The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bovieran, 2017-10-19 10:05:15

Magasin Grönska 2017

Magasin Grönska_2017

Keywords: Bovieran,Grönska,55+,seniorboende,BRF,Bostadsrättsförening,Palmer,Olivträd

GRÖNSKA 2017-2018

INSPIRATION OCH INFORMATION

Vårt fokus: ”DET GÅR INTE
RIKTIGT ATT FÖRSTÅ
• Ljusa lägenheter
• Gemenskap HUR VACKERT DET
• Välmående ÄR HÄR OM MAN INTE
• Behagligt klimat
• Trygghet VARIT PÅ BESÖK”.
Hemma hos-reportage

sid. 10

BOULE, Så designar vi
FIKA & vår trädgård
BASTU
Sid. 6
I vår trädgård är
det lätt att umgås


Denna tryckprodukt är utformad för marknadsföringsändamål. Uppgifterna
som lämnas är preliminära – konkreta uppgifter presenteras i samband med
avtalsskrivning. Angivna produkter, material, uppgifter om ytor samt tids-
angivelser etc. kan komma att ersättas och/eller justeras. Av naturliga skäl
kan Vinterträdgårdens utförande och uttryck variera under året. Bilderna i
denna tryckprodukt är framtagna som inspirationsbilder, varför den slutliga
utformningen av anläggningen kan avvika från bilderna.


Magasinet Grönska riktar sig till dig Innehåll
som är nyfiken på hur det är att bo i
en av våra lägenheter. Till dig som vill OM BOVIERAN................................. 4
veta mer om växterna i vår riviera- TRÄDGÅRDSREPORTAGE.................. 6
liknande trädgård. Och till dig som vill GEMENSKAPSYTOR.......................... 8
ha konkret information om plan- HEMMA HOS-REPORTAGE............... 10
lösningar och säljprocessen. BOFAKTA........................................ 16.
BRF............................................... 21
Jag får ofta frågor om Bovieran. Det kan vara KÖPPROCESSEN............................ 22
allt från trädgårdens utformning till antal
parkeringsplatser. Genom att samla alla svar
på ett och samma ställe hoppas jag kunna
skapa ett magasin som blir både en trevlig
läsning och en informativ broschyr.

I detta nummer har vi varit på besök hem-
ma hos Krister och Gunilla på Hönö, som
berättar om hur det var att flytta från hus till
Bovieran. Vi har även pratat med vår träd-
gårdsentreprenör Jon Lans som nyligen varit i
Spanien för att handplocka växter till Vinter-
trädgården i Strängnäs. Dessutom delar
vi med oss av inspirerande bilder och den
fakta du behöver för en bra introduktion
till Bovieran Classic.

Trevlig läsning!

MALIN HAAG
MARKNADSANSVARIG
BOVERIAN


Vi vill skapa något som
ingen har gjort tidigare –

där trygghet och
gemenskap möter en
miljö som bidrar till

välmående.


OM BOVIERAN

Tanken bakom Bovieran

Ett värmande koncept för dig som är 55+ Fokus på att umgås och att samarbeta
1989 var entreprenören Göran Mellberg delaktig i Gemenskap ska genomsyra allt vi gör, varje dag.
att bygga upp Gothenburg Medical Center – Europas Från att bygga hus med ett optimalt antal lägenheter
största sjukhus inom ortopedi. För att förkorta för att lära känna grannarna till att skapa ytor som
rehabiliteringen för sjukhusets patienter fördes gör det enklare att umgås. Vår ambition framåt är att
diskussioner om att remittera patienterna till franska fortsätta sätta social samvaro i centrum för det vi gör.
rivierans läkande klimat. Vilket fick Mellberg att Både genom att vidareutveckla vårt koncept såväl
börja tänka på en annan grupp människor han värna- som att skapa nya möjligheter för samverkan mellan
de mycket om: Sveriges seniorer. Bovierans bostadsrättsföreningar i Sverige.

