The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Opleidingsaanbod Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen 2017-2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marjolijn.vermeersch, 2017-07-17 05:48:02

Opleidingen Confederatie Bouw 2017-2018

Opleidingsaanbod Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen 2017-2018

Keywords: opleiding,bouw,vca,ehbo,vakbekwaamheid,veiligheid,management

OPLEIDINGEN
2017-2018

Uitgebreid opleidingsaanbod voor zelfstandigen,
arbeiders en bedienden in de bouwsector

www.opleidingindebouw.be


BinBneinnnmenumuruouprloopslsoisnsgienngen DaDkaokpolopslossinsginegnen GGeevveelolopplolossssininggeenn

KKeennnniiss vveerrhhooooggt Wienerbeerrggeerr
uuww rreennddeemmeenntt!! helpt u
daar graaagg bbiij.j.
INHOUDSTAFEL
WodbdipmWoddbimpnnproaproaiissaoaieoieenulenulccokokddnwnhwhewsoewsouueernrsponspociciriijrijijrvkbntjrvkbmntmoeoeeoegeogevfnvnfenenreeroererogtggstnevgsonevoeosenooasrnoavrrinvroionnzooosnwzozswrnziiyorncieioysceeadsserhadsrhernlteer,ndltkee,ddkiereodiretmdeoeetamdeupaeiupwtneeiwvwtnlewvkewln.oekewn.seoee.sneier.tjnnirDetdjsineDnedsi,enaaeir,gdaaeimrggadamegaovareeloaavorlapeleaaoelaalpmeneeslalsmnneeslstnmmeakitdmmavdkaiudoavuodaunionarunounonigntrnuidnorreggteuziduroregreneuzauioerztkne.amniseniztke.cHmnstnieernchHoteeernnhombevetvnimbesovotsvineusoupoosted,nuwpurortetea,dewrrla-aeetlaesala-tkaelensattknentn

AEVLALEuenuknkcroecoelhirehrjegmgtstsdiditeeteiiiicszscnzcuhcuhehithitnnnebeibgiogdoooueupuepwnnlwnolobedsedsensunsudiuniumnrgrzgzoeaeanrantaemmlebnbovouauwnwegenenivniendlsdeteepnprearnkatkeijtnkijk
sVteerelinjmsterinppeenndeunnbtreaddmitioonrteeelel mn veatsnelgeenvmelsettedneenlooenk
vsatenegnesltijrmipdpe(Inluzeon) traditioneel metselen met de look
Vvaernlijgmeelinjmvdan(Ilbuiznon)enmuurstenen
GVeervleijmlbeenklevdaningbimnneetnkmleuipuarnsnteennen
RGeenvoevlbaetikeloepdlionsgsimngeet nklveoipoarndneegnevel
BRoeunwovkantoiepoepnlossingen voor de gevel
Bouwknopen
Bent u geïnteresseerd om een of meerdere van deze
oBpelnetiduinggeeïntbeirjetessweoenrdeno?mOefewneonfsmt ueseprdeecrifeievkaenindfoezrme atie?
Soptuleuirddinagneenebnijmteaiwl noanaerno?pOlef iwdeinngsteun@spweiceifnieekrebienrfogremra.ctioe?m
Stuur dan een mail naar opleidingen@wienerberger.com


INHOUDSTAFEL

VEILIGHEID 17 ADR collie en tank – basis NIEUW 39 Brandbeveiliging van gebouwen 65

VCA - VEILIGHEID 18 Juridische aspecten: hoe een goede ongevallenprocedure Betonrenovatie 66
uitwerken NIEUW 39
Betontechnologie 67

Basisveiligheid voor arbeiders (VCA BAS) 18 Fit@your desk NIEUW 40 Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte betonconstructies 67
Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) 19
Veiligheid voor nieuwe sectorintreders 21 EHBO 41 Bouwpathologie en ingegraven constructies 68

Brandlus 43 Bouwfysica - basisprincipes 68

WERKEN OP HOOGTE 22 Manueel hanteren van lasten 43 Bouwtechnieken – basisprincipes 69

Veilig werken op hoogte 22 Respect op het werk 44 Het platte dak vanuit technisch oogpunt 70

Bevoegd en verantwoordelijk persoon bij het gebruik van steigers 24 Elektrische risico’s op de werf 44 Tracimat 70

Werken op platte en schuine daken met PBM’s 24 Werken met gevaarlijke stoffen 44 Binnenisolatie van buitenmuren 71

Werken op hoogte met PBM’s 25 Gebruik van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) 45 Buitenvloeren en -trappen NIEUW 72

Individuele reddingstechnieken op torenkraan 25 Veiligheidsgedrag bij de bouwvakker NIEUW 45 Etics (buitenbepleistering op isolatie) NIEUW 73

Werken met tijdelijke collectieve valbeveiliging NIEUW 26 Evacuatie NIEUW 45 Regenwater en infiltratie NIEUW 73

Valbeveiliging voor dakwerkers 26 De juiste werfattitude NIEUW 46 Ventilatie en luchtdichting NIEUW 74

MOBIELE WERKTUIGEN 27 ELEKTROTECHNISCH 47 VAKTECHNISCHE PRAKTIJKOPLEIDINGEN 74

Hoogwerker 27 BA4 voor niet-elektriciens 47 Glasplaatser – afkittechnieken 74

Heftruck 28 BA4 en BA5 voor elektriciens 48 Sarkingdak en zelfdragende dakelementen: uitvoering en details 75

Verreiker 28 Veilig schakelen op hoogspanning in de bouwsector 49 Geventileerde gevelisolatie: uitvoering en details 75

Bandengraafkraan 28 Elektriciteit op de werf 50 Elektrodelassen van staal 76

Rupsengraafkraan 29 BOUW TECHNIEK 53 Snijbranden 76
Opfrissing lastechnieken 77
Mini-graver basis 29
DUURZAAM BOUWEN 54 ASBEST 77
Mini-graver heropfrissing 29
Afkoppelingsaannemer 54
Autolaadkraan basis 29 Asbestverwijdering daken 77
Luchtdicht bouwen 55 Asbestverwijdering eenvoudige handelingen 78
Autolaadkraan heropfrissing 29 Asbestherkenning voor bouwbedrijven: basiskennis 79
Luchtdicht bouwen voor schrijnwerkers 55 Asbestherkenning en asbestinventarisatie 80
Snelopbouwkraan 30 Asbest voor werkvoorbereiders en werfleiders 81
EPB: bouwknopen en koudebruggen in de praktijk 56
Rolbrugbestuurder 30 BOUWPROCES & ORGANISATIE 81
BEN bouwen in de praktijk – modulair 56
Torenkraan/snelopbouwkraan 30
Groendaken 57
PREVENTIEBELEID 31
Thermografie 58

Preventieadviseur niveau III 31 Blowerdoor voor werfleiders en bouwverantwoordelijken 58 EPC residentieel versie 2017 NIEUW 81

Preventieadviseur niveau III – aanvullende vorming 32 Centrale verwarming - modulair 59 Planlezen: initiatie 82

Adviesvaardigheden voor preventieadviseurs 32 Bijna-energieneutrale renovaties - modulair 61 Planlezen: vervolmaking 82

Veiligheidscoördinator niveau B 33 Bouwknopen, winddichting en luchtdichting met de Plaatsbeschrijving bij aanvang van werken 83

Bijscholing veiligheidscoördinator niveau B NIEUW 34 INNOVISO B’OX NIEUW 62 Graafschade voorkomen 83

Eerste interventieploeg 35 Praktijkopleiding wind- en luchtdichting met de Grondverzet: uitgegraven bodem 84
luchtdichtingskubus NIEUW 63
Opmaak van een risicoanalyse voor de bouwsector 36 Wegsignalisatie 84

Opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan in de LED verlichting NIEUW 63 Stofemissie – stofpreventie NIEUW 85

bouwsector 36 BOUWTECHNISCH 64 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID BEROEPSCHAUFFEURS 86

Toolboxmeetings voor de bouwsector 37 De correcte installatie van een ventilatiesysteem NIEUW 64 Nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs 86
86
ADR voor bedienden en magazijniers 38 Brandwerende deuren 64 Economisch rijden


Defensief rijden 87 CMK 112 IT 137

Veilig vervoer van goederen (ladingzekerheid) 87 Kostprijsberekening voor de bouwsector - modulair 113 MICROSOFT OFFICE 138 VEILIGHEID

Rij- en rusttijden en vervoersdocumenten 88 Onderbouwd calculeren met C-PRO NIEUW 114

Rij- en rusttijden en gebruik digitale en analoge tachograaf 88 De investeringsbeslissing: een bouwgerichte en Excel modulair 138
praktische aanpak NIEUW Visual basics for applications (of VBA) in Excel 139
Klantvriendelijkheid 89 115 Office 365 voor eindgebruikers 140
Word modulair NIEUW 140
Ergonomie 89 Een goed debiteurenbeheer, een must! 116 Outlook, hoe werk je er nu echt mee? 141
Efficiënt e-mailen met Outlook 142
Eerste hulp bij verkeersongevallen 90 ORGANISATIE EN BEHEER VAN HET BOUWPROCES 116

Vakbekwaamheid en EHBO nijverheidshelper 90 Timemanagement in de bouwsector 116
Vakbekwaamheid EHBO bijscholing en brandblus NIEUW 91 Lean in de bouwsector 117
Projectmanagement in de bouwsector 117
Update wegcode en ongevalsaangifte 92 Earned Value Management NIEUW 118 ALGEMENE INFORMATICA 142
Magazijnbeheer in de bouwsector 119
Wegcode + Europees aanrijdingsformulier 93 Voorraadbeheer in de bouwsector 119 Tips & tricks voor een efficiënt computergebruik 142 BOUWTECHNIEK
Werken met PDF’s 143
Veiligheidssensibilisering 93 E-tendering en e-procurement voor bouwprofessionelen 143
O jee, mijn pc wil niet mee! NIEUW 144
Ongevallen met brand 94 ABC van de PC - modulair NIEUW 145
Vakbekwaamheid uitzonderlijk vervoer NIEUW 94 E-administratie in de bouw NIEUW 146

MANAGEMENT 97 COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 120

ADMINISTRATIEVE REGELGEVING - BOUWRECHT 98 Assertieve communicatie (korte versie) 120

Assertieve communicatie (lange versie) 120 PLANNING EN BEHEER VAN HET BOUWPROCES 147

Werken met onderaannemers: werfmelding, inhoudingsplicht en Gevat reageren op manipulatie 121
Omgaan met verbale agressie op het werk NIEUW 121
hoofdelijke aansprakelijkheid 98 MS project - basis 147
MS project - opfrissing 148
Schijnzelfstandigheid, terbeschikkingstelling van personeel Starttraining voor salestalenten NIEUW 122 Planning voor kmo-bouwbedrijven 149 MANAGEMENT

en werken met buitenlandse onderaannemers 98 Basistraining verkoop voor niet-verkopers NIEUW 123

Overheidsopdrachten in de bouwsector 99 Zakelijk onderhandelen 124 TEKENEN 150

Uitvoeren van bouwwerken in onze buurlanden 99 Commercieel bouwbediende 125 AutoCAD 2D - basis 150
AutoCAD 2D - vervolmaking 150
Van bouwproject tot ontwikkeling - modulair 100 Klachten in de bouwsector: de juiste aanpak juridisch en SketchUp - basis 151
SketchUp - gevorderden 151
Bouwrecht: private bouwwerken en overheidsopdrachten - persoonlijk 126

modulair 101 Het selectie/interview-gesprek 127

Privaat bouwrecht - modulair 104 Hoe voer ik een functionerings- of een beoordelingsgeprek? 128

Standaardbestek 250 105 Technisch Nederlands voor de bouwsector NIEUW 128 ONLINE COMMUNICATIE EN SOCIAL MEDIA 152
Technisch Frans voor de bouwsector 129
Standaardbestek 250 - wijzigingen tussen 2.2 en 3.1 105 Sociale media voor het bouwbedrijf - praktijk 152
153
Allround bediende in de bouwsector 106 LEIDINGGEVEN & COACHEN 129 IPad op de werf - modulair 154
IPad – Office en documenten NIEUW 155
Mijn administratie: ik geraak er niet meer aan uit! 107 Evernote op iPad, iPhone en PC NIEUW 155
Meer halen uit je Facebookpagina NIEUW
Tips aan de kleinere kmo NIEUW 108 Van collega naar ploegbaas en technische voorlichting 129 IT
Werfleider - modulair 131
SOCIALE WETGEVING 108 Mentoropleiding voor de bouw 133
Workshop burn-out 134
Tewerkstelling van arbeiders in de bouwsector - modulair 108 Milieuaspecten in de bouw 135 WEB, CLOUD EN MULTIMEDIA 155
Sociale inspectie 110
Een website maken met Wordpress.com NIEUW 156

FINANCIEEL 110 Google docs: Formulieren 156

Correct factureren in de bouw 110 Google apps: samenwerken zonder server 157
Werken in onroerende staat en btw 111
Uw bouwonderneming: het verhaal achter de cijfers 111 Canva NIEUW 157
De jaarrekening: een bron van informatie 112
Werken in de cloud NIEUW 158

Presenteren (via cloud) NIEUW 158


CONFEDERATIE BOUW: HET OPLEIDINGSTEAM TOT UW DIENST
UW OPLEIDINGSPARTNER

Confederatie Bouw is specialist in het organiseren van opleidingen voor de bouwsector. CONFEDERATIE BOUW WEST-VLAANDEREN
U kan bij ons terecht voor zowel veiligheids-, management-, IT-, als bouwtechnische
opleidingen. Kortrijksestraat 389 A – 8500 Kortrijk - T 056 26 81 50
U kan opleiding volgen uit ons open aanbod of kiezen voor een opleiding op maat. Ten Briele 12.1 – 8200 Sint-Michiels - T 050 47 13 50
opleidingenwvl@confederatiebouw.be

Opleidingen open aanbod Contactpersonen: T 056 26 81 52
Voor deze opleidingen kunt u vrij inschrijven. Het volledige overzicht vindt u in deze Cathy Legein T 056 26 81 42
brochure. Wanneer opleidingen volzet zijn worden er bijkomende sessies ingepland, een Marieke Rouquart T 056 26 81 43
actueel aanbod vindt u steeds terug op www.opleidingindebouw.be. Lisa Samyn T 050 47 13 50
Evelien Thiers T 056 26 81 50
Opleidingen op maat Filip Vanden Driessche
Naast de open opleidingen bieden we ook maatwerk. Samen met uw bedrijf analyseren
we uw opleidingsbehoeften en werken we een opleiding uit die volledig voldoet aan uw CONFEDERATIE BOUW PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
wensen en noden. Een opleiding op maat kan zowel voor de opleidingen die u terugvindt
in deze brochure als voor opleidingen die niet worden aangeboden in ons open aanbod. Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde - T 09 244 45 00
Kleine Laan 29 – 9100 Sint-Niklaas - T 03 760 47 80
Opleidingslocaties: Kantoren Confederatie Bouw Kareelstraat 138/1 opleidingenovl@confederatiebouw.be
Aalst Huis van de bouw Tramstraat 59 (Zwijnaarde) opleidingenwaas@confederatiebouw.be
Gent Kantoren Confederatie Bouw Kleine Laan 29
Sint-Niklaas Kantoren Confederatie Bouw Kortrijksestraat 389 A Contactpersonen: T 09 244 45 09
Kortrijk B’aula Kortrijksestraat 389 F Sandra Bovendaerde T 09 244 45 11
Kortrijk Kantoren Confederatie Bouw Ten Briele 12.1 (Sint-Michiels) Leen De Bock T 09 244 45 12
Brugge Sarah Leysen T 03 760 47 83
Berlinda Schenck T 09 244 45 04
Eveline Van Assche T 03 760 47 87
Leen Van Puyenbroeck T 03 760 47 82
Kaat Van Remoortere

ONLINE INSCHRIJVEN VIA

WWW.OPLEIDINGINDEBOUW.BE

5


Opstellen van vacatures?
Het welzijn van uw arbeiders?
Opmaak van een bedrijfsopleidingsplan?
Financiële ondersteuning bij opleidingen?
Op zoek naar geschikte bouwvakarbeiders?

