The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cehan.alexandra, 2016-04-11 12:28:11

GEOMENTIS_2016_final

GEOMENTIS_2016_final

Revista studenților Facultății de Geografie și Geologie Iași

GeomentISNumărul IV, 2016

PE STRAZILE BERGENULUI

CULOARE, NATURA, POVESTE
)
)

De vorbă cu Omul Timpului: pg. 16

INTERVIU CU PROF. DR. ALEXANDRU UNGUREANU

Facultatea de Geografie și Geologie GIS și dezvoltarea gândirii

prin ochii studenților pg. 5 geo-spațiale pg. 14


FOTOGRAFIA EDIȚIEI

Peisaj în Munții Rarău FOTO: Simona Mădălina ANASTASIU

Colectivul de redacție

Redactor-șef: COLABORATORI:
Alexandra CEHAN
Maria-Alexandra AMOȘIESEI
Redactor-șef adjunct: Simona Mădălina ANASTASIU
Evelina Corina FRUNZETE
Anca Teodora BULAI
Corectori: Alexandra CEHAN
Ema CORODESCU Ema CORODESCU
Ioana DICU
Anca Teodora BULAI
Tehnoredactor: Cezara-Ionela DULCE
Evelina Corina FRUNZETE Evelina Corina FRUNZETE
Design și imagine: Vicențiu-Robert GABOR

Alexandra CEHAN Rareș Adrian MIHĂILĂ
Petrică NIȚOAIA
Elena NOROCEA
Lucian ROȘU

Caterina STRĂUNEANU
Teodora VRABIE

Ioana-Alexandra ZIGMAN

2 Geomentis, 2016


geomentis Numărul IV
2016
PĂREREA STUDENȚILOR
Facultatea de Geografie și Geologie prin ochii studenților, 5
8
Alexandra CEHAN , Evelina Corina FRUNZETE
INCURSIUNE ȘTIINȚIFICĂ ÎN GEOGRAFIA FIZICĂ 10
Raritatea fenomenului de secetă din 2007 în estul Europei, Ioana DICU 13
INCURSIUNE ȘTIINȚIFICĂ ÎN GEOGRAFIA UMANĂ 15
Cum ne putem folosi de Social Media pentru a crea baze de date spațiale? 17
20
Anca Teodora BULAI 22
INCURSIUNE ȘTIINȚIFICĂ ÎN GEOLOGIE
Din lumea geologiei - Cueva de los Cristales, Alexandra Maria AMOȘIESEI 25
GEOGRAFIA ÎN SOCIETATE
GIS și dezvoltarea gândirii geo-spațiale, Lucian ROȘU 27
FĂURITORII GEOGRAFIEI IEȘENE 29
Interviu cu Prof. Univ. dr. Alexandru Ungureanu, Rareș Adrian MIHĂILĂ 30
32
DE VORBĂ CU PROFESORII NOȘTRI 34
Interviu cu domnul profesor Ionuț Minea, Evelina Corina FRUNZETE 36
RUBRICA DE VACANȚĂ 37
Pe străzile Bergenului - culoare, natură, poveste, Alexandra CEHAN 38
RUBRICA DE VACANȚĂ 40
Mărginimea Sibiului - sanctuar turistic și inimă etnografică a României,
3
Cezara Ionela DULCE
ACTUALITATEA GEOGRAFICĂ LOCALĂ
Orașul Iași, capitală culturală a..., Rareș Adrian MIHĂILĂ
EXPERIENȚA MEA ERASMUS
Czech it, live it, love it!, Elena NOROCEA
EXPERIENȚA MEA ERASMUS
Vive la Belgique! Leve Belgie!, Caterina STRĂUNEANU
EXPLORATORI PRINTRE NOI
Interviu cu Petrică CIOBANU, Simona Mădălina ANASTASIU

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A FACULTĂȚII
Masterele de la Geografie,Vicențiu-Robert GABOR, Petrică NIȚOAIA

CREȘTE PERSONAL ȘI PROFESIONAL
De ce să mergem la simpozioane studențești, Ema CORODESCU
CREȘTE PERSONAL ȘI PROFESIONAL
10 ani pentru L.S.G.G., Teodora VRABIE
FILMUL GEO
SAMSARA - enciclopedia lumii în imagini, Ioana-Alexandra ZIGMAN
CUNOAȘTE IAȘII!
Despre orașul studenției noastre, Evelina-Corina FRUNZETE

Geomentis, 2016


EDITORIAL

Viteză, mobilitate, schimbare, nerăbdare, ciocniri, elan sunt doar câteva
din fenomenele care bulversează, la modul universal, viața în secolul XXI. Fie că
termenii asociați lor sunt utilizați cu titlu de clișeu, fie că descriu experiențe reale, au
devenit parte din noi zi de zi…Și nasc întrebări, din care se conturează opinii: uneori
exprimate, alteori reprimate; uneori auzite, alteori ignorate; uneori conforme, alteori
revoluționare; uneori în armonie, alteori contradictorii.

GEOmentIS reprezintă un proiect apărut din dorința studenților de la Facultatea
de Geografie și Geologie de a își face auzite ideile, de a-și împărtăși experiențele și de
a scrie despre ceea ce îi pasionează. În prezent aflată la a 4-a ediție, Revista a apărut
pentru prima oară în anul 2010, munca studenților de atunci și din anii următori,
pasiunea lor pentru Geografie și Geologie și dorința lor de împărtăși această pasiune
făcând posibilă și apariția acestei ediții.

Actualul număr al Revistei își propune să ducă la îndeplinire toate scopurile
menționate anterior, cu accent pe un aspect care ni s-a părut nouă esențial pentru o
revistă studențească: evidențierea modului în care ceea ce i-a unit pe toți studenții
Facultății, deci domeniul de studiu al Geografiei și Geologiei, se regăsește în toate
aspectele vieții foștilor și actualilor studenți ai acestei Facultăți.

Ce i-a adus pe actualii studenți la Geografie și Geologie? În ce măsură se
regăsește Geografia în viața absolvenților chiar și la peste 10 ani de la absolvire?
Cum văd actualii sau foștii profesori Geografia în prezent? Cum era aceasta în timpul
studenției lor? Ce oportunități îți oferă Geografia și Geologia în viață, atât ca domeniu
de studiu, cât și ca Facultate? Sunt doar câteva dintre întrebările la care colaboratorii
acestui număr au încercat să răspundă...Cum? Rămâne de apreciat de către voi/dvs.,
dragi cititori. S-ar putea ca paginile de față să vă inspire ori să vă indigneze...ori să
reprezinte o invitație la a vă prezenta o opinie, o idee, o amintire în numărul viitor.
Oricum, speranța noastră e că nu vă vor lăsa indiferenți!

Vă dorim lectură plăcută!

Redacția

4 Geomentis, 2016


Facultatea de Geografie și Geologie prin ochii studenților

Alexandra CEHAN
Evelina Corina FRUNZETE

Orice Facultate este definită, înainte de toate, de studenții ei. Mai mult decât prin rezultatele
examenelor și proiectelor, care reprezintă cea mai accesibilă formă de evaluare a unei instituții de
învățământ, studenții își reprezintă Facultatea prin modul în care se raportează la ea și, implicit,
prin ceea ce transmit mai departe despre instituția în care au ales să își petreacă studenția.
Am dorit prin urmare să aflăm, direct de la studenții Facultății de Geografie și
Geologie, ce reprezintă aceasta pentru ei, pornind de la imaginea la care se raportau înainte
de a deveni parte din această Facultate și ajungând la așteptările și dorințele pe care le
au în ce privește posibilitatea ca Geografia să facă parte din viața lor și după absolvire.

Nu mai puțin de 132 de studenți au fost doritori Motivele alegerii Facultății
să ne arate ce înseamnă Facultatea de Geografie și
Geologie pentru ei, aproape toate specializările având 120 Pasiunea Probabilitatea Influenta Lipsa unei
măcar un reprezentant în rândul celor care și-au 100 pentru găsirii unui familiei/ optiuni mai
exprimat opinia. Au predominat cei din ciclul de licență geografie/ prietenilor
(91), urmați de un procent mai redus al masteranzilor 80 geologie loc de munca bune
(37) și de cei 4 reprezentanți din rândul doctoranzilor. 60 12 17
Una dintre concluziile evidente ale acestui 40 101 42
studiu este că Facultatea de Geografie și Geologie 20
este o Facultate care se face din pasiune. 75% dintre
respondenți și-au declarat pasiunea pentru geografie 0
sau geologie drept principalul motiv în alegerea StudeSnețriies1
Facultății. O mică parte a studenților însă s-au văzut
pur și simplu lăsați fără alte opțiuni, încercându-și, se călătoriile/practicile, spiritul de colegialitate și
pare, norocul cu Geografia/Geologia. Un caz aparte îl stagiile de studiu și practică. Materiile studiate și
reprezintă un student al cărui principal scop a fost să posibilitatea desfășurării voluntariatului în cadrul
scape de matematică. Sunt șanse destul de mari, credem, LSGG se află de asemenea în rândul cauzelor
ca cel în cauză să fi fost dezamăgit în această privință. pentru care studenții iubesc această Facultate.
Toate aspectele care se încadrează în
”Îmi place că există o relație de amiciție între student și preferințele studenților sunt de altfel interconectate.
profesor pe care nu o găsești la altă facultate” ”Pasiunea profesorilor pentru materia pe care o
predau”, ”deschiderea lor către studenți” și faptul că
Pentru a afla mai multe despre percepția ,,nu există piedici în a comunica cu profesorii” sunt
studenților asupra Facultății, ne-a interesat, după aspecte descoperite și cultivate nu doar în cadrul
motivele pentru care au ajuns aici, care sunt motivele orelor de curs și seminar, cât mai ales în aplicațiile
pentru care se bucură de alegerea făcută. Întrebați de teren. Și în cadrul acelorași aplicații practice
care sunt lucrurile care le plac cel mai mult în și excursii, dar și prin proiectele de voluntariat,
Facultate, studenții au oferit răspunsuri variate, mai studenții și-au făcut prieteni și au descoperit o
toți axându-se însă pe 4 aspecte principale: profesorii, atmosferă aparte, la crearea căreia au și contribuit.
Interesant de observat este și măsura în care
Geomentis, 2016
5


studenții asociază materiile pe care le studiază și turistice se află printre primele 10 materii despre care
toată activitatea din cadrul Facultății cu viitorul studenții cred că le vor fi utile în viitor. Rezultatul nu
lor. Astfel, deși nu foarte mulți sunt 100% convinși este surprinzător, dată fiind și optarea multora dintre
de probabilitatea ca domeniul de studiu actual să studenți pentru meserii din domeniul turismului
reprezinte și domeniul în care vor lucra, majoritatea și, respectiv, dat fiind faptul că studenții de la
studenților înclină în orice caz spre a considera specializările conexe Turismului sunt cei mai mulți.
că studiile actuale le pot asigura în viitor un loc de Hidrologia, Meteorologia și Climatologia,
muncă, existând în viziunea lor măcar șanse medii dar și materiile centrate pe Sistemele Informaționale
pentru o carieră în această direcție. În procent de 30% Geografice sunt de asemenea în top, mulți studenți
studenții sunt mai degrabă descurajați în ce privește considerând că studierea acestora le-a asigurat
această probabilitate, motivele provenind fie din o bază teoretică sau practică consistentă pentru
cunoașterea experiențelor unor foști studenți, fie din viitorul profesional. Optarea pentru fiecare dintre
propriul eșec în momentul încercării de a se angaja. materii este în mod evident influențată de un cumul
de factori alcătuit din aspectele teoretice specifice,
Probabilitatea de angajare în domeniu priceperea și dedicarea profesorilor în transmiterea
informațiilor la fiecare dintre materii și, respectiv,
60 modul în care studentul a reușit să conștientizeze
aplicabilitatea pe care ceea ce studiază la un curs
40 sau altul o poate avea în viitoarea sa carieră.
Studenții ne-au mărturisit ce i-a adus aici, ce
20 le place și ce anume cred ei că le va folosi pe viitor
cel mai mult din ceea ce studiază acum. Dar am dorit
0 Crescută să știm și în ce măsură această imagine pe care o au
acum despre Facultatea de Geografie și Geologie
Redusă corespunde cu imaginea pe care o aveau înainte de
a deveni studenți geografi/geologi. Pentru mulți,
SeSriteusd1enți așteptările li s-au îndeplinit într-o măsură medie,
fiind de altfel mai mare numărul celor care înclină
Cu toate că percepția studenților asupra spre un nivel ridicat al corespondenței dintre așteptări
șanselor de angajare în domeniu nu debordează și realitate, decât al celor pentru care realitatea nu s-a
de optimism, dorințele lor privind viitorul nu se ridicat la nivelul așteptărilor. Nu este însă exclus ca
desprind de domeniul Geografiei și al Geologiei. pentru o parte dintre aceștia din urmă, lipsa corelației
Exceptând 6 cazuri în care meseriile vizate pentru dintre așteptări și realitate să se traducă printr-o
viitor nu se încadrează în domeniul studiat – deși realitate care s-a dovedit mult mai satisfăcătoare
știm oricum că aplicații ale geografiei putem găsi și decât ceea ce s-au așteptat să găsească la Facultate.
în cele mai nebănuite locuri, toți studenții au indicat
cariere puternic conectate de domeniul lor de studiu. În ce măsură s-au îndeplinit așteptările avute
Cu 24 de cadre didactice în devenire, 20 de viitori privind Facultatea de Geografie și Geologie?
agenți de turism și 16 studenți care aspiră la titlul
de ghid turistic, viitorul profil al forței de muncă 60
furnizate de Facultatea de Geografie și Geologie
este promițător. Măcar din punct de vedere al 40
dorințelor și aspirațiilor actuale ale studenților.
Printre meseriile pentru care se pregătesc 20
actualii studenți se numără și cele de analist GIS,
cercetător, meteorolog, inginer geolog sau biolog 0 M1ică 2 3 4 Ma5re
marin. A nu se uita de dorința unuia dintre studenți de
a îmbrățișa cariera de călător. Dar nu toți visăm la asta ? Nr. studSeenrției s1 15 18 44 37 18
Materiile studiate au scopul de a-i pregăti pe
studenți pentru viitoarele cariere. Dar care materii Indiferent că sunt de părere că Facultatea de
consideră studenții că le-au furnizat cunoștințe ce Geografie și Geologie a reprezentat cea mai bună
le vor fi de folos în viitor? Materii din domeniul alegere pentru ei sau dimpotrivă, că nu le oferă prea
turismului, mai exact Geografia turismului, Cursul multe perspective de viitor, studenții au oferit sugestii
practic de inițiere în ticketing și Regiuni și centre care, cred ei, ar putea aduce îmbunătățirii modului

6 Geomentis, 2016


de desfășurare a activității din cadrul Facultății, propunerile studenților, propuneri ce vizează modul
respectiv nivelului de satisfacție a studenților. de desfășurare a cursurilor, materiile, metodele
În cele ce urmează sunt sintetizate de predare ale profesorilor sau aplicațiile practice.

*Metodele de predare în unele cazuri ar putea fi îmbunătățite, pentru a fi mai interactive și cu
mai mult accent pe implicarea studenților, prin dezbateri, mai multe sarcini de lucru și proiecte
cu caracter practic și aplicativ, nu strict teoretic.

*Facultatea ar trebui să dezvolte parteneriate cu instituții specializate pe fiecare domeniu de
studiu, în care studenții să desfășoare stagii de practică pe parcursul Facultății (agenții de
turism, stații meteorologice, stații de epurare, hoteluri, laboratoare, etc.).

*Aplicațiile practice ar trebui să fie mai mult decât simple excursii. Studenții propun practici
orientate pe domeniul fiecăruia de studiu, în care să desfășoare efectiv activități relevante pentru
ceea ce studiază. Totodată, se vede ca necesară creșterea numărului ieșirilor pe teren.

*Programa pentru fiecare specializare ar trebui să se axeze mai mult pe specificul acestor
specializări încă din primul an de studiu.

*Ar trebui să se pună mai mult accent pe utilizarea SIG la toate specializările.

*Unele săli de seminar ar trebui modernizate și ar trebui asigurată o sală de lectură cu condiții
propice studiului (spre exemplu cu căldură).

*Anumite cursuri și seminarii ar trebui să fie actualizate, în pas cu cerințele și descoperirile
actuale în domeniu și mai centrate pe aspecte practice.

