
2 ...
...

1-2 2.Panouri Moi 1.Perete Parchet 3.Tencuiala decorativa 2-3 4.Vopsea CAPAROL Palazzo 30

Mobilier 3-4 4.Vopsea CAPAROL Palazzo 30 3.Tencuiala decorativa 4-1 3.Tencuiala decorativa
Pal Egger
Melaminat 1161PM

5-6 Dormitor matrimonial NR Elaborat Data

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" 6-7tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia4.Vopsea CAPAROL Palazzo 30 12
... PE
Etaj: 1. Dormitor matrimonial Sc 1:30
2 ...
...

Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ...
...

Mobilier Pal
Egger Melaminat

W1001HG

7-8 16.Pal Egger Melaminat 16.Pal Egger Melaminat 8-5 Mobilier Pal
H3157 ST12 H3157ST12 Egger Melaminat
W1001HG

Mobilier Pal
Egger Melaminat
W1001HG

Mobilier Pal
Egger Melaminat
W1001HG

Dormitor pentru copii

29S.R.L. "BALMARIN PROIECT" NR Elaborat Data

tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 14
...
Etaj: 2. Dormitor copii 1 Sc 1:30
2 ...
...

Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes ... PE

Desfășurate etaj, dormitor copii, spălătorie 10-11

9-10

894 100 100
200

600 900 900
300 300
2700 2700

2000 602 1600
635
700 80
963 356 100356

860

100

11-12 12-9

294 210400 450 450 450 450 430 600 690 200
1015 100

450 450 450 450 450 360 469 467 467 469 120
900
2000300 2000

900

1420 85

Dormitor pentru copii NR Elaborat Data

13-14 S.R.L. "BALMARIN PROIECT" 14-15tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 15
...
Etaj: 3. Dormitor pentru copii 2 Sc 1:30
2 ...
...

1873 Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 2794 100 3 ... PE
1974 100 ...
50
552 242 100

50 1104 156 54 590 155 930 2000
1775

2473

500 100 50 500 650
50 720
80 50
80 80

15-16 16-13

213 350 350 100 100

714 640 915 280

1200 135 915

891 2694
1300 2000

891
700

Spălătorie NR Elaborat Data
Figura 4. Desfășurate dormitor copii, splălătorie
tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 17
30S.R.L. "BALMARIN PROIECT" ...

Etaj: 4. Spalatorie Sc 1:30 2 ...
...

...

16.Pal Egger Melaminat 9-10 4.Vopsea CAPAROL 10-11
H3157ST12 Palazzo 30

Mobilier Pal
Egger Melaminat
W1001HG

Mobilier Pal
Egger Melaminat
W1001HG

11-12 9.Panouri 3D (2) 12-9

Mobilier Pal 16.Pal Egger
Egger Melaminat Melaminat
H3157ST12
W1001HG

Mobilier Pal
Egger Melaminat

W1001HG

Dormitor pentru copii NR Elaborat Data

13-14 S.R.L. "BALMARIN PROIECT" 14-15tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 16
...
Etaj: 3. Dormitor pentru copii 2 Sc 1:30
2 ...
11.Vopsea ...
CAPAROL
Granit 55 Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ... PE
...
11.Vopsea
CAPAROL
Granit 55

15-16 11.Vopsea CAPAROL Granit 55 16-13 3.Tencuiala decorativa

Mobilier Pal 11.Vopsea CAPAROL
Egger Melaminat Granit 55

W1001HG

Spălătorie

31S.R.L. "BALMARIN PROIECT" NR Elaborat Data

7 tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 18
Etaj: 4. Spalatorie Sc 1:30 ...

2 ...
...

Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes ... PE

Desfășurate etaj, WC, baie 695 250 18-19 1400 250

17-181077 850 870
1200 400
370
340600 2502000 2002000
940 1401303
1050 1050 1000 1135
950 230 350385
300 455
940 20-17

19-20

1390 250 690 250

450

1040
850

1020

115

2000

60

1300 1050
165 540 300 600
385 605
25-27 455

Etaj: 5. WC Sc 1:30 WC

1800 2N7R -21 Elaborat Data

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 19

...

2 ...
...

1090 tavan gipsA-cmarteonnajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ... PE
845 200 ...

240

1300 300 400 1220
450 850
200 500 300 850 400 1150

660 2000

165 550 140 1018 930 930
1795
760

240

21-22 23-24 22-23 100 24-25

1023 207 1090 200 920 2000 150 1100 250 700 700
200 200
5.C
140
370 350 360 350 160
341

2000

300 250 300

250 300 965 90
549 165
1300 600

976 1800

600 441 600 450 450
385 385 350

Figura 5. Desfășurate WC, baie Baie/WC NR Elaborat Data

Etaj: 6. Baie/WC Sc 1:30 32 tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 21
...
S.R.L. "BALMARIN PROIECT"

2 ...
...

