The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4.SINIFTATİLKİTABI132SAYFA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ilkokul bir, 2019-04-27 17:48:42

4.SINIFTATİLKİTABI

4.SINIFTATİLKİTABI132SAYFA

MİNİ TEST -16-

1 "Tatlı” sözcüğü, hangi tümcede 4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tat-
“Kahve çok tatlı olmuş.” tümcesindeki lı” sözcüğü sıfat olarak kullanılmamıştır?
anlamıyla kullanılmıştır? A. Annem bugün tatlı yaptı.
A. Arkadaşın tatlı bir çocukmuş. B. Bahçeden tatlı elmaları topladık.
B. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. C. Bu akşam tatlı bir uyku çekmiş.
C. Bu tatlı şeftaliden yemelisin. D. O,çok tatlı bir çocuktur.
D. Ona tatlı sözler söylemelisin.

2 Hangi atasözünün konusu diğerlerin- pekşen yayınları 5 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden
den farklıdır? hangisi terim anlamlıdır?
A) Yatanın yürüyene borcu var. A. Zamanımı boşa harcamamaya dikkat
B) Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan ederim.
olur. B. Hayvanlarla ilgilenmeyi çok severim.
C) Emeksiz yemek olmaz. C. Ben yüksekten korkarım.
D) Yatan aslandan gezen tilki yeğdir. D. Ülkemizde çok sayıda sönmüş yanar-
dağ vardır.

3 “Eyvah, yemeği yaktım ( )” cümle- 6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ko-
sinde ( ) yere hangi noktalama işareti nuk” sözcüğüyle eş anlamlı bir sözcük
gelmelidir? vardır?

A. (.) B. (?) A. Dostlarımızla yolda karşılaştık.
C (!) D. (:) B. Sizi akrabamla görüştüreceğim.
C. Az sonra misafirlerimiz gelecek.
D. Geziye tanıdıklarımızla çıkarız.


Aşağıdaki başkent, ülke ve kıta eşleştirmelerini örnekteki gibi yapalım.

ÜLKE BAŞKENT KITA

Arjantin Paris ASYA
Fransa Tiflis AVRUPA
A.B.D Pekin
Bişkek OKYANUSYA
Çin Washington
Özbekistan Sofya AMERİKA
Gürcistan Aşkabat
Tahran AFRİKA
Rusya Moskova
Kazakistan Tokyo
İngiltere Londra
Azerbaycan Bağdat
Avustralya Buenos Aires
Türkmenistan Canberra
Kırgızistan Madrid
Bağdat
Irak
Yunanistan
Almanya


What is the weather like?

What is the weather like in İstanbul? What is the weather like in Ankara?
.........................I.t....i.s....r..a..i.n...y.................... ...............................................................

What is the weather like in Antalya? What is the weather like in Trabzon?
............................................................... ...............................................................

Match

Spring Summer Autumn Winter

Gloves Shirts Sunglasses Umbrella
Boots Shooes Flip-flops Raincoat
Coat Jeans
Hats Socks


Look at the chart.

Rize True or False True False
İzmir
Ağrı Adana is hot.
Edirne Edirne is sunny.
Adana Kars is cold.
Kars Rize is rainy.
İzmir is snowy.
Answer the questions Ağrı is cloudy.

1. What is the weather like in İzmir?
.It....i.s....s.u...n...n..y.......................................

2. What is the weather like in Rize?
..........................................................

3. What is the weather like in Ağrı?
..........................................................


9. İki resim arasındaki 10 farkı bulalım.
hafta


Aşağıdaki bilmeceler ile cevaplarını eşleştirelim.
Bir küçük fıçıcık,

içi dolu
turşucuk.

Gökte gördüm
köprü, rengi
yedi türlü.
Yarım kaşık
duvara yapışık.

Dereler
tepeler, şık şık

küpeler.
Dal üstünde al

yanak.
İnanmazsan
ye de bak.


TİLKİ İLE AT

Bir çiftçinin çok sadık bir atı vardı. Ancak hayvan iyice yaşlanmıştı ve artık iş gö-
remiyordu. Sahibi ona yem vermek istemedi ve "Sana ihtiyacım yok artık. Aslında iyili-
ğini isterim. Eğer bir aslanı buraya getirebilecek güçteysen burada kalabilirsin. Ama
şimdi çık git ahırımdan." dedi.

