The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MANUAL PENGGUNAAN GURU BRMONLINE google site

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SMK SERI PERMAISURI,KL, 2019-07-09 14:18:44

MANUAL PENGGUNAAN GURU BRMONLINE google site

MANUAL PENGGUNAAN GURU BRMONLINE google site

Modul BRMSEPERMAI 1

Transformational School Integrated System

MANUAL
PENGGUNAAN

GURU

Disediakan Oleh:
Cgu Mohd Adam Bin Abdullah
Guru Penyelaras Bestari SEPERMAI

Disemak Oleh
Cgu Mohd Haizir B Mohd Salleh
Pengetua Cemerlang SEPERMAI

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 2

Buku Rancangan Mengajar Online

BRM SEPERMAI

Kandungan

Bil Perkara Muka
surat
i SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN BRM ONLINE
1 PENYEDIAN PERALATAN PERANTI ELEKTRONIK 3
4
GURU
5 -11
2 PEMASANGAN INSTALLATION DALAM KOMPUTER
GURU 12 -18

3 PENYEDIAN FOLDER BRM DARI ADMIN

4 PENYEDIAAN GOOGLE SITE INDIVIDU 17 -18

5 PENUKARAN FORMAT MS WORD KEPADA FORMAT 19 -20
PDF 21 -23
24 – 36
6 PENGGUNAAN MS WORD ‘DEVELOPER’ DALAM
PENULISAN RPH GURU

7 PENYEDIAN RANCANGAN HARIAN SETIAP MINGGU

8 PROSEDUR CARA MELIHATKAN RPH GURU ATAU 37-42
KEPADA PIHAK BERWAJIB

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 3

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN BRM ONLINE
Setelah dipersetujui bersama dengan pihak pentadbir dan guru. Semua tindakan
dalam pelaksanaan brm online perlu mematuhi perkara dibawah:

1. Guru dan pentadbir bersedia mengubah cara penulisan buku rekod
mengajar dari kaedah konvensional kepada kaedah penggunaan ict
teknologi semasa.
✓ SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999: Penyediaan
Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang
munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. la haruslah diurus dengan sempurna dan
dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.
Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan
Rancangan Pelajaran Harian juga perlu diurus dengan baik dan dapat dikemukakan
dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.

✓ PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM
1997)

Note: Buku rekod mengajar tidak ditempah dan guru perlu laksanakan sama ada bentuk online
atau fail. Untuk mengelakkan dari dikenakan penalty, Guru wajib membuat RPH!

2. Guru admin atau juru teknik sekolah perlu membantu guru dalam
memastikan komputer dapat berfungsi dengan baik( isu teknikal )

3. Admin perlu menyediakan satu tapak awan khas untuk penyimpan data
online sekolah (cadangan google drive, onedrive, dropbox atau apps awan
yang lain).

4. Perkakasan tambahan seperti smartphone atau tablet
5. Guru bersedia dan tahu cara jika ada pihak yang berkuasa ingin melihat

RPH guru

6. KALAU SEMUA BERSETUJU, SELAMAT BERJAYA!

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 4

PENGGUNAAN GURU

1. PENYEDIAN PERALATAN PERANTI ELEKTRONIK GURU

1.1 Adalah lebih baik jika guru Guru dapat menyediakan peranti elektronik
persendirian sebelum beralih kepada membuat RPH secara online. Kerana
setelah guru berubah dari kovensional kepada pengunaan ict teknologi
semasa, guru akan sentiasa bersama dengan peranti ini.

1.2 Segala data dan perubahan akan menjadi persendirian dapat disimpan ke
dalam komputer sendiri. Berbanding dengan komputer yang dipinjam,
segala data dan penggunaan menjadi terhad.

1.3 Peranti elektronik guru mesti dalam keadaan yang baik dan sedia untuk
digunakan, speksifikasi peranti yang minimal adalah seperti berikut:
• Windows 7 dan ke atas
• Proseser 1.8 Ghz dan ke atas
• Microsoft Office 10 dan ke atas (word yang dapat menukarkan
format kpd pdf)
• Ram 2G dan ke atas

(* Ini adalah untuk keselesaan guru dalam menyediakan RPH dengan baik tanpa
gangguan dari masalah teknikal peralatan)

1.4 Speksifikasi peranti yang baik dapat membantu guru.

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 5

2 (Pemasangan Installation dalam Komputer Guru)
2.1 Guru akan dibekalkan dengan satu folder “installation software “ sila
terima daripada guru admin anda.

