The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bibliotekacs, 2017-04-28 11:16:05

Glas dječijeg srca 13-14

1


2


2 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”


3


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 3Evo nas ponovo u 30. jubilarnom broju školskog lista “Glas dječijeg srca“.
Dragi naši prijatelji, sjetite se svog djetinjstva i osnovnoškolskih dana. Proljeće
je. Mjesec je april. Neki ga zovu mjesecom mladosti, neki mjesecom ljubavi,
sunca, mjesecom najljepših boja. Ušetao je u naš grad, našu školu, kao drag gost
i podsjetio nas na svjež buket mirisnog cvijeća, mirisnog kao znanje koje
obogaćuje i oplemenjuje dječiju dušu. Kao što svi znamo, najbolje znanje

čovjeku škola daje. Tako je bilo prije, tako je danas, a tako će biti i sutra.
Svečanost i proljeće nezamislivi su bez pjesme i igre. Zato ćemo u ovom broju
govoriti o djetinjstvu, prijateljstvu, radosti i sve to pretočiti i predstaviti vam kao
skladnu melodiju riječi i fotografija koji će izvirati iz našeg dječijeg srca, duše i
tijela.

Centralna manifestacija za zvanice - prijatelje škole održava se 15.04. 2014. na
temu: „ Hajde budi mi drug“ i tog dana naši učenoici će se družiti sa učenicima
OŠ “Džemaludin Čaušević” , OŠ ”Rudo” i štićenicima Zavoda za zbrinjavanja

mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.
Svim učenicima, nastavnicima i uposlenicima

škole čestitamo Dan škole i Dan Armije Bosne i Č lanovi sekcije: Durmo Berina, Kadric Azra,
Haskovic Elma, Osmanovic Elma, Perviz Amina,
Hercegovine.
Kastrat Lejla, Zukan Selma, Berberovic Medina,
Gajevic Amina, Landz o Nejla, Sijaric Nejra, Pleh
Lejla, Kunovac Berina, Lic ina Remiza, Halilovic
Redakcija Alma, S erak Helena i Tanovic Amna.

Urednis tvo:
Jasmina Husic
Adela Krupalija
Dz ana Ramovic
Enisa Kulas in
Ajdin Begic
Lejla Dacic
Priprema:
OS „Č amil Sijaric “,
Sarajevo Publishing

Adresa s kole:
OS „Č amil Sijaric “
Brac e Mulic a 16, Sarajevo
Tel.:+387 33 541 543
+387 33 543 196
e-mail: oscamils@bih.net.ba


4


4 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”


Dragi nas i prijatelji,
Nas poziv na druz enje „Hajde budi mi drug“, nadam se
da je u Vama probudio osjec aj drugarstva i
prijateljstva, najljeps eg sjec anja iz đac kih klupa.
Danas kada z ivimo u svijetu brzog razvoja tehnike,
veoma c esto zaboravljamo ono s to je u nama i oko
nas, prijateljstvo nije jednosmjerna ulica i ne moz e
ostati bez ulaganja u njega. To je odnos kojim se daje i
prima. Ako je namjera samo primati, a ne i davati,
promas ena je bit prijateljstva. Imati prijatelja i biti
prijatelj iznimna je dragocjenost jer ljepota putovanja
kroz z ivot je ljeps a ako uz sebe imamo ljude koje
volimo i koji vole nas.

S kola treba da bude riznica koja c e kod uc enika razvijati duh zajednis tva, drugarstva,
prijateljstva, samopouzdanja, empatije..... jer c ovjek ma koliko da je bogat znanjem, ako
nema s kim da ga podjeli, siromas an je.

Ove godine smo posebnu paz nju posvetili razvoju humanosti kod uc enika, prijateljstva,
izgradnji partnerskih odnosa i kruna svih nas ih aktivnosti je ova manifestacija koja je
temelj za bezuvjetno ulaganje u prijateljski odnos u koji su svi dobronamjerni pozvani.

Ove s kolske godine izdajemo 30. jubilarni list „Glas djec ijeg srca“ koji u sebi skriva
sjec anja i tople uspomene nas ih vrijednih uc enika, njihovih uc itelja i nastavnika koje su
rezultat nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Svim uc enicima, uposlenicima, roditeljima i prijateljima s kole c estitam na uspjes nom radu
i vjerujem da c emo uz saradnju kakva je bila i do sada te uz zalaganje i entuzijazam svih
nas uc vrstiti temelj za dalji napredak s kole kojom se s pravom ponosimo.


Direktorica s kole:
Jasmina Husic , prof.


5


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 5
Povodom završ etka projekta zamjene kompletnih inštalacija za grijanje u Ošnovnoj š koli „Ć amil Sijaric “,
koje je finanširala Opc ina Novi Grad, predštavnici š kole direktorica Jašmina Hušic , predšjednik Vijec a
roditelja Nermin Zulfikarpaš ic , bibliotekar Ajdin Begic i Nejla Subaš ic , predšjednica Vijec a uc enika pošjetili
šu današ Opc inu, gdje ih je primio nac elnik mr. Semir Efendic . Tom prilikom direktorica Hušic je uruc ila
zahvalnice nac elniku Efendic u i šavjetniku opc inškog nac elnika Safetu Meš anovic u za doprinoš u
rješ avanju dugogodiš njeg problema ša grijanjem u ovoj ošnovnoj š koli.
Također, u ime uc enika š kole, uc enica Nejla Subaš ic nac elniku i šavjetniku nac elnika uruc ila je šlike - ra-
dove uc enika kao znak zahvalnošti za štvaranje boljih ušlova za boravak uc enika u njihovoj š koli.
„Zahvaljujuć i nać elniku i njegovim saradnićima uć enići i uposlenići nas e s kole nakon 15 godina prvi put su
zimu doc ekali u toplim uc ionicama. Ošjec ali šmo potrebu da im še zahvalimo na tome š to šu prepoznali naš
problem, ukljuc ili še u njegovo rješ avanje i izdvojili šredštva za zamjenu kompletnih inštalacija za grijanje.
Radovi šu završ eni, tako da šada prvi put ošjetim razliku temperature u dvoriš tu i u š kolškim proštorija-
ma“, kazala je tom prilikom direktorica Hušic .
Dodala je da šu radili u nešnoš ljivim ušlovima, u hladnim uc ionicama, te da šu u š kolu dolazili ša pošebnom
opremom, toplim c izmama, jaknama.
„Djeća su na nastavi sjedila u jak-
nama, kapama i rukavicama, a
njihovi naštavnici u kaputima. Od
dana kada je grijanje puš teno
naštava še odvija u normalnim

ušlovima. Nakon 15 godina ri-
ješ en je naš problem. Imamo ša-
mo rijec i pohvale za odnoš ove
lokalne zajednice prema obra-
zovanju“, kazala je direktorica
Hušic .
Uc enica Nejla Subaš ic koja je i
predštavnica djec ije grupe „Glaš
djece“ izrazila je zahvalnošt
menadz mentu Opc ine na
fnanšijškoj podrš ci pri realizaciji
projekta grijanja š kole.