At çok üzüldü. Kötü hava koşullarından korunmak için ormana gitti. Orada til-
kiyle karşılaştı. Tilki ona "Niye böyle başını öne eğmiş, sallana sallana gidiyorsun?”
diye sordu. “Ah, cimrilikle sadakat uyuşmuyor işte! Sahibim benim bunca yıl ettiğim
hizmetleri unuttu bile. Tarlayı eskisi gibi süremediğim için yemimi kesti ve beni kovdu.”
dedi."Hiçbir seçenek sunmadı mı sana?" diye sordu tilki. "Sunmasına sundu; ama bu
çok zor bir iş. Ona bir aslan bulup götürebilirsem beni yine yanına alacakmış. Ama
bunu yapamayacağımı biliyor elbette!" dedi at.

Tilki dedi ki: "Sana yardım etmek istiyorum. Yat şöyle bakayım, bacaklarını da
uzat, sanki ölüymüşsün gibi hiç kıpırdama!"At, tilkinin istediğini yaptı. Tilki de aslanın
inine gitti. Orası çok da uzak değildi. Ona, "Dışarıda ölü bir at yatıyor; tam senin
dişine göre. Gel benimle!" dedi. Aslan onunla birlikte gitti. Atın yanına vardıklarında
tilki, "Burası rahat bir yer değil biliyor musun? İstersen kuyruğunu ata bağlayayım;
o zaman onu mağarana kolayca çekebilir ve orada afiyetle yiyebilirsin" dedi.

Bu öneri aslanın hoşuna gitti. Tilki onun kuyruğunu ata bağlarken hiç sesini çı-
karmadı. Ama tilki onun sadece kuyruğunu değil bacaklarını da ata bağlayıverdi. Hat-
ta öyle sıkı bağladı ki kimsenin onu çözmeye gücü yetmezdi. İşini bitirdikten sonra atın
sırtına bir şaplak atarak "Çek civanım, çek!" diye haykırdı.
At yattığı yerden kalktı ve aslanı çekerek götürdü. Aslan öyle bir kükredi ki ormanda-
ki tüm kuşlar korkudan uçuştu. Ama at kükremesine aldırış etmeden onu çeke çeke
sahibinin kapısının önüne getirdi. Adam bunu görünce "Sen benim yanımda kal, key-
fine bak!" diyerek onu ölünceye kadar besledi.


Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

1 Sahibi ata neden bakmak istemiyor- 4 Atın sahibi siz olsaydınız ata nasıl
du? davranırdınız? Kısaca yazınız.

A. Çok gürültü yaptığı için. ...................................................................................
B. Yaşlanıp iş yapamaz hale geldiği için. ...................................................................................
C. Yemini fazla tükettiği için. ...................................................................................
D. Çok kilolu olduğu için. ...................................................................................

2 Atın ormana gitmesinin nedeni aşa- pekşen yayınları 5 Metinde geçen olayları, numara ve-
ğıdakilerden hangisidir? rerek oluş sırasına göre sıralayalım.

A. Kötü hava koşullarından korunmak ( )Dışarıda ölü bir at yatıyor, tam senin
için. dişine göre.

B. Arkadaşı tilki orada olduğundan. ( )Şimdi çık git ahırımdan.
C. Ot ve su bol olduğu için. ( )İşini bitirdikten sonra atın sırtına bir
D. Önceden tanıdığı bildiği yer olduğun-
şaplak atarak koşmasını sağladı.
dan. ( )Sen benim yanımda kal, keyfine bak!
( )At yattığı yerden kalktı ve aslanı çeke-
3 Sahibi atın arkasındaki bağlı aslanı
görünce ne demiş? rek götürdü.
( )Tarlayı eskisi gibi süremediğim için
A. Bunu başaracağını biliyordum.
B. Sen benim yanımda kal, keyfine bak. yemimi kesti ve beni kovdu.
C. Git karnını doyur.
D. Buranın artık yarısı senindir.

6 Aşağıdaki atasözleri ile açıklamalarını eşleştirelim.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Zahmet çekmeden başarıya ulaşılmaz.

Paça ıslanmadan balık tutulmaz. Yapılması gereken işi zamanında yap.

Düşmanın karınca ise de hor bakma. Zayıf, güçsüz diye düşmanını küçümseme.

Bugünün işini yarına bırakma. Çalışan insan daima zinde kalır.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Her olayın bir belirtisi vardır.


