The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kuri, 2019-08-23 06:15:26

Kirkeblad september - november 2019

Kirkeblad september - november 2019

Adresser Aarup sogn Adresser Rørup sogn

Aarup kirke Rørup kirke
Kirkegade 11 Gelstedvej 34
5560 Aarup 5560 Aarup

Sognepræster: Sognepræster:

Rikke Steen Knudsen Rikke Steen Knudsen
Bredgade 78, 5560 Aarup Bredgade 78, 5560 Aarup
Tlf.: 64 43 16 43 Tlf.: 64 43 16 43
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

John Vestergaard John Vestergaard
Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg Chr. Richardtsvej 25, 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 45 10 33 Tlf. 64 45 10 33
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Formand: Formand:

Jan Julin Nina Lykkegaard Nielsen
Drosselvej 12, 5560 Aarup Dybmosevej 7, 5560 Aarup
Tlf.: 93 90 90 79 Tlf.: 28 40 84 97
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Regnskabsfører: Regnskabsfører:

Niels Vestergaard Niels Vestergaard
Tlf.: 28 92 36 10 Tlf.: 28 92 36 10

Kirkeværge: Kirkeværge:

Arne Hansen Elo Skovhus Christensen
Vibevej 6, 5560 Aarup Tværvej 1 ,5560 Aarup
Tlf.: 64 43 34 10 Tlf.: 24 41 93 28

Graver: Graver:

Ingelise Flöche Madsen Ann-Line Krag Kjer
Tlf.: 21 25 25 65 Tlf.: 30 53 34 74
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Kirkesanger: Kirkesanger:

Kuno Ringer Kuno Ringer
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

Organist/korleder: Organist/korleder:

Elisabeth Koch Elisabeth Koch
Mobil: 24 83 58 48 Mobil: 24 83 58 48
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

MobilePay: 23774

2


Der var engang en vestfynsk bondemand som havde to sønner. Begge sønner
var skikkelige, arbejdsomme og gode folk, de kunne både køre mejetærsker,
traktor og betjene malkemaskinen, men det var desværre kun den ene af de to
sønner, som kunne arve gården, for der var ikke jord nok til dem begge.
En dag kaldte bondemanden sin yngste søn til sig og sagde: ”Du kan lige så
godt få at vide først som sidst, at jeg har besluttet mig for, at din storebror skal
arve gården, da det er skik og brug i familien. I stedet skal du drage ud i ver-
den og bygge din egen gård, men for at du kan huske, hvor du kommer fra og
hvad du kommer af, skal du tage en krukke med jord fra din fædrene gård
med på rejsen”. Sønnen gjorde som faderen havde sagt, tog en krukke og fyld-
te den med jord fra marken.
Så drog han af sted til Amerika, hvor han havde hørt, at der var god jord at få
til en billig penge. I Amerika fandt den yngste søn et sted med god, fed muld-
jord, hvor det var godt at drive landbrug. Han købte jord op og byggede sig en
bondegård. Der blev også bygget stald med plads til køer og grise. I maskin-
huset stod der både traktor og mejetærsker. En lille sød kone fandt sønnen og-
så derovre og snart trillede der et par rollinger rundt i stuerne i det nybyggede
stuehus.
(fortsættes side 5)

Vidste du, at du kan finde Aarup kirke på Facebook
Add. vores gruppe Aarup kirke, eller brug vedlagte QR kode

3


Høstgudstjeneste i Rørup kirke

Søndag d. 22. september kl. 12.00

hvor høsten fejres i Rørup kirke.
Voksenkoret medvirker.

Efterfølgende serveres der høstfrokost.

Børnehøstgudstjeneste i Aarup kirke

Der afholdes børnehøstgudstjeneste
i Aarup kirke,

fredag d. 27. september kl. 17.00

Syngepigerne medvirker

Efter gudstjenesten serveres der pølser og brød ved kirken.