*Unii profesori ar putea să valorifice într-o măsură mai mare timpul alocat orelor de curs.
Obligativitatea ca profesorii să își țină toate cursurile este o altă propunere a studenților.

*Introducerea unui examen de admitere atât la Licență, cât și la Master este considerată necesară
pentru o selecție a studenților.

*LSGG ar trebui să se axeze într-o măsură mai mare și pe proiecte și activități cu implicații
științifice.

Sugestiile studenților relevă păreri comune ale În procent de 62%, studenții nu și-ar schimba
acestora nu neapărat asupra unor disfuncționalități, opțiunea, iar 25% dintre ei sunt indeciși asupra acestui
cât mai degrabă asupra unor aspecte care pot suferi aspect. Pe de altă parte, un procent mai mic, dar ce nu
îmbunătățiri semnificative. Și dacă majoritatea trebuie ignorat, de 13%, nu ar mai face această alegere.
propunerilor sunt, credem noi, demne de luat în seamă Fie că este vorba despre orientarea încă de la început
și cu potențiale beneficii asupra tuturor actorilor spre un domeniu de studiu care nu li se potrivea, fie
implicați în activitatea Facultății, sugestii precum că realitatea întâlnită nu a corespuns așteptărilor,
accesul studenților la lift sau eliminarea supravegherii poate luarea în considerare a propunerilor studenților
la examene ar putea rămâne pe o listă de așteptare anterior menționate ar fi în măsură să transforme acest
permanentă fără să provoace multe dezamăgiri. procent deja destul de redus, într-unul și mai mic.
De altfel, urcatul zilnic al scărilor până la etajul 3 Un studiu al percepției studenților asupra
poate fi parte a pregătirii pentru ieșirile în teren. Facultății poate fi mult mai amplu, orientarea către
Concluzionând mica incursiune în fiecare specializare în parte și spre preferințele,
mintea studenților cu referire la Facultatea la care părerile și propunerile studenților de la acestea
studiază, am dorit să știm un lucru despre care având potențialul de a aduce rezultate mult mai
considerăm că e capabil să sintetizeze rezultatele detaliate. În cazul de față însă, rezultatele obținute
anterior obținute: dând timpul înapoi, ar mai fi pot fi un punct de plecare în a cunoaște mai bine,
ales actualii studenți geografi și geologi Facultatea într-o manieră generalizată, pe cei care reprezintă
de Geografie și Geologie având cunoștințele pe această Facultate, studenții geografi și geologi.
care le au în prezent despre această Facultate ?

Geomentis, 2016 7


INCURSIUNE ȘTIINȚIFICĂ ÎN GEOGRAFIA FIZICĂ

Raritatea fenomenului de secetă din 2007 în estul Europei.
Metode de analiză a valorilor maxime de temperatură

Ioana DICU

Geografia deschide, pe lângă alte nenumărate opțiuni de carieră, și posibilitatea de a lucra în
cercetare, atât în cadrul studiilor doctorale (sau chiar înaintea lor), cât și după terminarea acestora.
Marele avantaj al celor mai multe ramuri ale geografiei este că acestea pot fi cercetate fără resurse tehnice
impresionante, precum laboratoare performante, cu aparatură de ultimă generație; adesea, un computer
bun, un soft open source, o bază de date de calitate disponibilă online și, mai ales creativitatea și rigoarea
cercetătorului sunt suficiente pentru a obține o serie de rezultate interesante. Dovada ne-o prezintă Ioana
Dicu, doctorandă la Facultatea de Geografie și Geologie, care, în articolul de mai jos, dezvoltă un adevărat
tutorial pentru o metodologie de cercetare în studiul secetei.

Una din cele mai importante baze de date Conform Glosarului din IPCC (2007),
pentru studiile din climatologie/ecologie se găsește definiția acordată unui eveniment climatic extrem
foarte ușor accesând site-ul http://www.ecad. este următoarea: ”fenomen rar din punct de vedere
eu, ce cuprinde valori lunare/sezonale/anuale ale al distribuției statistice”. Ideea de ”raritate” variază,
precipitațiilor, temperaturii și nu numai. Este o bază desigur în funcție de caracteristicile locului în care
de date creată de către Institutul Roial de Meteorologie evenimentul se produce și tot timpul va fi analizată
din Olanda, iar descărcarea eletronică a datelor se în comparație cu fenomenele din trecut. Bineînțeles,
realizează fără niciun cost. percepția noastră umană joacă un rol la nivel local,
Pentru această analiză am ales variabila codată fiind bazată pe simțurile celor implicați, iar aici mă
TXx – Valoarea maximă absolută a temperaturii refer în primul rând la persoanele meteosensibile care
zilnice, pentru lunile de vară – Iunie/Iulie/August – sunt afectate în mod direct și sunt mult mai vulnerabile
din perioada 1980 – 2015 și am selectat o serie de stații în cazul unor fenomene de secetă prelungită, de
meteorologice situate în cadrul climatului temperat exemplu.
continental, după cum urmează: Arad, București- Astfel, mi-am pus întrebarea: cât de rară a fost
Filaret, Buzău, Călărași și Iași, Chișinău (Republica seceta din vara anului 2007? Și știm cu toții că nu e
Moldova), Minsk (Belarus), Kiev (Ucraina), de ajuns să ne amintim doar că ”a fost foarte cald”. O
Alexandrov, Astrahan, Rostov, Kursk și Moscova simplă analiză statistică a rarității acelui eveniment
(Federația Rusă – partea europeană). meteorologic se poate face calculând valorile celei

de-a 90 și 95-a percentilă, numere ce
adesea exprimă valorile apropiate de
maximă. Astfel, se pot compara valorile
observate ale maximelor din vara
anului 2007 cu cele ale percentilelor
din perioada 1980 – 2015 (fără să fie
inclus anul 2007).
Dacă valoarea observată din
iunie/iulie/august 2007 a fost mai
mare decât percentila multianuală
1980 – 2015, se poate scoate foarte
bine în evidență raritatea secetei din
acel an. De asemenea, reprezentarea
grafică poate constitui mai departe
o analiză a repartiției în teritoriu a
severității fenomenului. Spre exemplu,
dacă realizăm un studiu la nivel
regional și avem date de la multe stații

Figura 1. Repartiția percentilelor

8 Geomentis, 2016


meteorologice, distribuite uniform în teren, putem concret prin care se poate percepe și ulterior analiza
descrie repartiția secetei pe trepte altitudinale sau un fenomen, în cazul de față seceta meteorologică.
chiar pe clase de utilizare a terenului, cu implicații în Geografia, împreună cu toate ramurile ei este în
domeniul agricol, forestier, ș.a.m.d. continuă dezvoltare, astfel că, de exemplu, Rstudio
Un alt mod de a analiza raritatea unui este o unealtă didactică disponibilă, iar calculele
fenomen este calculul probabilității de nedepășire statistice pot ridica nivelul general al unei lucrări prin
sau de depășire a acestuia, prin asigurarea empirică, acuratețea rezultatelor și nu numai, motiv pentru care
ce reprezintă raportul dintre numărul de ordine al am descris mai jos liniile de cod prin care cele două
variabilei ordonate descrescător și numărul total de metodologii se pot calcula simplu și rapid.
termeni ai șirului + 1 . 1. Calcularea percentilelor utilizând softul R:
Primul pas constă în salvarea tabelului în care avem
Figur a 2:Asigurarea empirică a temperatrilor maxime absolute baza de date, în formatul .csv, în care variabila este
de vară (1980 - 2015) ordonată pe 3 coloane, cu cap de tabel! De asemenea,
trebuie ținut cont de faptul că majoritatea pachetelor
Spre exemplu, valorile maxime absolute de în care se găsesc librăriile trebuie instalate.
temperatură ce corespund unei asigurări de 7% sunt >require (stats) #pentru a încarca libraria stats,
maxime istorice din cadrul intervalului de timp dedicata analizelor statistice
analizat și s-au produs în orașul rusesc Alexandrov în >iasi<- read.csv(file.choose(), header = TRUE)
anul 2011 – 42.9 de grade Celsius, în luna iulie. #read.csv va deschide o fereastra în care puteți alege
Legat de seriile de timp, în climatologie este și încărca baza de date. De asemenea, iasi← este noul
foarte important să se cunoască trendul sau direcția nume sau cod sub care baza de date din fișierul csv va
spre care tind valorile analizate, în scopul realizării fi accesată. Pentru a o verifica , este de ajuns să tastăm
predicțiilor. O metodă de o acuratețe mare este acest nume desemnat, iasi in cazul nostru, iar softul va
aplicarea testului Mann – Kendall. Această analiză afișa automat datele noastre.
poate fi aplicată cu ușurință în R, iar răspunsul întors >quantile(iasi$iunie, c(.90, .95)) #$iunie reprezintă
poate fi o valoare numită ”tau”- pozitivă sau negativă. coloana pentru care dorim să calculăm cuantilele,
Un număr pozitiv sau negativ justifică prezența unui iar c(.90, .95) reprezintă valoarea cuantilelor dorite.
trend crescător și respectiv descrescător. Odată ales, Bineînțeles, aceste numere se pot schimba, în funcție
trebuie ținut cont de faptul că sunt necesare cel puțin de dorințele utilizatorului, însă forma codului trebuie
30 de valori de date, pentru ca testul să fie valabil. să rămână aceeași.
Aplicat pentru perioada 1980 – 2015 pentru toate 2. Calcularea testului de trend Mann-Kendall, utilizând
cele 13 stații meteorologice selectate, am observat un softul R:
trend crescător al valorilor de temperatură maximă >require (Kendall)#pentru a incarca libraria dedicată
absolută a perioadei de vară, cele mai însemnate efectuării acestui test
creșteri înregistrându-se la stațiile meteoologice: >MannKendall(iasi$iunie) #din baza de date
Astrahan, Chișinău, Iași, Kiev, Kursk și Minsk (tau > prezentată anterior, selectăm coloana pentru care
0.4). Astfel, în urma acestui test se poate concluziona dorim să aplicăm testul).
că pe viitor există o probabilitate ca valorile maxime
să fie depășite. Bineînțeles, în cazul de față trendul nu Bibliografie:
poate fi extrapolat la tot teritoriul analizat, din cauza IPCC Climate Change (2007): Impacts, Adaptation and
numărului mic de stații și al ariei foarte mari, însă Vulnerability. Contribution of Working Group II to the
exemplul e la nivel de exercițiu. Fourth Assessment of the Intergovernmental Panel on
În concluzie, am ales aceste trei metode de Climate Change, Parry M.L., Canziani O.F., Palutikof J.P.,
analiză deoarece ele au o aplicație largă la nivelul van der Linden P.J., and Hansen C.E. (eds), Cambridge
cercetării și pot constitui un mod mult mai corect și University Press, Cambridge, UK, p. 976
Overcenco, A., Potop, V., (2011), Summer heat episodes
Geomentis, 2016 in the Czech Republic and the Republic of Moldova: A
comparative analysis, Journal of Academy of Science of
Moldova. Life Sciences, 313, 167 - 178
Patriche, C. V. (2009), Metode statistice aplicate în
climatologie, Editura Terra Nostra, Iași, p.27

9


INCURSIUNE ȘTIINȚIFICĂ ÎN GEOGRAFIA UMANĂ

Cum ne putem folosi de Social Media pentru a crea baze de date
spaţiale?

Anca Teodora BULAI

Forţele care modelează dinamica unui oraş sunt variate şi complexe; factori de natură culturală,

economică, demografică, geografică, graniţele oraşului- toate acestea constrâng textura şi caracterul

vieţii urbane, mai ales la scară locală. Pentru ca un „outsider” (ceretător, jurnalist, urbanist) să poată

înţelege mecanismele de funcţionare ale unui organism aşa cum este oraşul, sunt necesare sute de ore

de observaţii şi interviuri. Bineînţeles că aceste metode oferă destulă informaţie despre multe aspecte

din viaţa oraşului, dar nu reuşesc să creeze decât o imagine parţială a modului de funcţionare al acestui

organism. Există totuşi o posibilitate prin care se pot completa aceste spaţii lipsă: Social Media. În ultimii

ani, proliferarea masivă a telefoanelor inteligente şi a aplicaţiilor bazate pe localizare prin GPS, au făcut

ca reţelele de socializare să creeze noi mijloace de interacţiune în mediul online bazate pe localizarea

utilizatorilor în spaţiul fizic.

Întrebările de la care am pornit în demersul La momentul creării bazei de date au fost analizate
ştiinţific au fost unele destul de simple, adaptate o serie de locaţii menţionate în suplimentul „Zile şi
contextului expansiunii reţelelor sociale şi a creşterii nopţi”, precum şi alte locaţii cu funcţie academică şi
semnificative a numărului de utilizatori. Prima culturală, acestea presupunându-se a fi unele dintre
problemă pusă în discuţie a fost în ce măsură cele mai frecventate locuri de către utilizatorii de
generalizarea utilizării Social Media transformă Facebook, mai ales că marea majoritate a acestora se
reţelele de socializare în surse importante de obţinere încadrează în categoria tinerilor şi a tinerilor adulţi.
a datelor spaţiale, urmând ca în partea a doua să fie După stabilirea acestei liste iniţiale cu locaţii,
clarificată utilitatea unei astefel de baze de date pentru a urmat verificarea existenţei acestora în reţeaua de
studiul intensităţii utilizării spaţiului. Scopul final este socializare. Nu toate locaţiile stabilite iniţial aveau
de a evidenţia o serie de tipare de mobilitate spaţială o pagină de facebook, astfel că utilizatorul nu putea
precum şi surprinderea unor comportamente specifice folosi funcţia de check-in. Etapa următare a constat în
locuitorilor municipiului Iaşi, faţă de persoane care colectarea unor informaţii de pe fiecare pagină a fiecărei
locuiesc în oraş pe o perioadă determinată de timp, locaţii: numărul de aprecieri, indicatori de calitate-
cum este de altfel cazul studenţilor. Pentru a oferi numărul de stele acordat de utilizatori, adresa. Pasul
răspunsuri cât mai corecte, au fost stabilite o serie de următor a fost ca pentru fiecare locaţie să fie colectate
etape de lucru: o serie de date privind persoanele care au frecventat
• crearea unei baze de date care să surprindă locaţia respectică: vârsta şi locul de rezidenţă (Iaşi/
anumite trăsături ale locaţiilor analizate, dar mai ales alte oraşe). Această etapă a durat cel mai mult, pentru
ale persoanelor care le frecventează; că în lipsa unui algoritm de extragere automată a
• realizarea unor materiale cartografice acestor date, verificarea paginii fiecărui utilizator s-a
care să ilustreze diferenţele distribuţiei spaţiale şi făcut manual. Aceasta a fost etapa finală în realizarea
comportamentale ale diferitelor categorii de populaţie; bazei de date. Ceea ce trebuie menţionat este faptul
• crearea unei tipologii a locaţiilor analizate că în cazurile în care utilizatorii nu aveau o pagină
utilizând algoritmul clasificării ascendent ierarhice; de facebook publică, a fost imposibilă verificarea
În continuare va fi descrisă metodologia informaţiilor, însă pentru fiecare locaţie s-aasigurat
de lucru propriu-zisă. În primul rând datele au fost un minim de 30% din numărul de persoane care au
colectate dintr-o singură sursă, şi anume reţeaua de frecventat-o; în cazul în care această condiţiei nu a
socializare Facebook. Am ales această reţea datorită fost îndeplinită, respectiva locaţie a fost eliminată din
numărului extrem de mare de utilizatori dar şi a analiză.
funcţiei de localizare(„check-in”) de care dispune Pentru realizarea materialelor cartografice a
această reţea, care este practic lucrul cel mai important fost necesară mai întâi localizarea în Google Earth a
pentru crearea bazei de date. Scare de lucru a fost cea punctelor de interes, iar apoi importarea în format
a municipiului Iaşi. Ideea a fost de a vedea ce categorii KML a acestora în soft-ul ArcGIS for Desktop, unde
de persoane frecventează o serie de locaţii din oraş. au fost prelucrate. Tot în realizarea hărţilor a fost
utilizată reţeaua stradală a municipiului Iaşi, care a

10 Geomentis, 2016


fost obţinută în mod gratuit prin descărcare de pe site- serie de trăsături atât ale locaţiilor cât şi a persoanelor
ul celor de la OpenStreetMap. care le frecventează. Mai jos sunt prezentate doar o
Ca rezultate, au fost obţinute o serie de parte dintre acestea.
materiale cartografice, care au scopul de surprinde o În Figura 1 este reprezentat numărul de check-
inuri al fiecărei locaţii. Se poate observa că locaţiile
Figura 1. Check-in-uri aferente fiecărei locații cele mai frecventate se concentrează în zona Copou,
începând cu Grădina Botanică, prelungindu-se
mai departe cu Piaţa Unirii şi Pietonalul Ştefan,
culminând cu Palatul Culturii sau mai bine zis cu
Centrul Comercial Palas. Un alt areal puternic
evidenţiat este Centrul Comercial Iulius Mall, fapt
datorat campusului studenţesc Tudor.
Harta cu cele mai frecventate străzi de către
utilizatorii de facebook, de la Figura 2, confirmă
cele menţionate mai sus. Se conturează astfel o axă
nord-sud, din Bulevardul Carol I până pe Strada
Palat, frecvenţa mare datorându-se poziţiei centrale a
acesteia. Bineînţeles, o a doua axă este reprezentată de
Bulevardul Tudor Vladimirescu.