2.2 Terdapat 4 software yang perlu ‘install’ ke dalam komputer guru.
2.2.1 Penggunaan Browser “Google Chrome”. Setelah browser chrome di
install pastikan di setting sebagai ‘default’
(Customize and Control Google Chrome – setting-default Browser)

2.2.2 ‘readerdc_uk_xa_cra_install’ ini merupakan installation untuk
adobe reader. Adalah bertujuan untuk memudahkan
apabila ‘word office’ bertukar kepada format pdf.

2.2.3 “tsetup” ini merupakan installation ‘desktop telegram’. Guru
digalakkan mempunyai acc telegram kerana mudah penghantaran
data secara terus menerusi peranti guru. Guru boleh menghantar
maklumat atau data yang besar tanpa melalui proses email. Admin

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 6

sekolah boleh mengwujudkan group untuk sekolah bagi
memudahkan komunikasi kepada semua warga sekolah
2.2.4 ‘installbackupandsync’ ini merupakan installation
untuk “Google Drive Device”. Google Drive
merupakan element yang penting dalam
penyediaan RPH guru. Semasa guru memasang
software ini ke dalam ada beberapa perkara yang perlu di ketahui:
2.2.4.1 Install seperti biasa
2.2.4.2 Semasa proses install, pastikan internet dalam keadaan

yang baik supaya ia dapat berjalan dengan baik sehingga
selesai
2.2.4.3 Setelah selesai paparan seperti berikut:

2.2.4.4 Tekan pada “GET START”
2.2.4.5 Papar kedua minta diiskan (One account. All of Google.)

‘Email or phone’

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 7

2.2.4.6 Guru di minta untuk “Sign in with your browser instead”
bukan memasukan ‘Email or phone’

2.2.4.7 Guru perlu memasukkan email gmail id unlimited data.
Pilihan ‘acc gmail id’ adalah menjadi pilihan kerana
kapasiti google drive boleh menampung penyimpan yang
banyak berbanding dengan acc mail yang lain.

2.2.4.8 Setelah guru sign ini satu papar terus ke browser chrome
anda. Sila masukkan id gmail dan password masing-
masing.

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 8

2.2.4.9 ‘Success’ anda telah berjaya dan tekan ‘GOT IT’

2.2.4.10 Guru perlu membuang tanda √ . ini adalah kerana data dari
komputer tidak perlu di hantar ke google drive sebaliknya guru
hanya perlu mengambil folder yang tertentu sahaja ke dalam
komputer mereka.

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 9

2.2.4.11 Tekan ‘Next’. Dan tekan sekali lagi ‘GOT IT’. Paparan
berikut seperti dibawah. Pilih ‘Sync only these folders’
dan buangkan tanda √ kerana guru hanya perlu
memasukkan hanya data folder BRM

* untick box adalah kerana untuk menghadkan kapasiti kemasukkan data ke dalam komputer guru yang boleh menyebabkan
keberatan ‘hard disk computer*

2.2.4.12 Tekan ‘start’ paparan bawah sebelah kanan komputer guru
akan muncul icon awan. Selesai install Google drive
system di dalam komputer guru

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 10

2.2.5 Setelah ‘Google Drive’ selesai , ada beberapa perkara yang perlu diketahui
oleh guru. Tekan left/right clik pada awan tersebut, paparan berikut

2.2.5.1 Icon ini merupakan ‘Google Drive Folder’
apabila guru tekan , ia akan membawa kepada
satu paparan terus ke folder di dalam komputer guru

2.2.5.2 Icon kedua merupakan ‘Google Drive on
the Web’ paparan ini akan membuka
browser internet dan terus ke laman acc
google drive guru

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 11

2.2.5.3 Paparan kedua-dua ini adalah merupakan tempat
penyimpanan data. Satu di dalam folder komputer guru
dan satu di dalam system awan. Di dalam system awan
guru boleh menyimpan sebanyak mana data kerana ia
dianggap sebagai Gudang penyimpanan data, tetapi dalam
folder guru, hanya perlu mengambil folder yang tertentu
sahaja untuk dijadi sambungan/link dengan data folder
system awan tersebut. Ini bermakna apa yang guru simpan
di dalam ‘Google Drive Folder’ akan turut berubah pada
‘Google Drive on The Web’

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 12

3. PENYEDIAN FOLDER BRM DARI ADMIN

3.1.Guru akan menerima folder BRM untuk sekolah menerusi email dari
Gmail masing-masing. Guru perlu memasukkan folder tersebut ke dalam
google drive masing-masing, sila ikut tatacara berikut:
3.1.1. Guru perlu log in GMAIL seperti biasa, buka email yes guru
3.1.2. Anda akan menerima email dari admin seperti berikut, sila tekan

3.1.3. Paparan seteruskan guru perlu tekan ‘open’, ia akan membawa terus
ke acc google drive guru, pastikan itu adalah ‘Google Drive on The
Web’sama seperti membuka email tadi guru sebelum masukkan data
tersebut ke dalam nya.

