The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by efin, 2016-12-15 05:39:24

CZ_LifeSphere_2016

LifeSphere 2016 CZ

LifeSphere
MAGAZÍN VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU SPHERE

Výhody
Sphere
na každém
kroku

je méně
opravdu více?

„Český chlapec“

Carlo Capalbo

www.sphere.cz


7 %,
10 % VIP

BRNO, Panská 3
cz.maxmara.com


Je méně více?
Mnohdy se zamýšlíme nad tím, zda
opravdu ono známé „ méně je ví- žíme budovat obchodní síť tak, aby si ka- ­LifeSphere, malá ochutnávka toho nejlep-
ce“ nebo „méně je někdy více“ pla- ždý zákazník mohl vybrat to své, a vězte, šího. Ale ještě více se dozvíte uvnitř tohoto
tí i v opačném případě, tedy „více je někdy že zde neplatí, čím více karet, tím více slev. magazínu, kde se můžete dočíst, kdo je na-
méně.“ Sama mám dojem, že platí obo- S kartou Sphere máte možnost získat ví- příklad „český chlapec“ Carlo Capalbo ne-
jí, jen záleží, jakým úhlem pohledu se na ce, vzhledem k počtu obchodních partnerů bo jaká je podle Eliho Katze jediná cesta,
to díváme. Rozhodnutí mít méně nám mů- z celého spektra oborů, a nakupovat výhod- jak si získat a udržet dobré jméno ve světě
že otevřít cestu k dosažení více splněných ně, a to kdykoliv a kdekoliv, protože anonco- obchodu. Herec Michal Novotný nám pro-
snů. S pocitem možnosti volby, investice vaná sleva platí prostě stále – 7 dní v týdnu, zradí více o zbrusu novém muzikálu Mefis-
času, vlastní svobody a menšího stresu. 24 hodin denně, po celý rok. A v tom je věr- to a v celé své kráse se vám představí no-
Ovšem otázkou zůstává, co je vlastně více nostní program Sphere prostě jedinečný. vý přírůstek do rodiny Škoda. Ale víte co, já
a co méně, protože mnohdy zdání klame. prozradím raději méně než více…
Můžeme během své dovolené procestovat V roce 2015 došlo k přejmenování progra-
klidně celou republiku nebo Evropu, aby- mu, a to z původního názvu Sphere card, Ivana Kolářová
chom na konci zjistili, že nám to množství na současný Sphere, a s tím i související- marketingový specialista PROGRAMU SPHERE
vjemů a informací vlastně nepřineslo nic mu redesignování loga tak, aby bylo pro
víc, než únavu, a pro spousty zážitků si na- všechny držitele karet  viditelnější, jasněj-
konec pořádně nepamatujeme žádný. Je ší a více odpovídalo moderním trendům.
dokázané, že člověk je schopen zapamato- Takže je na čase pozvednout oponu a na-
vat si pouze dvě důležité informace, proto hlédnout také do dalších novinek - nové-
bychom měli na miskách lékárenských vah ho webu, katalogu a e-NEWS nebo zbrusu
odvažovat, které to budou. Protože když nové mobilní aplikace, která je uzpůsobe-
jich sdělíme pět, neuvízne nám v paměti na pro platformu Android, i iOS. Je dělaná
spolehlivě žádná. s důrazem na držitele karty, kterému při-
náší informace o možnostech využití vý-
To samé platí i o našem věrnostním pro- hod a slev nejenom v jeho okolí a získat
gramu Sphere. Stačí si zapamatovat: tak opět více. V průběhu letošního léta by-
10.000 obchodních míst v České republi- li všichni obchodní partneři, respektive je-
ce a na Slovensku díky jedné kartě! Náš jich obchody a provozovny, označeni no-
nový claim – „Výhody na každém kroku“ vou samolepkou programu Sphere.
je toho důkazem. A ačkoliv primárně cílí-
me na B2B, naším koncovým zákazníkem Důkazem, že se kvalitou našich obchod-
je vždy držitel karty Sphere. Proto se sna- ních partnerů i celého programu může-
me opravdu chlubit, je i tento magazín

7 45

Nový KODIAQ

14 Tipy
Praha, Brno, Ostrava
Rozhovor:
46
Michal Novotný – muzikál Mefisto

23 30 47

Sphere: výhody Rozhovor:
na každém kroku Carlo Capalbo

Časopis LifeSphere vydává společnost EFIN, spol. s r.o. vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28953 pro vlastní potřebu v rámci marketingové podpory věrnost-
ního programu Sphere. Vydavatel si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny údajů poskytovatelů slev. Uvedené slevy se obecně netýkají akčních cen, pokud není stanoveno
jinak. Texty inzerátů jsou základní, úplné znění naleznete v databázi poskytovatelů slev na www.sphere.cz a www.sphere.sk. Vydavatel neručí za obsahovou stránku dodaných
příspěvků jednotlivých subjektů. Šéfredaktorka: Kateřina Krbcová; produkce: Ivana Kolářová; d­ esign: Jana Miňovská; NEPRODEJNÉ!
Kontakt Česká republika: EFIN, spol. s r.o., K Hájovně 9, 142 00 Praha 4, Tel.: +420 241 710 502, email: [email protected]; Slovensko: EFIN, spol. s r.o., Hurbanovo nám. 1,
811 06 Bratislava, Tel.: +421 2 529 276 84, email: [email protected]

www.sphere.cz 1


Kde se pivo vaří... Hranice pro označení pivovaru za
mini je roční výroba nepřesahující
Počet tzv. malých pivovarů, 10.000 hl. Jejich oblíbenost spočí-
či chcete-li odborně mini vá zejména v rychlosti, s jakou jsou schop-
pivovarů, stejně tak jako ni reagovat na chutě a přání svých zákazní-
jejich obliba, každým ků i odvaze, díky které jsou schopni uvádět
rokem vzrůstá, to je prostě na trh piva méně tradiční.
fakt. Jedním z nejnovějších
přírůstků do rodiny mini Jedním takovým je i  Počernický pi-
pivovarů je POČERNICKÝ vovar, který byl otevřen v  květnu letošní-
PIVOVAR. ho roku v  původních prostorách pivovaru
z 19. století. Jedná se o velkolepě zrekon-
struovaný prostor se zachováním historic-
kých prvků, které byly vkusně a  neotřele
provázány s novým interiérem.

Kromě stálé nabídky piv: Počernické 12,
Počernické Barborky – černé pivo, Počer-
nického pšeničného a Počernického svrch-
ně kvašeného speciálu pro vás místní slá-
dek připraví třeba vánoční Magnát 15°,
spodně kvašený speciál, ze třech druhů ba-
vorských sladů. Těšit se můžete také na ve-
likonoční pivo, které spolu se specialitami

z jehněčího masa určitě stojí za návštěvu.
Během celého roku můžete ochutnat na-
še ovocná piva např. kokosové, borůvko-
vé, limetkové a další.

10 %,
15 % VIP

Nefalšovaná italská PRAHA 9, Národních hrdinů 3
gastronomie www.pddp.cz

V nádherném anglickém parku se Místo, které
zámkem, jehož historie sahá až do svou jedinečnou
15. století a v bezprostřední blízkosti polohou, útulným
počernického rybníka naleznete a neokázalým interiérem,
originální italský restaurant ­ ale zejména nabídkou
AL MULINO, který byl původně dokonalé gastronomie,
vybudován v 70. letech
19. století ve stylu přímo svádí
anglické novogotiky. k návštěvě.

10 % Čerstvé ryby, které si můžete sa­ nikdy stejný. Jak vzhledově, tak zejména
mi vylovit z místních sádek, ital­ské chuťově.
PRAHA 9, Národních hrdinů 3 speciality jako pizzy, rizota a  těs­
www.pddp.cz toviny a  rafinované úpravy masa tvoří zá- Například typická sušená šunka Pros-
klad pravé italské kuchyně za použití ori- ciutto Parma, ocet Balsamico, Mozzare-
2 ginálních surovin. A  proč právě originální lla nebo olivový olej. Surovina musí pochá-
italské suroviny? Protože každá náhraž- zet z dané oblasti, musí tam uzrát nebo být
ka se liší od originálu a  výsledek nebude zpracována či vyrobena za dodržení přís-
ných podmínek a původní receptury. A na
to se u nás můžete spolehnout!

www.sphere.cz


Klenoty Aurum

šperky nejsou hřích

Zářivý šperk či hodinky patří k nejkrásnějším a nejhodnotnějším
dárkům a naším cílem je poskytovat zákazníkům kvalitní produkty

a služby v oblasti jejich prodeje a servisu.

Foto: Petr Kozlík (Mafra) Rony Lori
stojí v čele podniku
Klenoty Aurum představují největší kolekce šperků inspirovaná Jaromírem Klenoty Aurum už přes deset let,
síť značkových obchodů se šper- Jágrem, který se stal tváří letošní kam­
ky a  hodinkami v  České republice paně. Proč nakupovat v prodejnách
s širokým sortimentem zlatých, stříbrných, Klenoty Aurum?
briliantových šperků, hodinek a  značko- Ať už zavítáte do našich prodejen koupit
vých šperků jako Emporio Armani, Micha- dárek pro své lásky, nejbližší, přátele, či si Jsme stabilní společnost se
el Kors, DKNY, MBM, Fossil, Hugo Boss, jen přijdete udělat radost, přejeme si, abys- zázemím 45 prodejen v České
­Tommy Hilfiger, Lacoste a další. te odcházeli spokojeni a rádi se do našich republice a nově i možností nákupu
prodejen vraceli. A pokud chcete nakoupit
Nejen pro hokejové fanoušky je nyní krásné hodinky z pohodlí domova, Klenoty na e-shopu.
v  Klenotech Aurum k  dostání exkluzivní Aurum mají nově i eshop. Již více než 60 let jsme s vámi při
nejkrásnějších okamžicích vašeho

života.
Jsme výhradním distributorem
značek, které prodáváme, proto
nákupem u nás máte jistotu, že

kupujete originální produkt.

10 %

síť v ČR
www.klenotyaurum.cz

5% 5x PRAHA, CHVALOVICE 10 % 5x PRAHA 10 PRAHA 9,
www.levi.com www.tatuum.com až 13 % Sokolovská 971/193
www.trenyrkarna.cz

10 %,
20 % VIP

7 %, síť v ČR 5% 3x PRAHA, PLZEŇ 10 %, síť v ČR
10 % VIP www.bogner-eshop.cz www.lechaton.cz 15 % VIP www.tobitex.cz

www.sphere.cz 3


PVA

EXPO PRAHA

Na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech
se každoročně koná více než 80 akcí s účastí přes
6 000 firem z více než 30 zemí světa.Víte, který

veletrh se v PVA EXPO PRAHA konal jako
první? Zajímá vás, jak se veletrhy připravují?
Přečtěte si následující rozhovor s obchodním
a marketingovým ředitelem společnosti ABF, a.s.

Martinem Františkem Přívětivým.

Martin František Přívětivý,
obchodní a marketingový ředitel ABF, a.s.

Kolik návštěvníků ročně navštíví veletrhy jednoznačně určit, jaká akce je nejúspěš- který se zaměřoval na  odborné přednášky
v PVA EXPO PRAHA?
Nejmodernější a  největší veletržní are- nější, protože pořadatel i  návštěvníci ma- a semináře, ke kterému se připojila prezen-
ál v  hlavním městě České republiky PVA
EXPO PRAHA v  Letňanech ročně navští- jí jiné požadavky. tace produktů v oblasti staveb-
ví téměř 800  000 osob. Dlouhodobě ros-
toucí návštěvnost je dána nejen atraktivní- A který nejoblíbenější? Nejoblíbenější nictví. Prezentace se setkala
mi tématy veletrhů a dalších akcí, ale také V  rámci veletrhů, které po- jsou veletrhy s úspěchem, a proto roku 1990
moderními prostory, bohatým vybavením, vznikl veletrh FOR ARCH. Díky
zázemím pro vystavovatele i  návštěvníky,
velmi dobrou dopravní dostupností a  vel- řádá společnost ABF, a.s., zaměřené na rodinu, kvalitě se mu podařilo vydobýt
kokapacitním parkovištěm. se největší oblibě těší vele- si na trhu prvenství. Veletrh se
trhy zaměřené na rodinu, by- bydlení a volný tak stal významným odborným
Který z nich je nejúspěšnější? dlení a volný čas. Konkrétně čas. Konkrétně se fórem, které dokáže zprostřed-
Každoročně se na  výstavišti PVA EXPO
PRAHA uskuteční přibližně 88 úspěšných se jedná o veletrh her a hra- jedná o veletrh her kovat informace novou a  mo-
akcí s  účastí přes 6000 firem z  více než ček FOR TOYS, mezinárodní a hraček FOR TOYS, derní formou. Letos se mohla
30 zemí světa. Kromě akcí pořádaných stavební veletrh FOR ARCH, mezinárodní stavební odborná i  široká veřejnost tě-
společností ABF, a.s. se zde konají také veletrh cyklistiky FOR BIKES šit na 800 vystavovatelů ze 14
akce třetích stran. Multifunkční prosto-
ry totiž nabízejí využití nejen pro pořádání nebo rybářský veletrh FOR veletrh FOR ARCH, zemí světa, ale také na bohatý
veletrhů, ale také výstav, konferencí, spor- FISHING. veletrh cyklistiky doprovodný program, včetně
tovních akcí, koncertů, divadelních před- nezávislého Stavebního pora-
stavení nebo firemních večírků. Nelze tedy
Který veletrh byl historicky FOR BIKES nebo denského centra.
úplně tím prvním, který se rybářský veletrh
v PVA EXPO PRAHA konal? FOR FISHING. Kolik vystavovatelů průměrně
Prvním veletrhem, který pořá- na veletrhu můžeme vidět?

dala naše veletržní správa, byl Na veletrzích vystavuje od pa-

mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. desáti do osmi set vystavovatelů. Počet

Ten vznikl z  projektu Fórum architektury, závisí na konkrétním veletrhu.

4 www.sphere.cz


Nejmodernější Veletrhy se dělí podle odvětví,
a největší veletržní která reprezentují. Existují tak
areál v hlavním městě veletrhy strojírenské, automobilové,
České republiky PVA EXPO zemědělské, potravinářské, knižní,
PRAHA v Letňanech ročně veletrhy výpočetní techniky
navštíví téměř 800 000 a bezpočet dalších.V České
republice ročně probíhají stovky
osob. výstavních a veletržních akcí.

Zdroj: Wikipedia

ČR Karla Šlechtová nebo ministr životního
prostředí Richard Brabec. Naopak nejbližší
akcí, která se zde bude konat, je vyhlášení
ankety Král cyklistiky.

