The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Velps mooiste varnavalsmagazine

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2020-02-02 08:39:33

De Zandkruie 2020

Velps mooiste varnavalsmagazine

Keywords: Velp,Zandkruiers ,Carnaval,feest

DE ZANDKRUIER
Het leukste magazine van Velp

cHaertnbavesatlsgbellaedzen
graOtioskvoinor20h2e0elwVeeelpr

Prins Martijn de 2e
Jeugdprins Mosse de 1e


VBaunrdgeenr

Beste Zandkruiers,
11 November is een belangrijke datum voor alle carnavalsvierders want dan begint
het carnavalsseizoen. In Velp worden vanaf de elfde van de elfde diverse activi-
teiten georganiseerd. Dit carnavalsseizoen is voor de Zandkruiers extra belangrijk
omdat het 5x11-jubielum wordt gevierd. Jullie nieuwe heersers zijn al bekend.
Jubileumprins Martijn de 2e zal samen met jeugdprins Mosse de 1e er een mooi
(jubileum)feest van maken in Velp.
Dat carnaval al 55 jaar in Velp actief wordt gevierd blijkt uit de vele carnavalsactivi-
teiten die dit jubileumjaar worden georganiseerd voor jong en oud. Ik heb gelezen
wat er allemaal in dit jubileumjaar op de rol staat. Inmiddels is vast bekend dat ik
een echte carnavalsliefhebber ben. Agenda technisch lukt het mij echter bij lange
na niet om bij alle festiviteiten van de Zandkruiers aanwezig te zijn.
Een groot compliment voor jullie carnavalsvereniging, die een heel eigen plek in
Velp wist te verwerven. Kortom: petje (of steek) af voor alle vrijwilligers. Een com-
pliment trouwens aan álle Zandkruiers die bewijzen dat een kleinere gemeenschap
wel degelijk in staat is een eigen cultureel- en verenigings¬leven in stand te hou-
den.
Ik wens jullie allen een daverend en veilig carnaval toe!
Lex Roolvink
Burgemeester van de gemeente Grave


Wij wensen alle Zandkruiers
een te gek carnaval toe!


