The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jo, 2019-07-04 07:32:17

TR-Te servitør

TR-Te servitør

Grunnleggende ferdigheter for: Te-
servitør

Oppgaver for ❑ ordne og levere te følge hygienegler / sikre at drikkene -
te-servitøren og andre utløpsdatoer for varer vanligvis te, er i
nødvendige og være forsiktig med skikkelige forhold og
drikkevarer i varme væsker smakfulle
kontortid til de
riktige personene så
nøyaktig og sikkert
som mulig

Lesing

Daglig vil te-servitøren
❑ sjekke om noen trenger noe å drikke
❑ sjekke tilbud og etterspørsel
❑ spørre om noen trenger påfylling
❑ identifisere antall konsumerte te-kopper
❑ lese informasjon om totalt antall glass te han leverer
❑ lese meldinger eller logger fra forrige skift
❑ lese symboler og meldinger på det digitale / ikke-digitale bestillingsskjemaet
❑ rengjøre de elementene han bruker til å lage te

Regelmessig vil te-servitøren
❑ sjekke notatene på bestillingsdiagrammer
❑ samle tomme briller og flasker
❑ lage en liste for hvilke varer som trengs

Av og til vil te-servitøren
❑ telle antall gjenstander han har til tehuset hans
❑ sjekke regler og regler i selskapet for te-leverandører
❑ lese informasjon om hvordan du lager bedre te
❑ Bli kjent med nye oppskrifter eller merker
❑ vise tekniske håndbøker
❑ lese sikkerhetsanvisninger og prosedyrer for sikker preperasjon
❑ Lese te-relaterte opplysninger
❑ lese regler om leverings- og hvileperioder

Skriving

Daglig vil te-servitøren
❑ Loggføre sitt eget skift
❑ registrere antall glass med te
❑ registrere betaling

Regelmessig vil te-servitøren
❑ Loggføre tekniske problemer og feil med samovar / te-urne
❑ rapportere om hendelser til overordnede
❑ skrive informasjonskoder for Commodity Directorate

Av og til vil te-servitøren
❑ rapportere og dokumentere skade på utstyr eller personer
❑ rapportere og dokumentere hærverk og tyveri
❑ videresende klager fra te drikkere
❑ rapportere samovar / te-urne problemer til Commodity Directorate
❑ skrive notater og oppgaver i forbindelse med opplæring

Muntlige ferdigheter

Daglig vil te-servitøren
❑ hilse på te drikkere på en hyggelig måte
❑ be om betaling
❑ kunngjøre muligheter for fersk te
❑ gi instruksjoner og forklaringer til te drikkere ansikt til ansikt
❑ svare på spørsmål fra te drikkere
❑ kommunisere med andre te-leverandører ved hjelp av interne kommunikasjonsutstyr

Regelmessig vil te-servitøren
❑ rapportere om problemer men man leverer te og be om hjelp
❑ løse konflikter med te drikkere
❑ håndtere uforutsette situasjoner som å gå tom for te
❑ konstruktivt håndtere kritikk
❑ svare på spesielle forespørsler som mørkere eller lettere te
❑ motta meldinger og instruksjoner fra overordnede

Av og til vil te-servitøren
❑ kommunisere med overordnede angående behov for informasjon eller assistanse
❑ håndtere nødsituasjoner som forbrenninger
❑ lytte til opplæringsøkter om nye prosedyrer og regler
❑ samarbeide med- og snakke med andre kolleger i opplæringen
❑ Delta i opplæringen

Regning

Daglig vil te-servitøren
❑ kontrollere at glass med te og annet utstyr er gyldig for den angitte tiden for bruk
❑ sjekke utløpsdatoen for varer
❑ sjekke innbetalinger og gi riktig endring
❑ sekke kontanter i forhold til antall glass som ble solgt på slutten av et skifte
❑ beregne rabatter
❑ beregne prisen per person eller en gruppe mennesker som en gruppe
❑ lese og evaluere numerisk informasjon fra dashbordet
❑ sikre at samovar fortsetter å jobbe og at han brygger den nye teen

Regelmessig vil te-servitøren
❑ sjekke sin egen lønn
❑ beregne når teen er klar til å drikkes
❑ sjekke at det er riktige mengder vann og te for å brygge teen
❑ måle graden av modenhet til teen for å se om den er drikkbar
❑ vurdere total kapasitet for samovar for å ordne riktig mengde te til å brygge

Av og til vil te-servitøren
❑ vurdere om antall te drikkere overstiger den daglige grensen for te som brygges
❑ vurdere og rapportere tekniske feil som knuste glass eller annet utstyr

Digitale ferdigheter

Daglig vil te-servitøren
❑ bruke digitalt utstyr for å lese instrumentene
❑ bruke digitalt bestillings- / leveringssystem
❑ bruke digital teller for hvor mye te eller andre drikker som forbrukes
❑ (hvis et digitalt system er tilpasset)

Regelmessig vil te-servitøren
❑ bruke mobiltelefonen til å sende meldinger til kollegaer eller overordnede
❑ bruke mobiltelefonen til å levere meldinger fra kollegaer eller overordnede

Av og til vil te-servitøren
❑ dokumentere feil og ulykker som har skjedd
❑ ta bilder for å dokumentere ulykker
❑ lagre ulykkesbilder for å bruke senere dokumentasjon
❑ bruke digitale læringsressurser for opplæring
❑ få aktuell informasjon om nyeste regelverk

Kritisk tenking

Daglig vil te-servitøren
❑ Evaluere oppførsel av te drikkere,
❑ bruke logikk og komme med rimelige løsninger på problemene med tanke på styrker og

svakheter i situasjonen
❑ analysere informasjon og å evaluere sluttresultatene for å velge de beste løsningene for å

avslutte problemene

Regelmessig vil te-servitøren
❑ søke etter de beste løsningene for å kunne løse problemene

Av og til vil te-servitøren
❑ Til tider være nødt til å velge mellom rette og gale beslutninger

Mediekunnskaper

Daglig vil te-servitøren
❑ oppnå muligheten til å nå informasjon via tv, bøker, avis, video, kino, reklame, internett,

etc.
❑ analysere meldinger i skriftlig og ikke-skriftlig fra små til store formater for å identifisere

hva som er riktig, hva som er galt, hva som er ekstra eller hva som mangler og hva han
egentlig trenger

Regelmessig vil te-servitøren
❑ Evaluere nøyaktigheten og påliteligheten til meldingen og overføre den

Av og til vil te-servitøren
❑ Lage sine egne meldinger for å uttrykke seg på en effektiv måte


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TR-Tea Vendor-RO
Next Book
TR-Tea Vendor