Aşağıdaki şekillerdeki boyalı alanları oluşturan kare sayısını yanlarına yazınız.

Aşağıda belirtilen zamanları istenilen birimlere dönüştürelim.

1 yıl = ...................... ay 1 ay = ...................... gün 1 hafta = ...................... gün

1 yıl = ...................... hafta 2 hafta = ...................... gün 3 yıl = ...................... ay

2 ay = ...................... gün 5 yıl = ...................... hafta 90 gün = ...................... ay

4 yıl = ...................... ay 10 yıl = ...................... gün 104 hafta = ..................... yıl


Aşağıdaki çevirmeleri örneklerdeki gibi yapalım.

1 L = ....................... mL 3 L + 400 mL = ....................... mL
16.000 mL = .......................L 10 L + 325 mL = ....................... mL
8.000 mL = .......................L 1 L + 250 mL = ....................... mL
2.000 mL = .......................L 9 L + 50 mL = ....................... mL
16 L = ....................... mL 100 L + 875 mL = ....................... mL
43.000 mL = .......................L 230 L + 150 mL = ....................... mL

Aşağıdaki ifadelerden uygun olanları birbirleriyle eşleştiriniz.

2 yarım litre 12 yarım litre 8 yarım litre 6 yarım litre 10 yarım litre

6L 3L 1L 5L 4L

Aşağıdaki ifadeleri uygun sayılarla tamamlayalım.

1 1 L 10 tane .................. mL eder. 1 24 yarım L + 53 L = …….......... L
2 1 L 4 tane .................. mL eder. 2 24 L – 15 L = …….......... yarım L
3 1 L 5 tane .................. mL eder. 3 10 L + 10 yarım L = …….......... L
4 1 L 2 tane .................. mL eder. 4 14 L + 14 yarım L = …….......... L


Aşağıdaki şekillerdeki boyalı alanları oluşturan kare sayısını yanlarına yazınız.

4.256 g = ....................... kg ....................... g
5.756 kg = ....................... t ....................... kg
12.699 g = ....................... kg ....................... g
25.560 mg = ...................... g .................... mg
96055 kg = ....................... t ....................... kg
4.256 g = ....................... kg ....................... g

5 t = ....................... kg
28.000 g = ....................... kg

5 kg = ....................... g
15.000 mg = ..................... g

17 t = ....................... g
60.000 kg = ....................... m

SUN CREAM 35 g 622 mg = ....................... mg
48 kg 255 g = ............................ g
25.000 kg = ....................... t
12.000 g = ....................... kg 56 t 299 kg = ....................... kg
100.000 mg = ....................... g 15 kg 233 g = ............................ g
70.000 kg = ....................... t 29 g 209 mg = ....................... mg
30.000 mg = ....................... g 126 g 26 mg = ....................... mg
120.000 g = ....................... kg


MİNİ TEST -17-

1 10 Ocak 2004 da doğan kuzenim 4 60 L sirke yarım litrelik ve bir litrelik
16 Temmuz 2018’te kaç yıl, kaç ay, kaç şişelere dolduruluyor. Bunun için yarım
günlük olur? litrelik 108 şişe kullanıldığına göre kaç
A. 15 yıl, 7 ay, 6 gün tane bir litrelik şişe kullanılmıştır?
B. 15 yıl, 6 ay, 16 gün
C. 14 yıl, 6 ay, 6 gün A. 6 B. 9
D. 14 yıl, 6 ay, 14 gün C. 16 D. 23

2 Kenan, ehliyet sinavına saat 10.30’da pekşen yayınları
girdi. Sinav 2,5 saat sürdüğüne göre, Ke-
nan sınavdan saat kaçta çıkmıştır?

A. 12:30 B. 12:45 5 Yukarıdaki alanın tamamen dolması
C. 13:00 D. 13:30 için kaç karenin daha boyanması gerek-
mektedir?

3 70 L zeytinyağı 750 ml’lik şişelere A. 20 B. 21
dolduruluyor. Şişeler doldurulurken bir C. 22 D. 23
miktar zeytinyağı yere dökülüyor. İşlem
sonrası 80 şişe tam dolduğuna göre dö- 6 Bir su deposuna 200 L daha konu-
külen zeytinyağı ne kadardır? lursa bu su deposunun yarısı dolacaktır.