6


6 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”

Dana 02.09. 2013. u nas oj s koli je pripremljen doc ek prvac ic a. Prvi dan s kole je
uvijek posebno vaz an za sve uc enike, pogotovo za prvac ic e. Nas a direktorica
Jasmina Husic , se obratila prvac ic ima i njihovim roditeljima, te im poz eljela
sretan poc etak. Njihovi drugari, uc enici drugog razreda, su im pripremili
prigodnu priredbu u kojoj su imali ulogu voditelja, recitatora, plesac a, te pjevac a.
Na pozornici je stajao i klaun koji je donosio osmijeh na lice prvac ic a. Nakon
priredbe uc itelji su proc itali imena svojih uc enika i pozvali ih u njihovu uc ionicu.
U uc ionicama na klupama su ih doc ekali paketic i. Poz elimo im sretan poc etak
rada, puno znanja i da osmijeh ne silazi sa njihova lica.


I—1Balonc ic jedan
ali vrijedan za prvi jedan.

To smo mi uc enici svi
k'o balonc ic i razigrani.

Balonc ic i maleni, s areni i veliki
Polijec u sad

Uc iteljica Lejla Mujkovic -Popovic


Sljedec im redom:


Alibas ic Hana, Avdagic Ahmed, Avdic Adnan , Bec irevic Esma, Č oho Naida, Č utuna
Arben, Đulic Tarik, Gjanaj Ibrahim, Habibovic Saira, Hamzic Amina, Hero Farah,
Hodz ic Anur, Kapic ija Ajs a, Kodz aga Aisa, Kujovic Sami, Menzilovic Zara,
Muharemovic Samra, Omreovic Amina, Radonc ic Faris, Smailbegovic Imran,
Suljevic Kanita, Tomic Lana, Voloder Sara, Yakhni Mohamed.


7


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 7
I– 2
Bubamare, bubamare,
lijepe su vam vaše šare,

a još ljepši dani dolaze
bubamare u školu polaze.

Učiteljica Aida Lapandić, broji svoje


Bubamare male i znanje im rado daje.

Bogilović Lamija, Čengić Ajdin, Čubara Naida, Dedić Medina,Dedić Benjamin,
Džano Amir, Hadžiabdić Nađa, Hromo Asad, Hubjer Sara, Humić Hamza, Jakić
Malik, Kahrić Asja, Katica Sara, Kulić Lajla, Mraković Ajša, Mujezinović Mak, Musa
Isra, Pekušić Zehra, Rešić Arif, Robović Lamija, Sipović Hana, Smriko Ajna,
Spahović Amila, Telibečirović Rijad i Vuk Emir.
I- 3Pčelice, pčelice, kucnuo je čas

Školsko zvono zove
sada čeka vas.

Učiteljica Alma Grubešić zove


vas po redu,


Uđite u školu po abecednom slijedu:


Alibegović Imaan, Avdibegović Inesa, Bradarić Najla, Buljubašić Džejla, Čengić
Ajla, Čerkez Adi, Ćatić Amina, Ćatić Lana, Dedić Tajra, Fazlić Manal, Gudžević
Ali Hadžikadunić Ajnur, Hećimović Bilal, Isenaj Nejra, Kljajić Tarik, Koristović
Adnan, Kulenović Lana, Bakir Miso, Mehmedagić Ena, Muslibegović Isa,
Rexhepi Ena, Sirćo Ilvana, Sladić Anesa, Šadija Eldar, Šaf Danin, Šahman Naida i
Vejizagić Farah.


8


8 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”I-4


Leptiric i, leptiric i, s arenih krila,

Doletite amo,
Da svoje znanje, prvac ic ima damo!

Uc iteljica: Selma Omerovic


Edin Bujak, Faris Bulic , Medina Č arkovic , Ela Č olic , Sinan Č atic , Tarik Dedic ,
EldarDedovic , Adna Efendic , Merjem Hadz iefendic , Fatima Hasanovic , Sumeja Haveric ,
Lajla Hos ic , Tajra Hos ic , Arijan Husic , Nađa Krupalija, Kerim Mokrovic , Emina Omanovic ,
Meldina Osmanagic , Husejn Osmanovic , Benjamin Rizvic , Ajs a S abanic , Timur S oljic , Lejla
Tucakovic i Sara Uz ic anin
IgraDaj mi loptu s arenu Igrajmo se skupa svi Proljec e nas mami vani
Zapoc nimo igru vatrenu zajedno smo najjac i poslije s kole na igralis te stani

Podijeljeni u grupe dvije nek se graja c uje svuda Nas oj igri nema kraja
Nek nas ova igra nasmije moz emo se igrat bilo kuda. Jer mi smo s kolska raja.Rejna S abanija II-3


9


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 9Moj produženi boravak je najbolji na svijetu. Tamo se zabavljamo, jedemo, učimo...

Tu imamo doručak, ručak i užinu. Učiteljice nas vole i uče nas nove stvari. U
produženom boravku imam mnogo drugara: Berin, Omar, Dania i dr. Ali najbolji od
svih je moj drug Benjamin. Tamo imamo lijepu familiju, ali se trudimo za još bolju.
Ako želite možete dovesti vaše dijete u naš boravak.
Ardan Bečić, III-3
PRODUŽENI BORAVAK


Školska torba draga, ali ponekad breme
Kada završi se škola, za zabavu je vrijeme
I dobro znate gdje vam je mjesto, knjige
Odoh u produženi, tu nemam nikakve brige

Matematiku na stranu, lektiru ne spomeni
Ovdje ima da je lijepo svima, i tebi i meni
Naravno da čitat volimo, i da zadaću radimo
Ali u produženom samo zabavu iz glavica vadimo

Tu se ne zabavljaš samo, tu se često dobro i jede
Nekad povrće, nekad med, sve što jedu i mede
Produženi boravak je meni ljepši od dnevnog
Iako je svaki dan, napustiti ga nije svejedno

Zato dođi i ti, ne propuštaj ovu zabavu sjajnu,
Poslije škole dan pretvori u zabavu bajnu
Prije ili poslje škole, produženi uljepša dan
Kad završim, sve izgleda kao najljepši san!

Emina Karabeg, III-1


Pravi se prijatelji

u nevolji poznaju.


10


10 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”
Svjetski dan nastavnika i uc itelja obiljez ava se 5.
oktobra. Tim danom z eli se pokazati da je rad
uc itelja prepoznat kao jedan od najvaz nijih za
ukupan razvoj drus tva. Svjetskim danom uc itelja
dajemo podrs ku svim nastavnicima da i u
buduc nosti nastave obrazovati mlade naras taje.
Taj dan se obiljez ava u vis e od 100 zemalja svijeta,
kao i u nas oj drz avi Bosni i Hercegovini. Ovaj dan je
UNESČO proglasio 1994. godine u spomen na isti
datum 1966. godine, kada je potpisana Preporuka o
statusu uc itelja.