Høstgudstjeneste i Aarup kirke

Søndag d. 29. september kl. 19.00

Traditionen tro medvirker Voksenkoret
ved høstgudstjenesten i Aarup kirke.
Efter gudstjenesten serveres kaffedamernes
hjemmelavede æblekager i Sognelokalerne.

Rørup Kirkes Nørklecafé. 4

Vi nørkler hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 15 - 17.
Har du lyst og tid er du hjertelig velkommen i mødelokalerne ved kirken.

Annelise Madsen
Tlf. 22 86 86 54


(fortsat fra side 3)
De første år gik det fint med høsten for jorden var god, og kornet bar masser
af fold. Køerne kom ud på markerne om sommeren, og de gav den mest vel-
smagende og fede mælk. Børnene voksede op og fik de dejligste røde æble-
kinder, - alt strålede af frodighed og lykke på den nye gård i Amerika. Men så
et år kom der misvækst, - et mægtigt haglvejr lagde kornet ned. Derefter reg-
nede og regnede og regnede det i én uendelighed, så næsten ingenting af hø-
sten kunne bjærges. Den yngste søn tænkte: ”skidt med det, jeg kan jo ikke
være heldig hvert år, for der kommer jo både gode såvel som dårlige år, - jeg
må bare arbejde lidt hårdere næste år”.
Men næste år var det samme historie, - bare med omvendt fortegn: Solen bag-
te med ubarmhjertige stråler, og kornet visnede på marken næsten før det var
kommet op. Når den yngste søn sendte køerne ud på græs, blev de bare mag-
rere og magrere mens de gik og bed i de små svedne totter, som var tilbage på
marken. Nu blev den yngste søn for alvor bekymret. ”Et år til sådan her”,
tænkte han, ”så må vi gå fra hus og hjem”. Han spekulerede og spekulerede
derfor hele vinteren på, hvad han dog skulle gøre for at undgå, at katastrofen
gentog sig for tredje år i træk.
Da foråret kom og det nye korn skulle sås, fik han en ide, - tidligt en morgen
gik han ud på marken. Under armen havde han krukken med jorden fra sin
fars gård. Han åbnede krukken, tog jorden og strøede den ud på marken, lidt
hist og her, en håndfuld ad gangen. Da krukken var tom, sagde han højt: ”Nu
har jeg brugt hele min fædrene arv, så er der ikke mere jeg kan gøre, - resten
ligger i Guds hånd”. Så pløjede han markerne så omhyggeligt, som han aldrig
havde gjort før. Kornet blev sået med millimeters nøjagtighed, - derefter ven-
tede han. Forårsregnen vandede jorden, og sommeren kom med bagende sol-
skin og en byge indimellem, lige nok til at kornet kunne have noget at vokse
af.
Om efteråret blev der det fineste høstvejr med tørvejr flere dage i træk, så de
kunne bjærge høsten i ro og mag og da slutresultatet skulle gøres op, blev det
den fineste høst i mands minde.
(fortsættes side 6)

