The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4.SINIFTATİLKİTABI132SAYFA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ilkokul bir, 2019-04-27 17:48:42

4.SINIFTATİLKİTABI

4.SINIFTATİLKİTABI132SAYFA

Aşağıda bölgeleri çizilmiş haldeki Türkiye Haritası’nda bölgeleri isimlendirerek boyayalım.

Resimlerle saatleri eşleştirelim.

Güneş Saati Kum Saati Ateş Saati Su Saati Dijital Saat Mekanik
Saat

Aydınlatma araçlarının zaman içindeki değişimini geçmişten günümüze doğru sıralayalım.


Write bike
chess
1. I like riding a .............b..i.k..e.................... marbles
2. I like riding a ....................................... kite
3. I don't like playing ............................. cartoons
4. I like playing with ............................... book
5. I don't like flying a ............................ horse
6. I like reading a .................................... comics
7. I don't like reading .............................
8. I like watching ......................................


What time is it?

It's ten o'clock. It is three twenty. It's six fifteen.

It's four o'clock. It's one thirty. It's two forty-five.

Tick brush teeth
have dinner
have breakfast go shopping
get dressed do homework

have lunch
wake up


Aşağıdaki iki resim arasındaki 10 farkı bulalım.


5. Aşağıdaki halkalarla bu halkaların yukarıdan görünüşlerini
hafta eşleştirelim.


AT İLE AVCI

At ile geyik kavga etmişlerdi. At, avcıya giderek “Sana yardım edeyim de şu
kendini bilmez geyiği yakala! Sen geyik yakalamış olursun, ben de ondan intika-
mımı almış olurum.” dedi. Bu teklif elbette avcının hoşuna gitti ve ata “Eğer be-
nim geyiği yakalamamı istiyorsan bu demiri ağzına yerleştirmeme izin vermelisin.
Böylece seni istediğin tarafa yönlendirebilirim.” dedi. “Olur!” dedi at. “Sonra da
sırtına şu semeri koymam lazım. Yoksa üzerine oturamam.” dedi avcı. “O da
olur!” dedi at. Avcı, atı iyice eyerledikten sonra üzerine bindi ve birlikte ormana,
geyiği yakalamaya gittiler. Az bir zaman sonra bir gölcükten su içen geyiği ya-
kaladılar. Geyiğin yakalanmasını memnuniyetle seyreden at, avcıya dönerek “İş
tamam oldu, hadi çıkar şu ağzımdaki demir ile sırtımdaki semeri.” dedi. Avcı,
“Canım ne gerek var! Bak böyle ne güzel oldun. Sen bundan sonra benim atım
olacaksın. Tabii ağzındaki demir ve sırtındaki semer de olduğu gibi kalacak.” de-
mesin mi! İşte at, o zaman yaptığı hatayı anladı ve pişman oldu; ama iş işten
geçmişti.

La Fontaine'den Masallar


Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

1 At, geyikten intikam almak için ne 5 Aşağıda verilen kelimeleri sözlük an-
yapmış? lamları ile eşleştirelim.

A. Ağzına demir yerleştirmiş. Semer Binicinin rahat oturmasını
B. Ormana çukur açtırmış. sağlamak için binek atları-
C. Avcıya geyiği yakalatmış. Eyer nın sırtına konulan nesne.
D. Geyiğin su içmesini istemiş. Teklif
Önerme, öneri.
2 Avcı, oturmak için atın sırtına ne
koymuş? At, katır gibi hayvanların
sırtına yerleştirilerek üzeri-
A. Yastık B. Semer ne binilen arkalık.
C. Bez D. Kilim

3 Avcı “Sen bundan sonra benim atım pekşen yayınları
olacaksın.” dediğinde at, ne hissetmiş?

A. Çok mutlu olmuş. 6 Aşağıdaki cümlelerden mecaz an-
B. ''Semer ve demire çok alışmıştım za- lamlı olanların başına “M”, gerçek an-
lamlı olanların yanına “G” yazalım.
ten.'' diye düşünmüş.
C. Ne zaman yola çıkacaklarını merak ( ) Marketten iki kilo mantı aldım.
( ) Olayların olduğu yere boş gözlerle
etmiş.
D. Hatasını anlayıp pişman olmuş. bakıyordum.
( ) Kötü günler bitecek mi?
4 Atın davranışı hakkında sizler ne ( ) Bahçe duvarını balyozla kırdı.
düşünüyorsunuz? Kısaca yazınız. ( ) Acı biber ağzımı yaktı.
( ) Onun çok parlak fikirleri var.
.................................................................................. ( ) Davranışı kalbimi çok kırdı.
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................


Aşağıdaki çarklarda en ortadaki sayı bölen, en dıştaki sayılar bölünendir. Buna göre işlemleri
yapıp bölümleri noktalı alanlara yazınız

1422 2928
1107 846 5160 336

2115 ....... ....... ....... 3807 4424 ....... ....... ....... 3808
....... 9 ....... ....... 8 .......
828 ....... ....... 1836 3096 ....... ....... 1144
....... ....... ....... ....... ....... .......
3006 1305 4192 2664

378 704

Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Kalanlı bölme işlemlerinin kutucuğunu işaretleyiniz.

264 24 509 13 925 25 693 11

864 36 641 12 888 16 759 23

455 15 855 45 741 19 865 18


Aşağıdaki problemleri çözelim.

