The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kuri, 2019-07-02 06:11:49

Kirkeblad juni- august 2019

Kirkeblad juni- august 2019

Adresser Aarup sogn Adresser Rørup sogn

Aarup kirke Rørup kirke
Kirkegade 11 Gelstedvej 34
5560 Aarup 5560 Aarup

Sognepræster: Sognepræster:

Rikke Steen Knudsen Rikke Steen Knudsen
Bredgade 78, 5560 Aarup Bredgade 78, 5560 Aarup
Tlf.: 6443 1643 Tlf.: 6443 1643
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

John Vestergaard John Vestergaard
Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 6445 1033 Tlf. 6445 1033
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Formand: Formand:

Jan Julin Nina Lykkegaard Nielsen
Drosselvej 12, 5560 Aarup Dybmosevej 7, 5560 Aarup
Tlf.: 9390 9079 Tlf.: 2840 8497
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Regnskabsfører: Regnskabsfører:

Niels Vestergaard Niels Vestergaard
Tlf.: 2892 3610 Tlf.: 2892 3610

Kirkeværge: Kirkeværge:

Arne Hansen Elo Skovhus Christensen
Vibevej 6, 5560 Aarup Violvej 3,5560 Aarup
Tlf.: 6443 3410 Tlf.: 6443 3028

Graver: Graver:

Ingelise Flöche Madsen Ann-Line Krag Kjer
Tlf.: 2125 2565 Tlf.: 3053 3474
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Kirkesanger: Kirkesanger:

Kuno Ringer Kuno Ringer
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Organist/korleder: Organist/korleder:

Elisabeth Koch Elisabeth Koch
Mobil: 2483 5848 Mobil: 2483 5848
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

MobilePay: 23774

2


Pinse for børn

Torsdag d. 6. juni ankom hele Aarupskolens
2. årgang sammen med deres lærere til Rø-
rup kirke for at besøge Rørup kirke og for at
høre om Pinse og fejre ”kirkens fødselsdag”.
Vi indledte inde i Rørup kirke, hvor der blev
fortalt om kirkens historie, om hvordan kir-
ken var indrettet, som så fik 2. årgang set og
løftet præstekjolen. Efterfølgende fortalte Rikke om Duen, symbolet på
Pinsen, samt om hvad Pinse betød – at Helligånden ikke kan ses, men al-
tid kan mærkes, hvilket blev demonstreret med at blæse sæbebobler. Så
sang alle en salme om Pinsen, godt hjulpet af Elisabeth og to Syngepiger,
mens der blev viftet med fødselsdagsflag. Så gik turen ud på kirkegården,
hvor Rikke fortalte ”Røverhistorier” og andre anekdoter, samt fandt,
sammen med eleverne, det lille omvendte hoved på Rørup kirkes mur.
Besøget sluttede med fødselsdagskage og
juice på græsplænen foran kirken i det dej-
ligste solskinsvejr. Efter besøget sendte
Aarupskolens 2. D hilsener med ”tak for be-
søget” i form af flotte tegninger af Rørup kir-
ke og af besøget. Tegningerne er at finde i
kirkens våbenhus hen over sommeren.

Minikonfirmandafslutning

Som afslutning på et spændende minikonfirmandforløb, afholdtes en
gudstjeneste i Aarup kirke d. 10 maj, hvor årets minikonfirmander og
Syngepigerne medvirkede i gudstjenesten med sang og oplæsning af
deres bønner til Gud. Efter gudstjenesten serveredes grillpølser og brød
foran kirken på det nye ”Kirketorv”.

Der afholdes et nyt minikonfirmandforløb for 3. årgang i foråret 2020.

3


”Fred her til Lands”

DR har over foråret lavet flere optagelser til TV-serien ”Fred her til
Lands” i Aarup. Tirsdag d. 25. juni blev der optaget flere scener i Aarup
kirke og på kirkegården. Det var et meget spændende forløb, som spandt
sig over en hel dag i bragende solskin og med høje sommertemperaturer.
Formand Jan Julin fulgte filmholdet hele dagen og tog billeder, som kan
ses på Aarup kirkes FB-side. Ligeledes var Elisabeth antaget til at spille
på orgelet. Det bliver meget spændende at se optagelserne i efteråret, når
TV serien bliver sendt.