Voor een antwoord op al uw vragen
Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
t 056 24 55 40 t 09 338 55 10
f 056 24 55 45 f 09 338 55 19

wvl@constructiv.be ovl@constructiv.be

www.constructiv.be


SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Wist u dat u als werkgever premies kan aanvragen voor de Tussenkomst tijdens de werkuren
opleidingen die u organiseert voor uw bedienden of arbeiders?
Deze subsidies en tussenkomsten kunnen de opleidingskost opleidingskost loonkost premie
aanzienlijk verminderen. max 120u / opleiding / max 120u / opleiding /
opleidingsjaar / arbeider opleidingsjaar / arbeider neen
theoretische opleidingen € 15 / uur neen
€ 5 / uur
€ 15 / uur
CONSTRUCTIV TUSSENKOMST praktische opleidingen € 10 / uur € 5/U
VOOR ARBEIDERS PC124 € 10/U

Constructiv komt tussen in de opleidingskost en de loonkost van Tussenkomst buiten de werkuren
arbeiders. Bij inschrijving vraagt Confederatie Bouw de tussenkomst
voor u aan bij Constructiv, u hoeft dus zelf niets te ondernemen. opleidingskost
max 40u opleiding / arbeider
tussenkomst in voor wie? loonkost premie
opleidingskost werkgever zaterdag € 5 / uur theoretische opleidingen max € 250 / opleidingsjaar /
loonkost werkgever avond en € 10 / uur voor praktische opleidingen neen arbeider
premie werknemer neen € 6,25 / uur (min. 4u)
€ 5 / uur theoretische opleidingen
Na de opleiding ontvangt de werkgever van Constructiv een en € 10 / uur voor praktische opleidingen € 6,25 / uur
tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124.
Het bedrag dat Constructiv per uur terugbetaalt (€ 5 of € 10) staat TIP!
vermeld bij het Constructiv-logo naast de prijstabel. • Vergeet niet dat u tot 40% van de opleidingskost kan recupereren via de KMO-portefeuille.
• Ook de zaakvoerder die zijn arbeiders vergezelt bij een opleiding (max. 2 zaakvoerders / opleiding) kan genieten
De tussenkomst van Constructiv bij de prijstabellen omvat van de tussenkomst in de opleidingskost.
enkel de tussenkomst in de opleidingskost.
De tussenkomst in de loonkost voor de werkgever (dagopleidingen) Opgelet!
of een premie voor de werknemer (avond- en zaterdagopleidingen)
geldt overal waar er een tussenkomst is in de opleidingskost. In de prijstabellen in de brochure vindt u steeds de prijzen terug die Confederatie Bouw factureert. Deze prijzen houden
dus geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar u recht op heeft.

Bij de opleidingen die in aanmerking komen voor een vermindering geven we wel telkens aan op welke subsidies en
tussenkomsten u beroep kan doen.

Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.
Eventuele examen- en certificeringskosten blijven ten laste van het bedrijf.
Tussenkomsten vermeld in de brochure zijn onder voorbehoud (elke aanvraag moet afzonderlijk worden goedgekeurd).
De tussenkomsten zijn enkel geldig voor opleidingen opgenomen in het BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) bij Constructiv.

7


WINTEROPLEIDING

WINTER
OPLEIDING

Tussen 1 december en 31 maart kan u voor uw
arbeiders PC 124 beroep doen op het voordelig
winteropleidingssysteem*. Dit systeem houdt
in dat uw werknemers werkloos worden
gesteld wegens slecht weer (ongeacht de
weersomstandigheden). Als werkgever hoeft u
zo geen loonkosten te betalen en de arbeider
ontvangt naast de werkloosheidsuitkering nog
een opleidingspremie van Constructiv.

TIP! Bij inschrijving voor een winteropleiding vraagt uw Confederatie
• Zaakvoerders die samen met hun arbeiders de opleiding volgen, genieten van dezelfde tussenkomst in de Bouw de tussenkomst voor u aan bij Constructiv. U hoeft dus
opleidingskost (max. 2 zaakvoerders/opleiding). zelf niets te ondernemen.
• Het hoeft geen slecht weer te zijn om winteropleiding te volgen. Ongeacht de weersomstandigheden kan u van
december t.e.m. maart uw arbeiders op weerverlet plaatsen om opleiding te volgen. * De uitvoering van de regeling
winteropleidingen wordt gecoördineerd door
Win-win voor werkgever én werknemer voordelen werkgever Constructiv.
voordelen werknemer (per opleidingsdag) tussenkomst in de opleidingskost via Constructiv
aanvullende vergoeding bouw van Constructiv € 5 / uur per aanwezige arbeider voor theoretische opleidingen Voorwaarden
€ 10 / uur per aanwezige arbeider voor praktische opleidingen
werkloosheidsuitkering van de RVA • arbeiders PC 124
opleidingspremie van € 40 netto van Constructiv geen loonkosten • van 1 december t.e.m. 31 maart
• opleiding van min. 8 uur
overheidssteun via KMO-portefeuille blijft behouden • tijdens de werkuren (geen avond- of zaterdagopleidingen)
• arbeider dient werkloos gesteld te worden wegens slecht weer

(ongeacht de weersomstandigheden)
• maximum 160 uur opleiding/winterperiode/arbeider
• enkel bij erkende opleidingsverstrekkers zoals Confederatie

Bouw

8


Hoe gaat u te werk? GRATIS VOOR BEDIENDEN PC 200 VIA CEVORA GRATIS
Alle opleidingen met het logo ‘Gratis Cevora’ kunnen kosteloos
• Volg de procedure alsof het een dag slecht weer zou betreffen. Indien de dag van de
winteropleiding samenvalt met de eerste werkloosheidsdag van de maand, dan kunt worden gevolgd door bedienden PC 200. Dit is onder voorbehoud BEDIENDEN
u in de mededeling ‘geprogrammeerde winteropleiding’ aanklikken. van wijzigingen. Vanaf 2018 is het mogelijk dat bepaalde PC200
opleidingen niet langer erkend worden. Neem voor de zekerheid
• Vermeld op het einde van de maand in de C3.2.-werkgever de data van de
winteropleiding. contact op met uw lokale Confederatie.

• Deel aan de RVA voor elke werknemer de eerste effectieve werkloosheidsdag Na inschrijving doen wij het nodige zodat de opleiding gratis kan doorgaan via Cevora,
(technisch, economisch of weerverlet / winteropleiding) van de maand mee. U kan dit
melden via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialezekerheid.be rubriek hiervoor dient u zelf niets te ondernemen.
Werkgevers > Sociale risico’s > Tijdelijke werkloosheid.
TIP!
• U moet de eerste dag winteropleiding van de maand niet meedelen indien u voor de • Ook de zaakvoerder kan gratis deelnemen aan een Cevora-erkende
betrokken werknemer reeds een andere dag werkloosheid hebt ingediend. opleiding, op voorwaarde dat het bedrijf een opleidingsplan heeft
geregistreerd bij het ANPCB en er minstens 1 bediende wordt ingeschreven
• De mededeling moet maandelijks gebeuren en vindt plaats op de eerste effectieve voor een Cevora-erkende opleiding (dit hoeft niet noodzakelijk dezelfde
werkloosheidsdag of één werkdag ervoor of erna. opleiding te zijn).

• Onder ‘voorafgaande of volgende werkdag’ worden alle dagen van de week verstaan Opgelet!
met uitzondering van het weekend, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de
brugdagen. De Cevora-tussenkomst is niet van toepassing voor interimbedienden.
De eventuele examenkost blijft ten laste van het bedrijf.
Opgelet!
TIP!
Opleidingen die in aanmerking komen voor winteropleiding herkent u aan het • Als de opleiding niet gratis is voor bedienden, kan u - als werkgever van
winteropleidingssymbool het ANPCB (PC 200) - via Cevora een premie van € 40 per opleidingsdag
(€ 20 voor een halve dag of avond) aanvragen per bediende van het PC
De werknemers mogen hun kaart niet kleuren, aangezien het om een 200 (of zelfs € 80 per dag per bediende PC 200 indien de werknemer
werkloosheidsdag gaat en geen werkdag. ouder is dan 55 jaar). Enige voorwaarde is wel dat u een opleidingsplan
hebt ingediend.
Aan u de keuze

Voor elke opleidingsaanvraag voor een arbeider PC 124 tijdens de winterperiode heeft u
de keuze tussen het stelsel weekdagopleiding of winteropleiding.

B ij het stelsel weekdagopleiding wordt de loonkost van de arbeider verder uitbetaald door
het bedrijf en betaalt Constructiv € 15 / uur aan het bedrijf als tussenkomst in die loonkost.

G elieve bij inschrijving te vermelden of u al dan niet kiest voor winteropleiding, hiervoor is
een keuzevak voorzien op het inschrijvingsformulier.

9


PREMIE VIA VOLTA VOOR ARBEIDERS PC 149.01 TOT 40% OVERHEIDSSTEUN VIA KMO-PORTEFEUILLE
Voor arbeiders PC 149.01 is er bij dagopleidingen een premie
mogelijk van € 15,50 / uur per arbeider. Kleine ondernemingen kunnen 40 % van de opleidingskost
laten betalen door de Vlaamse Overheid, voor middelgrote
De premie moet u zelf aanvragen via www.volta-org.be ondernemingen is dit 30 %.
Van de opleidingskost (exclusief btw) die Confederatie Bouw factureert aan de deelnemers,
SAMENWERKINGSVERBAND MET VLAAMS AGENTSCHAP VOOR neemt de Vlaamse Overheid dus 40 % of 30 % voor haar rekening.
ONDERNEMINGSVORMING EN COOAB
Dankzij de steun van het Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming en het COOAB De subsidieaanvraag moet worden ingediend via www.kmo-portefeuille.be binnen de 14
(Centrum voor onderzoek en opleiding in de arbeidsbetrekkingen vzw) kunnen wij u een kalenderdagen na de start van de opleiding.
interessante prijs aanbieden.
• Registratienummer Provincie Oost-Vlaanderen: DV.O106694

• Registratienummer West-Vlaanderen: DV.O105687

TIP!
• Op kmoportefeuille.opleidingindebouw.be vindt u bijkomende info en
nuttige handleidingen voor de registratieprocedure

Opgelet!

Een kleine onderneming kan per jaar max. € 10 000 steun in opleiding en advies
ontvangen.
Een middelgrote onderneming kan per jaar max. € 15 000 steun in opleiding en
advies ontvangen. De minimale opleidingskost per subsidieaanvraag bedraagt € 100.

Vraag steeds steun aan met het registratienummer van de Confederatie waar u
lid bent. Bent u niet gevestigd in Oost- of West-Vlaanderen of geen lid
van Confederatie Bouw? Vraag dan steun aan bij de Confederatie waar u inschrijft.

Indien u nog niet geregistreerd bent raden wij u aan dit zo snel mogelijk in orde te
brengen, gezien de registratie enkele dagen in beslag neemt.

11


12


ALGEMENE VOORWAARDEN Hoewel inschrijvingen voor bedienden PC 200 bij opleidingen door Cevora ondersteund,
in principe gratis zijn (voor meer info, zie p. 9) gelden niettemin toch volgende
Inschrijving annulatievoorwaarden:
Met de ontvangst van uw inschrijvingsformulier wordt uw inschrijving als definitief • Annulaties dienen schriftelijk (mail/brief/fax) gemeld te worden aan Confederatie
beschouwd. Confederatie Bouw kan de opleiding annuleren wanneer er onvoldoende
deelnemers zijn. Bouw.
• Bij annulatie meer dan drie werkdagen voor de aanvang van de opleiding is geen
Betaling
U ontvangt een factuur na inschrijving. Deze dient betaald te worden binnen 30 dagen vergoeding verschuldigd.
na factuurdatum. • Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de

Gelieve uw factuur af te wachten en te betalen op het rekeningnummer opleiding factureert Cevora u € 75 annulatiekosten per niet-tijdig-geannuleerde
dat vermeld staat op de factuur. opleidingsdag per persoon (€ 37,50 voor een halve opleidingsdag of -avond).
• Niet-aanwezigheid (no-show) staat gelijk met niet-annulatie en leidt automatisch tot
Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd het toepassen van de bovenstaande annulatievoorwaarden.
van 10 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een Als uitzondering hierop aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van
forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum een doktersattest) of bij “uitdiensttreding” (met als bewijs een kopie van de dimona-
van € 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk aangifte uit dienst).
arrondissement Gent of Kortrijk, al naargelang waar de ingeschrevenfi firma haar
maatschappelijke zetel heeft. 13

Annulatievoorwaarden
Bij inschrijving (per post, fax, website of e-mail) verbindt de inschrijver zich er toe de
volgende vermelde contractvoorwaarden te aanvaarden:

• De ingeschrevene verklaart zich te houden aan het huisreglement van de
opleidingszalen.

• Annulatie kan enkel schriftelijk (mail/brief/fax) voor aanvang van de opleiding. Er
worden annulatiekosten aangerekend in geval van afwezigheid of stopzetting van de
opleiding.

• Bij annulatie meer dan 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding worden geen
annulatiekosten aangerekend.

• Bij annulatie binnen 7 tot 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt 50 %
van de opleidingskost aangerekend.

• Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de
opleiding of niet-naleving van de overeenkomst of stopzetting van de opleiding wordt
het volledige factuurbedrag aangerekend.