Svim uc iteljima i nastavnicima z elimo sretan 5.
oktobar Svjetski dan učitelja.SVEČANA IZJAVA NASTAVNIKA PRILIKOM PRISTUPA POZIVU

''Izvršit ću obavezu svjesno i ponosno. Moji učenici bit će ne
samo učenici nego i djeca i neću nikad zaboraviti da za njihovu
sudbinu i sam snosim dio odgovornosti. Sačuvat ću svim
mogućim raspoloživim sredstvima čast nastavničkog poziva.
Moje kolege bit će uvijek moji prijatelji. U saradnji s njima
nastojat ću stalno usavršavati puteve kojima škola ide u smislu
djelotvornog priznavanja svima prava na odgoj i socijalnu
pravednost u obrazovanju. Ovo svečano obećanje dajem


11


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 11Drz avnost Bosne i Hercegovine , njen teritorij i njene granice imaju dugu
historijsku tradiciju.

Korijeni njene drz avnosti sez u u srednji vijek, kada dolazi do formiranja
Srednjevjekovne bosanske drz ave. Kontinuitet drz avnosti i historijske granice,
Bosna je zadrz ala i u periodu osmanske vlasti, kada je njen drz avni teritorij
smjes ten u okvir Bosanskog ejaleta. Bosna je bila pod osmanskom vlas c u 415
godina da bi, nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, dos la pod upravu Austro-
Ugarskog carstva. Krajem Prvog svjetskog rata, 1918 godine. Bosna i Hercegovina
ulazi u sastav novonastale juz noslovenske drz ave pod imenom Kraljevina Srba,
Hrvata i Slovenaca koja c e, poslije uvođenja Aleksandrove diktature 1929. godine,
promijeniti ime u Kraljevinu Jugoslaviju.

U sastavu ove drz ave Bosna i
Hercegovina c e ostati do poc etka II
svjetskog rata.
Od samog poc etka rata, narodi
Bosne i Hercegovine poc eli su
antifas istic ku borbu protiv
okupatora i uzeli uc es c e u
Narodnooslobodilac kom pokretu za
oslobođenje zemlje. To je stvorilo
potrebne preduvjete za obnovu
bosanskohercegovac ke drz avnosti.25. novembra 1943 god., u Mrkonjic Gradu je odrz ano Prvo zasjedanje
ZEMALJSKOG ANTIFAS ISTIČ KOG VIJEČ A NARODNOG OSLOBOĐENJA BOSNE I
HERČEGOVINE. Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, ima poseban znac aj u razvitku
bosanskohercegovac ke drz avnosti. Predstavnici svih naroda u Bosni i
Hercegovini donijeli su tada Rezoluciju u kojoj je istaknuto sljedec e:„Danas
narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje politic ke predstavnike, z ele svoju zemlju
koja nije ni srpska, ni muslimanska ni hrvatska, nego i srpska i muslimanska i
hrvatska, z ele z ivjeti u slobodnoj i bratskoj Bosni i Hercegovini u kojoj je
garantirana potpuna jednakost i ravnopravnost svih naroda”.

Od 1943. godine moz e se govoriti o uspostavljanju savremene drz avnosti Bosne
i Hercegovine, koja je dio svog suvereniteta bila prenijela, zajedno sa ostalih pet
federalnih jedinica, na Demokratsku Federativnu Jugoslaviju.

Granice Bosne i Hercegovine su tada potvrđene i priznate kao rezultat
vis estoljetnog politic kog, kulturnog i demografskog kontinuiteta i razvitka.


12


12 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”

Jos od davnina je poznato da je nas e drus tvo
izuzetno s aroliko s to se tic e kulture, obic aja i
tradicije.

Obiljez avanjem međunarodnih i vjerskih
praznika nastavnici se trude da kod uc enika
razviju osjec aj interkulturalnosti.

Tako smo i ove godine obiljez ili sve praznike
Ove fotografije govore vis e od rijec i.

Božić je krs c anski praznik koji proslavlja
rođenje Isusa Krista.


Nova godina je događaj koji se des ava za prvi dan
u godini. Doc ek nove godine na tzv. staru
godinu, 31. decembar slavi se s irom svijeta.
Kurban bajram ili Hadz i-bajram je islamski praznik
prinos enja z rtve, najznac ajniji islamski blagdan.
Dolazi dva mjeseca i deset dana nakon ramazana.


13


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 13


1. MART—DAN NEZAVISNOSTI

Ima jedna zemlja mala
Nikom je ne bih dala
I u srcu pis e Bosna
U njoj svic e zora rosna

Kad se c uje zvono sa katedrala
I ezan sa munare,
Tad znam da Bosna
Samo jedna imade.

Musafiri razni ovdje dolaze
Iskreni prijatelje u nama pronalaze PJESMA MOJOJ DOMOVINI
I ko jednom vidi ljepote Bosne,
Nek' ponovo dođe c ekati zore rosne. Digni glavu gore
Ponosno sad stoj
Berina Durmo VIII3 Ova zemlja voli
Čio narod svoj

Vodopadi njeni
kao biseri, zavjesu
DAN NEZAVISNOST ljepote prave
da budes sretan i ti

1.mart
Popij malo Une,
Svako u s koli Drinom se umij,
Neretvom se okupaj
radostan!
To je moja domovina
Za 1. mart svi se vesele. Karac ic Danis III4

Svaki uc enik raduje se prazniku


Jer se druz imo

u slobodi i praznic nom

raspoloz enju


Medina Berberovic VIII3


14


14 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”ŽENA

8. mart je Dan z ena.
Dan majki, seja, nana ili baka.
Svejedno vaz no je da je Dan z ena.

8. mart je i dan moje mame
zato z elim da joj uljeps am slavlje.
Svim z enama svijeta: majkama, uc iteljicama i
sestrama z elim sretan praznik.
MAMA


Moja mama je najljeps i cvijet
Zato djeco zovite mame
da napravimo najljeps i buket.
Njeno velic anstvo majke
je poput najljeps e bajke.DAN ŽENA

Z ena je najvaz nije bic e na svetu – majka, sestra, c erka i supruga – bic a bez kojih cio
univerzum ne bi postojao. Dan z ena (8. mart) oznac ava priznanje z enama
ekonomska, politic ka i drus tevena dostignuc a.
Sredinom 19. vijeka, 8. marta 1957., z ene su poc ele proteste zbog uslova rada i
niskih plata u Njujorku. 53 godine kasnije, 1910. u Kopenhagenu 8. mart je
proglas en za Međunarodni dan z ena. Naredne godine, vis e od milion ljudi u Evropi
proslavilo je 8. mart kao Međunarodni dan z ena.