2007 hade tekniken hunnit ikapp tanken och det Samarbete ska även genomsyra arbetet på de orter där
var nu möjligt att hämta hem rivierans klimat för vi etablerar oss. Och genom att se på vilka behov som
att skapa något helt unikt. Två år senare gick det seniorer, kommunerna och samhället i stort har vad
första flyttlasset till den allra första Bovieran på gäller boendesituationen arbetar vi fram vägen framåt.
Kvarnhjulsvägen i Partille. Under resans gång har vi gjort vissa justering­ar av vårt
koncept för att ännu bättre kunna bemöta behoven
Bovieran är ett helägt dotterbolag till Fastighets kopplat till bland annat bostäder, gemensamm­ a ytor
AB Balder. Vi arbetar tätt tillsammans för att göra och omgivningen. Vårt arbete har resulterat i två
Bovieran som boendeform tillgänglig på fler orter olika Bovieror, Bovieran Classic och Bovieran City.
runt om i Sverige och i Europa. Detta nummer handlar om Bovieran Classic.

5


TRÄDGÅRDSREPORTAGE

Handplockad grönska

I Bovierans trädgård hittar man växter från stora delar av världen. Palmer, blommor,
buskar, kaktusar, frukt- och olivträd till exempel. Här finns dessutom japanska,
tropiska och medelhavsinspirerade områden samt ett skogslandskap. Alla växter
trivs och frodas oberoende årstid, och är en del av Bovierans unika koncept där ett
rivieraliknande klimat skapar välmående för både växter och boende.

Den som tar hand om trädgården är Jon Lans. Han och kunna växa i minst ett decennium. Därför har
ansvarar för de olika landskapen, har hand om den många av träden, buskarna och blommorna redan
dagliga skötseln och handplockar varje växt som ska växt till sig. Olivträden som väljs ut är till exempel
planteras. När vi träffar honom planerar han Vinter- flera hundra år gamla och de stora palmerna har växt
trädgården till Bovieran Strängnäs och berättar att han i minst femton år. Allt för att skapa en rik flora av
precis är hemkommen från en jobbresa i Spanien. För varierande växtarter, storlekar och kvalitéer.
att hitta rätt växter åker Jon till Europa och besöker
odlare i främst Spanien och Holland. Han märker – Det finns ungefär 1800 växter i Bovierans trädgård.
ut de plantor han vill ha på våren och hämtar sedan För att få dem att må bra använder vi oss av biologisk skötsel.
hem samma plantor till hösten. Vi sätter ut små predatorer, som skalbaggar och larver, för
att bli av med ohyra. Ett mycket effektivt och naturligt sätt
– Det är viktigt att se plantorna med egna ögon då skicket att sköta en trädgård, för att inte tala om skonsamt.
varierar mycket mellan odlare och säsong. Och även om vi
märkt ut en växt i mars kanske den inte hunnit växa till ”DET FINNS UNGEFÄR
sig, så under resan i september kanske vi byter ut en eller ett 1800 VÄXTER I BOVIERANS
par plantor. Förklarar Jon.
TRÄDGÅRD.”
Målet är att hitta vackra, friska och starka växter
som kommer att leva länge. De ska klara en lång Mångfalden gör dessutom att det alltid händer
någonting spännande i trädgården. Växter som
transport hem blommar, träd som fäller löv och träd som sätter
frukt. Bor man här kan man njuta av en mindre
skörd apelsin, citron, banan, oliv och fikon per
säsong bara man går ut och plockar i rättan tid.

I trädgården finns det även smala stigar, långa pro-
menadstråk, bänkar och mötesplatser. Det gör
det lätt att upptäcka hela trädgården, hitta en
egen favoritplats och umgås med grannarna.


Plantering pågår! Jon
och hans kollegor ser till
att varje växt kommer
på plats inför inflytt i
Bovieran Strängnäs.

FAKTARUTA

NAMN: Jon Lans
ÅLDER: 49
BAKGRUND: Bor i Borås, jobbar på
Växtlaget och har jobbat med växt-
inredning i 27 år. Gick trädgårdsutbild-
ning på gymnasiet. Har jobbat med
Bergianska Trädgården, tulpanodling
på Eckerö, snittblomsodling på Nya
Zeeland och växthusodling i Skåne.
Upptäckte sitt trädgårdsintresse vid
10 års ålder tack vare grannflickan
Berit som älskade odling och sticklingar.


