The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by roszelan, 2017-12-12 23:14:20

BUKU PENGURUSAN GBS 2018

BUKU PENGURUSAN TAHUN 2018

SMK GAJAH BERANG MELAKA
(MEB 2091)

BUKU PENGURUSAN
DAN

TAKWIM PERSEKOLAHAN

TAHUN 2018


ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

BIL. PERKARA 1
Pendahuluan 2-4
5
1 Kata Aluan Pengetua 6
2 Ikrar & Aku Janji Penjawat Awam 7
3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi & Misi KPM & Sekolah 8
4 Sejarah SMK Gajah Berang 9
5 Lencana Sekolah & Slogan 10
6 Falsafah dan Objektif Sekolah 11
7 Matlamat Sekolah 12
8 Piagam Pelanggan SMK Gajah Berang 13
9 Lagu SMK Gajah Berang dan Melaka Maju Jaya 14-16
10 Lagu “Aku Negaraku” 17
11 Pelan Sekolah 18
12 Direktori Guru & Kumpulan Pelaksana
13 Carta Organisasi SMK Gajah Berang 19
14 Jadual Pembayaran Gaji Bulanan 20
21
Kalendar dan Takwim Sekolah 22
15 Hari Kelepasan Am Negeri Melaka 23-34
16 Penggal Persekolahan Negeri Melaka
17 Cuti Perayaan 35
18 Takwim Peperiksaan Peperiksaan Dalaman 36
19 Takwim Aktiviti Sekolah 37
38
Jawatankuasa Pentadbiran dan Pengurusan 38
20 Carta Organisasi Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah 39
21 Penyelaras Tingkatan, Senarai Kelas dan Matapelajaran Elektif 39
22 Guru Bertugas Mingguan 40
23 JK Induk Pengurusan dan Pentadbiran (G9) 40
24 JK Buku Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 41
25 JK Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) Sekolah 41
26 JK Pengurusan Aset Kerajaan 41-42
27 JK SKPM 42
28 JK Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) / DTP 42
29 JK Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) 42
30 JK Perancangan Strategik Sekolah dan Laporan Tahunan 43
31 JK Pengurusan Data dan Maklumat Sekolah 43
32 JK Mesyuarat Guru dan Taklimat Khas 44
33 JK Orientasi Murid 44
34 JK Penerbitan Majalah Sekolah / Buletin Sekolah 44
35 JK Polisi Sekolah Selamat 45
36 JK Pembestarian Sekolah & Pembugaran VLE Frog 46
37 JK Melindungi Masa Instruksional (MMI)
38 JK Sijil dan Surat Akuan Berhenti Sekolah
39 JK Bilik Gerakan/Suhaimi
40 JK Perabot
41 Bilik-bilik Khas & Guru/Pegawai yang dipertanggungjawabkan


Jawatankuasa Unit Kurikulum 47
42 Carta Organisasi Unit Kurikulum 48
43 JK Kurikulum Sekolah 48
44 Ketua Panitia, Penolong Ketua Panitia 49
45 JK Pengurusan Tingkatan 6 49
46 JK Penilaian dan Peperiksaan 49-50
47 JK Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) / PT3 50
48 JK Pusat Sumber Sekolah 50
49 JK Jadual Waktu / Jadual Relief 51
50 JK Pelaksanaan DLP 51
51 JK MBMMBI 51
52 JK Program/Anugerah Kecemerlangan Akademik Pelajar 51
53 JK Program ICC 52
54 JK Program Guru Baru/Pelatih 53-55
55 Jadual Pencerapan P & P 56-57
56 Jadual Penyemakan Buku Latihan/Nota 58
57 Makluman Rekod Kemajuan Murid untuk Ujian Bulanan & Peperiksaan 59-62
58 Jadual Mesyuarat JK Kurikulum / Panitia 63
59 Peraturan Peperiksaan
64
Jawatankuasa Unit Hal Ehwal Murid (HEM) 65
60 Carta Organisasi Unit Hal Ehwal Murid 65
61 JK Induk Hal Ehwal Murid 65
62 JK Unit Bimbingan dan Kaunseling 66
63 JK Lembaga Tatatertib 66
64 JK Lembaga Disiplin 66
65 JK Lembaga Pengawas Sekolah 67
66 JK Kantin Sekolah 67-68
67 JK Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) & Bilik BOSS 68-69
68 JK Program 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) 69
69 JK Badan Kebajikan/Biasiswa/Bantuan Pelajar 69
70 JK Pembentukan Sahsiah 70
71 JK Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) 70
72 JK Pengurusan Data Modul Pengurusan Murid (MPM) 70
73 JK Jadual Kedatangan Murid & Rekod Kehadiran Murid
74 JK Kelab Pencegahan Jenayah 71
72
Jawatankuasa Unit Kokurikulum 73
75 Visi dan Misi Kokurikulum 74
76 Visi dan Misi Unit Sukan dan Permainan 74
77 Carta Organisasi JK Pengurusan Kokurikulum 74
78 JK Kokurikulum 75
79 JK Majlis Sukan Sekolah 75
80 JK Pelaksanaan 1 Murid 1 Sukan 75
81 JK Data & Maklumat Kokurikulum 76
82 JK Penilaian & Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 77-79
83 JK Koperasi
84 JK RIMUP
85 Guru Penasihat Unit Beruniform


86 Guru Penasihat Persatuan / Kelab 80-82
87 Guru Penasihat Kelab Sukan / Permainan 83-85
88 Guru Penasihat Rumah Sukan
89 Jadual Perjumpaan Badan Beruniform 86
90 Jadual Perjumpaan Persatuan / Kelab 87
91 Jadual Latihan Rumah Sukan 88
92 Program 1 Murid 1 Sukan - Jadual Latihan 89
90
Jawatankuasa Pengurusan Tingkatan 6
93 Carta Organisasi Pengurusan T6 91
94 JK Pengurusan T6 92
95 JK Kerja Kursus STPM 92
96 JK Hal Ehwal Pelajar T6 92
97 JK Peningkatan Akademik 93
98 Majlis Perwakilan Pelajar T6 93
99 Jadual Penyemakan Folio Guru 94
100 Jadual Penyemakan Fail Tugasan/Latihan Pelajar 93
101 Guru Penasihat Badan Beruniform 95
102 Guru Penasihat Persatuan/Kelab 95
103 Guru Penasihat Permainan 96
104 Takwim Ujian & Peperiksaan 97


SMK GAJAH BERANG
MELAKA

PENDAHULUAN


BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM, ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH DAN SALAM

SEJAHTERA DAN SALAM 1 MALAYSIA

Selamat Tahun Baru 2018 tahun di mana transformasi pendidikan alaf baru ini memasuki era kepimpinan
yang lebih mencabar dan memerlukan segenap warga pendidik lebih bersedia dari segi pengetahuan , kemahiran
dan nilai. Selamat kembali ke sekolah untuk meneruskan tugasan hakiki kebanggaan kita sebagai perancang,
pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai dalam PdPc murid yang aktif. Saya juga merakamkan ucapan
tahniah dan syabas di atas semua usaha dan sumbangan warga sekolah untuk sekolah ini pada tahun 2017.

Sebagai Pengetua di sekolah ini adalah menjadi tanggungjawab saya untuk terus memainkan peranan penting
dalam menghadapi cabaran arus perubahan sistem pentadbiran dan pengurusan sekolah. Warga sekolah
terutama pentadbir dan guru seharusnya memberikan penekanan untuk memberi fokus dan memahami
perancangan strategik sekolah seterusnya melaksanakan PPPM 2013-2025 dalam konteks sekolah (Bahasa
sekolah).

Kita sebagai pendidik juga seharusnya berusaha untuk mengoptimumkan kemenjadian murid dalam semua bidang
aktiviti dan program di dalam atau di luar sekolah sebagai pembelajaran yang berorientasikan pertumbuhan
(Growth). Sentiasalah bersikap mengurangkan kecacatan dan kegagalan dengan mengambil langkah
memudahkan kaedah dan instrumen yang digunapakai.

Sekolah akan memantapkan penggunaan standard dan instrumen pengukuran dalam SKPMg2 dalam pengurusan
sekolah dan memberi fokus kepada kemenjadian murid melalui keberkesanan pelaksanaan dan pelaporan PBS
seperti pentaksiran bilik darjah.

Akhlak merupakan ciri-ciri kelebihan di antara manusia kerana ia adalah lambang kesempurnaan seseorang
manusia yang berakal. Seseorang yang berakhlak mulia akan disenangi di mana sahaja dia berada. Ini bukan
sahaja membawa kebaikan pada diri sendiri, malah juga memberi impak positif pada orang lain. Oleh itu, hasil
daripada pemupukan nilai–nilai murni seperti rajin, jujur, adil, kesyukuran dan sabar melalui proses P&P, dan
aktiviti Kokurikulum, saya pasti kecemerlangan dapat dicapai dengan mudah.

Kepada semua warga terutama murid-murid yang dikasihi, tempohilah tahun 2018 sebagai tahun untuk mencapai
kegemilangan seperti yang telah ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Negara.

Saya amat berharap agar murid-murid di sekolah ini mempunyai sahsiah dan akhlak yang mulia. Kesungguhan dan
komitmen warga pendidik GBS sudah tentu dapat melahirkan generasi pelajar yang berilmu, dinamik, progresif
dan berdaya saing dalam menghadapi pelbagai aspek kehidupan dan menjadi insan yang kamil. Semoga segala
kejayaan yang telah dicapai pada masa ini akan menjadi inspirasi untuk kita pada masa akan datang.

Terima kasih juga kepada ahli jawatankuasa yang menghasilkan buku panduan pengurusan dan takwim GBS bagi
tahun 2018 yang menjadi rujukan kepada tugasan guru dalam bahagian pentadbiran, kurikulum, kokurikulum dan
hal ehwal murid.

Akhir kata, saya yakin semua warga SMK Gajah Berang akan memberi komitmen sepenuhnya kepada bidang
tugasan masing-masing. Penglibatan menyeluruh semua warga sekolah dan PIBG akan menjadikan GBS terus
menjulang namanya senada GBS HEBAT. Kepada semua warga sekolah diucapkan selamat menjalankan tugas.
Semoga usaha kita semua mendapat keberkatan-Nya dan segala sumbangan jasa dalam menjayakan usaha ini,
hanya Allah jua yang mampu membalasnya.

“Labor Omnia Vincit”

Sekian, terima kasih. 1
ROSZELAN BIN MAJID


IKRAR PERKHIDMATAN
AWAM

Kami yang telahdilantikberkhidmatdengankerajaan Malaysia membuatikrar di
sinibahawasemasadanselagi kami berkhidmatdenganKerajaan, kami
akanpatuhdenganmengamalkanteras-terasperkhidmatansemasamenjalankantugas. Kearahini
kami:

 Berazammeningkatkanmutuperkhidmatan;
 Bekerjadenganpenuhtanggungjawab;
 Berusahamengikissikapmementingkandirisendiri;
 Berkhidmatdenganpenuhmuhibahdankemesraan;
 Bekerjakearahmemajukanpemikiranrakyatdanpembangunannegara;
 Bekerjasamadalammembanteraskelemahandanmusuh-musuhnegara; dan
 Berpegangteguhkepadaajaran agama.