VORM GEVEN
AAN DE TOEKOMST

ONZE OPLEIDINGEN:

Binnenpleisters ETICS Droogbouw Isolatie Groendaken

VOOR AL UW VRAGEN? CONTACTEER BEATRICE MORGADO:
Tel. : +32 (0) 42 73 83 49
E-mail: beatrice.morgado@knauf.be
Knauf – Rue du parc industriel, 1 – B-4480 Engis – www.knauf.be


www.isoleren-loont.be BEN JIJ DE DAK-EXPERT
VAN MORGEN?
Leverancier van thermische buitengevel-
isolaaesystemen met diverse afwerkingen DE TOEKOMST NODIGT JE UIT

L BEXPERT OPgLVrEOIaDLGtINisGEN

Met oog voor
HET DAK VAN DE TOEKOMST

Vandeweege nv Het dak van de toekomst wordt gebouwd met dakelementen, de meest energie-efficiënte
Begoniastraat 7 isolatieoplossing voor hellende daken. De dak-expert van morgen is dus een krak in
9810 Eke-Nazareth het plaatsen van dakelementen. En dat kun je leren! In het EXPERT LAB, het nieuwe
T 09/385.57.11 - F 09/385.57.92 trainingscentrum van UNILIN Insulation.
www.vandeweege.be
info@vandeweege.be Ontdek het EXPERT LAB en word de dak-expert
van morgen. Meer info op unilininsulation.com.


ORA Management

Preventie - Milieu - Veiligheidscoördinatie

Waarom kiezen voor ORA Management?

1. Expertise: professionele hoogopgeleide preventieadviseurs niv. 1, milieu- en
veiligheidscoördinatoren met meer dan 20 jaar ervaring in “de zware industrie”.

2. No-nonsense: directe aanpak met een minimum aan middelen. Less is more!
3. Onmiddellijk deskundig advies en begeleiding. Standaard advies is bij ons gratis voor onze klanten.
4. 1 aanspreekpunt: een vaste contactpersoon voor uw bedrijf.
5. Efficiëntie: een bijzonder hoge output voor de gevraagde dagprijs. Hiermee onderscheiden wij ons

van collega-concurrenten.
6. Vreemde ogen dwingen meer.
7. Eerlijk & transparant: geen opzegperiode te respecteren, behalve als wij aangesteld worden als

extern milieucoördinator voor uw bedrijf. Dan hanteren wij, zoals de overheid oplegt, een
opzegperiode van 3 maand.
8. Tweetalig: zowel Nederlandstalige als Franstalige service.
9. 100% klantentevredenheid: bezoek onze website www.oramanagement.be en ontdek wat onze klanten
vinden van onze service en aanpak.

Contacteer ons volledig vrijblijvend:

 0478 115 154
 olivier@oramanagement.be of www.oramanagement.be

We zijn actief in gans België en Nederland.

Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


VEILIGHEID


VCA - VEILIGHEID WINTER
OPLEIDING
BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS
(VCA BAS)

Opleiding voor arbeiders en meewerkende ploegbazen in de bouw. Er wordt een overzicht Sint-Niklaas dinsdag 30 januari 2018
gegeven van de voornaamste veiligheidsvoorschriften die gelden op een bouwplaats. Een Aalst maandag 05 februari 2018
must voor elke bouwvakker! Gent dinsdag 13 februari 2018
Kortrijk v rijdag 23 februari 2018
Na de opleiding is een examen voorzien. Dit examen wordt schriftelijk (via multiple choice) Gent w oensdag 28 februari 2018
afgenomen. Men moet minimum 70 % behalen om te slagen. Het is mogelijk om een Brugge dinsdag 06 maart 2018
voorleesexamen af te leggen. Neem hiervoor minstens 3 weken op voorhand contact Aalst woensdag 14 maart 2018
op met uw lokale Confederatie. Het VCA-diploma is 10 jaar geldig. Na 10 jaar dient men Sint-Niklaas maandag 19 maart 2018
opnieuw te slagen voor het examen, al dan niet via een voorafgaande opleiding. Kortrijk v rijdag 23 maart 2018
Gent w oensdag 28 maart 2018
Programma Brugge donderdag 29 maart 2018
• reglementering veiligheid & gezondheid Kortrijk maandag 23 april 2018
• persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• manueel hanteren van lasten Gent woensdag 02 mei 2018
• risico’s, ongevallen en werkvergunningen
• hijswerktuigen Sint-Niklaas woensdag 23 mei 2018
• werken op hoogte
• struikelen, uitglijden en vallen Brugge vrijdag 25 mei 2018
• machines en gereedschappen
• brand en explosie Gent dinsdag 05 juni 2018
• lassen en gassen
• werken in besloten ruimten Kortrijk maandag 18 juni 2018
• gezondheidsrisico’s
Gent dinsdag 26 juni 2018

Brugge maandag 20 augustus 2018

NEDERLANDS | 2-daagse opleiding | dag 1: 08u30 – 17u00 + dag 2: 08u30 – 15u30

(examen aansluitend om 15u30)

Data Brugge donderdag 01 en vrijdag 02 februari 2018
Kortrijk woensdag 07 en donderdag 08 maart 2018

NEDERLANDS | 1-daagse opleiding | 08u00 – 16u30 (examen aansluitend om 16u30) FRANS | 1-daagse opleiding | 08u00 – 16u30 (examen aansluitend om 16u30)

Brugge maandag 21 augustus 2017 Kortrijk donderdag 14 december 2017

Kortrijk donderdag 21 september 2017 Kortrijk maandag 05 maart 2018

Gent maandag 25 september 2017 Gent woensdag 28 maart 2018

Brugge maandag 23 oktober 2017 Kortrijk donderdag 14 juni 2018

Gent vrijdag 27 oktober 2017

Kortrijk vrijdag 01 december 2017 POOLS | 1-daagse opleiding | 08u00 – 16u30 (examen aansluitend om 16u30)
Brugge m aandag 04 december 2017
Gent woensdag 06 december 2017 Gent vrijdag 15 december 2017
Sint-Niklaas dinsdag 19 december 2017 Sint-Niklaas vrijdag 02 februari 2018
Kortrijk d onderdag 11 januari 2018 Kortrijk maandag 19 maart 2018
Gent woensdag 17 januari 2018
Brugge d insdag 23 januari 2018 BULGAARS | 1-daagse opleiding | 08u00 – 16u30 (examen aansluitend om 16u30)

Kortrijk maandag 19 februari 2018
Gent vrijdag 23 maart 2018

18 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


VCA - VEILIGHEID WINTER
OPLEIDING
VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL
LEIDINGGEVENDEN (VCA VOL)

TURKS | 1-daagse opleiding | 08u00 – 16u30 (examen aansluitend om 16u30)

Gent vrijdag 15 december 2017 Bedrijven die een VCA-certificaat wensen te behalen of te behouden, zijn verplicht VEILIGHEID
Brugge donderdag 25 januari 2018 ervoor te zorgen dat alle operationeel leidinggevenden in de firma over een dergelijk
Sint-Niklaas dinsdag 20 maart 2018 diploma beschikken. Via deze opleiding krijgt u een overzicht van de belangrijkste
veiligheidsverplichtingen op bouwplaatsen. Het certificaat is 10 jaar geldig. Indien u
ROEMEENS | 1-daagse opleiding | 08u00 – 16u30 (examen aansluitend om 16u30) reeds 10 jaar geleden deze opleiding volgde, kan u een heropfrissingscursus volgen en
nadien een examen afleggen. Contacteer onze kantoren voor meer informatie over het
Gent dinsdag 19 december 2017 VCA-certificaat op bedrijfsniveau!
Kortrijk vrijdag 23 maart 2018
Examen
PORTUGEES | 1-daagse opleiding | 08u00 – 16u30 (examen aansluitend om 16u30) Na de opleiding is telkens een examen voorzien. Het betreft een schriftelijk examen, via
multiple choice. Men is geslaagd voor het examen indien men minstens 70 % behaalt
Gent dinsdag 16 januari 2018 (cfr. de geldende VCA-normen). Het is mogelijk om deel te nemen aan het examen BOUWTECHNIEK
Brugge donderdag 08 maart 2018 zonder voorafgaandelijke opleiding (via zelfstudie). Gelieve dit uitdrukkelijk op het
inschrijvingsformulier te melden bij het vak ‘opmerkingen’!
Prijs
NEDERLANDS | FRANS | TURKS Programma
• veiligheids- en milieureglementering
LEDEN NIET-LEDEN GGRRAATITSIS • motivatie
• risicopreventie
€ 208 BEBDEIDEINEDNEDNEN € €5/5U/U • veiligheidsorganisatie
€ 263 PCP2C02000 • gebruik en behandeling van gassen en ontvlambare producten
1 DAAGS € 154 € 90 • gezondheid en bescherming
€ 65 • elektriciteit
2 DAGEN € 195 *Er is geen Constructiv-tussenkomst • werken op hoogte
€ 96 voor een examen of zelfstudie • machines en gereedschappen
• hijswerktuigen en toebehoren
EXAMENKOST BEDIENDEN PC 200 € 67 MANAGEMENT

SUPPLEMENT VOORLEESEXAMEN € 48

ZELFSTUDIE (INCL. HANDBOEK) € 71
OF HEREXAMEN

POOLS

LEDEN NIET-LEDEN
€ 246
1 DAAGS POOLS € 182 € 113
€ 81
EXAMENKOST BEDIENDEN PC 200 € 84
€ 119
SUPPLEMENT VOORLEESEXAMEN € 60

ZELFSTUDIE (INCL. HANDBOEK) € 88
OF HEREXAMEN

IT

BULGAARS | ROEMEENS | PORTUGEES

LEDEN NIET-LEDEN
€ 282
1 DAAGS BULGAARS, ROEMEENS € 209 € 113
OF PORTUGEES € 81
€ 119
EXAMENKOST BEDIENDEN PC 200 € 84

SUPPLEMENT VOORLEESEXAMEN € 60

ZELFSTUDIE (INCL. HANDBOEK) € 88
OF HEREXAMEN

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 19


Data Heropfrissing Nederlands | 1 dag + examen | 08u30 – 17u00 (examen om 17u00)

Dagopleiding | 2 dagen les + examen | 09u00 – 17u00 (examen om 18u00) Kortrijk woensdag 25 oktober 2017

Gent woensdag 27 en donderdag 28 september 2017 Sint-Niklaas dinsdag 28 november 2017

examen op dinsdag 03 oktober 2017 Gent d onderdag 07 december 2017
Brugge woensdag 13 december 2017
Brugge maandag 09 en dinsdag 10 oktober 2017 Kortrijk w oensdag 24 januari 2018
Gent w oensdag 24 januari 2018
examen op dinsdag 17 oktober 2017 Sint-Niklaas dinsdag 20 februari 2018
Brugge d onderdag 15 maart 2018
Sint-Niklaas maandag 23 en dinsdag 24 oktober 2017 Gent d insdag 20 maart 2018
Kortrijk dinsdag 27 maart 2018
examen op maandag 30 oktober 2017 Brugge donderdag 17 mei 2018

Gent m aandag 18 en dinsdag 19 december 2017

examen op woensdag 20 december 2017

Sint-Niklaas w oensdag 10 en donderdag 11 januari 2018

examen op maandag 15 januari 2018

Kortrijk dinsdag 06 en woensdag 07 februari 2018 Sint-Niklaas dinsdag 29 mei 2018

examen op maandag 19 februari 2018 Gent woensdag 27 juni 2018

Gent d onderdag 22 en vrijdag 23 februari 2018 Kortrijk woensdag 29 augustus 2018

examen op dinsdag 27 februari 2018 NIEUW Heropfrissing Frans | 1 dag + examen | 08u30 – 17u00 (examen aansluitend om 17u00)

Brugge woensdag 25 en donderdag 26 april 2018 Kortrijk dinsdag 17 oktober 2017

examen op donderdag 03 mei 2018 Brugge v rijdag 30 maart 2018

Sint-Niklaas woensdag 02 en donderdag 03 mei 2018

examen op maandag 07 mei 2018 Prijs

Gent dinsdag 15 en woensdag 16 mei 2018 GRGARTAITSIS

examen op dinsdag 22 mei 2018 LEDEN NIET-LEDEN

Kortrijk maandag 25 en dinsdag 26 juni 2018 HEROPFRISSING € 179 € 242 BEBDEIEDNIEDNEDNEN € 5€/U5/U
€ 284 PCP2C02000
€ 255
examen op dinsdag 3 juli 2018 DAGOPLEIDING € 210 € 90 *Er is geen Constructiv-tussenkomst
voor een examen of zelfstudie
€ 96
Avondopleiding | 4 avonden les + examen | 18u30 – 21u30 (examen om 18u00) AVONDOPLEIDING € 189
Kortrijk donderdag 11, 18, 25 januari en 01 februari 2018
examen op donderdag 08 februari 2018 EXAMENKOST BEDIENDEN PC 200 € 67

ZELFSTUDIE (incl. handboek) OF € 71
HEREXAMEN

20 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


VCA - VEILIGHEID WINTER
OPLEIDING
VEILIGHEID VOOR NIEUWE SECTORINTREDERS

U bent van plan om een jongere aan te werven? Of u heeft recent een onervaren arbeider Module Ruwbouw: VEILIGHEID
aangeworven, jonger dan 27 jaar? • inleiding
Vanaf 2016 biedt de bouwsector bijkomende hefbomen om samen met u een duurzame • algemeen
tewerkstelling te realiseren (waaronder een premie van € 1 000). Via deze opleiding • gebruik van hefwerktuigen
wordt een instrument aangereikt om de integratie van de jongere in uw bouwbedrijf te • gebruik van bouwplaatsmachines
bevorderen en de carrière van uw nieuwe of toekomstige arbeider in de bouwsector te • sloopwerken
lanceren. • metselen
• bekisten/ijzervlechten
In het kader van de BouwIngroeiBaan (BIB) dient de sectorintreder minimaal 8u • uitgravingen
‘basisopleiding veiligheid voor nieuwe intreders’ te volgen. Het gaat om onervaren
arbeiders jonger dan 27 jaar en die minder dan één jaar ervaring hebben binnen de Module Afwerking: BOUWTECHNIEK
bouwsector (als arbeider PC 124). • inleiding
• algemeen MANAGEMENT
Programma • werken met draagbaar gereedschap
Basis: • ergonomie
• inleiding • werken met gevaarlijke producten
• algemene principes • werken op hoogte
• orde en netheid • werken met gasflessen
• instructies en signalisatie • laswerk
• noodplan • specifieke machines voor afwerking
• gevaarlijke producten
• brand en explosie Data
• arbeidsmiddelen
• werken op hoogte Ruwbouw Brugge woensdag 20 december 2017 08u30 – 17u00
• elektriciteit 08u30 – 17u00
• persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) Afwerking Kortrijk vrijdag 01 juni 2018
• heffen en tillen: hijswerken – algemeen
• specifieke werkomstandigheden Prijs