Alltid något att göra

En grundläggande del av livet på Bovieran är alla de möten som huset har
skapats för. Vi vill göra det så enkelt som möjligt att umgås med grannarna, med

vänner eller familj och att delta i olika aktiviteter som förhöjer vardagen.
Här kan du läsa mer om de gemensamma ytorna i våra hus.


GEMENSKAPSYTOR

Slå dig ner bland palmerna behov av stöd från hemtjänst kan det användas som
Bovierans hjärta och självklara mötesplats är den deras kontor. Det kan även bli en mottagning för
unika Vinterträdgården, med exotiska växter från exempelvis en läkare eller en sjuksköterska.
hela världen. Vi har noga valt ut träd och växter
som tillsammans ger dig en harmonisk och avkopp- Nyttja hela huset
lande miljö. Här kan du njuta och ta det lugnt med När vädret är vackert finns det goda möjligheter
en bok eller umgås med dina grannar. för dig och de andra i huset att umgås utanför
huset också. Längs utsidan av Bovierans glasvägg, i
Umgås med grannarna anslutning till bastu- och relaxavdelningen, finns en
I trädgården hittar du boulebanan där du och dina stenlagd yta. Det är en perfekt plats för att exempelvis
grannar kan utmana varandra i en match eller skapa en grillplats, en kryddträdgård eller installera
arrangera en turnering. Bland palmerna finns även ett spabad. Du och de andra i föreningen bestämmer
vårt gårdshus. Där hittar du gemensamhetslokalen tillsammans hur ni kan få ut så mycket som möjligt
som är perfekt för fester, gemensamma middagar, av ytan.
för att anordna kurser eller andra aktiviteter. I gårds-
huset finns även en bastu där du kan koppla av en När familjen hälsar på
stund och njuta av värmen. Det går alltid att hitta en plats i Vinterträdgården
att slå sig ner när du vill ta emot vänner, barn eller
Träning & hälsa barnbarn. För de som vill sova över så finns det även
I huset finns ett rum som kan användas för frisk- gästlägenhet i huset som går att hyra när du har besök.
vårdsbehandling av olika slag. Ni bestämmer Lägenheten är utrustad med pentry, toalett med dusch
tillsammans i bostadsrättsföreningen vad ni har och det finns plats för övernattande gäster.
störst behov av. Rummet kan exempelvis fyllas med
träningsutrustning. Om många i föreningen har

9


Blapnadlmerna
PÅ HÖNÖ


K rister och hans fru Gunilla upptäckte Göteborgs Norra Skär-
gård när deras dotter flyttade dit 2000. Innan dess hade
de knappt besökt det gamla fiskesamhället, men nu har de
bott på Hönö i 15 år och skulle inte kunna tänka sig att bo någon
annanstans. För tre år sedan flyttade de in i Bovieran Hönö, bara
200 meter från den plats där de hade sitt hus.


FAKTARUTA

NAMN: Krister Johansson
ÅLDER: 70
FAMILJ: Fru Gunilla, två barn, fyra
barnbarn.

Idrottsintresserad Hönö-bo med
förflutet inom bank. Nu ordförande i
Brf Bovieran Hönö.


HEMMA HOS

– Att flytta hit har känts bra från dag ett. Även om vi Vinterträdgården som den kallas är utan tvekan det
hade ett lättskött enplanshus så kändes det som om vi var som gör boendet så speciellt. Palmer, fruktträd, och
klara med att bo i hus. Och om vi skulle flytta någonstans blommande växter skapar en oas. Där temperaturen
var det just till denna typ av boende vi ville. Här kan man liknar den på franska rivieran. I trädgården umgås
njuta av medelhavstemperaturer men samtidigt njuta av man också dagligen då aktiviteterna avlöser varandra.
Hönö. Berättar Krister.