IKRAR INTEGRITI
PERKHIDMATAN

AWAM

Kami, pegawaiawam Malaysia,

dengansepenuhdanrelahatiberikrarmempertahankandanmemperkukuhkanintegritiperkhidmatanaw

amdenganmencegahdanmembenterassegalabentukrasuah,

salahgunakuasadanpenyelewenganmelaluitindakan yang berikut :

Pertama: Berusahamemupukdanmengamalkannilai-nilaimembencirasuah;

Kedua: Menutupsemuaruangdanpeluang yang memdedahkankepadaamalanrasuah;

Ketiga: Bertindaktegasterhadapmereka yang melanggarundang-undang,
peraturandanetikajabatan;

Keempat: Bekerjasamasepenuhnyadenganmana-

manapihakuntukmemerangisebarangperlakuanjenayahrasuah;

Kelima: Bertindaktegasterhadapmereka yang

cubamenggugatintegritidanimejpegawaiawam; dan

Keenam: Mematuhisepenuhnyakodetikajabatandanmengamalkannilai-nilaimurni yang
berteraskanajaran agama dalammelaksanakantugas.

2


IKRAR GURU MALAYSIA

Bahawasanya kami
Guru-guru negara Malaysia

Denganiniberikrar
Mendukungteruscita-cita kami

Terhadaptugas kami
Dan menyatakankeyakinan kami
Padacita-citamurnipekerjaan kami
Kami akanberbaktiKepadamasyarakat

Dan negara kami
Kami sentiasamenjunjung

Perlembagaannegara
Kami mengamalkan
Prinsip-prinsipRukun Negara

Padasetiapmasa

3


AKU JANJI PENJAWAT AWAM

 KewajipanmenandatanganiSuratAkuJanji (SAJ)
dalamperlantikanpegawaiawamadadinyatakandalamperaturan 19 (1) (c) Peraturan-
PeraturanPegawaiAwam (Perlantikan, KenaikanPangkat Dan PenamatanPerkhidmatan) 2005,
P.U.(A) 176 Perlembagaan Persekutuan, TambahanPerundangan yang dikuatkuasakanpada 1 Mei
2005 yang menyebut:

“calonituhendaklahmenandatanganiSuratAkuJanjisebagaimana” yang
dinyatakandalamJadualPertamabahawacalonituakanmematuhiPeraturan-PeraturanPegawaiAwam
(KelakuandanTatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993], Perintah-Perintah Am, pekeliling,
suratpekeliling, peraturandanarahan lain yang dikeluarkanoleh Yang
diPertuanAgongdarisemasakesemasasepanjangperkhidmatancalonitudalamKerajaan.”

 BerdasarkanSuratAkuJanji yang telahdikuatkuasakanterdapatkandungan /perkara yang
perludipatuhiolehsemuapegawaiawamiaitu :-
i. Akan sentiasataatkepada Yang di-PertuanAgong, negaradanKerajaan ;
ii. Akan sentiasamelaksanakantugassayasebagaipegawaiawamdengancermat, bersungguh-
sungguh, cekap, jujur, amanahdanbertanggungjawab ;
iii. Tidakakanmembelakangkantugasawam demi kepentinganperibadisaya ;
iv. Tidakakanberkelakuandengancara yang
mungkinmenyebabkankepentinganperibadisayabercanggahdengantugasawamsaya ;
v. Tidakakanberkelakuandengancara yang bolehmenimbulkansyak yang
munasabahbahawasayatelahmembiarkankepentinganperibadisayabercanggahdengantuga
srasmisayasehinggamenjejaskankegunaansayasebagaipegawaiawam ;
vi. Tidakakanmenggunakankedudukansayasebagaipegawaiawambagifaedahdirisayasendiri;
vii. Tidakakanberkelakuandengancara yang
bolehmemburukkanataumencemarkannamaperkhidmatanawam ;
viii.
Tidakakanmembawaataucubamembawasebarangbentukpengaruhatautekananluar
untukmenyokongataumemajukantuntutansayaatautuntutanpegawaiawam lain
berhubungdenganperkhidmatanawam ; dan
ix. Tidakakaningkarperintahatauberkelakuandengancara yang
bolehditafsirkansebagaiingkarperintah.

Saya Yang MenurutPerintah,

4


............................................................
()

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

VISI DAN MISI
KEMENTERIANPENDIDIKAN MALAYSIA DAN SEKOLAH

Visi
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

5


SEJARAH SEKOLAH SMK GAJAH BERANG

Sejakditubuhkannamasekolahiniialah Gajah Berang Secondary Modern School
dankemudianditukarkankepada Gajah Berang Secondary English School (GBSES).
SekarangsekolahinidikenalisebagaiSekolahMenengahKebangsaan Gajah Berang (SMKGB).
Letaknyakira-kira 1.5 km daripusat Bandar Melaka. Namasekolahiniadakaitannyadenganjalan
yang berhampiraniaituJalan Gajah Berang, jalanpenghubungantaraJalanTengkera di
baratnyadanJalan Hang Tuah, Bachang di timurnya. Luaskawasansekolahini yang
diperuntukkanialah 7.5 ekar.

SekolahinididirikanolehKerajaan British padatahun 1956

danpersekolahanawalbermulapada 9hb. Januari 1956. Padaperingkatawalini,

iamempunyaihanyasatublokbangunanbatudantingkatsahajadanmengandungi 6 bilikdarjah (3 bilik

di atasdan 3 bilik di bawah),

tetapimasasekarangbahagianatasbangunaninitelahdijadikanPerpustakaanSekolah.

Bilanganpelajar 150 orang lelakidandididikoleh 6 orang guru sahaja.

Pengetuapertamasekolahiniadalah En. Tan Gim Ann yang

berkhidmatsejaksekolahdibukahinggatahun 1958 denganbantuanoleh 5 orang perintisnyaiaitu En.

M.C. Oomen, En. Tan TengChee, En. A.M. Narayanan dan En. Yoong Cheong Pin.

Padaperingkatawaltahunpersekolahan, Pengetuadan guru-guru terpaksamenghadapiberbagai-

bagaimasalahsepertitidakcukupbilikdarjah, tiadapadangpermainandanmurid-

6


muridharuspuashatidenganpermainan ping pong dancaturlebih-
lebihlagitanahkawasansekolahadalahrendahdanberpayadandihubungkansebatangjalankecilkira-
kira 50 meter keJalan Gajah Berang.

LENCANA SEKOLAH DAN KETERANGAN

Motto Sekolah Warna Kuning

LABOR OMNIA VINCIT Kesetiaan kepada sekolah, negeri, raja
dan negara
Usaha Mengatasi Segala-galanya
Gading Gajah
Warna Maroon 1.Simbolik kepada tangan murid-

Keberanian,dinamik, futuristik murid menimba ilmu pengetahuan
kepada masyarakat.
Warna Putih 2. Murid-murid yang prograsif dalam
keharmonian zaman sains dan
Kesucian dalam fikiran dan perbuatan. teknologi moden.
Kesopanan dankesusilaan

Gajah Berang

1. Identiti sekolah yang mempunyai murid-murid yang dinamik dan bertenaga dalam
bidang sukan mahupun pelajaran.

MOTTO2. Murid-murid mempunyai visi dan masa depan yang cerah.

3. Sikap dan perawakLaAnBmOurRid-OmMuriNdnIAyaVbaINikCdIaTn berdisiplin.

4. Perkembangan yang kreatif- suatu matlamat pendidikan.
5. Kecemerlangan - sebagai harapan hasil usaha tugas kerja guru-guru dan murid-

murid.

7


SLOGAN

USAHA MENGATASI SEGALANYA

FALSAFAH SEKOLAH

SekolahMenengahKebangsaan Gajah

Berangberusahakearahkeunggulandalamperjuangkemanusiaan :-

1. Labor Omnia Vincit (Motto Sekolah) : Usaha MengatasiSegala-galanya.

2. Penghormatan, cintadankesetiaankepada Raja, Negara danPerlembagaan.

3. Kecemerlangandalampelajarandansukan.

4. Menumpukannilai-nilai moral yang tinggi.

5. Penghormatankepadaibubapadan orang yang lebihtua.

6. Penumpuansikaptoleransidansimpatikepada yang tidakberadadankurangbernasibbaik.

7. Kepekaanterhadapbudayadantradisi.

8. KepercayaankepadaTuhan.

9. Pembentukanindividu yang berdisiplin, bersopan-santundanrajinberusaha.

10. Interaksisosial yang erattanpamengirakaumatau status ekonomi.

OBJEKTIF SEKOLAH

1. Melahirkanmasyarakatpelajar yang berpengetahuandanberkebolehan.

2. Melahirkanmasyarakat yang berkemahirandanmempunyaikepakaran yang tinggi.

3. Melahirkanmasyarakatpelajar yang bertanggungjawabkepadadirisendiri, keluarga,

masyarakat, institutpelajaran, pendidikan, institusisosialdannegara.

4. Melahirkanmasyarakat yang berdisiplinsupayamewujudkansikapbertatasusila,

bersatupadu, demokratik, adil,liberal, progresifdanberdikari.

5. Mewujudkansuatuiklim yang sesuaidangembira demi

peningkatanpembelajaranpengajarandanpembelajaran.

6. Mewujudkansuatuiklimpersekolahandanperkhidmatancemerlang yang

merupakanamalanhidupkita.

8


MATLAMAT SEKOLAH

Untukmendidikpelajardanmelahirkanmasyarakatpelajar yang

baikdansempurna, berpengetahuan yang baikdansempurna,

berpengetahuan,

bertanggungjawabdanberkebolehanbagimencapaitarafhidup yang

lebihbaiksertamewujudkansuatumasyarakat Malaysia yang :-

PercayakepadaTuhan

Patuhkepadaundang-undang

Taatsetia

Berakhlakmulia

Bertanggungjawabkepadadirisendiri

Berdisiplindanbersatupadu

Berbaktikepadamasyarakat

Memberisumbangankepadamasyarakatdan Negara

Memilikisahsiah yang seimbangdansepadu

9


PIAGAM PELANGGAN SMK GAJAH BERANG

KAMI GURU-GURU SMKGB BERHASRAT MENUMPUKAN SEPENUH TENAGA
DAN MASA, MENDIDIK PELAJAR-PELAJAR KE ARAH MENCAPAI
KECEMERLANGAN DALAM BIDANG AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN
SAHSIAH. BAGI MEMENUHI MATLAMAT INI KAMI AKAN :-

 Menggunakanpengalamandankepakaran kami untukkejayaanpelajar.
 Mengutamakankaedahdanteknologiterkinidalampendidikan.
 Melahirkanmasyarakat yang berkemahirandanmempunyaikepakaran yang

tinggi.
 Membentukbudayailmu, budayacemerlangdanhidupbernilai di

kalanganpelajar.
 Menyediakanpelajarberwawasansertabolehmenghadapicabaran masa

hadapan.
 Mendidikpelajarberpegangteguhkepadaajaran agama.
 Melahirkangenerasipenyayang.