1 Çiftçi ürettiği 986 kg portakalı 22 5 6 çifti 18 TL olan çoraplardan çiftini
kg’lık kasalara yerleştirecektir. Kaç tane 5 TL’ye satıyor. Buna göre 12 çift çorap-
kasa gereklidir; kaç kg portakal artacaktır? tan kaç TL kar elde eder?

çözüm: çözüm:

2 Bir bölme işleminde bölen 27, bölüm 6 12 katı 252 olan sayı ile 6 katı 234
19, kalan 18 ise, bölünen sayı kaçtır? olan sayının toplamı kaçtır?

çözüm: çözüm:

3 348 litre sıvı sabun 4 litrelik şişelere 7 Satıcı tanesini 12 liraya aldığı panto-
dolduruluyor. Şişelerin her birini 7 liraya lonun tanesini 23 liraya satıyor. 166 pan-
satan satıcı toplam kaç lira kazanır? tolon satışından kaç lira kar elde eder?

çözüm: çözüm:

4 1560 liralık çamaşır makinesi alırken 8 Okulumuzda 539 öğrenci var. Yarış-
120 lirasını peşin veren annem kalan pa- ma için 4’er kişilik takımlar oluşturulacak.
rayı 12 taksit ile ödüyor. Kaç öğrenci açıkta kalır?

Her taksit kaç lira olur? çözüm:

çözüm:


Aşağıdaki verilen işlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları bulunuz. Sayılara karşılık
gelen harfleri yerleştirerek şifreyi bulunuz. Şifredeki soruyu çözüm kutucuğun içine yazınız.

B İ Ş M

308 22 456 19 464 16 378 14

K O N Ü
221 17 484 22 325 13 551 29

A Y Ö Z
224 14 198 11 315 15 221 13

L E T I
338 13 620 31 105 7 414 18

24 13 24 18 19 17 18 20 15 27 24 29 24 13 24

14 21 26 19 22 25 16 26 15 23 Şifredeki Sorunun
B Cevabı:

........................


MİNİ TEST -9-

3

1 Çiftlikteki 480 ağacın 8 ’ü çam 4 Aşağıdaki şekillerin bir bileşik kesir
ağacıdır. Geriye kalan diğer ağaçlar ise olabilmesi için en az kaç kutucuğun daha
meyve ağaçlarıdır .Meyve ağaçlarının sa- boyanması gerekir?
yısı kaçtır?

A. 120 B. 180
C. 280 D. 300

2 Aşağıdaki işlemlerden hangisinin so- A. 8 B. 7
nucu yanlıştır? C. 6 D. 5

A. 16 + 14 = 29 pekşen yayınları
15 15 15
01

B. 13 + 25 = 38 5 Yukarıdaki sayı doğrusunda bulunan
55 55 55 yıldız hangi kesri ifade eder?

C. 27 + 14 = 41 A. 4 B. 5
45 45 45 10 10

D. 47 + 29 = 76 C. 6 D. 7
84 84 84
10 10

3+? 6 810 bardağın 4 ’ü kaçtır?
11 A. 360 9
C. 270
3 Yukarıdaki kesrin basit kesir olabilmesi B. 450
için ”?” yerine hangi sayı gelmelidir? D. 540
A. 7 B. 8
C. 9 D. 10


MİNİ TEST -10-

I. O çocuk yavaş ilerliyor. 4 “Arda ile Levent, oyun parkında çok
II. Dedem onunla konuştu. güzel eğlendiler.” cümlesinde altı çizi-
II. İpteki o çarşafları toplayalım. li olanların yerine yazılabilecek kelimeler
IV. O, bize mi haber yolladı? hangi seçenekte verilmiştir?

1 Yukarıdaki tümcelerin hangilerinde A. o, orada
“o” sözcüğü ismin yerine kullanılmıştır? B. onlar, orada
C. onlar, oradan
A. I ve II B. I, II ve IV D. biz, oraya
C. III ve IV D. II ve IV

2 “Aldım, geliyorum” eylemlerinin za- pekşen yayınları 5 “iyi” kelimesi aşağıdaki cümlelerin
manları aşağıdakilerden hangisidir? hangisinde varlığın özelliğini bildirir?
A. geçmiş zaman – şimdiki zaman A. Buraya ulaşmanız çok iyi oldu.
B. geniş zaman – gelecek zaman B. Herkes beni iyi dinlesin.
C. şimdiki zaman – geniş zaman C. İyi yapılan her şey değerlidir.
D. şimdiki zaman – gelecek zaman D. İyi ev bulmak zordur.

3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ge- 6 Aşağıdakilerden hangisi “uçmak” fiili-
lecek zamana ait eylem vardır? nin devam eden bir eylem biçiminde söy-
A. Resim yapmayı çok severim. lenişidir?
B. Her yaz tatile gideriz.
C. Okuldan erken geldi. A) Uçacak B) Uçtum
D. Uçakla İstanbul’a gideceğim. C) Uçmuş D) Uçuyorum


Aşağıda katı, sıvı ve gaz olan maddelerin özellikleri farklı eylemlerle verilmiştir. Cümlenin sonuna gelmesi gereken
eylemi yuvarlak içine alarak gösterelim.