Figura 2. Determinarea celor mai frecventate artere stradale 11

Geomentis, 2016


Materialul cartografic final (Figura 3) nouă construcţie de acest gen, adăugându-se acestei
reprezintă o tipologie a locaţiilor analizate, realizată categorii Palatul Culturii şi Opera Naţională Română.
prin metoda clasificării ascendent-ierarhice, pe Dintre locaţiile cele mai frecventate, care constituie
baza tuturor indicatorilor din baza de date: calitatea ce-a de-a treia categorie, amintim Parcul Copou şi
locaţiei, vârsta persoanelor care o frecventează, Gara. Categoria a patra este reprezentată de locaţiile
locul de rezidenţă al utilizatorului de reţea socială. frecventate de ieşeni, care se concentrează în centrul
În urma acestei analize au rezultat cinci categorii de oraşului, mai ales în jurul Palatului Culturii. În ultima
locaţii. Prima categorie, reprezentată de locaţii foarte categorie se regăsesc locaţiile frecventate de persoane
frecventate şi de o calitate peste medie, se concentrează din afara Iaşului, la o privire mai atentă pe hartă
pe Pietonalul Ştefan şi în imediata vecinătate a realizând că este vorba de studenţi; aceste locaţii se
Casei de Cultură a Studenţilor. A doua categorie, a concentrează în jurul campusurilor universitare, atât
locaţiilor cu cele mai mari valori ale calităţii sunt cele din Copou cât şi cele din Tudor Vladimirescu.
concentrate în Complexul Palas Mall, fiind şi cea mai

Figura 3. Tipologia locațiilor din Iași conform datelor din Social Media

Deşi Social Media permite crearea unor baze intensităţii utilizării spaţiului nu poate fi realizată
de date destul de complexe şi aceste mijloace sunt din doar pe baza unor astfel de date, fiind totuşi necesară
ce în ce mai folosite, prezintă totuşi limitări, mai ales în elaborarea şi aplicarea unor chestionare, pentru a
privinţa informaţiilor referitoare la utilizatori. Analiza surprinde cât mai fidel comportamentul indivizilor.

12 Geomentis, 2016


INCURSIUNE ȘTIINȚIFICĂ ÎN GEOLOGIE
Din lumea geologiei- Cueva de los Cristales

Alexandra Maria AMOȘIESEI

Ce reprezintă geologia? Geologia este una

din științele fundamentale pe care se bazează

istoria evoluției Pământului și a tuturor proceselor

realizate atât în interor cât și pe suprafața acestuia.

Însă, aceasta nu înseamnă doar atât, nu reprezintă

definiții grele, formule chimice kilometrice, procese

de neînțeles și roci de identificat, ci cu fiecare pas

cu care intri în geologie e ca si cum “ai cunoaște

sufletul unei persoane, dar fragmentat”. E o plăcere

deosebită să îi observi întâi exteriorul minunat, ca

mai apoi, să te uimești de ce anume zace în interior Sursa fotografie: www.orangesmile.com

și să îți dorești să descoperi tot mai multe.
Mina Naica din statul mexican Chihuahua încălzită de magma aflată sub ea. Pe măsura ce magma
este o mină în lucru, în care se exploatează plumb, s-a răcit, temperatura apei din peștera s-a stabilizat
zinc și argint. În timpul operațiunilor miniere au fost la aproximativ 570 Celsius. La această temperatură,
descoperite diverse peșteri ce conțin cristale de gips. mineralele din apă au început să se transforme în
Una dintre cele mai frumoase peșteri, scoasă parcă selenit. În alte peșteri de sub acest munte, temperatura
din poveștile științifico-fantastice conține cristale de a fluctuat sau mediul a fost deranjat, rezultând cristale
gips (sau cristale de selenită, numite astfel după zeița mai mici. Dar în Peștera Cristalelor condițiile au rămas
greacă a lunii, Selene, deoarece cristalul este învăluit neschimbate, iar timp de 500 000 de ani, cristalele au
într-o lumină albă plăcută) de până la 15 m înălțime crescut formând una dintre cele mai frumoase minuni
și 1,2 m în diametru. Încăperea care găzduiește aceste naturale ale lumii.
formațiuni spectaculoase a fost denumită Cueva de Multe peșteri și mine au temperatura rece și
los Cristales (Peștera Cristalelor). constantă, însă mina Naica devine din ce în ce mai
Nimic nu se compară cu giganții găsiți în fierbinte odată cu valorile mai mari în adâncime.
Cueva de los Cristales. Caverna de calcar și grinzile Deoarece se află deasupra unei camere cu magmă, care
strălucitoare au fost descoperite în anul 2000 de doi emană fluide hidrotermale ce determină formarea
frați, care forau la aproximativ 300 m adâncime în cristalelor neobișnuite. Chiar, în peșteră temperatura
mina Naica. Pentru a facilita cercetarea peșterii, s-a depășește 50 grade Celsius, iar umiditatea ajunge până
pompat toată apa afară. la 90% fiind suficient de cald pentru ca fiecare vizită să
Pomparea completă a apei amenință cristalele prezinte risc de insolație.
deoarece apa a fost cea care a ajutat la susținerea și Procesul de intrare în peșteră este ca și cum te-
păstrarea acestora. Acum cu peștera goală și deschisă ai pregăti de o plimbare în spațiu. Ai nevoie de costum
la aer, cristalele și-au oprit evoluția și au început să de protecție, căști de protecție, cizme de cauciuc și
se degradeze (sfărâme) sub propria greutate. Acest mănuși. Cu toate astea, pericolul este la fel de mare,
lucru a determinat și posibilitatea cercetărilor. Însă, încât și putând acele costumele de protecție, după
au existat și altfel de cercetători denumiți “prăduitori” circa 20 de minute, organele încep să cedeze, motiv
care se observă printr-un singur braț lung, subțire care pentru care peștera a fost vizitată până acum doar de
poartă o cicatrice adâncă de unde cineva a încercat să oameni de știință și exploratori.
taie prin el, motiv pentru care proprietarii minei au Concluzionând această incursiune în lumea
instalat o ușa grea de oțel la intrare. geologiei care pe mine m-a impresionat, vă recomand
Prin examinarea unor bule de lichid prinse în cu încredere, dacă sunteți curioși de acest subiect,
cristale, câțiva cristalografi au pus cap la cap povestea două documentare ce au rezultat în urma expedițiilor
creșterii cristalelor. Timp de sute de mii de ani, apa acelor specialiști: The Giant Crystal Cave și Return to
subterană saturată cu CaSo4 (sulfat de calciu) s-a the Giant Crystal Cave.
infiltrat prin numeroasele peșteri din Naica, fiind

Geomentis, 2016 13


Cueva de los Cristales

- Naica, MEXIC -

Sursă fotografii: www.mercuriopedia.wordpress.com Geomentis, 2016

14


GEOGRAFIA ÎN SOCIETATE
GIS și dezvoltarea gândirii geo-spațiale

Lucian ROȘU

În ultimii ani, geografia a intrat într-un con de umbră. Numărul orelor de geografie s-a redus
treptat atât la liceu cât și la gimnaziu, titularizarea pentru geografie devine din ce în ce mai grea pentru
pretendenții la posturile de profesor, marea masă a studenților a ajuns la geografie dintr-un carambol de
factori independenți de ei, iar terminarea facultății nu oferă nimănui poziția de geograf pe piața forței
de muncă. Este o impresie generală conform căreia utilitatea geografiei dispare în detrimentul unor
discipline care formează competențe, deprinderi și o gândire analitică. Statisticile clasează Facultatea
de Geografie și Geologie printre ultimele la angajabilitatea studenților în domeniu. În fond, și la urma
urmei, cine are nevoie de un angajat cu o cultură generală vastă?

În ciuda statisticilor și a poveștilor auzite Piața forței de muncă are nevoie de angajați
din anumite surse nedemne de luat în seamă, care au această combinație unică de cunoștințe,
geografia (chiar și ca profesie) este într-o renaștere. abilități și competențe. Nu e suficient să fii utilizator
O nouă generație de geografi ia naștere în ultimii ani. al programelor de GIS, pentru că ele sunt doar un
Vorbesc despre acei geografi pe care îi găsim în orice instrument. Poți în schimb să dezvolți competențe
domeniu, de la guverne până la companii private de analiză geostatistică, de cartografie și de GIS pe
sau antreprenori. Acei geografi care și-au dezvoltat o profilul tău inițial, acela de geograf. Și ele sunt baza
gândire geospațială, au depășit granițele formalului plecării spre una din industriile de mai jos, care
și au legat cunoștințele din manualele clasice cu necesită o specializare avansată. Câteva exemple în
tehnologia de mâine, iar acum relatează informații, care un analist spațial este îndreptățit să lucreze:
date, spun “povești” cu ajutorul hărților și iau decizii
spațiale cu argumente geografice. - Armată & Poliție – inteligență locațională,
În opoziție față de așa zisa cădere a geografiei, trasee de intervenție, prioritizarea ariilor de
gândirea geospațială a devenit o componentă de bază monitorizare, analiza spațio-temporală a infracțiunilor
cu căutare în rândul angajatorilor. Gândirea (geo) și prevenirea pe viitor a acestora.
spațială poate fi văzută din multe perspective, dar o - Transport – rutarea optimă a unei companii
definiție cuprinzătoare este :” identificarea, analiza de transport, scenarii de extindere a rețelelor rutiere,
și înțelegerea locației, scării, modelului și a tendinței - Comunități urbane – utilizarea GIS-ului
datelor, problemelor și fenomenelor cu caracter pentru a eficientiza utilizarea spațiului administrat,
geografic”. făcându-l mai rezilient și prietenos cu locuitorii
Gândirea spațială, modul în care cartografiem acestuia.
spațiul imaginar din jurul nostru, modul în care ne - Administrație publică - Planificare urbană,
orientăm într-un spațiu necunoscut este esențială în planuri de dezvoltare, suport decizional, localizarea
rezolvarea unor probleme, fie că e vorba de citirea unei diferitelor tipuri de investiții necesare.
hărți, parcarea paralelă a unei mașini sau concepția - Mediul de afaceri – localizarea optimă,
unei străzi pietonale. Gândirea spațială ne ajută să identificarea spațială a clienților și a nevoilor acestora.
localizăm obiectele, să ne imaginăm forma, volumul, - Politică – identificarea bazinelor de
dar și relația dintre ele sau drumul cel mai scurt către simpatizanți politici și a arealelor unde trebuie făcută
acestea. campanie mai intensă.
Importanța acestei abordări geospațiale trebuie - Anchetesociologi–introducereacaracteristicii
să se regăsească în educație, viitorii practicieni având spațiale pentru indivizii statistici chestionați, etc.
“obligația” de a dezvolta o gândire geospațială. Cum? Pentru a ajunge într-una din aceste industrii,
Combinarea abilităților tehnice și a tehnologiilor sunt câteva joburi ce te vor propulsa. Primul pas
noi ce utilizează informația spațială împreună cu este să găsești un internship, pentru că acolo vei
strategiile didactice ce ar trebui să se regăsească interacționa prima oară cu mediul GIS și îți vei pune
în materiile studiate sunt un punct de plecare spre în valoare cunoștințele geospațiale. Angajatorul îți va
orientarea către gândirea spațială. De ce?
15
Geomentis, 2016


testa abilitățile, dar multe lucruri le vei învăța acolo. O poziție de succes, la care poți ajunge după
Poate e cazul să începi înainte de a termina facultatea, câțiva ani este cea de GIS coordonator sau manager.
și te poți pregăti separat pentru o bază solidă. Abilitățile tale sunt mai degrabă de a ști să conduci
Poziția de tehnician (expert) GIS îți va cere un proiect, să știi să faci un buget pe proiecte GIS, dar
să ai abilitatea de a edita vectori, de a corecta baze de trebuie să ai responsabilități tehnice.
date, te va obliga să folosești programe de date de baze Deși piața companiilor de GIS din România
(Access sau SQL server), iar tot acolo va trebui să fii este una destul de redusă, odată cu explozia
capabil să înțelegi proiecția cartografică sau sistemele domeniului IT și firmele utilizatoare de GIS vor
de coordonate, vei colecta date cu ajutorul GPS-ului și apărea. În momentul acesta sunt 5 companii în
îți vei îmbunătăți abilitățile de cartografie. Iași care oferă servicii GIS, dar sunt și foarte multe
Pentru a deveni analist GIS, ai nevoie de administrațiile publice sau diferitele companii și
2-3 ani de experiență cu softurile GIS. Deja trebuie instituții care caută persoane cu abilități geospațiale,
să știi analize GIS complexe (model builder), dar și viitorii analiști GIS. Domeniul este într-o expansiune
management și design de baze de date geospațiale. continuă, și tot mai multe organizații înțeleg nevoia
Trebuie să deții abilități și competențe puternice de de a avea experți din acest areal. Gândirea spațială,
cartografie, geografie analitică, programare (python), prin instrumente precum GIS-ul, poate transforma
managementul proiectelor, abilități de comunicare, educația și societatea în general, prin deciziile spațiale
dar și să fii responsabil cu coordonarea unei echipe de ce utilizează perspectivele geografice.
lucru (interni).

...thinking spatially is something
that the modern geographer does
everyday to do everyday things.

@ GIS Day în Facultatea de Geografie si Geologie Geomentis, 2016
Sursă fotografie: Lucian ROȘU

16


FĂURITORII GEOGRAFIEI IEȘENE

De vorbă cu Omul Timpului: interviu cu Prof. univ. dr.
Alexandru Ungureanu

Rareș Adrian MIHĂILĂ
Ema CORODESCU

Geograful Prof. univ. dr. Alexandru Ungureanu este membru corespondent al Academiei Române
încă din anul 1995, având o bogată activitate atât științifică, cât și didactică în cadrul Facultății de
Geografie și Geologie din Iași. În cele ce urmează, ne dorim să oferim actualilor studenți geografi și
geologi, care nu au avut deosebita șansă de a îl avea profesor pe domnul Ungureanu, ocazia de a purta
un dialog indirect cu marele academician, dialog prin care se urmărește o scurtă analiză generalizată și
multiscalară a mediului în care trăim, cu referire la țară, oraș și Facultate.

1. Privind retrospectiv, care este proiectul de care cercetare geografică ? Prin raportare la trecut care ar fi
sunteți cel mai mulțumit, care a contribuit cel mai mult privințele în care acesta a evoluat pozitiv ? Dar negativ ?
la dezvoltarea Dumneavoastră? În sens pozitiv, față de trecutul totalitarist, aș
Sunt mai multe teme interesante pe care le-am putea da ca exemple accesul la informația statistică
abordat, frecvent aflate în legături reciproce. Tema la și economică, posibilitatea mai mare de a te deplasa
care am lucrat cel mai mult, mai bine de 8 ani, este pe teren, posibilitatea de a-ți exprima opiniile asupra
teza mea de doctorat, ,,Orașele din Moldova. Studiu rezultatelor economice ș.a.
de geografie umană”. Am abordat acolo totalitatea În sens negativ, aș putea spune că impunerea
aspectelor de geografie urbană, cu accentul pe relațiile unei durate limitate - prea scurtă - pentru
reciproce dintre orașe și cadrul lor rural. Din cauza elaborarea și susținerea lucrărilor de doctorat induce
restricțiilor de natură economică impuse de regim superficialitate. În mod firesc, durata aceasta, de
am fost nevoit să reduc drastic pentru tipar numărul numai 2-3 ani acum, ar trebui să fie mai lungă, pentru
inițial de pagini. Alte restricții, cu fond ideologic, a asigura un demers corect și complet, cu acumulările
m-au obligat să renunț în întregime la unele capitole, necesare, cu discernământul necesar și cu redactarea
cum a fost cel referitor la structura etnică a populației. academică, de nivel doctoral.