10


LAGU SEKOLAH SMK GAJAH BERANG LAGU MELAKA MAJU JAYA

SekolahMenengah Gajah Berang Negeri Melaka Bersejarah
Kaulah yang kami cinta Tempattumpahdarahkita
Berkorbanuntukmu Dijunjungdengansepenuhjiwa
Kami bertaatsetia
Mengharumnamaanda Untukmajudanjaya
Kami pelajarsekolahini Rakyat Melaka sudahbersatupadu
Berikrarmajujaya
Berikrartaatsetia
Berbakti, berpaduuntukkitasemua Jujurberkhidmatsetiapmasa
Negara makmur kaya
Melaka Maju Jaya
Gagah, berani, berdisiplin, bertekun
Menghadapicabaran

Majudalamsukandanpelajaran
Bakalpemimpindepan

11


LirikLaguAkuNegaraku

Ku sedartanah air akubertuah
Di sinitempatkuberjasa

Ku sedarsempurnahidupku di sini
Malaysia kuterhutangbudi

[Chorus]
AkuNegaraku
AkuNegaraku
SememangnyaNegarakumaju
Negarakutanahtumpahdarahku

AkuNegaraku
Di hatikunegaraku
Selamanyaakunegaraku

Satu
Negarakutanahtumpahdarahku

Kita bersamamembinamasadepan
Semangatsetinggiangkasa

Kita bersamabersyukurpadaTuhan
KepadaNYAkitaberserah

AkuNegaraku
AkuNegaraku
SememangnyaNegarakumaju
Negarakutanahtumpahdarahku

Ku laungkannamamukeseluruhdunia
Malaysia akubahagia

AkuNegaraku
AkuNegaraku
SememangnyaNegarakumaju
Negarakutanahtumpahdarahku

AkuNegaraku

12


PELAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GAJAH BERANG, MELAKA 2018

6AF2 6AF1 6AB2/3 6AB1 BA TT6
6BB1
3 SPJK TMP Blok L
6BF2
4ST1 6BF1 6AF3 Tangga M. Sn. M. Sn. SS Surau BM 6BB2 6BF3 PSV 4ST5
4ST2 Blok H Blok J Blok K 4ST6
4ST3 Blok Inovasi 4P1 Blok M
4ST4 5P1
Blok G 2H

5SN1 TL/TP Bengkel KemahiranTangga TMP Padang Stor Blok N
5SN2 Tangga Hidup
5SN3 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G Tangga 1D 1A
5SN4 Gelanggang Bola2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 1E 1B
5AK1 Keranjang 1F 1C
5AK2 Blok Etika Tangga
Gelanggang BolaTP Bilik PBSM Bilik St. John TL TML
Tangga Keranjang Blok Optimistik
Blok Futuristik PerpustakaanDewan
Makmal5P2(Blok C)
Stor Am KomputerSPBT
Bilik GKMP
M. 3H
Fizik 1G
1H
M. M. Tangga Tangga
Bio Kimia Blok Perpaduan

M. M. Blok Q
Bio Kimia
Kantin
Tangga (Blok R)
Blok Diplomasi

B. GPK T6 Bilik Guru 1 Bilik. GKMP/ Tangga Pejabat TP Bilik B. PBS Koperasi
B. Pep. Kaunselor Pengetua Media
Tempat Tempat
Letak B.Disiplin Bilik Guru B. GPK B. GPK Tangga Pejabat AM/ 4P2 TL BP Letak
Kereta 2 HEM KOKU Bilik GPK 1 Kereta

Blok B B. Warisan B. PPDa

Blok Aspirasi
Taman Bunga

Tempat Letak Kereta PP

Pintu Keluar JALAN GAJAH BERANG Pintu Masuk

Petunjuk: BP : Bilik Pengawas PP : Pondok Pengawal
M. Sn. : Makmal Sains TMP SPJK : Stor Pen. Jasmani & Kesihatan
SS : Stor Sukan TML : Tandas Murid Perempuan TT6 : Tandas Tingkatan 6
BA : Bilik Agama Islam TL B. Pep. : Bilik Peperiksaan
BM : Bilik Masakan TP : Tandas Murid Lelaki
BJ : Bilik Jahitan SPBT
PS : Bilik Pendidikan Seni & Visual : Tandas Guru Lelaki

: TBailnikdSaksimGu1Pr3iunjPaemreamn pBuuaknu Teks
:

13
12


DIREKTORI GURU SMK GAJAH BERANG TAHUN 2018

BIL. NAMA KOD GRED TARIKH NOMBOR E-MEL
MULA TELEFON
DG 54 BEKHIDMAT
1. EN. ROSZELAN BIN MAJID RM DG 48 DI SMKGB 013 6302248 roszelan@yahoo.com
PENGETUA DG 48 01/02/2014 012 6104815 kamis_aman@yahoo.com
DG48 012 2169529 siongdu2013@gmail.com
2. EN. KAMIS BIN AMAN KA DG 52 23/06/2014 017 3966028 omarminhad@yahoo.com
GPK PENTADBIRAN DG 48 012 6844168 chuylye@yahoo.com
08/08/2017 012 6428871 liluan96@hotmail.com
3. EN. LAU SIONG DU LSD
GPK HEM 16/06/2017

4. EN. OMAR BIN MINHAD OM 03/06/1998
GPK KOKURIKULUM
01/01/2003
5. EN. CHU YUAN LYE CYL
GPK TINGKATAN 6

6. PN. KOH LI LUAN KLL
GKMP TEKNIK & VOKASIONAL

PN. NORHAYATI BINTI

7. PARLAN NP DG 48 10/03/2017 013 2069565 norhayatiparlan@gmail.com

GKMP KEMANUSIAAN

8. PN. TENG YIEW LAY TYL DG 48 01/01/2011 012-3960466 ulaytl@yahoo.com
GKMP SAINS & MATEMATIK

PN. NORASHIKIN BINTI

9. OSMAN NO DG 48 01/01/2013 019 6217572 shikinosman@yahoo.com

GK,MP BAHASA

EN. VIVAKANANDAN A/L vivakanandansinnathamby@gmail.
com
10. SINNATHAMBY VIVA DG 48 01/01/2000 016 6443707
eebeefong@yahoo.com
KETUA GURU KAUNSELING 012 6618133
juihua.loh@gmail.com
11. PN. EE BEE FONG EBF DG 48 01/09/2002 019 2074909
GURU KAUNSELING romainiramli@yahoo.com
016 6122813
12. CIK LOH JUI HUA LJH DG 44 01/01/2008 ashraffabdulahmad@gmail.com
GURU KAUNSELING 017 2214959
arepeace727@gmail.com
13. EN. RAMLI BIN YAKOP RY DG 44 01/01/2002 019 9094292
GURU KAUNSELING open.rashid61@gmail.com
012 9915479
14. EN. ABDUL ASHRAFF BIN AAA DG 44 21/01/2004 rinie_1011@yahoo.com
AHMAD 017 8600420 aisya457@yahoo.com
013 6613829 altserl18@gmail.com
15. EN. ABDUL HAFIZ BIN ABDUL AH DG 41 23/06/2014 012 6680488
AZIZ amirrulrahmat92@gmail.com
011 26134763 annzc19@yahoo,com
16. EN. ABDUL RASHID BIN ARS DG44 01/01/2017 012 3601261 chaneewen85@hotmail.com
SARMANI 017 6818735 changsiowning@gmail.com
017 3300200 foongyinchew@yahoo.com
17. PN. AINUR AKMA RINI BINTI AAZ DG 41 01/06/2012 019 2132400 chaiyinchow@yahoo.com
ZAINAL DG 41 01/07/2014 016 3749344 dchusleng@gmail.com
DG 48 15/12/1999 016 6826251 chongchua62@yahoo.com
18. CIK AISHAH BINTI MUDA AM 012 3800780 cscnyt@yahoo.com
016 6655915 tang2de@yahoo.com
19. EN. ALEXANDER LIOU POI AL 012 8896160 edrinfaisal@gmail.com
TSER 012 8955075 gbs.eveline@gmail.com
019 8261181
20. EN. AMIRRUL AMIN BIN AAR DG 41 03/07/2017
RAHMAT
DG 52 16/07/2009
21. PN. ANNIE ZAINAB CHUA AZC DG 41 26/10/2009
DG 48 01/01/2003
22. CIK CHAN EE WEN CEW DG 48 01/12/2009
DG 48 02/05/1991
23. PN. CHANG SIOW NING CSN DG 44 01/01/2002
DG 48 01/01/2006
24. PN. CHEW FOONG YIN CFY DG 34 01/10/2002
DG 48 01/01/2002
25. PN. CHOW CHAI YIN CCY DG 44 01/01/2011
DG 48 16/05/1998
26. PN. CHU SIEW LENG CSL
14
27. EN. CHUA GUAN HONG CGH

28. PN. CHUA SOH CHIN CSC

29. PN. DE KWEE POH DKP

30. EN. EDRIN FAISAL BIN MD. ISA EDR

31. PN. EVELINE WONG ING LING EW


32. PN. FARHANA BINTI AHMAD FAB DG 41 23/05/2012 012 6474660 teretereboz86@yahoo.com
BASRI 019 6567836 fookf39@yahoo.com
DG 48 01/01/2003 017 6738912 gcm59@yahoo.com
33. PN. FOO KIM FOONG FKF DG 54 16/06/1988 016 6305670 gsohlee@mail.com
DG 52 16/09/2012 013 3989296 habibahomar82@gmail.com
34. PN. GOH CHWEE MEI GCM DG 44 21/04/2008 019 6555066 HRAMTHAN@Yes.My
DG 44 02/01/2016 018 9059585 haslindastapa@yahoo.com
35. PN. GOH SOH LEE GSL DG 41 01/01/2016 019 7790560 hisham.ishak@yahoo.com
DG 44 01/06/2007 012 6340080 how_ws@hotmail.com
36. PN. HABIBAH BINTI OMAR HO DG 52 01/01/2001 013 3872811 profindahsuri@gmail.com

37. PN. HALIZAH BINTI RAMTHAN HR DG 44 01/01/2013 016 6650463 jayakash33@yahoo.com
011 10537757 jimmyganchewchye@yahoo.com
38. PN. HASLINDA BINTI STAPA HS 012 6016379 m.kalai22@yahoo.com

39. EN. HISHAM BIN ISHAK HI 012 5940740 ejoan2@yahoo.com
016 3424799 lampawlien68@yahoo.com
40. EN. HOW WAN SENG HWS 019 6626418 lewheemen@hotmail.com
016 6448767 beesenglow@yahoo.com
41. PN. INDAH EYAH BINTI ABU IND 012 2230164 lowmeihua@gmail.com
SAMAH 012 9183803 marmiesoaimain@yahoo.com
018 2472431 maryalily.yahya@yahoo.com
42. PN. JAYA A/P PALANIYANDI JAYA DG 41 22/11/2010 012 7300040 fr_genius@yahoo.com
PILLAI DG 44 02/01/2014 017 6561514 khairi894@yahoo.com
DG 48
43. EN. JIMMY GAN CHEW CHYE JG 1054/01/2009 018 4016885 talhin_jamal@yahoo.com
012 7255754 zaki5712@yahoo.com
44. PN. KALAIMATHI A/P KM 010 2838532 RSHAZRINM@yES.mY
MUTHUSAMY
013 6324321 AUS037@GMAIL.COM
45. CIK LAIZUN AB. HAMID @ LAH DG 48 01/06/2012 012 2592101 KUANNP@Yes.My
KASSIM 019 9464420 noorhariana@gmail.com
DG 52 01/06/2001
46. PN. LAM PAW LIEN LPL DG 54 01/01/2003 018 6686690 Irin80@gmail.com
DG 48 01/06/1999
47. EN. LEW HEE MEN LHM DG 44 01/01/2011 012 9320030 ainbc64@hotmail.com
DG 44 16/05/2002
48. PN. LOW BEE SENG LBS DG48 19/06/2015 017 2665225 fida.ugm@gmail.com
DG 44 01/01/2012
49. PN. LOW MEI HUA LMH 013 6113064 norainimerah@gmail.com
017 6481732 suffia83@yahoo.com
50. PN. MARMI BINTI SOAIMAIN MAR 012 6762461 fadhliena@gmail.com
013 6315169 atikah1807@yahoo.com
51. PN. MARYALILY BINTI YAHYA MY 013 2360526 nuratiyahzakariyah@yahoo.com