Han var införstådd i Bovierans koncept sedan tidigare ”ATT FLYTTA HIT HAR KÄNTS
då han hjälpt till att få bygglov på Hönö och lockades BRA FRÅN DAG ETT”
av att få tillgång till en vacker trädgård med ett
mer behagligt klimat. När första spadtaget togs Brf Bovieran Hönö har fasta tillställningar
2013 så flyttade Krister och Gunilla in året därpå. fyra gånger om året. De firar påsk, midsommar,
lucia och nyårsafton ihop. Men som Krister säger
Lägenheten de bor i idag är en gaveltrea om 87 kvm. finns det alltid något att fira så det blir alltid fler
De bor på tredje våningen och har ljusinsläpp från festligheter. Alla som bor i Bovieran är välkomna
två väderstreck, öppen planlösning mellan kök och att delta, och alla som vill får också föreslå egna
vardagsrum samt ett rymligt sovrum. Balkongen teman de vill anordna. Bridge, boule, meditation
åt väster har de glasat in och använder nu som ett och teaterresa med buss är bara några förslag som
extrarum året runt. föreningen har förverkligat.

– Skillnaden nu mot då är att vi umgås på ett annat
sätt. Trädgården är en naturlig mötesplats och här finns det
alltid något att göra. Man kan spela boule, ett parti kort
eller meditera till exempel. Många ses också för att fika eller
äta middag tillsammans.

13


HEMMA HOS

– Vi har väldigt aktiva medlemmar i vår bostadsrätts- det till exempel ett flertal äldre damer på rad som
förening. Alla som kan kommer på våra brukar träffas. Gärna flera gånger om dagen, och
stormöten som vi har under året. Vi ofta in på kvällarna.
planerar självklart sociala akti-
viteter utöver det, även om man – Jag tror att de som bor ensamma känner en trygghet i
inte behöver gå via oss för att att ha grannar så nära. Att man inte behöver gå så långt
hitta på något i trädgården. för att be om hjälp eller för att hitta någon att prata med.
Huset vi bor i har dessutom kamera vid entrén så man vet
Men det är inte bara vem man släpper in och eftersom trädgården är inglasad nås
i Vinterträdgården den inte heller av obehöriga.
som man umgås.
Gemenskap är Bovierans ledord och något som
Alla hus är utrus- verkligen tas vara på. Därför är det ett plus om man
tade med loft- är social tipsar Krister.
gångar där man
kan umgås och – Bäst är nog att besöka en Boviera, för det går inte riktigt
blicka ut över allt att förstå hur vackert det är här om man inte varit på besök.
det gröna. Bredvid
Krister och Gunilla bor

14


”TRÄDGÅRDEN ÄR EN
NATURLIG MÖTESPLATS
OCH HÄR FINNS DET
ALLTID NÅGOT ATT GÖRA”

”JAG TROR ATT DE SOM BOR
ENSAMMA KÄNNER EN
TRYGGHET I ATT HA
GRANNAR SÅ NÄRA.”

15


Välkommen hem

Bovierans bostadsrättsföreningar består av 54 lägenheter, den
gemensamma trädgården, gemensamhetslokal med bastu och
toalett, förråd, miljöhus, cykelparkering samt parkeringsplatser.
Vi har fyra olika lägenhetstyper, om 2-3 rum och kök att välja
mellan. Och lägenheterna fördelar sig på tre hus som vardera

har tre plan, varav ett i markplan.


BOFAKTA

Inredningsförslag,
Bovieran Classic 2017.

Våra lägenheter har ljusa ytor och generösa fönster. Planlösningen är öppen mellan kök och
vardagsrum, med ett rymligt sovrum och helkaklat badrum som standard. Varje lägenhet har
dessutom en skyddad entré mot trädgården och en egen balkong eller uteplats på utsidan.

Hall • Duschdörrar av klarglas som kan parkeras mot
• Tapetserade väggar och vitt tak väggen när de inte används
• Golv med ekparkett och vit sockel • Vägghängd toalettstol
• Hatthylla och garderob finns • Tvättmaskin och torktumlare med en generös
• Linneskåp och städskåp som innehåller ovanliggande arbetsbänk
• Två väggskåp ovanför bänken med belysning för
medicinskåp finns arbetsytan under
• Led-spotlights i taket
Kök • Infälld spegel i kaklet
• Köksluckor i slät design, laminatbänkskiva • Komfortvärme som kan sättas på eller stängas av
och kakel över köksbänken efter behag (uppvärmningen av rummet betalar ni
• Kyl/frys, diskmaskin och infälld glaskeramik- själva för)
häll tillsammans med integrerad fläktkåpa
• I 2 RoK finns mikrovågsugnen i överskåpet Klädkammare/förråd
och ugn i bänkskåpen • Finns i samtliga lägenheter
• I 3 RoK finns mikrovågsugnen och ugnen i • Golv med ekparkett och vit sockel
ett högskåp • Hylla med klädstång
• Tapetserade väggar och vitt tak • Ni har dessutom tillgång till ett eget lägenhets-
• Golv med ekparkett och vit sockel
• Fönsterbänk i marmor förråd på källarplan i huvudentrébyggnaden