5


(fortsat fra side 5)
Den yngste søn holdt herefter en kæmpe fest for at fejre høsten. Han invitere-
de sin familie over fra Danmark, for at de kunne glæde sig sammen med ham,
- de kom alle sammen, også hans gamle far. Mens de sad ved bordet og nød
”agerjordens rige gaver”, kunne den yngste søn ikke lade være med at fortælle
sin far, hvad der var sket: ”I to år havde vi misvækst, men så strøede jeg i for-
året jorden fra din gård ud over markerne, og høsten blev så stor som aldrig
før. Hvad var der med den jord, jeg puttede i krukken?”
”Du skal huske, hvad du kommer af, min søn”, sagde faren ”så går det altid
bedst. Den der glemmer sine rødder, visner som kornet på marken. Men den
der husker sine rødder, han ved hvor han skal gå hen, når hans kræfter er ved
at svigte, og han har brug for hjælp”. Den yngste søn lagde sig disse ord på
sinde og lige inden hjemrejsen til Vestfyn, sagde han til sin storebror: ”Kære
bror, jeg har haft god gavn af jorden fra fars jord. Nu har jeg puttet jorden fra
min mark ned i krukken, og den skal du tage med dig hjem til Vestfyn. Hvis du
et år får dårlig høst, skal du tage jorden fra krukken og strø den ud over mar-
ken, således som jeg har gjort. Så skal høsten nok blive god igen”. ”Og når du
står der med krukken under armen og strøer jorden fra min mark ud over din
mark, Ja, så håber jeg, at du vil tænke på, at du har en bror på den anden side
af Atlanten, som tænker på dig og holder af dig. Må denne krukke jord binde
vor familie sammen for evigt!”
Det er godt at vide, hvor man hører til. Lige som den yngste søn, så har vi
også et sted at høre til, for vi hører til hos Gud, uanset hvor langt væk hjem-
mefra vi kommer, - om vi så rejser helt til Amerika eller Kina, - Ja, så hører vi
stadigvæk til hos ham. Vi har alle fået en krukke af Gud til at tage med os på
vor færd gennem menneskelivet, men den krukke Gud giver os, er dog ikke
fyldt med jord, - den er fyldt med vand, - med dåbens vand. Nuvel, det er nyt
og rent vand, der hældes i døbefonten, hver eneste gang et barn bliver døbt,
men alligevel er det det samme vand, uanset om det er i Aarup eller Dakota,
Rørup eller New York, dåben finder sted. Ligesom grøntsagerne og frugterne
har brug for vand for at kunne vokse, så gælder det samme for os, - vi har og-
så brug for vand, det levende vand, - dåbens vand, - kærlighedens vand. Det
er Guds velsignelse og kærlighed vi får med os i dåben gennem vandet, - den
velsignelse og kærlighed som følger os alle dage, uanset om vi bliver her på
Vestfyn eller hvor end vi rejser hen i verden! At fejre høst som vi skal gøre de
sidste to søndage i september i Aarup og Rørup kirker er at sige ”Tak”, men
ikke til os selv og vore mange fine evner, men ”Tak” til Gud, fordi vi netop
ikke er rodløse. Vi siger tak fordi vi, i dåben, har fået en krukke med Guds
kærlighed som vi kan tage med os på vor færd gennem menneskelivet.

6


Sogneudflugt

Søndag d. 8 september 2019 afholder vi vores årlige sognetur. 7
I år går turen til Fåborg.
Vi begynder dagen med gudstjeneste i Aarup Kirke kl 10.
Derefter holder bussen klar til at køre os til det smukke Sydfyn, hvor vi skal
spise på Café Magasingården i Fåborg.
Efter maden kan vi strække benene lidt og gå en lille tur til Helligåndskirken.
Derefter går vi tilbage til Café Magasingården og drikker kaffe.
Vi tager derfra til Klokketårnet, hvor vi skal høre om tårnets historie og vi får
adgang til tårnet, hvorfra vi kan nyde udsigten over byen, fjorden og bakker-
ne.
Derefter vil en af byens vægtere tage os med på en byvandring, hvor vi ser og
hører om de mange fredede historiske huse, gamle købmandsgårde og kunst-
værker i det offentlige rum.
Efter nogle gode oplevelser kører bussen tilbage til Aarup.

——————–—————————————————————————————

Programmet for sogneturen:

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Aarup Kirke.
Kl. 11.15 Afgang fra Aarup Kirke.
Kl. 12.15 Middag på Café Magasingården.
Kl. 13.45 Lille gåtur til Helligåndskirken.
Kl. 14.30 Kaffe på Café Magasingården.
Kl. 15.30 Fortælling og rundvisning i Klokketårnet.
Kl. 16.30 Guidet byvandring.
Kl. 17.30 Omkring dette tidspunkt, kører bussen tilbage til Aarup.