8. mart je jedan od najradosnijih dana za svaku z enu. Na 8. mart mus karci z enama
poklanjaju cvijec e i druge male poklone u znak pos tovanja i zahvalnosti. Uostalom,
z ene su poznate kao „ljeps a polovina“.

Zato sretan 8. mart svim ženama svijeta!


15


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 15


HAJDE BUDI MI DRUG


Htjela bih da pitam
Da li je bolje da se
Igram s drugom
Ili da se igram
Sam.

Opet bih da pitam
Da li je bolje
Da sendvic
Podijelim s drugom
Ili da pojedem
Sam.

S to pitam kad znam
U z ivotu nije lijepo
Kad si sam.
Ella Glamoc , IV-2
IGROKAZ


Pretrpan autobus vozi putnike svih zemalja preko neravnih planina, puteva, gora i
dolina. Svako dijete se ustručava da progovori s drugom djecom jer su bili iz
različitih zemalja, drugačije izledali i imali različite sposobnosti.
Djevojčica iz Kine:” Z ao mi je s to nema djece koju poznajem da se igramo i malo
razgovaramao.”
Dječak iz Afrike:” Ovaj put je zaista predug, a ja se dosdađujem!”
Dječak sa Sjevernog pola: “Iako je ugodno i toplo dosadno je!”
Vozač tog autobusa:” Djeco! Ako ste razlic iti imate jednu zajednic ku stvar -
djeca ste i moz ete se igrati!”
Djevojčica iz Njemačke:” Upravu ste! Hajmo se igrati.”

Vis c a Soraja IV2


16


16 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”

HAJDE BUDI MI DRUG


Hajde budi mi drug,
Hajmo se igrati.
Ista sam kao i ti,
Idemo se zabavljati.

Hajde budi mi drug,
Samo ja i ti.
Zabava na nas c eka,
Hajmo se druz iti.

Hajde budi mi drug,
Kad treba pomozi mi.
A tebi pomoc i c u ja
Bit c u ti drugarica.

HAJDE BUDI MI DRUG Hajde budi mi drug,
Volis me ti.
A tebe volim ja,
Hajde budi mi drug,
Mi smo prijatelja dva.
Da se igramo svud.

Trc ac emo skupa mi Hana Ajdin, IV-4

I radovati se svi.


Ruka moja i tvoja,

Zajedno do stroja.
Svi smo pos li mi

U s kolu veselu.


Prijateljstvo nas e nema kraja
Stiz emo mi do beskraja.

Čvijec e, ptice i trava,
Svuda nas a graja vlada.


Merjem Husejnovic IV4


17


17 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”


DJEČAK I LOPTA


Voljeti loptu nije sramota
Al' zbog ljubavi mama dramu pravi
Ona tako grubo loptu zgrabi
I u mračnu ostavu je stavi

Tada je lopta sama i tužna
Jer je bez mene, bez druga

A znate li kako lopta sunce i parkete vole?
One kao djeca imaju snove
O turnirima sanjaju i
Maštaju o prvom mjestu u ligi

Moja lopta i ja djelimo snove
I jezdimo poznatim košarkašim terenima

Nekad zbog tih snova nenaučena lekcija
Ili nespremljena soba i
Nije neka katastrofa
Voljeti loptu nije sramota!!!

Ahmed Vuk V-1
SLIKAR


Šetajući pored rijeke koja je svojim blagim talasima ljubila svaki kamenčić na obali,
primjetila sam pticu sivih krila i podavijenog kljuna. Ogledala se u bistroj vodi rijeke.
Slikar
Ponekad bi ovaj divni prizor kvario koji list nošen jesenjim vjetrom. Ne, to nije bila obična
ptica što leti i uništava usjeve vrijednih ljudi. Ona je bila načinjena slikarskom rukom i sa
malo sive tempere na kistu. Njen stvaralac je bio stari slikar koje je slikao u svojoj bašti
zaklonjen sjenom starih lampi. Slikarevo lice je naborano što je bilo odraz njegovog teškog

života i bijede. Njegov svaki pokret rukom, ptici je davao novo pero, novi razlog za
hvalisanje. Sreća i zadovoljstvo zbog toga održavalo se na njegovim ustima koja se razvlače
u blag osmijeh. Oči boje dozrelih klasova u polju, usmjerene su ka ptici, kako njegova
vlastita ruka joj ne bi naudila. Slikareva kosa vihorla je nošena vjetrom, kao što njegova
ptica vihori na platnu. Njegova bijela košulja bila je umazana čitavim spektrom sivih boja.
Njegova ptica je još dugo, dugo letjela pred njegovim očima i evo sletjela u moju pismenu.
Adna Ustić, VII-1


18


18 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”
HIMNA STRGAČINA

Kamp Strgac ina to šmo mi,

Naš Hušein predvodi.
Svi za jednog i jedan za šve,

Kod naš je tako oduvijek.
Ovdje tuge nikad nema,

Ako ši ša nama radošt še šprema.


STRGAČINA – RUDO Logorške vatre upalit c emo,
Ošmijeh na lice štavit c emo,

Sunc ano jutro obasjava s kolu, Suza na licu nikad biti nec e,
Usred c arobnog krajolika, Jer ovaj je kamp, kamp šrec e.

U istinu lijepa slika.
Sa nama ši šiguran,

Tu su krajolici ko vedri dani, Nemoj še bojati,
S to vam uzdahe mami, Vjeruj mi naš c eš ,

U toj s koli đaka malo ima, Brzo zavoljeti.
Ali im je prijateljsko srce veliko svima.

Ajla Joldic (13) VIII 1

Nas a posjeta toj djeci,

Divno je iskustvo,
Č ovjek bez prijatelja,

Je kao ostrvo pusto.


Posjeta Strgac ini Rudo osmijeh svima budi,

Zato c emo mi u buduc nosti,

Biti dobri ljudi.
Amina Kodz aga (12),
Amna Tanovic (12)


19


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 19
Roditelji i njihova djeca iz Konjevic Polja, boravili su u s atorskom naselju na obali
Miljacke, u nehumanim uslovima, traz ec i osnovno ljudsko pravo, pravo na jezik i
nacionalnu grupu predmeta, c ekajuc i pomoc nadlez enih, odgovornih.
Doc ekali su snijeg, hladnoc u, gubitak nade i vjere u ljude.

Mi ne moz emo rijes iti njihov problem, ali pruz ili smo im podrs ku i pomoc koliko smo u
moguc nosti da laks e prebrode vrijeme do povratka svojim domovima i povratka u đac ke
klupe. Nas i uc enici i zaposlenici s kole sakupili su sredstva za pomoc u granicama svojih
moguc nosti kako bi unijeli malo topline i svijetla u dane koje su provodili na otvorenom,
na mrazu, s ibani vjetrom i dotuc eni bezosjec ajnos c u onih od kojih traz e i oc ekuju
pomoc .Tu nije bio kraj...