Babysalmesang 4
i Aarup kirke

Kommende sæson begynder

Torsdag d. 15. august kl. 10

For yderligere oplysninger
se hjemmesiderne:

www.aarupkirke.dk eller
www.roerupkirke.dk

Rørup Kirkes Nørklecafé.

Vi nørkler hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 15 - 17.
Har du lyst og tid er du hjertelig velkommen i mødelokalerne ved kirken.

Annelise Madsen
Tlf. 2286 8654


Sogneudflugt

Søndag d. 8 september
har Aarup og Rørup den årlige sogneudflugt.

I år går turen til Fåborg.

Udflugten starter med gudstjeneste i Aarup Kirke kl 10.
Når gudstjenesten er færdig holder bussen klar til at køre mod
Fåborg, hvor vi vil spise en god middag.
Derefter skal vi på en guidet byvandring fra Helligåndskirken og
til Klokketårnet, hvor der undervejs vil blive fortalt om Fåborgs
historie.
Dagen slutter med kaffe, inden vi kører tilbage til Aarup og Rørup.

Tilmelding kan ske til:
Ulla Svane Kraft tlf. 6443 3410
Annette Henderson tlf. 2751 7419
Annelise Hauge Madsen, 2286 8654

Der kommer yderligere informationer i Aarup Folkeblad
først i august måned.

5


Billeder fra Aarup

4. maj
Befrielsesaften

Babysalmesang

6


og Rørup kirker

Minikonfirmand-
afslutning

Pinse for børn

2. pinsedag

7


Tillykke til konfirmanderne

I år blev 53 konfirmander konfirmeret i Aarup og Rørup kirker. Det har
været spændende for Elisabeth og Rikke at lære konfirmanderne at
kende gennem efteråret, vinteren og foråret. I løbet af undervisningsfor-
løbet havde konfirmanderne besøg af en bedemand, de spillede jule-
krybbespil i Aarup og Rørup kirker for børnehaverne og Aarupskolens
mindste årgange, de hjalp til med Luciaoptog til de 9 læsninger, samt til
Børnejulegudstjenesten, samt sang Gospel med Rune Herholdt i foråret.
Der har været mange gode grin og stor latter, samt gode og saglige
debatter onsdag og torsdag morgen i Sognelokalerne, ligesom konfir-
manderne også nød at komme op i Aarup kirke for ”at sove”, som en god
afslapning inden skoledagen begyndte. Der skal lyde en stor tak fra
Elisabeth og Rikke til konfirmanderne 2019, og et ”lykke til” med den
fremtid som unge mennesker, som de kommende år byder på.

Konfirmandindskrivning

Søndag d. 16. Juni afholdtes konfirmandindskrivning for konfirmanderne
2020. Efter gudstjenesten blev der givet praktiske oplysninger vedr.
undervisningen og konfirmationerne – der er lagt informationer ud på
Aarupskolen Intranet. Ligeledes er der oprettet en lukket FB-gruppe for
konfirmander og forældre, kontakt venligst Rikke for yderligere informa-
tioner.

Selve konfirmandundervisningen begynder onsdag d. 11. September for
7. B og torsdag d. 12 september for 7. A kl. 8.15-9.35 i Sognelokalerne.
Selve konfirmationerne afholdes i Rørup kirke d. 19. April kl. 10.00 for
Aarupskolens elever, samt kl. 12.00 for Lærkeskolens elever. I Aarup kirke
afholdes konfirmation d. 25. april kl. 10.00 for Aarupskolens A-klasse og
kl. 12.00 for B-klassen, samt d. 26. april kl. 10.00 for begge klasser. Kon-
firmander fra andre skoler med tilknytning til Aarup og Rørup sogne
konfirmeres efter aftale på de forskellige hold.

8


4. - 5. maj blev der afholdt 4 konfirmationer i Aarup kirke, samt den traditio-
nelle Befrielsesaften. Selvom der var mange konfirmander og gæster i kirken
og på kirkegården, forløb det hele rigtigt godt, også fordi det nye ”kirketorv”
fungerede efter hensigten og gav bedre plads foran kirken.

Nu er sommeren godt begyndt, hvilket blev fejret 2. Pinsedag med en fri-
luftsgudstjeneste, der dog blev afholdt inde i kirken og efterfølgende i Sog-
nelokalerne, da et regnvejr spillede menighedsrådet og personalet et puds.
Voksenkoret og Syngepigerne medvirkede i gudstjenesten og det var en stor
fornøjelse at høre gode sommerlige salmer og sange på tværs af generatio-
nerne.
Efter gudstjenesten spiste 135 grillmad i Sognelokalerne. Selvom der var
trangt, var det hyggeligt, dog glæder menighedsrådet sig til at det nye Sog-
nehus forhåbentlig står færdig til næste sommer.