Babysalmesang i Aarup kirke

Torsdag d. 5., 12., 19 og 26. september kl. 10

For yderligere oplysninger se hjemmesiderne:
www.aarupkirke.dk eller www.roerupkirke.dk


MUSIKMOSAIK

I Aarup kirke søndag d. 20. oktober kl. 15.00.

Flauti con Amore med Anne Buch Hansen.

Blokfløjtekvartetten Flauti con Amore, som består af Jeanett Astrup von
Thimm, Kirsten Buskbjerg Lübker, Tine K. Skau og Elisabeth Koch,
giver sammen med organist Anne Buch Hansen koncert i Aarup kirke
søndag d. 20. oktober kl. 15.00.
Kvartetten har til denne lejlighed sammensat en mosaik af velklingende,
sjov og underholdende musik, der bringer os vidt omkring.
Tidsmæssigt spænder programmet fra musik komponeret af John Dowland,
som var ansat ved Christian d. 4.s hof til, et nyt værk af Kai Stensgaard
komponeret til Flauti con Amore.
Ved flere af programpunkterne udvides den relativt spinkle blokfløjteklang
med lyden af ”Instrumenternes Dronning”, som orglet bliver kaldt, som i sig
selv består af et hav af piber i alle størrelser.
Flauti con Amore spiller også på mange blokfløjter i forskellige størrelser
fra ca. 10 cm til 2 meter - dog max på to af gangen!
Efter koncerten er der et glas vin og mulighed for at få en hyggesnak med
musikerne og se instrumenterne.

8


Korene i
Aarup og
Rørup kirker

Aarup/Rørup Voksenkor øver hver tirsdag formiddag kl. 9 – 11 i Sogneloka-
lerne, Bredgade 78.
Koret medvirker ved høstgudstjenester i begge kirker: I Rørup kirke søndag
d. 22. september kl. 12 og i Aarup kirke søndag d. 29. september kl. 19.
Syngepigerne (3. – 6. klasse) øver hver onsdag eftermiddag kl. 14.30 – 15.30
i Sognelokalerne, Bredgade 78.
De medvirker ved høstgudstjeneste for børn fredag d. 27. september kl. 17 i
Aarup kirke.
To gange om året (til pinse og jul) synger de to kor sammen på tværs af
generationer til stor glæde for alle parter incl. publikum!!
Der er altid plads til flere i begge kor, så har du lyst til at prøve, er du meget
velkommen!
Efter hver korprøve er der tid til hyggesnak over en kop kaffe eller saft.

Alle Helgen

Søndag d. 3. november afholdes Alle Helgen gudstjenester
i Rørup kirke kl. 17.00 og i Aarup kirke kl. 19.00.

I gudstjenesterne vil navnene på dem som er døde siden sidste
Alle Helgen blive læst op og fløjtenist Rikke Barsøe vil medvirke
i gudstjenesterne.

9


(sæt allerede nu kryds i kalenderen)

1. s. i advent

Søndag d. 1. december kl. 16.00 i Rørup kirke
Aarup/Rørup Voksenkor medvirker

2. s. i advent

Søndag d. 8. december kl. 17.00 i Aarup kirke
De 9 læsninger med Luciaoptog

Aarup/Rørup Voksenkor medvirker

JULEKRYBBESPIL

Onsdag d. 11. december kl. 10.00 i Aarup kirke
Onsdag d. 11. december kl. 18.30 i Aarup kirke
Torsdag d. 12. december kl. 10.00 i Aarup kirke
Torsdag d. 12. december kl. 18.30 i Aarup kirke

Syng julen ind

Mandag d. 23. december kl. 14.00 i Aarup kirke

JULEN

Tirsdag d. 24. december
Børnejul i Aarup kirke kl. 11.00
Juleaften i Aarup kirke kl. 13.00 og kl. 15.30
Juleaften i Rørup kirke kl. 14.15