A. 10 L B. 750 mL Deponun tamamı 4000 L ise bu depoda
C. 60 L D. 15 L bulunan su kaç Litredir?
A. 1200 L B. 1800 L
C. 2400 L D. 3800 L


MİNİ TEST -18-

1 Aslı arkadaşları tarafından çok sevi- pekşen yayınları 4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinden vir-
len biridir. Kimin sıkıntısı olsa ona destek gül kaldırılırsa cümlenin anlamında bo-
olur, yardım ederdi. Evde de aynı şekilde zulma olur?
ailesine yardımcı olurdu. Bu şekilde işler A. Defterini aldı, çantasına koydu.
çabuk biter kimse yorulmazdı. B. Cemil, Kastamonu’daki ağaçlarına iyi
Yukarıda Aslı’nın yaptığı davranış sonu- bakardı.
cunu hangi atasözü ile açıklarız? C. İhtiyar, Aslı’yı çok uyardı.
A. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. D. Herkes ailesine, sevdiklerine sahip çık-
B. İyilik eden iyilik bulur. malı.
C. Rüzgar eken fırtına biçer.
D. Damlaya damlaya göl olur. 5 Aşağıdakilerin hangisinde verilen söz-
cüklerin anlamı, “Demokrasi sözcüğünün
2 “Birden bire” anlamını veren deyim anlamını anlayacak yaşta değildim.” tüm-
aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir? cesindeki anlayacak sözcüğünün anlamına
yakındır?

A. Yerli yerinde A. anımsayacak, söyleyecek
B. Ölçüyü kaçırmak B. kavrayacak, bilecek
C. Damdan düşer gibi C. işitecek, duyacak
D. Yüreği ağzına gelmek D. düşünecek, bulacak

3 “Her insanın bir kusuru vardır.” anla- 6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde piş-
mına gelen atasözü aşağıdakilerden han- manlık söz konusudur?
gisidir? A. Sana önceden haber vermeliydim.
A. Gülü seven dikenine katlanır. B. Önceden nerede oturuyordunuz?
B. Büyük lokma ye büyük söz söyleme C. Önce gelenler ön sıralara oturdular.
C. İnsana böyle damdan düşer. D. Bu fotoğrafları önceden görmüşler.
D. Gül dikensiz olmaz.


Aşağıdaki soruların yanıtlarını karşılarına yazalım.

1. Başkenti Tokyo olan ülke.

2. Eyfel Kulesi’nin bulunduğu ülke.

3. Piramitlerin bulunduğu ülke

4. Japonya’nın geleneksel balık yemeği

5. Müslümanları hac ibadetini gerçekleştirdiği şehir

6. Nil nehrinin bulunduğu kıta

7. Asya kıtasının alan olarak en büyük ülkesi

8. Buzullarla kaplı kıta

9. Taç Mahal’ın bulunduğu ülke

10. Kızılderililerin bulunduğu kıta

11. Brezilya’dan geçen büyük nehir

12. Boğa güreşlerinin yapıldığı ülke

13. Hristiyanların Hz. İsa’nın doğum gününü kutladığı
gün

14. 21 Martta Türk dünyasında kutlanılan bayram

15. Japonya’nın geleneksel kıyafeti

16. Makarna ve pizzanın çok sevildiği ülke


10. İki resim arasındaki 8 farkı bulalım.
hafta


ADSIZ ÇEŞME

Bir yaz günü iki kardeş Bulmuşlardı yeniden can.
Yürüyüşe çıkmışlardı. İkisi de soruyordu:

Fırın yakmış gökte güneş, Bu çeşmeyi kimdir yapan?
Ateş gibi sıcak vardı. Yürekleri minnet dolu.

Yürüdüler,çok gezdiler. Yazılıydı bir tek isim.
Susuzluktan pek bezdiler. O da silik,kim bilir kim?

Zehir oldu bu hoş gezme. İyilik bir su,bırak aksın
Bereket ki bayılmadan Gönül denen bu çeşmeden.
Buldular bir eski çeşme,
Su akıyor oluğundan. Sen de böyle yapacaksın,
Hiç karşılık beklemeden.

Can attılar yana yana, Su yerine iyilikle dol,
Su içtiler kana kana. Yavrum adsız bir çeşme ol.

Hasan Ali YÜCEL

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

1 Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden 2 Şiirde ikisinin de sorduğu soru
hangisidir? nedir?

