The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kuri, 2019-11-22 04:10:05

Kirkeblad December 2019 - februar 2020

Kirkeblad December 2019 - februar 2020

Adresser Aarup sogn Adresser Rørup sogn

Aarup kirke Rørup kirke
Kirkegade 11 Gelstedvej 34
5560 Aarup 5560 Aarup

Sognepræster: Sognepræster:

Rikke Steen Knudsen Rikke Steen Knudsen
Bredgade 78, 5560 Aarup Bredgade 78, 5560 Aarup
Tlf.: 64 43 16 43 Tlf.: 64 43 16 43
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

John Vestergaard John Vestergaard
Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 45 10 33 Tlf. 64 45 10 33
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Formand: Formand:

Jan Julin Nina Lykkegaard Nielsen
Drosselvej 12, 5560 Aarup Dybmosevej 7, 5560 Aarup
Tlf.: 93 90 90 79 Tlf.: 28 40 84 97
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Regnskabsfører: Regnskabsfører:

Niels Vestergaard Niels Vestergaard
Tlf.: 28 92 36 10 Tlf.: 28 92 36 10

Kirkeværge: Kirkeværge:

Arne Hansen Elo Skovhus Christensen
Vibevej 6, 5560 Aarup Tværvej 1 ,5560 Aarup
Tlf.: 64 43 34 10 Tlf.: 24 41 93 28

Graver: Graver:

Ingelise Flöche Madsen Ann-Line Krag Kjer
Tlf.: 21 25 25 65 Tlf.: 30 53 34 74
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Kirkesanger/Kordegn: Kirkesanger/Kordegn:

Kuno Ringer Kuno Ringer
Tlf. 29 47 18 07 Tlf. 29 47 18 07
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Organist/korleder: Organist/korleder:

Elisabeth Koch Elisabeth Koch
Mobil: 24 83 58 48 Mobil: 24 83 58 48
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

MobilePay: 23774

2


1. s. i advent

Søndag d. 1. december kl. 16.00
i Rørup kirke

Aarup/Rørup Voksenkor medvirker

2. s. i advent
Søndag d. 8. december

Kl. 17.00
i Aarup kirke

Medvirkende:
Aarup/Rørup Voksenkor

Syngepigerne
Aarup menighedsråd
Pianist: Henrik Sørensen

3


De 9 læsninger og luciaoptog

Atter i år afholdes musikgudstjeneste med ”De 9 læsninger” i Aarup kirke
søndag d. 8. december kl. 17.00
som en smuk forberedelse til julens dejlige højtid. ”De 9 læsninger” er op-
rindelig en engelsk tradition og har de seneste år i Danmark ”bidt sig fast”
som en dejlig før-jule-begivenhed, der giver anledning til hygge, samvær
omkring fællessang, samt frem for alt en stund med afkobling og fordy-
belse midt i Juletravlheden.

Gennem de 9 bibelske læsninger føres vi fra Skabelsen og Syndefaldet, via
profetierne og Mariæ Bebudelse frem til julens store begivenhed, Jesu fød-
sel, hyrderne på marken og besøget af De tre vise mænd og læsningerne af-
sluttes med den smukke Filipperbrevshymne, som skildrer julens fremtids-
perspektiv. Læserne er medlemmer fra Aarups menighedsråd, De 9 læs-
ninger indledes med Luciaoptog.

På tværs af generationerne vil Voksenkoret og Syngepigerne medvirke
mellem læsningerne med korindslag, ligesom der også vil være fælles-
sang.

Dagplejejul

Kirkenisseaben Børge inviterer vuggestue–
og dagplejebørnene til julegudstjeneste
i Aarup kirke

Tirsdag d. 10. december kl. 9.30

Hvor kirkens juletræ vil blive pyntet
med julestads fra Børges rejsekuffert.

Rørup Kirkes Nørklecafé.

Vi nørkler hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 15 - 17.
Har du lyst og tid er du hjertelig velkommen i mødelokalerne ved kirken.

Annelise Madsen
Tlf. 22 86 86 54

4


Julekrybbespil
i Aarup kirke

Konfirmanderne fra Aarup og Rørup sogne spiller julekrybbespil i Aarup
kirke.

Onsdag d. 11. december kl. 10.00 for Aarupskolens 0. og 1 . Årgang) (7B)
Onsdag d. 11. december kl. 18.30. (7B)

Torsdag d. 12. december kl. 10.00 for bør nehaver ne (7A)
Torsdag d. 12. december kl. 18.30 (7A)

Kirkenisseaben Børge, den romerske kejser Augustus og ærkeenglen Gabriel
vil tage børn og barnlige sjæle med på en forunderlig rejse, som både går til
himlen, til Betlehems byport og til den lille stald ude på marken, hvor Jesus-
barnet bliver født julenat, - alt sammen krydret med kendte julesange og sal-
mer, samt flotte kostumer.