Decembar je mjesec radosti, praznic nog raspoloz enja, prisjec anja i obnavljanja
prijateljskih odnosa. Zbog toga su uc enici nas e s kole zajedno sa svojim nastavnicima,

direktoricom, pedagogicom i bibliotekarom 23.12.2013.god. posjetili Zavod u Pazaric u i
uljeps ali im praznic ne dane te ih obradovali prigodnim poklonima. Nas i uc enici su se
predstavili plesom i muzic kim tac kama koje su izveli u prostorijama doma. Također su i
s tic enici Zavoda pokazali svoja umijec a i talente u pjevanju i plesanju. Na kraju
zajednic ke priredbe, kao simbol novog prijateljstva otpjevali smo zajedno pjesmu pod
nazivom „Hajde budi mi drug“ s to je sve prisutne dirnulo do suza. Potom je uslijedilo
druz enje koje je trajalo vis e od jednog sata. Svi su plesali, pjevali i druz ili se toliko da su
poz eljeli da se sastanemo opet. Malim znacima paz nje pokazujemo prijateljima da nam
je stalo do njih. A prijatelji su kao zvijezde, a pažnja je najbolji put do prijateljstva.


20


20 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”Amina Gajevic i Nejla Subas ic idu u osmi razred i
odlic ne su uc enice. Putem nas e s kole su se ukljuc ile u edukovanje o djec ijim pravima s to im je
omoguc ila NVO „Nas a Djeca“ koja također radi sa devet ostalih grupa u okviru globalne mrez e
„Snaz niji glas za djecu“. Odluc ili smo napraviti jedan intervju sa njima i podijeliti sa vama
njihovo iskustvo.
Novinar: Kao prvo, moz ete li da nam kaz ete nes to vis e o sebi?

Nejla Subašić: Kao s to znate zovem se Nejla i imam trinaest godina. U slobodno vrijeme volim
da pjevam, glumim i druz im se sa svojim prijateljima. Također, volim igrati odbojku koju
treniram vec dvije godine. Moj omiljen predmeti su matematika i fizika.

Amina Gajević: Ja sam Amina i kao i Nejla, imam trinaest godina. Svoje slobodno vrijeme
provodim c itajuc i, uz ivajuc i s rajom i ples uc i. Nas u tradiciju c uvam igrajuc i folklor vec 5
godina. Također treniram kos arku. Omiljeni predmeti su mi: geografija, historija, kao i drus tvo,
kultura i religija, drus tveni predmeti.

Novinar: Kako ste vi postale c lanice Djec ije grupe „Glas Djece“ ?
Nejla: U ovu grupu sam se ukljuc ila na njenom samom poc etku tj. formiranju. Pedagogica je
odabrala mene i jos dvije djevojc ice iz starijih razreda da budemo predstavnici nas e s kole.
Meni je u poc etku bilo malo tes ko jer je peti razred tada bio bas premlad uzrast za pravilno
uklapanje. Međutim, uklopila sam se i postala dio kolektiva. Naz alost, moje dvije drugarice su
morale otic i iz nas e grupe jer su imale vec previs e obaveza i bez toga, a ja sam tamo ostala
sama. Sve dok nije dos la moja najbolja prijateljica Amina i tada smo poc eli utjecati stec enim
znanjem c ak i na nas u s kolu.
Amina: Č lanom ove grupe sam postala na nagovor Nejle i zbog toga c u joj ostati vjec no duz na
jer je to jedna od mojih najpametnijih odluka. Dio ove ekipe sam vec godinu dana i ne mogu
opisati koliko toga sam do sad nauc ila, spoznala i koliko sam iskustva stekla kroz nas e
projekte.
Novinar: Recite nam nes to o ovoj grupi. Č ime se ona bavi?
Amina: Djec ija grupa „Glas Djece“ formirana je 2009. godine i od tada prati probleme djece i
omladine i iznalazi moguc nosti za njihova rjes enja uz pomoc odraslih. Ona djeluje na nivou
lokalne zajednice. Njeni c lanovi su djeca, odnosno uc enici iz svih srednjih i osnovnih s kola sa
opc ine Novi Grad. Bavimo se, najkrac e rec eno, djec ijim pravima. Smatram da svaki pojedinac
mora znati svoja prava, ali i obaveze da bi drus tvo normalno funkcioniralo. Pos to smo mi
buduc nost svijeta treba da se edukujemo o nas im pravima da bi se jednog dana mogli boriti za
njih i pos tovati ih.

Novinar: U kojim ste projektima do sada uc estvovali? Koja su vas a postignuc a?
Nejla: Do sada smo uc estvovali u mnogim projektima ali najvaz nije nam je uc es c e u projektu
„Upravljanje po mjeri djeteta“ c ije aktivnosti realiziramo uz podrs ku organizacije „Nas a djeca“.
U okviru ovog projekta proveli smo mnoga istraz ivanja o primjeni djec ijih prava u nas oj
lokalnoj zajednici. Da bismo uspjes no postigli postavljene ciljeve ovog istraz ivanja, morali smo
prvo da se pripremimo i educiramo s to smo i uradile na seminarima na kojima smo obje


21


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 21
Amina: Također jedan od veoma vaz nih projekata je i istraz ivanje na temu „Prodaja
cigareta i alkoholnih pic a maloljetnicima“. Prema zakonu u Konvenciji o pravima
djeteta, maloljetnicima je zabranjena prodaja alkoholnih pic a i cigareta. Nas a
terenska akcija je bila kupovanje cigareta i alkohola iz obliz njih prodavnica te smo
na taj nac in dobili konkretnu sliku o pos tivanju ovog veoma bitnog zakona. Rezultat
uspjes nog projekta je bros ura na vec pomenutu temu i letak koji smo dijelili
prodavac ima kao opomenu.

Nejla: Najaktuelnija aktivnost nam je Djec iji parlament kojeg smo uspjes no osnovali.
Mladi parlamentarci su predstavnici s kola iz nas e lokalne zajednice. Imali smo prvu
svec anu sjednicu i mnogo promocija na radio i televizijskim emisijama. Nes to s to
moram napomenuti je da parlament nec e i ne smije biti djec ije izigravanje
politic ara, niti c e biti samo neka slika. Čilj ovog projekta je da podstakne djec iju
participaciju u lokalnoj zajednici i razvije sposobnost artikulisanog izraz avanja misli
djece i omladine.