Jak dlouho se takový veletrh připravuje? mohou prezentovat výhradně firmy, kte- Chystáte pro rok 2017 nějaké novinky, tedy
Například mezinárodní stavební veletrh ré poskytují produkty nebo služby s  tímto nové veletrhy či jiné akce?
FOR ARCH, který je největším a nejnavště- oborem spojené. Roku 2016 jsme nově uspořádali veletrh
vovanějším stavebním veletrhem v  Čes- V roce 2015 jste otevřeli nový multifunkč- informačních systémů pro průmysl FOR
ké republice, vyžaduje celoroční přípravu. ní Kongresový sál s unikátní kapacitou 650 INFOSYS, veletrh stavební chemie, spojo-
Pracuje se na něm přibližně šestnáct mě- míst a  plně vybaveným zázemím. Jaký je vacích materiálů a  ochranných pomůcek
síců. Nejedná se totiž pouze o komunikaci o něj zájem? FOR STAV a mezinárodní odborný kontrak-
s konkrétními vystavovateli, ale také s od- Kongresový sál má během roku široké vy- tační veletrh cestovního ruchu Czech Tra-
borníky ohledně doprovodného programu užití. Pořádají se zde kongresy, konference, vel Market. Pro rok 2017 potom plánujeme
nebo s  ministerstvy a  dalšími institucemi firemní setkání, společenské večery i  do- první ročník výstavy lodí a  vodních spor-
ohledně udělování záštit. provodné programy v rámci veletrhů a vý- tů FOR BOAT,  veletrhu obalových inovací
stav pořádaných v  přilehlých halách. Na- a technologií OBALY a nově i specializova-
Co musí splňovat zájemce, aby mohl posledy se zde například konala prestižní nou výstavu svítidel, designu a  příslušen-
na některém z veletrhů vystavovat? Konference ředitelů projektových společ- ství SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE.
Zájemce o  výstavní plochu musí přede- ností 2016, která zahajovala mezinárodní
vším tematicky korespondovat s  oborem stavební veletrh FOR ARCH. Konference se 20
veletrhu. Například na  výstavě obytných účastnily osobnosti jako ministr financí ČR až 50 %
automobilů a karavanů FOR CARAVAN se Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj
PRAHA 9, Beranových 667
www.pva.cz

  Ing. Jiří Los,
předseda představenstva
Společnost FOKUS optik působí na českém trhu přes
25 let a i díky tomu provozujeme v současné době více 5

než 90 poboček, z toho 25 přímo v Praze. 
O váš zrak se postará vždy  odborně vyškolený personál, který vám
nejen zkontroluje zrak, ale pomůže také s výběrem vhodných obrub,
brýlových skel nebo aplikací očních čoček. Vybírat máte určitě z čeho,

protože se snažíme uspokojit klientelu napříč celým spektrem.
V nabídce nechybí široký výběr dioptrických obrub a slunečních brýlí

nejen světových značek. Kvalitní brýlová skla jsou samozřejmostí. 

10
až 20 %

síť v ČR
www.fokusoptik.cz

www.sphere.cz


neoluxor

jaké knižní hity se pro rok 2016/2017 očekávají?

Neoluxor byl založen v roce 2001. Ta patří z poloviny slovenské síti Pan- 10 %
V roce 2003 byl otevřen čtyřpatrový ta Rhei a  společnosti Fortuna Libri
Palác knih na Václavském náměstí SK. V současné době má Neoluxor síť v ČR
a v roce 2010 prodali původní vlast- 30 poboček po celé České republice. www.neoluxor.cz
níci knižní síť slovenské společnosti
Kromě knižních titulů můžete v  knihku-
Central Europeans Books. pectvích zakoupit taktéž učebnice, mapy,
průvodce, stolní hry, kalendáře, audio knihy,
filmy, e-knihy, značkové diáře, přání a dárky.

J.R.R. Tolkien J.R.R. Tolkien
PÁN PRSTENŮ HOBIT
Souborné vydání nejznámější
fantasy trilogie Pán prstenů Příběh o tom, kterak
(Společenstvo prstenů, Dvě věže se Pytlík vydal za dobrodružstvím
a Návrat krále).
a shledal, že náhle dělá a říká
Patrik Hartl naprosto neočekávané věci.
OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ
Nový dvojromán Patrika Zdeněk Pohlreich
Hartla je možné začít číst LEHKÁ KUCHYNĚ
z kterékoli strany. Vyberte si! Kniha o rozumném jídle, bez
Příběh sourozenců Veroniky gastronomické hysterie a zdraví
a Jáchyma budete prožívat nebezpečných experimentů.
podle toho, který začátek zvolíte.
www.sphere.cz


Burda Praha působí na českém trhu od roku 1991,
jejím prvním titulem byl časopis Burda Praha, vydaný

ve stejném roce. 

Nyní má ve svém portfoliu přes 40 periodických časopisů, více
než 110 000 předplatitelů a její vlajkové lodi jsou tituly ELLE
a Marianne.  

Se značkou Marianne je spojena největší nákupní akce ve střední
Evropě, „Dny Marianne“. Ty se letos konaly již pošestnácté a bylo

při nich prodáno rekordních 130 542 časopisů Marianne.

14
až 45 %

www.burda.cz

6


SILNÝ A VELKÝ JAKO MĚDVĚD

TO JE NOVÝ KODIAQ!

Nové velké SUV značky ŠKODA se jmenuje Kodiaq. Pojmenován je podle
medvěda žijícího na stejnojmenném ostrově u jižního pobřeží Aljašky.

Nový model byl oficiálně představen 1. září 2016 sedadel a  nastavení sklonu opěradel se může interi-
v Berlíně a zahajuje novou ofenzívu v segmen- ér modelu KODIAQ pružně přizpůsobit aktuálním pře-
tu SUV. Svou předpremiéru si však již zažil na le- pravním potřebám, co do počtu osob i množství zava-
tošní Tour de France, kde byl zahalen do efektní mas- zadel. S  objemem 720 až 2065 l (při sklopených se-
kovací fólie a dovedl cyklisty do cíle. dadlech po strop) nabízí pětimístná ŠKODA KODIAQ
největší prostor pro zavazadla ve své třídě.
První sériově vyrobený vůz sjel z linky 18. října 2016
v Kvasinách. Při této příležitosti nechala ŠKODA AUTO, Nejlevnější model lze začít objednávat od října za
v rámci své nové komunikační kampaně spojené s tím- cenu od 677  900 Kč. Jedná se o  zážehovou čtrnác-
to modelem, přejmenovat toto město na Qasiny. tistovku TSI s výkonem 110 kW, vybírat můžete mezi
samočinnou převodovkou DSG s  pohonem jen před-
Rozpoznávacím znakem vozů ŠKODA je nadprů- ních kol, anebo čtyřkolku s manuálem. První vozy do-
měrná nabídka místa v interiéru, která stanovuje mě- razí na showroomy a ke koncovým zákazníkům v prů-
řítka ve třídě. KODIAQ má délku 4,70 metru a  šířku běhu února 2017. Ti se mohou těšit na novinky pře-
1,88 metru – pro interiér maximum. Na přání se po- devším v  oblasti online s  více než 30 Simply Clever
prvé nabízí toto SUV dokonce i se třetí řadou sedadel. řešení.
Díky možnostem sklápění, podélného posunu zadních

MÁME SHOWROOM JAKO BRNO!

Od 1. září 2016 jsme pro Vás v Modřicích u Brna otevřeli nový mo-
derní a nadčasový showroom společnosti AGROTEC, v zastoupení
vozů ŠKODA a KIA. Jako jediní vám nabízíme provoz 7 dní v týdnu,

jak u servisu, tak u prodeje. Showroom KIA je dokonce první
v České republice, který přináší nový vizuální styl „Red Cube“.

3 až
10 %

BRNO, BŘECLAV HUSTOPEČE
www.agrotecauto.cz

www.sphere.cz 7


10 %, PRAHA 10, Limuzská 14 5 PRAHA 5, Helsinská 166/2 5 ŘÍČANY, Zděbradská 56
20 % VIP www.secar.cz až 10 % www.rpz.cz až 20 % www.flatsix.cz

10 %,
20 % VIP

2 ŠTERNBERK, ŠUMPERK, 5 2x LIBEREC, PRAHA 5 síť v ČR
až 10 % OLOMOUC až 15 % www.federalcars.cz až 20 % www.epremio.cz
www.auto-hegr.cz

Historie našeho resortu se Chateau Monty Hotel s  působivým interiérem v  se-
začala psát již v roce 1901 SPA Resort cesním stylu je situován v lesopar-
a stejně, jako naši předchůdci, ku nad městem, necelých 10 minut
se snažíme zprostředkovat chůze do centra. Je obklopen zámeckým
vám výjimečné zážitky díky parkem, kde si můžete zacvičit jógu, pila-
poskytování jedinečných, tes nebo si vyzkoušet lukostřelbu.

na míru šitých služeb V  Chateau Monty SPA Resortu může-
s pohostinností na té nejvyšší te navštívit hned tři vynikající restaurace:
Dianu, Kolonádu a  Montgomery. V  létě je
možné úrovni. k dispozici také terasa La Panorama s vý-
hledem na Mariánské Lázně.

Restaurace Montgomery je díky docho-
vanému originálnímu secesnímu interiéru
jedním z klenotů mezi mariánskolázeňský-
mi restauranty. Nabízí vytříbené speciality
mezinárodní kuchyně ve spojení s českou
moderní gastronomií.

Již po staletí nabízí Chateau Monty SPA
Resort léčebné a  wellness služby. V  sou-
časnosti spojujeme tradiční postupy s no-
vými trendy balneologie. Přijeďte k nám, do
Chateau Monty SPA Resort, a poznáte, že
jsme připraveni udělat vše pro vaše zdraví,
odpočinek a krásu!

10
až 20 %

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Příkrá 218
www.montymarienbad.com

8 www.sphere.cz


FOTO: Martin Popelář Jiří Nekvasil  

98.Nseenzeócnhute si ujít V  roce 1989 ab-
solvoval studium
v Národním divadle moravskoslezském! operní režie na hu-
dební fakultě AMU u La-
Těšit se můžete na Havelku, Zamilovaného Shakespeara, dislava Štrose. Na divadelní fakultě AMU
Kyliána a 4x Lloyda Webbera. se formou mimořádného studia paralel-
ně věnoval také dramaturgii. V roce 1988
Národní divadlo moravsko- Florence Foster Jenkins, Je úchvatná! Dá- založil spolu se scénografem Danielem
slezské zahájilo svoji čin- le si v činohře určitě nenechte ujít lákavý ti- Dvořákem Operu Furore, experimentální
operní studio. O dva roky později byli oba
nost v  srpnu ro- tul Zamilovaný Shakespeare, jako intendanti pověřeni řízením Komor-
ní opery Praha, kterou reorganizovali na
ku 1919. V  sou- NDM je jediným kterého zatím známe jen ve Operu Mozart. Od roku 1998 působil ja-
ko umělecký šéf, dramaturg a režisér ve
časné době je divadlem v České filmové podobě. Státní opeře Praha. V letech 2002–2006
největším profesionálním di- republice, které První baletní premié- zastával post šéfa opery Národního diva-
vadlem v Moravskoslezském dla v Praze. Od 1. 1. 2010 je ředitelem
ra nazvaná Dva světy / je- Národního divadla moravskoslezského
kraji, součástí kterého jsou se pyšní hned 4 tituly den svět přinese komponova- v Ostravě.
i  dvě scény – Divadlo Anto- Andrewa Lloyda ný večer plný zvučných jmen!
nína Dvořáka a  Divadlo Jiří- Webbera Ostravě se představí choreo- Za svou dosavadní uměleckou dráhu
ho Myrona. Stejně, jako v do- grafie tří velikánů – Jiřího Ky- realizoval přes osmdesát operních a či-
noherních inscenací, jako režisér půso-
bě svého vzniku, má divadlo liána, Ohada Naharina a  Itzi- bí také v  zahraničí. Vedle práce v  diva-
dle spolupracuje Jiří Nekvasil jako reži-
čtyři umělecké soubory, a to operu, opere- ka  Galiliho. Další připravovanou baletní sér téměř 20 let také s Českou televizí,
podílí se především na tvorbě hudeb-
tu/muzikál, činohru a balet. premiérou bude inscenace Tři mušketýři ních pořadů. Na konci roku 2014 udělila
Nadace Bohuslava Martinů Jiřímu Ne-
OCHUTNÁVKA SEZÓNY v choreografii Paula Chalmera. kvasilovi Medaili Bohuslava Martinů za
mimořádné zásluhy o propagaci díla na-
Napínavým hitem OPERETNĚ-MUZIKÁ- šeho skladatele. V květnu 2016 ocenila
Jiřího Nekvasila Společnost pro vědu
Soubor opery zahájil sezónu nastudo- LOVÉ sezóny se pak jistě stane muzikálo- a umění za propagaci české vědy a kul- Foto: Tamara Černá – Sofig
tury v zahraničí.
váním opery La clemenza di Tito Wolfgan- vé drama autorské dvojice Michael Kunze
10 %
ga Amadea Mozarta v režii vyhledávaného a Sylvester Levay Rebecca.
OSTRAVA, Smetanovo nám. 3104/8A
tandemu SKUTR. Vrcholem sezóny pak bu- Milovníky Andrewa Lloyda Webbera jis- OSTRAVA, Čs. legií 148/14
www.ndm.cz
de nové nastudování Rossiniho Lazebníka tě potěší skutečnost, že se na repertoár
9
sevillského v českém přebásnění Jaromíra vrací Josef a jeho úžasný pestrobarevný

Nohavici a v režii Ondřeje Havelky. plášť. NDM je tak jediným divadlem v Čes-

Činohra představí v  Ostravě komedii ké republice, které se pyšní hned 4 tituly

o nejtragičtější operní zpěvačce všech dob, Andrewa Lloyda Webbera.

www.sphere.cz


ASIAN TEMPLE

„Naším prvořadým cílem je být vynikající a poskytovat našim
zákazníkům servis na profesionální úrovni. Od okamžiku, kdy
vstoupíte do restaurace, až do momentu, kdy ji opustíte, budeme
dělat vše pro to, aby pro vás návštěva naší restaurace byla
nezapomenutelným zážitkem.“
NYOMAN PURNATA, šéfkuchař Asian Temple

Jedinečná souhra chutí a  vůní s  doko- mým účelům, ale také k pracovním schůz- 10 %
nalým interiérem a službami na vysoké kám, firemním akcím nebo neformálním
profesionální úrovni, to je ­ASIAN TEM- setkáním s  vašimi klienty. Díky lákavě se- PRAHA 1, Bílková 13
PLE – nejlepší fusion restaurant v Praze. stavenému menu máte možnost ochutnat www.asiantemple.cz
pokrmy z Číny, Japonska, Thajska, Indoné-
Díky důmyslně koncipovanému interiéru, sie, Bali nebo Indie a přenést se tak alespoň
rozdělenému do několika částí, máte mož- na chvilku do úplně jiného světa…
nost využít Asian Temple nejen k  soukro-

10 %, www.frutiko.cz 5 %, PRAHA 6, Dejvická 32/396 10 % síť v ČR
15 % VIP 10 % VIP www.bacchus.cz www.subway.cz

10 %, PRAHA 1, Na Příkopě 19 10 %, PRAHA 3, 10 %, 3x PRAHA
15 % VIP www.umamisushi.cz 20 % VIP Vinohradská 2828/151 20 % VIP www.koberestaurant.cz
PRAHA 4, Na Pankráci 86
15 % www.yogoterie.cz

10 www.sphere.cz


NEODOLATELNÉ Podle dochovaných historických
pramenů pocházejí z  období 14.
VÝHLEDY století, avšak historici se domní-
vají, že se jedná již o století 10.
Kampa, tajemný kout Prahy s autentickou atmosférou
a úžasnými výhledy na Vltavu, Karlův most a Staré Město, A  přestože jsou jejich dějiny neoddě-
je zároveň domovskou adresou i pověstmi opředených mlýnů. litelně spjaty s  požáry, povodněmi a  ni-
čivými válkami, v  současné době nám
nabízí restaurace s  kavárnou
Sovovy Mlýny opět neodolatelné vý-
hledy na Vltavu a Karlův most z celoroč-
ně otevřené terasy, příjemné a klidné po-
sezení v nekuřácké restauraci a kavárně,
ale hlavně spoustu lahůdek.

Za ochutnání určitě stojí „tatarákové
prkno“, kde vám naservírují hned tři druhy
tataráků. Kapří z  čerstvých třeboňských
kaprů, hovězí z vyzrálého masa a sýrový
z několika druhů sýrů s chilli papričkou.

Spláchnout se to určitě sluší dob-
rým­plzeňským pivem. A koho na tatará-
ky moc neužije, má kromě dalších mož-
ností příležitost spravit si chuť hovězím
Kampa Burgerem s  čerstvou zeleninou,
slaninou, karamelizovanou cibulí, podá-
vaným s  domácí BBQ omáčkou a  hra-
nolkami.