1

2

3.1.4. Tekan pada hujung nama folder anda, paparan akan keluar seperti
diatas, guru perlu pilih ‘Add to My Drive’

3.1.5. Atau TEKAN pada symbol google drive pada
file berkenaan

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 13

3.1.6. Sebaik guru tekan folder tersebut akan terus masuk ke dalam simpanan
google drive guru.

* tekan pada my drive untuk melihat data folder itu telah masuk ke dalam simpanan anda*

3.1.7. Pada folder tersebut , guru perlu share supaya dapat dilihat oleh orang
lain sekiranya data itu di masukkan ke dalam site nanti.

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 14

(Right clik–Share– Advance– Change– On-Anyone with The Link–Done)

3.1.8. Wajah baru pada folder dengan kehadiran imej orang di dalam folder
tersebut, ini menandakan folder itu selesai dikongsikan dan boleh
dipaparkan sekiranya guru meletakkan secara ‘embed wedsite’ pada
tempat paparan di frog site.

3.2. Menarik data folder BRM masuk ke dalam ‘Google Drive Folder’
3.2.1.Dalam tutorial ini , setelah data selesai sync masuk ke dalam ‘Google
Drive on the Web’ folder BRM perlu ditarik masuk ke dalam ‘Google
Drive Folder’ (Dalam Hardisk Komputer). Folder itu masih lagi ada

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 15

‘connection’ dengan folder asal yang berada dalam ‘Google Drive on
The Web’.
3.2.2. Tekan pada icon awan yang berada sebelah bawah kanan screen
komputer anda

Setting

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 16

(Cloud icon– Setting– Preferences– Google Drive–Sync only this folder–BRM folders)

3.2.3. Guru tick pada kotak Folder BRM dan tekan Done. Data dari ‘Google
Drive on The Web’ tadi akan melalui prose yang dipanggil ‘sync’ dan
masuk kedalam ‘Google Drive Folder’ setelah di pilih dan di tanda
‘tick’

3.2.4. Pastikan guru semak semula pada ‘Google Drive Folder’ supaya data
folder BRM telah masuk ke dalam komputer. Jika telah masuk, maka
folder yang masuk ke ‘Google Drive Folder ‘itu telah di link dari data
‘Google Drive On the Web’.

*Peringatan: Sync data asal adalah dari ‘Google Drive on The Web dan bukan download data baru
dan disimpan ke dalam ‘Google Drive Folder’*

3.2.5. Semakan semula pastikan nama data folder adalah sama

Google Drive Folder

Google Drive on the Web

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 17

4. PENYEDIAAN SITE MELALUI GOOGLE SITE

4.1. Google site individu disediakan oleh admin:
4.1.1. site yang telah disediakan oleh admin dan dihantar terus ke gmail
guru oleh admin
4.1.1.1. Oleh itu guru perlu menarik masuk site berkenaan ke dalam
google site seperti memasukkan folder BRM ke dalam Google
drive guru. Tindakkan ini sama dengan Ms 12
4.1.1.2. Setelah site berkenaan masuk, pindahkan site itu kedalam folder
BRM anda supaya ia akan bersama dengan Folder itu.

4.2. Proses seterusnya bagaimana menyambungkan ‘link’ data dari folder
google drive ke dalam google site individu.
4.2.1. Buka google site paparan edit yang telah dimasukkan dalam folder
BRM

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 18

4.2.2. Cara editing google site lihat pada tutorial link ini. Sila tekan link ini
4.2.2.1. How To Use New Google Site

4.2.3. Setiap data yang terkandung di dalam folder BRM dimasukkan ke
dalam google site supaya ianya bersambung. Sambungan ini hanya
dibuat sekali sahaja untuk setiap satu file yang dmasukkan.