2. Având în vedere experiența dumneavoastră 3. Unul dintre avantajele sistemului actual este
academică, considerați că sunt elemente care ar trebui considerat numărul mare de oportunități de studiu și
îmbunătățite în sistemul actual de învățământ și practică în Europa și în lume, prin diferite programe de

Geomentis, 2016 17


burse. Considerați ca fiind constructive sau derutante Există o problemă cu întrebările pe care
în dezvoltarea studentului geograf ? studenții ar trebui să le adreseze profesorilor la cursuri:
Le consider ca fiind foarte bune, reprezentând lipsa de coparticipare poate fi dăunătoare. Dacă nu
forma cea mai utilă de contact, schimb de experiență, adresezi întrebări, nu primești răspunsuri care ar putea
cunoaștere reciprocă a realităților geografice și sociale. deschide și alte perspective asupra temei discutate
și îți reduci astfel singur interesul pentru materia
4. Mai are nevoie societatea de geografi? Dacă da, respectivă. Aș mai dori să adaug și problema folosirii
atunci în ce domeniu ? excesive a internetului de către studentul român.
În actualul moment consider că societatea Ca orice exces, poate fi foarte dăunător pentru că te
are nevoie din ce în ce mai mult de geografi din obișnuieste nu numai cu un efort minim de căutare,
toate specializările. În condițiile în care globalizarea ci și cu limitarea la prima/primele informații găsite,
avansează rapid este nevoie de o cunoaștere geografică precum și - ceea ce este foarte rău - cu renunțarea la
obiectivă și profundă, începând de la detalii ale structurarea logică a informației găsite.
nivelului local și regional și terminând cu cel global.
Iată un exemplu: dacă fostul președinte dictator al 8. Care este pentru dumneavoastră studentul geograf
României, Nicolae Ceaușescu, ar fi avut un minimum ideal, cum ar trebui respectivul să fie croit?
de cunoștințe geografice probabil multe dintre ideile Foarte simplu. Cel care a ajuns la facultate
lui grandomane n-ar mai fi devenit proiecte eșuate, stăpânind bagajul corect de cunoștințe și avînd
cu pagube imense și s-ar fi salvat astfel multe resurse deprinderea gîndirii logice, care vrea să învețe, care
naturale, financiare și umane. vrea să-și poată folosi cunoștințele, adresează întrebări,
dorește să-și completeze informațiile, face asociații,
5. Care credeți că sunt pașii pe care un student geograf verifică. Pentru mine asta înseamnă că respectiva
trebuie să-i parcurgă pentru a se putea încadra pe piața persoană s-a întâlnit deja cu niște neajunsuri și ar vrea
muncii odată cu absolvirea ? să acopere acest gol.
Fiecare absolvent merge într-o altă direcție -
în învățământ, în cercetare sau în sectorul serviciilor. 9. În legătură cu bunul mers al facultății noastre,
Desigur, fiecare sector impune studii și specializări simțiți că ar fi cazul unor îmbunătățiri? Dacă da, atunci
adecvate. Pe de altă parte, lipsa de locuri de muncă în ce privință?
obligă mulți absolvenți să lucreze mult sub nivelul de Primul lucru important în acest sens îl
calificare pe care îl au. Ar trebui ca facultățile să se reprezintă strângerea legăturilor cu biblioteca
implice mai mult în comunicarea directă (contacte Facultății. Din păcate pot observa că foarte mulți
periodice, stagii de practică în cotutelă ș.a.) cu diverse studenți nu mai vin astăzi la bibliotecă, unii neștiind
instituții ale administrației locale, inspectorate școlare, nici unde se găsește aceasta. Cred că o soluție bună ar
societăți comerciale etc. În felul acesta, studenții ar fi aceea dacă biblioteca s-ar muta din nou la etajul 3 al
cunoaște mai bine și mai din timp diferite posibilități facultății noastre.
de angajare, iar angajatorii ar fi mai informați asupra
calificării reale a absolvenților de geografie. 10. În urmă cu ceva timp, spuneați la un interviu că
industriile fine, de vârf, sunt acelea care au contribuit
6. În cazul celor care-și doresc o carieră didactică, la la dezvoltarea reală a orașului Iași. Putem considera
ce vârstă considerați dumneavoastră că ar trebui ca un extinderea domeniului IT o astfel de industrie?
tânăr să-și înceapă pregătirea în acest sens ? Este o cale clasică pentru orice oraș cu
Nu există un standard. Ideal ar fi ca orice tradiție intelectuală, în cazul Iașilor lipsa resurselor
tânăr care se formează prin învățământ superior să-și naturale, precum și o infrastructură modernă a făcut
cunoască aptitudinile, să-și definească opțiunile și să ca orientarea generală să fie spre acest domeniu.
se pregătească temeinic, cu toată răspunderea, pentru Indiferent în ce domeniu vrei să-ți deschizi o afacere,
a fi profesor. trebuie să te gândești că în termen scurt trebuie să
înlocuiești totul pentru a putea face față pe piața
7. Cum îl vedeți dumneavoastră pe studentul român comercială. Marii investitori străini urmăresc forța
astăzi ? de muncă ieftină și relativ disciplinată. Este o situație
Respectivul student renunță cu multă ușurință specială, deocamdată, faptul ca muncitorul român se
la disciplină în formarea sa. Optează pentru eforturi încadrează în aceste două cerințe.
minime și disparate, are o frecvență slabă la cursuri.
În alte Facultăți de geografie, franceze de exemplu, 11. Sub aspect cultural, ce direcții considerați că ar
studenții sunt prezenți, urmăresc expunerile, întreabă. trebui dezvoltate în orașul nostru?

18 Geomentis, 2016


Iașii din fericire păstrează încă un fond sens. Din păcate însă, astăzi unii mici funcționari
arhitectural interesant și o viață culturală intensă. comuniști de dinaintea proclamării independenței
Cred că pentru o revitalizare a culturii ar trebui să din 1991 continuă să influențeze cetățeanul simplu,
fie investiți bani în salvarea clădirilor de patrimoniu, agățându-se de funcțiile destul de numeroase din
precum clădirea Filarmonicii, de exemplu, Casa ierarhia statului, pe care încă le dețin.
Braunstein și multe altele. Aș dori să mai adaug un lucru. Ziarele rusești
Autoritățile ar trebui să implementeze legea care circulă în cea mai mare parte a Moldovei nu fac
cu privire la monumentele de patrimoniu pentru a nu decât să dezinformeze populația. Un aport mai mare
mai fi în pericol să se degradeze. al ziarelor românești în orașele de peste Prut ar trebui
luat în considerare de către țara noastră.
12. Puteți aduce o interpretare a rezultatului obținut 15. Ca specialist cu preocupări în geografia populației,
de Iași în competiția pentru titlul de Capitala Culturală cum interpretați dumneavoastră problema refugiaților
Europeană? în Europa? România ar trebui să accepte cotele de
Îmi pare foarte rău, dar rezultatul era unul imigranți?
previzibil. Iașii nu puteau să reziste în concurență În Europa există acum o situație nouă. Nici
mai ales cu celelalte orașe mari din Transilvania, șefii de stat cu experință nu s-au confruntat până acum
care au ajuns în ultima fază a competiției datorită cu o astfel de problemă. Insistența asupra unei imagini
patrimoniului cultural-istoric mult mai bine feerice a Occidentului este una dintre principalele
conservat. E drept că acolo unde există o conducere cauze care a adus valul atât de mare de imigranți pe
locală inteligentă și cu viziune de perspectivă se pot teritoriul european. Șansele de a se isca tensiuni între
face lucruri admirabile pentru oricare oraș. imigranți și populația locală, dintr-o regiune anume,
13. Glisând scara de discuții spre întreaga Românie sunt foarte ridicate; din dorința anumitor conduceri
considerați util și eficient un proiect de regionalizare? de stat de a spori forța de muncă sau de a reîmprospăta
Daca da, atunci care ar fi ideile principale pe care ar demografia, astfel de conflicte pot să apară.
trebui să se bazeze acesta? În cazul României, cotele impuse nu sunt
Auexistatfoartemulteproiectederegionalizare foarte mari, sunt acceptabile pentru o țară ca a noastră,
propuse, până acum nu s-a concretizat nimic din însă totul trebuie gândit cu minuțiozitate. Eu cred că
simplul motiv că implementarea respectivelor viitoarele locații pentru găzduire trebuie să ocolească
proiecte necesită sume de bani foarte mari. Un astfel spațiile rurale și zonele subdezvoltate, trebuie să se
de proiect este esențial pentru țara noastră, eu optez ofere acestora locuri de muncă în regiunile cele mai
pentru revenirea la un sistem administrativ cu trei active.
niveluri. În special trebuie să existe un etaj mijlociu
între sat și orașul mare pentru a facilita dezvoltarea 16. În ultimul timp societatea civilă românească
orașelor mijlocii. Orașul mijlociu, astăzi neglijat, încearcă să se structureze, iar expresia de ,,schimbare
este acela care poate asigura servirea populației pe a sistemului” este utilizată foarte frecvent, uneori
plan administrativ, educațional, comercial, cultural, la modul general sau declarativ, alteori prin acțiuni
reducând mult ecartul spațial și dimensional dintre concrete, dar limitate. Credeți într-o evoluție pozitivă a
sat și orașul mare. În optica acestui demers eu aș opta României pe termen lung?
și pentru redeschiderea centrelor locale medicale, Dacă n-aș crede aș renunța să mai fac ceva!
o acțiune strict necesară dacă ne gândim că astăzi Nu pot crede că nu se mai poate face nimic, cu
principalele orașe nu pot face față fluxului mare de răbdarea noastră istorică întovărășită de pasivitatea
persoane care cer asistență sau ajutor medical. caracteristică am reușit, de-a lungul istoriei, să ne
adaptăm diverselor situații cu care ne-am confruntat.
14. Cum interpretați dumneavoastră situația de peste Românul are o capacitate de adaptare foarte mare;
Prut? Ar trebui România să se implice mai mult în dacă noile situații îi sunt explicate onest și cu blândețe,
relațiile cu Republica Moldova? Credeți într-o viitoare atunci el este cooperant. De exemplu, poate fi un
reunificare a celor două țări vecine? muncitor foarte bun, chiar în condiții grele de muncă.
România trebuie să devină un bun exemplu Spre exemplu, în Spania, când acum câțiva ani criza
pentru vecinii noștri de la răsărit, în special un bun economică ajunsese la paroxism și populația activă
exemplu economic și de anticorupție, pentru a fi era în proporție de 25% în stare de șomaj, în multe
atractivă în ochii simplului cetățean din Republica întreprinderi muncitorii români nu erau concediați.
Moldova. Din punct de vedere strict politic, o Această rezistență pasivă este o soluție bună, chiar
reunificare cred că se va face, chiar dacă nu foarte dacă nu pe termen lung.
curând, pentru că lucrurile evoluează în acest

Geomentis, 2016 19


DE VORBĂ CU PROFESORII NOȘTRI

Interviu cu domnul profesor Ionuț Minea

Evelina Corina FRUNZETE
Alexandra CEHAN

Întrucât ,,de ce?” este una dintre întrebările cele mai folosite de
către noi, oamenii, probabil că această întrebare va surveni și în acest
context. Așadar… de ce am ales să adresăm acest interviu domnului
profesor Ionuț Minea? Ei bine, răspunsul este simplu! Din punctul
nostru de vedere, dumnealui este unul dintre profesorii care reușește
să se apropie cu ușurință de studenți, cu un simț al umorului bine
dezvoltat și cu un tact didactic mai aparte, dobândit de-a lungul celor
aproape 14 ani petrecuți în Facultatea noastră ca profesor.
Așadar, în cele ce urmează îl vom cunoaște pe domnul Minea în
calitate de fost student geograf, om al naturii și al drumețiilor și, nu în
ultimul rând, în calitate de profesor.

*Care a fost momentul în care ați știut că doriți să *De ce anume vă este cel mai dor din perioada

fiți profesor de geografie? studenției la Facultatea de Geografie și Geologie?

Specializarea din timpul liceului a fost Am facut parte dintr-un grup excepțional de
matematică-fizică (liceul absolvit fiind Liceul colegi (am fost coleg de facultate și bun prieten cu
Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos) și mulți regretatul profesor Iulian Stângă). Pe lângă practicile
dintre colegii mei au mers pe filiera aceasta fiind obligatorii, obișnuiam ca în fiecare semestru să
acum ingineri, economiști sau chiar profesori de mergem, cel puțin, într-un grup de 8-10 colegi la
matematică. Încă de la începutul clasei a XII-a când munte. Așa am descoperit muntele, din zona Rodnei
la orele de dirigenție trebuia cumva să ne exprimăm până în Parang. Mi-e dor de ieșirile acelea fără mari
opțiunile pentru facultate (de reținut că în 1998 când bătăi de cap, doar tren, cort, conserve, oameni, chitară,
am finalizat liceul, la facultate se intra cu examen clasic foc de tabără și peisaje fabuloase.
prin proba scrisă) eram sigur că voi da la Facultatea
de Geografie...și evident m-am apucat de învatat cu *Cum l-ați descrie pe studentul Ionuț Minea în 3
ajutorul profesorului de Geografie, domnul Moroi, cuvinte?
care surpins plăcut de opțiunea mea, mi-a dat câteva
sinteze de geografie, pe care le-am utilizat ca modele Deschis, activ, perseverent .
de învățare. Ulterior prin anul al III-lea de facultate,
odată cu finalizarea modulului psihopedagogic mi- *Povestiți-ne un moment amuzant din timpul
am dat seama că pot fi profesor de geografie și apoi studenției dumneavoastră.
ușor, ușor, ușile s-au deschis.
În ieșirea din Munții Ciucașului ne-a prins un
*Dacă nu ar fi fost geografie, ați fi ales......? viscol de început de martie. Am plecat de la o cabană
Istoria. Sunt foarte multe legături între la sfaturile cabanierului că nu se va întampla nimic și
geografie și istorie care m-au fascinat încă din timpul dacă sunt probleme ne așteaptă el cu mâncare și ceai
liceului, astfel încât aceasta ar fi fost cu siguranță o a cald. Evident că după 3-4 ore de rătăcit prin viscol ne-
doua opțiune pentru mine. am întors la cabană, unde cabanierul dispăruse cu tot
cu ... sobă și mai ales burlanul acesteia. Era o sobița
din aia mică de fier forjat pe care a ascuns-o de frică
să nu o fure cineva. Ne-am “bucurat” toată noaptea de

20 Geomentis, 2016


frig și zăpada ...care pătrundea prin gaura burlanului. dispărut subit (a se vedea cazul Nokia și Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca).
*Care credeți că sunt principalele diferențe dintre Planurile de învățământ au o anumită
studentul geograf de astăzi și studentul geograf al flexibilitate, însă nu pot cuprinde tendințe și inovații ce
generației dumneavoastră? nu sunt controlate de însăși piața de muncă. Aplicațiile
geomatice, cunoștințele detaliate despre factorii de
Studentul de astăzi trăiește și învață într-o mediu, hărțile tematice, evaluarea riscurilor naturale
lume virtualizată (socializarea se realizează mai mult și a impactului acestora asupra societății și capacitatea
pe internet decât “face to face”, relația profesor-student de a integra informațiile din cadrul altor discipline
de asemenea se desfășoară de multe ori via internet, sunt punctele forte ale unui geograf în prezent. Să nu
se învață numai prin intermediul informațiiilor uităm flexibilitatea socială și spațială a unui student de
provenite de pe internet, fără un fond științific real la Geografie dată de relațiile interumane și realitățile
și mai ales fără verificarea lor). Acum 15 ani totul pe care le vede în fiecare zi la cursuri, pe teren, în
era real. Am învățat multe pe teren de la profesori și aplicațiile practice de studiu sau de muncă.
colegi. În Munții Rodnei am mers cu cartea lui Ion
Sîrcu după noi, încercând să identificăm ce scria acolo. *Dacă ar fi să schimbați un lucru referitor la
Acum mulți întreabă dacă au net pe vârful Rarău... activitatea Facultății de Geografie și Geologie din
sunt două lumi paralele, dar pe care trebuie cumva să zilele noastre, care ar fi acela?
le aducem la un numitor comun. Prin practicile de pe Trăim de câțiva ani în paradigma aceasta a
teren Geografia reușește acest lucru. schimbării. Nimic nu mai pare a fi bun și totul trebuie
schimbat. Dar oare ceea ce punem în loc e la fel de
*Ce anume apreciați cel mai mult la actualii studenți bun sau poate mai bun decât ce era înainte? Care
ai Facultății de Geografie și Geologie? sunt factorii care determină schimbarea? Cine cere
schimbarea și cine o realizează? Care sunt criteriile pe
Studenții de astăzi sunt mult mai pragmatici care le utilizează? Tendința de schimbare e conformă
decât generația mea. Dacă nu identifică o oportunitate cu cererea societății. Să schimbăm că așa e în trend
personală în orice activitate nu se implică (poate cu și apoi vedem noi ce facem...discuții, cuvinte, dorințe,
excepția voluntariatului, dar și acolo am unele semne dar foarte puține realizări
de întrebare legate de “capacitatea” unora de a se Se pot schimba multe în cadrul unei facultăți,
implica în astfel de activități fără a fi oportuniști). Noi însă cel mai mult contează schimbarea de atitudine,
eram mai romantici în atitudine și mai respectuoși în atât a studenților și mai ales a profesorilor. Prin muncă
relația cu profesorii. susținută și necondiționată (și din partea studenților și
a profesorilor) printr-o comunicare activă și continuă,
*În ce măsură și cum anume considerați că sunt prin susținerea ideilor bune venite de la studenți și
pregătiți studenții de astăzi în cadrul Facultății colegi poți realiza lucruri excepționale...și de aici, va
pentru a fi integrați pe piața muncii? veni și schimbarea ușor, ușor în timp.

