The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-54418145, 2021-05-16 05:38:30

BAB 3 visi

BAB 3 visi

BAB 3 : PENETAPAN VISI,
MISI & OBJEKTIF

17.5.2021 PERNIAGAAN

11.30 – 12.30 Cikgu
4 Kualiti maizura

3.1 Definisi

Visi ❑ Perancangan jangka masa panjang
❑ Menjadi panduan untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan hala tuju

perniagaan berada di landasan yang tepat

Misi ❑ pernyataan ringkas menjelaskan tujuan/matlamat utama perniagaan

Objektif ❑ pembentukan maklumat yang lebih khusus
❑ Sasaran boleh diukur bagi membantu pencapaian tujuan perniagaan

3. 2 Perbandingan Visi,Misi dan Objektif
Perniagaan

OBU OBBU

perniagaan yang mempunyai objektif untuk Perniagaan yang mempunyai objektif
memaksimumkan keuntungan berorientasi kepada kebajikan ahli, masyarakat
dan memberikan perkhidmatan kepada orang

ramai

3.3 Ciri-ciri Objektif Sesebuah Perniagaan

Specific (Spesifik) ❑ pernyataan objektif hendaklah dinyatakan secara khusus
❑ tindakan yang boleh diukur secara kuantitatif.
Measureable (Boleh
Diukur) ❑ Dapat dibanding kan dengan pencapaian pada sebelum dan selepas
❑ Objektif dan pencapaian sebenar mestilah boleh diukur
Attainable ❑ lazimnya diukur dalam bentuk angka, nombor, masa dan wang.
(Boleh Dicapai)
❑ penentuan objektif berdasarkan sasaran yang boleh dicapai jika pekerja menggembleng tenaga
Realistic (Munasabah) sepenuhnya berdasarkan sumber yang ada.

Time Frame ❑ perniagaan perlu mengenal pasti sumber-sumber sedia ada dengan baik.
(Jangka Masa)
❑ penetapan objektif menjurus kepada kemampuan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.
❑ Perlu mengambil kira faktor sumber fizikal dan faktor persekitaran

❑ satu tempoh masa dalam penentuan objektif perniagaan
❑ merujuk pada tempoh jangka pendek dan jangka Panjang
❑ perlu ada penetapan tarikh yang perlu dicapai seperti carta gantt

3.4 Tujuan Penetapan Visi, Misi dan Objektif

Visi ❑ mendorong semua pihak yang terlibat dalam sesebuah organisasi memahami
Misi dan bekerjasama

Objektif ❑ dibentuk setelah wujud penyataan visi
❑ dapat menerangkan aktiviti-aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan
❑ bagi memudahkan pihak pengurusan yang telibat untuk mengagihkan setiap

sumber
yang berkaitan
❑ merupakan asas dalam penyataan objektif sesebuah organisasi perniagaan

❑ Hendaklah selaras dengan penyataan misi
❑ perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu objektif yang mempunyai ciri

SMART

3.5 Menghasilkan Visi,Misi dan Objektif bagi
Perniagaan

3.5.1 Titik Pulang Modal

kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh perniagaan untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperoleh bersamaan
dengan jumlah kos yang ditanggung

3.5.1 Titik Pulang Modal

Formula TPM ialah:

Contoh TPM = Kos tetap

Harga – Kos berubah seunit

Syarikat Sukan Maju membekalkan bola sepak di kedai- kedai runcit seluruh negara.
Syarikat ini menanggung kos tetapsebanyak RM500,000. Harga sebiji bola sepak dijual
pada harga RM100 dan kos berubah seunit yang ditanggung ialah RM75.

3.5.2 Pertumbuhan Perniagaan

hasil yang meningkat dari semasa ke semasa untuk mencapai matlamat perniagaan

(a) Merancang membuka cawangan yang banyak

(b) Membesarkan perniagaan sedia ada pertambahan
kuantiti jualan produk dari semasa ke semasa

3.5.3 Memaksimumkan Keuntungan

• Merupakan matlamat utama sesebuah organiasi perniagaan
• Bermaksud mendapat keuntungan yang tertinggi hasil daripada penggunaan sumber perniagaan termasuk bahan mentah,modal,

modal insan, teknologi dan keusahawanan yang cekap.

Formula mendapat untung ialah:
Untung = Jumlah hasil – Jumlah kos

(a) Perancangan Jangka Masa Pendek (b) Perancangan Jangka Masa Panjang

• perniagaan tidak semestinya akan mendapat untung atau • perniagaan boleh mengeluarkan barang atau perkhidmatan dengan kuantiti
memaksimumkan keuntungan yang banyak kerana perniagaan berupaya untuk menggunakan sumber dengan
cekap
• ini disebabkan perniagaan tidak dapat beroperasi dengan cekap seperti
mengeluarkan produk yang banyak • dapat memaksimumkan keuntungan.

3.5.4 Daya Saing

kemampuan sesebuah perniagaan untuk mengekalkan operasi perniagaannya dalam industri

3.5.4 Daya Saing

kewangan • mengambil kira faktor kestabilan kewangan
Sumber manusia • Modal kewangan sesebuah perniagaan boleh diperoleh melalui pelaburan pemilik
Teknologi
perniagaan dan pembiayaan.