52. EN. MOHD FAUZI BIN RAHIM MF 012 9028522 Nurfahiza90@gmail.com

53. EN. MOHD KHAIRI BIN MOHD MK DG 48 1501/04/1999 017 4494453 nurfasyareena@gmail.com
ZIN
013 9305635 Suha_nin91@yahoo.com
54. EN. MOHD TALHIN JAMAL ABDUL MTJ DG41 29/01/2015
NASIR

55. EN. MOHD ZAKI BIN SALEH MZ DG44 01/01/2015

56. EN. MUHAMAD SHAZRIN BIN MSR DG 41 15/08/2016
RAMLAN

57. EN. MUHAMMAD FIRDAUS MF DG 42 17/07/2017
BIN ABDULL RASHID DG 44 01/01/2016
DG 41 22/11/2010
58. PN. NG PECK KUAN NPK

59. PN. NOOR HARIANA NHE
EMYSHAZILA BT HAMZAH

60. PN. NOOR IRINA BINTI NIM DG 44 16/08/2017
MUHARAM

61. PN. HJH NOORAINI BINTI NH DG 48 01/12/1996
HARUN

62. PN. NOR AFIDAH BINTI NI DG 48 01/01/2002
ISMAIL

63. PN. NORAINI BT MERAH @ NBM DG 44 02/01/2014
HAJI MERAH DG 41 28/12/2009
DG 44 01/01/2009
64. PN. NORAINI BINTI OMAR NO DG 41 01/01/2017
DG 41 01/01/2017
65. PN. NORMAZLINA BINTI NM
MUSA

66. NUR ATIKAH BINTI OMAR NAO

67. CIK NUR ATIYAH BINTI NAZ
ZAKARIYAH

68. CIK NUR FAHIZA BINTI NFJ DG 41 15/08/2017
JABARUDDIN

69. PN. NURFASYAREENA BINTI NFH DG 41 03/10/2011
HASHIM

70. CIK NUR NASUHA BINTI NNA DG 41 15/08/2016
MOHD ASRI


71. PN. NUR SYUHAIRAH BINTI NS DG 41 20/01/2014 012 9776077 nursyuhairah2@gmail.com
ABU BAKAR
NA 016 6822137 nuratiqah3002@gmail.com
72. NUR’ATIQAH BINTI MOHD DG 41 15/08/2016
YAZID NN 018-9484864 hidayah150184@gmail.com

73. PN. NURHIDAYAH BINTI NAG DG 44 01/06/2016 012 9419954 butterflyana_9887@yahoo.com
NORZALWI
NAA 017 3554471 umiuthkiman@gmail.com
PN. NURLIANA BINTI ABD DG 41 16/06/2014
74. GHANI OCH 019 7995194 ongchoonhua64@gmail.com
OIC 016 6692766 ongingchien@gmail.com
75. PN. NURUL AKMAR BINTI OSM DG 41 01/01/2017 012 2686089 siewmei39@gmail.com
ALIAS QMH 013 6315565 mhquek2007@yahoo.com
RK DG 48 01/01/1997 019 2596650 rose_60757@yahoo.com
76. PN. ONG CHOON HUA RT DG 44 01/01/2014 013 7790937 rozainitalib83@gmail.com
RH DG 44 02/012004 019 6628275 rozitahh71@yahoo.com
77. PN. ONG ING CHIEN SA DG 48 01/01/2004 019 2881805 sare260@yahoo.com
SPS DG 44 01/01/2009 019 6508455 pssio@yahoo.com
78. PN. ONG SIEW MEI DG 41
SAS DG 48 1169/07/2010 019 5688205 love_aysya@yahoo.com
79. PN. QUEK MUI HONG DG 44
SAS DG 44 01/01/2009 012 2375240 am_178@yahoo.com
80. PN. ROSNANI BINTI KHAMIS 01/01/2008
SN DG 44 01/06/1995 019 7458558 alang1808@yahoo.com
81. PN. ROZAINI BINTI TALIB SS 017 6742278 salwaniawa139@gmail.com
SZI 01/01/2016 019 3621052 ctz_77@hotmail.com
82. PN. ROZITAH BINTI HASAN
SSB 012 6054892 shahanum258@yahoo.com.my
83. PN. SARENA BINTI AREPIN
SYM 012 2925135 suayenmei@gmail.com
84. PN. SIO PEK SUAN SSA 011 10657877 saadalisuhaida@yahoo.com
SUH 019 6789143 asuerin@yahoo.com
85. SITI AISHAH BINTI SK 012 3562603 sulaimankasim1959@gmail.com
SEHAK@ISHAK SURI 011 10609101 afieda_202@yahoo.com.my

86. PN. SITI AMINA BINTI SHEIK SUR DG 41 26/10/2009 018 7723439 suriyanigbs@gmail.com
OMAR
SASA DG 44 01/01/2016 017 6456231 syedafiq@yahoo.com
87. SITI NOOR BINTI MD YASIN TCG DG 41 18/08/2016 012 2597188 tanchingiap@yahoo.com
TJE DG 44 01/01/2008 019 6675876 jockengtan@yahoo.com
88. SITI SALWANI BINTI ABU SAH TLC 012 6317238 lct2658@yahoo.com
TSYG DG 44 02/01/2008 017 6738802 sytangbs@gmail.com
89. PN. SITI ZURIANI BINTI ISMAIL TSL 016 6061801 suanlintan@yahoo.com
TSYN DG 44 01/01/2017 013 3989366 tanyun913@yahoo.com
90. PN. SITTI SHAHANUM BINTI TPF DG 44 04/08/2014 012 6237789 violet_tpf1024@hotmail.com
BUSLAIN DG 41 01/01/2011
WMA DG 52 01/02/2002 017 9220663 wmn_82@yahoo.com
91. SUA YEN MEI DG 41 27/06/2011
WZZ 016 6436219 nurulfarihaa@gmail.com
92. PN. SUHAIDA BINTI SAAD ALI DG 52 16/06/2003
WPC 016 6323405 pckaren15@gmail.com
93. PN. SUHAILA BINTI MOD. NOR WSY DG41 01/01/2017 019 6691500 fishyi_90@hotmail.com
WYM DG 48 01/03/1999 013 6522657 W.YMIN@Yes.My
94. TN. HJ SULAIMAN BIN KASIM DG 54 01/12/1994
YFS DG 48 05/07/1998 013 6167797 farhanayanti@yahoo.com
95. PN. SURHAIDA BINTI ISHAK DG 48 01/01/2003
YHL DG 48 01/01/2012 013 6101101 hueyling@yahoo.com
96. PN. HJH SURIYANI BINTI ZAM DG 44 01/06/2005 016 6425737 zaimah_mohamed@yahoo.com
MOHAMAD ZM DG 41 16/06/2014 012 9251371 amal5800@yahoo.com

97. EN. SYED AFIQ BIN SYED ALI DG 44 01/06/2016

98. EN. TAN CHIN GIAP

99. PN. TAN JOCK ENG

100. PN. TAN LEE CHENG

101. PN. TAN SOK YONG

102. PN. TAN SUAN LIN

103. PN. TAN SWEE YUN

104. PN. TAY PEK FANG

105. WAN MALINA BINTI
ABDULLAH

106. WAN ZALINA BINTI WAN DG 48 01/03/2017
ZAKARIA

107. PN. WONG POH CHOO DG 44 16/06/2008
DG 41 17/08/2015
108. CIK WONG SZE YI DG 41 10/10/2016

109. CIK WONG YEOU MIN

110. PN. YANTI FARHANA BINTI DG 44 01/10/2007
SENIN

111. PN. YONG HUEY LING DG 44 01/01/2003

112. PN. ZAIMAH BINTI MOHAMED DG 48 17 01/10/2002

113. PN. ZURAIDAH BINTI MAMAT DG 48 01/01/2002

ANGGOTA KAKITANGAN PELAKSANA (AKP)


BIL. NAMA JAWATAN/ GRED NO. TELEFON
1. PN. ALIMAH BINTI YAKMAT KETUA PEMBANTU TADBIR KANAN 016 6410324

2. CIK NORDIYANA BINTI MOHD DAUD N26 017 6225379
3. PN. MAZLINAH BINTI OMAR PEMBANTU TADBIR (KEW) W29 012 2433563
4. PN. JUNAIDAH BINTI SUFIAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 017 6353209
5. PN. NURFADHILAH NADIAH BINTI OTHMAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 017 6877339
6. CIK RUHAIYU BINTI HASHIM 013 6983918
7. CIK FARIDAH BINTI HASSAN PEMBANTU MAKMAL C19 017 7866711
8. EN. MOHD NAZARI BIN SHANWAN PEMBANTU MAKMAL C19 019 6569793
9. EN. RUZI BIN SAMIR PEMBANTU MAKMAL C19 016 6300013
10. EN. KHAIRUDIN BIN ABD. AZIZ PEMBANTU MAKMAL C22 013 7887676
11. PN. KHAIRIAWATI BINTI RAMDAN PEMBANTU MAKMAL C22 012 6222429
12. EN. ANTHONY JOSEPH SHEPHERDSON PEMBANTU OPERASI NI4 06 3352953
PEMBANTU OPERASI NII
PEMBANTU OPERASI N11

18


CARTA ORGANISASI SMK GAJAH BERANG 2018

PENGETUA

PIBG
UBK

ALUMNI

GPK HEM GPK PENTADBIRAN GPK KO-KURIKULUM GPK TINGKATAN 6

1. JK INDUK HEM 1. SU KOKURIKULUM 1. PENYELARAS KOKU/GURU KOKU
2. JK BADAN PENGAWAS 2. SU SUKAN 2. JK PENGURUSAN TINGKATAN 6
3. JK LEMBAGA DISIPLIN 3. JK INDUK KOKU 3. JK KERJA KURSUS STPM
4. JK LEMBAGA TATATERTIB 4. JK MAJLIS SUKAN SEKOLAH 4. JK PENGURUSAN HEP
5. JK SPBT 5. JK 1M1S 5. MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR
6. JK KANTIN 6. JK BADAN BERUNIFORM 6. KETUA PANITIA PA, MUET, MT,
7. JK BIASISWA/BANTUAN/KEBAJIKAN 7. JK KELAB/PERSATUAN
8. JK RIMUP KIMIA, FIZIK, DAN BIOLOGI.
MURID 9. JK KOPERASI 7. JK PENINGKATAN AKADEMIK
8. JK 3K 10. JK DATA DAN MAKLUMAT
9. JK PPDa 11. JK PENILAIAN
10. JK JADUAL KEDATANGAN MURID 12. JK PAJSK
11. JK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
12. JK UNIT BIMBINGAN &