LEDEN NIET-LEDEN GRATIS

€ 120 € 162 BEDIENDEN € 10/U
PC200


IT

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 21


WERKEN OP HOOGTE WINTER
OPLEIDING
VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen Module 2 – Steigerbouw op de werf
voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte legt voor de aannemers een aantal belangrijke Voor personen die op een steiger werken en deze helpen monteren, demonteren of
verplichtingen op bij het gebruik van ladders en steigers. Op basis van een risicoanalyse is aanpassen
men verplicht om steeds gepaste arbeids- en beschermingsmiddelen te gebruiken om de
werken uit te voeren. De gebruikte arbeidsmiddelen moeten hierbij voldoen aan diverse • vereiste: gunstige gezondheidsbeoordeling (geen evenwichtsstoornissen of
voorschriften, zoals opgenomen in het KB. hoogtevrees hebben)

Maar dit is niet alles! De werknemers-steigergebruikers dienen d.m.v. een opleiding de • de deelnemers dienen hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) mee te
vereiste kennis te verwerven voor het uitvoeren van werken op hoogte. De werkgever brengen (helm, veiligheidsschoenen, harnas en aanslaglijn)
dient tevens bevoegde personen aan te stellen en op te leiden. Concreet betekent dit dat
iedereen die op een steiger werkt verplicht is om een opleiding te volgen! • 4 uur theorie en 4 uur praktijk van 08u30 tot 17u00

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding? Deze kennis en vaardigheden komen aan Module 3 – Bevoegd persoon steigers op de werf
bod: Voor personen die verantwoordelijk zijn voor de opbouw van een steiger, opmaken
van berekeningsnota’s en nazicht van correcte opstelling
• gepaste maatregelen kunnen nemen om veilig en gezond op steigers te kunnen
werken • om deze module te volgen, moet men eerst module 2 volgen
• 8 uur theorie van 08u30 tot 17u00
• rol kennen van de gebruikers, de bevoegde personen en de werkgever inzake veilig
en gezond werken Module rolsteigers (2 + 3) op de werf
Voor rolsteigergebruikers, rolsteigerbouwers en bevoegde personen rolsteiger
• inzicht verwerven in de welzijnsreglementering in verband met werken op hoogte
• de concrete toepassing van de voorschriften aangaande veiligheid en gezondheid • voor personen die enkel op rolsteigers werken (schilders, stukadoors, installateurs...)
• omvat zowel ‘module 2 - Steigerbouw op de werf’ als ‘module 3 - Bevoegd persoon
Na de opleiding krijgen de cursisten een attest.
steigers op de werf’
Om deze verplichting na te komen, werd het modulair opleidingsstelsel ‘Veilig werken • de deelnemers dienen hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) mee te
op hoogte in de bouw’ ontwikkeld. Afhankelijk van de jobinhoud en voorkennis van de
deelnemers zijn er 4 modules voorzien voor steigergebruikers tot bevoegde personen. brengen (helm, veiligheidsschoenen, harnas)
• 4 uur theorie en 4 uur praktijk van 08u30 tot 17u00
Module 1 – Gebruik van steigers op de werf
Voor personen die op een steiger werken Data

• kan gekoppeld worden aan de opleiding “Manueel hanteren van lasten” MODULE 1 + MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN | 08u30 – 17u00
• 4 uur theorie van 08u30 tot 12u30 (+ eventueel in de namiddag manueel hanteren
Kortrijk vrijdag 15 december 2017
van lasten) Sint-Niklaas donderdag 22 maart 2018

MODULE 2 | NEDERLANDS | 08u30 – 17u00

Sint-Lievens-Houtem vrijdag 01 december 2017

vrijdag 19 januari 2018

dinsdag 20 februari 2018

dinsdag 27 maart 2018

maandag 18 juni 2018

22 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


Kortrijk donderdag 26 oktober 2017 MODULE 3 | NEDERLANDS | 08u30 – 17u00

donderdag 07 december 2017 Gent dinsdag 24 oktober 2017 VEILIGHEID
maandag 18 december 2017
donderdag 11 januari 2018 Gent vrijdag 08 december 2017 BOUWTECHNIEK
dinsdag 16 januari 2018 Kortrijk dinsdag 19 december 2017
maandag 22 januari 2018 Sint-Niklaas woensdag 17 januari 2018
woensdag 31 januari 2018 Brugge woensdag 31 januari 2018
Gent maandag 12 februari 2018
donderdag 08 februari 2018 Kortrijk woensdag 28 februari 2018
Sint-Niklaas maandag 12 maart 2018
woensdag 21 februari 2018 Gent dinsdag 20 maart 2018
maandag 26 februari 2018 Brugge vrijdag 30 maart 2018
dinsdag 13 maart 2018 Gent donderdag 17 mei 2018
woensdag 28 maart 2018
Aalter Kortrijk donderdag 07 juni 2018
donderdag 24 mei 2018
Gent woensdag 27 juni 2018
maandag 18 december 2017
Hamme woensdag 07 februari 2018 MODULE 3 | POOLS | 08u30 – 17u00
woensdag 14 maart 2018
maandag 07 mei 2018 Sint-Niklaas donderdag 14 december 2017 MANAGEMENT
Gent dinsdag 30 januari 2018
dinsdag 24 oktober 2017 Kortrijk dinsdag 13 maart 2018

donderdag 14 december 2017 MODULE 3 | FRANS | 08u30 – 17u00
dinsdag 23 januari 2018
Kortrijk woensdag 28 maart 2018
dinsdag 20 februari 2018
MODULE ROLSTEIGERS ( 2 + 3 ) | NEDERLANDS | 08u30 – 17u00
woensdag 21 maart 2018

MODULE 2 | FRANS | 08u30 – 17u00 Aalter maandag 11 december 2017
donderdag 18 januari 2018 Kortrijk maandag 05 februari 2018
Kortrijk donderdag 22 maart 2018 Aalter woensdag 21 februari 2018
Kortrijk Kortrijk woensdag 14 maart 2018

MODULE 2 | POOLS | 08u00 – 16u00

Aalter vrijdag 15 december 2017 Prijs

MODULE 2 | POOLS | 08u30 – 17u00 IT

Kortrijk maandag 12 maart 2018 MODULE 1 LEDEN NIET-LEDEN GRGARTAISTIS € 1€0/5U/U
Hamme donderdag 29 maart 2018 MODULE 1 + MANUEEL BEBDEIEDNIEDNEDNEN
HANTEREN VAN LASTEN € 75 € 101
MODULE 2 € 207 € 280 PCP20C2000
MODULE 3 € 160 € 216
MODULE 2 | ROEMEENS | 08u30 – 17u00 € 145 € 196
MODULE 2 + 3 ROLSTEIGERS € 160 € 216
Aalter maandag 15 januari 2018
Kortrijk maandag 19 maart 2018

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 23


WERKEN OP HOOGTE WINTER WERKEN OP HOOGTE WINTER
OPLEIDING OPLEIDING
BEVOEGD EN VERANTWOORDELIJK PERSOON WERKEN OP PLATTE EN SCHUINE DAKEN
BIJ HET GEBRUIK VAN STEIGERS MET PBM’S

Wilt u uw personeel opleiden om een steiger correct en veilig op te bouwen op een Wilt u graag de juiste keuze en een correct gebruik van PBM’s tijdens uw werken op platte
werf? Wilt u de controle na de opbouw correct laten verlopen? Mis deze kans dan niet! en schuine daken?
De opleiding is bedoeld voor verantwoordelijke personen op de werf die vooral de steigers De deelnemers dienen minimum 18 jaar te zijn en een medische geschiktheid te hebben.
moeten controleren op veiligheid, stabiliteit en belasting.

Gelieve een rekenmachine mee te brengen naar de opleiding. Programma
• wetgeving
Programma • gevaren en risico’s tijdens werkzaamheden op hoogte
• juist gebruik van de steigeronderdelen • risicohiërarchie
• bouwen volgens de voorschriften • stootkracht, valfactor & pendule
• berekening van de lasten volgens de verschillende soorten steigers • correct dragen en afstellen van een harnas
• wie mag wat aanpassen aan een steiger • beveiligingsmethodes: antival, werkpositionering en werkplaatsbeperking
• hoe ga ik om met onderaannemers en steigerbouwers • toepassing van de juiste beveiligingsmethode in functie van de toepassing
• hoe leid ik mijn arbeiders op voor het monteren, demonteren en gebruiken van een • horizontaal en verticaal gebruik van valblokken
• gebruik van een mobiel antival systeem voor touw
steiger • installatie van mobiele ankerpunten voor schuine daken
• installatie van een tijdelijke horizontale mobiele levenslijn
Data maandag 18 december 2017 09u00 - 17u00 • vorderen op tijdelijke en permanente horizontale levenslijnen
Gent • gebruik van valbeveiligingssystemen in functie van het ankerpunt
• beveiligen in de hoogtewerker
Prijs • correct gebruik van een ladder en toepassingsgebied
• basis harnas suspension trauma
LEDEN NIET-LEDEN GRGARTIASTIS • aandachtspunten visuele controle van PBM’s
• scenariotraining
€ 141 € 190 BEDBIENDIDEENNDEN € 5€/U5/U
€ 38 € 51 PC2P0C0200

OPLEIDING + EXAMEN *Er is geen Constructiv-tussenkomst
ENKEL EXAMEN (PC 200) voor een examen of zelfstudie

Data dinsdag 20 februari 2018 08u30 - 17u30
Menen
NIET-LEDEN GRATIS
Prijs
€ 304 BEDIENDEN € 10/U
LEDEN PC200
€ 225

24 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


WERKEN OP HOOGTE WINTER WERKEN OP HOOGTE WINTER
OPLEIDING OPLEIDING
WERKEN OP HOOGTE MET PBM’S INDIVIDUELE REDDINGSTECHNIEKEN OP
TORENKRAAN

Wilt u graag de juiste keuze en een correct gebruik van PBM’s tijdens uw werken op Wilt u graag een individuele evacuatie op hoogte correct uitvoeren? VEILIGHEID
hoogte? De deelnemers dienen minimum 18 jaar te zijn, een medische geschiktheid te hebben en
De deelnemers dienen minimum 18 jaar te zijn en een medische geschiktheid te hebben. kennis te hebben van valbeveiliging.

Programma Programma BOUWTECHNIEK
• wetgeving • herhaling werken op hoogte met PBM’s
• gevaren en risico’s tijdens werkzaamheden op hoogte • basis knopenleer
• risicohiërarchie • harnas suspension trauma
• stootkracht, valfactor & pendule • maatregelen om de effecten van suspension trauma te verminderen
• correct dragen en afstellen van een harnas • noodprocedures
• keuze aanbindpunt • zelfevacuatie
• installatie van mobiele ankerpunten (basis) • reddingshiërarchie
• beveiligingsmethodes: antival, werkpositionering en werkplaatsbeperking • installatie van mobiele ankerpunten tijdens indviduele reddingstechnieken
• horizontaal en verticaal gebruik van valblokken • gebruik van centrifugale reddingsapparaten
• gebruik van een mobiel antivalsysteem voor touw • redding m.b.v. reddingsstok
• beveiligen in de korf van de hoogtewerker • slachtofferzorg
• vorderen en positioneren op verticale structuren • scenariotraining
• basis harnas suspension trauma
• aandachtspunten controle van PBM’s Data dinsdag 0 9 januari 2018 08u30 - 17u30 MANAGEMENT
• onderhoud en levensduur Menen
• scenariotraining
Prijs

Data LEDEN NIET-LEDEN GRATIS
Menen
woensdag 07 maart 2018 08u30 - 17u30 € 225 € 304 BEDIENDEN € 10/U
PC200


Prijs

LEDEN NIET-LEDEN GRATIS

€ 225 € 304 BEDIENDEN € 10/U
PC200

IT

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 25


NIEUW

WERKEN OP HOOGTE NIEUW WINTER WERKEN OP HOOGTE WINTER
OPLEIDING OPLEIDING
WERKEN MET TIJDELIJKE COLLECTIEVE VALBEVEILIGING VOOR DAKWERKERS
VA L B E V E I L I G I N G

Wil je graag een juiste keuze en een correct gebruik van CBM’s (collectieve De deelnemers dienen minimum 18 jaar te zijn en moeten een attest van medische
beschermingsmiddelen) tijdens werkzaamheden op hoogte? Dan is deze opleiding iets geschiktheid kunnen voorleggen.
voor jou!

Programma Programma
• wetgeving Kennen:
• normen (staanders, hekwerk, hout) • algemene preventiebeginselen, hiërachie
• gevaren en risico’s tijdens werkzaamheden op hoogte • valgevaar – valrisico
• risicohiërarchie • de krachten die op ons lichaam inwerken, de demping van een val
• definitie van bevoegd persoon • basisregels antival
• voorstelling van soorten randbeveiliging en hun toepassing • mijn persoonlijke basisuitrusting
• verschillende klasses randbeveiliging (EN13374) • anti-val systemen
• werkprocedures en installatie van verschillende soorten randbeveiliging • positionering
• beveiligen in de hoogtewerker • manipulatie van uitrusting
• gebruik van PBM’s voor werken op hoogte tijdens installatie collectieve valbeveiliging • speciale aandachtspunten

Data maandag 26 maart 2018 08u30 - 17u30 Kunnen:
Menen • de functie van de verschillende onderdelen van de collectieve valbescherming

Prijs NIET-LEDEN GRATIS uitleggen
• een controle uitvoeren op de verschillende onderdelen van de collectieve
LEDEN € 304 BEDIENDEN € 10/U
€ 225 PC200 valbescherming
• op een correcte manier de collectieve valbescherming aanbrengen

(valbeveiligingsnetten, borstwering en tijdelijke levenslijn)
• het praktische gebruik van valbeschermingsmiddelen op een correcte manier

toepassen
• attitudes
• een zekere terughoudendheid voor hoogterisico’s, geen overmoed
• verantwoordelijkheidsgevoel voor collega’s en bijsturen / corrigeren
• basisattitude voor werken op hoogte, willen veilig werken

Data maandag 26 februari 2018 08u30 – 17u30
Menen
NIET-LEDEN GRATIS
Prijs
€ 304 BEDIENDEN € 10/U
LEDEN PC200
€ 225

26 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


MOBIELE WERKTUIGEN

Voor het uitvoeren van werken met mobiele werktuigen kan door de opdrachtgever of bij Heropfrissing (1 dag) | Nederlandstalig | 08u30 – 16u30
werfcontrole een bekwaamheidsattest opgevraagd worden. De gebruiker of zijn werkgever
moet schriftelijk kunnen aantonen op de hoogte te zijn van de risico’s bij het gebruik van Sint-Lievens-Houtem woensdag 25 oktober 2017 VEILIGHEID
mobiele werktuigen. Als werkgever kan u hierin voorzien door de nodige opleiding aan uw Kortrijk donderdag 07 december 2017
werknemers aan te bieden!
Sint-Lievens-Houtem woensdag 20 december 2017
Elke opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.
Na het slagen van de theoretische en praktische proef wordt een attest afgeleverd. Sint-Niklaas dinsdag 16 januari 2018
Het aantal plaatsen per opleiding is beperkt.
Kortrijk maandag 22 januari 2018
• deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn
• attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen Sint-Lievens-Houtem maandag 29 januari 2018
• deelnemers brengen aangepaste PBM’s mee (in het bijzonder helm,
Kortrijk donderdag 01 maart 2018
veiligheidsschoenen en harnas)
• voor de heropfrissing is ervaring of basisopleiding vereist Sint-Lievens-Houtem maandag 12 maart 2018
• de basisopleiding kan gevolgd worden door cursisten met weinig of geen ervaring
Sint-Niklaas dinsdag 13 maart 2018 BOUWTECHNIEK

