The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kuri, 2019-04-12 03:33:35

Kirkeblad april - juni 2019

Kirkeblad april - juni 2019

Røveren Dismas og nøglen til Paradisets have

Da Jesus langfredag år 33 blev kors-
fæstet, blev to røvere korsfæstet sam-
men med ham, een hang på hans højre
side og een på hans venstre side.
En legende fortæller, at den ene røver,
ham der hang på Jesu venstre side,
spottede Jesus, mens røveren på den
højre side, som hed Dismas, sagde:
”Nej, vi skal ikke spotte og håne Je-
sus, for han har jo ikke, som os, gjort
nogen ondt". Derefter sagde røveren
til Jesus: "Husk på mig i dag, når du
kommer ind i Paradis. Luk Paradis op
for mig". Efter Jesus døde, da døde
også de to røvere, - og da Dismas, den rare røver var død, så han, at han nu
var helt alene på Golgata, den bakke, hvor de tre kors stod. Det var ved at
være aften, alle mennesker var gået hjem, for de var bange, kede af det og
oprørte over hvad de havde oplevet, da Jesus døde,for da blev hele Golgata
lagt i et mørke, selvom det var højlys dag og et jordskælv rystede området.
Dismas tænkte: ”nu er jeg altså død, - derfor vil jeg gå af sted til Paradis
for Jesus har jo lovet mig, at jeg nok skal blive lukket ind”. Røveren var
godt klar over, at han ikke altid havde været det bedste menneske, så han
besluttede, at han hellere måtte tage Jesu tomme kors, der stadig lå på
Golgata højen med sig som et pant på, at han havde en aftale med Jesus
om at han kunne blive lukket ind i Paradis. Efter et stykke tid stod Dismas
så foran porten til Paradisets have, men dér stod en stor kerub med et flam-
mesværd og den ville aldeles ikke lukke røveren ind. Keruben har stået på
vagt ved porten lige siden Adam og Eva for mange tusind år siden var ble-
vet smidt ud. Da den nu så røveren, sagde den surt til ham: "Er du godt
klar over, hvor dårligt det gik, sidste gang vi havde mennesker her inde i
Paradisets Have? De stjal æbler og brød den eneste regel Gud havde sat,
derfor kan vi ikke tillade, at der kommer mennesker ind igen!".
(fortsættes side 3)


Adresser Aarup sogn Adresser Rørup sogn

Aarup kirke Rørup kirke
Kirkegade 11 Gelstedvej 34
5560 Aarup 5560 Aarup

Sognepræster: Sognepræster:

Rikke Steen Knudsen Rikke Steen Knudsen
Bredgade 78, 5560 Aarup Bredgade 78, 5560 Aarup
Tlf.: 6443 1643 Tlf.: 6443 1643
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

John Vestergaard John Vestergaard
Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 6445 1033 Tlf. 6445 1033
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Formand: Formand:

Jan Julin Nina Lykkegaard Nielsen
Drosselvej 12, 5560 Aarup Dybmosevej 7, 5560 Aarup
Tlf.: 9390 9079 Tlf.: 2840 8497
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Regnskabsfører: Regnskabsfører:

Niels Vestergaard Niels Vestergaard
Tlf.: 2892 3610 Tlf.: 2892 3610

Kirkeværge: Kirkeværge:

Arne Hansen Elo Skovhus Christensen
Vibevej 6, 5560 Aarup Violvej 3,5560 Aarup
Tlf.: 6443 3410 Tlf.: 6443 3028

Graver: Graver:

Ingelise Flöche Madsen Ann-Line Krag Kjer
Tlf.: 2125 2565 Tlf.: 3053 3474
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Kirkesanger: Kirkesanger:

Kuno Ringer Kuno Ringer
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Organist/korleder: Organist/korleder:

Elisabeth Koch Elisabeth Koch
Mobil: 2483 5848 Mobil: 2483 5848
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

