The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 9w2zku, 2019-02-20 10:56:09

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2019

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


MODUL NOTA SUPER RINGKAS KIMIA 2012

MR HAILMI


ISI KANDUNGAN

1. Magnesium oksida vs Kuprum oksida
2. Sebatian ionik vs Sebatian Kovalen
3. Proses Sentuh vs Proses Haber
4. Sel Elektrolitik vs Sel Voltaik
5. Acid vs Alkali
6. Kumpulan 1 vs Kumpulan 17
7. Alkana vs Alkena
8. Endotermik vs Eksotermik
9. Ubatan Tradisional vs Ubatan Moden
10. Teori Pelanggaran
11. Pembakaran Alkohol

12. Tiub U
13. Bahan Penambah Makanan
14. Gambarajah Aras Tenaga
15. Pengiraan Bilangan Mol
16. Penyediaan Sabun
17. Kesan Pencucian Sabun dan Detergencikguhailmi.blogspot.com
1

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi

1. EKSPERIMEN BAGI MENENTUKAN FORMULA EMPIRIK BAGI MAGNESIUM OKSIDA (MgO)
/ KUPRUM OKSIDA (CuO)

Magnesium Oksida Kuprum Oksida
( MgO ) ( CuO )
Gambarajah


Mangkuk pijar Radas Tiub pembakaran
Logam kereaktifan tinggi Kereaktifan Logam kereaktifan rendah

Mg -> MgO Perubahan CuO -> Cu
Kalsium Contoh Plumbum
Aluminium Logam Yang Ferum
Zink Boleh
Menggantikan

1. Buka sekali sekala supaya 1. Udara perlu dikeluarkan daripada
membenarkan oksigen masuk bagi Langkah tiub pembakaran sebelum
membantu pembakaran Berjaga-jaga eksperimen bagi mengelakkanya
2. Tutup dengan cepat supaya bercampur dengan hidrogen kerana
wasap putih tidak keluar kerana boleh menyebabkan letupan
wasap putih itu adalah magnesium 2. Hidrogen perlu dialirkan secara
oksida berterusan ke dalam tiub
3. Panas, Sejuk dan timbang pembakaran
berulangkali supaya mendapat 3. Panas, Sejuk dan timbang
bacaan tetap bagi memastikan berulangkali supaya mendapat
semua magnesium telah ditukar bacaan tetap bagi memastikan semua
kepada magnesium oksida magnesium telah ditukar kepada
magnesium oksida
Pengiraan
1. Mangkuk 1. Tiub
2. Mangkuk + Mg (sebelum) 2. Tiub + CuO (sebelum)
3. Mangkuk + MgO (selepas) 3. Tiub + Cu (selepas)

Jisim Mg = 2 – 1 Jisim Cu = 3 – 1
Jisim O = 3 – 1 Jisim O = 2 – 3
2

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi

2. SEBATIAN IONIK VS SEBATIAN KOVALEN

SEBATIAN IONIK SEBATIAN KOVALEN
Contoh
Natrium klorida Tetraklorometana
Bahan

1. Terbentuk antara logam dan bukan Perbezaan 1. Terbentuk antara bukan logam dan
logam bukan logam

2. Melibatkan perpindahan elektron 2. Melibatkan perkongsian electron

3. Diikat oleh daya elektrostatik yang 3. Diikat oleh daya antaramolekul yang
kuat lemah


1. Takat didih & lebur tinggi Ciri-ciri 1. Takat didih & lebur rendah
Sebab terbina daripada daya elektrostatik Fizikal Sebab terbina daripada daya antara
yang kuat molekul yang lemah

2. Wujud sebagai pepejal 2. Wujud sebagai cecair

3. Boleh alirkan elektrik 3. Tidak alirkan elektrik
Sebab terdiri daripada ion-ion yang boleh Sebab terdiri daripada molekul neutral
bergerak bebas yang tidak bercas

4. Larut dalam air 4. Larut dalam pelarut organik

PERKARA YANG PERLU DINYATAKAN BAGI ESEI
PEMBENTUKAN SEBATIAN IONIK DAN SEBATIAN KOVALEN


1. Konfigurasi electron / Susunan electron
2. Elektron valens
3. Untuk mencapai kestabilan, apa yang unsur perlu buat?
a. Derma?
b. Terima?
c. Kongsi?
4. Jenis sebatian yang terbentuk
5. Formula bagi sebatian
6. Gambarajah
3

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


23 35 12
11 X 17 Y 6 Z


Terangkan bagaimana sebatian ioniK dan kovalen terbentuk daripada unsur-unsur ini.