Orice domeniu educațional din România *Care sunt momentele care vă oferă cea mai mare
este privit doar din perspectiva legată de relația cu satisfacție în meseria de profesor?
piața muncii. Însă, piața muncii este într-o continuă
schimbare. Nu poți pregăti un student în perspectiva Un curs pe care simți că l-ai predat bine e cea mai
unei anumite abordări viitoare pe piața muncii, pentru mare satisfacție.
că după 3 sau 5 ani s-ar putea să ai surpriza că tot
ceea ce ai facut să fie deja perimat. Sunt nenumărate *Ce sfat, sugestie, indicație aveți pentru studenții
exemple în acest sens, de module implementate în Facultății de Geografie și Geologie?
actul educațional la cererea unor agenți economici și
care după ce au fost finalizate, cererea pe piața muncii a Oriunde visați sa mergeți, visați un pic de Geografie.

Domnul profesor Ionuț Minea este Lector dr. la Facultatea de Geografie și Geologie în
domeniul Hidrologiei și al Oceanografiei. Le este cunoscut studenților de la cursuri și seminarii de
Hidrologie și Oceanografie, Metode și tehnici în analiza fenomenelor hidrologice , Aplicații GIS
pentru gestionarea resurselor de apă, Hidrologia României sau Gestiunea resurselor de apă.

Geomentis, 2016 21


RUBRICA DE VACANȚĂ

Pe străzile Bergenului: culoare, natură, poveste

Alexandra CEHAN

Să recomanzi orașul Bergen drept destinație de vacanță unor studenți poate părea nerealist. Prețurile
mari care definesc Norvegia – de la transport până la mâncare, dar și distanța care separă orașul Iași de al
doilea cel mai mare oraș al Norvegiei, ridică Bergenul mai degrabă la rang de vis, decât de oraș adecvat unui
city-break studențesc. Mă încurajează să încerc să vă transform în turiști ai acestui oraș însă încrederea pe
care o am în faptul că spiritul geografilor nu se lasă doborât de prețul biletelor de avion sau de tren și faptul că,
geografi fiind, puteți găsi oricând diverse căi de manipulare a distanțelor în favoarea voastră. Și cum altfel
v-aș putea încuraja în această direcție decât împărtășindu-vă experiența pe care Bergenul mi-a oferit-o mie?

Trei zile am petrecut în Bergen și mi-au fost am avut ocazia să admir un Bergen acoperit de valuri
suficiente pentru a mă îndrăgosti de acest oraș. de ceață de la înălțime, din Turnul Rosenkrantz, fostă
Trei zile ploioase, cu un cer înnorat în fiecare clipă, reședință regală și actual muzeu. Împreună cu Håkon’s
trebuie menționat, fapt care demonstrează că un loc Hall, Turnul face parte din Fortăreața Bergenhus,
destinat spre a-și face turiștii să se îndrăgostească de simbol al orașului cu rol de apărare al acestuia încă
el, își va duce la capăt menirea indiferent de condițiile din secolul al XIII-lea.
climatice.
La câțiva pași distanță se află Bryggen, una dintre
Istoria și natura au fost generoase cu acest oraș, comorile UNESCO ale Norvegiei. În trecut Bryggen
generozitate de care localnicii au știut să profite și a fost destinat comerțului, fiind un cartier aflat în
cu care nu ezită să se mândrească niciodată. Dacă zona portuară, în care membrii Ligii Hanseatice își
admir ceva la norvegieni, printre alte calități care desfășurau activitatea. În prezent, comerțul încă
îi recomandă, este pasiunea și mândria pe care ți le face parte din viața Bryggenului, casele colorate,
inspiră când vorbesc despre țara lor. Cu impresia reconstituite după modelul vechilor clădiri, fiind
aceasta am ajuns în Bergen, încurajată de locuitori ai principalul punct din care turiștii pleacă încărcați cu
orașului întâlniți pe alte meleaguri norvegiene, după o suveniruri care să le amintească de vikingi, fiorduri și
călătorie de aproximativ 3 ore, cu plecare de la hotelul atmosfera de poveste a Bergenului.
care mi-a fost casă timp de 3 luni și jumătate (dar asta
este o altă poveste). Acesta este cu siguranță locul în care dacă ai
ajunge având impresia că nu știi nimic despre Bergen,
Bergenul excelează la capitolul atracții turistice, ți-ai schimba părerea imediat: reflecția galbenului,
iar trei zile nu mi-au fost suficiente pentru a cunoaște roșului și albului în apa portului, sub forma unei
tot ce are de oferit, cu toate că, e adevărat, cele mai inșiruiri de case înalte ți-ar crea instantaneu senzația
multe sunt concentrate în centrul orașului. de déjà-vu, aceasta fiind imaginea standard pe care
vederile și pozele răspândite pe toate site-urile de
Cel mai important este că obiectivele pe care mi profil o promovează când vine vorba despre Bergen și,
le marcasem pe hartă am reușit să le vizitez. Astfel, de multe ori despre Norvegia.

22 Geomentis, 2016


Bergenhus poate fi considerat punctul de Străzile înguste ale Bergenului
plecare într-un traseu turistic al orașului, căci de
aici, pe orice străduță mi-am îndreptat pașii, am Seara în portul din Bergen
descoperit noi locuri de un farmec aparte. Bisericile
cu particularități păstrate sau reconstituite din epoca Vedere din Turnul Rosenkrantz
medievală, muzeele destinate istoriei, personalităților
sau artei Bergenului ori simpla înșiruire a bărcilor în 23
port m-au făcut să străbat aceleași străzi de nenumărate
ori pe parcursul celor 3 zile.

Având în vedere îndelungata tradiție de port a
Bergenului, o vizită la Muzeul Maritim este o obligație
a oricărui turist sosit aici. Iar eu m-am achitat de această
obligație timp de aproape 2 ore, petrecute printre
nave ale vikingilor, vase de croazieră sau platforme
petroliere, toate în miniatură și toate reconstituind
cronologic istoria maritimă a Bergenului și Norvegiei.

În topul atracțiilor din Bergen va fi, pentru orice
turist al orașului, Muntele Fløyen, respectiv călătoria
cu funicularul până în vârful acestuia. Este o ocazie
perfectă să auzi un amalgam de limbi sau de ce nu să
ai scurte conversații cu străini (subiectul camerelor
foto și al fotografiei se pare că e ideal într-un astfel de
caz), căci cozile formate în așteptarea funicularului îți
vor garanta în orice moment minute bune petrecute
la baza muntelui. Munte poate fi mult spus la cei 320
de metri altitudine, dar perpectiva pe care ți-o oferă
asupra orașului acest punct panoramic te face să
îngădui aparenta exagerare.

Străzile Bergenului pot fi un adevărat labirint.
E unul dintre acele orașe care te farmecă din primele
minute, fie că te găsește în plină aglomerație în
locurile emblematice, fie că te surprinde singur, pe
o străduță pustie, în momentul în care luminile serii
încep să se reflecte în apele ce înconjoară orașul. Și
deși obiectivele turistice ale Bergenului contribuie
într-o măsură extraordinară la identitatea acestuia,
străzile înguste, pline de culoarea caselor, a florilor și,
desigur, a pisicilor așteptând să li se deschidă ușa casei
la primele ore ale dimineții, sunt cele care definesc
Bergenul cel mai bine pentru mine. Și aș străbate
aceste străzi iar și iar în orice moment.

Nu poți vorbi despre Bergen însă, fără să te referi
la oamenii care îl reprezintă. Și deși ospitalitatea
nativilor nu poate fi negată, turiștii definesc într-o
măsură mult mai mare un oraș turistic și, cu atât
mai mult Bergenul. Și, ca peste tot, există turiști și...
turiști.

Pot menționa cele două tinere din Luxemburg,
colege de cameră în prima noapte, care după 2 zile

Geomentis, 2016


în oraș nu păreau tocmai încântate de diversitatea străine de specificul orașului norvegian? Pentru că
activităților oferite de oraș. La polul opus se află o diversitatea turiștilor acestui loc definește într-o
austriacă cunoscută într-un alt hostel, una dintre cele măsură semnificativă orașul prin ceea ce transmite
15 colege de cameră din cea de a doua noapte. Aceasta despre acesta dorința unui număr atât de mare de
se afla la mijlocul unei vacanțe de o săptămână în oameni – și atât de diverși - de a-l vizita, iar prin
Bergen – prima călătorie întreprinsă pe cont propriu recomandarea de a deveni turist al Bergenului te invit
și nu doar că nu regreta deloc alegerea făcută, dar și pe tine să definești acest oraș.
programul pentru zilele pe care le mai avea de petrecut
aici nu îi lăsa timp să se plictisească. Dacă ești turist în Bergen...

Tabloul multiculturalității din Bergen este ....asigură-te că ești în posesia unui Card Bergen.
completat de aproape orice naționalitate ți-ai putea Pentru aprox. 80 RON (dacă ești student), timp de
dori să întâlnești. Asiaticii, omniprezenți în Norvegia 24 de ore circuli gratuit cu mijloacele de transport
și călătorind cu precădere în deja cunoscutele grupuri în comun în interiorul orașului și ai reducere sau
organizate nu dezamăgeau nici aici prin absență, iar chiar acces gratuit la diferite muzee și atracții
britanicii puteau fi ușor recunoscuți prin accentul turistice ;
lor. Recunosc că nu mică mi-a fost surpriza când ...optează pentru hosteluri pentru cazare. Sunt
mi-am recunoscut propria limbă rostită de două accesibile ca preț, ai o varietate mare din care să
românce grăbite spre următorul vas care se pregătea alegi și câștigi șansa de a-ți face prieteni din orice
să părăsească portul din Bergen. colț al lumii .

De ce închei pledoaria mea pentru necesitatea de
a vizita Bergenul cu descrierea unor aspecte aparent

Privind Bergenul de pe Muntele Fløyen

Sursă fotografii: Alexandra CEHAN

24 Geomentis, 2016


RUBRICA DE VACANȚĂ

Mărginimea Sibiului – sanctuar turistic
și inimă etnografică a României

Cezara Ionela DULCE

Mărginimea Sibiului este una dintre cele mai importante regiuni pastorale din Carpații României,
fiind o arie cu o etnografie bogată, reflectată în case, port și obiceiuri tradiționale, serbări specifice sau
instalații de tehnică populară.

Munții Cindrel, care se impun ca unitate de Mărginimii Sibiului păstrează cu sfințenie tradiția
relief principală în această zonă se caracterizează prin de a-și îndruma mioarele către pășunile de vară ale
altitudinea maximă de 2244 metri și sunt îmbrăcați de muntelui, precum și îndeletnicirile de a prelucra lâna
culmi domoale și prelungi, acoperite în cea mai mare și laptele necuvântătoarelor. O localitate ce de îndată
parte de pășuni, fapt ce a favorizat păstoritul, ocupația mi-a acaparat curiozitatea și admirația este Șugag,
principală a locuitorilor Mărginimii Sibiului. pe malurile Sebeșului, între Munții Cindrelului și
Mărginimea Sibiului, leagănul vieții pastorale Șureanu, ce se recomandă ca fiind o comună de
ancestrale, bine păstrată aici, constituie o destinație ciobani și de asemenea fiind renumită pentru meșterul
turistică ce oferă o multitudine pe oportunități de popular, Moș Nicolae Cernat.
petrecere a timpului liber, destinație pe care un Moș Nicolae Cernat este binecunoscut în
student la Facultatea de Geografie și Geologie ar trebui special pentru confecţionarea lingurarului pe lanţ
cu siguranță să o viziteze. Vorbim deci despre o zonă cuprinzând o suită de linguri, atât lingurile cât şi lanţul
care se adresează drumeților și activilor, iubitorilor fiind confecţionate dintr-o singură bucată de lemn, fără
de cultură și tradiție, turiștilor în căutare de odihnă înădituri. Motivele decorative dominante în creaţia
și relaxare, contemplatorilor de frumusețe și peisaj, artistului popular sunt cele geometrice, executate cu
turiștilor interesați de cunoaștere științifică ori celor mare rafinament, iar sculpturile meșterului au fost
în căutarea experiențelor religioase liniștitoare. medaliate la numeroase expoziţii etnografice din ţară
Turistfiindaici,aiaveaposibilitateadesfășurării şi străinătate.
unei varietăți extraordinare de activități. Demne În Râul Sadului, fost cătun al comunei Rășinari
de menționat sunt practicarea turismului ecvestru, și situat pe Valea Sadului, am avut oportunitatea și
a drumețiilor montane pe trasee bine marcate, a imensa bucurie de a-mi desfășura Aplicația Practică
turismului de odihnă și recreere, explorarea vieţii a anului II de studenție, un areal plin de tradiție și
pastorale ancestrale bine păstrate sau cicloturismul. primitor, care atrage atât turiști români cât și din
Dacă menționăm și prezența Stațiunii Păltiniș, situată afara granițelor. Oferă posibilitatea practicării unei
la 1442 metri, unde se găsește pârtia de ski sau se game variate de activități, de la drumeții pe traseele
poate vizita Schitul Păltiniș, tabloul turistic devine din munte la vizitarea barajului Gâtul Berbecului, a
încă și mai complet. Lacului Negovanu, unde timpul încremeneşte într-un
În pofida diversității profilului turistic al decor de poveste sau a hidrocentralelor Sadu. Orașele
zonei, lumea pastorală rămâne elementul de marcă Cisnădie, Cisnădioara, Sibiu, Răşinari, Muzeul
al acesteia. Fie că vorbim de satul Râul Sadului, Energetic SADU I (Muzeul Sigmund Dachler), Lacul
Șugag, Tălmaciu, Rășinari ori Jina, locuitorii și Cascada Bâlea sau maiestuosul Transfăgărășan

Geomentis, 2016 25


alcătuiesc tabloul turistic al zonei din proximitatea evenimentului Sibiu, Capitală culturală a Europei
acestui sat, fiind destinații ce alcătuiesc un traseu a fost lansat programul Ultimii păstori din Europa,
turistic complet. având menirea de a conserva cultura păstoritului
Comuna Jina, un alt areal reprezentativ al din Carpați. Programul a debutat a doua zi de Paști
Mărginimii Sibiului, se remarcă nu numai prin cu premiera filmului documentar Zina, în regia
conservarea obiceiurilor vechi de secole în creșterea lui Dumitru Budrala, ce propunea o nouă viziune
mioarelor, ci și prin găzduirea anuală a Festivalul asupra culturii păstoritului, cu obiceiurile de altădată
Naţional de Folclor Sus pe Muntele din Jina, cel mai (târgurile, nedeile păcurarilor, fluierul și cântatul de
vechi festival folcloric al judeţului. dungă, păstoritul transhumant), un film despre viața
Este una dintre cele mai prestigioase de odinioară și de astăzi a unei comunități care și-a
manifestări care îşi propune păstrarea, conservarea păstrat intacte ritualurile străvechi.
şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor, a cântecelor O destinație turistică promițătoare, pliată pe
şi jocurilor, a modului de viaţă a oamenilor de la forme de turism variate, precum drumețiile montane,
munte, ajungând deja la a 44 - a ediţie. Un element turismul cultural, științific, religios, gastronomic ori
aparte ce îmbie invitații locului îl reprezintă bucatele de odihnă și relaxare, Mărginimea Sibiului este o zonă
pregătite conform vechilor rețete păstorești, cel mai mult mai complexă și deosebită decât poate fi descris
căutat fiind balmoşul ciobănesc din făină de mălai, în două pagini. Să includeți acest areal în viitoarele
unt, brânza şi lapte, o mâncare foarte apreciată voastre planuri de călătorie și să îl descoperiți prin
în rândul gurmanzilor. propriile experiențe este deci cel mai bun sfat pe care
vi-l pot oferi.
De asemenea, evenimente culturale de mare
însemnătate s-au desfășurat în localitate. În cadrul

Sursă fotografii: www.sibiu-turism.ro Geomentis, 2016

26


ACTUALITATEA GEOGRAFICĂ LOCALĂ

Orașul Iași, capitală culturală a…

Rareș MIHĂILĂ

În articolul de față îmi voi propune să analizez cât mai obiectiv cu putință potențialul cultural al
orașului Iași, mai exact ceea ce la momentul de față este pus la dispoziția publicului larg, ceea ce poate fi
pus în valoare dar înca nu s-a aplicat, precum și importanța titlului de Capitală Europeană a Culturii, așa
cum sunt ele văzute de un simplu student.