MobilePay: 23774

2


(fortsat fra forsiden)
Men røveren var ikke tabt bag en vogn. Han tog Jesu kors frem, det tomme kors
som han havde båret med sig på ryggen helt fra Golgata, og så sagde han: "Se
her, jeg har en nøgle, der passer ind i nøglehullet."
Og ganske rigtigt, - i porten ind til Paradisets have var der et stort nøglehul, og
da røveren stak korset ind i det og drejede rundt, - Se, da gik porten op. Nu kun-
ne røveren gå ind i Paradis, ligesom Jesus havde lovet ham, mens de begge le-
vede.
Det er snart påske og én af påskens helligdage er langfredag, den laaaaange dag
i påskens drama, hvor Jesus og de to røvere blev hængt op på trækors. Langfre-
dag er den mest triste helligdag i hele kirkeåret , - en sorgens dag, - men den er
mere end det, - den er også løftets – eller pantets – helligdag, på trods af alt det
triste.
Da Jesus lovede røveren Dismas at han, efter sin død, kunne komme ind i Para-
dis, gjorde Jesus ham derved til sin på trods af alle røverens tidligere ugernin-
ger. Langfredag fik røveren Dismas nemlig en nøgle, - Jesu kors, således han
kunne komme ind i Paradis. Den samme nøgle har vi også fået, - den fik vi, da
vi blev døbt, for da blev korsets tegn slået for vort ansigt og vort bryst til vid-
nesbyrd om, at vi skal tilhøre den korsfæstede og opstandne Frelser, Jesus Kri-
stus, - derved blev korsets tegn og pagt vort eje til evig tid.
Efterfølgende var der ikke meget at se på os, - nuvel, vort hår var måske
en smule vådt et øjeblik. Selvom der ikke var meget at se, så er det alligevel det
største, der nogensinde er sket for os, for i dåben fik vi korsets tegn, - korsets
nøgle, - og det helt uden at skulle gøre noget selv eller at skulle gøre noget til
gengæld. Og den dag vi ikke er her længere, men står foran Paradisets port, da
har vi ingen problemer med at komme igennem den låste port, for som røveren,
har vi jo vor helt egen personlige korsnøgle med.
Rigtig glædelig Påske

Add.Vviodrsetes dguru,papt eduAakraunpfkinirdkeeA, ealrluepr bkriurkgevpeådlFaagcteebQoRokkode

Rørup Kirkes Nørklecafé.

Vi nørkler hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 15 - 17.
Har du lyst og tid er du hjertelig velkommen i mødelokalerne ved kirken.

Annelise Madsen
Tlf. 2286 8654

3


Påskens gudstjenester
i Aarup og Rørup kirker

Søndag d. 14. april kl. 10.15
Palmesøndag i Aarup kirke

Søndag d. 14. april kl. 11.30
Palmesøndag i Rørup kirke
Børnegudstjeneste

Torsdag d. 18. april kl. 19.00
Skærtorsdag i Aarup kirke
Medvirkende: Aarup/Rørup Voksenkor

Fredag d. 19. april kl. 10.15
Langfredag i Rørup kirke (omkring flyglet)

Søndag d. 21. april kl. 9.00
Påskedag i Rørup kirke

Søndag d. 21. april kl. 10.15
Påskedag i Aarup kirke (påskeæg)
Solist: Morten Øberg - saxofon

Mandag d. 22. april kl. 10.15
2. påskedag i Rørup kirke (påskeæg)
Solist: Morten Øberg - saxofon

4


Palmesøndag i Rørup kirke:

Palmesøndag d. 14. April afholdes en bør negudstjeneste i Rørup kirke
kl. 11.30, hvor Syngepiger ne medvir ker og hvor der er bar nedåb.
Gudstjenestens tema er ”påskens fantastiske og spændende fortælling”, som
vil blive understøttet af musik og salmesang, ligesom Rørup kirke vil være
pyntet med Palmeblade.

5


4. maj gudstjeneste

Lørdag
d. 4. maj
kl. 21.00

højtideligholdes 74-året for befrielsesaftenen 1945 i Aarup
kirke ved en stemningsaftengudstjeneste med fakler på
kirkegården og levende lys og bøgegrene i kirken.
Efter gudstjenesten serverer
Aarup menighedsråd et traktement i kirken.

Minikonfirmand-afslutning

Fredag d. 10. maj kl. 17.00 i Aarup kirke

afslutter minikonfirmanderne deres forløb med en gudstjeneste.

6


St. Bededagsaften

Torsdag d. 16. maj kl. 19.00
i Rørup kirke

Koncert:
Anna Klosiak - sang, cello

Tove Jacobsen - flygel
Elisabeth Koch - blokfløjte

Lystigt program hylder foråret

Torsdag d. 16. maj kl. 19 er der Store Bededagskoncert i Rørup kirke. I år spiller
en trio bestående af Anna Klosiak, sang og cello, Tove Jacobsen, flygel og
Elisabeth Koch, blokfløjter. Der bydes på et varieret program, som hylder foråret
med glade og velkendte toner og sange.