A. Karşılıksız iyiliğin ne kadar büyük bir A. Çeşme nerede?
erdemli olduğu. B. Hangimiz suyu önce içecek?
C. Bu çeşmeyi kimdir yapan?
B. Adsız çeşmenin her yerde bulunacağı. D. İyilik nedir?
C. Sıcak ve susuz ortamlarda bulunma-

mamız gerektiği.
D. Her gördüğünden ders alınması ge-

rektiği.


3 Şiirde iyilik neye benzetilmiştir? 4 Karşılıksız iyilik yapmak
sizce insana mutluluk verir mi? Kısaca
A. Çeşmeye yazınız.
B. Güneşe
C. Suya ..................................................................................
D. Gönüle ..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

5 Aşağıda verilen kelimeleri, sözlük anlamları ile eşleştirelim.

Bezmek Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru.
Minnet Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu.
Oluk Bezgin duruma gelmek, bıkıp usanmak, çekemez hale gelmek.

6 Aşağıdaki deyimleri ve açıklamalarını çizerek eşleştirelim.

Pireyi deve yapmak Yakınında konuşulanları dinlemek.
Etekleri zil çalmak Bir işi kimsenin sezemeyeceği şekilde yapmak.
Kılı kırk yarmak Gizli işler çevirmek
Saman altından su yürütmek Önemsiz bir olayı büyütmek.
Kulak misafiri olmak Çok sevinmek.
Karda gezip izini belli etmemek En küçük ayrıntısına kadar incelemek.


Aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmacaya yerleştirelim.

1 Toplu taşıma araçlarının yolcu in- 6 Atatürk’ün ilk gittiği okul
dirip bindirdiği yer 7 İnsanların yuvası
2 Hızın eş anlamlısı 8 İlaçların satıldığı yer
3 İstiklâl Marşımızın bestecisi 9 Yolcu ve yük taşıyan araç
4 İnsanların harcamalarından kısıt- 10 Babamın kız kardeşi
lamaya giderek yaptıkları birikim. 11 Dünyamızı aydınlatan yıldız
5 Aile bireylerini birbirine bağlayan 12 Yurdumuzun çevresindeki bir de-
duygu niz


Aşağıdaki problemleri çözelim.

1 Bir bakkal 25 kg olan bir teneke 5 20 kişilik bir sınıfın hepsi 225 mL’lik süt
peynirin 9 kg 500 gramını satıyor. Buna paketlerinden içtiğine göre toplam kaç litre
göre bakkalda kaç kg ve kaç g peynir süt içilmiş olur?
kalmıştır?

çözüm:
çözüm:

6 10 Ocak 2004 da doğan kuzenim 16
2 Bir ekmek 250 g olduğuna göre 125 Temmuz 2019 tarihinde kaç yıl, kaç ay,
ekmek kaç kg ve kaç g gelir? kaç günlük olur?

çözüm: çözüm:

3 Babam bu kış için 4t 600 kg kömür 7 Saat 14.55’te ders çalışmaya başla-
ve 750 kg odun aldı. Buna göre aldığımız yan Yusuf 1 saat 20 dakika ders çalışıp,
yakacak kaç kg’dır? oynamaya çıkıyor. Buna göre Yusuf saat
kaçta oynamaya çıkmıştır?

çözüm: çözüm:

4 Yarım litre zeytinyağı 9 TL dir. Buna 8 60 L sirke yarım litrelik ve bir litrelik
göre 5 L zeytinyağı almak için kaç TL şişelere dolduruluyor. Bunun için yarım
ödememiz gerekir? litrelik 108 şişe kullanıldığına göre kaç
tane bir litrelik şişe kullanılmıştır?
çözüm:
çözüm:


Aşağıda bir okulda bulunan öğrencilerin en sevdikleri meyveler verilmiştir. Meyvelerin
sayılarına göre yan sayfadaki etkinlikleri yapalım.


Meyve sayılarına göre soruları yanıtlayalım. Sıklık Tablosu

Çetele Tablosu Meyveler Sevilme Sayıları

Meyveler Sevilme Sayıları

Yukarıdaki verileri bir şekil grafiğinde gösterelim. Oluşturduğumuz grafiğe bir isim vermeyi unutmayalım.

Sevilme Grafik: .........................................................................................................
Sayıları

........

........

........

........

........ Her şekil
........ 4 kişiyi
........ göstermektedir.

........

........