KAUNSELING
13. JK PROGRAM RESTU & PEMBENTUKAN

SAHSIAH

GKMP BAHASA GKMP SAINS & GKMP TEKNIK & GKMP KEMANUSIAAN
MATEMATIK VOKASIONAL
SU BIDANG BAHASA SU BIDANG KEMANUSIAAN
KETUA PANITIA SU BIDANG SN & MATE SU BIDANG TEK & VOK KETUA PANITIA
Bahasa Melayu, KETUA PANITIA KETUA PANITIA
Bahasa Inggeris, Pend. Islam, Pend. Moral,
Bahasa Cina, Matematik, Matematik RBT/Kemahiran Hidup, Sejarah, Geografi,
Bahasa Tamil Tambahan, Fizik, Kimia, Perniagaan/Perdagangan,
Prinsip Akaun, Ekonomi, Pend. Seni Visual, PJK, PSK,
Biologi, Sains Sains Sukan.
Asas Sains Komputer
Pembantu Makmal

UNIT KURIKULUM UNIT PENTADBIRAN & STAF SOKONGAN
PENGURUSAN
1. JK KURIKULUM SEKOLAH 1. PEMBANTU TADBIR
2. JK PENILAIAN & PEPERIKSAAN 1. JK BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN SEKOLAH 2. PEMBANTU TADBIR RENDAH
3. JK PBS 2. JK PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) SEKOLAH 3. PEMBANTU AM RENDAH
4. JK PUSAT SUMBER SEKOLAH 3. JK PENGURUSAN ASET KERAJAAN 4. PEMBANTU RENDAH AWAM
5. JK JW & GURU GANTI 4. JK NKRA @ (SKPMg2)
6. JK PELAKSANAAN PPSMI 5. JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)
7. JK MBMMBI 6. JK PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN (JPKA)
8. JK PROG. KECEMERLANGAN 7. JK PERANCANGAN STRATEGIK SEK. & LAPORAN

AKADEMIK PELAJAR TAHUNAN
9. JK DLP 8. JK PENGURUSAN DATA & MAKLUMAT SEKOLAH
9. JK MESYUARAT GURU & TAKLIMAT KHAS
10. JK ORIENTASI MURID
11. JK PENERBITAN MAJALAH SEKOLAH
12. JK PROGRAM RESTU & PEMBENTUKAN SAHSIAH
13. JK MAJLIS RASMI/UTAMA
14. JK POLISI SEKOLAH SELAMAT
15. GURU TUGAS KHAS
16. JK SIJIL DAN SURAT AKUAN BERHENTI SEKOLAH
17. JK MMI
18. JK PBPPP

19


JADUAL PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2018

BULAN TARIKH GAJI HARI CATATAN
KHAMIS
JANUARI 25.1.2018

FEBRUARI 08.2.2018* KHAMIS TAHUN BARU
KHAMIS CINA

16 & 17.2.2018

MAC 22.3.2018

APRIL 25.4.2018 RABU

MEI 24.5.2018 KHAMIS

JUN 08.5.2018* ISNIN HARI RAYA
JULAI 25.7.2018 RABU AIDIL FITRI
15 – 16. 6. 2018

OGOS 16.08.2018 KHAMIS HARI RAYA HAJI
SEPTEMBER 25.09.2018 SELASA 22.08.2018

OKTOBER 25.10.2018 KHAMIS

NOVEMBER 22.11.2018 KHAMIS

DISEMBER 18.12.2018 SELASA HARI KRISMAS
25.12.2018

 Tertakluk kepada pindaan.

18


TAKWIM AKTIVITI SEKOLAH TAHUN 2018

TARIKH HARI DISEMBER 2017
28/12/17 Khamis AKTIVITI
29/12/17 Jumaat 8.30 pagi : Menyuarat Guru Kali Pertama Sesi Tahun 2018/Mesyuarat Kurikulum 1
30/12/17 Sabtu 7.30 pagi : Pendaftaran Murid Tingkatan Satu
8.30 pagi : Agihan buku SPBT kepada murid Ting. 5 tahun 2018

JANUARI 2018

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1 ISNIN ** CUTI TAHUN BARU **
2 SELASA
3 RABU Perhimpunan rasmi hari pertama persekolahan - Minggu Orientasi T1 & T4 (2/1-4/1)

4 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan HEM 1
5 JUMAAT
6 SABTU Minggu Orientasi T1 & T4 Taklimat PAJSK & B. Beruniform
7
8 AHAD Mesy Pengurusan & KK T6 (1)
9 ISNIN
10 SELASA Taklimat Guru Ting. & Pendaftaran Ahli (Kelab/Persatuan)
RABU Penyelaras Ting. Mesyuarat Kokurikulum 1
11 Mesyuarat Rumah Sukan
12 KHAMIS LDP 1
13 JUMAAT Pendaftaran Ahli (Sukan & Permainan)
14 SABTU Pendaftaran Ahli (Badan Beruniform)
15
16 AHAD Mesyuarat Kewangan (1)
17 ISNIN
18 SELASA Pelancaran “Sayangi Buku
19 RABU SPBT”
20 KHAMIS
21 JUMAAT Hari Pelantikan Pemimpin
SABTU Sekolah
22 AHAD
23
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
SABTU
29 AHAD
30
31 ISNIN
SELASA
RABU

23


FEBRUARI 2018
(BULAN BAHASA)

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
Merentas Desa***
1 KHAMIS
2 JUMAAT Sukantara
3 SABTU
4 AHAD
5 ISNIN

6 SELASA

7 RABU Penetapan target PT3 & SPM

8 KHAMIS

9 JUMAAT

10 SABTU

11 AHAD

ISNIN Pelancaran Bulan Bahasa & Pelancaran “Program Guru

12 NILAM Penyayang”

13 SELASA

14 RABU

15 KHAMIS - TAHUN BARU CINA -
16 JUMAAT
17 SABTU
18 AHAD
19 ISNIN
20 SELASA
21 RABU
22 KHAMIS
23 JUMAAT
24 SABTU
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA

28 RABU

*** Tertakluk kepada pindaan.

24


MAC 2018
(BULAN 3K)

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1 KHAMIS Ujian Speaking MUET Sesi 1 Mesyuarat Unit HEM 3K
2 JUMAAT CUTI CHAP GOH MEI***

3 SABTU Kursus Kepimpinanan Kokurikulum

4 AHAD

5 ISNIN Pelancaran Bulan 3K
Ujian Selaras 1 T6 Atas

6 SELASA Ujian Speaking MUET Sesi 1
7 RABU

8 KHAMIS Ujian Selaras 1 (T4, T5)
9 JUMAAT

Ujian Bertulis MUET Sesi 1

10 SABTU LDP 2 (PAK 21)

11 AHAD

12 ISNIN Ujian Selaras (T1-T5)

Ujian Selaras (T1-T5)

Mesy Post Mortem STPM 2017

13 SELASA & 2018 P1

14 RABU Ujian Selaras (T1-T5)

15 KHAMIS

16 JUMAAT Gotong Royong 1

17 SABTU

18 AHAD

19 ISNIN

20 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
21 RABU

22 KHAMIS

23 JUMAAT

24 SABTU

25 AHAD

26 ISNIN

27 SELASA Ujian SEGAK

28 RABU Sukan Saringan
29 KHAMIS
30 JUMAAT Penilaian 1 SKPMg2

31 SABTU

*** Tertakluk kepada pindaan.

25


APRIL 2018

(BULAN TEKNIK & VOKASIONAL)

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

1 AHAD

2 ISNIN Kem Membaca 1 Malaysia

3 SELASA

4 RABU

5 KHAMIS Mesy Kurikulum Kali 2

6 JUMAAT Mesyuarat Agung PIBG

7 SABTU

8 AHAD

9 ISNIN Mesyuarat Kokurikulum 2

10 SELASA Pameran Pendidikan & Kerjaya 1

11 RABU

12 KHAMIS Hari Sukan Tahunan

13 JUMAAT Cuti Peristiwa***

14 SABTU

15 AHAD

16 ISNIN CUTI GANTI HARI PERISYTIHARAN MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH

17 SELASA

18 RABU Ujian Lisan PT3 Kem Bina Insan
19 KHAMIS

20 JUMAAT

21 SABTU

22 AHAD

23 ISNIN Ujian Lisan PT3

24 SELASA Pep Percubaan STPM 2018
P2
25 RABU

26 KHAMIS

27 JUMAAT

28 SABTU LDP 3

29 AHAD

30 ISNIN

*** Tertakluk kepada pindaan.

26


MEI 2018

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
Pep Pertengahan Tahun (T4, T5) HARI BURUH
1 SELASA
2 RABU Prog Orientasi T6 Bawah
3 KHAMIS Prog Orientasi T6 Bawah
4 JUMAAT
SABTU Gotong Royong 2
5 AHAD
6 ISNIN Hari Guru
7 SELASA AWAL RAMADHAN
8 RABU
9 KHAMIS HARI WESAK
10

11 JUMAAT

12 SABTU

13 AHAD

14 ISNIN

15 SELASA Pep Pertengahan Tahun (T4, T5)

16 RABU
17 KHAMIS

18 JUMAAT Pep Pertengahan Tahun (T1 – T5)
19 SABTU

20 AHAD

21 ISNIN

22 SELASA

23 RABU Pep Pertengahan Tahun (T1 – T5)

24 KHAMIS

25 JUMAAT Mesyuarat Guru (2)

26 SABTU

27 AHAD

28 ISNIN Pep STPM 2018 P2

29 SELASA

30 RABU Pep STPM 2018 P2

31 KHAMIS Pep STPM 2018 P2

27


JUN 2018

(PPDa & KERJAYA)

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
JUMAAT
1 SABTU Pep STPM 2018 P2
2
3 AHAD HARI NUZUL AL-QURAN
4 ISNIN
HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG
5 SELASA CUTI AM
6 RABU
7 KHAMIS Mesy Pengurusan & KK T6 (2)
8 JUMAAT Pep STPM 2018 P2
9 SABTU
10 AHAD CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (15-16 JUN 2018)
11 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
12 SELASA
13 RABU Pameran Kerjaya & Pendidikan 2
14 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan HEM (2)
15
JUMAAT Hari Pelanggan
16 SABTU
17 AHAD
18 ISNIN
19 SELASA
20 RABU
21 KHAMIS
22 JUMAAT
23 SABTU
24
25 AHAD
26 ISNIN
27 SELASA
28 RABU
29 KHAMIS
30 JUMAAT
SABTU

28


JULAI 2018

(BULAN SAINS & MATEMATIK)

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 AHAD Mesyuarat Kokurikulum (3)
2 ISNIN Ujian Pelbagai Instrument
3 SELASA PT3 (GEOGRAFI) Kem Perdana T6
4 RABU Kem Perdana T6
5 KHAMIS Ujian Pelbagai Instrument
6 JUMAAT PT3 (GEOGRAFI) Kem Perdana
7 SABTU Kem Perdana
8 AHAD Ujian Speaking MUET Sesi 2
9 ISNIN
10 SELASA Ujian Pelbagai Instrument
11 RABU PT3 (GEOGRAFI)
12 KHAMIS LDP 4
13 JUMAAT

14 SABTU

15 AHAD

16 ISNIN Ujian Speaking MUET Sesi 2 Pelancaran Bulan Kemerdekaan

17 SELASA Ujian SEGAK

18 RABU Ujian SEGAK

Mesyuarat Kurikulum Kali 3

19 KHAMIS Ujian SEGAK Mesyuarat Agung Lembaga Pengawas

20 JUMAAT Ujian SEGAK

21 SABTU Ujian Bertulis MUET Sesi 2

22 AHAD

23 ISNIN Ujian SEGAK

24 Mesy Pengurusan & KK T6

SELASA (3)