10 %,
15 % VIP

PRAHA 1, U Sovových mlýnů 2
www.sovovy-mlyny.cz

MÁNES

opět ožil

Kulturní, společenská Tento objekt sám o sobě láká návštěv- ta pro všechny. S kapacitou až 1500 osob
a gastronomická historie tohoto níky svojí architekturou a  vnitřní vý- je tento objekt jedním z největších v cent-
objektu sahá až do roku 1930, kdy zdobou k velkým kulturním, ale také ru Prahy. Vždy zde pocítíte dech dějin let
byla na původním místě bývalých kulinářským zážitkům. Komplex je rafinova- minulých, kdy se zde scházeli slavní politici
Šítkovských mlýnů, postavena ně rozdělen do několika prostor , a  to ART a  umělci, jako například Mikoláš Aleš, An-
budova Mánesu. Sloužila tehdejšímu RESTAURANTU – se stropními freskami tonín Hudeček, Antonín Slavíček či Alfons
Spolku výtvarných umělců Mánes, Emila Filly, TERRACE GRILLU – s výhledy na Mucha. Proto není náhodou, že na výstav-
Vltavu, Národní divadlo a Staré město a ART bu tohoto objektu přispěl i  prezident To-
založenému v roce 1887. CAFÉ – moderní kavárnu s cukrárnou. máš Garrigue Masaryk.

Ojedinělá krása zrekonstruovaných pro- 10 %
stor funkcionalistického objektu
PRAHA 1, Masarykovo nábř. 250/1
Galerie Mánes má v sobě genius loci od- www.manesrestaurant.cz
kazující na historii tohoto slavného mís-
ta a skýtá rozsáhlé využití pro všechny ná-
vštěvníky. Ať už jdete za kulturou, kvalitní
gastronomií, živou hudbou, tancem anebo
na firemní konferenci, vždy bude plno mís-

www.sphere.cz 11


Z oboru Sport a volný
čas pro vás vybíráme…

Bunda Broad Peak Light SQlab 611
Jacket Men Active Race

Běžná cena: 5.399 Kč Běžná cena: 49.990 Kč

Cena se 5.021 Kč Cena se 46.991 Kč

www.hudy.cz www.cyklopoint.cz

Bomber Woodie Suunto Ambit3 Sport
luxusní italské lyže Blue HR SS020679000

Běžná cena: 67.250 Kč

Cena se 59.180 Kč Běžná cena: 10.790 Kč

Cena se 55.818 Kč Cena se 9.711 Kč

www.levnelyze.cz  www.azsport.cz

  Jindřich Hudeček,
majitel společnosti Hudy
Společnost HUDYsport založil v roce 1990 vynikající
lezec Jindřich Hudeček.Ve stejném roce byla také www.sphere.cz
založena první prodejna ve Hřensku.

V současnosti naleznete na území České republiky a Slovenska
38 prodejen, jejichž část je provozována na základě
franchisingových smluv.

Nabízejí vybavení  od prémiových světových značek Mammut,
La Sportiva, Deuter, Millet a mnoha dalších
renomovaných značek.

7%

síť v ČR
www.hudy.cz

12


S GALLERY

15 % Naším posláním je nabízet
kvalitní a stylové šperky, kterými
BRNO, Mečová 2
www.sgallery.eu  si lidé odliší.Vždy dbáme na
originalitu, jedinečnost i cenovou

dostupnost.

STORY by Kranz & Ziegler
Di Giorgio Paris
JOID‘ART
Majorica
Nialaya
Thomas Sabo
Cruciani
Michael Michaud

OPTIKSPEKTRUM

Naším cílem je především Kromě běžných zakázek jsme ta-
naprostá spokojenost zákazníků. ké schopni v našem oboru nabídnout
spolupráci produkčním společnostem
Nabízíme komplexní služby při výrobě filmů, reklam a  televizních
v oborech oční optika a optometrie. pořadů.

Všichni naši zaměstnanci jsou vy- vše, co lze od moderní oční optiky očeká- Naše spolupráce může být různorodá,
studovaní oční optici nebo baka- vat. V  nabídce máme dioptrické, sluneční a  to od poradenství, přes výrobu brý-
láři optometrie, registrovaní Mini- i  sportovní brýle různých světových zna- lí (běžných i  speciálních na zakázku
sterstvem zdravotnictví ČR. Tím je zajiš- ček a  samozřejmě i  celou řadu doplňků. podle představ režiséra,) až po aplika-
těna  maximální profesionalita a  vysoká Vyšetřujeme a  měříme zrak, aplikujeme ci kontaktních čoček i při nepříznivých
úroveň poskytovaných služeb. Jako jed- kontaktní čočky. podmínkách v exteriérech. Během po-
no z  mála pracovišť máme přiznaný sta- sledních let jsme spolupracovali kro-
tut nestátního zdravotnického zařízení, což 10 %, mě jiných i na těchto projektech: Liga
v praxi znamená, že je u nás garantovaná 15 % VIP výjimečných, Hartova válka, Casino
odbornost, a  to jak po stránce přístrojové Royale:, Underworld: Next generation
tak i personální. PRAHA 2, Vinohradská 1292/65
www.optik-spektrum.cz 13
Od roku 1993, kdy byla firma založe-
na, se nám povedlo vybudovat oční opti-
ku, která na ploše více než 200 m2 nabízí

www.sphere.cz


Domluvte se Michale, dá se říci, že jste velmi mnohovrs-
tevný umělec. Hrajete v  divadle, ve filmu,
s ďáblem! v televizi, účinkujete v muzikálech, mode-
rujete. Je to Váš řekněme umělecký záměr,
Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel, který je schopen vrátit člověku střídání žánrů?
Já mám rád, když je práce různorodá a ne-
mládí. Za jistých podmínek. Na výhody mládí láká i stařičkého umím si představit, že bych dělal stále to
stejné. Jednou jsme točili něco v kancelář-
profesora Fausta, který hlavně lituje, že během svého života nestihl ské budově – open space – a  já upřímně
obdivuji lidi, kteří se dokáží v takovém pro-
dokončit své rozsáhlé dílo. „Budete-li znovu mladý, získáte i čas, jak středí koncentrovat na práci a mít stále tu
energii. To já bych nedokázal.
své dílo dokončit!“ vábí Mefisto. „Ale hlavně prožijete znovu to, čemu
A když si zkusíte představit, že byste si tře-
jste se kvůli své posedlosti prací neměl čas věnovat!“ Slibuje lásku, ba na omezenou dobu, řekněme půl roku,
musel vybrat pouze jednu hereckou disci-
zdravé tělo, sílu i moc. plínu, která by to byla?
Záleželo by na tom, která by mě uživila…
Mládí a čas výměnou za duši, na věčné téma ztraceného a  znovu nale- Ale asi by to bylo divadlo – činohra. To mi
která ovšem s  posledním zeného mládí!  Velkolepě pojatý muzikál jde přece jenom asi nejlépe. Vystudoval
dnem života člověka pro- MEFISTO je producentem a autory připra- jsem činohru, tak bych se jí asi držel. Ale
padne Peklu. Jak se roz- vován u  příležitosti 10. výročí otevření di- jsem šťastný, že to je, jak to je.
hodnout? Ze starého pro- vadla Hybernia.
Nedávno jsem vás viděla ve hře Rod Glem-
fesora se na zkoušku stane mladík, který 10 % bayů a překvapilo mě, že divadlo nebylo pl-
prožívá, na co už dávno zapomněl. Popí- né, zatímco u osvědčených titulů – kome-
jí se studenty, které kdysi učil, užívá rados- dií – je neustále vyprodáno. Proč si myslí-
te, že lidi dávají stále přednost osvědčené
tí života, ale hlavně znovu prožívá lásku. „řachandě“?
A to nejednu. A když kromě lásky, získává Je to asi tím, že lidi se chtějí ve svém vol-
ném čase především pobavit, nechtějí nad
i moc a na světě se mu v mladém těle líbí ničím moc přemýšlet a  chtějí se odreago-
vat. Obecně mám z divadel zkušenost, že se
víc a víc, začíná přemýšlet, jakou lstí se ze PRAHA 1, Náměstí Republiky 3/4 více chodí na zábavné, než na vážné kusy.
svého úpisu Peklu vymanit…  www.muzikalmefisto.cz
A stačí to?
Láska, humor, napětí, ale hlavně láka- No nestačí, ale diváci zřejmě nechtějí pod-
stupovat řekněme nějakou sebereflexi
vá ďáblova nabídka v atraktivním příběhu a přemýšlet nad problémy, kterých mají ve
svém životě i  tak dost. Když už investují
14 energii a finance ke koupení vstupenek, za-
jdou si třeba na dobrou večeři a odjedou ta-
xíkem, tak asi čekají jiné emoce, než je se-
bereflexe. To je prostě fakt.

Na druhou stranu mám pocit, že Češi jsou
muzikálový národ. Když vezmeme, kolik se
uvádí jenom v Praze muzikálů a kolik stojí
vstupenka, vychází z toho, že muzikál pro-
stě táhne. Nejnovější premiéru si u příleži-
tosti 10. výročí otevření Divadla Hybernia
odbyl i  velkolepě pojatý muzikál Mefisto,
s faustovským motivem. Jaká je vaše role?
Mario Bosetti je bankéř, který vydržuje profe-
sora Fausta ve svém domě. Je to vlastně ta-
kový filantrop. Posléze ho ďábel lstí o peníze
připraví, vyrobí mu zlato z hlíny, no a ten ko-
nec je řekněme otevřený. Je možné, že buď
skončí v pekle, nebo mu to projde.

Jaký je vlastně muzikál Mefisto?
Tak v každém případě jde o první muzikál,
který jako první připravilo divadlo Hyber-
nia ve své vlastní produkci. Jedná se o ne-
smrtelné téma příslibu mládí, lásky a zdra-
ví výměnou za upsání duše a  propadnutí
Peklu. A to, co se zprvu zdálo jednoduché,
se nakonec jeví jako nesplnitelné a  pro-
to Faust hledá cestu, jak se ze svého úpi-
su peklu vymanit. Velmi se mi líbí muzi-
ka, Dan Barták si s  ní dal velkou práci, je
nahraná symfonickým orchestrem, diváci
uvidí nápadité kulisy, ohňové efekty, pro-

www.sphere.cz


jekci, ale hlavně skvělé pěvecké i  taneční
výkony všech kolegů. Nikdy jsem neměl tu
čest hrát s Pepou Vojtkem z Kabátů a by-
la to velice příjemná spolupráce. Těžko by
se hledal lepší představitel Fausta, než je
právě Pepa.

Co Vy a castingy? Musíte se jich zúčastňo-
vat nebo Vám chodí i  nabídky, ve kterých
autor počítal rovnou už s Vámi?
Tak v případě Mefista jsem na castingu byl,
ale občas mi chodí nabídky přímo pro mě,
tedy bez nutnosti castingu.

A pokud tedy osloví přímo Vás, vždycky ro-
li přijmete?
Když je nabídka od někoho, komu důvěřu-
ji a je to práce, za kterou bych se nemusel
stydět, tak ano.

Proč vlastně spousta herců nemá ráda

castingy?

Protože většinou dostanete obraz vytrže-

ný z kontextu a máte něco předvést a ješ-

tě tím výkonem upoutat. Já se většinou na

něco ptám, a  to není ve výsledku dobře.

Třeba pan režisér Marhoul, když obsazoval

role do filmu Tobruk, tak sám obcházel di-

vadla a vybíral si herce přímo na jevišti. To

je myslím si férový přístup a já ještě zpětně

Václavovi děkuji, že to tak udělal. Další věc,

pro kterou si pana Marhoula vážím je, že

má ještě před natáčením finančně pokryté

veškeré náklady, které s  tím souvisí a  ne-

vystavuje tak herce ani štáb finanční nejis- linky vstoupil nový kolega – zdravotní bratr A poselství Michala Novotného nakonec?
Mějte rádi pejsky! (Michal je majitelem tří
totě, což se bohužel v dnešní době stává. Vilém Brouček v podání skvělého Romana labradorů).

Štabrňáka, takže doufám, že to diváky bu- A  já dodávám, kočičky taky! (Autorka je
majitelkou kocoura).
Když už mluvíme o válečném dramatu Tob­ de bavit i nadále.
Rozhovor připravila Kateřina Krbcová
ruk, kde jste ztvárnil roli vojína Růžičky, pří-
MICHAL NOVOTNÝ
prava na natáčení a samotné natáčení bylo Jak dlouho vlastně v Ordinaci účinkujete?
Narodil se 11.4.1979 v Kolíně. Po
asi mnohem horší, než nějaký casting, že? Myslím, že 6 sezónu. maturitě na gymnáziu vystudoval
činohru na DAMU.
Tak to určitě. Ještě předtím, než začalo na-
Michal je sice divadelním hercem, ví-
táčení, jsme museli projít fyzicky i psychic- Co Michal Novotný a tanec? Ptám se proto, dat ho můžeme v Národním divadle,
v divadle na Vinohradech a dalších,
ky velmi náročným výcvikem ve Vyškově. že každoročně nás provází posledními mě- ale věnuje se také televiznímu, filmo-
vému a muzikálovému herectví a mo-
Troufám si říct, že na to do konce života ne- síci roku divácky nesmírně oblíbená soutěž derování.

zapomenu. Ale bylo to nutné, Stardance, aneb když hvězdy Do povědomí televizních diváků
vstoupil rolí stážisty v seriálu Redak-
protože potom bychom nebyli Mefisto je první tančí… ce. Jeho zatím největší filmovou ro-
schopni zvládnout tvrdé pod- muzikál, který Mám tanec velmi rád, ale lí byla postava vojína Růžičky ve vá-
mínky přímo v africké poušti. připravilo divadlo jsem limitovaný nemocným lečném dramatu Tobruk. V součas-
kolenem, kdy jsem ve svých né době ho můžeme pravidelně vídat
na televizních obrazovkách v roli dok-
Do povědomí diváků jste se Hybernia ve své 38 letech zralý na jeho výmě- tora Darka Vágnera v seriálu Ordinace
nejvíc dostal rolí Rudy Uhlíře vlastní produkci. nu. Ale nabídku k  účinkování v růžové zahradě II nebo v opakování
v Kriminálce Anděl nebo aktu- Jedná se o nesmr­telné ve Stardance jsem dostal do- úspěšné sérii kriminálních příběhů na-
álně postavou doktora Darka konce dvakrát. Poprvé jsem točených na motivy skutečných příp-
dů Kriminálka Anděl.
Vágnera v  nekonečném seri- téma příslibu mládí, nemohl kvůli natáčen­ í Tobru-
álu Ordinace v Růžové zahra- lásky a zdraví vý­ ku a podruhé jsem absol­v­ oval Je ho posledním muzikálovým poči-
dě II… měnou za upsání duše první operaci kolene. Ale po- nem je role bankéře Maria Bossettiho.
Já si myslím, že to bylo rolí a propadnutí Peklu. kud bych nabídku dostal zno-
stážisty Zdeňka Slámy v seri- vu a měl koleno v pořádku, ur-

álu Redakce, který byl ve své čitě by mě to moc bavilo a by-

době takovým opravdu prv- la by to pro mě výzva.

ním velkým seriálem. Potom přišel Ruda

Uhlíř a teď doktor Vágner. Kriminálka mně Letošní léto jste měl celé 4 dny dovolené!

fakt bavila, a  i  když jsem se na rozdíl od Nejste náhodou trochu workoholik?

kluků dostal ven z interiérů asi 3x, a i když Tak jsem šťastný, že je práce. V  létě jsou

vevnitř bylo asi 60 stupňů, bylo to skvělé sice divadelní prázdniny, ale již několikátou

natáčení. sezónu účinkuji v Shakespearovkých slav-

nostech, zkoušeli jsme právě Mefista, natá-

Počítá se s Vaší postavou roztomile chao- čel jsem s režisérem Martinem Dolenským

tického Darka V Ordinaci i nadále? pohádku Pravý rytíř, která bude uvedena na

Ano, počítá a  je neuvěřitelné, přestože se Vánoce a v září, kdy jsem mohl mít více vol-

Ordinace točí už 11 rokem, sleduje ji oko- na, jsem vzal za kolegu záskok v muzikálu

lo 1.700 000 diváků! Jinak nám do dějové Adéla ještě nevečeřela.

www.sphere.cz 15


Pražská
La Bodeguita

del Medio
slaví

15. výročí.