Vardagsrum & sovrum Tillval
• Tapetserade väggar och vitt tak Om du bokar lägenhet i god tid före färdigställandet
• Golv med ekparkett och vit sockel har du vissa möjligheter att påverka utseendet i
• Fönsterbänk i marmor lägenheten så att den passar just dina behov. Sär-
skild inredningsbroschyr erhålles av mäklaren i
Badrum god tid före inredningsvalen skall göras.
• Helkaklade väggar och klinkergolv
• Handfat med kommod
• Badrumsskåp med spegel och belysning

17


BOFAKTA

Våra lägenhetstyper

2 RoK 64 m2 3 RoK 87 m2

DM M TT G TT TM WC/D G
K/F U G DM WC/D TM TT TVÄTT G
WC/D TM
KÖK TVÄTT TM WC/D HALL TVÄTT HALL
TT TVÄTT DM

KÖK

DM U/M K/F SK ST L

VARDAGSRUM KLK ARBETSRUM
FRD/
VARDAGSRUM ST L
SOVRUM
FRD/ 1
KLK
SOVRUM

3 RoK 83 m2 3 RoK 87 m2 vid gavel

SOVRUM SOVRUM

VARDAGSRUM

U/M G FRD/ ARBETSRUM VARDAGSRUM FRD/ ARBETSRUM
K/F G KLK U/M K/F SK KLK
ST L ST L

KÖK HALL HALL

DM M WC/D TT G KÖK WC/D TT WC/D G
K/F U TVÄTT TM G TVÄTT TM TM TVÄTT G
DM
WC/D DM TT
TM TVÄTT
KÖK DM
TT

KLK Klädkammare DM Diskmaskin
FRD Förråd TM Tvättmaskin
G Garderob TT Torktumlare
L Back-/Hyllskåp WC/D Toalett/dusch
U/M Högskåp för ugn, mikro S Plats för städutrustning
K/F Kyl/frys MS Medicinskåp

Spis

Kontakta mäklare på önskad ort för att få tillgång till aktuell ritning och planlösning.

18


BOFAKTA

Bovierans konstruktion

Fasadillustration,
Bovieran Classic 2017.

Hus Lägenheter
• Balkong: Betong • Våningsplan: Markplan, våning 1, våning 2 och
• Bjälklag: Betong källare
• Lägenhetsskiljande väggar: Betong • Antal lägenheter: 54 stycken
• Uppvärmning: Vattenburet radiatorsystem • Lägenhetsfördelning:
• Ventilation: Lägenheterna har mekanisk från- och
tilluft med återvinning • 2 RoK 64 m2: 15 stycken
• Innerväggar: Väggarna inom lägenheterna byggs • 3 RoK 83 m2: 15 stycken
med gipsskivor på stålreglar • 3 RoK 87 m2: 12 stycken
• Gästlägenhet: Med eget pentry • 3 RoK 87 m2 vid gavel: 12 stycken
• Gemensamhetslokal: I gårdshuset i trädgården
med eget kök • Antal rum: 2–3 rum och kök
• Bastu: I gårdshuset i trädgården med dusch
och WC • Area: 64 –87 m2
• Friskvårdsbehandlingsrum: I huvudentré-
byggnaden Takhöjd markplan + våning 1: 2,5 m
• Lägenhetsförråd: I huvudentrébyggnaden
• Cykelparkering (något lägre i badrum)
• Miljöhus
Takhöjd våning 2: 2,5–3 m (något lägre i badrum)
Vinterträdgård • Månadsavgift: I avgiften ingår värme, VA, digital-TV
• Area: Ca 1 600 m2
• Tak: Isolerglas i aluminiumprofiler (grundutbud), trädgårdsmästarskötsel av Vinter-
• Högsta invändiga takhöjd: Ca 13 m trädgården samt teknisk och ekonomisk förvaltning
• Klimatstyrning: Automatisk med fastighetsskötsel
• Skötsel: Renhållning och trädgårdsmästarskötsel • Porttelefon: Utrustad med kamera vid huvudentrén
ingår i månadsavgiften och öppningsenhet med TV-skärm i lägenheten
• Aktivitetsyta: Boulebana • Parkering: Föreningen har 54 stycken p-platser
• Temperatur: Vinterträdgården har ett temperatur försedda med el-uttag och ett antal platser för
styrt klimat som varierar över hela året rörelsehindrade och besökare. Parkeringsplats hyr
man separat och elförbrukningen går på fören-
ingens gemensamma kostnader
• Övrigt: WiFi och telefoni finns att tillgå om du
tecknar ett eget abonnemang