Onsdag d. 25. december
Juledag i Aarup kirke kl. 10.15

Torsdag d. 26. december
2. juledag i Rørup kirke kl. 9.30

Nytår

Tirsdag d. 31. december
kl. 14.30 i Rørup kirke
kl. 16.00 i Aarup kirke

Læs mere om arrangementerne i næste kirkeblad

10


Konfirmationsdatoer Konfirmationsdatoer
Rørup Aarup

2020.…………..19. april 2020…….…..25.-26. april
2021………….. 18. april 2021…….…..24.-25. april
2022…………...24. april 2022…..30. april - 1. maj
2023…………...23. april 2023…..…..29. - 30. april
2024…………...14. april 2024……....20. - 21. april
2025……...…...27. april 2025……….…….3.- 4. maj
2026…….……..19. april 2026……...25. - 26. april

KAFFE PÅ KANDEN

Der er friskbrygget kaffe og the på kanden,
samt mulighed for en lille snak i våbenhuset efter gudstjenesterne.

FASTE AKTIVITETER
I SOGNELOKALERNE

Aarup/Rørup Voksenkor øver hver tirsdag kl. 9.00 - 11.00,
inkl. kaffe og hyggeligt samvær.

Syngepigerne øver hver onsdag kl. 14.30 - 15.30,
inkl. hygge og lidt spiseligt.

Kontaktperson for de 2 kor er organist Elisabeth Koch tlf. 2483 5848.

HOLMELY

Der afholdes gudstjeneste kl. 10.15
Fredag d. 13. september
Fredag d. 11. oktober
Fredag d. 8. november
Fredag d. 29. november

Der serveres kaffe og kage efter gudstjenesten.

11


Aarup kirke Rørup kirke

August August

Søndag d. 25. 10. s. e. trinitatis 11.30 Søndag d. 25. 10. s. e. trinitatis 10.15

September September

Søndag d. 1. 11. s. e. trinitatis 9.30* Søndag d. 1. 11. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 8. 12. s. e. trinitatis 10.00 Søndag d. 8. 12. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 15. 13. s. e. trinitatis ingen Søndag d. 15. 13. s. e. trinitatis 9.30*
Søndag d. 22. 14. s. e. trinitatis 10.15 Søndag d. 22. 14. s. e. trinitatis 12.00
Fredag d. 27. Børnehøst 17.00
Søndag d. 29. Høst 19.00 Søndag d. 29. 15. s. e. trinitatis 10.15

Oktober Oktober

Søndag d. 6. 16. s. e. trinitatis 9.30* Søndag d. 6. 16. s. e. trinitatis ingen
Søndag d. 13. 17. s. e. trinitatis ingen Søndag d. 13. 17. s. e. trinitatis 9.30*
Søndag d. 20. 18. s. e. trinitatis 10.15 Søndag d. 20. 18. s. e. trinitatis 11.30
Søndag d. 20. Koncert 15.00
Søndag d. 27. 19. s. e. trinitatis 10.15 Søndag d. 27. 19. s. e. trinitatis ingen

November November

Søndag d. 3. Alle Helgen 19.00 Søndag d. 3. Alle Helgen 17.00
Søndag d. 10. 21. s. e. trinitatis 11.30 Søndag d. 10. 21. s. e. trinitatis 10.15
Søndag d. 17. 22. s. e. trinitatis ingen Søndag d. 17. 22. s. e. trinitatis 9.30*
Søndag d. 24. S. s. i kirkeåret 9.30* Søndag d. 24. S. s. i kirkeåret ingen

* John Vestergaard 12

Kirkebil:

Bestilles hos formand Jan Julin tlf. 9390 9079.

Hjemmesider:

www.aarupkirke.dk – www.roerupkirke.dk er bestemt et besøg værd!

Facebook:

Både Aarup kirke og Rørup kirke kan findes på Facebook!

Kirkebladet

Udkommer næste gang d. 22. november (deadline for materiale: 15. november)
Kirkebladet udgives af Aarup og Rørup menighedsråd.

Indlæg til næste kirkeblad kan indleveres til: [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
700-070 Exam Questions
Next Book
Rahan_064_Oko_koje_daleko_vidi