VVeuarnzditeter ook hebben we Ronald (Verhoeven) mogen
verwelkomen als nieuw lid. Wij heten Kim,
Beste Zandkruiers en Karin en Ronald welkom binnen de Raad
Zandkruierinnekes, van 11, en wensen hun veel plezier toe.
Het carnaval staat weer voor de deur, en voor onze Velpse Terugkijkend hebben we ook weer de
carnavalsvereniging De Zandkruiers wordt dit jaar ook een mooiste en grootste optocht binnen
heel speciaal jaar, ons 55 jarig jubileum in 2020. Bij het de gemeente Grave gehad met
verschijnen van dit blad loopt ons carnavalsseizoen al, en vele kleurrijke wagens, groepen
hebben ons grandioze jubileumweekend en al verschillende en deelnemers. Het aantal
carnavals activiteiten al achter de rug. deelnemers en bezoekers lijkt
Het afgelopen jaar werd onze vereniging voortgegaan door ieder jaar te groeien, en hier
Prinses Kim en Jeugdprins Tygo. Beide hebben er samen mogen we als klein dorp
met hun gevolg een geweldig carnaval van gemaakt. Tygo erg trots op zijn. Omroep
heeft met zijn gevolg Lotte, Silvan en Fedde een mooi Brabant was ook aanwezig,
feestje gebouwd en er een geslaagd jeugdcarnaval van en heeft een live verslag
gemaakt, en Tygo hebben we letterlijk en figuurlijk zien en een interview met onze
groeien in zijn prinsenjaar. Prinses Kim op de radio
Het afgelopen jaar hadden we voor het eerst een (grote) uitgezonden. We hopen in
Prinses in ons Zandkruiersrijk. En dit was een succes, Prin- ieder geval dat de komende
ses Kim, met haar gevolg Joyce, Danique, Kim, Remco en optocht editie weer net zo
Ronald zijn met veel enthousiasme onze vereniging voort- geweldig gaat worden.
gegaan. Het was erg leuk om te zien, Prinses Kim stond En dan ons 55 jarig Jubile-
overal haar mannetje, vooraan in de spotlights en heeft um, de Zandkruiers zijn 55 jaar
zelfs de voorpagina van de krant gehaald. Tygo, Kim en het jong, springlevend en zichtbaar
gevolg allemaal hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme bruisender als ooit. Wat 55 jaar geleden begon met het
en inbreng. We kunnen terugkijken op een probleemloos en opzetten van een prinsensteek door Bert Gremmen is het
zeer geslaagd carnavalsfeest 2019. nu 55 jaar later aan prins Martijn de 2e om met de scepter
Op de prins(es)en onthulling avond werd op bijzondere wij- te zwaaien. Weliswaar is ons carnaval ook met de tijd mee-
ze onder een “Casa de Papel” act onze nieuwe hoogheden gegaan, maar is het nog steeds een feest van traditie met
onthult, Jeugdprins Mosse de 1e en de 55ste Hoogheid normen en waarden.
Prins Martijn de 2e. De carnavalsvereniging heeft er voor gezorgd dat de
Ons Prins(es) Onthullings Comité had er een hele specta- gezelligheid, sociale contacten en leefbaarheid in ons dorp
culaire happening van gemaakt. behouden of waarschijnlijk zelfs verhoogd zijn.
Jeugdprins Mosse (Gorselink) de 1e wordt bijgestaan door Om dit heugelijke jubileum te vieren hebben we net een
de adjudanten Sven, Finn en nar Stan. Prins Martijn (Hoef- fantastisch feest- en jubileumweekend achter de rug welke
nagel) de 2e wordt bijgestaan door prinses Danique, hofda- met een breed programma voor alle generaties was georga-
mes Kim en Kim, adjudanten Stijn en Geert en feestganger niseerd.
Gijs. Dit zijn onze jubileumprinsen met gevolg waarmee we Wij waren blij verheugd met de grote opkomst, 3 mooie en
een druk en bijzonder jubileumjaar in gaan. druk bezochte dagen.
We hebben zoals boven al benoemd al een aantal leuke Vrijdags een algemene feestavond, met een aantal arties-
carnavalsactiviteiten gehad, en al met de hoogheden van ten, zaterdags de verenigingsavond waarbij we tal van
onze zusterverenigingen kennis gemaakt. Dit beloofd ook bevriende zusterverenigingen mochten ontvangen. Zondags
weer een mooi jaar te worden. de Prinsen- en verenigings- receptie waarbij we van veel
Als Velps figuur viel afgelopen jaar de eer aan Johan Hoef- mensen en andere Velpse verenigingen de felicitaties in
nagel, wegens zijn vele werk voor de Velpse gemeenschap ontvangst mochten nemen. Wij gaan mede hierdoor met
op verschillende fronten. En als klap op de vuurpijl werd grote energie op naar het volgende carnavalslustrum.
Johan afgelopen jaar mede door al zijn inzet en werk voor Hierbij wil ik ook de Jubileumcommissie, alle vrijwilligers en
onze carnavalsvereniging en de Velpse gemeenschap met ieder die meegeholpen of op welke wijze ook bijgedragen
een koninklijke onderscheiding beloond. Een mooie waar- heeft hartelijk bedanken om er dit geslaagde jubileumfeest
dering voor alle inzet en we hopen natuurlijk dat Johan deze van te maken.
inzet voor Velp nog lang mag blijven doen. Ook dit jaar met de carnaval hebben de Zandkruiers weer
diverse diverse activiteiten op het programma staan, met
o.a. een geheel nieuwe en spectaculaire maandagavond
invulling.
We hopen dat u alle ook dit jaar weer van de partij bent,
Willie van Dinther
Voorzitter
C.V. De Zandkruiers

Dit jaar heeft Jan Opsteegh na een zeer langdurige en
prominent lid zijn van de Raad van 11 besloten om af te
zwaaien. Jan zal nog wel nauw bij de Zandkruiers betrok-
ken blijven met raad en daad, maar we willen Jan hartelijk
bedanken voor zijn jarenlange grote bijdrage binnen de
Zandkruiers, Raad van 11 en het Velpse carnaval.
We hebben ook nieuwe leden bij de Raad van 11 mogen
verwelkomen en hebben we dit jaar zelfs een primeur in
onze regio. De dames Kim (Vogelaars) en Karin (van der
Sterren) hebben zich bij de Raad van 11 aangesloten en