Gazlar bulundukları ortama kolayca yayılmaz / yayılır.
Sıvı maddeler akıcılık özelliğine sahip değildir / sahiptir.
Katı maddeler konulduğu kabın şeklini alırlar / almazlar.
Katı maddeler sıkıştırılamazlar / sıkıştırılır.
Gaz maddeler belirli bir şekle sahip değildir / sahiptir
Sıvı maddeler belli bir hacme sahiptir / sahip değildir.
Gaz maddeler sıkıştırılabilirler / sıkıştırılamazlar.
Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar / almazlar.
Katı maddeler belirli bir hacme sahip değildir / sahiptir.
Gaz maddeler belirli bir hacme sahiptir / sahip değildir.
Gazlar küçük gözeneklerden kolaylıkla kaçabilir / kaçamaz.
Katı maddeler belirli bir şekle sahiptir / sahip değildir.
Sıvı maddeler sıkıştırılamazlar / sıkıştırılırlar.
Sıvı maddeler belli bir şekle sahip değildir / sahiptir.


Aşağıdaki ifadelerin istek mi yoksa ihtiyaç mı olduğuna göre sınıflandırınız.

1 Çikolatalı pasta 2 Meyve yemek 3 Tişört giymek
yemek

4 Yemek yemek 5 Su içmek 6 Sadece hazır su
içmek

7 Seyahat etmek 8 Uçakla ulaşım 9 Tatlı yemek

10 Kalemlik sahibi 11 Villada oturmak 12 Çorap giymek
olmak

13 Tedavi olmak 14 Sadece pahalı 15 Özel okulda eğitim
kıyafetler giymek görmek

16 Okula gitmek 17 Oyun konsolu sahibi 18 Kırmızı renkli
olmak ayakkabılar almak

19 Ev sahibi olmak 20 Silgi ve cetvel sahibi 21 Her hafta sonu
olmak maça gitmek

İSTEKLER İHTİYAÇLAR


Write

wake up - go to school - have breakfast - meet my friends
brush my teeth - have lunch - wash my hands and face

Hello. My name is Jonathan. I ....w...a..k..e....u...p..... at seven o'clock.

I .................................................. , I ..................................................

at seven thirty. I .................................................. and I ..................................................

at eight thirty and my school starts at nine o'clock. In the afternoon,

I .................................................. at the canteen. After school, I

.................................................. at the park.


Match and write.

3
..2.... Flower is in the vase.

...... Bottle is under the table

24

...... Jar is on the table
...... Book is near the ruler
...... Car is in front of the ball
...... Kettle is behind the cup

15

6


Hangi hayvandan kaçar tane var. Dikkatlice sayıp yazalım.


6. İki resim arasındaki 10 farkı bulalım.
hafta


ağaçlarımız

Ağaçlar da insanlar gibi
Seveni olur, sevmeyeni...

Keserseniz ağlarlar
Tıpkı dövülen insanlar gibi.

Ağaçlar da insanlar gibidir,
Onlar da çalışır, durmadan.

Ve hepsi de yararlıdır,
Örnek bir insan gibi.

Türküler söyler gelince bahar,
Yaza, kışa hazırlık yaparlar,
Ağaçların da var yürekleri,
Ağaçlar da tıpkı bizler gibi.

Korumalı ağaçları,
Ormanlar yetiştirmeli,
Yakmadan, kesmeden çoğaltmalı.
İnsanları sever gibi, ağaçları da sevmeli.

Behçet NECATİGİL


Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre yanıtlayınız.

1 Ağaçlar ne geldiğinde türküler söy- 4 Kesilen bir ağacın yerinde olsaydınız

lermiş? ne hissederdiniz? Kısaca yazınız.

A. Kış B. Yangın ..................................................................................
C. Bahar D. İnsan ..................................................................................
..................................................................................
2 Ağaçlar kesildiğinde nasıl davranış ..................................................................................
gösterirmiş?

A. Ağaçlar bu durumdan çok mutlu pekşen yayınları 5 Aşağıdaki cümlelerden yapıca olum-
olurmuş. lu olanların yanına “+ ” olumsuz olan-
lara “- ” işaretini koyalım.
B. Ağaçlar durumlarını umursamazmış.
C. Ağaçlar ağlamaya başlarmış. ( ) Dolapta hiç yemek yok.
D. Ağaçlar sessizce beklermiş. ( ) Tarladan kötü mahsul aldı.
( ) Yaptığın yemeği hiç beğenmedi.
3 Yazar, şiirde aşağıdakilerin hangisin- ( ) Ağaçtan meyve düştü.
den bahsetmemiştir? ( ) Aras, kapüşonunu kaybetti.
( ) Bu kış çok kar yağdı.
A. Ağaçların korumalıyız. ( ) Bugün gömleği iyi ütülememişsin.
B. Arada bir ağaçları kesmeliyiz. ( ) Kaleci çok iyi bir oyun çıkardı.
C. Ağaçları orman haline getirmeliyiz. ( ) Perdeyi o dikmedi.
D. Ağaçları sevmeliyiz.

6 Aşağıda verilen neden - sonuç cümlelerini eşleştirelim.

O, işi zamanında bitirmek için çarşıya gittiler.
Yağmurda ıslanmamak için çok çalıştım.
Çok yorulduğu için köye gittim.
Amcamı göreyim diye çabucak uyudu.
Televizyonu almak için çok çabaladı.
Sınavdan yüz aldım çünkü yanına şemsiye aldı.