A. PEMBENTUKAN SEBATIAN IONIK

a. Konfigurasi electron bagi X adalah 2.8.1,
Konfigurasi elektron bagi Y adalah 2.8.7

b. Elektron valens bagi X adalah 1
Elektron valens bagi Y adalah 7

c. X akan menderma satu elektron untuk mencapai susunan oktet yang stabil
X akan menjadi X+
X -> X+ + e

d. Y perlu menerima satu elektron untuk mencapai susunan oktet yang stabil
Y akan menjadi Y-
Y + e -> Y-


e. X dan Y membentuk menjadi sebatian ionik

f. Formula bagi sebatian adalah XY

g. Gambarajah XY

4

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


B. PEMBENTUKAN SEBATIAN KOVALEN

a. Konfigurasi electron bagi Z adalah 2.4
Konfigurasi elektron bagi Y adalah 2.8.7

h. Elektron valens bagi X adalah 4
Elektron valens bagi Y adalah 7

b. Unsur Z memerlukan 4 elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil

c. Unsur Y memerlukan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil

d. 1 atom unsur Z akan berkongsi elektronnya dengan 4 atom unsur Y untuk membentuk sebatian
kovalen

e. Formula bagi sebatian adalah ZY 4


f. Gambarajah ZY 4

5

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi

3. PROSES SENTUH VS PROSES HABER

 Proses Sentuh (11 markah)

 Proses Sentuh digunakan untuk menghasilkan asid sulfurik
 Bahan mentah yang digunakan adalah sulfur, udara dan air

 Sulfur dibakar di udara untuk menghasilkan sulfur dioksida
 S + O 2 -> SO 2

 Sulfur dioksida bertindakbalas dengan oksigen untuk menghasilkan sulfur trioksida
 Keadaan yang diperlukan adalah suhu pada 450C, tekanan pada 1atm dan vanadium(V)
oksida sebagai mangkin
 2S0 2 + O 2 = 2SO 3

 Sulfur trioksida bertindakbalas dengan asid sulfuric untuk menghasilkan oleum
 SO 3 + H 2SO 4 -> H 2S 2O 7

 Oleum bertindakbalas dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik
 H 2S 2O7 + H 2O -> 2H 2SO 4


6

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


 Proses Haber (7 markah)


 Proses Haber digunakan untuk menghasilkan ammonia
 Bahan mentah yang digunakan adalah gas nitrogen dan gas hidrogen

 Gas nitrogen dan hidrogen dicampurkan pada nisbah 1 : 3

 Pada Pemampatan, campuran itu dimampatkan pada 200atm
 Pada reaktor, campuran itu dipanaskan pada 450C dan besi digunakan sebagai mangkin
 Pada kebuk penyejukan, gas ammonia dicairkan
 Nitrogen dan hidrogen yang tidak bertindakbalas dikitar semula dan akan memulakan
proses itu lagi

7

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


4. SEL ELEKTROLITIK VS SEL VOLTAIK

SEL ELEKTROLITIK SEL VOLTAIK

GAMBARAJAH


Elektrik -> Kimia PERUBAHAN Kimia -> Elektrik
TENAGA
Terdiri daripada dua logam yang sama JENIS Mesti dua logam yang berbeza
@ berbeza ELEKTROD

Terminal ditentukan dengan merujuk PENENTUAN Terminal ditentukan dengan merujuk
kepada sel kering TERMINAL kepada Siri Elektrokimia