Brugge maandag 26 maart 2018

Sint-Lievens-Houtem maandag 28 mei 2018

Kortrijk donderdag 21 juni 2018

Heropfrissing via e-learning | Nederlandstalig | theorie: via pc op het bedrijf |
praktijk: 1 uur per persoon op afspraak
Oostakker donderdag 09 november 2017

Heropfrissing (1 dag) | Franstalig | 08u30 – 16u30 MANAGEMENT

HOOGWERKER WINTER Kortrijk vrijdag 30 maart 2018
OPLEIDING

Basisopleiding (2 dagen) | 08u30 – 16u30 Prijs

Sint-Lievens-Houtem woensdag 06 en donderdag 07 december 2017 LEDEN GRATIS

Kortrijk maandag 11 en dinsdag 12 december 2017 NIET-LEDEN € 10/U

Sint-Niklaas donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017 BASISOPLEIDING € 397 BEDIENDEN *Er is geen Constructiv-tussenkomst
HEROPFRISSING € 227 PC200 voor de heropfrissing via e-learning
Brugge donderdag 11 en vrijdag 12 januari 2018 HEROPFRISSING VIA E-LEARNING € 201
€ 536
Sint-Lievens-Houtem maandag 22 en dinsdag 23 januari 2018 € 306
€ 271

Kortrijk woensdag 07 en donderdag 08 februari 2018

Sint-Niklaas woensdag 21 en donderdag 22 februari 2018 IT

Kortrijk woensdag 21 en donderdag 22 maart 2018

Sint-Lievens-Houtem woensdag 28 en donderdag 29 maart 2018

Kortrijk donderdag 07 en vrijdag 08 juni 2018

Sint-Lievens-Houtem woensdag 27 en donderdag 28 juni 2018

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 27


HEFTRUCK WINTER VERREIKER WINTER
OPLEIDING OPLEIDING

Basisopleiding (2 dagen) | 08u30 – 16u30 Basisopleiding starre verreiker (2 dagen) | 08u30 – 16u30

Sint-Lievens-Houtem maandag 11 en dinsdag 12 december 2017 Sint-Niklaas maandag 18 en dinsdag 19 december 2017

Kortrijk maandag 15 en dinsdag 16 januari 2018 Sint-Lievens-Houtem woensdag 07 en donderdag 08 maart 2018

Kortrijk woensdag 31 januari en donderdag 01 februari 2018 Heropfrissing starre verreiker (1 dag) | Nederlandstalig | 08u30 – 16u30

Sint-Lievens-Houtem maandag 12 en dinsdag 13 februari 2018 Sint-Niklaas maandag 26 februari 2018

Brugge woensdag 28 februari en donderdag 01 maart 2018 Sint-Lievens-Houtem maandag 26 maart 2018

Sint-Lievens-Houtem dinsdag 13 en woensdag 14 maart 2018 Roterende verreiker basis (3 dagen) | 08u30 – 16u30

Kortrijk dinsdag 27 en woensdag 28 maart 2018 Kortrijk woensdag 17, donderdag 18 en

Sint-Lievens-Houtem woensdag 30 mei en donderdag 31 mei 2018 vrijdag 19 januari 2018

Kortrijk dinsdag 19 en woensdag 20 juni 2018

Heropfrissing (1 dag) | Nederlandstalig | 08u30 – 16u30 Roterende verreiker heropfrissing met hijs (2 dagen) | 08u30 – 16u30

Kortrijk woensdag 25 oktober 2017 Kortrijk dinsdag 23 en woensdag 24 januari 2018

Brugge vrijdag 01 december 2017 Sint-Lievens-Houtem dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2018

Sint-Lievens-Houtem woensdag 13 december 2017 Brugge woensdag 28 en donderdag 29 maart 2018

Kortrijk donderdag 18 januari 2018

Sint-Lievens-Houtem vrijdag 09 februari 2018 Prijs

Kortrijk maandag 19 februari 2018 BASISOPLEIDING GRATIS
HEROPFRISSING
Kortrijk vrijdag 16 maart 2018 ROTERENDE BASISOPLEIDING LEDEN NIET-LEDEN
ROTERENDE HEROPFRISSING
Sint-Lievens-Houtem dinsdag 20 maart 2018 € 650 BEDIENDEN € 10/U
€ 267 PC200
Kortrijk dinsdag 22 mei 2018 € 811
€ 680 € 878
Sint-Lievens-Houtem dinsdag 19 juni 2018 € 360
€ 1095
Heropfrissing (1 dag) | Franstalig | 08u30 – 16u30 € 918

Kortrijk dinsdag 20 maart 2018

Heropfrissing (1 dag) | Roemeens | 08u30 – 16u30 BANDENGRAAFKRAAN WINTER
OPLEIDING
Kortrijk maandag 04 december 2017
Oostakker dinsdag 20 februari 2018

Prijs 08u30 – 17u00

GRATIS Oostakker dinsdag 20 maart 2018

LEDEN NIET-LEDEN 08u30 – 17u00

BEDIENDEN € 10/U
PC200
BASISOPLEIDING € 366 Prijs NIET-LEDEN GRATIS
HEROPFRISSING NEDERLANDS EN € 198 € 494
FRANS € 298 LEDEN € 589 BEDIENDEN € 10/U
HEROPFRISSING ROEMEENS € 267 € 436 PC200

€ 402

28 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


RUPSENGRAAFKRAAN WINTER AUTOLAADKRAAN BASIS WINTER
OPLEIDING OPLEIDING

Oostakker donderdag 22 februari 2018 08u30 – 17u00 Kortrijk maandag 04 en dinsdag 05 december 2017 08u30 – 17u00 VEILIGHEID
Oostakker donderdag 22 maart 2018 08u30 – 17u00

Prijs NIET-LEDEN GRATIS Prijs NIET-LEDEN GRATIS

LEDEN € 589 BEDIENDEN € 10/U LEDEN € 563 BEDIENDEN € 10/U
€ 436 PC200 € 417 PC200

BOUWTECHNIEK

MINI-GRAVER BASIS WINTER AUTOLAADKRAAN HEROPFRISSING WINTER
OPLEIDING OPLEIDING

Oostakker dinsdag 12 en woensdag 08u30 – 17u00 Kortrijk maandag 29 januari 2018 08u30 – 17u00
Brugge vrijdag 09 maart 2018 08u30 – 17u00
13 december 2017 Sint-Lievens-Houtem donderdag 22 maart 2018 08u30 – 17u00

Roeselare donderdag 08 en vrijdag 08u30 – 17u00

09 februari 2018 MANAGEMENT

Prijs Prijs NIET-LEDEN GRATIS

LEDEN NIET-LEDEN GRATIS LEDEN € 396 BEDIENDEN € 10/U
€ 486 € 293 PC200

€ 656 BEDIENDEN € 10/U
PC200

MINI-GRAVER HEROPFRISSING WINTER
OPLEIDING
Roeselare donderdag 25 januari 2018 IT
Oostakker dinsdag 06 maart 2018 08u30 – 17u00
08u30 – 17u00

Prijs NIET-LEDEN GRATIS

LEDEN € 487 BEDIENDEN € 10/U
€ 361 PC200

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 29


SNELOPBOUWKRAAN WINTER TORENKRAAN/SNELOPBOUWKRAAN WINTER
OPLEIDING OPLEIDING

Na het opvolgen van deze opleiding wordt een attest afgeleverd voor het bedienen van Na het volgend van deze opleiding wordt een attest afgeleverd voor het bedienen van
een snelopbouwkraan (niet geldig voor een torenkraan) zowel een snelopbouwkraan als een torenkraan.

Basisopleiding (3 dagen) | 08u30 – 17u00 Basisopleiding (3 dagen) | 08u30 – 17u00

Sint-Niklaas maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 januari 2018 Oostende maandag 04, dinsdag 05 en woensdag 06 december 2017

Brugge maandag 05, dinsdag 06 en woensdag 07 februari 2018 Oostende maandag 08, dinsdag 09 en woensdag 10 januari 2018

Sint-Niklaas maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 maart 2018 Oostende maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 februari 2018

Heropfrissing (2 dagen) | 08u30 – 17u00 Oostende maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 maart 2018

Sint-Niklaas maandag 29 en dinsdag 30 januari 2018 Oostende maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 juni 2018

Brugge maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018 Heropfrissing (2 dagen) | 08u30 – 17u00

Sint-Niklaas donderdag 29 en vrijdag 30 maart 2018 Oostende maandag 11 en dinsdag 12 december 2017

Oostende maandag 15 en dinsdag 16 januari 2018

Prijs Oostende maandag 26 en dinsdag 27 februari 2018

BASISOPLEIDING NEDERLANDS NIET-LGERDAETNIS Oostende maandag 26 en dinsdag 27 maart 2017
HEROPFRISSING
LEDEN BEDIENDEN Oostende maandag 18 en dinsdag 19 juni 2018

€ 997 € 1346PC200 € 10/U Prijs
€ 689 € 930
NIET-LGERDAETNIS
BASISOPLEIDING LEDEN € 10/U
HEROPFRISSING BEDIENDEN
€ 997
€ 689 € 1346PC200
€ 930

ROLBRUGBESTUURDER WINTER
OPLEIDING

Basisopleiding (2 dagen) | 08u30 – 16u30

Sint-Eloois-Winkel donderdag 08 en vrijdag 09 maart 2018

Heropfrissing (1 dag) | 08u30 – 16u30

Brugge woensdag 31 januari 2018

Sint-Lievens-Houtem woensdag 21 maart 2018

Prijs

BASISOPLEIDING LEDEN NIET-LGERDAETNIS € 10/U
HEROPFRISSING
€ 442 BEDIENDEN
€ 221
€ 597 PC200
€ 298

30 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


PREVENTIEBELEID WINTER
OPLEIDING
PREVENTIEADVISEUR NIVEAU III

Ieder bouwbedrijf met werknemers in dienst moet een Interne Dienst voor Preventie en Data
Bescherming hebben met een preventieadviseur (Welzijnswet van 4/8/96 en 27/3/98). De
preventieadviseur zal vooral de directie bijstaan bij het uitvoeren van het Welzijnsbeleid. Gent donderdag 28 september, 05, maandag 16, 09u00 -17u00 VEILIGHEID
Hij helpt de directie en de hiërarchische lijn met het opsporen van de risico’s op een werf,
geeft raad, advies en informatie rond de bestrijding van de risico’s, vervult enkele wettelijk 23 oktober, donderdag 09 november,
opgelegde taken...
examen maandag 27 november 2017
De basisopleiding (niveau III) is gericht op bouwbedrijven met minder dan 50 werknemers
in dienst of diegenen die graag op de hoogte willen zijn van het preventiebeleid. Het Kortrijk donderdag 18, 25 januari, 01, 08, 09u00 -17u00
is wel zo dat bij een bouwbedrijf met minder dan 20 werknemers de zaakvoerder
als preventieadviseur mag optreden en indien uw personeelsbestand tussen de 20 15 februari, examen 01 maart 2018
en 49 werknemers schommelt, dan dient een werknemer aangesteld te worden als
preventieadviseur. Vanaf 50 werknemers is er een hogere opleidingsgraad noodzakelijk. Prijs NIET-LEDEN GGRRAATITSIS € €5/5U/U BOUWTECHNIEK
€ 1018 BEBDEIDEINEDNEDNEN
Op het einde van de cursus legt u een examen af met een bijkomende opdracht als LEDEN
eindwerk. € 754 PCP2C02000

Programma MANAGEMENT
• welzijnswet, ARAB en CODEX
• interne en externe dienst voor preventie en bescherming IT
• comité voor preventie en bescherming + KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
• brandpreventie en –bestrijding
• elektrische en mechanische risico’s
• gevaarlijke stoffen en preparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen
• intern transport en werken op hoogte
• risicoanalyse
• arbeidsongevallen, instructies van de arbeidsmiddelen en inzake informatie

en vorming van de werknemer, bestelling en indienstname procedure van de
arbeidsmiddelen
• fysische agentia, psychosociale belasting & ergonomie en informatiebronnen
(tijdschriften, boeken, tentoonstellingen...)

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 31


PREVENTIEBELEID PREVENTIEBELEID WINTER
OPLEIDING
PREVENTIEADVISEUR NIVEAU III – ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR
AANVULLENDE VORMING PREVENTIEADVISEURS

U hebt een diploma van preventieadviseur niveau III op zak. Toch is het aangewezen om Deze opleiding is voorbehouden voor deelnemers die de opleiding preventieadviseur
op regelmatige tijdstippen een aanvullende opleiding te volgen waardoor u op de hoogte niveau III gevolgd hebben.
blijft van de veranderingen in de wetgeving. Confederatie Bouw biedt u de mogelijkheid
om op één avond uw kennis bij te schaven dankzij de aanvullende vorming! Programma
• kennismakingsoefening: zichzelf voorstellen op een zelfverzekerde manier
Programma • enkele vragen (subgroepjes) rond de toegevoegde waarde van een preventieadviseur
Het programma zal opgebouwd worden in functie van de wijzigingen in de wetgeving.
+ welke moeilijkheden er zijn in deze (communicatieve) rol
Data 19u00 – 22u00 • stellingendiscussie: vaststellen dat alleen overtuigend pleiten niet de juiste manier van
Brugge dinsdag 21 november 2017 18u30 – 21u30
Sint-Niklaas maandag 22 januari 2018 18u30 – 21u30 overtuigen is
Gent donderdag 17 mei 2018 • conclusie: wat is beïnvloeden en overtuigen
• doelstellingen opmaken volgens het GRIP-model
Prijs NIET-LEDEN GRGARTAITSIS € €5/5U/U • SMART & SPORT maken van doelstellingen
€ 140 BEBDEIDENIEDNEDNEN • kaderen van doelstellingen in de Demingcirkel
LEDEN • oefening cases: opmaken van een doelstelling
€ 104 PCP2C02000 • opbouw van een motiverende argumentatie
• gebruik van trade-offs
• oefening cases: opmaken argumentatie m.i.v. de doelstelling
• oefening toepassing van GRIP in gesprek met werkgever en/of werknemers
• kader assertiviteit: met het accent op het brengen van een motiverend, maar ook

dwingend advies
• neen- en moeilijke boodschappen brengen
• logische niveaus van Dilts: op welk niveau zit overtuigen en beïnvloeden & hoe doe

ik dat
• kader non-verbale communicatie: belang van een zelfverzekerde attitude
• evaluatie en actieplan

Data

Gent maandag 11 december 2017 09u00 - 17u00
09u00 - 17u00
Kortrijk vrijdag 27 april 2018

Prijs NIET-LEDEN GRGARTAITSIS € €5/5U/U
€ 223 BEBDEIDENIEDNEDNEN
LEDEN
€ 165 PCP2C02000

32 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


PREVENTIEBELEID WINTER
OPLEIDING
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NIVEAU B

Coördinatie van de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen is verplicht voor alle • methodes voor het opsporen en evalueren van risico’s VEILIGHEID
bouwwerken waar minstens twee partijen tegelijk of achtereenvolgens activiteiten • opdrachten en vaardigheden van de coördinator: het Koninklijk Besluit, contractuele
uitvoeren op de werf. Deze coördinatie is zowel verplicht tijdens het ontwerp als tijdens
de verwezenlijking. voorschriften. Instrumenten bij de coördinatie: veiligheids- en gezondheidsplan,
coördinatiedagboek, postinterventiedossier, coördinatiestructuur...
De opleiding veiligheidscoördinator niveau B wordt ingericht i.s.m. en geëxamineerd door • de coördinatie in de praktijk: oefeningen, case-study...
Constructiv.
Examenrichtlijnen worden tijdens de cursus meegedeeld.
De opleiding richt zich tot wie de veiligheidscoördinatie wil doen voor werven van niveau Er wordt een theoretisch examen afgenomen en er wordt een eindwerk gemaakt en
B, maar ook naar werfleiders, architecten... verdedigd.