2. pinsedag
friluftsgudstjeneste med grill

Traditionen tro afholdes der grillgudstjeneste 7
på plænen ved Aarup kirke,

mandag d. 10. juni - 2. Pinsedag.
Gudstjenesten begynder kl. 17.00,

hvorefter Aarup menighedsråd
serverer grillmad i det grønne.

I gudstjenesten medvirker
Voksenkoret og Syngepigerne.


Babysalmesang i Aarup kirke

Foregår følgende onsdage kl. 10:
8. , 15., 22. og 29. maj,
5., 12., og 19. juni.

For yderligere oplysninger se
hjemmesiderne:

www.aarupkirke.dk eller www.roerupkirke.dk

Pilgrimsvandring Palmesøndag

Foreningen “Fynsk Pilgrimsvandring” har, efter aftale med Aarup 8
menighedsråd, arrangeret at de i år påbegynder deres Påskepil-
grimsvandring fra Aarup Kirke. Distancen er ca. 12-14 km.
Programmet er følgende:
 kl. 10.15 gudstjeneste i Aarup Kirke
 Efter gudstjenesten vandres ud af byen langs Brænde Å og ind i

skoven. Madpakken spises et sted undervejs. På vandringen vil
man komme forbi et af de højeste punkter i området, nemlig
Klakkebjerg 71 m over havets overflade. Vandringsleder
Ole Madsen har tilrettelagt vandringen.
 Afslutning i Aarup Kirke, hvorefter der bydes på en forfriskning.
 HUSK påklædning efter vejret, gode, vandskyende vandresko/-
støvler, madpakke og drikkelse samt EGEN KOP/KRUS til
forfriskningen.
 Pris kr. 30.
Man vil vandre foråret i møde med ordene fra salmen ”Frydeligt med
jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens
tid er omme! Land og hav og lundens træer herligt prydes fjernt og
nær ...” Der vil også være indlagt stillevandringer undervejs.


I begyndelsen af marts blev indgangspartiet foran Aarup kirke ændret betyde-
ligt med ny flisebelægning og udvidelse af ”pladsen” foran kirken. Ændringen
har længe været ønsket af både kirkegængere såvel som menighedsråd og sik-
rer fremadrettet mere plads og brugervenlighed særligt ved kisteudbæring af
Aarup kirke.
Ligeledes har landmålere været i gang på plænen og de har isat pæle i jorden
for at opmåle og lave jordbundsundersøgelser i forbindelse med det kommen-
de Sognehus.
Ingelise graver har haft meget travlt på kirkegården med at fjerne vinterens
grandækning, samt plante stedmoderblomster, således kirkegården står påske-
og konfirmationsklar.
Der afholdes konfirmationer d. 4. og 5. maj, i alt 4 konfirmationer. Selvom d.
4. maj er den store konfirmationsdag i Aarup kirke, så fejres befrielsen med
den traditionelle ”Befrielses-gudstjeneste” også i kirken kl. 21.00, hvor Vok-
senkoret medvirker og hvor menighedsrådet serverer vin efterfølgende.
Minikonfirmandundervisningen er i fuld gang med 28 glade minikonfirman-
der, som går til undervisning hver tirsdag eftermiddag i Sognelokalerne.
Der afholdes minikonfirmandafslutning fredag d. 10. maj med festgudstjene-
ste kl. 17.00 og herefter er der hyggeligt samvær for minikonfirmanderne og
deres familier.

Jan Julin, menighedsrådsformand

Foråret er kommet godt i gang og Ann-Line har haft travlt på Rørup kirkegård 9
med at fjerne gran og plante forårsblomster, så kirkegården står flot til Påske
og konfirmationerne.
Kirkerummet er også blevet gjort forårsren og lysekronerne og alterstagerne
pudset.
Menighedsrådet har i samarbejde med provstiudvalget indsendt fondsansøg-
ninger til kirketårnsprojektet, samt så skal ingeniøren og arkitekten i nærmeste
fremtid i gang med at lave forundersøgelser.
I år er der to konfirmationer i Rørup kirke, søndag d. 28. april for Aarupsko-
lens konfirmander ved Rikke og lørdag d. 4. maj for Lærkeskolens konfirman-
der ved John.
Påskens forskellige helligdage fejres i Rørup kirke med en børnegudstjeneste
Palmesøndag, hvor Syngepigerne medvirker, samt så er der barnedåb. Lang-
fredag afholdes liturgisk gudstjeneste omkring flyglet hvor der synges salmer,
samt så læses Jesu lidelseshistorie. Påskedag afholdes en tidlig påskegudstje-
neste og 2. påskedag medvirker en saxofonsolist. Begge påskedage serveres
våbenhuskaffe og farverige påskeæg.