Aşağıda verilen kesirlerin çeşitlerini belirleyip örnekteki gibi işaretleyelim.

KESİRLER BASİT BİLEŞİK TAM SAYILI BİRİM
KESİR KESİR KESİR KESİR

1 15
7

9
7

2 3
5

3
3

2
16

4 1
5

4
3

14
14

2 4
8

1
14

25
12

6 8
12

6
4

1 1
2


Aşağıdaki verilen işlemleri yaparak harflerin temsil ettiği sayıları bulunuz. Sayılara karşılık
gelen harfleri yerleştirerek şifreyi bulunuz. Şifredeki soruyu çözüm kutucuğun içine yazınız.

SAYI 2 ‘i 6 ‘ü 3 ‘si SAYI 3 ‘i 4 ‘si 5 ‘ü
8 12 4 11 5 10
550
48

SAYI 2 ‘ü 3 ‘ü 9 ‘ü SAYI 3 ‘i 3 ‘ü 144 ‘si
8 4 16 7 5
280
96

SAYI 1 ‘i 4 ‘i 8 ‘i SAYI 2 ‘si 2 ‘sı 5 ‘i
3 6 18 5 7 15

324 525

SAYI 5 ‘ü 7 ‘u 2 ‘si SAYI 4 ‘ü 250‘i 580‘si
16 8 4 10
800
512

SAYI 4 ‘ü 3 ‘ü 4 ‘si SAYI 1 ‘i 1 ‘ü 7 ‘i
6 8 12 4 2 8
448
576


Aşağıdaki resmin üzerinde yazan sayıları inceleyelim. Sayıların olduğu bölümleri en yakın olduğu binliklere göre
uygun renklerle boyayalım.

1000’e yakınsa beyaz 6000’e yakınsa kahvrengi

2000’e yakınsa mavi 7000’e yakınsa gri

3000’e yakınsa kırmızı 8000’e yakınsa sarı

4000’e yakınsa ten rengi 9000’e yakınsa mor

5000’e yakınsa yeşil 10.000’e yakınsa turuncu

6584 7539
4528 6739

6683

5598

2746 659 1935
3573 2847 1125
738 613 1783 8511930 2034
893 782
567 1034 3744 3157 4687
2483 1693 2598 2910 1384 6028
5725
3618 8565 1249 93827982104 6225
1596 3074 1394
920 2647 1141
5682 9563 6135

6238

5837 8674 6398

5937 6495


MİNİ TEST -11-

1 Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin
özellikleri arasında yer almaz?

A. Açılarının her biri 90° ‘dir. 3 Yukarıdaki açının çeşidi aşağıdakiler-
B. Dört kenarının uzunlığu eşittir. den hangisidir?
C. Köşegen uzunlukları birbirne eşittir.
D. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları bir-
birine eşittir.

2 Aşağıdakilerden hangisi DCBA karesi A. Dik açı
olarak adlandırılamaz? B. Dar açı
C. Geniş aç
C B pekşen yayınları D. Doğru açı

A.

D A 4 Dar açı en fazla kaç derece olur?
D
A A. 60o B. 89o
B C. 110o D. 179o
B. D
5 Karenin her açısının ölçüşü
C C ............................. derecedir. Noktalı kısma
A aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A
D A. 90o B. 75o
C. C. 60 o D. 45o

B
B

D.

C


MİNİ TEST -12-

1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinden vir- 4 Annemi çok seviyorum. Annesini
gül kaldırılırsa cümlenin anlamında bo- sevmeyen var mıdır? Bence yoktur dün-
zulma olur? yada? Bizleri büyüten, yetiştiren o insana
A. Defterini aldı, çantasına koydu. ne desek azdır. Üzüldüğümde üzülen,
B. Cemil, Kastamonu’daki ağaçlarına iyi bizimle sevinen; kalplerinde sevgiden
bakardı. başka duyguya yer vermeyen melek an-
C. İhtiyar, Aslı’yı çok uyardı. nelerimiz...
D. Herkes ailesine, sevdiklerine sahip çık- Yukarıdaki paragrafta işlenen konu ne-
malı. dir?

2 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, ge- pekşen yayınları A. Anne özlemi
lecekte yapılacak olan eylemi anlatılmak- B. Anne sevgisi
tadır? C. Aile tutkusu
D. Annenin görevi

A. Elimden düşen vazo kırıldı. 5 Sonbahardı. Yağmur yağıyordu.
B. O poşeti bağladık, çöp kovasına koyduk. Odanın camı kırıktı. Soğuk bir rüzgâr
C. Asım bahçedeki ağaçları suladı. odanın içine sızıyordu. Boynunda tasması
D. Onunla parkta oynamaya gelecek. olan ihtiyar bir köpek iki gündür ateş
görmemiş, sobanın kenarına uzanmış zor
gözlerini açıyordu.”

3 Aşağıda iş bildiren sözcüklerle, bu Yazar, parçadaki izlenimlerini aşağıda-
işi yapan kişiler eşlenmiştir. Yanlış olan kilerin hangisiyle edinmiştir?
hangisidir? A. Okuyarak
A. kopardınız – o B. Dinleyerek
B. kopardım – ben C. Gözlemleyerek
C. kopardı – siz D. Duyarak
D. kopardılar – onlar


Aşağıda boş bırakılan bölümleri örnekteki gibi kelimelerin eş anlamını ve zıt anlamını bularak yazalım.