25 RABU
26 KHAMIS Mesyuarat Kewangan (2)
27 JUMAAT

28 SABTU

29 AHAD

30 ISNIN Penilaian SKPMg2 (2)

31 SELASA

29


OGOS 2018
(BULAN KEMANUSIAAN)

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
Hari Kokurikulum***
1 RABU Mesyuarat Guru (3)
2 KHAMIS
3 JUMAAT Ujian Selaras 2 T6A & T6B Pelantikan Pengawas Am
4 SABTU Gotong Royong Perdana
AHAD
5 Pep Percubaan PT3 &
6 ISNIN Ujian Mendengar PT3
7 SELASA
8 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
9 KHAMIS
10 JUMAAT Pep Percubaan SPM
11 SABTU
12 AHAD HARI KEMERDEKAAN
13 ISNIN
14 SELASA
15 RABU
16 KHAMIS
17 JUMAAT
18 SABTU
19 AHAD
20 ISNIN
21 SELASA
22 RABU
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU
26 AHAD
27 ISNIN
28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS
31 JUMAAT

*** Tertakluk kepada pindaan.

30


SEPTEMBER 2018

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
Mesyuarat Kokurikulum (4)
1 SABTU Pep Percubaan SPM AWAL MUHARRAM
2 AHAD HARI MALAYSIA Prog Khidmat Masy T6
3 ISNIN Pep Percubaan SPM
4 SELASA Pep Percubaan SPM CUTI GANTI HARI MALAYSIA Taklimat Hari Anugerah
5 RABU Kecemerlangan Kokurikulum
6 KHAMIS Pemilihan Exco MPP 2019
7 JUMAAT
8 SABTU
9 AHAD
10 ISNIN
11 SELASA
12 RABU
13 KHAMIS
14 JUMAAT
15 SABTU
16 AHAD
17 ISNIN
18 SELASA
19 RABU
20 KHAMIS
21 JUMAAT
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU

27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD

31


OKTOBER 2018
(BULAN KAUNSELING)

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 ISNIN
2 SELASA Pep Percubaan STPM P3 Hari Anugerah Kecemerlangan
Kokurikulum
3 RABU Pep Percubaan STPM P3/P1
4 Mesyuarat Guru (4)

KHAMIS Pep Percubaan STPM P1/U1
Pep Percubaan STPM P1/U1

5 JUMAAT Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
6 SABTU
7 AHAD
8 ISNIN
9 SELASA

10 RABU Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
11 KHAMIS Mesy Kurikulum Kali 4
12 JUMAAT
13 SABTU Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Mesyuarat Pengurusan HEM 3
14 AHAD
15 ISNIN ULANG TAHUN YANG DIPERTUA NEGERI MELAKA
16 SELASA
17 RABU Program Pasca PT3 bermula
18 KHAMIS
19 JUMAAT
20 SABTU
21 AHAD

22 ISNIN Majlis Mengenang Jasa &
Anugerah WAJA
23 SELASA Mesy Pengurusan & KK T6 (4)
24 RABU Pep Akhir Tahun (T4) Kutipan Borang Sijil Berhenti & Surat
25 KHAMIS Akaun
Pep Akhir Tahun (T4)
26 JUMAAT
27 SABTU Pep Akhir Tahun (T1, T2, T4)
28 AHAD
29 ISNIN
30 SELASA

32


NOVEMBER 2018

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1 KHAMIS
2 JUMAAT Pep Akhir Tahun (T1, T2, T4)
3 SABTU
4 AHAD DEEPAVALI

5 ISNIN

6 SELASA
7 RABU

8 KHAMIS Mesyuarat Kewangan (3)
9 JUMAAT Pep Akhir Tahun (T1, T2, T4)
10 SABTU Pep Akhir Tahun (T1, T2, T4)
11 AHAD
12 ISNIN Pep SPM 2018
13 SELASA Pep SPM 2018
14 RABU Pep STPM 2018 P3
Penilaian SKPMg2 (3)
15 KHAMIS
16 JUMAAT
17 SABTU
18 AHAD

19 ISNIN Pep SPM 2018 MAULIDUR RASUL
20 SELASA Pep STPM 2018 P3

21 RABU Pep SPM 2018
Pep STPM 2018 P3
22 KHAMIS
23 JUMAAT Pep SPM 2018
24 SABTU Pep STPM 2019 P1 & 2018 U1
25 AHAD
26 ISNIN Pep SPM 2018
27 SELASA Pep STPM 2019 P1, 2018 U1 & U2
28 RABU
29 KHAMIS CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN
30 JUMAAT

33


DISEMBER 2018

TARIKH HARI PENTADBIRAN/KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
Pep STPM 2018 U2
1 SABTU
2 AHAD CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN
3 ISNIN
4 SELASA ** HARI KRISMAS **
5 RABU CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN
6 KHAMIS
7 JUMAAT
8 SABTU
9 AHAD
10 ISNIN
11 SELASA
12 RABU
13 KHAMIS
14 JUMAAT
15 SABTU
16 AHAD
17 ISNIN
18 SELASA
19 RABU
20 KHAMIS
21 JUMAAT
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD
31 ISNIN

34


SMK GAJAH BERANG
MELAKA

JAWATANKUASA
PENTADBIRAN DAN

PENGURUSAN


SMK GAJAH
TAHUN

CARTA ORGANISASI PENTADBIRA

PENG
EN. ROSZELA

GPK HEM GPK PENTADBIRAN
EN. LAU SIONG DU EN. KAMIS BIN AMAN

GKMP BAHASA GKMP SAINS & MATEMATIK
PN. NORASHIKIN BINTI OSMAN PN. TENG YIEW LAY

353


H BERANG
N 2018
AN DAN PENGURUSAN SEKOLAH

GETUA
AN BIN MAJID

GPK KO-KURIKULUM GPK TINGKATAN 6
EN. CHU YUAN LYE
EN. OMAR BIN MINHAD

GKMP KEMANUSIAAN GKMP TEKNIK &VOKASIONAL
PN. NORHAYATI BINTI PARLAN PN. KOH LI LUAN

36


PENYELARAS TINGKATAN TAHUN 2018

TINGKATAN PENYELARAS TINGKATAN

1 PN TAN SOK YONG
2 PN CHUA SOH CHIN
3 PN JAYA PALAYANDI PILLAI
4 PN TAN SUAN LIN
5 PN KALAIMATHI A/P MUTHUSAMY
/PN. SUHAIDA BINTI SAAD ALI (TG 6 BAWAH)
6 EN. HOW WAN SENG (TG 6 ATAS)

SENARAI KELAS & MATAPELAJARAN TERAS, WAJIB & TAMBAHAN/ ELEKTIF

TING. NAMA TINGKATAN M/PELAJARAN TERAS M/PELAJARAN WAJIB M/PELAJARAN
1 1 ARIF, 1 BESTARI, 1 CEMERLANG, 1 BM, BI, MATH, SAINS, SEJARAH, TAMBAHAN/ELEKTIF
2 DINAMIK, 1 EFEKTIF, 1 FASIH, 1 GIGIH, 1 PENDIDIKAN ISLAM/MORAL PJPK, GEOGRAFI, REKA BAHASA CINA/
3 HARAPAN BENTUK DAN TEKNOLOGI/ BAHASA TAMIL
2 ARIF, 2 BESTARI, 2 CEMERLANG, 2 BM, BI, MATH, SAINS, SEJARAH, ASAS SAINS (BC/BT)
4 DINAMIK PENDIDIKAN ISLAM/MORAL KOMPUTER/PSK, PSV
2 EFEKTIF, 2 FASIH,2 GIGIH, 2 HARAPAN PJPK, GEOGRAFI, REKA FIZIK, KIMIA, BIO, MATH.
5 3 ARIF, 3 BESTARI3, 3 CEMERLANG, BM, BI, MATH, SAINS, SEJARAH, BENTUK DAN TEKNOLOGI/ TAMBAHAN, BC/BT
6 3 DINAMIK , 3 EFEKTIF, 3 FASIH,3 GIGIH, 3 PSK, PENDIDIKAN ISLAM/MORAL ASAS SAINS KOMPUTER,
JUMLAH HARAPAN PSV FIZIK, KIMIA, BIO, MATH.
4ST1 BM, BI, SEJ, MATH, PENDIDIKAN PJPK, GEOGRAFI, KH, PSV TAMBAHAN, BC/BT
ISLAM/MORAL, PSK. FIZIK, KIMIA, BIO, MATH.
4ST2 PENDIDIKAN JASMANI & TAMBAHAN, BC/BT
BM, BI, SEJ, MATH, PENDIDIKAN PENDIDIKAN KESIHATAN MATH. TAMBAHAN, PA,
4ST3 ISLAM/MORAL, PSK. (PJPK) EKONOMI, BC/BT
PA, EKONOMI, SAINS
4ST4 BM, BI, SEJ, MATH, PENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI & SUKAN, BC/BT.
ISLAM/MORAL, PSK. PENDIDIKAN KESIHATAN
4ST5 (PJPK) PA, PERNIAGAAN, PSV,
BM, BI, SEJ, MATH, SAINS, PENDIDIKAN JASMANI & BC/BT
4P1 PENDIDIKAN ISLAM/MORAL, PSK. PENDIDIKAN KESIHATAN
(PJPK) PERNIAGAAN, PSV, BC/BT
4P2 BM, BI, SEJ, MATH, SAINS, PENDIDIKAN JASMANI &
PENDIDIKAN ISLAM/MORAL, PSK. PENDIDIKAN KESIHATAN PERNIAGAAN, PSV, BC/BT
4P3 (PJPK) BIO, KIMIA, FIZIK, MATH.
BM, BI, SEJ, MATH, SAINS, PENDIDIKAN JASMANI & TAMBAHAN, BC/BT
5 SN 1, 5 SN 2, 5 SN 3, 5 SN 4 PENDIDIKAN ISLAM/MORAL, PSK. PENDIDIKAN KESIHATAN
(PJPK)
BM, BI, SEJ, MATH, SAINS, PENDIDIKAN JASMANI &
PENDIDIKAN ISLAM/MORAL, PSK. PENDIDIKAN KESIHATAN
(PJPK)
BM, BI, SEJ, MATH, SAINS, PENDIDIKAN JASMANI &
PENDIDIKAN ISLAM/MORAL, PSK. PENDIDIKAN KESIHATAN
(PJPK)
PENDIDIKAN JASMANI &
PENDIDIKAN KESIHATAN
(PJPK)

5 AK 1 BM, BI, MATH, SAINS, SEJARAH, PENDIDIKAN JASMANI & PRINSIP PERAKAUNAN,
PSK, PENDIDIKAN ISLAM/MORAL PENDIDIKAN KESIHATAN EKONOMI , MATH.
5 AK 2 (PJPK) TAMBAHAN, BC/BT