4.2.4. Setelah file itu dimasukkan, guru hanya perlu membuat editing pada
folder ‘Google Drive Folder’ di mana guru boleh menggunakan MS
Word dan save. Secara automatic dengan kehadiran internet file yang
baru di edit akan terus di simpan ke Sistem Google Drive dan
bersambung terus ke google site sedia untuk dipaparkan.

4.2.5. Di dalam folder ‘Rancangan Pengajaran Harian’ disediakan 2 format
file iaitu file pdf dan doc. Guru dinasihatkan untuk menggunakan file
pdf link kepada site frog, manakala file doc digunakan untuk proses
editing.

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 19

5. PENUKARAN FORMAT MS WORD KEPADA FORMAT PDF

5.1. Penukaran dari format MS Word adalah kerana terdapat masalah dari segi
penyusunan data dalam site vle frog. RPH yang lengkap dengan imej-imej
dan jadual tidak dapat disusun dengan baik dalam site Frog, maka kaedah
file pdf menjadi penyelesaian .

5.2. Cara mengubah file doc. kepada file pdf.
5.2.1. Dari folder ‘2. RANCANGAN HARIAN’ terdapat 2 format yang
berlainan iaitu file doc dan file pdf

File pdf

File doc

5.2.2. Dengan menggunakan file doc guru boleh memulakan penulisan RPH
melaluinya dan save mengikut format pdf. Sebagai contoh jika guru
edit doc untuk minggu 1, maka save kan doc itu kepada ‘1’

5.2.3. Setelah selesai membuat RPH guru perlu tekan ‘Save’ terlebih dahulu
sebelum menukarnya kepada format pdf. Ini adalah kerana data
pertama perlu disimpan dalam format doc, sebelum data kedua
disimpan dalam format pdf.

5.2.4. Cara menukarkan file doc kepada pdf seperti berikut:
5.2.4.1. Tekan ‘save as’

5.2.4.2. Pilih folder yang sama

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 20

5.2.4.3. Pilih Save as type dan pilih PDF

5.2.4.4. Pilih file pdf yang sama dengan nama doc sebelum ini dan tekan
save

5.2.4.5. Pilih ‘Yes’ supaya file yang lama akan digantikan dengan yang
baru. ‘over right’

5.2.5. Data lama file pdf telah dilinkkan ke dalam site Frog sebelum ini,
setelah proses ‘over right’ berlaku guru tidak perlu melakukan proses
‘embed’ semula kerana file itu telah bersambung.

5.2.6. Secara automatik data baru akan terus masuk ke dalam site Frog anda.
Proses ini dilakukan kepada minggu seterusnya dengan menyalin
semula data MSword minggu sebelumnya dan menukarkannya kepada
data pdf mengikut minggunya.

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 21

6. PENGGUNAAN MS WORD ‘DEVELOPER’ DALAM PENULISAN
RPH GURU
6.1.Untuk penggunaan MS office 2010 dan ke atas ada satu ‘Toolbar
Developer’ yang boleh digunakan oleh guru memudahkan dalam
penulisan RPH guru.

6.2.Guru perlu mengaktifkan toolbar itu seperti berikut:
6.2.1. Right clik pada menu toolbar dan pilih ‘Customize the Ribbon’

6.2.2. Tanda √ untuk kotak ‘developer’

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 22

6.2.3. Button ‘developer’ akan muncul dihadapan menu utama toolbar

6.2.4. Berikut merupakan cara penggunaan toolbar Developer:
6.2.4.1. Letakkan ‘consor’ anda dikawasan tempat ‘editting’
6.2.4.2. Pilih menu ‘developer’ dan pilih ‘Drop-Down List Content

Control’

Drop-Down List Content

6.2.4.3. Menu seperti dibawah akan muncul, sekali lagi pada menu
developer dan tekan Properties

6.2.4.4. Menu ini akan dipaparkan, guru tekan pada button add dan
tuliskan isi kandungan yang ingin diletakkan. Contoh nama-nama
hari

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 23

6.2.4.5. Taip pada ruang Display Name, setiap satu nama hari tekan ok,
untuk hari lain tekan add dan seterusnya. Setelah selesai pengisian
akhir tekan button ok untuk keluar dr menu ini.