19


Detaljbild från Vinterträdgården
i Bovieran Hönö, 2017.


BRF

Så funkar BRF hos oss

Bovieran erbjuder Sveriges grönaste seniorboende. I våra hus kan du och dina grannar forma
den vardag och den atmosfär ni mår bra av. För i er bostadsrättförening är det just era behov
som får styra. Ni fyller dagarna med de aktiviteter, spel, kurser och nöjen som ni trivs bäst med.

Vad är en bostadsrättsförening? på föreningens lån. Den täcker även drift och
En bostadsrättsförening är en ekonomisk för- underhållskostnader för bland annat vatten, värme,
ening som har till ändamål att upplåta lägenheter sophämtning och reparationer.
med bostadsrätt utan tidsbegränsning till sina
medlemmar.

Äger jag min lägenhet?
Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din
lägenhet i fysisk mening. Du är en del av föreningen
tillsammans med dina grannar. Att äga en bostads-
rätt innebär kort och gott att du äger rätten att
bo i bostaden. Du har givetvis rätt att överlåta din
bostadsrätt eller andel till det pris som marknaden
är beredd att betala när du vill.

Hur tar vi beslut i föreningen? DELAD KUNSKAP!
Du och dina grannar bestämmer gemensamt över
era bostäder och ert bostadsområde genom styrelsen Bovieran Boendegemenskap under-
som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Under lättar det arbete som görs i varje
föreningens första verksamhetsår sköter en inter- enskild förening. Genom att dela med
imsstyrelse hela verksamheten tillsammans med er sig av egna erfarenheter kan dubbel-
valda förvaltningsgrupp. Ditt medlemskap ger dig arbete undvikas och goda lösningar
inflytande i föreningen och ansvar för bostadsrätts- som fungerat i en Boviera spridas till
föreningens ekonomi och förvaltning.
andra Bovieror.
Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
I föreningens stadgar regleras bestämmelser om • Nystartsfrågor
vilka förändringar som är tillåtet att göra samt • Bygglov
regler kring lägenheten, som t.ex. vad som gäller • Vinterträdgården
vid andrahandsuthyrning. Allmänt gäller att du • Garantifrågor
inte kan hyra ut din lägenhet i andra hand utan • Gemensamma trivselaktiviteter
styrelsens samtycke. • Ekonomiska frågor
• Juridiska frågor
Vad går avgifterna till? • Fastighetsförvaltning
När du köper din bostadsrätt betalar du din insats • Upphandling och ramavtal
och upplåtelseavgift, vilket är din lägenhets totala • Gemensamma inköp
köpeskilling. Utöver detta betalar du för hushållsel och
en månadsavgift. Den senare avgiften betalas in
månadsvis i förskott och täcker din lägenhets andel av
föreningens kostnader som räntor och amorteringar

21


KÖPPROCESSEN

Allt du behöver
veta innan ditt köp

Då resan av att köpa en nyproducerad bostad inte är densamma som att köpa en befintlig
bostad, vill vi här informera er om de steg vi passerar innan ni kan sätta nyckeln i dörren till ert
nya hem. Nedan följer en kort information som ska hjälpa er fram till inflyttningen i Bovieran.