Sözcük Eş Anlamlısı Sözcük Zıt Anlamlısı

Irak Uzak Yaşlı Genç
Merhamet Yukarı

Taze Sık
Talep Gündüz
Savaş Beyaz
Mektep
Öğretmen Açık
Yitirmek Dar
Tayyare Küçük
Yürekli Acı
Yetenek Uzun
Karşıt Yukarı
Beyaz Temiz
Baş Çirkin
Konut Hızlı
Valide Çalışkan
Talebe Yaramaz
Güz Galibiyet


Aşağıdaki cümlelerdeki bilgilerden doğruluğu ve yanlışlığına göre tabelalara çizgi çizerek bağlayalım.

evet Maddelerin ölçülebilir özellikleri yoktur.
hayır Sıvı maddeler dereceli kapla ile ölçülür.
Her maddenin kütlesi ve hacmi vardır.
Kütle ve hacim ölçülebilen özelliklerdir.
Baskül ile maddenin hacmini ölçeriz.
Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir.
Kütle birimi olarak L ve mL kullanılır.
1 kilogram 100 grama eşittir
Sıvılar ve gazlar akışkanlık özelliğine sahiptir.
Kabın içindeki ağırlık net ağırlıktır.
Sıvılar akışkan olduğu için kütleleri ölçülemez.
Sıvıların hacmi dereceli kap ile ölçülür.


Aşağıda kaynakların hammadde, üretim, dağıtım ve tüketim haline gelmiş aşamalarının
resimleri verilmiştir. Üretim olanların altına “Ü”, dağıtım olanların altına “D”, tüketim olanların
altına “T” yazalım.


in - on - near - in front of

Where is the teddy bear? Where is the teddy bear?
It is ....n..e...a..r.... the box. It is ............... the box.

Where is the teddy bear? Where is the teddy bear?
It is ............... the box. It is ............... the box.

Put a tick glass
galsa
goggles palat
google plant

bootel
bottle


Write Teacher - Policeman - Doctor - Farmer - Chef
1 School - Police Station - Farm - Hospital - Restaurant

I’m a ...........p..o..l.i.c..e..m....a..n............ 2 100-50=? I’m a ......................................
I work at .............................
I work at .p...o..l.i.c..e....s..t..a..t.i.o..n.....

34 I’m a ......................................
I work on .............................
I’m a ......................................

I work at .............................

5

I’m a ......................................

I work at .............................

Match

singer fireman vet


Aşağıdaki iki resim arasındaki 10 farkı bulalım.


7. Aşağıdaki çocukların sahile inmesine yardımcı olalım.
hafta


KEÇİYİ İÇERİ AL

Adamın biri, Nasrettin Hoca'ya evinin darlığındanşikâyet ederek ondan yol göster-
mesini ister.Hoca, adamı sükûnetle dinler:

- Şimdi evine git, keçiyi içeriye al, der.
Adam, ertesi gün Hoca'ya gelir:

- Aman hocam, keçiyi içeriye alınca sıkıntım azalacağına daha da arttı, der.
Hoca, adamı yine sükûnetle dinler:

- Şimdi evine git, tavukları da içeriye al, der.
Adam, ertesi gün tekrar Hoca'ya gelir:

- Aman Hocam, sıkıntım daha da arttı, der.
Hoca gayet soğukkanlı bir şekilde:

- Git, ineğini de içeriye al, der.
Adam, ertesi gün yine Hoca'ya gelir:

- Aman Hocam, sıkıntıdan patlayacağım, der.
Hoca istifini bozmadan:

- Bu akşam keçiyi evden çıkar, der.
Ertesi gün adam Hoca'ya tekrar gelir, biraz rahatladığını anlatır.Hoca:

- Bu gece tavukları da evden çıkar, der.
Adam, ertesi gün daha da rahatlamış olarak tekrar gelir. Hoca:

- Şimdi evine git, ineği de evden çıkar ve evini bir güzel temizle, der.
Adam denileni yapar ve çok rahatlamış bir şekilde ertesi gün yine Hoca'yı ziyarete
gelir.Artık evi kendisine çok bol gelmektedir. Mutluluktan yüzü gülmektedir. Hoca'ya
teşekkürlerini sunup evine huzurla döner.


Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

1 Adamın evindeki sıkıntı aşağıdakiler- 4 Canınız sıkıldığında neler yaparsınız?

den hangisidir? Kısaca yazınız.

A. Evini çok geniş olması. ...................................................................................
B. Evinin temiz ve düzenli olması. ...................................................................................
C. Evinin dar olması. ...................................................................................
D. Evinde çok hayvan besliyor olması. ...................................................................................