6.2.4.6. Anda telah selesai membuat button pilihan anda, guru hanya perlu
membuat pilihan .

6.2.4.7. Button pilihan ini hanya perlu buat sekali sahaja dan ia boleh di
copy & paste.

6.2.4.8. Oleh itu guru dapat menyediakan satu templete khas RPH
masing-masing

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 24

7. PENYEDIAN RANCANGAN HARIAN SETIAP MINGGU
7.1. MEMAPAR SHORCUT FOLDER GOOGLE DRIVE DI DESTOP
7.1.1. Tekan pada awan dan buka ‘Google Drive Folder’ masing-masing
7.1.2. Cari folder BRM anda , tekan right clik dan pilih menu sent to

7.1.3. Folder Shorcut BRM akan berada dihadapat paparan desktop
komputer anda.

7.2.SETELAH GURU TELAH MEMBUAT PROSES ‘EMBED’ ITEM
ANTARA GOOGLE DRIVE DAN SITE FROG, MAKA GURU DAPAT
EDIT RPH MEREKA.

7.2.1. Guru hanya perlu buka folder shortcut BRM yang telah diletakkan
pada ruang desktop guru.

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 25

7.2.2. Guru hanya perlu memilih folder “2. RANCANGAN HARIAN” –
FOLDER MENGIKUT BULAN dan FAIL MENGIKUT MINGGUAN

(Desktop– Shorcut Folder BRM–2. Rancangan Harian- Folder Bulanan- file doc-open)

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 26

7.2.3. Guru menggunakan MS Word untuk mengedit RPH mingguan

7.2.4. Setelah selesai guru di minta menyimpan mengikut tatacata berikut:
7.2.4.1. Tekan ‘Save’ (MS Word disimpan)
7.2.4.2. Tekan ‘Save as’ kepada format PDF (sila ikut panduan
“Penukaran format Doc kepada Pdf, Ms 29)
7.2.4.3. Guru diminta save file pdf nama yang sama dengan file didalam
folder Google Drive mereka. Over right file itu untuk data baru
7.2.4.4. Tunggu dalam beberapa saat data baru akan diupload ke ke
system google drive guru. (icon awan Google Drive akan
berpusing) Secara lansung papar dalam site frog akan berubah
dengan data yang baru. (file pdf yang lama sebelum ini telah di
link/embed ke site di dalam forg)
7.2.4.5. SELESAI. Penyimpanan mudah dan cepat.

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 27

8. PROSEDUR CARA MELIHATKAN RPH GURU ATAU KEPADA
PIHAK BERWAJIB

8.1. Seperti biasa atau kovensional guru biasanya akan membawa buku rekod
yang berat itu masuk ke dalam kelas. Dalam kes ini juga guru pun tidak
perlu membawa laptop yang berat untuk masuk hanya untuk melihat RPH
guru kerana ia boleh digantikan dengan device lain yang lebih ringan dan
mudah, contoh seperti smartphone atau tab.

8.2. Dengan menggunakan smartphone OS android atau Mac, anda perlu
mencari google drive icon

*note: sekiranya icon ini tiada di dalam smartphone, anda perlu install melalui play
store untuk Android dan apps store untuk Mac

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 28

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 29

8.3. Masukkan yes id anda, selepas itu tekan accept dan log in frog seperti biasa

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 30

8.4. Setelah selesai anda akan dapati bahawa tiada perubahan lagi. Keluar dari
google drive dan masuk semula. Akaun yang baru masuk tadi akan
muncul.

8.5. Di dalam folder google drive akaun yes anda cari folder BRM dan create
shortcut. Cara nya:

8.5.1. Pilih more option

8.5.2. Tekan add to Home screen dan shortcut akan wujud pada bahagian
hadapam device anda

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 31

8.5.3. Oleh itu apabila guru ingin merujuk semula RPH yang dibuat mereka
boleh membuka terus dari folder google drive mereka.

8.6. Bagaimana sekiranya pemantau atau pihak ketiga ingin melihat RPH
anda.

8.6.1. Kita boleh tunjuk kepada mereka melalui device-device yang ada
8.6.2. Kedua kita boleh sent kepada smartphone mereka dengan cara

8.6.2.1. Buka Folder BRM melalui folder di dalam decive anda dan
pilih Folder Rancangan Harian. Tekan pada more action dan
pilih ‘sent a copy’

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 32

8.6.2.2. Disini anda boleh memilih sama ada ingin menghantar secara app
media social atau email

8.6.3. Cara ketiga anda boleh print dan beri kepada mereka.

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB

Modul BRMSEPERMAI 33

SEKIAN
TERIMA KASIH

Hak cipta [email protected] Seri Permaisuri Tahun 2019
Mohd Adam Bin Abdullah GPB


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MANUAL PENGGUNAAN ADMIN BRMONLINE google site
Next Book
Annual Report 2017-2018