Hen over foråret er der blevet taget jordbundsprøver og lavet opmålinger til
det nye Sognehus og efter sommerferien regner menighedsrådet med at der
kan afholdes licitation, således byggeriet hurtigst muligt kan komme i gang.

Lige nu står kirkegården grøn og blomstrende. Der er god grokraft i jorden,
hvorfor graver Ingelise arbejder på højtryk med at holde stier, gange og grav-
steder fri for ukrudt.

Alle i Aarup sogn ønskes en dejlig sommer.

Jan Julin, menighedsrådsformand

Vidste du, at du kan finde Aarup kirke på Facebook
Add. vores gruppe Aarup kirke, eller brug vedlagte QR kode

9


Rørup kirke, søndag d. 28. april kl. 10.00
Aarup kirke, lørdag d. 4. maj kl. 12.30

Aarup kirke, lørdag d. 4. maj kl. 9.30
Aarup kirke, søndag d. 5. maj kl. 10.00

Aarup kirke, lørdag d. 4. maj kl. 11.00

10


Konfirmationsdatoer Konfirmationsdatoer
Rørup Aarup

2020.…………..19. april 2020…….…..25.-26. april
2021………….. 18. april 2021…….…..24.-25. april
2022…………...24. april 2022…..30. april - 1. maj
2023…………...23. april 2023…..…..29. - 30. april
2024…………...14. april 2024……....20. - 21. april
2025……...…...27. april 2025……….…….3.- 4. maj
2026…….……..19. april 2026……...25. - 26. april

KAFFE PÅ KANDEN

Der er friskbrygget kaffe og the på kanden,
samt mulighed for en lille snak i våbenhuset efter gudstjenesterne.

FASTE AKTIVITETER
I SOGNELOKALERNE

Aarup/Rørup Voksenkor øver hver tirsdag kl. 9.00 - 11.00,
inkl. kaffe og hyggeligt samvær.

Syngepigerne øver hver onsdag efter skoletid,
inkl. hygge og lidt spiseligt.

Kontaktperson for de 2 kor er organist Elisabeth Koch tlf. 2483 5848.

HOLMELY

Der afholdes gudstjeneste kl. 10.15

Fredag d. 16. august
Fredag d. 13. september

Der serveres kaffe og kage efter gudstjenesten.

11


Aarup kirke Rørup kirke

Juni Juni

Søndag d. 30. 2. s. e. trinitatis ingen Søndag d. 30. 2. s. e. trinitatis 9.30*

Juli Juli

Søndag d. 7. 3. s. e. trinitatis 10.15 Søndag d. 7. 3. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 14. 4. s. e. trinitatis ingen Søndag d. 14. 4. s. e. trinitatis 10.15
Søndag d. 21. 5. s. e. trinitatis 10.15 Søndag d. 21. 5. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 28. 6. s. e. trinitatis ingen Søndag d. 28. 6. s. e. trinitatis 9.30*

August August

Søndag d. 4. 7. s. e. trinitatis 9.30* Søndag d. 4. 7. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 11. 8. s. e. trinitatis ingen Søndag d. 11. 8. s. e. trinitatis 9.30*
Søndag d. 18. 9. s. e. trinitatis 10.15 Søndag d. 18. 9. s. e. trinitatis 11.30
Søndag d. 25. 10. s. e. trinitatis 11.30 Søndag d. 25. 10. s. e. trinitatis 10.15

* John Vestergaard

Kirkebil:

Bestilles hos formand Jan Julin tlf. 9390 9079.

Hjemmesider:

www.aarupkirke.dk – www.roerupkirke.dk er bestemt et besøg værd!

Facebook:

Både Aarup kirke og Rørup kirke kan findes på Facebook!

Kirkebladet

Udkommer næste gang d. 23.august (deadline for materiale: 16. august)
Kirkebladet udgives af Aarup og Rørup menighedsråd.

Indlæg til næste kirkeblad kan indleveres til: [email protected]

12


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SJC History V & VI Sem 2017-2020
Next Book
Seskhona Newspaper