LA BODEGUITA DEL MEDIO

je léty prověřenou Těžko už by dnes dokázal někdo spo- riky v  cenovém rozpětí od 110 Kč až do
značkou skvělé čítat, kolik tisíc litrů rumu prošlo za 4800 Kč za 0,04 l. Ochutnat můžete i pra-
zábavy ty roky rukama zkušených barmanů, vé jihoamerické koktejly namíchané podle
kolik litrů mojita zákazníci vypili a kolik fan- původních receptur. Jestli to někde žije, tak
Přestože od otevření původní tastických jídel kuchaři připravili. určitě v Bodeguitě!
kubánské Bodeguity uplynulo již více
než 67 let a ta pražská oslaví letos už Jedno je však jisté. La Bodeguita del 10 %
Medio zůstává synonymem pro skvělou
také úžasné 15. narozeniny, na své zábavu, divoké večírky, odvázaný tanec, PRAHA 1, Kaprova 5
přitažlivosti neztratila zhola nic. originální gastronomii a  nezapomenutel- www.labodeguitadelmedio.cz
né zážitky.

Nabízí vůbec největší výběr kubánských
rumů a doutníků – kompletní portfolio ru-
mů Santiago de Cuba a 60 druhů autentic-
kých rumů z  více než 20 zemí Jižní Ame-

Pokud hledáte příjemné posezení Dutch Pub
po rušném dni nebo máte chuť
zažít pulsující atmosféru spor- jedinečné spojení sport baru a restaurace.
tovních přenosů a spolu s přáteli a ka-
marády fandit vašim favoritům, Dutch Pokud hledáte příjemné posezení po 10 %
Pub je tím pravým místem pro vás! rušném dni nebo máte chuť zažít
pulsující atmosféru sportovních přenosů PRAHA 1, Vladislavova 1390/17
A  protože má kromě jiného také a spolu s přáteli a kamarády fandit www.dutchpub.cz
skvělou polohu, můžete nechat auto vašim favoritům, Dutch Pub je tím
klidně doma, protože pouhých 100 m pravým místem pro vás!
od zastávky tramvaje Lazarská nebo
2 minuty pěšky od stanice metra Ná-
rodní třída vám za to určitě stojí! Na
rozdíl od běžných sport barů je Dutch
pub vyveden v  nádherném koloniál-
ním holandském stylu, disponuje dvě-
ma velkoplošnými plátny s 500 mezi-
národními kanály z 10 zemí.

A  protože při fandění pořádně vy-
hládne a  vyschne v  krku, určitě vás
uspokojíme kulinářských zážitkem ve
stylu Steak & Burger. Vybírat si může-
te z 9 originálních burgerů, např. Jack
Daniels burger, Fish burger, Veggie,
Spicy atd. vyrobených z domácích bu-
lek dle vlastního receptu. Objednat si
je můžete ve velikosti S, M, L a pokud
se nebudete umět rozhodnout, po kte-
rém z nich toužíte nejvíce, potom vám
doporučujeme Miniburger set. Splách-
nout to můžete vybranou nabídkou to-
čených českých piv.

16 www.sphere.cz


Hodinky STORM AMIAH SEIKO Astron GPS Solar,
model SSE041J1

Běžná cena: 4.490 Kč Běžná cena: 62.600 Kč

Cena se 4.041 Kč Cena se 56.340 Kč

www.stormwatches.cz  www.koscom.cz

Z oboru Móda a doplňky
pro vás vybíráme…

Dámské hodinky Swarovski Festina Automatic 6846/2
1094379

Běžná cena: 6.890 Kč

Běžná cena: 10.900 Kč Cena se 6.546 Kč

Cena se 9.810 Kč Cena se 6.201 Kč

www.klenotyaurum.cz www.hodinky.cz 

www.sphere.cz 17


Ayurvédské masáže jsou
dědictvím našich předků
a pocházejí z doby zhruba
před 5 000 lety. První zmínky
nacházíme v Indii a na Srí
Lance, dále se šířily spolu
s buddhismem do mnoha
jiných zemí. Ayurvédské
masáže nejsou jen masérská
technika, ale především
léčebná metoda, která se
snaží zohlednit individualitu

každého člověka.

Prostor, vzduch, oheň, voda a země.

15 i to je mystic temple
až 50 %
Masáže pracují s energiemi a jejich rovnováhou v těle, základem jsou 3 principy,
PRAHA 1, Washingtonova 1599/17 které najdeme různě zastoupené ve všem, co nás obklopuje. Ty dohromady dáva-
www.mystic-temple.cz jí 5 elementů – prostor, vzduch, oheň, vodu a zemi. Systém Ayurvédy léčí přírodní
cestou a využívá kombinaci životosprávy, bylinných čajů, koření a aromaterapie. Ayurvéd-
ské masáže pracují se 100% přírodními oleji, které jsou nezbytnou součástí těchto proce-
dur a jejich působení na pokožku je velmi důležité. Ayurvédské masáže jsou velmi inten-
zivním zážitkem pro vaše tělo i smysly.

Rozhodli jsme se využít služeb jednoho z nejlepších učitelů ve svém oboru, který pochá-
zí přímo ze Srí Lanky a bude ve vybraných termínech nabízet své umění našim klientům.

„Držet slovo a vždy říkat jen pravdu.“ Když slavná americká herečka Liz
Taylor pronášela svůj památný vý-
To je jediná cesta, jak si získat a udržet dobré jméno rok o  tom, že „diamanty jsou nej-
ve světě obchodu, říká Eli Katz lepším přítelem ženy”, možná netušila, že
diamanty se můžeme nejen zdobit a  pyš-
V roce 2011 se Eli Katz rozhodl otevřít nit, ale že jsou také skvělou investiční pří-
diamantové vdělávací a gemologické ležitostí. To by samo o  sobě nebylo až
centrum a zároveň první muzeum zas tak nic nového, kdyby společnost DIA-
diamantů ve východní Evropě ve MOND PRAGUE MUSEUM nepřišla letoš-
Vilniusu v Litvě. Po dvou úspěšných ní rok s naprosto ojedinělou a vyjímečnou
letech provozu ve Vilniusu službou, která umožní zájemcům nejen zú-
se muzeum rozšířilo častnit se osobně dražby diamantů na dia-
a přemístilo mantové burze přímo v Izraeli, ale sami si
do Prahy. také ten svůj „kamínek” vybrat a samozřej-
mě i vydražit, což s sebou nese přirozeně
taktéž možnost smlouvání o ceně!

To všechno je možné jen díky osobě Eli-
ho Katze, který je od roku 1978 členem Iz-
raelské burzy a  je mu, jakožto vážené-
mu členovi, umožněno přivést si s  sebou
na dražbu vždy jednoho zájemce o  kou-
pi diamantů. Dále je Eli Katz jedním z  vá-
žených a  velmi významných členů výrob-
ní asociace diamantů v Izraeli, působí jako
člen představenstva Izraelské asociace vý-
robců diamantů a je zároveň členem před-
stavenstva diamantového muzea Harry
Oppenheimer.

10
až 50 %

PRAHA 1, Široká 24/4
www.diamondmuseum.cz

18 www.sphere.cz


V čem je vaše služba unikátní?

Oproti naší konkurenci nabízíme klientům
diskrétnost, anonymitu a  rychlou obsluhu
bez zásahu personálu. Plně automatizova-
ný, robotický systém nepoužívá nikdo z na-
šich konkurentů, což napovídá i  nejvyšší
míře zabezpečení, která je totožná s ČNB.
Velmi důležitým prvkem je NONSTOP pří-
stup, který klientovi zaručuje nejen pří-
stup ke své schránce, ale nově příchozím
i  možnost zřízení pronájmu v  našem kli-
entském centru. Jako nebankovní subjekt
nejsme dozorováni ČNB, což nabízí našim
klientům celou řadu výhod.

24SAFE Je možné si uložit kromě peněz a cenin
např. obraz nebo sošku?

Do naších schránek si můžete uložit coko-
li. Limitujícím faktorem je pouze velikost
a  váha daného předmětu. Ovšem taková
Mona Lisa od Leonarda da Vinci se k nám
do schránek bohužel nevejde.

Jsou bezpečnostní schránky, a tím pádem
i uložené předměty klientů, nějak
pojištěny?

Jistě, klientům nabízíme základní pojiště-
ní ve výši 300.000 Kč na schránku, lze si
však sjednat i individuální pojištění v neo-
mezené výši.

Jak dlouho působíte na českém trhu? Kolik druhů či typů schránek můžete Jaké je cenové rozpětí takového
pronájmu?
Naše společnost působí na trhu od roku klientům nabídnout? Ceny jsou u  nás velice příznivé, začíná-
me na 390 Kč měsíčně, což je cca 13 Kč
2013. Nabízíme 5 velikostí schránek, jejichž roz- na den. Největší schránku u  nás dosta-
nete za 1200 Kč měsíčně. K  tomu je nut-
Proč jste si vybrali zrovna tuto oblast měry jsou 36 cm x 23 cm x podle velikos- né připočíst ještě 1000 Kč vratnou kauci.
podnikání, měli jste nějakou zkušenost ti schránky (5 cm–19 cm). Nosnost každé Aktuálně mohu klientům doporučit využi-
z nich je 25 kg. tí současné časově omezené akce „Stěho-
třeba ze zahraničí? vání schránek“, která klientům bank, kte-
ří k nám přejdou, zaručuje nižší cenu, než
Ano, náš majitel měl celkem jasné před- Jak tedy funguje robotizovaný systém mají v bance. Současně jsme schopni ne-
stavy o  tom, jak bude celý systém vypa- automatických bezpečnostních schránek bankovním klientům poskytnout možnost
dat a  fungovat. V  souvislosti s  děním ve Safe Store Auto v praxi? pronájmu 1+1, kdy klient např. za cenu jed-
noho roku dostane roky dva. Pro více in-
Švýcarsku a  novými inovativními techno- Systém funguje zcela bez zásahu lidského formací o  akci „Stěhování schránek“ do-
poručuji navštívit naše webové stránky
logiemi získal projekt 24SAFE celkem jas- faktoru. To znamená, že komorové trezo- www.24safe.cz.

né rysy. Zkušenosti ze zahraničí spolu ry jsou ukryty hluboko pod zemí a v nich se Máte povědomí, co si u vás lidé nejčastě-
ji ukládají?
s  nedostatkem volných schránek v  České pohybuje celkem 6 robotů, kteří mají přidě- Jistou představu samozřejmě máme, vzhle-
dem k anonymitě a diskrétnosti, které strikt-
republice byly už jen hnacím motorem oné len svůj rozsah schránek, jež obsluhují. Do ně dodržujeme, si ale žádné relevantní sta-
tistiky nevedeme. Naše výdejní místa jsou
myšlenky. prostor trezorů nikdo nevstu- zcela diskrétní a  bez kamer, schránky ne-
prochází žádnou kontrolou a klienti s námi
Jak probíhá proces pronáj- Nabízíme ­klientům puje a po celou dobu jsou her- tyto informace nesdílí. Společnost, která pro
mu bezpečnostní schránky? meticky uzavřeny, což zaruču- nás systém instalovala, provedla celosvě-
diskrétnost, anonymi- je jejich voděodolnost a  žáru- tový průzkum, z kterého vyplývá, že nejčas-
Samotné sjednání pronájmu tu a rychlou ­obsluhu vzdornost. Běžný klient o patro těji lidé uschovávají hotovost. Myslím si, že
trvá přibližně 10 minut. V prv- bez zásahu personá- výše, tedy v přízemí naší budo- u nás tomu nebude jinak.
ní řadě jsou klientovi před- lu. Plně automatizo- vy Na Poříčí 17, Praha 1, může
vedeny dostupné velikos- v  luxusním prostředí vstoupit Rozhovor připravila Kateřina Krbcová

ti schránek, které pronajímá- vaný, robotický systém do prostor tzv. diskrétní zóny 3 měsíce
me. Následně systém, který nepoužívá nikdo z na- a  následně i  výdejního místa, pronájem
je velice jednoduchý a  jak šich konkurentů, což ve kterém si schránku přivo- zdarma
často říkáme, srovnatelný lá. Výdejní místo je taková ma-
s obsluhou bankomatu. Poté napovídá i nejvyšší lá místnost s dotykovou obra- PRAHA 1, Na Poříčí 1071/17
www.24safe.cz
je nájemce zanesen do sys- míře zabezpečení. zovkou, k níž klient přiloží svou
tému, dle zvolené velikosti kartu, zadá pin, popřípadě na-

schránky a délky pronájmu je skenuje otisk prstu a  tím do-

vystavena smlouva o pronájmu. Po odsou- jde k  autorizaci a  přivolání schránky. Vedle

hlasení smlouvy na dobu určitou a podpi- dotykové obraz­ ovky je v místnosti ještě pult

su všeobecných smluvních podmínek je s  otvorem, do něhož přivolaný box přijede

klientovi vystavena přístupová karta (bílá a  klient jej tak může pohodlně obsluhovat.

nebo brandovaná). Do SMS zprávy přijde Pro ukonč­ ení celého procesu je nutné

klientovi jednorázový pin kód, který při prv- stisknout pouze tlačítko uložit na dotykovém

ní návštěvě schránky musí změnit, čímž displeji a robot schovaný v útrobách trezoru

celý proces končí a  klient má schránku si schránku zase odveze a  uloží ji na své

ihned k dispozici. místo.

www.sphere.cz 19


Od doby, kdy se začalo obchodovat, se prodejci neustále zabývají myšlenkou věrného zákazníka.Takového,
kterého by nebylo nutné pracně, dlouho a draze přemlouvat k dalším nákupům. Stačilo by pouze nabídnout
něco, co je mu ušito přesně na míru a on by bez váhání koupil.

Jak se počet zákazníků rychle zvyšoval,
přestalo být možné si o každém z nich
pamatovat to nejdůležitější – co chce
a  co očekává. Bylo nezbytné vynalézt jiné
nástroje, které by umožnily důležité infor-
mace o  jednotlivých zákaznících uchová-
vat. S rozvojem ekonomických a marketin-
gových věd se v posledních dvou stoletích
objevil pojem věrnostní program. Souhrn-
ný systém opatření a  nastavení, který má
nahradit nedostačující paměť obchodníka
a  pomocí uspokojení zákazníkových po-
třeb přinést to, o co jde v prodeji především
– zisk.