La ce (mai) este bună cultura în zilele noastre ? la incapacitatea de a-i forța pe locatarii respectivi
Dincolo de ce reprezintă cultura pentru fiecare individ să-și întrețină clădirile, trebuie precizat faptul că în
în parte, precum și însemnătatea ei impregnată în orașul Craiova autoritățile au reușit să găsească soluții
identitatea popoarelor, cultura mai reprezintă și pentru că mai toate clădirile cu însemnătate istorică
o sursă de venit. Conform statisticilor, la PIB-ul din centrul orașului să aibă fațadele reabilitate. Un alt
european, economia culturii are un aport de 3% din exemplu de actualitate este dat și de orașul Botoșani.
total, asigurând aproximativ 6 milioane de locuri de
muncă. Dacă este să mă raportez la muzee sau la unități
culturale atunci pot spune că pe lângă bine cunoscutul
Ce poate oferi orașul Iașul în momentul de față muzeu al Unirii, al literaturii (Casa Pogor), Bojdeuca lui
unui turist străin, fără să mai aducem în discuție Creangă sau Teatrul National, din această primăvară se
veșnicile plângeri legate de distrugerea sau schilodirea va redeschide și Palatul Culturii împreună cu Muzeul
patrimoniului istoric de către antecedentul regim, Municipal. Luate separat fiecare dintre aceste exemple
precum și lipsa unei autostrăzi care să lege Moldova pot servi oricând ca puncte cheie pentru atragerea
de vestul țării ? Așa cum văd eu lucrurile, Iașul nu vizitatorilor, neluând însă în calcul modalităţile de
are o identitate culturală bine stabilită, mare parte promovare în afara țării.
din clădirile care ar putea îngloba sau reprezenta
această identitate fie sunt într-o stare deplorabilă, Un alt proiect ambițios, al cărui termen de
aflate la mila timpului, fie unele (deși puține) sunt finalizare nu se cunoaște exact, este cel al reabilitării
încă în ample procese de restaurare. Un fapt cert, de fostei chesturi de politie din centrul orașului. Odată
necontestat zic eu, este acela că la momentul actual reabilitată clădirea, pe lângă mutarea prefecturii în
orașul Iași nu are un centru istoric, în adevăratul acest nou sediu se va dori și înființarea unui muzeu al
sens al denumirii! Amalgamul de clădiri moderne holocaustului care să amintească de prigoana evreilor
din perioada comunistă,împreuna cu cele câteva mai din Iași în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
vechi de un secol, plus edificiile religioase amplasate Împreună cu sinagoga din oraș, aceste două repere
pe Bulevardul Ștefan cel Mare nu cred că pot asigura ale istoriei evreiești locale vor juca probabil un rol
pentru turistul străin baza unei întoarceri în trecutul important în atragerea vizitatorilor, mai ales a celor de
îndepărtat al urbei noastre. confesiune mozaică, scoțând în evidență asumarea și
respectarea trecutului unei etnii aparte.
Singura stradă care ar putea fi socotită ca
un centru vechi, sau mai bine zis ca o fereastră Raportându-mă strict la domeniul culturii, este
spre perioada antebelică și interbelică a orașului o greu de precizat cum viitoare investiții care există
reprezintă Cuza Vodă. Multitudinea de clădiri vechi, doar pe hârtie vor putea lua naștere concret având în
cu fațadele pline de basoreliefuri construite în stil vedere că acest domeniu este prima victimă care cade
baroc sau art Noveau de pe respectiva stradă sunt cel pradă an de an restructurărilor bugetare de la nivel
mai elocvent exemplu al opulenței. Din nefericire, național. Veșnica soluție a muncii în echipă capabilă
exemplul de mai sus cu privire la starea deplorabilă de realizări mărețe nu se mai poate concretiza fără o
a unor clădiri face o strictă referire la strada Cuza viziune realistă asupra prezentului, indiferent dacă
Vodă, mare parte din aceste clădiri fiind acordate toată comunitatea locală va conlucra pentru realizarea
ca și locuințe sociale acum câteva decenii, actualii unui proiect, cum ar fi cel de a deveni Capitala
locatari nedeținând resursele financiare necesare Europeană a Culturii.
pentru a asigura măcar întreținerea fațadelor. Dincolo
de motivele invocate de autoritățile locale cu referire Fără să doresc să caut vinovații pentru insuccesul
Iașilor de a accede în finala pentru prețiosul titlu,
Geomentis, 2016
27


Strada Lăpușneanu, Iași Sursă fotografie: Mihai BULAI

aș dori ca în următoarele rânduri să subliniez orașe înfrățite, Chișinău și Cernăuți. În dosarele de
semnificația lui. A deveni Capitală Europeană a candidatură, orașele finaliste au avut criterii clare de
Culturii preț de un an de zile reprezintă șansa unui alocare a bugetului propriu, precum și asumarea unei
oraș de a fi în actualitate; orașul respectiv trebuie să- viziuni realiste în ceea ce privește finanțările. Fără
și asume punerea în evidență a diversității culturale, să vreau să dezmint sau să aprob cele mai vehiculate
asumându-și o enormă responsabilitate față de motive pentru respectivul insucces, precum lipsa
Uniunea Europeană. Orice mare oraș este conștient drumurilor moderne, care ar fi fost motivul principal
de faptul că prin cultură poate să aducă beneficii al înfrângerii, trebuie precizat că un astfel de exercițiu
economice, fie regenerare urbană sau chiar coeziune a fost întru totul în beneficiul Iașilor.
socială.
Fiind puși în temă cu astfel de provocări, putem
Cele patru orașe din România care au intrat de acum înainte să ne stabilim pas cu pas prioritățile
în finala de la sfârșitul anului 2016 pentru titlu sunt care stau la baza dezvoltării culturii municipale,
Baia Mare, Cluj Napoca,Timișoara și București. analizând cu atenție beneficiile pe termen lung care
Dacă admitem că acest concurs este strict unul de privesc fiecare investiție.
proiecte concrete și de viziune, nu unul de frumusețe
al patrimoniului, atunci putem spune ca orașul Iași Concluzionez cu speranța că niciun ieșean nu-și
a avut proiecte nerealiste. Juriul care a ales cele 4 va considera orașul inferior în comparație cu celelalte
finaliste a consemnat în cazul acestuia faptul că există patru amintite mai sus, căci fiecare așezare este unică
un dezechilibru între tradiție și creația contemporană, prin cultură, istorie și locuitori. Dar depinde de fiecare
precum și lipsa unei strategii concrete cu privire la cetățean în parte cât de mult se implică în dezvoltarea
promovarea zonei Moldovei prin parteneriate cu două culturală a propriului oraș.

28 Geomentis, 2016


Sursă fotografie: Elena NOROCEA

EXPERIENȚA MEA ERASMUS

Czech it, live it, love it! mi-ar face plăcere să îl regăsesc și la facultatea noastră,
a fost faptul că ne-am putut alege cursurile nefiind
Elena NOROCEA împiedicați de faptul că sunt doar cinci oameni care îl
frecventează, asta neavând nici o legătură cu faptul că
Dobry den! (Bună ziua!) eram studenți Erasmus.
Aceasta este una dintre poveștile acelea legate
de experiențele Erasmus în care înveți că lumea nu O parte din cursuri le-am făcut alături de colegii
este compusă doar din ceea ce te înconjoară, ci este cehi, context în care am observat alte laturi interesante
mult mai mare, iar tu ai libertatea și dreptul de a o și, zic eu, demne de luat în considerare de orice
descoperi. Facultate. Astfel, studenții cehi sunt obligați ca un an
În Ostrava, orașul unde mi-am petrecut 4 de studiu să fie făcut în limba engleză, exersându-și
luni din studenția mea, am ajuns în dimineața de 7 astfel cunoștințele, căpătând un limbaj de specialitate
februarie 2015, iar adevărata aventură începe de luni, și având astfel și o șansă mult mai ridicată de a obține
9 februarie, când aveam să-i pe cunosc pe cei doi job-uri în afara țării. Acestor aspecte li se adaugă
reprezentanți ai Universității din Ostrava (Ostravska și faptul că pentru fiecare temă săptămânală, de la
Univerzita v Ostrave), Tomas Drobik și Lukas Las. În fiecare obiect, am avut un deadline, care era respectat
același timp i-am cunoscut și pe cei din ISC Ostrava, de toată lumea, lucru surprinzător pentru mine. În
grupul Erasmus din Cehia, care ne-au adus chiar de acest fel cursurile nu se mai rezumau la predat și scris,
dimineață, la ușă, buddy-ul dornic să ne inițieze în ale ci la discutat efectiv pe baza temelor și a bibliografiei
locului. consultate.
Cursurile le-am început chiar a doua zi,
fiindu-mi destul de greu la început, nu neapărat din Frumos a fost că și aici am făcut multe lucrări
prisma faptului că erau în limba engleză, ci pentru că practice pe teren, acesta fiind un lucru care îmi lipsea
singurele cursuri disponibile în limba engleză erau de la noi din Facultate. Aceste lucrări practice au fost
cele la nivel de master, deci nu tocmai la nivelul cu exclusiv pe partea de geografie umană , lucru care m-a
care eram obișnuită că studentă în anul II la Licență. făcut să văd cu alți ochi acest domeniu.
La Universitatea din Ostrava lucrurile sunt diferite
față de Iași, Facultatea de Geografie fiind împărțită în Concluzionând, pot spune că am fost mult mai
două departamente, cel de geografie umană și cel de solicitată acolo decât sunt aici, la Facultatea din Iași,
geografie fizică. Eu am urmat cursuri în ambele părți. petrecându-mi mult mai mult timp învățând și lucrând
La Geografie umană am urmat cursurile Geografia și astfel dormind mai puțin, dar asta nu înseamnă că
politică a Orientului Mijlociu (Ph.Dr.Tomas Drobik), nu aveam timp pentru activități în afara cursurilor. Ai
Limite ale dezvoltării în India și China (Mgr. Lukas în principiu posibilitatea de a-ți organiza timpul în
Las PhD), Noi abordări în Geografia Culturală (Ph. așa fel încât să poți munci, majoritatea colegilor din
Dr.Premysl Macha) și Geografie rurală și dezvoltare Cehia având cel puțin un job. În cazul meu această
(David Novak), în timp ce la Geografie fizică am urmat posibilitate de organizare a timpului liber a fost
cursurile Mgr. Stanislav Ruman, Hidrologie aplicată și investită în participarea la evenimentele organizate
antropogenică și Modelarea mediului. Marele avantaj de grupul Erasmus. Aceste evenimente variau de la
al acestor cursuri a fost faptul ca am avut parte de teatru și volei, cărora le erau dedicate zilele de luni, la
profesori care au studiat în diferite părți ale lumii cățărat și lecții de dans, marțea. Ziua de miercuri era
(S.U.A, Marea Britanie, Japonia) și ne-au putut preda dedicată întâlnirilor cu toți studenții Erasmus. Nu în
și exemplifica materia din experiența proprie, fiind ultimul rând, timpul liber mi-a permis să călătoresc și
o încântare chiar și accentul britanic pe care îl avea să cunosc Cehia mai bine.
fiecare.
Un aspect pe care l-am apreciat și pe care Am avut deci ocazia să învăț o grămadă de
lucruri, să cunosc o mulțime de oameni care mi-au
Geomentis, 2016 rămas prieteni și să descopăr noi culturi, analizând
felul lor de a se comporta în anumite situații, împre-
jurări...A fost interesant!

Într-un astfel de articol, din păcate, nu pot
cuprinde toate experiențele trăite, dar sper că v-am
făcut curioși și că astfel veți fi mai mulți dornici să
aplicați pentru un stagiu de studiu. Vă garantez că nu
veți aplica doar pentru o bursă Erasmus, ci pentru
o șansă la noi cunoștințe, la noi prieteni și chiar la o
nouă personalitate.

Erasmus can really change your life!

29


EXPERIENȚA MEA ERASMUS

Vive la Belgique! Leve België!

Caterina STRĂUNEANU

Stagiile de practică nu mai sunt de mult un subiect necunoscut la Facultatea de Geografie și
Geologie, însă nu toți cunosc detaliile despre beneficiile, experiențele și specificul unui astfel de stagiu.
Caterina Străuneanu, stagiară în vara anului 2015 în Belgia, Bruxelles la Hotel NH Stephanie ne oferă în
următoarele rânduri perspectiva ei asupra experienței ERASMUS trăite.

Un cuvânt care ar descrie cel mai bine experienţa Aici am descoperit ce diferenţă mare poate face
mea Erasmus din Bruxelles ar fi : « the unexpected » , o atitudine optimistă şi un zâmbet în interacţiunea cu
în sensul în care nu mă aşteptam să mă adaptez atât de personalul, dar şi cu oaspeţii; este foarte important ca
bine la o nouă ţară și o nouă limbă - fiindcă pe lângă în momentele stresante să îţi aminteşti că este normal
franceza cu care eram obişnuită, am auzit şi flamanda, să faci greşeli. Un lucru care mi-a atras atenţia în mod
o limbă de zici că-i un măr situat în vârful copacului, pozitiv a fost că la ora 12 toţi angajaţii veneau în sala
la care ajungi cu greu, da’ ce bun e când reuşeşti să-l iei de mese şi luam cu toţii prânzul ca o mare familie.
şi să-l mănânci!. Nu mă aşteptam nici să îmi placă atât Cred că asta ne-a făcut să ne acceptăm mai lesne unul
de mult să muncesc şi să mă trezesc la ora 5 dimineaţa pe altul, deşi eram atât de diferiţi ca vârste, interese,
în zilele de sâmbătă, spre exemplu. rase etc.