Novinar : Kakav uticaj ova grupa ima na vas?
Amina: Kroz ovu grupu sam sazrela i stekla novo znanje kao i iskustvo. Mnogo sam
vremena utros ila na organizaciju, ne samo na redovnim sastancima vec i kuc i, ali
nijedan minut nije potros en vec je zlata vrijedan. Ne mogu da ne spomenem uc es c e
na seminaru gdje sam upoznala mnogo divnih osoba iz svih predjela BiH ali i
saznala mnogo novih informacija koje su vaz ne za zdravo formiranje mene kao
lic nosti.
Nejla: Bez svih novih informacija, metoda rada i iskustava koje sam dobila
uc estvovanjem u ovim silnim projektima danas ne bih bila spremna stati pred
kamere i stotinu ljudi te potpuno samouvjereno govoriti o onome s to mislim, jer me
ova grup nauc ila kako na pravi nac in izraziti svoje mis ljenje, s to je danas veoma
vaz no. Ta vjes tina c e mi koristiti u svemu bez obzira na to c ime c u se baviti u
buduc nosti.

Novinar : Nadam se da c ete ovim izjavama probuditi ineterese i ostale djece te da c e
se vis e njih htjeti ukljuc iti u aktivnosti slic ne ovakvim. Vama hvala i z elim vam svu
srec u u daljnjem radu.

Amina i Nejla: Hvala i vama, također.


22


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 22

PROZOR U SVIJET

Odmah se zapitamo s ta ustvari znac i „prozor u svijet“ kakav je, gdje je? Svi drugac ije
gledamo na stvari, sa drugom motivacijom, z eljom. Nekome je sve to lijepo, nekome bas i
ne. Uvijek gledamo da imamo s to ljeps i pogled u svijet i na ljude oko sebe međutim
razumijemo samo sami sebe. Ljude svrstavaju po siromas nijim, bogatijim, ljeps im, sve je
to smijes no. Postoji grupa dobrih i zlih. Onako kako se c ovijek ponas a prema sebi i prema
drugima, iako to uvijek nije u najljeps em smislu. Nekad se moz da pogres no protumac i neka
rijec , misao, ideja. Mi smo tu da nastojimo s to ljeps em ponas anju. Ljudi z ele promjeniti
svijet, ali kako, prvo moraju sebe promjeniti. Pitanje je kako se promjeniti? Gledajuc i tuđe
ponas anje, mijenjaj svoje. Zar je tes ko pomoc i drugima? Vama je to sekunda, a njima veliki
znac aj. Č ak i kada pomognes , bio bi sretniji nego da si nes to za sebe uradio. Kada vidis da je
neko sretan, uc inio si dobro djelo.
Hena S ukalo VII3


PUT NA MORE

Na putovanje u c arobnu Firencu sam krenuo sa roditeljima. Te kis ne martovske vec eri smo
se ukrcali u autobus koji nas je c ekao ispred Zemaljskog muzeja. Sjedis ta su bila skuc ena,
tako da je spavanje lic ilo na igru sudaranja glavama s onim koji je sjedio pored. Tokom noc i
pros li smo Hrvatsku i Sloveniju. U ranim jutarnjim satima sam snenim pogledom posmatrao
toskanske brez uljke. Taj prizor je nestvarno lijep. Mogle su se vidjeti i kamene kuc e s
vinogradima, koje su c arobne za ovaj talijanski prostor. Iz tih kuc a je dopirao miris s afrana,
najpoznatijeg toskanskog zac ina.
U poslijepodnevnim satima smo stigli u Firencu. Kad sam izas ao iz autobusa osjetio sam zrak
pros losti. Taj grad je stvarno nevjerovatan, slobodno mogu rec i da je najljeps i grad u svijetu.
Prvo smo se uputili do gotske katedrale Duomo. Tu je nestvarno lijepa građevina. Njene boje
su bas fascinantne. Unutras njost i nije tako raskos na kao vanjs tina, ali zato kupola nudi
prekrasan pogled na cijeli grad. Poslije toga otis li smo u galeriju Ufizzi. U njenim dugim i
mrac nim hodnicima smo se smrzli. Tu je smjes ten Mikelanđelov David. Taj kip izgleda
gorostas prefarban u boju mramora. Stvaran je do te mjere da oc ekujete da c e progovoriti.
Nedaleko je i most Ponte Vechio, tj. Stari most, koji je smjes ten na rijeci Arno. Ta rijeka je

prljavija od Miljacke i ima neku ruz nu smeđu boju. Na Ponte Veichu su i nekada bile mesare,
koje su premjes tene jer su kvarile izgled mosta. Tu su sada zlatare, a iz njih opire c aroban
zvuk. Bas kao da neko svira c udesne bubnjeve.
U Firenci stvarno ima puno slastic arni. Sa sigurnos c u mogu rec i da ne postoji bolji sladoled
na kugli zemaljskoj. Ne zna se s ta je bolje: ukus, miris ili boja. Bilo je pravo umijec e izabrati
ukus. Dok sam ga jeo sjedio sam na stepenicama i posmatrao kaldrmu koja se dosta
razlikovala od one na Bas c ars iji. Razmis ljao sam o nauc nicima koji su tu bili stotinama
godina prije mene. Ovaj grad mi je pruz io c etiri nezaboravna dana. Otis ao sam umoran i
zadovoljan.

Ivor S arkic VIII-2


23


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 23
U prostorijama nas e s kole uc enici su imali priliku druz iti se i razgovarati sa pjesnikom
S imom Es ic em. Bez daha su slus ali, razgovarali, c itali svoje pjesme, postavljali pitanja
pjesniku... S imo Es ic je, kako to samo on zna, drz ao djec iju paz nju svojim zanimljivim
odgovorima. Bilo je to za djecu, kako su kazali jedno zanimljivo, interesantno i
nezaboravno druz enje. Nakon druz enja uc enice Novinarsko – fotografske sekcije su
obavile interviju sa pjesnikom S imom Es ic em.

Novinar: Mi znamo da ste Vi pisac i Vas e ime znamo, ali kako bi ste nam se V predstavili?

S imo Es ic : Ja sam najprije dobar c itac , a pos to mnogo c itam onda radoznalo gledam na
svijet, a onda vidim mnoge zanimljivosti koje bih z elio i nekom drugom ispric ati. Tako
nastaju moje pjesme i pric e.

Novinar: Kako vam se svidjelo u nas oj s koli?
S imo Es ic : Vas a s kola mi se mnogo dopada. Drz ite je kao svoju kuc u. Uljeps avate je i
uređujete. Č ovjek ovdje lijepo osjec a.
Novinar: Da li bi ste izdvojili neku knjigu?

S imo Es ic : Ja svoj djeci kaz em: “Nemojte odrasti, a da ne proc itate knjigu. ''Mali princ''“.
Ako pitate mene za moju knjigu, onda je to knjiga ''Kako se crta sunce''. Knjige sam pisao
35 godina.

Novinar: S ta Vas inspiris e da pis ete tako lijepe i
zanimljive knjige?
S imo Es ic : Z ivot, z ivot me inspiris e. Z ivot je sve
izmislio. Ja samo gledam z ivot i iz z ivota
pokus avam pobrati ono s to je lijepo, a i vama to
prenijeti. Djeca naravno, djeca su najljeps i dio
z ivota.