Elektrod yang bersambung dengan TERMINAL Berada pada kedudukan bawah dalam siri
positif sel kering POSITIF Elektrokimia

Dikenali sebagai Anod Dikenali sebagai Terminal Positif

Derma electron Terima electron


Elektrod yang bersambung dengan TERMINAL Berada pada kedudukan atas dalam Siri
negative sel kering NEGATIF Elektrokimia

Dikenali sebagai Katod Dikenali sebagai Terminal Negatif

Terima electron Derma elektron

Penulenan APLIKASI / Menghasilkan bateri
Penyaduran KEGUNAAN
Pengekstrakan8

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


5. ACID VS ALKALI

ACID ALKALI
DEFINISI
Bahan yang menghasilkan ion hidrogen Bahan yang menghasilkan ion hidroksida
bila larut dalam air bila larut dalam air

Asid sulfuric CONTOH Sodium hidroksida
Asid nitric Potassium hidroksida
Asid hidroklorik Ammonia

Berdasarkan kepada kepekatan ion Berdasarkan kepada kepekatan ion
hidrogen UKURAN hidroksida
KEKUATAN
ASID KUAT (pH kecil) ALKALI KUAT (pH besar)
Terurai sepenuhnya kepada ion hidrogen Terurai sepenuhnya kepada ion hidroksida
bila larut dalam air bila larut dalam air

ASID LEMAH (pH besar) ALKALI LEMAH (pH kecil)
Terurai separa penuh kepada ion hidrogen Terurai separa penuh kepada ion
bila larut dalam air hidroksida bila larut dalam air


1. Bertindakbalas dengan bes CIRI-CIRI 1. Bertindakbalas dengan asid
2. Bertindakbalas dengan logam KIMIA 2. Bertindakbalas dengan garam
3. Bertindakbalas dengan karbonat ammonium
3. Bertindakbalas dengan ion logam

1. Pengawet KEGUNAAN 1. Baja
2. Membekukan getah 2. Agen Peluntur
3. Cat 3. Ubat Gigi
9

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


6. KUMPULAN 1 VS KUMPULAN 17

KUMPULAN 1 KUMPULAN 17
Logam Alkali NAMA LAIN Halogen

Lithium Fluorin
Natrium CONTOH Klorin
Kalium UNSUR Bromin
Rubidium Iodin
Caesium Astatin
Fransium

1. Pepejal CIRI-CIRI 1. Cecair
2. Permukaan berkilat FIZIKAL 2. Tidak alirkan elektrik
3. Boleh alirkan elektrik 3. Ketumpatan rendah
4. Takat didih & lebur tinggi 4. Takat didih & lebur rendah


1. Bertindakbalas dengan air CIRI-CIRI 1. Bertindakbalas dengan air
2. Bertindakbalas dengan oksigen KIMIA 2. Bertindakbalas dengan besi
3. Bertindakbalas dengan Kumpulan 17 3. Bertindakbalas dengan alkali


Kereaktifan bertambah KEREAKTIFAN Kereaktifan berkurang

1. Saiz atom bertambah 1. Saiz atom bertambah
2. Elektron valens semakin jauh dari 2. Elektron valens semakin jauh dari
nukleus nukleus
3. Daya tarikan nukleus dengan elektron 3. Daya tarikan nukleus dengan elektron
valens lemah valens lemah
4. Mudah derma elektron 4. Sukar terima elektron
5. Kereaktifan bertambah 5. Kereaktifan berkurang

LANGKAH
MUDAH MELETUP BERJAGA- BERACUN
Simpan dalam minyak paraffin JAGA Buat eksperimen dalam kebuk wasap
10

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


7. ALKANA VS ALKENA

ALKANA KUMPULAN ALKENA
Heksana CONTOH Heksena

1. Tidak alirkan elektrik CIRI-CIRI 1. Tidak alirkan elektrik
2. Takat lebur & didih rendah FIZIKAL 2. Takat lebur & didih rendah
3. Larut dalam pelarut organic 3. Larut dalam pelarut organic
4. Kurang tumpat dari air 4. Kurang tumpat dari air