Întreg procesul premergător acestui stagiu a fost Să lucrez la recepţie mi s-a părut mai interesant
puţin obositor, încât am ajuns să mă întreb dacă într- decât la bucătărie - deşi amândouă meserii prezintă
adevăr merită să mai fac vreun pas, dar la începutul avantaje şi dezavantaje, deoarece am avut şansa să
lunii iunie, când aveam toate documentele în mână, văd şi lucrurile mai puțin plăcute legate de hotel:
biletul de avion deja cumpărat, valizele făcute şi mii „plângerile” oaspeţilor, anumite probleme legate
de vise în minte, nimic nu mai părea imposibil. Ah, de management, comunicare precară între angajaţi
da! era să uit, singurul lucru dificil cu adevărat a fost etc. În perioada în care am lucrat la recepţie, am
găsirea unui loc în care să stăm (la plural, fiindcă am învăţat că pentru a fi un bun recepţioner trebuie să fii
fost în total 7 persoane, la 3 hoteluri diferite). Până la descurcăreţ într-ale tehnologiei şi să poţi stăpâni într-
urmă am găsit o casă frumoasă şi spaţioasă, printr-un un timp scurt programe, software-uri şi alte minuni
prieten al unui prieten de familie de al tatălui unei fete din astea. Apoi, e foarte important să ştii a vorbi mai
dintre noi - detalii întortocheate. multe limbi străine, sau măcar să le înţelegi... Off, ce
greu e să comunici cu cineva care ştie o singură limbă
Trecând la munca propriu-zisă, eu am avut şi, întâmplător, aceea e mandarina! Nu ar strica să ştii
şansa să activez în două domenii: food&beverage şi nici limbajul semnelor.. şi câte n-ar mai trebui să ştii!
front-office, deşi în zilele când terminam munca mai
repede îl mai ajutăm şi pe colegul de la housekeeping, În principiu, mulţi dintre oaspeţi se aşteaptă
deci știu, în mare, cu ce se „mănâncă” şi asta. O zi de la recepţioner să le dea ponturi bune despre
normală de muncă la bucătărie începea la ora 7 şi locuri din oraş, restaurante, activităţi plăcute, aşa că
presupunea să lucrez în echipă cu una dintre colegele este important să fii un mic aventurier curios, care
mele mai experimentate, care de altfel mi-au şi fost răsfoieşte toate pliantele, este atent la detalii, întoarce
mentor. La început le ajutam în orice lucru aveau pe toate părţile hărţile şi se descurcă de unul singur
nevoie: aranjam marfa nouă pe rafturi, spălam vase într-un oraş nou, pentru a putea îndruma şi pe alţii.
când era sala de mese plină-ochi, tăiam legume şi Aşa am făcut şi eu când le-am recomandat unor
aranjam platouri cu mâncare, întâmpinam oaspeţii englezi căutători de comori să meargă la piaţa Jeu
la masă, făceam minibarul în camerele din care s-au de Balle, loc pe care îl vizitasem şi eu şi se afla foarte
decazat oaspeţii. După a două săptămână am început aproape de hotel şi deci știam că acolo vor găsi toate
să capăt independenţă şi nu mai era nevoie să mi se nebuniile posibile, de la bijuterii fine până la tablouri
ceară să fac ceva, ci lucrul ăsta venea de la sine. cu câini care joacă poker. Le-am printat şi o hartă a

30 Geomentis, 2016


traseului ca să nu se rătăcească şi m-am trezit că-mi mici bucăţele galbene de fericire.
şi oferă bacşiş, când tot ceea ce am făcut eu a fost să În vara aceea am făcut multe lucruri pentru
îmi aduc aminte de un loc frumos pe care l-am văzut...
Ideea pe care încerc s-o expun este că toate lucrurile prima dată: am stat în chirie, am mers cu TGV-ul spre
văzute şi făcute în timpul liber vă vor fi de folos cândva Paris la prima cursă a dimineţii fiindcă autobuzul cu
şi cumva. care trebuia să mergem nu a venit in staţie, am lucrat!,
am primit primul salariu, am cheltuit primul salariu,
Pe tot parcursul şederii în Belgia, am profitat am înnoptat pe o bancă în Amsterdam, am ieşit în
cu toţii că avem sub 26 de ani şi avem reducere la oraş cu necunoscuţi şi multe altele... Şi, zic eu, a fost o
transportul cu trenul şi am mers într-un alt oraş aproape vară foarte productivă!
în fiecare săptămână, fie în grupuleţe mai mici, fie pe
cont propriu, fiindcă uneori programul de muncă Am învăţat multe din punct de vedere
nu se sincroniza pentru toţi. Este foarte interesant să profesional, mi-am îmbunătăţit înţelegerea limbii
observi cum fiecare oraş are aceeaşi structură: gara franceze, am învăţat să iubesc diversitatea, ba mai
ultra-modernă construită nu foarte departe de centrul mult, să tânjesc după ea, am învăţat că e mult mai
istoric, un grote markt (ad litteram „piaţă mare”), cu uşor să supravieţuieşti stând în chirie curăţând vasele
clădiri, primării, biserici superbe, apoi străzi în care după tine, am învăţat că puntea dintre tine şi omul de
găseşti magazine ale brandurilor renumite. Nu în alături este reprezentată de un zâmbet optimist, însă
ultimul rând, chiar peste tot găseşti mici chioşcuri cu n-am învăţat un singur lucru şi acesta mi-ar fi fost de
frites, cartofi prăjiţi sau, sub denumirea lor familiară, mare folos: să nu-mi fie dor de Belgia...

Geomentis, 2016 Sursă fotografii: Caterina STRĂUNEANU

31


EXPLORATORI PRINTRE NOI

Interviu cu Petrică Ciobanu

- absolvent al Facultății de Geografie și Geologie -

Simona Mădălina ANASTASIU

Petrică Ciobanu este unul dintre foștii studenți ai Facultății de Geografie și Geologie pentru care
Geografia a făcut și face parte din viața lui permanent, sub diferite forme. Pasionat de călătorii încă de
mic, în prezent, Petrică a devenit un expert în ale drumețiilor și expedițiilor, însoțit cel mai adesea de
motocicleta sa, datorită căreia cucerește cele mai îndepărtate țări și zone despre care majoritatea dintre
noi reușim doar să învățăm la cursuri. De câțiva ani, Petrică reușește să le insufle și altora această pasiune
a lui, prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului Bucovina Adventure.

1. Ești absolvent al Facultății de Geografie și din Rarău și Călimani. Care sunt factorii care te-au

Geologie din Iași. Care sunt motivele pentru care ai determinat să alegi această meserie și care sunt cele

ales să studiezi la această Facultate? mai plăcute aspecte în a fi meteorolog?

De mic toate excursiile cu părinții mei erau la Tatăl meu a fost meteorolog toată viața lui;
munte, cu rucsacul și cortul în spate, cu barca pe râuri, ulterior și mama a devenit meteorolog și cam ăștia
cu bicicleta, iar iarna cu schiurile, tot la munte. Când a au fost factorii. Dacă ar fi fost stomatologi probabil
venit vremea să aleg ce facultate aș urma, a fost firesc ca eram un foarte bun dentist în acest moment.
să aleg o facultate care să fie în ton cu pasiunile mele. Meteorologia este o știință foarte frumoasă și care cere
foarte multe de la cel care o studiază, natura creează
2. Ce aspecte ai apreciat cel mai mult la tot timpul situații unice și provocări în înțelegerea
studenția la Geografie? fenomenelor care apar la un moment dat. Din păcate
sistemul meteorologic din România nu te lasă să
În afară de faptul că informațiile pe care le primești evoluezi în această carieră, motiv pentru care după 11
pe parcursul ei sunt foarte frumoase, utile și pe care le ani am renunțat la această meserie.
întâlnești zilnic în viața cotidiană (deci le poți folosi),
cred că e singura facultate care are practici de 40-50 5. După ce ai renunțat la a fi meteorolog, ți-ai
studenți la un loc (itinerante sau staționare), timp dedicat mare parte a timpului proiectului Bucovina
de o saptămână, cu 2 profesori care explică non-stop Adventure. Cum anume ți-a venit ideea acestei
ce e cu mediul în care trăim, cum s-a format, de ce e afaceri?
vremea așa cum e la un moment dat etc. ...iar studenții
asimilează informațiile de plăcere. De mic am trăit în natură și în compania
oamenilor de munte care fac alte lucruri decât cele
3. În ce măsură și cum anume a contribuit normale, banale. În momentul în care am decis să
Facultatea de Geografie și Geologie în definirea renunț la meteorologie am cautat variante de a face
celui care este astăzi Petrică Ciobanu? bani pentru a supraviețui, dar nu oarecum, ci făcând
bani din ceea ce îmi place. Mai mult de nevoie am
Am mai dobândit niște cunoștinte pe care pornit această idee, am conturat niște pachete turstice
altfel nu le-aș fi aflat. care să fie unice și să atragă, după care am adunat
oameni pricepuți în jurul meu și am dat drumul la
4. Ai lucrat în trecut la stațiile meteorologice aventură... care a funcționat.

32 Geomentis, 2016


6. Consideri că Geografia, domeniul tău de 9. Ai fost în pericol vreodată în aceste
studiu, este conectată cu activitățile desfășurate de expediţii?
Bucovina Adventure? În ce fel?
Nu am considerat niciodată că am fost în
Din păcate în perioada în care am studiat eu pericol în aceste călătorii, dar contează cum vezi acest
nu exista un curs despre turismul de aventură; de pericol. 70 % sută dintre cunoștinte cred că e periculos
fapt nici nu cred că am auzit vreodată despre acest să mergi cu motocicleta pe asfalt prin România, iar
concept: turism de aventură. Această problemă e la să mergi în Mongolia este nebunie curată. Pentru
nivel național și în prezent, facultățile nu au un curs mine a fost o excursie pe care era normal să o fac la
separat pentru acest segment de turism. Cred că UAIC un moment dat în viață. Se spune că există în corpul
este singura care pune accentul pe acesta de câțiva ani. uman o genă a aventurii pe care dacă o ai, riscurile
sunt inexistente în comparație cu recompensa pe care
7. Ai avut ocazia să călătorești în multe locuri o primești. Daca nu ai gena asta, până și mersul pe jos
la care majoritatea geografilor doar visează. Care poate părea periculos.
este cheia succesului tău în această privință față de
cei pentru care aceste călătorii rămân doar un vis? 10. Destinația vizitată în expedițiile tale la care
te-ai întoarce în orice moment este...? De ce?
Secretul este să fii pasionat în orice faci și să
folosești toate resursele pe care le ai în direcția pe care Momentan sunt încă euforic când mă gândesc
ți-o propui. Eu merg pe principiul că nimic nu e prea la Asia Centrală și îmi imaginez cum ar fi ca tot acolo
departe și nimic nu e de neatins; trebuie doar să vrei. să merg și la anul, dar lumea este mare și trebuie
văzută toată. Dacă ar fi posibil, nu cred că m-aș opri
8. Care a fost cel mai important lucru pe care din călătorit niciodată.
l-ai învăţat despre tine însuţi în aceste călătorii?
11. În final, ai un sfat pentru actualii studenți
Nu cred ca am învățat ceva despre mine în geografi?
aceste călătorii, dar timpul pe care l-am petrecut cu
mine singur prin pustietăți probabil că se reflecta în Să își propună obiective frumoase în viață și
comportamentul și deciziile pe care le iau în acest să muncească mult în acea direcție, pentru că le vor
moment. atinge mai devreme sau mai târziu.

Sursă fotografii: Petrică CIOBANU

Geomentis, 2016 33


OFERTA EDUCAȚIONALĂ A FACULTĂȚII

Masterele de la Geografie: cui se adresează, ce presupun și ce
faci după?

Vicențiu-Robert GABOR
Petrică NIȚOAIA

Articolul de față are principalul scop de a-i informa pe studenții de la licență care este oferta
Facultății în materie de continuare a studiilor pe linia Geografiei. Neavând pretenția unui ghid complet
al studenților, acest articol evidențiază principalele aspecte specifice fiecărui program de Master în
parte, dorind să faciliteze luarea deciziilor de către studenți în alegerea unui master sau măcar să le
trezească curiozitatea pentru a descoperi mai multe despre acestea pe cont propriu.

Geomatică studenții le ignoră. Asta pentru că, prin acest master
și implicarea personală joburi în domeniile următoare
Acest master se adresează tuturor persoanelor pot fi obținute: cartografie (sau making maps pentru
interesate de domenii in care se utilizează informația companii ce produc GPS-uri, Google sau Garmin),
geografică și care au in prealabil cunoștințe de interpretarea imaginilor satelitare, planificare
matematică și SIG, competențele în programare fiind civilă, business integration, catografierea poluării, a
oricând utile. Masterul este unul tânăr, începând răspândirii microbilor sau a orice.
cu anul 2014, dar continuând tradiția utilizării
sistemelor informaționale geografice de la Facultatea Riscuri Naturale și Amenajarea
de Geografie și Geologie din cadrul UAIC. Teritoriului

Facultatea asigură toate facilitățile necesare: Masterul își propune să formeze specialiști nu
laboratoare moderne de tehnică de calcul şi numai în evaluarea și identificarea tipurilor de risc,
software SIG de ultimă generație accesibil gratuit dar și în metode de prevenire și combatere, în special
studenților. Cursurile din programă urmăresc în prin disciplinele de planificare teritorială.
primul rând obținerea competențelor de bază şi
avansate, conceptuale, teoretice şi practice ale SIG şi Facultatea asigură toate facilitățile necesare
teledetecţiei. Scopurile principale ale acestui Master studiului în domeniu, ieșirile frecvente în teren fiind
vizează și dezvoltarea abilităților din sfera informaticii unul dintre elementele de marcă ale acestui Master.
(programare, surse și sisteme de gestiune a bazelor de Principale aplicații ale Masterului de Riscuri Naturale
date) sau aplicarea SIG în diferite domenii geografice. și Amenajarea Teritoriului vizează: identificarea
Masterul oferă astfel discipline opționale ce permit diferitelor tipuri de risc şi a tipurilor de intervenţie
studenților să se specializeze pe un anumit domeniu posibile; metode de reducere a riscurilor naturale
ce utilizează SIG, cum ar fi analiza biodiversității și a într-o manieră ce respectă principiile dezvoltării
utilizării terenurilor sau geomorfologie. Deasemenea, durabile; adoptarea terminologiei specifice în
Facultatea sprijină și realizarea de către studenți domeniul managementului dezastrelor şi înţelegerea
de stagii de practică, în străinătate, în domeniul mecanismelor de asigurare a intervenţiei la nivel local
Sistemelor Informaționale Geografice, pe perioada sau naţional. Fiind un Master cu specific geografic, nu
unei veri sau a unui semestru. lipsește accentul pus pe dezvoltarea competențelor
cartografice cu ajutorul SIG, competențe axate pe
Studenții interesați trebuie să țină cont că este un domeniul de studiu.
domeniu tehnic care va necesita mult interes și timp
din partea lor, iar fiind un master la început de drum Proaspătul absolvent va fi apt de a ocupa
părerea lor va fi foarte importantă în determinarea diverse poziții pe piața muncii în cadrul autorităţilor
direcțiilor viitoare, acest aspect implicând faptul că guvernamentale cu responsabilităţi în domeniu, cum
inclusiv materiile se pot plia în funcție de interesele ar fi agenţii de mediu, garda de mediu sau diferite
grupului de studenți. structuri administrative ce urmăresc analizarea
și prevenirea diverselor hazarde naturale. Trebuie
Aplicațiile practice ale SIG sunt nenumărate, si menționate și instituțiile de cercetare sau diferite
aici ne referim la job-uri. Conform Businss Insider companii de profil care angajează specialiști din acest
un job conex cu acest domeniu este una dintre domeniu.
extraordinarele oportunități de carieră pe care
Geomentis, 2016
34


Turism și Dezvoltare Regională/ Turism și şi organizarea activităţii turistice. De asemenea,
Dezvoltare Regională în Limba Franceză absolvenţii preocupaţi de cercetarea ştiinţifică a
fenomenului turistic vor putea realiza studii de
Principalul scop al acestui Master este doctorat în Geografia turismului, în Economia
aprofundarea pregătirii într-un domeniu de mare turismului sau în domenii conexe, domenii atât de
actualitate, specific lumii contemporane, cel al ofertante în contextul actual. Agențiile de turism,
Turismului. Masteranzii se vor specializa în hotelurile, companiile aeriene sunt alte exemple în
cunoaşterea sistemelor spaţiale turistice, în rezolvarea cazul cărora un absolvent al acestui Master ar avea un
problemelor concrete ale organizării şi amenajării avantaj față de alți candidați la un post.
turistice a teritoriului, în elaborarea proiectelor
privind dezvoltarea durabilă a teritoriului dintr-o Mediul actual si dezvoltare durabilă
perspectivă turistică.
Programul de master „Mediul actual si dezvoltare
Cursurile sunt interdisciplinare, fiind predate durabilă” oferă posibilitatea dezvoltării a numeroase
de profesori de la Departamentul de Geografie, dar competenţe, printre care: dobândirea de cunoştinţe şi
și de la Facultatea de Economie şi Administrarea competenţe în fundamentarea şi elaborarea proiectelor
Afacerilor. De câțiva ani se încearcă să se pună accentul şi studiilor de mediu; diversificarea cunostinţelor
pe aplicații practice din domeniul turismului, Cursul teoretice privind caracterizarea sistemelor ecologice şi
practic de inițiere în Ticketing fiind doar un exemplu a principiilor de management a impactelor de mediu
în acest sens.. in zonele afectate de probleme precum poluarea sau
proasta administrarea a zonei; antrenarea spiritului
Disciplinele asigură, prin urmare, formarea novator în formularea de soluţii tehnice noi, la
competenţelor necesare unui viitor specialist în probleme care apar în domeniul managementului
turism: integrat al impactelor de mediu; dezvoltarea
abilităţii de a forma şi educa specialişti în problema
• Analiza spaţială a potenţialului turistic local şi implementării principiilor de dezvoltare durabilă,
regional; pentru un management integrat al impactelor de
mediu.
• Analiza, diagnoza şi prognoza sistemelor
teritoriale cu funcţionalitate turistică; Pe parcusul celor doi ani de studiu şi îndeosebi
în anul II, se acordă o deosebită importanţă practicii
• Fundamentarea teoretică şi aplicativă a de specialitate, care se realizează în mod special în
problematicii turismului în cadrul proiectelor de zona depresionară a Moldovei, existând însă și alte
dezvoltare regională; areale în care se realizează această practică.