Novinar: Hvala Vam za izdvojeno vrijeme i
z elim Vam da napis ete jos mnogo zanimljivih
knjiga.

S imo Es ic : Veliko hvala i vama.


Amna Tanovic
Ajla-Ena Burnazovic VII-3


24


24 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”
„Pos alji mi zahtjev na facebooku pa c u ti javiti termin za svirku“, rec e mi
prijatelj.“Nemam profil“ odgovaram mu.“Nemas profil?“ kaz e mi sa podsmijehom i
nevjernicom“. Pa ti ne postojis “. Svakakve mi misli prolaze kroz glavu. Pa zar je smrtni
grijeh nemati profil na facebook-u? Da li sam zbog toga neko ko ne postoji? Ne. Upravo
suprotno. Ljudi nestaju na facebook-u jer gube svoju osobnst i postaju dio hipnotizirane
gomile. On nam govori kakve slike trebate da postavljate i kada, s ta da c itate,s ta da
mislite, gdje da idete i s kim da komunicirate. On posjeduje i vas i vas e vrijeme. Vi ste
njegov sluga i rob, jer radite ono s to on kaz e. Znam, vjerovatno se nec ete sloz iti sa ovim
s to sam naveo, ali c u to obrazloz iti. Moja dubrovac ka prijateljica Iva je bila pric ljiva i
aktivna osoba . Svojim smijehom bismo ubijali usporenost ovog gradic a. Bilo je dovoljno
da nas nekoliko izađe i sve oz ivi. Zajedno smo is li na plaz u, traz ili s koljke i pokus ali
rukama hvatati ribe. Pric ali bi smo i o najvec im glupostima, a i o ozbiljnim temama. Sve
je to poc elo polako da prestaje kada se registrovala na „Fejs“. Vidio sam njenu sliku na
profilu i nisam mogao vjerovati oc ima. Nisu joj se vidjele simpatic ne pjege na nosu, a

njena neukrotiva plava kosa je bila savrs eno poc es ljana. To uops te nije Iva, to je fotos op!
Sada se ona i sva usamljena bic a iz ulice druz e preko „Face-a“. Uvijek je na laptopu ili
telefonu. Gleda s ta rade njenih 790 „ prijatelja“ te je li se pojavila neka nova, jos gluplja

igrica. Nekada me je znala fascinirati zbog toga s to je imala svoj stav. Sada joj sve
namec e Facebook. Z ivotna filozofija joj je
postala „Koliko imas lajkova, toliko vrijedis !“.
Ona vis e nema petlju da misli drugac ije jer
nec e dobiti lajk. Prije se gnus avala trac anjem,
a sad samo pric a kako se neko obukao na Face
-u. Mjesecima se dopisivala s nekim momkom
koji joj se svidio. Zvala ga da se nađu na
Stradunu, tj. starom gradu. Dos la sva
dotjerana, a njega nije bilo. To je bila laz . Njeni
drugari su se sakrili iza fontane i snimili je.
Snimak se pojavio na Face-u. Sada je postala
nesretena i bezvoljna. Sam sam turistic ki
posjetio zemlju Facebook s vis e milijardi
stanovnika i ne sviđa mi se. Svako je
izvjes tac en i bez stava. Ja volim sebe, ne
trebam fotos op, volim svoje prijatelje i ja
postojim, ovdje i sad!

S arkic Ivor VIII2


25


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 25
Svi mi gledamo televiziju. Ona nam pruz a odmor i relaksaciju. Neko voli da gleda
filmove, neko serije, a za male imamo razne crtane filmove. Mi smo naveli neke
poznate serije za omladinu.

Ovo su neki od njih :

Glee je americ ka, humoristic ko-
muzic ka serija koju emituje
televizijska mrez a FOX. Radnja serije
bazira se na muzic kom horu ipod
menom "New Directions" (moderni
Glee klub) u izmis ljenjoj srednjoj s koli
Williama McKinleyja u drz avi Ohio.Šapat duhova je americ ka TV serija koja se emituje na americ kom kanalu Si-Bi-Es
od septembra 2005. godine. U SAD, gdje seriju redovno gleda oko 10 miliona ljudi,
prikazano je 5 sezona ove serije. Međutim, serija je otkazana zbog finansijskih
tros kova i pada gledanosti i nec e se dalje snimati. U Srbiji se prikazuju prve tri
sezone na kablovskom kanalu FOX Life Pored Amerike i Srbije, serija se prikazuje u
oko jos pedesetak drz ava u svetu.
WhiteČhicks je americ ki film koji je nastao u 2004 godini. Radnja se odvija oko dva
afroameric ka agenta FBI –a koji su se maskirali kao dvije bijele americ ke z ene.

Najpoznatiji crtani filmovi za djecu:

Pink Panther je filmska komedija iz 1963. godine, prvi film iz serijala o s as avom
inspektoru Člouseauu i ukradenom dragulju Pink Pantheru. U glavnoj je ulozi Peter
Sellers, a uz njega se pojavljuju i David Niven, Robert Wagner, Člaudia Čardinale i
Čapucine. Blake Edwards je redatelj i
scenarist filma. Prvi se put pojavljuje i
animirani lik Pinka Panthera.
Monsters University je americ ki 3D
kompjuterska animirana komedija. Film
je u produkcijiPixar.
Don Scalon je rez iser, a ovaj film je
producirala Kori Rea.
Izdana je od strane filmske kompanije
Walt Disney Pictures. Ovaj film je
c etrnaesti po redu u produkciji Pixar.


26


26 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”


Jezik je identitet svih naroda! Svoj
maternji jezik uc imo jos od malih nogu
i u s koli ga usavrs avamo. Trudimo se
govoriti ovaj jezik pravilno, jer on
govori puno o nama i predstavlja
jednu veliku kolijevku identiteta.

Mnogi ljudi misle da je poznavanje
jezika potrebno samo za
komunikaciju, ali on također sluz i da
pric a nas u pric u, govori o tome odakle
si, ko si i s ta si, koje si nacije... Zato se
ja ponosim svojim jezikom, ali također
i pos tujem tuđe. Svako ima svoj
identitet, svoj jezik, svoju pric u.
Shvatila sam da kad nauc im nec iji jezik, da kao da sam dio tog naroda, te
sredine, jer razumijem njihovu pric u. I zato ko god da si, kojim god da
jezikom govoris , kakav god da si kao c ovjek, odakle god da si, pos tuj svoj
jezik jer on govori puno o nama kao
c ovjeku, ustvari predstavlja nas. Ako
zaboravimo svoj jezik onda gubimo sebe
i svoj identitet, i zato nastoj da ga ne
zaboravljas .Lejla Kastrat, VIII-3


27


ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA” 27

S ta je nepismen c ovjek?
Kakvi su ljudi?
Kako li z ive?
I s ta li oni rade?