1. Pembakaran CIRI-CIRI 1. Pembakaran
2. Penghalogenan KIMIA 2. Penambahan
3. Pempolimeran

Kurang berjelaga UJIAN Sangat berjelaga
PEMBAKARAN
Tiada perubahan UJIAN BROMIN Nyahwarna merah
UJIAN
Tiada perubahan POTASSIUM Nyahwarna ungu
MANGANAT
BERASID


8. EKSOTERMIK VS ENDOTERMIK

EKSOTERMIK ENDOTERMIK
Membebaskan haba ke persekitaran HABA Menyerap haba dari persekitaran
Meningkat SUHU Menurun
PERSEKITARAN
Jumlah tenaga hasil kurang daripada JUMLAH Jumlah tenaga hasil lebih daripada
jumlah tenaga reaktan TENAGA jumlah tenaga reaktan
Negatif ΔH Positif
GAMBARAJAH
ARAS TENAGA
11

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi

9. UBATAN TRADISIONAL VS UBATAN MODEN

Ubatan Fungsi Contoh
Aspirin
Analgesic Melegakan kesakitan Paracetamol
Codeine
Penicillin
Antibiotics Membunuh bakterian
Streptomycin
Stimulant
Mengubah pemikiran yang
Physcotherapeutic Antidepressant
tidak normal
Antipsychotic10. TEORI PELANGGARAN

Terangkan kadar tindak balas berdasarkan kepada Teori Pelanggaran

a. Faktor yang mempengaruhi kadar tindakbalas adalah saiz zarah
Saiz zarah yang lebih kecil meningkatkan luas permukaan
Kekerapan Perlanggaran meningkat
Kekerapan Perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindakbalas meningkat

b. Faktor yang mempengaruhi kadar tindakbalas adalah suhu
Suhu yang lebih tinggi meningkatkan tenaga kinetic untuk zarah
Kekerapan Perlanggaran meningkat
Kekerapan Perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindakbalas meningkat

c. Faktor yang mempengaruhi kadar tindakbalas adalah mangkin
Mangkin akan mengubah tenaga pengaktifan
Kekerapan Perlanggaran meningkat
Kekerapan Perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindakbalas meningkat

d. Faktor yang mempengaruhi kadar tindakbalas adalah kepekatan
Kepekatan yang tinggi meningkatkan bilangan zarah per unit isipadu
Kekerapan Perlanggaran meningkat
Kekerapan Perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindakbalas meningkat

e. Faktor yang mempengaruhi kadar tindakbalas adalah tekanan
Tekanan yang tinggi meningkatkan bilangan zarah per unit isipadu
Kekerapan Perlanggaran meningkat
Kekerapan Perlanggaran berkesan meningkat
Kadar tindakbalas meningkat

12

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


11. PEMBAKARAN ALKOHOL

Tujuan Untuk menentukan haba pembakaran bagi alkohol

Pernyataan Adakah alkohol yang mempunyai bilangan karbon lebih banyak mempunyai
Masalah haba pembakaran yang lebih tinggi?

Semakin tinggi bilangan karbon dalam molekul, semakin tinggi haba
Hipotesis
pembakaran
Dimanipulasi : Jenis alkohol
Pembolehubah Bertindakbalas : Haba Pembakaran
Dimalarkan : Isipadu air
Bahan-bahan Methanol, Ethanol, propan-1-ol, butan-1-ol, air

3
Bekas kuprum, Tungku kaki tiga, thermometer, 100cm silinder penyukat,
Radas lampu minyak tanah, penimbang elektronik, segi tiga tanah liat, penghadang
udara, blok kayu
Prosedur

Alcohols Methanol Ethanol Propan-1-ol Butan-1-ol
Suhu awal
Suhu tertinggi
Peningkatan Suhu
Taburan Data
Jisim lampu (sebelum)
Jisim lampu (selepas)
Jisim alcohol yang
terbakar