Veiligheidscoördinatoren voor werven van niveau B dienen: Data BOUWTECHNIEK
• houder te zijn van één van de volgende diploma’s én te beschikken over een aantal
Kortrijk donderdag 07, 14, 21, 28 september, 08u30 - 17u00
jaren beroepservaring:
— ingenieurs, architecten en diploma’s van het hoger (technisch) onderwijs lange 05, 12, 26 oktober, 09, 16 en vrijdag

type + 2 jaar beroepservaring 24 november 2017
— diploma van hoger (technisch) onderwijs, korte type + 5 jaar beroepservaring
— diploma hoger secundair onderwijs + 10 jaar beroepservaring schriftelijk examen op vrijdag 24 november 2017 om 15u
• een aanvullende vorming van 96 lesuren te volgen met aansluitend examen
mondeling examen op donderdag 21 december 2017 vanaf 08u30
Deze toelatingsvoorwaarden staan bepaald in het KB van 25 januari 2001 betreffende
de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarin de veiligheidscoördinatie concreet wordt Gent donderdag 08, 15, 22 februari, 08u30 - 17u00
uitgewerkt. In deze wetgeving worden de verantwoordelijkheden van de betrokken
partijen (opdrachtgever, bouwdirectie, coördinatoren, aannemers) en de hierbij gebruikte 01, 08, 15, 22, vrijdag 30 maart,
coördinatie-instrumenten voorgeschreven.
woensdag 18 en donderdag 26 april 2018 MANAGEMENT
Programma
• regelgeving: Wet op het welzijn op het werk, PBM’s, gevaarlijke producten, schriftelijk examen op donderdag 26 april 2018 om 15u

signalisatie... mondeling examen op vrijdag 01 juni 2018 vanaf 08u30
• ongevallen en gezondheidsschade bij werken op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen:
Prijs NIET-LEDEN GRATIS
statistieken, juridische gevolgen, arbeidsongevallenverzekering...
• rol, opdrachten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende LEDEN € 1890 BEDIENDEN € 10/U
€ 1400 PC200
actoren in het bouwproces: werkgevers, interne en externe diensten voor preventie
en bescherming op het werk... IT
• risico’s en voorkomingsmaatregelen: preventieprincipes met bijzondere aandacht
voor de uitschakeling van de risico’s aan de bron en de integratie ervan in het
ontwerp en de uitvoering van de activiteiten, ergonomie... Specifieke risico’s en
voorkomingsmaatregelen eigen aan de bouwactiviteiten.

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 33


PREVENTIEBELEID NIEUW

BIJSCHOLING VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
NIVEAU B

U hebt een diploma van veiligheidscoördinator niveau B op zak. Dan is het wettelijk Programma: De taken van de intervenanten bij coördinatie van veiligheid en
verplicht om binnen de 3 jaar 15 uur nascholing te volgen. gezondheid op mobiele bouwplaatsen
• inleiding
De bijscholing veiligheidscoördinator niveau B wordt ingericht i.s.m. door Constructiv.. • de notie ‘werkzaamheden met verhoogd risico op bouwplaatsen’
• planning als preventie-instrument
Programma: Aspecten van veiligheidscoördinatie bij werkzaamheden met verhoogd • de verplichtingen van de opdrachtgever bij een project in het kader van de
risico op bouwplaatsen
• inleiding reglementering betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
• de notie ‘werkzaamheden met verhoogd risico op bouwplaatsen’ • de verplichtingen en de mogelijkheden van de veiligheids- en gezondheidscoördinator
• planning als preventie-instrument • case: preventiemaatregelen bij uitgravingen
• de verplichtingen van de opdrachtgever bij een project in het kader van de • vraagstelling en discussie

reglementering betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Data
• de verplichtingen en de mogelijkheden van de veiligheids- en gezondheidscoördinator
• case: onderschoeien van bestaande constructies Kortrijk dinsdag 14 november 2017 13u00 - 17u00
• vraagstelling en afsluiting
Prijs
Data NIET-LEDEN GRATIS
Gent vrijdag 29 september 2017 LEDEN
13u00 - 18u00 € 132 € 178 BEDIENDEN € 10/U
PC200

Programma: Problematiek van niet afgesloten energieleidingen bij sloopwerken
• inleiding
• de risico’s en de evolutie van ongevallencijfers tijdens sloopwerken
• case: niet-afgesloten energieleidingen tijdens sloopwerken
• de invloed van de milieureglementering met betrekking tot stofemissie
• de mogelijkheden van de veiligheids- en gezondheidscoördinator
• opleidingen voor slopers
• vraagstelling en discussie

Data 13u00 - 17u00
Brugge maandag 14 mei 2018

34 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


PREVENTIEBELEID • blussen van verschillende soorten branden VEILIGHEID
— branden op personen
EERSTE INTERVENTIEPLOEG — branden in de omgeving van elektriciteit BOUWTECHNIEK
— gasbranden
Brand kan op ieder moment en overal ontstaan. Snel en doeltreffend optreden tegen brand • brandbestrijdingsmiddelen MANAGEMENT
is van cruciaal belang. De strijd tegen brand is immers een strijd tegen de tijd. Brand kan — muurhaspel met axiale voeding
verwoestende gevolgen hebben, zowel op menselijk als materieel vlak. Brand voorkomen — draagbare snelblussers
en de bestrijding van een beginnende brand is dan ook een opdracht voor iedereen die — richtlijnen bij gebruik van blusapparaten
aanwezig is in het bedrijf. Een beginnende brand op succesvolle wijze bestrijden, vergt een • preventie
gepaste waakzaamheid en vaardigheid in het gebruik van kleine blusmiddelen. De ervaring — de gebouwen
leert immers dat 85 à 90 % van de beginnende branden met deze kleine blusmiddelen — evacuatiewegen
kunnen geblust worden. Wanneer bij het begin van brand snel, doordacht en kordaat — ontruiming bij brand
wordt opgetreden, zal dit resulteren in een effectieve bestrijding van de beginnende brand — melding, waarschuwing en alarmering
en een veilige evacuatie van de aanwezige personen. Correct gedrag bij het begin van — brandoorzaken
brand staat dan ook centraal in onze opleidingen. • taak van een interventieploeg
— samenstelling
• deelnemers moeten voldoen aan de bepalingen van het nieuw KB betreffende — taken van de eerste interventieploeg
brandpreventie op de arbeidsplaatsen van 23 april 2014 Praktijk
• gebruik van de snelblusser (poeder & CO2)
• deelnemers brengen aangepaste PBM’s mee (in het bijzonder helm en • gebruik van het blusdeken
veiligheidsschoenen) • gebruik haspels (indien aanwezig)
• gasbranden doven
• na de opleiding ontvangt de deelnemer een geldig attest • de vuurhaarden zijn op basis van butaangas en stookolie
• de beschikbare PBM’s zijn handschoenen en brandweerjas
Programma
Theorie Data donderdag 07 december 2017 08u30 – 16u30 IT
• het begrip brand nader bekeken Gent maandag 22 januari 2018 08u30 – 16u30
— vuurdriehoek Kortrijk dinsdag 27 maart 2018 08u30 – 16u30
— ontwikkeling van een brand en verschijnselen Sint-Niklaas
— soorten branden naar aggregatie
• blussing Prijs NIET-LEDEN GRATIS
— blusprincipes
— werking van de blusstoffen LEDEN € 243 BEDIENDEN € 10/U
— blusstoffen € 180 PC200
• gevaren bij brand
— flash-Over & Back draft
— verstikking
— vergiftiging
— instorting
— ontploffing
— elektrocutie

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 35


PREVENTIEBELEID PREVENTIEBELEID WINTER
OPLEIDING
OPMAAK VAN EEN RISICOANALYSE OPSTELLEN VAN EEN VEILIGHEIDS- EN
VOOR DE BOUWSECTOR GEZONDHEIDSPLAN IN DE BOUWSECTOR

Deze opleiding is doorweven met voorbeelden gegrepen uit de praktijk. De theorie toetst Bij elke werf vraagt de veiligheidscoördinator om een veiligheids- en gezondheidsplan af
u onmiddellijk aan de praktijk. U krijgt op het einde van de opleiding een uitgewerkt te geven, wat vaak een tijdrovende bezigheid is. Door deze opleiding te volgen krijgt u een
voorbeeld van een risicoanalyse mee! beter inzicht in dit web van cijfers en voorschriften.

Deze opleiding richt zich naar werfleiders, projectleiders en iedereen die bij de opmaak van U krijgt per bedrijf praktische tips over de inhoud van een veiligheids- en gezondheidsplan!
risicoanalyses voor de bouwsector betrokken is. Er is geen voorkennis nodig.

Programma Programma
• wat is een risico-inventarisatie en - evaluaties (RIE) • wat is een veiligheids- en gezondheidsplan
• wat zijn de vereisten en hoe kan u deze RIE opstellen (Kinney methode) • wat is het doel van een veiligheids- en gezondheidsplan
• specifieke risico’s toegepast op de bouwsector algemeen • wat zijn de verschillende onderdelen van een veiligheids- en gezondheidsplan
• praktische oefeningen • hoe gaan we de typische risico’s per project identificeren
• hoe stel ik een veiligheids- en gezondheidsplan op

Data Data
Gent dinsdag 14 november 2017
Sint-Niklaas woensdag 16 mei 2018 08u30 - 12u00 Kortrijk donderdag 15 maart 2018 09u00 - 17u00
08u30 - 12u00 09u00 - 17u00
Gent donderdag 07 juni 2018

Prijs Prijs NIET-LEDEN GRATIS

LEDEN NIET-LEDEN GRATIS LEDEN € 219 BEDIENDEN
€ 162 PC200
€ 104 € 140 € 5/U

BEDIENDEN € 5/U
PC200

36 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


PREVENTIEBELEID

TOOLBOXMEETINGS VOOR DE BOUWSECTOR

De toolboxmeeting is dé geschikte werkwijze om het preventiebeleid van uw bouwbedrijf VEILIGHEID
uit te dragen naar uw medewerkers. Wat u zegt is heel belangrijk, maar hoe u dat doet,
geeft de doorslag! De opleiding is praktijkgericht zodat de deelnemers nadien in staat zijn
een toolboxmeeting te organiseren en te leiden.

Programma BOUWTECHNIEK
• de toolboxmeeting op de juiste manier voorbereiden
• uw boodschap gestructureerd en duidelijk overbrengen
• gerichte praktische adviezen geven
• uw medewerkers motiveren om actief deel te nemen en nieuwe ideeën voor te

stellen
• omgaan met blokkerende opvattingen

Data donderdag 09 november 2017 18u30 – 21u30
Sint-Niklaas donderdag 01 februari 2018 19u00 – 22u00
Brugge dinsdag 29 mei 2018 18u30 – 21u30
Gent

Prijs NIET-LEDEN GRATIS MANAGEMENT

LEDEN € 178 BEDIENDEN € 5/U
€ 132 PC200

IT

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 37


PREVENTIEBELEID WINTER
OPLEIDING
ADR VOOR BEDIENDEN EN MAGAZIJNIERS

Deze opleiding heeft tot doel het ADR-verdrag globaal te bekijken, met aandacht voor Data vrijdag 23 maart 2018 08u30 – 17u00
de belangrijkste aspecten: de indeling van de goederen, de signalisatie, de verpakkingen, Kortrijk
de boorddocumenten, de vrijstellingen, de verplichting tot het opstellen van een NIET-LEDEN GRATIS
beveiligingsplan... Prijs
€ 240 BEDIENDEN € 10/U
In het ADR 2009 wordt bepaald dat alle werknemers die betrokken zijn bij ADR-transport LEDEN PC200
(dispatchers, transportorganisatoren...) een gepaste opleiding dienen te volgen, specifiek € 178
gericht op hun activiteit binnen het ADR-transport. Bij een interne controle vanuit de
overheid moeten zijzelf én het bedrijf kunnen aantonen dat ze deze opleiding hebben
gevolgd. Deze verplichting is opgenomen in de ADR-wetgeving onder hoofdstuk 1.3
‘opleiding van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen’. Het
ADR 2009 stelt tevens dat deze werknemers deze opleiding moeten gevolgd hebben
vooraleer ze de functie uitoefenen.
Cursisten die deze opleiding volgen:
• ontvangen een bijscholingsattest inzake geherstructureerde ADR, hoofdstuk 1.3
• zullen met kennis van zaken en met meer verantwoordelijkheidszin kunnen toezien

op de correctheid van de vervoersdocumentatie
• kunnen hun steentje bijdragen in het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen

Het is een erg praktijkgerichte opleiding, bedoeld voor diegenen die er dagdagelijks mee
geconfronteerd worden.

Programma
• reglementeringen die van toepassing zijn op het vervoer van gevaarlijke stoffen
• wat zijn gevaarlijke stoffen
• indeling van de gevaarlijke stoffen in gevarenklassen – ADR gevaar etiketten
• het UN-nummer en de officiële vervoersnaam van gevaarlijke stoffen
• houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
• kenmerking en etikettering van de houders
• signalisatie van transporteenheden
• verplichte boorddocumenten
• de gedeeltelijke vrijstelling
• limited quantities (vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in beperkte

hoeveelheden)
• volledige vrijstellingen
• verantwoordelijken van de betrokkenen

38 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


PREVENTIEBELEID NIEUW WINTER PREVENTIEBELEID NIEUW
OPLEIDING
ADR COLLIE EN TANK – BASIS JURIDISCHE ASPECTEN: HOE EEN GOEDE
ONGEVALLENPROCEDURE UITWERKEN

Wie binnen Europa gevaarlijke goederen wil vervoeren over de weg, moet over een ADR Deze cursus vertrekt vanuit een praktijkgerichte aanpak. De theorie wordt beperkt VEILIGHEID
attest beschikken. tot de informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de arbeidsongevallen, wettelijke
verplichtingen en aansprakelijkheid. De nadruk ligt op de toepassingen binnen de
Types ADR-opleidingsgetuigschriften: werksituatie van de deelnemers.