0 Meyveler


Aşağıdaki resme uygun o larak kısa bir yaz hikâyesi yazalım.


Aşağıdaki saatlerin “öğleden önce” ve “öğleden sonra” kaçı gösterdiklerini yazınız.

Öğleden Önce
Öğleden Sonra

Öğleden Önce .............................. dakikadır.
.............................. saattir.
Öğleden Sonra .............................. gündür.
.............................. gündür.
Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. .............................. haftadır.
.............................. aydır.
saat .............................. gündür.
gün .............................. aydır.
hafta .............................. haftadır.
ay
ay .............................. mevsimdir.
mevsim
yıl
yıl
yıl
yıl


MİNİ TEST -19-

1 Türkçede heceler en fazla dört harf- 4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-da,
ten oluşur. -de” nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek he- A. Çantamda kitaplarım çok yer kapladı.
ceden oluşmuş böyle bir sözcük vardır? B. Ormanda arkadaşlarıyla gezintiye
A. Ormanlarımızda ayı, tavşan ve kurt çıktı.
vardır. C. Bahçede yeni yapılan çocuk havuzu-
B. Hayvanların en güçlüsü fildir. nu gördün mü?
C. Aslan ormanların en vahşi hayvanıdır. D. Astronotlar uzay da bir haftada yeni
D. Hayvanat bahçesinde birçok hayvan bir istasyon kurdular.
vardır.

2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde so- pekşen yayınları 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ya-
yut bir isim kullanılmıştır? zım yanlışı vardır?
A. Bu gece çok güzel bir rüya gördüm. A. Havalar ısındı mı rahat edeceğiz.
B. Arkadaşlarımla top oynadık. B. Minibüs evinizin önündenmi geçiyor?
C. Yaptığım resmi gördün mü? C. Nereye gideceğinize karar verdiniz
D. Bir bardak ayran içebilir miyim? mi?
D. Hafta sonu için bir program yaptınız
3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kar- mı?
şılaştırma yapılmamıştır?
A. Kömür, oduna göre daha fazla ısı 6 Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel
verir. yargı içerir?
B. Babam, annemin yaptığı keklere bayılır. A. Hafta sonu bisikletimle gezdim.
C. Halı kilimden daha dayanıklıdır . B. Son yıllarda izlediğim en iyi filmdi.
D. Uçak yolculuğu otobüs yolculuğundan C. Yaz tatilini Antalya’da geçirdim.
daha güvenilir. D. Hava soğuyunca sokağa çıkmadım.


Aşağıdaki devrelerin hangilerinde ampulün yandığını bulup işaretleyiniz.


Write the food or drink.

cfofee tae lmonedea
...........c..o..f..f.e..e............ ............................... ...............................

hneyo chseee pstaa
................................ ............................... ...............................

Categorize

egg - pasta - chicken - milk - cheese - soup
honey - omelette - salad - kebab - yoghurt - olives

Breakfast Table Dinner Table
egg pasta

...................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................
...................................................... ......................................................


Write the number MENU - ....4.........
MENU - .............
MENU-1 MENU - .............
tomato soup MENU - .............

meatball
pasta
salad
cola

MENU-2
chicken
salad
rice
ayran
bread

MENU-3
cheese
olives
tomato
tea
butter

MENU-4
toast
tomato

cucumber
chips
tea


Draw and Color

My name is Barbara. I have long
curly blonde hair. I have green eyes.
My nose is small. I'm happy.

My name is Frank . I have short
black hair. I have blue eyes.
My nose is long.

My name is Maria. I have long
straight black hair. I have blue eyes.
My nose is small. I'm sad.

My name is Alex. I have short
brown hair. I have brown eyes.
I have glasses. I have a moustache.


Put a tick.

Old Old Fat Moustache
Young Young Slim Glasses

Write the names.

1. .......................................................................................
She is a singer. She is slim and beautiful.
She has long straight hair.
She has blonde hair.

2. .......................................................................................
He is a singer. He is tall and slim.
He has short brown hair.
He has hazel eyes.

3. .......................................................................................
He is an actor. He is tall and handsome.
He has short blonde hair.
He has blue eyes.

4. .......................................................................................
She is an actress. She is slim and tall.
She has a beautiful face.
She has wavy brown hair.


ilkokul1.com


Click to View FlipBook Version
Previous Book
I Have Accepted Jesus
Next Book
He Aceptado a Jesus ¿Qué Ha Pasado?