Jesu li sretni ili tuz ni?
Kako se sporazumijevaju,
Kako se dopisuju?
Kako se vole?
Pitanja mnogo.
Previs e.
Znam.
Odgovor stiz e
Potpuno sam.
Pogledam sebe
I sve vec znam
Nepismen c ovjek bez sna.
Zato svi knjige u ruke i uc ite
Jer buduc nost je na nama.

Jedna ideja se moz e pretvoriti
U pras inu ili c aroliju.
Vaz na je sposobnost onoga
Koji je provodi.

Zato sve s to z elim
Je svjetlija buduc nost i
Pretvorimo je u c aroliju.


Zukan Selma VIII3


28


28 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”


Oc uvanje identiteta je dugotrajan proces. Poc inje od rođenja,to je tradicionalno ali i
uređeno. Svako dijete se rađa isto kao c ist bijeli papir. Ali odgoj se stvara i prenosi u
porodici tj. ljubav prema jeziku,svojoj tradiciji i opc enito prema kulturi. Svaki jezik se
vrlo lako uc i do puberteta a kasnije sve postaje tez e.
Znate li da je jezik prva stepenica u oc uvanju vlastitog identiteta? Oc uvanjem svog
jezika i svoje kulture mi c uvamo sebe i od fizic kog nestajanja. Da bi smo sac uvali svoj
identitt potrebna je prisutnost svijesti. Moramo razvijati isjec aj pripadnosti tj. da
pripadamo nekome ili nec emu. I to je osnova svega o identitetu. Kako da izrazis tu
svoju pripadnost ako ne znas maternji jezik? Prosto rec eno, nikako!
Znajte da svako u svom z ivotu upravlja svojom svijes c u i razumom! Identitet je kultura
cjelokupnog z ivljenja i ona je razlic ita od pojedinca do pojedinca, od porodice do
porodice.
U ovom svijetu, gdje priznaju samo materijalni rezultati,nestaju svi identiteti. Na
drugom mjestu su nas i uc itelji, nastavnici i profesori koji su zaduz eni da upisuju na taj
z ivotni bijeli papir. Oni svojim planom i pogramom nastavljaju gdje su roditelji stali i
zajedno sa njima nastavljaju taj put i djeci usade svijest pripadnosti kroz uc enje svog
maternjeg jezika.
Nas jezik je dovoljno star i priznat kroz historiju. Tim jezikom se objas njavalo i
objas njava da postoji jedna stara kultura, kako bi se reklo od Kulina bana do danas. Tim
jezikom napisana su knjiz evna djela „Na Drini c uprija“,“Dervis i smrt“, otpjevana je
lijepa Emina i Hasanaginica i taj pusti sevdah. S ta je sevdah?To nije samo sevdalinka, to
je kultura jedne drz ave, to je identitet. Č esto smo skloni da kritikujemo nekog drugog za
nas e neuspjehe, ali za
oc uvanje svog imena, svoje
tradicije, kulture, jezika,
moz emo optuz ivati samo
sebe, jer to pripada samo
nama.
I na kraju znate li da se
bogatstvo cijeni prema broju
jezika s kojim se sluz is , pa s to
onda ne omoguc iti djeci da
budu bogata.Kadric Azra VIII3


29


školski list”glas dječijeg srca”
"Reci mi ja ću zaboraviti,
Pokaži mi ja ću možda zapamtiti,

Uključi me i ja ću razumjeti."Tema: “Kulturno-historijske znamenitosti grada
Sarajeva”
I korak: terensko istraz ivanje
II korak: praktic an rad i prezentacija Tema: “Demokratski odgoj i
Realizatori: Rac ic Hanka IV3 i Hadz ic Merita IV4 aktivno uc enje”
Realizator: sekcija Čivitas


30


30 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”Ekškurzija devetih razreda

S kolška ekškurzija za uc enike IX-ih razre-
da , realizirana je u period od 29.09. do
03.10.2013. god. Ovo petodnevno
putovanje je teklo u organizaciji
Menadz menta za omladinški turizam Pro
Optimuš Tour Sarajevo.

Program ekškurzije je bilo putovanje kroz
Bošnu I Hercegovinu.

Od Sarajeva preko Travnika i obilaška nje-
govih znamenitošti: Plave vode, Andric eve
rodne kuc e, S arene dz amije i Travnic ke
tvrđave , preko Plitvica do Splita. Nakon
Splita šlijedila je šunc ana Makarška, te
dnevni izlet na Hvar i Suc uraj. Vec eri uz
miriš mora i bonacu bile šu obojene za-
bavnim šadrz ajima.

Povratak u Sarajevo tekao je kao vremeno-
plov preko drevnog Poc itelja, Blagaja i nje-
gove tekije, šunc anog Moštara, Jablanice
do Sarajeva.

Raznovršni šadrz aji uc inili šu ovo
putovanje ugodnim i nezaboravnim.

Nadamo še da vam fotografijama moz emo
prenijeti dio atmošfere ša druz enja , a
moz da še i u vama probudi z elja da vidite i
pošjetite ova lijepa mješta.


31


školski list”glas dječijeg srca”
O tome koliko je vaz no c uvati okolis
nas i nastavnici se posebno trude da
nas uc enike nauc e da lijepa i zdrava
sredina u kojoj z ivimo je veoma bitna
za pravilan razvoj.
Svake godine uc enici, nastavnici i
ostali uposlenici s kole uređuju vrt i
s kolsko dvoris te; okopavaju, sade
cvijec e, sade mlade sadnice voc a...

Ponosni smo na izgled dvoris ta koje
je nas e ogledalo, s arenoliko cvijec e
prizor je koji razveseli prolaznike,
bar na tren, kao i voc njak koji svojim
plodovima, u jesen, mami sve
prolaznike da ih uberu i osjete
njihovu slast.

Ovim rijec ima svjedok su fotografije
koje smo izdvojili za Vas.


32


32 ŠKOLSKI LIST”GLAS DJEČIJEG SRCA”

Kroz brojne vannastavne

aktivnosti uc enici nas e s kole mogu

pros iriti svoja interesovanja.Č lanovi historijske i geografske
sekcije su 19.11.2013. godine
posjetili Muzej Grada Sarajeva i
Bursa bezistan. Uc enici su imali
priliku c uti izlaganje kustosa muzeja
i vidjeti eksponate koji se odnose na
historiju podruc ja grada Sarajeva od
neolita do kraja Prvoj svjetskog rata.
Nakon posjete muzeju uc enici su
obis li Bas c ars iju u cilju istraz ivanja

starih zanata.


33


školski list”glas dječijeg srca”Plakati u kabinetima i hodnicima

nas e s kole daju informacije o
brojnim temama kao i smjernice

razlic itim uc enic kim izlaganjima.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Final Final HD
Next Book
Uptake of organic nitrogen by plants