• Basisgetuigschrift Colli (ADR Categorie I): Voor het vervoer van gevaarlijke goederen in Elk bedrijf of organisatie probeert arbeidsongevallen te vermijden. Toch blijft het risico
collivorm in hoeveelheden die de vrijgestelde hoeveelheden overtreffen of los gestort op een arbeidsongeval steeds bestaan. Naast de imagoschade en vooral de menselijke
vervoer. en financiële gevolgen die ontstaan, zijn er ook juridische gevolgen verbonden aan
een arbeidsongeval. Na een arbeidsongeval worden de werkgever, hiërarchische lijn en
• Specialisatiegetuigschrift Tank (ADR Categorie II): Voor het tankvervoer van gevaarlijke preventieadviseur geconfronteerd met heel wat wettelijke verplichtingen. Een goede
goederen procedure binnen uw bedrijf of organisatie is belangrijk. Deze procedure zorgt ervoor dat
er geen cruciale (wettelijke) verplichtingen worden vergeten. Op deze manier vermijdt u
Programma juridische verrassingen voor uzelf en uw bedrijf. Of hoe deze opleiding heel wat juridische BOUWTECHNIEK
• algemeenheden problemen kan voorkomen…
— reglementeringen m.b.t. het vervoer van gevaarlijke goederen MANAGEMENT
— indeling gevaarlijke stoffen Programma
• voorschriften voor het vervoer • wanneer spreken wij over een arbeidsongeval?
— houders voor vervoer gevaarlijke stoffen — welke oorzaken leiden tot een arbeidsongeval?
— boorddocumenten — welke letsels en schade?
— signalisatie — voor arbeider en onderaannemer?
— speciale voorschriften — wat met woon-werkverkeer of verplaatsingen?
— vrijstelling — wanneer ‘ernstig ongeval’?
• preventie van en noodmaatregelen bij ongevallen • verplichtingen voor de werkgever
— stuwing en beveiliging — een preventiebeleid ter voorkoming van arbeidsongevallen
— gebruik van tunnels — de arbeidsongevallensteekkaart
— het formulier voor de aangifte van een arbeidsongeval
Data 08u30 – 17u00 — contacteren van preventiedienst en ambtenaren
Kortrijk maandag 22, dinsdag 23, woensdag 24, — nemen van nodige maatregelen na het ongeval
donderdag 25 en vrijdag 26 januari 2018 — het omstandig verslag
— de arbeidsongevallenverzekering
Prijs NIET-LEDEN GRATIS • opstellen van een procedure voor arbeidsongevallen IT
— welke stappen ondernemen?
LEDEN € 795 BEDIENDEN € 10/U — de rol van de verschillende actoren (werkgever, hiërarchische lijn,
€ 589 PC200
preventieadviseur…)
— deadlines die gerespecteerd moeten worden

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 39


PREVENTIEBELEID NIEUW

FIT@YOUR DESK

• aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden Deze opleiding richt zich tot personen die een zittend beroep uitoefenen en die actief
— wie kan aansprakelijk gesteld worden? willen werken aan preventie van rugklachten.
— wanneer kan men aansprakelijk gesteld worden?
— hoe aansprakelijkheid (preventief) vermijden? 18u00 – 22u00 Programma
Tijdens de workshop leren de deelnemers hoe ze via eenvoudige yoga-oefeningen hun
Data lichaam fit en gezond kunnen houden.
Kortrijk donderdag 05 oktober 2017
In deze workshop worden 5 eenvoudige, effectieve bewegingen aangeleerd die zich
Prijs NIET-LEDEN GRATIS specifiek richten op de probleemzones. Daarnaast wordt er een oogbeweging aangeleerd
die de spanning wegneemt veroorzaakt door beeldschermwerk.
LEDEN € 178 BEDIENDEN € 5/U
€ 132 PC200 Op het einde van deze workshop bent u in staat om zelfstandig de oefeningen uit te
voeren. Er worden tips gegeven, hoe en wanneer je deze oefeningen kan inplannen.

Het dagelijks uitvoeren van één van deze bewegingen neemt slechts 12 minuten in beslag.

Data vrijdag 13 oktober 2017 09u00 – 12u00
Kortrijk maandag 16 april 2018 13u00 – 16u00
Gent
NIET-LEDEN GRATIS
Prijs
€ 178 BEDIENDEN € 5/U
LEDEN PC200
€ 132

40 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


PREVENTIEBELEID WINTER
OPLEIDING
EHBO

Het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt Data
aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (BS
28/12/2010), bepaalt dat elke werkgever één of meerdere hulpverleners moet aanduiden. EHBO basisvorming | NEDERLANDS | 08u30 – 17u00 VEILIGHEID
Het aantal hulpverleners moet door de werkgever bepaald worden, na advies van de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de eventuele vakbondsafvaardiging. Hierbij moet Brugge maandag 09 en donderdag 12 oktober 2017
rekening gehouden worden met de praktische werking binnen het bedrijf.
Gent maandag 23 en dinsdag 24 oktober 2017
Voor de bouwsector worden volgende richtlijnen gegeven inzake aantal en opleiding van
de hulpverlener(s): Kortrijk maandag 04 en dinsdag 05 december 2017
groep D (1-19 werknemers): minstens 1 hulpverlener – met adequate opleiding vb.
basisvorming Sint-Niklaas maandag 04 en dinsdag 05 december 2017
groep C (20-49 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 werknemers – met
basisvorming + jaarlijkse bijscholing Gent maandag 11 en woensdag 13 december 2017
groep B (50-200 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers,
afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing Brugge donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017
groep A (meer dan 200 werknemers): minstens 1 verpleegkundige + minstens 1
hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + Kortrijk donderdag 11 en vrijdag 12 januari 2018
jaarlijkse bijscholing
Gent maandag 15 en dinsdag 16 januari 2018 BOUWTECHNIEK
Hou ook rekening met de specifieke bepalingen inzake eerste hulp die opgenomen zijn
in bijlage III van het Koninklijk Besluit van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele Brugge dinsdag 16 en woensdag 17 januari 2018
bouwplaatsen. Dit artikel bepaalt o.a. dat de werkgever ervoor moet zorgen dat er op elk
moment gekwalificeerd personeel aanwezig is om eerste hulp te verlenen. Brugge maandag 22 en dinsdag 23 januari 2018

Programma EHBO basisvorming Sint-Niklaas donderdag 01 en vrijdag 02 februari 2018
• algemene benadering levensbedreigende situatie
• bewusteloze patiënt Gent maandag 05 en dinsdag 06 februari 2018
• reanimatie – praktijk pop
• ademhalingsstilstand Kortrijk woensdag 07 en donderdag 08 februari 2018
• hartstilstand
• ademhalingsstoornissen Brugge dinsdag 20 en woensdag 21 februari 2018
• bloedcirculatiestoornissen
• wondverzorging / brandwonden Gent maandag 26 en dinsdag 27 februari 2018
• breuken / verstuikingen / ontwrichtingen / wervelletsels
• specifieke houdingen / intoxicatie/elektrocutie Brugge donderdag 01 en vrijdag 02 maart 2018 MANAGEMENT
• hulp bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf
Kortrijk dinsdag 13 en woensdag 14 maart 2018

Brugge maandag 19 en dinsdag 20 maart 2018

Sint-Niklaas maandag 19 en woensdag 21 maart 2018

Aalst woensdag 21 en donderdag 22 maart 2018

Kortrijk donderdag 29 en vrijdag 30 maart 2018

Gent donderdag 29 en vrijdag 30 maart 2018

Gent maandag 14 en woensdag 16 mei 2018

Brugge dinsdag 29 mei en dinsdag 05 juni 2018

Sint-Niklaas woensdag 13 en donderdag 14 juni 2018

Gent donderdag 28 en vrijdag 29 juni 2018

EHBO basisvorming | ROEMEENS | 08u30 – 17u00 IT

Kortrijk maandag 29 en dinsdag 30 januari 2018

EHBO basisvorming | POOLS | 08u30 – 17u00

Kortrijk dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2018

Sint-Niklaas maandag 26 en dinsdag 27 maart 2018

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 41


EHBO bijscholing | NEDERLANDS * Winteropleiding mogelijk in combinatie met Gent woensdag 28 februari 2018 08u30 – 12u30

Gent dinsdag 26 september 2017 08u30 – 12u30 * Respect op het werk

Sint-Niklaas maandag 23 oktober 2017 08u30 – 12u30 Brugge maandag 05 maart 2018 08u00 – 12u00

Kortrijk donderdag 26 oktober 2017 08u00 – 12u00 * Elektrische risico’s op de werf

Gent woensdag 15 november 2017 08u30 – 12u30 Gent woensdag 14 maart 2018 08u30 – 12u30

Gent dinsdag 05 december 2017 08u30 – 12u30 * Gebruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

* Gebruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) Sint-Niklaas dinsdag 20 maart 2018 08u30 – 12u30

Brugge donderdag 07 december 2017 08u00 – 12u00 * Respect op het werk

* Veiligheidsgedrag bij de bouwvakker Kortrijk donderdag 22 maart 2018 08u00 – 12u00

Kortrijk maandag 11 december 2017 08u00 – 12u00 * Veiligheidsgedrag bij de bouwvakker

* Brandblus Aalst vrijdag 23 maart 2018 08u30 – 12u30

Gent woensdag 13 december 2017 08u30 – 12u30 * Manueel hanteren van lasten

* Manueel hanteren van lasten Brugge dinsdag 27 maart 2018 08u00 – 12u00

Gent dinsdag 19 december 2017 08u30 – 12u30 * Gebruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

* Brandblus Gent woensdag 28 maart 2018 08u30 – 12u30

Gent donderdag 11 januari 2018 08u30 – 12u30 * Brandblus

* Werken met gevaarlijke stoffen Gent donderdag 03 mei 2018 08u30 – 12u30

Kortrijk donderdag 25 januari 2018 08u00 – 12u00 Kortrijk donderdag 17 mei 2018 08u00 – 12u00

* Brandblus Gent maandag 18 juni 2018 08u30 – 12u30

Sint-Niklaas donderdag 25 januari 2018 08u30 – 12u30 Brugge vrijdag 29 juni 2018 08u00 – 12u00

* Brandblus

Kortrijk woensdag 31 januari 2018 08u00 – 12u00 EHBO bijscholing | POOLS * Winteropleiding mogelijk in combinatie met

* Evacuatie Sint-Niklaas maandag 26 februari 2018 08u30 – 12u30

Gent woensdag 31 januari 2018 08u30 – 12u30 * Gebruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

* Evacuatie

Brugge vrijdag 09 februari 2018 08u00 – 12u00 Prijs

* Manueel hanteren van lasten BASISOPLEIDING NEDERLANDS GRATIS
BASISOPLEIDING ROEMEENS
Gent maandag 12 februari 2018 08u30 – 12u30 BASISOPLEIDING POOLS LEDEN NIET-LEDEN
BIJSCHOLING NEDERLANDS
* Manueel hanteren van lasten BIJSCHOLING POOLS € 249 BEDIENDEN € 10/U
HEREXAMEN * € 519 PC200
Sint-Niklaas maandag 19 februari 2018 08u30 – 12u30 BIJSCHOLING + HEREXAMEN * € 494
€ 61 € 336
* Werken met gevaarlijke stoffen € 76 € 701
€ 25 € 667
Kortrijk maandag 19 februari 2018 08u00 – 12u00 € 86 € 82
€ 103
* De juiste werfattitude € 34
€ 116
Gent dinsdag 27 februari 2018 08u30 – 12u30

* Werken met gevaarlijke stoffen

42 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


Na elke basisopleiding of bijscholing kan een herexamen gevolgd worden. Wij raden aan MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN WINTER
om het herexamen te laten voorafgaan door een EHBO bijscholing. Indien het gaat om OPLEIDING
een herexamen gelieve dit dan duidelijk te vermelden bij inschrijving. Programma VEILIGHEID
• de werking van de rug 13u00 – 17u00
* EHBO bijscholing kan op bovenstaande data afzonderlijk gevolgd worden maar om • wervelkolom 13u00 – 17u00
gebruik te kunnen maken van het systeem “winteropleiding” bieden wij deze opleiding • gewrichten 13u00 – 17u00
ook aan in combinatie met: • spieren en ligamenten 13u00 – 17u00
• ruggenmerg en zenuwen
BRANDBLUS WINTER • risicofactoren voor rugpijn
OPLEIDING • herhaalde of lang aangehouden bewegingen en houdingen
• manueel hanteren van lasten
Programma • grijpstand en houding BOUWTECHNIEK
De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Een attest wordt • de opgetilde last
afgeleverd na het volgen van deze opleiding. • verplaatsen van lasten
• andere risicofactoren
• hoe ontstaat een brand • oorzaken van rugpijn MANAGEMENT
• welke blusmiddelen bestaan er • beschadiging van de ligamenten
• welke zijn hun eigenschappen • spiermoeheid
• in welke situatie gaan we ze gebruiken • spiercontracturen
• moeten blustoestellen gekeurd worden • beschadiging tussenwervelschijf
• mijn collega staat in brand, hoe reageer ik hierop • lumbago

Kortrijk maandag 11 december 2017 13u00 – 17u00 Data woensdag 13 december 2017
Gent dinsdag 19 december 2017 13u00 – 17u00 Gent vrijdag 09 februari 2018
Kortrijk donderdag 25 januari 2018 13u00 – 17u00 Brugge maandag 12 februari 2018
Sint-Niklaas donderdag 25 januari 2018 13u00 – 17u00 Gent vrijdag 23 maart 2018
Gent woensdag 28 maart 2018 13u00 – 17u00 Aalst

IT

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 43


RESPECT OP HET WERK WINTER WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN WINTER
OPLEIDING OPLEIDING
Programma
Programma • indeling en gevaren 13u00 – 17u00
• wat is ongewenst gedrag op het werk • vervoer 13u00 – 17u00
• terminologie: psychosociale belasting, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel • gezondheidseffecten 13u00 – 17u00
• grenswaarden
gedrag, verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk • etikettering
• de mogelijke oorzaken die aan de basis kunnen liggen van ongewenst gedrag, zowel • monitoring en medisch onderzoek
• preventiemaatregelen
binnen de organisatie als op persoonlijk vlak • eerste hulp bij ongevallen
• respectvolle relaties • zuurstof
• wat is respect • asbest
• tools om een respectvolle relatie op te bouwen • andere voorbeelden van veelgebruikte gevaarlijke stoffen
• de gevolgen van de niet-naleving, zowel binnen de organisatie als op persoonlijk vlak
• de interne klachtenprocedure in geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel

gedrag op het werk (wettelijk kader + bedrijfsspecifieke procedure)