17-18 10.Ceramogranit 18-19 10.Ceramogranit

Mobilier MDF
vopsit alb lucios

19-20 17. Ceramogranit alb 20-17 17.Ceramogranit alb

WC

6.Ceramogranit 25-27 27NR-21 Elaborat Data
Stone Grey
S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 20

Etaj: 5. WC Sc 1:30 ...

2 ...
...

Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ... PE
8.Panouri 3D ...
5.Ceramogranit
Lappato

21-22 6.Ceramogranit Stone Grey 23-24 22-23 6.Ceramogranit Stone Grey 24-25

Ceramogranit Mobilier
Lappato MDF Sponat

7.Muschi Stabilizat

Baie/WC6.Ceramogranit Stone Grey NR Elaborat Data

33 tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 22
...
S.R.L. "BALMARIN PROIECT"

Etaj: 6. Baie/WC Sc 1:30 2 ...
...

Desfășurate etaj, garderoba, coridor 29-30

28-29 480 480

982 335 100 1467 982 460 1260 460400 335 335 100

482 500 160 400 500 467 500 500 482 31-28 400
973 282 849 300 973
282 282 282 282 480 480
198 196 196 198 200 147 147 147 165 2000

832

1560 1560

1824 1823

500

950

450 450 690
500 500 450

30-31

982 1467 335 100 982 400 335 335 100

467 282 400
849 160 400
482 500 500 500 500 482
973 282 282 973
500
450 282 282 861 2009
831 2009 860
200 147 147 147 174
500 196 196 196 196 282 965 965
950
Etaj: 7. Garderoba Sc 1:30
Garderoba
32-33
NR Elaborat

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia
...

2 ...
...

Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ...
...

33-35

293 270 250 230 210 190 170 150

130 110

150 170 190
30 50 70 90 110 130

2000 1023
2000
155 155 155 155 155 155 155 155 155 185
300 300 300 300 300 300 300 300 300

Coridor

Figura 6. Desfășurate garderoba, coridor 34

NR Elaborat Data

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 25

28-29 15.Pal Egger Melaminat 29-30 15.Pal Egger Melaminat
H3453 ST22 H3453 ST22

30-31 15.Pal Egger Melaminat 31-28 15.Pal Egger Melaminat
H3453 ST22 H3453 ST22

Garderoba

Data NR Elaborat

23 S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia
...
Etaj: 7. Garderoba Sc 1:30
2 ...
32-33 ...

PE Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ...
...

33-35 16.Pal Egger Melaminat 14.Granit 15
H3157ST12

Coridor

35 NR Elaborat Data

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 26

Desfășurate etaj, casa scării, pașaport coloristic 36-32

34-37

150 150 170 190 210 230 250 270 3002744 200
130
3180
170 150
130 110 90 70 50 23

960
880
2000 880

1095 1295 285

Coridor

Figura 7. Desfășurate casa scării

NR Elaborat Data

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 27
...
Etaj: 8. Coridor Sc 1:30
2 ...
Pasaport coloristicAmenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes ...

3 ... PE
...

Nr. Denumirea încaperii 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
crt
Perete Panouri Tencuială Vopsea Ceramogranit Ceramogranit Mușc
1. Dormitor Matrimonial Parchet CAPAROL Stabi
2. Dormitor Copii 1 Moi decorativă Palazzo 30 Lappato Stone Grey
3. Dormitor Copii 2
4. Spalatorie 7.6m2 5.4m2 12.5m2 13.5m2
5. WC
6. Baie/WC 1m2
7. Garderoba 5.5m2
8. Antreu
9. Subsol 3m2
10. Subsol
10.2m2 15m2 0.4m
ARIA TOTALA
7.6m2 5.4m2 13m2 18.1m2 10.2m2 15m2 0.4

36

34-37 16.Pal Egger Melaminat 14.Granit 15 36-32 16.Pal Egger Melaminat
H3157ST12 H3157ST12

Coridor

NR Elaborat Data

S.R.L. "BALMARIN PROIECT" tel. +373 69 047 099 1 Carazanu Ana-Lucia 28
...
Etaj: 8. Coridor Sc 1:30
2 ...
...

Amenajarea interioara a casei de locuit, str. Vlad Tepes 3 ... PE
...