1. Pembakaran alkohol adalah tindakbalas eksotermik
Perbincangan

2. Haba pembakaran diperolehi daripada eksperimen adalah kurang
13

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi

daripada nilai teori kerana:
a. Pembakaran alkohol sentiasa tidak lengkap
b. Haba hilang kepada persekitaran
c. Sejumlah kecil alkohol tersejat

3. Langkah berjaga-jaga:
a. Bekas kuprum nipis digunakan disebabkan ianya pengalir haba
yang baik
b. Kasa dawai tidak digunakan kerana ia mungkin menyerap sedikit
haba
c. Lampu minyak tanah mesti ditimbang secepat mungkin kerana
alkohl senang untuk menyejat
d. Penghadang udara digunakan untuk menghalang arus udara14

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


12. TIUB U
POSITIF TERMINAL NEGATIF
Penurunan TINDAKBALAS Pengoksidaan
Agen Pengoksidaan AGEN Agen Penurunan
PEMINDAHAN
Terima elektron ELEKTRON Derma elektron
Ferum(III) Sulfat CONTOH BAHAN LAIN Ferum(II) Sulfat
Air Bromin
Kalium Manganat (VII) berasid
Kalium Dikromat (VI) berasid
13. BAHAN PENAMBAH MAKANAN

BAHAN PENAMBAH FUNGSI CONTOH
Pengawet Memperlahankan pertumbuhan Garam
mikroorganisma supaya makanan lebih Gula
tahan Cuka
Perasa Memperbaiki rasa makanan Monosodium Glutamat (MSG)
Aspartame
Gula
Penebal Untuk menebalkan makanan Pektin
Gelatin
Antioksidan Menghalang berlakunya pengoksidaan ke Vitamin C
atas makanan Vitamin E
Penstabil Menghalang berlakunya emulsi Lechithin
Pewarna Menambahkan warna kepada makanan Tartrazine
Blue triphenyl FCF

15

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


14. GAMBARAJAH ARAS TENAGA
Agihan Markah:
1. Anak panah dengan perkataan “Energy”
2. Dua aras yang berbeza
3. Persamaan untuk reaktan dan hasil
4. Nilai ΔH


15. HUBUNGKAIT PENGIRAAN BILANGAN MOL


Nilai NA Nilai Jisim Molar Nilai Isipadu Molar
(Nombor Avogadro) STP Keadaan Bilik
22.4 24.0
23
6.02 x 10 Sama dengan jisim atom Suhu = 0°C Suhu = 25°C
relatif
Tekanan = 1 atm Tekanan = 1 atm


16

Modul NOTA Super Ringkas KIMIA 2012 Mr-Hailmi


16. PENYEDIAAN SABUN

Saponifikasi (proses buat sabun)
Bahan : minyak kelapa sawit / minyak jagung / sebarang minyak sayuran
Natrium hidroksida pekat

Langkah-langkah:
1. Tuang 5cm3 minyak kelapa sawit ke dalam sebuah bikar
2. Tambahkan 50cm3 larutan 5 mol dm-3 natrium hidroksida pekat
3. Kacau dan panaskan campuran itu sehingga mendidih
4. Tambahkan 50cm3 air suling dan 3 spatula natrium klorida
5. Didihkan campuran tersebut selama 5 minit
6. Turaskan sabun tersebut
7. Sabun dimasukkan ke dalam sebuah tabung uji yang berisi air
8. Goncangkan tabung uji itu, buih akan terhasil17. KESAN PENCUCIAN SABUN

Kesan Pencucian Sabun ke atas Kotoran (8 marks)

1. Molekul sabun terdiri daripada bahagian hidrofobik dan hidrofilik
2. Sabun akan mengurangkan ketegangan permukaan air
3. Ini membolehkan air tersebar dan membasahkan permukaan pakaian
4. Bahagian hidrofobik larut dalam minyak
5. Bahagian hidrofilik larut dalam air
6. Sabun memecahkan kotoran kepada titisan kecil
7. Gosokan semasa mencuci akan menyingkirkan titisan ini
8. Gambarajah berlabel


cikguhailmi.blogspot.com
17


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Spring 2019
Next Book
Laguna Beach Police Department Biennial Report 2017-2018