Gent woensdag 28 februari 2018 13u00 – 17u00 Gent donderdag 11 januari 2018
Sint-Niklaas dinsdag 20 maart 2018 13u00 – 17u00 Sint-Niklaas maandag 19 februari 2018
Gent dinsdag 27 februari 2018

ELEKTRISCHE RISICO’S OP DE WERF WINTER
OPLEIDING
Programma
• welke elektrische risico’s zijn er: vraagstelling en interactie
• welke elektrische kabels, verdeelstekkers, kabelrollen zijn toegelaten
• waarom een torenkraan en een stroomgroep aarden
• koppelen van stekkers: 220 V, CEE stekkers 16 en 32 A
• werking verliesstroom
• ernstige arbeidsongevallen met elektriciteit op een bouwwerf
• wat bij problemen en vaststellingen

Brugge maandag 05 maart 2018 13u00 – 17u00

44 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


GEBRUIK VAN PBM’S (PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN) WINTER VEILIGHEIDSGEDRAG BIJ DE BOUWVAKKER WINTER NIEUW
OPLEIDING OPLEIDING

Heel wat ongevallen op de werkplek kunnen vermeden worden door het dragen van de Via praktische cases en dito veroordelingen proberen wij het veiligheidsbewustzijn van de VEILIGHEID
aangepaste beschermingsmiddelen. Helaas zijn er nog onduidelijkheden rond persoonlijke arbeider te verhogen. Het is een interactieve sessie waar wij met de mensen in gesprek
beschermingsmiddelen met ongevallen tot gevolg. Het niet-dragen, of niet correct dragen gaan, hun uit de tent lokken… 80 % van de ongevallen gebeuren vandaag nog steeds door
kan heel wat gevolgen hebben die verder reiken dan fysieke letsels. Sensibilisering blijft verkeerd menselijk gedrag. Dit willen wij terugdringen.
belangrijk.
Programma
Programma • waarom deze opleiding? BOUWTECHNIEK
• de klassen van PBM’s • de feiten
• wettelijke verplichtingen inzake PBM’s • de valkuilen
• gevolgen van het niet (correct) dragen • do’s and don’ts
• PBM’s in het bedrijf • eventuele juridische gevolgen
• onderhoud PBM’s
Brugge donderdag 07 december 2017 13u00 – 17u00
Nederlands Kortrijk donderdag 22 maart 2018 13u00 – 17u00
Gent
Gent dinsdag 05 december 2017 13u00 – 17u00 EVACUATIE WINTER NIEUW MANAGEMENT
Brugge woensdag 14 maart 2018 13u00 – 17u00 OPLEIDING
dinsdag 27 maart 2018 13u00 – 17u00
Pools Het is helemaal niet vanzelfsprekend: noodweer, brand, een gaslek of zelfs een indringer
Sint-Niklaas maandag 26 februari 2018 13u00 – 17u00 kunnen de boel op stelten zetten. Deze opleiding zorgt ervoor dat je reeds hebt nagedacht
over wat te doen bij noodsituaties.

Programma IT
Theorie
• belang van een noodplan
• samenstellen crisisteam
• belang signalisatie
• belang van het oefenen van de evacuatie

Praktijk
• evacuatie uit een noodsituatie

Gent woensdag 31 januari 2018 13u00 – 17u00
Kortrijk woensdag 31 januari 2018 13u00 – 17u00

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 45


DE JUISTE WERFATTITUDE WINTER NIEUW Prijs combinatieopleidingen
OPLEIDING

Programma LEDEN GRATIS

• attitude i.f.v. imago bedrijf NIET-LEDEN € 10/U

• imago i.f.v. reclame op vracht- en bestelwagen EHBO + MANUEEL HANTEREN € 193 BEDIENDEN
VAN LASTEN PC200
• mijn attitude t.o.v. collega’s, andere onderaannemers en omwonenden
EHBO + BRANDBLUS € 279 € 260
• delighting: wat kan ik extra doen (hoffelijkheid) voor anderen, wat ik in feite niet hoef € 376
EHBO + RESPECT OP HET WERK € 193 € 260
te doen € 260
EHBO + ELEKTRISCHE RISICO’S OP
• hoe eis/wil ik iets afdwingen, neen: hoe vraag ik iets, bekom ik iets op een juiste DE WERF € 193 € 260

manier EHBO + WERKEN MET € 193 € 260
GEVAARLIJKE STOFFEN
• omgaan met emoties en agressie van mezelf en anderen

• assertiviteit: hoe communiceer ik correct? EHBO + GEBRUIK VAN € 193
PBM (PERSOONLIJKE
• attitude en houding, ofwel: mijn lichaamstaal is belangrijk BESCHERMINGSMIDDELEN)

EHBO POOLS+ GEBRUIK € 241
VAN PBM (PERSOONLIJKE € 326
Kortrijk maandag 19 februari 2018 13u00 – 17u00 BESCHERMINGSMIDDELEN) POOLS
€ 260
Prijs EHBO + VEILIGHEIDSGEDRAG BIJ € 193 € 260
DE BOUWVAKKER € 260

LEDEN GRATIS EHBO + EVACUATIE € 193

NIET-LEDEN € 10/U EHBO + DE JUISTE € 193
WERFATTITUDE
MANUEEL HANTEREN VAN BEDIENDEN
LASTEN € 132 PC200

BRANDBLUS € 218 € 178
€ 294
RESPECT OP HET WERK € 132 € 178
€ 178
ELEKTRISCHE RISICO’S OP DE € 132
WERF € 178

WERKEN MET GEVAARLIJKE € 132 € 178
STOFFEN

GEBRUIK VAN PBM € 132
(PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN)

GEBRUIK VAN PBM € 165
(PERSOONLIJKE € 223
BESCHERMINGSMIDDELEN) POOLS
€ 178
VEILIGHEIDSGEDRAG BIJ DE € 132 € 178
BOUWVAKKER € 178

EVACUATIE € 132

DE JUISTE WERFATTITUDE € 132

46 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


ELEKTROTECHNISCH WINTER
OPLEIDING
BA4 VOOR NIET-ELEKTRICIENS

Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan, is niet Data
zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico’s hieraan verbonden zijn en welke
veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische Gent dinsdag 12 september 2017 09u00 - 16u00 VEILIGHEID
installaties. Deze opleiding is geschikt voor werknemers uit de bouwsector die geen 09u00 - 16u00
kennis hebben van elektriciteit en die toch kleine elektro-werkzaamheden uitvoeren, zoals Brugge woensdag 25 oktober 2017 09u00 - 16u00
huisbewaarders, klusjesmensen, syndici, machine-operatoren... Geen voorkennis vereist. 09u00 - 16u00
Sint-Niklaas vrijdag 08 december 2017 09u00 - 16u00
Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. 09u00 - 16u00
Gent dinsdag 09 januari 2018 09u00 - 16u00
Programma 09u00 - 16u00
• doel van de opleiding Kortrijk vrijdag 02 februari 2018
• beschermingsmiddelen
• regelgeving Gent maandag 19 maart 2018
• EHBO info
• algemene risico’s Brugge vrijdag 01 juni 2018
• brandgevaar
• hoofdregels Gent maandag 25 juni 2018
• ontploffingsgevaar
• bekwaamheid personen Prijs NIET-LEDEN GRGARTAISTIS € 1€0/5U/U BOUWTECHNIEK
• rechtstreekse aanraking € 271 BEBDEIEDNIEDNEDNEN
• waarden wisselspanning LEDEN
• onrechtstreekse aanraking € 201 PCP20C2000
• IP beschermingsraad
• werken aan elektrische installaties MANAGEMENT
• risico’s onder de mens
• elektrisering - elektrocutie IT
• bepaling en pictogrammen
• kortsluiting
• brandwonden
• keuze en gebruik van elektrische installaties
• veilig werken met elektrische installaties
• praktische wenken

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 47


ELEKTROTECHNISCH WINTER
OPLEIDING
BA4 EN BA5 VOOR ELEKTRICIENS

Werken aan of nabij elektrische installaties, die al dan niet onder spanning staan is niet • elektrisch materiaal
zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico’s hieraan verbonden zijn en welke • veiligheidstransformatoren
veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische • TT net
installaties. • TN net
• IT net
Enkel bij voorlegging van een BA4 diploma kan de opleiding BA5 apart gevolgd worden. • werkzaamheden onder spanning
Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. • IP beschermingsgraad
• werken aan elektrische installaties
Deze opleiding is geschikt voor werknemers die allround elektro-werken uitvoeren en • overstroombeveiliging
die beschikken over een degelijke kennis van elektriciteit zoals onderhoudselektriciens, • kabellengte i.f.v. beveiliging tegen O.A.
projectleiders, voormannen... • kortsluitstroombeveiliging
• bepalingen overstroombeveiliging
Programma • maximale stroom in leidingen
Dag 1 – BA4: • veiligheidsafstanden
• doel van de opleiding • vitale 5 + 3
• regelgeving • pictogrammen
• algemene risico’s hoofdregels
• bekwaamheid personen Data
• ongevallen met elektriciteit
• veilig werken Basisopleiding van 09u00 – 16u00
• spanningsgebieden
• elektrisering - elektrocutie Kortrijk BA4: donderdag 05 oktober 2017
• brandwonden
• weerstand menselijk lichaam BA5: donderdag 12 oktober 2017
• grensspanningen
• EHBO info Gent BA4: woensdag 06 december 2017
• brandgevaar
• ontploffingsgevaar Ex kenmerken B A5: woensdag 13 december 2017
• rechtstreekse aanraking
• soorten transformatoren Sint-Niklaas BA4: vrijdag 12 januari 2018
• uitwendige invloeden
• IP beschermingsgraad BA5: vrijdag 19 januari 2018

Dag 2 - BA5: Brugge BA4: dinsdag 30 januari 2018
• doel van de opleiding
• bescherming tegen R.A BA5: dinsdag 06 februari 2018
• uitschakelcurven
• tijd/stroomkarakteristieken Gent BA4: vrijdag 23 maart 2018

BA5: vrijdag 30 maart 2018

Kortrijk BA4: vrijdag 25 mei 2018

BA5: vrijdag 01 juni 2018

Gent BA4: dinsdag 12 juni 2018

BA5: dinsdag 19 juni 2018

48 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


ELEKTROTECHNISCH WINTER
OPLEIDING
VEILIG SCHAKELEN OP HOOGSPANNING
IN DE BOUWSECTOR

NIEUW Basisopleiding Frans van 09u00 – 16u00 In elk bedrijf aangesloten op het hoogspanningsnet, staan één of meerdere
hoogspanningscabines. Onderhoudstechnici zijn meestal de eerst aangesprokenen om
Kortrijk BA4: dinsdag 20 februari 2018 bij defecten of bij werken deze hoogspanning uit te schakelen of terug aan te zetten. VEILIGHEID
Het inschakelen van hoogspanning is echter een zeer gevaarlijke taak en men dient de
BA5: dinsdag 27 februari 2018 procedures hiervoor nauwgezet te volgen. Deze opleiding richt zich naar iedereen die
in het bezit is van een diploma of getuigschrift hoger secundair technisch - electro, en
Heropfrissing: BA4 van 9u00 – 12u30 en BA5 van 13u00 – 16u00 geslaagd is voor de opleiding BA5. Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een
attest.
Brugge BA4: vrijdag 16 maart 2018

BA5: vrijdag 16 maart 2018

NIEUW Heropfrissing Frans: BA4 van 9u00 – 12u30 en BA5 van 13u00 – 16u00

Kortrijk BA4: dinsdag 06 maart 2018

BA5: dinsdag 06 maart 2018 Programma BOUWTECHNIEK
• doel van de opleiding
Prijs LEDEN NIET-LEDEN GRGARTAISTIS € 1€0/5U/U • bekwaamheid personeel
BEBDEIEDNIEDNEDNEN • wettelijke verbodsbepalingen
BA4 + BA5 (2 DAGEN) € 396 € 535 • installatiemateriaal
BA4 OF BA5 (1 DAG) € 201 € 271 PCP20C2000 • beveiligingstechnieken
BA4/BA5 HEROPFRISSING € 112 • vitale 5 + 3
(1/2 DAG) € 151 • schakelprocedures MANAGEMENT
• foutscenario’s
• beschermingsmiddelen
• opleiding en vorming
• bezoek aan een hoogspanningsinstallatie
• praktische proef (facultatief)

Data maandag 19 februari 2018 09u00 - 16u00
Kortrijk

Prijs NIET-LEDEN GRATIS

LEDEN € 313 BEDIENDEN € 10/U
€ 232 PC200

IT

Constructiv: tussenkomst in de opleidingskost voor arbeiders PC 124. Volledig overzicht van alle subsidiemogelijkheden en voorwaarden op www.opleidingindebouw.be. 49


ELEKTROTECHNISCH WINTER
OPLEIDING
ELEKTRICITEIT OP DE WERF

Niet-elektriciens zoals arbeiders in de bouw- of constructienijverheid worden vaak Heb je een opleiding niet
geconfronteerd met elektriciteit. Deze arbeiders moeten vaak toestellen op het teruggevonden?
elektriciteitsnet aansluiten, een stekker monteren, verlichting aansluiten of zekeringskasten
openen. Neem contact op met je
lokale Confederatie!
Voor deze arbeiders is het van belang om te weten waarop ze moeten letten om veilig
met elektriciteit te werken. Deze opleiding biedt hen de mogelijkheid om aan de hand van
concrete voorbeelden en situaties inzicht te krijgen om in de dagelijkse praktijk veilig én
doeltreffend met elektriciteit te werken.

Programma
• wat is elektriciteit
• waarom is werken met elektriciteit gevaarlijk
• basiseigenschappen van elektrische verbruikers
• aansluiten van verlengkabels
• herstellen en monteren van stopcontacten
• herstellen en monteren van lichtschakelingen
• veiligheid in werf- en zekeringkasten
• correct werken met de multimeter
• praktische tips a.d.h.v. verschillende soorten schakelaars en stopcontacten
• oplossingen en tips op basis en op maat van de vragen van de deelnemers

Data maandag 29 januari 2018 09u00 – 17u00
Gent dinsdag 13 maart 2018 09u00 – 17u00
Brugge

Prijs NIET-LEDEN GRATIS

LEDEN € 196 BEDIENDEN € 10/U
€ 145 PC200

50 Bespaar tot 40 % van de kosten via de KMO-portefeuille! Prijzen excl. BTW / incl. catering en cursus. Logo Cevora: gratis voor bedienden PC 200 (vanaf 2018 onder voorbehoud).


Click to View FlipBook Version
Previous Book
New Life, Clean Break Ephesians 4:17-24
Next Book
export-catalog