KoGneiknwkaltijsk

Beste Zandkruiers en Zandkruierinnekes,

In dit jubileumjaar mag ik natuurlijk ook weer een stukje schrijven voor
onze carnavalskrant. En dat doe ik dan ook met veel plezier.
In dit stukje kijk ik altijd even terug op het afgelopen carnavalsseizoen.
Samen met Prinses Kim, Jeugdprins Tygo en de gevolgen hebben we
een superleuke carnaval gehad. Er waren weer veel hoogtepunten, en
eigenlijk te veel om op te noemen. Prinses Kim was de eerste ‘grote’
prinses, dat zal ze altijd blijven en dat was voor iedereen erg bijzonder.
Dat er nog veel meer prinsessen mogen volgen. Ik moet toch weer even
wijzen op de optocht in Velp. Waar een klein dorpje groot in kan zijn!
Dit jaar vieren we carnaval met Prins Martijn en Jeugdprins Mosse. In
de weken voorafgaand aan de onthulling heb ik samen met de andere
leden van het prins(es)onthullingscomité (POC) weer geprobeerd om de
spanning op te bouwen. Wederom met hulp van Facebook en – voor het
eerst – Instagram. Jaja, ook het POC gaat met z’n tijd mee. De vorige
onthulling van de hoogheden vond buiten plaats, en deze keer vielen we
met de deur in huis. Oftewel, de grote kraan van Tom Opsteegh zette de
hoogheden keurig netjes af op het podium. En dat alles onder
begeleidende beats van Gunz for Hire met Bella Ciao (voor diegenen die
het nog eens willen beluisteren).
Het was nog lang onrustig na de onthulling…
Tot nu toe hebben we al een paar leuke feestjes gehad. De Boomzaagavond was een hoogtepunt
(helaas nipt de finale verloren), evenals het feestje in Ravenstein bij de Ravenna’s en het feest op de
vliegbasis in Volkel. Het jubileumweekend was ook zeer geslaagd. Prins Martijn weet wat hij doet en hij
en zijn gevolg gaan steeds voorop in het feestgedruis. Voor de komende weken en ook daarna staat er
weer veel op het programma, waaronder de Sleuteloverdracht die dit jaar weer in Velp plaatsvindt. Het
belooft weer een geweldige carnaval te worden!
Ik ben ervan overtuigd dat de huidige Prins en Jeugprins en hun gevolgen er dit jaar samen weer een
fantastische carnaval van gaan maken! Ik heb er zin in.
Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten voor, tijdens of na de carnaval!
- Vorst Marijn

W


Dagbesteding Jeugd en Volwassen
BoerenTerras
Dagrecreatie

Wolfgatschestraat 14 – 5363TL Velp – 0486471259 – [email protected]


JONGE OCCASIONS & VAKKUNDIG ONDERHOUD

PERSONENAUTO
BEDRIJFSAUTO
KAMPEERAUTO

.

Voederheil 8b - Zeeland
Tel: 0486-451180

www.autoservicelanderd.nl

Gewasverzorging
Cuppen

Vogelshoekscheweg 2
5364 NW Escharen
06 – 19600454

Spuiten, Kalk strooien,
Duinen, aardappelen
rooien en transport.


Dag Zandkruiers,

Wij zijn Jelte en Boy en
zitten dit jaar samen bij de
Jeugdraad. We hebben erg
veel zin om dit carnavalssei-
zoen samen met Prins Mosse
te vieren. Hopelijk zijn jullie
er dit jaar ook bij.

Groetjes de Jeugdraad

Het Jeugdcomité zorgt dat alles op rolletjes
loopt en onze jeugd een fijne carnaval heeft.


0486-421633 Vestigingen in:
[email protected] Schaijk
www.vandintherhm.nl Gassel


JubiVleruijmdafgeest


Beste Carnavalsvierders! Mijn Adjudanten Stijn en Geert zijn nieuw in de
Hier Prins Martijn d’n 2e, rustig op een avond vereniging maar hebben hun draai al aardig ge-
aan het verzinnen wat te schrijven voor in de wel vonden. Ik wil hierbij mijn gevolg dan ook hartelijk
bekende Zandkruierskrant. bedanken dat ze samen met mij dit fantastische
De Zandkruiers daar ben ik al even mee verbon- jaar aan durven te gaan!
den, zo`n 20 jaar geleden heb ik het Prins zijn al We hebben er nu al een aantal uitjes op zitten en
eens in het klein mogen ervaren. Samen met mijn deze zijn zeer plezierrijk geweest, overal waar de
vader zwaaiden wij de scepter over het Zandkruiers komen word het een geweldig feest.
Zandkruiersland en dat is me altijd bij gebleven Waarbij in het bijzonder toch wel het jubileum
als een fantastische ervaring. weekend; wat een geweldig feest is dit geweest.
Daarna ben ik mijn eigen weg gegaan en heb- Wat heb ik samen met mijn gevolg van de twee
ben we CV de Bengels op gericht, later is er een avonden en middag genoten! Het was echt super
“volwassener” naam aan gegeven. Met deze goed georganiseerd en hier zijn wij de Zandkrui-
carnavalsgroep hebben wij jarenlang mooie car- ers dan ook ontzettend dankbaar voor. Zeker dat
navalswagens gebouwd en diversen malen de 1e wij dit in ons jaar hebben mogen beleven. Ook
prijs van de Velpse optocht in de wacht kunnen dank aan alle Velpse mensen die dit samen met
slepen. Ook zijn we zeer actief geweest met de ons hebben willen vieren!
pronkzittingen in Velp. 8 Februari staat de pronkzitting op het program-
Na een aantal wat rustiger jaren met betrekking ma, ook hier kijk ik ontzettend naar uit. Hopelijk
tot de Zandkruiers kwam er weer wat leven in zien we ook vele van u weer terug, want ook de
de brouwerij. Ik werd gevraagd als Adjudant van pronk zittingen zijn de laatste jaren voorzien van
Prins Martijn d’n 1e en ondanks de geboorte goede kwaliteit.
van mijn eerste zoon kon ik daar natuurlijk geen Voor nu wens ik iedereen alvast een fantastische
nee op zeggen. Ook hier heb ik samen met mijn Carnaval en voorpret waarbij in het bijzonder mijn
vrouw Danique een geweldige tijd aan beleefd. oude buurjongen Jeugdprins Mosse! Want voor je
Daarna als raadslid blijven plakken en nog steeds het weet is het feest voorbij! Geniet ervan, ieder
actief voor de vereniging. Vorig jaar werd onze op zijn eigen manier en maak vooral plezier!
goede vriendin Kim de eerste Prinses van de
Zandkruiers en Danique de adjudant. Afgelopen CAgdvarlaaaroaannorfta!do!svmeaeZlnbavfeniinejdnrike,knrtuirinoetrVssePtlperizinsijsn!
jaar is dan ook een weer een grandioos feest
geweest.
Op de dinsdagavond met de carnaval sluiten wij
als vereniging samen de carnaval af, hierbij wor-
den er bedankjes en lieve woorden over en weer
uitgewisseld. Want carnaval is niet alleen een
feest, maar ook een samenkomen van dierbaren
en vrienden. De carnaval is, als je het van zo
dichtbij mee maakt ook een slijtageslag, maar wel
ontzettend gaaf!! En stiekem als je afscheid aan
het nemen bent van de oude Prins(es) denk je al
aan het nieuwe jaar. Zal ik daar dan staan?
55 Jaar De Zandkruiers, dat is een hele mooie
mijlpaal en een bijzondere gebeurtenis. Dit jaar
is een bijzonder jaar, met extra festiviteiten en
activiteiten.
En dan komt het, Willy van Dinther belt… Maar ja
die belt wel vaker of dat ik mee ga naar het mooie
Philips stadion, of dat we nog iets moeten regelen
voor het kermis comité of zo…
Maar dit keer was de vraag net iets anders. Na-
tuurlijk moest ik er heeeeeel lang over na denken
en thuis overleggen voordat ik Willy antwoord kon
geven.
Zo geschiedde en staat er opnieuw Prins Martijn,
maar dan d’n 2e . Ook mijn gevolg is zeer belang-
rijk voor mij ter ondersteuning. Want mijn Prinses
Danique, pages Kim & Kim en Nar Gijs hebben al
de nodige ervaring!