Nina Lykkegaard Nielsen, menighedsrådsformand


10


Konfirmationsdatoer Konfirmationsdatoer
Rørup Aarup

2019.…………..28. april 2019……...….…..4.-5. maj
2020.…………..19. april 2020…….…..25.-26. april
2021………….. 18. april 2021…….…..24.-25. april
2022…………...24. april 2022…..30. april - 1. maj
2023…………...23. april 2023…..…..29. - 30. april
2024…………...14. april 2024……....20. - 21. april
2025……...…...27. april 2025……….…….3.- 4. maj
2026…….……..19. april 2026……...25. - 26. april

KAFFE PÅ KANDEN

Der er friskbrygget kaffe og the på kanden,
samt mulighed for en lille snak i våbenhuset efter gudstjenesterne.

FASTE AKTIVITETER
I SOGNELOKALERNE

Aarup/Rørup Voksenkor øver hver tirsdag kl. 9.00 - 11.00,
inkl. kaffe og hyggeligt samvær.

Syngepigerne øver hver onsdag kl. 15.20 - 16.05,
inkl. hygge og lidt spiseligt.

Kontaktperson for de 2 kor er organist Elisabeth Koch tlf. 2483 5848.

HOLMELY

Der afholdes gudstjeneste kl. 10.15

Fredag d. 10. maj
Fredag d. 14. juni

Der serveres kaffe og kage efter gudstjenesten.

11


Aarup kirke 10.15 Rørup kirke 11.30
19.00 ingen
April ingen April 10.15
10.15 9.00
Søndag d. 14. Palmesøndag ingen Søndag d. 14. Palmesøndag 10.15
Torsdag d. 18. Skærtorsdag ingen Torsdag d. 18. Skærtorsdag 10.00
Fredag d. 19. Langfredag Fredag d. 19. Langfredag
Søndag d. 21. Påskedag Søndag d. 21. Påskedag
Mandag d. 22. 2. påskedag Mandag d. 22. 2. påskedag
Søndag d. 28. 1. s. e. påske Søndag d. 28. Konfirmation

Maj 9.30 Maj 10.00*
11.00
Lørdag d. 4. Konfirmation 12.30 Lørdag d. 4. Konfirmation ingen
Lørdag d. 4. Konfirmation 21.00 11.30
Lørdag d. 4. Konfirmation 10.00 Søndag d. 5. 2. s. e. påske 19.00
Lørdag d. 4. Befrielsen 17.00 Søndag d. 12. 3. s. e. påske ingen
Søndag d. 5. Konfirmation 10.15 Torsdag d. 16. Bededagsaften 9.30*
Fredag d. 10. Miniafslutning 9.30* Søndag d. 19. 4. s. e. påske
Søndag d. 12. 3. s. e. påske ingen Søndag d. 26. 5. s. e. påske

Søndag d. 19. 4. s. e. påske
Søndag d. 26. 5. s. e. påske

Juni 11.30 Juni 10.15
10.15 9.00
Søndag d. 2. 6. s. e. påske 17.00 Søndag d. 2. 6. s. e. påske ingen
Søndag d. 9. Pinsedag 10.30 Søndag d. 9. Pinsedag 9.00
Mandag d. 10. 2. pinsedag 10.15 Mandag d. 10. 2. pinsedag 11.30
Søndag d. 16. Trinitatis ingen Søndag d. 16. Trinitatis 9.30*
Søndag d. 23. 1. s. e. trinitatis Søndag d. 23. 1. s. e. trinitatis
Søndag d. 30. 2. s. e. trinitatis Søndag d. 30. 2. s. e. trinitatis

* John Vestergaard

Kirkebil:

Bestilles hos formand Jan Julin tlf. 9390 9079.

Hjemmesider:

www.aarupkirke.dk – www.roerupkirke.dk er bestemt et besøg værd!

Facebook:

Både Aarup kirke og Rørup kirke kan findes på Facebook!

Kirkebladet

Udkommer næste gang d. 28. juni (deadline for materiale: 21. juni)
Kirkebladet udgives af Aarup og Rørup menighedsråd.

Indlæg til næste kirkeblad kan indleveres til: [email protected]

12


Click to View FlipBook Version
Previous Book
New Jersey Addiction Resources
Next Book
BUKU PROGRAM HARI GURU