2 Nasrettin Hoca'nın adama verdiği ilk pekşen yayınları 5 Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını
tavsiye nedir? (anlamdaşlarını) bulmacadan bularak kır-
mızıya boyayalım.
A. Bu gece tavukları da evden çıkar.
B. Keçiyi içeriye al. İhtiyar - Yanıt - Ulus - Sürat
C. İneğini içeriye al. Hatıra - Fakir - Talebe - Kolay
D. Evini bir güzel temizle.
Okul - Eser - Zengin

3 Tüm tavsiyeleri dinleyen adam so- MACV AH A P A Y E
nunda Nasrettin Hoca'ya ne demiş?
O DE AN I K A R OÇ
A. Sıkıntım hiç geçmedi. DAVR AZEV K K E
B. Başka neler yapabilirim. A S A L E T ÇM İ S T
C. Her şeyi yanlış yapmışım. Y AP I T S İ İ LUB
D. Teşekkür ederim. A Ş I KLARL İ LA
Y AŞ L I NAL BOS
A Y I I ÖĞ R E NC İ
MEKT E P AT EN T


6 Aşağıdaki terimlerin yazılı oldukları balonları ilgili oldukları alanlarla çizerek eş-
leştirelim .

Salon Sol Virgül Cümle Solist

Üçgen anahtarı Gol Çarpma

Kostüm Kompo- Kesir

Taç Perde Korner zisyon Prizma

Türkçe matematik futbol

................................... ................................... ...................................
................................... ................................... ...................................
................................... ................................... ...................................
................................... ................................... ...................................
................................... ................................... ...................................

tiyatro müzik

................................... ...................................
................................... ...................................
................................... ...................................
................................... ...................................
................................... ...................................


Aşağıdaki kesirlerin okunuşlarını yazalım. 2 7
9
5
8

4 3 2 7
15 10

Aşağıdaki okunuşları verilen kesirleri yazalım.

Üç bölü dokuz: Dört tam sekiz bölü on iki:

Altıda üç: İki tam beşte bir:

Beş tam üçte bir: Bir tam yedide dört:

Aşağıdaki kesri sayı doğrusunda gösterelim.

4
10

Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe sembol kullanarak yazalım.

144 174 3 13
14 14

12 12 12 12
6259


Aşağıdaki problemleri çözelim. 4

1 n4e20kadliraarnpınara43m ’ünü harcadım .Ge- kdı5asmy,ınFa1a30hdrai’üAnpmeatcayatoenstacarelkateis.kıntBiı.nuTt1aa0rrllaa’ünnnıınne buğ-
kaldı? kalan
riye kaçta

çözüm: kaçına patates ekilmiştir?

çözüm:

2 Dedem 85 yaşındadır, babamın yaşı
3 ’ i kadardır. Babam
da dedemin yaşının 6 96 sayfalık bgirerkeiktaenbınkaç81 ’ünü okudum.
kaç yaşındadır? 5 Geriye okumam sayfa kaldı?

çözüm:

çözüm:

3 25 fındığın 3 ’ünü yiyen Can kaç 3
5 bir defterin 8 ’ünü
fındık yemiştir? 7 248 sayfalık

çözüm: kullanan Barış’ın defterinde kullanılmayan kaç

sayfası kalmıştır?

çözüm:

4 Efe parasının 7 ’sini Ayhan’a, 2
12 12
sini ise Nazım’a vermiştir. Efe’ye parasının
Bir yıldaki günlerin 3 ‘ü kaç gündür?
kaçta kaçı kalmıştır? 8 5

çözüm: çözüm:


MİNİ TEST -13-

1 Aşağıdaki şıklarda verilen kenar S M
uzunluklardan hangisi çeşit kenar üçgene
ait olabilir?

A. 5cm, 5cm, 7cm UT
B. 5cm, 6cm, 7cm
C. 8cm, 7cm, 7cm 4 Yukarıdaki dikdörtgen için aşağıdaki
D. 4cm, 4cm, 4cm bilgilerden hangisi doğrudur?

2 Bir üçgenin açıları s(P) = 60˚, s(R)= pekşen yayınları A. [SM] = [MT]
60˚ ve s(S)= 60˚ olduğuna göre bu üç- B. [ST] = [TM]
gen kenar özellikleri bakımından nasıl ad- C. [ST] = [UT]
landırılır? D. [TU] = [MS]

A. Çeşitkenar üçgen
B. İkizkenar üçgen
C. Dik üçgen
D. Eşitkenar üçgen

3 ABC üçgeninde kenar uzunluk- 5 Yukarıdaki yapıyı oluşturan kaç tane
ları [ A B ] = 8 cm, [ B C ] = 5 cm ve küp vardır?
[ A C ] = 6 cm ise bu üçgen için aşağıdaki- A. 9
lerden hangisi söylenebilir? B. 10
C. 11
A. Eşkenar üçgen D. 12
B. Çeşitkenar üçgen
C. İkizkenar üçgen
D. Geniş açılı üçgen


MİNİ TEST -14-

1 “Hayatımın her dönemi zordu. Sıkın- 3 Aşağıdakilerden hangisi deyim değil-
tılar içinde bir çocukluğum oldu. Maddi dir?
imkansızlıklar içinde boğuşuyordum. Okul A. Aklı başına gelmek
ihtiyaçlarımı bırak, yiyecek bir şeyler ala- B. Defterden silmek
cak paramız bile yoktu. Hayatın bütün C. Çürük tahta çivi tutmaz
yükü, küçük yaşıma rağmen omuzlarıma D. Canı çıkmak
binmişti. Fakat bu yaşadıklarıma rağmen
……………………………...”
Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden
hangisi ile tamamlanırsa anlamlı olur?