È N MET CARNAVAL

BMEOEAUNRWTFITEJENOSODTKEJE2E

bouwen in balans

Boekelsedijk 22a Zeeland - T 0486 45 16 08 - [email protected]

www.cornelissenbouw.nl


GRAVE

Kooikersweg 3
5361 VA Grave
0486 – 47 44 00

TEVENS VERHUUR VAN BOELS
GEREEDSCHAP EN MACHINES

Email:[email protected]
Volg ons ook op Facebook en Instagram

Met Carnaval zijn wij op maandag en
dinsdag geopend van 8.30 tot 15.00 uur


JubZilaetuemrdfaegest


Proclamatie van Mosse de 1e

Ik Jeugdprins Mosse d’n Urste, opvolger van Jeugdprins Tigo,
bewoner en heerser van de Hanenstraat,
Tijdens het speciale 55ste jaar van de Zandkruiers,
Speler en linkshalf van de JO12-1,
Als enige echt geboren in het Brabantse land,
de 3de prins van onze Limburgs-Brabantse familie,
maak ik nu de volgende 11 punten bekend:

Ten 11de:
Met Vorst Sven, Adjudant Finn, en narretje Stan aan mijn zij,
Wordt het carnavalsjaar een grote feestpartij
Ten 10de:
De optocht in het Zandkruiersrijk is top ….
Daar kijken ze buiten Velp ook tegenop!
Ten 9de:
Het hele jaar ben ik als linksbuiten altijd snel weg …. Dit jaar hebben ze daar
even pech
Ten 8de:
Ajax voor de 35ste keer kampioen …. met de carnaval ga ik dat zeker doen
Ten 7de:
Alle glazen mogen goed vol ….. voor ons is dat zonder alcohol
Ten 6de:
Met het gevolg en Jeugdprins Mosse …. Gaan we dit jaar keihard Hossen!
Ten 5de:
Mocht de Raad van 11 af en toe iets vergeten …. dan zal mijn wijze Jeugdraad
het zeker wel weten
Ten 4de:
Dat er niemand mag zeuren en klagen …. Want carnaval in het Zandkruiersrijk
zijn topdagen
Ten 3de:
Ik zal Opa deze dagen ook niet vergeten ….. Dat ik Jeugdprins ben, zal hij
zeker weten!
Ten 2de:
Een carnavalsgroet voor alle mensen groot en klein ….. Vooral voor de mensen
die ziek zijn!
en Ten 1ste:
Lol en plezier is wat we nu gaan doen ….. We wensen iedereen een leuk
carnavalsseizoen.
Knoop deze zaken dus maar goed in je oren. Hier komt mijn lijfspreuk, en die

