The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jo, 2019-06-24 09:35:27

NO-Rorlegger

NO-Rorlegger

Grunnleggende ferdigheter for:
Rørlegger

Arbeids- ❑ planlegge og utføre ❑ kommunisere med
oppgaver for kolleger, kunder, folk fra
rørleggere oppdrag andre bransjer og lederen
❑ dokumentere kvalitet og på byggeplassen for å få
jobben gjort
avvik i arbeidet
❑ bestille deler, fylle ut ❑ kunne regler, standarder
og lovverk, og følge disse
oppdragsskjemaer og

fakturagrunnlag

Lese

Hver dag vil rørleggeren
❑ lese beskrivelser og instruksjoner
❑ lese materiallister og sjekke at de stemmer overens med varene
❑ kontrollere ordrer, dokumenter og pakksedler
❑ lese korte notater, vareinformasjon og instruksjoner
❑ lese informasjon i kontroll- og kvalitetssikringsskjemaer
❑ lese skilt, oppslag og merking om miljø og sikkerhet
❑ lese lister over verktøy og utstyr som kreves for ulike arbeidsoppgaver

Regelmessig vil rørleggeren
❑ lese installasjonsinstruksjoner
❑ lese HMS-informasjon
❑ lese interne rutiner og instruksjoner
❑ lese detaljerte jobbspesifikasjoner
❑ lese bygningstegninger, arbeidsordrer og planer
❑ lese opplæringsmateriell

Av og til vil rørleggeren
❑ lese utdrag fra lover og reguleringsavtaler
❑ lese tekniske bestemmelser
❑ lese informasjon og skjemaer knyttet til eget arbeidsforhold
❑ lese informasjon om rettigheter og plikter som arbeidstaker
❑ lese miljø og avfallsplaner
❑ lese kart og GPS

Skrive

Hver dag vil rørleggeren
❑ dokumentere og loggføre hendelser i eget arbeid
❑ kvittere på ordrer og vareleveranser
❑ fylle ut skjemaer og sjekklister for kvalitet og avvik i arbeidet

Regelmessig vil rørleggeren
❑ sette opp lister over utstyr og verktøy som trengs til en jobb
❑ fylle ut skjemaer knyttet til eget arbeidsforhold
❑ skrive notater til seg selv og andre
❑ skrive rapporter som dokumentasjon for godkjenning av utført arbeid

Av og til vil rørleggeren
❑ skrive korte rapporter
❑ skrive grunnlag for anbud og vurderinger
❑ skrive notater til kunder om hvilke arbeidsoppgaver som er utført
❑ skrive svar på spørsmål knyttet til opplæring og sertifisering
❑ fylle ut detaljerte fakturagrunnlag og anbudsgrunnlag
❑ fylle ut avviksskjema ved alvorlig hendelser
❑ fylle ut egenmelding og sykemelding

Muntlige ferdigheter

Hver dag vil rørleggeren
❑ snakke med andre aktører på byggeplassen for å koordinere arbeidet
❑ få instruksjoner og diskutere arbeidet med overordnede
❑ gjøre avtaler med kunder om tid og kostnader, og beskrive arbeidet
❑ snakke med kundene om framgangen i arbeidet og ulike løsninger

Regelmessig vil rørleggeren
❑ bestille deler og utstyr fra leverandører
❑ få opplæring og delta på informasjonsmøter
❑ delta på møter
❑ diskutere planer og tegninger med andre

Av og til vil rørleggeren
❑ diskutere egne arbeidsforhold
❑ delta i formell opplæring og sertifisering
❑ varsle om akutte hendelser og ulykker
❑ diskutere og komme med innspill om arbeidsmiljøet
❑ forklare hvordan montert utstyr virker for kundene

Regning

Hver dag vil rørleggeren
❑ gjøre eksakte målinger
❑ bruke arbeidstegninger og regne om til full størrelse
❑ beregne mengden materialer som trengs for å utføre en jobb
❑ beregne og registrere hvor lang tid som kreves for å utføre en jobb
❑ fylle ut timelister og arbeidstidsskjemaer
❑ gjøre overslag over kostnader for kunder