1 SÄLJSTART kalkylen granskats och godkänts. kommer du även att få fastighetens
Våra bostäder bokas under Nu kan interimsstyrelsen ta beslut inflyttningsschema och informa-
projektskedet innan byggna- om att erbjuda dig som har bokat
tionen har påbörjats. Då kan lägenhet att teckna förhands- tion om parkering.
exploatören stämma av efter- avtal som är juridiskt bindande
frågan på marknaden innan ett och regleras i bostadsrättslagen. 6 UPPLÅTELSEAVTAL
slutgiltigt investeringsbeslut. När Vid förhandsavtal betalar du Ca två månader innan
vi når en bokningsgrad på 65% 100 000 kr i avgift. Om du redan inflyttningen tecknas ett
av fastighetens lägenheter går har tecknat ett bokningsavtal, upplåtelseavtal där bostadsrätts-
processen vidare och slutgiltigt och betalat in 20 000 kr, kommer föreningen upplåter bostadsrätten
markförvärv görs. Då sker även du nu att betala in 80 000 kr för till dig som ny bostadsrätts-
slutprojektering och slutlig han- att komma upp i den totala sum- innehavare. Avtalet är juridiskt
tering för godkänt bygglov – en man för handpenning/förskott. bindande och bygger på bostads-
process som tar ca 8–12 veckor. I samband med detta skall du ha rättsföreningens fastställda
Därefter inväntar vi ett start- ett giltigt lånelöfte från din bank ekonomiska plan. Om inte för-
besked från kommunen så vi kan och föreningen gör en koll av handsavtal tecknats betalar du
fastslå den definitiva tidplanen 100 000 kr som en dellikvid. Du
och få en exakt tid för byggstart. din ekonomi.
Denna informerar mäklaren om. måste ha ett giltigt lånelöfte.
4 TILLVAL
2 BOKNINGSAVTAL Varje nyproduktion har ett 7 KUNDSYN – BESIKT-
I samband med tecknande av kostnadsfritt originalutförande NING AV BOSTADEN
bokningsavtal betalas en bok- för inredningen. Materialvalen är Några veckor före tillträdet
ningsavgift om 20 000 kr. Dessa genomtänkta och håller en god besiktigas bostaden med Entre-
pengar betalas in via uppgivet bg kvalitet för att både vara tidlösa prenören som part. Det är önsk-
i ditt avtal. Om du skulle välja att och lättskötta. När du tecknar värt att även du deltar vid detta
inte fullfölja ditt bokningsavtal får förhandsavtalet har du möjlig- tillfälle för att se till att bostaden
du tillbaka merparten av pengarna, heten att mot en tilläggskostnad är rätt utrustad. Skulle något
15 000 kr. Resterande 5 000 kr byta ut delar av inredningen för moment vara fördröjt kommer
behåller Bovieran för admin- att ge bostaden en personligare du att informeras om detta.
istration och omkostnader. prägel. Tillvalskatalog och pris- Eventuella felaktigheter åtgärdas
lista delas ut av mäklaren. utan kostnad.

3 FÖRHANDSAVTAL 5 BESKED OM TILLTRÄDE
När 65% av lägenheterna är Senast 3 månader i förväg
bokade bildas den nya bostads- får du ett definitivt besked från
rättsföreningen. I samband med bostadsrättsföreningen om da-
det har den aktuella kostnads- tum för tillträdesdag. Samtidigt

22


8 SLUTBETALNING Via mäklaren kommer vi att lämna 11 MÄKLAREN
Den slutgiltiga delen av över nycklar och en bopärm till Er mäklare kommer att
insatsen ska betalas in senast 5 din nya bostad. Nu återstår bara finnas till hands om ni har några
bankdagar innan tillträdesdagen. att flytta in och lära känna dina frågor eller något annat som
Vid denna tidpunkt ska även alla behöver följas upp under tiden
tillval som beställts vara betalade. nya grannar! efter inflyttningen.

9 INFLYTTNING 10 VI HÅLLER
Ca 18 månader efter bygg- KONTAKTEN
start står den nya Bovieran färdig. Er Brf:s arbetsgrupp har ett nära
Då är det dags att välkomna samarbete med interimsstyrelsen
medlemmarna till sitt nya hem till den dag ni boende tar
bland palmer och olivträd. På över er Brf.
tillträdesdagen skall du styrka att
slutbetalningen är gjord med en
kopia på din banktransaktion.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
African Folk Tales
Next Book
Native American Folklore