GaanMWeteMHoossssee,n !!!zal je heel vaak gaan horen:


Oliehandel G.Kersten & Zn. Voor al uw voorkomende loonwerkzaamheden!
Bosschebaan 7
Velp
Voor al Uw olieproducten
Belt u : 0486 - 472 876
Depot : 0486 - 471 888
GSM : 06 - 221 021 28
GSM : 06 - 533 752 11

Klinkerstraat 27A Grave 0486-472789 [email protected]


C81M62Y34K22 = donker blauw

Happy birthday Zandkruiers!C18M49Y87K7=goud
C53M39Y32K15= grijze tekst/lijn Vragen over dit beeldmerk?
Gouden Luifel Grave of www.tarsus.nl

Hoofschestraat 16 5361EV Grave
T (0486) 47 30 58
E [email protected]

www.degoudenluifel.nl


Pronkzitting
8 februari 2020
aanvang 20.00 uur

Kaarten verkrijgbaar

bij Bakkerij Bongaards
online op www.zandkruiers.nl

en aan de zaal natuurlijk.


JZuatbeirleduamg feest


Drie daag mit prins Martijn an de zuip
Dan zurge wij na de carnaval
dat jullie regenwoater nie mer in ‘t riool druipt.

En wette wor veur nog meer:
- Gaten graven, zand of grond makt nie ut
- Tuin leeg of vlak, wij maken ‘t strak
Info: G. van Beuningen
Tel: 0622562900
www.bmvescharen.nl

Geldzaken
regelen op uw
eigen manier

Op kantoor Internet Bankieren Mobiele app

Wolters Advies Escharen

Sint Machutusweg 4A

5364 RB Escharen
T 0486-47 55 37
E [email protected]
I www.woltersadvies.nl


Hoi allemaal,
Wij zijn de Korrels en onze namen zijn: Annika, Olivia, Sara, Anne,
Noa, Lotte, Ilse en Amber. Wij trainen van augustus t/m februari.
Onze trainsters zijn Anne, Malika en Anouk. Ze geven ons super leuk
les.
Wij dansen allemaal al 2 of 3 jaar bij de Zandkruiers en hebben er heel
veel plezier in.
Groetjes,
De Korrels ♥♥♥


Hallo Zandkruiers &
Zandkruierinnekes,

Ik ben dit jaar jullie Jeugdprins Mosse
d’n Urste, en ik wil mij graag voorstel-
len. Ik ben heerser van de Hanenstraat
in het Zandkruiersland. Ik ben geboren
als kreeft op 25 juni in het jaar 2008. Ik
heb als enige van mijn familie mijn
wortels in het Brabant land en ben de
3de prins in onze Limburgs-Brabantse
familie.

Van jongs af aan ben ik al in de wieg
gelegd voor het carnaval en het
Prinsenschap, en nu is het dan eindelijk
zover.

Mijn grootste hobby is voetbal. Ik speel
als linkshalf in de JO12-1 van EGS, en
wij zijn een super team. En verder heb
ik natuurlijk ook veel verstand van
voetbal en ben dus Ajax fan in hart en
nieren.

Mijn carnavalsteam van dit jaar is echt
een gaaf Zandkruiersteam! Ten eerste
hebben we onze Jeugdvorst Sven en
Adjudant Finn van de Tolschestraat. De
grappen en grollen zijn van ons narretje
Stan, en het dansplezier komt van onze
Zandkorrels en Zandkruimels. Met dit
team aan mijn zij, maken we er dit jaar
een groot carnavalsfeest van.

Natuurlijk ook samen met prins Martijn
d’n Twedde en zijn gehele gevolg, daar
heb ik nu al erg veel zin in. Ik wil eindi-
GaanMWegeten met mijn lijfspreuk:
!!!
HMoosssseen,


Johan Oomen wenst iedereen een fijne carnaval toe!


OUD-VELP / BRONKHORSTWEG

Als je een jubileum hebt, dan moet je dat natuurlijk vieren. En dat doen we!
We gaan 55 jaar terug in de tijd! Love, peace and happiness.
En daar hoort natuurlijk ook een mooie wagen bij. De klusavonden zijn
weer gestart en we zijn flink aan de slag om in dit jubileumjaar ook een
mooie bijdrage te leveren aan de optocht in Velp!
We hebben er weer zin in en zien jullie graag op carnavals zaterdag!


Het dak gaat eraf
met Prins Martijn EN

zijn gevolg


Ik Prins Martijn den 2e, opvolger van Prinses Kim den Urste, tijdelijk heerser over het
Zandkruiersrijk, geboren in Oss, maar groot geworden in de Hanenstraat in Velp,
ex Jeugdprins 2000, zoon van oud prins Johan den Urste, brandveiligheid coördinator bij
Cornellissen, trouwe support van PSV, medeorganisator van het Velps dorpsfeest, een
bengel in hart en nieren, papa van Senn en Cas.
Bijgestaan door mijn Prinses Danique, Adjudanten Geert en Stijn, Pages Kim en Kim en
Nar Gijs, maak ik de volgende 11 punten bekend

Ten 11e:
Carnaval is ons vanaf de jeugd al goed bekend,
ook Senn en Cas zijn er na dit jaar wel al aan gewend.