5 PDG PRINSIP PERAKAUNAN,
5 PSV EKONOMI, PERNIAGAAN
6 BF1, 6 BF2, 6 BF3 BC/BT
6 AF1, 6 AF2, 6 AF3
PERNIAGAAN, PSV, BC/BT

PSV, BC/BT

MUET, PA, MATHS T, KIMIA, FIZIK,

6 BB1, 6 BB2, 6 BB3 MUET, PA, MATHS T, KIMIA, BIOLOGI
6 AB1, 6 AB2, 6 AB3

52 KELAS

36


GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2018

Minggu Tarikh Guru 1 Guru 2 Nilai Murni
MI 02.01.18 – 05.01.18 Kepercayaan Kepada Tuhan
M2 08.01.18 – 12.01.18 Mohd Talhin bin Jamal Nasir Yanti Farhana binti Senin Berdikari
M3 15.01.18 – 19.01.18 Hemah Tinggi
M4 22.01.18 – 26.01.18 Nur Irina Muharam Tan Sok Yong Hormat
M5 29.01.18 – 02.02.18 Kasih Sayang
M6 05.02.18 – 09.02.18 Nurul Akmar binti Alias Wan Malina binti Abdullah Keadilan
M7 12.02.18 – 14.02.18 Berani
Nur Atiqa binti Mohd Yazid Aishah Muda
M8 20.02.18 – 23.02.18 Patriotik
M9 26.02.18 – 02.03.18 Nur Fahiza binti Jabarudin Nur Atiyah bt Zakariyah Jujur
M10 05.03.18 – 09.03.18 Rajin
M11 12.03.18 – 16.03.18 Nur Syuhairah bt Abu Bakar Normazlina binti Musa Kerjasama

M12 26.03.18.- 30.03.18 Foo Kim Foong Tan Lee Cheng Sederhana
M13 02.04.18 – 06.04.18 Kesyukuran
M14 09.04.18 – 13.04.18 Cuti Tahun Baru Cina (15.02.18 – 19.02.18) Rasional
M15 16.04.18 – 20.04.18 Semangat Bermasyarakat
M16 23.04.18 – 27.04.18 Noraini bin Merah Noor Hariana Emyshaliza Kebebasan Bersuara
M17 30.04.18 – 04.05.18 Sikap Keterbukaan
M18 07.05.18 – 11.05.18 Rozita binti Hasan Suhaila binti Mod Nor Keadilan
M19 14.05.18 – 18.05.18 Amanah
M20 21.05.18 – 25.05.18 Habibah binti Omar Maryalily binti Yahya Toleransi
M21 28.05.18 – 01.06.18 Berani
M22 04.06.18 – 08.06.18 Eveline Wong Chow Chai yin Inovatif

M23 25.06.18 – 29.06.18 Cuti Pertengahan Penggal Pertama (17.03.10 – 25.03.18) Hemah Tinggi
M24 02.07.18 – 06.07.18 Berani
M25 09.07.18 – 13.07.18 Mohd Zaki Saleh Nur Fasyareena Jujur
M26 16.07.18 – 20.07.18 Sederhana
M27 23.07.18 – 27.0718 Lam Pau Lian Tan Jock Eng Rasional
M28 30.07.18– 03.08.18 Patriotik
M29 06.08.18– 10.08.18 Indah Eyah binti Abu Samah Laizun binti Abd Hamid Cinta Negara
M30 13.08.18– 17.08.18 Sikap Keterbukaan
Chan Ee Wen Lew Hee Men
M31 27.08.18 – 31.08.18 Amanah
M32 03.09.18 – 07.09.18 Wong Poo Choo Low Bee Seng Toleransi
M33 10.09.18 – 14.09.18 Berani
M34 17.09.18 – 21.09.18 Marmi binti Soaiman Siti Amina binti Sheik Omar Inovatif
M35 24.09.18 – 28.09.18 Kreatif
M36 01.10.18 – 05.10.18 Halizah bt Ramthan Siti Aishah binti Sehak Bertanggungjawab
M37 08.10.18 – 12.10.18 Bersyukur
M38 15.10.18 – 19.10.18 Mohd Fauzi bin Rahim Chua Soh Chin Berani
M39 22.10.18 – 26.10.18 Rajin
M40 29.10.18 – 02.11.18 Ng Peck Kuan De Kwee Poh Amanah

M41 08.11.18 – 09.11.18 Syed Afiq bin Syed Ali Rosnani Khamis Rasional
M42 12.11.18 – 16.11.18 Hemah Tinggi
M43 19.11.18 – 23.11.18 Tan Suan Lin Chu Siew Ling Rajin

Cuti Pertengahan Tahun (09.06.17 - 24.06.17)

Low Mei Hua Tay Pek Fang

Yong Huey Ling Wong Sze Yi

Surhaidah binti Ishak Rozaini binti Talib

Ong Ing Chen Ong Siew Mei

Suhaidah binti Saad Ali Abdul Ashraf bin Ahmad

Mohd Khairi bin Mohd Zin Sitti Shahanum

Tan Chin Giap Suriyani binti Mohamad

Siti Noor binti Md Yasin Nor Afidah binti Ismail

Cuti Pertengahan Penggal Kedua ( 18.08.17 – 26.08.17)

Chew Foong Yin Quek Mui Hong

Tan Swee Yun Siti Zuraini binti Ismail

Hau Wan Seng Ong Choon Hua

Nur Nasuha binti Mohd Asri Noraini binti Omar

Norhidayah binti Norzalwi Nurliana binti Abd Ghani

Haslinda binti Stapa Amirrul Amin bin Rahmat

Hisham bin Ishak Nur Atikah binti Omar

Mohd Firdaus Abd Rashid Muhammad Shazrin

Jaya a/p Palaniyandi Pillai Chang Siow Ning

Farhana binti Ahmad Basri Abdul Hafiz bin Abdul Aziz

Cuti Deepavali (03.11.18 – 07.11.18)

Guru “X” Wan Zalina Wan Zakaria

Noraini binti Harun Kalaimathi

Abdul Rashid bin Sarmani Siti Salwani

37


JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pengerusi : En. Roszelan bin Majid (Pengetua)
Naib Pengerusi 1 : En. Kamis bin Aman (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : En. Lau Siong Du (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : En. Omar bin Minhad (GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 4 : En. Chu Yuan Lye (GPK Tingkatan 6)
AJK : Pn. Norashikin binti Osman (GKMP Bahasa)
: Pn. Norhayati binti Parlan (GKMP Kemanusiaan)
: Pn. Teng Yiew Lay (GKMP Sains & Matematik)
: Pn. Koh Li Luan (GKMP Teknik & Vokasional)
: En. Vivakanandan a/l Sinnathamby (Pegawai Perhubungan Sekolah)
: Pn. Halizah Ramthan
: Ketua Pembantu Tadbir (KPT) (SU PIBG)
: Pn. Ee Bee Fong (SU Aset)
: Pn. Suhaila binti Mod Nor (SU SKPMg2)
: Pn. Alimah binti Yakmat (SU LDP)
: En. Edrin Faisal bin Md. Isa (Ketua Pembantu Tadbir)

: Pn. Wan Malina binti Abdullah (SU Data & Maklumat)
: En. Vivakanandan a/l Sinnathamby (SU Mesyuarat Guru &Taklimat Khas)
: Pn. Eveline Wong Ing Ling (SU Orientasi Murid)
: En. Mohd Talhin bin Jamal Abd Nasir (SU Penerbitan Majalah Sekolah)
: Cik Nur Atiyah binti Zakariyah (SU Polisi Sekolah)
: Cik Wong Sze Yi (SU MMI)
: Pn. Habibah binti Omar (SU Peperiksaan)
: Cik Laizun binti Ab. Hamid@Kassim (SU HEM)
(SU Kokurikulum)

1. JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua (GKMP Bahasa)
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM (GKMP Kemanusiaan)
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum (GKMP Sains & Matematik)
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6 (GKMP Teknik & Vokasional)
Penyelaras : Pn. Ee Bee Fong (Ketua Guru Kaunseling)
Pen. Penyelaras : Cik Aishah binti Muda (KetuaPembantu tadbir)
AJK : Pn. Norashikin binti Osman (Cetakan & Penjilidan)
(Cetakan & Penjilidan)
: Pn. Norhayati binti Parlan (Cetakan & Penjilidan)
: Pn. Teng Yiew Lay
: Pn. Koh Li Luan
: En. Vivakanandan a/l Sinnathamby
: Pn. Alimah binti Yakmat
: Pn. Khairiawati binti Ramdan
: En. Khairudin bin Abd Aziz
: Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP)

38


2. JAWATANKUASA PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) SEKOLAH

Penasihat : En. Roszelan bin Majid (Pengetua)
Yang Dipertua
Naib YDP : Datuk Ng Teng Yau (GPK Pentadbiran)
Ex-Officio : En. Tay Kheng Luan (GPK HEM)
: En. Kamis bin Aman (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Lau Siong Du (GPK Tingkatan 6)
Penolong Setiausaha : En. Omar bin Minhad
Bendahari : En. Chu Yuan Lye
AJK Ibu Bapa : Pn. Halizah binti Ramthan
: Pn. Nur Fasyareena binti Hashim
AJK Guru : En. How Wan Seng
: En. K. Arunasalam A/L Pillay
Pemeriksa Kira-kira : En. Rosnan bin Mohd
: En. Mat Shasir B. Ab. Rahman
: En. Gan Kim Wong

: En. Yang Chow Liang
: Pn. Teng Yiew Lay
: Pn. Low Bee Seng
: Pn. Kalaimathi a/p Muthusamy
: Pn. Siti Noor binti Md. Yasin
: En. Jimmy Gan Chew Chye
: Pn. Habibah binti Omar
: Pn. Low Mei Hua

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN

Pengerusi : Pengetua (Pegawai Aset)
Naib Pengerusi : GPK Pentadbiran
: GPK HEM (Pelupusan Aset Kerajaan)
Setiausaha : GPK Kokurikulum (Pegawai Pemeriksa Harta Modal
Penolong Setiausaha : GPK Tingkatan 6 dan Inventori)
AJK : Ketua Pembantu Tadbir (Pegawai Pemeriksa Stok)
: Pn. Goh Chwee Mei (Pegawai Pemverifikasi Stok)
: Pn. Lam Paw Lien (Pegawai Lembaga Kehilangan dan
Hapuskira Stok)
: Pn. Tan Jock Eng
: En. Lew Hee Men
: Semua GKMP
: Cik Laizun binti Ab. Hamid
: Cik Siti Salwani binti Abu Sah
: En. Vivakanandan a/l Sinnathamby
: En. Abdul Hafiz bin Abdul Aziz
: Pn. Marmi binti Soaimain
: Pn. Noor Hariana Emyshazila binti Hamzah
: En .Ruzi bin Samir
: Cik Nordiyana binti Mohd. Daud
: En. Khairudin bin Abd. Aziz

39


4. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 : GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Penyelaras : En. Chu Yuan Lye
Setiausaha : Pn. Ee Bee Fong
Pen. Setiausaha 1 : En. Edrin Faisal bin Md. Isa
Pen. Setiausaha 2 : Cik Siti Salwani binti Abu Sah
AJK : Semua GKMP
: Semua KP
: Pn. Ong Ing Chien
: En. Alexander Liou Poi Tser
: Pn. Foo Kim Foong
: Pn. Ainur Akmal Rini binti Zainal
: En. Mohd. Fauzi bin Rahim

: Pn. Chew Foong Yin
: Cik Wong Sze Yi
: En. Syed Afiq bin Syed Ali
: Pn. Habibah binti Omar
: Pn. Goh Chwee Mei

5. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) / DTP

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : En. Chu Yuan Lye
Penyelaras : Pn. Koh Li Luan
Setiausaha : Pn. Suhaila binti Mod Nor
Penolong Setiausaha : Pn. Nuratiqah binti Mohd Yazid
AJK : Pn. Haslinda binti Stapa
: Pn. Nur Syuhairah binti Abu Bakar
: Pn. Tan Suan Lin
: Pn. Ee Bee Fong
: Ketua Pembantu Tadbir
: Pengerusi Kelab Guru