• Managementul strategiilor şi al proiectelor de Absolvenţii acestui Master, care asigură
dezvoltare şi amenajare turistică; absolvenţilor o bună ancorare în domeniul respectiv,
pot deveni: consilieri pe probleme specifice în
• Elaborarea şi aplicarea tehnicilor de anchetă instituţii abilitate; inspectori în cadrul agenţiilor şi
pentru studii de marketing turistic şi de promovare inspectoratelor teritoriale de protecţie a mediului;
turistică; cercetători în domeniul ecologiei și protecției
mediului.
• Iniţierea de afaceri în domeniul turistic.

Prin cursurile urmate şi activităţile practice
realizate, absolvenţii vor putea activa cu reale şanse
în instituții ce vizează economia turismului sau
în instituţiile abilitate în planificarea teritorială

O concluzie a acestei sinteze a Masterelor din domeniul Geografiei poate veni sub forma unei
recomandări. Mai exact, recomandarea ca studenților de la Licență să le fie aduse la cunoștință detalii
referitoare la Masterele pe care le pot urma prin mai multe căi. Distribuirea de pliante pentru fiecare
dintre Mastere sau organizarea de prezentări, atât ale cadrelor didactice din fiecare domeniu, cât și
ale studenților din cadrul fiecărui Master ar putea fi soluții pentru o mai bună informare a viitorilor
masteranzi, astfel încât decizia pe care o vor lua să fie documentată și în conformitate cu preferințele,
aspirațiile și competențele lor.

Geomentis, 2016 35


CREȘTE PERSONAL ȘI PROFESIONAL!

De ce să mergem la simpozioane studențești?

CE COMPETENTE DOBÂNDESC? Ema CORODESCU
PROFESIONAL PERSONAL

-deprinderea de cercetare -capacitatea de a vorbi în public
-feedback-ul de la profesori și colegi -interacțiunea cu alți colegi
-idei noi pentru cercetări viitoare -vizitarea altor centre univeristare
-experiența profesională pentru CV -participarea la programe culturale
-contactul cu diverși actori în domeniu, -participarea la excursii
inclusiv anagajatori

ALTCEVA?
Știați că...

...la cele mai multe simpozioane studențești se oferă premii?
...ca urmare a participării la Simpozionul Național al Studenților Geografi din București, cu o lucrare ce
utilizează SIG-ul, puteți urma gratuit cursuri de utilizare a softului ArcGIS la ESRI România?
...unele simpozioane studențești oferă posibilitatea publicării lucrării in extenso?
...simpozioanele studențești sunt recunoscute în CV ca orice alt simpozion/conferință?
...participând la simpozioane puteți obține o bursă de performanță științifică, de la facultate, care se acordă 12
luni/an?

UNDE? CÂND?

Numele Locația Perioada Data pentru Termen limită Taxa de
simpozionului generală anul 2016 înscriere 2016 participare Contact

Imndoimspeonntiabnil (aprox.) https://www.facebook.

Simpozionul Rarău/Iași ndoeAiceenmmubabrlr,iiee- Imndoimspeonntiabnil 1m00caaslezăiaRr(eianrșcăiluu)s com/SimpozionulNa-
Național București Alunnuiail,mfianratileul 26-27 martie tionalStudentescMi-
Studențesc București haiDavid/?fref=ts
Suceava mAain-uiuanl,ie 16 aprilie
”Mihai David” Dîinnl2unîna 2maanii, Imndoimspeonntiabnil 7 martie 30 RON https://www.facebook.
Simpozionul Iași Anuaml, îani luna com/CCMESI/?-
Național al 9-15 mai fref=ts
Studenților
3 aprilie 30 RON http://geo.unibuc.
Geografi ro/201602/manifes-
Simpozionul tari_stiintifice_2016.
Național al pdf
Studenților de
Geografie Umană Imndoimspeonntiabnil Gratuit http://atlas.usv.ro/
www/usv/
și Turism
30 aprilie Gratuit http://www.cse.uaic.
Simpozionul ro/conferinta_studen-
Național al ti.htm
Invitație la
Geografie în
Bucovina

Sesiunea de
Comunicări
Științifice
Studențești în
domeniul Studiilor
Europene

36 Geomentis, 2016


Sursă fotografie: Teodora VRABIE

CREȘTE PERSONAL ȘI PROFESIONAL!

10 ANI PENTRU L.S.G.G. echipă capabilă și dornică de muncă. Iar pentru asta
trebuie ca echipa ta să fie fericită. Da, fericită!
Teodora VRABIE Ce înseamnă un voluntar fericit? Sunt multe
răspunsuri probabil, însă cel mai important este că
În anul 2015 au fost sărbătoriți cei 10 ani de trebuie să existe o atmosferă pozitivă, energizantă și,
activitate ai LSGG printr-un eveniment de amploare de ce nu, cu mici bonificații. Oferă-le încrederea ta,
intitulat Gala 10 pentru LSGG, organizat de mine, răbdarea și cunoștințele tale și, astfel, vei avea o echipă
Florin Iosub și Cornel Dumitriu. grozavă, care-ți va oferi mai mult decât te aștepți.
Tot ce vei citi este adevărat și benefic pentru Știai că ești mai fericit dacă ești activ/ productiv
perioada ce va urma după finalizarea studiilor în (mai ales făcând ceea ce îți place)?
facultate. Noi, voluntarii care am participat cu timpul, Mie-mi place să zic: great work = happy
energia și ideile noastre, fără de care acest eveniment volunteers Poate că n-are rimă, dar funcționează de
nu ar mai fi avut loc, putem spune că am învățat lecții minune!
benefice. Aceste serii de evenimente au fost create de În primul an de facultate, am fost fascinată
voluntari, pentru vechi voluntari, cadre didactice, alte de activitățile de voluntariat de îndată ce am venit la
asociații și nu numai. înscriere. Îmi amintesc cum actualul președinte Luca
Înacesterânduri,amextrascelemaiimportante Alexandru stătea la standul pentru primirea bobocilor
lucruri pe care eu, ca și coordonator principal de și mi-a spus să revin în toamnă la Ligă. Un entuziasm
proiect, le-am dobândit. Un aspect important ce ține incredibil aștepta să iasă la suprafață!
de coordonare, manageriat sau activități de leadership A venit toamna și așa a venit și Liga. Pentru
este următorul: asigură-te că atunci când pornești la că mi s-a adresat deseori întrebarea: ”Cu ce asociezi
deal, să ai caii înhămați. Facultatea de Geografie și Geologie?”, răspunsul este
Cum se traduce asta? Dacă nu ai o echipă clar : LSGG. Și voi argumenta de ce. Pentru că de la
puternică în spate, lucrurile nu vor funcționa. Un caz Ligă a pornit totul: prieteni, oportunități, cunoaștere,
concret din perioada acestei coordonări a fost alegerea dezvoltare, posibilități, excursii și...nu mai spun nimic
staff-ului. Menționez că au fost cinci evenimente pentru că oricum te-ai prins.
propriu-zise: Culoarul Istoric, Workshop-Instruire Nu insinuez că partea educațională este
montană, Talkshow - Amintiri din viitor, Conferință- neimportantă, ci doar că o facultate nu se rezumă
Rolul Voluntariatului în Evoluția și Dezvoltarea doar la cursuri și seminarii, ci și la evenimente de
Societății Civile și Gala 10 pentru LSGG. neuitat (de care doar tu ești responsabil). Când o să
Nu voi menționa cum ar fi trebuit procedat la am 80 de ani, garantez că nu îmi voi aminti cursurile
selecție, ci doar o să spun că o persoană nepricepută sau examenele grele, ci oamenii și evenimentele.
pe un domeniu, va da tot ce poate și va munci cu Revenind la gala 10 pentru LSGG 2015 scriu
drag la acel lucru, pentru a învăța tot mai multe, pe cum pornind de la lucrul cu Dragoș Marin, ajungând
când o persoană care pretinde că este priceput de la Cornel Dumitriu și terminând cu Florin Iosub,
cele mai multe ori poate fi mai lăsător și să-și piardă coordonarea proiectului a fost destul de dificilă.
entuziasmul. Așadar, alege cu grijă oamenii de bază, Ajutorul Simonei Cuciureanu, membru Alumni
pentru că în ei te reflecți tu! LSGG s-a făcut remarcat pe tot parcursul activităților
Un alt fapt important ce trebuie reținut: pentru și nopțile pierdute au dus la o experiență de neuitat.
a avea în subordine pe cineva, trebuie să înveți să faci Un alt lucru important este: Fii pe fază.
măcar 40% din munca lui pentru a-l putea verifica. Organizează-te! Documentează-te, citește, fii la curent
Extrem de important pentru proiectul/ afacerea/ cu tot ce mișcă (pe activitatea ta) și arată-te sigur
evenimentul pe care-l coordonezi, trebuie să ai o pe tine, deși tu poate nu ești. Vei inspira încredere
voluntarilor/ oamenilor. Dacă tu ești organizat atunci
Geomentis, 2016 ceilalți vor ști mult mai bine ce trebuie să facă. Fă
lucrurile la timp, nu le amâna! Cel mai bun exemplu
pe care îl pot oferi aici este căutarea de sponsori.
O ultimă remarcă: Creează-ți oportunitățile.
Fii voluntar și Implică-te!
Mulțumesc LSGG! Mulțumesc pentru
experiențele benefice dezvoltării mele personale!

37


Filmul GEO

SAMSARA

enciclopledia lumii în imagini

Ioana - Alexandra ZIGMAN

“It’s a dialogue, but it’s in a feeling form!“
Ron Frike

Sursă fotografii: www.spiritofbaraka.com Geomentis, 2016

38


Filmul, apărut în anul 2011, este realizat de Mark Magidson (producător)
împreună cu regizorul american Ron Frike, adept înrăit al meditației,
cunoscut și pentru alte două filme, la fel de inspiraționale, ”Chronos” și ”Baraka”.
El însuși a descris filmul ca fiind ”un ghid non-verbal pentru meditație”. Realizarea
acestuia a durat aproximativ cinci ani, filmările având loc în 25 de țări, de pe cinci
continente, în total peste 100 de locații marcante pentru ochiul înnebunit după
frumusețea și puterea lumii naturale, dar și efervescența lumii antropice. Pe lângă
acestea, filmul iese în evidență prin faptul că nu conține dialoguri, fiind înlocuite
de o coloană sonoră care înfrumusețează experiența cu multe sentimente (”It’s a
dialogue, but it’s in a feeling form” – Ron Frike). Din motivul că nu are un narator

Pși nu există o poveste clar structurată, filmul este privit și ca un documentar.
e scurt, Samsara ne prezintă un circuit al existenței în lume, pe baza
formulei naștere-moarte-renaștere a vieții pe Pământ. Sunt prezentate
filmări ale unor locuri sacre, minuni ale lumii și relația spirituală a omului cu
natura, în contrast cu inhibarea acestor legături în favoarea unei vieți conduse de
dezvoltarea tehnologiilor. Peisajele surprinse ne transformă în pribegi, în căutarea
de noi minunății și dorința de aventurare în pădurile, munții, văile, câmpiile și
apele ale căror frumusețe a putut fi captată în toată splendoarea pe pelicula de
70mm, lipsa naratorului dând frâu liber imaginației și meditației, astfel trecând de

Lla un obișnuit documentar, la o adevărată fantezie non-ficțională.
a polul opus, o parte dintre locațiile alese prezintă latura războinică a
ființei umane - semne ale dezumanizării care alimentează conflictul.
Fiecare dintre noi poartă responsabilitatea de a face parte din sistemul care permite
și chiar încurajează spiritul razboinic în detrimentul păcii. Pe lângă această tematică
se mai adaugă multe altele: indiferența față de sărăcie, munca în condiții inumane,

Scruzimea față de animale, etc.
untem purtați din templul tibetan Thiksey unde călugării performă
ritualul ”mandala”, pe acoperișul turnului Burj Khalifa din Dubai și mai
apoi în adâncurile minei de sulf Kawah Ijen din Indonezia; zburăm peste Los
Angeles pe timp de noapte, vizităm ghetouri vaste și halde de mărimea unui oraș.
Însă în ciuda tuturor discrepanțelor, armonia dintre antropic și natural reușește să

Sdomine pe parcursul întregii capodopere.
amsara spune povestea lumii noastre, care poate fi interpretată în diferite
moduri de către fiecare dintre noi. Filmul este uimitor de urmărit, reușind
să dezvăluie semnificația tainicului concept indian ”samsara”, care în cultura
noastră este aproape un secret. Pe lângă tematicile filozofice și culturale, acesta
reprezintă și un îndemn spre curiozitatea și curajul de a cunoaște planeta noastră
mai bine, de a o înțelege și de a-i respecta naturalețea cu sanctitate.

Geomentis, 2016 39


Cunoaște IAȘII !

Despre orașul studenției noastre

Sursă fotografie: Andrei CUCU Geomentis, 2016

40


De la

27 aprilie 2016

Palatul Culturii va fi
redeschis după ce a

fost închis
timp de 8 ani,
perioadă în care
a fost supus lucrărilor de

restaurare

Geomentis, 2016 41


Cunoaște IAȘII !

42 Despre orașul studenției noastre

Evelina Corina FRUNZETE

* Este cunoscut drept orașul celor 7 coline (Cetățuia, Galata, Copou, Bucium-
Păun, Șorogari, Repedea și Breazu).
*A fost capitală a Moldovei timp de 300 de ani.
*Bojdeuca lui Ion Creangă este prima casă memorială din țară, inaugurată în
anul 1918.
* Prima Grădină Botanică din România a apărut aici în anul 1856 și se numește
,,Anastasie Fătu”.
* Universitatea Alexandru Ioan Cuza este prima universitate modernă din
România.
* În orașul Iași există 6 universități. (Universitatea Alexandru Ioan Cuza,
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Universitatea de Arte „George Enescu”,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Universitatea
Petre Andrei. )
* În anul 1840 a fost înființat primul Teatru Național din țară, ”Vasile Alecsandri”.
* Din 2012, aici se găsește unul dintre cele mai mari complexe urbanistice din
țară, PALAS.
* La Galeriile Anticariat “Dumitru I. Grumăzescu”, pe Strada Lăpușneanu, pot
fi văzute unele dintre cele mai mici cărți din Europa.
* Principele Alexandru Ioan Cuza, voievodul Dimitrie Cantemir și domnul
Moldovei, Vasile Lupu sunt înmormântați la Biserica Trei Ierarhi.
* Unele legende spun că Biserica Trei Ierarhi a fost îmbrăcată în aur, motiv
pentru care a fost jefuită și incendiată de către turci.
* Muzeul Unirii a fost reședința domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a regelui
Ferdinand, iar în prezent reconstituie, prin exponatele din cadrul său, vremurile
în care au trăit aceștia.
* Primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român a avut
loc la Iași când s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859.
* Muzeului Universității Al. I. Cuza poate fi vizitat gratuit. Aici pot fi observate
mărturii ale culturii Cucuteni, dar și câteva dintre simbolurile Universității, de
la începuturile istoriei acesteia
* Palatul Culturii reprezintă unul dintre principalele simboluri ale orașului,
găzduind patru muzee.

Geomentis, 2016


Surse fotografii: Mihai BULAI, Alexandra CEHAN


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NYYS Benefit Invitation 2016 - 2
Next Book
Perception