Ten 10e:
20 jaar geleden heb ik het prins zijn al eens mogen ervaren,
dit speciale jaar gaan we dan ook met veel plezier klaren!

Ten 9e:
Wij hopen op vele deelnemers groot en klein,
zodat onze optocht ook dit jaar weer de mooiste zal zijn.

Ten 8e:
Wij hechten veel waarden aan de bierbrouwers en hun bier,
maar ook de deurdouwers voor hun muzikaal vertier.

Ten 7e:
Wij nemen ook de jeugd vol gas mee in het feest,
zodat iedereen ook morgen nog weet dat wij zijn geweest.

Ten 6e:
De gloeilampen koorts gaat deze periode op een laag pitje,
dat scheelt mij ook weer een menig ritje.

Ten 5e:
Met Nar Gijs, Adjudanten Geert en Stijn om mij heen,
blijven we deze dagen zeker op de been.

Ten 4e:
Ook mijn Prinses Danique en pages Kim en Kim zijn van de partij,
want van al die Hugo worden ze rijkelijk blij.

Ten 3e:
Geef ook de zieke en de ouderen een warme hand,
iedereen is welkom in ons zandkruiersland.

Ten 2e:
Alvast dank aan alle met een helpende hand,
dankzij jullie komt dit feest al 55 jaar tot stand.

Ten 1e:

vdgaCarnaaordroonetmsaZveabannelMdGfnveaitkajiginneerkwzre,eulleivtgiohnroeeriodrhieetsnensl wvteVaPeetlbeprizelelrii,zpnijenr.si!s


De Zandkruimels

Ik ben Jarno de Leijer, 8 jaar en woon in Reek op de Heytmorgen. Ik vind het dansen
tijdens de carnaval heel leuk. Ik hoop dat jullie ook allemaal komen kijken tijdens
onze optredens.
Ik ben Jorne Engelen. Naast het dansen, voetbal ik. Mijn beste vriend is Jack. Ik
woon in Velp op de Lievendael. Ik vind het leuk dat Mosse dit jaar onze Jeugdprins
is. Ik hoop dat julie allemaal eens komen kijken naar onze optredens.


Richard Vogelaars / 06 517 981 09 GAS

OGELAARS WATER
SANITAIR
nstallatietechniek VERWARMING
DAK-ZINKWERK

Klinkerstraat 21 - Grave - 0486 47 32 87 - www.pothuus.nl


JubZiloenudmagfeest


Velp United

Allereerst natuurlijk onze felicitaties voor het jubileum van de Zandkruiers.

We zullen er zeker een op drinken.

Al jaren doen wij als vriendengroep mee met de optocht. Sinds een aantal jaren
uitgebreid met Bernard.
Ieder jaar verzinnen we weer een nieuwe naam voor ons cluppie Velp United.
Maar dit jaar blijven we bij de voor iedereen bekende naam. Hoeven ze dit jaar
zich niet af te vragen: “wie zijn dat toch”?
De samenstelling van onze groep met de carnaval veranderd ieder jaar maar er
zijn altijd een paar die-hards die toch mee willen lopen. Alles is goed als je maar
lol hebt.
Dit jaar zijn er een aantal aangesloten bij het gevolg. Dus zelfs een paar van
ons op de kar van Prins Martijn i.p.v. erachter of in slechte toestand
er half onder.

