The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marijairina.micko, 2018-10-01 09:10:01

КРИЛА

КРИЛА

Keywords: krila

ОШ „СТЕВАН ДУКИЋ“ БРОЈ 1, ОКТОБАР 2018.

НАШ ЕЛЕКТРОНСКИ Поштовани читаоци, мали и велики, представљамо
ЧАСОПИС У ПРВОМ вам први број часописа Крила! На виртуелним
БРОЈУ страницама часописа ученици ће представљати
ПРЕДСТАВЉА: своје активности, показати цртеже, поделити са
вама своје мисли, жеље, осећања...
 УВОДНА РЕЧ Први број је посвећен Европском дану језика, који
је у нашој школи обележен низом културних и
 ТЕМА ОВОГ друштвених активности. Следећи број донеће нове
ИЗДАЊА приче...
Уживајте у читању!
 ПРВИ РАЗРЕД

 ДРУГИ РАЗРЕД

 ТРЕЋИ РАЗРЕД

 ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД

 ПЕТИ РАЗРДЕД

 ШЕСТИ РАЗРЕД

 СЕДМИ РАЗРЕД

 ОСМИ РАЗРЕД

 И ЈОШ
ПОНЕШТО....

 ЗА КРАЈ

СТРАНА 2.

Вук Караџић—реформатор азбуке и правописа, сакупљач
народних умотворина, писац
„ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ, ЧИТАЈ КАО ШТО ЈЕ
НАПИСАНО!“ Вук Караџић

У галерији САНУ одржана је
изложба Лексикографија од
Вука од данас.
Представљена су сва
значајнија лексикографска
издања и лексикографи –
Даничић, Белић – као и
савремени лексикографи који
се баве новим значењима и
судбином српског језика.
Посетиоцима су пажњу
привукли и изложени лични
предмети Вука Караџића:
перо и мастионица, свеске у
којима је бележио, као и
чувени фес од ког се није
одвајао.

Библиотекарка Марина

ОШ „СТЕВАН ДУКИЋ“ СТРАНА 3.

Захваљујући првобитном успеху ЈЕЗИЧКЕ ЧИЊЕНИЦЕ
Године језика, Савет Европе је Да ли сте знали да...
установио 26. септембар као
Европски дан језика. Општи 1. Постоји између 6000 и 7000 језика у свету – говори их 7 милијарди људи,
циљеви Европског дана језика су: подељених у 189 независних држава.

1. Информисање јавности о 2. Постоји око 225 аутохтоних језика у Европи – отприлике 3% укупног
значају учења језика и броја светских језика.
проширивање палете језика у
циљу повећавања степена 3. Највећи број светских језика користи се у Азији и Африци.
вишејезичности и
међукултуролошког разумевања; 4. Минимум половина светске популације је двојезична или вишејезична, т.ј.
говори два или више језика.
2. Промовисање језичког и
културолошког богатства Европе, 5. Европљани се свакодневно сусрећу са великим бројем страних језика, и
које мора бити очувано и због тога постоји потреба за развојем интересовања за језике међу грађанима
развијано; Европе.

3.Подржавање целоживотног 6. Многи језици имају преко 50 хиљада речи, али појединачни говорници
учења језика, како у оквиру обично користе само делић тог броја: у свакодневној комуникацији, људи
школа, тако и ван њих, било за обично користе мањи број речи које се чешће понављају.
потребе школе, посла,
мобилности, или из задовољства 7. Језици су стално у међусобном контакту и тако утичу једни на друге:
и за размену искуства. енглески је, на пример, током векова позајмљивао речи и изразе из
различитих језика, док европски језици и данас позајмљују многе речи из
енглеског.

8. Током прве године живота, бебе производе широк спектар звукова; око
прве године живота изговоре и прве речи; око теће године живота формирају
дуже и сложеније реченице; са пет година дете поседује неколико хиљада
речи.

9. Матерњи језик је обично језик који људи најбоље познају, језик који
најчешће користе. У стварности, ретко кад постоји равнотежа између свих
језика које особа говори.

10. Двојезичност доноси много користи: олакшава учење додатних језика,
побољшава когнитиви развој и омогућава комуникацију са другим људима и
културама.

11. Дво- и вишејезичност доносе и економске погодности: двојезичне особе
имају више могућности за запослење, док компаније које послују на више
језика имају предност над оним које користе само један.

12. Језици су међусобно повезани као чланови породице. Већина језика
Европе припада индоевропској породици језика. Већина европских језика
члан је три велике гране: германске, романске и словенске.

Organization This would be a good place to insert a short
paragraph about your organization. It might
Business Name include the purpose of the organization, its
mission, founding date, and a brief history.
Primary Business Address You could also include a brief list of the types
Address Line 2 of products, services, or programs your or-
Address Line 3 ganization offers, the geographic area cov-
Address Line 4 ered (for example, western U.S. or European
Phone: 555-555-5555 markets), and a profile of the types of cus-
Fax: 555-555-5555 tomers or members served.
Email: [email protected]
It would also be useful to include a contact
Business Tagline or Motto name for readers who want more infor-
mation about the organization.

We’re on the Web!
example.com

Back Page Story Headline

This story can fit 175-225 words. may want to refer your readers to If space is available, this is a good
any other forms of communication place to insert a clip art image or
If your newsletter is folded and that you’ve created for your organi- some other graphic.
mailed, this story will appear on the zation.
back. So, it’s a good idea to make it You can also use this space to re-
easy to read at a glance. mind readers to mark their calen-
dars for a regular event, such as a
A question and answer session is a breakfast meeting for vendors every
good way to quickly capture the third Tuesday of the month, or a
attention of readers. You can either biannual charity auction.
compile questions that you’ve re-
ceived since the last edition or you Caption describing picture or
can summarize some generic ques- graphic.
tions that are frequently asked
about your organization.

A listing of names and titles of man-
agers in your organization is a good
way to give your newsletter a per-
sonal touch. If your organization is
small, you may want to list the
names of all employees.

If you have any prices of standard
products or services, you can in-
clude a listing of those here. You


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Promo macchine tecniche 2018
Next Book
September 2018 newsletter