Regelmessig vil rørleggeren
❑ kontrollere egen lønnsslipp
❑ kontrollere regninger og fakturaer
❑ lage skisser for å illustrere en jobb
❑ holde oversikt over lagerbeholdning
❑ sammenligne priser fra ulike leverandører
❑ beregne kostnader i forbindelse med en jobb
❑ forstå og bruke veibok, GPS og kart for å regne ut beste rutealternativer

Av og til vil rørleggeren
❑ regne ut og kontrollere størrelser som volum, trykk og temperatur
❑ regne ut og kontrollere vinkler
❑ vurdere mannskapsbehov ut fra framdriftsplan og arbeidsmengde
❑ kontrollere varebeholdning
❑ regne ut priser for oppdrag basert på akkord eller anbud
❑ fylle inn fakturagrunnlag

Digitale ferdigheter

Hver dag vil rørleggeren
❑ kommunisere med arbeidsgiver eller kunder via e-post eller tekstmeldinger
❑ sjekke e-post, tekstmeldinger eller kalender for nye oppdrag
❑ sjekke lagerstatus i elektronisk lagerbeholdning
❑ fylle inn arbeidstid i elektroniske skjemaer

Regelmessig vil rørleggeren
❑ kontrollere at elektronisk fakturagrunnlag er korrekt
❑ fylle inn opplysninger om utførte oppdrag
❑ spore varer og finne leveringstider
❑ sende e-post med bestillinger
❑ bruke smarttelefon og nettbrett med forskjellige apper tilknyttet oppgaver
❑ ta digitale bilder for å dokumentere avvik eller utført arbeid

Av og til vil rørleggeren
❑ sende inn prisoverslag som vedlegg til e-post
❑ bruke elektroniske utregningsverktøy til å regne ut, vurdere og endre anbud
❑ bruke GPS til å finne fram til kunder
❑ søke på internett og i databaser etter produktinformasjon og priser
❑ melde oppdrag for offentlig godkjenning via elektroniske skjemaer
❑ skrive kontrakter og lagre disse i elektroniske arkiver
❑ sjekke digitale anbudstjenester på nettet
❑ bruke sosiale medier for holde seg oppdatert og reklamere for egen virksomhet
❑ oppdatere elektronisk kjørebok
❑ bruke standard kontorprogramvare

Kritisk tenking

Hver dag vil rørleggeren
❑ reflektere over egen rolle og sitt ansvarsområde, og handle deretter
❑ etterleve HMS direktivene
❑ vurdere kundens oppførsel og kommunikasjon
❑ benytte logikk og vurdering til å avgjøre fordeler og ulemper med ulike løsninger og tilnærming til

utfordringer som oppstår.
❑ analysere informasjon og vurdere alternativene for å finne beste løsning og løse problemer
❑ forstå egne begrensninger innen både kunnskap og ferdigheter
❑ ta opp problematiske fohold med egen ledelse

Regelmessig vil rørleggeren
❑ lete for å finne gode løsninger og løse utfordringer
❑ delta og bidra på interne møter

Av og til vil rørleggeren
❑ være i situasjoner hvor en må velge mellom rett og galt
❑ vurdere behovet for ytterligere opplæring for å løse sine oppgaver

Media kompetanse

Hver dag vil rørleggeren
❑ ha behov for å søke og finne riktig informasjon via TV, bøker, aviser, annonser, Internett etc,
❑ analysere meldinger og informasjon fra både skriftlige og muntlige kilder, og være i stand til å

skille rett fra feil, og etterspørre eventuelt mer informasjon
❑ forholde seg til arbeidsgivers bestemmelser vedrørende sosiale media
❑ løpende vurdere hva du kan si og hva du ikke kan si om forhold du opplever

Regelmessig vil rørleggeren
❑ vurdere troverdigheten ved innholdet til ulike informasjoner som tilflyter dem, både fra kunder,

leverandører og kollegaer

Av og til vil rørleggeren
❑ Utarbeide egen informasjon og formidle denne på en effektiv måte


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NO-Kantineassistent
Next Book
NO-Vaktmester