Wij wensen iedereen een geweldig jubileum jaar


Beste Zandkruiers en zandkruierinnekes,

Mij is gevraagd om als ex-Prinses een woordje te schrijven voor in de
carnavalskrant. Wat een prachtig seizoen hebben we met z’n allen weer
neer mogen zetten.
Welliswaar net even iets anders als andere jaren omdat ik me als aller-
eerste prinses mocht introduceren.
Dat is toch wel even een taak die je natuurlijk goed weg moet
zetten en je moet gaan bewijzen dat vrouwen ook wel
degelijk kunnen regeren tijdens de carnaval.
Ik denk dat ik wel kan stellen dat dit goed gelukt is.
Een achtbaan vol met aandacht, plezier, drank en feestjes maar ook wel de
nodige emoties.
Want wat stond mijn wereld even op z’n kop.
Al heel lang wilde ik prinses worden over mijn eigen dorpje, die droom
kwam op de avond van de onthulling dan ook echt uit.
Ik heb alleen maar van ieder momentje genoten, de lach die continu op
mijn gezicht stond zegt dan ook meer dan genoeg.
Ik wil mijn gevolg heel erg bedanken dat ze samen met mij dit
avontuur zijn in gegaan.
Wat hebben we veul schik gehad!
Ik ben onze eigen vereniging op een andere manier gaan zien. Dit
heeft voor mij bewezen dat zij groots zijn in het neerzetten van elk
jaar weer een prachtige carnaval.
We doen het samen en dat is denk ik ook wel de kracht van deze
vereniging.
Bedankt dat ook jullie mijn carnaval geweldig hebben gemaakt.
Prins Tygo.
Met jou mocht ik afgelopen jaar regeren. Dankjewel voor de leuke tijd en wat heb je het goed
gedaan!
En dan is eindelijk mijn opvolger en onze Jubileumprins bekend!
Prins Martijn d’n 2e.
Ik mocht mijn septer overdragen aan jou en mag rustig afkicken omdat ik dit jaar in jouw gevolg
mag zitten.
Ook Jeugdprins Mosse uit mijn eigen carnavalsgroepje mag dit jaar de septer zwaaien.
Heren maak er iets moois van dit jaar en vergeet vooral niet te genieten.
Mijn allerlaatste woorden, wat ga ik dit missen maar wat kan ik terug kijken op een prachtig en
indrukwekkend seizoen wat ze nooit meer van me af zullen pakken.
De rol van allereerste prinses in Velp staat op mijn naam en daar ben ik heel erg trots op.
Voor de allerlaatste keer spreek ik vol trots mijn lijfspreuk uit..

Een nieuw tijdperk voor Velp breekt nu aan, dit jaar
zal ik als prinses voorop in de polonaise gaan.

Alaaf!


Internationaal Transportbedrijf Van de Kamp BV

Industrieweg 16 6651 KR Druten
Tel: 0487-516544 Fax: 0487-517025
mail: [email protected]

䴀攀攀爀搀攀爀攀 瀀愀欀欀攀琀琀攀渀 戀攀猀挀栀椀欀戀愀愀爀 漀⸀愀⸀

䔀攀爀猀琀攀 㜀 氀攀猀猀攀渀 ⬀ 䔀砀愀洀攀渀 瘀漀漀爀 

갠㔀㔀 Ⰰ  

䄀甀琀漀爀椀樀猀挀栀漀漀氀 䨀愀挀漀戀猀 吀眀攀攀栀甀椀稀攀爀眀攀最 㐀Ⰰ 㔀㌀㘀㌀ 匀䠀 嘀攀氀瀀ⴀ䜀爀愀瘀攀
吀攀氀⸀ ⠀ 㐀㠀㘀⤀ 㐀㜀 ㄀㌀    漀昀  㘀ⴀ㔀㄀㘀㄀㐀㈀㤀㘀
圀攀戀⸀ 眀眀眀⸀愀甀琀漀爀椀樀猀挀栀漀漀氀樀愀挀漀戀猀⸀渀氀

䈀攀稀漀攀欀 搀攀 眀攀戀猀椀琀攀 瘀漀漀爀 搀攀 愀渀搀攀爀攀 瀀愀欀欀攀琀琀攀渀 漀昀 戀攀氀 最攀爀甀猀琀 渀愀愀爀 攀攀渀 瘀愀渀 搀攀 戀漀瘀攀渀猀琀愀愀渀搀攀 琀攀氀攀昀漀漀渀渀甀洀洀攀爀猀


Zaterdag 8 februari. AgOennzdea
Pronkzitting in Ons Trefpunt.
Aanvang 20.00 uur Zaal open Vrijdag 21 februari.
Sleuteloverdracht in
19.00uur.
Ook dit jaar weer een topprogramma. Ons Trefpunt.
Aanvang 21.00 uur Zaal open 20.00 uur.
Dit mag u niet missen. Zal onze Burgemeester ook dit jaar weer
Zaterdag 22 februari.
Sleuteloverdracht voor de jeugd in Ons de sleutels uit handen geven??
Het wordt sowieso weer een
Trefpunt. geweldig feest.
Aanvang 11.45 uur Zaal open 11.30uur
Ook de Jeugdheersers hopen de sleutel Zaterdag 22 februari.
Grote Velpse optocht de stoet begint te
te mogen ontvangen.
trekken om 14.11, aansluitend
grandioos optochtbal in Ons Trefpunt.

Zondag 23 februari.
Trekt onze jeugd mee in de
carnavalsoptocht van De Pieperknallers

in Escharen.