Výzvou je zákazníka potěšit a  o  kterých věděli, že jejich nákupní ten- karta Diners. Simona Ely Plischke ve svém

„Zákazníky je stále těžší něčím potěšit. dence přináší zisk. Takové zákazníky za- článku vysvětluje, jak k tomu došlo a hlav-
Jsou chytřejší, více hledí na ceny, jsou ná-
ročnější, méně promíjejí a  jsou oslovováni hrnovali nadstandardní pé- ... 20 % zákazníků ně proč byl vybrán název
mnohem větším množstvím konkurentů se čí, často s odkladem platby Diners:
stejnými nebo lepšími nabídkami… Výzvou nebo s  poskytnutím části společnosti může vytvářet Jednoho lednového ve-
je zákazníka potěšit a učinit loajálním. Phi- zboží či služby zcela zdar- až 80 % jejího zisku... čera roku 1949 Frank Mc-
lip Kotler vidí ve věrnostním programu plat- ma. V  roce 1892 vydávala snahou věrnostního Namara pozval několik
formu pro poskytování výhod zákazníkům, americká společnost Amex programu je dlouhodobě přátel do restaurace Ma-
kteří nakupují často a současně v zajíma- první papírové věrnost- jors v  New Yorku. Před ve-
vém objemu. Tato snaha je podle Kotlera
motivována odrazem skutečnosti, že 20 % ní karty. Při předložení této pracovat s touto klíčovou čeří si ovšem převlékl ob-
zákazníků společnosti může vytvářet až karty pak obdržel zákazník skupinou a motivovat lek. A  po večeři, když číš-
80 % jejího zisku. Dále doplňuje, že snahou službu levněji, nebo dokon- ji ke křížovému prodeji ník přinesl účet, Frank
věrnostního programu je pracovat s touto ce zcela zdarma. zboží a služeb. zjistil, že si zapomněl
klíčovou skupinou dlouhodobě a motivovat peněženku v  původním
ji ke křížovému prodeji zboží a služeb. Milníkem se staly kredit-

Původ a  první pokusy o  věrnostní pro- ní karty, které jsou předob- oble­ku. Z  trapné situace
gramy se v  odborné literatuře dohledávají
velmi těžko. „Určit historicky první věrnost- razem ideálního působení na zákaznickou mu pomohl majitel restaurace, který mu
ní program může být stejně obtížné, jako
s přesností říci, kdy bylo vynalezeno kolo.“ spokojenost. První kreditní kartou se stala nabídnul možnost zaplatit útratu až na

Milníkem se staly kreditní karty

Věrnostní programy se s rozvojem obcho-
du začaly praktikovat dlouho před vznikem
první definice tohoto pojmu. Bez znalos-
ti zákaznické databáze se obchodníci za-
měřovali na ty zákazníky, které dobře znali

www.sphere.cz 23


Koncept věrnostního
programu Sphere je unikátní.

Základním principem je existence univerzálního věrnostního programu, kte-
rý je atraktivní pro každou cílovou skupinu a díky masivnímu spektru výhod
i snadné dostupnosti, je možné jej považovat za platformu pro vybudování
vlastního věrnostního programu.

konci měsíce, a  ke vzniku první kreditní Hlavním argumentem pro existenci tohoto konceptu je je-
karty již nechybělo mnoho. „Proč by lidé ho nízká pořizovací cena pro emitora karet. Taková spo-
měli být ve svém utrácení omezováni tím, lečnost nemusí financovat nákladnou výstavbu a správu
kolik hotovosti u  sebe nosi? Místo toho,
kolik si mohou dovolit utratit?“ Zamyslel se vlastního věrnostního programu. Nakoupí pouze licence
Frank McNamara a založil klub, jehož úko- na vydávání co-brandované karty a po dobu kontraktu
lem se stalo vydávat svým členům úvěro- má garantovánu cenu služby. Výhody, které držitelé
vé karty nazvané Charge Card pro bezho- karet dostávají, financují konkrétní prodejci zboží či
tovostní placení v  restauracích (a  později služeb, u kterých tito zákazníci nakupují levněji.
u všech smluvních hotelů, restaurací a ob-
chodů), které s klubem uzavřou smlouvu. Věrnostní program Sphere používá jako bene-
fitní program pro své zákazníky mnoho vý-
V  únoru 1950 se pak se svým partne- znamných finančních institucí z  řad bank,
rem Ralphem Shneiderem do restaurace pojišťoven, penzijních společností a  také
Major' s  Cabin Grill vrátil. Tentokrát stovky obchodníků a zaměstnavatelů.
ovšem, když došlo na placení, vytáhl Mc-
Namara malou, z kartónu vyrobenou kartu gram od American Airlines s  názvem nalétané míle bylo vedle volných letenek
a místo zaplacení účet jen podepsal. První A­ Adventage byl určen pro obchodní cestu- možné získat zlepšení letové třídy – tedy
kreditní karta s příznačným názvem D­ iners jící. Motivací pro vznik tohoto programu by- komfort.
Club Card byla na světě. V  odvětví plateb- la snaha odměnit důležité zákazníky, ale ta-
ních karet je tato událost stále známá jako ké snaha přesně zjistit jejich ziskovost. Za Zpracoval Mgr. Jiří Brych
„první večeře“.

Letecké společnosti stály u  zrodu mo-
derní podoby věrnostních programů. Pro-

24 www.sphere.cz


Z oboru bydlení
pro vás vybíráme…

AX66014 Váza keramická, povlečení SATÉN PLUS,

titan Ø13.5X50cm rozměr: 140x200/70x90 cm,

Běžná cena: 1.649 Kč desén: 70909/5

Cena se 1.484 Kč Běžná cena: 2.290 Kč

Cena se 1.402 Kč Cena se 2.176 Kč

www.esuperstore.cz  www.scanquilt.cz

DeLonghi ECAM 650.75.MS Svícen Kubus 4 Brass

PrimaDonna Elite Běžná cena: 5.269 Kč

Běžná cena: 45.990 Kč Cena se 4.742 Kč

Cena se 43.691 Kč Cena se 4.479 Kč

www.kavovary-obchod.cz  www.bellarose.cz 

10 % síť v ČR 10 %, Praha 2, 5 %, PRAHA 9, Skorkovská 2457
www.holandskekvetiny.cz 15 % VIP Vinohradská 283/52 10 % VIP BRNO, Roosveltova 5
www.defakto.cz www.kare-design.com

10 %,
20 % VIP

5% síť v ČR 10 PRAHA 1, Revoluční 655/1 5 % www.petamour.cz
www.stavmat.cz až 30 % PRAHA 10, Ústřední 391
www.woodface.cz 25

www.sphere.cz


DMXGEAR
vznikl původně jako
start-up

Martin Malý Jak dlouho působíte na českém trhu líbené slipy či sportovní jockstrapy. Co se
jednatel a ředitel společnosti Martine? týká volných trenýrek, je to výsada zejmé-
na Čechů a Slováků. Každopádně Češi už
15 % DMXGEAR je na trhu již 4 roky a  náš ob- nekupují jen bílé nebo černé prádlo, jsou
chod s  pánským spodním prádlem vznikl schopni si koupit pruhované, ale i červené
www.dmxgear.cz jako start-up, od kterého jsme neměli vět- či růžové boxerky. 
ší očekávání. Celý náš byznys byl a stále je
založen na prvotřídním zákaznickém servi- Jako jedni z mála máte v nabídce spodní-
su, kladných referencích od zákazníků, při- ho a sportovního prádla také vlastní
jatelných cenách a  jedinečném marketin- značku, kterou kompletně také navrhujete
gu, který se začal vyplácet a který prodává. a vyrábíte u nás. Byl to Váš sen?
Letos jsme masivně zainvestovali do pro-
pagace a  rozjeli naší první reklamní kam- Ano, myslím si, že totiž není umění ně-
paň v pražském metru a rádiu. Tváří DMX- kde něco koupit a pak s přirážkou prodat.
GEAR se pro letošní rok stal zpěvák Sámer I když také by se o tom dalo dlouze debato-
Issa a volba to byla více než dobrá. vat. Moje maminka vždycky říkala, že by po
mně tady mělo jednou něco zůstat, proto
A jak si stojíte v rámci konkurence? jsem se rozhodl, že si začnu navrhovat prá-
dlo a  budu vyrábět vlastní značku. A  ten-
Vyšvihli jsme se až na samotný vrchol a ve to tah se nám vyplatil. Soustředili jsme na
srovnání s konkurencí jsme největším ob- to ve firmě veškeré úsilí a  dokonce jsme
chodem s pánským spodním prádlem. Na- schopni zajistit výrobu v  Česku. Takže ta-
víc veškeré prádlo držíme skladem, takže dy vyrábíme látky, pruženky do pasu, nitě
u nás zákazník nenajde virtuální zboží, jako a  vše zpracovávají české švadleny. Navíc
to někteří obchodníci dělají, aby ukázali, že vlastní značku DMXGEAR doplnil i  vlastní
mají širokou nabídku.  parfém ONE, jehož tváří se stala herečka
Miluška Bittnerová a  druhý Muž roku To-
Co vlastně Češi a nákupy spodního máš Dvořák.
prádla?
Kolik značek máte v nabídce a co
Český zákazník byl vždy konzervativní, co se prodává vůbec nejčastěji?
se spodního prádla týká. Muži v posledních
letech nejvíce nakupují boxerky a vidíme to Nabídka DMXGEAR je opravdu široká
i  u  samotných výrobců, od kterých zboží a k dnešnímu dni jich máme 50. Jde
zejména o  zahraniční značky, dopl-
nakupujeme. Samozřejmě stále jsou ob- něné asi čtyřmi českými. Na jednu
značku se těším obzvláště. Jsem za
Tváří DMXGEAR se ní velmi rád, protože o ni usilujeme již 3
pro letošní rok stal roky. Půjde o španělskou značku ES, kte-
zpěvák Sámer rá si vybírá, s kým bude a nebude spolupra-
Issa covat. Jinak co se týká prodejů, největší zá-
jem je tradičně o boxerky, slipy a volné tre-
26 nýrky. V nabídce jsou i sportovní jocksy či
pánská tanga.

Vím, že v rámci zákaznického servisu na-
bízíte novinku, která ještě více vychází
vstříc vašim zákazníkům...

Ano, zavedli jsme novou službu tzv. Vrat-
ku zdarma. Tedy pokud je zákazník nespo-
kojen se zásilkou nebo chce zboží vyměnit,

www.sphere.cz


připraví si zboží k  vrácení, dojde na poštu Abychom nezapomínali ani na ženy
a poštovné za něj zaplatíme my. Tuto služ- a vaši značku DMXGIRL, jaké novinky
bu, pokud máme správné informace, nabí- chystáte pro dámy na příští rok?

zejí jen dvě společnosti z neoděvního prů- Dámský obchod DMXGIRL jsme rozje-

myslu. li před rokem a  půl a  už nyní tato značka

Na českém trhu jste skvěle vydělává. V dámském prádle se vů-
bec nemůžeme rovnat našim konkuren-
se již úspěšně etablovali,
tům, nabízejí mnohem více
jaké další trhy jsou pro vás
důležité? Nabídka značek i prádla. Nicméně jsem
DMXGEAR velmi rád, že jsme dámy pře-
V hledáčku pro příští rok má- je opravdu široká svědčili o  výhodách nákupu
me evropské trhy – Němec- u nás. I dámám přineseme no-
ko, Francii, Polsko, Švýcar- a k dnešnímu dni vinky – plánujeme prádlo naší
sko a Británii. Vše je již v po- nabízíme 50 značek. privátní značky –tedy dámská
kročilé fázi příprav a  věřím, tanga, kalhotky a  podprsenky.

že se nám podaří na tyto tr- Takže se mají na co těšit!

hy, kde je také silná konkurence jako v Čes-
ku, úspěšně dostat. Cílem bude nabídnout Jaká je Vaše nejvyšší meta Martine, které
stejné služby a  produkty i  evropským zá- byste chtěl dosáhnout?

kazníkům, samozřejmě s přihlédnutím k je- Cílem naší společnosti je přinést značku

jich nákupnímu chování. DMXGEAR do USA a tam začít šít pro ame-

rický trh. Pomalu si tam začínáme připravo-

vat „podhoubí“ přes blogery a diskusní fóra.

Tváří nového parfému ONE se stala herečka Miluška Rozhovor připravila Kateřina Krbcová
Bittnerová a druhý Muž roku – Tomáš Dvořák.

ForeverYoung Princip laseru fyzikálně popsal
Medical už v  roce  1917  Albert Einstein,
ale první laser vznikl až v  ro-
Center ce  1960. Jde  optický  zdroj  elektro-
magnetického záření tj. světla v širším
Estetické pracoviště Foreve- smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno
rYoung Medical Center přichá- ve formě úzkého svazku; na rozdíl od
zí s novinkou v boji proti vrás- světla přirozených zdrojů je  koherent-
kám. „Dvoufázová RF mezote- ní a monochromatické.
rapie“ zajistí okamžité vypnutí
a revitalizaci pleti s dlouhotrva- Laser je zařízení používané pro ne-
invazivní laserovou terapii. Lasery fun-
jícím efektem. gují na principu biostimulace – stimu-
lují mitochondrie v  buňkách k  výrobě
ATP (adenosintrifosfátu). ATP energi-
zuje buňku a  tak probíhá rychlejší re-
produkce, což vede k  větší produkci
kolagenu. Softlaser rovněž podporuje
výměnu přes buněčnou stěnu. Oba ty-
to efekty vedou ke zdravější kůži a sní-
žení léčebné doby. Neinvazivní terapie
nezpůsobuje bolest, poranění či zarud-
nutí.

První fáze spočívá v  provedení ne- nění povadlých kontur obličeje a  celkově
invazivního radiofrekvenčního lif- svěží, zářivý a zdravější vzhled.
tingu. Hlavice přístroje vysílá ra-
diofrekvenční vlny spolu s  infračerveným Ošetření je vhodné pro ženy i  muže od
světlem a  tak stimuluje tvorbu nového, 25 let, zmírňuje projevy stárnutí, akné, pig-
pevnějšího kolagenu v  podkoží. Druhá fá- mentové skvrny a  poskytuje hloubkovou
ze, tzv. Microneedling, představuje ošetře- hydrataci.
ní elektrickým perem s mikrojehličkami, jež
do pokožky zapracuje kyselinu hyalurono- 10 %
vou. Následuje 20minutová relaxace pod
biostimulačním laserem, který podporuje PRAHA 9, Českomoravská 2420/15a
buněčnou regeneraci a  zklidnění případně www.fymc.cz
zarudlé pokožky. Výsledkem celé procedu-
ry je poté vyhlazení jemných vrásek, zpev-

www.sphere.cz 27


Vína zrozená
v Lednici
na Moravě

Vinařství Lednice Annovino, to jsou vína

zrozená v Lednici, samém srdci nádherné

kulturní krajiny zapsané na seznam

kulturního dědictví UNESCO.

Vinařství obnovilo slavnou tradici výro-
by vína v  Lednici na Moravě, s  odkazem
na šlechtický rod Lichtenštejnů. Nabízí
úspěšná vína Lednicko-valtického areálu a zážit-

kové poznávání vína a historie v labyrintu vinných

sklepů VALTICKÉ PODZEMÍ, jehož délka do-

Víno jako sahuje 900 m. Vinařství zpracovává
dárek. Využijte hrozny z  více než 200 ha vinic, kro-
mě vlastních jsou to i hrozny z vi-
možnosti Vinařství
nohradů Mendelovy univerzity,
Lednice Annovino a nechte si s  níž úzce spolupracuje. Zamě-
potisknout etikety Vaším logem řuje se na odrůdy Rulandské še-
či přáním, jako ten nejvhodnější dé, Tramín červený, Ryzlink vlaš-
dárek pro různé účely. Tato ský, Rulandské modré a bílé, Hi-

vína lze uplatnit do nákladů bernal, Sevar a Pálavu.

a vybírat můžete z několika Vinařství ve spojení s Valtickým

desítek odrůd a typů Podzemím získalo ocenění „TOP pestrý program
pro všechny
vína. VINAŘSKÝ CÍL České republiky“ , kdy
věkové kategorie
se stalo absolutním vítězem, nebo vítě-

zem kategorie vinných sklepů či získalo ce-

nu Národního Vinařského Centra. Vinařství

se také stalo „Nejlepším vinařstvím České

republiky za rok 2012“ podle Kudy z  nudy

a vítězem v hlasování veřejnosti „Vinařství

roku 2012 – Vindemia Publica“. Nejvyš-

ším oceněním vín se stala Velká zlatá 160 000, 539, 100, 60, 30... Že vám tato čísla nic
neříkají? A když napovíme, že se týkají Městských
medaile v  soutěži TERRAVINO IZRAEL
divadel pražských? Nevadí, vysvětlíme.
pro panenský slámový Hibernal 2012. Přes 160 000 diváků navštívilo v roce 2015 celkem

Valtické Podzemí – to je uni- 539 představení. 100. výročí oslavilo Divadlo
Rokoko a 60. výročí se blíží v Divadle ABC.
kátní labyrint 13 historických vinných 30 je aktuální počet inscenací na repertoáru.

sklepů, ideální místo pro vaše firemní

či privátní oslavy a  večery. Nabízí ta-

ké neopakovatelné sezónní akce tipu

Noc otevřených sklepů, Dýňobraní,

Sprašosochání či volbu Miss Burčák.