• merujuk pada pekerja yang terdapat dalam organisasi perniagaan
• dikategorikan mengikut tiga peringkat, iaitu pengurusan atasan, pengurusan

pertengahan dan pengurusan bawahan.

• Berkonsepkan Internet seperti e-perdagangan, e-perniagaan, e-kerajaan dan e-pemasaran
• perniagaan menghasilkan barang dan perkhidmatan dengan cepat, cekap dan berkualiti.

3.5.5 Syer Pasaran

peratus penguasaan jumlah pengguna yang membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah
perniagaan dalam pasaran berbanding dengan pesaing.

3.5.6 Jualan

satu transaksi jual beli yang berlaku antara penjual dan pembeli dalam memenuhi keperluan dan kehendak yang
boleh memberi faedah kepada kedua-dua pihak, iaitu penjual dan pembeli

3.5.7 Penyediaan Perkhidmatan

• aktiviti yang ditawarkan oleh perniagaan kepada pelanggan
• bertujuan untuk menarik minat pengguna agar membeli barang atau perkhidmatan
• Contohnya pembelian dalam talian, penghantaran barang ke rumah, kemudahan pembayaran dan membaik pulih jika

barang mengalami kerosakan.

3.6 Kesan kepada Perniagaan Akibat
Kegagalan Mencapai Matlamat dan Objektif

3.6.1 Jualan Merosot

❑Jualan merosot maka untung akan menurun

3.6.2 Tidak Mampu Membayar Kos Perniagaan

❑Kegagalan mendapat keuntungan akan menyebabkan sebahagian kos operasi tidak mampu dibayar
❑Perlu tindakan segera dan proaktif untuk mengatasi setiap punca kegagalan yang wujud dalam mencapai objektif

perniagaan.

3.6.3 Gagal dalam Persaingan

❑Kegagalan perniagaan mendapat keuntungan perniagaan akan menyebabkan perniagaan tersebut tidak
mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh untuk membina strategi dalam menghadapi persaingan pasaran.

3.6.4 Imej Perniagaan Terjejas

❑imej perniagaan pada mata pihak berkepentingan akan tercalar.
❑perniagaan sukar mendapat kerjasama daripada pihak berkepentingan dalam operasi perniagaan.
❑ Pihak pembiaya seperti bank mengenakan syarat ketat untuk memberi kemudahan pinjaman kerana bimbang perniagaan

tidak mampu membayar pinjaman balik.

3.6.5 Tidak Mampu Mengembangkan
Perniagaan

❑Mengalami kesukaran dalam mengembangkan perniagaan.

3.7 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan
Visi, Misi dan Objektif Perniagaan

3.7.1 Faktor Dalaman

(a) Sumber Manusia (b) Kewangan

❑pekerja akan menjalankan tugas mengikut peringkat ❑boleh diperoleh dan bagaimana wang tersebut dibelanjakan
pengurusan, iaitu pengurusan atasan, pertengahan dan ❑Pengurusan kewangan membantu perniagaan dan
bawahan.
membelanjakan wang dengan cekap.
❑ pekerja akan menyumbangkan tenaga dan kepakaran
berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman

❑ Kekuatan dan kelemahan dalam aspek ini bergantung
pada tahap kuantiti dan kualiti pekerja.

❑Perlu memiliki pekerja yang berkebolehan seperti
mampu menguasai pelbagai bahasa dan berkemahiran
tinggi.

3.7.2 Faktor Luaran

(a) Ekonomi

3.7.2 Faktor Luaran

(b) Sosiobudaya

❑ amalan dan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu kaum di sesebuah negara
❑Ini akan mempengaruhi pembelian sesuatu produk yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan.
❑perniagaan kerana dapat mengeluarkan pelbagai jenis produk untuk memenuhi cita rasa setiap

budaya

3.7.2 Faktor Luaran

(c) Teknologi

❑sentiasa berubah mengikut keadaan semasa
❑Teknologi canggih dan terkini membolehkan perniagaan lebih cekap, kos operasi perniagaan menjadi lebih murah dan

daya pengeluaran dapat ditingkatkan.
❑ Penyelidikan dan pembangunan memerlukan modal yang besar yang dilaburkan oleh perniagaan

3.7.2 Faktor Luaran

(d) Undang-undang

❑faktor undang-undang yang boleh mempengaruhi operasi perniagaan adalah seperti undang-
undang berkaitan dengan perubahan kadar cukai

❑undang-undang sentiasa berubah ekoran tindakan kerajaan menggubal undang-undang dari
semasa ke semasa

3.8 Pencapaian Visi, Misi dan Objektif
Perniagaan yang Dipilih

VISI MISI Objektif

(a) Daya saing (a) Daya saing (a) Jualan
(b) Pertumbuhan perniagaan (b) Memaksimumkan keuntungan (b) Pertumbuhan perniagaan
(c) Penyediaan perkhidmatan (c) Memaksimumkan keuntungan
(d) Memaksimumkan keuntungan (c) Syer pasaran
(d) Titik Pulang Modal

Staysafe
Staystrong


Click to View FlipBook Version