Maandag 24 februari. Maandag 24 februari.
Geen thema-avond maar een Trekt onze jeugd mee in de
onvervalste feestavond met optredens carnavalsoptocht van Ezels in Gassel om
daarna aan te sluiten bij de optocht van
van Pothuusburg waar ook de “groten”
Gier en Gaar, Schuurlocomotief
mee zullen rijden.
& meer. Dinsdag 25 februari.
Ons Trefpunt aanvang 21.00 uur Gezinsmiddag en afsluiting in

Zaal open 20.30 uur. Ons Trefpunt.
Aanvang 15.00 uur Zaal open 14.59

uur. Zie ook pagina 55


Akasha Rijkunst EEN COMPLETE BRIL VANAF €79, Rogstraat 23
manege Gassel 5361GP Grave
Dat zit wel snor! (0486) 42 06 65
www.akasha-rijkunst.nl [email protected]

Op de Akasha school voor Rijkunst - GIESBERSOPTIEK.NL
manege Gassel geven we groeps- en
privélessen (ook met eigen paard)
voor volwassenen en kinderen, op elk niveau.

We geven cursussen klassiek rijden op de zit, zit- en hou-
ding lessen, dressuur- en wedstrijdgerichte training en de
Akasha Zit en Houding Coach opleiding voor instructeurs.

In de lessen werken
we aan de kwaliteit
van beweging en je
eigen lichaamstaal,
vanuit onafhankelijke
balans leer je opti-
maal samenwerken
met je paard.

Nieuwsgierig geworden?
Kom eens langs om kennis te maken op de manege in het
Gasselse bos, of lees over alles wat wij nog meer doen op
onze website: www.akasha-rijkunst.nl

Akasha Rijkunst manege Gassel, Molenakker 11a, Gassel

Weet je wat ik wel Ik wil op mijn kop...
zou willen zijn... een kamerbreed
een bloemetjes tapijt

gordijn...

Trompetterstraat 4 E. [email protected]
T. 0486-420805 I. www.roelofs-grave.nl


William Hermanussen

keurslager
Hoogstraat 17
6611BV Overasselt

0246221329
0246222749
[email protected]

Catering Hermanussen
Hoogstraat 17

6611 BV Overasselt
024 - 622 1329

Mauritsplein 3
6641 BK Beuningen

024 - 675 3300

Maasburg 1
5431 BR Cuijk
0485 - 317138


Aanmeld
formulier
C.V. De Zandkruiers

Persoonlijke gegevens
Naam

Adres

Postcode en woonplaats
Geboortedatum

Telefoonnummer (liefst mobiel)

E-mailadres

□ Ja ik word graag lid van CV De Zandkruiers. Vul dan onderstaand formulier in.

Registratie persoonsgegevens

Als lid van Carnavalsvereniging De Zandkruiers geef ik toestemming om mijn gegevens (naam, adres,

telefoonnummer en e-mailadres) te gebruiken voor onderstaande diensten:

• wijzigingen doorgeven

• contact opnemen bij calamiteiten

• mails sturen

• WhatsApp berichten sturen

Het maken en gebruiken van foto’s. Deze foto’s worden gebruikt voor PR doeleinden, website en

carnavalskrant

Doorlopende machtiging (SEPA)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CV De Zandkruiers om jaarlijks één

incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag, zoals afgesproken in de algemene

ledenvergadering, van uw rekening af te schrijven als contributie voor onze vereniging. Als u het niet

eens bent met deze afschrijving kunt u deze later terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam incassant C.V. De Zandkruiers

Adres incassant Vogelenzangscheweg 1

Postcode en woonplaats incassant 5363 TH Velp

Incassant ID NL73ZZZ402162920000

Rekeningnummer incassant NL 20 RABO 0117106437

Naam rekeninghouder

Rekeningnummer (IBAN)

Plaats en datum

Handtekening

----------------------------------------------------
Het ingevulde formulier in de brievenbus stoppen bij Lievendael 4 óf af geven aan Joyce Engelen.Let
wel indien meerdere personen in een gezin/huishouding lid zijn cq worden dient voor elk persoon
een apart formulier ingevuld te worden

p.s. de contributie voor dit jaar is vastgesteld op €30,-


Tolschestraat 14
5363 TC Velp
0622124500

[email protected]
www.vankempeninstallatietechniek.nl

U bent bij ons aan het juiste adres voor:
* CV-(Combi)Ketels * Dak- & Zinkwerk * Gas & Water *

* Vloerverwarming * Radiatoren * Sanitair *
* Airco & Zonne(stroom)panelen * Riolering *


!!De maandag avond nieuwe stijl!!

2VA1:N0A0F VELPCARNAVAL

GRATIS

ENTREE

LINE-UP:

GIER & GAAR
SCHUURLOCOMOTIEF

& MEER

ONS TREFPUNT | BEUKENLAAN 11 | VELP


Fijne carnaval Wij bedanken
alle

adverteerders in
dit magazine.
Zonder hen zou
dit niet
mogelijk zijn.


Schoonmaak voor bedrijven en particulieren

www.DeSchoneZaak.nu

Susan Kathagen - John Kathagen

Tel: 0486-852940
Mobiel: 06-47020754
Adres: Dorpstraat 30

5438AM Gassel
Email: [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BROSUR WATIKAH PENGAWAS SMK ABI 2020 new
Next Book
T2 B4