Alle er velkommen til en skøn ”rejse mod Glæden”

Jule-syng-sammen

Tirsdag d. 17. december
kl. 19.00 i Rørup kirke

Kom og syng med på nogle af julens
dejlige salmer og sange,
samt hør nogle solosange

og lyt til en hyggelig julefortælling

Vidste du, at du kan finde Aarup kirke på Facebook
Add. vores gruppe Aarup kirke, eller brug vedlagte QR kode

5


Skolejul i Rørup kirke

Fredag d. 20. december kl. 10.00

Afholdes der julegudstjeneste
for Lærkeskolen i Rørup kirke

Skolejul i Aarup kirke

Fredag d. 20. december kl. 10.00

Afholdes der julegudstjeneste
for Aarupskolens 3. - 6. årgang

i Aarup kirke

Som traditionen foreskriver synges julen ind i Aarup kirke,

mandag d. 23. december kl. 14.00

ved kirkesanger Kuno Ringer.
Der vil i løbet af gudstjenesten blive sunget nogle af julens

dejlige salmer og sange som fællessalmer.

Nyt telefonnummer
Kirkekontoret har fået nyt telefonnummer:

29 47 18 07

6


JULEN

Tirsdag d. 24. december
Børnejul i Aarup kirke kl. 11.00
Juleaften i Aarup kirke kl. 13.00 og kl. 15.30
Juleaften i Rørup kirke kl. 14.15

Onsdag d. 25. december
Juledag i Aarup kirke kl. 10.15

Torsdag d. 26. december
2. juledag i Rørup kirke kl. 9.30

Nytåret i Aarup og Rørup kirke

Der afholdes gudstjeneste
Nytårsaftensdag d. 31. december
i Rørup kirke kl. 14.30 og i Aarup kirke kl. 16.00

Efter begge gudstjenester ønsker menighedsrådene
godt nytår med champagne og kransekage i våbenhuset

Lys-Gudstjeneste i Rørup kirke
Søndag d. 16. februar kl.16

Aarup/Rørup Voksenkor medvirker

7


Kære alle
Julen nærmer sig, men man kan ikke sige, at juleroen sænker sig
over Aarup kirke endnu, vi går en dejlig højtid i møde med mange
aktiviteter i kirken, som jeg håber, I har mulighed for at deltage I –
der bliver mange skønne julegudstjenester.
1. søndag i advent er starten på et nyt kirkeår og det fejer vi i år ved
at indvi en ny alterdug, som Rørup kirkes nørkledamer har lavet til
Aarup kirke, vi vil efter gudstjenesten være vært ved en lille for-
friskning.
Vi har på sidste møde konstitueret Finn Pedersen som ny kasserer,
som afløser for Lars Hansen.
Vi er i skrivende stund i fuld gang med sognehuset og er nu
kommet så langt at det er sendt i licitation, hvilke betyder at vi er
ved at få håndværkere til at afgive tilbud.
Vi håber at tilbuddene er inden for den ramme af vores budget, så
vi kan begynde at bygge det nye hus i starten af 2020.

Med de bedste jule- og nytårs hilsner
Jan Julin, menighedsrådsformand

10 års jubilæum

Søndag d. 1. december er det 10 år siden kirke-
sanger og kordegn Kuno Ringer blev ansat i
Aarup-Rørup pastorat.
Menighedsrådene, personalet ved de to kirker
og de to menigheder har gennem de 10 år
sunget med i gudstjenesterne til Kunos
smukke sang, ligesom han, i samarbejde med
Elisabeth, ofte har sunget solosange til både
gudstjenesterne og de kirkelige handlinger.
Kuno ønskes et stort tillykke med jubilæet.