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pal Egger
chi Panouri 3D Panouri 3D (2) Ceramogranit Vopsea Piatră Cărămidă Granit 15 Pal Egger Melaminat Ceramogranit Granit 50
ilizat CAPAROL decorativă Melaminat H3157 ST12 alb
Granit 55 artificială H3453 ST22

TRAVERTIN

7 m2 17.1m2
20m2 14.3m2

9.8 m2 9.3 m2

m2 6 m2

30m2

15m2 20.2m2 18.9m2

8.5m2 13.2m2 10.3m2
20.4m2 20.1m2
4m2 6 m2 7 m2 9.8 m2 20m2 28.9m2 33.3m2 25.3m2 30m2 51.6m2 9.3 m2 18.9m2

37

Arhitectura spațiului interior I ETAPA I Figura 1. Etaplaa sI,tpaobzleirmeaobciolienrcretă a piesei de mobil-

ier, în cazul nostru fiind o masă de ca-

În cadrul primei etape a cursului Ar- fea care se va amplasa în livingul apar-

hitectura spațiului interior I am avut ca tamentului, ulterior am cercetat diferite

scop proiectarea unei piese de mobilier în tipuri de analogii și respectiv fiecare

mărime naturală și funcțională, din mate- membru a echipei a efectuat câteva

riale reciclabile și ulterior folosirea aces- schițe. După analiza tuturor schițelor

tui mobilier în următoarea etapă de lucru, am ajuns la concluzia că mobilierul

cum ar fi Axonometria locuinței supraeta- nostru va fi compus din 4 lăzi de lemn,

jate pentru o familie cu un copil. pe care le vom recicla și o bucată de

Lucrul asupra proiectului a început de sticlă. După ce am stabilit ideea ne-am

38

Figura 2. Etapa I, planșa

apucat de lucru. Am adunat toate materi- prin urmare, am primit o masă de

alele necesare: 4 lăzi de lemn, fierăstrău, cafea cu funcție dublă, pe primul loc

vopsea pentru lemn, sticlă, clei cald. este o masă simplă de cafea dar în

Etapele de lucru: același timp se poate utiliza și pent-

curățarea lăzilor de lemn, am inlăturat ru păstrarea diferitor obiecte.

surplusul și le-am șlefuit; Soluția cromatică este lemn vopsit

asamblăm toate cele patru lăzi cu aju- cafeniu și sticla semi-transparentă

torul cleiului cald; cafenie.

vopsim masa cu lac special pentru

lemn;

adăugăm sticla;

39

ETAPA II Figura 3. Etapa II, Plan General

În cadrul celei de-a doua etape a
cursului Arhitectura spațiului interior
I sarcina noastră a fost proiectarea a
trei variante de interior de axonome-
tria locuinței supraetajate pentru o
familie cu un copil. Spațiul trebuia să
includă toate zonele funcționale a unei
locuințe, asigurând confort maxim
locatarilor.

În echipă am propus câte două vari-
ante de dezvoltare a planimetriilor ca
în cele din urmă să alegem o a treia
variantă, în care se vor îmbina cel
mai bine toate funcțiile necesare ale
unui apartament confortabil. În pri-
ma variantă am optat ca primul nivel
să fie dotat cu antreu, GTS cu toate
cele necesare, bucătăria, sufrageria și
livinul cu o zonă de lucru. Iar la niveul
doi am optat pentru, GTS și două
odăi, una pentru părinți cu dormitor
matrimonial și alta pentru un copil
adolescent cu un pat pentru o singură
persoană.

În celelalte două variante am optat
ca primul nivel să fie dotat cu antreu,
garderobă, GTS cu toate cele nece-
sare, bucătăria, surageria și livinul. Iar
la niveul doi am optat pentru o gar-
derobă, GTS, o zonă de lucru, o zonă
pentru îngrijire și zona somnului cu un
dormitor matrimonial și un pat pentru
nou-născut. Diferă între ele prin dez-
voltarea diferită a planimetriilor.

Prin urmare am ales ultima variantă
de dezvoltare care reflectă cel mai
bine toate zonele unui apartament.

Soluția cromatică a apartamentului
este alb, bej, cafeniu, sur întunecat în
care foarte bine se încadrează masa
efectuată din prima etapă.

40

Figura 4. Etapa II, Fațade

41

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Figura 6. Etapa II, Analogii Figura 5. Etapa II, Plan Etaj

42 PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1132
11
190
DOWN 20R x 0.150
20 19G x 0.307
19
18 87
17 6
16 5
4
1145 3
2
1

UP

43

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

North Elevation North Elevation

W W
West Elevation East Elevation

20R x 0.150
19G x 0.307

87
6
5
4
3
2
1
UP

20R x 0.150
19G x 0.307

87
6
5
4
3
2
1
UP

East Elevation
1132 1132
11 11
190 190
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
UCED BY AN APURTOODDUECSEKDSBTYUDAENNATUVTEORDSEIOSNK STUDENT VERSIONF
DOWN
Figura 7. Etapa II, Varianta I 20
19
South Elevation 18South Elevation
17
Varianta I 16
1145

DOWN
20
19
18
17
16
1145
Figura 8. Etapa II, Varianta III

Varianta III
44

North Elevation North Elevation

W

West Elevation DOWN
F17
16
West Elevation 15
14
17R x 0.15313
16G x 0.29412
11
East Elevation10
9
8
7

