The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jo, 2019-07-04 07:33:09

TR-Çaycı ^M

TR-Çaycı ^M

Gerekli temel beceriler:
Çaycı

Görevler: ❑ Mesai saatleri ❑ Hijyen kurallarını / ❑ En çok çay içen
içerisinde çay ve diğer malların son kullanma içeceklerin uygun
gerekli içeceklerin tarihlerini takip etmek koşullarda ve zevkli
doğru insanlara ve sıcak sıvılara dikkat olmasını sağlamak
mümkün olduğunca etmek
doğru ve güvenli bir
şekilde ulaştırılmasını
sağlamak

Okuma

Günlük olarak Çaycı
❑ Birisinin bir şeyler içmesi gerekip gerekmediğini kontrol eder
❑ Arz ve talebi kontrol eder
❑ Herhangi birisinin yeniden doldurmaya ihtiyacı olup olmadığını sorar
❑ Tüketilen çay bardağı sayısını belirler
❑ Sağladığı toplam bardak çay sayısı hakkında bilgi edinir
❑ Önceki vardiyadaki mesajları veya kayıtları okur
❑ Dijital / dijital olmayan sipariş çizelgesindeki sembol ve mesajları okur
❑ Çay hazırlamak için kullandığı eşyaları temizler

Düzenli olarak Çaycı
❑ Sipariş listelerindeki notları kontrol eder
❑ Boş bardak ve şişeleri toplar
❑ İhtiyaç duyulan ürünlerin listesini yapar

Nadiren Çaycı
❑ Çayevindeki eşyaların sayısını sayar
❑ Çay satıcıları için şirketteki kural ve düzenlemeleri kontrol eder
❑ Nasıl daha iyi çay yapılacağı hakkında bilgi okur
❑ Kendilerini yeni tariflerle veya markalarla tanıştırır
❑ Teknik kılavuzlara atıfta bulunur
❑ Güvenli hazırlık için güvenlik talimatlarını ve prosedürlerini okur
❑ Teslimat ve dinlenme sürelerine ilişkin düzenlemeleri okur

Yazma

Günlük olarak Çaycı
❑ Kendi vardiyasını kaydeder
❑ Çay bardağı sayısını kaydeder
❑ Ödeme yapar

Düzenli olarak Çaycı
❑ Semaver / çay ocağı ile ilgili teknik sorunları ve arızaları arıza defterine kaydeder
❑ Olayları üstlere rapor eder
❑ Ticaret Müdürlüğü için bilgi etiketleri yazar

Nadiren Çaycı
❑ Ekipman veya insanlara zararı bildirir ve belgeler
❑ Vandalizm ve hırsızlığı bildirir ve belgeler
❑ Çay tiryakisi şikayetlerini iletir
❑ Semaver / çay bahçesi sorunlarını yetkililere yazılı olarak bildirir
❑ Eğitim ile ilgili notlar ve ödevler yazar

Sözlü beceriler

Günlük olarak Çaycı
❑ Çay içenleri hoş karşılar
❑ Ödeme ister
❑ Taze çay fırsatlarını duyurur
❑ Çay içenlere yüz yüze talimatlar ve açıklamalar verir
❑ Çay içenlerin sorularını cevaplar
❑ İç iletişim araçlarını kullanarak diğer çay satıcılarıyla iletişim kurar

Düzenli olarak Çaycı
❑ Çay verirken sorunları bildirir ve yardım ister
❑ Çay içenlerle olan çatışmaları çözer
❑ Çay bitmesi gibi öngörülemeyen durumlarla uğraşır
❑ Yapıcı eleştiriyi ele alır
❑ Daha koyu veya açık çay gibi özel taleplere cevap verir
❑ Üstlerden mesaj ve talimat alır

Nadiren Çaycı
❑ Bilgi veya yardım ihtiyacı ile ilgili üstleriyle iletişim kurar
❑ Yanıklar gibi acil durumlarla baş eder
❑ Yeni prosedür ve kurallarla ilgili eğitim oturumlarını dinler
❑ Eğitimdeki diğer meslektaşlarınızla işbirliği yapar ve konuşur

