The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marijazivanovicmaslac, 2019-05-16 17:18:47

pinkijevci

školski časopis

Број 1. Мај 2019.

Пинкијевци

Упознајте се са нашом школом
Мој град—Нови Сад

Саобраћајна школа “Пинки”
Нови Сад

С т р а н а 2 Мој град—Нови Сад

Судећи према археолошким ископавањима Нови Сад је већ пет
хиљада година добро место за живот. Изградња савременог
града везује се за Петроварадинску тврђаву, једну од
најзначајнијих сачуваних фортификација у Европи. Она је
симбол града и сведочи о бурној историји и традицији снажно
ослоњеној на европску културу.

Нови Сад је данас културно, привредно, политичко и
административно средиште АП Војводине, модеран
универзитетски град изникао на традицији континуитета
културног развоја. То је град музеја, галерија, манифестација
од којих је музички фестивал ЕXИТ стекао интернационална
признања и препознатљивост.

У Нови Сад треба доћи и због непоновљиве садржајности
урбаног центра који обележавају православне, католичке,
протестантске цркве и синагога, барокне, неоренесансне,
класицистичке, баухаус грађевине као и оне грађене у стилу

модерне.

Национални парк Фрушка гора са
излетиштима, очуваним екосистемима и
комплексом српских православних
манастира представља појас непосредно
наслоњен на шири простор града. У
околини Новог Сада су и салаши, ловишта,
риболовна и винска подручја.

Становници Новог Сада негују смиреност у
опхођењу, говоре различитим матерњим језицима, а сваког посетиоца дочекају са пажњом
и радозналом срдачношћу.

Нови Сад, град на Дунаву, град европске историје и балканског гостопримства је искуство
које вам недостаје.

Страна 3

Саобраћајни школски центар „Пинки“ је  железнички саобраћај,
почео са радом школске 1983/1984 у
згради основне школе „Јожеф Атила“ на  водни саобраћај и
Телепу у улици Лазе Лазаревића 1. Прве
школске године у први разред је  поштански саобраћај.
уписано 159 ученика 4 одељења
занимања возача – механичара и једно Ванредно школовање, са бројем
одељење хидронаутичара и 157 ученика ученика које одређује Министарство
другог разреда истих смерова. просвете и спорта, организује се за сва
Бранислав Ћеранић је изабран за првог трогодишња и четворогодишња
директора школе. занимања. Поред тога омогућава се и
стицање звања специјалисте (V
1986. године школа се сели на садашњу степен).
адресу: Шумадијска 12а. У новој, већој
згради школа може да прими већи број Ресурси школе:
ученика, око 1500 колико их данас има.
 56 учионица и кабинета, школска
Данас саобраћајна школа образује библиотека са 13.000 наслова,
кадрове кроз процес редовног и фискултурна дворана, фитнес сала,
ванредног школовања. ауто – школа и радионице за
извођење практичне наставе
У редовној настави, која се одвија у две
смене (пре подневној и по подневној  информатички кабинети са
смени), обезбеђује се трогодишње и приступом интернету, опремљени
четворогодишње школовање из пројекторима и пратећим
неколико области саобраћаја: садржајем,

 друмски саобраћај,  ауто-школа са обновљеним возним
паркома (9 нових путничких
 унутрашњи саобраћај, аутомобила марке „Застава 10”, три
камиона и три мотоцикла).

Сајам образовања „Путокази“

Основни циљеви ове маифестације су промоција и афирмација образовања,
представљање више стотина образовних профила...

На сајму наступају научни институти, факултети, приватни факултети, високе
школе и средње школе са територије Војводине. Промовише се и понуда
образовних институција у иностранству. Организује се оцењивање квалитета.

Саобраћајна школа “Пинки”

Саобраћајна школа „Пинки“ је Новосадски сајам оцењује квалитет
учествовала на Сајму образовања
„Путокази“, организованом у периоду од акредитованих образовно-васпитних
07.03.2019. – 09.03.2019. године.
установа за све нивое образовања. У

оцену квалитета улази објекат установе,

интеграција са другим системима,

промоције, успешност учесника и

полазника, хуманитарне сктивности и

друго.

Поред образовних профила посетиоци Саобраћајна школа „Пинки“ је добила
сајма су могли на штанду школе да виде ВЕЛИКУ ЗЛАТНУ МЕДАЉУ – појединачно
симулације вожње у припитом стању, признање.
симулацију вожње при отежаним
условима саобраћаја, провере своје
знање о познавању саобраћајних
прописа, учествују у наградној игри и
друго.


Click to View FlipBook Version