8


Julen er hjerternes fest

Julen er hjerternes fest, vi møder dem alle vegne, vi hænger dem i vinduerne, de er på
gavepapiret og vi spiser dem som honningkager. Julen er hjerternes fest, - en kliche?, -
måske! Alligevel er der vel ingen her i Aarup og Rørup sogne, der vil benægte at julen
er langtidsholdbar. Julen har noget på hjerte, noget, der stikker langt dybere end fornø-
jelsen ved honningkage-hjerter, glæden over flæskesteg og andesteg med en rigtig god
tyk brun sovs eller synet af flettede hjerter på grantræet.
Julen er hjerternes fest! - således siger vi og sådan er det, for Guds søn slog sine første
spæde hjerteslag i en stald ved Betlehem og dermed begyndte Guds kærlighedsfortæl-
ling for os alle.
Julen er hjerternes fest. Hjerte rimer på smerte og store tanker. Hjerte rimer på kærlig-
hed og livets dybeste perspektiver.
Julenat gemte Jomfru Maria vigtige, - livsvigtige, - ord i sit hjerte og det er da også der,
vi gemmer det vigtigste i vore liv. Hjertet er stedet for troen, håbet og kærligheden, det
er stedet for sorgen, bekymringerne og bønnen. Indledningen til Guds kærlighedsfortæl-
ling er Juleevangeliet, hvor det fortælles os, at englene julenat bragte ”Glædens budskab
til hele folket”. De første der hørte dette, var hyrderne på marken, som blev overmande-
de, således de åbnede deres hjerter lige på stedet og løb af sted til stalden for at se det
lille barn.
Julen har så sandelig noget på hjerte!, for dens budskab er, at ”Livet er værd at fejre”.
Budskabet ligesom slår takten til vor egen hjerterytme. Den får os godt nok ikke til at
løbe afsted som hyrderne, men den får os til at danse om træet, alt imens vi synger med
på julesalmerne og julesangene det bedste vi har lært. Julen åbner vore hjerter, så vi bli-
ver i stand til at løfte vore hoveder og leve i nuet, - uanset hvor travlt og stresset vi end
har det til hverdag. Og uanset hvor meget vi synes, at julen kommer bag på os og kom-
mer på tværs, - Ja, så trænger julefreden sig insisterende på og sænker sig mellem os og
i os, for julenat blev der tændt et lys for os, - et lys, der skinner i mørket, så stærkt og så
livfuldt, at mørket ikke evner at få bugt med det. Uanset hvor håbløst vi synes det hele
ellers ser ud, så bliver håbet født julenat og selvom vi tvivler på at det kan passe, så har
håbløsheden ikke længere magten.
Julen har så sandelig noget på hjerte!, - Den påstår, at intet menneske er hjerteløst. Den
fortæller os, at Gud gjorde sit yderste for at være hos os i det inderste, - Ja, den viser os
den med-levende Gud, ham, der, som menneske, delte både hjerte og smerte sammen
med os. Julens glædelige budskab er at Gud ikke er langt væk, - at han altid er uendelig
tæt på. Julen forkynder, at vi skal åbne vore hjerter for Gud og for hinanden, samtidig
med at den fortæller os, at det er to sider af selvsamme sag. For når vi åbner vore hjerter
og er til stede overfor vor næste, som har brug for os, så er det Jesus, Guds egen søn, -
den nyfødte i stalden, - vi møder i ham eller hende, for det er umuligt for os at åbne vort
hjerte for Gud uden også at åbne hjertet for vor næste. Julen gør et behjertet forsøg på at
gøre os til bedre mennesker. Vi sender hjertelige hilsner til dem, som står os nær. Vi kø-
ber gaver for at glæde hinanden, ligesom vi gør lidt ekstra for at der er hjerterum og
husrum til alle i juledagene. Julen fremkalder den allerbedste ”udgave” af os i os, derfor
skal der ikke herske tvivl om, at verden ville blive et bedre sted at leve, hvis der blev
indført ”permanent juletilstand”, - at vi sandsynligvis også ville få alvorlige vægtproble-
mer og blive rimeligt trætte af nisser, julepynt, brunkager, marcipan og gløgg, - det er en
ganske anden sag!

Rigtig glædelig Jul.

9


Mindeord af formand Jan Julin:

Kasserer, i Aarup menighedsråd, Lars Hansen er
desværre afgået ved døden.

Lars Hansen har i mange år været et kæmpe
stort aktiv for Aarup kirke, hvor Lars med stor iver
indgik I kirkens menighedsarbejde

Lars Hansens engagement i Aarup kirke handle-
de om ordentlighed,og om at tingene skulle
gøres ordenligt, Lars Hansen har i mange år fungeret som kasserer
for menighedsrådet.

Man gik aldrig forgæves til Lars Hansen, når der skulle bruges en
hjælpende hånd, han havde et godt håndelag for det håndværks-
mæssige arbejde og hans store tjenstvillighed betød at Lars Hansen
altid deltog i kirkens aktiviteter – samt var meget aktiv i vores
kirkekor.

Vi tager afsked med en ildsjæl i lokalsamfundet, som vil blive savnet.
Vores tanker går til Margit med familie.

Æret være Lars Hansens minde.