❑ Eğitimlere katılır

Aritmetik

Günlük olarak Çaycı
❑ Bardak çay ve diğer teçhizatın belirtilen süre boyunca geçerli olup olmadığını kontrol eder
❑ Eklerin son kullanma tarihlerini kontrol eder
❑ Ödemeleri kontrol eder ve doğru değişikliği sağlar
❑ Vardiya sonunda satılan çay f bardaklarına karşı nakit parayı kontrol eder
❑ İndirimleri hesaplar
❑ Grup olarak kişi ya da bir grup insanın ücretini hesaplar
❑ Gösterge tablosundan sayısal bilgileri okur ve değerlendirir
❑ Semaverin çalışmaya devam etmesini sağlar ve yeni çayı demler

Düzenli olarak Çaycı
❑ Kendi maaşını kontrol eder
❑ Çayın içmeye ne zaman hazır olacağını hesaplar
❑ Çayı demlemek için doğru miktarda su ve çayı kontrol eder
❑ Çayın içilebilir ise olgunluk derecesini ölçer
❑ Demliğin doğru miktarda çay hazırlayabilmesi için semaverin toplam kapasitesini göz önünde

bulundurur

Nadiren Çaycı
❑ Çay içicisi sayısının çayın demlenmesi için günlük limiti aşıp aşmadığını dikkate alır
❑ Bardak kırma veya diğer donanımlar gibi teknik hataları değerlendirir ve raporlar

Dijital beceriler

Günlük olarak Çaycı
❑ Teçhizatı okumak için dijital donanım kullanır
❑ Dijital sipariş verme / dağıtım sistemi kullanır
❑ Ne kadar çay veya diğer içeceklerin tüketildiği konusunda dijital sayaç kullanır

(eğer dijital bir sistem uyarlanmışsa)

Düzenli olarak Çaycı
❑ Cep telefonunu meslektaşlara veya amirlere mesaj göndermek için kullanır
❑ Cep telefonunu meslektaşlardan veya üstlerden mesaj göndermek için kullanır

Nadiren Çaycı
❑ Meydana gelen hataları ve kazaları belgeler
❑ Kazaları belgelemek için fotoğraf çeker
❑ Kaza fotoğraflarını daha sonra kullanmak üzere kaydeder
❑ Dijital öğrenme kaynaklarını eğitim için kullanır
❑ Son düzenlemeler hakkında gerçek bilgiler edinir

Kritik düşünce

Günlük olarak Çaycı
❑ Çay içenlerin davranışlarını değerlendirir

❑ Durumun güçlü ve zayıf yönlerini göz önünde bulundurarak mantığını kullanır ve sorunlara
makul çözümler bulur

❑ Sorunları analiz etmek adına en iyi çözümleri seçmek için bilgileri analiz eder ve sonuçları
değerlendirir

Düzenli olarak Çaycı
❑ Problemleri çözebilmek için en iyi çözümleri arar

Nadiren Çaycı
❑ Doğru ve yanlış kararları fark eder ve seçer

Medya Okur Yazarlığı

Günlük bazda Çaycı
❑ Bilgiye tv, kitap, gazete, video, sinema, reklam, internet vb. yoluyla ulaşır

❑ Neyin doğru, neyin yanlış, neyin fazla veya neyin eksik olduğunu ve gerçekten neye ihtiyacı
olduğunu belirlemek için küçükten büyüğe formatlarda yazılı ve yazılı olmayan mesajları analiz eder

Düzenli Çaycı
❑ Mesajın doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirir ve iletir

Bazen Çaycı
❑ Kendini etkili bir şekilde ifade etmek için kendi mesajlarını oluşturur


Click to View FlipBook Version
Previous Book
TR-Tea Vendor
Next Book
Demo