A. Gelecek kaygısı beni daha da korku- pekşen yayınları 4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
tuyordu. (,) kullanmazsak, anlam karışıklığı olur?
B. Çoğu kereler ümitsizliğe düşmüştüm.
C. Hırsla çalışmaktan hiçbir zaman vaz- A. Alara ile Pelin gezmeye gittiler.
geçmedim. B. Ahmet Çavuş Tahsin’i arıyormuş.
D. Hayatın acı tarafları beni çok üzüyor- C. Ali bütün gün müzik dinledi.
du. D. İhtiyar adam zor nefes alıyordu.

2 Karla kaplı dorukları, güneş vurdu 5 “ kırmak” kelimesi hangi cümlede me-
mu gümüş gibi parıldayan güzel dağ- caz anlamıyla kullanılmıştır?
larım. Eteğinden zirvesine kadar sarp ve A. Şişenin kapağını çok sıkarsan şişe kırı-
kayalıktır benim dağlarım. Ürkütücü uçu- labilir.
rumları vardır. Birbiri ardına boncuk gibi B. Kaba konuşmaların kalbimi kırıyor.
dizilmiş sıra dağlarım. Eşsiz güzelliğiyle C. Tabakları kırmadan masaya götür.
gökyüzüne doğru süzülüyor Aladağlarım. D. Arkadaşının kalemini kırınca mutlu ol-
Parçaya göre Aladağlar ilgili olarak dun mu?
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. dorukların parlaklığı
B. sarp kayalıklardan oluştuğu
C. uçurumların olduğu
D. ağaçla kaplı olduğu


Aşağıdaki iki resim arasındaki 15 farkı bulalım.


Aşağıdaki cümlelerdeki bilgilerden doğruluğu ve yanlışlığına göre tabelalara çizgi çizerek bağlayalım.

Tuz – Çakıl karışımı Süzme
Demir tozu – Tuz Karışımı Yöntemi
Yüzdürme
Kum – Yaprak karışımı Yöntemi
Kepek – Un Elekle
Şekerli Su Ayırma
Yöntemi

Çakıl – Kum Mıknatıs
Tuzlu Su Yöntemi
Buharlaştırma
Haşlanmış Makarna yöntemi


Match

100 - 50 = ?

I’m a pilot. I like flying.

I’m a teacher. I like helping
people.

I’m a doctor. I like students.

I’m a vet. I like animals.

I’m a chef I like cooking.


Do the puzzle. 3

1

H
A

2T

8
7

46

9

5 4 7
1 5 89

2 6

3


8.
hafta

LABİRETİ
YANDA VERİLEN
ADIMLARA GÖRE

ÇÖZELİM!

Aşağıdaki hayvanların önden görünüşleri ile arkadan görünüşlerini eşleştiriniz.


SÜPER GIDALAR

Sağlıklı bir yaşam tarzı isteyenler için sağlıklı beslenmenin önemi tartışılamaz.
Sağlıklı beslenmenin yolunu açan ve günümüzde popülerliği giderek artan süper gı-
daların sağlığımız üzerinde olumlu etkileri çok fazladır. Süper gıdalardan bazıları ba-
ğışıklık sistemini güçlendirirken bazıları uyku düzenini sağlamakta, bazıları hafızayı
kuvvetlendirmekte ya da vücuda vitamin ve mineral takviyesi sağlamaktadır. Doğal
mikrop önleyici tarçından kalp sağlığını koruyan cevize, kan şekerini koruyan tatlı pa-
tatese kadar süper gıdalar her zaman mutfağımızın başköşesinde olmalıdır.

Ceviz, kalp ve damar hastalıklarını tedavi eder; lif içeriği bol olduğu için sindirim
sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Badem, beyin gelişimini destekler; düzenli tü-
ketildiğinde vücudun kolesterol seviyesini ayarlar. Böğürtlen, C vitamini açısından ol-
dukça zengindir. Düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu düşürür, vücudu dinlendirir
ve güçlendirir.Nar, yorgunluğu giderir; kolesterol ve şekeri dengelerken kalp sağlığı-
nın korunmasına da yardımcı olur. Tatlı patates, içeriğinde bulunan magnezyum sa-
yesinde sindirim sistemi için çok yararlıdır; göz ve karaciğer hastalıklarına karşı son
derece koruyucudur.

Yazamadığım onlarca süper gıda daha var. Vücudumuzu dinç ve sağlıklı tutmak
için uyarılara kulak vermeliyiz. Süper gıdaları tüketmeli ve sağlığımıza çok dikkat et-
meliyiz.

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

1 Aşağıdakilerden hangisi metinde bah- 2 İçeriğindeki lif sayesinde sindirim sis-

sedilen süper gıdaların faydalarından biri teminin düzenlenmesine yardımcı olan

değildir? besin aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uyku düzenini sağlamak. A. Böğürtlen
B. Vücuda vitamin takviye etmek. B. Ceviz
C. Hafızayı kuvvetlendirmek. C. Tatlı patates
D. Kilo aldırmak. D. Nar


3 İçeriğinde bulunan hangi madde sa- 5 Aşağıdaki verilen kelimeleri yapısına
yesinde tatlı patatesin göz ve karaciğer göre sınıflandırınız.
rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir?
Mont - Denizanası - Ormancı - Şekerlik
A. Lif B. Magnezyum pekşen yayınları Çanakkale - Bilgisayar - Ağaç - Çantacı
C. Çinko D. Demir Yüzyıl - Kalemlik - Bisikletçi - Gecekondu

Ayakkabı - Sal

4 Süper gıdalardan hangisini daha çok Basit Bileşik Türemiş
seviyorsunuz? Kısaca nedenini yazınız.
......................... ......................... .........................
................................................................................... ......................... ......................... .........................
................................................................................... ......................... ......................... .........................
................................................................................... ......................... ......................... .........................
................................................................................... ......................... ......................... .........................