40


6. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN (JPKA)

Pengerusi : Pengetua (Pembantu Tadbir Kanan)
Naib Pengerusi (Pembantu Tadbir Kewangan)
Setiausaha : GPK Pentadbiran
Penolong Setiausaha : Pn. Alimah binti Yakmat (Penyelaras KokuTg 6)
AJK : Cik Noordiyana binti Mohd. Daud (Penyelaras Pusat Sumber)
: GPK HEM (Ketua Guru Kaunseling)
Audit Dalaman : GPK Kokurikulum (Guru Perabot Sekolah)
: GPK Tingkatan 6
: Semua GKMP
: Pn. Yong Huey Ling
: Pn. Noor Hariana Emyshazila binti Hamzah
: En. Vivakanandan a/l Sinnathamby
: En. Abdul Hafiz bin Abd Aziz
: Pn. Rozitah binti Hasan (K)
: Pn. Chow Chai Yin

7. JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH DAN LAPORAN TAHUNAN

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM

Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6
Penyelaras : Pn. Teng Yiew Lay
AJK : Semua GKMP
: SU Kurikulum
: SU HEM (Ketua Guru Kaunseling)
: SU Kokurikulum (Pembantu Tadbir Kanan)

: Semua Ketua Panitia
: En. Vivakanandan a/l Sinnathamby
: Pn. Alimah binti Yakmat
: Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP)

8. JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua (SPS)
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran (Data HRMIS)
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM (e-Pangkat)
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum (MPM)
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6 (SSQS)
Setiausaha : En. Edrin Faisal bin Md. Isa (SSDM)
: Pn. Mazlinah binti Omar (Setiausaha Peperiksaan)
AJK :Pn. Junaidah binti Sufian (E-Operasi)
: En. Mohd Fauzi bin Rahim (SKPMg2)
: Cik Chan Ee Wen (e-aset)
: En. Alexander Liou Poi Tser
: Cik Wong Sze Yi
: En. Edrin Faisal bin Md. Isa

: Pn. Ee Bee Fong
: Cik Nordiyana binti Mohd Daud

41


: En. Abdul Hafiz bin Abdul Aziz (Perabot)
: Cik Siti Salwani binti Abu Sah (ICT)
: En. Muhamad Shazrin bin Ramlan (Stor Sukan)
: En. Ruzi bin Samir (Makmal Sains)

9. JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN TAKLIMAT KHAS

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6
Setiausaha : Pn. Wan Malina binti Abdullah
Penolong Setiausaha : Pn. Farhana binti Ahmad Basri

10. JAWATANKUASA ORIENTASI MURID

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6
Setiausaha
AJK : En. Vivakanandan a/l Sinnathamby
: Pn. Ee Bee Fong
: Cik Loh Jui Hua
: En. Ramli bin Yakop
: Penyelaras T1, T4 & T6B

11. JAWATANKUASA PENERBITAN MAJALAH / BULETIN SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi 1 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 3 : GPK HEM
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6
Penyelaras : GKMP Bahasa
Setiausaha : Pn. Eveline Wong Ing Ling
Penolong Setiausaha : Pn. Hjh. Zaimah binti Mohamed
AJK : Pn. Nur Syuhairah binti Abu Bakar
: Cik Wong Sze Yi
: Pn. Hjh. Nooraini binti Harun (Bahasa Melayu)
: Pn. Wong Poh Choo (Bahasa Inggeris)
: Pn. Nur Atiyah binti Zakariyah (Bahasa Inggeris)
: Pn. Tan Swee Yun (Bahasa Cina)
: En. Vivakanandan a/l Sinnathamby (Bahasa Tamil)
: Cik Siti Salwani (Kokurikulum)

42


12. JAWATANKUASA POLISI SEKOLAH SELAMAT

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi 1 : GPK HEM
Naib Pengerusi 2 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6
Penyelaras : GKMP Kemanusiaan
Setiausaha : En. Mohd Talhin Bin Jamal Abdul Nazir
AJK 1. Pengurusan Aktiviti Murid

1.1 En. Vivakanandan a/l Sinnathamby (K) Blok G,H,I,J (Surau) &K
1.2 Penyelaras Kokurikulum Blok Aspirasi, B & C (Dewan)
2. Pengurusan Krisis, Bencana, Kebakaran & Blok D, E & F
Banjir Blok L, M, N & O
2.1 En. Mohd Talhin Bin Jamal Abdul Nasir (K) Blok P, Q, R & S
2.2 Pn. Surhaida binti Ishak

2.3 En. Ruzi bin Samir
2.4 En. Amirrul Amin bin Rahmat
2.5 KPT
3. Pengurusan Sosial
3.1 En. Alexander Liou Poi Tser (K)
3.2 Pn. Ee Bee Fong
4. Pengurusan Infrastruktur Sekolah
4.1 En. Mohd Fauzi bin Rahim (K)
4.2 KPT
4.3 En. Abdul Ashraff bin Ahmad
4.4 En. Hisham bin Ishak
4.5 Pn. Surhaida binti Ishak

13. JAWATANKUASA PEMBESTARIAN SEKOLAH & PEMBUGARAN VLE FROG

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6
Penyelaras : GKMP Teknik & Vokasional
Setiausaha : Cik Chan Ee Wen
AJK : Cik Siti Salwani binti Abu Sah
:Cik Nur Nasuha binti Mohd Asri

: Cik Nur Fahiza binti Jabarudin
: Pn. Nuratiqah binti Mohd Yazid
: Cik Wong Yeou Min
: Pn. Tay Pek Fang

43


14. JAWATANKUASA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6
Penyelaras : Pn. Norhayati binti Parlan (GKMP Kemanusiaan)
Setiausaha : Cik Nur Atiyah binti Zakariyah
AJK : Pn. Teng Yiew Lay (GKMP Sains & Matematik)
: Pn. Norashikin binti Osman (GKPM Bahasa)
: Pn. Koh Li Luan (GKMP Tek.&Vok.)
: En. Vivakanandan a/l Sinnathamby (Ketua GBK)
: Cik Laizun binti Abdul Hamid (SU Kokurikulum)

15. JAWATANKUASA SIJIL DAN SURAT AKUAN BERHENTI SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua (Penyelaras Tg 6A)
Naib Pengerusi 1 : GPK HEM (Penyelaras Tg 5)
Naib Pengerusi 2 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : GPK Tingkatan 6
AJK : En. How Wan Seng

: Pn. Kalaimathi a/p Muthusamy
: Semua Guru Tingkatan 5 & 6 Atas
: Ketua Guru Disiplin
: Penyelaras Kokurikulum T6
: SU Data Kokurikulum
: Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP)

16. JAWATANKUASA BILIK GERAKAN / SUHAIMI

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6
Penyelaras : Pn. De Kwee Poh
AJK : Pn. Alimah binti Yakmat
: Pn. Siti Shahanum binti Buslain
: Pn. Tay Pek Fang (B. Suhaimi)
: Pn. Noraini binti Omar

44


17. JAWATANKUASA PERABOT

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : GPK HEM
Naib Pengerusi 3 : GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 : GPK Tingkatan 6
Penyelaras : En. Abdul Hafiz Bin Abd Aziz
AJK : Pn. Alimah binti Yakmat
: Pn. Nurliayana binti Abdul Ghani
: En. Abdul Rashid bin Sarmani
: Cik Nur Atikah binti Omar
: Pn. Quek Mui Hong

45


BILIK-BILIK KHAS DAN GURU / PEGAWAI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN

BIL NAMA BILIK NAMA PEGAWAI/GURU JAWATAN
1. Pejabat Pentadbiran Pn. Alimah Ketua Pembantu Tadbir
Pn. Ong Ing Chien Penyelaras Dewan
2. Dewan Sekolah Cik Laizun binti Ab. Hamid @ Kassim Setiausaha Kokurikulum
3. Bilik Koku 1 (Dewan) Pn. Low Mei Hua Penyelaras Unit Badan Uniform
4. Bilik Koku 2 (Dewan) Pn. Teng Yiew Lay
Pn. Norashikin binti Osman Guru Kanan Mata Pelajaran
5. Bilik GKMP/T6 Pn Koh Li Luan
Pn. Norhayati binti Parlan Pengerusi Majlis Staf
6. Bilik Guru 1 En. Chu Yuan Lye
7. Bilik Guru 2 Guru yang dilantik AJK/Setiausaha Majlis Staf
8. Bilik Disiplin
Guru yang dilantik (Bawah) Ketua Guru Disiplin
9. Bilik Kaunseling Ketua Unit Bimbingan &
En. Alexander Liou Poi Tser Kaunseling
10. Bilik Cetak PAP N4
En. Vivakanandan a/l Sinnathamby
11. Galeri Sekolah --
12. Bilik Solat Wanita En. Khairudin bin Abd. Aziz --
Pn. Siti Aishah binti Sehak
13. Surau & Bilik Agama Pn. Wan Malina binti Abdullah Panitia Pendidikan Islam
En. Mohd. Khairi bin Mohd. Zin &
14. Koperasi Sekolah Pn. Noraini binti Omar Ketua Koperasi
Pn. Rozita binti Hasan Penyelaras PPDa
15. Bilik PPDa Pn. Ee Bee Fong Ketua Guru Pengawas
Pn. Ong Siew Mei Setiausaha Peperiksaan
16. Bilik Pengawas Cik Wong Sze Yi Penyelaras Bilik Gerakan
Pn. De Kwee Poh Ketua Guru PSS
17. Bilik Peperiksaan Pn. Noor Hariana Emyshazila Penyelaras SPBT
Pn. Normazlina Musa Pengusaha Kantin
18. Bilik Gerakan Pengusaha Kantin Penyelaras ICT
Siti Salwani binti Abu Sah Guru KH
19. Perpustakaan Pn. Foo Kim Foong Guru KH
Pn. Surhaida binti Ishak Guru KH
20. Bilik SPBT (BOSS) Pn. Jaya A/P Palaniyandi Pillai Guru KH
En. Abdul Hafiz bin Abdul Aziz Guru KH
21. Kantin Sekolah Pn. Nurliana binti Abd Ghani Panitia Pendidikan Seni Visual
Pn. Low Bee Seng Setiausaha Sukan
22. Makmal Komputer En. Muhamad Shazrin bin Ramlan KP PJK
Pn. Marmi binti Soaimain PAP N4
23. Bilik Masakan En. Khairudin bin Abd. Aziz
Ketua Pembantu Tadbir
24. Bilik Jahitan Pn. Alimah binti Yakmah
Ketua Pekerja
25. Bengkel Elektrik / Elektronik Pekerja Swasta AJK Bilik Gerakan
Pn. Tay Pek Fang Ketua Pembantu Makmal
26. Bengkel & Stor Kayu En. Ruzi bin Samir Penyelaras Wikipedia
Pn. Maryalily binti Yahya
27. Bengkel Paip

28. Bilik Seni Visual

29. Stor Sukan

30. Stor PJK

31. Bilik Fail

32. Bilik Pelupusan Elektronik /
ICT

33. Tandas

34. Bilik Suhaimi

35. Makmal Sains

36. Galeri Warisan

46


Click to View FlipBook Version
Previous Book
HM Brochure v1 singles
Next Book
Rate Card