Vyhlášené jsou tradiční večery s cim-

bálkou. Na klíč vám zde připraví i nej- Nejen díky těmto čís-
lům se Městská divadla
různější teambuildingové akce. pražská stala druhým pad, Kancl, Noc bláznů. Na je-
nejnavštěvovanějším divadlem vištích divadel ABC a  Rokoko
Valtické Podzemí je rovněž ideál- v  Praze, ale zejména proto, že v současné době vystupují Mi-
nabízejí pestrý program pro chal Dlouhý, Jitka Smutná, Old-
ním místem pro uložení vašich vín, všechny věkové skupiny. řich Vízner, Dana Batulková, Ji-
ří Hána, Petr Štěpánek, Henrie-
pronájem je zdarma, pouze za nákup Vidět zde můžete plno skvě- ta Hornáčková a další herecké
lých činoherních inscenací od osobnosti.
vína v určité nominální hodnotě. velkých klasických příběhů
s  krásn­ ou výpravou, jako jsou 10 %
5 Evžen Oněgin či Želary, přes
až 10 % autorské projekty a  hudeb- PRAHA 1, Václavské náměstí 38
ní revue V+W Revue, strhující PRAHA 1, Vodičkova 28
JABLONEC NAD NISOU, dramata Kdo se bojí Virginie www.mestskadivadlaprazska.cz
Komenského 23 Woolfové a  Na miskách vah
MLADÁ BOLESLAV, Jičínská 1350/II až po vynikající komedie Listo-
www.valtickepodzemi.cz
www.dum-vina.cz www.sphere.cz

28


Lion
Sport

20 %

síť v ČR
www.lionsport.cz/prodejny

Společnost Lion Sport byla založena v listopadu 4 prodejny nesou přímo brand LION SPORT.
roku 2010.V současné době provozuje v České Zaměstnáváme 164 zaměstnanců z 8 krajů s věkovým
republice 12 obchodů, z toho 8 značkových průměrem 27 let. Podporujeme více než 40 vrcholových
prodejen ADIDAS a jednu unikátní ADIDAS – sportovních týmů a provozujeme největší autorizovaný
REEBOK. e-shop značek ADIDAS a REEBOK.

10 %, HARRACHOV 222 10 % síť v ČR 10 % síť v ČR
15 % VIP ŠPINDLERŮV MLÝN, www.quiksilver-europe. www.contours.cz
Bedřichov 22 com
www.davidsport.cz

9 %, 2x PRAHA, BRNO, 5 %, PRAHA 1, Revoluční 22 5 PRAHA 9,
12 % VIP OSTRAVA 7 % VIP www.mujsport.cz až 15 % Českomoravská 41
www.alpsport.cz www.harfasport.cz

www.sphere.cz 29


V posledních letech se u nás stává běhání
fenoménem. Čemu přisuzujete tak raketo-
vý vzestup zájmu právě o běh?
Protože se konečně navracíme k  přiroze-
nosti člověka. Uvědomte si, co dělá dítě, jak-
mile se naučí chodit a  získá jistotu, že ne-
spadne. Běhá! A  chce pořád soutěžit. Pak
sice děti v pubertě sedají k počítačům a ně-
kteří od něj nadosmrti nevstanou, ale mys-
lím, že i to se teď naštěstí mění. Lidé si uvě-
domili, že takhle žít nejde a hlavně že takhle
žít nechtějí. Navíc běhání má spoustu bene-
fitů. Lidé jsou díky němu zdravější, hubnou,
lépe vypadají. Díky tomu se lépe cítí, jsou pří-
jemnější na kolegy v práci, na manžela, na
děti.

CARLO CAPALBO je prezidentem organizačního výboru RunCzech Přestože jste se narodil v  Neapoli a  stu-
a zároveň je také zakladatelem Pražského mezinárodního maratonu, doval jste v  Itálii, už více než 23 let žije-
kterého první ročník se konal již v roce 1995. Přestože se narodil te v Praze a mluvíte o sobě jako o „českém
v Neapoli a studoval v Turíně a Berkeley, už více než 23 let žije chlapci“. Co Vás na Praze tak baví?
v Praze, kterou považuje za svůj domov. Jsem Čech, tady je můj domov. Zdejší lidé
jsou takoví lidští. Ve Spojených státech se
Vy sám jste, pokud vím, nikdy maraton ne- ale když mám chvilku, rád si pár kilomet- na vás všichni tváří mnohem vstřícněji, ale
běžel, zúčastnil jste se ale několika půl rů u nás na Kampě zaběhnu. Dříve jsem si- zdaleka to nemyslí tak upřímné. Potíž je jen
maratonů. Zajímá mě, jestli je pro Vás ce běžel pár půlmaratonů, ale to už je mi- v  tom, že si Češi občas nevěří a  myslí si,
osobně běh cílem nebo prožitkem? nulé tisíciletí. Teď je pro mě běhání přede- že jsou menší, než doopravdy jsou. Což ne-
Moje pracovní vytížení mi bohužel nedo- vším aktivním odpočinkem a  především ní pravda!
voluje běhat tolik, kolik bych sám chtěl, svobodou.
Rozhovor připravila Kateřina Krbcová

www.runczech.com

Milovníci Do přípravy našich specialit dává-
argentinské kuchyně me své srdce i duši, abychom vás
si mohou vychutnat skvělou chutí přenesli do maleb-
šťavnaté hovězí steaky, ných scenérií pravé, nefalšované Argenti-
pokrmy z čerstvých ryb, ny. Váš zážitek ještě umocní dokonalý in-
mořské plody, saláty teriér, hříšné tango za zvuků bandoneonu
nebo širokou nabídku i  profesionální přístup obsluhujícího per-
sonálu.
koktejlů.
Naše menu nabízí mix čerstvých sezón-
PRACUJEME SRDCEM ních surovin, nejlepších receptů a  kuchař-
ských technik. Jako naprostou novinku pro
PRO RADOST HOSTŮ vás máme připravené také speciality ze
pštrosa, soba a daňka!
380 míst k sezení, 12 druhů steaků, 119 vín a koktejlů,
ale hlavně autentická atmosféra pravé Argentiny – to je Zapomenete na starosti

LA CASA ARGENTINA! A  pokud máte pocit, že vaše smysly ne-
jsou ještě dokonale uspokojené a  okouz-
www.sphere.cz lené, Robert Fox – kouzelník, performer
a  iluzionista 21. století vám dokáže pra-
vý opak! Robertovy iluze podpoří uvolně-
nou atmosféru vašeho posezení nebo fi-
remní, soukromé či VIP klientské akce. Do-
nutí vás aktivně přemýšlet. Vypustí z  vás
emoce a  obrátí vám fyzikální zákony do-
slova naruby. Řada z vás zapomene na své
starosti a bude myslet jen na jedno. Jak to
ksakru dělá! 

10 %

PRAHA 1, Dlouhá 35/730
www.lacasaargentina.cz

31


JRC Michal Šnobr,
majitel společnosti
„Představujeme vám společnost PC a  konzolového příslušenství, ale i  her-
JRC Czech, která se řadí mezi ní módu, deskové hry a knihy. Dovolujeme „V roce 2015 firma JRC Czech
jedničky na trhu herního průmyslu. si vám společnost přiblížit ještě konkrétně- změnila majitele, kterým se stal
Pyšníme se 44 kamennými obchody ji pomocí zajímavých a  důležitých mezní- pan Michal Šnobr – významný
po celé České republice a Slovensku. ků, které byly zásadním stavebním kame- expert na energetiku se značnou
V České republice se nachází nem pro další vývoj. zálibou v Legu a videohrách.
30 prodejen, z toho 7 v Praze
a 14 na Slovensku. JRC jako takové se na trhu objevilo v ro- Právě tento muž nyní se svojí
ce 1988. O  pár let později, roku 1991, by- společností Hamaga stojí pevně za
V  současné době náš sortiment za- la otevřena první kamenná prodejna v Pra-
hrnuje početnou škálu věcí, které ze. V období boomu nákupních center jsme sítí prodejen JRC Gamecentrum.
každý hráč musí mít. Jedná se o ob- nezůstali pozadu a  roku 2005 otevřeli prv- Hamaga si tímto odskočila
sáhlé portfolio videoher, herních konzolí, ní pobočku v prémiovém nákupním centru.
Pro rozšíření na Slovensko byl důležitý rok z problematiky cestovního ruchu
2012, kdy proběhla koupě značky Brloh. Ny- a developmentu a vrhla se i do
ní je JRC od roku 2015 součástí skupiny Ha-
maga pod vedením pana Michala Šnobra.“ herního průmyslu.“

5%

na hry

síť v ČR
www.jrc.cz

5
až 15 %

Praha 1, Železná 491/16
PRAHA 4, OC Chodov
www.stefanelstore.com

32 www.sphere.cz


Přestože byl původně klub zaměřen pouze J eho historie sahá až do roku 1926,
na tenis, s postupem času se rozvinul i do dalších kdy byl v tehdejším Vítkovickém par-
sportovních aktivit. V současnosti nabízí 10 badmintonových ku, dnešních sadech Jožky Jabůrko-
hřišť, posilovnu, bazén, saunu, tělocvičnu, beachvolejbalová hřiště a další... vé, založen tenisový klub TK Vítkovi-
ce. V roce 1946 se klub přesunul do prostor
Ridera sport stávajícího areálu, na tzv. Vítkovický sta-
dion. V roce 1961 byla postavena první klu-
sportovně relaxační areál bovna, která dala základy současné budově.
s 90 letou tradicí Klub TK Víkovice patřil vždy mezi nejsilněj-
ší tenisové oddíly, o čemž svědčí i fakt, že
Areál v Ostravě – Vítkovicích patří k nejstarším tenisovým se v letech 1994–1998 podílel na pořádá-
areálům ve městě. Letos slaví 90 let od svého vzniku. ní turnaje světového formátu ATP Tour, a to
na: IPB Czech Indoor Cup. Díky tomuto tur-
naji do Ostravy zavítala spousta tenisových
legend jako například: Andre Aggasi, Pete
Samprase, Goran Ivaniševič, Petr Korda
a mnoho dalších.

slavná historie, možnosti

Přestože byl původně klub zaměřen pouze
na tenis, s postupem času se rozvinul i do
dalších sportovních aktivit, takže v součas-
nosti nabízí třeba nejvíce badmintonových
hřišť, a to rovných 10!

K  dispozici je návštěvníkům rovněž po-
silovna, bazén, sauna a  tělocvična. V  let-
ních měsících určitě potěší nabídka tří bea-
chvolejbalových hřišť či doplňkové aktivity,
jako například minigolf, pétanque a  street
basket. Součástí areálu jsou i  prolézačky
pro nejmenší.

Obrovskou výhodou je i  skvělá dostup-
nost a  soukromé parkoviště, stejně tak
i  obrovské zázemí pro pořádání firemních
akcí. Vyzkoušejte naše služby a  staňte se
častým návštěvníkem našeho centra, stej-
ně tak jako spousta známých osobnos-
tí. V letošním roce k nám zavítal například
Martin Dejdar, Josef Dvořák, Petr Mrázek či
Jakub Štěpánek a mnoho dalších. Těšíme
se na Vás!

10 %

OSTRAVA Závodní 2885/86
www.riderasport.cz

www.sphere.cz 33


Jaký vliv má
oblečení manažera

na jeho úspěchy?

Jakým způsobem ovlivňuje oblečení úspěchy u manažerů, jsme se zeptali osoby
nejpovolanější, šéfdesignérky značky Pánské obleky BANDI, Denisy Gróffové,

která pomáhá manažerům na vysokých pozicích k tomu, aby mohli být při
obchodních jednáních úspěšní i díky správně zvolenému oblečení.

Je pro manažera důležitý oblek? dit v luxusním mercedesu. A raději ho na- s  obchodními partnery a  kravata do kan-
Samozřejmě ano. Bez obleku se žádný hradit manažerským vozidlem ŠKODA Su- celáře. Pokud se budete chystat na první
manažer neobejde. Oblek je určitý druh perb. Tak, jak to platí u aut, platí to i u ob- obchodní jednání, vždy jednoznačně platí
uniformy. Pokud jdete na jednání v  dží- leků. pravidlo červené kravaty. To znamená, že
nách a košili, snižujete si šance na dobrý člověk, který má červenou kravatu, je se-
obchod. Pokud vám záleží na tom, abyste Vystačí mi tato informace o  obleku nebo bevědomý. Pokud je sebevědomý, tak to-
svou záležitost dotáhl do zdárného kon- jsou důležité i další prvky oblečení? mu, co říká, rozumí a je profesionál. Proto
ce, nikdy nepřemýšlejte o tom, že byste na Jistěže to není pouze o obleku. Důležitá je mu můžu důvěřovat. No a důvěra je základ-
jednání šel jinak než v košili, obleku a kra- i správná volba košile, kravaty a obuvi. Ko- ní předpoklad pro budoucí možnou spolu-
vatě. šile by měla být jednoznačně bílá. Manažer práci.
oblečený v této košili působí na obchodní-
Jaký pánský oblek je tedy vhodný pro ob- ho partnera jako člověk čistotný a  pořád- Kravaty pro jiné pracovní příležitosti mo-
chodní jednání? kumilovný. Tak, jak působí manažer, půso- hou být jakéhokoliv charakteru, ovšem ne-
Jednoznačně tmavé barvy. A hlavně, co je bí na obchodního partnera i celá firma. Vý- smí být z lesklých materiálů a nesmí se jed-
důležité vědět, oblek musí být ušitý z mat- sledný efekt je takový, že firma, za kterou nat o vykřičené barvy. Volba správné klasic-
né látky. Pokud byste šli na jednání oble- manažer jedná, se představuje jako spo- ké kravaty do zaměstnání je s diagonálním
čeni v  obleku z  lesklého materiálu, mohli lehlivá a  dokonale funkční. Tudíž pro spo- pruhem. Současné módní trendy umožňují
byste u  obchodního partnera vzbudit po- lupráci velice vhodná. i kárované vzory.
cit, že na něm vyděláváte a že obchod ne-
ní oboustranně výhodný. To proto, že pů- A co kravata? U  obuvi pro manažery platí taky nějaká
sobíte příliš okázale. Je přece známo, Toto téma bych rozdělila na dvě části. Pra- pravidla?
že na obchodní jednání není vhodné jez- covní kravata pro první osobní schůzky Ano, každý prvek, který má manažer na
sobě, je funkční a  může ovlivnit obchod-

34 www.sphere.cz


téma: Fake vs. Original

Bez
dokonalého
oblečení na
smlouvu nemusíte
dosáhnout

ní jednání. U  obuvi platí jednoznačně čer- Jedině tak bude na klienta působit věro- starat, tedy poradit mu a vybrat vhodné
ná a matná. A hlavně čistá. K tomu jen do- hodně a získá si jeho důvěru. Do práce ani oblečení?
dám, že je potřeba myslet i  na společen- na obchodní jednání nejsou vhodné lesklé Určitě ano. Odborní poradci v prodejnách
ský opasek k obleku, což je povinnost. No obleky. Lesklý oblek by působil příliš okáza- pánské obleky BANDI pomáhají mužům
a jednoduchá rada zní, jaká barva obuvi, ta- le a v obchodním partnerovi by mohl vzbu- nejen s  výběrem toho správného oble-
ková barva opasku. dit nedůvěru. čení, ale také s  vhodnými kombinacemi
doplňků. Poradí jim, jak se správně oblé-
Pokud byste tedy měla shrnout několi nej- Když přijde do prodejny Pánské obleky kat do práce, ale také jak mohou i  drob-
důležitějších bodů, které by měl mít muž BANDI mladý muž, který třeba nastou- né detaily v oblékaní pomoci k úspěšné-
na paměti ohledně vhodně zvoleného out- pil do svého prvního zaměstnání na pozi- mu uzavírání smluv.