6 Aşağıdaki cümleleri devrik ve kurallı olduğunu yanlarındaki kutuları boyayarak be-

lirleyelim. Boyanan kutulardaki harflerle şifreyi çözelim.

1. Karnı acıktığı için çok yemek yemiş. Kurallı Cümle Devrik Cümle
SE

2. Atlardan birkaç tanesi kaçmış. ÜL

3. Ceketini koy dolabın içine. MP

4. Dünkü gezide bu konuyu sonuca bağlamadık. E A

5. Akşam gelmeyince merak ettik çok. YR

6. Yemeği yapınca koy fırının alt gözüne. İG

7. Sabah horoz ötünce çıktım balkona. DI

8. Denizde balıklar yem bulmak için dolaşıyorlardı. D K

9. Kar yağınca yem bulamaz kuşlar. EA

10. Valizi evde unutunca geri dönmek zorunda kaldık. L Ü

11. Odadaki koltuğun üzerinde yatmış kedi. AA

12. Bilgisayarda kodlama ile ilgili çalışmalar yaptık. R O

Şifre:


Aşağıdaki saatleri örnekteki gibi okuyup yazınız.

a. 14:40 ..Ü...ç...e.....y...i.r..m.....i...v...a...r...........................
b. 21:50 ............................................................
c. 08:45 ............................................................
d. 18:55 ............................................................
e. 07:35 ............................................................
f. 22:40 ............................................................
g. 16:55 ............................................................

Aşağıdaki saatleri belirtilen zaman kadar ileri ve geri alınız.

2 saat 25 dakika ileri alınız. 3 saat 35 dakika geri alınız.

5 saat 10 dakika ileri alınız. 3 saat 5 dakika geri alınız.

1 saat 35 dakika ileri alınız. 3 saat 10 dakika geri alınız.


Aşağıdaki sütun grafiğini inceleyip soruları yanıtlayınız.

Kişi Sayısı Grafik: Sınıfta En Çok Sevilen Renkler

8

7

6

5

4

3

2

1

Sarı Kırmızı Mavi Yeşil Renkler

1 En çok sevilen renk hangisidir? .................................
.................................
2 En az sevilen renk hangisidir? .................................
.................................
3 Sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? .................................
Kırmızı seven öğrenci sayısı sarı sevenlerden kaç .................................
.................................
4 fazladır?
5 Sarı ve yeşili seven kişilerin toplamı kaçtır? .................................

6 Mavi ve kırmızı seven kişilerin toplam sayısı kaçtır?

Mavi rengi sevenlerin sayısı yeşil sevenlerin sayı-
7 sından kaç tane azdır?

Sınıf mevcudundan mavi rengi sevenlerin sayısını
8 çıkarırsak kaç kalır?


Aşağıdaki kare ve dikdörtgenin özelliklerini boş bırakılan alanlara yazalım.

K 4cm M ERMK Kenar Köşe Köşe
Karesinin Uzunlukları Açılarının Açılarının
Kenarları Ölçüsü
Çeşidi

ER

H 6cm G EFGH Kenar Köşe Köşe
Karesinin Uzunlukları Açılarının Açılarının
Kenarları Ölçüsü
Çeşidi

3cm

EF


MİNİ TEST -15-

Günde ortalama 275 3 Aşağıdaki uzunlukların en büyüğü
metre yürüyorum. hangisidir?

A. 2000 mm B. 20 m
C. 200 cm D. 2 km

1 Yukarıdaki çocuk 7 günde kaç km yol 4 Mert odasındaki dolabın yerden yük-
gider? sekliğini ölçerken 60 cm’lik cetvelini 4 defa
kullanmıştır. Buna göre dolabın yüksekliği
A. 1 km 925 m B. 1 km pekşen yayınları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C. 1923 m D. 2 km A. 60 m 4 cm
B. 2 metre 40 santimetre
C. 23 santimetre 10 milimetre
D. 23 m 10 cm

2 Orhan’ın kurşun kaleminin boyu 22 5 Bir terzide 2 metre 50 cm lik ku-
cm’dir. Esra kalemini kalemtıraş ile her maşlarla bir elbise dikilmektedir. Bu ter-
açtığında kalemin boyu 5 mm kısalıyor. zide bir günde 15 elbise dikildiğine göre
Orhan kalemini 6 kez açtığında kalemin bu elbiseler için toplam kaç cm’lik kumaş
boyu kaç mm kalır? kullanılmıştır?
A. 19 m A. 14 m
B. 19 cm B. 25 m
C. 190 mm C. 37 m 50 cm
D. 190 cm D. 42 m 50 cm


Click to View FlipBook Version
Previous Book
I Have Accepted Jesus
Next Book
He Aceptado a Jesus ¿Qué Ha Pasado?