6
5
4South Elevation South Elevation
3
2
1
UP

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
Figura 9. Etapa II, Varianta II

Varianta II

45

4600 G

Garderobă cu spații
depozitare pentru toată

6000

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERDSoIOrmNitor matrimonial
Zona de îngrijire

1500 1600 700 1600 1400 Debara cu spații de
6400 depozitare pentru

PLAN niv. 1 SC. 1:100 toată familia

4600 Antreu

Dulap pentru
depozitarea hainelor

de sezon
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

6000

1500 1600 700 1600 1400
6400

PLAN niv. 2 SC. 1:100
46

GTS care include cadă,PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
lavoar și toaletă

i de Pat pentru copil nou-născut
ă familia
Comodă pentru păstrarea
hainelor copilului

Zona de lucru

Zona bucătărie
dotată cu toate
cele necesare

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION GTS
Corp mobilier
sustenabil
Figura 10. Etapa II, Varianta Finală

47

Figura 11. Etapa II, Imagini tridimensionale4în8interior

49

LISTA DE FIGURI

CASA PENTRU 7 FAMILII, Iași, str. Păcurari 31 ������������������������������������������������� 4

Figura 1. Plan Situație ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Figura 2. Plan Parter ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Figura 3. Plan Etaj ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Figura 4. Secțiune Longitudinală ������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Figura 5. Fațada principală, str. Păcurari 31 ����������������������������������������������������������������������� 8
Figura 6. Fațada de Nord ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Figura 8. Secțiune Longitudinală ������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Figura 7. Fațada de West ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Figura 9. Secțiune Transversală ��������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Figura 10. Pan Parter �������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Figura 12. Imagini tridimensionale �������������������������������������������������������������������������������������10
Figura 11. Pan Etaj �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Figura 13. Compoziția generală a proiectului �������������������������������������������������������������������12

Campusul Universității de Arhitectură din RM, Chișinău ������������������������������� 14

Figura 2. Schema transportului �������������������������������������������������������������������������������������������14
Figura 1. Schema situațională ���������������������������������������������������������������������������������������������14
Figura 3. Schema zonării funcționale ���������������������������������������������������������������������������������14
Figura 4. Plan General �����������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Figura 5. Schema de evoluție a conceptului ���������������������������������������������������������������������15
Figura 7. Plan Etaj 2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Figura 6. Plan Parter �������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Figura 8. Plan Etaj 1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Figura 9. Plan Etaj 3 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Figura 12. Imagini tridimensionale �������������������������������������������������������������������������������������18
Figura 11. Secțiune Transversală ���������������������������������������������������������������������������������������18
Figura 10. Secțiune Longitudinală ���������������������������������������������������������������������������������������18
Figura 14. Imagini tridimensionale �������������������������������������������������������������������������������������20
Figura 13. Fațade �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Figura 15. Compoziția generală a proiectului �������������������������������������������������������������������22

Desfășurate cu dimensiuni și materiale de constructie ��������������������������������� 24

Figura 1. Planimetrii subsol, etaj �����������������������������������������������������������������������������������������24
Figura 2. Desfășurate subsol �����������������������������������������������������������������������������������������������26
Figura 3. Desfășurate dormitor matrimonial, dormitor copii �����������������������������������������28
Figura 4. Desfășurate dormitor copii, splălătorie �������������������������������������������������������������30
Figura 5. Desfășurate WC, baie �������������������������������������������������������������������������������������������32
Figura 6. Desfășurate garderoba, coridor �������������������������������������������������������������������������34
Figura 7. Desfășurate casa scării ���������������������������������������������������������������������������������������36

Arhitectura spațiului interior I ��������������������������������������������������������������������������� 38

Figura 1. Etapa I, poze mobilier �������������������������������������������������������������������������������������������38
Figura 2. Etapa I, planșa �������������������������������������������������������������������������������������������������������39
Figura 3. Etapa II, Plan General �������������������������������������������������������������������������������������������40
Figura 4. Etapa II, Fațade �������������������������������������������������������������������������������������������������������41
Figura 6. Etapa II, Analogii �����������������������������������������������������������������������������������������������������42
Figura 5. Etapa II, Plan Etaj ���������������������������������������������������������������������������������������������������42
Figura 8. Etapa II, Varianta III �����������������������������������������������������������������������������������������������44
Figura 7. Etapa II, Varianta I �������������������������������������������������������������������������������������������������44
Figura 9. Etapa II, Varianta II �������������������������������������������������������������������������������������������������45
Figura 10. Etapa II, Varianta Finală �������������������������������������������������������������������������������������47
Figura 11. Etapa II, Imagini tridimensionale în interior ���������������������������������������������������48

50


Click to View FlipBook Version