Základem je dobře padnoucí oblek a typ obleku. Pokud jde Mnozí muži netuší, že správná volba
manažer na obchodní jednání, měl by se oblékat střídmě. oblečení na první pracovní jednání může
Jedině tak bude na klienta působit věrohodně a získá si jeho opravdu zvýšit jejich šance na úspěch.

důvěru. 5%

fitu na jednání, které by to byly? ci středního managementu a nemá zatím síť v ČR
Základem je určitě dobře padnoucí oblek vůbec žádné bussines oblečení a  navíc www.bandi.cz
a  typ obleku. Pokud jde manažer na ob- ani povědomí, co všechno by měl vůbec
chodní jednání, měl by se oblékat střídmě. mít, jste schopni se o něj kompletně po-

www.sphere.cz 35


THE NORTH FACE

„Never stop exploring“

Vášnivý dobrodruh, horal, ekolog 15 %,
a vizionář Douglas Tompkins 18 % VIP
založil outdoorovou značku
THE NORTH FACE už v roce 1966. 3x PRAHA, LIBEREC, OSTRAVA
www.thenorthface.cz

Kromě toho v  rámci ochrany příro- ThermoBall by PrimaLoft je exkluzivní mokru zachovává stejné tepelné vlastnos-
dy skoupil na světě takové množ- izolační technologie vyvinutá společně fir- ti. Odlehčená, rychleschnoucí a  komfort-
ství pozemků, jako nikdo jiný. Přes- mami The North Face a PrimaLoft. Mate- ní technologie ThermoBall v  sobě snou-
ně v  duchu sloganu „Never stop explo- riál se skládá z jednotně oblých, obzvláště bí optimální komfort nošení s  všestran-
ring“ dokázal propojit adrenalinové aktivity jemných svazků mikrovlákna, které mají nou funkcí.
s  outdoorovou firmou. Toto motto ho do- efekt objemnosti a tepelné vlastnosti 600
provázelo i  na jeho poslední cestě, proto- cuin peří. Naprostá nezbytnost pro všechny spor-
že zemřel stylově, v Chile, na adrenalinové tovce, kteří chtějí čelit i  mokrému stude-
kajakářské výpravě, 8. prosince 2015. By- Navíc disponuje vynikající izolační nému počasí. Kompletní nabídku produk-
lo mu 72 let. schopností i za mokrých podmínek, neboť tů s technologií ThermoBall najdete na
syntetický materiál si na rozdíl od peří i při www.thenorthface.cz.

10 %, 2x PRAHA, BRNO, KYŠICE 8 %, PRAHA 5, Lidická 336/28 5 % www.rychlalekarna.cz
15 % VIP www.ryor.cz 10 % VIP www.weleda.cz

5% síť v ČR 20 % 2x PRAHA, BRNO, 5% síť v MSK
www.ockovacicentrum.cz KARLOVY VARY www.plastickachirurgie.com
www.salondeparis.cz

36 www.sphere.cz


Podnikatelská cesta

lemovaná léčivými houbami

Terézia Svátová je symbolem podnikatelky, která se nevzdává a díky
její neúnavné vůli jít vpřed dokázala z ničeho vybudovat velikou
rodinnou firmu TEREZIA COMPANY, která pod značkou TEREZIA
vyvíjí a vyrábí originální doplňky stravy z léčivých hub a rostlin,
které směle konkurují výrobkům velikých hráčů na poli doplňků stravy, ba co
více, mnohé výrobky uvedla na trh jako vůbec první.V současné době je její
firma lídrem na trhu 100% přírodních doplňků stravy, které neobsahují žádné
chemické příměsi se zachováním maximálního množství účinných látek.

Jaký byl ten prvotní impuls, který začal kové, houbové, grilovací. Chtěla jsem, aby chlubit, že poslední tři roky, včetně toho le-
vaši podnikatelskou cestu?
Jak se říká, cesty života jsou nevyzpytatel- lidé nemuseli vařit zvlášť pro děti nebo pro tošního, jsou symbolem různých ocenění.
né a nikdy netušíte, kam vás zavedou. Situ-
ace, která změnila můj život a zároveň byla seniory. Propagovali jsme ho na výstavách, V roce 2014 si čeští spotřebitelé zvolili náš
později impulsem pro volbu cesty, po které
jdu již 26 rokem, bylo mé onemocnění pro- v  prodejnách zdravé výživy, ale bylo velmi produkt Hlívu ústřičnou s lactobacily a RA-
gresivní polyartritidou, což je velmi agresiv-
ní choroba kloubů, díky které jsem nemoh- náročné uspět. KYTNÍČEK želatinky novinkami roku v ka-
la 2 roky vůbec chodit. V té době jsem měla
malé děti a nemohla se o ně starat a nebýt A jaký byl ten můstek od koření k léčivým tegoriích Doplňky stravy pro dospělé a Do-
podpory rodiny, nevím, jak bych to tenkrát houbám? plňky stravy pro děti. V roce 2015 jsem
vše zvládla. Věděla jsem, že musím udě- získala cenu za inovativní řešení v  rám-
lat vše, abych se zase vrátila zpátky, zača-
la jsem studovat knihy o přírodní medicíně, Vlastně mě k  nim přivedli zákazníci, kte- ci soutěže Ocenění českých podnikatelek,
vynechala jsem ze stravy vše, co by moh-
lo můj stav zhoršit, zejména tehdy praktic- ří si kupovali moje houbové koření. Dostá- kterého si nesmírně vážím. A  v  letošním
ky ve všech výrobcích přítomný glutaman
sodný. vala jsem od nich mnoho po- roce získali pro změnu oce-

Tuším, že právě glutaman byl impulsem zitivních reakcí s  tím, že se První měsíc jsme nění opět naše výrobky, kon-
pro vznik prvních produktů…. po něm cítí zdravější a  vitál- prodali jen krétně multivitaminové žela-
Ano. V roce 1990 jsem nechala do obchod- nější, dokonce se jim sníži- tinky RAKYTNÍČEK, cereální
ního rejstříku zapsat společnost Terezia la hladina krevního cukru. Dí- 4 kusy, to bylo hodně tyčinky RAKYTNÍČEK a mléč-
Company, která se měla zabývat exportem
a  importem zboží. Jenže pak přišla válka ky těmto referencím jsem se demotivující. Poda­ ná čokoláda RAKYTNÍČEK
v Jugoslávii a nedalo se tam obchodovat. pak začala zajímat o hlívu ús- řilo se nám ale s  rakytníkem v  soutěži Dět-
Tak jsem začala vyvíjet kořenící směsi bez třičnou, kterou v té době jako ská chuťovka, což považuji
glutamanu, řepného cukru a lepku – bylin- léčivou houbu prakticky nikdo publikovat několik za veliký úspěch. Vlastně mu-

V letošním roce ­získali neznal a  hledala jsem cestu, stě­žejních článků, sím pogratulovat celému na-
v soutěži Dětská chuťovka jak ji zpracovat a  nabízet li- po kterých se vše šemu brandu RAKYTNÍČEK,
ocenění naše multivitaminové dem v  koncentrované podo- zlom­ ilo, a prodeje který uspěl téměř se všemi
želatinky ­RAKYTNÍČEK, bě. V  roce 2004 se mi poda- začaly stoupat. přihlášenými výrobky. V  ne-
cereální tyčinky RAKYTNÍČEK řilo dodat na trh první balení poslední řadě si ale vážím dě-

a mléčná čokoláda sušené hlívy ústřičné se vše- kovných dopisů a e-mailů od
RAKYTNÍČEK­.
mi účinnými látkami a bez ja- zákazníků, kterým naše pro-

kýchkoliv příměsí. Protože ale nikdo nevě- dukty pomáhají. To je pro mne každoden-

děl, proč by měl hlívu užívat, nebyla žádná ní energie.

reklama a osvěta, trvalo ještě nějakou do-

bu, než se nám podařilo dostat do pově- Kam směřuje TEREZIA COMPANY dál?

domí lidí, jaká je hlíva úžasná houba a ko- Dnes jsme ve fázi, kdy naše výroby najde-

mu všemu může pomoci. První měsíc jsme te prakticky v každé lékárně v ČR a na Slo-

prodali jen 4 kusy, to bylo hodně demotivu- vensku, naše výrobky prodáváme v  mno-

jící. Podařilo se nám ale publikovat několik hých dalších zemích a  nové budou přibý-

stěžejních článků, po kterých se vše zlomi- vat. Z veliké části firmu již řídí můj syn. Já

lo, a prodeje začaly stoupat. Do roku 2008 se soustřeďuji zejména na vývoj nových

nebo ještě 2009 jsme byli s  hlívou ústřič- produktů, z  nichž mohu jmenovat napří-

nou ve formě doplňku stravy na trhu sami. klad REISHI v kávě, mléčnou čokoládu RA-

Dnes už je trh s doplňky stravy z hub hodně KYTNÍČEK s  rakytníkem, RAKYTNÍČEK

přesycený, ale díky tomu, že jsme na něm HOT & COLD drink, o které jsem se již zmí-

dlouho a bojujeme čistotou a kvalitou, kte- nila v souvislosti se soutěží Dětská chuťov-

rou dnes lidé hledají, daří se nám konkuren- ka. Ráda bych, aby naše produkty postih-

ci porážet. Konkurence je ale nutná a zdra- ly všechny části organizmu a mohli tak po-

vá, nutí nás jít vpřed a vymýšlet nové výrob- moci co nejvíce lidem.

ky a hledat trhy, kde naše výrobky nabízet. 15 %

Za těch 26 let jste ušla dlouhou cestu,
kterou lemují i významná ocenění….

Každé ocenění vaší práce je něco, co vám PRAHA 4, Na Návrší 997/14
dává ohromnou sílu a usvědčuje vás, že to www.terezia.eu
co děláte, děláte správně. Musím se po-

www.sphere.cz 37


  Ivana Šachová,
jednatelka společnosti
Značka SCANquilt, která letos slaví 25 let působení na českém
trhu, provozuje aktuálně 48 prodejen, z toho 15 v Praze. Pro Štěpán Havránek,
zajímavost, vůbec první naše pobočka byla otevřena v roce 1999 obchodní ředitel

v prostorách DBK v Praze 4. Ing. Radek Voňavka,
V nabídce máme přes 700 vzorů ložního prádla v 10 různých výkonný ředitel společnosti FAnn
materiálech. Ročně obsloužíme v průměru 150.000 platících zákazníků
a zaměstnáváme více než 150 lidí. Ložní prádlo si Češi kupují 39
průměrně každé tři roky, polštáře vyměňují po 5–7 letech a přikrývky
po 10–15 letech. Jsme partnery akce „Avon pochod proti rakovině
prsu“ a projektu „ Dejme dětem šanci, který se stará o děti v dětských

domovech.

5%

síť v ČR
www.scanquilt.czV KNIHY DOBROVSKÝ jsme vyrostli od stolku s knihami.
Za 26 let fungování se letos podařilo symbolicky
otevřít 26. prodejnu v republice.

U Dobrovských najdete přes 45 000 různorodých titulů.
K tomu připočtěte na 200 knihkupců, kteří měsíčně přelouskají
tisíce stránek, a zjistíte, že nemusíte chodit pro tip na dobrou knížku
daleko. V naší nabídce naleznete také dárkový neknižní sortiment.

10 %,
15 % VIP

síť v ČR
www.knihydobrovsky.czZnačka FAnn působí na českém trhu od roku 1991.V současné
době tvoří její obchodní síť 42 parfumerií po celé republice
a vybírat si můžete téměř z 200 značek!

Ať jde o světově proslulé parfémy a značky nebo u nás neobvyklé,
vždy je spojuje prvotřídní kvalita. Přijďte se k nám přesvědčit a staňte
se jedním z našich spokojených zákazníků. Náš odborně vyškolený

personál je připraven vám kdykoliv ochotně poradit s výběrem,
jakož i pomoci v orientaci mezi jednotlivými značkami.
10 %,
15 % VIP

síť v ČR
www.fann.cz

www.sphere.cz


Na cestách po kolejích

s Čedokem

Ačkoliv by se mohlo zdát, že železnice je stará jako lidstvo munského Giurgiu se vydal 5. června 1883.
samo, pravda je taková, že navzdory názvu skrývajícímu Jízdní doba na trase dlouhé 3186 km čini-
železo nebyly v jejich začátcích používány koleje kovové, nýbrž la 69 a půl hodiny. Cestujícím byla v projíž-
dřevěné. V 16. a 17. století bylo pomocí těchto dřevěných kolejnic děných zemích nabízena místní jídla i folk-
přepravováno uhlí z dolů do přístavů a následně bylo nakládáno lórní vystoupení. Proslulým se stal Orient
na lodě. V 18. a 19. století přišly ke slovu koleje ocelové a koňská Express také díky románu  Agathy Chris-
tie  Vražda v  Orient Expressu. Posledním
síla byla nahrazena parními stroji. pozůstatkem slavné éry byl vlak Orient Ex-
press, který od června  2007  jezdil na tra-
Nejstarší koněspřežná železnice v Ev- se Štrasburk – Vídeň. Se změnou jízdního
ropě jezdila na trase České Budějo- řádu v prosinci roku 2009 přišel definitivní
vice – Linec a postavená byla v le- konec legendárního spoje. Ale již od 70. let
tech 1825 – 1832. S  rozvojem železniční 20. století jsou jako Orient Express provo-
dopravy sloužila tato k přepravě nejen zbo- zovány nostalgické vlaky složené z původ-
ží, ale také samozřejmě cestujících. Tak na- ních vozů z 20. a 30. let 20. století, přizpů-
příklad za prvních pět let provozu přepravi- sobených dnešním požadavkům.
la společnost Liverpool & Manchester Rail­
way na trase dlouhé 64 km, vedoucí mezi Legendárním vlakem Venice–Sim-
Manchesterem a  Liverpoolem, neuvěřitel- plon Orient Express, jež je pozůstatkem
ných 5 milionů cestujících! světoznámého vlaku, se dnes můžete vy-
dat s  cestovní kanceláří Čedok, respekti-
Orient Express, ve s Exlusive Travel Čedok. Jednotlivé va-
nejslavnější vlak všech dob góny jsou uzpůsobeny dnešním požadav-

Asi nejznámějším a  nejslavnějším vlakem 5 až
všech dob byl Orient Express, proslulý 14 %
svým luxusem a cestujícími, kteří předsta-
vovali evropskou společenskou a  finanční síť v ČR
špičku. Na svoji první pouť z Paříže do ru- www.cedok.cz

40 www.sphere.cz


kům, avšak již při samotném pohledu do mi. Společnost vznikla v roce 1989 a získa-
interiéru se vrátíte do elegantního věku la brzy věhlas pro dokonalost rekonstrukce
cestování 20. a 30. let 20. století. Stylově a luxus v historických vozech.
zařízené kabiny, vynikající kuchyně a živá
zábava na palubě ve vás zanechá jeden Nebo se můžete vydat z  Moskvy přes
z nejlepších cestovatelských zážitků. osm časových pásem Evropou a Asií, ta-
jgou i pouští - tak vede Transsibřiská ma-
Pohodlí luxusních souprav gistrála, nejdelší železniční linie na světě
z Moskvy až do Vladivostoku. Celkem trať
Pokud vám vůně vlaků, nostalgie po ča- dosahuje délky 9288 km. Provoz vlaku má
sech dávno minulých a kolébání pražců na- na starosti anglická společnost, která na-
tolik učarovaly, můžete kromě Orient Ex- bízí i na této lákavé a neprobádané trase
pressu využít služeb i dalších společností, pohodlí luxusních souprav.
např. Rovos rail, která provozuje soukromé
vlakové soupravy Pýcha Afriky, křižující ce- A pro milovníky hor nabízí cestovní kan-
lou jižní Afriku až do Dar Es Salaamu. K to- celář Čedok také několik vlakových zájez-
mu účelu má i vlastní hlavní nádraží s dílna- dů po Švýcarsku.