Babysalmesang i Aarup kirke

Starter igen onsdag d. 8. januar 2020 kl. 10
For yderligere oplysninger se hjemmesiderne:
www.aarupkirke.dk eller www.roerupkirke.dk

HOLMELY 10

Der afholdes gudstjeneste kl. 10.15
Fredag d. 29. november
Mandag d. 23. december
Fredag d. 10. januar
Fredag d. 7. februar
Der serveres kaffe og kage efter gudstjenesten.


Konfirmationsdatoer Konfirmationsdatoer
Rørup Aarup

2020.…………..19. april 2020…….…..25.-26. april
2021………….. 18. april 2021…….…..24.-25. april
2022…………...24. april 2022…..30. april - 1. maj
2023…………...23. april 2023…..…..29. - 30. april
2024…………...14. april 2024……....20. - 21. april
2025……...…...27. april 2025……….…….3.- 4. maj
2026…….……..19. april 2026……...25. - 26. april

KAFFE PÅ KANDEN

Der er friskbrygget kaffe og the på kanden,
samt mulighed for en lille snak i våbenhuset efter gudstjenesterne.

FASTE AKTIVITETER
I SOGNELOKALERNE

Aarup/Rørup Voksenkor øver hver tirsdag kl. 9.00 - 11.00,
inkl. kaffe og hyggeligt samvær.

Syngepigerne øver hver onsdag kl. 14.30 - 15.30,
inkl. hygge og lidt spiseligt.

Kontaktperson for de 2 kor er organist Elisabeth Koch tlf. 2483 5848.

Kirkebil: 11

Bestilles hos formand Jan Julin tlf. 9390 9079.

Hjemmesider:

www.aarupkirke.dk – www.roerupkirke.dk er bestemt et besøg værd!

Facebook:

Både Aarup kirke og Rørup kirke kan findes på Facebook!

Kirkebladet

Udkommer næste gang d. 14. februar 2020 (deadline for materiale: 7. februar 2020)
Kirkebladet udgives af Aarup og Rørup menighedsråd.

Indlæg til næste kirkeblad kan indleveres til: [email protected]


Aarup kirke Rørup kirke

November November

Søndag d. 24. S. s. i kirkeåret 9.30* Søndag d. 24. S. s. i kirkeåret ingen

December 10.15 December 16.00
11.30 10.15
Søndag d. 1. 1. s. i advent 17.00 Søndag d. 1. 1. s. i advent
Søndag d. 8. 2. s. i advent 9.30 Søndag d. 8. 2. s. i advent
Søndag d. 8. 2. s. i advent 10.00
Tirsdag d. 10. Dagplejejul 18.30 Søndag d. 15. 3. s. i advent 9.30*
Onsdag d. 11. Krybbespil 10.00
Onsdag d. 11. Krybbespil 18.30 Tirsdag d. 17. Jule-syng-sammen 19.00
Torsdag d. 12. Krybbespil ingen
Torsdag d. 12. Krybbespil Fredag d. 20. Skolejul 10.00
Søndag d. 15. 3. s. i advent 10.00
ingen Søndag d. 22. 4. s. i advent ingen
Fredag d. 20. Skolejul 14.00
Søndag d. 22. 4. s. i advent 11.00 Tirsdag d. 24. Juleaftensdag 14.15
Mandag d. 23. Syng julen ind 13.00
Tirsdag d. 24. Børnejul 15.30 Onsdag d. 25. Juledag ingen
Tirsdag d. 24. Juleaftensdag 10.15
Tirsdag d. 24. Juleaftensdag ingen Torsdag d. 26. 2. juledag 9.30*
Onsdag d. 25. Juledag 16.00
Torsdag d. 26. 2. juledag Tirsdag d. 31. Nytårsaftensdag 14.30
Tirsdag d. 31. Nytårsaftensdag

Januar 10.15 Januar ingen
11.30 10.15
Søndag d. 5. H3K Søndag ingen Søndag d. 5. H3K Søndag 9.30*
Søndag d. 12. 1. s. e. H3K 10.15 Søndag d. 12. 1. s. e. H3K ingen
Søndag d. 19. 2. s. e. H3K Søndag d. 19. 2. s. e. H3K
Søndag d. 26. 3. s. e. H3K Søndag d. 26. 3. s. e. H3K

Februar Februar

Søndag d. 2. S. s. e. H3K 10.15 Søndag d. 2. S. s. e. H3K ingen
Søndag d. 9. Septuagesima ingen Søndag d. 9. Septuagesima 9.30*
Søndag d. 16. Seksagesima 10.15 Søndag d. 16. Seksagesima 16.00
Søndag d. 23. Fastelavn 14.00 Søndag d. 23. Fastelavn 10.15

* John Vestergaard

12


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Things you must know about cybersecurity
Next Book
NC Social Media Guidelines