Článek připravila Kateřina Krbcová

8 %, PRAHA 2, Myslíkova 12 10 %, TŘEBOŇ, Lázeňská 1001 10 %, KARLOVY VARY,
12 % VIP www.siamtravel.cz 15 % VIP TŘEBOŇ, Tylova 171 15 % VIP Mírové nám. 2
www.aurora.cz www.pupp.cz
www.berta.cz

10 % FRENŠTÁT P. RADHOŠTĚM, 15 až ČESKÝ KRUMLOV, 7 %, síť v ČR
Trojanovice 530 25 % Latrán 77 10 % VIP www.ckinex.cz
www.troyer.cz www.bellevuehotelkrumlov.cz

www.sphere.cz 41


Výhody Sphere na každém kroku

I DÍKY MOBILNÍ APLIKACI
Kamkoliv kráčíte, my kráčíme s vámi

Věrnostní program Sphere je největším univerzálním programem v České i Slovenské republice

a držitelům karet Sphere umožňuje získávat výhody a slevy na více než 10 000 obchodních místech.

Na českém trhu působí od roku 1994, na slovenském od roku 1995. Za sebou má tedy poměrně

dlouhou historii a léty prověřené zkušenosti z oblasti právě věrnostních programů,

ať už se zaměřením na B2B, tak i B2C. Abyste měli

výhody Sphere

Ačkoliv primárně cílíme na B2B, kon- s sebou na každém
covým držitelem karty Sphere je kroku, vyvinuli jsme pro
vždy zákazník, který ji používá. Pro- vás zbrusu nové mobilní
to se snažíme budovat obchodní síť tak,
aby si každý mohl vybrat podle svých pre- aplikace, a to jak pro
ferencí a  místa blízkého bydlišti nebo za- platformu Android,
městnání, tedy minimálně na úrovni okres-
ních měst. Nespecializujeme se pouze na tak i iOS.
vybranou oblast, službu či sortiment. Na-
opak! Partnery věrnostního programu
Sphere jsou obchodníci napříč celým
spektrem oborů i celou republikou.

7/24, po celý rok koliv a na celý sortiment snaží, abyste se kterých může právě držitel karty využít věr-

Uspokojovat své potřeby nebo potřeby ro- k nim opakovaně vraceli, a záleží jim na va- nostní program.
diny musí opravdu všichni. Je totiž rozdíl
mezi tím, když si jdu koupit jen tak něco ší spokojenosti. Protože spokojený vracejí- A stejně jako v navigaci nebo na počítači
pro radost, něco, co mohu mít, ale taky ne-
musím, a tím, když si musím koupit nové cí se zákazník je jejich cílem. lze mapou hýbat. Posunout mapu do mís-
brýle, abych mohl číst, psát nebo řídit, když
si musím obstarat léky, dětem učebnice do Nová mobilní aplikace ta, které mě zajímá, a hned zjistit, kde mo-
školy nebo odvézt auto do servisu. A v tom hu kartu Sphere uplatnit.
je věrnostní program Sphere jedinečný!
Vzhledem k  počtu obchodních partnerů Abyste skutečně měli výhody Sphere s se- Proti předchozí verzi, která již dlouho
z celého spektra oborů umožňuje nakupo-
vat výhodně, a to kdykoliv a kdekoliv, pro- bou na každém kroku, vyvinuli jsme pro vás přesluhuje (jak vzhledově, tak i technicky),
tože anoncovaná sleva platí prostě stále,
7 dní v  týdnu, 24 hodin denně, po celý zbrusu nové mobilní aplika- je právě tohle velkou před-
rok. A  navíc na veškerý sortiment, vyjma
již zlevněného nebo jinak zvýhodněného ce, a  to jak pro platformu Obchodníci zapojení ností.
zboží. A  to už také neplatí tak úplně, pro- Android, tak i iOS. do věrnostního programu Zjednodušili jsme rovněž
tože mnoho obchodníků poskytuje slevy Sphere se už tím, že vám
na již zlevněné zboží. A nezůstáváme po- Nová mobilní aplikace je zobrazení novinek a  soutě-
zadu ani s tolik populárními a oblíbenými doslova celá nová. Je dě- ží. Tedy i v tomto je informa-
e-shopy, kterých je Sphere aktuálně více
než 750! laná s  důrazem na držitele poskytnou slevu kdykoliv ce, kterou aplikace přinese,
karty, kterému přináší infor- a na celý sortiment jasnější.
V  posledních letech jsme si zvykli na mace o  možnostech využi-
přeplněné schránky letáky od mnoha ob- tí výhod a slev nejenom v je- snaží, abyste se k nim Mysleli jsme však i na ty,
chodníků s  nejrůznějšími akcemi a  sleva- ho okolí. opakovaně vraceli, kteří se ve světě aplikací ne-
mi. Nic proti tomu, ale v  žádném případě pohybují tak často. Po prv-
se nejedná o  budování jakékoliv věrnos-
ti, protože když už se trefí se zlevněným Už jsme si zvykli, že jaká- a záleží jim na vaší ním spuštění je přehledný
sortimentem do našich potřeb či vku- koliv aplikace, ve které chci spokojenosti. tutoriál provede ovládáním
su, můžeme tam jít nakoupit právě jen tu najít něco, KDE mohu využít a naučí s aplikací pracovat.
jednu věc a právě jen jednou, a víckrát už
nás tam nemusí vidět. Leták prostě nahá- službu nebo něco, CO po- Věříme, že držitelé karet
zí do schránek komukoliv a  on se vždyc-
ky někdo chytne. Oproti tomu obchodníci třebuji, obsahuje mapu. Proto i  naše mo- Sphere udělí aplikaci jen samá kladná hod-
zapojení do věrnostního programu Sphe-
re se už tím, že vám poskytnou slevu kdy- bilní aplikace je vlastně jedna velká mapa, nocení, protože je intuitivní a odpovídá mo-

na které jsou zaznamenány provozovny, ve derním trendům.

42 www.sphere.cz


wwww.sphere.cz

Ať už věrnostní program Sphere znáte nebo jste se o něm
dozvěděli právě teď, na stránce www.sphere.cz najdete určitě

informace, které se vám mohou hodit.
Vše o věrnostním programu Sphere, jeho charakteristiku,

ale i stručnou historii, která se datuje již od roku 1994.
Na podstránkách najdete příklad roční úspory s kartou a důležité

informace o základních pravidlech při uplatňování slev.

vylepšené vyhledávání karty (Sphere, Sphere VIP, Sphere young). e-NEWS Sphere
Pokud potřebujete výběr specifikovat pou-
Máte kartu věrnostního programu Sphere ze na kamenné obchody nebo pouze na Pokud chcete být pravidelně infor-
a  chcete její výhody využívat na 100 %? e­ -shopy, vyberte si jednu z  možností. Po mováni o  všech novinkách, soutě-
Stačí si otevřít náš elektronický katalog na posledním kroku a odsouhlasení všech kri- žích a zajímavostech věrnostního pro-
www.sphere.cz a  vyhledat výhody podle térií prostřednictvím tlačítka vyhledat, vám gramu Sphere, určitě si zaregistrujte
vámi nastavených kritérií. katalog zobrazí všechna obchodní místa, e­ -mailovou adresu a  my vám bude-
která odpovídají vašemu výběru. me pravidelně, každých 14 dnů, zasí-
Chcete se třeba objednat na kosmetiku, lat náš e-News, ve kterém najdete kro-
vyrazit za zábavou, koupit nové boty nebo U každého obchodu – obchodního mís- mě tipů na nejzajímavějších obchodní
hledáte ubytování v  Krkonoších? Vyberte ta – najdete jeho přesný název, popis partnery, také všechny novinky a akce.
si z kolonky typ obchodu vámi požadova- činnosti a  webové stránky. Zároveň se
nou kategorii. V kolonce druh zboží může- vám zobrazí i výše slevy podle typu karty, Soutěže a novinky
te dále výběr blíže specifikovat. Následně kterou jste si zvolili. Po kliknutí na výši
si zvolte město, které vás zajímá. Postupně slevy najdete upřesnění, na co konkrétně Pokud rádi soutěžíte, každý měsíc se mů-
můžete po krajích / okresech vybrat i celou se sleva vztahuje. Vpravo je uvedena žete zapojit do soutěže o  zajímavé ce-
Českou republiku. a­ dresa. V  případě více poboček (na růz- ny s našimi obchodními partnery, kteří ta-
ných adresách) si tyto můžete zobrazit na ké věnují ceny pro výherce. Kvůli velkému
Nakonec si vyberte správný typ karty, mapě. zájmu soutěžíme měsíčně s dvěma až tře-
kterou vlastníte. Identifikujete ji podle lo- mi partnery! Stačí správně odpovědět na
ga v pravém horním rohu na přední straně 4 soutěžní otázky a štěstí se může usmát
právě na vás.

V novinkách se můžete seznámit s na-
šimi aktuálně novými obchodními partnery
nebo se formou speciálních akcí a bannerů
dozvědět o mimořádných nabídkách právě
pro držitele karet Sphere.

www.sphere.cz 43


Z oboru Krása,
zdraví pro vás
vybíráme…

Dárková kazeta Boss Kolagenový krém Intenzivní noční sérum Goatmilk zklidňující
The Scent for Her (Marine Collagen Cream) Estée Lauder 50ml tělové mléko 250ml

Běžná cena: 2.279 Kč Běžná cena: 2.075 Kč

Cena se 2.051 Kč Běžná cena: 1.795 Kč Cena se 1.971 Kč Běžná cena: 640 Kč

Cena se 1.937 Kč Cena se 1.705 Kč Cena se 1.868 Kč Cena se 576 Kč

www.fann.cz www.pevonia.cz  www.krasa.cz  www.crabtree-evelyn.cz 

44 www.sphere.cz


TIPY praha

10 %, 10 % 5% 15 %
12 % VIP

jediná samoobsluha květin v ČR, rent a car luxusní sedací soupravy Natuzzi, škola vaření
objednávky online, rozvoz květin nábytek a bytové doplňky
PRAHA 9, PRAHA 3, Husitská 56
po Praze do dvou hodin Českomoravská 142/18 PRAHA 1, V Jámě 3 www.chefparade.cz
PRAHA 8, Pobřežní 50/52
4x PRAHA www.car2move.cz
www.bellesfleurs.cz  www.natuzzi.cz

10 % 10 %, 10 % 15 %
15 VIP %

tradiční restaurace s nabídkou nejucelenější nabídka Nike produktů světová jednička mezi kufry, stylová thajské masáže, sauna
poctivé české i zahraniční kuchyně pro fotbal, běh, trénink kožená galanterie
4x PRAHA
KVĚTNICE, Na Ladech 414 a volný čas, možnost individuálního PRAHA 1, Jungmannova 18/5 www.tawan.cz
www.restauracekvetnice.cz potisku dresů, foot scanner PRAHA 5, OC Nový Smíchov

PRAHA 1, Na příkopě 859/22 www.samsonite-rady.cz
www.nikeprague.cz

www.sphere.cz 45


TIPY OStrava

7% 7 %, 15 % 5 %,
10 % VIP 8 % VIP

prodej kvalitních kočárků hodinky značek: Zenith, Breitling, prodej značkové sportovní obuvi luxusní pánské a dámské
a bezpečných autosedaček Omega, Rado, MontBlanc, Edox, Tag a textilu značek ADIDAS, župany, ručníky a osušky
předních výrobců z celého NIKE, PUMA, VANS, zn. Soft Cotton a dámská
Heuer, Frederic Constant, Certina, UNDER ARMOR pyžama zn. Luisa Moretti
světa Tissot, Calvin Klein aj.
síť v Moravskoslezském kraji OSTRAVA, Janáčkova 20a
OSTRAVA, Nemocniční 2902/13 OSTRAVA, 28. října 207/49 www.d-sport.cz  www.softcotton.cz 
www.babyplaza.cz  www.deal-klenotnictvi.cz 

5% 10 %, 10 % 10 %,
15 VIP % 20 % VIP

italská značka představuje hotel v centru Ostravy, luxusní spodní prádlo, plavky, oficiální prodejce sportovního
vybranou, kvalitní a nápaditou restaurace, wifi, parkování, župany, doplňky, značek: Obsessive, oblečení UNDER ARMOR v ČR,
módu pro muže a ženy. Klade důraz dále značek OAKLEY a speciálních
nonstop recepce Triumph, Selmark, Eveden, Calvin masek ELEVATION TRAINING MASK
na střihy, kvalitu materiálu Klein a další
a originalitu OSTRAVA, Stodolní 876/8 OSTRAVA, Třebovická 5050/78
www.hotelbrioni.cz 3x OSTRAVA www.ultimatesports.cz 
OSTRAVA, Rudná 114 www.luxusnipradlo.cz 
www.gasjeans.cz

www.sphere.cz 47


Kalendář
akcí

LEDEN BŘEZEN

foto Ticket Art foto: Ticket Art

 Čínský národní cirkus  WEST SIDE STORY foto: Wikimedia.org
19. 1. 2017 Kongresové centrum, Praha 4 23. 3. 2017 Kongresové centrum,
www.kcp.cz Praha 4  Depeche Mode
www.kcp.cz 24. 5. 2017 Eden Aréna
 José González / With The www.edenarena.cz
String Theory  Korn
28.1. 2017 Forum Karlín, Praha 30. 3. 2017 Forum Karlín, Praha  Prague food festival 2017
www.forumkarlin.cz www.forumkarlin.cz 26. 5. až 28. 5. 2017 
Královská zahrada Pražského hradu
ÚNOR DUBEN www.hrad.cz
 Sukhishvili – Národní balet
ČERVEN
Gruzie
6. 4. 2017 – Divadlo Hybernia, Praha 1
www.ticketportal.cz

 Čokoládový festival  Superfinále Florbal 2017 foto: The Color run, Martin Kozák
10. 2. 2017 až 12. 2. 2017 Olomouc 17. 4. 2017 – O2 Arena Praha
www.cokoladovy-festival.cz www.o2arena.cz  The Color run
4. 6. 2016 Výstaviště Holešovice
 Caveman KVĚTEN www.thecolorrun.cz
15. 2. 2017 Městský společenský dům,  RunCzech Volkswagen
Kolín  10. Jamrock 2017
www.msd-kolin.cz Maratonský víkend 2017 8. 6. až 11. 6. 2017 
6. 5 až 7. 5. 2017 Festival Žamberk
 Ennio Morricone / 60 Years www.runczech.com www.jamrock.cz
of Music World Tour
4. 2. 2017 O2 Arena Praha  Lord Of The Dance www.sphere.cz
www.o2arena.cz 13. 5. 2017 O2 Aréna Praha
www.o2arena.cz
 Apocalyptica
11. 2. 2017 Forum Karlín, Praha  ANDRÉ RIEU IN PRAGUE 2017
www.forumkarlin.cz 12. 5. 2017 O2 Arena Praha
www.o2arena.cz
48


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Einstein Oscillators in Thallium Filled Antimony Skutterudites
Next Book
Noise in relaxation oscillators - w140.com